INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Beatgenerationen... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 2. 1. Beatgenerationen... 3"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Beatgenerationen En materiel livsstil forbrugsfest i 1950 ernes USA The Great American Boom Værdier og kernefamilie Betydning for beatgenerationen On the Road et hovedværk i beatlitteraturen Introduktion: Cassady og Kerouac Fortællerstemmen Jagten på IT Spontaneous Prose The Circle of Despair Beatlitteraturens popularitet og betydning Beat som populærkultur Betydning for 1960 ernes ungdomsbevægelser Konklusion Litteraturliste. 22 Bilag Bilag Bilag

2 INDLEDNING Beatgenerationen var en bevægelse, der slog igennem i 1950 ernes konservative Amerika i et politisk spændingsfelt mellem afslutningen på Anden Verdenskrig og begyndelsen på den Kolde Krig. Først og fremmest dækker betegnelsen over en alternativ, litterær strømning, der blandt andet centrerer sig omkring nøglepersonen Jack Kerouac ( ); en forfatter, der om nogen har haft betydning for formidlingen af beatgenerationens visioner, værdier og livsstil. I en tid, hvor velstand, materialisme, kernefamilie og forstadsidyl dominerede livet på det nordamerikanske kontinent, savnede beatpoeterne eksistentiel substans og intellektuel stimulering, og dette valgte de at søge uden for det etablerede samfund, blandt den uetablerede undergrund. Gruppens alternative idéer lå langt fra de gængse amerikanske normer, og dens gennemslagskraft er derfor relevant at belyse i en historisk kontekst. I forsøget på at forstå beatgenerationens program og virkning vil jeg i opgaven indledningsvist redegøre for dens opståen, litteraturen og livsstilen. Dernæst vil jeg undersøge udviklingen i forbrug og livsstil i 1950 ernes USA for at kortlægge den historiske baggrund for beatgeneration. Ydermere vil jeg analysere Jack Kerouacs selvbiografiske roman On the Road, særligt med fokus på fortællerform, og dermed undersøge, hvordan beatgenerationens budskaber kommer til udtryk. Afslutningsvis vil jeg vurdere baggrunden for beatlitteraturens popularitet samt dens betydning som forløber for ungdomsoprøret og hippiebevægelsen, der blev dominerende inden for 1960 ernes ungdomsbevægelser. * Det skal siges, at der eksisterer flere forskellige udgaver af On the Road. I denne opgave refereres til den oprindelige version The Original Scroll, der først blev udgivet i 2007 i forbindelse med romanens 50-årsjubilæum. I denne version matcher persongalleriet virkeligheden i modsætning til den originale udgivelse (1957-versionen), som er en roman á clef, hvilket vil sige en roman, hvor karaktererne er virkelige personer med opdigtede navne. The Original Scroll adskiller sig også fra den officielle udgivelse bl.a. ved ikke at være kapitelinddelt. Ydermere er den markant mørkere, mere kantet og uhæmmet. Virkelighedens personer står frem, og censuren er borte. Når jeg i opgaven citerer fra eller henviser til On the Road, sker det som en parentes i brødteksten, og der er altså tale om On the Road The Original Scroll udgivet af The Penguin Group i

3 1. BEATGENERATIONEN I midten af 1940 erne mødtes tre unge mænd på New Yorks Columbia University, og det blev begyndelsen på et venskab og et nyt kreativt fællesskab. De tre unge herrer var William S. Burroughs, Allen Ginsberg og Jack Kerouac, og de havde flere ting til fælles. For det første var der drømmen om forfatterskab og interessen for litteratur. For det andet delte de en særlig rastløshed, en følelse af utilpashed i samfundet, en trang til at skabe noget nyt, noget alternativt. De var drevet af en lyst til at omrokere det mentale amerikanske landskab og kortlægge et nyt, som de selv kunne bebo, med inspiration fra jazz, bebop og en smule østlig filosofi, et sted i krydsfeltet mellem Dylan Thomas, Charlie Parker, James Dean og Buddha 1. Der var en snert af opbrud i luften. Med slutningen på Anden Verdenskrig i 1945 var et mørkt historisk kapitel blevet afsluttet, og et nyt med en mere optimistisk klang kunne således begynde. I USA oplevede man efter krigen en økonomisk opblomstring af et sådant omfang, at alt syntes muligt; arbejdsløsheden var minimal, der blev råd til bil og et hus i forstæderne, en stiftelse af kernefamilien, forbruget steg materialismen gjorde for alvor sit indtog. Endelig så det ud til, at realiseringen af den famøse amerikanske drøm var blevet et allemandsforetagende. Men ikke alle steder i samfundet var man lige tilfreds med situationen. Især blandt de yngre generationer sås glimt af mishag ved den måde, hvorpå krigen var blevet afsluttet, med moralsk korruption og inhumane atombombninger over Japan 2. Ginsberg, Burroughs og Kerouac var netop en sådan slags opponenter til samfundet og søgte en opruskning i den mentale døsighed, der havde lagt sig som et slumretæppe over landet som et resultat af materialismen og konformiteten. Som et modsvar til en selvtilstrækkelig småborgerlighed og et forudindtaget verdenssyn blev der hos forfatterspirerne eksperimenteret med ekstremerne, herunder blandt andet seksualitet, drukture, som var det dommedag, euforiserende stoffer og udskejelser i al almindelighed den baudelaireske beruselse, som forfatter Klaus Rifbjerg kalder den 3. En prøvelse af selvet var en vej til den ucensurerede oplevelse af fænomenerne i en søgen efter indsigt. Denne livsstil gik hånd i hånd med det litterære udtryk, hvor også spontaniteten og det hæmningsløse var centrale 1 Movin: Beat. 2008, s Movin: Beat. 2008, s Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s. 8 3

4 karakteristika, uden forbehold for blottelse og selvudlevering. Man gik efter den ubeskårede ærlighed, hvor forfatteren i høj grad selv skinnede igennem. Dette adskilte sig fra den populære modernisme, der på daværende tidspunkt dominerede pensum på mange af landets universiteter med ironi og distancering som nøgleord 4. Ginsberg, Kerouac og Burroughs slog dog endelig igennem, og det var omtrent samtidig med henholdsvis Howl and Other Poems (1956), On the Road (1957) og Naked Lunch (1959). Deres udgivelser var vidt forskellige, men havde alligevel det til fælles, at de alle var en udlægning af deres selvkreerede New Vision 5, der netop omhandlede den nyromantiske, immaterielle måde at beskue tingene på. De tre kammerater manifesterede sig således som den litterære spids af beatgenerationen. Begrebet Beat blev første gang anvendt som et slangudtryk af en af de oprindelige hipstere/skæve eksistenser fra miljøet omkring Times Square i New York Herbert Huncke, en rigtig madman og blev senere brugt til at beskrive den ambivalens, som store dele af ungdomsgenerationen følte efter 2. Verdenskrig: En optimisme kombineret med en nedtrykthed og følelse af at være fremmedgjort 6. Selve ordet beat har flere betydninger og kan både forstås som det at være slået ud eller nedbrudt og som en udledning af beatitude, der kan oversættes som en slags salighed eller en hjertets renhed og oprigtighed i kombination med en velsignet ophøjethed eller åndelig opløftethed hidrørende fra at være blevet berøvet alt 7, hvilket beskriver beatgenerationen særdeles godt: På den ene side at være mast ud og marginaliseret af samfundet i kombination med en selvdestruktiv dødsforagt. På den anden side at have en sprudlende nysgerrighed og appetit på livet og nuet. Beatforfatterne søgte tilbage i den amerikanske litterære tradition med frontfigurer som Walt Whitman ( ) og en fascination af det enorme amerikanske landskab, landevejene og jagten på det sande, vilde og autentiske Amerika, samtidig med at nuet og nærværet var i fokus. Som noget nyt var også selve bevægelsen et tema og blev betragtet som en katalysator for frihed, indsigt og mening. Dette kom særligt til udtryk i Jack Kerouacs hitchhiker-roman On the Road, som netop har dannet udgangspunkt for denne opgave. For at opnå en fuld forståelse for værket, er det hensigtsmæssigt at stifte bekendtskab med de historiske 4 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Movin: Beat. 2008, s Movin: Beat. 2008, s Movin: Beat. 2008, s. 11 4

5 omstændigheder. Hvordan så det amerikanske samfund ud i 1950 erne? Hvad karakteriserede hverdagen for den gennemsnitlige amerikaner? Dette vil jeg forsøge at besvare i kapitel EN MATERIEL LIVSSTIL FORBRUGSFEST I 1950 ERNES USA 2.1 THE GREAT AMERICAN BOOM Anden Verdenskrigs afslutning i 1945 blev, som tidligere nævnt, begyndelsen på et økonomisk opsving af dimensioner, og dermed ikke starten på en ny depression, som nogle ellers havde frygtet. Mens andre industristater var skudt i sænk både bogstaveligt talt, men også økonomisk havde USA derimod rejst sig som en økonomisk supermagt 8, næsten med monopol på verdenshandlen. Den øgede velstand og samfundsøkonomernes verificering af dennes stabilitet gav befolkningen mulighed for trygt at begynde at forøge forbruget og investere i hus og bil, vaskemaskine, tørretumbler etc. flere med hjælp fra større summer opsparet under krigen. Den massive stigning i efterspørgslen førte til en betydelig forøgelse af produktionen; der var i den grad tale om forbrugsfest for alle pengene, og denne gang kom der intet uvelkomment børskrak for at sætte en stopper for den. Som det også ses i den amerikanske indenrigsstatistiksamling The World Almanac and Book of Facts for 1966, taler statistikkerne fra den tids forbrug sit tydelige sprog: Stigninger og atter stigninger. Bilag 2 9, som viser udviklingen i Consumer Credit Statistics, omhandler amerikanernes kreditlån til forbrug og er dermed en indikator for datidens økonomiske tryghed og stabilitet. Fra 1955 til 1960 steg totalen fra mio. dollars til mio. dollars altså en stigning på omtrent 44% på blot fem år. Den store tillid til den økonomiske situation på dette tidspunkt kan altså helt konkret aflæses i statistikkerne, og trygheden afspejler sig yderligere i forbrugsgoderne. Bilag 3 10 viser stigningen i radio- og TV-apparatsproduktion, men mere interessant viser den også udviklingen i antallet af hjem, der har adgang til dette dog er kun hjem med radio medtaget i statistikken, og altså ikke hjem med fjernsyn men det er sandsynligt, at stigningen var omtrent enslydende. I 1950 erne blev fjernsynet aldeles populært 8 Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s Long: The World Almanac and Book of Facts for , s Long: The World Almanac and Book of Facts for , s

6 og fungerede som et slags samlingspunkt for familien. I ro og mag kunne man med stor komfort sidde foran husalteret og nyde udbuddet af de mange TV-quizzer og sitcoms, der florerede på det tidspunkt. Fjernsynskiggeriet var endda så populært, at publikationen TV-Guides oplag overgik alle andre udgivelsers i 1950 ernes USA 11! TV-udsendelser var altså ikke noget, man ville gå glip af, og som et underholdende tidsfordriv passede det godt ind i tidens konforme og tilbagelænede livsstil. Ydermere viser bilag 4 12 udviklingen i bilsalget, og også her kommer den økonomiske fremgang til udtryk. Bilen var i høj grad med til at gøre familiens hverdag lettere, ikke mindst når faderen skulle på arbejde og dermed fra forstæderne ind til byen. I 1955 var antallet af solgte passagerbiler ikke mindre end 7,92 mio. det højeste antal i statistikken og således mere end en fordobling af antallet i 1940, for ikke at nævne over hundrede gange så mange som antallet ved afslutningen af krigen, hvilket var på Der er altså ingen tvivl om, at 1950 erne var noget af et spendereårti; forbrugsfesten var et faktum og i fuldt sving. Titlen på en velanset bestseller-sociologibog fra 1958 siger det hele: Overflodssamfundet 13. Udover materialismen og en himmelflugt i forbruget var der også forøgelser på andre fronter. Krigens usikre år havde holdt mange unge par tilbage i deres børneyngel, så da den sluttede, blev der for alvor taget fat. Antallet af nyfødte børn steg eksplosivt, og amerikanerne blev vidne til et baby boom 14. Med de mange nyudklækkede familier voksede behovet for funktionelle boliger. Således blev 1950 erne også beriget med udviklingen af forstadsområderne, hvor de masseproducerede parcelhuse blev bygget på stribe. William Levitt, privatentreprenør fra New York, opførte i 1947 det første område Levittown, opkaldt efter ham selv på Long Island med plads til over indbyggere 15, og idéen spredte sig hurtigt til resten af landet. Således var helt op mod 85% af alle nyopførte huse i 1950 ernes USA placeret i forstæderne 16, og det familievenlige, kontrollerede forstadsliv blev dermed særligt karakteriserende for årtiet. 11 Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s Long: The World Almanac and Book of Facts for , s The Affluent Society af John Kenneth Galbraith, Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s. 82 6

7 2.2 VÆRDIER OG KERNEFAMILIE Som påvist i det forrige afsnit førte krigens afslutning gennemgående ændringer i livsstil og - vilkår med sig. Noget af det helt nye var også dyrkelsen af fritid. Med nedbringelsen (ja, nærmest afskaffelsen) af arbejdsløsheden blev fritid pludselig noget eksklusivt, ikke længere kun et udtryk for arbejdsløses danderen i manglen på beskæftigelse, men et privilegium, der blev forbundet med nydelse og afslapning. Et andet vigtigt aspekt var, at kvinderne fra at have været trukket ind på arbejdsmarkedet under Anden Verdenskrig nu var vendt tilbage til kødgryderne som hjemmegående husmødre. Bilag 1 17, Tupperware commercial from 1950 s, illustrerer begge tendenser. Med den velsoignerede kvinde afslappet placeret ved siden af produktet i et hverdagsbillede er der ingen tvivl om, hvem reklamen henvender sig til. Kvinden i reklamen repræsenterer husmødrene, og reklameteksten er en direkte adressering til denne gruppe. Det er underforstået, at kvinden står for madlavningen, og at denne proces gerne skal være nem og så tidsbesparende som muligt. Helst skal der jo være plads til afslapning om søndagen: Cook earlier in the week, store in Tupperware, serve on Sunday. Tupperware's patented airtight seal will keep your food delectably fresh. Det er det funktionelle, der er i fokus, de materielle hjælpemidler, som gør hverdagen lettere. Kvinden afspejler et overskud; maden står klar på bordet til servering, hun har tid til at læse avisen, selvom hun har børn, hvilket tegneserien på gulvet afslører. Hun har styr på sine huslige pligter og kontrol over situationen. Reklamen signalerer tidens mentalitet og værdier på mange niveauer: Kernefamilien og den traditionelle kønsrollefordeling med kvinden, der står for det huslige, imens manden i sit fravær fra hjemmets opgaver fokuserer på karrieren og til gengæld står for familiens indtægt; det komfortable og funktionelle i form af selve produktets egenskaber; den kontrollerede orden, der signaleres med det pertentlige arrangement af Tupperware-boksene; afslapning og fritid som kvalitetsgivende for hverdagen; og sidst men ikke mindst den konstante forbrugsorientering, der understreges af kvindens avis, hvorpå der med store typer kan læses ordet SALE. 2.3 BETYDNING FOR BEATGENERATIONEN Selvom velstanden og forbrugsfesten førte mange gode ting med sig og bidrog til stor materiel forbedring i gennemsnitsamerikanerens liv, udmøntede konformismen og konservatismen sig også i en småborgerlighed, hvis ensrettende natur gav selv den mindste atypiske adfærd et 17 7

8 mærkat, der sagde suspekt 18. Ud fra et rent kreativt synspunkt kan en sådan ensretning forekomme en anelse kvælende for skaberkraften og den mangfoldige udfoldelse, og blandt intellektuelle sås en tørst efter åndelig og eksistentiel substans. Som den amerikanske nationalskjald Walt Whitman (til hvem, der desuden ofte drages paralleller fra beatlitteraturen, og som fremhæves som en af de primære inspirationskilder til denne) havde påpeget mindre end hundrede år forinden, ville en af de største trusler mod nationens overlevelse være, hvis man glemte, at materiel fremgang til enhver tid burde holdes i balance af en tilsvarende krafttilførsel i den åndelige dimension 19. Det kan diskuteres, om 1950 ernes TV-shows og komedieserier som værende en del af amerikanernes primære kulturelle input har levet op til omtalte krafttilførsel. I et sådant stringent og konservativt samfund, som det amerikanske var på denne tid, vil der altid være nogle outsidere, dem, der falder uden for rammen, hvad enten det er frivilligt eller ufrivilligt. I dette tilfælde gjaldt det narkomanerne, de homoseksuelle, jazzmusikerne og afroamerikanerne, som udgjorde ud fra det gængse synspunkt en uvelkommen og uhumsk underverden, der lå uden for orden og kontrol, men hvor en galskab og fandenivoldskhed trivedes. Som unge universitetsstuderende i 1940 erne var Kerouac, Ginsberg og Burroughs, som man nok kan tillade sig at kalde beatgenerationens oprindelige kerne, fælles om en rastløshed, der gav sig til udtryk i en vision om et alternativt Amerika en løsrivelse fra kolde samfundsinstitutioner, påduttet materialisme og værdier om kernefamilien. I deres immaterielle, nyromantiske søgen mod en udefinerbar sandhed et sted dybt forankret i det oprindelige land deres New Vision meldte de sig på sin vis ud af samfundet og fralagde sig dets normer og konventioner. De identificerede sig i højere grad med de udskudte outsidere som førnævnte og allierede sig med disse. Nærmest som ved en religiøsitetslignende askese levede man helst i fattigdom flere elementer hos beatgenerationen peger da også på inspiration fra østlig religion og filosofi, fx idéen og jagten på en sandhedens åbenbaring, der kendes fra buddhismen selvom det dog må pointeres, at afholdenhed ikke gjorde sig gældende på så forfærdelig mange andre punkter hos beatnikkerne, i og med at blandt andet alkohol og narkotika i alskens former flittigt blev anvendt i den eksistentielle søgen, jagten på åbenbaringen og det at vende sjælen på vrangen blot for eksperimentets skyld. Der blev også sniffet lidt til de kriminelle løbebaner, og i det hele taget gav man ikke meget for autoriterne. Litteraturen var som tidligere nævnt ligeså 18 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s. 12 8

9 kontroversiel som livsstilen med grænseoverskridende selvudleveringer og et uhørt provokerende sprog, stødende for offentligheden, hvilket helt konkret kunne ses med udgivelsen af Allen Ginsbergs digt Howl fra 1956 et af hovedværkerne inden for beatlitteraturen, der favner det rå og rebelske, det romantiske og rytmiske. Digtet blev politianmeldt for obskønitet og udløste i 1957 en retssag i San Francisco mod udgivelsesforlaget City Lights Bookstores medstifter Lawrence Ferlinghetti 20 for at have udgivet digtet på trods af dets sjofle indhold. Fra anklagerens side hævdedes det blandt andet, at bogen var skadelig for ungdommens moral. Anklagen endte med at blive afvist af retten, men episoden er stadig yderst bemærkelsesværdig og meget sigende for samtidens kunstneriske tolerance. Beatgruppens opståen kan på baggrund af alt dette med rette tolkes som et oprør, hvilket den til dels da også er blevet gjort i tidens løb (særligt dengang). I denne sammenhæng er det dog vigtig at påpege, at beatforfatterne ikke selv så deres bevægelse som et egentligt oprør i hvert fald har det ikke været det primære formål. Som Ginsberg har udtalt: Folk bli r ved at se ødelæggelse eller oprør [i bøgerne] ( ) men det er faktisk kun en lille del af det. Det er kun folk, som har accepteret, at standardiserede amerikanske værdier er permanente. Vi siger, at de værdier faktisk ikke er hverken standard eller permanente 21 Et andet særdeles betydningsfuldt værk er, som tidligere nævnt, Jack Kerouacs On the Road, der også skabte stor opmærksomhed omkring den nye beatgeneration. 3. ON THE ROAD ET HOVEDVÆRK I BEATLITTERATUREN Jack Kerouacs nok mest kendte og læste udgivelse er et moderne rejseepos, en fiktioneret selvbiografisk odyssé, en fremstilling af hans færden på kryds og tværs af det amerikanske kontinent i en eksistentiel søgen efter sig selv, det udefinerbare og det sande Amerika. On the Road strækker sig over perioden og blev udgivet i Fortælleren er Kerouac selv, og romanens handling udspiller sig primært på vejen, på tommelfingeren ad de amerikanske landeveje, ofte i følgeskab med vennen Neal Cassady, der med stor fascination og betagethed fra forfatterens side skildres som en form for engel og (anti)helt. 19 Movin: Beat. 2008, s Movin: Beat. 2008, s Citeret fra Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s. 29 9

10 Historien tager sin begyndelse på Manhattan, hvor Kerouac studerer på The Columbia University. Gennem sine litteraturinteresserede og excentriske venner introduceres Kerouac til den vilde, flabede, charmerende, udsvævende Cassady en mand, der i høj grad er inkarnationen af den galskab, Kerouac søger i hverdagens kedsommelige trummerum. Mødet bliver således starten på en hæsblæsende dannelsesrejse, og venskabets prøvelser og op- og nedture afspejles i Kerouacs personlige udvikling. 3.1 INTRODUKTION: CASSADY OG KEROUAC Allerede på den første side af On the Road får vi et billede af fortælleren Jacks nedtrykte sindstilstand ved begyndelsen. Han nævner i denne forbindelse sin fars nylige død og sin ( ) awful feeling that everything was dead (s. 109). Det er i denne periode, i New York, at Jack introduceres for Neal, hvilket om noget er et vendepunkt og et startskud på historien: With the coming of Neal there really began for me that part of my life that you could call my life on the road (s. 109). Det understreges, at der er tale om en del af hans liv, en afgrænset periode, der skal til at skydes i gang, og vi introduceres dermed til den overordnede handling. Jacks life on the road kommer til at danne grundlag for romanens fortælling, og dette primært i selskab med den nytilkomne Neal Cassady, der just er blevet løsladt fra ungdomsfængslet. Neal er taget til New York efter brevudvekslinger med en af Jacks medstuderende, Hal Chase, og formålet med opholdet er, at han gerne vil lære at skrive. Han allierer sig med omgangskredsen af de unge studerende, suger til sig af deres intellekt. Tiltrækningen er gensidig, og gruppen fascineres og underholdes af Neals charmerende naivitet og intuitive fandenivoldskhed. Også Jack, der allerede inden at have mødt Neal fornemmer noget særligt hos denne sælsomme fyr, ud fra brevene han sender: I was tremendously interested in these letters because they so naively and sweetly asked for Hal to teach him all about Nietzsche and all the wonderful intellectual things that Hal was so justly famous for (s. 109). Neal finder hurtigt ud af, at Jack er en af gruppens mere seriøse forfattere. En aften hvor Neal uanmeldt dukker op foran Jacks hoveddør (der stadig bor hos sin moder på dette tidspunkt), og deres bekendtskab stadig er på et overfladisk stadie, tager de to unge mænd ud og drikker øl på en bar for at tale om tilværelsen og planlægge fremtiden. Moderen sidder i stuen ved Neals ankomst, og hendes øjeblikkelige vurdering af den unge mand observeres af fortælleren: She took one look at Neal and decided from the very beginning that he was a madman. She never dreamed she too d be driving across the mad American night with him 10

11 more than once (s. 111). Dette illustrerer først og fremmest, hvorledes Neals simple tilstedeværelse signalerer uro. Han er en madman, en galning, en rastløs ungdomsforbryder, der dog samtidig rummer så mange andre kvaliteter, der senere uddybes. Derudover demonstrerer citatet historiens kronologi og afslører, at en udvikling vil finde sted; der er tale om et tilbageblik, og personerne vil blive klogere. 3.2 FORTÆLLERSTEMMEN Fortælleren i On the Road er en jegfortæller Kerouac selv som er observerende og selvreflekterende i sin retrospektive fremstilling. Gennem sin skildring af sig selv og andre får vi et billede af Kerouac som en passiv passager, der følger efter dem og det, der umiddelbart interesserer ham. Kerouac står helt fra starten ved et mentalt nulpunkt, som tidligere nævnte citat afspejler: my awful feeling that everything was dead. Han længes efter noget større, en dybere mening, en endnu udefineret selvudfoldelse, og i forsøget herpå sjosker han efter udfarende afstikkere i håbet om, at deres galskab kan smitte af og vende ham på vrangen i en sådan grad, at en indsigt vil indtræffe. Jacks passive natur kommer konkret til udtryk umiddelbart efter, at Neal har mødt Allen Ginsberg, Jacks gode ven, og der straks opstår god kemi mellem de to på flere niveauer end som så (de to indgår kortvarigt i et seksuelt forhold fra Neals side mest for eksperimentets skyld). De iler fyrigt ned af Manhattans gader i den dunkle nat, mens Jack om sig selv beretter: I shambled after as usual as I ve been doing all my life after people that interest me, because the only people that interest me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, desirous of everything at the same time, the ones that never yawn or say a commonplace thing.. but burn, burn, burn like roman candles across the night (s. 113). Her fremhæves for alvor en kontrast mellem Jacks egen selvopfattelse og det, han værdisætter af menneskelige kvaliteter, det, han tiltrækkes af. Jack er en medløber, ser vi således, han shambled after, mens de andre i inkarnation af den kunstneriske vildskab burn like roman candles across the night. Dette træk, der karakteriserer Jacks forhold til omgivelserne, kan relateres til det helt overordnede tema i romanen: Bevægelsen. Jack følger efter de personer, der inspirerer ham, og han jagter galskaben, forfølger et svar på tværs af kontinentet, en mening, det helt store; det, der som oftest omtales IT i romanen. Han er en søger, og målet for hans søgning er det udefinerbare; åbenbaringen, der giver alle svarene, eller måske blot overflødiggør spørgsmålene. 11

12 Rent fortællerteknisk kan det påpeges, hvorledes kombinationen af Jacks egen fortællerstemme og de visioner og livssyn, der kommer til udtryk i romanen, gør, at den mentalitet, som Kerouac og beatgenerationen repræsenterer, bliver mere identificerbar for læseren. Tanker, følelser og selvrefleksion bliver blotlagt i relation til visionen; der kommer et menneskeligt ansigt på fænomenet. 3.3 JAGTEN PÅ IT Venskabet mellem Jack og Neal centrerer sig i høj grad om deres fælles eventyrlyst og rastløshed. Med Jacks manglende følelse af indhold og mening i tilværelsen tiltrækkes han af den bekymringsløse og selvsikre Neal. Jack oplever ham som en slags mystisk profet, der kan give ham svaret som én, der vil føre ham til IT. Han hengiver sig fuldstændigt til Neal og er loyal over for ham gennem hele bogen, selv da resten af deres venner vender ham ryggen. Jagten på IT kan meget vel relateres til Jacks forhold til og opfattelse af Neal. I starten af On the Road skildres Neal nærmest som en myte, en legende, et ideal. Med sin smittende begejstring over næsten alting, sin åbenhed og spontanitet bliver han legemliggørelsen af den eftersøgte autenticitets potentiale. Gennem Jacks personlige erfaring og desillusion bliver Neal dog realiseret han bliver menneskelig. Med håbet om at finde IT og i jagten på kicks (damer, stoffer, jazzmusik, stimulanser) på en af deres mange rejser i dette tilfælde fra New York til San Francisco krakelerer billedet af Neal langsomt, og Jack begynder at tvivle på hans hellighed : I lost faith in Neal that year. Det samme gælder idéen om IT. Mod romanens ende indser Jack, at det udefinerbare, som Neal skulle lede ham til, aldrig bliver materialiseret. Han bliver frastødt af den meningsløse rejsen frem og tilbage, og i modsætning til Neal er Jack i stand til at genkende og identificere sin fortvivlelse og i sidste ende handle herudfra. Det er her, at Jack gennemgår den egentlige udvikling. Han opdager, at han blot har hægtet sig på Neal og landevejene for at flygte fra livet i stedet for at favne det. Han er løbet fra intimitet og ansvar i forhold til sine menneskelige relationer og fra et menneskeligt forhold til sig selv. Han har taget afstand fra al selvstændighed og personlighed herunder følelser, modenhed, beslutninger, formål, og især fra bedste amerikansk tradition; ansvar, koner, børn og elskerinder. Han har undveget selv at tage styring med sit eget liv for i stedet at have levet passivt. Han indser endeligt det frugtesløse og håbløse i jagten på det udefinerbare IT og den meningsløse stræben efter bevægelsen og ekstasen alene. Dermed ikke 12

13 sagt, at hele forløbet og rejseriet har været frugtesløst. Jack finder en ro i sig selv uden at have fundet den egentlige mening og affinder sig med, at det element altid vil mangle som en betingelse for livet. Herigennem opnår han en mindre rastløs og mere moden indstilling til tilværelsen. Jacks personlige vækst og desillusion afspejles således i hans reaktioner på og opfattelse af Neal og de skiftende aspekter i deres venskab, der yderligere kan tolkes som et resultat af ændringen i synet på IT. Alle tre elementer påvirker altså hinanden og indgår i en sammenhæng, en helhed, der afspejles i den afvæbnede og mindre rastløse tone ved fortællingens afslutning. Jack har affundet sig med de ubesvarede spørgsmål. 3.4 SPONTANEOUS PROSE Selvom mange af Kerouacs senere værker er langt mere eksperimenterende i deres stilistiske og fortællertekniske udtryk, var On the Road alligevel et gennembrud for ham og hjalp ham til at finde sin stemme som forfatter. Det var et af de første spæde skridt i retning mod udviklingen af den teknik, som Kerouac senere skulle blive særligt kendt for; nemlig den såkaldte spontaneous prose 22. En del træk herfra kan spores i romanen, og den kan derfor ses som et foregribelse af det nye begreb. Kerouacs mål med teknikken var et litterært frigørelsesprojekt, hvor spontanitet og improvisation var alfa og omega. Disse skulle bruges som forfatterens redskaber til at frigøre sig fra normer, vaner og skriveblokeringer og dermed danne et opgør med egoets virkelighedsforsnævrende filtre 23. Ifølge Kerouac ville spontaniteten kunne afhjælpe en forudindtagethed, udvide den mentale horisont og tolerancen for input og dermed bidrage til et mere nuanceret og indsigtsgivende litterært produkt. Uførelsen af denne metode er i høj grad inspireret af jazzmusikken (primært bebopjazzen, der er mere eksperimenterende i sit udtryk og foregår i hurtigere tempi), som var yderst populær dengang især hos beatnikkerne. Kerouac ønskede således at indkapsle og skrive med samme passion, som når en talentfuld bebopjazzmusiker som Charlie Parker ( ) spillede sit instrument 24 ; improviserende, impulsivt og uden frygt for gale toner. Det, at On the Road er fortalt uden kapitelinddeling eller sågar linjeskift ved nye afsnit, er ligeledes et led i den omtalte teknik. Dette bidrager til en fornemmelse af at være i en anden persons tankestrøm det ucensurerede inderste a stream of consciousness, som det litterære 22 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Theado: Understanding Jack Kerouac. 2000, s

14 fænomen ofte benævnes, men som Kerouac omdøbte til a stream of streettalk 25. Tegnsætning og stavning er elementer, der heller ikke prioriteres synderligt højt i bogen. Ifølge Kerouac er det uvæsentligt; banale grammatiske konventioner kan endda ses som hæmmende for den kunstneriske udfoldelse og det klare direkte syn fra læser på forfatter. I Kerouacs spontane bekendelsesprosa og gennem hans fortæller kommer en dualistisk mentalitet til udtryk, en splittelse, hvor nostalgien for det oprindelige optræder på den ene side og mulighederne i nuet på den anden 26. Et basalt ønske om et stabilt familieliv med tryghed og kærlighed samtidig med en drift mod hurtige kicks. Også gennem sproget kan denne tendens fremdrages. Selvom sproget overordnet set fremstår nøgternt, ærligt, råt, ses også gentagne eksempler på en romantisering både af landskabet og af byen og afspejler en kærlighed til det mangfoldige Amerika: Now I could see Denver looming ahead of me like the Promised Land, way out there beneath the stars, across the prairie of Iowa and the plains of Nebraska, and I could see the greater vision of San Francisco beyond like jewels in the night (s ). Hans beskrivelse af Amerikas byer som noget fantastisk og eventyrligt står i kontrast til den mere rå og kyniske tone, der optræder andre steder i romanen. Stjernerne signalerer det universelle, en relation til det kosmiske evige og understreger det helt grundlæggende, eksistentielle udgangspunkt for fortællingen. Noget andet er den bibelske reference, sammenligningen til the Promised Land det forjættede land der illustrerer Jacks rejse som noget lignende en religiøs færd. I forhold til Kerouacs overordnede litterære projekt taler litteraturanalytikere dog om en nondualistisk frigørelse 27. Dette betyder, at verden ikke helt hverken accepteres eller benægtes, men at den opfattes som et sted midt imellem. Denne tankegang afspejler også i høj grad inspirationen fra buddhismen, hvor man tror på Middelvejen som den rette levevis. 3.5 THE CIRCLE OF DESPAIR Forfølgelsen og jagten på selvet og sandheden er omdrejningspunktet i On the Road og er egentlig et overraskende traditionelt fokus i forhold til romanens ukategoriske genrestatus. Utallige historier er tidligere fortalt om ungdommens desillusionerende udrejser drevet af tørst 25 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Mouratidis, George: Into the Heart of Things. Introductions i Kerouac, Jack: On the Road The Original Scroll. 2007, s Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s

15 efter svar og indsigt, og Kerouac læner sig dermed op ad en amerikansk tradition med kendte værker, der blandt andre tæller bestsellere som The Great Gatsby (1925) af F. Scott Fitzgerald ( ). Alligevel fremstår On the Road som nyskabende og utraditionel, dels på grund af sprog og form, men især på grund af sin atypiske opbygning, der er uden et egentligt plot eller måske snarere med en nytænkning af dette. Hvor det konventionelle handlingsforløb er lineært og består af forenede episoder, kausale forhold mellem begivenheder virkning og årsag cirkulerer Kerouacs narrative struktur om sig selv. Forventninger bliver ikke nødvendigvis indfriet, spørgsmål bliver ikke nødvendigvis besvaret, og handlingen ender ikke på et ophøjet stadie i forhold til begyndelsen. Ethvert lykkefyldt øjeblik i On the Road ender med skuffelse og fortrydelse. Enhver forrygende aften ender i en smertefuld morgenen efter. Jagten på IT spiller imidlertid den rolle at have en status af sorgens lindring, dommedagens foregribelse, men IT er i sin natur flygtig og vanskelig at opnå. Faktisk når Jack og Neal aldrig rigtigt dertil. Da de to venner i den sidste del af bogen tager til Mexico, og der for alvor er lagt op til noget stort og definitivt, ender episoden alligevel skuffende og utilfredsstillende, med et patetisk besøg på et lokalt bordel som klimaks. Deres rejse får endnu for alvor et betydningsløst islæt, for ikke at tale om venskabet, da Neal i Mexico City vælger at forlade den feberomtågede Jack i hans sygeseng. Denne umiddelbart ulogiske spændingsopbygning harmonerer med det koncept, som Kerouac kalder the circle of despair 28. Heri ligger idéen om, at livet er en serie af afvigelser fra de mål, man oprindeligt har stillet op. Det er teorien om en evig tilbagevenden, livets cirkulære forløb. Et oplagt eksempel til at illustrere dette er Kerouacs indledning til On the Road. Denne tager sit udgangspunkt i Jacks faders nylige død, hvilket nævnes på den allerførste side. Romanens afsluttes ligeledes med tanken om en tabt fader: ( ) nobody, just nobody knows what s going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old, I think of Neal Cassady, I even think of old Neal Cassady the father we never found, I think of Neal Cassady, I think of Neal Cassady (s. 408), som bogens allersidste sætning lyder. Udover den helt konkrete sammenhæng med begyndelsen og slutningens tab af en fader, der således binder løkke på historien og understreger den cykliske narrative struktur, er det, at fortælleren anerkender sin fortsatte utilstrækkelighed og accepterer uvidenheden som et livsvilkår nobody knows what s going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old på trods af begyndelsens forventning om indsigt, et gyldent eksempel på og 15

16 kernen i the circle of despair. Således bliver den fortalte struktur på raffineret vis underbyggende for selve budskabet. Med denne dimension kan man diskutere, om On the Road overhovedet handler om lyst, hurtige kicks og ungdom, eller om det egentlig ikke snarere er en roman baseret på desillusionering, mismod og tab. Fortællingen rummer idéen om the circle of despair på adskillelige niveauer, idéen som Kerouac anså for så central for den menneskelige erfaring. Det provokerende sprog og de udfordrende tematikker, den utraditionelle opbygning og det alternative livssyn er blandt de elementer, der fik romanen til at skille sig ud og manifestere beatlitteraturen som et sort får, der gjorde oprør mod de traditionelle litterære konventioner. Med romanens betydningsfulde status blev den repræsentant for livsstilen og tankegangen hos beatgenerationen og udgjorde således et centralt led i omverdenens opfattelse af denne. Den synliggør beatgenerationens ambivalens med det etablerede og kontrollerede samfund og udtrykker den eksistentialistiske rastløshed, der gjorde sig gældende og karakteriserer beatgenerations mentalitet. On the Road er altså helt igennem et sandt stykke beatlitteratur. 4. BEATLITTERATURENS POPULARITET OG BETYDNING 4.1 BEAT SOM POPULÆRKULTUR Kerouac skrev i 1958, kun et år efter udgivelsen af On the Road, i et essay, The Philosophy of the Beat Generation, at efterkrigsgenerationen: førte sig frem i en cool og beat stil. Men snart blev det mode ( ). Bop-visioner blev fællesgods i den kommercielle massekultur ( ). Indtagelse af stoffer blev almindeligt, og selv hipsternes tøjsmag blev videreført af den ny rock n roll ungdom ( ). Selvom den (oprindelige) beatgeneration var død, genopstod den og fik oprejsning 29. Han iagttog hermed, hvorledes beatlitteraturens visioner var blevet transformeret over i noget massekulturelt, der favnede endnu bredere end blot det litterære projekt. Den alternative 28 Kupetz, Joshua: The Straight Line Will Take You Only to Death. Introductions i Kerouac, Jack: On the Road The Original Scroll. 2007, s Citeret fra Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s

17 livsstil var blevet taget til sig af en hel ungdomsgeneration: Subkulturen var blevet populærkultur. Grundlaget for beatlitteraturens (og -kulturens) popularitet kan forklares på flere niveauer. Først og fremmest ramte gruppen med den oprindelige kerne af Kerouac, Burroughs og Ginsberg i spidsen en udbredt mentalitet blandt ungdommen lige på kornet. En generel følelse af utilfredshed og usikkerhed havde gradvist bredt sig blandt unge amerikanere med den overfladiske materialisme og den kvælende konformisme, et fravær af offentlige identifikationsobjekter og orienteringspunkter i samfundet og dermed en manglende tiltro til dette 30. En fornemmelse af nationens kulde havde forankret sig i dele af ungdommen i ly af Anden Verdenskrig og hysterisk kommunistjagt samt en endnu ikke fortaget dårlig smag i munden efter atombombernes paddehatteskyer. Et potentielt generationsopgør lå på lur det eneste, der manglede, var frontløberne; dem, der kunne repræsentere det alternative og sætte ord på frustrationen. Netop dette kunne beatforfatterne. I et ærligt, hæmningsløst og provokerende sprog kom blandt andet en seksuel åbenhed og en omfavnelse af skyggeeksistenser til udtryk og manifesterede et frisind, der var ekstremt langt fra det gængse, borgerlige amerikanske menneske- og livssyn. Der var derfor en stor signalværdi af vildskab og oprør i beatlitteraturen, når det ses i sammenhæng med den kulturhistoriske kontekst. Vildskaben var tiltrækkende og fascinerende. Beatforfatterne havde således med formidlingen af nye idéer og visioner designet et oprør, som ungdommen kunne identificere sig med, en anden side, de kunne tage. Et andet aspekt, når man taler om beatlitteraturens popularitet, er det faktum, at beatværkerne og deres forfattere startede som en undergrundsbevægelse og dermed blev en subkultur 31. Herigennem nåede beatlitteraturen en kultstatus; den opfattedes som noget ægte, noget renhjertet, man som ung kunne give sig hen til. Derudover skal det dog siges, at man også i visse dog langt fra alle litterærkritiker- og anmelderkredse spottede stor kvalitet i beatværkerne. Det var altså ikke kun som en ungdommens oprørske røst, beatlitteraturen blev opfattet; værkerne kunne stå alene i deres egen skarphed og styrke. Opmærksomheden omkring den nye, hippe beatbevægelse blev selvfølgelig ikke mindre af mediernes omtale. De optog sig i høj grad af dette nytænkende, oprørske fænomen, og dermed voksede kendskabet til gruppen, naturligvis. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om denne 30 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s

18 udbredelse oprindeligt havde været det egentlige ønske hos beatforfatterne i hvert fald om den havde været det i et så stort omfang, som tilfældet nu blev. Og man kan spørge, om journalisternes ivrige spørgsmål i virkeligheden udtrykte et behov for at etikettere og pådutte beatbevægelsen noget sensationelt, som det jo siges, at medier har tendens til at gøre, og som egentlig ikke var den direkte bagtanke med forfatternes projekt? Til det må man nok konkludere, at der har været en variation blandt de involverede personers holdninger og reaktioner, og at et entydigt svar derfor ikke kan fremdrages. I Kerouacs tilfælde var det dog under ingen omstændigheder svært at skimte en vis modvilje i at blive gjort til talsmand for en hel generation og den nye status som King of the Beats, som han ofte blev kaldt i offentligheden 32. Ved omverdenens pludselige anerkendelse og Kerouacs nye status som en lovende stemme i amerikansk litteratur var han da også allerede udkørt, svækket; beat, ikke mindst på grund af et tiltagende alkoholmisbrug 33. Den pludselige tiltro og berømmelse kom bag på ham, eftersom han jo havde betragtet sig selv som en seriøs i forfatter i mange år på det tidspunkt, men grundet den lange og seje seksårige proces med at få et forlag til at udgive On the Road, indtraf mediernes søgelys jo først, da dette var lykkedes. Nu var Kerouac et andet sted i sit liv. Han var ikke længere en ung knøs på 29, men en moden mand på 35 og derfor var der sandsynligvis ikke helt samklang mellem medierne og offentlighedens forventning til ham og så det, som var hans egen selvopfattelse. Andre reagerede dog helt modsat på den nye berømmelse og pludselige varme. Allen Ginsberg gebærdede sig eksempelvis utroligt hjemmevant i medierne og var ganske tilfreds med opmærksomheden og den anerkendelse og seriøsitet, der pludselig omgav gruppen. Han fortsatte da også som en offentlig kulturpersonlighed af betydning i en del flere år end Kerouac, som led en trist kunstnerskæbne og forholdsvist tidligt brændte ud. 4.2 BETYDNING FOR 1960 ERNES UNGDOMSBEVÆGELSER Der går en lige linje fra beat-forfatterne til hippiebevægelsen, der opstod i 1960 erne 34. Hippierne var i høj grad inspirerede af beatgenerationens frigørelsesidealer, og så var de ligeledes i opposition til det konforme middelklasseliv, samfundsinstitutioners kontrol og 31 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Movin: Beat. 2008, s Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s

19 magtudøvelse, og hvad de opfattede som magthavernes korrupte politik. De tog afstand fra det kapitalistiske forbrugersamfund og optog sig i stedet af det åndelige, af at vende sindet indad. Der var altså helt fundamentale værdier i fællestrækkene mellem de to bevægelser, og man kan derfor godt vove at kalde hippiebevægelsen for en slags forlængelse eller videreførelse af beatgenerationen. Under alle omstændigheder var beatgenerationen dens forgænger og udøvede stor indflydelse: Hvad nogle få beatnikker og hipstere gjorde i 1950 erne som en avantgarde nichebevægelse, en eksklusiv klub, blev i 1960 erne af hippierne gjort til en massebevægelse: De røg hash, trippede, dyrkede fri sex og østlig visdom. Ikke kun i forhold til basale værdier var der fællestræk mellem de to bevægelser. Også i synet på og dyrkelsen af musik og det, man søgte i kunsten, kan der drages paralleller. Som noget nyt kunne man i beat-digternes litteratur se beskrivelsen af jazzmusik som et mind-blowing medium, der kunne lede til ekstreme og excentriske oplevelser. Man søgte og oplevede således noget bevidsthedsudvidende i musikken, gerne i en trancetilstand; man talte om at være gone 35, når man virkelig blev ramt af jazzens ånd. Dette nye forhold til musik gjorde sig også gældende hos hippierne. Musik var ikke bare underholdning, det fik når det var godt status af noget ophøjet, noget sandt og netop noget bevidsthedsudvidende, og det er da også i den forbindelse, at man taler om psykedelisk musik et ord, som er beslægtet med bevidsthedsudvidelsen. Den musik, som hippierne dyrkede, var dog ikke jazz men i stedet folk, protestsange og den psykedeliske rockmusik, som dengang endda kaldtes beatmusik. Mange af de helt store rockikoner, som stadig dyrkes den dag i dag, var inspirerede af beatgenerationen. Det kan man eksempelvis læse i den amerikanske rocksangerinde Patti Smiths selvbiografiske Just Kids fra 2010, der i grove træk handler om hendes ungdom i New York, blandt andet i 1960 erne. Her beskrives konkret, hvor betydningsfulde beatlitteraturens værker var som inspirationskilder i det kreative miljø på dette tidspunkt. Som forgænger har beatgenerationen eksperimenteret, provokeret og sprængt nogle rammer, før hippierne kom til med deres farverige ungdomsoprør. Hippiebevægelsen fik markant gennemslagskraft og blev en massebevægelse med langt flere tilhængere, end det sås med beatgenerationen. Men dette havde uden tvivl ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke 35 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s

20 beatgenerationen havde været der til at bane vejen, ruske op i den mentale ånd og sætte nogle tanker til at spire i hovederne på middelklassens ungdom et årti forinden. De havde bevist, at en alternativ tankegang og livsstil var mulig i det konforme Amerika - de havde demonstreret, at det kunne lade sig gøre. Det småborgerlige middelklasseliv var ikke den eneste vej i realiseringen af den amerikanske drøm. Andre veje og drømme var mulige. 20

Turèlls blues. Specialeafhandling ved Nordisk Institut. Aarhus Universitet. Søren Brink Olsen. Årskortnummer: 19991850. Afleveret 25.

Turèlls blues. Specialeafhandling ved Nordisk Institut. Aarhus Universitet. Søren Brink Olsen. Årskortnummer: 19991850. Afleveret 25. Turèlls blues Specialeafhandling ved Nordisk Institut Aarhus Universitet Søren Brink Olsen Årskortnummer: 19991850 Afleveret 25. juli 2005 Vejleder: Lis Norup 1 Turèlls blues Opgaven er en undersøgelse

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

"Pride and Prejudice"

Pride and Prejudice "Pride and Prejudice" -. Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Jane Austens tid... 2 2.1 Den industrielle revolution... 2 2.2 Samfundsklasserne og kvinderne... 3 3. Analyse af Pride and

Læs mere

Selviscenesættelse gennem medier

Selviscenesættelse gennem medier Selviscenesættelse gennem medier Et projekt om menneskers behov for offentliggørelse af det private Roskilde Universitet HUMANISTISK BASISSTUDIUM 45.3 Efterårssemesteret 2008 Gruppe 7 Amalie Østergaard

Læs mere

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Af Amina Lap og Pia Tobberup 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Metode 2. Præsentation og genrebestemmelse

Læs mere

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar Hvordan synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar 2 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo Outzen 3 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr. 061282-2433 Kristoffer Hartwig, cpr. 020180-2415

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r LIVSHISTORIEN Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser

Læs mere

4.3 Artikler: Derfor har vi valgt dem...22

4.3 Artikler: Derfor har vi valgt dem...22 1. Indledning...3 1.1 Motivation: Suzanne Brøgger eller Sienna Miller?...3 1.2 Vores mission: Finanskrisen på forsiden...5 1.3 Valg af medie: Mere end et glossy frikvarter...5 1.4 Metode: Sådan gør vi...6

Læs mere

Undergrund/Gennem-brud/Overflade

Undergrund/Gennem-brud/Overflade Undergrund/Gennem-brud/Overflade Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsen lyriske forfatterskab Speciale af Anna Møller Københavns Universitet Amager Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Læs mere

2. MEDIEHISTORIE...8 MEDIEPANIKKER...8 DANSK TV-HISTORIE FRA 1950 TIL 1990...8 KULTUR, ØKONOMI OG TEKNOLOGI...9 MEDIEPANIK OG REALITY-TV...

2. MEDIEHISTORIE...8 MEDIEPANIKKER...8 DANSK TV-HISTORIE FRA 1950 TIL 1990...8 KULTUR, ØKONOMI OG TEKNOLOGI...9 MEDIEPANIK OG REALITY-TV... 1. INDLEDNING...3 MOTIVATION...3 PROBLEMFORMULERING...3 Uddybning af problemformulering...3 TEORI OG METODEREDEGØRELSE...4 Strukturen i projektet...4 Teori...5 Empiri...6 Big Brother konceptanalyse og

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis...

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Metode... 4 1.4.1 Projektets opbygning... 4 1.5 Paradis... 6 2. Redegørelse... 8 2.1 Kulturhistorisk oprids...

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED OVER FOR EN NY VIRKELIGHED thykierindhold.indd 1 02/03/11 13.48 thykierindhold.indd 2 02/03/11 13.48 AFTER 33 HAND MIKKEL THYKIER OVER FOR EN NY VIRKELIGHED edition after hand marts 2011 thykierindhold.indd

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2008

ommadawn.dk - Science fiction - 2008 ommadawn.dk - Science fiction - 2008 1 / 68 2 / 68 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Russisk roulette 27. juni, 2008 The road is long 7. juli, 2008 Kunstig filosofi 9. juli,

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

Noget om sekter i sommervarmen

Noget om sekter i sommervarmen Noget om sekter i sommervarmen I dette nummer af kirkebladet tager vi fat på en anden side af troen. Vi har i tidligere numre af Kirke- og nogle er rent fortællende artikler som orienterer onen med hjælp

Læs mere

Tweens. som segment. Forbrugskultur er blevet en vigtig del af barndommen SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER

Tweens. som segment. Forbrugskultur er blevet en vigtig del af barndommen SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER Tweens som segment Forbrugskultur er blevet en vigtig del af barndommen I vilden sky Musik fylder mere og mere i reklamer, og ingen produktkategori er hellig længere. 7 Brandende

Læs mere