VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet."

Transkript

1 venture Vækstfondens magasin / nr.2 / sept VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. Side 4 KLÆDER IVÆRKSÆTTERE PÅ TIL VÆKST Læs om Accelerace, et program for forretningsudvikling, der hjælper vækstvirksomheder som Abeo op af kælderen og ud på markedet. Side 10 SANTANA, PAUL McCARTNEY OG D-A-D HANDLER I VEJLE T-Rex Engineering fra Vejle producerer og leverer guitarpedaler af høj kvalitet til musikere verden over. Et lån med Vækstkaution satte gang i forretningen. Side 24

2 leder Indhold Engagerede samarbejdspartnere At løse store udfordringer kræver gode samarbejdspartnere, som engagerer sig i at finde fælles løsninger. Udfordringer har vi. Verdensøkonomien er kørt ned i et lavere gear, der gør det vanskeligere at sælge produkter og finansiere vækst. Heldigvis har vi mange gode samarbejdspartnere, som gør en stor indsats for at give virksomhederne bedre adgang til finansiering. Nogle af dem er med i dette nummer af magasinet Venture. Få magasinet Venture Har du lyst til hvert kvartal at få magasinet Venture leveret i din postkasse, så gå ind på og tilmeld dig. Det er helt gratis. 24 På fondsområdet er Dansk Vækstkapital kommet godt fra start med de første tilsagn om kapital til tre fonde. På kreditmarkedet bruger bankerne i høj grad vores kautioner, og det har en enorm betydning for virksomhederne. I denne udgave af Venture fortæller underdirektør Henrik Søndergaard Frederiksen om, hvordan Danske Bank har løftet den interne informationsindsats til et helt nyt niveau. Banken forventer at bruge Vækstkaution væsentligt mere i fremtiden. Senest har de ydet lån med Vækstkaution til virksomheden T-Rex Engineering ApS, som producerer effektpedaler til bl.a. D-A-D, som pryder forsiden. Bankerne spiller også en vigtig rolle for Kom-i-gang-lån, som vi oplever et fornuftigt træk på. Med et lån til designer Katrine Smedegaard, der med den nye kapital kan rette sit fokus mod udlandet, er vi oppe på af de særlige iværksætterlån, som blev lanceret i Vi har ligeledes et godt samarbejde med Accelerace, et forretningsudviklingsprogram, som hjælper nystartede virksomheder ud på markedet og gør dem klar til investering. Her er vi med til at finansiere programmet som et led i vores indsats over for vækstiværksættere. Indtil videre har den særlige model med intensive udviklingsforløb og direkte sparring ude i virksomhederne leveret gode resultater. I dette nummer af Venture møder du således en række af vores samarbejdspartnere. Du kan læse virksomhedernes spændende historier, følge udviklingen i venturemarkedet og få et aktuelt bud på landbrugets udfordringer. God fornøjelse med magasinet. Christian Motzfeldt direktør i Vækstfonden Har du ændringer til din adresse, så send en mail til Kathryn Lisberg på Magasinet Venture udkommer næste gang i december Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i danske virksomheder for et samlet tilsagn på ca. 10 mia. kr. Side 10 Klæder iværksættere på til vækst Vækstvirksomheden Abeo fik mulighed for at udvikle deres forretning gennem Accelerace-programmet, som skal udvikle nye vækstvirksomheder med internationalt potentiale. I dag er Abeo blevet klar til markedet, de har rejst den,, fornødne startkapital og har netop fået deres første salg i hus. Side 18 adgang til vækstkaution kraftigt udvidet Nu får endnu flere virksomheder adgang til Vækstkaution. En lovændring giver nemlig virksomheder med op til 250 ansatte adgang til kautionerne, som nu også dækker leasing, factoring og garantier. Samtidig er låneloftet forhøjet fra 10 til 25 mio. kr. Heldigvis har vi mange gode samarbejdspartnere, som gør en stor indsats for at give virksomhederne bedre adgang til finansiering Side 20 mange landbrug gør det godt Landbrugets økonomiske situation og gældskrise har i den senere tid skabt store overskrifter i medierne og givet anledning til en heftig debat. Og der er mange forgældede landbrug. Men rundt omkring i landet har professionelle og dygtige landmænd faktisk stadig overskud på driften. Venture nr. 2, september 2011 Magasinet Venture udgives af Vækstfonden, Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup l Redaktion: Christian Motzfeldt (ansvarshavende redaktør) samt Kommunikation og analyse Tekst: Kommunikation og analyse Design: Kommunikation og analyse Tryk: Datagraf Oplag: Forsidefoto: Scanpix Side 2 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 3

3 Venturemarkedet i kølvandet på finanskrisen Tiden er ikke til home runs Siden finanskrisen er antallet af virksomheder, som modtager venturekapital for første gang, faldet i Europa. Til gengæld investeres der mere i den enkelte virksomhed. Vi bør have et stærkere fokus på kvaliteten i venturefondenes porteføljer, mener chefanalytikeren i EVCA. Samtidig skal vi indstille os på færre store kassesucceser, siger redaktøren af Venture Capital An International Journal of Entrepreneurial Finance Colin Mason, professor ved University of Strathclyde i Skotland og redaktør af Venture Capital, et internationalt tidsskrift om finansiering af iværksættervirksomheder Cornelius Müller, chefanalytiker i European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) Side 4 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 5

4 Venturemarkedet i kølvandet på finanskrisen Antal virksomheder, som modtager venturekapital for første gang (pr. 1 mio. indbyggere) Markedet for venturekapital har været inde i en turbulent periode. Den seneste opgørelse fra den europæiske brancheorganisation for udbydere og forvaltere af venturekapital EVCA viser, at antallet af virksomheder, som modtager venturekapital for første gang, er dalet fra 2007 til 2010, men at der samtidig investeres mere pr. virksomhed. I 2010 fik virksomhederne i gennemsnit tilført 9,1 mio. kr. fra europæiske ventureinvestorer. Antallet af virksomheder, der i 2010 modtog venturekapital for første gang, udgjorde i Danmark 3,5 pr. mio. indbyggere mod 5,3 i Det placerer antallet af danske ventureinvesteringer på niveau med investeringerne i USA, Storbritannien og Holland, men lavere end i Sverige og Norge. Størrelsen af de enkelte danske investeringer er på niveau med det europæiske gennemsnit. Trenden er den samme over det meste af Europa, selvom der er forskelle fra marked til marked. Det lavere antal nye investeringer opvejes af, at de enkelte investeringer er blevet større, og at der har været fokus på opfølgningsinvesteringer. Aktivitetsniveauet er dalet efter finanskrisen, men vi ser i dag mindre hype og mere substans end tidligere, siger chefanalytiker Cornelius Müller fra EVCA. Han advarer mod at bruge antallet af investeringer og mængden af tilgængelig kapital som eneste indikatorer for markedets tilstand. Mekaniske sammenligninger af tallene over tid i de enkelte lande såvel som på tværs af landegrænser kan ikke bruges som målestok for markedets tilstand. Vi bliver nødt til at spørge os selv, om antallet af investeringer og mængden af kapital matcher de investeringsmuligheder, der er i de enkelte lande. Der har i de fleste lande været meget fokus på tilgængeligheden af kapital, men i virkeligheden har mængden og især kvaliteten af de virksomheder, der er til rådighed for investering, større betydning for aktivitetsniveauet, siger chefanalytikeren og er helt klar i sin holdning til, hvor vi bør fokusere: Fremtiden ligger i porteføljerne, for det er her, værdierne bliver skabt. Vi bør i langt højere grad vurdere venturemarkedets styrke ud fra kvaliteten af de selskaber, der er i fondenes porteføljer. Markedet har ændret karakter Colin Mason, redaktør af Venture Capital An International Journal of Entrepreneurial Finance og professor på University of Strathclyde i Skotland, er enig i, at venturemarkedet har ændret karakter de senere år. Han ser bl.a. den fastlåste situation på børserne verden over som en væsentlig faktor. Ventureinvestorerne har traditionelt sat deres lid til, at nogle få store kassesucceser, såkaldte home runs, skulle sikre afkastet på fondene. Men de helt store home runs er typisk kommet ved børsnoteringer, som vi har set væsentligt færre af efter finanskrisen. Derfor har fondene i stedet solgt deres porteføljeselskaber til andre virksomheder. Det er en anden model, som giver lavere afkast pr. investering, og det er markedet nok nødt til at indstille sig på. Vi ser allerede nu tendensen i USA, hvor det tiårige afkast er faldet betydeligt, siden dotcomboblen brast, siger professoren. Marked frem for teknologi Samtidig mener han også, at de typiske ventureinvesteringer har skiftet karakter fra virksomheder med fokus på teknologiudvikling til virksomheder, der sigter mod at udnytte teknologierne kommercielt. Der er sket et skifte i fokus fra investeringer i technology push til market pull. En betydelig del af de nye teknologivirksomheder er eksempelvis ikke så kapitaltunge i de tidlige faser som førhen, og investeringerne vil ofte være for små til venturefondene. Fondene fokuserer derfor på mere modne virksomheder, som satser på at udnytte teknologierne kommercielt, og som har større sandsynlighed for at nå markedet med deres produkter. Både Müller og Mason mener, at vi kommer til at se et skred i kompetencerne i den europæiske venturebranche. Stadig flere fonde vil blive forvaltet af managere med iværksætter- og brancheerfaring. Venturefonde i 70 erne og 80 erne blev typisk forvaltet af managere med iværksætter- eller industrierfaring. Op gennem 90 erne vandt bankfolkene større indpas med fokus på den finansielle side af investeringerne. Nu ser vi imidlertid, at de succesfulde iværksættere og andre med erfaring fra udvikling og drift af virksomheder vinder frem i branchen, hvilket kunne tyde på, at værdiudviklingen i virksomhederne igen er kommet i centrum, siger Colin Mason. Venturemarkedet har udviklet sig, og det vil fremadrettet også stille nye krav til de offentlige organisationer. De vil bevæge sig mod en mere netværksorienteret rolle, mener Cornelius Müller. Landene har forskellige strategier fra det offentliges side, og det er afspejlet i store forskelle i tallene fra land til land. Vi står midt i en krise, men når den letter, vil vi formodentlig se en offentlig indsats, som vil bevæge sig mod at skabe netværk og infrastruktur snarere end at agere som investor direkte i virksomhederne. Det vil være konsekvensen af et mere modent venturemarked. Kilde: EVCA for Vækstfonden, Tal fra Vækstfondens markedsanalyse Det danske marked for venturekapital, 2011 Det gennemsnitlige afkast (IRR) ekskl. omkostninger opdelt i to perioder afhængig af venturefondenes etableringsår. Kilde: Atlantic Drift, NESTA 2011 Storbritannien USA Side 6 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 7

5 fonde Dansk Vækstkapital investerer bredt Dansk Vækstkapital har et bredt investeringsfokus. Vi skal både investere i small cap-, mid cap- og venturefonde samt fonde, der tilbyder mezzaninkapital. Vi skal sikre kapital til de virksomheder, der har størst potentiale for vækst, siger Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand i Dansk Vækstkapital Regeringen indgik i januar i år en aftale med LD, ATP og F&P om at etablere en ny fond på 5 mia. kr. med kapital fra alle landets pensionsinstitutter samt ATP og LD. Fonden hedder Dansk Vækstkapital og har en bestyrelse med Lars Nørby Johansen i spidsen. Vi har stillet bestyrelsesformanden 10 spørgsmål om den nye fond Hvorfor er Dansk Vækstkapital blevet etableret? Dansk Vækstkapital skal være med til at skabe flere vækstvirksomheder. Med aftalen mellem regeringen og pensionsinstitutterne samt ATP og LD øger vi udbuddet af risikovillig kapital, som skal sætte gang i væksthjulene. Hvad skal Dansk Vækstkapital investere i og hvorfor netop det fokus? Dansk Vækstkapital har et bredt investeringsfokus. Vi skal både investere i small cap-, mid cap- og venturefonde samt fonde, der tilbyder mezzaninkapital. Vi skal sikre kapital til de virksomheder, der har størst potentiale for vækst, og som kan levere et konkurrencedygtigt afkast til investorerne. Og det er uanset, hvilken branche virksomhederne kommer fra. Hvad er investeringskriterierne? Dansk Vækstkapital investerer udelukkende i fonde, der har fokus på vækstvirksomheder. Forvalterne af fondene skal være eksperter på det område, de investerer i, og have bevist, at de kan skabe værdi og afkast. Det er også vigtigt, at fondene er kommercielt levedygtige. Derfor har de typisk en størrelse på mio. kr. Og så skal fondene leve op til sociale og etiske principper i forbindelse med deres investeringer. Hvordan får man adgang til kapital fra den nye fond? Dansk Vækstkapital investerer i fonde og ikke direkte i virksomheder. Fondene skal leve op til en række kriterier for at komme i betragtning til en investering. Som virksomhed skal du derfor kontakte forvalterne af de fonde, Dansk Vækstkapital investerer i, for at få adgang til kapitalen. Hvor mange fonde og i sidste ende virksomheder vil få gavn af den nye kapital? Vi forventer at investere i nye fonde. Fondene vil formodentlig kunne investere i ca. 100 danske virksomheder i løbet af de næste 5 år og måske mere end det dobbelte i løbet af 10 år. Hvad er tidshorisonten for Dansk Vækstkapitals investeringer? Dansk Vækstkapital kan give tilsagn til nye fonde frem til udgangen af De fonde, der bliver investeret i, vil typisk have en levetid på år. Vil der blive investeret mere eller mindre i venturefonde i Danmark, nu hvor pensionsinstitutterne stiller en del af deres kapital til rådighed gennem Dansk Vækstkapital? Der vil samlet set være mere kapital til rådighed. Også til ventureinvesteringer. Historisk set har pensionsinstitutterne ikke investeret ret meget i venture, og deres samlede eksponering over for venture vil selv med bidraget til Dansk Vækstkapital være relativt beskeden. Venturebranchens udfordring er at skabe nogle stærke og levedygtige fonde, som kan levere et konkurrencedygtigt afkast. Netop det medvirker pensionsinstitutterne til gennem Dansk Vækstkapital og skaber dermed samtidig et bedre grundlag for, at de selv og andre investorer også kan øge deres investeringer direkte i fondene. Hvilken rolle spiller Dansk Vækstkapitals bestyrelse? Det er pensionsinstitutterne, der har indstillet bestyrelsen, og økonomi- og erhvervsministeren, der har udpeget den. Bestyrelsen fastlægger fondens investeringspolitik og -kriterier samt træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vækstfonden er udpeget som sekretariat for Dansk Vækstkapital, men hvad betyder det i praksis? Det betyder, at det er Vækstfonden, som fondsforvalterne indsender deres materiale og dokumentation til, da det er Vækstfonden, der har den daglige kontakt til fondene. Hvornår er Dansk Vækstkapital en succes? Dansk Vækstkapital er en succes, når kapitalen kommer ud at arbejde først i fondene og dernæst i virksomhederne. Det er forudsætningen for, at investeringerne både kan skabe vækst og et konkurrencedygtigt tocifret afkast til investorerne. Bestyrelsen i Dansk Vækstkapital Lars Nørby Johansen, formand Viggo Nedergaard Jensen, næstformand Birgit Wøidemann Nørgaard Nina Movin Asbjørn Berge Michael Ring Peter E. Hansen Hvad er small cap- og mid capfonde? Small cap- og mid cap-fonde investerer i virksomheder med op til ansatte og en omsætning på op til mio. kr. De enkelte investeringer varierer i størrelse, og fondene investerer ofte i flere forskellige brancher. En fond bestyres af et team af forvaltere med særlige kompetencer inden for fondens investeringsområde. Hvad er mezzaninkapital? Mezzaninkapital er såkaldt ansvarlig lånekapital. Ansvarligheden ligger i, at mezzaninlånet er efterstillet virksomhedens øvrige kreditorer og på den måde fungerer som en form for ekstra egenkapital. Virksomheder anvender derfor typisk mezzaninlån til at øge deres soliditet. Mezzaninlån er dyrere end andre lånetyper, som dog oftest ikke vil være tilgængelige pga. af virksomhedernes mangel på egenkapital. Virksomhedsejeres reelle alternativ til mezzaninlånet vil derfor typisk være at skaffe yderligere egenkapital ved at sælge en del af virksomheden. Med et mezzaninlån undgår de at sælge ud af virksomheden og dermed at afgive kontrol. Historik 13. januar 2011: Regeringen, F&P, ATP og LD bliver enige om en model, der kan øge udbuddet af risikovillig kapital til iværksættere samt små og mellemstore virksomheder. Aftalen om Dansk Vækstkapital er på plads. 8. april 2011: Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen udpeger bestyrelsen for Dansk Vækstkapital og Lars Nørby Johansen som formand. 29. juni 2011: Pensionsinstitutterne giver tilsagn om 4 mia. kr. i kapital til Dansk Vækstkapital i første runde. Fonden er nu formelt etableret og klar til at investere. 8. juli 2011: Offentliggørelse af, at tre fonde får betingede tilsagn om 775 mio. kr. fra Dansk Vækstkapital. Fondene vil kunne investere i op mod små og mellemstore vækstvirksomheder i de kommende år. Foto: torben klint Side 8 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 9

6 Accelerace Klæder iværksættere på til vækst Vækstvirksomheden Abeo fik mulighed for at udvikle deres forretning gennem Acceleraceprogrammet, som skal udvikle nye vækstvirksomheder med internationalt potentiale. I dag er Abeo blevet klar til markedet, de har rejst den fornødne startkapital og har netop fået deres første salg i hus Accelerace er et forretningsudviklingsprogram for ambitiøse iværksættere, som har et unikt produkt, men mangler ressourcer, specifikke kompetencer eller netværk til at føre deres ide ud i livet. Programmet klæder iværksætterne på til at få deres produkt hurtigt og effektivt på markedet, så de kan rejse finansiering. Der er flere gode ideer end dem, som ender med at blive til succesfulde virksomheder. En af årsagerne er, at virksomhederne ikke har de fornødne forudsætninger til at føre deres ide ud i livet. Dem vil vi klæde på, så de bliver attraktive for investorerne. Derfor har vi interviewet samtlige venturefonde i Danmark og dannet os et godt billede af, hvilke virksomheder der er interessante for investorerne, fortæller Peter Torstensen, direktør i Accelerace og adm. direktør i forskerparken Symbion A/S. To gange om året optager Accelerace nye deltagere i programmet. Ansøgerne skal igennem en proces, hvor ansøgere bliver reduceret til 10-15, som får mulighed for at gennemføre programmet. Og de potentielle investorer følger med hele vejen. Udvælgelseskomiteen består nemlig af centrale investorer fra fx Sunstone Capital og SEED Capital. Via Accelerace får vi øje på potentielle nye investeringer. Og virksomhederne er meget mere interessante, når de har været igennem programmet og er blevet til den fulde pakke. Der er de simpelthen blevet mere klar til at modtage investeringer. Af og til henviser jeg også iværksættere til programmet, hvis jeg ikke mener, de er helt modne til markedet, siger partner i Sunstone Capital Christian Lindegård Jepsen, der sidder med i udvælgelseskomiteen. Fra kælder til marked Der findes flere iværksætterprogrammer i Danmark, men Accelerace adskiller sig markant på flere punkter. En afgørende forskel er, at vi er meget handlingsorienterede. Vi sørger fx altid for, at virksomhederne kommer ud til møder med kunder, inden de til sidst får lov til at præsentere deres forretning for 70 potentielle investorer på vores Investor Day. Samtidig bruger vi langt mere tid og mange flere ressourcer end andre programmer på at udvikle kompetencerne i virksomheden. Vi hjælper dem rent faktisk med at få omsat strategi til handling, siger Peter Torstensen. I løbet af de fem intensive måneder, programmet varer, møder virksomheden internationale eksperter og får konkrete værktøjer til at skabe succes. De får også Fakta om Accelerace-programmet Virksomhederne deltager i en række camps med internationale facilitatorer. Her bliver de introduceret for konkrete metoder og værktøjer og får individuel sparring med internationale iværksættere. Hver virksomhed får tilknyttet en konsulent, der kommer med input og kompenserer for mangel på ressourcer og kompetencer. Virksomhederne bliver tilknyttet specifikke eksperter, som løbende giver input til forskellige elementer i forretningen. Gennem et handlingsforløb kommer virksomhederne i dialog med potentielle kunder. Her sætter de gang i eksperimenter og får konkret feedback fra kunderne. 80 virksomheder har deltaget i programmet. 30 pct. har gennem programmet fået adgang til yderligere finansiering. Accelerace Invest Accelerace Invest er en ny fond, der låner op til 3,5 mio. kr. til de mest lovende virksomheder, der har gennemført Accelerace-programmet, men som endnu ikke er helt klar til ventureinvesteringer. Peter Torstensen, direktør i Accelerace og adm. direktør i forskerparken Symbion, lægger vægt på, at iværksætterne møder kunder og investorer i programforløbet Side 10 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 11

7 Accelerace adgang til et stort netværk af kunder, eksperter og investorer, og endelig får de tilknyttet en konsulent 1-2 dage om ugen, som populært sagt hjælper iværksætterne op af kælderen og ud på markedet. Mads Rasmussen, Senior Business Consultant hos Accelerace, har været konsulent for iværksætterne i vækstvirksomheden Abeo A/S. Virksomhedens produkt er en ny type superlet beton, der kan reducere CO2-udslippet og give mere fri arkitektur. Abeo er et godt eksempel på den type iværksættere, som bliver optaget i programmet. De har et unikt produkt med et stort markedspotentiale, en veldefineret aftager og ikke mindst et team, som, vi mener, kan løfte opgaven, fortæller Mads Rasmussen. Som konsulenter bliver vi deres kolleger og hjælper dem med alt lige fra at undersøge kundernes behov, og hvordan markedet ser ud, til at lægge en plan for produktion og markedsføring. Indtil videre har 80 virksomheder gennemført programmet. 30 pct. har fået adgang til mere finansiering, og en undersøgelse viser, at alle deltagere mener, at Accelerace har påvirket deres go-to-market-strategi positivt. Det har været en rigtig god oplevelse at deltage i Accelerace. Vi har hele tiden haft en god teknologi, men nu er vi nået til et punkt, hvor vi både har et færdigudviklet produkt, en produktion og det første salg. Accelerace har uden tvivl hjulpet os til at få speedet den proces op, siger Mads Løntoft, der er en af stifterne af Abeo. Et udpluk af de 80 virksomheder, der allerede har været igennem Acceleraceprogrammet: Flextrack fremstiller udstyr til sporing og overvågning af bl.a. maskiner og varer under transport. Medtime har udviklet et internetbaseret planlægnings- og registreringssystem, der varetager alle funktioner i forhold til administration af arbejdstid i den danske sundhedssektor. SunFlake virksomhed med speciale i solenergi, som udvikler en ny og billigere generation af solceller baseret på nanostrukturer. EntomoPharm medico-virksomhed med en banebrydende teknologi baseret på græshoppehjerner til evaluering af lægemidler. playitsound it-virksomhed, der udvikler og designer add-on-løsninger til eksisterende redskaber på fx legepladser, hvormed de bliver til levende spillekonsoller. EU, Vækstfonden, Vækstforum Hovedstaden, Region Midtjylland og Scion DTU står bag Accelerace Hvordan kommer man med? Accelerace starter programrunder to gange årligt, men behandler løbende nye ansøgninger. Alle danske innovative iværksættervirksomheder kan ansøge. På baggrund af en individuel evaluering får omkring 30 ansøgere lov til at præsentere sig for tidlige investorer, som Vækstfonden og innovationsmiljøerne. De udpeger herefter iværksættere, der får tilbud om at gennemføre Acceleraceprogrammet. Accelerace beskæftiger sig primært med virksomheder, der kan skaleres betydeligt. Derfor er det typisk virksomheder inden for it, biotek, greentech og industri, der bliver optaget i programmet. Side 12 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 13

8 kom-i-gang-lån har fået iværksætterlån Tøjdesigner Katrine Smedegaard har netop fået Kom-i-gang-lån i Nordea. Det bringer antallet af statskautionerede iværksætterlån op på Fra atelieret i Dragør kan hun nu rette blikket mod både Dubai, Rusland og Kina Rækken af pengeinstitutter, der har tilsluttet sig Kom-i-gang-lån-ordningen, vokser støt, og tilsammen rundede de i juli lån nr Kom-i-gang-lån er rettet mod iværksættere og opstartsvirksomheder, som ofte har svært ved at leve op til de krav om sikkerhed og indtjening, som pengeinstitutterne normalt stiller for at kunne yde lån. Hvis forretningen ser sund ud, og iværksætteren er kreditværdig, kan en garanti fra staten få pengeinstitutterne til at yde lån, selvom iværksætteren ikke kan stille normal sikkerhed. Og det er præcis, hvad nystartede virksomheder ofte har behov for, siger kautionschef i Vækstfonden Niels Kipp Lauesen. Rådgivning giver bedre chancer I forbindelse med lånet får iværksætterne tilbudt særlig rådgivning i virksomhedsstart. Det er en af grundene til, at virksomheder med Kom-i-gang-lån har større succes end andre nystartede virksomheder. Kom-i-gang-lån nr blev ydet af Nordea og gik til tøjdesigner og buntmager Katrine Smedegaard, som etablerede sin virksomhed Katrine Smedegaard Copenhagen i august sidste år. Sin anden kollektion lancerede hun på designmessen CPH Vision i august Jeg ville være selvstændig, men da jeg hverken er født med en sølvske i munden eller har en rig onkel, gik jeg fra starten efter Kom-i-gang-lån. Nordea var med på ideen, så nu har jeg mulighed for at gøre min drøm til virkelighed, siger Katrine Smedegaard, som er uddannet buntmager og designteknolog og har 10 års erfaring fra pelsbranchen. At finde sin niche Fra sit atelier i Dragør designer og sælger Katrine Smedegaard jakker, tasker og punge i pels og læder, og hun har valgt at gå helt nye veje i forhold til den traditionelle pelsbranche. 80 pct. af råmaterialerne er bæredygtige, fordi hele dyret er blevet udnyttet. Sælskindene kommer fra fangere, som bruger resten af dyret til at brødføde deres familier, og fåreskindene kommer fra Namibia, hvor dyrene udgør en vigtig del af de lokales kost. Det er vigtigt at finde sin niche. Min er bæredygtigt pels og skind. Jeg har lanceret min første kollektion, som er blevet godt modtaget, og med de nye midler skal jeg bl.a. til Dubai og præsentere mine produkter. Næste stop bliver Rusland og Kina, fortæller Katrine Smedegaard. Stigende aktivitet Fra 2005 til 2009 udgjorde det samlede udlån på kom-i-gang-lånene ca. 50 mio. kr. årligt. Med regeringens erhvervspakke fra efteråret 2009, hvor der også blev sat ekstra midler af til Kom-i-gang-lån, blev niveauet løftet til et samlet udlån på over 78 mio. kr. i Det høje niveau er fortsat i Om Kom-i-gang-lån En kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning rettet mod iværksættere og nystartede virksomheder. Lån på op til 1 mio. kr., hvor staten via Vækstfonden yder en garanti på 75 pct. af lånet. Ved oprettelse betales en engangspræmie på 3 pct. af lånets hovedstol. Læs mere om Kom-i-gang-lån på Katrine Smedegaard, buntmager og tøjdesigner, har fundet sin niche med forretningen Katrine Smedegaard Copenhagen. Hun kan snart præsentere sin kollektion for kunder i Rusland og Kina Nordea står for flest kom-i-gang-lån Nordea er med 354 kom-i-gang-lån siden 2005 den bank, der har ydet flest af de særlige iværksætterlån. Vi har spurgt underdirektør Claus Greve, hvorfor netop Nordea står for 34 pct. af det samlede antal lån. Hvordan har I implementeret ordningen? Vi har sikret os, at alle erhvervsafdelinger har mindst én medarbejder, som kender Kom-i-gang-lån til bunds. Dertil har vi i forbindelse med vores lancering af Erhverv+Privat-konceptet hvor mindre erhvervsdrivende har en rådgiver, som rådgiver om både privat- og virksomhedsøkonomi sørget for, at der i de fleste større privatfilialer sidder en eller flere medarbejdere, som har fokus på anvendelse af ordningen, når der kommer henvendelser fra iværksættere. Hvorfor står I for størstedelen af de ydede lån? Det skyldes dels Nordeas størrelse, dels det faktum, at vi har lagt vægt på uddannelse af de relevante medarbejdere, så de er trygge ved at anvende produktet. Og endelig vil jeg heller ikke afvise, at den aktive markedsføring af Kom-i-gang-lån på vores hjemmeside har en betydning. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi naturligvis stiller de samme kreditmæssige krav til disse kunder, som vi stiller til alle andre: Der skal være tale om et sundt og levedygtigt projekt, og garantien fra Vækstfonden tjener alene til at hjælpe med den kapital, en iværksætter ikke altid selv kan stille op med. Foto: ricky john molloy Side 14 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 15

9 Vækstfonden tal 35 pct. af alle vækstkautioner siden maj 2010 har landbruget stået for 85 pct. af de virksomheder, der ansøger om Vækstkaution, får tilsagn 6 nye investeringer i år 70 pct. af de virksomheder, Vækstfonden har finansieret, ligger i Vestdanmark 733 mio. kr. har danske ventureselskaber investeret for i 1. halvår ansøgninger om Vækstkaution i år for et samlet lånebeløb på 1,1 mia. kr. 863 ejerskifter medfinansieret af Vækstfonden siden kom-i-gang-lån siden 2005 NU: Vækstkaution for lån op til 25 mio. kr. Side 16 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 17

10 vækstkaution Adgang til Vækstkaution kraftigt udvidet Nu får endnu flere virksomheder adgang til Vækstkaution. En lovændring giver nemlig virksomheder med op til 250 ansatte adgang til kautionerne, som nu også dækker leasing, factoring og garantier. Samtidig er låneloftet forhøjet fra 10 til 25 mio. kr. 1. juni vedtog Folketinget en ændring af lov om Vækstfonden, der medfører en betydelig udvidelse af vores muligheder for at stille kaution. Det betyder bl.a., at virksomheder med op til 250 ansatte nu også kan anvende kautionerne, hvor grænsen før var 100 ansatte. Denne højere grænse for antal ansatte svarer til EU s definition af små og mellemstore virksomheder. Nye muligheder Indtil ændringen trådte i kraft 1. juli, har vi kun kunnet stille kaution over for penge- og realkreditinstitutter. Nu er det imidlertid også blevet muligt at kautionere for fx leasing- og factoringselskaber, der bidrager med finansiering til små og mellemstore virksomheder. Gulerodsproducenten Denfood A/S er en af de første virksomheder, der kan glæde sig over de nye kautionsmuligheder. Med tilsagn om Vækstkaution får de nu mulighed for at lease to specialmaskiner: En, der tager gulerødderne op af jorden, og en, der pakker dem i halv- og 1-kilos-bakker. De nye maskiner vil rationalisere arbejdsprocessen og forøge produktionen. Uden en vækstkaution ville et leasingselskab ikke påtage sig den risiko, der er forbundet med at investere i specialmaskiner, som kan være svære at afsætte eller lease til andre. Ifølge vicedirektør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard vil ændringerne have betydelig effekt, også på kort sigt. "Vi har oplevet en kraftigt stigende efterspørgsel på Vækstkaution, og vi har desværre måttet sige nej til en række virksomheder med perspektivrige projekter. Enten fordi virksomheden har haft mere end 100 ansatte, eller fordi finansieringen skulle ske som leasing. Virksomhederne har altså haft et behov for finansiering med Vækstkaution, som vi ikke har kunnet opfylde. Med de udvidede rammer har vi derfor mulighed for at medfinansiere vækst i endnu flere virksomheder," siger Rolf Kjærgaard. Endnu større lån med Vækstkaution Det er også helt nyt, at vi kan tilbyde kautioner på lån og anden fremmedfinansiering på op til 25 mio. kr., hvor loftet tidligere var 10 mio. kr. Midlerne var afsat på finansloven for 2011, men forhøjelsen af loftet krævede en godkendelse fra EU-Kommissionen, der nu er faldet på plads. Det nye loft giver mulighed for at øge det samlede udlån med Vækstkaution med yderligere 1,4 mia. kr. Vi oplever et stort behov for finansiering ved fx ejerskifter og større investeringer i mellemstore virksomheder. Og her er der typisk tale om store lån på over 10 mio. kr. Med de nye muligheder, som kommer oven i vores øvrige kautioner, kan yderligere omkring 100 virksomheder få adgang til at låne i landets pengeinstitutter til nye aktiviteter, siger Rolf Kjærgaard. de Nye muligheder Vækstkaution kan nu også ydes for leasing, factoring og garantier. Vækstfonden kan nu kautionere for lån på op til 25 mio. kr. Virksomheder med op til 250 ansatte kan nu også få Vækstkaution. Fordele for långiver ved vækstkaution Risikoen ved udlån bliver væsentligt reduceret. statsgaranterede. Mulighed for at få udbetalt kautionsbeløbet straks, hvis lånet bliver misligholdt. Kravet til kapitaldækning reduceres, fordi Vækstfondens kautioner er Store lån Det er stadig sådan, at vækstkautionen dækker finansieringsinstituttets risiko med 75 pct. på lån på op til 10 mio. kr. Hvis virksomheden har behov for et lån, der overstiger de 10 mio. kr., dækker Vækstfonden 65 pct. af risikoen for den resterende del af finansieringen på op til 25 mio. kr. Vækstkaution 2011 Ved udgangen af juli 2011 havde 216 virksomheder fået tilsagn om Vækstkaution for et samlet lånebeløb på ca. 720 mio. kr. Side 18 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 19

11 vækstkaution Mange landbrug gør det godt Landbrugets økonomiske situation og gældskrise har i den senere tid skabt store overskrifter i medierne og givet anledning til en heftig debat. Og der er mange forgældede landbrug. Men rundt omkring i landet har professionelle og dygtige landmænd faktisk stadig overskud på driften Fra pressen kender vi billedet af, at landbruget er i så store gældsproblemer, at det påvirker samfundsøkonomien. Mange har opkøbt jord til alt for høje priser, optaget lån i fremmed valuta og foretaget investeringer, som har været en dårlig forretning. Det dystre billede baserer sig på gennemsnitstal for sektoren. Men gennemsnitslandmanden eksisterer ikke, og der findes mange dygtige landmænd, som tjener gode penge og har investeringsprojekter, der hænger godt sammen. Man kan ikke skære alle danske landbrug over én kam, som man ellers har gjort det i debatten. Når det kommer til indkomst og driftsledereffekt i landbruget, er der en enorm spredning. Og sådan har det altid været. Der er stadig landmænd, der tjener penge. Vores beregninger viser dog, at ca landbrug var teknisk insolvente i 2009, og det tal er nok ikke mindre i dag, fortæller Henrik Zobbe, direktør for Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet. Det er de landmænd, der har klaret sig godt igennem krisen, der har størst vækstpotentiale. De kender deres egne kompetencer og begrænsninger og ved, hvor og hvornår de skal søge rådgivning. Og så har de fuldstændig styr på, hvornår de skal investere eller lade være, siger Henrik Zobbe. Selvforsyning skaber stabile landbrug I dag er det mere afgørende at have styr på forretningen end nogensinde før. Finanskrisen, men også liberaliseringen af de internationale kapitalmarkeder og af EU's landbrugspolitik har gjort erhvervet mere følsomt over for såvel vind og vejr som udsving i foder- og fødevarepriser. Man bliver nødt til at dele det op og se på, hvem der klarer sig godt, og hvem der ikke gør. Så får vi et helt andet og mere realistisk billede af landbruget, siger Hans Jørgen Rasmussen, udviklingskonsulent inden for driftsøkonomi og strategi hos Agrovi, Videncenter for landbrug og erhverv, som er en del af Dansk Landbrugsrådgivning. Han har netop undersøgt, hvordan de 10 pct. bedste og 10 pct. dårligste svinebedrifter ser ud. Og det er der kommet nogle interessante konklusioner ud af. De bedrifter, der klarede sig bedst, havde harmoni mellem bedrift og jordbrug. Det var altså de integrerede produktioner, hvor de både producerede smågrise og slagtesvin, hvor de havde en høj selvforsyningsgrad af korn, og hvor de brugte hjemmeblandet foder. Her er landmændene nemlig ikke lige så følsomme over for svingningerne i prisen på smågrise, korn og afsætning af gylle. Dermed ikke sagt, at der ikke findes specialiserede landbrug, der klarer sig rigtig godt, men de er afhængige af salgssituationen, og derfor løber de en langt større risiko. Især hvis de samtidig har en stor gæld, forklarer Hans Jørgen Rasmussen. Er vi dygtige nok? Hans Jørgen Rasmussen peger også på, at gode lederevner og faglige kompetencer spiller en væsentlig rolle for landbrugets konkurrenceevne i fremtiden. Det tilslutter Henrik Zobbe sig: Der er i princippet ikke nogen forskel på mit job som leder på Fødevareøkonomisk Institut og jobbet som landmand, når det kommer til økonomistyring, strategisk ledelse og personaleledelse. Så hvorfor skulle landbruget ikke også begynde at fokusere på dygtige ledere og ledelsesmæssige kompetencer, siger han og fortsætter: I det hele taget er det vigtigt, at vi stiller os selv spørgsmålet, om vi er dygtige nok. I en globaliseret verden uden toldmure og med skiftende afsætningsmuligheder, er vi da dygtige nok? Henrik Zobbe fremhæver, at uddannelse og efteruddannelse af landmænd og landbrugsrådgivere er altafgørende for landbrugets fremadrettede vækstpotentiale. Vi bør lægge mærke til, hvad det er, de dygtige og produktive landmænd gør rigtigt og så lære af det. Og så bør vi rette fokus mod de uddannelser, efteruddannelser og den rådgivning, der er til rådighed inden for sektoren, og give dem et hovedeftersyn. Der er for mig ingen tvivl om, at vi kan gøre tingene bedre. Henrik Zobbe: Man kan ikke skære alle danske landbrug over én kam, som man ellers har gjort det i debatten. Når det kommer til indkomst og driftsledereffekt i landbruget, er der en enorm spredning. Og sådan har det altid været Henrik Zobbe Direktør for Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Uddannet landmand og har en baggrund inden for landbrug, inden han i 1999 blev uddannet jordbrugsøkonom. Vækstkaution for landbrug Landbrug kan få Vækstkaution til fx at finansiere ejerskifte, køb af fast ejendom og jord, opførelse eller forbedring af fast ejendom; udgifter til køb af driftsinventar, maskiner, it og udstyr samt køb af ydelser fra konsulenter og rådgivere. Lån med Vækstkaution udstedes efter samme principper som til virksomheder inden for andre sektorer. EU-regler om statsstøtte betyder imidlertid, at der er særlige betingelser for landbruget, som man skal være opmærksom på. Betingelserne er beskrevet på Vækstfondens hjemmeside Foto: scanpix Side 20 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 21

12 Brdr. spangsberg Vækstkaution til mere end 130 landbrug Brødrene Spangsberg fra Skjern har netop fået lån med Vækstkaution, der sikrer deres kvægbedrift i fremtiden. Dermed har mere end 130 landbrug fået tilsagn om et statsgaranteret lån. Det bringer det samlede statskautionerede udlån til landbruget op over en halv mia. kr. Jørgen og Jacob Spangsberg fra Skjern har nu købt deres far ud og har planer om at bygge en ny og større stald. Besætningen af årskøer skal vokse fra 200 til 400, og forholdene i og omkring stalden bliver kraftigt forbedret. Lugtgenerne i den nye stald er fx blevet betydeligt mindre. Det er en fordel for både køer, omgivelser og ikke mindst for dem, der arbejder i stalden. Hvis vi også skulle kunne se os selv i landbruget om år, var vi nødt til at gøre noget. Vores produktionsudstyr er slidt, og vores stalde er hårdt belagte. Vi fremtidssikrer nu vores bedrift og sikrer et bedre nærmiljø. Skjern Bank har været meget samarbejdsvillig, men finansieringen af den nye stald var aldrig kommet på plads uden Vækstkaution, siger Jacob Spangsberg. Vækstkaution får bankerne med Landbruget fik adgang til den statslige kautionsordning Vækstkaution i maj Siden da har landbruget vist massiv interesse og har stået for 40 pct. af det samlede udlån med Vækstkaution. Landbrugets interesse for Vækstkaution har været overvældende stor. I øjeblikket får vi 2-3 ansøgninger om ugen. Vi oplever, at rigtig mange veldrevne landbrug har fornuftige planer, men også at de har svært ved at finansiere nye, store investeringer på normal vis, siger Palle Christiansen, landbrugschef i Vækstfonden. Jørgen og Jacob Spangsberg er et godt eksempel på, hvordan Vækstkaution kan gøre en forskel ved at lette pengeinstitutterne for en betydelig del af deres risiko. Vi er meget tilfredse med, at et fremtidssikret produktionsapparat nu er på plads for Jørgen og Jacob Spangsberg, som er rigtig gode eksponenter for fremtiden i dansk landbrug. Vi bakker gerne op om udviklingen af solide landbrugsbedrifter, og Vækstfonden har været en konstruktiv medspiller hele vejen, siger Per Munck, direktør for Skjern Bank. Jørgen og Jacob Spangsberg høster majs og planlægger udbygningen af deres bedrift Per Munch, direktør i Skjern Bank: Vi bakker gerne op om udviklingen af solide landbrugsbedrifter, og Vækstfonden har været en konstruktiv medspiller hele vejen Foto: niels rosenvold side 22 venture nr. 2 / 2011 Side 22 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 23 venture nr. 2 / 2011 side 23

13 T-Rex Engineering Jagten på den perfekte lyd Carlos Santana, Paul McCartney og John Mayer er blot nogle af de guitarister, der bruger effektpedaler fra sydjyske T-Rex Engineering til at skabe den helt rigtige lyd, når de står på scenen. Med Vækstkaution vil virksomheden nu fordoble produktpaletten T-Rex Engineering ApS fra Vejle er blandt verdens største eksportører af kvalitetsguitarpedaler, og de er efterhånden blevet fast inventar på scenen, når en række legendariske guitarhelte skal skabe den særlige lyd af rock and roll for deres publikum. Efter et dårligt regnskabsår under finanskrisen skulle der skub i forretningen hos T-Rex Engineering. Det krævede et lån med Vækstkaution i Danske Bank, før virksomheden kunne begynde realiseringen af en aggressiv målsætning om at fordoble både sortiment og omsætning på bare to år. I det år, der er gået, siden vi fik lånet, har vi fået forretningen i gang igen. Vores lager er vokset med 250 pct., og den største udfordring er nu at styre logistikken omkring varebestillinger, produktion og leveringer. Så det går bestemt i den rigtige retning, fortæller adm. direktør og medejer Steen Meldgaard. Passion for lyd Virksomheden blev stiftet i 1996 af de to barndomsvenner Lars Dahl og Sebastian Jensen, der begge er udlært radiomekanikere. Passionen for god lyd og drømmen om at fremstille verdens bedste pedaler fik dem til at eksperimentere i et lille lejet lokale i Vejles industrikvarter eksperimenter, der siden blev til de prisbelønnede effektpedaler. Effektpedaler fungerer ved, at man sender guitarens lyd gennem et stykke elektronik, som giver en særlig effekt, fx rumklang, ekko eller forvrængning. Musikere har brug for forskellige effekter til at kunne producere musik, og guitarister er ingen undtagelse. Livet igennem jagter de den perfekte lyd. Præcis ligesom håndværkere har de brug for forskelligt værktøj. De afprøver og udskifter pedaler og gear for at kunne skabe den helt rigtige lyd, fortæller Steen Meldgaard. International succes I dag bliver pedalerne solgt i mere end 50 lande, bl.a. USA, Tyskland, Sydafrika, Chile, Canada og Filippinerne. Sammen med verdens største guitarkæde, amerikanske Guitar Center, har T-Rex Engineering indgået et særligt samarbejde om at fremstille en serie af pedaler, der kun forhandles i kædens butikker. Virksomheden har desuden introduceret mainstreamlinjen ToneBugs som supplement til deres professionelle linje, så også skoledrengen og familiefaren kan være med. Paul McCartney Carlos Santana John Mayer Pete Townshend, The Who Dave Keuning, The Killers Mark Stoermer, The Killers Brad Whitford, Aerosmith Jacob Binzer, D-A-D Stig Pedersen, D-A-D Kasper Eistrup, Kashmir (foto) Boz Boorer, Morrissey bruger alle pedaler fra T-Rex Foto: scanpix side 24 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 25 Side 24 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 25

14 Vækstkaution Danske Bank: Flere vækstkautioner Danske Bank brugte Vækstkaution som ekstra sikkerhed ved finansieringen af effektpedalproducenten T-Rex Engineerings vækstplaner. Vi har stillet underdirektør i Danske Bank Henrik Søndergaard Frederiksen fem spørgsmål om, hvordan banken bruger Vækstkaution Hvornår bruger I Vækstkaution og til hvilke virksomheder? I situationer, hvor vi står med en god og sund virksomhed og et godt projekt, men hvor sikkerhederne, som virksomheden kan tilbyde, ikke er helt tilstrækkelige, kan Vækstkaution ofte være tungen på vægtskålen. I de situationer kan vi tilbyde en finansiering, vi ellers ikke ville kunne få på plads, og både virksomheden, Vækstfonden og banken står tilbage med en succes. Hvordan har I implementeret ordningen? Vores kreditchef og jeg har faktisk netop sat vores navnetræk under det andet nummer af vores interne nyhedsbrev Nyt om Vækstkaution. I denne udgave annoncerer vi for de nyeste muligheder med Vækstkaution, fx forhøjelsen af beløbsgrænsen fra 10 til 25 mio. kr. Vi benytter også nyhedsbrevet til at opfordre alle medarbejdere i bankens erhvervsog kreditorganisation til at indtænke Vækstkaution, hver gang de står med en relevant finansieringsmulighed. Herudover opdaterer vi naturligvis vores interne informationssider, så de nye muligheder er let tilgængelige for alle i banken. Hvad har I gjort for at udbrede brugen af Vækstkaution i jeres organisation? I denne måned turnerer jeg sammen med to af mine medarbejdere rundt til alle bankens ni regioner, hvor vi på halvdagsmøder præsenterer alle erhvervsrådgivere for nogle aktuelle emner på erhvervsfronten. Her bruger vi både tid og kræfter på at reklamere for Vækstkaution og de udvidede muligheder, der nu er til rådighed for vores kunder og rådgivere. Vi viser kort sagt, at vi vil det her. Hvad vil I gøre for at bruge Vækstkaution mere? Oplysning og et kontinuerligt fokus er erfaringsmæssigt de to key drivers for succes med Vækstkaution. Derfor har vi siden foråret arrangeret en ny runde opfriskningsmøder i de lokale finans- og rådgivningscentre, hvor en medarbejder fra Vækstfonden præsenterer og diskuterer Vækstkaution med vores rådgivere og dermed bringer emnet i fokus. Forventer I at bruge Vækstkaution mere eller mindre i fremtiden og forventer I, at det bliver lige udbredt i hele landet? Ingen tvivl: mere! Der er steder i landet, hvor vores kunder og rådgivere bruger Vækstkaution flittigt, mens andre steder bærer præg af, at vi skal sætte nogle flere kræfter ind. I år har Vækstfonden åbnet kontor i Vojens, og sammen med Vækstfondens nye medarbejdere på Vojens-kontoret har vi prioriteret møder i de dele af lokalgeografien, hvor både vi og Vækstkaution er tyndt repræsenteret. Det tager vores rådgivere godt imod, og jeg ved, at Vækstfondens Vojens-kolleger får gode tilbagemeldinger på møderne. Det er sammen med de initiativer, jeg nævnte før, vejen fremad. Side 26 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 27

15 Operator systems 16 mio. kr. i ny kapital Kapital fra Vækstfonden skal være med til at sikre, at Operator Systems kommer med på vækstbølgen inden for Manufacturing Execution Systems. Konkurrence fra lavtlønslande og kvalitetssikring driver væksten Softwarevirksomheden Operator Systems ApS udvikler og producerer såkaldte Manufacturing Execution Systems (MES). Systemerne sikrer en direkte forbindelse mellem virksomheders forretningssystemer og maskiner i produktionen. I dag foregår udvekslingen af data mellem forretningssystem og produktion ofte manuelt især i de små og mellemstore virksomheder. Det er fx helt almindeligt, at ordre- og lagerlister bliver printet ud og afleveret til produktionschefen, som så derpå går i gang med at tilrettelægge og styre produktionen. Det vil Operator Systems gøre op med. Vores systemer kobler forretning og produktion. Vi automatiserer produktionsstyringen, så dataudvekslingen går hurtigere, og så virksomhederne altid ved, at de rigtige varer er på vej igennem produktionen. De store virksomheder bruger allerede systemerne, men de har hidtil været for dyre og komplekse til små og mellemstore producenter. Vi gør systemerne tilgængelige for alle både store og små, fortæller adm. direktør Tommy Vincentz Larsen, der har stiftet Operator Systems sammen med Henrik Jacobsen, som i dag er teknisk direktør. Med på vækstbølgen Kundelisten tæller allerede 100 virksomheder i Europa og Sydamerika. Med den nye kapital skal der endnu mere fart på væksten. Vores plan er at fordoble forretningen inden for det kommende år, og efterspørgslen er der. Faktisk oplevede vi et ekstra løft i antallet af henvendelser fra fødevarevirksomheder i kølvandet på tragedien med forurenede bønnespirer i Tyskland. Virksomhederne har simpelthen brug for langt hurtigere at kunne spore deres produkter fra slutkunden og hele vejen tilbage til produktionen for at undgå unødvendige tab i tilfælde af forurening. Den funktion er standard i vores systemer, siger Henrik Jacobsen. I Vækstfonden har investeringsansvarlig Søren Steen Rasmussen store forventninger til det nye selskab i porteføljen: Operator Systems har bevist, at deres system virker og gør en enorm forskel ude i virksomhederne. Hele markedet for MES er i vækst, fordi mange virksomheder prioriterer effektivisering af produktionen højt i kampen mod producenter i lavtlønslande. Vi forventer, at Operator Systems nu kan komme med på den vækstbølge, siger han. Stifterne af Operator systems, Tommy Vincentz Larsen og Henrik Jacobsen, gør nu også deres systemer tilgængelige for de små og mellemstore virksomheder Foto: torben klint side 28 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 29 Side 28 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 29

16 Vækst kassen vækstfondens klumme Husk på CIMITYM På universitetet MIT i Boston tilbyder man alle studerende et intensivt ugekursus i iværksætteri. Her lærer man det allervigtigste om at starte og drive sin egen virksomhed. Amerikanerne har en særlig forkærlighed for forkortelser, og med en nyfortolkning af det velkendte udtryk cash is king får de studerende i en af lektionerne at vide, at det mest afgørende at huske på som selvstændig er CIMITYM: Cash is More Important than your Mother. De selvstændige, der ikke lever efter dette, vil det angiveligt gå ilde. Connect Denmark Skubber den gode ide videre CONNECT Denmark er en uafhængig, privat nonprofitorganisation, som via sit netværk bestående af mere end 300 virksomheder, dygtige erhvervsfolk samt forskningsog innovationsmiljøer yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder. Netværksorganisationen hjælper dig, der har et produkt, en unik teknologi eller et koncept med vækstpotentiale. Måske er projektet blot drømmen om egen virksomhed, mens andre behøver et skub for at få sat gang i væksten. ANALYSE Erhvervslivets forskning, udvikling og outsourcing Kan international outsourcing af virksomheders kerneaktiviteter på lang sigt medføre outsourcing af forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU), når tilstrækkelig store dele af kerneproduktionen er udflyttet? Professor og ph.d. Anders Sørensen samt seniorrådgiver og ph.d. Martin Junge konkluderer i en ny analyse, at de danske virksomheder, som flytter kerneaktiviteter til udlandet, ofte har egne FoU-aktiviteter i Danmark. Og at de virksomheder, som flytter FoU-aktiviteter til udlandet, bruger en stor del af deres omsætning til at investere i FoU-aktiviteter i Danmark. Læs analysen Erhvervslivets forskning, udvikling og offshoring på Ordleg eller ej, så er rådet om at værdsætte kontanter godt at huske på. Her midt i vores finanskrisetid er det måske vigtigere end nogensinde. En forretningsplan kan se nok så pæn ud med indtægter, der overstiger udgifterne med en god margin, og en flot forrentning af den investerede kapital. Men man skal huske på, at de fleste almindelige virksomheder ikke går ned, fordi de har underskud. De går ned, fordi de ikke kan betale deres regninger også selvom de måtte have et regnskabsmæssigt overskud. Regninger skal som bekendt betales med kontanter, og her hjælper det ikke at henvise til et regnskabsmæssigt overskud. Det er derfor, kontanter er vigtige. Klummen er skrevet af Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden, og blev bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten 15. september Læs hele klummen på ANALYSE Jobskabelse i danske virksomheder foto: ricky john molloy Uge46 er et årligt tilbagevendende arrangement for dig, der drømmer om at starte egen virksomhed. Økonomi- og Erhvervsministeriet står sammen med 30 offentlige og private institutioner bag kampagnen, som er en del af Global Entrepreneurship Week, hvor over 100 lande sætter iværksætteri på dagsordenen. Fokus er rettet mod, hvordan man kan få succes som iværksætter, og hvordan man får sin virksomhed til at vokse. I 2010 deltog personer i 141 arrangementer landet over. De mange tilbud løber af stablen november i bl.a. Aalborg, Aarhus, Sønderborg, Svendborg, Roskilde og København. Læs mere på Beskæftigelsesvækst i pct. ( ) Alle virksomheder inkl. konkurser Virksomhedens alder Aktive virksomheder I løbet af krisen har Danmark mistet mange job i den private sektor. Analytiker Rikke Ibsen og professor Niels Westergaard-Nielsen har undersøgt, hvilken type virksomheder der kan være med til at genskabe de mistede job. Analysen viser, at det er virksomhedens alder og ikke størrelse, der har indflydelse på jobskabelsen. Det er nemlig de nye virksomheder, der har den største procentvise beskæftigelsesvækst. Læs analysen Job creation by firms in Denmark på papers.ssrn.com Side 30 venture nr. 2 / 2011 venture nr. 2 / 2011 side 31

17 Brug for ekstra sikkerhed for lån, garantier eller leasing? Står du over for at skulle investere i forretningsudvikling eller nyt produktionsudstyr? Vil du købe eller etablere en virksomhed? Og har du svært ved at stille tilstrækkelig sikkerhed? Så kan Vækstkaution være løsningen. Sammen med den sikkerhed, du selv kan stille, kan Vækstkaution bruges til at afdække risiko på dine garantier, dit bank- eller realkreditlån eller i forbindelse med leasing og factoring. Vækstkaution er en statslig lånegaranti, hvor finansieringsinstitutter får dækket 75 pct. af deres tabsrisiko på finansiering til mindre og mellemstore virksomheder. Kautionerne bliver udstedt af Vækstfonden og kan være en del af den løsning, som får finansieringen af din virksomhed til at falde på plads eksempelvis i forbindelse med ejerskifte, udvidelse af produktion eller start af ny virksomhed. Bring Vækstkaution på banen i dialogen med dit finansieringsinstitut for at få netop den finansiering, der skal løfte din virksomhed videre. Vækstfonden samarbejder med alle landets finansieringsinstitutter. Læs mere på Kontakt Vækstkaution på

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Finansiering med Vækstfonden Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Noget at leve af noget at leve for Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Vækstfonden - team LAND Mig selv sagde hunden.. - Udstyret med solid opvækst på kvægejendom på Mors med alt hvad det indebærer.

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finansiering til iværksættere

Finansiering til iværksættere Finansiering til iværksættere Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Kapitaldag i Næstved Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Michael Maahr, Danske Bank Thomas Frederiksen, Danske Bank Torben Ulf Larsen, Hvor vil vi stille skarpt? Metode til risikostyring Danske Banks kreditvurdering

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere