ergoterapeut Optagelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ergoterapeut Optagelse 2013"

Transkript

1 ergoterapeut Optagelse 2013

2 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk fagprofessionel med kompetencer indenfor kreativitet og innovation? så er ergoterapeutuddannelsen noget for dig. ergoterapeutuddannelsen varer 3½ år og veksler mellem teori og praksis. efter afsluttet uddannelse er du professionsbachelor. dette giver dig mulighed for at praktisere professionen og det er også muligt at læse videre på kandidat- og masterniveau, hvis du får lyst til det. Her kan du få information om, hvordan du søger om optagelse på ergoterapeutuddannelsen, og hvilke ting du skal være opmærksom på. derfor er det en god ide at læse pjecen igennem, inden du laver din optagelsesansøgning. du kan blandt andet fi nde ideer til at skrive en bedre ansøgning og læse om vurderingskriterierne. du skal søge om optagelse via den koordinerede tilmelding (kot). du kan uddanne dig til ergoterapeut i esbjerg, Holstebro, københavn, næstved, Odense, aalborg og aarhus, og du har mulighed for at søge om optagelse på alle syv ergoterapeutuddannelser. Husk at uddannelsesstederne skal have din ansøgning til kvote 1 inden 5. juli, hvis du udelukkende vil vurderes ud fra dit eksamensgennemsnit i gymnasiet eller fra en anden adgangsgivende eksamen. Hvis du søger ind via kvote 2, skal du søge inden 15. marts. Hvis du har fl ere spørgsmål end pjecen kan hjælpe med, så er du meget velkommen til at kontakte en studievejleder på et af uddannelsesstederne. at vælge studium er en vigtig beslutning. de præcise adresser på uddannelsesstederne kan du fi nde bag i pjecen. god fornøjelse. Ergoterapeutuddannelserne i Danmark indholdsfortegnelse Velkommen...2 Optagelseskriterier og adgangskrav...4 ansøgerne deles i to kvoter...4 ansøgere til kvote ansøgere til kvote Motiveret ansøgning...5 erhvervserfaring...5 enkeltfag...5 Højskole...5 Udlandsophold...6 andre studierelevante aktiviteter...6 dokumentation...6 ansøgning i kvote ansøgning i kvote individuel kompetencevurdering...6 ansøgere med kandidatuddannelse...7 ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen...7 prioritering af uddannelsesønsker...7 standby...7 Fuldmagt...7 tidspunkt for den adgangsgivende eksamen...8 Flere adgangsgivende eksaminer...8 sygdom og handicaps...8 Svar på ansøgningen...8 Optaget...9 afslag hva så?...9 Overflytning til anden uddannelsesinstitution...10 Ergoterapeutuddannelser i Danmark esbjerg Holstebro københavn næstved Odense aalborg aarhus Åbent Hus - datoer...12 Studievalg i Danmark...13 links...14 Husk...15 ansøgningsfrister

3 Optagelseskriterier og adgangskrav Optagelseskriterier og adgangskrav Der er optagelse til ergoterapeutuddannelsen én gang om året, og studiestart to gange årligt (uge 35 og uge 6) på de fleste uddannelsesinstitutioner. Fra 2013 kan der kun ansøges digitalt. Du finder mere information om at søge digitalt på Ansøgerne deles i to kvoter Både i kvote 1 og 2 kræves der som udgangspunkt en adgangsgivende eksamen. En adgangsgivende eksamen bliver ikke forældet, men hvis du har en ældre eksamen, kan det være en god idé at opdatere den ved at tage nye fag eller forbedre karaktererne i fag, du allerede har. Kvote 1: Kvote 1 udgør 65 % af uddannelsespladserne. Ansøgningsfristen er 5. juli 2013 kl Ansøgere til kvote 1 Hvis du kun ønsker at blive vurderet på dit eksamensgennemsnit, skal du søge i kvote 1. Kvote 1-ansøgere optages efter faldende eksamenskvotient. En ansøger, der starter senest 2 år efter den adgangsgivende eksamen, får ganget sit oprindelige karaktergennemsnit med 1,08. Denne toårsfrist kan i særlige tilfælde forlænges. Du kan søge i kvote 1, når du har bestået en af de følgende adgangsgivende eksaminer: 1. Studentereksamen (stx). 2. Højere forberedelseseksamen (hf). 3. Højere handelseksamen (hhx). 4. Højere teknisk eksamen (htx). 5. Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland, eksamen fra Duborgskolen og fra A.P. Møller Skolen. 6. Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF). Kvote 2: Kvote 2 udgør 35 % af uddannelsespladserne. Ansøgningsfristen er den 15. marts 2013 kl ANSØGERE TIL KVOTE 2 I kvote 2 optages ansøgere som: opfylder adgangskravene til uddannelsen, men ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1 ønsker at blive vurderet på aktiviteter/færdigheder ud over den adgangsgivende eksamen har bestået Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C, engelsk C og naturfag C har erhvervserfaring svarende til 9 måneders fuldtidsarbejde samt 4 enkeltfag med alle nedenstående nummererede krav: 1. Dansk A og Engelsk B 2. Bioteknologi A eller Biologi B eller Fysik B eller Kemi B eller Matematik B 3. Samfundsfag C eller Psykologi C har Dansk/Fransk Baccalauréat (DBF), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB). har udenlandsk eksamen, som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, jf. og dermed kan omregnes til en optagelseskvotient. har en udenlandsk eksamen, uanset statsborgerskab, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient ikke opfylder adgangskravene, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. I kvote 2 foretages en individuel bedømmelse og der lægges vægt på følgende: Motiveret ansøgning Fortæl om dig selv, og hvorfor du søger optagelse på ergoterapeutuddannelsen. Begrund ansøgningen ved at beskrive hvordan dine arbejdsrelaterede, uddannelsesmæssige og personlige erfaringer kvalificerer dig til at blive optaget på uddannelsen. Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde 2 A4-sider (4800 anslag). Du skal tilføje den motiverede ansøgning som bilag til din ansøgning om optagelse, se mere på Erhvervserfaring For at din erfaring fra erhvervsarbejde kan indgå i vurderingen i kvote 2, skal ansættelsen være dokumenteret og i øvrigt opfylde nedenstående betingelser: Erhvervsarbejde med mindst 28 timer ugentligt beregnes som fuldtidsarbejde. Erhvervsarbejde på deltid, dvs. fra timer ugentligt, beregnes med halvdelen af det antal måneder erhvervsarbejdet har varet. Det ugentlige timetal kan evt. beregnes som et gennemsnit over en periode på op til 4 uger. Erhvervsarbejdet skal være lønnet. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende kan medregnes. Aftjent værnepligt, optjent og afholdt ferie kan medregnes. Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. Enkeltfag Der lægges vægt på at du har færdigheder indenfor relevante fag såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi. Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. Højskole Der lægges vægt på højskoleforløb af minimum

4 Ansøgningsskema uger og på fuld tid. Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. Udlandsophold Der lægges vægt på min. 4 måneders udlandsophold i sammenhæng (arbejde, rejse, studieophold, udvekslingsstudent). Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. Andre studierelevante aktiviteter Der lægges vægt på min. 10 måneders aktiviteter, f.eks. fritidsledervirksomhed, frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde. Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. DOKUMENTATION Alle de aktiviteter, du vil have vurderet i forbindelse med din ansøgning om optagelse skal skrives på ansøgningsskemaet og være korrekt dokumenteret. Det er dine egne oplysninger på selve skemaet, der er grundlaget for vurderingen. Hvis du blot skriver se bilag, risikerer du, at nogle af dine kvalifikationer ikke bliver medtaget i vurderingen. Alle eksaminer, erhvervserfaringer og øvrige kvalifikationer, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning, skal dokumenteres. Den bedste dokumentation er præcis i sit indhold og læselig. Ved dokumentation af erhvervserfaring skal startdato, ugentlig timetal, ophørsdato samt arbejdets art fremgå. En ansættelseskontrakt er ikke tilstrækkelig dokumentation alene. Den skal suppleres med en arbejdsgivererklæring, lønsedler eller lignende. Hvis du i ansøgningsskemaet har oplyst aktiviteter, som du først forventer at afslutte efter ansøgningsfristen enkeltfag, højskoleop- hold, erhvervsarbejde eller lignende skal du huske at tilføje dokumentation for disse aktiviteter som bilag til din digitale ansøgning hurtigst muligt, dog senest 5. juli, hvis de skal tages i betragtning. Ergoterapeutuddannelserne kan forlange at få originale dokumenter forevist. Ansøgning i kvote 1 Hvis du kun søger via kvote 1, skal ansøgningen ikke tilføjes anden dokumentation end dit eksamensbevis for den adgangsgivende eksamen. Ansøgning i kvote 2 Til en god kvote 2-ansøgning skal du regne med at bruge tid på at fremskaffe dokumentation, og tid til at skrive en god motiveret ansøgning. INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING Hvis du søger optagelse på et andet grundlag end de formelle adgangskrav, skal uddannelsesinstitutionen foretage en individuel vurdering af dine kompetencer. Denne vurdering bygges på oplysninger om din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor de er erhvervet. Du kan læse mere om Individuel kompetencevurdering på de enkelte uddannelsers hjemmesider. Man vurderer, om du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav og om du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen. Den individuelle kompetencevurdering kan medføre: 1. Afslag på ansøgning om optagelse. Det betyder, at man vurderede, at dine faglige kvalifikationer ikke kunne sidestilles med de fastsatte adgangskrav og at du med disse ikke kunne gennemføre uddannelsen på nuværende tidspunkt, hvorfor du ikke kan optages. Du får tilbud om studievejledning med henblik på drøftelse af forbedring af dine muligheder for senere optagelse. Du får meddelelsen inden udgangen af juni måned. 2. Meddelelse om berettigelse til optagelse, hvorefter din ansøgning vurderes på lige fod med de øvrige kvote 2-ansøgninger. Du får meddelelsen inden udgangen af juni måned. Ansøgere med kandidatuddannelse Du kan søge optagelse, men optages kun hvis der er ledige pladser. Hvis der foreligger usædvanlige forhold kan der dog dispenseres for dette. Ved ansøgning om en sådan dispensation, opfordres du til at søge i god tid. Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal have ansøgt senest den 15. marts kl Eksaminer, der kan omregnes til en dansk kvotient, vurderes i kvote 1 samt kvote 2. Eksaminer, der ikke kan omregnes, vurderes udelukkende i kvote 2. For at kunne gennemføre studiet er det nødvendigt at beherske dansk både skriftligt og mundtligt. Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen bestå Studieprøven i dansk som andetsprog. Disse danskprøve-krav omfatter ikke ansøgere fra Sverige, Norge og Island. Prioritering af uddannelsesønsker Når du udfylder ansøgningsskemaet, har du mulighed for at søge om optagelse på op til 8 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. Du kan derfor søge optagelse på alle 7 ergoterapeutuddannelser. Læs mere om prioritering på Standby Standby betyder at stå til rådighed. Hvis du søger og får en standby-plads, skal du stå til rådighed til eventuelle ledige pladser på et af de hold, den pågældende uddannelse starter det pågældende studieår. Der er på forhånd fastsat et antal standby-pladser på hver enkelt uddannelse. Det er muligt at søge standby-pladser på alle ergoterapeutuddannelser. Når du har en standby-plads, bliver du ikke tilbudt plads på et andet studie som du har prioriteret lavere, selvom der er plads på det studie. Yderligere vejledning om standby-pladser findes på Fuldmagt Der skal altid foreligge en fuldmagt, hvis andre skal 6 7

5 svar på ansøgningen have oplysninger om din ansøgning. Opholder du dig f.eks. i udlandet på ansøgningstidspunktet, kan du skrive en fuldmagt til en anden, som så kan udfylde og sende ansøgningen på dine vegne. af fuldmagten skal det fremgå, hvilke uddannelser du søger ind på. Husk at sikre dig, at den, der skal udfylde din ansøgning, er grundigt informeret, så der ikke sker fejl i ansøgningsproceduren. du kan ligeledes skrive en fuldmagt til en anden, som kan bekræfte en eventuel studieplads eller på anden vis handle på dine vegne i forbindelse med din ansøgning. tidspunkt FOr den adgangsgivende eksamen du skal være opmærksom på, at du kan blive vurderet, selvom du først forventer at bestå den adgangsgivende eksamen kort efter ansøgningsfristens udløb (herunder sygeeksamen). du skal huske at tilføje dokumentation som bilag til din ansøgning for dette senest 5. juli kl Flere adgangsgivende eksaminer ansøgere med fl ere adgangsgivende eksaminer skal søge optagelse på grundlag af den første eksamen. den enkelte uddannelsesinstitution kan dispensere fra dette, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Husk i givet fald, at tilføje dispensationsansøgning som bilag til din digitale ansøgning. regående uddannelser. der kan i forbindelse med ansøgning om optagelse tages hensyn til særlige forhold såsom sygdom, handicap mv. Hvis du ønsker, at der skal tages hensyn til sådanne forhold, skal du tilføje en ansøgning som bilag til din digitale ansøgning herom dokumenteret i form af lægeerklæring mv. du anbefales at kontakte uddannelsens studievejleder. alle ansøgere får svar senest 30. juli. ergoterapeutuddannelserne sender svar både til de ansøgere, der er optaget med studiestart uge 35 og uge 6, og til de, der har fået en standby-plads. kot sender svar til de ansøgere, der får afslag. Optaget Modtager du et tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker den tilbudte plads. er du ikke hjemme sidst i juli måned, må du give fuldmagt til, at en anden på dine vegne, kan bekræfte at du ønsker at benytte studiepladsen. alle ansøgere får svar senest 30. juli. ergoterapeutuddannelserne sender svar både til de ansøgere, der er optaget med studiestart uge 35 og uge 6, og til de, der har fået en standby-plads. kot sender svar til de ansøgere, der får afslag. du skal bekræfte studiepladsen inden en bestemt dato, fastsat af den enkelte uddannelsesinstitution - ofte i starten af august. Hvis du ikke bekræfter din optagelse inden for fristen, risikerer du at miste studiepladsen. Uddannelsesinstitutionerne fordeler tidspunkt for studiestart henholdsvis uge 6 og uge 35 ud fra beskrevne kriterier. afslag Hva så? Hvis du har fået afslag på din ansøgning til ergoterapeutuddannelsen, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du ikke er kvalifi ceret til at gennemføre studiet. nogle uddannelser har fl ere ansøgere end uddannelsespladser og må derfor hvert år afvise kvalifi cerede ansøgere. du kan kontakte uddannelsesinstitutionen og bede om en forklaring på afslaget. Fortæl om dine planer mht. arbejde og uddannelse i øvrigt og bed om en vurdering af, om disse er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens kvote 2-kriterier og chancen for optagelse næste år. Overvej, om du stadig vil satse på at blive optaget på uddannelsen, evt. et andet sted i landet, hvor det er lettere at komme ind. sæt dig grundigt ind i uddannelsens optagelseskrav. Opfylder du adgangskravene? Hvis ikke, hvordan kan du så supplere dem? Husk at få dokumentation for de aktiviteter, du gennemfører: varighed, omfang, timetal, art osv. sygdom Og HandiCaps Hvis du har et handicap eller en sygdom, og er usikker på, om det vil påvirke din mulighed for at blive ergoterapeut, kan du kontakte et af uddannelsesstederne. der fi ndes særlige muligheder i henhold til Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte (sps) ved vide- 8 9

6 Overflytning til anden uddannelsesinstitution Ergoterapeutuddannelser i Danmark Skift til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution kan først ske efter 1. studieår og efter at 1. eksterne prøve er bestået. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra, såfremt der foreligger usædvanlige forhold. Esbjerg University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Degnevej Esbjerg Ø Tlf.: Mail: 69 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6 Odense University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Blangstedgårdsvej Odense SØ Tlf.: Mail: 82 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6 Holstebro VIA University College Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro Tlf.: Mail: 72 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6 Aalborg Professionshøjskolen University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Postboks Aalborg Tlf Mail: 84 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6 København Professionshøjskolen Metropol Ergoterapeutuddannelsen i København Sigurdsgade 26, 2200 København N Tlf.: Mail: 144 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6 AARHUS Via University College Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Hedeager Aarhus N Tlf.: Mail: 120 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6 10 Næstved University College Sjælland Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Tlf.: Mail: 72 studiepladser, studiestart uge 35 Uddannelsen udbydes henholdsvis som ordinært studie og e-læring 11

7 Åbent Hus - datoer Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i København: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Odense: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Næstved: Offentliggøres på Studievalg i Danmark Studievalg København Fiolstræde 22 Postbox København K Tlf.: Studievalg Sjælland Jernbanegade Næstved Tlf.: Studievalg Fyn Albanigade Odense C Tlf.: Studievalg Midt- og Vestjylland Viborgvej Herning Tlf.: Studievalg Østjylland Vestergade Aarhus C Tlf.: Studievalg Nordjylland Slotsgade Aalborg Tlf.: Studievalg Sydjylland Jernbanegade Kolding Tlf.:

8 HUsk ansøgningsskema og vejledning fi ndes på links (Studievalg) ansøgningsfrister Kvote 1: 5. juli 2013 kl Kvote 2: 15. marts 2013 kl alle ansøgere får svar 30. juli

9 VIA Sundhedsfaglig Højskole ordrenr.: 04107, 2. rev. udgave Isp

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Ergoterapeut. Optagelse 2017

Ergoterapeut. Optagelse 2017 Ergoterapeut Optagelse 2017 1 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Fysioterapeut. Optagelse 2011

Fysioterapeut. Optagelse 2011 Fysioterapeut Optagelse 2011 Udgave redigeret oktober 2010 Velkommen Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst

Læs mere

Fysioterapeut optagelse 2012

Fysioterapeut optagelse 2012 Fysioterapeut Optagelse 2012 Velkommen Indholdsfortegnelse Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst til en uddannelse

Læs mere

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K e r g o H U S K A n s ø g n i n g s s k e m a f å s p å a r b e j d s f o r m i d l i n g e r, S t u d i e v a l g o g u d d a n n e l s e s i n s t i t u t i o n e r f r a m i d t e n a f f e b r u a

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2016. Fotograf: Ole Risbjerg. Fotograf: Ole Risbjerg

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2016. Fotograf: Ole Risbjerg. Fotograf: Ole Risbjerg ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2016 Fotograf: Ole Risbjerg Fotograf: Ole Risbjerg VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke,

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Miniguide til optagelse.dk

Miniguide til optagelse.dk Miniguide til optagelse.dk (Gælder kun for ansøgere til os, DSKD) Page 1/6 Optagelse.dk - adgangsgrundlag Du skal vælge Gymnasial eksamen, hvis du har eller er i gang med og afslutter den i år (det kalder

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr./by: Cpr.nr.: Telefon: Mailadresse: Begrundelse for ansøgning

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet og hav

Læs mere

Ansøgningsskemaer og vejledning

Ansøgningsskemaer og vejledning Videregående uddannelser 2011 Du kan søge om optagelse digitalt på www.optagelse.dk Vigtige datoer: 15. marts Søger du optagelse gennem kvote 2, skal uddannelsesstederne have modtaget din ansøgning senest

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du Side 1 af 6 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Skriv tydeligt, hvis du udfylder ansøgningsskemaet i hånden. Skriv en motiveret ansøgning,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning om, hvordan skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet, og læg vejledningen

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Optagelsen 2013 Adgangskrav Optagelsesregler, www.optagelse.dk SU-reform Uddannelsesguiden, www.ug.dk Martin Rovs Hansen Studievalg Nordjylland Optagelsen 2013

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10 Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne Hvor får du hjælp? Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 0 Skemaerne Fristerne Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet Prioriteringsskemaet Ændringsprioriteringsskemaet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 85 af 26/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 248 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses-

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 1 om adgangsregulering

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Pædagog. Faglighed og forandring i fællesskab

Pædagog. Faglighed og forandring i fællesskab Pædagog Faglighed og forandring i fællesskab Har du ambitioner - om at arbejde inden for et fagområde, hvor du gør en forskel hver dag? Har du mod - til at bruge dig selv og din faglighed i en hverdag,

Læs mere

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Optag til videregående uddannelser i Sverige og Norge. En oversigt over optagesystemer til videregående uddannelser i Sverige og Norge

Optag til videregående uddannelser i Sverige og Norge. En oversigt over optagesystemer til videregående uddannelser i Sverige og Norge Optag til videregående uddannelser i Sverige og Norge En oversigt over optagesystemer til videregående uddannelser i Sverige og Norge 3 Optag til videregående uddannelser i Sverige og Norge En oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne.

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne. Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne 4 Hvor får du hjælp 8 Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 10 Skemaerne 11 Fristerne 12 Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet 13 Prioriteringsskemaet

Læs mere

Optag vinter 2011 Diplomingeniør

Optag vinter 2011 Diplomingeniør Optag vinter 2011 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Optag vinter 2013 Diplomingeniør

Optag vinter 2013 Diplomingeniør Optag vinter 213 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU.

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

Prioriteringsskema 2004

Prioriteringsskema 2004 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet sendes til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Redigeret af Claus Nielsen & Luise Hvidt. Optagelse på Københavns Universitet udkommer en gang årligt. Forsidefoto: ISBN 87-90655-38-9 ISSN 1604-9012

Redigeret af Claus Nielsen & Luise Hvidt. Optagelse på Københavns Universitet udkommer en gang årligt. Forsidefoto: ISBN 87-90655-38-9 ISSN 1604-9012 Redigeret af Claus Nielsen & Luise Hvidt Optagelse på Københavns Universitet udkommer en gang årligt. Forsidefoto: ISBN 87-90655-38-9 ISSN 1604-9012 Layout: Kommunikationsafdelingen Tryk: CenterTryk FORORD

Læs mere

Optag af studerende i kvote 2 hvad er meningen?

Optag af studerende i kvote 2 hvad er meningen? Optag af studerende i kvote 2 hvad er meningen? Birgitta Wallstedt Enheden for Uddannelsesudvikling Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Hvad er meningen med kvote 2? Den adgangsgivende

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Akademiuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information

Læs mere

Ansøgningsvejledning til onlineansøgning Kandidat, master og diplomuddannelser

Ansøgningsvejledning til onlineansøgning Kandidat, master og diplomuddannelser 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT Universitets kandidat, master og diplomuddannelser. Hav dokumentationen klar Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Svenske ansøgere søger optagelse til bacheloruddannelser i fri konkurrence med danske ansøgere. Der er ingen særlige kvoter

Læs mere

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding Sådan ansøger du: Ansøgningsskemaerne skal benyttes både hvis du søger pr.. marts og hvis du søger pr.. juli, og prioriteringsskemaet skal indeholde alle de uddannelser (optagelsesområdenumre) du søger,

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14 Optag 2016 Udviklingen i grænsekvotienter Nr. 14 1. Udvikling i grænsekvotienter 50 pct. af uddannelserne (optagelsesområderne) har, som det ses af tabel 1.1, i år flere kvalificerede ansøgere end studiepladser

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen Voksenunderviseruddannelsen University College Lillebælt Efter- og Videreuddannelsen Asylgade 7-9, Odense C Se mere på: www.ucl.dk/voksenunderviser Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt os: Studievejleder

Læs mere

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 108 af 04/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt Med en uddannelse som ergoterapeut får du betydning for andre menneskers hverdagsliv og fremtid. Du arbejder både med børn, unge,

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet IV. De studerende 1. Adgangen til universitetet Bestand og tilgang af studerende Pr. oktober var bestanden af studerende ved universitetet ialt 24.937. I forhold til bestanden på samme tidspunkt sidste

Læs mere

ENERGI I ESBJERG. Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg!

ENERGI I ESBJERG. Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg! EsbjErg ENERGI I ESBJERG Vil du Gøre energi mere miljøvenligt? Forsyne verden med energi på nye måder? Sikre os vedvarende og billig energi? Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg! E.T.

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Fejlagtig omregning af karakterer skaber problemer for studerende

Fejlagtig omregning af karakterer skaber problemer for studerende Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 79 Offentligt December 2015 Fejlagtig omregning af karakterer skaber problemer for studerende International Baccalaureate, bedre kendt blot som

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet. Bestand og tilgang af studerende. Adgangsbegrænsning

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet. Bestand og tilgang af studerende. Adgangsbegrænsning IV. De studerende 1. Adgangen til universitetet Bestand og tilgang af studerende Bestanden af studerende ved universitetet i september 1982 var ialt 23.521, hvilket er et fald i forhold til bestanden sidste

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere