Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside"

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring 4. Regnskabsanalyse Kandidatopstilling til ny hovedstyrelse 6. Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring 7. Gaver til Dansk Friskoleforenings»Gavefond«8. Aftalen med Koda & Gramex 9. Selvevaluring 10. Inspirationskursus for skoleledere og andre interesserede 11. Kursusmarkedspladsen Som sædvanlig benytter Friskolernes Kontor juleferien til at få afviklet ferie. Kontoret vil derfor være lukket fra lørdag den 22. december til onsdag den 2. januar (inkl.). De senere år har budt på mange nye krav, som skolerne skal leve op til, og 2007 har vel ikke markeret sig specielt i så henseende. Men alligevel har summen af nyere krav til skolerne fået en hidtil ukendt gennemslagskraft i 2007, og det har vi naturligvis mærket på Friskolernes Kontor, når I har henvendt jer. Sidste år funderede jeg over begrebet omstillingsparathed og udtrykte frygt for, at de vedvarende krav til omstilling på længere sigt kan medføre mental træthed. Indtil videre har min frygt heldigvis vist sig uberettiget, men den har klart medført en stigende fokusering på det nødvendige. Forstået som det, der er nødvendigt for at få dagligdagen til at fungere, mens andre aktiviteter synes at blive stærkt nedtonet. Flere Barometret udtrykker det særdeles klart. Når man skal opfylde en række præcise krav,»har man ikke også overskud til...«desværre er det ofte aktiviteter, der er livgivende for vores specielle skoleform, der nedtones til fordel for nogle højst jordnære opgaver. Det skal derfor være mit jule- og nytårsønske, at friskolefolket midt i travlheden tager nogle dybe indåndinger og beslutter, at man ikke vil give køb på fællesskabet med andre skolekredse, men midt i travlheden se inspirationen fra naboen som et livsnødvendigt gode. Med disse ord ønsker medarbejderne på Friskolernes Kontor glædelig jul og godt nytår til alle, der på forskellig vis styrker og udbygger den danske friskole. Venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder 12. Låneoptagelse og låneomlægning 13. Statens pris- og lønforudsætninger for 2008 Det sker Lige ret for friskoler»(...)jakob Hougaard slår atter automatpiloten til, og foreslår, at de muslimske friskoler slet og ret forbydes(...)retten til at oprette friskoler gælder naturligvis alle. Det er beskæmmende, at du som integrationsborgmester i den grad bærer yderligere ved til et bål, der politisk og i medierne agiterer»dem og os«-tænkning«(ebbe Lilliendal, Berlingske Tidende, 11. december 2007) Tag ved lære af de muslimske friskoler»det er stærkt bekymrende, at Københavns socialdemokratiske integrationsborgmester, Jekob Hougaard, er så unuanceret og fordomsfuld i sine vurderinger af indvandrerfriskoler(...)på hvilket grundlag udtaler JH sig mon? Har han drøftet integration med disse skoler? (Ebbe Lilliendal, Kristeligt Dagblad, 8. december 2007) Skarp kritik af forslag om at forbyde etniske friskoler»(...)bertel Haarder (V) siger til DR, at der ikke er nogen som helst på Christiansborg, der vil tage den københavnske integrationsborgmesters forslag alvorligt(...)jh s partifælde Christine Antorini, er da heller ikke begejstret, selv om hun forstår bekymringen over de opdelte skoler i København«(Bodil Jessen, Berlingske Tidende, 28. november 2007)

2 Friskole-nyheder direkte til din mail hver dag! Fra 1. januar 2008 til 15. februar 2008 har alle Dansk Friskoleforenings medlemsskoler mulighed for at tilmelde sig et gratis prøveabonnement på Infomedia, der dagligt leverer elektroniske nyheder direkte pr. mail. Hver enkelt friskole får mulighed for på alle hverdage at modtage aktuelle nyheder om den danske grundskole generelt og de frie grundskoler i særdeleshed fra en lang række lokale og landsdækkende medier. På den måde er det muligt at holde sig opdateret og desuden bruge medierne offensivt i skolens eget mediearbejde. NB! Aftalen med Infomedia giver skolen mulighed for at oprette ÈN modtager-mailadresse. Og ifølge ophavsretsloven er det IKKE tilladt modtageren at videresende nyhedsmailen, men det er tilladt at printe artiklerne ud og hænge dem op på en opslagstavle. Hvis I har lyst til at benytte det gratis prøveabonnement, kan I sende en mail til og oplyse en modtager-mailadresse. Når prøveabonnementet ophører, kan I beslutte, om skolen skal tegne et eller eventuelt flere abonnement(er) på Infomedias elektroniske nyhedstjeneste gennem Dansk Friskoleforening. Den årlige pris er 995 kr. pr. skole. For yderligere oplysninger kontakt Maren Skotte, / , Bøger Årgang hvad har de gang i? - et flimret portræt Bogen»Årgang hvad har de gang i? - et flimret portæt«henvender sig til forældre, lærere, pædagoger og frivillige ledere årige er blevet fulgt på tæt hold, og bogen sætter fokus på de unges hverdagsliv i det private og det virtuelle rum. Forfattere: Inge Steffensen, Kathrine Olsen, Kirsten Grube, Søren Østergaard. Udgivet på Ungdomsanalyse.nu, Bogen kan rekvireres på Hvem er gud? Findes Gud overhovedet? Holder Jøder jul? Og tror muslimerne på Jesus? Opslagsbogen, der er fortalt i børnehøjde, handler om jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme - i teori og praksis. Forfatter: Malene Fenger-Grøndahl Udgivet på forlaget DR, 2007.

3 1. Lovprogram på undervisningsområdet Regeringen har varslet 20 lovforslag på undervisningsområdet i den indeværende folketingssamling. I det følgende vil jeg kort orientere om de forslag, der umiddelbart må forventes at få betydning for friskolerne. Det gælder for de fleste forslag, at der ikke kendes nærmere detaljer på nuværende tidspunkt. Ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne. Loven vil også indeholde bestemmelser om befordringstilskud for elever, der skal deltage i brobygning. For friskoler og private grundskoler vil tilskud skulle administreres i Fordelingssekretariatet. Ændring af friskoleloven vedr. undervisningspligt for børnehaveklasse. Hvis undervisningspligten skal opfyldes på friskolen, skal den tilbyde børnehaveklasse. Det er endnu uvist om dette medfører krav om oprettelse af børnehaveklasse. I dag skal skolerne tilbyde undervisning på klassetrin. Ændringer af forskellige love, herunder forenklinger på frie skolers område. Det er varslet, at forskellige regler vil blive forenklet og præciseret, bl.a. kravet om, at skolen skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed samt kravene til kombinerede institutioner. Ændringer i det pædagogiske tilsyn vil eventuelt komme på tale. Ændring af lov om folkeskolen og ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Det er hensigten at samordne kravene til uddannelsesbog, uddannelsesplan og elevplan. Det er uvist, hvordan dette vil påvirke de frie grundskoler, der p.t. reelt kun er forpligtet til at udarbejde uddannelsesplan. Det er formentlig kun ændringer i vejledningsloven, der vil komme til at gælde for friskolerne. Ændring af folkeskoleloven, hvad angår fælles ledelse for folkeskoler og fælles ledelse for folkeskoler og daginstitutioner. Ændringerne kan muligvis få afsmittende virkning på foranstående»forenklingslovgivning«for frie skoler. Dansk Friskoleforening vil naturligvis være opmærksom på lovgivningsområderne, og vi har forskellige forslag, som vi gerne vil have indarbejdet. Flere har ministeriet tidligere taget positivt imod, men det er ikke ensbetydende med, at de uden videre indgår i lovgivningsplanerne. 2. Forsikringssamarbejdet Willis er Danmarks største forsikringsmæglervirksomhed, og selskabet har haft et samarbejde med Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening samt Foreningen af Husholdnings- & Håndarbejdsskoler siden Samarbejdet har resulteret i, at der i dag er omkring 400 skoler, der benytter sig af Willis, herunder 188 friskoler. Willis har netop gennemført en forhandling med Alm. Brand om en forlængelse af det nuværende forsikringsprogram, der er resultatet af et udbud, hvor større anerkendte selskaber fik mulighed for at byde ind på grundlag af skolernes samlede forsikringsgrundlag. Den nuværende 3-årige aftale, som udløber pr , bliver erstattet af en ny 3-årig aftale med ikrafttræden til I forbindelse med forhandlingerne med Alm. Brand, har Alm. Brand tilbudt en helt ny tarif på arbejdsskadeforsikringen, som er markant billigere end i dag. Herudover er der også forhandlet lavere præmier på biler og varevogne, samt forbedrede betingelser på ansvarsforsikringen. Ovennævnte forbedringer vil skoler, der i dag benytter Alm. Brand via en assurandør også kunne få fordel af, såfremt man vælger at indgå et samarbejde med Willis. Skoler der i dag indkøber deres forsikringer andre steder end hos Alm. Brand, har naturligvis også mulighed for at få et tilbud fra Willis på deres forsikringer. Der er ikke noget til hinder for at fortsætte hos det nuværende forsikringsselskab og samtidig indlede et samarbejde med Willis. Når Dansk Friskoleforening har indledt samarbejdet med Willis, skyldes det, at vi ikke længere følte, at vi kunne rådgive skolerne kvalificeret på forsikringsområdet. Nogle få skoler har på grund af en uheldig sagsbehandling valgt at afbryde samarbejdet med Willis, men langt de fleste har udtrykt stor tilfredshed med at have en kvalificeret rådgiver. 3. Rejsesygesikring I efteråret 2006 skrev vi i en række skolemeddelelser om skolernes nye forpligtelse til at tegne tjenesterejseforsikringer på de områder, der ikke var dækket af den offentlige sygesikring. I Skolemeddelelse nr. 5/2007 kunne vi yderligere oplyse om indskrænkninger i dækningen fra den offentlige sygesikring vedr. hjemtransport af syge samt bortfald af gratis sygebehandling uden for EU og EØS-landene. Willis har indgået aftale med forsikringsselskabet Gouda om en rejseforsikring for skoler. Den koster minimum kr. pr. år, men da den dækker for såvel lærere (ansatte) som elever, vil den være relevant for de fleste skoler, der arrangerer skolerejser i udlandet. 4. Regnskabsanalyse 2006 Regnskabsanalysen for 2006 er desværre forsinket p.g.a. almindelig travlhed og sen dataoverførsel fra Undervisningsministeriet. Vi modtager fra ministeriet de regnskabsoplysninger, som skolerne elektronisk har indtastet hertil, men indtil videre er det nødvendigt at gennemgå de enkelte skoleregnskaber, da en del skal ændres med udgangspunkt i skolernes papirregnskaber for at opnå et ensartet datamateriale. Vi forventer at kunne udsende analysen primo 2008.

4 5. Kandidatopstilling til ny hovedstyrelse Med beslutningen om ændrede vedtægter for Dansk Friskoleforening på årsmøderne i foråret 2007 er indeværende foreningsår at betragte som et overgangsår. Det er således de afdelingsvalgte hovedstyrelsesmedlemmer, som i år har udpeget en overgangsstyrelse og i øvrigt samles nogle gange i årets løb for at træffe visse overordnede beslutninger. På årsmødet (med generalforsamling) den 26. og 27. april 2008 skal der efter vedtægten vælges en helt ny hovedstyrelse på 11 personer. Da styrelsesvalg for eftertiden gælder for 3 år med årlige valg efter en fast turnus, vil der ved valget denne gang skulle afgøres, hvornår de nyvalgte hovedstyrelsesmedlemmer kommer på valg i de følgende tre år: 2009, 2010 og Kandidater kan opstilles indtil en fastsat dato, der skal ligge mindst tre uger før valgets afholdelse. Kandidater skal med deres underskrift erklære sig villige til valg og indgå i en samlet præsentation på foreningens hjemmeside. Der kan kun opstilles stemmeberettigede medlemmer, og alle regioner skal så vidt muligt være repræsenteret i hovedstyrelsen. Friskolernes ansatte, forældre og andre skolekredsmedlemmer betragtes som stemmeberettigede. Vi vil senere meddele nærmere om kandidatopstilling, men skolekredsene må gerne begynde at finde kandidater. I øvrigt skal forslag, der ønskes behandlet på årsmødets generalforsamling, indsendes til Friskolernes Kontor senest den 15. februar Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring I Skolemeddelelse nr. 6/2007 bragte vi den sædvanlige erindringsmeddelelse om til- og framelding vedr. bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen, som Dansk Friskoleforening siden etableringen har administreret gratis. Da de fleste af de tilsluttede skoler i forvejen samarbejder med Willis, har foreningen truffet aftale med Willis om, at dette selskab for eftertiden administrerer ordningen og udsender den årlige præmieopkrævning. Ændringen vil træde i kraft med førstkommende opkrævning. Ændringen får ingen praktisk betydning for de tilsluttede skoler, og man kan fortsat tegne bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen, selv om skolen i øvrigt ikke samarbejder med Willis. 7. Gaver til Dansk Friskoleforenings»Gavefond«Vi oplyste i Skolemeddelelse nr. 6/2007, at indbetaling til gavefonden fra 1. januar 2008 sker på lidt ændrede vilkår, idet vi skal indberette modtagne gaver til skattevæsenet, hvorefter fradraget automatisk vil blive optaget på gavegiverens årsopgørelse. Det fradragsberettigede gavebeløb stiger i 2008 til kr., men fradraget betinges af, at vi kan identificere gavegiveren éntydigt over for skattevæsenet. Dette kræver, at vi er bekendt med CPR-nr. foruden navn og adresse, hvis gavegiveren ønsker fradrag. Fra 2008 skal vi derfor anvende nye girokort, og til orientering har vi vedlagt et sådant. Samtidig må vi henstille, at skolerne makulerer gamle girokort, da anvendelse af disse vil medføre, at giveren ikke kan regne med at få fradrag. Nærmere oplysninger om gavefonden kan gives ved henvendelse til Cecil Christensen eller Rita Christoffersen. Se i øvrigt den udsendte orientering, der fulgte med første skolemeddelelse i 2005 eller på foreningens hjemmeside. 8. Aftalen med Koda & Gramex Til- og framelding til rabataftalen med Koda/Gramex skal for 2008 finde sted inden den 10. januar 2008 ved henvendelse til Friskolernes Kontor. Som vi meddelte i Skolemeddelelse nr. 6/2007 dækker aftalen for den betaling, som skolen ellers på anden (dyrere) vis vil være pligtig til at betale for musikanvendelse på skolen uden for undervisningen. Desværre var den oplyste pris ikke helt korrekt, da vi havde regnet 1 øre forkert. Der betales en pakkepris for hver elev på skolen. 2,59 kr. pr. elev til KODA 1,29 kr. pr. elev til Gramex Betalingen vil næste gang blive opkrævet i januar med betalingsfrist 25. januar Betalingen opgøres på grundlag af antallet af elever på skolen den 5. sept Selvevaluering De betydelige ændringer, der i maj 2005 blev indskrevet i Friskoleloven, er endnu ikke fuldt gennemført. De sidste undervisningsplaner med slutmål skal ligge klar til 1. august 2008, og samme dato træder bestemmelsen i kraft om regelmæssig evaluering af skolens samlede undervisning med opfølgningsplan. Denne bestemmelse står i lovens 1 b. stk. 3. og må ikke forveksles med kravet i samme paragraf stk. 2., der omhandler den enkelte lærers løbende evaluering af sin undervisning. Denne bestemmelse trådte i kraft 1. august Mange skoler har haft svært ved at oversætte disse lovkrav til deres praktiske skolehverdag, og især evalueringen af skolens samlede undervisning har givet anledning til mange henvendelser, der ofte har drejet sig om offentliggørelsen på hjemmeside, som fastsat i lovens 1 c. For at klæde skolerne på til det lovbestemte evalueringsarbejde har vi netop udsendt indbydelse til et kursus, som i februar udbydes både i København, på Fyn og i Midtjylland. Kurset følges op på Den frie Lærerskole i

5 september og afrundes med et seminar i februar De deltagende vil kunne træffe aftaler om vejledning mellem kursusforløbene. Kurserne i februar kan betragtes som introduktionskurser til evalueringsarbejdet, mens opfølgningskursus og seminar især henvender sig til de evalueringsansvarlige på skolerne. Find programmet på - under kurser. 10. Inspirationskursus for skoleledere og andre interesserede Kursusudvalget har i samarbejde med Internationalt Udvalg arrangeret årets inspirationskursus for skoleledere som et rejsekursus, der er henlagt til Holland. Programmet lægger stor vægt på at indføre deltagerne i hollandsk skoletænkning og vilkår for skoledrift, men der bliver naturligvis også lejlighed til at møde den hollandske kultur og geografi. Kurset foregår den marts Prisen er kr. pr. person alt inklusive. Se mere på - under kurser. Som følge af aftaler med hollandske samarbejdspartnere er der fastlagt nogle stramme tidsfrister for tilmelding. Det er uvist, om de kan ændres, og vi må derfor kraftigt henstille, at man tilmelder sig inden den 31. december, da kurset ellers er i fare for at blive aflyst. 11. Kursusmarkedspladsen De forskellige kursusaktører på de frie skolers område har igen i år udarbejdet et fælles kursuskatalog, som synliggør en række efter- og videreuddannelsestilbud. Jeg har igen i år noteret mig, at de forskellige aktører benytter kursuskataloget forskelligt, og jeg skal især gøre opmærksom på, at Dansk Friskoleforening udbyder en del kurser, som ikke fremgår af kataloget. De annonceres naturligvis på foreningens hjemmeside og ved udsendelse af foldere, når et kursus er aktuelt. Kursuskataloget er udsendt tidligere på måneden. 12. Låneoptagelse og låneomlægning Den 1. juli 2007 trådte en ny lovgivning om særligt dækkede obligationer (SDO) i kraft. Med denne lovgivning har man harmoneret regler for udlån i EU, og der er indført omfattende ændringer i de danske regler for realkreditlån. Som følge af lovgivningen bliver der fra nytår indført et nyt værdiansættelsesprincip ved optagelse af kreditforeningslån, idet markedsværdien på bl.a. friskoler skal danne grundlag for låneudmålingen, hvor man hidtil har kunnet anvende det såkaldte going-concern princip. Det er dog ikke vores indtryk, at friskoler i almindelighed er blevet vurderet efter andet end den rene markedsværdi. Kombinationen af det ændrede værdiansættelsesprincip og det faktum, at kreditforeningerne i fremtiden må forventes at tilbyde SDO-lån frem for de kendte obligationslån, har fået mange rådgivere til at anbefale forhåndslåneoptagelse eller låneomlægning inden den 1. januar. Vi har været meget tilbageholdende med at rådgive på området, da vi er ret usikre på, hvor stor realitetsændringerne bliver for skolerne. Jeg skal dog henvise til foreningens hjemmeside, hvor konsulent Ole Pedersen har skrevet et notat om ændringerne. 13. Statens pris- og lønforudsætninger for 2008 En del skoler har henvendt sig for at få oplyst, hvilke forudsætninger finansloven generelt er baseret på, når man ser på pris- og lønudviklingen. Finansloven anvender to forudsætninger. En historisk niveaukorrektion for udviklingen fra 2006 til 2007 samt et skøn for udviklingen fra 2007 til Da anmodningerne har drejet sig om den forventede udvikling fra finansår 2007 til finansår 2008, vil jeg alene oplyse det oplyste skøn for udviklingen. Der forventes følgende stigninger: Udvikling i det statslige lønindeks: 3,0% Udvikling i forbrugerindeks: 2,4% Udvikling i nettoprisindeks: 2,5% Udvikling i anlægsindeks: 2,8% Udvikling i det generelle pris- og lønindeks: 2,8% Da 2008 er et overenskomstår, er lønudviklingen baseret på et meget usikkert skøn, og jeg vil i det hele taget fraråde skolerne at anvende det ukritisk ved budgetlægning. Hvis skolerne i 2007 har indgået aftale om betydelig stigning vedr. Ny Løn, bør den budgetterede lønudgift under alle omstændigheder korrigeres for denne (og andre kendte stigninger), før der foretages procentuelle fremskrivninger. Dersom skolen forventer nedskæringer i timetal, bør budgetteringen under alle omstændigheder foretages efter konkrete beregninger. Med venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

6 Det sker Årsmøde i Dansk Friskoleforening Den april 2008 afholder foreningen årsmøde på Hotel Faaborg Fjord. Foruden foreningens generalforsamling vil der være diverse indslag. Glæd dig blandt andet til: Erik Meier Carlsen, der vil tale om en helt afgørende alliance - mellem muslimske indvandrere og resten af befolkningen. Lars Olsen, vil levere oplæg om vor tids nye ulighed, som frem for alt handler om uddannelse. Den grønlandske sanger Rasmus Lyberth synger numre fra sin seneste meget roste cd»asanaqigavit«(med kærlig hilsen) Fortællegruppen Børneliv vil levere fortællinger, der maner til eftertanke. Årsmødet er for alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer, så der er god mulighed for at»mærke«friskolerne og skabe kontakter på kryds og tværs af skoleformer. Program med tilmelding sendes ud i januar Kontakt evt. Maren Skotte for yderligere oplysninger. Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 252 medlemsskoler og cirka elever. Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg. Kontakt os, hvis du har gode ideer, vigtig information, ris og ros på Du kan abonnere på dette nyhedsbrev på foreningens hjemmeside, hvorfra det også kan downloades - se Mulighed for venskabsklasser Har du lyst til at etablere venskabsklasser på tværs af de frie grundskoler? Kontakt Maren Skotte, Kurser På kan du følge udbuddet af kurser. Skolemeddelelser friskoler.dk Cecil Christensen Maren Skotte Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax

Husk - årsmøde 2008. Vær med til at gøre årsmødet levende og synligt!

Husk - årsmøde 2008. Vær med til at gøre årsmødet levende og synligt! 206/1 14.02.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 1/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Ændringsforslag til friskoleloven 2. Satsregulering for tjenesterejser m.v. 3. Kandidatopstilling til hovedstyrelsen

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg,

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg, 206/1 08.05.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Aftaleenighed med BUPL 2. Ny løntabel pr. 1. april 2008 3. Midlertidigt stop af specialundervisningsbevillinger

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 27.05.05 3 Meddelelse nr. 3/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Nye

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 19.12.13

Læs mere

Julehilen fra Friskolernes Kontor

Julehilen fra Friskolernes Kontor 206/1 17.12.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2010 INDHOLD Julehilen fra Friskolernes Kontor Diverse nyheder Administrative nyheder: 1. Ansøgning om tilskud til specialundervisning i skoleåret 2011/12

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 02.08.05 5 Meddelelse nr. 5/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler.

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler. 206/1 06.09.05 Nyheder friskoler.dk Nr. 6/2005 INDHOLD ForeningsNyt Nyt design Friskolerne skal betale folkeskolens løft Barometret Nyt fra foreningen Skolenyt 1. Finanlovsforslag 2006 2. Om bortfald af

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor 206/1 24.06.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2009 INDHOLD Diverse nyheder Ferielukning på Friskolernes Kontor Administrative nyheder (side 3-4) 1. Ændringer af friskoleloven blev vedtaget, men skal

Læs mere

Nyheder. Befordring. Regeringen har indgået forlig med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om befordringstilskuddet til friskoleelever.

Nyheder. Befordring. Regeringen har indgået forlig med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om befordringstilskuddet til friskoleelever. 206/1 17.11.05 Nyheder friskoler.dk Nr. 7/2005 INDHOLD ForeningsNyt Befordring Barometret Nyt fra afdelingerne Nyt fra udvalgene Nyt fra foreningen SkoleNyt 1. Informationsmøder om undervisningsplaner,

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD 206/1 25.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2010 INDHOLD God sommerferie! Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi 3. Den ekstraordinære

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Dansk Friskoleforening afholder fælles årsmøde med 400 deltagere

Dansk Friskoleforening afholder fælles årsmøde med 400 deltagere 206/1 18.05.06 INDHOLD Forside Skolemeddelelse Velkommen til årsmøde Dansk Friskoleforening afholder fælles årsmøde med 400 deltagere friskoler.dk Nr. 3/2006 1. Ændring af folkeskoleloven 2. Forhandlingsstatistik

Læs mere

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside.

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside. 206/1 23.11.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2011 INDHOLD Velkommen til ny hjemmeside Diverse nyheder Dansk Friskoleforening har fået ny hjemmeside, som også henvender sig til forældre og ansatte.

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Landsmøde - 2009. Landsmødet er for alle medlemmer: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer.

Landsmøde - 2009. Landsmødet er for alle medlemmer: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 206/1 26.01.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 1/2009 INDHOLD Diverse nyheder (side 2) Administrative nyheder (side 3-5) 1. Statslig barselsfond får udvidet dækningsområde Landsmøde - 2009 Den 18. og

Læs mere

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 7/2008 INDHOLD

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 7/2008 INDHOLD 206/1 15.12.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2008 INDHOLD Diverse nyheder (side 2) Administrative nyheder (side 3-6) 1. Ansøgning om tilskud til specialundervisning i skoleåret 2009/10 2. Ændringer

Læs mere

Nyheder. Spørgeskemaundersøgelse blandt friskolerne om tosprogede elever og integration.

Nyheder. Spørgeskemaundersøgelse blandt friskolerne om tosprogede elever og integration. 206/1 06.02.06 Nyheder friskoler.dk Nr. 1/2006 INDHOLD ForeningsNyt Barometret Nyt fra udvalg Årsmøde 2006 SkoleNyt 1. Barselsfonden 2. Overenskomstfornyelse 3. Medarbejderbredbånd 4. Vejledning om statens

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD 206/1 09.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets Vores virksomhed og opgaver Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der blev oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private

Læs mere

Nyhedsbrev 9. februar 2016

Nyhedsbrev 9. februar 2016 Nyhedsbrev 9. februar 2016 TRÆD VARSOMT I SKOLEN FOR DER BLIVER MENNESKER TIL. (Christen Kold) Skolens nyhedsbrev denne gang skal ses i lyset af skolens kommende Generalforsamling onsdag, den 6. april

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Køreplan for ny friskole

Køreplan for ny friskole Køreplan for ny friskole 2010 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 8/2006 INDHOLD. Kurser. Forside

Skolemeddelelse. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. friskoler.dk. Nr. 8/2006 INDHOLD. Kurser. Forside 206/1 19.12.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 8/2006 INDHOLD Forside (s. 2) Nyt fra Afdelinger m.v. (s. 3-6) 1. Undervisningsplaner med slutog delmål 2. Aftalen med Koda & Gramex 3. Barseludligningsordningen,

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Klima300. Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen

Klima300. Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen Kildemoes sponsorerer en cykel, som DU kan vinde! 206/1 02.04.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 2/2009 INDHOLD Diverse nyheder Administrative nyheder (side 3-5) 1. Copydan Billedkunst Klima300 Lav dit

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

1. Tilskuddet skæres med 1% i 2015

1. Tilskuddet skæres med 1% i 2015 Side 1 03.06.15 Nr. 6 Indhold Tilskuddet skæres med 1% i 2015 Nu kan kommuner oprette internationale grundskoler Skoletilbud på mindre øer Ny specialundervisningslov vedtaget Forenklede Fælles Mål er nu

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur.

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur. 206/1 07.09.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2006 INDHOLD Forside Nyt fra Afdelingerne 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår 2. Lov om barselsudligning 3. Tjenesterejseaftale 4. Finanslovsforslag

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Jeg

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora Foras opbygning Foras brand lokalt Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora I vedtægter I kataloger osv. På hjemmesiden Fællesskab

Læs mere

Vejledning om udformning af vedtægt

Vejledning om udformning af vedtægt Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Dato: 05.10.2012 Giro 601-3716 Journal: 380 Vejledning om udformning af vedtægt

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love LOV nr 406 af 28/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 036.53M.391 Senere ændringer til

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere