En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark"

Transkript

1 NR. 2/ ÅRGANG 1 En stolt kæmpe får ny identitet og bliver kulturel bypark Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

2 Den imponerende lufthavnsbygning er 1,2 km lang og rummer rum Økonomisk vækst i Tyskland påvirker ejendomsmarkedet Europæisk økonomi især i Tyskland går nu så godt, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har fundet det nødvendigt at hæve renten. Væksten er stigende i Tyskland har væksten i BNP fra ultimo marts 2010 til ultimo marts i år været på 4,9%. Samtidig er arbejdsløsheden faldende, hvilket forventes at lægge pres på lønningerne. ECB har reageret på situationen ved at hæve renten. Udviklingen betyder, at det er blevet yderst attraktivt at eje ejendomme, og der er rift om de gode velbeliggende byejendomme. Hvor der tidligere var god tid til alle processerne ved opkøb af en ny ejendom, fordi markedet tilhørte køberne, er kravene nu skærpede. Man skal være klar til at handle og reagere hurtigt, når en ny attraktiv ejendom skal erhverves. At det er blevet sælgers marked, har naturligvis også sine fordele, da ejendomspriserne stiger, og det tilsvarende er nemmere at finde købere til ejendomme, man ønsker at sælge. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland har justeret købsprocedurerne og udnytter i øvrigt situationen til at få porteføljen tilpasset. Der har været afholdt generalforsamling i selskabet, og EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S er glade for, at Ane Lene Kjølby er blevet valgt ind i bestyrelsen. Ane Lene Kjølby er regionsdirektør i Kuben Management A/S og bærer selv titlen arkitekt M.M.A. (medlemskab af Akademisk Arkitektforening). Selskabet ser frem til at drage nytte af hendes faglige ekspertise. På generalforsamlingen blev det også besluttet at ændre selskabets skrevne navn, så det bliver det samme som det talte. Forkortelsen Ejd. i selskabets navn er derfor erstattet af Ejendomme skrevet fuldt ud. Thorkild Steen Sørensen direktør INDHOLD 2 Lederen 3 Tempelhofer Freitheit 6 Om selskabets drift 8 Refinansiering 9 Michellinstjerner 10 Rentestigninger 12 Ku damm 125 år 12 Undervandsopera Tempelhofer Freiheit - ny kulturel bypark i hjertet af Berlin Af Charlotte Baagø Udgivelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens Redaktion Thorkild Steen Sørensen (ansv.) Ulla Sørensen LAYOUT/PRODUKTION Charlotte Baagø SKRIBENTER Otto Friedrichsen Lars Blaabjerg Christensen Ulla Sørensen Charlotte Baagø TRYK Zeuner Grafisk, Odder BERL!N er svanemærket. Eftertryk kun tilladt efter aftale med EgnsINVEST. Da bystyret i Berlin pludselig stod med 300 hektar grønt område og verdens fjerde største bygning, centralt beliggende midt i en metropol, skulle der gode ideer på bordet. 78 arkitekter og landskabsarkitekter gav i 2010 deres bud på fremtiden for den nedlagte lufthavn Tempelhof midt i Berlin. Konkurrencen var udskrevet af Berlins byudvikling og juryen udvalgte seks af de bedste forslag og fremlagde dem for offentligheden. Den 2. maj 2011 blev det vindende forslag så endelig præsenteret, og vinderne blev de britiske landskabsarkitekter GROSS. MAX. og Sutherland Hussey Architects. Tempelhof Airport til Tempelhofer Freitheit Lukningen af den gamle lufthavn åbnede en mulighed for at bruge det store areal på størrelse med Hyde Park i London til noget specielt. Bystyret besluttede, at lufthavnen skulle blive til en kulturel bypark med navnet Tempelhofer Freiheit, og de udskrev derfor en konkurrence for landskabsarkitekter vedrørende udformningen af de store åbne arealer. Forsiden: Interiør Tempelhofer Freitheit (Shutterstock) 2 JUNI 2011 JUNI

3 Under den kolde krig blev Tempelhof Lufthavn et internationalt symbol for porten til friheden da den var luftbro mellem Vest-Berlin og Vesten under russernes blokade. Interessen fra lokalbefolkningen har været enorm. Den 2. maj i år blev det vindende forslag fra de britiske landskabsarkitekter GROSS. MAX. og Sutherland Hussey Architects endelig offentliggjort. Tempelhofer Freiheit skal i fremtiden være et innovativt sted med temaer fra: udvikling, renere teknologi, viden og læring, idræt og sundhed, dialog mellem religioner og integration af de omliggende kvarterer. De visionære planer for området samt de kommende aktiviteter kan ses på Verdens fjerde største bygning Den unikke lufthavnsbygning er fredet og bevares i sin spektakulære form, som er en bue over en 90 vinkel. Bygningen er en af verdens største og rummer mere end rum og godt 1,2 km lang. I sandhed et imponerende bygningsværk opført i stram pompøs stil. Vinduerne i afgangshallen er næsten lige så store som i en gotisk katedral. Tempelhofer Freiheit vil fremover kunne tilbyde en unik atmosfære og specielle rammer for en lang række begivenheder. Det være sig messer, musik, kunst og sportsbegivenheder, gallamiddage, prisoverrækkelser blot for at nævne nogle. Det er ønsket, at Tempelhof Freiheiter skal være et kreativt sted i konstant udvikling samt være en oase for den lokale befolkning. Det store åbne parkanlæg tiltrækker allerede nu dagligt masser Reinickendorf Spandau Charlottenburg- Wilmersdorf Steglitz-Zehlendorf Pankow Lichtenberg Mitte Marzahn- Hellersdorf Friedrichshain- Kreuzberg Tempelhof- Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick På det store areal findes der blandt andet grillpladser og lufteområder til hundene. af besøgende, som enten motionerer, griller eller blot nyder vejret. Og skulle man have lyst til at løbe et maraton, er det blot at løbe syv gange rundt om hele arealet. The Mother of all other Airports Tempelhof Lufthavn blev bygget i begyndelsen af 1920 erne og var i drift frem til 30. oktober Som en del af nazisternes genopbygning af Berlin blev lufthavnen i årene kraftigt udvidet og den imponerede lufthavnsbygning opført. Den nye lufthavnsterminal var som den første i verden indrettet til at fragte passagerer, fragt og bagage på hvert sit niveau i bygningen. Det er efterfølgende blevet standard for alle nye lufthavnsbygninger og har siden har givet Tempelhof Lufthavn betegnelsen The Mother of all Airports blandt arkitekter. Porten til friheden I årerne under den kolde krig blev Tempelhof Lufthavn et internationalt symbol for porten til friheden, da den var luftbro mellem Vest-Berlin og Vesten i perioden, hvor Sovjetunionen blokerede alle tilkørelsesveje og isolerede mere end 2,5 millioner mennesker. Vestlige transportfly landende med kun få minutters mellemrum, kontinuerligt med livsvigtige forsyninger af fødevarer og medicin til den isolerede bydel og sikrede dermed befolkningens overlevelse. Mange tyskere har derfor et specielt forhold til lufthavenen, og det var derfor under stor protest fra offentligheden, at den blev nedlagt, men da passagertallet var drastisk faldende, og de fysiske rammer ikke kunne udvides, var lukningen uundgåelig. n Klik ind på og læs mere om Tempelhof-området i Berlin. Fotos i artiklen Side 3: Berlinder Flughäfen/Archiv Side 4 øverst: Fotograf Günter Wicker Side 4 nederst: Fotograf Uwe Küchler Side 5 øverst: Tempelhofer Freiheit 4 JUNI 2011 JUNI

4 Fotos: Ny ejendom i Charlottenburg indkøbt i 2010 SELSKABETS DRIFT Driften i 1. kvartal blev præget af rentestigninger Porteføljemanager Lars Blaabjerg Christensen Resultatet for 1. kvartal før skat udgør 2,8 mio. kr., mod et forventet resultat på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes kursregulering af renteafdækningen på 2,0 mio. kr. Årets første måneder har været præget af rentestigninger, hvilket har haft en markant indvirkning på ejendomsmarkedet også i Berlin. Som en konsekvens heraf oplever EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, at ejendomsmarkedet over de seneste to til tre måneder i langt højere grad er blevet sælgers marked. Da ejendomme gennem tiderne har været en anerkendt måde at inflationssikre sin investering på, og stigende rente netop øger risikoen for inflation, er markedet vendt til fordel for sælger. Konkret har selskabet oplevet to potentielle købsemner forsvinde inden for få dage. Vi har derfor ændret den proces, vi følger, når vi køber ejendomme ind til porteføljen. Fremover er vi gearet til at spørgsmål bliver afklaret med det sammen, så beslutningerne kan træffes hurtigere. Derved bevarer vi initiativet i forhold til sælger af en given ejendom. Løbende evaluerer vi selskabets egen portefølje og vurderer, om den nuværende situation evt. også kan komme selskabet til gode den anden vej ved at sælge de ejendomme, som ikke passer ind i det nuværende setup i selskabet. Kursregulering af renteafdækningen Baggrunden for at selskabet har kunnet kursregulere renteafdækningen med 2,0 mio. kr. skyldes, at selskabet allerede sidste år fastlåste renteniveauet på realkreditfinansieringen gennem swap-forretninger. De seneste måneders stigende europæiske rente har således haft en gunstig indvirkning på værdien af selskabets afdækningsinstrumenter. Indtægter og omkostninger Overordnet set følger selskabets indtægter forventningerne for årets tre første måneder, hvorimod vedligeholdelsesomkost- ningerne på ejendommene ligger ca kr. højere end forventet. Årsagen skal findes i, at der blandt andet er udskiftet vinduer og renoveret gulve i en erhvervsenhed. Overskridelsen forventes dog ikke at påvirke årets resultat som helhed. Administrationsomkostningerne ligger kr. over det forventede niveau, hvilket skyldes ekstra omkostninger i forbindelse med skift af administrator. Der er i perioden foretaget værdiregulering af ejendommene for kr., hvilket er en følge af de igangsatte renoveringsprojekter. Denne post forventes at stige markant i de kommende måneder, da de fleste renoveringsprojekter er godt i gang, og merværdien af disse dermed bliver synliggjort. Positiv drift i Charlottenburg-ejendom Købet af den seneste ejendom i Charlottenburg ses tydeligt at have positive konsekvenser for selskabets resultat. Resultatet for ejendommen udgør mere end 1/3 af det samlede resultat, på trods af at ejendommens værdi kun udgør ca. 17% af den samlede aktivmasse. Årsagen til dette er, at forrentningen af nykøbte ejendomme var højere i 2010, end da vi købte de øvrige ejendomme i I 2010 har det været langt sværere at skaffe finansiering, end det var i 2008, hvilket dermed har mindsket presset på priserne på ejendommene. Udviklingen i tomgangen Tomgangen er i perioden steget fra 41 til 49 enheder i alt, hvilket primært er sket i de ejendomme, hvor der foretages renoveringsprojekter. Normalt forbinder man ikke øget tomgang med noget positivt, men i forbindelse med de nuværende renoveringsprojekter er det faktisk en fordel, fordi det giver selskabet mulighed for at istandsætte de fraflyttede lejligheder samtidig med, at håndværkerne i forvejen arbejder i ejendommen. Økonomisk set er det en fordel for selskabet, og desuden er der i budgettet for renoveringsprojekterne kalkuleret med fraflytning og en forhøjet tomgang. Frem mod halvårsregnskabet Den 26. august 2011 aflægger selskabet halvårsregnskab, og i tiden frem der til forventer vi øget fokus på de tidligere omtalte renoveringsprojekter. Blandt andet lægges der op til en overordnet gennemgang af renoveringsprojekterne, og hvilken betydning de har for den forøgede indtjening i selskabet. På nuværende tidspunkt er forventningerne til årets resultat som helhed uændret, dvs. et resultat før kurs- og værdiregulering på mere end 3 mio. kr. Såfremt der bliver købt eller solgt ejendomme i perioden vil dette blive oplyst på selskabets hjemmeside: n På kan du løbende holde dig orienteret og se køb og salg af ejendomme i porteføljen. 6 JUNI 2011 JUNI

5 EJENDOMSINVESTERING 13 stjerner til Berlin Refinansiering af gæld - ikke et tema i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland Af Otto Friedrichsen I bestræbelserne på at skabe et langsigtet attraktivt afkast til selskabets aktionærer, er der to forhold, som i EgnsIN- VEST Ejendomme Tyskland har en høj prioritet: For det første at sikre en fornuftig drift i de ejendomme, der indgår og bliver erhvervet til selskabets ejendoms-portefølje. For det andet at opnå en optimal finansiering med en minimal risiko for selskabet. I skyggen af den finansielle krise har der løbende været eksempler på danske ejendomsselskaber, som er blevet afviklet, er under afvikling eller tæt på afvikling som følge af manglende mulighed for refinansiering af lån. Det er afgørende for at kunne refinansiere sine lån efter udløb, at banken kan identificere en overskudsgivende drift for derigennem at have en form for sikkerhed for de fremtidige ydelsesbetalinger på gælden. Kravene til de danske bankers balance er som følge af finanskrisen endvidere steget. Det har øget kravene til driften i de ejendomsselskaber, der behøver finansiering. Den skal i dag være endnu stærkere og mere sikker for at opnå mulighed for gældsoptagelse eller refinansiering end tidligere. Realkreditfinansiering EgnsINVEST Ejendomme Tyskland analyserer løbende markedet for ejendomme med god beliggenhed og mulighed for positiv drift fra dag et. Dette sikrer en stabil og sikker drift, som løbende kan optimeres gennem renovering mm. På finansieringssiden har selskabet valgt at finansiere sig gennem et kort variabelt realkreditlån, hvor renteniveauet er låst fast frem til 2014, 2016 og 2018 jf. artiklen side 10. Idet realkreditfinansieringen udgør knap 92% af selskabets lån, er det således kun det variable realkreditlån, der løbende refinansieres. Sikkerheden i denne fremgangsmåde er, at realkreditfinansiering blot belånes med 60%/ 80% af værdien af ejendomsporteføljen. De resterende 8% afspejler kredit, der er opnået hos banker med et godt renomme og en solid bankforretning. Tiltro til selskabets drift EgnsINVEST Ejendomme Tyskland har for nyligt gennemført en mellemfinansiering af en række renoveringsprojekter i Berlin. Efter udfærdigelsen af renoveringen overgår mellemfinansieringen til realkredit i tråd med selskabets øvrige finansiering. Disse aftaler er blevet gennemført på gunstige forhold, hvilket selskabet tager som et udtryk for, at der er stor tiltro til og sikkerhed i selskabets ejendomsdrift og finansielle situation specielt set i lyset af den generelle status på refinansiering. n 12 restauranter i Berlin deles om 13 Michelinstjerner i den røde guide fra i år, men måske er flere på vej, hvis rygterne taler sandt, om hvem der bliver den nye chefkok på det endnu ikke færdigbyggede Hotel Astoria. Af Ulla Sørensen Der er gode muligheder for at få en kulinarisk oplevelse i Berlin.11 restauranter er blevet tildelt en enkelt af de eftertragtede stjerner, mens restauranten Fischer Fritz for tredje år i træk kan profilere sig med to Michelinstjerner. Med 13 stjerner er Berlin den tyske by med flest stjerner dog ingen trestjernede restauranter endnu. Berlins gastronomiske spydspids er beliggende på Hotel Regent i Charlottenstraße, som ligger i Mitte og ledes af gastronom Christian Lohse. I den berømte røde guide, som også kan findes på internettet, fremgår det, at restauranten serverer mad inspireret af det moderne franske køkken, og at det især er fiske- og skaldyrsdelikatesser, man kan forvente at få serveret, hvis man er så heldig at kunne få bord. Verdenskendt stjernekok til Berlin Hvis rygterne taler sandt, er der dog udsigt til, at Christian Lohse snart får skarp konkurrence om titlen som hovedstadens bedste kok. I slutningen af året vil Hotel Astoria, som for øjeblikket er under opførsel i Charlottenburg tæt på Kurfürstendamm, stå færdigt og her siges det, at deres restaurant skal ledes af ingen ringere end den verdenskendte gastronom og restaurantejer Pierre Gagnaire. Franskmandens mest kendte restaurant er opkaldt efter ham og ligger på 6 Rue Balzac i Paris, som blev etableret i Allerede efter to år havde den opnået tre Michelinstjerner. Udover restauranten i Paris ejer Pierre Gagnaire også meget anerkendte restauranter i både London, Tokyo, Dubai m.fl., hvoraf flere er belønnet med tre Michelinstjerner. Oprustning på de berlinske restauranter Man må derfor sige, at der bliver rustet op på den kulinariske side i Berlin, hvis det bliver en realitet, at den kendte franskmand får dirigentstokken i byens nye hotelkøkken. I forvejen er det meldt ud, at et andet luksushotel i Berlin, Hotel Adlon, beliggende lige ved Brandenburger Tor har rustet op i deres restaurant Lorenzo, som pt. har en Michelinstjerne. Hotellet har ansat østrigeren Leonard Cernko som gastronomisk leder. Østrigeren forlader en stilling som souchef på Hotel Portman-Ritz-Carlton i Shanghai og er trods sine kun 32 år allerede kendt i gastronomikredse verden over. n 8 JUNI 2011 JUNI

6 berlin OG TYSKLANDS ØKONOMI berlin OG TYSKLANDS ØKONOMI Rentestigninger i Europa indtager dagsordenen Stigende renter som følge af udsigten til stigende inflation giver gode muligheder for ejendomsværdistigninger, og med en renteafdækning på 90% af alle lån står selskabet godt rustet til den nye situation. 4,5 4 3,5 3 2,5 Den Europæiske renteudvikling, januar maj 2011 Forholdet mellem inflation og arbejdsløshed Inflationsprocent 2 1,5 1,25 1 0,5 0 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 Kilde: Den Europæiske Centralbank Inflation i Tyskland, januar maj ,5 værdierne. Foruden dette indeksreguleres lejeniveauet løbende i takt med en tiltagende inflation. På finansieringssiden bliver selskabet alt andet lige ramt af stigende renter, idet selskabet ligger med variabel finansiering, men det er der taget hånd om. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland har i den forgangne periode med lave renter afdækket størstedelen af renterisikoen gennem swap-forretninger. Således er 90% af selskabets gæld i øjeblikket afdækket til fast rente frem til henholdsvis 2014, 2016 og Af Otto Friedrichsen Efter knap to års dødvande besluttede Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag den 7. april at hæve den ledende europæiske rente fra 1,0% til 1,25%. Isoleret set har renteforhøjelsen en begrænset effekt, men signalværdien er vigtig, idet rentefald og økonomisk krise de seneste tre år har stået øverst på dagsordenen. Centralbankens mål for den økonomiske politik ECB s hovedmålsætning er: at fastholde prisstabilitet i almenvellets interesse.. Helt konkret betyder dette, at ECB søger at fastholde en lav og stabil inflation til fordel for den samlede europæiske økonomi. Renteforhøjelsen kommer således som resultat af den forbedring, der er set i den europæiske økonomi gennem det seneste halvanden år. Ligeledes signalerer det, at ECB forventer, at den økonomiske situation som minimum fastholdes, og at den pengepolitiske politik hertil har været for lempelig. Som låntager i variable lån i enten euro eller danske kroner betyder dette, at finansieringen i fremtiden kan forventes at blive dyrere, men som omtalt tidligere, sker det som resultat af forbedringer i økonomien. Flere folk er kommet i arbejde og har øget deres forbrug. Folk i arbejde opnår højere forhandlingsmagt og sætter krav om lønstigninger. Alt sammen noget, der øger prisstigningstakten eller inflationen i samfundet, og som ECB søger at begrænse gennem rentestigninger. We will continue to monitor very closely all developments, with respect to price stability Jean-Claude Trichet, ECB Økonomisk vækst i afmålte mængder Studier over sammenhængen mellem den økonomiske udvikling og inflation viser et klart billede. Phillipskurven, der illustrerer sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed, viser at høj arbejdsløshed (økonomisk væksttilbagegang) over den lange horisont medfører en lavere inflation (ECB sænker renten). Omvendt når arbejdsløsheden falder, Arbejdsløshedsprocent medfører dynamikken i økonomien, at inflationsniveauet stiger (ECB hæver renten). Det er således en balancegang fra ECB s side om på den ene side at opretholde det økonomiske vækstmomentum samtidig med, at man lægger en dæmper på væksten for at begrænse inflationen. Ses der på den aktuelle tyske arbejdsløshed, er den faldet fra et krisetoppunkt på 8,3% i september 2009 til en arbejdsløshed på 7,1% ved udgangen af april Udviklingen er blandt andet et resultat af en positiv økonomisk udvikling, hvilket har været medvirkende til inflationspresset og senest rentestigningen fra ECB i sidste måned. Markedet indregner i øjeblikket i alt knap to renteforhøjelser til 1,75% frem mod udgangen af Ejendomme Tysklands situation i det nuværende rentescenarie EgnsINVEST Ejendomme Tysklands eksponering mod det tyske ejendomsmarked fungerer godt i ovenstående økonomiske miljø. Selskabets beholdning af ejendomme opnår gennem den stigende inflation et opadgående pres på ejendoms- 3 2,4 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 Kilde: Bloomberg/EgnsINVEST Arbejdsløsheden i Tyskland, januar maj ,4 8,3 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,1 7,2 7 6,8 6,6 6,4 januar 2008 juli 2008 januar 2009 juli 2009 januar 2010 juli 2010 januar 2011 Kilde: Bloomberg/EgnsINVEST Monetary policy can inadvertently stay too easy for too long following a recession, risking generating inflation that may be much harder to control if it is recognized too late. Jean-Claude Trichet, ECB Ved køb af nye ejendomme, og derigennem optagelse af variabelt forrentede lån, vurderes det løbende, om det fortsat er fordelagtig at afdække renterisikoen. Faktum er, at selskabet gennem variabel forrentet finansiering har opnået en meget attraktiv finansiering gennem de seneste år. Fremadrettet er renten låst fast på en stor del af gælden, således at gælden fremadrettet finansieres med fast rente på ovennævnte tidshorisonter. Med andre ord betyder dette, at selskabet opnår de positive værdigevinster på aktivsiden som følge af den stigende inflation, mens selskabet på passivsiden har afdækket de umiddelbare negative effekter af en stigende rente den perfekte inflationssikring som privatinvestor. n 10 JUNI 2011 JUNI

7 ID-nr Ku damm fylder 125 år Den lange boulevard, som skærer sig igennem Charlottenburg, og er kendt for sin blanding af fashionable hoteller, dyre mærkevarebutikker og mere mainstreamforretninger, kan fejre 125 års fødselsdag i år. Bismarcks besøg i Paris tilbage i 1870 erne blev afgørende for den kendte boulevards skæbne. Den tyske jernkansler blev betaget af Champs-Èlysées, og besluttede so ein Ding müssen wir auch haben. Fra at være en lille støvet gade blev Kurfürstendamm udvidet og forvandlet til den boulevard, vi kender i dag. Fejringen af fødselsdagen blev indledt den 5. maj med åbningen af en udstilling, der fortæller om gadens historie. Meget mere er dog i vente, og skal man alligevel besøge Berlin, er det værd at undersøge, om en spændende event er planlagt, mens man er i byen. n Informationen finder man på boulevardens hjemmeside: AquaAria Palaoa fra vand til opera Det antikke Art Noveau bad i Neukölln. Foto Berliner Bäder-Betriebe Berlin Staatsoper er kendt verden over, men en helt ny form for opera så først i maj dagens lys i bydelen Neukölln, som ligger syd for Kreutzberg. AquaAria Palaoa er en undervandsopera, som opføres i en af de smukkeste Art Noveau bade i Tyskland af professionelle sangere og kor. Palaoa betyder hval på hawaiansk og et havbiologisk forskningsprojekt, hvor PerenniAL Acoustic Observatory, optog lyde af hvaler 100 meter under isen ved Antarktis, har inspireret den tyske operasanger Claudia Herr til AquaAria Paloa. Det musikalske akkompagnement består til dels af hvalernes sang samt af musik komponeret af tyske Susanne Bach. Den specielle undervandsopera en usædvanlig kombination af kunst og videnskab opføres otte gange hen over sommeren. Se mere på n Reserveret til PostDanmark

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Studietur til Berlin

Studietur til Berlin Studietur til Berlin 13-14.oktober 2010 Onsdag den 13. oktober 2010 mødtes en delegation på 20 mennesker meget tidligt i Billund Lufthavn. Målet var Berlin for at hente inspiration til det boligpolitiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. august Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. juli 2010

Risk & Cash Management. 6. august Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. juli 2010 6. august 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. juli 2010 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen -side

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Hotel-Pension Bregenz

Hotel-Pension Bregenz Hotel-Pension Bregenz Hotel-Pension Bregenz er et fint mellemklasse hotel med den perfekte beliggenhed i Berlin lige ved Kurfürstendamm. Introduktion I centrum af Berlin finder i dette gode mellemklassehotel.

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

MARKEDSRAPPORT BERLIN Tyskland 2009

MARKEDSRAPPORT BERLIN Tyskland 2009 Ejendomme Finansiering Formuepleje SVANEN MARKEDSRAPPORT BERLIN Tyskland 2009 MARTS 2009 SVANEN markedsrapport Berlin 2009 Snart 20 år efter murens fald er byen Berlin og dens økonomi stærkere end nogensinde.

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Selskabets profil EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S er et selskab, der investerer i ejendomme beliggende i Tyskland. Investeringsstrategien

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 28. september 2016 v/ Jørgen Thorø, KHL To teorier på renteforventning 1. Tekniske analyser, der tager udgangspunkt i historiske gentagelser og psykologisk adfærd

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde torsdag, den 12. oktober 2017 v/ Jørgen Thorø, KHL To teorier på renteforventning 1. Tekniske analyser, der tager udgangspunkt i historiske gentagelser og psykologisk adfærd

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

NR. 3/2012 - ÅRGANG 2. art

NR. 3/2012 - ÅRGANG 2. art NR. 3/2012 - ÅRGANG 2 art Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Fra grim ælling til smuk svane INDHOLD 2 Lederen 3 Driften i selskabet 7 Europas kulturelle hovedstad 10 Valuarens arbejde

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere