BilagKB_120131_pkt.11_01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagKB_120131_pkt.11_01"

Transkript

1 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Michal Støckel Afbud: Finn Gerdes, Susanne Brixum Medarbejderudpeget observatør: Richard Taube Fra KAB: Hanne Nørgaard, Lone Skriver, Annette Birkov, Morten Udsholt under punkt 10 og 11 Revisionen: Hanne Sandersen fra Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 1/23

2 Indholdsfortegnelse Sager til behandling fra organisationsbestyrelsesmødet den 5. september Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Meddelelser fra formanden... 5 Sager til beslutning Godkendelse af regnskab for 2010/2011 med tilhørende revisionsprotokol Budget for Beretning Vejledning om brug af naboskabet.dk konsulentbistand AlmenBolig+ - Langhusene status på nybyggeri AlmenBolig+ - Langhusene vedligeholdelsesreglement AlmenBolig+ - Langhusene råderet og godtgørelse Køkkenrenovering kollektiv råderet Ændring af betingelser for P-pladser i Friheden Deltidsarbejde for ejendomsfunktionærer Bestyrelseshonorar 2011/ Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler Tal fra Beboerserviceområdet Sager til orientering Selskabets økonomiske situation Boligbutikken Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Ejendomskontorets virke Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Kommende møder Eventuelt Bilag 1: Revisionsprotokolsider Bilag 2: Hæfte indeholdende selskabets og afdelingernes regnskaber... 7 Bilag 3: Driftsbudget... 7 Bilag 4: Årsberetning... 8 Bilag 5: Udkast til aftale om konsulentbistand til gennemførelse af Naboskabsundersøgelse, hvis den gennemføres i /23

3 Bilag 6: Forslag til vedligeholdelsesreglement for afdeling Langhusene Bilag 7: KAB s Beboerhøjskoler Bilag 8: Tal fra Beboerserviceområdet vedrørende opnoteringer og udlejninger Bilag 9: Tal fra Beboerserviceområdet vedrørende huslejerestancer, udsættelser, fraflytninger Bilag 10: KAB Bolignøglen Bilag 11: Snitflader for udførelse af opgaver på ejendomskontoret Bilag 12: Budgetoplæg fra Henrik Larsen med forslag til forebyggelse af vandskader Bilag 13: Oversigt over beboerklagenævnssager /23

4 Sager til behandling 1. fra organisationsbestyrelsesmødet den 5. september 2011 af organisationsbestyrelsesmøde den 5. september 2011 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 9. september at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet med følgende tilføjelse under punkt 16: Indskud for kommende lejere i Friheden VI forhøjes til 216 kr. pr. m Revisionsprotokol Som bilag vedlægges kopi af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskabs indførelser i revisionsprotokollen. Bilag 1: Revisionsprotokolsider. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 3. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Christian Thode, formand 2012 Marianne Salomonsen, næstformand 2011 Bent Møller Knudsen, bestyrelsesmedlem 2012 Beth Hørsted, bestyrelsesmedlem 2012 Johnna Brandal, bestyrelsesmedlem 2011 Jørnanker Døpke, bestyrelsesmedlem 2011 Michal Støckel, bestyrelsesmedlem 2011 Susanne Brixum, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen 4/23

5 Jævnfør vedtægterne er Richard Taube udpeget af medarbejderne som observatør til organisationsbestyrelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Christian Thode foreslog, at udfordringsretten forsøges anvendt til forhøjelse af indskud for nuværende lejere. Notat blev udleveret på mødet. Baggrunden for forslaget er de meget store og stigende tab ved fraflyttere, som afdelingerne oplever. Organisationsbestyrelsen godkendte, at KAB undersøger muligheder og konsekvenser og punktet herefter sættes på dagsordenen på et kommende organisationsbestyrelsesmøde. Alle beboere i Friheden VI har modtaget en skrivelse, hvor en person tilbyder en dusør på kr., hvis man vil bytte lejlighed. Det er ulovligt at give og modtage dusør ved bytning af lejlighed. KAB s udlejning har den omtalte skrivelse liggende og skulle udlejningen modtage en ansøgning om bytning, hvor denne person indgår, vil ansøgningen blive afvist. Danske Bank har opsagt deres lejemål og fraflytter 1. marts Banken vil blive savnet af Frihedens beboere. Der arbejdes på genudlejning af erhvervslejemålet. Sager til beslutning 5. Godkendelse af regnskab for 2010/2011 med tilhørende revisionsprotokol Som bilag vedlægges et hæfte, der indeholder selskabets og afdelingernes regnskaber for tiden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 med status pr. sidstnævnte dato. 5/23

6 Regnskabsopstillingen er i lighed med sidste år foretaget således, at man for afdelingerne kan foretage en sammenligning med den pågældende afdelings budget for regnskabsperioden samt efterfølgende års budgettal. Regnskaberne udviser følgende: Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør kr., heraf er dispositionsfonden på kr. og arbejdskapitalen på kr. Dispositionsfondens disponible del udgør kr. Arbejdskapitalens disponible del udgør kr. Sideaktivitet Status balancerer med kr Friheden I Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., hvor af kr. anvendes til dækning af underfinansiering (pengeløse vaskerier) og kr. overføres til resultatkontoen, således at ny saldo er et overskud på kr. Status balancerer med kr Friheden VI Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., hvoraf kr. anvendes til dækning af underfinansiering (pengeløse vaskerier) og kr. overføres til resultatkontoen, hvor tidligere års underskud nedbringes, således at ny saldo er et underskud på kr. Status balancerer med kr Frihedens Børneinstitution Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som overføres til resultatkontoen, hvor tidligere års underskud nedbringes, således at ny saldo er et underskud på kr. Status balancerer med kr Lille Friheden Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til resultatkontoen, hvorefter saldoen er kr. 6/23

7 Status balancerer med kr. Bilag 2: Hæfte indeholdende selskabets og afdelingernes regnskaber at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne for 2010/2011 og tager revisionsprotokollen til efterretning. I oplægget under Frihedens Børneinstitution er der ved en fejl skrevet, at afdelingen har et underskud på kr.- det korrekte er et overskud på kr., hvilket også fremgår af det udsendte reviderede regnskab. Der blev stillet spørgsmål til Friheden VI, hvorvidt afdelingen er påbegyndt tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden. KAB ved Annette Birkov svarede, at der ikke afdrages på lån i regnskabet 2010/11, idet der fortsat ydes tilskud fra dispositionsfonden til indfasning af huslejen. I forbindelse med udarbejdelse af budget for 2012/13 for Friheden VI udarbejder KAB en redegørelse for tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden i henhold til de beslutninger, der tidligere er truffet i organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne for 2010/2011 og tog revisionsprotokollen til efterretning. 6. Budget for Som bilag vedlægges driftsbudget for perioden 1. juli juni 2013 for Boligselskabet Friheden. Driftsbudgettet balancerer med kr. og slutter med en budgetreserve på kr Langhusene indgår for første gang i hele budgetåret. Afdelingen betaler et lavere administrationsbidrag til KAB svarende til Lille Pakke. Til selskabet bidrager afdelingen til honorar, møder, kurser, kontorhold, revision og henlæggelse til arbejdskapitalen. Da maksimumbeløbet for indbetaling til dispositionsfonden er nået, behøver afdelingerne ikke længere betale til dette. Derfor er der ingen indbetaling i budgettet til dispositionsfonden, og dette godkender organisationsbestyrelsen samtidig med godkendelse af budgettet. Bilag 3: Driftsbudget at organisationsbestyrelsen godkender forslag til budget for. 7/23

8 Organisationsbestyrelsen godkendte forslag til budget for med følgende ændringer: forhøjelse af udgifter til kurser m.v. konto 502 til samt forhøjelse af tilskud til afdelinger konto 531 til Beretning Som bilag vedlægges årsberetning, der aflægges på det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. november Bilag 4: Årsberetning at organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen. Organisationsbestyrelsen godkendte årsberetningen. 8. Vejledning om brug af naboskabet.dk konsulentbistand På organisationsbestyrelsesmødet den 5. september 2011 blev bestyrelsen orienteret om status i brugen af Naboskabet.dk. Der blev i 2008 gennemført Naboskabsundersøgelse i Friheden med sigte på, at denne undersøgelse skulle gentages i Priserne på konsulentbistand og sparring/hotline på kr. ekskl. moms for bistand til gennemførelse af Naboskabsundersøgelse, gælder kun for undersøgelser der påbegyndes i Den nedsatte pris skyldes tilskud fra Landsbyggefonden og Indenrigs- og Socialministeriet tilskud som ophører med udgangen af Priserne på konsulentbistand og sparring/hotline er i 2012 på kr. ekskl. moms. Ud over de nævnte priser til skal der beregnes udgifter til: - tryk af spørgeskemaer, følgebreve og labels kr. - omdeling af spørgeskemaer kr. (kan spares, hvis medarbejderne omdeler) - indtastning af spørgeskemaer kr. Derudover kan tilkøbes, at der rykkes for svar pr. telefon, pris kr. eller ved at ringe på døren, pris kr. 8/23

9 Samlet pris for naboskabsundersøgelse (uden tilkøb) i 2012 er kr. ekskl. moms. Udkast til aftale om konsulentbistand til gennemførelse af Naboskabsundersøgelse, hvor ydelserne er nærmere beskrevet, er vedlagt som bilag. Bilag 5: Udkast til aftale om konsulentbistand til gennemførelse af Naboskabsundersøgelse, hvis den gennemføres i at organisationsbestyrelsen godkender, at naboskabsundersøgelsen gennemføres i 2012 og finansieres ved tilskud fra arbejdskapitalen på maksimalt kr. inkl. moms. Organisationsbestyrelsen godkendte, at naboskabsundersøgelsen gennemføres i 2012 og finansieres ved tilskud fra arbejdskapitalen på maksimalt kr. inkl. moms. 9. AlmenBolig+ - Langhusene status på nybyggeri Byggeriet forløber fortsat planmæssigt med aflevering 1. december 2011 og indflytning flydende fra denne dato til 1. februar Byggeudvalget mødtes den 31. august, 22. september og 15. november 2011 hvor forelagte projektspørgsmål og detaljer i byggeriets fremdrift blev drøftet, og nødvendige beslutninger truffet, herunder bl.a. afsætning af midler til etablering af solceller, bevilling til legepladsudvalget for indretning af legepladser, kabeltræk til forberedelse for el-biler samt drøftelse af Hvidovre Kommunes gebyrpolitik og sagsbehandling i forbindelse med opsætning af skillevægge i boligerne. Den 23. november 2011 kl er selskabets repræsentantskab inviteret til besigtigelse af bebyggelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 10. AlmenBolig+ - Langhusene vedligeholdelsesreglement I ansøgningen om, og i ministeriets godkendelse af forsøgsgrundlaget for, AlmenBolig+konceptet fremgår det, at vedligeholdelsesordningen for AlmenBolig+-afdelinger skal være 9/23

10 en A-ordning med NI-beløb. I forhold til den normale A-ordning er der en undtagelsesbestemmelse, som er en væsentlig fravigelse fra loven. Beboerens pligt til istandsættelse nedskrives ikke. Beboeren betaler ikke over sin husleje til istandsættelse ved fraflytning, så vedkommende på et senere tidspunkt gradvist bliver fritaget for pligten til istandsættelse. Denne undtagelse fremgår af 10 i beboerens lejekontrakt. Den fremgår ligeledes af vedligeholdelsesreglementet. Der er udarbejdet et forslag til vedligeholdelsesreglement for afdeling Langhusene se bilag. Bilag 6: Forslag til vedligeholdelsesreglement for afdeling Langhusene at organisationsbestyrelsen godkender, at vedligeholdelsesreglement for Langhusene er en A-ordning med NI-beløb, hvor beboerens pligt til istandsættelse ikke nedskrives i boperioden. Organisationsbestyrelsen godkendte, at vedligeholdelsesreglement for Langhusene er en A-ordning med NI-beløb, hvor beboerens pligt til istandsættelse ikke nedskrives i boperioden. 11. AlmenBolig+ - Langhusene råderet og godtgørelse Indvendig råderet I AlmenBolig+-afdelinger har beboerne en principiel fri råderet over deres indvendige bolig. Principiel fri råderet betyder, at beboerne kan udføre forbedringer i sin bolig efter eget ønske. Den giver således beboerne næsten ubegrænsede muligheder med hensyn til at investere i sin bolig. Beboerne skal dog efterleve nogle helt generelle retningslinjer. Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Det vil sige, at fornyelses- og forbedringsarbejder skal ligge inden for fornuftige tekniske rammer, og ikke må forårsage skade på boligen eller bygningerne. Samtidig skal love og regler samt eventuelle krav, der er stillet til kvaliteten for det udførte arbejde, naturligvis overholdes. For eksempel kræves det ved udførelse af visse arbejder, at de kun må udføres af autoriserede håndværkere. For at beboerne kan få en mere specifik information om reglerne, er der udarbejdet beboervejledninger. Udvendig råderet For vedligeholdelse, fornyelser og forbedringer, der ligger uden for boligen, vil det være be- 10/23

11 slutninger, der er vedtaget af beboerne i fællesskab på afdelingsmøderne, som er bestemmende for, hvilke arbejder der må udføres. Godtgørelse for individuelle forbedringer (råderet) I ansøgningsgrundlaget for forsøget med AlmenBolig+-byggerierne er der en række dispensationer for bestemmelser i henhold til almenboligloven og dens udmøntning. Følgende undtagelser indgår: I forbindelse med fraflytning foretages der en konkret vurdering af forbedringernes værdi ved en uafhængig vurderingsmand Der foretages ikke den sædvanlige afskrivning af investeringen Der kan udbetales godtgørelse for opsætning af skillevægge efter en konkret vurdering af skillevæggenes anvendelighed Grænsen for råderetsarbejder kan hæves med 50 %, i forhold til den til enhver tid gældende maksimum for godtgørelse i almene boliger, ved beslutning i boligorganisationen Fraflytter afholder udgiften til vurderingsmanden Vurderingsmanden For vurderingsmandens arbejde gælder følgende: Vurderingsmanden skal udføre en objektiv markedsmæssig værdifastsættelse af forbedringsarbejder udført i en bolig fratrukket værdien af det bestående Vurderingsmanden skal tage udgangspunkt i den senest udarbejdede forbedringsrapport på boligen, hvis en sådan er udarbejdet Værdifastsættelsen skal afspejle værdien på fraflytningstidspunktet. Der er således ikke faste afskrivningsregler som udgangspunkt for vurderingen, men der foretages en konkret vurdering af forbedringen på fraflytningstidspunktet, som danner udgangspunkt for værdifastsættelsen Nedskrivning på grund af slid og ælde skal fremgå af vurderingsmandens rapport Vurderingsmanden skal vurdere om arbejdet er lovligt, forsvarligt og håndværksmæssigt korrekt udført. I tilfælde med mangler på det udførte arbejde kan forbedringen nedvurderes og/eller tillægges negativ værdi, hvilket kan medføre krav om nedtagning/reetablering af arbejderne Opgørelse og finansiering Den lejer, der gennemfører individuelle forbedringer, finansierer også selv sine forbedringer. Ved andengangs- og efterfølgende udlejninger af lejemål med forbedringer er der 2 muligheder for den nye lejers finansiering af forbedringsudgifterne. Den nye lejer kan vælge at finansiere forbedringsudgifterne ved enten: 1. En kontant betaling af forbedringens værdi 11/23

12 2. Ved at få en forbedringslejeforhøjelse, der beregnes som ydelsen på et 30- årigt realkreditlån Ved fraflytninger af boliger, hvor der ved indflytning har været opgjort forbedringer, nulstilles den tidligere konstaterede godtgørelse. Der gennemføres en ny vurdering af forbedringerne, som danner udgangspunkt for en afregning af værdien over for den fraflyttende lejer. Har den tidligere opgjorte forbedring mistet værdi, f.eks. på grund af slid og ælde, fratrækkes den nedskrevne værdi den fraflyttende lejers opgørelse. Den nye lejer tager så stilling til, hvordan vedkommende vil finansiere godtgørelsen efter de ovenfor beskrevne retningslinjer, enten ved hjælp af kontant afregning eller en forbedringshusleje. Godtgørelsens størrelse Som en del af forsøgsgrundlaget har Socialministeriet givet godkendelse til, at det maksimale godtgørelsesniveau for individuelle forbedringsarbejder (ca kr. i 2011-niveau) må overstiges med 50 %. Socialministeriet har derudover sat som grænse, at maksimalt 20 % af boligerne kan udnytte loftet på de 50 %. I 10 i lejekontrakten er indsat følgende: Der kan maksimum gives ret til godtgørelse på det beløb, der svarer til det til enhver tid gældende beløb for råderet i den almene bolig (ca kr. i 2011), medmindre der foreligger en anden aftale med boligorganisationen. Der kan efter beslutning i de enkelte boligorganisationer gives tilladelse til, at maksimumsgrænsen for godtgørelse kan forhøjes med 50 %, i de boliger, hvor der er tilbygget ekstra toilet og/eller badeværelse. Konsekvenser for afdeling og boligselskab Hvis en ny lejer, der skal indflytte i en bolig med forbedringer, vælger en lejeforhøjelse, vil det i udgangspunktet være afdelingen, som dækker forbedringsgodtgørelsen til den fraflyttede lejer. Dette kan skabe et likviditetsproblem for afdelingen. Der findes 2 løsninger på det problem. Den første mulighed er, at afdelingen optager et realkreditlån. Det efterlader den anden problemstilling, at det for nuværende ikke med sikkerhed kan fastslås, at der er en friværdi i Langhusene, som et realkreditinstitut vil yde et lån på baggrund af. Den anden mulighed er, at boligorganisationen fra sin dispositionsfond yder afdelingen et lån. 12/23

13 Manglende retspraksis Da dele af dette nye godtgørelseskoncept ikke har været afprøvet før, skal administrationen også gøre boligselskabet opmærksom på, at det er en mulighed, at beboere vil have afprøvet afgørelser ved beboerklagenævnet. Det kan betyde, at konceptet skal udvikles og justeres over tid, og at der også kan falde afgørelser der fastlægger en retspraksis på en måde der adskiller sig fra det ovenfor beskrevne. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om råderet og den individuelle godtgørelse til efterretning. Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen godkender, at beboere der installerer et nyt badeværelse og/eller toilet må overstige det maksimale godtgørelsesniveau for individuelle forbedringsarbejder med 50 % i henhold til socialministeriets godkendelse af forsøgsgrundlaget for AlmenBolig+. I socialministeriets godkendelse fremgår, at maksimalt 20 % af boligerne kan overstige det maksimale godtgørelsesniveau med 50 %. På mødet orienterede KAB ved Morten Udsholt om, at teksten i oplægget under afsnit: Konsekvenser for afdeling og boligselskab erstattes med følgende tekst: Hvis en ny lejer, der skal indflytte i en bolig med forbedringer, vælger en lejeforhøjelse, vil det i udgangspunktet være afdelingen, som dækker forbedringsgodtgørelsen til den fraflyttede lejer. Dette kan i særlige tilfælde skabe et likviditetsproblem for afdelingen. Teksten ændres, idet der er opstået usikkerhed omkring, hvorvidt afdelingen kan optage realkreditlån til individuelle forbedringer. Hvis der i forbindelse med finansiering af forbedringsgodtgørelse opstår likviditetsproblemer for afdelingen, vil boligorganisationen fra sin dispositionsfond skulle yde afdelingen et lån. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Køkkenrenovering kollektiv råderet Afdelingerne og organisationsbestyrelsen har tilbage i 2002 godkendt, at beboere individuelt kan udskifte køkkener, hvor det er afdelingerne, der optager 20-årige realkreditlån til finansieringen. Låneydelsen betales af de beboere der får nyt køkken. Ejendomskontoret har modtaget ansøgninger fra 37 beboere, der er interesseret i at få opsat nyt køkken via den kollektive råderet. Der er ansøgninger for ca kr. Der er yderligere 2-3 beboere, der har tilkendegivet, at de også ønsker at få nyt køkken, og de er aktuelt i gang med at indhente tilbud fra køkkenfirmaer. Der er 36 ansøgere fra Friheden I og 1 ansøgning fra Friheden VI. 13/23

14 Prisniveauet for de nye køkkener er mellem og kr. Der er flere køkkenmærker repræsenteret, men en stor del af lejerne har fået tilbud fra Vordingborg køkkener og fra HTH, hvor de har opnået rabatter på op til 40 %. Erfaringer fra tidligere sager har vist, at det er hensigtsmæssigt at søge om et lidt større lånebeløb end det der er indhentet tilbud på. Dette skyldes at flere beboere vender tilbage med ønske om eksempelvis ekstra skabe, når ombygningen er i gang. Der har været en god dialog med ejendomskontoret omkring indhentning af tilbud og mange har afholdt møde med driftschef og driftsleder om indretning af nyt køkken. Desuden har ejendomskontoret udleveret tegningsmateriale. Inden køkkenudskiftningerne kan sættes i gang skal organisationsbestyrelsen og Hvidovre Kommune godkende projektet samt at det finansieres ved, at afdelingerne optager et 20 årigt realkreditlån, hvor ydelsen betales individuelt af de beboere, som får nyt køkken. Når projektet er godkendt vil der blive fremsendt en acceptskrivelse til hver enkelt lejer, der skal underskrive brevet/ accepten og returnere det, hvis de fortsat ønsker en køkkenmodernisering. Det er således først på dette tidspunkt, at beboerne endeligt accepterer huslejestigningen og dermed køkkenmoderniseringen. Med den nuværende rente forventes det, at huslejestigningen vil blive i størrelsesordenen 350 kr. til 545 kr. pr. måned. at organisationsbestyrelsen godkender at 40 lejemål i Friheden I og Friheden VI får nye køkkener til maksimalt kr. i henhold til den kollektive råderet, og at køkkenerne finansieres med 20 årige realkredit lån, hvor ydelsen betales individuelt af de beboere, som får nyt køkken. Endvidere at der fremsendes ansøgning til Hvidovre Kommune om godkendelse af projektet inklusive lånefinansiering. Organisationsbestyrelsen godkendte, at 40 lejemål i Friheden I og Friheden VI får nye køkkener til maksimalt kr. i henhold til den kollektive råderet, og at køkkenerne finansieres med 20 årige realkredit lån, hvor ydelsen betales individuelt af de beboere, som får nyt køkken. Endvidere at der fremsendes ansøgning til Hvidovre Kommune om godkendelse af projektet inklusive lånefinansiering. 14/23

15 13. Ændring af betingelser for P-pladser i Friheden Samtlige opmærkede p-pladser i Friheden afvikles, således at alle beboere og deres gæster kan benytte p-pladserne i Friheden på lige vilkår. Beboere har igennem en årrække haft mulighed for at have en opmærket p-plads, som kun kan benyttes til en specifik bil. P-pladsen har et skilt og er dermed registret med bilens registreringsnummer. Tidligere indbetalte beboerne, af p-pladserne, et månedligt beløb; senere blev det ændret til, at beboerne udelukkende betalte et engangsbeløb til dækning af omkostningerne. P-pladserne blev ophævet i 2008, men grundet fejl fra administrationens side, er det aldrig blevet effektueret. Grundet stigende antal biler i området, og større interesse for brug af de opmærkede p- pladser vurderer afdelingsbestyrelsen, at det er hensigtsmæssigt, at alle beboere fremover skal parkere på samme vilkår i Friheden, og dermed fjernes alle p-skilte. Ordningen træder i kraft fra 1. februar at organisationsbestyrelsen godkender at private p-pladser ophæves med udgangen af januar Organisationsbestyrelsen godkendte, at private p-pladser ophæves med udgangen af januar 2012 med præcisering af, at det omfatter p-pladser i Friheden I. 14. Deltidsarbejde for ejendomsfunktionærer En ejendomsfunktionær, som er fyldt 62 år ønsker at gå ned i arbejdstid med henblik på langsom nedtrapning indtil han går på pension som 65-årig. Overenskomsten for Ejendomsfunktionærerne foreskriver ikke, at Friheden skal lade medarbejderen gå ned i arbejdstid, men KAB s HR afdeling og ejedomsfunktionærernes fagforening tilråder at dette bliver en mulighed for alle, der ønsker dette. Afdelingsbestyrelsen blev på deres møde den 3. november 2011 forespurgt om deres holdning til nedsat tid for personer imellem år, og der var en positiv holdning til dette i afdelingsbestyrelsen. Det var ligeledes deres opfattelse, at de timer (7 timer pr. uge) opsamles i en feriepulje og benyttes til renholdelse i sommermånederne. 15/23

16 at organisationsbestyrelsen godkender, at det bliver muligt at gå ned i arbejdstid fra det fyldte 62 år til pensionsalderen på 65/67 år. Endvidere at den overskydende lønsum samles i en pulje og benyttes til ferieafløsning i sommermånederne. Organistionsbestyrelsen godkendte, at det bliver muligt for ejendomsfunktionærer at gå ned i arbejdstid fra det fyldte 62 år til pensionsalderen på 65/67 år. Endvidere at den overskydende lønsum samles i en pulje og benyttes til ferieafløsning i sommermånederne. 15. Bestyrelseshonorar 2011/12 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. juli Reguleringsindekset for september 2011 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 72,88 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 43,72 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr. til ca kr. Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden, næstformanden og de øvrige medlemmer hver modtager kr. Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af bestyrelseshonorar fra det nye regnskabsårs begyndelse. 16/23

17 16. Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler 2012 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i En beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene i 2011 findes i vedlagte Notat om Beboerhøjskolen beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på kr. og kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt 2 Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i Tilskud fra boligorganisationen til disse beboere vil sikre afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog to beboere fra med egenbetaling fire beboere via Arbejdsmarkeds Feriefond. 17/23

18 Tilbuddet skal udsendes fra medio februar Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne om svar senest med udgangen af Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 7: KAB s Beboerhøjskoler 2011 at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt til en pris af kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. Organisationsbestyrelsen godkendte, at beboerne får tilbudt 12 pladser til en pris af kr. pr. plads på KAB s Beboerhøjskoler i Tal fra Beboerserviceområdet 2010 Vedlagt er to notater vedr. henholdsvis huslejerestancer m.v. og opnoteringer m.v., der er udarbejdet af Beboerserviceområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. I Notat 1 Tal fra Udlejningen findes i bilag B en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag C omkring alle fraflytninger. Antallet af udsættelser er som bekendt stigende, og det samme gælder summen af de udestående fordringer. KAB overvejer i øjeblikket hele processen omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Boligorganisationen kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser. I Notat 2 Tal fra Huslejegruppen i bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger opgjort under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer for at nedbringe antallet af fraflytninger. Bilag 8: Tal fra Beboerserviceområdet vedrørende opnoteringer og udlejninger Bilag 9: Tal fra Beboerserviceområdet vedrørende huslejerestancer, udsættelser, fraflytninger at boligorganisationen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og drøfter, om de giver anledning til særlige initiativer. 18/23

19 Organisationsbestyrelsen drøftede tallene vedrørende udlejning og tallene fra huslejegruppen. Der er allerede truffet initiativer i form af forhøjelse af indskud for kommende lejere i Friheden I og Friheden VI. Sager til orientering 18. Selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. Rapporten for 3. kvartal 2011 findes endnu ikke i sin endelige form. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på 0,50 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 4,70 %. I SEB har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på 0,60 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,20 %. I Nykredit har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på 0,60 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,00 %. 19/23

20 Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 9. november 2011 (kurs 100) Indre værdi 1. marts ,82 105,88 SEB ,30 106,40 Nykredit ,64 106,40 Indre værdi 9. november 2011 Ændring af indre værdi 6,06 %- point 7,10 %- point 6,76 %- point Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt 7 kr. pr. andel for regnskabsåret 2010 fra Danske Capital, 4 kr. pr. andel fra SEB og 5 kr. pr. andel fra Nykredit Portefølje. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 19. Boligbutikken 2010 Som medlem af BoligButikken får boligorganisationen her en status over BoligButikkens virksomhed KAB står sammen med seks andre boligorganisationer bag BoligButikken, der fungerer som central opnotering for over boliger i københavnsområdet. Boligbutikken bidrager til at hjælpe de boligsøgende på det komplicerede boligmarked. Det sker gennem rådgivning og enkle procedurer for opnotering. BoligButikken udlejer altså ikke boliger, men guider til opnotering. Den 26. maj 2011 afholdt BoligButikken generalforsamling. I 2010 steg antallet af opnoteringer med 20 procent til i forhold til Fremgangen ser ud til at fortsætte i Derimod faldt antallet af opnoterede via opnoteringsbeviset Flyv fra reden til 166 efter at have ligget på ca. 225 de foregående år. BoligButikken overvejer nye tiltag i den forbindelse. 20/23

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere