Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen"

Transkript

1 ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv)

2 DGI fodbold 1 Formål 1.. Målsætning Gyldighedsområde 3 Turneringsform og -inddeling 3.1. Generelt 3.. Turneringsformer 3.3. Rækker 3.4. Flere hold i samme række 4 Spillere 4.1. Generelt 4.. Alderstrin / klassetrin ved turneringsstart 4.3. Foreningsskifte 4.4. Op- og nedrykning af spillere 4.5. Spilledragten 4.6. Bortviste spillere 5 Kampens afvikling 5.1. Generelt 5.. Flytning af kampe 5.3. Ledelse af kampe / dommere 5.4. Kampens begyndelse 5.5. Indberetning af resultater 5.6. Indberetninger 5.7. Afbud 5.8. Udeblivelser 5.9. Udmeldelser / udtrækning 6 Afgørelse af placering 6.1. Puljeturnering 6.. Cupturnering 7 Protester 7.1. Protesttidspunkter 7.. Behandling og appelmuligheder 8 Dispensationer 8.1. Spillere 8.. Foreningsskifte 9 Turneringsledelsen 9.1. Opbygning og kompetence 9.. Sanktionsmuligheder 10 Stævner/videregående stævner/landsmesterskaber Generelt 10.. Afgørelse af placering DGI-leder ved landsmesterskaber Protester Udbud af rækker ved landsmesterskaber

3 1 Formål 1.1. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. 1.. Målsætning: Turnerings- og stævnevirksomheden i DGI fodbold har som formål at styrke det frivillige foreningsarbejde ved at tilbyde turneringer og stævner, der har et indhold og er tilrettelagt således at alle uanset alder, køn og færdigheder har mulighed for at deltage. Turneringer og stævner foregår i et fællesskab, der blandt andet er karakteriseret ved: - At deltageren får en stor aktivitetsmængde og gode muligheder for at opleve / afprøve sin præstationsevne indenfor fodbold. - At deltageren får mulighed for at opleve og lære om sig selv og sin kompetence / færdigheder indenfor andre idrætsaktiviteter end fodbold. - At deltageren har mulighed for at få oplevelser og opnå læring af ikke idrætslig karakter. - At deltageren har indflydelse på "egen situation" under turneringen / stævnet. Gyldighedsområde.1 Reglementet er gældende for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.. Reglementet kan anvendes ved turneringer og stævner udskrevet af landsdels- / lokalforeninger under DGI. 3 Turneringsform og inddeling 3.1 Generelt: Stævner og turneringer står åben for alle foreninger, der har betalt årskontingent til en landsdelsforening under DGI. 3.. Turneringsformer: 3..1 Stævner og turneringer kan spilles som puljeturnering, som cup-turnering eller som en kombination af pulje- og cupturnering. 3.. For hver af de i nævnte turneringsformer kan der spilles enkelt eller dobbelt turnering Rækker: Turneringen kan udskrives i følgende rækker: Damer: Herre: Senior old girls Super veteraner Old girls Veteraner Senior Senior old boys U18 piger Old boys 10. klasse U17 Senior 9. klasse U16 U0 herrer 8. klasse U15 U19 drenge 7. klasse U14 U18 drenge 6. klasse U klasse U17 5. klasse U1 9. klasse U16 4. klasse U11 8. klasse U15 3. klasse U10 7. klasse U14. klasse U9 6. klasse U13 1. klasse U8 5. klasse U1 0. klasse U7 4. klasse U11 U6 piger 3. klasse U10. klasse U9 3

4 1. klasse U8 0. klasse U7 U6 drenge Mix: Kun i 5, 7-mands og indefodbold De enkelte aldersgrupper kan af turneringsledelsen opdeles i rækker efter holdenes spillestyrke Det er tilladt at bruge pige- / damespillere på alle drenge / herre hold. 3.4 Flere hold i samme række: Deltager en forening med mere end et hold i samme række, opføres holdene i turneringsplanen, som hold 1, osv. og hold 1 betragtes som højere rangeret end hold osv Deltager en forening med flere hold i samme pulje, bør disse spille første kamp mod hinanden DGI tillader deltagelse af kombineret hold i turneringer og stævner fra eller flere foreninger. En forening kan i samme række kun have spillere på et kombineret hold i indeværende stævne / turnering. 4 Spillere 4.1 Generelt: En spiller må kun deltage i turneringskampe under DGI for 1 forening og skal være medlem af denne. Dog tillades brug af spillere på et hold fra eller flere foreninger, (kombineret hold). En spiller kan i samme række kun deltage på kombinerede hold i indeværende stævne / turnering, når skriftlig aftale herom er tilgået landsdelsforeningen En spiller må ikke samme dag deltage på mere end et hold. Lørdag/søndag i samme weekend betragtes som samme dag. Er turneringen inddelt i spillerunder (1,, 3 osv.) betragtes den pågældende spillerunde som samme dag Har en forening spilledage anvendt spillere ulovligt på samme hold, kan holdet udelukkes af turneringen Det er tilladt at benytte følgende antal spillere i hele kampen: Udefodbold: 11-mands rækker: udskiftningsspillere 7-mands rækker udskiftningsspillere 5-mands rækker: udskiftningsspillere Indefodbold: Små mål: udskiftningsspillere U6 og 0., 1. og. klasse udskiftningsspillere Indefodbold: Store mål: udskiftningsspillere Fri udskiftning er tilladt i samtlige aldersgrupper Ved udefodbold skal udskiftningsspillernes navne meddeles dommeren inden kampen Hold, der overtræder aldersgrænsen / klassetrin, kan idømmes bøde og kan ikke blive vinder i den turnering, hvor forseelsen begås. 4. Alderstrin / klassetrin ved turneringsstart: 4..1 Herre senior (skal være fyldt 16 år på spilledagen) Dame senior (skal være fyldt 15 år på spilledagen) Old boys +3 (skal være fyldt 3 på spilledagen) Old girls +8 (skal være fyldt 8 på spilledagen) Senior old boys +40 (skal være fyldt 40 på spilledagen) Senior old girls +35 (skal være fyldt 35 på spilledagen) 4

5 Veteraner +45 (skal være fyldt 45 på spilledagen) Super Veteraner +50 (skal være fyldt 50 på spilledagen) U0 herrer U19 herrer U18 piger/drenge 10. klasse U17 piger/drenge 9. klasse U16 piger/drenge 8. klasse U15 piger/drenge 7. klasse U14 piger/drenge 6. klasse U13 piger/drenge 5. klasse U1 piger/drenge 4. klasse U11 piger/drenge 3. klasse U10 piger/drenge. klasse U9 piger/drenge 1. klasse U8 piger/drenge 0. klasse U7 piger/drenge U6 piger/drenge må højst være fyldt 5 år i efterårssæsonen (må altså først fylde 6 år efter den 31/1) Mix skal være fyldt 16 år på spilledagen. 4.3 Foreningsskifte: Mellem to turneringshalvdele kan en spiller frit skifte forening En spiller, der har deltaget i en turneringskamp for en forening, kan ikke i samme turnering uden dispensation deltage for nogen anden forening ( 8.) En spiller, som skifter forening, må ikke spille turneringskamp for den nye forening før 30 dage efter spillerens sidste kamp for den gamle forening (se dog 8..3.) Ved foreningsskifte i forbindelse med overgang fra udefodbold til indefodbold og omvendt gælder bestemmelsen i ikke Ved foreningsskifte skal kontingent til den gamle forening være betalt før deltagelse i turneringskampe for den nye forening kan finde sted Såfremt en forening anvender en spiller uden dispensation, eller spilleren ikke opfylder de gældende regler for flytning ( 8.) falder ansvaret på den forening, der benytter spilleren. 4.4 Op- og nedrykning af spillere: En spiller, som har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold, medmindre det hold, på hvilket spilleren deltog, samme dag spiller eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp, hvori spilleren ikke har deltaget. En spiller kan ikke løses til nedrykning efter en spilledag, hvis han har karantæne. I samme række kan nedrykning kun finde sted til nærmest lavere rangerende hold. Hvis spilleren ikke deltager en spilledag, betragtes spilleren som deltager på det hold, der rangerer nærmest under det hold, hvorpå spilleren sidst har deltaget. Senior old girls, old girls, super veteraner, veteraner, senior old boys, mix og old boys kan frit rykke op og ned i de forskellige aldersgrupper, når de opfylder aldersbetingelserne (se dog 4.1..). Pige- / damerække og drenge- / herrerække rangerer lige højt Kampe, som er ansat til lørdag og søndag, betragtes som spillet samme dag Nedrykning af spillere fra højere rangerende hold i turneringens 3 sidste kampe, kan kun finde sted, såfremt den pågældende spiller i. halvdel af turneringen har deltaget i mindst halvdelen af samtlige kampe på samme eller lavere rangerende hold Ansat, men ikke spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller Nedrykning af spillere mellem flere hold i samme række finder sted efter til

6 4.4.6 Hvis en forening deltager med flere hold, må der ved de forskellige holds først spillede kamp i samme turnering ikke benyttes spillere, der har været anvendt på et af de andre holds første kampe. 4.5 Spilledragten: Et hold skal (bortset fra målmanden) bære ensartede trøjer. En spillers grundlæggende obligatoriske udstyr består af: En trøje, korte bukser, strømper, benskinner (ikke ved indefodbold), fodbeklædning. En spiller må ikke bære noget, som er farligt for spilleren selv eller andre spillere.(dette gælder såvel udstyr som andet, f.eks. smykker) 4.5. Såfremt to hold bærer ensartede trøjer, skal sidstnævnte hold skifte trøjer Dommerens spilledragt er sort. Hold der stiller op i sort spilledragt skal skifte dette gælder kun ved indefodbold 4.6 Bortviste spillere: Dommeren kan bortvise de spillere, der overtræder 4.5 fra spillepladsen, indtil påklædningen er bragt i orden En spiller, der har fået rødt kort, skal mindst have 1 spilledags karantæne. Spilleren må ikke benyttes, før meddelelse fra stævneledelse / turneringsledelse foreligger. 5 Kampens afvikling 5.1 Generelt: I indefodbold spilles der efter de af DFIF, KFUM Idræt, DBU, DGI og DFU vedtagne spilleregler. I mands udefodbold spilles der efter de af DGI, DFU vedtagne spilleregler. Ved indefodbold er det fra U5 til 4. kl. tilladt at sætte en ekstra spiller ind når holdet er bagud med 3 mål. Spilleren skal tages ud igen når holdet ikke er bagud med 3 mål. Der kan max. indsættes 1 ekstra spiller. Ved udefodbold er det i alle ungdomsrækker tilladt at sætte en ekstra spiller ind, når holdet er bagud med 3 mål. Spilleren skal tages ud igen når holdet ikke er bagud med 3 mål. Der kan max. indsættes 1 ekstra spiller. I 11-mands fodbold spilles der efter de udgivne love for association fodbold, seneste udgave med de undtagelser, der fremgår af dette reglement og følgende: SÆRREGLER Til og med 5. klasse U1 og yngre aldersgrupper gælder, at målspark og frispark af det forsvarende hold indenfor straffesparksfeltet er gyldigt taget, blot bolden er sat i bevægelse, eller er sparket op i hænderne på målmanden. (Ved indefodbold til små mål spilles uden decideret målmand med mindre andet udtrykkeligt er anført, f.eks. U9 og yngre). Til og med 5. klasse U1 er det tilladt målmanden at røre bolden med hænderne i eget straffesparksfelt, når en medspiller spiller bolden direkte til ham. Til og med 5. klasse U1 gælder 6 sekunders reglen ikke. Til og med. klasse U9 gælder, at indirekte frispark erstattes af direkte frispark. Et efter fodboldloven tilkendt indirekte frispark i modspillerens målfelt/straffesparksfelt kan ikke medføre et straffespark, selv om dette efter denne tilføjelse skal afvikles som et direkte frispark. Dette direkte frispark tages i disse situationer fra det punkt på straffesparksfeltets grænselinie, der er vinkelret på mållinien, i forhold til det sted, hvor forseelsen er begået ( åstedet ). Modspillerne skal være mindst 7 m fra bolden. Til og med 5. klasse U1 gælder, at det er tilladt at kaste indkast til egen målmand. 6

7 Til og med. klasse U9 gælder, at dommeren vejleder spilleren i tilfælde af forkert udført kast, og spilleren får lov at kaste et nyt indkast. Til og med 5. klasse U1 gælder, at målspark og frispark til det forsvarende parti i eget straffesparkfelt er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet. Bolden er i spil, så snart den bevæger sig, evt. ved at den sparkes op i hænderne på målmanden, og modspillerne må da træde ind i straffesparkfeltet, spilles bolden direkte i eget mål dømmes der hjørnespark. Til og med 5. klasse U1 gælder, at hjørnespark tages fra det sted, hvor straffesparksfeltets afgrænsning møder mållinjen. BANEN Baner, der anvendes til 5-mands turneringskampe, er af størrelse som en håndboldbane. Minimum 18 x 36 meter og maksimum 5 x 50 meter. Baner, der anvendes til 7-mands turneringskampe, skal være fra meter bred og fra meter lang, men må dog aldrig være kvadratisk. (Idealstørrelse: 65x51 meter). Baner, der anvendes til 11-mands turneringskampe, skal være fra meter bred og fra meter lang, men må dog aldrig være kvadratisk. Baner, der anvendes til indefodbold: Håndboldbane (min. 18 x 36 meter) Spilletiden ved stævner og turneringer fastsættes af stævne- eller turneringsledelsen Den forening, på hvis bane kampen spilles, skal sørge for opstilling, afmærkning, opkridtning m.v Det påhviler den arrangerende forening at meddele modparten spilletidspunktet senest 1 dage før kampen spilles, såfremt dette ikke er fastsat af turneringsledelsen Såfremt dette ikke overholdes, bestemmer den tilrejsende forening, uden forhandling spilletidspunkt, og skal senest 14 dage før kampen give den arrangerende forening, samt turneringsledelsen meddelelse herom Såfremt henholdsvis tilrejsende som arrangerende forening ikke senest 5 dage før kampen har accepteret spilletidspunktet, kan kampen erklæres tabt for begge Hvert hold møder med en linjedommer (dog ikke til indefodbold). Den arrangerende forening sørger for bolde I rækkerne for U5 til. klasse U9 spilles med boldstørrelse 3. I rækkerne 3. klasse U10 til 8. klasse U15 piger spilles med bold størrelse 4. U15 drenge og øvrige rækker spiller med boldstørrelse Den arrangerende forening afholder alle udgifter ved arrangementet af kampene og får indtægterne ved kampe på egen bane. Den tilrejsende forening afholder selv sine rejseudgifter Der anvendes tidsbegrænset udvisning af 10 minutters varighed i 11-mands kampe. 5 minutter i 5- og 7-mands kampe Tidsbegrænset udvisning vil i udefodbold finde sted i de tilfælde, hvor fodboldloven foreskriver, at dommeren skal give spilleren en advarsel (gult kort) Overtrædelse af reglementet af en af parterne berettiger ikke nogen forening til at undlade at spille de ansatte kampe. 5. Flytning af kampe: 5..1 Ændring af det i programmet fastsatte spilletidspunkt kan kun ske, hvis begge foreninger er enige herom, og dette er meddelt turneringsledelsen med oplysning om nyt spilletidspunkt. 7

8 5.3 Ledelse af kampe / dommere: Turneringsledelsen bestemmer, om der anvendes lokal dommer eller dommerklub Såfremt foreningerne kan blive enige om det, kan man afvige fra Dommere afregnes i henhold til landsdelsforeningens bestemmelser Dommerudgifter for aflyste kampe afregnes efter gældende regler i lokal dommerklub. 5.4 Kampenes begyndelse: Såfremt et hold uden lovligt forfald ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter fastsat tidspunkt, kan modparten over for dommeren nedlægge påstand om at få kampen erklæret vundet. Dommeren må da afgive indberetning til turneringsledelsen, der afgør sagen Som lovlig grund vil i intet tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt Indberetning af resultater: Begge spillende foreninger skal senest ved udgangen af spilleugen meddele turneringsledelsen resultatet på et holdkort. Efter sidste spillerunde dog samme dag. Eller efter gældende regler i egen landsdelsforening. Indberetning af resultater fra stævner, meddeles fra lokal landsdelsforening Holdkortet påføres anvendte spilleres navn, fødselsår og -dato. Hjemmeholdet afleverer udfyldt holdkort til modstander inden kampen. 5.6 Indberetninger: Dommeren skal inden to dage efter kampen indsende indberetning til turneringsledelsen, såfremt en af følgende hændelser er indtruffet: 1. Afbrydelse af kampen.. Aflysning af kampen. 3. Bortvisning af en spiller eller leder. 4. Udeblivelse af et eller begge hold. 5. Nedlagt protest. 6. Øvrige væsentlige forhold, som dommeren mener, bør komme til turneringsledelsens kendskab. 5.7 Afbud: Såfremt en forening ikke ser sig i stand til at stille op til en ansat kamp, skal begrundet afbud være turneringsledelsen og modstanderen skriftligt i hænde senest 10 dage før det ansatte spilletidspunkt Afbud uden gyldig grund (turneringsledelsens afgørelse) betragtes som udeblivelse. Enkelte spilleres forfald anerkendes ikke som gyldig grund. 5.8 Udeblivelser: Udebliver et hold uden afbud fra en kamp idømmes foreningen en bøde Såfremt et hold uden lovlig forfald udebliver fra en kamp, erklæres holdet som taber Såfremt et hold udebliver fra kamp i 1. runde, kan turneringsplanen ændres således, at det hold der mistede kampen, får hjemme-banekamp i. runde. Ansøgningen herom sendes til turneringsledelsen Foreningen skal desuden afholde de udgifter, der har været forbundet med arrangementet, samt betale dommerhonoraret, jævnfør En forening kan ikke gøre krav på mere end faktiske rejseudgifter, beregnet efter brug af billigste befordringsmiddel, regnet fra foreningens hjemsted for maks. ledere + det antal spillere som tillades efter

9 5.9 Udmeldelser/udtrækning: Udtrækning af hold fritager ikke for de nævnte erstatninger og bøder Ved udtrækning af hold er det normalt altid lavest rangerende hold, der skal udgå - afgøres af turneringsledelsen. Klubben skal endvidere kontakte de 3 kommende modstandere og ved brug af sorte dommere kontaktes også dommerklubben/dommerklubberne. 6 Afgørelse af placering 6.1 Puljeturnering: Spilles turneringen efter pointsystem giver vunden kamp 3 point, uafgjort kamp 1 point, og tabt kamp 0 point. Andet pointsystem kan udfærdiges af lokal landsdelsforening Såfremt eller flere hold står lige i point, afgøres deres placering, på følgende måde: 1. Indbyrdes kamp(e).. Derefter målforskel i indbyrdes kamp(e). 3. Er denne ens - målforskel i samtlige kampe i puljen. 4. Er der stadig ingen vinder fundet, så flest scorede mål. 5. Kan placeringen stadig ikke afgøres, spilles ny kamp med spillere i henhold til Kan placeringen stadig ikke afgøres: 6a: Indefodbold: Er stillingen ved kampens udløb stadig lige, så ny kamp 5 minutter hvis kampen stadig er lige, så straffesparkskonkurrence, hvert hold tildeles 3 straffespark der afvikles på skift mellem holdene. 6b: Udefodbold: mands: Så straffesparkskonkurrence, hvor hvert hold tildeles 5 straffespark, der afvikles på skift mellem holdene. Er stillingen herefter lige, fortsættes med et straffespark til hvert hold til afgørelsen er fundet. Sparkene skal tages af forskellige spillere, indtil alle de spillere, der var på banen da kampen sluttede, har sparket Et hold, der udebliver fra en turneringskamp uden lovligt forfald, kan normalt ikke blive vinder i den pågældende turnering, og kan derfor normalt ikke deltage i videregående stævner. Afgøres i lokal landsdelsforening Hvis et hold udebliver fra en eller flere kampe i en turnering, eller hvis et hold helt udgår i løbet af en turnering, medregnes normalt ingen af dets kampe ved beregning af de øvrige holds placering Såfremt et hold, der har kvalificeret sig til oprykning eller oprykningskampe af en eller anden grund afstår herfra, medregnes ingen af dets kampe når man skal finde ud af hvilket hold, der eventuelt skal indtræde i dets sted. 6. Cupturnering: 6..1 Hvis kampen ved udløb af ordinær spilletid ender uafgjort, - så ny kamp: 11-mands: x 10 minutter 5+7-mands: x 5 minutter Indefodbold: 1 x 5 minutter Er stillingen stadig lige: Indefodbold: Straffesparkskonkurrence, hvor hvert hold tildeles 3 straffespark der afvikles på skift mellem holdene. Udefodbold: mands: Straffesparkskonkurrence, hvor hvert hold tildeles 5 straffespark, der afvikles på skift mellem holdene. Er stillingen herefter lige, fortsættes med et straffespark til hvert hold, til afgørelsen er fundet. Sparkene skal tages af forskellige spillere, indtil alle spillere der var på banen da kampen sluttede, har sparket. 9

10 7 Protester 7.1 Protesttidspunkter: Protest vedrørende bane eller arrangementet af kampe skal, for at være gyldig, meddeles dommeren før kampen Mener anføreren for et hold, at dommeren under en kamp har gjort urigtig anvendelse af fodboldloven, skal der umiddelbart efter kendelsen, på selve spillepladsen, overfor dommeren nedlægges protest, for at denne kan komme i betragtning. Fra 3. klasse (U10) og yngre kan det være holdlederen, der nedlægger protesten overfor dommeren, senest umiddelbart efter kampens afslutning Protester vedrørende aldersgrænser skal indsendes senest 30 dage efter kampens afslutning, dog senest 4 dage efter turneringens/puljens afslutning. Ved stævner dog umiddelbart efter kampens afslutning Protester kan kun behandles, hvis de er indgivet skriftligt til turneringsledelsen senest 4 dage efter, at kampen er afviklet (se dog 7.1.3). Ved stævner dog umiddelbart efter kampens afslutning Protester skal for at være gyldige være ledsaget af et depositum. Det deponerede beløb tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. 7. Behandling og appelmuligheder: 7..1 En protestafgørelse skal af turneringsledelsen sendes skriftlig til de implicerede parter. 7.. Såfremt en forening ikke er enig i en af en landsdelsforening afsagt kendelse, kan denne sendes til udtalelse i DGIs fodboldstævneudvalg Anmodning om udtalelse skal inden 14 dage efter kendelsens modtagelse, indsendes gennem landsdelsforeningen, der medsender lokale reglementer og turneringsplan. 8 Dispensationer 8.1 Spillere: Ansøgninger om dispensation skal fremsendes skriftligt til turneringsledelsen Hvis en dispensation er ansøgt på urigtigt grundlag, skal den under alle omstændigheder annulleres fra det øjeblik den er givet. Turneringsledelsen afgør herefter hvilke konsekvenser, det skal medføre for de implicerede parter Med en urigtig skriftlig dokumentation fra en tidligere forening er turneringsledelsen, når denne er blevet bekendt med forholdet, berettiget til at udelukke spilleren fra videre deltagelse, indtil den dag, hvor spilleren vil være berettiget efter reglementet. Turneringsledelsen afgør herefter hvilke konsekvenser, det skal medføre for de implicerede parter Klasselister: Spillere der går på samme klassetrin kan frit deltage på samme hold. Hvis det forlanges skal der stilles med dokumentation (f.eks. kopi af klasselisten fra den klasse spillerne tilhører). Det samme gælder for fødselsår og -dato. Antallet af spillere på klassetrin fastsættes af landsdelsforeningerne, antallet vil også være gældende ved regions- og landsmesterskaber. 8. Foreningsskifte: 8..1 Tilladelse til foreningsskifte inden for landsdelsforeningen under turneringens forløb skal indhentes hos landsdelsforeningens fodboldudvalg. Den gives som regel kun, når bopælsforandring kan begrunde en dispensation. 8.. Skifter en spiller såvel forening som landsdelsforening, skal flytningen godkendes af begge landsdelsforeninger For ungdomsspillere kan der dispenseres for 30 dages reglen ( 4.3.3). 10

11 8..4 En landsdelsforenings afgørelse kan ikke appelleres. 9 Turneringsledelsen 9.1 Opbygning og kompetence: Turneringsledelsen afgør alle spørgsmål vedrørende turneringen. Turneringsledelsen har ret til at fastsætte eller ændre spilletider og spillesteder samt træffe de afgørelser, der i øvrigt er nødvendige for turneringens gennemførelse Lokale turneringsledelser i landsdelsforeninger kan indsætte lokale ændringer i turneringsreglementet Hvor dette reglement måtte stride mod de i fodboldloven givne bestemmelser, skal reglementets bestemmelser være gældende. 9. Sanktionsmuligheder: 9..1 Overtrædelse af reglementet kan medføre: 1. Irettesættelse.. Annullering af spillede kampe med fastsættelse af nye. 3. Tab af kamp/point. 4. Bødestraf. 5. Udelukkelse. 9.. Ledere, der giver urigtige oplysninger, kan idømmes karantæne Såfremt en forening udviser en efter landsdelsforeningens skøn usportslig opførsel, fremkommer med vildledende eller urigtige oplysninger eller ikke efterkommer de af landsdelsforeningen eller DGIs givne forskrifter, kan den idømmes bøde eller udelukkes. 10 Stævner / videregående stævner / landsmesterskaber 10.1 Generelt: Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at planlægge kampene efter cupsystem, eller som puljeturnering, alt under hensyntagen til deltagerantallet samt spilletider m.m. Børne- og ungdomshold kan kun deltage ved ét videregående stævne pr. sæson For at deltage i et landsmesterskab, skal holdet have deltaget i en DGIturnering. 1. Landsdelsforeningernes turneringsplan skal foreligge som bilag for at den enkelte Landsdelsforenings tilmelding betragtes som værende gyldig. Henvisning til Internettet / minidræt eller lignende betragtes ikke som gyldig turneringsplan.. Der skal være tilmeldt min. 8 hold i en række til LM (5 hold i 11-mands) for at den oprettes. Hvis der til LM kun er tilmeldt 5 hold, har stævneudvalget tilladelse til, at indbyde hold, så den udbudte række er fuldtallig. Arrangørklub tilbydes deltagelse i stævnet, såfremt der er interesse for det. Såfremt der kun er tilmeldt 4 hold, har stævneudvalget bemyndigelse til at arrangere et landstræf eventuel med opfyldning holdene behøver ikke have deltaget i en DGI-turnering, men foreningen skal være medlem af DGI. Ved under 4 tilmeldte hold afholdes der ingen form for stævne I 11-mands kampe, må der bruges indtil 15 navngivne spillere ved LM. De samme 15 spillere i alle kampe. I 7-mands kampe, må der bruges indtil 1 navngivne spillere ved LM. De samme 1 spillere i alle kampe. I 5-mands kampe, må der bruges indtil 10 navngivne spiller ved LM. De samme 10 spiller i alle kampene Til indefodbold må der bruges indtil 9 navngivne spillere ved LM. 11

12 Kun 7 spillere pr. kamp. For. klasse U9 og yngre indtil 10 navngivne spillere. Kun 8 spillere pr. kamp Dispensationer, der er givet til turneringer i landsdelsforeningen, er også gældende ved regions- og landsdækkende stævner. Der kan ikke gives dispensation kun til deltagelse ved LM / videregående stævne. Dispensationer og klasselister skal medbringes ved LM og regionsstævner. Dispensationer der er givet i landsdelsforeningen kan aldrig ophæve de vedtægter og regler der er ved regions- og landsdækkende stævner Holdkort skal afleveres til stævneledelsen inden starten af holdets første kamp. Kun spillere der er påført holdkortet er spilleberettiget Rødt kort giver udvisning for resten af kampen samt minimum 1 kamps karantæne. Gult kort giver udvisning i (10 min. i 11-mands) (5 min. i 5+7-mands) i indefodbold resten af kampen for den pågældende spiller Yderligere karantæne af gøres af stævneledelsen Ved afbud senere end 10 arbejdsdage (lørdag/søndag regnes ikke som arbejdsdage) før stævnet, vil landsdelsforeningen blive faktureret for ikke refunderbare udgifter (holdgebyr og deltagerpris): 1. for indmeldte deltagere eller hvis dette ikke er sket:. for 4 spillere + holdledere ved indendørs stævner dog for 5 spillere + holdledere i 1. og. klasse (U9) For 5 spillere + holdledere i udendørs 5-mands rækkerne, For 7 spillere + holdledere i udendørs 7-mands rækkerne og For 11 spillere + holdledere i udendørs 11-mands rækkerne samt en bøde på kr. Forlader et hold stævnet inden de har spillet deres sidste kamp opkræves en bøde på kr Hvor intet andet er anført i 10, er reglementets øvrige paragraffer gældende Spilletider ved landsmesterskaber 5-mands kampe x 10 min. eller x 15 min. 7-mands kampe x 0 minutter 11-mands kampe x 5 minutter Indefodbold 1 x 9 minutter Store mål og futsal fastlægges spilletiden ved det enkelte stævne. 10. Afgørelse af placering: Ved puljekampe: 1. Indbyrdes kamp(e).. Derefter målforskel i indbyrdes kamp(e). 3. Er denne ens - målforskel i samtlige kampe. 4. Er der stadig ingen vinder, så flest scorede mål. 5. Er holdene stadig lige, så ny kamp á x 10 minutter for 11-mands kampe, x 5 minutter for 5- og 7- mands kampe og 1 x 5 minutter for indefodbold. 6. Kan placeringen stadig ikke afgøres: 6 a Ved indefodbold: Er stillingen ved kampens udløb stadig lige, så ny kamp 5 minutter hvis kampen stadig er lige så straffesparkskonkurrence, hvert hold tildeles 3 straffespark der afvikles på skift mellem holdene. 6 b: Ved mands: Så straffesparkskonkurrence, hvor hvert hold tildeles 5 straffespark, der afvikles på skift mellem holdene. Er stillingen herefter lige, fortsættes med et straffespark til hvert hold, til afgørelsen er fundet. Sparkene skal tages af forskellige 1

13 spillere, indtil alle spillere, der var på banen ved kampens afslutning, har sparket. Ved cupkampe: Hvis kampen ved udløb af ordinær spilletid ender uafgjort, - så ny kamp 11-mands: x 10 minutter 5+7-mands: x 5 minutter Indefodbold: 1 x 5 minutter. Er stillingen stadig lige: Indefodbold: Straffesparkskonkurrence hvert hold tildeles 3 straffespark der afvikles på skift mellem holdene. Udefodbold: mands: Straffesparkskonkurrence, hvor hvert hold tildeles 5 straffespark, der afvikles på skift mellem holdene. Er stillingen herefter lige, fortsættes med et straffespark til hvert hold, til afgørelsen er fundet. Sparkene skal tages af forskellige spillere, indtil alle spillere, der var på banen ved kampes afslutning, har sparket DGI-leder ved DGI landsmesterskaber: Alle deltagende landsdelsforeninger skal stille en kvalificeret DGI-leder som er med under hele afviklingen af mesterskabet (også ved præmieoverrækkelsen). Undlades dette tildeles den pågældende landsdelsforening en bøde på kr. DGI-lederen kan ikke være træner/ holdledere/ spiller fra deltagende klubhold (en ekstra holdleder eller en forældre er i orden). DGI-lederen varetager de af DGI-stævneledelse pålagte opgaver for alle landsdelsforeningens hold. DGI-lederen melder sig ved ankomsten til DGI stævneledelsen. DGI-lederen sikrer sig, at landsdelsforeningens hold er ankommet, indkvarteret og klar til at spille på anførte tidspunkter. DGI-lederen rådgiver landsdelsforeningens hold i tvivlsspørgsmål, f.eks. protester eller lignende. DGI-lederen er ansvarlig for, at lokaler er rengjorte og afleveret efter brug til indkvarteringslederen. Eventuelle uregelmæssigheder, forvoldte skader og lignende indberettes skriftligt til indkvarteringslederen/dgi-stævneledelsen. Undladelse heraf kan medføre erstatningskrav overfor landsdelsforeningen. En DGI-leder kan kun repræsentere én landsdelsforening Protester: Protester ved landsmesterskaber: Protester over hændelser i forbindelse med kampen, fremsættes skriftlig og vedlægges et gebyr på 300 kr. - der tilbagebetales såfremt protesten tages til følge Protestudvalg ved landsmesterskaber: DGIs stævneledelse nedsætter ved stævnets begyndelse et protest-udvalg på 5 personer, hvoraf 1 skal være fra DGIs stævneledelse + suppleanter. Samt DFU repræsentant ved indefodbold. Tre personer er beslutningsdygtige. 13

14 10.5. Udbud af rækker ved landsmesterskaber Antal hold og årgange hvor der udbydes LM Stævneudvalget i DGI fodbold har besluttet at udbyde nedenstående rækker ved landsmesterskaber inde og ude: Piger: 1.-. klasse (U9), 3. & 4. klasse (U11), 5. & 6. klasse (U13), 7. & 8. klasse (U15) samt U18 Drenge: 1.-. klasse (U9), 3. klasse (U10), 4. klasse (U11), 5. klasse (U1), 6. klasse (U13), 7. klasse (U14), 8. klasse (U15) samt U18 Damer: Senior, oldgirls, senior oldgirls Herrer: U0, senior, oldboys senior oldboys, veteraner, super veteraner Årgangene gennemføres som LM hvis der er min. 8 hold tilmeldt. Kan dette ikke opfyldes tilbydes den yngste række at spille med i den ældste række den ældste række tilbydes ikke at spille med i den yngste række. Landsdelsforeningerne må hver sende følgende antal hold: Indendørs: Række Antal pigehold Antal drengehold 1.-. klasse (U9) 0 1. klasse (U8) 0. klasse (U9) 0 3. klasse (U10) 4. klasse (U11) 5. klasse (U1) 6. klasse (U13) 7. klasse (U14) 8. klasse (U15) U18 U0 0 Senior Old Senior old Veteraner 0 Super veteraner 0 14

15 Udendørs: Række Antal pigehold Antal drengehold 1.-. klasse (U9) 0 1. klasse (U8) 0. klasse (U9) 0 3. klasse (U10) 4. klasse (U11) 5. klasse (U1) 6. klasse (U13) 7. klasse (U14) 8. klasse (U15) U18 U0 0 Senior Old Senior old Piger: Hver landsdelsforening må sende to hold i disse rækker: 1.-. klasse (U9), klasse (U11), klasse (U13), klasse (U15) samt i U18. Drenge: Hver landsdelsforening må sende to hold i disse rækker: 1. klasse (U8),. klasse (U9), 3. klasse (U10), 4. klasse (U11), 5. klasse (U1), 6. klasse (U13), 7. klasse (U14), 8. klasse (U15) samt i U18. Der er desuden mulighed for at vælge at sende to hold i enten 1. klasse eller. klasse (U9) se dette eksempel: Eks.: Ved LM for 1.-. klasse piger kan man vælge at sende: to hold fra 1. klasse (U8) eller to hold fra. klasse (U9) eller et hold fra 1. klasse (U8) og et hold fra. klasse (U9) For pigers vedkommende gælder eks. også for klasse (U11) klasse (U13) klasse (U15) Damer: To hold i dame senior, old girls, senior old girls. Herrer: To hold i U0, senior, oldboys, senior oldboys, veteraner, super veteraner. 15

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold 1 DGI Fodbold Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 dgi.dk/fodbold 2 Senest opdateret oktober 2014 Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 3 1 Formål 1.2. Målsætning 2

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

NYT!! MULIGHED FOR EFTER TILMELDING!!

NYT!! MULIGHED FOR EFTER TILMELDING!! Turneringskontakter Ved spørgsmål omkring turneringen, henstilles til at henvendelsen sker til nedenstående: Administration DGI Storstrømmen - Fodbold Anette Høegh Valdemarsgade 43 A 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

INFORMATIONSBOG FODBOLD- TURNERING Forår2010

INFORMATIONSBOG FODBOLD- TURNERING Forår2010 INFORMATIONSBOG FODBOLD- TURNERING Forår2010 Resultater ringes på 38 38 31 33! Læs om ændringer og tilføjelser fra DGI Vestsjælland i turneringsreglementet (juli 2009)! Der er ændrede spilleregler for

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Landsmesterskaber i indefodbold for:

Landsmesterskaber i indefodbold for: Landsmesterskaber i indefodbold for: - 7.-8. klasse piger (U14-U15) - 7. og 8. klasse drenge (U14-U15) Den 19.-21. februar 2010 i Fuglsøcentret Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret

Læs mere

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Udefodbold. Revideret november 2014. dgi.dk/fodbold

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Udefodbold. Revideret november 2014. dgi.dk/fodbold 1 DGI Fodbold Turneringsreglement Udefodbold Revideret november 2014 dgi.dk/fodbold 2 Turneringsreglement Udefodbold Revideret november 2014 3 1 Formål 1.2. Målsætning 2 Gyldighedsområde 3 Turneringsform

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

- 3. og 4. klasse drenge - 3.-4. klasse piger

- 3. og 4. klasse drenge - 3.-4. klasse piger Landsmesterskaber i indefodbold for: - 3. og 4. klasse drenge - 3.-4. klasse piger Den 20.-22. februar 2009 i Jyllinge Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i DGI

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2. Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

- Old boys - Old girls

- Old boys - Old girls Landsmesterskaber i udefodbold: - Old boys - Old girls Den 01.-02. september 2007 i Tved Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i DGI s landsmesterskab i fodbold. Tillykke

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

DGI Nordsjælland fodbold. Indefodbold Reglement 2014/2015. Dommerbordsvagter, regler, videregående mesterskaber og meget mere...

DGI Nordsjælland fodbold. Indefodbold Reglement 2014/2015. Dommerbordsvagter, regler, videregående mesterskaber og meget mere... DGI Nrdsjælland fdbld Indefdbld Reglement 2014/2015 Dmmerbrdsvagter, regler, videregående mesterskaber g meget mere... Turneringsledesle: Stævneleder, Hal-krdinatr, lv-frtlker g resultatfrmidler: DGI Nrdsjælland

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 s BANER 8. 9. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det første Århus-mesterskab i udefodbold.

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN

HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN HÅNDBOG OLDBOYS B 11 MANDS TURNERINGEN 2011 VELKOMMEN TIL OLDBOYS FODBOLD 2011 Så er vi klar til Oldboys B 11 mands turneringen 2011. Oldboys B-rækken: B-rækken består af 3 puljer a 6 hold. I hver pulje

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Stævneprogram. Søndag den 13. januar Rødovre Hallen Rødovre Parkvej Rødovre

Stævneprogram. Søndag den 13. januar Rødovre Hallen Rødovre Parkvej Rødovre Stævneprogram Søndag den 13. januar 2019 Rødovre Hallen Rødovre Parkvej 425 2610 Rødovre Puljeinddeling og program Herresenior Satair Super Sonics 1 Satair Super Sonics 2 Widex 1 Widex 2 Det Lille Bryggeri

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2016 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 18 JUNI og SØNDAG DEN 19 JUNI, hvor der bliver rigtig gang

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl.

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl. Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold -0 1 2 kl. 18. august 2012 Møgeltønder Stadion DGI Sønderjylland - Jysk-Fynsk udvalg Kampprogram Jysk-Fynsk mesterskaber DGI Sønderjylland - Jysk-fynsk udvalg

Læs mere

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLD 03 Introduktion DBU København og medlemsklubberne skal i fællesskab skabe de bedste rammer om DBU Københavns

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Drenge A & U15 Drenge A Lørdag den 13. februar 2016 Arena Himmerland DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

Stævneprogram Firmaidræt Open 2015 - Mors Håndbold

Stævneprogram Firmaidræt Open 2015 - Mors Håndbold Stævneprogram Firmaidræt Open 2015 - Mors Håndbold Spillested Jyske Bank Mors Arena H. C. Ørstedsvej 15 7900 Nykøbing Mors Stævneledelse Morsø Firma- og Familie Idræt Egon M. Olesen Afbud Egon M. Olesen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: TILPASNING AF TURNERINGSFORLØB... 4 FODBOLD I DGI MIDTJYLLAND... 4 TERMINER... 4 UNGDOMS RÆKKER... 5 SENIOR RÆKKER... 5 ALDERSTRIN / KLASSETRIN... 6 SPILLETIDER... 7 PULJENUMMERERING...

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 20 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Turneringskoncept DGI Midtjylland Fodbold

Turneringskoncept DGI Midtjylland Fodbold 2016 DGI Midtjylland Fodbold Indholdsfortegnelse: UNGDOMSFODBOLD SPILFORMER:... 3 FODBOLD I DGI MIDTJYLLAND... 4 TERMINER FORÅR... 4 UNGDOMS RÆKKER... 5 SENIOR RÆKKER... 6 ALDERSTRIN / KLASSETRIN... 6

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

KAMPPROGRAM. 30. april - 1. maj 2016. U6 U13 Piger og Drenge

KAMPPROGRAM. 30. april - 1. maj 2016. U6 U13 Piger og Drenge 6 KAMPPROGRAM 30. april - 1. maj 2016 U6 U13 Piger og Drenge Nybolig Palle Ørtoft Hasseris Hasserisvej 137 9000 Aalborg Tlf. 9816 2300 John F. Kennedys Plads, 9000 Aalborg OBS: Programmet kan hentes på

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Landsmesterskaber i udefodbold: - Dame senior - Herre senior. Den september 2008 i Klinkby

Landsmesterskaber i udefodbold: - Dame senior - Herre senior. Den september 2008 i Klinkby Landsmesterskaber i udefodbold: - Dame senior - Herre senior Den 13.-14. september 2008 i Klinkby 2 Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i DGI s landsmesterskab i

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

i Skanderborg Kommune

i Skanderborg Kommune 2010 Rettet : 17.2: 6. klasse Uøvet, 8. klasse Øvet / Uøvet i Skanderborg Kommune Rettet : 22.2: 6. klasse Uøvet, 6. klasse Øvet Rettet: 24.2: 8. klasse Uøvet Rettet 25.2 7. klasse Øvet Program for indefodboldstævnet

Læs mere

FODBOLD HELE LIVET HELE ÅRET

FODBOLD HELE LIVET HELE ÅRET Oldboys 30 37 år Veteraner 38 44 år Super veteraner 45 49 år Masters 50 56 år Super masters 56 66 år Danefæ 67 - > år FODBOLD HELE LIVET HELE ÅRET Vinder 2018 2019 B.67 Kildemosen BBB Årslev OB Indbydelse

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

10. samt januar

10. samt januar 10. samt 17. - 18. januar 1 2015 43. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 43. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder og spilleregler

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 FODBOLD Opdateret maj 2011 Nyt punkt 7 stk. 7.3. Generelle turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

DGI Midtjylland indbyder hermed alle lokalforeninger til vores udeturnering i fodbold 2015.

DGI Midtjylland indbyder hermed alle lokalforeninger til vores udeturnering i fodbold 2015. DGI Midtjylland indbyder hermed alle lokalforeninger til vores udeturnering i fodbold 2015. Alle hold overføres fra Efterårsturneringen 2014 Alle holdene der har deltaget i DGI Midtjyllands turnering i

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2018/2019

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2018/2019 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2018/2019 Indefodboldloven s. 2 Dommere s. 8 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2018/2019

Læs mere

1 I, VZZ; 7/I/i. \:4,

1 I, VZZ; 7/I/i.  \:4, 1 I, I 4 VZZ; 7/I/i www.dgi.dk/fodbold/oestjylland \:4, : Velkommen til 5 og 8 mands fodbold - Efterår 2014 Der spilles primært frem til hvilke hold, der skal deltage ved Landmesterskaber der afholdes

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Jyske Mesterskaber Lørdag den 18. aug Langvang IC - Randers

Jyske Mesterskaber Lørdag den 18. aug Langvang IC - Randers Program og spilleplan Jyske Mesterskaber Lørdag den 18. aug. 2014 Langvang IC - Randers Resultater - http://minidraet.dgi.dk www.dgi.dk/fodbold Velkommen til Jysk mesterskaber DGI Øst- /Nordjylland - Jysk

Læs mere

Turneringskoncept DGI Midtjylland Fodbold

Turneringskoncept DGI Midtjylland Fodbold Turneringskoncept 2019 DGI Midtjylland Fodbold Velkommen Velkommen til DGI Midtjylland s turneringskoncept for fodboldturneringen 2019. Her vil I kunne finde en lang række af oplysninger om vores fodboldturnering,

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker 1 DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker 1 Almindelige bestemmelser 1.1 Herværende Turneringsreglement gælder for alle turneringer og kampe, der udskrives af a) Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

1.3.3 Unionsmesterskaberne afvikles som et individuelt stævne. Der kåres klasse- par- og unionsmestre.

1.3.3 Unionsmesterskaberne afvikles som et individuelt stævne. Der kåres klasse- par- og unionsmestre. Spilleregler 1. Generelt 1.1 Formål. Unionens formål er at samle firma- og privatklubber, der dyrker bowling. 1.2 Gyldighedsområde. Reglerne er gældende for DFBUs bowlingturneringer. Startberettigede er

Læs mere

Turneringsregler Futsal

Turneringsregler Futsal Turneringsregler Futsal 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op /nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse 06 Spilletid og Spillested

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3 5 Turneringsafviklingen...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere