En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark"

Transkript

1 NR. 2/ ÅRGANG 1 En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

2 Den imponerende lufthavnsbygning er 1,2 km lang og rummer rum Økonomisk vækst i Tyskland påvirker ejendomsmarkedet Europæisk økonomi især i Tyskland går nu så godt, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har fundet det nødvendigt at hæve renten. Væksten er stigende i Tyskland har væksten i BNP fra ultimo marts 2010 til ultimo marts i år været på 4,9%. Samtidig er arbejdsløsheden faldende, hvilket forventes at lægge pres på lønningerne. ECB har reageret på situationen ved at hæve renten. Udviklingen betyder, at det er blevet yderst attraktivt at eje ejendomme, og der er rift om de gode velbeliggende byejendomme. Hvor der tidligere var god tid til alle processerne ved opkøb af en ny ejendom, fordi markedet tilhørte køberne, er kravene nu skærpede. Man skal være klar til at handle og reagere hurtigt, når en ny attraktiv ejendom skal erhverves. At det er blevet sælgers marked, har naturligvis også sine fordele, da ejendomspriserne stiger, og det tilsvarende er nemmere at finde købere til ejendomme, man ønsker at sælge. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland har justeret købsprocedurerne og udnytter i øvrigt situationen til at få porteføljen tilpasset. Der har været afholdt generalforsamling i selskabet, og EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S er glade for, at Ane Lene Kjølby er blevet valgt ind i bestyrelsen. Ane Lene Kjølby er regionsdirektør i Kuben Management A/S og bærer selv titlen arkitekt M.M.A. (medlemskab af Akademisk Arkitektforening). Selskabet ser frem til at drage nytte af hendes faglige ekspertise. På generalforsamlingen blev det også besluttet at ændre selskabets skrevne navn, så det bliver det samme som det talte. Forkortelsen Ejd. i selskabets navn er derfor erstattet af Ejendomme skrevet fuldt ud. Thorkild Steen Sørensen direktør INDHOLD 2 Lederen 3 Tempelhofer Freitheit 6 Om selskabets drift 8 Refinansiering 9 Michellinstjerner 10 Rentestigninger 12 Ku damm 125 år 12 Undervandsopera Tempelhofer Freiheit - ny kulturel bypark i hjertet af Berlin Af Charlotte Baagø Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens Redaktion Thorkild Steen Sørensen (ansv.) Ulla Sørensen LAYOUT/PRODUKTION Charlotte Baagø SKRIBENTER Otto Friedrichsen Lars Blaabjerg Christensen Ulla Sørensen Charlotte Baagø TRYK Zeuner Grafisk, Odder BERL!N er svanemærket. Eftertryk kun tilladt efter aftale med EgnsINVEST. Da bystyret i Berlin pludselig stod med 300 hektar grønt område og verdens fjerde største bygning, centralt beliggende midt i en metropol, skulle der gode ideer på bordet. 78 arkitekter og landskabsarkitekter gav i 2010 deres bud på fremtiden for den nedlagte lufthavn Tempelhof midt i Berlin. Konkurrencen var udskrevet af Berlins byudvikling og juryen udvalgte seks af de bedste forslag og fremlagde dem for offentligheden. Den 2. maj 2011 blev det vindende forslag så endelig præsenteret, og vinderne blev de britiske landskabsarkitekter GROSS. MAX. og Sutherland Hussey Architects. Tempelhof Airport til Tempelhofer Freitheit Lukningen af den gamle lufthavn åbnede en mulighed for at bruge det store areal på størrelse med Hyde Park i London til noget specielt. Bystyret besluttede, at lufthavnen skulle blive til en kulturel bypark med navnet Tempelhofer Freiheit, og de udskrev derfor en konkurrence for landskabsarkitekter vedrørende udformningen af de store åbne arealer. Forsiden: Interiør Tempelhofer Freitheit (Shutterstock) 2 JUNI 2011 JUNI

3 Under den kolde krig blev Tempelhof Lufthavn et internationalt symbol for porten til friheden da den var luftbro mellem Vest-Berlin og Vesten under russernes blokade. Interessen fra lokalbefolkningen har været enorm. Den 2. maj i år blev det vindende forslag fra de britiske landskabsarkitekter GROSS. MAX. og Sutherland Hussey Architects endelig offentliggjort. Tempelhofer Freiheit skal i fremtiden være et innovativt sted med temaer fra: udvikling, renere teknologi, viden og læring, idræt og sundhed, dialog mellem religioner og integration af de omliggende kvarterer. De visionære planer for området samt de kommende aktiviteter kan ses på Verdens fjerde største bygning Den unikke lufthavnsbygning er fredet og bevares i sin spektakulære form, som er en bue over en 90 vinkel. Bygningen er en af verdens største og rummer mere end rum og godt 1,2 km lang. I sandhed et imponerende bygningsværk opført i stram pompøs stil. Vinduerne i afgangshallen er næsten lige så store som i en gotisk katedral. Tempelhofer Freiheit vil fremover kunne tilbyde en unik atmosfære og specielle rammer for en lang række begivenheder. Det være sig messer, musik, kunst og sportsbegivenheder, gallamiddage, prisoverrækkelser blot for at nævne nogle. Det er ønsket, at Tempelhof Freiheiter skal være et kreativt sted i konstant udvikling samt være en oase for den lokale befolkning. Det store åbne parkanlæg tiltrækker allerede nu dagligt masser Reinickendorf Spandau Charlottenburg- Wilmersdorf Steglitz-Zehlendorf Pankow Lichtenberg Mitte Marzahn- Hellersdorf Friedrichshain- Kreuzberg Tempelhof- Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick På det store areal findes der blandt andet grillpladser og lufteområder til hundene. af besøgende, som enten motionerer, griller eller blot nyder vejret. Og skulle man have lyst til at løbe et maraton, er det blot at løbe syv gange rundt om hele arealet. The Mother of all other Airports Tempelhof Lufthavn blev bygget i begyndelsen af 1920 erne og var i drift frem til 30. oktober Som en del af nazisternes genopbygning af Berlin blev lufthavnen i årene kraftigt udvidet og den imponerede lufthavnsbygning opført. Den nye lufthavnsterminal var som den første i verden indrettet til at fragte passagerer, fragt og bagage på hvert sit niveau i bygningen. Det er efterfølgende blevet standard for alle nye lufthavnsbygninger og har siden har givet Tempelhof Lufthavn betegnelsen The Mother of all Airports blandt arkitekter. Porten til friheden I årerne under den kolde krig blev Tempelhof Lufthavn et internationalt symbol for porten til friheden, da den var luftbro mellem Vest-Berlin og Vesten i perioden, hvor Sovjetunionen blokerede alle tilkørelsesveje og isolerede mere end 2,5 millioner mennesker. Vestlige transportfly landende med kun få minutters mellemrum, kontinuerligt med livsvigtige forsyninger af fødevarer og medicin til den isolerede bydel og sikrede dermed befolkningens overlevelse. Mange tyskere har derfor et specielt forhold til lufthavenen, og det var derfor under stor protest fra offentligheden, at den blev nedlagt, men da passagertallet var drastisk faldende, og de fysiske rammer ikke kunne udvides, var lukningen uundgåelig. n Klik ind på og læs mere om Tempelhof-området i Berlin. Fotos i artiklen Side 3: Berlinder Flughäfen/Archiv Side 4 øverst: Fotograf Günter Wicker Side 4 nederst: Fotograf Uwe Küchler Side 5 øverst: Tempelhofer Freiheit 4 JUNI 2011 JUNI

4 Fotos: Ny ejendom i Charlottenburg indkøbt i 2010 SELSKABETS DRIFT Driften i 1. kvartal blev præget af rentestigninger Porteføljemanager Lars Blaabjerg Christensen Resultatet for 1. kvartal før skat udgør 2,8 mio. kr., mod et forventet resultat på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes kursregulering af renteafdækningen på 2,0 mio. kr. Årets første måneder har været præget af rentestigninger, hvilket har haft en markant indvirkning på ejendomsmarkedet også i Berlin. Som en konsekvens heraf oplever EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, at ejendomsmarkedet over de seneste to til tre måneder i langt højere grad er blevet sælgers marked. Da ejendomme gennem tiderne har været en anerkendt måde at inflationssikre sin investering på, og stigende rente netop øger risikoen for inflation, er markedet vendt til fordel for sælger. Konkret har selskabet oplevet to potentielle købsemner forsvinde inden for få dage. Vi har derfor ændret den proces, vi følger, når vi køber ejendomme ind til porteføljen. Fremover er vi gearet til at spørgsmål bliver afklaret med det sammen, så beslutningerne kan træffes hurtigere. Derved bevarer vi initiativet i forhold til sælger af en given ejendom. Løbende evaluerer vi selskabets egen portefølje og vurderer, om den nuværende situation evt. også kan komme selskabet til gode den anden vej ved at sælge de ejendomme, som ikke passer ind i det nuværende setup i selskabet. Kursregulering af renteafdækningen Baggrunden for at selskabet har kunnet kursregulere renteafdækningen med 2,0 mio. kr. skyldes, at selskabet allerede sidste år fastlåste renteniveauet på realkreditfinansieringen gennem swap-forretninger. De seneste måneders stigende europæiske rente har således haft en gunstig indvirkning på værdien af selskabets afdækningsinstrumenter. Indtægter og omkostninger Overordnet set følger selskabets indtægter forventningerne for årets tre første måneder, hvorimod vedligeholdelsesomkost- ningerne på ejendommene ligger ca kr. højere end forventet. Årsagen skal findes i, at der blandt andet er udskiftet vinduer og renoveret gulve i en erhvervsenhed. Overskridelsen forventes dog ikke at påvirke årets resultat som helhed. Administrationsomkostningerne ligger kr. over det forventede niveau, hvilket skyldes ekstra omkostninger i forbindelse med skift af administrator. Der er i perioden foretaget værdiregulering af ejendommene for kr., hvilket er en følge af de igangsatte renoveringsprojekter. Denne post forventes at stige markant i de kommende måneder, da de fleste renoveringsprojekter er godt i gang, og merværdien af disse dermed bliver synliggjort. Positiv drift i Charlottenburg-ejendom Købet af den seneste ejendom i Charlottenburg ses tydeligt at have positive konsekvenser for selskabets resultat. Resultatet for ejendommen udgør mere end 1/3 af det samlede resultat, på trods af at ejendommens værdi kun udgør ca. 17% af den samlede aktivmasse. Årsagen til dette er, at forrentningen af nykøbte ejendomme var højere i 2010, end da vi købte de øvrige ejendomme i I 2010 har det været langt sværere at skaffe finansiering, end det var i 2008, hvilket dermed har mindsket presset på priserne på ejendommene. Udviklingen i tomgangen Tomgangen er i perioden steget fra 41 til 49 enheder i alt, hvilket primært er sket i de ejendomme, hvor der foretages renoveringsprojekter. Normalt forbinder man ikke øget tomgang med noget positivt, men i forbindelse med de nuværende renoveringsprojekter er det faktisk en fordel, fordi det giver selskabet mulighed for at istandsætte de fraflyttede lejligheder samtidig med, at håndværkerne i forvejen arbejder i ejendommen. Økonomisk set er det en fordel for selskabet, og desuden er der i budgettet for renoveringsprojekterne kalkuleret med fraflytning og en forhøjet tomgang. Frem mod halvårsregnskabet Den 26. august 2011 aflægger selskabet halvårsregnskab, og i tiden frem der til forventer vi øget fokus på de tidligere omtalte renoveringsprojekter. Blandt andet lægges der op til en overordnet gennemgang af renoveringsprojekterne, og hvilken betydning de har for den forøgede indtjening i selskabet. På nuværende tidspunkt er forventningerne til årets resultat som helhed uændret, dvs. et resultat før kurs- og værdiregulering på mere end 3 mio. kr. Såfremt der bliver købt eller solgt ejendomme i perioden vil dette blive oplyst på selskabets hjemmeside: n På kan du løbende holde dig orienteret og se køb og salg af ejendomme i porteføljen. 6 JUNI 2011 JUNI

5 EJENDOMSINVESTERING 13 stjerner til Berlin Refinansiering af gæld - ikke et tema i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland Af Otto Friedrichsen I bestræbelserne på at skabe et langsigtet attraktivt afkast til selskabets aktionærer, er der to forhold, som i EgnsIN- VEST Ejendomme Tyskland har en høj prioritet: For det første at sikre en fornuftig drift i de ejendomme, der indgår og bliver erhvervet til selskabets ejendoms-portefølje. For det andet at opnå en optimal finansiering med en minimal risiko for selskabet. I skyggen af den finansielle krise har der løbende været eksempler på danske ejendomsselskaber, som er blevet afviklet, er under afvikling eller tæt på afvikling som følge af manglende mulighed for refinansiering af lån. Det er afgørende for at kunne refinansiere sine lån efter udløb, at banken kan identificere en overskudsgivende drift for derigennem at have en form for sikkerhed for de fremtidige ydelsesbetalinger på gælden. Kravene til de danske bankers balance er som følge af finanskrisen endvidere steget. Det har øget kravene til driften i de ejendomsselskaber, der behøver finansiering. Den skal i dag være endnu stærkere og mere sikker for at opnå mulighed for gældsoptagelse eller refinansiering end tidligere. Realkreditfinansiering EgnsINVEST Ejendomme Tyskland analyserer løbende markedet for ejendomme med god beliggenhed og mulighed for positiv drift fra dag et. Dette sikrer en stabil og sikker drift, som løbende kan optimeres gennem renovering mm. På finansieringssiden har selskabet valgt at finansiere sig gennem et kort variabelt realkreditlån, hvor renteniveauet er låst fast frem til 2014, 2016 og 2018 jf. artiklen side 10. Idet realkreditfinansieringen udgør knap 92% af selskabets lån, er det således kun det variable realkreditlån, der løbende refinansieres. Sikkerheden i denne fremgangsmåde er, at realkreditfinansiering blot belånes med 60%/ 80% af værdien af ejendomsporteføljen. De resterende 8% afspejler kredit, der er opnået hos banker med et godt renomme og en solid bankforretning. Tiltro til selskabets drift EgnsINVEST Ejendomme Tyskland har for nyligt gennemført en mellemfinansiering af en række renoveringsprojekter i Berlin. Efter udfærdigelsen af renoveringen overgår mellemfinansieringen til realkredit i tråd med selskabets øvrige finansiering. Disse aftaler er blevet gennemført på gunstige forhold, hvilket selskabet tager som et udtryk for, at der er stor tiltro til og sikkerhed i selskabets ejendomsdrift og finansielle situation specielt set i lyset af den generelle status på refinansiering. n 12 restauranter i Berlin deles om 13 Michelinstjerner i den røde guide fra i år, men måske er flere på vej, hvis rygterne taler sandt, om hvem der bliver den nye chefkok på det endnu ikke færdigbyggede Hotel Astoria. Af Ulla Sørensen Der er gode muligheder for at få en kulinarisk oplevelse i Berlin.11 restauranter er blevet tildelt en enkelt af de eftertragtede stjerner, mens restauranten Fischer Fritz for tredje år i træk kan profilere sig med to Michelinstjerner. Med 13 stjerner er Berlin den tyske by med flest stjerner dog ingen trestjernede restauranter endnu. Berlins gastronomiske spydspids er beliggende på Hotel Regent i Charlottenstraße, som ligger i Mitte og ledes af gastronom Christian Lohse. I den berømte røde guide, som også kan findes på internettet, fremgår det, at restauranten serverer mad inspireret af det moderne franske køkken, og at det især er fiske- og skaldyrsdelikatesser, man kan forvente at få serveret, hvis man er så heldig at kunne få bord. Verdenskendt stjernekok til Berlin Hvis rygterne taler sandt, er der dog udsigt til, at Christian Lohse snart får skarp konkurrence om titlen som hovedstadens bedste kok. I slutningen af året vil Hotel Astoria, som for øjeblikket er under opførsel i Charlottenburg tæt på Kurfürstendamm, stå færdigt og her siges det, at deres restaurant skal ledes af ingen ringere end den verdenskendte gastronom og restaurantejer Pierre Gagnaire. Franskmandens mest kendte restaurant er opkaldt efter ham og ligger på 6 Rue Balzac i Paris, som blev etableret i Allerede efter to år havde den opnået tre Michelinstjerner. Udover restauranten i Paris ejer Pierre Gagnaire også meget anerkendte restauranter i både London, Tokyo, Dubai m.fl., hvoraf flere er belønnet med tre Michelinstjerner. Oprustning på de berlinske restauranter Man må derfor sige, at der bliver rustet op på den kulinariske side i Berlin, hvis det bliver en realitet, at den kendte franskmand får dirigentstokken i byens nye hotelkøkken. I forvejen er det meldt ud, at et andet luksushotel i Berlin, Hotel Adlon, beliggende lige ved Brandenburger Tor har rustet op i deres restaurant Lorenzo, som pt. har en Michelinstjerne. Hotellet har ansat østrigeren Leonard Cernko som gastronomisk leder. Østrigeren forlader en stilling som souchef på Hotel Portman-Ritz-Carlton i Shanghai og er trods sine kun 32 år allerede kendt i gastronomikredse verden over. n 8 JUNI 2011 JUNI

6 berlin OG TYSKLANDS ØKONOMI berlin OG TYSKLANDS ØKONOMI Rentestigninger i Europa indtager dagsordenen Stigende renter som følge af udsigten til stigende inflation giver gode muligheder for ejendomsværdistigninger, og med en renteafdækning på 90% af alle lån står selskabet godt rustet til den nye situation. 4,5 4 3,5 3 2,5 Den Europæiske renteudvikling, januar maj 2011 Forholdet mellem inflation og arbejdsløshed Inflationsprocent 2 1,5 1,25 1 0,5 0 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 Kilde: Den Europæiske Centralbank Inflation i Tyskland, januar maj ,5 værdierne. Foruden dette indeksreguleres lejeniveauet løbende i takt med en tiltagende inflation. På finansieringssiden bliver selskabet alt andet lige ramt af stigende renter, idet selskabet ligger med variabel finansiering, men det er der taget hånd om. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland har i den forgangne periode med lave renter afdækket størstedelen af renterisikoen gennem swap-forretninger. Således er 90% af selskabets gæld i øjeblikket afdækket til fast rente frem til henholdsvis 2014, 2016 og Af Otto Friedrichsen Efter knap to års dødvande besluttede Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag den 7. april at hæve den ledende europæiske rente fra 1,0% til 1,25%. Isoleret set har renteforhøjelsen en begrænset effekt, men signalværdien er vigtig, idet rentefald og økonomisk krise de seneste tre år har stået øverst på dagsordenen. Centralbankens mål for den økonomiske politik ECB s hovedmålsætning er: at fastholde prisstabilitet i almenvellets interesse.. Helt konkret betyder dette, at ECB søger at fastholde en lav og stabil inflation til fordel for den samlede europæiske økonomi. Renteforhøjelsen kommer således som resultat af den forbedring, der er set i den europæiske økonomi gennem det seneste halvanden år. Ligeledes signalerer det, at ECB forventer, at den økonomiske situation som minimum fastholdes, og at den pengepolitiske politik hertil har været for lempelig. Som låntager i variable lån i enten euro eller danske kroner betyder dette, at finansieringen i fremtiden kan forventes at blive dyrere, men som omtalt tidligere, sker det som resultat af forbedringer i økonomien. Flere folk er kommet i arbejde og har øget deres forbrug. Folk i arbejde opnår højere forhandlingsmagt og sætter krav om lønstigninger. Alt sammen noget, der øger prisstigningstakten eller inflationen i samfundet, og som ECB søger at begrænse gennem rentestigninger. We will continue to monitor very closely all developments, with respect to price stability Jean-Claude Trichet, ECB Økonomisk vækst i afmålte mængder Studier over sammenhængen mellem den økonomiske udvikling og inflation viser et klart billede. Phillipskurven, der illustrerer sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed, viser at høj arbejdsløshed (økonomisk væksttilbagegang) over den lange horisont medfører en lavere inflation (ECB sænker renten). Omvendt når arbejdsløsheden falder, Arbejdsløshedsprocent medfører dynamikken i økonomien, at inflationsniveauet stiger (ECB hæver renten). Det er således en balancegang fra ECB s side om på den ene side at opretholde det økonomiske vækstmomentum samtidig med, at man lægger en dæmper på væksten for at begrænse inflationen. Ses der på den aktuelle tyske arbejdsløshed, er den faldet fra et krisetoppunkt på 8,3% i september 2009 til en arbejdsløshed på 7,1% ved udgangen af april Udviklingen er blandt andet et resultat af en positiv økonomisk udvikling, hvilket har været medvirkende til inflationspresset og senest rentestigningen fra ECB i sidste måned. Markedet indregner i øjeblikket i alt knap to renteforhøjelser til 1,75% frem mod udgangen af Ejendomme Tysklands situation i det nuværende rentescenarie EgnsINVEST Ejendomme Tysklands eksponering mod det tyske ejendomsmarked fungerer godt i ovenstående økonomiske miljø. Selskabets beholdning af ejendomme opnår gennem den stigende inflation et opadgående pres på ejendoms- 3 2,4 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 Kilde: Bloomberg/EgnsINVEST Arbejdsløsheden i Tyskland, januar maj ,4 8,3 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,1 7,2 7 6,8 6,6 6,4 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 Kilde: Bloomberg/EgnsINVEST Monetary policy can inadvertently stay too easy for too long following a recession, risking generating inflation that may be much harder to control if it is recognized too late. Jean-Claude Trichet, ECB Ved køb af nye ejendomme, og derigennem optagelse af variabelt forrentede lån, vurderes det løbende, om det fortsat er fordelagtig at afdække renterisikoen. Faktum er, at selskabet gennem variabel forrentet finansiering har opnået en meget attraktiv finansiering gennem de seneste år. Fremadrettet er renten låst fast på en stor del af gælden, således at gælden fremadrettet finansieres med fast rente på ovennævnte tidshorisonter. Med andre ord betyder dette, at selskabet opnår de positive værdigevinster på aktivsiden som følge af den stigende inflation, mens selskabet på passivsiden har afdækket de umiddelbare negative effekter af en stigende rente den perfekte inflationssikring som privatinvestor. n 10 JUNI 2011 JUNI

7 ID-nr Ku damm fylder 125 år Den lange boulevard, som skærer sig igennem Charlottenburg, og er kendt for sin blanding af fashionable hoteller, dyre mærkevarebutikker og mere mainstreamforretninger, kan fejre 125 års fødselsdag i år. Bismarcks besøg i Paris tilbage i 1870 erne blev afgørende for den kendte boulevards skæbne. Den tyske jernkansler blev betaget af Champs-Èlysées, og besluttede so ein Ding müssen wir auch haben. Fra at være en lille støvet gade blev Kurfürstendamm udvidet og forvandlet til den boulevard, vi kender i dag. Fejringen af fødselsdagen blev indledt den 5. maj med åbningen af en udstilling, der fortæller om gadens historie. Meget mere er dog i vente, og skal man alligevel besøge Berlin, er det værd at undersøge, om en spændende event er planlagt, mens man er i byen. n Informationen finder man på boulevardens hjemmeside: AquaAria Palaoa fra vand til opera Det antikke Art Noveau bad i Neukölln. Foto Berliner Bäder-Betriebe Berlin Staatsoper er kendt verden over, men en helt ny form for opera så først i maj dagens lys i bydelen Neukölln, som ligger syd for Kreutzberg. AquaAria Palaoa er en undervandsopera, som opføres i en af de smukkeste Art Noveau bade i Tyskland af professionelle sangere og kor. Palaoa betyder hval på hawaiansk og et havbiologisk forskningsprojekt, hvor PerenniAL Acoustic Observatory, optog lyde af hvaler 100 meter under isen ved Antarktis, har inspireret den tyske operasanger Claudia Herr til AquaAria Paloa. Det musikalske akkompagnement består til dels af hvalernes sang samt af musik komponeret af tyske Susanne Bach. Den specielle undervandsopera en usædvanlig kombination af kunst og videnskab opføres otte gange hen over sommeren. Se mere på n Reserveret til PostDanmark

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

MARKEDSRAPPORT BERLIN Tyskland 2009

MARKEDSRAPPORT BERLIN Tyskland 2009 Ejendomme Finansiering Formuepleje SVANEN MARKEDSRAPPORT BERLIN Tyskland 2009 MARTS 2009 SVANEN markedsrapport Berlin 2009 Snart 20 år efter murens fald er byen Berlin og dens økonomi stærkere end nogensinde.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen NR. 1/2011 - ÅRGANG 1 To nye toptrimmede ejendomme i porteføljen Aktionærinformation FRA EgnsINVEST EjD., Tyskland A/S Forår i Berlin Du sidder med det første nummer af BERL!N, EgnsINVEST Ejd., Tyskland

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære Aktionær / Læser. Fokusområder netop nu

Nyhedsbrev. Kære Aktionær / Læser. Fokusområder netop nu Kære Aktionær / Læser Så er vi klar med anden udgave af vores nyhedsbrev, hvor vi vil gå lidt mere i detaljer med de områder, som vi særligt fokuserer på i øjeblikket. Herudover vil vi i denne udgave give

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S NR. 2/2013 - ÅRGANG 3 Udvikling i pagt med Berlins særkende Berlin har oplevet en markant vækst. Den proces, som blev sat i gang for at sætte Berlin

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser Kære Aktionær / Læser Nu hvor overgangen til det nye år er vel overstået er det blevet tid til tredje udgave af vores nyhedsbrev. I denne udgave vil vi kort: Præsentere selskabets nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst NR. 2/2012 - ÅRGANG 2 Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Renoveringsbølgen ruller INDHOLD 2 Lederen 3 Fra New York til Berlin 6 Prenzl berg

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhverslejemål kræver noget særligt 6 De ægte og tilflytterene 8 På poter i Berlin 10 Demokrati

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin Horsens den 28. december 2012 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EGNETY"

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere