INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Beatgenerationen... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 2. 1. Beatgenerationen... 3"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Beatgenerationen En materiel livsstil forbrugsfest i 1950 ernes USA The Great American Boom Værdier og kernefamilie Betydning for beatgenerationen On the Road et hovedværk i beatlitteraturen Introduktion: Cassady og Kerouac Fortællerstemmen Jagten på IT Spontaneous Prose The Circle of Despair Beatlitteraturens popularitet og betydning Beat som populærkultur Betydning for 1960 ernes ungdomsbevægelser Konklusion Litteraturliste. 22 Bilag Bilag Bilag

2 INDLEDNING Beatgenerationen var en bevægelse, der slog igennem i 1950 ernes konservative Amerika i et politisk spændingsfelt mellem afslutningen på Anden Verdenskrig og begyndelsen på den Kolde Krig. Først og fremmest dækker betegnelsen over en alternativ, litterær strømning, der blandt andet centrerer sig omkring nøglepersonen Jack Kerouac ( ); en forfatter, der om nogen har haft betydning for formidlingen af beatgenerationens visioner, værdier og livsstil. I en tid, hvor velstand, materialisme, kernefamilie og forstadsidyl dominerede livet på det nordamerikanske kontinent, savnede beatpoeterne eksistentiel substans og intellektuel stimulering, og dette valgte de at søge uden for det etablerede samfund, blandt den uetablerede undergrund. Gruppens alternative idéer lå langt fra de gængse amerikanske normer, og dens gennemslagskraft er derfor relevant at belyse i en historisk kontekst. I forsøget på at forstå beatgenerationens program og virkning vil jeg i opgaven indledningsvist redegøre for dens opståen, litteraturen og livsstilen. Dernæst vil jeg undersøge udviklingen i forbrug og livsstil i 1950 ernes USA for at kortlægge den historiske baggrund for beatgeneration. Ydermere vil jeg analysere Jack Kerouacs selvbiografiske roman On the Road, særligt med fokus på fortællerform, og dermed undersøge, hvordan beatgenerationens budskaber kommer til udtryk. Afslutningsvis vil jeg vurdere baggrunden for beatlitteraturens popularitet samt dens betydning som forløber for ungdomsoprøret og hippiebevægelsen, der blev dominerende inden for 1960 ernes ungdomsbevægelser. * Det skal siges, at der eksisterer flere forskellige udgaver af On the Road. I denne opgave refereres til den oprindelige version The Original Scroll, der først blev udgivet i 2007 i forbindelse med romanens 50-årsjubilæum. I denne version matcher persongalleriet virkeligheden i modsætning til den originale udgivelse (1957-versionen), som er en roman á clef, hvilket vil sige en roman, hvor karaktererne er virkelige personer med opdigtede navne. The Original Scroll adskiller sig også fra den officielle udgivelse bl.a. ved ikke at være kapitelinddelt. Ydermere er den markant mørkere, mere kantet og uhæmmet. Virkelighedens personer står frem, og censuren er borte. Når jeg i opgaven citerer fra eller henviser til On the Road, sker det som en parentes i brødteksten, og der er altså tale om On the Road The Original Scroll udgivet af The Penguin Group i

3 1. BEATGENERATIONEN I midten af 1940 erne mødtes tre unge mænd på New Yorks Columbia University, og det blev begyndelsen på et venskab og et nyt kreativt fællesskab. De tre unge herrer var William S. Burroughs, Allen Ginsberg og Jack Kerouac, og de havde flere ting til fælles. For det første var der drømmen om forfatterskab og interessen for litteratur. For det andet delte de en særlig rastløshed, en følelse af utilpashed i samfundet, en trang til at skabe noget nyt, noget alternativt. De var drevet af en lyst til at omrokere det mentale amerikanske landskab og kortlægge et nyt, som de selv kunne bebo, med inspiration fra jazz, bebop og en smule østlig filosofi, et sted i krydsfeltet mellem Dylan Thomas, Charlie Parker, James Dean og Buddha 1. Der var en snert af opbrud i luften. Med slutningen på Anden Verdenskrig i 1945 var et mørkt historisk kapitel blevet afsluttet, og et nyt med en mere optimistisk klang kunne således begynde. I USA oplevede man efter krigen en økonomisk opblomstring af et sådant omfang, at alt syntes muligt; arbejdsløsheden var minimal, der blev råd til bil og et hus i forstæderne, en stiftelse af kernefamilien, forbruget steg materialismen gjorde for alvor sit indtog. Endelig så det ud til, at realiseringen af den famøse amerikanske drøm var blevet et allemandsforetagende. Men ikke alle steder i samfundet var man lige tilfreds med situationen. Især blandt de yngre generationer sås glimt af mishag ved den måde, hvorpå krigen var blevet afsluttet, med moralsk korruption og inhumane atombombninger over Japan 2. Ginsberg, Burroughs og Kerouac var netop en sådan slags opponenter til samfundet og søgte en opruskning i den mentale døsighed, der havde lagt sig som et slumretæppe over landet som et resultat af materialismen og konformiteten. Som et modsvar til en selvtilstrækkelig småborgerlighed og et forudindtaget verdenssyn blev der hos forfatterspirerne eksperimenteret med ekstremerne, herunder blandt andet seksualitet, drukture, som var det dommedag, euforiserende stoffer og udskejelser i al almindelighed den baudelaireske beruselse, som forfatter Klaus Rifbjerg kalder den 3. En prøvelse af selvet var en vej til den ucensurerede oplevelse af fænomenerne i en søgen efter indsigt. Denne livsstil gik hånd i hånd med det litterære udtryk, hvor også spontaniteten og det hæmningsløse var centrale 1 Movin: Beat. 2008, s Movin: Beat. 2008, s Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s. 8 3

4 karakteristika, uden forbehold for blottelse og selvudlevering. Man gik efter den ubeskårede ærlighed, hvor forfatteren i høj grad selv skinnede igennem. Dette adskilte sig fra den populære modernisme, der på daværende tidspunkt dominerede pensum på mange af landets universiteter med ironi og distancering som nøgleord 4. Ginsberg, Kerouac og Burroughs slog dog endelig igennem, og det var omtrent samtidig med henholdsvis Howl and Other Poems (1956), On the Road (1957) og Naked Lunch (1959). Deres udgivelser var vidt forskellige, men havde alligevel det til fælles, at de alle var en udlægning af deres selvkreerede New Vision 5, der netop omhandlede den nyromantiske, immaterielle måde at beskue tingene på. De tre kammerater manifesterede sig således som den litterære spids af beatgenerationen. Begrebet Beat blev første gang anvendt som et slangudtryk af en af de oprindelige hipstere/skæve eksistenser fra miljøet omkring Times Square i New York Herbert Huncke, en rigtig madman og blev senere brugt til at beskrive den ambivalens, som store dele af ungdomsgenerationen følte efter 2. Verdenskrig: En optimisme kombineret med en nedtrykthed og følelse af at være fremmedgjort 6. Selve ordet beat har flere betydninger og kan både forstås som det at være slået ud eller nedbrudt og som en udledning af beatitude, der kan oversættes som en slags salighed eller en hjertets renhed og oprigtighed i kombination med en velsignet ophøjethed eller åndelig opløftethed hidrørende fra at være blevet berøvet alt 7, hvilket beskriver beatgenerationen særdeles godt: På den ene side at være mast ud og marginaliseret af samfundet i kombination med en selvdestruktiv dødsforagt. På den anden side at have en sprudlende nysgerrighed og appetit på livet og nuet. Beatforfatterne søgte tilbage i den amerikanske litterære tradition med frontfigurer som Walt Whitman ( ) og en fascination af det enorme amerikanske landskab, landevejene og jagten på det sande, vilde og autentiske Amerika, samtidig med at nuet og nærværet var i fokus. Som noget nyt var også selve bevægelsen et tema og blev betragtet som en katalysator for frihed, indsigt og mening. Dette kom særligt til udtryk i Jack Kerouacs hitchhiker-roman On the Road, som netop har dannet udgangspunkt for denne opgave. For at opnå en fuld forståelse for værket, er det hensigtsmæssigt at stifte bekendtskab med de historiske 4 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Movin: Beat. 2008, s Movin: Beat. 2008, s Movin: Beat. 2008, s. 11 4

5 omstændigheder. Hvordan så det amerikanske samfund ud i 1950 erne? Hvad karakteriserede hverdagen for den gennemsnitlige amerikaner? Dette vil jeg forsøge at besvare i kapitel EN MATERIEL LIVSSTIL FORBRUGSFEST I 1950 ERNES USA 2.1 THE GREAT AMERICAN BOOM Anden Verdenskrigs afslutning i 1945 blev, som tidligere nævnt, begyndelsen på et økonomisk opsving af dimensioner, og dermed ikke starten på en ny depression, som nogle ellers havde frygtet. Mens andre industristater var skudt i sænk både bogstaveligt talt, men også økonomisk havde USA derimod rejst sig som en økonomisk supermagt 8, næsten med monopol på verdenshandlen. Den øgede velstand og samfundsøkonomernes verificering af dennes stabilitet gav befolkningen mulighed for trygt at begynde at forøge forbruget og investere i hus og bil, vaskemaskine, tørretumbler etc. flere med hjælp fra større summer opsparet under krigen. Den massive stigning i efterspørgslen førte til en betydelig forøgelse af produktionen; der var i den grad tale om forbrugsfest for alle pengene, og denne gang kom der intet uvelkomment børskrak for at sætte en stopper for den. Som det også ses i den amerikanske indenrigsstatistiksamling The World Almanac and Book of Facts for 1966, taler statistikkerne fra den tids forbrug sit tydelige sprog: Stigninger og atter stigninger. Bilag 2 9, som viser udviklingen i Consumer Credit Statistics, omhandler amerikanernes kreditlån til forbrug og er dermed en indikator for datidens økonomiske tryghed og stabilitet. Fra 1955 til 1960 steg totalen fra mio. dollars til mio. dollars altså en stigning på omtrent 44% på blot fem år. Den store tillid til den økonomiske situation på dette tidspunkt kan altså helt konkret aflæses i statistikkerne, og trygheden afspejler sig yderligere i forbrugsgoderne. Bilag 3 10 viser stigningen i radio- og TV-apparatsproduktion, men mere interessant viser den også udviklingen i antallet af hjem, der har adgang til dette dog er kun hjem med radio medtaget i statistikken, og altså ikke hjem med fjernsyn men det er sandsynligt, at stigningen var omtrent enslydende. I 1950 erne blev fjernsynet aldeles populært 8 Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s Long: The World Almanac and Book of Facts for , s Long: The World Almanac and Book of Facts for , s

6 og fungerede som et slags samlingspunkt for familien. I ro og mag kunne man med stor komfort sidde foran husalteret og nyde udbuddet af de mange TV-quizzer og sitcoms, der florerede på det tidspunkt. Fjernsynskiggeriet var endda så populært, at publikationen TV-Guides oplag overgik alle andre udgivelsers i 1950 ernes USA 11! TV-udsendelser var altså ikke noget, man ville gå glip af, og som et underholdende tidsfordriv passede det godt ind i tidens konforme og tilbagelænede livsstil. Ydermere viser bilag 4 12 udviklingen i bilsalget, og også her kommer den økonomiske fremgang til udtryk. Bilen var i høj grad med til at gøre familiens hverdag lettere, ikke mindst når faderen skulle på arbejde og dermed fra forstæderne ind til byen. I 1955 var antallet af solgte passagerbiler ikke mindre end 7,92 mio. det højeste antal i statistikken og således mere end en fordobling af antallet i 1940, for ikke at nævne over hundrede gange så mange som antallet ved afslutningen af krigen, hvilket var på Der er altså ingen tvivl om, at 1950 erne var noget af et spendereårti; forbrugsfesten var et faktum og i fuldt sving. Titlen på en velanset bestseller-sociologibog fra 1958 siger det hele: Overflodssamfundet 13. Udover materialismen og en himmelflugt i forbruget var der også forøgelser på andre fronter. Krigens usikre år havde holdt mange unge par tilbage i deres børneyngel, så da den sluttede, blev der for alvor taget fat. Antallet af nyfødte børn steg eksplosivt, og amerikanerne blev vidne til et baby boom 14. Med de mange nyudklækkede familier voksede behovet for funktionelle boliger. Således blev 1950 erne også beriget med udviklingen af forstadsområderne, hvor de masseproducerede parcelhuse blev bygget på stribe. William Levitt, privatentreprenør fra New York, opførte i 1947 det første område Levittown, opkaldt efter ham selv på Long Island med plads til over indbyggere 15, og idéen spredte sig hurtigt til resten af landet. Således var helt op mod 85% af alle nyopførte huse i 1950 ernes USA placeret i forstæderne 16, og det familievenlige, kontrollerede forstadsliv blev dermed særligt karakteriserende for årtiet. 11 Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s Long: The World Almanac and Book of Facts for , s The Affluent Society af John Kenneth Galbraith, Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s. 82 6

7 2.2 VÆRDIER OG KERNEFAMILIE Som påvist i det forrige afsnit førte krigens afslutning gennemgående ændringer i livsstil og - vilkår med sig. Noget af det helt nye var også dyrkelsen af fritid. Med nedbringelsen (ja, nærmest afskaffelsen) af arbejdsløsheden blev fritid pludselig noget eksklusivt, ikke længere kun et udtryk for arbejdsløses danderen i manglen på beskæftigelse, men et privilegium, der blev forbundet med nydelse og afslapning. Et andet vigtigt aspekt var, at kvinderne fra at have været trukket ind på arbejdsmarkedet under Anden Verdenskrig nu var vendt tilbage til kødgryderne som hjemmegående husmødre. Bilag 1 17, Tupperware commercial from 1950 s, illustrerer begge tendenser. Med den velsoignerede kvinde afslappet placeret ved siden af produktet i et hverdagsbillede er der ingen tvivl om, hvem reklamen henvender sig til. Kvinden i reklamen repræsenterer husmødrene, og reklameteksten er en direkte adressering til denne gruppe. Det er underforstået, at kvinden står for madlavningen, og at denne proces gerne skal være nem og så tidsbesparende som muligt. Helst skal der jo være plads til afslapning om søndagen: Cook earlier in the week, store in Tupperware, serve on Sunday. Tupperware's patented airtight seal will keep your food delectably fresh. Det er det funktionelle, der er i fokus, de materielle hjælpemidler, som gør hverdagen lettere. Kvinden afspejler et overskud; maden står klar på bordet til servering, hun har tid til at læse avisen, selvom hun har børn, hvilket tegneserien på gulvet afslører. Hun har styr på sine huslige pligter og kontrol over situationen. Reklamen signalerer tidens mentalitet og værdier på mange niveauer: Kernefamilien og den traditionelle kønsrollefordeling med kvinden, der står for det huslige, imens manden i sit fravær fra hjemmets opgaver fokuserer på karrieren og til gengæld står for familiens indtægt; det komfortable og funktionelle i form af selve produktets egenskaber; den kontrollerede orden, der signaleres med det pertentlige arrangement af Tupperware-boksene; afslapning og fritid som kvalitetsgivende for hverdagen; og sidst men ikke mindst den konstante forbrugsorientering, der understreges af kvindens avis, hvorpå der med store typer kan læses ordet SALE. 2.3 BETYDNING FOR BEATGENERATIONEN Selvom velstanden og forbrugsfesten førte mange gode ting med sig og bidrog til stor materiel forbedring i gennemsnitsamerikanerens liv, udmøntede konformismen og konservatismen sig også i en småborgerlighed, hvis ensrettende natur gav selv den mindste atypiske adfærd et 17 7

8 mærkat, der sagde suspekt 18. Ud fra et rent kreativt synspunkt kan en sådan ensretning forekomme en anelse kvælende for skaberkraften og den mangfoldige udfoldelse, og blandt intellektuelle sås en tørst efter åndelig og eksistentiel substans. Som den amerikanske nationalskjald Walt Whitman (til hvem, der desuden ofte drages paralleller fra beatlitteraturen, og som fremhæves som en af de primære inspirationskilder til denne) havde påpeget mindre end hundrede år forinden, ville en af de største trusler mod nationens overlevelse være, hvis man glemte, at materiel fremgang til enhver tid burde holdes i balance af en tilsvarende krafttilførsel i den åndelige dimension 19. Det kan diskuteres, om 1950 ernes TV-shows og komedieserier som værende en del af amerikanernes primære kulturelle input har levet op til omtalte krafttilførsel. I et sådant stringent og konservativt samfund, som det amerikanske var på denne tid, vil der altid være nogle outsidere, dem, der falder uden for rammen, hvad enten det er frivilligt eller ufrivilligt. I dette tilfælde gjaldt det narkomanerne, de homoseksuelle, jazzmusikerne og afroamerikanerne, som udgjorde ud fra det gængse synspunkt en uvelkommen og uhumsk underverden, der lå uden for orden og kontrol, men hvor en galskab og fandenivoldskhed trivedes. Som unge universitetsstuderende i 1940 erne var Kerouac, Ginsberg og Burroughs, som man nok kan tillade sig at kalde beatgenerationens oprindelige kerne, fælles om en rastløshed, der gav sig til udtryk i en vision om et alternativt Amerika en løsrivelse fra kolde samfundsinstitutioner, påduttet materialisme og værdier om kernefamilien. I deres immaterielle, nyromantiske søgen mod en udefinerbar sandhed et sted dybt forankret i det oprindelige land deres New Vision meldte de sig på sin vis ud af samfundet og fralagde sig dets normer og konventioner. De identificerede sig i højere grad med de udskudte outsidere som førnævnte og allierede sig med disse. Nærmest som ved en religiøsitetslignende askese levede man helst i fattigdom flere elementer hos beatgenerationen peger da også på inspiration fra østlig religion og filosofi, fx idéen og jagten på en sandhedens åbenbaring, der kendes fra buddhismen selvom det dog må pointeres, at afholdenhed ikke gjorde sig gældende på så forfærdelig mange andre punkter hos beatnikkerne, i og med at blandt andet alkohol og narkotika i alskens former flittigt blev anvendt i den eksistentielle søgen, jagten på åbenbaringen og det at vende sjælen på vrangen blot for eksperimentets skyld. Der blev også sniffet lidt til de kriminelle løbebaner, og i det hele taget gav man ikke meget for autoriterne. Litteraturen var som tidligere nævnt ligeså 18 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s. 12 8

9 kontroversiel som livsstilen med grænseoverskridende selvudleveringer og et uhørt provokerende sprog, stødende for offentligheden, hvilket helt konkret kunne ses med udgivelsen af Allen Ginsbergs digt Howl fra 1956 et af hovedværkerne inden for beatlitteraturen, der favner det rå og rebelske, det romantiske og rytmiske. Digtet blev politianmeldt for obskønitet og udløste i 1957 en retssag i San Francisco mod udgivelsesforlaget City Lights Bookstores medstifter Lawrence Ferlinghetti 20 for at have udgivet digtet på trods af dets sjofle indhold. Fra anklagerens side hævdedes det blandt andet, at bogen var skadelig for ungdommens moral. Anklagen endte med at blive afvist af retten, men episoden er stadig yderst bemærkelsesværdig og meget sigende for samtidens kunstneriske tolerance. Beatgruppens opståen kan på baggrund af alt dette med rette tolkes som et oprør, hvilket den til dels da også er blevet gjort i tidens løb (særligt dengang). I denne sammenhæng er det dog vigtig at påpege, at beatforfatterne ikke selv så deres bevægelse som et egentligt oprør i hvert fald har det ikke været det primære formål. Som Ginsberg har udtalt: Folk bli r ved at se ødelæggelse eller oprør [i bøgerne] ( ) men det er faktisk kun en lille del af det. Det er kun folk, som har accepteret, at standardiserede amerikanske værdier er permanente. Vi siger, at de værdier faktisk ikke er hverken standard eller permanente 21 Et andet særdeles betydningsfuldt værk er, som tidligere nævnt, Jack Kerouacs On the Road, der også skabte stor opmærksomhed omkring den nye beatgeneration. 3. ON THE ROAD ET HOVEDVÆRK I BEATLITTERATUREN Jack Kerouacs nok mest kendte og læste udgivelse er et moderne rejseepos, en fiktioneret selvbiografisk odyssé, en fremstilling af hans færden på kryds og tværs af det amerikanske kontinent i en eksistentiel søgen efter sig selv, det udefinerbare og det sande Amerika. On the Road strækker sig over perioden og blev udgivet i Fortælleren er Kerouac selv, og romanens handling udspiller sig primært på vejen, på tommelfingeren ad de amerikanske landeveje, ofte i følgeskab med vennen Neal Cassady, der med stor fascination og betagethed fra forfatterens side skildres som en form for engel og (anti)helt. 19 Movin: Beat. 2008, s Movin: Beat. 2008, s Citeret fra Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s. 29 9

10 Historien tager sin begyndelse på Manhattan, hvor Kerouac studerer på The Columbia University. Gennem sine litteraturinteresserede og excentriske venner introduceres Kerouac til den vilde, flabede, charmerende, udsvævende Cassady en mand, der i høj grad er inkarnationen af den galskab, Kerouac søger i hverdagens kedsommelige trummerum. Mødet bliver således starten på en hæsblæsende dannelsesrejse, og venskabets prøvelser og op- og nedture afspejles i Kerouacs personlige udvikling. 3.1 INTRODUKTION: CASSADY OG KEROUAC Allerede på den første side af On the Road får vi et billede af fortælleren Jacks nedtrykte sindstilstand ved begyndelsen. Han nævner i denne forbindelse sin fars nylige død og sin ( ) awful feeling that everything was dead (s. 109). Det er i denne periode, i New York, at Jack introduceres for Neal, hvilket om noget er et vendepunkt og et startskud på historien: With the coming of Neal there really began for me that part of my life that you could call my life on the road (s. 109). Det understreges, at der er tale om en del af hans liv, en afgrænset periode, der skal til at skydes i gang, og vi introduceres dermed til den overordnede handling. Jacks life on the road kommer til at danne grundlag for romanens fortælling, og dette primært i selskab med den nytilkomne Neal Cassady, der just er blevet løsladt fra ungdomsfængslet. Neal er taget til New York efter brevudvekslinger med en af Jacks medstuderende, Hal Chase, og formålet med opholdet er, at han gerne vil lære at skrive. Han allierer sig med omgangskredsen af de unge studerende, suger til sig af deres intellekt. Tiltrækningen er gensidig, og gruppen fascineres og underholdes af Neals charmerende naivitet og intuitive fandenivoldskhed. Også Jack, der allerede inden at have mødt Neal fornemmer noget særligt hos denne sælsomme fyr, ud fra brevene han sender: I was tremendously interested in these letters because they so naively and sweetly asked for Hal to teach him all about Nietzsche and all the wonderful intellectual things that Hal was so justly famous for (s. 109). Neal finder hurtigt ud af, at Jack er en af gruppens mere seriøse forfattere. En aften hvor Neal uanmeldt dukker op foran Jacks hoveddør (der stadig bor hos sin moder på dette tidspunkt), og deres bekendtskab stadig er på et overfladisk stadie, tager de to unge mænd ud og drikker øl på en bar for at tale om tilværelsen og planlægge fremtiden. Moderen sidder i stuen ved Neals ankomst, og hendes øjeblikkelige vurdering af den unge mand observeres af fortælleren: She took one look at Neal and decided from the very beginning that he was a madman. She never dreamed she too d be driving across the mad American night with him 10

11 more than once (s. 111). Dette illustrerer først og fremmest, hvorledes Neals simple tilstedeværelse signalerer uro. Han er en madman, en galning, en rastløs ungdomsforbryder, der dog samtidig rummer så mange andre kvaliteter, der senere uddybes. Derudover demonstrerer citatet historiens kronologi og afslører, at en udvikling vil finde sted; der er tale om et tilbageblik, og personerne vil blive klogere. 3.2 FORTÆLLERSTEMMEN Fortælleren i On the Road er en jegfortæller Kerouac selv som er observerende og selvreflekterende i sin retrospektive fremstilling. Gennem sin skildring af sig selv og andre får vi et billede af Kerouac som en passiv passager, der følger efter dem og det, der umiddelbart interesserer ham. Kerouac står helt fra starten ved et mentalt nulpunkt, som tidligere nævnte citat afspejler: my awful feeling that everything was dead. Han længes efter noget større, en dybere mening, en endnu udefineret selvudfoldelse, og i forsøget herpå sjosker han efter udfarende afstikkere i håbet om, at deres galskab kan smitte af og vende ham på vrangen i en sådan grad, at en indsigt vil indtræffe. Jacks passive natur kommer konkret til udtryk umiddelbart efter, at Neal har mødt Allen Ginsberg, Jacks gode ven, og der straks opstår god kemi mellem de to på flere niveauer end som så (de to indgår kortvarigt i et seksuelt forhold fra Neals side mest for eksperimentets skyld). De iler fyrigt ned af Manhattans gader i den dunkle nat, mens Jack om sig selv beretter: I shambled after as usual as I ve been doing all my life after people that interest me, because the only people that interest me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, desirous of everything at the same time, the ones that never yawn or say a commonplace thing.. but burn, burn, burn like roman candles across the night (s. 113). Her fremhæves for alvor en kontrast mellem Jacks egen selvopfattelse og det, han værdisætter af menneskelige kvaliteter, det, han tiltrækkes af. Jack er en medløber, ser vi således, han shambled after, mens de andre i inkarnation af den kunstneriske vildskab burn like roman candles across the night. Dette træk, der karakteriserer Jacks forhold til omgivelserne, kan relateres til det helt overordnede tema i romanen: Bevægelsen. Jack følger efter de personer, der inspirerer ham, og han jagter galskaben, forfølger et svar på tværs af kontinentet, en mening, det helt store; det, der som oftest omtales IT i romanen. Han er en søger, og målet for hans søgning er det udefinerbare; åbenbaringen, der giver alle svarene, eller måske blot overflødiggør spørgsmålene. 11

12 Rent fortællerteknisk kan det påpeges, hvorledes kombinationen af Jacks egen fortællerstemme og de visioner og livssyn, der kommer til udtryk i romanen, gør, at den mentalitet, som Kerouac og beatgenerationen repræsenterer, bliver mere identificerbar for læseren. Tanker, følelser og selvrefleksion bliver blotlagt i relation til visionen; der kommer et menneskeligt ansigt på fænomenet. 3.3 JAGTEN PÅ IT Venskabet mellem Jack og Neal centrerer sig i høj grad om deres fælles eventyrlyst og rastløshed. Med Jacks manglende følelse af indhold og mening i tilværelsen tiltrækkes han af den bekymringsløse og selvsikre Neal. Jack oplever ham som en slags mystisk profet, der kan give ham svaret som én, der vil føre ham til IT. Han hengiver sig fuldstændigt til Neal og er loyal over for ham gennem hele bogen, selv da resten af deres venner vender ham ryggen. Jagten på IT kan meget vel relateres til Jacks forhold til og opfattelse af Neal. I starten af On the Road skildres Neal nærmest som en myte, en legende, et ideal. Med sin smittende begejstring over næsten alting, sin åbenhed og spontanitet bliver han legemliggørelsen af den eftersøgte autenticitets potentiale. Gennem Jacks personlige erfaring og desillusion bliver Neal dog realiseret han bliver menneskelig. Med håbet om at finde IT og i jagten på kicks (damer, stoffer, jazzmusik, stimulanser) på en af deres mange rejser i dette tilfælde fra New York til San Francisco krakelerer billedet af Neal langsomt, og Jack begynder at tvivle på hans hellighed : I lost faith in Neal that year. Det samme gælder idéen om IT. Mod romanens ende indser Jack, at det udefinerbare, som Neal skulle lede ham til, aldrig bliver materialiseret. Han bliver frastødt af den meningsløse rejsen frem og tilbage, og i modsætning til Neal er Jack i stand til at genkende og identificere sin fortvivlelse og i sidste ende handle herudfra. Det er her, at Jack gennemgår den egentlige udvikling. Han opdager, at han blot har hægtet sig på Neal og landevejene for at flygte fra livet i stedet for at favne det. Han er løbet fra intimitet og ansvar i forhold til sine menneskelige relationer og fra et menneskeligt forhold til sig selv. Han har taget afstand fra al selvstændighed og personlighed herunder følelser, modenhed, beslutninger, formål, og især fra bedste amerikansk tradition; ansvar, koner, børn og elskerinder. Han har undveget selv at tage styring med sit eget liv for i stedet at have levet passivt. Han indser endeligt det frugtesløse og håbløse i jagten på det udefinerbare IT og den meningsløse stræben efter bevægelsen og ekstasen alene. Dermed ikke 12

13 sagt, at hele forløbet og rejseriet har været frugtesløst. Jack finder en ro i sig selv uden at have fundet den egentlige mening og affinder sig med, at det element altid vil mangle som en betingelse for livet. Herigennem opnår han en mindre rastløs og mere moden indstilling til tilværelsen. Jacks personlige vækst og desillusion afspejles således i hans reaktioner på og opfattelse af Neal og de skiftende aspekter i deres venskab, der yderligere kan tolkes som et resultat af ændringen i synet på IT. Alle tre elementer påvirker altså hinanden og indgår i en sammenhæng, en helhed, der afspejles i den afvæbnede og mindre rastløse tone ved fortællingens afslutning. Jack har affundet sig med de ubesvarede spørgsmål. 3.4 SPONTANEOUS PROSE Selvom mange af Kerouacs senere værker er langt mere eksperimenterende i deres stilistiske og fortællertekniske udtryk, var On the Road alligevel et gennembrud for ham og hjalp ham til at finde sin stemme som forfatter. Det var et af de første spæde skridt i retning mod udviklingen af den teknik, som Kerouac senere skulle blive særligt kendt for; nemlig den såkaldte spontaneous prose 22. En del træk herfra kan spores i romanen, og den kan derfor ses som et foregribelse af det nye begreb. Kerouacs mål med teknikken var et litterært frigørelsesprojekt, hvor spontanitet og improvisation var alfa og omega. Disse skulle bruges som forfatterens redskaber til at frigøre sig fra normer, vaner og skriveblokeringer og dermed danne et opgør med egoets virkelighedsforsnævrende filtre 23. Ifølge Kerouac ville spontaniteten kunne afhjælpe en forudindtagethed, udvide den mentale horisont og tolerancen for input og dermed bidrage til et mere nuanceret og indsigtsgivende litterært produkt. Uførelsen af denne metode er i høj grad inspireret af jazzmusikken (primært bebopjazzen, der er mere eksperimenterende i sit udtryk og foregår i hurtigere tempi), som var yderst populær dengang især hos beatnikkerne. Kerouac ønskede således at indkapsle og skrive med samme passion, som når en talentfuld bebopjazzmusiker som Charlie Parker ( ) spillede sit instrument 24 ; improviserende, impulsivt og uden frygt for gale toner. Det, at On the Road er fortalt uden kapitelinddeling eller sågar linjeskift ved nye afsnit, er ligeledes et led i den omtalte teknik. Dette bidrager til en fornemmelse af at være i en anden persons tankestrøm det ucensurerede inderste a stream of consciousness, som det litterære 22 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Theado: Understanding Jack Kerouac. 2000, s

14 fænomen ofte benævnes, men som Kerouac omdøbte til a stream of streettalk 25. Tegnsætning og stavning er elementer, der heller ikke prioriteres synderligt højt i bogen. Ifølge Kerouac er det uvæsentligt; banale grammatiske konventioner kan endda ses som hæmmende for den kunstneriske udfoldelse og det klare direkte syn fra læser på forfatter. I Kerouacs spontane bekendelsesprosa og gennem hans fortæller kommer en dualistisk mentalitet til udtryk, en splittelse, hvor nostalgien for det oprindelige optræder på den ene side og mulighederne i nuet på den anden 26. Et basalt ønske om et stabilt familieliv med tryghed og kærlighed samtidig med en drift mod hurtige kicks. Også gennem sproget kan denne tendens fremdrages. Selvom sproget overordnet set fremstår nøgternt, ærligt, råt, ses også gentagne eksempler på en romantisering både af landskabet og af byen og afspejler en kærlighed til det mangfoldige Amerika: Now I could see Denver looming ahead of me like the Promised Land, way out there beneath the stars, across the prairie of Iowa and the plains of Nebraska, and I could see the greater vision of San Francisco beyond like jewels in the night (s ). Hans beskrivelse af Amerikas byer som noget fantastisk og eventyrligt står i kontrast til den mere rå og kyniske tone, der optræder andre steder i romanen. Stjernerne signalerer det universelle, en relation til det kosmiske evige og understreger det helt grundlæggende, eksistentielle udgangspunkt for fortællingen. Noget andet er den bibelske reference, sammenligningen til the Promised Land det forjættede land der illustrerer Jacks rejse som noget lignende en religiøs færd. I forhold til Kerouacs overordnede litterære projekt taler litteraturanalytikere dog om en nondualistisk frigørelse 27. Dette betyder, at verden ikke helt hverken accepteres eller benægtes, men at den opfattes som et sted midt imellem. Denne tankegang afspejler også i høj grad inspirationen fra buddhismen, hvor man tror på Middelvejen som den rette levevis. 3.5 THE CIRCLE OF DESPAIR Forfølgelsen og jagten på selvet og sandheden er omdrejningspunktet i On the Road og er egentlig et overraskende traditionelt fokus i forhold til romanens ukategoriske genrestatus. Utallige historier er tidligere fortalt om ungdommens desillusionerende udrejser drevet af tørst 25 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Mouratidis, George: Into the Heart of Things. Introductions i Kerouac, Jack: On the Road The Original Scroll. 2007, s Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s

15 efter svar og indsigt, og Kerouac læner sig dermed op ad en amerikansk tradition med kendte værker, der blandt andre tæller bestsellere som The Great Gatsby (1925) af F. Scott Fitzgerald ( ). Alligevel fremstår On the Road som nyskabende og utraditionel, dels på grund af sprog og form, men især på grund af sin atypiske opbygning, der er uden et egentligt plot eller måske snarere med en nytænkning af dette. Hvor det konventionelle handlingsforløb er lineært og består af forenede episoder, kausale forhold mellem begivenheder virkning og årsag cirkulerer Kerouacs narrative struktur om sig selv. Forventninger bliver ikke nødvendigvis indfriet, spørgsmål bliver ikke nødvendigvis besvaret, og handlingen ender ikke på et ophøjet stadie i forhold til begyndelsen. Ethvert lykkefyldt øjeblik i On the Road ender med skuffelse og fortrydelse. Enhver forrygende aften ender i en smertefuld morgenen efter. Jagten på IT spiller imidlertid den rolle at have en status af sorgens lindring, dommedagens foregribelse, men IT er i sin natur flygtig og vanskelig at opnå. Faktisk når Jack og Neal aldrig rigtigt dertil. Da de to venner i den sidste del af bogen tager til Mexico, og der for alvor er lagt op til noget stort og definitivt, ender episoden alligevel skuffende og utilfredsstillende, med et patetisk besøg på et lokalt bordel som klimaks. Deres rejse får endnu for alvor et betydningsløst islæt, for ikke at tale om venskabet, da Neal i Mexico City vælger at forlade den feberomtågede Jack i hans sygeseng. Denne umiddelbart ulogiske spændingsopbygning harmonerer med det koncept, som Kerouac kalder the circle of despair 28. Heri ligger idéen om, at livet er en serie af afvigelser fra de mål, man oprindeligt har stillet op. Det er teorien om en evig tilbagevenden, livets cirkulære forløb. Et oplagt eksempel til at illustrere dette er Kerouacs indledning til On the Road. Denne tager sit udgangspunkt i Jacks faders nylige død, hvilket nævnes på den allerførste side. Romanens afsluttes ligeledes med tanken om en tabt fader: ( ) nobody, just nobody knows what s going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old, I think of Neal Cassady, I even think of old Neal Cassady the father we never found, I think of Neal Cassady, I think of Neal Cassady (s. 408), som bogens allersidste sætning lyder. Udover den helt konkrete sammenhæng med begyndelsen og slutningens tab af en fader, der således binder løkke på historien og understreger den cykliske narrative struktur, er det, at fortælleren anerkender sin fortsatte utilstrækkelighed og accepterer uvidenheden som et livsvilkår nobody knows what s going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old på trods af begyndelsens forventning om indsigt, et gyldent eksempel på og 15

16 kernen i the circle of despair. Således bliver den fortalte struktur på raffineret vis underbyggende for selve budskabet. Med denne dimension kan man diskutere, om On the Road overhovedet handler om lyst, hurtige kicks og ungdom, eller om det egentlig ikke snarere er en roman baseret på desillusionering, mismod og tab. Fortællingen rummer idéen om the circle of despair på adskillelige niveauer, idéen som Kerouac anså for så central for den menneskelige erfaring. Det provokerende sprog og de udfordrende tematikker, den utraditionelle opbygning og det alternative livssyn er blandt de elementer, der fik romanen til at skille sig ud og manifestere beatlitteraturen som et sort får, der gjorde oprør mod de traditionelle litterære konventioner. Med romanens betydningsfulde status blev den repræsentant for livsstilen og tankegangen hos beatgenerationen og udgjorde således et centralt led i omverdenens opfattelse af denne. Den synliggør beatgenerationens ambivalens med det etablerede og kontrollerede samfund og udtrykker den eksistentialistiske rastløshed, der gjorde sig gældende og karakteriserer beatgenerations mentalitet. On the Road er altså helt igennem et sandt stykke beatlitteratur. 4. BEATLITTERATURENS POPULARITET OG BETYDNING 4.1 BEAT SOM POPULÆRKULTUR Kerouac skrev i 1958, kun et år efter udgivelsen af On the Road, i et essay, The Philosophy of the Beat Generation, at efterkrigsgenerationen: førte sig frem i en cool og beat stil. Men snart blev det mode ( ). Bop-visioner blev fællesgods i den kommercielle massekultur ( ). Indtagelse af stoffer blev almindeligt, og selv hipsternes tøjsmag blev videreført af den ny rock n roll ungdom ( ). Selvom den (oprindelige) beatgeneration var død, genopstod den og fik oprejsning 29. Han iagttog hermed, hvorledes beatlitteraturens visioner var blevet transformeret over i noget massekulturelt, der favnede endnu bredere end blot det litterære projekt. Den alternative 28 Kupetz, Joshua: The Straight Line Will Take You Only to Death. Introductions i Kerouac, Jack: On the Road The Original Scroll. 2007, s Citeret fra Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s

17 livsstil var blevet taget til sig af en hel ungdomsgeneration: Subkulturen var blevet populærkultur. Grundlaget for beatlitteraturens (og -kulturens) popularitet kan forklares på flere niveauer. Først og fremmest ramte gruppen med den oprindelige kerne af Kerouac, Burroughs og Ginsberg i spidsen en udbredt mentalitet blandt ungdommen lige på kornet. En generel følelse af utilfredshed og usikkerhed havde gradvist bredt sig blandt unge amerikanere med den overfladiske materialisme og den kvælende konformisme, et fravær af offentlige identifikationsobjekter og orienteringspunkter i samfundet og dermed en manglende tiltro til dette 30. En fornemmelse af nationens kulde havde forankret sig i dele af ungdommen i ly af Anden Verdenskrig og hysterisk kommunistjagt samt en endnu ikke fortaget dårlig smag i munden efter atombombernes paddehatteskyer. Et potentielt generationsopgør lå på lur det eneste, der manglede, var frontløberne; dem, der kunne repræsentere det alternative og sætte ord på frustrationen. Netop dette kunne beatforfatterne. I et ærligt, hæmningsløst og provokerende sprog kom blandt andet en seksuel åbenhed og en omfavnelse af skyggeeksistenser til udtryk og manifesterede et frisind, der var ekstremt langt fra det gængse, borgerlige amerikanske menneske- og livssyn. Der var derfor en stor signalværdi af vildskab og oprør i beatlitteraturen, når det ses i sammenhæng med den kulturhistoriske kontekst. Vildskaben var tiltrækkende og fascinerende. Beatforfatterne havde således med formidlingen af nye idéer og visioner designet et oprør, som ungdommen kunne identificere sig med, en anden side, de kunne tage. Et andet aspekt, når man taler om beatlitteraturens popularitet, er det faktum, at beatværkerne og deres forfattere startede som en undergrundsbevægelse og dermed blev en subkultur 31. Herigennem nåede beatlitteraturen en kultstatus; den opfattedes som noget ægte, noget renhjertet, man som ung kunne give sig hen til. Derudover skal det dog siges, at man også i visse dog langt fra alle litterærkritiker- og anmelderkredse spottede stor kvalitet i beatværkerne. Det var altså ikke kun som en ungdommens oprørske røst, beatlitteraturen blev opfattet; værkerne kunne stå alene i deres egen skarphed og styrke. Opmærksomheden omkring den nye, hippe beatbevægelse blev selvfølgelig ikke mindre af mediernes omtale. De optog sig i høj grad af dette nytænkende, oprørske fænomen, og dermed voksede kendskabet til gruppen, naturligvis. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om denne 30 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s

18 udbredelse oprindeligt havde været det egentlige ønske hos beatforfatterne i hvert fald om den havde været det i et så stort omfang, som tilfældet nu blev. Og man kan spørge, om journalisternes ivrige spørgsmål i virkeligheden udtrykte et behov for at etikettere og pådutte beatbevægelsen noget sensationelt, som det jo siges, at medier har tendens til at gøre, og som egentlig ikke var den direkte bagtanke med forfatternes projekt? Til det må man nok konkludere, at der har været en variation blandt de involverede personers holdninger og reaktioner, og at et entydigt svar derfor ikke kan fremdrages. I Kerouacs tilfælde var det dog under ingen omstændigheder svært at skimte en vis modvilje i at blive gjort til talsmand for en hel generation og den nye status som King of the Beats, som han ofte blev kaldt i offentligheden 32. Ved omverdenens pludselige anerkendelse og Kerouacs nye status som en lovende stemme i amerikansk litteratur var han da også allerede udkørt, svækket; beat, ikke mindst på grund af et tiltagende alkoholmisbrug 33. Den pludselige tiltro og berømmelse kom bag på ham, eftersom han jo havde betragtet sig selv som en seriøs i forfatter i mange år på det tidspunkt, men grundet den lange og seje seksårige proces med at få et forlag til at udgive On the Road, indtraf mediernes søgelys jo først, da dette var lykkedes. Nu var Kerouac et andet sted i sit liv. Han var ikke længere en ung knøs på 29, men en moden mand på 35 og derfor var der sandsynligvis ikke helt samklang mellem medierne og offentlighedens forventning til ham og så det, som var hans egen selvopfattelse. Andre reagerede dog helt modsat på den nye berømmelse og pludselige varme. Allen Ginsberg gebærdede sig eksempelvis utroligt hjemmevant i medierne og var ganske tilfreds med opmærksomheden og den anerkendelse og seriøsitet, der pludselig omgav gruppen. Han fortsatte da også som en offentlig kulturpersonlighed af betydning i en del flere år end Kerouac, som led en trist kunstnerskæbne og forholdsvist tidligt brændte ud. 4.2 BETYDNING FOR 1960 ERNES UNGDOMSBEVÆGELSER Der går en lige linje fra beat-forfatterne til hippiebevægelsen, der opstod i 1960 erne 34. Hippierne var i høj grad inspirerede af beatgenerationens frigørelsesidealer, og så var de ligeledes i opposition til det konforme middelklasseliv, samfundsinstitutioners kontrol og 31 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s Movin: Beat. 2008, s Henriksen: USA i det 20. århundrede. 2006, s

19 magtudøvelse, og hvad de opfattede som magthavernes korrupte politik. De tog afstand fra det kapitalistiske forbrugersamfund og optog sig i stedet af det åndelige, af at vende sindet indad. Der var altså helt fundamentale værdier i fællestrækkene mellem de to bevægelser, og man kan derfor godt vove at kalde hippiebevægelsen for en slags forlængelse eller videreførelse af beatgenerationen. Under alle omstændigheder var beatgenerationen dens forgænger og udøvede stor indflydelse: Hvad nogle få beatnikker og hipstere gjorde i 1950 erne som en avantgarde nichebevægelse, en eksklusiv klub, blev i 1960 erne af hippierne gjort til en massebevægelse: De røg hash, trippede, dyrkede fri sex og østlig visdom. Ikke kun i forhold til basale værdier var der fællestræk mellem de to bevægelser. Også i synet på og dyrkelsen af musik og det, man søgte i kunsten, kan der drages paralleller. Som noget nyt kunne man i beat-digternes litteratur se beskrivelsen af jazzmusik som et mind-blowing medium, der kunne lede til ekstreme og excentriske oplevelser. Man søgte og oplevede således noget bevidsthedsudvidende i musikken, gerne i en trancetilstand; man talte om at være gone 35, når man virkelig blev ramt af jazzens ånd. Dette nye forhold til musik gjorde sig også gældende hos hippierne. Musik var ikke bare underholdning, det fik når det var godt status af noget ophøjet, noget sandt og netop noget bevidsthedsudvidende, og det er da også i den forbindelse, at man taler om psykedelisk musik et ord, som er beslægtet med bevidsthedsudvidelsen. Den musik, som hippierne dyrkede, var dog ikke jazz men i stedet folk, protestsange og den psykedeliske rockmusik, som dengang endda kaldtes beatmusik. Mange af de helt store rockikoner, som stadig dyrkes den dag i dag, var inspirerede af beatgenerationen. Det kan man eksempelvis læse i den amerikanske rocksangerinde Patti Smiths selvbiografiske Just Kids fra 2010, der i grove træk handler om hendes ungdom i New York, blandt andet i 1960 erne. Her beskrives konkret, hvor betydningsfulde beatlitteraturens værker var som inspirationskilder i det kreative miljø på dette tidspunkt. Som forgænger har beatgenerationen eksperimenteret, provokeret og sprængt nogle rammer, før hippierne kom til med deres farverige ungdomsoprør. Hippiebevægelsen fik markant gennemslagskraft og blev en massebevægelse med langt flere tilhængere, end det sås med beatgenerationen. Men dette havde uden tvivl ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke 35 Olsen og Thomsen: Frigørelsens hylen. 2004, s

20 beatgenerationen havde været der til at bane vejen, ruske op i den mentale ånd og sætte nogle tanker til at spire i hovederne på middelklassens ungdom et årti forinden. De havde bevist, at en alternativ tankegang og livsstil var mulig i det konforme Amerika - de havde demonstreret, at det kunne lade sig gøre. Det småborgerlige middelklasseliv var ikke den eneste vej i realiseringen af den amerikanske drøm. Andre veje og drømme var mulige. 20

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG. Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold

Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG. Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold DEN PSYKEDELISKE PLAKAT LSD, Ungdomsoprør og en ny måde at betragte kunst på, var baggrund for

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Fyr en fed vær som et træ

Fyr en fed vær som et træ Fyr en fed vær som et træ I mit sidste blogindlæg lovede jeg at skrive noget mere om, hvad du gøre for hurtigt at skifte din adfærd, så den passer til den opgave du skal løse, men hvorfor bruger jeg overhovedet

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Du taler, som om det var virkelighed og ikke bare en drøm.

Du taler, som om det var virkelighed og ikke bare en drøm. «There are strange things done in the midnight sun By the men who moil for gold; The arctic trails have their secret tales That would make your blood run cold. The northern lights have seen queer sights,

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

Identitet og digital kommunikation

Identitet og digital kommunikation Identitet og digital kommunikation Vi lever i et internetomsluttet samfund, hvor vi hele tiden er online og tilgængelige. Mængden af smartphones på perronerne og restauranterne stiger støt, som årene går,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

HANS CHRISTIAN ANDERSEN HANS CHRISTIAN ANDERSEN Dette er ikke en selvhjælpsbog, - men derimod en selvopdagelsesbog. Gør dig fri af Tankens tyranni Hans Christian Andersen Gør dig fri af tankens tyranni 2010 Hans Christian Andersen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen 1 Girls - Break up app Om Tv serien I serien følger vi hovedpersonen Hannah og hendes tre veninder, der alle er i starten af tyverne og bor i New York. Vi følger deres venskaber, kærlighedsliv og forsøg

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

1. Fortolkning af interview med Rolf (bilag_rt)

1. Fortolkning af interview med Rolf (bilag_rt) BILAG_rf: 1. Fortolkning af interview med Rolf (bilag_rt) Forskningsspørgsmål: Hvordan forholder ældre sig til motion og hvordan kan Ældre Sagen i Rudersdal styrke inaktive medlemmers mulighed for et godt

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk?

Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk? Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk? - Stress opstår når vi ikke lever efter vores værdier - Værdiafklaring

Læs mere

1. Ældregruppens omfang

1. Ældregruppens omfang 1. Ældregruppens omfang Gruppen af ældre på 60 år og derover stiger frem mod 2050, og samtidig lever vi danskere længere. I første kvartal 2015 var der 1.387.946 registrerede personer over 60 år i Danmark

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Tekster: 1 Kong 8,1.12-13.22-30; 1. joh 2,28-3,3, Joh 4,5-26

Tekster: 1 Kong 8,1.12-13.22-30; 1. joh 2,28-3,3, Joh 4,5-26 Tekster: 1 Kong 8,1.12-13.22-30; 1. joh 2,28-3,3, Joh 4,5-26 Salmer: Lihme 10.30 410 Som tørstige hjort 298 Helligånden trindt på jord 277 Herre når din time kommer 305 Kom Gud Helligånd 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme GRATIS GUIDE 3 simple trin til at forstå dine drømme Forstå dine drømme - og find modet til at være dig selv Introduktion Denne guide er især tiltænkt dig, som gerne enten vil gå i gang med drømmearbejde,

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Tove Ditlevsen. Per Jespersen

Tove Ditlevsen. Per Jespersen Quotation of the week Månedens ordsprog Eftertanken Kim og Marianne på sommerferie Print Tove Ditlevsen af Per Jespersen Måske er digtere ikke så vigtige på grund af det, de har skrevet. De er snarere

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere