ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010"

Transkript

1 2010

2 Tekst: Journalist Carsten Rasmussen Foto: Jasper Carlberg Layout: Katrine Kruckow Tryk: Datagraf ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

3 Formandskabet i Danske Kreds Hvis vi igen vil være nummer 1 i Danmark Banken er i gang med et langt sejt træk for at styrke sit omdømme blandt danskerne. Men skal medarbejderne gå rundt og få ondt i maven?, spørger formandskabet Steen Lund Olsen, Per Alling Toubro og Carsten Eilertsen Med den ene hånd vil man bruge medarbejderne til at udvide forretningen og få nye kunder, mens man med den anden hånd skal gå rundt og frygte for sit arbejde Når man sidder i bestyrelsen for Danske Bank-koncernen, er man optaget af, at banken har mistet både markedsandele og må kæmpe det bedste for at bringe sit image tilbage til fordums styrke. En særlig opgave for de medarbejdervalgte er at bringe medarbejderfokus med ind i bestyrelsen, idet mange medarbejdere savner medarbejderplejen, som kan lede tilbage til stoltheden over at arbejde i Danmarks store, solide bank. Danske Bank er på rette vej, men det går ikke så hurtigt frem på image, som det gør forretningsmæssigt, siger Per Alling Toubro og fortsætter: Vi har det skidt med, at banken har et dårligt image, for det går ud over vores medlemmer, der møder kunden direkte, fordi vi ikke synes, at det er fair, at banken har fået det image, siger formanden, og hans kollega i bestyrelsen, Carsten Eilertsen, tilføjer: De aktionærvalgtes gang på jorden i bestyrelsen er at tilgodese aktionærernes interesser. Vores gang i bestyrelsen er at tilgodese medarbejdernes interesser. Næstformand Steen Lund Olsen ser en kedelig udvikling i flere af de problemer, der kommer op i Danske Kreds forhandlingsudvalg: Ud over at der forsvinder job ud af landet, skal der mindre til, før en kollega får en påtale eller en advarsel. Opstår der en vanskelig situation i forbindelse med en opgave, banken skal have løst, kan vi se, at velviljen ikke er på samme niveau som før, siger Steen Lund Olsen, der oplever et skærpet tilsyn på medarbejderne både personligt og fagligt. På årets medlemsmøder hørte formandskabet gang på gang, hvordan der er mindre plads til at tage hånd om det menneskelige, siger Carsten Eilertsen: Taler vi om en tragisk social begivenhed, som når en kollega rammes af cancer, er der stadig stor velvilje, men ikke hvis en kollega løber ind i en kombination af dårligt samarbejde, dårlig performance og oven i bliver ramt af sygdom. Den teknologiske udvikling gør, at vi bliver færre medarbejdere, men koncernen tager også offensive skridt til at styrke realkreditorganisationen med 75 nye medarbejdere. Det er en positiv historie, siger Per Alling Toubro: Endelig har man lyttet til, at det var en forkert beslutning at splitte Realkredit Danmark ad i atomer. Nu går man tilbage og laver realkreditkontorer 12 steder i landet. Når vi ser på servicerådgivere, så er det et spørgsmål om kundernes adfærd. Den hurtige rådgivning kan kanaliseres over på kundelinjen og netbanken, og snart kan kunden lægge sit kreditlån om i netbanken. Kunderne kan stadig gå i filialen, men et gebyr vil regulere det, forudser Carsten Eilertsen: I flere år har vi frygtet, at der bliver en nedgang i efterspørgslen på den type arbejde, som servicerådgiverne laver i dag. Ondt i maven Når Per Alling Toubro er ude og møde medlemmerne, går han alt for ofte hjem med en oplevelse af, at folk ikke har det særlig godt. Mange går rundt med en frygt for at miste jobbet. Man skal som medarbejder få ondt i maven, når man mister en kunde. Sådan stod der på en af de plancher, en bankdirektør viste sine medarbejdere på et medlemsmøde, fortæller Steen Lund Olsen. Medarbejderne skal frygte konsekvenserne, hvis de ikke sørger for, at Danske Bank igen kan blive nummer 1 i Danmark, var budskabet. Med den ene hånd vil man bruge medarbejderne til at udvide forretningen og få nye kunder, mens man med den anden hånd skal gå rundt og frygte for sit arbejde. Men nogle gange kan det tage lang tid at få gode, langstrakte kundeforhold, understreger Steen Lund Olsen. Hvis kulturen skal gå i retning af amerikanske vaskepulversælgere, så får banken da for alvor nogle problemer med sit image over for kunderne og ikke mindst hos medarbejderne, siger Carsten Eilertsen, der også ser modsatte tendenser: Mange medarbejdere trives rigtig godt med den nye kultur, hvor du må se i øjnene, at hvis du ikke gør det godt, kan du miste dit job. 4 5

4 Vi skal uddanne os til at sidde på en anden stol Kompetence Danske Kreds vil ikke bare være tilskuer til en udvikling, hvor store dele af medarbejderne langsomt, men sikkert står uden brugbare kompetencer, siger Kirsten Guntofte, der er ansvarlig for arbejdet med kompetence Det går alt for trægt. Danske Bank er ikke særlig parat til at lade medarbejdere kompetenceudvikle til andre job end dem, de lige sidder i. Mens det er muligt at få kompetenceudvikling til det job, man sidder i, er det svært at få uddannelse, hvis man vil udvikle sig til et andet job. Det er ret væsentligt at få taget hul på den problemstilling, siger Kirsten Guntofte, der har ansvaret for Kredsens arbejde med kompetence. Hidtil har der ikke været samme opmærksomhed om kompetence for alle medarbejdergrupper, men det ændrer digitaliseringen på, for det betyder, at der bortfalder job, og vi får travlt med at kompetenceudvikle de medarbejdere, hvis job bliver digitaliseret, og sørge for, at de kan bestride andre job enten i koncernen eller uden for koncernen. Jo flere vi kan beholde, og som kan dygtiggøre sig, jo bedre. For mig at se må det også være billigere for banken, siger Kirsten Guntofte. Særlig udsat er de på supportområderne, hvor de sidder med de centraliserede rutineopgaver, der kommer ind fra kunderådgiverne. Ifølge Bankens filosofi er, at man lærer mere ved at sidde ved siden af hinanden end ved at tage ud af huset for at lære Danske Kreds bruger banken ikke mange ressourcer på kompetenceudvikling her. I Backoffice er cirka 250 medarbejdere på vej igennem et kompetenceafklaringsprojekt, der netop søger at motivere folk ud fra, hvis de ikke skal sidde her, hvad så? Tilsvarende lever medarbejdere inden for it dagligt med truslen om outsourcing af deres arbejdsopgaver, så it-medarbejdere har samme behov for udvikling og efteruddannelse som alle andre. Til gengæld er det glædeligt, at banken bruger mange ressourcer på kompetenceudvikling i filialnettet. Alt, hvad der er kundevendt, skal være helt oppe på tæerne for at sikre indtjeningen og få kunderne ind. Det er der bestemt fornuft i, siger Kirsten Guntofte og forklarer, at banken kører efter en strategi, hvor de 90 procent er kompetenceudvikling i form af træning i eget job. Træningen er som bekendt e-learning og sidemandsoplæring ud fra devisen, at man lærer mest i jobbet. De sidste 10 procent er face to face-kursus uden for banken. Bankens filosofi er, at man lærer mere ved at sidde ved siden af hinanden end ved at tage ud af huset for at lære. Men hvis du ikke kommer ud, går du glip af andre impulser, mener Kirsten Guntofte. Ikke desto mindre er banken meget optaget af at få udviklet servicerådgiverne både fagligt og personligt, og de sætter fokus på 800 servicerådgivere, som alle får et tilbud om kompetenceafklaring. Danske Kreds presser på for at få udviklingstilbud til vores servicerådgivere. Servicerådgiverne er bankens ansigt og de første, som kunderne møder i filialen. De kolleger er vigtige, og de skal gøres bevidste om den værdi, de har. Et højere niveau I 2011 tager Danske Bank 90 nye graduates ind. Desuden forventer man 48 finansøkonomer og 23 finansbachelorer, mens der kun bliver plads til 15 af de gammeldags elever. De tager elever med et højere niveau som udgangspunkt. Det stiller jo krav til dem, de nye skal samarbejde med, ligesom de nye elevtyper også er med til at højne niveauet hos alle medarbejdere. Overenskomstbestemmelsen på uddannelsesområdet er medlemmernes sikkerhed for, at de har ret til at vedligeholde og udbygge deres kompetencer. Vi kunne tænke os, at der både blev en ret og en pligt til uddannelse. Det ville tage den dårlige samvittighed, som medarbejdere kan have over at melde sig til et kursus, for så skal kollegerne klare deres arbejde, mens de er væk, siger Kirsten Guntofte og tilføjer, at hvis man ikke udvikler sig, sidder man på kanten af stolen. Finansforbundet har dokumenteret, at uddannelsesniveauet påvirker chancen for at finde nyt job efter en opsigelse. Jo højere uddannelse og jo mere efteruddannelse, jo bedre er man garderet, når det gælder et nyt job. 6 7

5 arbejdsliv Det grænseløse arbejde er kommet for at blive Derfor skal vi opbygge nogle systemer, så arbejdet ikke bliver så grænseløst, at der slet ikke bliver plads til at restituere sig Det grænseløse arbejde er muligt, fordi det i højere grad kan være sådan, at opgaverne bestemmer ens arbejdstid. Det stiller krav til lederne, siger Kredsens ansvarlige for Arbejdsliv, Susanne Arboe Vi har arbejdet rigtig meget med stress, fordi der også har været en stigning i de sidste mange år, og det grænseløse arbejde er jo også en måde at gå lidt bag om stress på for at se, om vi kan gøre noget ved problemerne: Vi kan begynde at sige til folk, at de også selv må tage hånd om balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Mange arbejder med projekter, og vi hører mange, der gerne vil arbejde på andre tidspunkter end 8-16, siger Susanne Arboe. Hun minder om, at man altid skal sørge for at have aftaler med sin chef, for selv om man arbejder hjemmefra, har man stadig en aftalt arbejdstid. Det nytter ikke uden videre at arbejde 60 timer. Selv om du arbejder anderledes, skal du stadig holde øje med, at du arbejder det antal timer, du er ansat til og får løn for. Det er også lederens pligt at fortælle medarbejderne det, uanset at det grænseløse arbejde er kommet for at blive, for mange medarbejdere er rigtig glade for den fleksibilitet. Men som forbund skal vi også støtte dem, der ikke trives med det. Derfor skal vi opbygge nogle systemer, så arbejdet ikke bliver så grænseløst, at der slet ikke bliver plads til at restituere sig med sin familie, understreger Susanne Arboe, der også mener, at fagforeningen skal være på banen, når det handler om at afdække medarbejdernes kerneopgaver, ligesom medlemmerne skal tage debatten: En leder skal være mere spids på at vurdere det rimelige i det antal opgaver, som en medarbejder har, hvis de faktisk ikke kan klares på en normal arbejdstid. Vold og trusler Danske Kreds og koncernen kom ud af 2010 med en konsensus om, at vi ikke var lykkedes med det forebyggende arbejde omkring stress: Mens vi i 2009 havde 129 tilfælde af arbejdsrelateret stressramte, så vi en stigning til 195 i Men er det retvisende tal? Til hvert eneste møde hører jeg, at folk er stressede, siger Susanne Arboe og undrer sig over, at medlemmerne ikke henvender sig. Hvorfor hører Danske Kreds noget andet, end tallene viser? Susanne Arboe er overbevist om, at selv om man ikke henvender sig til stresslinjen, kan man være rigtig presset. Men nu, hvor koncernen har erkendt problemet med forebyggelse af stress, er det også et indsatsområde for Arbejdsmiljøudvalget i Vold og trusler har været et fokusområde i Arbejdsmiljøudvalget i 2010: Vores holdning er, at det er helt uacceptabelt, at medarbejderne skal udsættes for trusler og forskellige former for chikane fra kunder, siger Susanne Arboe, og der er et godt samarbejde i Arbejdsmiljøudvalget om tiltag over for tilfælde af vold og trusler. Her er Kredsen og koncernen meget enige, og vi har nul tolerance, understreger Susanne Arboe, der er helt på det rene med, at mange danskere har fået det sværere, og at finanskrisen påvirker kunderelationen meget. Om det er en lille erhvervsdrivende, der er presset på kreditten, eller en bistandsklient, så bliver det mere og mere konfliktfyldt at være medarbejder i banken. Som nævnt gennemførte koncernen en APV, og støj er igen et af de store arbejdsmiljøproblemer. Folk bliver meget forstyrret af støj, der gør noget ved stresstærsklen. Man er jo presset i filialerne til at holde flere kundemøder, men der er måske ikke mødelokaler nok, så kundemøder foregår i storrummet. Tilsvarende er det til stor gene, at der bliver talt mere i telefon, siger Susanne Arboe og tilføjer, at det hører med, at i nogle filialer står kunderne meget i kø. Problemerne prøver koncernen at gøre noget ved, idet støj er et af fokusområderne for Arbejdsmiljøudvalget i

6 sektorvilkår og regulering sektorvilkår og regulering Regulering fra EU bliver strammere og strammere Certificering af rådgivere og risikomærkning af investeringsprodukter er meget snart en realitet. Men hvad sker der med de rådgivere, der ikke består?, spørger Kirsten Ebbe Brich, der er ansvarlig for Sektorvilkår og regulering Ansvarsområdet Sektorvilkår og regulering (SVOR) beskæftiger sig med sektorens udvikling. Det kan godt lyde lidt abstrakt, men det påvirker i høj grad vores arbejdsvilkår, siger Kirsten Ebbe Brich, der er ansvarlig for SVOR. SVORs fokusområde er regulering af den finansielle sektor. Vi arbejder med ansvarlig regulering både nationalt og internationalt. Det drejer sig om ikke at overregulere. Det skal være ansvarligt både over for medarbejderne og over for sektoren, så det ikke bliver umuligt at drive virksomhed, siger Kirsten Ebbe Brich og fortsætter: Der bliver mere og mere regulering, og den bliver strammere og strammere, og rigtig meget kommer fra EU. Man har for eksempel besluttet certificering af rådgivere, der har med investeringsprodukter at gøre. Finansforbundet har været en central aktør i arbejdet med de nye regler for risikoklassifikation af investeringsprodukter samt certificering kollegerne har jo fulgt de regler, der nu engang har været, og det skal de ikke klandres for af investeringsrådgivere, der forventes at træde i kraft i løbet af 2011 og Man sorterer produkterne i røde, gule og grønne, afhængig af gennemskueligheden for kunden og risikoen ved investeringen. Røde er de sværest gennemskuelige for kunden og de produkter, hvor man kan tabe hele eller mere end det investerede beløb. Som det ser ud nu, skal certificering i de grønne og gule produkter styres lokalt med forretningsgange og intern uddannelse. For at rådgive om røde produkter skal man imidlertid bestå en test hvert tredje år, siger Kirsten Ebbe Brich. Foreløbig afventer koncernen, at man bliver enige om en sektorløsning. Af konkurrencehensyn og for at sikre vore kollegers mobilitet er vi enige med koncernen om, at en sektorløsning er at foretrække, siger Kirsten Ebbe Brich og stiller spørgsmålet, hvad der skal ske med de rådgivere, der ikke består. Her skal fagforeningen træde i karakter og være med til at finde en løsning, sådan at disse kolleger kan blive i virksomheden. Desuden ser jeg gerne, at koncernen forpligter sig til at give medarbejderne den nødvendige tid til at uddanne sig i de komplekse og teoretiske produkter, siger hun bestemt. Professionelle I SVOR har vi ligeledes fokus på sektorens image. Vi vil som fagforening gerne gøre vores til at styrke sektorens omdømme hos danskerne. Image er man årtier om at opbygge, mens det kan blive ødelagt på en enkelt uge, siger Kirsten Ebbe Brich om en af de store konsekvenser af finanskrisen. Det er urimeligt, at den enkelte medarbejder bliver stillet til regnskab for dårlige boliglån i USA og en finanskrise, som han/hun dybest set ikke er ansvarlig for. Kollegerne har jo fulgt de regler, der nu engang har været, og det skal de ikke klandres for. Med en certificering kan vi vise over for kunder og omverden, at vi er professionelle medarbejdere, der ved, hvad vi har med at gøre, understreger Kirsten Ebbe Brich. Finansforbundet har længe presset på for at få indført en anonym whistleblower-ordning, der skal gælde for alle ansatte i den finansielle sektor: Danske Kreds mener, at der skal være en mulighed for medarbejderne til at komme af med en viden til en uvildig instans, så man ikke sætter sit job på spil. Også her går vi ind for en sektorløsning, siger Kirsten Ebbe Brich og tilføjer, at det er til trods for, at vi jo har en whistleblower-ordning i Danske Bank, som vi også følger op på for at sikre, at den er uvildig og sikrer anonymitet

7 Medlem og forbund Vi skal gøre det lidt mere ungdommeligt Hvis man bare siger rød fane og snakker i fagforeningsterminologi, står de unge af Der er et generationsskifte i gang blandt tillidsmændene, og vi har faktisk stor succes med at få den yngre generation ind på pladserne, siger Kredsens ansvarlige for området Medlem og forbund (MOF), Søren Schlanbusch Det er blevet vanskeligere at få unge og akademikere ind i Finansforbundet. Mange af dem er ikke født til finanssektoren, men de er indtil videre ansat i en bank. Vi skal have disse akademikere som vores medlemmer, siger Kredsens ansvarlige for området Medlem og forbund (MOF), Søren Schlanbusch: Vores største problem er, at dem, vi har udset til at hverve, er vores tillidsmænd, og vores tillidsmandgruppe afspejler ikke medarbejdersammensætningen i banken. Finansforbundet har givet hvervning topprioritet. Og hidtil har vi haft stigende organisationsgrad, men vigende medlemstal. Dygtige tillidsmænd er vores grundstamme. Danske Kreds kan se, at der er et generationsskifte i gang blandt tillidsmændene, og vi har faktisk stor succes med at få den yngre generation ind på pladserne, siger Søren Schlanbusch og tilføjer, at man som ung balancerer mellem at ville have det gode familieliv og en succesfuld karriere. Vi skal gøre det lidt mere ungdommeligt og mere spiseligt for de unge mennesker at komme ind på tillidsmandsuddannelsen. Hvis man bare siger rød fane og snakker i fagforeningsterminologi, står de unge af. For unge mennesker skal det være kompetencegivende, og de skal kunne bruge det i forhold til deres karriere. Hvis de går til et møde, så skal der være faglig tyngde i. Men også en fredagsbar trækker i unge mennesker. De elsker den her What is in it for me!, understreger Søren Schlanbusch. I november blev der gennemført et kick-off-seminar på Kobæk Strand med repræsentanter fra Kreds Nordea, Nykreds og Danske Kreds. Formålet var at sætte fokus på, hvordan Finansforbundet får flere medlemmer i første omgang blandt unge og akademikere i sektoren. Seminaret producerede en lang række gode ideer, som nu skal vurderes politisk. Nytter ikke at skælde ud Det hænger også sammen med, at arbejdsmarkedet har ændret sig. Før i tiden var det sådan, at unge blev ansat som elever, og de fleste blev efterfølgende ved med at arbejde i finanssektoren. I dag har man så mange stier at gå efter, og unge har mange valgmuligheder. Men vi kan ikke stå og skælde ud, hvis vi vil have dem med, mener Søren Schlanbusch. Danske Kreds mangler fortsat tillidsmænd mange steder i koncernen. Og vi har ikke nok tillidsmænd, der afspejler de nye medarbejdergrupper. Vi har en udfordring i at få akademikere til at være tillidsmænd. Mange af vores tillidsmænd føler ikke, at de har tiden til at udføre deres erhverv, og vi mærker, at de bliver presset på tid. Der bliver set skævt til tillidsmanden, når han ikke tager fra med henvisning til, at han skal passe sit faglige arbejde. Derfor har vi gentagne gange taget det op over for ledelsen og sagt, at tillidsmænd bidrager meget positivt til koncernen, der bør give den nødvendige tid, siger Søren Schlanbusch. I 2010 har Danske Kreds holdt små medlemsmøder rundt om i landet. Rigtig mange tillidsmænd tog imod tilbuddet om at arrangere et medlemsmøde lokalt. På programmet var bestyrelsen i Danske Kreds, og de havde fået besked om, hvad man ønskede på dagsordenen, siger Søren Schlanbusch, der har været glad for både det lille møde i Hedensted og i boligservice i København. Især er det dejligt at mødes med små grupper af medlemmer, fordi folk snakker og deltager i de mere intime medlemsmøder. Tillidsmændene har også mulighed for at bestille medlemsmøder. I København mødte 500 medlemmer frem og mødte Thyra Frank. Det var et møde for alle medarbejdere i København, både ikke-medlemmer og medlemmer. De penge bruger vi gladeligt, siger Søren Schlanbusch

8 En medarbejders bedste garanti er efteruddannelse Beskæftigelsespolitik og velfærd En medarbejders bedste garanti for at komme tilbage i beskæftigelse eller holde på sit job er at have efteruddannelse, siger Hans Erik Rasmussen, der er ansvarlig for området Beskæftigelsespolitik og velfærd Af bankens Ligelønsredegørelse fremgår, at de kvindelige medarbejdere endnu ikke har samme ambitionsniveau som den mandlige del I Danske Bank har vi ikke haft de store fyringsrunder i 2010, men vi har haft noget drypvis fyring, hvor det ikke er til at se et mønster i det overhovedet, siger Hans Erik Rasmussen, der er ansvarlig for området Beskæftigelsespolitik og velfærd (BOV). Finansforbundet har gennemført en undersøgelse af dem, der er opsagt som følge af krisen. Blandt andet viste det sig, at uddannelsesniveauet både har betydning for risikoen for at blive opsagt og chancen for at finde nyt job efter en fyring. En medarbejders bedste garanti for at komme tilbage i beskæftigelse er at have efteruddannelse, siger Hans Erik Rasmussen og tilføjer, at Danske Kreds har startet en debat om sygdom, hvilket også har at gøre med at beholde sit job. I 2008 fik vi en ny lov om sygefravær, hvor arbejdsgiveren inden fire uger skal holde en samtale med den syge medarbejder og efter behov udarbejde en fastholdelsesplan. Danske Kreds har sendt materiale til tillidsmændene om den nye lov, og hvordan den håndteres i sygesamtalen. Pointen i den nye lov er fastholdelse. Vi kan se, at koncernen har strammet lidt op omkring sygesamtaler. Det mærker Kredsen på antallet af henvendelser. Lunten er måske blevet lidt kortere omkring sygefravær, og derfor er vi inde og klæde vores tillidsmænd endnu bedre på til at udfylde tillidsmandens rolle, når en kollega er sygemeldt. Det hele er så nyt, og tillidsmændene skal have noget mere hjælp til det, tilføjer Hans Erik Rasmussen. Manglende ambitioner Ligestilling er jo ikke bare et virksomhedsproblem, men det er lige så meget et spørgsmål om holdning til ambition. For eksempel er 72 procent af lederstillingerne i den danske del af Danske Bank-koncernen fyldt ud med mandlige medarbejdere. Af bankens Ligelønsredegørelse fremgår, at de kvindelige medarbejdere endnu ikke har samme ambitionsniveau som den mandlige del. Det bliver interessant, i hvilken udstrækning vi som kreds kan påvirke udviklingen, siger Hans Erik Rasmussen, der ikke kan forestille sig, at de 52 procent af medarbejderne, der er kvinder, ikke har samme potentiale til at blive dygtige ledere. Hvis vi skal tage de positive briller på, så har banken ikke været imod, at der skal være flere kvinder på topposterne, men der er bare ikke sket så meget. Måske fordi lederne rundt i banken ikke motiverer deres kvindelige medarbejdere, eller det kan være, at kvinden ikke selv ønsker det på grund af børn, eller fordi manden har et godt betalt job, siger Hans Erik Rasmussen

9 Så længe lønnen stiger, er det meget godt løn- og jobvurderingsudvalget Til den årlige udviklingssamtale er det vigtigt, at løndelen ikke overskygger udviklingen, siger Carsten Eilertsen, der er Kredsens ansvarlige i Løn- og jobvurderingsudvalget Igennem adskillige år har medarbejderne i Danske Bank fået løn efter den stol, de sidder på. Løn på stolen eller Danske Løn er en klar forbedring, der bestemt ikke kom til verden af sig selv, og der er stadig mulighed for forbedringer. Danske Bank-koncernen vil gerne have mere fleksibilitet og noget elastik, de kan trække i, forklarer næstformand Carsten Eilertsen: Hvis vi ikke står imod og kæmper for, hvad vi synes er retfærdigt, så bliver den gode lønmodel bare udhulet. Med udgangspunkt i at være korrekt lønindplaceret går medarbejderen til den årlige udviklingssamtale, hvor man også taler løn med sin chef. I udviklingssamtalen har lønnen at gøre med ens performance, og Den ultimative frygt er at få at vide, at man er så dårlig, at man skal sættes ned i løn man taler om, hvor medarbejderen ser sig selv i fremtiden, og hvilke planer lederen kan have. Jeg forstår udmærket, hvis nogle medarbejdere frygter, at løndelen kommer til at overskygge udviklingssamtalen. Den ultimative frygt er at få at vide, at man er så dårlig, at man skal sættes ned i løn, siger Carsten Eilertsen og understreger, at Danske Kreds har en klar aftale med banken om, at lønnen ikke skal ødelægge det fremadrettede perspektiv i udviklingssamtalen. Hvis en medarbejder har problemer med sin performance, skal det ikke komme som en bombe under udviklingssamtalen. Der må man forinden have haft en budgetopfølgningssamtale eller performancesamtale, hvor man har set et mønster, og hvad der kan gøres. Carsten Eilertsen er ikke bange for at gøre status over en lønmodel, som de fleste medarbejdere er godt tilfredse med. Gennem de seneste år er Danske Kreds også lykkedes i forhold til HR, der har taget godt imod vores input til indhold og udformning af udviklingssamtalen. Danske Kreds har ikke performance som første fokus eller salg til kunderne, men vi er helt på det rene med, at det går banken meget op i. Når banken stiller krav, skal der også være nogle muligheder og rettigheder for medarbejderne, og det forsøger vi at kæmpe for, siger Carsten Eilertsen og tilføjer, at banken ikke har noget ønske om en elevatorløn, hvor folk bliver sat op og ned i løn: Vores lønmodel har hele tiden indeholdt, at du kan sættes op i individuelt tillæg, hvis du gør det bedre, og du kan sættes ned, hvis du gør det dårligere. Men det kan tælles på en hånd om året, at en medarbejder sættes ned i løn. Danske Bank går meget op i at måle rådgivningen helt ned til den enkelte rådgiver ved at se på, hvordan kunderne svarer efter en rådgivning. De såkaldte MOT-målinger (Moment of Truth) er ikke aftalestof, men Danske Kreds har fra starten været med på råd. Vi forstår udmærket, at hvis det ikke er i top, kan en medarbejder være bange for rapporten. Der er altid nogle, der i perioder performer dårligere, men der har vi en fælles forståelse for, at der skal være nogle muligheder for at forbedre sin indsats, altså et udviklingsværktøj. En medarbejder kan også se sandheden i øjnene og bede sin leder om at komme over i en anden jobfunktion. Ifølge Carsten Eilertsen er der stadig en del vedligeholdelsesarbejde på Danske Løn. Ud over x antal kompetencekrav har man opfundet My Learning, så det til de fleste jobprofiler er beskrevet, hvilke forudsætninger man skal have på plads i sin jobfunktion for at kunne udvikle sig. Danske Kreds forsøger at være en sparringspartner, der kan gå ind, hvis der opstår nye krav, for at undgå, at det bliver en kattelem for ændring af jobbet, forklarer Carsten Eilertsen og slutter: Vi har et virkeligt godt samarbejde med banken, og de fleste medlemmer er godt tilfredse. Så længe lønnen stiger, så er det i hvert fald meget godt

10 hvervning Vi målretter, så vi kan tiltrække akademikere Vi står med en kæmpe opgave, fordi rekrutteringen til bankerne i dag er anderledes. Der ansættes for eksempel flere akademikere, siger Helle Brøndum, der er ansvarlig for Kredsens indsats for hvervning af nye medlemmer Det er ved at slutte for de tider, hvor banken ansatte unge som elever, som blev uddannet i virksomheden og blev i finanssektoren til pensionsalderen. Hvis ikke vi får nye medlemmer ind i folden, så kan vi godt pakke sammen i løbet af nogle år, fordi der er mange medlemmer fra vores trofaste medlemsskare, som går på pension, siger Helle Brøndum og fortsætter: Vi står med en kæmpe opgave, fordi rekrutteringen til bankerne i dag er anderledes. Der ansættes for eksempel flere akademikere, der er organiseret andre steder. I banken møder vi medarbejdere, der har en anden indgang til fagforeningen. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi er mange sammen om en fælles sag. Det er lidt ligesom et sammenskudsgilde, hvor nogle glemmer at medbringe maden, siger Helle Brøndum, der kalder Finansforbundet for Danmarks bedste fagforening, men mange ved ikke, hvad organisationen står for og kan tilbyde. Man bør være organiseret i den organisation, der har forhandlingsretten med virksomheden. Det er Finansforbundet, der har forhandlingsretten, og derfor skal akademikere være hos os, og derfor målretter vi vores tilbud, så vi kan tiltrække akademikere, fortæller Helle Brøndum om den store hverveindsats, Finansforbundet er i gang med. Hvervning med henblik på at øge organisationsprocenten er meget højt prioriteret. Sammen med Nykreds og Kreds Nordea er Danske Kreds i gang med at finde nye initiativer over for de medarbejdere i sektoren, som de vil hverve. I den anledning holdes gode arrangementer for akademikere, hvoraf nogle foregår i arbejdstiden. Det er godt, at Finansforbundet har taget fat om det, og at de tre store virksomheder i København går sammen, fordi alle de store grupper ikke-medlemmer befinder sig i en radius af to kilometer fra Finansforbundet. Aktive tillidsmænd Tillidsmændene har fået flere og anderledes opgaver. Sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne har tillidsmændene fået til opgave at holde øje med stress, og så skal de være psykologisk orienterede. Tilmed skal den fremtidige tillidsmand ikke kun rådgive, men også kunne påtage sig hverveopgaver og kunne formidle Finansforbundets tilbud til medlemmerne. Vores tillidsmandsuddannelse er god, selv om den hele tiden skal holdes tidssvarende og have løftet kompetenceniveauet, så tillidsmænd bliver respekteret af deres chefer. Man siger jo, at tillidsmandsuddannelsen er bedre end bankernes lederuddannelse. Også fordi der er meget personlig udvikling i den, understreger Helle Brøndum og glæder sig over, at tillidsmandsuddannelsen tæller med og står på cv et i Danske Bank-koncernen. Vi skal bare synliggøre det, vi gør. Tillidsmændene skal vise flaget, og uddannelsen skal være synlig, og det gælder om at få tillidsmænd de steder, hvor vi mangler, og vi har ikke nok tillidsmænd, der afspejler de nye medarbejdergrupper. Danske Kreds bruger i dag sit tillidsmandssystem mere aktivt, og Kredsen er begyndt at give vores meninger videre via tillidsmandssystemet. Tillidsmandsystemet er tovholder på vores budskab. Det gør jo også, at vores medlemmer kan se, at vi har en holdning til livet i danske Bank-koncernen, og forhåbentligt også kan se, hvor vores fokus ligger, som jo ikke er det strengt forretningsmæssige, for det er de så gode til i banken, slutter Helle Brøndum. Det er Finansforbundet, der har forhandlingsretten, og derfor skal akademikere være hos os 18 19

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

INDSATSOMRÅDE BERETNING

INDSATSOMRÅDE BERETNING INDSATSOMRÅDE BERETNING 2010-2012 INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012... 1 INDLEDNING... 3 1. SEKTORENS IMAGE OG ANSVARLIGHED FORBEDRES... 4 Sektorens

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Vi kan. gøre en. forskel

Vi kan. gøre en. forskel Finansforbundets magasin nr. 8, 2014 Vi kan gøre en forskel Louise Byssing og Jens Erik Bjørn fra Danske Bank er blandt det hastigt voksende antal compliancemedarbejdere i bankerne, der skal få juraen

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Finansforbundets magasin nr. 1, 2008 ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Læs side 10 FSP Pension ønsker alle et

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

VERDENS BEDSTE JOB. LANDSMØDE: Medlemmerne skal være stolte Side 21

VERDENS BEDSTE JOB. LANDSMØDE: Medlemmerne skal være stolte Side 21 Finansforbundets magasin nr. 9, 2014 LANDSMØDE: Medlemmerne skal være stolte Side 21 VERDENS BEDSTE JOB Jesper Vestergaard Hansen fra Sydbank er ikke i tvivl om, at rådgiverjobbet er det bedste job i verden,

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere