eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s"

Transkript

1 Koncernens adresser EG A/S Årsrapport EG A/S Årsrapport 2009

2 Årsrapport 2009 eg a/s eg utility a/s It gruppen a/s eg data inform a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as Bygteq it a s 2 EG A/S Årsrapport 2009

3 Indholdsfortegnelse ledelsesberetning... 4 Året i hovedtræk... 4 koncernens hovedtal... 7 Årets resultat... 8 forventninger til organisation og selskabsledelse Viden og ressourcer Udviklingsomkostninger Corporate Governance Samfundsansvar Medarbejderobligationer forretningsområder Koncern EG Danmark EG Utility IT Gruppen EG Data Inform risikostyring BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning anvendt regnskabspraksis definitioner koncernens REGNSKAB moderselskabets REGNSKAB JURIDISK KONCERNSTRUKTUR koncernens ADRESSER EG A/S Årsrapport 2009

4 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk Året i hovedtræk I 2009 lykkedes det EG A/S at levere det bedste driftsresultat (EBITA) i selskabets historie samtidig med opkøb i både Danmark og Norge. Men 2009 har også budt på en strategisk fokusering på kerneforretningen, hvilket sammen med den økonomiske krise, som indtrådte umiddelbart før året startede, har medført en faldende omsætning. I forbindelse med årsrapporten for 2008 berettede ledelsen, at det var blevet besluttet at foretage tilpasninger i organisationen, og det var således ledelsens forventning, at selskabet havde justeret sin omkostningsbase, således at den svarede til efterspørgslen i 2009, hvilket skulle vise sig at holde stik. Koncernens samlede driftsresultat (EBITA) blev på 67,3 mio. kr., hvilket er det bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie. Omsætningen endte på 924,3 mio. kr. Frasalg fra årets start Med virkning fra 1. januar 2009 solgte EG A/S TrueLink-konceptet og de tilhørende 13 medarbejdere til TrueLink A/S. TrueLink A/S blev etableret som et nyt selskab med den hidtidige leder af forretningsområdet, Per Hedeboe Jensen, som hovedaktionær. EG A/S fortsatte som investor i selskabet gennem en mindre aktiepost og via et medlemskab af bestyrelsen. Navneskifte Den 31. januar skiftede selskabet navn fra EDB Gruppen A/S til EG A/S. Beslutningen blev truffet på baggrund af en lang række interviews med både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, hvor der fremkom ønske om en bevægelse væk fra det noget bedagede EDB-udtryk. Omvendt var der, på tværs af alle adspurgte, stærk loyalitet over for EG, som i alle selskabets mere end 30 år er blevet benyttet i vores logo. Generalforsamling i april Den 6. april blev der afholdt generalforsamling, hvor følgende personer i denne forbindelse blev valgt til bestyrelsen: Lars Terney, Christian Jarnov, Torben Skriver Frandsen og Michael Haaning. Ud af bestyrelsen trådte den hidtidige formand Lars Bruhn. I samme omgang indtrådte de medarbejdervalgte repræsentanter: Susanne Frandsen (genvalg), Charlotte Kronborg Bennetsen (nyvalg) og Hanne Madsen (nyvalg). Ud af bestyrelsen trådte de tidligere medarbejdervalgte repræsentanter Bent Mosgaard og Carsten Jensen. I løbet af første halvår 2009 trådte Torben Skriver Frandsen ud af bestyrelsen og blev senere erstattet af Mogens Elsberg. Rekordindtjening i første halvår Efter årets første seks måneder kunne selskabet præsentere et halvårsregnskab, som viste en solid indtjeningsfremgang trods vigende marked. EG A/S driftsresultat (EBITA) udgjorde 34 mio. kr., hvilket var 31,3 % højere end i samme periode 2008 samt det bedste resultat for første halvår i 5 år. I denne halvårsrapport kommunikerede selskabet, at forventninger om en stigning i EBITA for hele 2009, i forhold til året før, blev opretholdt. Resultatfremgangen kan primært henføres til en effektivisering af koncernens leveranceprocesser, et fokus på reduktion af ikke-værdiskabende omkostninger samt en forbedret konkurrencemæssig position inden for branchespecifikke og procesoptimerende it-løsninger. Nettoomsætningen i første halvår 2009 udgjorde 487 mio. kr., hvilket var 9,6 % lavere end samme periode sidste år. Tilbagegangen i salget kan i al væsentlighed henføres til en generel investeringsmæssig tilbageholdenhed hos EG s kunder på grund af den nuværende 4 EG A/S Årsrapport 2009

5 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk globale økonomiske krise, samt en beslutning om at afvikle ikke-strategiske områder og løsninger. Bygteq it a s vil, efter sammenlægningen, fortsætte som en selvstændig forretningsenhed i EG. Ordrebeholdningen var ved udgangen af første halvår 2009 højere end ved indgangen til året. Nyt forretningsområde: Applikationsforvaltning EG startede den 2. november en ny forretningsenhed, Applikationsforvaltning, ledet af Lars Peter Jensen og Søren Helsted, der begge kom som partnere fra IBM og har stor erfaring inden for området. Med introduktionen af applikationsforvaltning kan EG fremover tilbyde fordelene ved brug af globale ressourcer, samtidig med at alle opgaver også bemandes med lokale EG-kompetencer med en solid brancheerfaring. Via et strategisk samarbejde med en af Indiens førende leverandører har EG udviklet et koncept for de virksomheder, som ikke ønsker at outsource deres it-support, men som ønsker omkostningsreduktion, fleksibilitet og skalerbarhed i hidtil uset omfang. Det nye koncept gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at skalere ydelserne op og ned efter skiftende behov, samtidig med at virksomheden bevarer fuld kontrol og rådighed over konsulenterne svarende til, at konsulenterne var ansat hos virksomheden. Opkøb af Bygteq it a s Pr. 31. december 2009 overtog EG A/S Bygteq it a s, og hermed dannedes den største leverandør af it-brancheløsninger til bygge-, anlægs- og installationsbranchen i Danmark. Bygteq it a s leverer it-brancheløsninger til bygge-, anlægs- og installationsbranchen. Selskabet beskæftiger lidt over 100 medarbejdere i henholdsvis Vejle og Brøndby og har en omsætning på ca. 100 mio. kr. Med tilførsel af Bygteq it a s kunder og medarbejderkompetencer ser EG yderligere mulighed for at lave it-løsninger, der understøtter den samlede forsyningskæde for det udførende byggeri. Repræsentanter for de to sælgende organisationer har indvilliget i at indtræde i et Advisory Board, der har til formål at komme med input til den fremtidige understøttelse af branchens it-behov og dermed branchens konkurrencedygtighed. Begivenheder efter årets udgang Utility-opkøb i Norge Den 12. november meddelte selskabet, at der var underskrevet en aftale om, at selskabet med virkning fra d. 1. januar 2010 ville overtage EnergyFront i Norge, som leverer løsninger til Energisektoren et område hvor EG har en førende position i både Sverige og Danmark. Det opkøbte selskab skal bruges som brohoved for at tage markante markedsandele på det meget interessante norske marked. Det opkøbte selskab, EnergyFront, har base i Trondheim og har lidt under 20 ansatte. EG tilbyder i forvejen en særdeles stærk løsning i både Danmark og Sverige på forsyningssektorområdet med kunder som Nordjysk Elhandel (DK), HNG/MN Naturgas (DK), Öresundskraft (SE), og Skellefteå Kraft (SE), og planen er, at EG s Xellent-løsning, som er baseret på Microsofts Dynamics AX-platform, fremover også skal udbydes til det norske marked via EnergyFront. 5 EG A/S Årsrapport 2009

6 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk IFRS EG A/S årsrapport er for femte gang aflagt i Nettoomsætning 15,0 overensstemmelse med International Financial ,0 Reporting Standards (IFRS) , , , , ,0 Nettoomsætning i mio. kr. Omsætningsændring Data til grafer: Nettoomsætning i mio. kr , Omsætningsændring -4,6 0,7 9,8 13,3-10, EBITA, driftsresultat 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, EBITA, driftsresultat i mio. kr. EBITA i pct. af omsætning 0,0 Data til grafer: EBITA, driftsresultat i mio. kr EBITA i pct. af omsætning 6,2 6,6 5,5 4,7 7,3 6 EG A/S Årsrapport 2009

7 LEDELSESBERETNING koncernens hovedtal Ko n ce r n e n s h o v e d t a l Koncernens hovedtal I millioner DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning 824,3 830,2 911, ,5 924,3 Vareforbrug 255,3 268,6 297,5 317,3 255,4 Bruttofortjeneste 569,0 561,6 613,9 715,2 668,9 Personaleomkostninger 396,4 388,0 431,2 512,6 464,6 Andre eksterne omkostninger 109,4 104,3 119,7 138,1 125,5 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 63,2 69,3 63,0 64,5 78,8 Driftsmæssige afskrivninger 12,2 14,5 13,3 15,7 11,5 EBITA, driftsresultat 51,0 54,8 49,7 48,8 67,3 Afskrivninger, amortiseringer 4,6 0,2 4,8 18,6 11,8 Indtægter fra frasolgte aktiviteter 0,0 0,0 23,0 0,0 3,3 EBIT, driftsresultat 46,4 54,6 67,9 30,2 58,8 Finansielle poster, netto 10,1 4,7 4,9-0,3 6,4 PTP, resultat før skat 56,5 59,3 72,8 29,9 65,2 Skat af årets resultat 14,2 21,0 11,0 8,3 14,8 ATP, årets resultat 42,3 38,3 61,8 21,6 50,4 Amortiseringer i forbindelse med opkøb 0,1 0,1 3,6 9,2 8,8 Salg af aktiviteter 0,0 0,0-17,3 0,0-2,5 Ændring af skatteprocent 0,0 0,0-2,1 0,0 0,0 Normaliseret resultat efter skat 42,4 38,4 46,1 30,8 56,7 Balance Udviklingsprojekter 9,6 12,9 9,4 7,6 12,2 Langfristede aktiver ekskl. udviklingsprojekter 57,3 52,7 180,1 185,2 204,0 Omsætningsaktiver 384,0 397,1 382,9 391,7 354,5 Aktiver i alt 450,9 462,7 572,4 584,5 570,7 Egenkapital 247,7 267,7 331,6 353,7 259,3 Forpligtelser 203,2 195,0 240,8 230,8 311,4 Passiver i alt 450,9 462,7 572,4 584,5 570,7 Investering i materielle aktiver, netto -20,9 4,1 6,4 12,9 6,0 Koncernens nøgletal Omsætningsændring -4,6 0,7 9,8 13,3-10,5 Bruttomargin i pct. af omsætning 69,0 67,6 67,4 69,3 72,4 EBITA i pct. af omsætning 6,2 6,6 5,5 4,7 7,3 Antal medarbejdere Resultat pr. aktie, EPS 12,0 10,9 17,5 6,1 14,2 Ovenstående nøgletal er ikke beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Der henvises til definitioner i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. 7 7 EG A/S Årsrapport 2009

8 LEDELSESBERETNING årets resultat Årets resultat Med en indtjening (EBITA) på 67,3 mio. kr. opnåede EG-koncernen sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie og fik en fremgang på 37,9 % i forhold til Koncernens omsætning blev i regnskabsperioden 1/1 31/ ,3 mio. kr. mod 1.032,5 mio. kr. i Resultater i koncernen Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg i 2009 med 22,2 % til 78,8 mio. kr. mod 64,5 mio. kr. i en række af EG s kunder vælger således at erhverve driftsbaserede ydelser frem for investeringsorienterede it-løsninger. Baseret på EG s styrke inden for driftsrelaterede leveranceformer er denne tendens med til at styrke EG s relative konkurrenceposition på markedet. Således har EG Data Inform, som har en stor del af sin omsætning i form af driftsbaserede ydelser, og EG Utility, som er 100 % fokuseret på it-løsninger til forsyningssektoren, begge vist flot omsætningsmæssig fremgang. Det samme har en stor del af EG Danmarks branchefokuserede forretningsenheder. Driftsresultatet (EBITA) steg i 2009 med 37,9 % til 67,3 mio. kr. mod 48,8 mio. kr. i Resultatet før skat blev i 2009 på 65,2 mio. kr. mod 29,9 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til en stigning på 118,1 %. Omsætning I forhold til 2008 faldt omsætningen med 10,5 %, fra 1.032,5 mio. kr. i 2008 til 924,3 mio. kr. i Tilbagegangen i omsætningen kan i al væsentlighed henføres til, at vi tidligt på året traf en beslutning om at afvikle ikke-strategiske områder og løsninger. Denne beslutning har medført ca. 50 mio. kr. i tabt omsætning. Herudover har omsætningen været negativt påvirket af en generel investeringsmæssig tilbageholdenhed hos EG s kunder på grund af den nuværende globale økonomiske krise. Dette har i særdeleshed påvirket salget af hardware, hvilket har betydet mest for det danske selskab, EG Danmark, som har den største hardwareomsætning af EG s forretningsenheder. Samtidig er markedet for indeværende karakteriseret af en øget efterspørgsel efter it-løsninger med reduceret kapitalbinding, og Bruttofortjenesten i koncernen blev i 2009 på 668,9 mio. kr. Det svarer til et fald på 6,5 % i forhold til Faldende omkostninger Personaleomkostningerne blev i ,6 mio. kr. mod 512,6 mio. kr. i Det svarer til et fald på 9,4 %. Andre eksterne omkostninger faldt med 9,1 % fra 138,1 mio. kr. i 2008 til 125,5 mio. kr. i Den væsentligste årsag til faldet i omkostningerne er, at vi på tværs af koncernen har været særdeles omkostningsbevidste generelt, samt at vi i slutningen af 2008 tog en beslutning om at reducere antallet af medarbejdere, således at vores omkostninger matchede de forventede indtægter i Resultatet efter skat blev i 2009 på 50,4 mio. kr. mod 21,6 mio. kr. i 2008, svarende til en stigning på 133,3 %. Balance Ultimo 2009 havde EG A/S en samlet koncernbalance på 570,7 mio. kr. mod 584,5 mio. kr. ultimo EG A/S Årsrapport 2009

9 LEDELSESBERETNING årets resultat Egenkapital Egenkapitalen var ultimo 2009 på 259,3 mio. kr Bruttofortjeneste 73,0 72,0 71,0 Opkøb i perioden Den 31/ købte EG A/S aktierne i Bygteq it a s. Selskabet leverer brancheløsninger til bygge-, anlægs- og installationsbranchen, beskæftiger lidt over 100 medarbejdere i henholdsvis Vejle og Brøndby ,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 og har en omsætning på ca. 100 mio. kr ,0 Den samlede anskaffelsessum og dens fordeling på aktiver og passiver fremgår af noterne og pengestrømsopgørelsen. Bruttofortjeneste i mio. kr. Bruttomargin i pct. af omsætning Data til grafer: Bruttofortjeneste i mio. kr Bruttomargin i pct. af omsætning. 69,0 67,6 67,4 69,3 72,4 60,0 Normaliseret resultat efter skat 50,0 40,0 Mio. kr. 30,0 20,0 10,0 0, Data til grafer: Normaliseret resultat efter skat 42,4 38,4 46,1 30,8 56,7 9 EG A/S Årsrapport 2009

10 EG Kundecase EG KUNDECASE Effektiviseringsanalyse EG MC s Effektiviseringsanalyse skaber gevinstpotentiale i millionklassen Thomas Skovlund Madsen Souschef Jens Schultz a/s Jens Schultz a/s blev etableret i 1969 og har udviklet sig til at være Sydfyns største udbyder af trælast, byggematerialer, værktøj, beslag, erhvervsbeklædning og alt til hus og have. Virksomheden omsætter for 260 millioner med 110 ansatte fordelt på 4 afdelinger. Jens Schultz a/s har kørt ERPsystemet ASPECT4 gennem årene. Behovet for en effektivisering var både stort og påtrængende, da man var blevet for administrationstung. Jens Schultz a/s var blevet for administrationstung og ønskede en effektivisering gennemført, hvor man fik udnyttet mulighederne i ERP-systemet bedre samt optimeret egne processer. Ønsket var at skabe en forretningsorienteret tilgang frem for kun at fokusere på it. Baseret på tidligere erfaringer blev EG Management Consulting (EG MC) taget med på banen til at styre og realisere et helhedsorienteret forløb med afsæt i en effektviseringsanalyse. Vi havde et mærkbart behov for effektivisering inden for udvalgte fokusområder som tilbuds- og ordrehåndtering, indkøbsdisponering, lagerprocesser og fakturakontrol, fortæller souschef Thomas Skovlund Madsen. Effektiviseringen skulle bl.a. komme via en bedre udnyttelse af vores ressourcer, og udarbejdelsen af mere optimale arbejdsgange samt en bedre udnyttelse af ERP-systemet. En stramt styret proces tog fart... Vi lagde ud med en afstemning af indholdet og brugte EG MC til at hjælpe med fastlægningen af målsætningerne. Man er ofte for farvet selv og ikke så skarp og behovsrelateret, som når andre hjælper med at løfte definitionen af målene på plads. En værdifuld gevinst var EG MC s fokus på det resultatorienterede, der smittede af på alle de involverede medarbejdere. Procesoplevelsen var god. Processen blev stramt styret af EG MC i et forløb over ca. 6 uger, hvor 20 % af vores medarbejdere var involveret. Styringen gjorde det nemt - og klart specificerede opgaver til os sikrede fremdriften. Hele processen forløb effektivt, endda midt i vores højsæson, hvor vi næsten kunne have ønsket os et par uger mere, fortæller Thomas Skovlund Madsen. Processen blev stramt styret af EG MC i et forløb over ca. 6 uger, hvor 20 % af vores medarbejdere var involveret. 10 EG A/S Årsrapport 2009

11 EG Kundecase På 12 måneder kan vi realisere 3,2 millioner - i alt er gevinstpotentialet 4,5 millioner over en forventet periode på 18 måneder Forløbet af effektiviseringsanalysen... I alt blev der bearbejdet 8 processer: Tilbudsgivning Ordrehåndtering Skaffevarer Ekspedition pluk og udlev. fra lageret Varemodtagelse og læg på lager Intern flytning af varer Returvarehåndtering Indkøbsdisponering og indkøb Fakturakontrol - leverandørfaktura Procesanalyse via workshops Efter afstemning og fastlægning af mål startede vi på procesanalysen. En serie af workshops skabte kortlægning af: - Nuværende processer/arbejdsgange - Idealisering af nuværende processer/ arbejdsgange - Realistiske fremtidige processer/ arbejdsgange Dette blev faciliteret af EG MC, der registrerede, tegnede op og gennem forretningsmæssig sparring fik sat fokus på Hvad er tungt? Hvad generer? Hvad er besværligt?. Når vi fandt noget, sørgede de for, at vi ikke blev hængende, men hele tiden kom videre i kortlægningen. Vi fandt mange unødvendige og dobbeltkontrolfunktioner i tilbuds- og ordrehåndteringen. Alt dette forløstes i en dokumentation af realistiske fremtidige processer. Processerne var listede med kvalitative og kvantitative gevinster/resultater. Prioritering af indsats og effekt Behandlingen af gevinster/resultater blev gjort klar til prioritering af projekter ud fra en skematisk præsentation af realiserbar økonomisk effekt, set i forhold til størrelsen af indsatsen. Denne prioritering kunne så forelægges ledelsen som et godt beslutningsgrundlag. Herefter blev der udarbejdet projektbeskrivelser - klar til igangsætning. De 8 processer udmøntede sig i, at 13 projekter blev defineret og klargjort til igangsætning. 7 af disse er blevet iværksat, som realiserer en forventet gevinst på 3,2 millioner på bare 12 måneder. 6 projekter ligger klar på hylden, der forventes realiseret på 18 måneder og kan realisere en gevinst på 1,3 mill. - og hvis vi opnår bare det halve, er vi lykkelige! Resultatet af processen blev: Vi fik optimeret og dokumenteret vores 8 hovedprocesser fuldt ud med et klart fokus på forbedringspotentialet Vi fik skabt en bred forretningsforståelse på tværs i forretningen Involveringen af organisationen sikrer et godt grundlag for realiseringen af de skitserede gevinster Undervejs fik EG MC flere såkaldte Quick wins identificeret dvs. små opgaver med en stor gevinst for virksomheden - som ikke alle er direkte økonomisk målbare. Hele procesforløbet skabte et stort engagement og masser af aha-oplevelser hos medarbejderne - samt en meget høj detaljeringsgrad. Indledende skepsis hos nogle blev vendt til en bred forståelse af den brændende platform og betydningen af hver enkelts indsats for næste led i kæden. Og nye medarbejdere kan nu nemt introduceres for, hvordan vi gør tingene hos os. Vi skal bygge videre på den motivation, ejerskabsfølelse og engagementet, der er skabt, og med prioriteringen og igangsætningen af de første projekter sikre realiseringen - og ikke mindst følge op på de resterende skitserede projekter, så alle gevinsterne kommer i hus. Fra it til strategisk samarbejde Ud over de økonomiske gevinster har samarbejdsrelationen med EG udviklet sig fra it-leverandørforholdet til et ægte strategisk partnerskab Ud over den økonomiske gevinst har det for mig personligt stor værdi, at vi med projektet har flyttet samarbejdet med EG til et strategisk plan, hvor vi i en rigtig god tone har fået skabt stærke relationer og udnytter hinandens kompetencer bedre - takket være procesforløbet, afslutter Thomas Skovlund Madsen. Om EG Management Consulting EG Management Consulting er en selvstændig enhed i EG A/S med afdelinger i Århus og Ballerup. Vi hjælper vores kunder med: Projektkultur og omstillingsevne Forretningsorientering og udvikling af it-organisationen Sikring af udbytte fra it-investeringer og -projekter Effektivisering og procesoptimering 11 EG A/S Årsrapport 2009

12 LEDELSESBERETNING Forventinger til 2010 Forventninger til 2010 Forventninger til 2010 Ledelsen forventer, at også 2010 bliver præget af den nuværende finanskrise, og det har derfor været naturligt at overveje, hvilke konsekvenser dette vil få for EG A/S, og dermed hvilke strategiske initiativer der bør initieres for at bringe os styrkede igennem. I forbindelse med årsrapporten for 2008 berettede selskabet, at det er ledelsens oplevelse, at EG A/S historisk set har klaret sig bedre end mange af selskabets konkurrenter i nedgangstider, og det kan nu konstatere, at selskabet på trods af krisen har været i stand til at levere indtjeningsmæssig fremgang. Resultatmæssige forventninger Ledelsen forventer, at selskabet i 2010 kan vise forbedrede driftsmæssige resultater i forhold til Det endelige resultat vil dog blandt andet afhænge af aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og lønudviklingen på det skandinaviske marked. EG A/S tager derfor forbehold for forhold, der er uden for selskabets kontrol. Ledelsen forventer, at også 2010 vil være præget af en konsolidering af branchen, således at de stærkeste og mest professionelle leverandører vil komme styrkede ud. Vi er overbeviste om, at EG er en af de virksomheder, som er bedst rustet til at være blandt vinderne, da EG allerede før finanskrisen havde valgt at fokusere på branchetilrettede ydelser og i mere end 30 år har leveret dokumenteret værdi til kunderne. Omsætningsforventning Ledelsen forventer, at selskabet i 2010 igen kommer over 1. mia. kroner i omsætning. Fortsætter opkøbsstrategi Det er stadig en del af EG A/S strategi at foretage akkvisitioner, og selskabet er interesseret i at udnytte sin økonomiske soliditet til at gennemføre et eller flere opkøb i løbet af EG A/S Årsrapport 2009

13 LEDELSESBERETNING 13 EG A/S Årsrapport 2009

14 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Viden og ressourcer Organisation og selskabsledelse Viden og ressourcer Vores værdigrundlag EG har nogle fælles værdier, som afspejler sig i vores daglige arbejde. De fire værdier er: Troværdighed Vi gør det, vi siger! Kunden skal opleve, at en aftale er en aftale, når kunden handler med os. Kunden skal møde vores medarbejdere som mennesker, der ærligt og redeligt kan sige både til og fra på de rette tidspunkter. Vi vil fortsat være kendt som dem, der kommunikerer ærligt og troværdigt. Dem, som man kan regne med! Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle vores troværdighed, når de tager ansvar for egen kommunikation og samtidig gør opmærksom på handlinger og beslutninger i vores virksomhed, der ikke bidrager til vores troværdighed. Respekt Vi har respekt for forskelligheder! Det er samspillet mellem forskelligheder, der skaber udvikling, gør os stærke og gør det muligt for os at levere bedre løsninger til vores kunder. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle respekten i EG, når de udviser respekt for alle deres kolleger. Det er med til at gøre det attraktivt og værdifuldt for vores kunder at lave forretning med os. Stolthed Kunderne anerkender EG s medarbejdere som fagligt kompetente og i besiddelse af evnen til innovativ tænkning! Vores mange meget tilfredse kunder skyldes et samarbejde, hvor vi har leveret gode løsninger og skabt værdi for kunden. Vi skal huske at anerkende vores kollegers flotte arbejde, og vi kan være stolte af resultaterne. Der er ikke noget galt i at være stolt grænsende til det ærekære hvis man har noget at have det i! Derfor søger enhver medarbejder at holde sit faglige kompetenceniveau højt og samtidig at udfordre sig selv, sin chef og sine kolleger til at finde nye løsninger. Det er gennem medarbejderne og deres viden, at EG hver eneste dag er med til at skabe værdi og dermed gøre en forskel. Dette er baggrunden for, at EG løbende investerer betydelige ressourcer i vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. For de er virksomhedens allervigtigste strategiske aktiv! Når målet samtidig konstant er at skabe værdi for kunderne, og at al eksekvering skal ske som et resultat af dynamiske og innovative processer, også når det gælder tidsplaner og budgetter, stiller det store krav til medarbejdernes fleksibilitet. Fællesskab Vi arbejder aktivt for at skabe et professionelt arbejdsfællesskab. Et sådant fællesskab er resultatet af kompetente kollegers ønske om at skabe større synergi og løfte mere i flok både internt og i samarbejde med kunderne. Sammen med kolleger og kunder agerer vi som medspillere, der trækker på hinandens viden. Når vi inspirerer og bidrager til fælles resultater, kan vi skabe den værdigivende synergi. Samtidig forudsætter det, at EG også løbende foretager målinger, både af kundetilfredshed og af Key Performance Indicators for henholdsvis den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed, for at kunne holde kursen i de ofte meget oprørte vande med meget omskiftelige markedsvilkår. 14 EG A/S Årsrapport 2009

15 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Viden og ressourcer Udvikling af vores kompetencer EG har i løbet af de sidste par år gennemført en gennemgribende opgradering inden for stort set alle kompetenceområder i organisationen. Det er sket dels via rekruttering af nye, stærke personprofiler med formelle uddannelser og stærke kompetencer, og dels ved at vi efter opkøb af virksomheder drager værdiskabende læring af den nye kultur og de nye kompetencer. Ud over den generelle vidensopbygning har hver forretningsenhed ansvaret for efteruddannelse af konsulenternes specifikke kompetencer. Den løbende opdatering på fag- og branchespecifikke områder er grundlaget for, at EG til stadighed kan levere konkurrencedygtige spidskompetencer inden for alle de forretningsområder og segmenter, hvor selskabet arbejder. For at fastholde den erhvervede viden og de udviklede kompetencer opererer EG med faste målsætninger for at begrænse personaleomsætningshastigheden. I forbindelse med koncernens store Lean-projekt har vi inddraget medarbejdere fra næsten alle forretningsområder. Det er sket for at skabe en platform for vidensdeling, decentralt ejerskab og medarbejderkompetenceudvikling. Trivsel på arbejdspladsen For at nå de formulerede mål har EG indført et trivselsprogram, som ved hjælp af proaktive tiltag over for alle medarbejdere skal øge medarbejdernes generelle tilfredshed med deres arbejdsplads og dermed også fastholde dem som medarbejdere i mange år. Desuden skal de gennemførte tiltag være med til at sikre medarbejdernes sundhed og dermed yderligere begrænse det i forvejen lave sygefravær. Ud over behandlingstilbud indeholder trivselsprogrammet også tilbud om individuel terapeutisk hjælp. 15 EG A/S Årsrapport 2009

16 LEDELSESBERETNING Organisation og selskabsledelse - Udviklingsomkostninger Organisation og selskabsledelse Udviklingsomkostninger EG anvender hvert år betydelige beløb på forsknings- og udviklingsaktiviteter. I 2009 blev der således anvendt i niveauet timer med en samlet omkostning på ca. 90 mio. kr., hvilket er ca timer mere end i En stor del af aktiviteterne er medfinansieret af kunder via releaseaftaler. Kun væsentlige udviklingsaktiviteter (over 1 mio. kr.), hvor EG er sikker på et godt salgspotentiale, aktiveres i regnskabet. Af de samlede udviklingsomkostninger er 3,5 mio. kr. aktiveret under udviklingsprojekter under udførelse. 16 EG A/S Årsrapport 2009

17 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Corporate governance Organisation og selskabsledelse Corporate Governance Cidron IT A/S overtog i ,6 % af aktierne i EG A/S (på daværende tidspunkt EDB Gruppen A/S). Den resterende del af aktierne ejes som egne aktier af EG A/S. Cidron IT A/S er indirekte kontrolleret af Nordic Capital Fund VII via EDB Gruppen Holding A/S som hovedaktionær samt en række ledende medarbejdere. EG A/S ledelse monitorerer løbende udviklingen inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen, at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde, som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv bliver varetaget. Bestyrelsen afholder årligt 5-6 bestyrelsesmøder, hvor selskabets ledelse fremlægger en status på udvalgte områder, ligesom bestyrelsen bliver forelagt oplæg til fremadrettede strategiske initiativer. Herudover mødes bestyrelsens formandskab så vidt muligt månedligt med koncernchefen til en gennemgang af den forretningsmæssige udvikling, ligesom der afholdes ad hoc-bestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen har endvidere nedsat to udvalg til at varetage opgaver inden for hhv. opkøb og revision. Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis fra sammenlignelige virksomheder. Herudover er koncernen i kraft af sit ejerskab underlagt Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse, udstukket af Danish Venture Capital and Private Equity Association. Retningslinjerne kan findes på DVCA s hjemmeside Det er EG A/S hensigt at følge retningslinjerne til fulde. Direktionen bliver aflønnet med en fast løn samt en performance-afhængig bonus, der er relateret til selskabets resultater. Bestyrelsen bliver betalt et fast beløb for bestyrelsesarbejdet (jf. note 2). Bortset fra de 3 medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er alle bestyrelsesmedlemmer udpeget af Cidron IT A/S. Regler for udpegning og udskiftning af selskabets bestyrelse og for ændringer i selskabets vedtægter samt for bestyrelsens muligheder for udstedelse af nye aktier er beskrevet i selskabets vedtægter, som kan findes på selskabets hjemmeside: www. eg.dk. Selskabet har etableret en funktion, som løbende overvåger, hvorvidt selskabets guidelines og politikker bliver overholdt. Denne funktion rapporterer kontiniuerligt til revisionskomiteen. Nordic Capital Fund VII er repræsenteret i bestyrelsen ved Partner Lars Terney. Cidron IT A/S har i forbindelse med købet af aktierne i EG A/S optaget gæld i Nordea. Gælden vurderes som passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EG A/S og er udelukkende seniorgæld med primært lang løbetid. Finansieringsstruktur Cidron IT A/S er finansieret med en kombination af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har én aktieklasse, som ejes af EDB Gruppen Holding A/S og ledende medarbejdere. Fremmedkapitalen består af seniorbankgæld. Ejerforhold EG A/S er ejet af Cidron IT A/S, som ejer 97,6 % af den udestående aktiekapital i EG A/S. Kapitalstruktur Alle aktier i EG A/S har samme rettigheder og er således ikke opdelt i klasser. 17 EG A/S Årsrapport 2009

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret KORT FORTALT 2015 SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret VISION At levere en positiv bankoplevelse til vores kunder og deres brugere til en konkurrencedygtig

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S)

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Investordagen 22. september 2015 2 AGENDA Præsentation af Columbus Columbus turnaround Værdi til aktionærerne Spørgsmål COLUMBUS HVEM VI ER Global

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere