Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken"

Transkript

1 Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik Sørensen bød velkommen. Ejvind Kringelum blev valgt som dirigent og Inge Poulsen som referent. Ejvind Kringelum konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt korrekt i henhold til andelsboligforeningens vedtægter. Årsregnskabet for 2009 og budget for 2010 var ikke udleveret 14 dage inden generalforsamlingen, som vedtægterne foreskriver. Ejvind Kringelum spurgte derfor de tilstedeværende andelshavere, som nogen havde indsigelser mod dette, hvilket ikke var tilfældet. 2. Bestyrelsens beretning Formand Poul Erik Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, og indledte med at redegøre for de aktiviteter, som blev gennemført i Elevatorerne blev sat i drift Maling af trappeopgange Udskiftning af terressevinduer i taglejligheder Beklædning af gavle Altaner på gavle mod haven Maling af vægge og gange i kældrene i begge blokke Opsætning af postkasser Skur til knallerter ved blok B Ny legeplads Nye fliser ved nogle indgange der arbejdes nu på at få lavet en overfladebehandling af fliserne, da de bliver meget glatte i fugtigt vejr Der er 59 solgte andelslejligheder, mens 18 lejligheder er udlejet og 2 står tomme. Den økonomiske krise har også har ramt Bakkelyparken, idet andelsværdierne er faldet. Det har været en lettelse for bestyrelsen, at Administration i 2009 har løst en stor del af foreningens administrative arbejde. 2 bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen i 2009.

2 Formanden afsluttede med at sige en stor tak til Christian Andersen for hans indsats i haven, til John Kristensen for maling i kældrene, til bestyrelsen for indsatsen i årets løb og til sidst rettede han en tak til alle beboere, som har ydet en indsats i 2009 og opfordrede til, at beboerne fremover bliver mere flittige med hensyn til trappevask. Herefter gav dirigenten de fremmødte mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsens beretning, og der blev bl.a. spurgt ind til situationen med de 3 andelshavere, som har talt om at anlægge stævning. Bakkelyparkens advokat Michael Thygesen deltog i generalforsamlingen. Han oplyste, at han den 9. marts 2010 havde modtaget en stævning fra den ene af disse andelshavere. Næste skridt bliver, at advokaten sammen med bestyrelsen udarbejder et svarskrift. Der blev spurgt til konsekvenserne, hvis Bakkelyparken taber den kommende retssag, og den bliver, at andelsforeningen skal overtage de 3 lejligheder til den andelsværdi, som var gældende på opsigelsestidspunktet. Det blev også nævnt, at hvis de 3 andelshavere undlader at betale husleje i perioden frem til lejlighederne bliver solgt, har andelsforeningen ifølge andelsboligloven første prioritet til at få dækket sine eventuelle tab. Advokaten opfordrede bestyrelsen til løbende at informere andelshaverne i perioden frem mod retssagen. Med hensyn til omkostninger som følge af tomme lejligheder, blev det nævnt, at det kan være relevant, at andelshaverne bliver informeret om udlejningsprisen for de forskellige lejlighedsstørrelser. Bestyrelsen lovede at informerer om, hvem der sørger for de forskellige vedligeholdelsesområder så som skift af elpærer. Bestyrelsen har ikke sendt krav til konkursboet efter hovedentreprenøren i elevatorog altanprojekterne. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 3. Regnskab for 2009 Næstformand Jens Andersen redegjorde for regnskabet for 2009 og indledte med at redegøre for resultatet af ordinær drift på kr., som kan forklares ved: Højere renteudgifter ca kr. Tomme lejligheder ca kr. Anskaffelse og opsætning af postkasser ca kr. Højere udgifter på el, vand og forsikring ca kr. Højere udgifter til administration, revision og valuar på ca kr. Værdien af andelsbeviserne er faldet drastisk. Dette kan bl.a. forklares med, at valuaren ikke har taget højde for de forbedringer på ca. 15. millioner kr., som elevatorer og altaner har kostet.

3 Bestyrelsen indhenter derfor en ny valuarvurdering, hvor der tages højde for de investeringer, der er gjort i ejendommen, hvilket betyder, at følgende poster i den fremlagte og gennemgåede årsrapport ændres i balancen: Værdiansættelsen af ejendommen Egenkapitalen Andelskronen/andelenes værdier Der vedtoges maksimalandelskrone/andelsværdier, som kommer til udtryk i den ændrede årsrapport. Den ændrede årsrapport er vedlagt generalforsamlingsreferatet. Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål og der blev spurgt om, hvorvidt elevatorer og altaner skal afskrives over en årrække. Advokat Michael Thygesen oplyste, at der ikke er pligt til at afskrive fællesforbedringer, og at det ikke er normal procedure at gøre det. Der blev spurgt om, hvilket kreditforeningslån andelsforeningen har optaget, og om det er den mest hensigtsmæssige lånetype. Jens Andersen svarede, at det nuværende kreditlån er et F1 lån, og at bestyrelsen lytter til deres rådgivere, når der vælges lånetype. Regnskabet blev enstemmigt godkendt under hensyntagen til, at der indhentes ny valuarvurdering. 4. Budget for Næstformand Jens Andersen gennemgik budgettet for Fremover kommer der højere grønne afgifter på el og vand, ligesom forsikringer generelt er stigende. Dette kan på sigt betyde stigning i boligafgifterne. Herefter blev budgettet godkendt, 1 andelshaver undlod at stemme. 5. Vedtægtsændringer Ejvind Kringelum konstaterede, at der var 59 andelshavere i Bakkelyparken, og ifølge 19.2 i vedtægterne for Bakkelyparken betyder dette, at 40 andelshavere skal stemme for, for at vedtage vedtægtsændringerne. Til stede på generalforsamlingen var der - inklusiv fuldmagter - 48 andelshavere, og generalforsamlingen havde derfor mulighed for at vedtage de foreslåede vedtægtsændringer. Bestyrelsesmedlem Jørgen Poulsen oplyste, at ud over bestyrelsen har Ejvind Kringelum og Birthe Hjortkjær deltaget i arbejdet med vedtægtsændringerne. Herefter redegjorde Jørgen Poulsen for den proces, som de fremlagte vedtægtsændringer er resultatet af, hvor udgangspunktet har været standardvedtægterne formuleret af ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

4 Herefter lagde Ejvind Kringelum op til forsamlingens kommentarer til vedtægtsændringerne. Der blev spurgt ind til 7 Vedligeholdelse, hvor det blev efterlyst, hvordan eventuelle gamle mangler fremover skal håndteres i forbindelse med salg af lejligheden. Fremover påhviler al indvendig vedligeholdelse den enkelte andelshaver, og derfor skal den enkelte andelshaver snarest skal informere bestyrelsen om væsentlige mangler, som de mener, at andelsforeningen skal udbedre. Den fremtidige salgsprocedure kan kort beskrives således: Når en andelshaver beslutter sig for at sælge kontaktes bestyrelsen, som herefter kontakter personer på ventelisten, som får tilbudt lejligheden til maximal andelsværdi. Ønsker ingen på ventelisten at overtage lejligheden, skal sælger selv varetage salget. Bestyrelsens skal godkende lejlighedshandler for at sikre, at lejligheden ikke sælges til en højere pris end andelsværdien korrigeret for eventuel misligholdelse og forbedringer. Fra de fremmødte andelshavere var der en stor tak til arbejdsgruppen for det store arbejde med vedtægtsændringerne. Herefter satte Ejvind Kringelum vedtægtsændringerne til afstemning. 2 andelshavere undlod at stemme, resten stemte for vedtægtsændringerne, og vedtægtsændringerne af marts 2010 er hermed vedtaget. 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen skriftlige forslag. 7. Valg Jens Andersen og Kim Olsen var på valg, og begge var villige til genvalg. Jens Andersen og Kim Olsen blev valgt. I henhold til de netop vedtagne vedtægter skal der vælges 2 suppleanter, disse blev: 1. suppleant Svend Gaardbo 2. suppleant Ejvind Kringelum 8. Valg af revisor Som foreslået af bestyrelsen blev det statsautoriserede revisionsselskab RSMplus genvalgt som revisor. 9. Eventuelt Der blev spurgt ind til fælles internet. Jens Andersen oplyste, at Østjysk Energi i slutningen af året udruller fibernet i lokalområdet.

5 Nogle andelshavere er generet af cigaretrøg i opgange og elevatorer, og det blev besluttet, at bestyrelsen udarbejder en husorden, hvor rygning i fællesområder som opgange, elevatorer, vaskerier og kældergange ikke er tilladt. Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden inviterede på smørrebrød.

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere