Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside"

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring 4. Regnskabsanalyse Kandidatopstilling til ny hovedstyrelse 6. Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring 7. Gaver til Dansk Friskoleforenings»Gavefond«8. Aftalen med Koda & Gramex 9. Selvevaluring 10. Inspirationskursus for skoleledere og andre interesserede 11. Kursusmarkedspladsen Som sædvanlig benytter Friskolernes Kontor juleferien til at få afviklet ferie. Kontoret vil derfor være lukket fra lørdag den 22. december til onsdag den 2. januar (inkl.). De senere år har budt på mange nye krav, som skolerne skal leve op til, og 2007 har vel ikke markeret sig specielt i så henseende. Men alligevel har summen af nyere krav til skolerne fået en hidtil ukendt gennemslagskraft i 2007, og det har vi naturligvis mærket på Friskolernes Kontor, når I har henvendt jer. Sidste år funderede jeg over begrebet omstillingsparathed og udtrykte frygt for, at de vedvarende krav til omstilling på længere sigt kan medføre mental træthed. Indtil videre har min frygt heldigvis vist sig uberettiget, men den har klart medført en stigende fokusering på det nødvendige. Forstået som det, der er nødvendigt for at få dagligdagen til at fungere, mens andre aktiviteter synes at blive stærkt nedtonet. Flere Barometret udtrykker det særdeles klart. Når man skal opfylde en række præcise krav,»har man ikke også overskud til...«desværre er det ofte aktiviteter, der er livgivende for vores specielle skoleform, der nedtones til fordel for nogle højst jordnære opgaver. Det skal derfor være mit jule- og nytårsønske, at friskolefolket midt i travlheden tager nogle dybe indåndinger og beslutter, at man ikke vil give køb på fællesskabet med andre skolekredse, men midt i travlheden se inspirationen fra naboen som et livsnødvendigt gode. Med disse ord ønsker medarbejderne på Friskolernes Kontor glædelig jul og godt nytår til alle, der på forskellig vis styrker og udbygger den danske friskole. Venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder 12. Låneoptagelse og låneomlægning 13. Statens pris- og lønforudsætninger for 2008 Det sker Lige ret for friskoler»(...)jakob Hougaard slår atter automatpiloten til, og foreslår, at de muslimske friskoler slet og ret forbydes(...)retten til at oprette friskoler gælder naturligvis alle. Det er beskæmmende, at du som integrationsborgmester i den grad bærer yderligere ved til et bål, der politisk og i medierne agiterer»dem og os«-tænkning«(ebbe Lilliendal, Berlingske Tidende, 11. december 2007) Tag ved lære af de muslimske friskoler»det er stærkt bekymrende, at Københavns socialdemokratiske integrationsborgmester, Jekob Hougaard, er så unuanceret og fordomsfuld i sine vurderinger af indvandrerfriskoler(...)på hvilket grundlag udtaler JH sig mon? Har han drøftet integration med disse skoler? (Ebbe Lilliendal, Kristeligt Dagblad, 8. december 2007) Skarp kritik af forslag om at forbyde etniske friskoler»(...)bertel Haarder (V) siger til DR, at der ikke er nogen som helst på Christiansborg, der vil tage den københavnske integrationsborgmesters forslag alvorligt(...)jh s partifælde Christine Antorini, er da heller ikke begejstret, selv om hun forstår bekymringen over de opdelte skoler i København«(Bodil Jessen, Berlingske Tidende, 28. november 2007)

2 Friskole-nyheder direkte til din mail hver dag! Fra 1. januar 2008 til 15. februar 2008 har alle Dansk Friskoleforenings medlemsskoler mulighed for at tilmelde sig et gratis prøveabonnement på Infomedia, der dagligt leverer elektroniske nyheder direkte pr. mail. Hver enkelt friskole får mulighed for på alle hverdage at modtage aktuelle nyheder om den danske grundskole generelt og de frie grundskoler i særdeleshed fra en lang række lokale og landsdækkende medier. På den måde er det muligt at holde sig opdateret og desuden bruge medierne offensivt i skolens eget mediearbejde. NB! Aftalen med Infomedia giver skolen mulighed for at oprette ÈN modtager-mailadresse. Og ifølge ophavsretsloven er det IKKE tilladt modtageren at videresende nyhedsmailen, men det er tilladt at printe artiklerne ud og hænge dem op på en opslagstavle. Hvis I har lyst til at benytte det gratis prøveabonnement, kan I sende en mail til og oplyse en modtager-mailadresse. Når prøveabonnementet ophører, kan I beslutte, om skolen skal tegne et eller eventuelt flere abonnement(er) på Infomedias elektroniske nyhedstjeneste gennem Dansk Friskoleforening. Den årlige pris er 995 kr. pr. skole. For yderligere oplysninger kontakt Maren Skotte, / , Bøger Årgang hvad har de gang i? - et flimret portræt Bogen»Årgang hvad har de gang i? - et flimret portæt«henvender sig til forældre, lærere, pædagoger og frivillige ledere årige er blevet fulgt på tæt hold, og bogen sætter fokus på de unges hverdagsliv i det private og det virtuelle rum. Forfattere: Inge Steffensen, Kathrine Olsen, Kirsten Grube, Søren Østergaard. Udgivet på Ungdomsanalyse.nu, Bogen kan rekvireres på Hvem er gud? Findes Gud overhovedet? Holder Jøder jul? Og tror muslimerne på Jesus? Opslagsbogen, der er fortalt i børnehøjde, handler om jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme - i teori og praksis. Forfatter: Malene Fenger-Grøndahl Udgivet på forlaget DR, 2007.

3 1. Lovprogram på undervisningsområdet Regeringen har varslet 20 lovforslag på undervisningsområdet i den indeværende folketingssamling. I det følgende vil jeg kort orientere om de forslag, der umiddelbart må forventes at få betydning for friskolerne. Det gælder for de fleste forslag, at der ikke kendes nærmere detaljer på nuværende tidspunkt. Ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne. Loven vil også indeholde bestemmelser om befordringstilskud for elever, der skal deltage i brobygning. For friskoler og private grundskoler vil tilskud skulle administreres i Fordelingssekretariatet. Ændring af friskoleloven vedr. undervisningspligt for børnehaveklasse. Hvis undervisningspligten skal opfyldes på friskolen, skal den tilbyde børnehaveklasse. Det er endnu uvist om dette medfører krav om oprettelse af børnehaveklasse. I dag skal skolerne tilbyde undervisning på klassetrin. Ændringer af forskellige love, herunder forenklinger på frie skolers område. Det er varslet, at forskellige regler vil blive forenklet og præciseret, bl.a. kravet om, at skolen skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed samt kravene til kombinerede institutioner. Ændringer i det pædagogiske tilsyn vil eventuelt komme på tale. Ændring af lov om folkeskolen og ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Det er hensigten at samordne kravene til uddannelsesbog, uddannelsesplan og elevplan. Det er uvist, hvordan dette vil påvirke de frie grundskoler, der p.t. reelt kun er forpligtet til at udarbejde uddannelsesplan. Det er formentlig kun ændringer i vejledningsloven, der vil komme til at gælde for friskolerne. Ændring af folkeskoleloven, hvad angår fælles ledelse for folkeskoler og fælles ledelse for folkeskoler og daginstitutioner. Ændringerne kan muligvis få afsmittende virkning på foranstående»forenklingslovgivning«for frie skoler. Dansk Friskoleforening vil naturligvis være opmærksom på lovgivningsområderne, og vi har forskellige forslag, som vi gerne vil have indarbejdet. Flere har ministeriet tidligere taget positivt imod, men det er ikke ensbetydende med, at de uden videre indgår i lovgivningsplanerne. 2. Forsikringssamarbejdet Willis er Danmarks største forsikringsmæglervirksomhed, og selskabet har haft et samarbejde med Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening samt Foreningen af Husholdnings- & Håndarbejdsskoler siden Samarbejdet har resulteret i, at der i dag er omkring 400 skoler, der benytter sig af Willis, herunder 188 friskoler. Willis har netop gennemført en forhandling med Alm. Brand om en forlængelse af det nuværende forsikringsprogram, der er resultatet af et udbud, hvor større anerkendte selskaber fik mulighed for at byde ind på grundlag af skolernes samlede forsikringsgrundlag. Den nuværende 3-årige aftale, som udløber pr , bliver erstattet af en ny 3-årig aftale med ikrafttræden til I forbindelse med forhandlingerne med Alm. Brand, har Alm. Brand tilbudt en helt ny tarif på arbejdsskadeforsikringen, som er markant billigere end i dag. Herudover er der også forhandlet lavere præmier på biler og varevogne, samt forbedrede betingelser på ansvarsforsikringen. Ovennævnte forbedringer vil skoler, der i dag benytter Alm. Brand via en assurandør også kunne få fordel af, såfremt man vælger at indgå et samarbejde med Willis. Skoler der i dag indkøber deres forsikringer andre steder end hos Alm. Brand, har naturligvis også mulighed for at få et tilbud fra Willis på deres forsikringer. Der er ikke noget til hinder for at fortsætte hos det nuværende forsikringsselskab og samtidig indlede et samarbejde med Willis. Når Dansk Friskoleforening har indledt samarbejdet med Willis, skyldes det, at vi ikke længere følte, at vi kunne rådgive skolerne kvalificeret på forsikringsområdet. Nogle få skoler har på grund af en uheldig sagsbehandling valgt at afbryde samarbejdet med Willis, men langt de fleste har udtrykt stor tilfredshed med at have en kvalificeret rådgiver. 3. Rejsesygesikring I efteråret 2006 skrev vi i en række skolemeddelelser om skolernes nye forpligtelse til at tegne tjenesterejseforsikringer på de områder, der ikke var dækket af den offentlige sygesikring. I Skolemeddelelse nr. 5/2007 kunne vi yderligere oplyse om indskrænkninger i dækningen fra den offentlige sygesikring vedr. hjemtransport af syge samt bortfald af gratis sygebehandling uden for EU og EØS-landene. Willis har indgået aftale med forsikringsselskabet Gouda om en rejseforsikring for skoler. Den koster minimum kr. pr. år, men da den dækker for såvel lærere (ansatte) som elever, vil den være relevant for de fleste skoler, der arrangerer skolerejser i udlandet. 4. Regnskabsanalyse 2006 Regnskabsanalysen for 2006 er desværre forsinket p.g.a. almindelig travlhed og sen dataoverførsel fra Undervisningsministeriet. Vi modtager fra ministeriet de regnskabsoplysninger, som skolerne elektronisk har indtastet hertil, men indtil videre er det nødvendigt at gennemgå de enkelte skoleregnskaber, da en del skal ændres med udgangspunkt i skolernes papirregnskaber for at opnå et ensartet datamateriale. Vi forventer at kunne udsende analysen primo 2008.

4 5. Kandidatopstilling til ny hovedstyrelse Med beslutningen om ændrede vedtægter for Dansk Friskoleforening på årsmøderne i foråret 2007 er indeværende foreningsår at betragte som et overgangsår. Det er således de afdelingsvalgte hovedstyrelsesmedlemmer, som i år har udpeget en overgangsstyrelse og i øvrigt samles nogle gange i årets løb for at træffe visse overordnede beslutninger. På årsmødet (med generalforsamling) den 26. og 27. april 2008 skal der efter vedtægten vælges en helt ny hovedstyrelse på 11 personer. Da styrelsesvalg for eftertiden gælder for 3 år med årlige valg efter en fast turnus, vil der ved valget denne gang skulle afgøres, hvornår de nyvalgte hovedstyrelsesmedlemmer kommer på valg i de følgende tre år: 2009, 2010 og Kandidater kan opstilles indtil en fastsat dato, der skal ligge mindst tre uger før valgets afholdelse. Kandidater skal med deres underskrift erklære sig villige til valg og indgå i en samlet præsentation på foreningens hjemmeside. Der kan kun opstilles stemmeberettigede medlemmer, og alle regioner skal så vidt muligt være repræsenteret i hovedstyrelsen. Friskolernes ansatte, forældre og andre skolekredsmedlemmer betragtes som stemmeberettigede. Vi vil senere meddele nærmere om kandidatopstilling, men skolekredsene må gerne begynde at finde kandidater. I øvrigt skal forslag, der ønskes behandlet på årsmødets generalforsamling, indsendes til Friskolernes Kontor senest den 15. februar Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring I Skolemeddelelse nr. 6/2007 bragte vi den sædvanlige erindringsmeddelelse om til- og framelding vedr. bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen, som Dansk Friskoleforening siden etableringen har administreret gratis. Da de fleste af de tilsluttede skoler i forvejen samarbejder med Willis, har foreningen truffet aftale med Willis om, at dette selskab for eftertiden administrerer ordningen og udsender den årlige præmieopkrævning. Ændringen vil træde i kraft med førstkommende opkrævning. Ændringen får ingen praktisk betydning for de tilsluttede skoler, og man kan fortsat tegne bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen, selv om skolen i øvrigt ikke samarbejder med Willis. 7. Gaver til Dansk Friskoleforenings»Gavefond«Vi oplyste i Skolemeddelelse nr. 6/2007, at indbetaling til gavefonden fra 1. januar 2008 sker på lidt ændrede vilkår, idet vi skal indberette modtagne gaver til skattevæsenet, hvorefter fradraget automatisk vil blive optaget på gavegiverens årsopgørelse. Det fradragsberettigede gavebeløb stiger i 2008 til kr., men fradraget betinges af, at vi kan identificere gavegiveren éntydigt over for skattevæsenet. Dette kræver, at vi er bekendt med CPR-nr. foruden navn og adresse, hvis gavegiveren ønsker fradrag. Fra 2008 skal vi derfor anvende nye girokort, og til orientering har vi vedlagt et sådant. Samtidig må vi henstille, at skolerne makulerer gamle girokort, da anvendelse af disse vil medføre, at giveren ikke kan regne med at få fradrag. Nærmere oplysninger om gavefonden kan gives ved henvendelse til Cecil Christensen eller Rita Christoffersen. Se i øvrigt den udsendte orientering, der fulgte med første skolemeddelelse i 2005 eller på foreningens hjemmeside. 8. Aftalen med Koda & Gramex Til- og framelding til rabataftalen med Koda/Gramex skal for 2008 finde sted inden den 10. januar 2008 ved henvendelse til Friskolernes Kontor. Som vi meddelte i Skolemeddelelse nr. 6/2007 dækker aftalen for den betaling, som skolen ellers på anden (dyrere) vis vil være pligtig til at betale for musikanvendelse på skolen uden for undervisningen. Desværre var den oplyste pris ikke helt korrekt, da vi havde regnet 1 øre forkert. Der betales en pakkepris for hver elev på skolen. 2,59 kr. pr. elev til KODA 1,29 kr. pr. elev til Gramex Betalingen vil næste gang blive opkrævet i januar med betalingsfrist 25. januar Betalingen opgøres på grundlag af antallet af elever på skolen den 5. sept Selvevaluering De betydelige ændringer, der i maj 2005 blev indskrevet i Friskoleloven, er endnu ikke fuldt gennemført. De sidste undervisningsplaner med slutmål skal ligge klar til 1. august 2008, og samme dato træder bestemmelsen i kraft om regelmæssig evaluering af skolens samlede undervisning med opfølgningsplan. Denne bestemmelse står i lovens 1 b. stk. 3. og må ikke forveksles med kravet i samme paragraf stk. 2., der omhandler den enkelte lærers løbende evaluering af sin undervisning. Denne bestemmelse trådte i kraft 1. august Mange skoler har haft svært ved at oversætte disse lovkrav til deres praktiske skolehverdag, og især evalueringen af skolens samlede undervisning har givet anledning til mange henvendelser, der ofte har drejet sig om offentliggørelsen på hjemmeside, som fastsat i lovens 1 c. For at klæde skolerne på til det lovbestemte evalueringsarbejde har vi netop udsendt indbydelse til et kursus, som i februar udbydes både i København, på Fyn og i Midtjylland. Kurset følges op på Den frie Lærerskole i

5 september og afrundes med et seminar i februar De deltagende vil kunne træffe aftaler om vejledning mellem kursusforløbene. Kurserne i februar kan betragtes som introduktionskurser til evalueringsarbejdet, mens opfølgningskursus og seminar især henvender sig til de evalueringsansvarlige på skolerne. Find programmet på - under kurser. 10. Inspirationskursus for skoleledere og andre interesserede Kursusudvalget har i samarbejde med Internationalt Udvalg arrangeret årets inspirationskursus for skoleledere som et rejsekursus, der er henlagt til Holland. Programmet lægger stor vægt på at indføre deltagerne i hollandsk skoletænkning og vilkår for skoledrift, men der bliver naturligvis også lejlighed til at møde den hollandske kultur og geografi. Kurset foregår den marts Prisen er kr. pr. person alt inklusive. Se mere på - under kurser. Som følge af aftaler med hollandske samarbejdspartnere er der fastlagt nogle stramme tidsfrister for tilmelding. Det er uvist, om de kan ændres, og vi må derfor kraftigt henstille, at man tilmelder sig inden den 31. december, da kurset ellers er i fare for at blive aflyst. 11. Kursusmarkedspladsen De forskellige kursusaktører på de frie skolers område har igen i år udarbejdet et fælles kursuskatalog, som synliggør en række efter- og videreuddannelsestilbud. Jeg har igen i år noteret mig, at de forskellige aktører benytter kursuskataloget forskelligt, og jeg skal især gøre opmærksom på, at Dansk Friskoleforening udbyder en del kurser, som ikke fremgår af kataloget. De annonceres naturligvis på foreningens hjemmeside og ved udsendelse af foldere, når et kursus er aktuelt. Kursuskataloget er udsendt tidligere på måneden. 12. Låneoptagelse og låneomlægning Den 1. juli 2007 trådte en ny lovgivning om særligt dækkede obligationer (SDO) i kraft. Med denne lovgivning har man harmoneret regler for udlån i EU, og der er indført omfattende ændringer i de danske regler for realkreditlån. Som følge af lovgivningen bliver der fra nytår indført et nyt værdiansættelsesprincip ved optagelse af kreditforeningslån, idet markedsværdien på bl.a. friskoler skal danne grundlag for låneudmålingen, hvor man hidtil har kunnet anvende det såkaldte going-concern princip. Det er dog ikke vores indtryk, at friskoler i almindelighed er blevet vurderet efter andet end den rene markedsværdi. Kombinationen af det ændrede værdiansættelsesprincip og det faktum, at kreditforeningerne i fremtiden må forventes at tilbyde SDO-lån frem for de kendte obligationslån, har fået mange rådgivere til at anbefale forhåndslåneoptagelse eller låneomlægning inden den 1. januar. Vi har været meget tilbageholdende med at rådgive på området, da vi er ret usikre på, hvor stor realitetsændringerne bliver for skolerne. Jeg skal dog henvise til foreningens hjemmeside, hvor konsulent Ole Pedersen har skrevet et notat om ændringerne. 13. Statens pris- og lønforudsætninger for 2008 En del skoler har henvendt sig for at få oplyst, hvilke forudsætninger finansloven generelt er baseret på, når man ser på pris- og lønudviklingen. Finansloven anvender to forudsætninger. En historisk niveaukorrektion for udviklingen fra 2006 til 2007 samt et skøn for udviklingen fra 2007 til Da anmodningerne har drejet sig om den forventede udvikling fra finansår 2007 til finansår 2008, vil jeg alene oplyse det oplyste skøn for udviklingen. Der forventes følgende stigninger: Udvikling i det statslige lønindeks: 3,0% Udvikling i forbrugerindeks: 2,4% Udvikling i nettoprisindeks: 2,5% Udvikling i anlægsindeks: 2,8% Udvikling i det generelle pris- og lønindeks: 2,8% Da 2008 er et overenskomstår, er lønudviklingen baseret på et meget usikkert skøn, og jeg vil i det hele taget fraråde skolerne at anvende det ukritisk ved budgetlægning. Hvis skolerne i 2007 har indgået aftale om betydelig stigning vedr. Ny Løn, bør den budgetterede lønudgift under alle omstændigheder korrigeres for denne (og andre kendte stigninger), før der foretages procentuelle fremskrivninger. Dersom skolen forventer nedskæringer i timetal, bør budgetteringen under alle omstændigheder foretages efter konkrete beregninger. Med venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

6 Det sker Årsmøde i Dansk Friskoleforening Den april 2008 afholder foreningen årsmøde på Hotel Faaborg Fjord. Foruden foreningens generalforsamling vil der være diverse indslag. Glæd dig blandt andet til: Erik Meier Carlsen, der vil tale om en helt afgørende alliance - mellem muslimske indvandrere og resten af befolkningen. Lars Olsen, vil levere oplæg om vor tids nye ulighed, som frem for alt handler om uddannelse. Den grønlandske sanger Rasmus Lyberth synger numre fra sin seneste meget roste cd»asanaqigavit«(med kærlig hilsen) Fortællegruppen Børneliv vil levere fortællinger, der maner til eftertanke. Årsmødet er for alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer, så der er god mulighed for at»mærke«friskolerne og skabe kontakter på kryds og tværs af skoleformer. Program med tilmelding sendes ud i januar Kontakt evt. Maren Skotte for yderligere oplysninger. Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 252 medlemsskoler og cirka elever. Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg. Kontakt os, hvis du har gode ideer, vigtig information, ris og ros på Du kan abonnere på dette nyhedsbrev på foreningens hjemmeside, hvorfra det også kan downloades - se Mulighed for venskabsklasser Har du lyst til at etablere venskabsklasser på tværs af de frie grundskoler? Kontakt Maren Skotte, Kurser På kan du følge udbuddet af kurser. Skolemeddelelser friskoler.dk Cecil Christensen Maren Skotte Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax

Husk - årsmøde 2008. Vær med til at gøre årsmødet levende og synligt!

Husk - årsmøde 2008. Vær med til at gøre årsmødet levende og synligt! 206/1 14.02.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 1/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Ændringsforslag til friskoleloven 2. Satsregulering for tjenesterejser m.v. 3. Kandidatopstilling til hovedstyrelsen

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg,

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg, 206/1 08.05.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Aftaleenighed med BUPL 2. Ny løntabel pr. 1. april 2008 3. Midlertidigt stop af specialundervisningsbevillinger

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor 206/1 24.06.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2009 INDHOLD Diverse nyheder Ferielukning på Friskolernes Kontor Administrative nyheder (side 3-4) 1. Ændringer af friskoleloven blev vedtaget, men skal

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD 206/1 25.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2010 INDHOLD God sommerferie! Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi 3. Den ekstraordinære

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 02.08.05 5 Meddelelse nr. 5/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 7/2008 INDHOLD

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 7/2008 INDHOLD 206/1 15.12.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2008 INDHOLD Diverse nyheder (side 2) Administrative nyheder (side 3-6) 1. Ansøgning om tilskud til specialundervisning i skoleåret 2009/10 2. Ændringer

Læs mere

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside.

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside. 206/1 23.11.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2011 INDHOLD Velkommen til ny hjemmeside Diverse nyheder Dansk Friskoleforening har fået ny hjemmeside, som også henvender sig til forældre og ansatte.

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD 206/1 09.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk

Læs mere

Nyheder. Spørgeskemaundersøgelse blandt friskolerne om tosprogede elever og integration.

Nyheder. Spørgeskemaundersøgelse blandt friskolerne om tosprogede elever og integration. 206/1 06.02.06 Nyheder friskoler.dk Nr. 1/2006 INDHOLD ForeningsNyt Barometret Nyt fra udvalg Årsmøde 2006 SkoleNyt 1. Barselsfonden 2. Overenskomstfornyelse 3. Medarbejderbredbånd 4. Vejledning om statens

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 8/2006 INDHOLD. Kurser. Forside

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 8/2006 INDHOLD. Kurser. Forside 206/1 19.12.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 8/2006 INDHOLD Forside (s. 2) Nyt fra Afdelinger m.v. (s. 3-6) 1. Undervisningsplaner med slutog delmål 2. Aftalen med Koda & Gramex 3. Barseludligningsordningen,

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur.

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur. 206/1 07.09.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2006 INDHOLD Forside Nyt fra Afdelingerne 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår 2. Lov om barselsudligning 3. Tjenesterejseaftale 4. Finanslovsforslag

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

Konference på Christiansborg med fuldt hus.

Konference på Christiansborg med fuldt hus. 206/1 12.10.06 Skolemeddelelse Paneldeltagerne var blevet bedt om at løfte sløret for de politiske visioner for friskolernes rolle, vilkår og befriskoler.dk Nr. 6/2006 INDHOLD Politiske visoner for friskolerne?

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej 77 5466 Asperup Telefon 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 CVR nr. 46675118 19. februar 2014 Skolemeddelelse

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 28.02.05 1 Meddelelse nr. 1/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret. (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Lovforslag

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget.

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget. Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 29. august

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0012 Klageren: X på vegne sine to børn 7182 Bredsten Indklagede: Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere