Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord"

Transkript

1 / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord Misbrugscentrets baggrund Misbrugscentrets målsætninger Misbrugscentrets mission Organisering af misbrugsområdet og Misbrugscentret Tilgang til arbejdet Metoder Personale Dokumentation og effektmåling Alkohol Åben anonym rådgivning og vejledning om alkoholmisbrug Udredning alkohol Ambulant behandling alkohol Behandling i gruppe alkohol Pårørendesamtaler alkohol Stoffer Åben anonym rådgivning og vejledning om stofmisbrug Udredning stoffer Ambulant behandling stoffer Behandling i gruppe stoffer Substitutionsbehandling stoffer Pårørendesamtaler stoffer Forebyggelse af hepatitis C blandt personer med stofmisbrug Familiebehandling Unge udredning og behandling: årige Dobbelte diagnoser og belastninger Tilbud til gravide misbrugere - Baggrundsteam og Familieambulatoriet Efterbehandling Stoffri ambulant behandling Kursusvirksomhed Godkendt af Byrådet den 26. maj

3 Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord Misbrugscenter Mariagerfjord er primært et tilbud til borgere i Mariagerfjord Kommune. Misbrugscentret har kompetencer til at behandle personer med et misbrug af alkohol eller stoffer samt til at give støtte og vejledning til fagpersoner, pårørende og andre, der på den ene eller anden måde har misbrugsproblematikker inde på livet. Dette katalog indeholder en nærmere beskrivelse af Misbrugscentret og dets ydelser. Misbrugscentrets baggrund Misbrugscenter Mariagerfjord er en del af Social Psykiatrien i Mariagerfjord Kommune. Enheden er organisatoriske placeret i Voksen Handicap-afdelingen med tæt tilknytning til Børn og Familie, Arbejdsmarked, Ældre og Sundhed. Centret har til formål at sikre en målrettet og sammenhængende indsats på misbrugsområdet, og det er visionen at tilbyde borgerne de mest optimale ydelser indenfor misbrugsbehandling. Misbrugscentrets vifte af tilbud er et resultat af en etårig lang proces med en tværfaglig styregruppe og arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra de overnævnte områder samt medarbejdere fra det tidligere regionale misbrugscenter, som er nu overgået til Mariagerfjord Kommune. Sideløbende med denne proces har kommunen inviteret eksterne aktører samt Vest Himmerland og Rebild til at være en del af samarbejdet og nytænkningen, når det drejer sig om en nem tilgængelig og helhedsorienteret løsning for borgerne, som er berørt af misbrugsproblematikker. Misbrugscentrets målsætninger Et samarbejde med eksterne fagprofessionelle (f.eks. praktiserende læger og private leverandø- Mariagerfjord Kommune ønsker at opbygge et misbrugstilbud i eget regi, der kan sikre sammenhæng med borgernes livsverden og et tilbud, som bygger på: Helhedssyn i indsatsen gennem tættere samarbejde med øvrige fagområder. Øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden for misbrugsområdet. En bred vifte af kvalificeret behandlingsmuligheder/værktøj. Kompetente medarbejdere med et højt fagligt niveau, hvor der kontinuerligt er fokus på videreudvikling af kompetencer og muligheder. rer). Et samarbejde med lokale netværk og foreninger. Kontinuerlig fokus på efterbehandling og tilværelsen efter misbrugsophør. Udarbejdelse af strategier for implementering af misbrugsbehandlingen 3

4 Misbrugscentrets mission Misbrugscentrets mission er således at sikre, at borgere i Mariagerfjord Kommune tilbydes og har nem adgang til relevant og individuelt tilrettelagt behandling på det serviceniveau, som kommunen har fastlagt. Misbrugscentret står for en helhedsorienteret behandlingsindsats, hvor behandlingsplanen koordineres med borgeren og andre aktører, så borgerne oplever sammenhænge i behandlinger og hverdagen. Misbrugscenter Mariagerfjord finder det afgørende, at behandlingen kvalitetssikres ved hjælp af løbende undersøgelser af brugerbehov og ydelseseffekt. Hovedformålet med behandlingen i Misbrugscentret er at bringe borgerens misbrug til ophør samt at give vedkommende redskaber, der kan hjælpe pågældende til at forblive fri for misbrug. I forhold til substitutionsbehandlingen er målsætningen at mindske misbrugets skadesvirkninger, stabilisere borgerens daglige tilværelse og at hjælpe vedkommende til personlig udvikling. Organisering af misbrugsområdet og Misbrugscentret Misbrugscentret er del af en større vision, når det gælder en mere tilgængelig og fleksible behandlingstilbud for borgerne. Mariagerfjord Kommune erkender, at det kan være vanskelig for borgeren i mødet med kommunen af få et tilbud, som tilgodeser alle facetter af borgernes hverdag. I vores bestræbelse på at forenkle dette, er det aftalt at behandleren på Misbrugscentret påtager sig en koordineringsfunktion, så du som borger oplever sammenhænge i de tilfælde, hvor du ud over behandling i Misbrugscentret også er involveret i andre tilbud i kommunen f.eks. på arbejdsmarkedsområdet. Centret er fysisk placeret på Fortunavej 1, 9560 Hobro, men der vil være åben rådgivning på Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, hver anden torsdag. Det nye center har også mulighed for mobile udredninger. Tilgang til arbejdet I Danmark har kommunerne ansvaret for at tilbyde borgere misbrugsbehandling inden for 14 dage efter, at de har ytret ønske om at komme i behandling. Behandlingen i Misbrugscenter Mariagerfjord sker i samarbejde med kommunes specialrådgivning og er gratis for borgeren, når specialrådgivning har godkendt behandlingstilbuddet. Den overordnede tilgang til vores arbejde er tilværelsespsykologien, der tager udgangspunkt i tanken om, at alle mennesker har en tilværelse. Nogle mennesker lever deres tilværelse uden det store behov for hjælp, mens andre oplever deres tilværelse, som en kamp der tabes. Sociale, fysiske, psykiske og misbrugsbetingede problematikker kan være årsager til, at tilværelsen ikke kan opleves som noget godt for den enkelte borger. For de borgere, der har behov for misbrugsbehandling, kan Misbrugscentret tilbyde en service, der 4

5 tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Den tilværelsespsykologiske metode bestræber sig på at møde den enkelte borger, der hvor vedkommende er og via dialog at udrede problematikkens indhold og omfang. Indsatsen indebærer omsorg og udvikling ved hjælp af velafprøvede videnskabelige metoder. Målsætningen er at hjælpe borgeren til at blive bevidst aktør i egen tilværelse og dermed opnå bedre muligheder for det gode liv. Metoder Det er behandlingscentrets redskaber, der skal tilpasses borgeren og ikke omvendt. Det vil sige, at valget af redskaber altid foretages ud fra en vurdering af, hvad der skønnes relevant i det givne forløb. Misbrugscenter Mariagerfjord bygger sin behandling på en specialiseret evidensbaseret terapiform; kognitiv adfærdsterapi. Inden for den kognitive misbrugsbehandling betragter man misbrug som en psykisk ubalance, og i behandlingen arbejdes der på at omstrukturere den afhængiges tanker og følelser for at ændre den uhensigtsmæssige adfærd. Der sammensættes et behandlingsforløb, der tager hensyn til den enkeltes særlige behov. Selve behandlingen foregår efter kognitive og adfærdsterapeutiske principper efter KAT-manualen (Kognitiv Adfærds Terapi). I tråd med KAT-manualen arbejdes der i behandlingen med følgende emner: Trang: Her arbejdes med beskrivelse, analyse og håndtering. bliver hørt og respekteret. beslutninger, der fører til højrisikosituationer. forhold til at komme ud af risikosituationer. af rusmidler. Motivation: Her arbejdes med målsætning, lyst og vilje til at skabe forandring. Afvisning/assertion: Her arbejdes der med at udvikle evnen til at sige nej på en måde, der Tilsyneladende irrelevante beslutninger (TIB): Her arbejdes der med at genkende og forstå Handleplan for risikobetonede situationer: Her arbejdes der med udvikling af handleplan i Problemløsning: Her arbejdes med at udvikle færdigheder til at løse problemer uden misbrug Støtteplaner: Her arbejdes der med en plan for fremtidig problemløsning. Desuden er der udarbejdet en række principper vedrørende effektiv behandling. Disse principper inddrager medicinske, psykologiske, sociale, arbejdsmæssige og juridiske aspekter i den konkrete behandling. Dette helhedsorienterede behandlingsprincip danner ligeledes grundlag for Misbrugscentrets tilgang til behandling af borgeren. På baggrund af en vurdering af den enkeltes behov kan andre tiltag også inkluderes i behandlingen. Det kan eksempelvis være psykiatrisk eller psykologisk vurdering og udredning, familiebehandling, sygeplejefaglig indsats eller ekstern behandling. 5

6 Personale Behandlingsarbejdet i Misbrugscentret varetages af fagligt specialiserede behandlere, som løbende opkvalificeres. For eksempel skal alle medarbejdere gennemgå en nøje tilrettelagt kognitiv uddannelse, hvilket skal være med til at sikre implementeringen af denne videnskabeligt anerkendte behandlingsform i Misbrugscentret. Dokumentation og effektmåling Dokumentation og effektmåling er en vigtig del af arbejdet i Misbrugscenter Mariagerfjord. Misbrugscentret imødekommer de centrale myndigheders datakrav og yder kommunerne service i forhold til disse krav. Det er vigtigt for Misbrugscentret løbende at have fokus på at forbedre den indsats, der ydes. Til dette formål bruger centeret IT-support systemet Bosted. 6

7 Alkohol Åben anonym rådgivning og vejledning om alkoholmisbrug Åben anonym rådgivning opnås ved at ringe til Misbrugscenter Mariagerfjords rådgivningstelefon på nr Hvis en behandler ikke har mulighed for at svare på opkaldet, sikrer vi en tilbagemelding fra en behandler, når det er muligt. Telefonen er åben: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Rådgivningen er ifølge lovgivningen anonym og kan i princippet gives til borgere fra andre kommuner/regioner. Hvis en borger, der henvender sig i den åbne rådgivning, har brug for yderligere rådgivning eller behandling, vil behandlingsgarantien træde i kraft inden for 14 dage efter, man har ytret ønske om at komme i behandling. Misbrugscentret Mariagerfjord tilbyder desuden åben anonym rådgivning og vejledning ved personlig henvendelse. Hver torsdag kl samt efter aftale, Lige uger: I Hobro i Misbrugscenter Mariagerfjord, Fortunavej 1, 9500 Hobro Ulige uger: I Hadsund på Hadsund rådhus, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund Alle borgere, som har spørgsmål, bekymringer eller ønsker om oplysninger vedrørende misbrug af alkohol og misbrugsbehandling. Målsætning Gennem professionel og kompetent rådgivning at give hjælp til afklaring i forhold til brug og forbrug af alkohol samt eventuelt motivere til handling, herunder behandling. Varighed Varierer. Ca. 1 times rådgivning ved personlig henvendelse. Lovgrundlag Sundhedsloven

8 Udredning alkohol Der laves en struktureret misbrugsudredning inklusiv en specialfaglig psykologisk udredning foretaget af en af Misbrugscenter Mariagerfjords behandlere/psykologer. Denne udredning danner grundlag for matchning af behandlingstilbud og for den efterfølgende visitation. Udredningen er rettet imod klarlægning af misbrugets art og omfang af borgerens sociale forhold samt af de psykologiske problemstillinger, der er knyttet til borgerens misbrugsproblematik. I det omfang der er børn i familien rettes henvendelse til Fagenheden Familie med henblik på koordinering af det fremtidige behandlingsbehov. Udredningen kan omfatte: Rådgivning og vejledning Psykologisk test Sociale forhold Kortlægning af borgerens egne behandlingsønsker og mål med behandling Udredning af belastningsgrad (ASI) Screening af sundhedstilstand Misbrugsanamnese, herunder tidligere behandling Netværksrelationer, både egne og professionelle. Screening for dobbeltbelastninger/-diagnoser Efter behov kan en af psykologerne yderligere udrede borgeren med hensyn til psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser, kognitive skader og mere komplicerede misbrugsmæssige forhold. På samme måde kan udredningen suppleres med en psykiatrisk udredning og vurdering, hvis dette skønnes nødvendigt. Hvor det er nødvendigt, tilbyder Mariagerfjord Kommune, at behandleren besøger borgeren for at få et bedre indblik i borgernes livssituation, arbejdssituation og aktuelle vilkår, der spiller ind i forhold til evt. behandling. Udredningen er et dynamisk værktøj, hvor der laves løbende justeringer samtidig med behandlingsforløbet. I forløb hvor borgerens problemstilling involverer flere afdelinger i kommunen f.eks. Jobcenteret eller Fagenheden Familie - foretages en koordinering af indsatsen. Udredning ved fornyet henvendelse omfatter en gennemgang af eventuelle vigtige ændringer i de emner og forhold, som er blevet beskrevet i den forudgående udredning. Den nye udredning bygges op over den eksisterende udredningsskabelon. Den samlede udredning danner derefter grundlag for matchning af revideret behandlingstilbud og for den efterfølgende visitation. 8

9 Personer med et alkoholmisbrug. Målsætning Udredningen har til formål at sikre, at borgeren visiteres til det behandlingstilbud, som matcher de særlige udfordringer, som den enkeltes misbrugssituation frembyder. Udredningen danner grundlag for matchning af behandlingstilbud og for den efterfølgende visitation, så der kan lægges en behandlingsplan for borgeren. Der er en behandlingsgaranti på 14 dage fra borgerens har ytret ønske om at komme i behandling til behandlingen påbegyndes. Varighed Længden af forløbet er individuelt bestemt efter bevilling fra Specialrådgivningen. Lovgrundlag Sundhedsloven

10 Ambulant behandling alkohol Borgeren kommer til individuelle samtaler med en behandler i den ambulante afdeling - under dele af forløbet er der hjemmearbejde. Samtalerne kan foregå både i misbrugsafdelingens lokaler og i eget hjem efter individuel vurdering. Ambulant behandling kan omfatte: Hjælp til fastsættelse af individuelle mål, psykosociale samtaler og tilbagefaldsforebyggelse. Rådgivning i forhold til misbrugsrelaterede sygdomme. For ledige og sygemeldte brugere etableres samarbejde med Jobcenteret for at skabe sammenhæng mellem behandlingsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen. I forbindelse med behandlingen bliver pårørende desuden inddraget i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. Hvis det skønnes relevant kan antabus og anden støttemedicin inddrages kontrolleret i forbindelse med behandlingen. I særligt komplicerede tilfælde kan psykologen også vurdere, at borgeren skal tilbydes et korterevarende samtaleforløb hos psykologen. Viser det sig under behandlingsforløbet, at behandlingsplanen ikke er tilstrækkelig, laves en ny vurdering. Efter udskrivning fra behandlingsforløbet kan borgeren komme til opfølgende samtaler efter behov. Formålet med disse er at begrænse risikoen for tilbagefald. Ambulant behandling for alkoholmisbrug kan ske anonymt, såfremt borgeren ønsker dette. Personer med et alkoholmisbrug. Målsætning Den ambulante alkoholbehandlings målsætning er at hjælpe borgeren ud af sit misbrug. Varighed Længden af behandlingsforløbet er individuelt, Lovgrundlag Sundhedsloven

11 Behandling i gruppe alkohol Borgeren kommer til behandling i gruppe 1 4 gange ugentligt i den ambulante afdeling. Én gang ugentligt er der mulighed for individuelle samtaler hos behandleren. Under dele af forløbet er der hjemmearbejde. I forbindelse med behandlingen bliver pårørende desuden inddraget i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. For ledige og sygemeldte brugere etableres samarbejde med Jobcenteret for at skabe sammenhæng mellem behandlingsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen. Hvis det skønnes relevant kan antabus og andet støttemedicin inddrages kontrolleret i forbindelse med behandlingen. I særligt komplicerede tilfælde kan psykologen også vurdere, at borgeren skal tilbydes et korterevarende samtaleforløb hos psykologen. Efter udskrivning fra behandlingsforløbet kan borgeren komme til opfølgende samtaler efter behov. Formålet med disse er at begrænse risikoen for tilbagefald. Dagbehandling i gruppe for alkoholmisbrug kan ske anonymt, såfremt borgeren ønsker dette. Personer med et alkoholmisbrug. Målsætning Behandlingens målsætning er at hjælpe borgeren ud af sit misbrug. Varighed Længden af behandlingsforløbet er individuelt, men varer normalt uger. Lovgrundlag Sundhedsloven

12 Pårørendesamtaler alkohol Med bevidsthed om, at et misbrug i en familie berører alle familiemedlemmer, tilbyder Misbrugscentret pårørendesamtaler med borgerens ægtefælle, samlever, børn og forældre. Det kan være i form af: Pårørendesamtaler, som er samtaler mellem en behandler og én eller flere pårørende Parsamtaler, som er samtaler mellem en behandler, borgeren og dennes partner Pårørendedag under gruppeforløb hvor deltagernes pårørende inviteres med i det omfang, det vurderes relevant Nærmeste pårørende (ægtefælle, samlever, børn, forældre) til en borger, der er i behandling i Misbrugscentret for sit alkoholmisbrug. Målsætning Formålet med pårørendesamtalerne er at give specifik hjælp til de pårørende med de relevante problemer, de måtte have som følge af deres pårørendes misbrug. Desuden får de pårørende mulighed for at få et generelt indblik i, hvad det indebærer for borgeren at være i behandling. Pårørende har behov for viden på området, og for konkrete handleanvisninger /copingstrategier i forhold til personen med misbruget. Foruden at støtte de pårørende direkte har denne type samtaler også den afledte effekt, at den enkelte misbruger i langt højere grad kan bruge sit netværk konstruktivt i behandlingen, og at der derigennem kan forventes en højere succesrate. Varighed 1 2 samtaler af 1 times varighed eller efter behov. Lovgrundlag Sundhedsloven 141 og Serviceloven

13 Stoffer Åben anonym rådgivning og vejledning om stofmisbrug Åben anonym rådgivning opnås ved at ringe til Misbrugscenter Mariagerfjords rådgivningstelefon på nr Hvis en behandler ikke har mulighed for at svare på opkaldet, sikrer vi en tilbagemelding fra en behandler, når det er muligt. Telefonen er åben: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Rådgivningen er ifølge lovgivningen anonym og kan i princippet gives til borgere fra andre kommuner/regioner. Hvis en borger, der henvender sig i den åbne rådgivning, har brug for yderligere rådgivning eller behandling, vil behandlingsgarantien træde i kraft inden for 14 dage efter, man har ytret ønske om at komme i behandling. Misbrugscentret Mariagerfjord tilbyder desuden åben anonym rådgivning og vejledning ved personlig henvendelse. Hver torsdage kl samt efter aftale, Lige uger: I Hobro i Misbrugscenter Mariagerfjord, Fortunavej 1, 9500 Hobro Ulige uger: I Hadsund på Hadsund rådhus, Himmerlandsgade Hadsund Alle borgere, som har spørgsmål, bekymringer eller ønsker om oplysninger vedrørende misbrug af alkohol og misbrugsbehandling. Målsætning Gennem professionel og kompetent rådgivning at give hjælp til afklaring i forhold til brug og forbrug af stoffer samt eventuelt motivere til handling, herunder behandling. Varighed Varierer. Ca. 1 times rådgivning ved personlig henvendelse. Lovgrundlag Sundhedsloven

14 Udredning stoffer Der laves en struktureret misbrugsudredning inklusiv en specialfaglig psykologisk udredning foretaget af en af Misbrugscenter Mariagerfjords behandlere/psykologer. Denne udredning danner grundlag for matchning af behandlingstilbud og for den efterfølgende visitation. Udredningen er rettet imod klarlægning af misbrugets art og omfang af borgerens sociale forhold samt af de psykologiske problemstillinger, der er knyttet til borgerens misbrugsproblematik. I det omfang der er børn i familien, rettes henvendelse til Fagenheden Familie med henblik på koordinering af det fremtidige behandlingsbehov. Udredningen kan omfatte: Psykologiske test Sociale forhold Rådgivning og vejledning Kortlægning af borgerens egne behandlingsønsker og mål med behandling Udredning af belastningsgrad (ASI) Screening af sundhedstilstand Misbrugsanamnese, herunder tidligere behandling Netværksrelationer, både egne og professionelle Screening for dobbeltbelastninger/-diagnoser Efter behov kan en af psykologerne yderligere udrede borgeren med hensyn til psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser, kognitive skader og mere komplicerede misbrugsmæssige forhold. På samme måde kan udredningen suppleres med en psykiatrisk udredning og vurdering, hvis dette skønnes nødvendigt. Hvor det er nødvendigt, tilbyder Mariagerfjord Kommune, at behandleren besøger borgeren for at få et bedre indblik i borgernes livssituation, arbejdssituation og aktuelle vilkår, der spiller ind i forhold til evt. behandling. Udredningen er et dynamisk værktøj, hvor der laves løbende justeringer samtidig med behandlingsforløbet. I forløb hvor borgerens problemstilling involvere flere afdelinger i kommunen f.eks. Jobcenteret eller Fagenheden Familie - foretages en koordinering af indsatsen. Udredning ved fornyet henvendelse omfatter en gennemgang af eventuelle vigtige ændringer i de emner og forhold, som er blevet beskrevet i den forudgående udredning. Den nye udredning bygges op over den eksisterende udredningsskabelon. 14

15 Den samlede udredning danner derefter grundlag for matchning af revideret behandlingstilbud og for den efterfølgende visitation. Personer med et stofmisbrug. Målsætning Udredningen har til formål at sikre, at borgeren visiteres til det behandlingstilbud, som matcher de særlige udfordringer, som den enkeltes misbrugssituation frembyder. Udredningen danner grundlag for matchning af behandlingstilbud og for den efterfølgende visitation, så der kan lægges en behandlingsplan for borgeren. Der er en behandlingsgaranti på 14 dage fra borgerens har ytret ønske om at komme i behandling, til behandlingen påbegyndes. Varighed Samtaler, hvor længden af forløbet er individuelt efter bevilling fra specialrådgivningen. Lovgrundlag Serviceloven

16 Ambulant behandling stoffer Borgeren kommer til samtale med en behandler i den ambulante afdeling, typisk én gang ugentligt. Under dele af forløbet er der hjemmearbejde. Ambulant behandling kan omfatte: Hjælp til fastsættelse af individuelle mål, psykosociale samtaler og tilbagefaldsforebyggelse. Rådgivning i forhold til misbrugsrelaterede sygdomme. I forbindelse med behandlingen bliver pårørende desuden inddraget i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. For ledige og sygemeldte brugere etableres samarbejde med Jobcenteret for at skabe sammenhæng mellem behandlingsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen. Hvis det skønnes relevant, kan støttemedicin inddrages kontrolleret i forbindelse med behandlingen. I særligt komplicerede tilfælde kan psykologen også vurdere, at borgeren skal tilbydes et korterevarende samtaleforløb hos psykologen. Viser det sig under behandlingsforløbet, at behandlingsplanen ikke er tilstrækkelig, laves en ny vurdering. Formålet med disse er at begrænse risikoen for tilbagefald. Personer med et stofmisbrug. Målsætning Den ambulante stofbehandlings målsætning er at hjælpe borgeren ud af sit misbrug. Varighed Længden af behandlingsforløbet er individuelt. Lovgrundlag Serviceloven

17 Behandling i gruppe stoffer Borgeren kommer til behandling i gruppe 1 4 gange ugentligt i den ambulante afdeling. Én gang ugentligt er der mulighed for individuelle samtaler hos behandleren. Under dele af forløbet er der hjemmearbejde. I forbindelse med behandlingen bliver pårørende desuden inddraget i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. For ledige og sygemeldte brugere etableres samarbejde med Jobcenteret for at skabe sammenhæng mellem behandlingsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen. Hvis det skønnes relevant, kan støttemedicin inddrages kontrolleret i forbindelse med behandlingen. Der tages uvarslede urinprøver og alkometer-tests under hele behandlingsforløbet. I særligt komplicerede tilfælde kan psykologen også vurdere, at borgeren skal tilbydes et korterevarende samtaleforløb hos psykologen. Viser det sig under behandlingsforløbet, at behandlingsplanen ikke er tilstrækkelig, laves en ny vurdering i samarbejde med kommunen. Efter udskrivning fra behandlingsforløbet kan borgeren komme til samtaler efter behov. Formålet med disse er at begrænse risikoen for tilbagefald. Personer med et stofmisbrug. Målsætning Behandlingens målsætning er at hjælpe borgeren ud af sit misbrug. Varighed Længden af behandlingsforløbet er individuelt, men varer normalt 3 12 måneder. Lovgrundlag Serviceloven

18 Substitutionsbehandling stoffer Hvis stofmisbrugsudredningen viser, at borgeren ikke kan behandles ud af sit misbrug, henvises til Misbrugcenter Mariagerfjords lægekonsulent, som på baggrund af udredningen og en lægefaglig undersøgelse afgør, om borgeren skal i substitutionsbehandling i henhold til sundhedsloven. Der udarbejdes en lægelig behandlingsplan med oplysning om formålet med behandlingen, valg af præparat, dosisstørrelse, udleveringsmåde, kontrol med indtagelsen, samarbejde og koordinering med andre lægelige behandlinger. Den lægelige behandlingsplan justeres efter behov. Samtidig med den medicinske behandling får alle borgere i substitutionsbehandling psykosocial støttebehandling ved en misbrugsbehandler 4 gange om året. Samtalerne varierer i omfang og intensitet og tilpasses den enkeltes situation og behov. Formålet er, at kontakten og samtalerne sammen med den medicinske behandling skal medvirke til at forbedre borgerens funktionsniveau og livskvalitet samt eventuelle resocialisering, at motivere og støtte borgeren i at undlade sidemisbrug og at hjælpe med at knytte forbindelse til relevante social - og sundhedsmyndigheder. Misbrugscentret har 2 substitutionsordninger efter lægefaglig afgørelse: 1. Udlevering af substitution fra Misbrugscenter Mariagerfjords udleveringssteder på Fortunavej 1, 9500 Hobro, og Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund. 2. Udlevering af substitution fra apotekerne til de borgere, for hvem det ikke er hensigtsmæssigt at komme på et udleveringssted Borgere, der benytter sig af Misbrugscenter Mariagerfjords udleveringssteder, får et sundhedsfagligt tilbud, der består i kontrol af medicinforbrug og sidemisbrug, herunder sygeplejefaglig bistand i form af råd og vejledning via den daglige kontakt med sundhedspersonalet på udleveringsstederne. Borgere, der benytter værestederne, får en mere omsorgspræget socialfaglig støtte, og brugerne støttes i deres kontakter til de sociale myndigheder og til sundhedsvæsenet. Personer med et længerevarende misbrug af opioider og flere mislykkede behandlingsforløb. Målsætning Substitutionsbehandlingen skal ses som skadesreduktion. Dette tiltag skal stabilisere borgerens daglige tilværelse og hjælpe vedkommende til personlig udvikling. Samtidig er formålet at bringe misbruget af illegale stoffer til ophør og at reducere kriminaliteten, der er forbundet med et misbrug af stoffer. 18

19 Varighed Normalt varigt. Lovgrundlag Sundhedsloven 142, samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli Serviceloven 101 og

20 Pårørendesamtaler stoffer Med bevidsthed om at et misbrug i en familie berører alle familiemedlemmer tilbyder Misbrugscentret pårørendesamtaler med borgerens ægtefælle, samlever, børn og forældre. Det kan være i form af: Pårørendesamtaler, som er samtaler mellem en behandler og én eller flere pårørende Parsamtaler, som er samtaler mellem en behandler, borgeren og dennes partner Pårørendedag under gruppeforløb hvor deltagernes pårørende inviteres med i det omfang, det vurderes relevant Nærmeste pårørende (ægtefælle, samlever, børn, forældre) til en borger, der er i behandling i Misbrugscentret for sit stofmisbrug. Målsætning Formålet med pårørendesamtalerne er at give specifik hjælp til de pårørende med de relevante problemer, de måtte have som følge af deres pårørendes misbrug. Desuden får de pårørende mulighed for at få et generelt indblik i, hvad det indebærer for borgeren at være i behandling. Begrundelse Pårørende har behov for viden på området, og for konkrete handle anvisninger/copingstategier i forhold til personen med misbruget. Foruden at støtte de pårørende direkte har denne type samtaler også den afledte effekt, at den enkelte misbruger i langt højere grad kan bruge sit netværk konstruktivt i behandlingen, og at der derigennem kan forventes en højere succesrate. Varighed 1 2 samtaler af 1 times varighed eller efter behov. Lovgrundlag Sundhedsloven 141 og Serviceloven

21 Forebyggelse af hepatitis C blandt personer med stofmisbrug Der er tale om en systematisk gennemførelse af sundhedsforebyggende foranstaltninger, samt ekstra støtte og motivationssamtaler for at sikre screening, vaccination og/eller behandling. Der ydes således ekstra støtte og samtaler med den enkelte borger, ligesom der tilrettelægges et behandlingsforløb. Dette behandlingsforløb monitoreres, og der ydes løbende opfølgning. Borgere modtager vaccination og kan ledsages til blodprøvetagning, ligesom forebyggelsesindsatsen registreres og monitoreres. Personer med et intravenøst stofmisbrug. Målsætning Målsætningen er at styrke sundhedsfremme og forebyggelse ved at støtte indsatsen omkring gruppen af de socialt mest udsatte personer med et stofmisbrug. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national handlingsplan, der har til formål at sikre en koordineret og sammenhængende indsats i forhold til relevante initiativer vedrørende forebyggelse af hepatitis C blandt gruppen af hårdest belastede personer med et stofmisbrug. Varighed Der foretages løbende individuel kontrol og screening af målgruppen. 21

22 Familiebehandling Den 1. juli 2011 ansættes en psykolog med speciale i unge med misbrug og familiebehandling. Behandlingsforløb sker i koordinerede forløb med Fagenheden Familie. Udredning og behandling af misbrug i familien behandles i Misbrugscenteret. Rådgivning og vejledning i familien sker ved Familiehuset under Fagenheden Familie. 22

23 Unge udredning og behandling: årige. Den 1. juli 2011 ansættes en psykolog med speciale i unge med misbrug og familiebehandling. Behandlingsforløb sker i koordinerede forløb med Fagenheden Familie. Tilbuddet retter sig særligt mod unges misbrugssituation, livsførelse, netværk, problemstillinger og ressourcer. Uddannelse, beskæftigelse, familierelationer og socialt netværk har endvidere høj prioritet for målgruppen. Målet er stoffrihed. I forløb hvor de unges problemstilling involverer flere afdelinger i kommunen f.eks. Jobcenteret eller Fagenheden Familie - foretages en koordinering af indsatsen. Endvidere er det hensigten at etablere en helhedsorienteret psykosocial indsats for unge. Fokus retter sig imod en særlig gruppe af unge mellem år, som falder imellem det psykiatriske system og misbrugsbehandlingen, og hvor den almindelige misbrugsbehandling ikke er tilstrækkelig. 23

24 Dobbelte diagnoser og belastninger Dobbelte diagnoser (psykoser og alvorlige personlighedsforstyrrelser): Dobbeltdiagnose stilles til borgere, som har flere problemstillinger. De lider af en psykisk lidelse og har samtidig et misbrug. Denne målgruppe er ofte faldet mellem to stole, idet man fra psykiatriens side har sagt, at de skal være ude af deres misbrug, før de kan modtage behandling. Misbrugsbehandlingen har omvendt sagt, at de skal have behandlet deres psykiske lidelse, før de kan komme i misbrugsbehandling. Tilgangen til borgere med dobbeltdiagnose i Mariagerfjord er, at vi behandler begge problemstillinger samtidigt. Dvs. vi bearbejder misbruget ud fra en viden om deres psykiske problemer, og bearbejder deres psykiske lidelse ud fra en viden om deres misbrug. Varighed Behandlingsforløb er individuel. Dobbelt belastning: Dobbeltbelastning ses hos borgere, som både har et misbrug og en eller flere andre psykiske lidelser (undtaget psykoser og svære personlighedsforstyrrelser). De dobbeltbelastede udgør en stor andel af borgere med misbrug. Tilgangen At behandle både misbruget og de andre psykiske lidelser, idet forskning på området har vist, at uden behandling af de andre psykiske lidelser vil selve misbrugsbehandlingen have langt lavere effekt. Den samlede behandling af de dobbeltbelastede skal kunne varetages i Misbrugscenteret, ofte i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx praktiserende læger, psykiatere og psykologer. Varighed: Behandlingsforløb er individuel. 24

25 Tilbud til gravide misbrugere - Baggrundsteam og Familieambulatoriet Baggrundsteam for gravide misbrugere er et tværfagligt team bestående af fagpersoner fra sygehus og behandlingssektoren nedsat af Region Nordjylland. Teamet kan servicere hele regionen. Teamets medlemmer er obstetiske læger, jordemødre, syge og sundhedsplejersker samt socialrådgivere. Kerneydelsen er at koordinere det tværfaglige samarbejde mellem misbrugsbehandling, sygehus og socialforvaltning. Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler og medikamenter og deres børn. Gravide og børn tilhørende målgruppen henvises til Familieambulatoriet, Aalborg Sygehus Nord. Familieambulatoriets ansatte har tilsammen specialviden om graviditet, tidlig tilknytning, misbrug af rusmidler og medicin og behandling af dette, neonatalperiode og børns udvikling. Hvad kan regionen tilbyde dig? Hjælp til løsning af problemer i forbindelse med misbrug af alkohol, medicin, hash, narkotika og andre rusmidler, herunder støtte til aftrapning og ophør. Hyppige graviditetskontroller. Møder med din sagsbehandler og andre hjælpepersoner, hvor vi sammen med dig finder frem til dit behov for hjælp før, under og efter fødslen og laver klare aftaler om, hvem der hjælper dig med hvad? Besøg før fødsel på Barselsgang og eventuelt Børneafdeling,så du har mødt det personale, der skal passe dig og dit barn efter fødslen. Tilbud om Cafe Tumling, når du er ude af dit misbrug. Støttende samtaler. Vi kan kun arbejde sammen, hvis du giver dit skriftlige samtykke. Et samtykke, som du til hver en tid kan trække tilbage. Hvem kan henvende sig? Gravide med aktuelt eller tidligere misbrug af alkohol, medicin, hash, narkotika eller andre rusmidler. Hvor kan du henvende dig? Egen læge Egen jordemoder Sygehusets svangreambulatorium Egen sagsbehandler eller sundhedsplejerske Misbrugscenter Mariagerfjord, Fortunavej 1, 9500 Hobro 25

26 Efterbehandling Denne del af behandlingen retter sig mod de borgere, der har opnået stoffrihed eller ædruelighed gennem behandling. Formålet er både at forankre den opnåede stoffrihed og ædruelighed gennem at arbejde med at skabe netværk udenfor misbrugsmiljøerne og at arbejde med de risikofaktorer, der er (og for nogles vedkommende) altid vil være i forhold til at falde tilbage i gamle mønstre, der kan ende med genoptagelsen af et aktivt misbrug. Stoffri ambulant behandling Deltagelse i stoffri ambulant behandling forudsætter stoffrihed hos borgeren. Tilbuddet er målrettet fastholdelse af stoffrihed gennem en styrkelse af de nyvundne ressourcer hos borgeren samt en tilbagefaldsforebyggende indsats. Der arbejdes med de problematikker, der kan være svære efter nyligt opnået stoffrihed fx problemer med familie og venner. Essensen i tilbuddet er, at klienterne skal styrke og motivere hinanden. Varighed Behandlingsforløb er individuel. 26

27 Kursusvirksomhed Misbrugscenteret udbyder kurser og temadage om forebyggelse, rusmidler og misbrug. Desuden ydes konsulentbistand til relevante personalegrupper, der ønsker undervisning om forebyggelse, rusmidler og misbrug. Socialrådgivere, sagsbehandlere, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, psykologer, dagplejere, politi, læger, alkoholbehandlere og andre fagpersoner. Målsætning Misbrugscentrets kurser og temadage har til formål at opkvalificere fagpersoner, der på en eller anden vis arbejder med personer med et misbrug, eller som ønsker information om rusmidler som et led i en forebyggende indsats. 27

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Indledning: Baggrund for udarbejdelsen af kvalitetsstandarden Kommunalbestyrelsen skal efter

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser 1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte tilbud/ydelser, som er omfattet af rammeaftalen for socialområdet 2008, hvor der er aftale om trækningsret eller

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/7739 Dato: 2. maj 2011 Udarbejdet af: Peter Schøning E mail: peter schoening@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631006 Forslag til:

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Aftale vedr. tværkommunalt samarbejde om behandling for stof- og alkoholmisbrug

Aftale vedr. tværkommunalt samarbejde om behandling for stof- og alkoholmisbrug Aftale vedr. tværkommunalt samarbejde om behandling for stof- og alkoholmisbrug Oplæg til ny samarbejdsaftale for Behandlingscenter Nordenfjord med virkning fra 2014. Aftale vedr. tværkommunalt samarbejde

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere