Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 1. januar december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 28 Påtegninger Ledelsespåtegning 30 Den uafhængige revisors påtegning 32 Side

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsakademi Dania Minervavej Randers SØ Danmark Telefon: Telefax: CVR-nummer: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Randers Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision John Jeppesen (formand) Anders G. Christensen (næstformand) Ann K. Østergaard, Benny Yssing, Bill Sejer Pharsen, Ejner Bank Andreasen, Gunner Møller, Hans A. Sørensen, Harald Mikkelsen, Henrik Øelund, Jacob Pagh Jeppesen, Jan Erik Elgaard, Kasper Sandberg Nikolajsen, Kirsten Holmgaard, Mette Rohde Terp, Niels Yde, Ole Svit, Otto M. Jakobsen, Pia Vendelbo, Tage Andersen, Torben Jessen. Rektor Lis Randa Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Danske Bank PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive 1

4 Præsentation af institutionen Mission Det er Erhvervsakademi Danias mission at udvikle og udbyde erhvervsakademi- og professionsbachelor uddannelser af høj kvalitet både regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi udvikler i tæt samarbejde med professionshøjskolerne professionsbacheloruddannelser både som hele professionsbacheloruddannelser og som overbygningsuddannelser. Vi uddanner landets mest efterspurgte erhvervsakademiuddannede inden for vore kompetenceområder, og gennem vore stærke bånd til erhvervslivet sikrer vi en høj grad af aftagerrelevans. Vi giver vore studerende anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som løbende udvikles i et tæt samspil med vore samarbejdspartnere. Vi etablerer videncentre inden for vore kompetenceområder og samarbejder med forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt inden for vore kompetenceområder med henblik på at indsamle, bearbejde og formidle ny viden både fagligt og pædagogisk. Vision Det er Erhvervsakademi Danias vision at være et innovativt, kvalitetsbevidst og velfungerende erhvervsakademi med et højt fagligt niveau og engagerede og internationalt orienterede undervisere. Erhvervsakademi Dania er kendt som et uddannelsesmiljø med højt til loftet, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunkt i undervisningen i et dynamisk samspil mellem studerende, undervisere og erhvervslivet. Med sit brede geografiske afsæt er det Erhvervsakademi Danias vision at fremstå som et regionalt ansvarligt erhvervsakademi, der sikrer uddannelsesforsyning af især akademiuddannelser til alle egne af akademiets dækningsområde. Vi opfylder særlige regionale uddannelsesbehov og sikrer påstigningsmuligheder til professionsbachelor- og andre videregående uddannelser. Opgaver Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. 2

5 Årets faglige resultater Fra 1. januar 2012 fik Erhvervsakademi Dania officielt status som en classic institution. En hård periode med udspaltning af akademiaktiviteterne fra erhvervsskolerne til Dania var slut, og en ny epoke kunne tage sin begyndelse. Efter at den første eufori over at være kommet igennem udspaltningen havde lagt sig, begyndte en opbygningsfase, hvor 8 organisationer med forskellig kultur og forskellige måder at gøre tingene på skulle køres sammen. En helt ny organisation skulle køres på sporet, og der skulle udformes nye strategier, nye værdier, politikker og procedurer. Det var vigtigt at fastholde de tætte relationer til partnerskolerne, så der blev indgået nye samarbejdsaftaler, og der blev lavet kontrakter om lejemål, der tog afsæt i den nye virkelighed. Midt i denne omstillingsproces kan vi dog glæde os over, at Dania har været i stand til at fastholde den positive vækstspiral, der har kendetegnet os siden opstarten i Vi har siden 2009 og frem til 2012 haft en vækst på 44 %, og vi passerede ved optaget i september for første gang 1000 i optag. Fra 2009 og frem til 2012 har vi haft en stigning i optag på de internationale linjer på 54 %. Vi har haft succes med at fremme overgangen fra partnerskolerne til Dania med 98 % siden 2009, og det viser, at den målrettede satsning har båret frugt. Det er ikke bare ord, når vi fremhæver betydningen af fødekanalerne fra erhvervsskolerne. Det er specielt på HHX og EUD, at vi har oplevet vækst i optaget, mens tilgangen fra HTX har været mere begrænset. Det er en udvikling, der er til at få øje på. Trenden er klar, og den skal fastholdes. Der ligger en stor udfordring i at øge væksten i tilgangen også fra de almene, gymnasiale uddannelser. Vi har i 2012 fået godkendt udbud af multimediedesigneruddannelsen i Skive, hvor uddannelsen med sit kreative islæt passer fint ind i det øvrige udbud med den mere programmeringstunge datamatikeruddannelse. Ledergruppen har i 2012 arbejdet målrettet på at få mere struktur og systematik i vores tilgang til placering af nye udbud/specialer i Danias dækningsområde. Der opstilles nu årligt et årshjul for den kommende sæsons ansøgninger, og der er udformet kriterier for bæredygtige afdelinger og bæredygtige uddannelser, der er afsæt for planlægningen ude på afdelingerne. Vi har fået formuleret Danias strategiske platform med inddragelse af ledere, bestyrelse og medarbejdere og tager nu for alvor fat på udrulningen af strategierne fra det institutionelle niveau til afdelinger og uddannelser. Dette arbejde vil pågå i Erhvervsakademi Dania holdt i uge 46 Innovationsuge efter et nyt koncept, INNOMOVE 46. Under overskriften Lokale løsninger på Globale udfordringer inviterede Erhvervsakademi Dania i samarbejde med Cowi Consult, Cradle People og Region Midt til topaktuelle oplæg fra en udvalgt skare af de mest innovative kræfter inden for cirkulær økonomi. Oplæggene blev fulgt op af en række workshops med studerende, virksomheder og kommunale/regionale repræsentanter med Kaospiloter som facilitatorer. Der blev arbejdet videre med oplæggene ude på Danias afdelinger efterfølgende. Det målrettede arbejde med entreprenørskab fører uden tvivl til en hel del Dania dimittender i fremtiden med eget CVR-nummer. 3

6 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 109,5 9,3 9,4 10,1 0,8 Omkostninger -108,9-9,6-9,0-8,9 0,8 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 0,6-0,2 0,4 1,2 0,0 Finansielle poster i alt -0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 Årets resultat 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsætningsaktiver 38,3 40,7 17,4 15,4 13,2 Balancesum 74,6 40,7 17,4 15,4 13,2 Egenkapital ultimo 19,2 18,8 1,9 1,4 0,0 Langfristede gældsforpligtelser 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 34,6 21,6 15,5 14,0 13,2 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 28,4 5,3 1,6 1,4 13,2 Investeringsaktivitet -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieringsaktivitet 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettopengestrøm, netto 12,8 5,3 1,6 1,4 13,2 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 0,3-0,1 5,3 11,6 2,6 Likviditetsgrad (%) 110,6 188,5 112,4 110,1 100,3 Soliditetsgrad (%) 25,7 46,3 11,0 9,2 0,3 Finansieringsgrad (%) 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsstuderende STÅ Antal STÅ i alt 1.773, , , ,5 0,0 Specificeret på hovedområder: KVU og MVU 1.144, ,9 929,9 874,8 0,0 KVU- og MVU-praktik 202,2 120,3 86,2 49,0 0,0 Åben Uddannelse 347,2 299,8 306,0 274,7 0,0 Udvekslingsstuderende 73,0 38,0 40,0 30,0 0,0 Udenlandske selvbetalere 6,5 9,3 6,0 12,0 0,0 Kursusaktivitet 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 Årets økonomiske resultat 4

7 Årets resultat Erhvervsakademi Danias driftsresultat for regnskabsåret 2012 udviser et overskud på DKK I budgettet for 2012 var der budgetteret med et driftsresultat på DKK , altså et lidt bedre resultat end det realiserede. Årets økonomiske resultat må dog alt andet lige vurderes at være tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at 2012 har været et etablerings år med de mange udfordringer, dette indebærer. I forbindelse med etableringen har der været en række ekstraordinære forhold, der forklarer den negative afvigelse i årsresultatet. Her kan nævnes personaletilpasning på en af afdelingerne, hvor der er hensat DKK i årsregnskabet 2012 vedr. en fritstillet medarbejder. Yderligere har feriepengeforpligtelsen været ca. DKK større end budgetteret på grund af ansættelse af flere medarbejdere. Forventninger til det kommende år Erhvervsakademi Danias budget for 2013 udviser et budgetteret årsresultat på DKK 2,4 mio., svarende til en overskudsgrad på 2 %. Omsætningen er for 2013 budgetteret til DKK 119 mio., hvilket er en stigning på ca. DKK 10 mio. i forhold til det realiserede i Stigningen i omsætningen er udtryk for, at Dania har videreført den positive vækstspiral fra de tidligere år. Danias likviditet forventes fortsat positiv i 2013 på nogenlunde samme niveau som i Dania er her et år efter etableringen nu på vej ind i en konsolideringsfase med en mere stabil drift og de basale systemstrukturer og styringsinstrumenter på plads. Vi har indkørt et nyt økonomistyrings/budgetterings værktøj, Office Link, og fokus vil nu fremadrettet i højere grad kunne rettes mod Danias kerneydelse, levering af uddannelser og dermed knyttede serviceydelser. Vi er også nu gearede til de mange nye opgaver, der venter os i relation til Ministeriets innovationsstrategi, og den særlige rolle, der forventes af erhvervsakademierne. 5

8 Målrapportering Året der gik - Udviklingskontrakt 2012 Den 30. april 2012 indsendte Dania statusrapport for 2012 til Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser (FIVU). I 2012 var de centralt fastsatte obligatoriske indsatsområder som tidligere: Høj faglig kvalitet Uddannelse til flere Udviklingsorienterede institutioner Effektiv institutionsdrift Inden for hvert område blev vi målt på en række resultatkrav med indikatorer og milepæle, de fleste fastlagt af FIVU, men også en række institutionsspecifikke indsatsområder, fastsat af os selv som særlige Dania målsætninger. I afrapportering for 2012 opnåede Dania en opfyldelsesgrad på 94,6 %, som må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Opfølgning på årsrapport 2011 I forbindelse med årsrapporten for 2011 blev der opstillet en række forventninger til 2012: 1. Danias fremtidige organisatoriske rammer 2. Fastholde og videreudvikle et godt samarbejdsklima med partnerskolerne 3. God økonomistyring såvel for Dania som helhed som for de enkelte afdelinger 4. Velfungerende administrative rammer for Danias uddannelser 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU 6. Velfungerende videncentre for oplevelsesøkonomi og optometri 7. Gode fysiske rammer i ejede og lejede bygninger med god score i brugertilfredshedsanalysen 8. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser 9. Attraktiv og overskuelig Dania hjemmeside 10. Velfungerende intranet/fronter 11. Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Ad 1. Danias fremtidige organisatoriske rammer Med overgangen til classic pr. 1. januar 2012 overgik det daglige driftsansvar til Dania, og en ny organisationsmodel tog sin begyndelse. Ledelsesarbejdet er organiseret efter et traditionelt linje/stabs princip med elementer af matrix-organisering. Øverste ledelseslag er rektoratet som består af rektor, vicerektor samt økonomi-og ressourcechef. Til rektoratet er knyttet en direktionssekretær og en række stabsfunktioner: videncentre, markedsføring, IT-support samt kvalitet, udvikling og pædagogik. Chefgruppen, som refererer til rektor, består af en afdelingschef for hver af Erhvervsakademi Danias geografiske afdelinger samt studiechefen for optometristuddannelsen og uddannelseschefen for serviceøkonom- og hospitality uddannelserne. 6

9 Matrixprincippet afspejles i organisationen ved, at hver afdelingschef ud over ansvaret for sin afdeling har en eller flere tværgående koordinerende ledelsesfunktioner. Denne måde at organisere sig på har vist sig yderst hensigtsmæssig i 2012, hvor det har været en vigtig opgave at få de enkelte lokationer kørt i drift under de nye vilkår. Samtidig har de lokale afdelingsledere sikret, at de fælles strategier og handlingsplaner har kunnet tilpasses de lokale forhold. Gennem de tværgående stabsfunktioner har vi kunnet sikre fælles kurs, koordinering, og optimering i ressourceanvendelsen. De tværgående stabsfunktioner har endvidere kunnet befordre tværfaglighed og videndeling på tværs af lokationerne. I ledergruppen arbejder vi fortsat på en præcisering af grænsefladerne mellem afdelingsledelsen og stabsfunktionerne, og dette vil fortsat være et indsatsområde i Ad 2. Fastholde og videreudvikle et godt samarbejdsklima med partnerskolerne Efter udspaltningen har det været en vigtig målsætning at fastholde og videreudvikle de tætte relationer til erhvervsskolerne i vort dækningsområde. Vi har en fælles interesse i at befordre de lokale uddannelsesmiljøer og den uddannelsespolitiske udvikling i de byer, hvor vi har aktiviteter. Vi har fortsat tæt samarbejde om de fysiske miljøer, og de fleste steder bor Dania fortsat til leje i erhvervsskolernes lokaler. Vi har indgået samarbejdsaftaler med alle partnerskolerne, hvor vi har fastlagt de samarbejdsflader, der er mellem akademi og partnerskole. Samarbejdet i 2012 er blevet evalueret på statusmøder og justeret/ajourført i forhold til den aktuelle situation. Dania har været tovholder på et stort regionalt projekt, Fra talentmasse til entreprenørskab, hvor de fleste af partnerskolerne har deltaget på fordelagtige vilkår i en lang række udviklingsaktiviteter. Som tidligere nævnt har der været en meget positiv udvikling i overgangen fra partnerskolernes erhvervsuddannelser til akademiet, og dette viser, at de gode tendenser har kunnet fastholdes også efter udspaltningen. Det bliver en vigtig fælles udfordring i 2013 at få etableret en Kongevej fra EUD uddannelserne over til de tekniske KVU uddannelser. Dania har i samråd med nogle af partnerskolerne igangsat et analysearbejde, hvor vi har opstillet katalog over tekniske EUD uddannelser på partnerskolerne sammenholdt med relevante tekniske akademiuddannelser, med henblik på at skabe de nødvendige brobygningsaktiviteter og studieforberedende kurser, oplysningsprojekter, m.m. Der har i 2012 været et godt samarbejde omkring AU, se ad 5. 7

10 Ad 3. God økonomistyring såvel for Dania som helhed som for de enkelte afdelinger 2012 har været et særligt år med samkøring af en lang række økonomisystemer, idet budgetterne for året var lagt i 2011 ude på partnerskolerne, mens Dania endnu var et light akademi. Årets resultat på DKK og økonomistyringen gennem etableringsåret har fungeret tilfredsstillende på trods af vanskelige vilkår. Kommentarer til årets resultat findes andetsteds i årsrapporten. Vi har i 2012 implementeret et nyt økonomistyringssystem, Office Link, der muliggør meget tæt budgetopfølgning både ude på afdelingerne og centralt i rektoratet. Budget 2013 er lavet efter ny fælles skabelon og sammenholdt med det nye økonomistyringssystem, og med en ny erfaren økonomichef skulle økonomistyringen nu være på skinner. Ad 4. Velfungerende administrative rammer for Danias uddannelser Der har igennem 2012 været arbejdet systematisk med at optimere de administrative processer. Arbejdet her har primært været rettet mod 2 målsætninger: 1. Bedre kvalitet i de administrative støtteprocesser og ydelser, samt 2. Effektivisering af studieadministrationen. I forhold til disse målsætninger, er der gennemført en række ensretninger af administrative procedurer og automatiseringer af manuelle administrative processer. Der er etableret en tværgående funktion med reference til økonomi-og ressourcechefen, som har gennemført analyser og implementeret ny praksis på en række områder. Det har givet mulighed for at flytte nogle opgaver, som tidligere blev varetaget af undervisere til administrationen, bl.a. skemalægning. Samtidig har det været muligt at reducere det samlede antal årsværk i administrationen, herunder også via in-sourcing af administrative opgaver fra partnerskoler. Ad 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Op til årsskiftet blev der gennemført en besøgsrunde hos partnerskolerne, hvor kriterierne for en samarbejdsaftale vedr. udbud af akademiuddannelsen (AU) blev fastlagt. Denne aftale har været grundlaget for udmøntningen af den overordnede samarbejdsaftale vedr. efter-videreuddannelse. Samtidig blev der nedsat et ledernetværk bestående af de AU-ansvarlige på partnerskolerne og ditto ansvarlige i Dania. Ligeledes er der etableret et administrativt netværk for at sikre koordinering og videndeling blandt de studieadministrative medarbejdere på AU. Via kvartårlige møder har disse to netværk sikret implementering af aftalen og understøttet de gode samarbejdsrelationer, som er blevet opbygget. Der har gennem året været arbejdet med at koordinere og sikre en fornuftig udbudsstruktur. Her har der været fokus på at samle udbud der, hvor en for stor spredning ville medføre for få tilmeldinger pr. udbudssted og dermed aflysning af forløb. Ad 6. Velfungerende videncentre for oplevelsesøkonomi og optometri Dania reetablerede i 2012 nye organisatoriske rammer for Videncenter for Oplevelsesøkonomi, VTO, som vi tidligere har drevet i et samarbejde med Nordjyllands Erhvervsakademi. 8

11 Videncentret, Date er et af de 6 første nye videncentre i regi af Danske Erhvervsakademier og har nu etableret sig med egen videncenterchef og projektmedarbejder. Der er udarbejdet forretningsplan og egen hjemmeside for Date, og der udgives løbende nyhedsbreve, der udsendes digitalt til de øvrige erhvervsakademier, virksomheder inden for turisme-erhvervet samt øvrige eksterne interessenter. Dania har taget initiativ til at oprette et tværgående udvalg for videncenterchefer ved de danske erhvervsakademier, som skal sikre erhvervsakademiernes fælles profilering over for ministerier og myndigheder. Erhvervsakademiernes videncentre har en ganske særlig rolle som kobling og transformator af den akademiske forskning, så den kommer ud i praksis i virksomhederne. Vi har fået udformet modeller til kontrakter om levering af ydelser fra videncentret til de øvrige erhvervsakademier, og vi regner med at få kontrakterne forhandlet på plads i 2013, så der kan skabes et solidt forretningsmæssigt grundlag for videncentrets fremtidige drift. Samtidig med dette har vi igangsat den nødvendige kapacitetsopbygning af Danias personale, så vi gearer organisationen til varetagelse af de mange nye udviklings- og videnformidlingsopgaver, der kommer til at ligge i Videncentret fremadrettet. Vi har også nu et velfungerende Videncenter for Optometri, hvor en række medarbejdere varetager praksisbaserede forskningsmæssige opgaver og leverer artikler til en række danske og internationale fagtidsskrifter. Der er ligeledes etableret tætte samarbejdsrelationer til en række danske og udenlandske universiteter, og en ny overbygningsuddannelse for optometrister i samarbejde med Århus Universitet er på vej. Flere af medarbejderne på optometristuddannelsen har taget masteruddannelser og deltager i ph.d. moduler ved Århus Universitet. Videncentret for Optometri driver fortsat svagtsynsklinik for fire af kommunerne i Region Midt. Ad 7. Gode fysiske rammer i ejede og lejede bygninger med god score i brugertilfredshedsanalysen Der har i 2012 været arbejdet med optimering af de fysiske rammer på de forskellige afdelinger ud fra en kortsigtet horisont, hvor fokus har været på omkostningsminimering. Det kortsigtede fokus skyldes, at der i 2012 har været en afklaringsproces på 8 af Danias 9 lejemål, og dette gælder også Danias ejendom og lejemål i Randers. Her skal det afklares, om aktiviteterne kan fortsætte i eksisterende lokaler. Der skal fortsat ske en afklaring vedr. videreførelse af lejemål samt eventuelt køb af ejerlejlighed nr. 2 på Minervavej og Kursushuset på Arvikavej i Skive. Før der foreligger en langsigtet strategi for det enkelte udbudssted, kan der således ikke foretages større investeringer i ændringer af de fysiske rammer. 9

12 Uagtet dette er der på alle afdelinger iværksat handlingsplaner på baggrund af ENNOVA undersøgelsen i Som eksempel kan nævnes en række lokalemæssige tilpasninger på Vester Alle, så studiemiljøet understøtter, at optometristuddannelsen har ændret sig fra at være en erhvervsuddannelse til at blive en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Endvidere kan nævnes etableringen af et kreativt værksted på Minervavej, som skal understøtte specialet inden for reklame og medier på markedsføringsøkonomuddannelsen samt et nyt åbent værksted med plads til at eksperimentere med nye didaktiske metoder. Vi har igangsat etableringen af en fælles IT platform for alle Dania afdelingerne med installering af nye fiberlinjer, og dette arbejde færdiggøres i 2013, også her med forbehold for uafklarede lejemål. Der er i 2012 investeret i nye tidsvarende kopimaskiner, hvilket vil have betalt sig selv ind i løbet af et par år i form af besparelser på kopiering. Med det kortsigtede omkostningsfokus i 2012 in mente, må det konstateres, at der ikke på alle afdelinger har været en positiv udvikling i de studerendes vurdering af undervisningsmiljøet. Ad 8. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Det har været og er stadig et højprioriteret område at skabe vækst på Danias tekniske akademiuddannelser. Dette gælder etablering af både eksisterende og nye uddannelser på nye adresser. Der er i 2012 fra ministeriets side strammet op på procedurerne ved placering af eksisterende udbud på nye adresser. Der skal nu inden flytning til anden adresse indsendes en anmodning til Ministeriet med redegørelse for behov for det nye udbud samt forespørges hos nabo akademier, om de har indvendinger mod det planlagte udbud. På positivsiden har vi i 2012 fået screenet og akkrediteret multimediedesigneruddannelsen i Skive med opstart til september Vi planlagde parallel opstart i Grenaa, men dette forudsætter nu ministeriets accept af en anmodning, der indsendes i disse dage. Vi har i 2012 haft stigende søgning til både automationsteknolog og ikke mindst energiteknolog i Hadsten. Vi erfarede for første gang problemer med optag på installatøruddannelsen i forbindelse med sommeroptaget, men dette er der kompenseret for ved vinteroptaget, der har været bedre end sædvanligt. Vi har i 2012 haft markant stigning i optag på autoteknolog i Viborg. Vi har ligeledes vendt den uheldige udvikling på it- teknolog uddannelsen, hvor vi ikke kunne oprette hold i 2011, men i 2012 oprettede vi et pænt stort hold. Udviklingen på produktionsteknologuddannelsen i Skive og Randers har været uændret til let stagnerende. Dette vil være fokusområde i Vi har udviklet et nyt speciale i grøn energi i Skive, som vi forventer os meget af, ikke mindst da Skive Kommune bakker helhjertet op som Kommune med Rent Liv. 10

13 Ad 9 Attraktiv og overskuelig Dania hjemmeside I 2012 er der primært sket en tilpasning af Danias hjemmeside, så den er i overensstemmelse med de nye tider som classic institution. Der er nedsat en web arbejdsgruppe, der er i fuld gang med udvikling af en helt ny hjemmeside, der forventes at ligge klar til efteråret Den nye hjemmeside vil både være billigere at vedligeholde samt være mere brugervenlig med en række nye funktionaliteter. Ad 10 Velfungerende intranet/fronter Vi har i 2012 erstattet et tidligere meget tungt administrerbart intranet med nyt intranet/fronter. Det er bygget op som en række rum for medarbejdere, studerende, ledelse, videncenter m.m., og det er lykkedes over al forventning allerede nu at skabe en livlig trafik på intranettet. Det er under fortsat udvikling og udbygning, og det vil blive et centralt omdrejningspunkt for medarbejdere, studerende, bestyrelse mfl. i fremtiden. Ad 11 Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Vi har igen i 2012 gennemført den fælles brugertilfredshedsundersøgelse i regi af Ennova A/S. Undersøgelsen gør det muligt at benchmarke Dania afdelingerne imellem, i forhold til andre akademier samt i et vist omfang professionshøjskolerne. Undersøgelsen måler på, om de studerende trives, får vigtig viden med sig ud i erhvervslivet, og om de gennemfører deres uddannelse. Disse tre hovedområder afdækkes i undersøgelsen som studieglæde, udbytte og loyalitet. Nedenstående tabel viser udviklingen i point score i perioden på en skala fra Studieglæde Udbytte Vækst på de tekniske akademiuddannelser Erhvervsakademi Dania ligger igen i år på niveau med eller lidt over akademierne samlet set på alle tre hovedområder. Vi kan igen i år glæde os over en meget høj svarprocent. Studieglæde og udbytte ligger på et middelniveau med en score omkring 65. Loyaliteten har alle år været høj med en score på 74. Der er udarbejdet opfølgningsplaner for såvel institutionen Dania som de enkelte afdelinger. Med den nye fælles kvalitetsplan vil der i 2013 også blive målt på tilfredsheden med praktikophold på fælles indikatorer, og der vil også blive gennemført en medarbejdertilfredshedsanalyse i regi af ENNOVA samt en APV. 11

14 Målsætninger og forventninger til 2013 Der arbejdes i 2013 videre inden for udviklingskontraktens rammer. Der er sendt et justeret paradigme ud fra Uddannelsesministeriet, og den nye udviklingskontrakt for blev underskrevet lige før jul under stor højtidlighed i Ministeriet af Ministeren og Danias bestyrelsesformand. Med afsæt i udviklingskontrakten og Danias strategier vil følgende målsætninger være i fokus i den kommende planperiode: Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra 2012 Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser Dania får formuleret institutionens værdigrundlag Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Lancering af ny Dania hjemmeside Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Videnressourcer Danias arbejde med at udvikle videngrundlaget for institutionen omfatter: Viden om fag og metoder Viden om profession og beskæftigelsesområder Viden om pædagogik og formidling Viden om innovation og vækst. Videnaktiviteterne knyttes op på Frascati rammen, jævnfør ministeriets innovationsstrategi. Der er indtil videre arbejdet med følgende aktiviteter: 1. Kapacitetsopbygning (strategisk ledelse af videnopbygning) 2. Videnskabende proces (forsknings- og udviklingsaktiviteter) 3. Videnomsætning (omsætning af viden til nye konkrete produkter, services, ydelser). 12

15 Akademiets arbejde med videngrundlaget udmønter sig konkret ved, at der centralt og lokalt bliver iværksat projekter, der indfrier den overordnede mission. Disse projekter har i perioden været påført udviklingskontrakterne. Projekter, der gør akademiet i stand til at udøve den videnskabende proces. (Forskeruddannelse, PHD, kompetencer i innovation og vækst m.v.) Projekter, der skaber viden om profession og beskæftigelsesområder FoU projekter i samarbejde med professioner og erhverv Projekter, der skaber udvikling af nye konkrete produkter, hvor akademiet innoverer sammen med profession og erhverv Formidlingen internt af projekterne foregår gennem akademiets intranet og hjemmeside og ikke mindst ved at underviserne fortæller om projekterne på uddannelserne. Externt gennem omtale på nettet, faglige artikler i fagblade samt pressen. 13

16 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsakademi Dania er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 14

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12 Boba ApS c/o Natkompagniet, Skolegade 23, 8000 Aarhus C CVR-nr. 33 97 12 65 Årsrapport for 2011/12 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer: Dalum Møllervej 18 5250 Odense SV CVR-nummer: 47325617 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 25 97 70 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /11

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere