Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside"

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring 4. Regnskabsanalyse Kandidatopstilling til ny hovedstyrelse 6. Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring 7. Gaver til Dansk Friskoleforenings»Gavefond«8. Aftalen med Koda & Gramex 9. Selvevaluring 10. Inspirationskursus for skoleledere og andre interesserede 11. Kursusmarkedspladsen Som sædvanlig benytter Friskolernes Kontor juleferien til at få afviklet ferie. Kontoret vil derfor være lukket fra lørdag den 22. december til onsdag den 2. januar (inkl.). De senere år har budt på mange nye krav, som skolerne skal leve op til, og 2007 har vel ikke markeret sig specielt i så henseende. Men alligevel har summen af nyere krav til skolerne fået en hidtil ukendt gennemslagskraft i 2007, og det har vi naturligvis mærket på Friskolernes Kontor, når I har henvendt jer. Sidste år funderede jeg over begrebet omstillingsparathed og udtrykte frygt for, at de vedvarende krav til omstilling på længere sigt kan medføre mental træthed. Indtil videre har min frygt heldigvis vist sig uberettiget, men den har klart medført en stigende fokusering på det nødvendige. Forstået som det, der er nødvendigt for at få dagligdagen til at fungere, mens andre aktiviteter synes at blive stærkt nedtonet. Flere Barometret udtrykker det særdeles klart. Når man skal opfylde en række præcise krav,»har man ikke også overskud til...«desværre er det ofte aktiviteter, der er livgivende for vores specielle skoleform, der nedtones til fordel for nogle højst jordnære opgaver. Det skal derfor være mit jule- og nytårsønske, at friskolefolket midt i travlheden tager nogle dybe indåndinger og beslutter, at man ikke vil give køb på fællesskabet med andre skolekredse, men midt i travlheden se inspirationen fra naboen som et livsnødvendigt gode. Med disse ord ønsker medarbejderne på Friskolernes Kontor glædelig jul og godt nytår til alle, der på forskellig vis styrker og udbygger den danske friskole. Venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder 12. Låneoptagelse og låneomlægning 13. Statens pris- og lønforudsætninger for 2008 Det sker Lige ret for friskoler»(...)jakob Hougaard slår atter automatpiloten til, og foreslår, at de muslimske friskoler slet og ret forbydes(...)retten til at oprette friskoler gælder naturligvis alle. Det er beskæmmende, at du som integrationsborgmester i den grad bærer yderligere ved til et bål, der politisk og i medierne agiterer»dem og os«-tænkning«(ebbe Lilliendal, Berlingske Tidende, 11. december 2007) Tag ved lære af de muslimske friskoler»det er stærkt bekymrende, at Københavns socialdemokratiske integrationsborgmester, Jekob Hougaard, er så unuanceret og fordomsfuld i sine vurderinger af indvandrerfriskoler(...)på hvilket grundlag udtaler JH sig mon? Har han drøftet integration med disse skoler? (Ebbe Lilliendal, Kristeligt Dagblad, 8. december 2007) Skarp kritik af forslag om at forbyde etniske friskoler»(...)bertel Haarder (V) siger til DR, at der ikke er nogen som helst på Christiansborg, der vil tage den københavnske integrationsborgmesters forslag alvorligt(...)jh s partifælde Christine Antorini, er da heller ikke begejstret, selv om hun forstår bekymringen over de opdelte skoler i København«(Bodil Jessen, Berlingske Tidende, 28. november 2007)

2 Friskole-nyheder direkte til din mail hver dag! Fra 1. januar 2008 til 15. februar 2008 har alle Dansk Friskoleforenings medlemsskoler mulighed for at tilmelde sig et gratis prøveabonnement på Infomedia, der dagligt leverer elektroniske nyheder direkte pr. mail. Hver enkelt friskole får mulighed for på alle hverdage at modtage aktuelle nyheder om den danske grundskole generelt og de frie grundskoler i særdeleshed fra en lang række lokale og landsdækkende medier. På den måde er det muligt at holde sig opdateret og desuden bruge medierne offensivt i skolens eget mediearbejde. NB! Aftalen med Infomedia giver skolen mulighed for at oprette ÈN modtager-mailadresse. Og ifølge ophavsretsloven er det IKKE tilladt modtageren at videresende nyhedsmailen, men det er tilladt at printe artiklerne ud og hænge dem op på en opslagstavle. Hvis I har lyst til at benytte det gratis prøveabonnement, kan I sende en mail til og oplyse en modtager-mailadresse. Når prøveabonnementet ophører, kan I beslutte, om skolen skal tegne et eller eventuelt flere abonnement(er) på Infomedias elektroniske nyhedstjeneste gennem Dansk Friskoleforening. Den årlige pris er 995 kr. pr. skole. For yderligere oplysninger kontakt Maren Skotte, / , Bøger Årgang hvad har de gang i? - et flimret portræt Bogen»Årgang hvad har de gang i? - et flimret portæt«henvender sig til forældre, lærere, pædagoger og frivillige ledere årige er blevet fulgt på tæt hold, og bogen sætter fokus på de unges hverdagsliv i det private og det virtuelle rum. Forfattere: Inge Steffensen, Kathrine Olsen, Kirsten Grube, Søren Østergaard. Udgivet på Ungdomsanalyse.nu, Bogen kan rekvireres på Hvem er gud? Findes Gud overhovedet? Holder Jøder jul? Og tror muslimerne på Jesus? Opslagsbogen, der er fortalt i børnehøjde, handler om jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme - i teori og praksis. Forfatter: Malene Fenger-Grøndahl Udgivet på forlaget DR, 2007.

3 1. Lovprogram på undervisningsområdet Regeringen har varslet 20 lovforslag på undervisningsområdet i den indeværende folketingssamling. I det følgende vil jeg kort orientere om de forslag, der umiddelbart må forventes at få betydning for friskolerne. Det gælder for de fleste forslag, at der ikke kendes nærmere detaljer på nuværende tidspunkt. Ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne. Loven vil også indeholde bestemmelser om befordringstilskud for elever, der skal deltage i brobygning. For friskoler og private grundskoler vil tilskud skulle administreres i Fordelingssekretariatet. Ændring af friskoleloven vedr. undervisningspligt for børnehaveklasse. Hvis undervisningspligten skal opfyldes på friskolen, skal den tilbyde børnehaveklasse. Det er endnu uvist om dette medfører krav om oprettelse af børnehaveklasse. I dag skal skolerne tilbyde undervisning på klassetrin. Ændringer af forskellige love, herunder forenklinger på frie skolers område. Det er varslet, at forskellige regler vil blive forenklet og præciseret, bl.a. kravet om, at skolen skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed samt kravene til kombinerede institutioner. Ændringer i det pædagogiske tilsyn vil eventuelt komme på tale. Ændring af lov om folkeskolen og ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Det er hensigten at samordne kravene til uddannelsesbog, uddannelsesplan og elevplan. Det er uvist, hvordan dette vil påvirke de frie grundskoler, der p.t. reelt kun er forpligtet til at udarbejde uddannelsesplan. Det er formentlig kun ændringer i vejledningsloven, der vil komme til at gælde for friskolerne. Ændring af folkeskoleloven, hvad angår fælles ledelse for folkeskoler og fælles ledelse for folkeskoler og daginstitutioner. Ændringerne kan muligvis få afsmittende virkning på foranstående»forenklingslovgivning«for frie skoler. Dansk Friskoleforening vil naturligvis være opmærksom på lovgivningsområderne, og vi har forskellige forslag, som vi gerne vil have indarbejdet. Flere har ministeriet tidligere taget positivt imod, men det er ikke ensbetydende med, at de uden videre indgår i lovgivningsplanerne. 2. Forsikringssamarbejdet Willis er Danmarks største forsikringsmæglervirksomhed, og selskabet har haft et samarbejde med Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening samt Foreningen af Husholdnings- & Håndarbejdsskoler siden Samarbejdet har resulteret i, at der i dag er omkring 400 skoler, der benytter sig af Willis, herunder 188 friskoler. Willis har netop gennemført en forhandling med Alm. Brand om en forlængelse af det nuværende forsikringsprogram, der er resultatet af et udbud, hvor større anerkendte selskaber fik mulighed for at byde ind på grundlag af skolernes samlede forsikringsgrundlag. Den nuværende 3-årige aftale, som udløber pr , bliver erstattet af en ny 3-årig aftale med ikrafttræden til I forbindelse med forhandlingerne med Alm. Brand, har Alm. Brand tilbudt en helt ny tarif på arbejdsskadeforsikringen, som er markant billigere end i dag. Herudover er der også forhandlet lavere præmier på biler og varevogne, samt forbedrede betingelser på ansvarsforsikringen. Ovennævnte forbedringer vil skoler, der i dag benytter Alm. Brand via en assurandør også kunne få fordel af, såfremt man vælger at indgå et samarbejde med Willis. Skoler der i dag indkøber deres forsikringer andre steder end hos Alm. Brand, har naturligvis også mulighed for at få et tilbud fra Willis på deres forsikringer. Der er ikke noget til hinder for at fortsætte hos det nuværende forsikringsselskab og samtidig indlede et samarbejde med Willis. Når Dansk Friskoleforening har indledt samarbejdet med Willis, skyldes det, at vi ikke længere følte, at vi kunne rådgive skolerne kvalificeret på forsikringsområdet. Nogle få skoler har på grund af en uheldig sagsbehandling valgt at afbryde samarbejdet med Willis, men langt de fleste har udtrykt stor tilfredshed med at have en kvalificeret rådgiver. 3. Rejsesygesikring I efteråret 2006 skrev vi i en række skolemeddelelser om skolernes nye forpligtelse til at tegne tjenesterejseforsikringer på de områder, der ikke var dækket af den offentlige sygesikring. I Skolemeddelelse nr. 5/2007 kunne vi yderligere oplyse om indskrænkninger i dækningen fra den offentlige sygesikring vedr. hjemtransport af syge samt bortfald af gratis sygebehandling uden for EU og EØS-landene. Willis har indgået aftale med forsikringsselskabet Gouda om en rejseforsikring for skoler. Den koster minimum kr. pr. år, men da den dækker for såvel lærere (ansatte) som elever, vil den være relevant for de fleste skoler, der arrangerer skolerejser i udlandet. 4. Regnskabsanalyse 2006 Regnskabsanalysen for 2006 er desværre forsinket p.g.a. almindelig travlhed og sen dataoverførsel fra Undervisningsministeriet. Vi modtager fra ministeriet de regnskabsoplysninger, som skolerne elektronisk har indtastet hertil, men indtil videre er det nødvendigt at gennemgå de enkelte skoleregnskaber, da en del skal ændres med udgangspunkt i skolernes papirregnskaber for at opnå et ensartet datamateriale. Vi forventer at kunne udsende analysen primo 2008.

4 5. Kandidatopstilling til ny hovedstyrelse Med beslutningen om ændrede vedtægter for Dansk Friskoleforening på årsmøderne i foråret 2007 er indeværende foreningsår at betragte som et overgangsår. Det er således de afdelingsvalgte hovedstyrelsesmedlemmer, som i år har udpeget en overgangsstyrelse og i øvrigt samles nogle gange i årets løb for at træffe visse overordnede beslutninger. På årsmødet (med generalforsamling) den 26. og 27. april 2008 skal der efter vedtægten vælges en helt ny hovedstyrelse på 11 personer. Da styrelsesvalg for eftertiden gælder for 3 år med årlige valg efter en fast turnus, vil der ved valget denne gang skulle afgøres, hvornår de nyvalgte hovedstyrelsesmedlemmer kommer på valg i de følgende tre år: 2009, 2010 og Kandidater kan opstilles indtil en fastsat dato, der skal ligge mindst tre uger før valgets afholdelse. Kandidater skal med deres underskrift erklære sig villige til valg og indgå i en samlet præsentation på foreningens hjemmeside. Der kan kun opstilles stemmeberettigede medlemmer, og alle regioner skal så vidt muligt være repræsenteret i hovedstyrelsen. Friskolernes ansatte, forældre og andre skolekredsmedlemmer betragtes som stemmeberettigede. Vi vil senere meddele nærmere om kandidatopstilling, men skolekredsene må gerne begynde at finde kandidater. I øvrigt skal forslag, der ønskes behandlet på årsmødets generalforsamling, indsendes til Friskolernes Kontor senest den 15. februar Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring I Skolemeddelelse nr. 6/2007 bragte vi den sædvanlige erindringsmeddelelse om til- og framelding vedr. bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen, som Dansk Friskoleforening siden etableringen har administreret gratis. Da de fleste af de tilsluttede skoler i forvejen samarbejder med Willis, har foreningen truffet aftale med Willis om, at dette selskab for eftertiden administrerer ordningen og udsender den årlige præmieopkrævning. Ændringen vil træde i kraft med førstkommende opkrævning. Ændringen får ingen praktisk betydning for de tilsluttede skoler, og man kan fortsat tegne bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen, selv om skolen i øvrigt ikke samarbejder med Willis. 7. Gaver til Dansk Friskoleforenings»Gavefond«Vi oplyste i Skolemeddelelse nr. 6/2007, at indbetaling til gavefonden fra 1. januar 2008 sker på lidt ændrede vilkår, idet vi skal indberette modtagne gaver til skattevæsenet, hvorefter fradraget automatisk vil blive optaget på gavegiverens årsopgørelse. Det fradragsberettigede gavebeløb stiger i 2008 til kr., men fradraget betinges af, at vi kan identificere gavegiveren éntydigt over for skattevæsenet. Dette kræver, at vi er bekendt med CPR-nr. foruden navn og adresse, hvis gavegiveren ønsker fradrag. Fra 2008 skal vi derfor anvende nye girokort, og til orientering har vi vedlagt et sådant. Samtidig må vi henstille, at skolerne makulerer gamle girokort, da anvendelse af disse vil medføre, at giveren ikke kan regne med at få fradrag. Nærmere oplysninger om gavefonden kan gives ved henvendelse til Cecil Christensen eller Rita Christoffersen. Se i øvrigt den udsendte orientering, der fulgte med første skolemeddelelse i 2005 eller på foreningens hjemmeside. 8. Aftalen med Koda & Gramex Til- og framelding til rabataftalen med Koda/Gramex skal for 2008 finde sted inden den 10. januar 2008 ved henvendelse til Friskolernes Kontor. Som vi meddelte i Skolemeddelelse nr. 6/2007 dækker aftalen for den betaling, som skolen ellers på anden (dyrere) vis vil være pligtig til at betale for musikanvendelse på skolen uden for undervisningen. Desværre var den oplyste pris ikke helt korrekt, da vi havde regnet 1 øre forkert. Der betales en pakkepris for hver elev på skolen. 2,59 kr. pr. elev til KODA 1,29 kr. pr. elev til Gramex Betalingen vil næste gang blive opkrævet i januar med betalingsfrist 25. januar Betalingen opgøres på grundlag af antallet af elever på skolen den 5. sept Selvevaluering De betydelige ændringer, der i maj 2005 blev indskrevet i Friskoleloven, er endnu ikke fuldt gennemført. De sidste undervisningsplaner med slutmål skal ligge klar til 1. august 2008, og samme dato træder bestemmelsen i kraft om regelmæssig evaluering af skolens samlede undervisning med opfølgningsplan. Denne bestemmelse står i lovens 1 b. stk. 3. og må ikke forveksles med kravet i samme paragraf stk. 2., der omhandler den enkelte lærers løbende evaluering af sin undervisning. Denne bestemmelse trådte i kraft 1. august Mange skoler har haft svært ved at oversætte disse lovkrav til deres praktiske skolehverdag, og især evalueringen af skolens samlede undervisning har givet anledning til mange henvendelser, der ofte har drejet sig om offentliggørelsen på hjemmeside, som fastsat i lovens 1 c. For at klæde skolerne på til det lovbestemte evalueringsarbejde har vi netop udsendt indbydelse til et kursus, som i februar udbydes både i København, på Fyn og i Midtjylland. Kurset følges op på Den frie Lærerskole i

5 september og afrundes med et seminar i februar De deltagende vil kunne træffe aftaler om vejledning mellem kursusforløbene. Kurserne i februar kan betragtes som introduktionskurser til evalueringsarbejdet, mens opfølgningskursus og seminar især henvender sig til de evalueringsansvarlige på skolerne. Find programmet på - under kurser. 10. Inspirationskursus for skoleledere og andre interesserede Kursusudvalget har i samarbejde med Internationalt Udvalg arrangeret årets inspirationskursus for skoleledere som et rejsekursus, der er henlagt til Holland. Programmet lægger stor vægt på at indføre deltagerne i hollandsk skoletænkning og vilkår for skoledrift, men der bliver naturligvis også lejlighed til at møde den hollandske kultur og geografi. Kurset foregår den marts Prisen er kr. pr. person alt inklusive. Se mere på - under kurser. Som følge af aftaler med hollandske samarbejdspartnere er der fastlagt nogle stramme tidsfrister for tilmelding. Det er uvist, om de kan ændres, og vi må derfor kraftigt henstille, at man tilmelder sig inden den 31. december, da kurset ellers er i fare for at blive aflyst. 11. Kursusmarkedspladsen De forskellige kursusaktører på de frie skolers område har igen i år udarbejdet et fælles kursuskatalog, som synliggør en række efter- og videreuddannelsestilbud. Jeg har igen i år noteret mig, at de forskellige aktører benytter kursuskataloget forskelligt, og jeg skal især gøre opmærksom på, at Dansk Friskoleforening udbyder en del kurser, som ikke fremgår af kataloget. De annonceres naturligvis på foreningens hjemmeside og ved udsendelse af foldere, når et kursus er aktuelt. Kursuskataloget er udsendt tidligere på måneden. 12. Låneoptagelse og låneomlægning Den 1. juli 2007 trådte en ny lovgivning om særligt dækkede obligationer (SDO) i kraft. Med denne lovgivning har man harmoneret regler for udlån i EU, og der er indført omfattende ændringer i de danske regler for realkreditlån. Som følge af lovgivningen bliver der fra nytår indført et nyt værdiansættelsesprincip ved optagelse af kreditforeningslån, idet markedsværdien på bl.a. friskoler skal danne grundlag for låneudmålingen, hvor man hidtil har kunnet anvende det såkaldte going-concern princip. Det er dog ikke vores indtryk, at friskoler i almindelighed er blevet vurderet efter andet end den rene markedsværdi. Kombinationen af det ændrede værdiansættelsesprincip og det faktum, at kreditforeningerne i fremtiden må forventes at tilbyde SDO-lån frem for de kendte obligationslån, har fået mange rådgivere til at anbefale forhåndslåneoptagelse eller låneomlægning inden den 1. januar. Vi har været meget tilbageholdende med at rådgive på området, da vi er ret usikre på, hvor stor realitetsændringerne bliver for skolerne. Jeg skal dog henvise til foreningens hjemmeside, hvor konsulent Ole Pedersen har skrevet et notat om ændringerne. 13. Statens pris- og lønforudsætninger for 2008 En del skoler har henvendt sig for at få oplyst, hvilke forudsætninger finansloven generelt er baseret på, når man ser på pris- og lønudviklingen. Finansloven anvender to forudsætninger. En historisk niveaukorrektion for udviklingen fra 2006 til 2007 samt et skøn for udviklingen fra 2007 til Da anmodningerne har drejet sig om den forventede udvikling fra finansår 2007 til finansår 2008, vil jeg alene oplyse det oplyste skøn for udviklingen. Der forventes følgende stigninger: Udvikling i det statslige lønindeks: 3,0% Udvikling i forbrugerindeks: 2,4% Udvikling i nettoprisindeks: 2,5% Udvikling i anlægsindeks: 2,8% Udvikling i det generelle pris- og lønindeks: 2,8% Da 2008 er et overenskomstår, er lønudviklingen baseret på et meget usikkert skøn, og jeg vil i det hele taget fraråde skolerne at anvende det ukritisk ved budgetlægning. Hvis skolerne i 2007 har indgået aftale om betydelig stigning vedr. Ny Løn, bør den budgetterede lønudgift under alle omstændigheder korrigeres for denne (og andre kendte stigninger), før der foretages procentuelle fremskrivninger. Dersom skolen forventer nedskæringer i timetal, bør budgetteringen under alle omstændigheder foretages efter konkrete beregninger. Med venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

6 Det sker Årsmøde i Dansk Friskoleforening Den april 2008 afholder foreningen årsmøde på Hotel Faaborg Fjord. Foruden foreningens generalforsamling vil der være diverse indslag. Glæd dig blandt andet til: Erik Meier Carlsen, der vil tale om en helt afgørende alliance - mellem muslimske indvandrere og resten af befolkningen. Lars Olsen, vil levere oplæg om vor tids nye ulighed, som frem for alt handler om uddannelse. Den grønlandske sanger Rasmus Lyberth synger numre fra sin seneste meget roste cd»asanaqigavit«(med kærlig hilsen) Fortællegruppen Børneliv vil levere fortællinger, der maner til eftertanke. Årsmødet er for alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer, så der er god mulighed for at»mærke«friskolerne og skabe kontakter på kryds og tværs af skoleformer. Program med tilmelding sendes ud i januar Kontakt evt. Maren Skotte for yderligere oplysninger. Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 252 medlemsskoler og cirka elever. Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg. Kontakt os, hvis du har gode ideer, vigtig information, ris og ros på Du kan abonnere på dette nyhedsbrev på foreningens hjemmeside, hvorfra det også kan downloades - se Mulighed for venskabsklasser Har du lyst til at etablere venskabsklasser på tværs af de frie grundskoler? Kontakt Maren Skotte, Kurser På kan du følge udbuddet af kurser. Skolemeddelelser friskoler.dk Cecil Christensen Maren Skotte Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej 77 5466 Asperup Telefon 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 CVR nr. 46675118 19. februar 2014 Skolemeddelelse

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere