Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Ny lovgivning: orientering om lov om hold af heste Kommende punkter til KFU: ansøgninger fra Kokkedal Rideklub og Rungsted Ishockey Klub En orientering om at Rungsted Vandskiklub har fået vendt udviklingen og har optaget 40 nye medlemmer Etablering af Skatebane ved Idrætsparken sker i ugerne Orientering om hvorledes Slotshave-arrangementet og Foreningernes Dag vil blive organiseret i KFU fik uddelt presseklip vedrørende musicalen Romeo/Julie i Trommen Musicalskole i regi af Trommen starter op d. 26. sept. med ca. 40 elever Henvendelse fra Amtsavisen vedr. fortsættelse af det månedlige Kulturtillæg KFU har modtaget henvendelse Hørsholm-Rungsted Tennisklub vedr. udvidelse af den underskudsgaranti, som udvalget gav klubben i forbindelse med renovering af råd/svamp i taget, til at omfatte yderligere renoveringsopgaver. Musicalforeningen Ambition.com har orienteret udvalget om at der er sket formandsskifte. Udvalget har modtaget takkebrev fra Madam Mangor Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Kokkedal Rideklub har henvendt sig vedr. status på klubbens ønske om etablering af ridehal. Udvalgsformand og forvaltning mødes med klubben. Udvalgsformand, forvaltning og naboer til ved Hørsholm Skole mødes med basketklubben vedr. konkrete naboklager Get Moving-projektet fortsætter med gymnastikkaravane og idrætsinstruktører Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-79/07-B Hørsholm Rungsted Tennisklub søger tilskud til renovering af klubbens haller og klubhus samt til renter og afdrag i perioden 1. september august Hørsholm Rungsted Tennisklub søger om tilskud på kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende klubbens to haller samt tilskud på kr. til renovering af klubhus og haller. Beslutning: KFU kan anbefale ØU og KB at der finansieret ved tillægsbevilling ydes et tilskud på kr. til dækning af renter og afdrag for indeværende år vedrørende klubbens 2 haller. KFU anbefaler at der indledes forhandlinger med HRT om kommunal overtagelse af hallerne indenfor følgende rammer: der ydes fremadrettet ikke HRT flere tilskud til dækning af hverken renovering eller renter/afdrag udover tidligere nævnte kr. i 2007 den økonomiske lettelse for HRT ved kommunal overtagelse af hallerne skal indgå i fastsættelsen af den kommunale overtagelsespris fremadrettet forventer kommunen at have udgifter til hallerne svarende til det gennemsnitlige årlige tilskud til HRT siden 2003 (ca kr. excl. energiomkostningerne). Side 7 KFU-80/07-B Cobras A/S søger om tilskud til oprettelse af handicaptoilet i forbindelse med deres ombygning i Hørsholm Skøjtehal Nordsjælland Cobras A/S har søgt og fået byggetilladelse til at opføre en lounge i den nordlige ende af Hørsholm Skøjtehal. Med loungen får skøjtehallens tilskuerfaciliteter et tiltrængt løft. I forbindelse med byggeriet i skøjtehallen har Nordsjælland Cobras A/S modtaget flere henvendelser fra kørestolsbrugende tilskuere om, at der ved samme lejlighed burde opføres tidssvarende handicapfaciliteter. Til dette formål søger Nordsjælland Cobras A/S et tilskud på kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Beslutning: KFU kan anbefale at der ydes et tilskud på op til kr. finansieret som tillægsbevilling til brug for etablering af handicaptoilet i Skøjtehallen. Side 11 KFU-81/07-B Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud på kr. til ynglingeherreholdet 1991 s deltagelse i European Youth Basketball League. Beslutning: Ansøgningen imødekommes med samlet kr. Side 13 KFU-82/07-B Gasbetonhuset Efter lang tids søgen efter egnede lokaler til Hørsholm og omegns Jagtforening (HoJ) har gasbetonhuset på Enghave 38 vist sig som en egnet og ønsket mulighed for HoJ s foreningsaktiviteter, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) kan tilbyde HoJ gasbetonhuset som foreningshus i en midlertidig periode. Beslutning: Administrationens anbefaling godkendt Side 16 KFU-83/07-B Den fælleskommunale transportpulje Dansk Handicap Idræts-Forbund Team Øst søger om kr. i ekstra tilskud til den fælles kommunale transportpulje. Beslutning: Administrationens anbefaling godkendt Side 18 Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 KFU-84/07-B Ny model for fordeling af rammebevilling på aftenskoleområdet Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny model for fordeling af rammebevilling på aftenskoleområdet. Beslutning: Administrationens anbefaling godkendt. Side 20 KFU-85/07-B Revidering af lokaleregulativ Administrationen anbefaler en revision af lokaleregulativet, som gør det muligt for blandt andre lokale grundejerforeninger og grupper af borgere, der mødes til non-profit aktiviteter at låne kommunale lokaler vederlagsfrit Beslutning: KFU kan anbefale at forslag til revision af lokaleregulativet godkendes. Side 23 ØU-109/07-B Udkast til mødeplan for 2008 Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af politiske møder i Beslutning: KFU ønsker fortsat at mødes onsdage kl KFU henledte opmærksomheden på, at der er planlagt møde i KB den 23. juni, som er Skt. Hans-aften. Side 25 Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-79/07-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm Rungsted Tennisklub søger tilskud til renovering af klubbens haller og klubhus samt til renter og afdrag i perioden 1. september august Resume Hørsholm Rungsted Tennisklub søger om tilskud på kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende klubbens to haller samt tilskud på kr. til renovering af klubhus og haller. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter størrelsen på et eventuelt tilskud til Hørsholm Rungsted Tennisklub og indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Rungsted Tennisklub ydes ekstraordinært tilskud, indtil der findes en fremadrettet bæredygtig løsning for klubben og dens haller. Med henvisning til de store tilskud, som Hørsholm Kommune har ydet Hørsholm Rungsted Tennisklub anbefaler administrationen, at der indledes forhandlinger om kommunal overtagelse af Hørsholm Rungsted Tennisklubs haller. Bilag Hørsholm Rungsted Tennisklubs ansøgning med bilag. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling På møde den 27. april 2006 vedtog Økonomiudvalget at yde Hørsholm Rungsted Tennisklub et samlet tilskud på kr. Det var dog en forudsætning for tildeling af de resterende kr. af de ansøgte kr., at Hørsholm Rungsted Tennisklub til Kommunalbestyrelsesmødet den 29. maj 2006 fremlagde forslag til anvendelse af tilskuddet, idet beløbet skal anvendes på Codan Hallen. Forslag til anvendelse af tilskud er fremsendt og godkendt jf. bilagets side 6. Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Administrationen udarbejdede i 2006 i samarbejde med Hørsholm Rungsted Tennisklubs bestyrelse en udredning vedrørende Hørsholm Rungsted Tennisklubs fremadrettede bæredygtighed. Udredningen blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møder henholdsvis den og den Udvalget ønskede ikke, før arbejdet omkring en vision og en plan for Idrætsparkens samlede fremtid var afsluttet, at indstille en af de opstillede modeller til en langsigtet bæredygtig løsning for Hørsholm Rungsted Tennisklub til Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede, at Hørsholm Rungsted Tennisklub for 2006 fik et tilskud på kr. som tilskud til driften og kr. som tilskud til vedligeholdelse. at Hørsholm Rungsted Tennisklub for 2007 fik et driftstilskud kr. og kr. i vedligeholdelsestilskud. Der forventes således en effektivisering af driften i På mødet den vedtog Kommunalbestyrelsen, at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets anbefalinger. Sagens fakta Hørsholm Rungsted Tennisklub har som halejende forening to store udfordringer, dels renovering af hallerne, dels finansiering af kreditlån. Begge udfordringer har med udgangspunkt i det økonomiske voldt klubben store problemer. 1. Finansiering af kreditlån/drift. Hørsholm Rungsted Tennisklub har i en årrække således modtaget følgende tilskud til driften/betaling af renteterminen opgjort i klubbens finansår: 2003: HRTs regnskab 2003/ kr. 2004: HRTs regnskab 2004/ kr. 2006: HRTs regnskab 2005/ kr. 2006: HRTs regnskab 2006/07 (24. november 2006) kr. 2007: HRTs regnskab 2006/07 (10. maj 2007) kr. Betingelse for udbetaling af det seneste tilskud var, at HRT udmøntede en besparelse på ca kr. på administrationslønninger, og at der skete en reduktion på differencen mellem træningsindtægter og træningsudgifter. Dette er opfyldt. De årlige renteudgifter på Kommune Kreditlånet udgør ca kr. Hørsholm Kommune kautionerer for dette lån. I perioden 2003/ /07 svarede Hørsholm Kommunes tilskud til ca. 69 % af renteomkostningerne på Kommune Kreditlånet. Nedenfor vises Hørsholm Rungsted Tennisklubs gældsforpligtelser i forbindelse med hallerne (2006) Lån Kommune Kredit: kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 Lån i Jyske Bank: kr. Kassekredit i Jyske bank: *) kr. I alt: kr. *) Kassekreditten medregnes, idet den fungerer som en udvidelse af prioritetslånet i Jyske Bank. 2. Renovering af hallerne. Mange års utilstrækkelig vedligeholdelse af hallerne har nu sat så kraftige spor, at en øjeblikkelig renovering af hallerne er stærkt påkrævet. Hørsholm Rungsted Tennisklub har med de bevilligede renoveringstilskud forsøgt at renovere de mest trængende områder i Codan Hallen i overensstemmelse med det af Rambøll udarbejdede bygningssyn. Rambøll-rapporten dannede baggrund for den renoveringsplan, som Hørsholm Rungsted Tennisklub fremsendte til Kommunalbestyrelsen den 29. maj I forbindelse med tagrenoveringen kom råd- og svampeskader til syne. Udbedring af denne sag har været særskilt behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, og Hørsholm Kommune har stillet en garanti på højst kr., hvilket forventes at blive Hørsholm Rungsted Tennisklubs højeste egenbetaling. Hørsholm Rungsted Tennisklubs sportsleder har på det seneste Idrætsrådsmøde meddelt, at flere skader af samme type er kommet til syne under den videre renovering af Codan Hallens tag. Administrationen vurderer, at Hørsholm Rungsted Tennisklub må koncentrere renoveringsindsatsen mod klimaskærmen, tag og ydervægge, og de tekniske anlæg, det sidste med henblik på at optimere driften og dermed formindske energiudgifterne, som afholdes af Hørsholm Kommune. Det ansøgte renoveringstilskud på kr. kan eventuelt nedskrives med diverse maleog rengøringsbeløb, svarende til i alt ca kr. Hørsholm Rungsted Tennisklub har modtaget følgende renoveringstilskud: 2006: HRTs regnskab 2005/ kr. 2006: HRTs regnskab 2006/07 (24. november 2006) kr. 2007: HRTs regnskab 2006/07 (10. maj 2007) kr. 2007: HRTs regnskab 2006/07 garanti, ej udbetalt kr. Hørsholm Rungsted Tennisklubs økonomiske situation bevirker, at klubben ikke selv er i stand til at varetage de påkrævede renoveringsopgaver. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke ressourcer inden for sin ramme til at imødekomme Hørsholm Rungsted Tennisklubs ansøgning. Med henvisning til de store tilskud, som Hørsholm Kommune har ydet Hørsholm Rungsted Tennisklub anbefaler administrationen, at der indledes forhandlinger om kommunal overtagelse af Hørsholm Rungsted Tennisklubs haller. Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Administrationen anbefaler i givet fald, at det ansøgte beløb fordeles over to budgetår med den tungeste vægt lagt på Beløb Tillægsbevilling Politikområde: Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Fritid 61 Drift * Politikområde: Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt *Det samlede ansøgte beløb er nedskrevet med diverse male- og rengøringsbeløb svarende til kr. Beslutning KFU kan anbefale ØU og KB at der finansieret ved tillægsbevilling ydes et tilskud på kr. til dækning af renter og afdrag for indeværende år vedrørende klubbens 2 haller. KFU anbefaler at der indledes forhandlinger med HRT om kommunal overtagelse af hallerne indenfor følgende rammer: der ydes fremadrettet ikke HRT flere tilskud til dækning af hverken renovering eller renter/afdrag udover tidligere nævnte kr. i 2007 den økonomiske lettelse for HRT ved kommunal overtagelse af hallerne skal indgå i fastsættelsen af den kommunale overtagelsespris fremadrettet forventer kommunen at have udgifter til hallerne svarende til det gennemsnitlige årlige tilskud til HRT siden 2003 (ca kr. excl. energiomkostningerne). Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-80/07-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Cobras A/S søger om tilskud til oprettelse af handicaptoilet i forbindelse med deres ombygning i Hørsholm Skøjtehal Resume Nordsjælland Cobras A/S har søgt og fået byggetilladelse til at opføre en lounge i den nordlige ende af Hørsholm Skøjtehal. Med loungen får skøjtehallens tilskuerfaciliteter et tiltrængt løft. I forbindelse med byggeriet i skøjtehallen har Nordsjælland Cobras A/S modtaget flere henvendelser fra kørestolsbrugende tilskuere om, at der ved samme lejlighed burde opføres tidssvarende handicapfaciliteter. Til dette formål søger Nordsjælland Cobras A/S et tilskud på kr. Forslag Administrationen anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen, at der bevilges et tilskud på maksimalt kr. til opførelse af handicapfaciliteter i Hørsholm Skøjtehal. Tilskuddet bevilges som en tillægsbevilling. Bilag 1. Direktør Ole Wessungs ansøgning. 2. Skriftlige henvendelser fra kørestolsbrugere. 3. Begrundelse for Tilgængelighedsudvalgets svar til Nordsjælland Cobras A/S. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Nordsjælland Cobras A/S, Hørsholm Kunstskøjteløber Forening, Rungsted Ishockey Klub og Rungsted Curling Klub fik i samarbejde med Hørsholm Idrætspark i udarbejdet et projekt til en skøjtehalsudbygning, som ville omfatte dels en udvidelse af omklædningsfaciliteterne, dels personalerum, dels lounge og kontorfaciliteter til Nordsjælland Cobras A/S. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 På grund af omkostningsniveauet nød projektet, som dengang blev beregnet til godt 10 mio.kr., ikke yderlig fremme. Sagens fakta I foråret 2007 søgte Nordsjælland Cobras A/S byggetilladelse til opførelse af et loungeprojekt i Hørsholm Skøjtehals nordlige ende. Byggetilladelsen blev givet på betingelse af, at gældende byggereglementer og sikkerhedskrav overholdes. Der blev ved byggetilladelsens udstedelse ikke stillet krav om, at der skulle indrettes handicapfaciliteter i forbindelse med loungen. Under byggeriet er Nordsjælland Cobras A/S blevet kontaktet såvel mundtligt som skriftligt af en række kørestolsbrugere, som ønsker, at der bliver indrettet sanitære forhold for kørestolsbrugere og andre fysisk handicappede tilskuere. For at imødekomme disse ønsker søgte direktør Ole Wessung, Nordsjælland Cobras A/S, midler til at finansiere disse handicapfaciliteter fra tilgængelighedspuljen. Tilgængelighedsudvalget meddelte afslag på her på jf. bilag 3. På baggrund af afslaget fra Tilgængelighedsudvalget har direktør Ole Wessung henvendt sig til Hørsholm Kommune ved borgmester Uffe Thorndahl med ansøgning om et tilskud på kr. til indretning af handicapfaciliteter i plan med indgangspartiet. Der er for indeværende ikke udarbejdet et fast projekt til indretning af handicapfaciliteter i Skøjtehallen. Idrætsparkens budget rummer ikke ressourcer til at finansiere disse handicapfaciliteter. Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 63 Idrætsparken anlæg Politikområde: I alt Beslutning KFU kan anbefale at der ydes et tilskud på op til kr. finansieret som tillægsbevilling til brug for etablering af handicaptoilet i Skøjtehallen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-81/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud Resume Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud på kr. til ynglingeherreholdet 1991 s deltagelse i European Youth Basketball League. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer Hørsholm Basketball Klubs ansøgning med maksimalt kr. svarende til et tilskud på 500 kr. pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Hørsholm Basketball Klub Bilag 2: Budgetopfølgning 2007, kultur- og Fritidspuljen Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagens fakta Hørsholm Basketball Klub søger om et tilskud på kr. til ynglingeherreholdet 1991 s deltagelse i European Youth Basketball League. European Youth Basketball League er en 2-årig turnering, som startede sidste år. Turneringen består af 3 runder, hvor holdene spiller 5 kampe i hver runde, og turneringen afholdes i denne sæson i Letland og Litauen. Turneringerne spilles ultimo oktober 2007, primo januar 2008 og ultimo marts Udover værtslandene deltager der også hold fra Estland, Rusland, Estland, Polen og Danmark. Ynglingeherreholdet 1991 deltager med spillere pr. turneringsrunde alle deltagerne er bosiddende i Hørsholm kommune samt 1 træner under 25 år bosiddende i Hørsholm og 1 træner over 25 år, som ikke er bosat i Hørsholm Kommune. Ynglingeherreholdet 1991 deltog også sidste år i turneringen, og ifølge holdets leder Søren Christensen, er denne turneringsdeltagelse et stort led i Hørsholm Basketball Klubs Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 langsigtede udviklingsarbejde med ungdomsspillerne. Erfaringer fra turneringen vil efterfølgende blive givet videre til resten af klubben. Med ynglingeherreholdet 1991 s deltagelse i den europæiske turnering arbejder Hørsholm Basketball Klub aktivt med klubbens elite og talentudvikling. Dette fokus er i overensstemmelse med Hørsholm kommunes kulturpolitik, hvor målet er, at talent skal have optimale udfoldelsesmuligheder, da det ellers spildes. Budget Udgifter Beløb ved 12 deltagere 14 flybilletter á kr. (Letland og 2 X Litauen) kr. Spillerafgift (25 euro pr. spiller), cirka kr. Ophold og forplejning* (8.000 euro), cirka kr. I alt cirka kr. Indtægter Støtte fra Hørsholm Kommune Deltagerbetaling 12 x Manglende indtægt** kr kr kr. * Da Hørsholm Basketball Klub af økonomiske og praktiske årsager ikke ser sig i stand til at afholde en af de tre turneringsrunder og i den forbindelse dække de 7 tilrejsende holds ophold, skal klubben i stedet betale euro til turneringen - et beløb, der dækker udgifterne til holdets kost og logi i sidste og indeværende sæson. ** Ynglingeherreholdet 1991 vil forsøge at dække den manglende indtægt ved at arbejde og/eller finde en eller flere sponsorer. Såfremt den manglende indtægt ikke kan dækkes ind på denne vis, vil beløbet blive lagt oven i deltagerbetalingen. Juniorherreholdet årgang 1991 har 4 gange tidligere modtaget tilskud fra Hørsholm Kommune: År Tilskud til: Bevilliget beløb 2004 deltagelse i Mini Euro Challenge i Luxemborg kr deltagelse i basketballskole i Vilnius i Litauen kr. 2005/2006 sæsonens turnering og træning kr deltagelse i European Youth Basketball League kr. I alt kr. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede den 30. august 2006 et tilskud på kr. til Hørsholm Basketball Klubs ynglingeherrehold 1991 s deltagelse i den 2-årige turnering. Beløbet svarede til et tilskud på ca. 770 kr. pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune. Da European Youth Basketball League løber over 2 år, og Ynglingeherreholdet 1991 således allerede i sidste sæson var tilmeldt og deltog i turneringen, kan man efter administrationens opfattelse forvente, at Hørsholm Basketball Klub har foretaget en form for opsparing til at Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 dække en del af de forventede udgifter i forbindelse med deltagelse i anden del af turneringen. Ifølge Ynglingeherreholdet 1991 s budget for turen bidrager Hørsholm Basketball Klub ikke økonomisk med støtte til turen. Derudover håber holdet at tjene penge ved arbejde og ved eventuelle sponsorater, men holdet har ifølge administrationens oplysninger endnu ikke nogle faste aftaler. Beslutning Ansøgningen imødekommes med samlet kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-82/07-B Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Gasbetonhuset Resume Efter lang tids søgen efter egnede lokaler til Hørsholm og omegns Jagtforening (HoJ) har gasbetonhuset på Enghave 38 vist sig som en egnet og ønsket mulighed for HoJ s foreningsaktiviteter, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) kan tilbyde HoJ gasbetonhuset som foreningshus i en midlertidig periode. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tilbyder HoJ midlertidig råderet over gasbetonhuset i en periode, som afgrænses ud fra en nærmere dialog mellem foreningen og administrationen. Bilag. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Den 25. april 2007 besluttede KFU, at der skulle foretages en undersøgelse af muligheden for anvendelse af Sjælsmark Kaserne, Arboretet samt andre muligheder. Administrationen har foretaget undersøgelsen med det resultat, at Arboretet ikke er en mulighed, da bygningerne ikke er ledige, idet Københavns Universitet udlejer en del af bygningerne. Sjælsmark Kaserne har indtil midten af september huset irakiske tolke, men kaserneområdet er nu ved at blive tømt. Som en anden mulighed har administrationen undersøgt gasbetonhuset, der både er ledigt og egnet og derfor fremstår som en midlertidig løsning. Sagens fakta Hørsholm & Omegns Jagtforening er en af kommunens største foreninger med omkring 760 medlemmer, og foreningen har eksisteret siden Foreningen tilbyder forskellige aktiviteter som fx riffelskydning, hundetræning, jagthornspil og madlavning. Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 Foreningens forskellige aktiviteter foregår dels på Vallerødskolen (madlavning, knivkursus og jagthornspil) og dels ved Sjælsø skydebaner (flugt- og riffelskydning) og ved Høvelte kaserne (hundetræning). Foreningen har gennem flere år anmodet Hørsholm Kommune om hjælp til at finde egnede foreningsfaciliteter. Såfremt alle aktiviteter skal samles på samme adresse, er behovet ifølge formand Steen W. Jensen, lokaler på omkring 350 m2 samt et udendørsareal med grillplads, vildtparadeplads og opholdsareal. Lovgrundlag Jf. Folkeoplysningslovens 21 skal kommunen stille ledige egnede lokaler til rådighed for godkendte foreninger med børn og unge som 1. prioritet. Såfremt kommunen ikke råder over egnede lokaler, kan foreningen søge om lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. Jf. Hørsholm Kommunes retningslinjer for lokaletilskud ydes der som udgangspunkt tilskud med 100 % dog fratrukket procentdelen af medlemmer over 25 år, når denne udgør 10 % eller mere. Hørsholm Kommune kan ifølge Folkeoplysningsloven vælge at undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler og lejemål, såfremt de nye lokaler eller lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Sagens principielle betydning Jf. lovgrundlaget skal kommunen stille ledige egnede lokaler til rådighed. Der er imidlertid ikke krav om, at en forening skal have sit eget klubhus. Grunden til at gasbetonhuset fremstår som en midlertidig løsning er, at huset i henhold til Folkeoplysningsloven først og fremmest bør tilbydes til børn og unge. Derudover er de fremtidige planer for gasbetonhuset og det omkringliggende område ikke fastlagte. Beslutning Administrationens anbefaling godkendt Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-83/07-B Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Den fælleskommunale transportpulje Resume Dansk Handicap Idræts-Forbund Team Øst søger om kr. i ekstra tilskud til den fælles kommunale transportpulje. Forslag Administrationen anbefaler ikke, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer DHIF s ansøgning, da der kun er 3 brugere af den fælleskommunale transportpulje fra Hørsholm Kommune, der tilsammen kun har brugt ordningen for 174 kr. i år. Bilag Bilag 1: Ansøgning Bilag 2: Årsregnskab Bilag 3: Antal brugere fordelt på kommuner Bilag 4: Kultur- og Fritidspuljen: Budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Siden 2003 har Hørsholm Kommune støttet den fælleskommunale transportpulje. Fra blev puljen støttet af Folkeoplysningsudvalget. I 2006 og 2007 har Kultur- og Fritidsudvalget fortsat valgt at støtte puljen. På mødet den 28. marts 2007, valgte udvalget ikke at støtte DHIF med det ansøgte beløb ( kr.), men kun med kr., da det på dette tidspunkt blev vurderet, at dette beløb stemmer bedre overens med kommunens brug af puljen. Transportpuljen har hidtil dækket kørsel inden for Frederiksborg Amt. Forsøgsvist har puljen fra 2007 dækket kørsel i Hovedstadsregionen. Da der ikke er penge nok i puljen til resten af den budgetterede periode pga. manglende forventede tilskud fra nogle kommuner, søger DHIF Kultur- og Fritidsudvalget om et ekstra tilskud i 2007 på kr. Sagens fakta Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 Hørsholm Kommunes tilskud til den fælleskommunale transportpulje : Start- og udviklingspuljen Start- og udviklingspuljen Ekstraordinært tilskud Ekstraordinært tilskud Ekstraordinært tilskud Hørsholm kommunes forbrug af den fælleskommunale transportpulje: 2007: : : Beslutning Administrationens anbefaling godkendt Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-84/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ny model for fordeling af rammebevilling på aftenskoleområdet Resume Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny model for fordeling af rammebevilling på aftenskoleområdet. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender og vedtager administrationens oplæg til ny model for fordeling af rammebevilling på aftenskoleområdet. Bilag Bilag 1: Hørsholm kommunes retningslinjer for fordeling af rammebevilling på aftenskoleområdet Sagsfremstilling I forbindelse med fordeling af rammebevilling for 2007 på aftenskoleområdet, ytrede FOF og især LOF ønske om, at rammebevillingen fremover fordeles på baggrund af en model, som i højere grad end den nuværende model tager højde for den aktuelle udvikling i antallet af skolernes undervisningstimer. Nuværende model Hørsholm Kommunes nuværende model for fordeling af rammebevilling på aftenskoleområdet bliver beregnet på baggrund af aftenskolernes afregnede antal undervisningstimer. Det vil fx sige, at fordelingen af rammen for 2007 bliver beregnet på baggrund af aftenskolernes afregnede antal undervisningstimer i Modellen tager således ikke hensyn til, at aftenskolerne kan have haft en væsentlig fremgang eller tilbagegang i antallet af undervisningstimer i Hvis en aftenskole eksempelvis har haft stor fremgang i antallet af undervisningstimer i 2006 og derved har startet en masse nye hold op, vil aftenskolen med den nuværende model ikke modtage økonomisk støtte til fortsættelsen af disse nye hold i 2007, da det er timetallet for 2005, som ligger til grund for beregningen af tilskuddet. Ligeledes vil en Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 aftenskole, som oplever nedgang i antallet af undervisningstimer i 2006 i forhold til 2005 stadig få udbetalt en ramme, der svarer til det høje timetal for 2005, og aftenskolen skal derfor ved den efterfølgende afregning af rammebevillingen betale et stort beløb tilbage til kommunen. Forslag til ny model Hensigten med at udarbejde en ny model for fordeling af rammebevillingen er at lave en model, som lægger aftenskolernes aktuelle afholdte undervisningstimetal til grund for fordelingen af rammen. Modellen indeholder følgende væsentlige punkter: Dato Medio december - 2. januar Ultimo januar Ultimo januar Marts/april Juni/juli Handling Aftenskolerne fremsender ansøgning om tilskud til budgetteret antal undervisning samt ureviderede tal for årets antal afholdte timer til administrationen. Administrationen indstiller på baggrund af de ureviderede tal fra aftenskolerne forskellige modeller til Kultur- og Fritidsudvalget for fordeling af rammen (fx 5% eller 10% stigning i forhold til aftenskolernes afholdte timetal det foregående år). Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan rammen skal fordeles. Administrationen udbetaler første del af rammen til aftenskolerne. Aftenskolerne afregner foregående års ramme. Såfremt afregningen viser en væsentlig forskel i forhold til de i december fremsendte oplysninger om antal afholdte timer, kan administrationen efterregulere rammen ved anden udbetaling. Administrationen udbetaler anden del af rammen til aftenskolerne og regulerer evt. denne udbetaling i forhold til afregningen af foregående års ramme. Konsekvenser ved den nye model: - aftenskolerne får udbetalt første del af rammen ultimo januar i stedet for primo januar. - rammen bliver beregnet på baggrund af antallet af afholdte timer det foregående år og ikke 2 år tilbage. - aftenskolerne skal medio december/primo januar fremsende lister til administrationen over antal afholdte timer i stedet for, at administrationen blot benytter det udfyldte afregningsskema for 2 år tilbage. - Kultur- og Fritidsudvalget skal på mødet i januar fordele rammen for indeværende år i stedet for at fordele rammen for det efterfølgende år på mødet i december. Administrationen har fremlagt ovenstående model for kommunens aftenskoler, og alle aftenskoler bifalder hensigten med at benytte aktuelle tal som baggrund for fordeling af rammebevillingen. Aftenskolerne har endvidere givet tilsagn om, at det nødvendige talmateriale kan fremsendes til administrationen senest primo januar, så dagsordenspunkt vedr. fordeling af rammen kan behandles i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i januar. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 30.08.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra 17. december 2008 Onsdag 17.12.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kulturnat 2009 3 Tematilskud 2008 - sund kostkultur

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Tilskud til befordring af børn til træning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 30.04.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. april 2008. Følgende sager behandles på

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 30.04.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. april 2008. Følgende sager behandles på Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 30. april 2008 Onsdag 30.04.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Badmintonklub søger om en ekstrabevilling

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere