Beretningen Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen 2013. Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte"

Transkript

1 Beretningen 2013 Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte

2 Indledning Hermed foreligger bestyrelsens beretning for Beretningen er et kort referat af, hvad der er sket i årets løb, planer for den nærmeste fremtid og emner til generalforsamlingen. Der er ligeledes vigtige og praktiske informationer. Vi håber, I vil have fornøjelsen at læse den. Yderligere oplysning om andelsboligforeningen kan findes i: Andelsboligforeningens vedtægter revideret 9. april 2013, og Husorden for andelsboligforeningen revideret marts Alle tre ovenstående dokumenter kan findes på Andelsboligforeningens Hjemmeside: Bestyrelsen Bestyrelsen har holdt i alt 10 møder inklusive det årlige møde med administrator. Samarbejdet med Vores administrationsfirma Advokatfirmaet Haldguttenberg har fungeret godt (daglig kontakt Katja Andreasen). Næsten alle bestyrelsens beslutninger er truffet i enighed. Kontakt til bestyrelsen: Der er en opslagstavle i entréen ud for mødelokalet (mødetavlen), hvorpå der er flere oplysninger end på tavlerne i opgangene, bl.a. oplysning om tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. Andelshavere og lejere er velkomne til at komme med spørgsmål eller forslag i de første 15 min. af hvert bestyrelsesmøde. Post til bestyrelsen afleveres i postkassen i luftslusen ned til mødelokalet eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Post til viceværten afleveres i postkassen i opgang 4A Eller via: Andelsboligforeningen`s hjemmeside: Akutte skader så som vand-, storm-, rørskader og lignende skal meldes til viceværten så hurtigt som muligt tlf.: Hvis han ikke er at træffe, kontaktes bestyrelsen eller Falck direkte på tlf.: (Oplys abonnement nr ). 1

3 Flytninger, rokeringer, sammenlægninger og fremleje. Dødsfald: Fraflytning: Rokering: Sammenlægning: Fremleje: Ib Bjerregaard-Pedersen Aase & Johnny Sørensen Grethe & Paul Leth Tove Heering Lene Dyrlund (lejer) Liselotte Gam Annie Gregersen til 6C, 1.tv. ingen. ingen. Nye andelshavere: Charlotte Levy Jens Skriver Nørregaard Karin & John Steenberg Liselotte Gam Elsebeth Rahtgen Benthe Ditte Larsen Olga Gammelgård Lejlighed til salg: 6C, 1.th. Jubilæer: Bente Heering 25år Elisabeth Hilligsøe 75år Rokering/sammenlægningsliste og venteliste Listerne bliver opdateret en gang i kvartalet. Der kan derfor godt gå op til 3 måneder før der gives skriftligt svar på ønsker om indstilling på en af listerne. Det skal dog tilføjes, at I bliver indskrevet med den dato, vi har modtaget Jeres brev. Når en lejlighed bliver ledig, vil du få besked via . Nuværende Rokering/sammenlægningsliste: Se bilag A Nuværende Venteliste: Se bilag B Ændringer af kontaktoplysninger skal meddeles til vores administrator, da de reviderer alle lister ( se sidste side). 2

4 Årets vedligeholdelse og forbedringer. Taget: 2 års gennemgangen er foretaget i år den 10. juni! Da der både ved stormen i oktober og december faldt tagsten ned, har vi fået udbedret skaderne af Hovedstadens Bygningsentreprise uden beregning. Vi er ved at overveje om vi skal have lavet en ny synes og skøns sag på taget. Spuling af faldstammer: Vi fik spulet faldstammerne d. 6 og 7. juni. Det var ved samme lejlighed muligt for at få spulet de vandrette gulvafløb for andelsboligforeningens regning, hvis I sørger for at kloakfirmaet har adgang til Jeres lejlighed. Belægningen i porten: Belægningen i porten er blevet oprettet og ved samme lejlighed forstærket til at bedre kunne klare at der bliver kørt på den. Vaskeri: Bestyrelsen har anskaffet en større og mere rentabel tørretumbler Vinduespolering: Vi har et par gange fået foretaget udvendig vinduespolering, Der pudses kun trappevinduer og de store karnapvinduer. Øvrigt: Sædvanlige reparationer af radiatorer, faldstammer og termoruder, samt reparationer i varmecentral og hovedrengøring af trappeopgange. Igangværende og planlagte forbedringer og vedligeholdelse. Nye vinduer og terrassedøre: Som I allerede ved, er vi I projekteringsfasen ang. nye vinduer og Terrassedøre, samt renovering af karnapperne. Projektet er sendt i udbud og vi forventer at have Deres svar inden generalforsamlingen! Hvis tidsplanen overholdes er at vi er færdige Ultimo August. Port og indgangspartier: Renovering af porten og udvendige indgangspartier. Udvendige Kloaker: Vi har stadig problemer med nogle af vores regnvandsnedløbsrør og som vil blive udbedret i nær fremtid. 3

5 Overvejede forbedringer og vedligeholdelse. Faldstammer: Bestyrelsen overvejer at få foretaget en foring af vores faldstammer. Derved undgår vi at skulle udskifte vores gl. faldstammer med mindre udsivninger. Varmecentral: Vi skal have en professionel til at gennemgå varmecentralen, for at se om der skal foretages nogle forbedringer, for at vi evt. kan opnå en økonomisk gevinst på længere sigt. Skraldehuset i gården: Da mængden af affald ikke bliver mindre, men større med tiden og vores affald allerede fra tid til anden kæmper om pladsen, sammen med ikke inviterede rotter, så skal vi nok have udskiftet vores Skraldehus i løbet af få år. Vaskeri: Bestyrelsen overvejer at renovere vaskeriet bl.a. ved at udskifte brug af mønter med en anden betalingsform, samt få udskiftet gulvet og give det en gang maling. Vasketavlen er udgået, og det har ikke været os muligt at finde reservedele til den, bestyrelsen ønsker ikke at købe en ny, før vi ved hvordan fremtidens vaskeri kommer til at se ud. OBS, vigtig praktisk information: Forsikringsskader: Fremtidige forsikringsskader anmeldes til Dahlberg Brookers via vores administrator att. Katja Andreassen - Varmecentral: Når en andelshavere for lavet ændringer eller udskiftning af radiator af Deres egen valg af VVS og det ved senere lejlighed viser sig at andelsboligforeningen bliver nød til at tilkalde husets VVS på grund af fejl eller mangler af nogen art vil regningen blive sendt til den pågældende andelshave. Opvaske- og vaskemaskiner: Vi opfordrer beboere med opvaske- eller en vaskemaskine til at anskaffe en bakke, som kan opsamle evt. udsivende vand fra maskinerne. Utætte radiatorer: Hold øje med rust på radiatorerne, så det er muligt at skifte dem før de bliver utætte. Evt. rustdannelser skal senest meddeles i maj til Michael Gustafsson, så udskiftningen kan nås inden næste fyringssæson. 4

6 Storskrald: Se vores hjemmeside: Sommerfest og juletræstænding i andelsboligforeningen. Sommerfesten blev holdt d. 31. august og der var stor deltagelse. Juletræstændingen forgik 1. søndag i advent. hvis der er interesse for sommerfest og gløgg 1. søndag i advent, så kontakt Marie Louise Lind Knudsen. Hjemmesideudvalget. Udvalget består af: Annelise Smed, Marie Louise Lind Knudsen og Leif Lerdrup Knudsen, Som har lavet vores hjemmeside som Vi er meget imponeret over. Det er her I vil kunne finde alt den information om andelsboligforeningen i har brug for i fremtiden, Vi håber at I vil benytte den flittigt. Derfor et stort tak! til Knudsen for at have bidraget med dette flotte arbejde. Vinduesudvalget. Udvalget består af: Bente Heering, Carl Galster og Mark Wagner, samt Michael Gustaffsson og Claus Skou Poulsen fra bestyrelsen. Vi havde en ekstraordinær generalforsamling d. 10. dec. 2013, hvor vi besluttede at udskifte vinduer m.m. Ved en skriftlig rundspørge d. 14. jan om udvendige farver på vinduerne, var der flere tal for Hvide vinduer. Vinduesudvalget har haft 2 møder og mange mails med Rytter (vores arkitektfirma), Vinduesudvalget har afholdt en del interne møder, hvor vi har haft en god og livlig diskussion og hvor der har været et stort arrangement, samt en kæmpe vilje til at opnå det bedste resultat til rimelige penge. Godt gået! Det grønne udvalg. Udvalget består af: Bente Heering, Hanne Sunke, Elisabeth Høeghaven og Peter Nimb, som i det forgangne år har puslet i haven og gården, De har æren for at vi kan nyde vore grønne arealer. Derfor TAK fra os alle. Der efterlyses andre andelshavere med lyst til at give en hånd med, 5

7 Økonomi Foreningens driftsøkonomi har det rigtig Godt! I 2013 har vi haft et driftsoverskud, kr ,-. Den primære grund er vores omprioritering sidste år, samt udgifter til vand ser ud til at forblive på et lavere niveau end tidligere år. Administrator vil gennemgå økonomien på generalforsamlingen. Nyt Realkreditlån: Vi vil i det nye år optaget et nyt 30 åring fastforrentet lån til udskiftning af vinduer og terrassedøre på max. 3.5 mill. Kr.. Boligafgift Boligafgiften behøver kun at blive reguleret med 0.8 % pr. 1. januar 2015 (til kr. 625 pr. m2 årligt). Det er halvdelen af hvad vi plejer at regulere med. Antenne bidraget på kr. 151 som går til YouSee grundpakken m.m. forbliver uændret. Andelskronen Nuværende andelskrone kurs er på 134. Valuarvurdering af 17 / , fastsatte værdien af ejendommen til 49 mill. Offentlig ejendomsvurdering fra 2012 er værdien af ejendommen 54 mill. Bestyrelsen forslår, at hvis vi bruger beregningsmetoden jf. 5 stk. 2c offentlig ejendomsvurdering til beregning af den maksimale kurs, og vi foreslår at vi forsat afsætter kr ,- til genopretningsreserve og yderligere kursregulering. På grund af at vi i fremtiden skal tage et Kreditlån i ejendommen, som vil have en regnskabsmæssig indflydelse på den samlet formue og derved andelsværdien i en negativ retning. Foreslår bestyrelsen at vi bibeholder andelskronens stigningstakst til kr. 0 hver måned igen i år, fra 1. maj 2014 til og med den 1. april I så fald vil andelskronen frem til 30. april 2015 udgøre kurs 134. Man kan beregne sin andelsværdi ved at gange det oprindelige indskud på kr pr. m2 med kursen og igen gange dette tal med lejlighedens kvadratmeter. (F.eks.: 100 x kurs x m2 = andelsværdi). Andelskronens kurs er en maksimal kurs. Det betyder, at det er ikke lovligt, at sælge lejligheden til mere end kursen + forbedringer og løsøre, men det er ingen garanti for, at lejligheden kan sælges til denne pris. Der henvises til beregning af andelskronen i årsregnskabet. 6

8 Forslag til generalforsamlingen Hvis I har forslag, som I ønsker behandlet på generalforsamlingen, der afholdes den 8. april skal disse sendes til administrator og bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer Administrationen og bestyrelsen har ingen forslag i år. Beboerbrev/husordensændringer Denne er blevet revideret og vedlægges beretningen, venligst gennemlæs den, da du skal vedtages den på vores generalforsamling. Valg til bestyrelsen Formand Claus Skou Poulsen er på valg for en 2-årig periode. Bestyrelsen foreslår genvalg og Claus Skou Poulsen er villig til at modtage genvalg. Bestyrelsesmedlem Peter Nimb er på valg for en 2-årig periode. Bestyrelsen foreslår genvalg og Peter Nimb er villig til at modtage genvalg. Valg af 2 suppleanter. Som 1. suppleant foreslår bestyrelsen Mark Wagner, der er villig til at modtage valg. Som 2. suppleant foreslår bestyrelsen Mette Hvid Larsen, der er villig til at modtage valg. Valg af administrator og revisor Som administrator foreslår bestyrelsen genvalg af Advokatfirmaet Haldguttenberg v/adv. Theis Guttenberg, Att: Katja Andresen - Som revisor foreslår bestyrelsen genvalg af Christensen Kjærulff 7

9 Generalforsamlingens tid og sted Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 8. april Mødet starter kl , på Plejehjemmet Salem. Indkaldelse og dagsorden fremsendes separat sammen med regnskab og budgettet. Husk indskrivningen begynder et kvarter før, så vi kan komme i gang til tiden. Foreningen byder traditionen tro på kaffe, te og postevand under mødet samt øl eller sodavand og snitter efter mødet. Skulle I ikke selv kunne møde op, kan I give fuldmagt til en anden andelshaver eller bestyrelsen. Hver andelshaver kan højst medbringe én fuldmagt. Fuldmagten vil være at finde på den sidste side i indkaldelsen som fremsendes senere. Husk at oplyse ændringer af jeres kontaktoplysninger så som telefon, og lignende enten på generalforsamlingen eller på til administrator Adv. Haldguttenberg, Att: Katja Andresen - Vel mødt til generalforsamlingen! Marie Louise Lind Knudsen Annelise Smed Michael Gustafsson Peter Nimb Claus Skou Poulsen 8

10 Rokering-Sammenlægningslisten: Bilag A Som vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 1995 spørges nedenstående hver gang, der er en ledig lejlighed til rokering. Afslag medfører ikke ændring i rækkefølgen. Er der specifikke ønsker, spørges kun i disse tilfælde. Hvis der er ønsker af samme dato, afgøres rækkefølgen efter ancienniteten som andelshaver. Dato Navn Ønsker (kan ændres) Knud Fischer-Møller Hans Christian Wedel-Jørgensen min. 63 m Claus Skou Poulsen ikke stue og 1. Sal Bente Heering Lotte Baumann Kun større lejligheder end 70m Carl Galster Vedr. større end 72 m2. Som vedtaget på generalforsamlingen den september 1999 spørges nedenstående hver gang, der er en ledig lejlighed til rokering eller samlægning. Afslag medfører ikke ændring i rækkefølgen. Er der specifikke ønsker, spørges kun i disse tilfælde. Hvis der er ønsker af samme dato, afgøres rækkefølgen efter ancienniteten som andelshaver. Dato Navn Ønsker (kan ændres) Knud Fischer-Møller kun sammenlægning Nanna Maria Sort HC Wedel-Jørgensen kun sammenlægning Bente Heering kun sammenlægning Lotte Baumann kun sammenlægning Annelise Smed Claus Skou Poulsen kun sammenlægning Asger Skjold & Suzette Rulffs Ellen-margrethe Lind Claus Wernøe Christian B. Willadsen Helle Hougaard Marie Louise Lind & Leif Lerdrup Knudsen Mette Skøt

11 Ventelisten Bilag B Andelshavers liste Personlig Indstilledes Dato Navn nr. nr. Navn Marie Sort 1 24 Tove Højgaard Monna Møller 2 55 Mike Hendriksen Ib Bjerregaard-Pedersen 3 66 Charlotte,Merete,Oscar Bjerregaard Anna Falk Petersen 4 67 Niels Falk Petersen Claus Skou Poulsen 5 69 B. Gunborg Olsen Ellen-Margrethe Lind 6 80 Aleksander Knud Lind Ellen H. Miranti 7 81 Lone Thorup Nanna Maria Sort 8 90 David & Jonathan Nørlem Tove Heering 9 93 Mogens og Karin Heering Klaus Bundgaard Henrik Falk Asger Skjold & Suzette Rulffs Eivind Skjold Rasmussen Susanne Kramhøft Kasper Bang Hede Mette Gregersen Liva Gunborg Halborg Karen Hassel Mads Kristian Lind Robinson Annie Gregersen Mette Kildeskov Herluf Gregersen Kevin og Christian Skou Poulsen Peter Nimb Elisabeth og Esben Nimb Karen Bang Lisa Baumann Annelise Smed Mathias Nørlem Birgit Thorup Laura Blanco-Thorup Thomas Gustafsson Lucas Gustafsson Birgit Kramhøft Katrine Egeris Bang Pedersen Christian B. Willadsen Caia Zhao Willadsen Robert & Marianne Bernsen Emil Persson Trine Pellarin Trine & Natasha Pellarin Ekfeldt Marie Louise Lind Knudsen Lisbeth Lind og Peter Petersen William Borup Caroline Waldmann Jørgensen Michael Gustafsson Maya Gustafsson

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere