En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark"

Transkript

1 NR. 2/ ÅRGANG 1 En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

2 Den imponerende lufthavnsbygning er 1,2 km lang og rummer rum Økonomisk vækst i Tyskland påvirker ejendomsmarkedet Europæisk økonomi især i Tyskland går nu så godt, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har fundet det nødvendigt at hæve renten. Væksten er stigende i Tyskland har væksten i BNP fra ultimo marts 2010 til ultimo marts i år været på 4,9%. Samtidig er arbejdsløsheden faldende, hvilket forventes at lægge pres på lønningerne. ECB har reageret på situationen ved at hæve renten. Udviklingen betyder, at det er blevet yderst attraktivt at eje ejendomme, og der er rift om de gode velbeliggende byejendomme. Hvor der tidligere var god tid til alle processerne ved opkøb af en ny ejendom, fordi markedet tilhørte køberne, er kravene nu skærpede. Man skal være klar til at handle og reagere hurtigt, når en ny attraktiv ejendom skal erhverves. At det er blevet sælgers marked, har naturligvis også sine fordele, da ejendomspriserne stiger, og det tilsvarende er nemmere at finde købere til ejendomme, man ønsker at sælge. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland har justeret købsprocedurerne og udnytter i øvrigt situationen til at få porteføljen tilpasset. Der har været afholdt generalforsamling i selskabet, og EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S er glade for, at Ane Lene Kjølby er blevet valgt ind i bestyrelsen. Ane Lene Kjølby er regionsdirektør i Kuben Management A/S og bærer selv titlen arkitekt M.M.A. (medlemskab af Akademisk Arkitektforening). Selskabet ser frem til at drage nytte af hendes faglige ekspertise. På generalforsamlingen blev det også besluttet at ændre selskabets skrevne navn, så det bliver det samme som det talte. Forkortelsen Ejd. i selskabets navn er derfor erstattet af Ejendomme skrevet fuldt ud. Thorkild Steen Sørensen direktør INDHOLD 2 Lederen 3 Tempelhofer Freitheit 6 Om selskabets drift 8 Refinansiering 9 Michellinstjerner 10 Rentestigninger 12 Ku damm 125 år 12 Undervandsopera Tempelhofer Freiheit - ny kulturel bypark i hjertet af Berlin Af Charlotte Baagø Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens Redaktion Thorkild Steen Sørensen (ansv.) Ulla Sørensen LAYOUT/PRODUKTION Charlotte Baagø SKRIBENTER Otto Friedrichsen Lars Blaabjerg Christensen Ulla Sørensen Charlotte Baagø TRYK Zeuner Grafisk, Odder BERL!N er svanemærket. Eftertryk kun tilladt efter aftale med EgnsINVEST. Da bystyret i Berlin pludselig stod med 300 hektar grønt område og verdens fjerde største bygning, centralt beliggende midt i en metropol, skulle der gode ideer på bordet. 78 arkitekter og landskabsarkitekter gav i 2010 deres bud på fremtiden for den nedlagte lufthavn Tempelhof midt i Berlin. Konkurrencen var udskrevet af Berlins byudvikling og juryen udvalgte seks af de bedste forslag og fremlagde dem for offentligheden. Den 2. maj 2011 blev det vindende forslag så endelig præsenteret, og vinderne blev de britiske landskabsarkitekter GROSS. MAX. og Sutherland Hussey Architects. Tempelhof Airport til Tempelhofer Freitheit Lukningen af den gamle lufthavn åbnede en mulighed for at bruge det store areal på størrelse med Hyde Park i London til noget specielt. Bystyret besluttede, at lufthavnen skulle blive til en kulturel bypark med navnet Tempelhofer Freiheit, og de udskrev derfor en konkurrence for landskabsarkitekter vedrørende udformningen af de store åbne arealer. Forsiden: Interiør Tempelhofer Freitheit (Shutterstock) 2 JUNI 2011 JUNI

3 Under den kolde krig blev Tempelhof Lufthavn et internationalt symbol for porten til friheden da den var luftbro mellem Vest-Berlin og Vesten under russernes blokade. Interessen fra lokalbefolkningen har været enorm. Den 2. maj i år blev det vindende forslag fra de britiske landskabsarkitekter GROSS. MAX. og Sutherland Hussey Architects endelig offentliggjort. Tempelhofer Freiheit skal i fremtiden være et innovativt sted med temaer fra: udvikling, renere teknologi, viden og læring, idræt og sundhed, dialog mellem religioner og integration af de omliggende kvarterer. De visionære planer for området samt de kommende aktiviteter kan ses på Verdens fjerde største bygning Den unikke lufthavnsbygning er fredet og bevares i sin spektakulære form, som er en bue over en 90 vinkel. Bygningen er en af verdens største og rummer mere end rum og godt 1,2 km lang. I sandhed et imponerende bygningsværk opført i stram pompøs stil. Vinduerne i afgangshallen er næsten lige så store som i en gotisk katedral. Tempelhofer Freiheit vil fremover kunne tilbyde en unik atmosfære og specielle rammer for en lang række begivenheder. Det være sig messer, musik, kunst og sportsbegivenheder, gallamiddage, prisoverrækkelser blot for at nævne nogle. Det er ønsket, at Tempelhof Freiheiter skal være et kreativt sted i konstant udvikling samt være en oase for den lokale befolkning. Det store åbne parkanlæg tiltrækker allerede nu dagligt masser Reinickendorf Spandau Charlottenburg- Wilmersdorf Steglitz-Zehlendorf Pankow Lichtenberg Mitte Marzahn- Hellersdorf Friedrichshain- Kreuzberg Tempelhof- Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick På det store areal findes der blandt andet grillpladser og lufteområder til hundene. af besøgende, som enten motionerer, griller eller blot nyder vejret. Og skulle man have lyst til at løbe et maraton, er det blot at løbe syv gange rundt om hele arealet. The Mother of all other Airports Tempelhof Lufthavn blev bygget i begyndelsen af 1920 erne og var i drift frem til 30. oktober Som en del af nazisternes genopbygning af Berlin blev lufthavnen i årene kraftigt udvidet og den imponerede lufthavnsbygning opført. Den nye lufthavnsterminal var som den første i verden indrettet til at fragte passagerer, fragt og bagage på hvert sit niveau i bygningen. Det er efterfølgende blevet standard for alle nye lufthavnsbygninger og har siden har givet Tempelhof Lufthavn betegnelsen The Mother of all Airports blandt arkitekter. Porten til friheden I årerne under den kolde krig blev Tempelhof Lufthavn et internationalt symbol for porten til friheden, da den var luftbro mellem Vest-Berlin og Vesten i perioden, hvor Sovjetunionen blokerede alle tilkørelsesveje og isolerede mere end 2,5 millioner mennesker. Vestlige transportfly landende med kun få minutters mellemrum, kontinuerligt med livsvigtige forsyninger af fødevarer og medicin til den isolerede bydel og sikrede dermed befolkningens overlevelse. Mange tyskere har derfor et specielt forhold til lufthavenen, og det var derfor under stor protest fra offentligheden, at den blev nedlagt, men da passagertallet var drastisk faldende, og de fysiske rammer ikke kunne udvides, var lukningen uundgåelig. n Klik ind på og læs mere om Tempelhof-området i Berlin. Fotos i artiklen Side 3: Berlinder Flughäfen/Archiv Side 4 øverst: Fotograf Günter Wicker Side 4 nederst: Fotograf Uwe Küchler Side 5 øverst: Tempelhofer Freiheit 4 JUNI 2011 JUNI

4 Fotos: Ny ejendom i Charlottenburg indkøbt i 2010 SELSKABETS DRIFT Driften i 1. kvartal blev præget af rentestigninger Porteføljemanager Lars Blaabjerg Christensen Resultatet for 1. kvartal før skat udgør 2,8 mio. kr., mod et forventet resultat på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes kursregulering af renteafdækningen på 2,0 mio. kr. Årets første måneder har været præget af rentestigninger, hvilket har haft en markant indvirkning på ejendomsmarkedet også i Berlin. Som en konsekvens heraf oplever EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, at ejendomsmarkedet over de seneste to til tre måneder i langt højere grad er blevet sælgers marked. Da ejendomme gennem tiderne har været en anerkendt måde at inflationssikre sin investering på, og stigende rente netop øger risikoen for inflation, er markedet vendt til fordel for sælger. Konkret har selskabet oplevet to potentielle købsemner forsvinde inden for få dage. Vi har derfor ændret den proces, vi følger, når vi køber ejendomme ind til porteføljen. Fremover er vi gearet til at spørgsmål bliver afklaret med det sammen, så beslutningerne kan træffes hurtigere. Derved bevarer vi initiativet i forhold til sælger af en given ejendom. Løbende evaluerer vi selskabets egen portefølje og vurderer, om den nuværende situation evt. også kan komme selskabet til gode den anden vej ved at sælge de ejendomme, som ikke passer ind i det nuværende setup i selskabet. Kursregulering af renteafdækningen Baggrunden for at selskabet har kunnet kursregulere renteafdækningen med 2,0 mio. kr. skyldes, at selskabet allerede sidste år fastlåste renteniveauet på realkreditfinansieringen gennem swap-forretninger. De seneste måneders stigende europæiske rente har således haft en gunstig indvirkning på værdien af selskabets afdækningsinstrumenter. Indtægter og omkostninger Overordnet set følger selskabets indtægter forventningerne for årets tre første måneder, hvorimod vedligeholdelsesomkost- ningerne på ejendommene ligger ca kr. højere end forventet. Årsagen skal findes i, at der blandt andet er udskiftet vinduer og renoveret gulve i en erhvervsenhed. Overskridelsen forventes dog ikke at påvirke årets resultat som helhed. Administrationsomkostningerne ligger kr. over det forventede niveau, hvilket skyldes ekstra omkostninger i forbindelse med skift af administrator. Der er i perioden foretaget værdiregulering af ejendommene for kr., hvilket er en følge af de igangsatte renoveringsprojekter. Denne post forventes at stige markant i de kommende måneder, da de fleste renoveringsprojekter er godt i gang, og merværdien af disse dermed bliver synliggjort. Positiv drift i Charlottenburg-ejendom Købet af den seneste ejendom i Charlottenburg ses tydeligt at have positive konsekvenser for selskabets resultat. Resultatet for ejendommen udgør mere end 1/3 af det samlede resultat, på trods af at ejendommens værdi kun udgør ca. 17% af den samlede aktivmasse. Årsagen til dette er, at forrentningen af nykøbte ejendomme var højere i 2010, end da vi købte de øvrige ejendomme i I 2010 har det været langt sværere at skaffe finansiering, end det var i 2008, hvilket dermed har mindsket presset på priserne på ejendommene. Udviklingen i tomgangen Tomgangen er i perioden steget fra 41 til 49 enheder i alt, hvilket primært er sket i de ejendomme, hvor der foretages renoveringsprojekter. Normalt forbinder man ikke øget tomgang med noget positivt, men i forbindelse med de nuværende renoveringsprojekter er det faktisk en fordel, fordi det giver selskabet mulighed for at istandsætte de fraflyttede lejligheder samtidig med, at håndværkerne i forvejen arbejder i ejendommen. Økonomisk set er det en fordel for selskabet, og desuden er der i budgettet for renoveringsprojekterne kalkuleret med fraflytning og en forhøjet tomgang. Frem mod halvårsregnskabet Den 26. august 2011 aflægger selskabet halvårsregnskab, og i tiden frem der til forventer vi øget fokus på de tidligere omtalte renoveringsprojekter. Blandt andet lægges der op til en overordnet gennemgang af renoveringsprojekterne, og hvilken betydning de har for den forøgede indtjening i selskabet. På nuværende tidspunkt er forventningerne til årets resultat som helhed uændret, dvs. et resultat før kurs- og værdiregulering på mere end 3 mio. kr. Såfremt der bliver købt eller solgt ejendomme i perioden vil dette blive oplyst på selskabets hjemmeside: n På kan du løbende holde dig orienteret og se køb og salg af ejendomme i porteføljen. 6 JUNI 2011 JUNI

5 EJENDOMSINVESTERING 13 stjerner til Berlin Refinansiering af gæld - ikke et tema i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland Af Otto Friedrichsen I bestræbelserne på at skabe et langsigtet attraktivt afkast til selskabets aktionærer, er der to forhold, som i EgnsIN- VEST Ejendomme Tyskland har en høj prioritet: For det første at sikre en fornuftig drift i de ejendomme, der indgår og bliver erhvervet til selskabets ejendoms-portefølje. For det andet at opnå en optimal finansiering med en minimal risiko for selskabet. I skyggen af den finansielle krise har der løbende været eksempler på danske ejendomsselskaber, som er blevet afviklet, er under afvikling eller tæt på afvikling som følge af manglende mulighed for refinansiering af lån. Det er afgørende for at kunne refinansiere sine lån efter udløb, at banken kan identificere en overskudsgivende drift for derigennem at have en form for sikkerhed for de fremtidige ydelsesbetalinger på gælden. Kravene til de danske bankers balance er som følge af finanskrisen endvidere steget. Det har øget kravene til driften i de ejendomsselskaber, der behøver finansiering. Den skal i dag være endnu stærkere og mere sikker for at opnå mulighed for gældsoptagelse eller refinansiering end tidligere. Realkreditfinansiering EgnsINVEST Ejendomme Tyskland analyserer løbende markedet for ejendomme med god beliggenhed og mulighed for positiv drift fra dag et. Dette sikrer en stabil og sikker drift, som løbende kan optimeres gennem renovering mm. På finansieringssiden har selskabet valgt at finansiere sig gennem et kort variabelt realkreditlån, hvor renteniveauet er låst fast frem til 2014, 2016 og 2018 jf. artiklen side 10. Idet realkreditfinansieringen udgør knap 92% af selskabets lån, er det således kun det variable realkreditlån, der løbende refinansieres. Sikkerheden i denne fremgangsmåde er, at realkreditfinansiering blot belånes med 60%/ 80% af værdien af ejendomsporteføljen. De resterende 8% afspejler kredit, der er opnået hos banker med et godt renomme og en solid bankforretning. Tiltro til selskabets drift EgnsINVEST Ejendomme Tyskland har for nyligt gennemført en mellemfinansiering af en række renoveringsprojekter i Berlin. Efter udfærdigelsen af renoveringen overgår mellemfinansieringen til realkredit i tråd med selskabets øvrige finansiering. Disse aftaler er blevet gennemført på gunstige forhold, hvilket selskabet tager som et udtryk for, at der er stor tiltro til og sikkerhed i selskabets ejendomsdrift og finansielle situation specielt set i lyset af den generelle status på refinansiering. n 12 restauranter i Berlin deles om 13 Michelinstjerner i den røde guide fra i år, men måske er flere på vej, hvis rygterne taler sandt, om hvem der bliver den nye chefkok på det endnu ikke færdigbyggede Hotel Astoria. Af Ulla Sørensen Der er gode muligheder for at få en kulinarisk oplevelse i Berlin.11 restauranter er blevet tildelt en enkelt af de eftertragtede stjerner, mens restauranten Fischer Fritz for tredje år i træk kan profilere sig med to Michelinstjerner. Med 13 stjerner er Berlin den tyske by med flest stjerner dog ingen trestjernede restauranter endnu. Berlins gastronomiske spydspids er beliggende på Hotel Regent i Charlottenstraße, som ligger i Mitte og ledes af gastronom Christian Lohse. I den berømte røde guide, som også kan findes på internettet, fremgår det, at restauranten serverer mad inspireret af det moderne franske køkken, og at det især er fiske- og skaldyrsdelikatesser, man kan forvente at få serveret, hvis man er så heldig at kunne få bord. Verdenskendt stjernekok til Berlin Hvis rygterne taler sandt, er der dog udsigt til, at Christian Lohse snart får skarp konkurrence om titlen som hovedstadens bedste kok. I slutningen af året vil Hotel Astoria, som for øjeblikket er under opførsel i Charlottenburg tæt på Kurfürstendamm, stå færdigt og her siges det, at deres restaurant skal ledes af ingen ringere end den verdenskendte gastronom og restaurantejer Pierre Gagnaire. Franskmandens mest kendte restaurant er opkaldt efter ham og ligger på 6 Rue Balzac i Paris, som blev etableret i Allerede efter to år havde den opnået tre Michelinstjerner. Udover restauranten i Paris ejer Pierre Gagnaire også meget anerkendte restauranter i både London, Tokyo, Dubai m.fl., hvoraf flere er belønnet med tre Michelinstjerner. Oprustning på de berlinske restauranter Man må derfor sige, at der bliver rustet op på den kulinariske side i Berlin, hvis det bliver en realitet, at den kendte franskmand får dirigentstokken i byens nye hotelkøkken. I forvejen er det meldt ud, at et andet luksushotel i Berlin, Hotel Adlon, beliggende lige ved Brandenburger Tor har rustet op i deres restaurant Lorenzo, som pt. har en Michelinstjerne. Hotellet har ansat østrigeren Leonard Cernko som gastronomisk leder. Østrigeren forlader en stilling som souchef på Hotel Portman-Ritz-Carlton i Shanghai og er trods sine kun 32 år allerede kendt i gastronomikredse verden over. n 8 JUNI 2011 JUNI

6 berlin OG TYSKLANDS ØKONOMI berlin OG TYSKLANDS ØKONOMI Rentestigninger i Europa indtager dagsordenen Stigende renter som følge af udsigten til stigende inflation giver gode muligheder for ejendomsværdistigninger, og med en renteafdækning på 90% af alle lån står selskabet godt rustet til den nye situation. 4,5 4 3,5 3 2,5 Den Europæiske renteudvikling, januar maj 2011 Forholdet mellem inflation og arbejdsløshed Inflationsprocent 2 1,5 1,25 1 0,5 0 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 Kilde: Den Europæiske Centralbank Inflation i Tyskland, januar maj ,5 værdierne. Foruden dette indeksreguleres lejeniveauet løbende i takt med en tiltagende inflation. På finansieringssiden bliver selskabet alt andet lige ramt af stigende renter, idet selskabet ligger med variabel finansiering, men det er der taget hånd om. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland har i den forgangne periode med lave renter afdækket størstedelen af renterisikoen gennem swap-forretninger. Således er 90% af selskabets gæld i øjeblikket afdækket til fast rente frem til henholdsvis 2014, 2016 og Af Otto Friedrichsen Efter knap to års dødvande besluttede Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag den 7. april at hæve den ledende europæiske rente fra 1,0% til 1,25%. Isoleret set har renteforhøjelsen en begrænset effekt, men signalværdien er vigtig, idet rentefald og økonomisk krise de seneste tre år har stået øverst på dagsordenen. Centralbankens mål for den økonomiske politik ECB s hovedmålsætning er: at fastholde prisstabilitet i almenvellets interesse.. Helt konkret betyder dette, at ECB søger at fastholde en lav og stabil inflation til fordel for den samlede europæiske økonomi. Renteforhøjelsen kommer således som resultat af den forbedring, der er set i den europæiske økonomi gennem det seneste halvanden år. Ligeledes signalerer det, at ECB forventer, at den økonomiske situation som minimum fastholdes, og at den pengepolitiske politik hertil har været for lempelig. Som låntager i variable lån i enten euro eller danske kroner betyder dette, at finansieringen i fremtiden kan forventes at blive dyrere, men som omtalt tidligere, sker det som resultat af forbedringer i økonomien. Flere folk er kommet i arbejde og har øget deres forbrug. Folk i arbejde opnår højere forhandlingsmagt og sætter krav om lønstigninger. Alt sammen noget, der øger prisstigningstakten eller inflationen i samfundet, og som ECB søger at begrænse gennem rentestigninger. We will continue to monitor very closely all developments, with respect to price stability Jean-Claude Trichet, ECB Økonomisk vækst i afmålte mængder Studier over sammenhængen mellem den økonomiske udvikling og inflation viser et klart billede. Phillipskurven, der illustrerer sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed, viser at høj arbejdsløshed (økonomisk væksttilbagegang) over den lange horisont medfører en lavere inflation (ECB sænker renten). Omvendt når arbejdsløsheden falder, Arbejdsløshedsprocent medfører dynamikken i økonomien, at inflationsniveauet stiger (ECB hæver renten). Det er således en balancegang fra ECB s side om på den ene side at opretholde det økonomiske vækstmomentum samtidig med, at man lægger en dæmper på væksten for at begrænse inflationen. Ses der på den aktuelle tyske arbejdsløshed, er den faldet fra et krisetoppunkt på 8,3% i september 2009 til en arbejdsløshed på 7,1% ved udgangen af april Udviklingen er blandt andet et resultat af en positiv økonomisk udvikling, hvilket har været medvirkende til inflationspresset og senest rentestigningen fra ECB i sidste måned. Markedet indregner i øjeblikket i alt knap to renteforhøjelser til 1,75% frem mod udgangen af Ejendomme Tysklands situation i det nuværende rentescenarie EgnsINVEST Ejendomme Tysklands eksponering mod det tyske ejendomsmarked fungerer godt i ovenstående økonomiske miljø. Selskabets beholdning af ejendomme opnår gennem den stigende inflation et opadgående pres på ejendoms- 3 2,4 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 Kilde: Bloomberg/EgnsINVEST Arbejdsløsheden i Tyskland, januar maj ,4 8,3 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,1 7,2 7 6,8 6,6 6,4 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 Kilde: Bloomberg/EgnsINVEST Monetary policy can inadvertently stay too easy for too long following a recession, risking generating inflation that may be much harder to control if it is recognized too late. Jean-Claude Trichet, ECB Ved køb af nye ejendomme, og derigennem optagelse af variabelt forrentede lån, vurderes det løbende, om det fortsat er fordelagtig at afdække renterisikoen. Faktum er, at selskabet gennem variabel forrentet finansiering har opnået en meget attraktiv finansiering gennem de seneste år. Fremadrettet er renten låst fast på en stor del af gælden, således at gælden fremadrettet finansieres med fast rente på ovennævnte tidshorisonter. Med andre ord betyder dette, at selskabet opnår de positive værdigevinster på aktivsiden som følge af den stigende inflation, mens selskabet på passivsiden har afdækket de umiddelbare negative effekter af en stigende rente den perfekte inflationssikring som privatinvestor. n 10 JUNI 2011 JUNI

7 ID-nr Ku damm fylder 125 år Den lange boulevard, som skærer sig igennem Charlottenburg, og er kendt for sin blanding af fashionable hoteller, dyre mærkevarebutikker og mere mainstreamforretninger, kan fejre 125 års fødselsdag i år. Bismarcks besøg i Paris tilbage i 1870 erne blev afgørende for den kendte boulevards skæbne. Den tyske jernkansler blev betaget af Champs-Èlysées, og besluttede so ein Ding müssen wir auch haben. Fra at være en lille støvet gade blev Kurfürstendamm udvidet og forvandlet til den boulevard, vi kender i dag. Fejringen af fødselsdagen blev indledt den 5. maj med åbningen af en udstilling, der fortæller om gadens historie. Meget mere er dog i vente, og skal man alligevel besøge Berlin, er det værd at undersøge, om en spændende event er planlagt, mens man er i byen. n Informationen finder man på boulevardens hjemmeside: AquaAria Palaoa fra vand til opera Det antikke Art Noveau bad i Neukölln. Foto Berliner Bäder-Betriebe Berlin Staatsoper er kendt verden over, men en helt ny form for opera så først i maj dagens lys i bydelen Neukölln, som ligger syd for Kreutzberg. AquaAria Palaoa er en undervandsopera, som opføres i en af de smukkeste Art Noveau bade i Tyskland af professionelle sangere og kor. Palaoa betyder hval på hawaiansk og et havbiologisk forskningsprojekt, hvor PerenniAL Acoustic Observatory, optog lyde af hvaler 100 meter under isen ved Antarktis, har inspireret den tyske operasanger Claudia Herr til AquaAria Paloa. Det musikalske akkompagnement består til dels af hvalernes sang samt af musik komponeret af tyske Susanne Bach. Den specielle undervandsopera en usædvanlig kombination af kunst og videnskab opføres otte gange hen over sommeren. Se mere på n Reserveret til PostDanmark

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen NR. 1/2011 - ÅRGANG 1 To nye toptrimmede ejendomme i porteføljen Aktionærinformation FRA EgnsINVEST EjD., Tyskland A/S Forår i Berlin Du sidder med det første nummer af BERL!N, EgnsINVEST Ejd., Tyskland

Læs mere

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk

Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5 8700 Horsens info@ejdtyskland.dk Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S NR. 2/2013 - ÅRGANG 3 Udvikling i pagt med Berlins særkende Berlin har oplevet en markant vækst. Den proces, som blev sat i gang for at sætte Berlin

Læs mere

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst NR. 2/2012 - ÅRGANG 2 Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Renoveringsbølgen ruller INDHOLD 2 Lederen 3 Fra New York til Berlin 6 Prenzl berg

Læs mere

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5

AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 AKTIONÆRINFORMATION EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NR. 2/2015 - ÅRGANG 5 INDHOLD 2 Selskabets drift 4 Erhverslejemål kræver noget særligt 6 De ægte og tilflytterene 8 På poter i Berlin 10 Demokrati

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion.

Læs mere

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN G R I F F I N B E R L I N H I G H E N D A / S 2 Griffin Berlin High End A/S Griffin Berlin

Læs mere

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER?

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? GODE EJENDOMSKØB I STORBRITANNIEN GANG I EJENDOMSSALGET VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? Nr. 4 Oktober 2014 www.habrofinansgruppen.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER Finanskrisen er afblæst... Side 3 INVESTERING

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Markedsrapport Kontor

Markedsrapport Kontor Markedsrapport Kontor Juni 2009 Executive Summary The economic situation The economic slowdown has impacted the investment market. The number of transactions has decreased and the yields increased. The

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Årsrapport // 08 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: + 45 33 33 93 03 Telefax: + 45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin Horsens den 28. december 2012 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EGNETY"

Læs mere

ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL. HD-FR Speciale. Speciale HD i Finansiel Rådgivning

ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL. HD-FR Speciale. Speciale HD i Finansiel Rådgivning HD Finansiel rådgivning HD-FR Speciale 30. april.2013 ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL Speciale HD i Finansiel Rådgivning Udarbejdet af Danny Lawets og Søren Schnedler Studienr.:

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere