VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR / ÅRGANG NR /2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub

2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen. Tlf Næstformand Thomas Pedersen. Tlf Kasserer. Uffe Haagen-Olsen Tlf Sekretær.. Erik Bruunshøj Jacobsen.. Tlf Bestyrelsesmedlem. Lars Hansen.. Tlf Bestyrelsesmedlem. Martin Nielsen Tlf Suppleant Kristian Brøns Nielsen Tlf Suppleant Heine Bonnevie Tlf Revisor. Leif Tørring. Tlf Revisor. Preben Møller Pedersen. Tlf Revisorsuppleant.. Erik Fårup Tlf Sejlklubbens bestyrelse og udvalg: Formand.. Thomas Pedersen Tlf Næstformand.. Leif folke Pedersen Tlf Sekretær. Klaus Nielsen. Tlf Kasser... Anne Marie Østergaard Bestyrelsesmedlem... Klaus Nielsen Bestyrelsesmedlem Jane Høj. Tlf Suppleant.. Jørgen Christensen. Tlf Revisor. Kristian Brøns Nielsen. Revisor. Milter Mogensen. Tlf Revisorsuppleant... Ejgil Boel Nielsen. Tlf Turudvalg: Leif Tørring. Martin Andersen og Erik Jacobsen. Udvalg for sejl- og båd måler: Milter Mogensen. Jane Høj og Allan Handberg. Regel udvalg: Henning Kristensen. Jane Høj og Jørgen Christiansen. Udvalg for tur og kapsejlads bøjer, start og mål: Hans bech Pedersenn og Allan Handberg. Klubbåd: Jørgens Christiansen. Hans Bech Pedersen. Allan Handberg og Thomas Rasmussen. Samarbejdsudvalg Sejlklub og Havn: Thomas Pedersen og Ole Boel Pedersen. Klubhus. Forpagter: Anni Nørskov (priv.). Tlf Køkken/klubhus Havnekontor Pladsmand: Lindy Gandrup Bedding: Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund... Tlf Klubblad: Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt. Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg Mail: Sekretær fra henholdsvis Sejlklub og Virksund Havn: Festudvalg: Kris: Karen og Frank Jytte og John Tlf Tlf Tlf

3 Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 20. april 2009 i klubhuset i Virksund. Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Lars Hansen, Kri-stian Brøns Nielsen og Heine Bonnevie. Dagsorden: Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 22. marts Siden sidst. Planlægning af indvielse, standerhejsning, forårsfesten. Havne projektet. Bådhåndteringssystem. Økonomi. Andre emner / forslag. Eventuelt. Ad. 1 Referat fra 22. marts 2009, godkendt og underskrevet. Ad. 2. Ole og Uffe har været til møde med Codan forsikring om samling af havnens forsikringer i én pulje, derved opnås lavere omkostninger til forsikring. ( Kranen er forsikret. ) Farvandsvæsenet forlanger nøjagtige positioner over indsejlings - lysene til havnen inden 1. maj, samtidig forlanges der opmålte tegninger over havnen, Thomas har afsat positionerne med GPS, og udfærdiger de nødvendige tegninger. Uddybningen skal efterkontrolleres, da der flere steder er konstateret for lav vanddybde. Glyngøre og Nykøbing har anmeldt om at ville besøge Virksund havn i pinsedagene, så der bliver brug for meget plads, men de skal være velkommen. Thomas har fået fat i to kunstige isflager, som vil blive lagt ud, uden for havnen, til brug af sæler som sol og hvilepladser. Ad.3. Ole har sendt invitationer frem til alle som har været involveret i havnens byggeri, indbefattet offentlige personer, håndværkere, leverandører, mf. Det bliver Skive kommunes viseborgmester som skal klippe snoren i indsejlingen til den nye havneafdeling, selve ceremonien afholdes ved det nye krananl 3

4 Standerhejsning er som sædvanlig ved klubhuset. Erik fremsender sange til kopiering til Thomas. Erik sørger for musik til sangene. Martin er sammen med festudvalget, i fuld gang med tilrettelæggelse af forårs festens forløb, der er endnu ikke helt klarhed over telt - størrelse og placering. Ad.4. De indsendte jordprøver fra havneuddybningen viste ingen tegn på farefulde ele menter, det var en befriende tilbagemelding. Slæbestedet og jolle - flydebroen bliver påbegyndt kommende weekend, og regnes færdig inden indvielsen. Heine fremskaffer nye løftekroge til kran åget. Ad. 5 Det nye bådhåndteringssystem er sat i vej, Uffe har bestilt et stk. trsp. og løfte vogn. 30 stk. bådstativer, 15 stk. er pt. afsat. Uffe kontakter leverandøren, ang. hvor mange mand der skal bruges for at udføre bore jobbet. Heine samler boresjakket. Ad. 6. Havnen har stadig en fornuftig og god økonomi, men for at få frigivet tilskuddet fra LAG, skal der fremsendes en færdig opgørelse over havne projektet, derfor foreslår Uffe, at havnen optager et nyt kreditlån nu, for færdiggørelse af hele projektet. Ad. 7. Thomas har fået sin datter til at oprette en ny og velfungerende hjemmeside, men ønsker nu en ny web-master til at tage over. Gerda Pedersen har ytret ønske om at overtage hjemmesiden. Ad. 8. Kristian berettede fra et møde i sejlklubbens ungdomsudvalg, og foreslog et åben Havn arrangement, hvor man inviterede til besøg i havnen, hvor man kunne få indblik i sejlklubbens ungdomsprojekt, samtidig kunne havnens sejlere stille deres både til rådighed, og invitere gæsterne om bord til en sejltur på fjorden. Datoen kunne feks. være den 23. aug. kl til Det hele, for at hverve nye medlemmer til den kommende ungdomsafdeling. Ole og Uffe bekendtgjorde om kommende problemer som vil opstå i forbindelse med beddingspladsen, ansvar ved brug af spil og det der hører til, man vil prøve at kontakte andre havne som har noget lignende, og drøfte hvad man der gør for at holde maskineriet i gang. Næste møde: Tirsdag den 19. maj 2009 kl Refr. Erik B. Jacobsen. 4

5 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj 2009 i klubhuset i Virksund. Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Lars Hansen, Kri-stian Brøns Nielsen og Heine Bonnevie. Dagsorden: Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 20. april Siden sidst. Forsikring. Havne projektet færdiggørelse. Bådhåndteringssystem. Sejlklubben. Kajak klub. Økonomi. Andre emner / forslag. Eventuelt. Ad. 1 Referat fra 20. april 2009, godkendt og underskrevet. Ad. 2. Ole redegjorde for den gode omtale som havnen har fået i forbindelse med Indvielse af det nye havneområde. Gaver til havne indvielsen den 2. maj er skænket af. Arnold D. v/ Jørgen og Flemming. Hvid havebænk. Dansk Sejlerunion. Halv model af Match Racer. Virksund Borgerforening. Sammenplantning. Henning Pedersen (Hald Tømreren) Sammenplantning. Sandkrogen Grundejerforening. 3 flasker vin. Kajak fritidskurser v/ Thomas Holgård. 1 flaske vin. Sejlklubben Nautilus Hvalpsund. 1 flaske Dr. Nielsen + stander. Sundstrup Borgerforening. 2 flasker vin. Sigvald Fihl. 500 kr. Skipper-Kroen Brigitte, Lene og Tage Kristensen. 3 flasker vin. SKS Kraner. 3 flasker vin. Skive Søsportshavn. 3 flasker vin. Virksund Fritidsfisker forening 3 flasker vin. Virksund Lystbådehavn siger hermed hjertelig tak for gaverne og den udviste opmærksomhed. Mødelokalet er udlånt til LAGen, mandag den 25. maj, og i forbindelse med deres møde, vil de også besigtige det færdige kran og havneprojektet. Der er problemer med de indbyggede lamper i klubhuset, udbedringen vil blive sat i værk omgående, Thomas har fremskaffet nye lysarmatur til udskiftning, Ole kontakter elektriker. 5

6 Mødelokalet er udlånt til LAGen, mandag den 25. maj, og i forbindelse med deres møde, vil de også besigtige det færdige kran og havneprojektet. Der er problemer med de indbyggede lamper i klubhuset, udbedringen vil blive sat i værk omgående, Thomas har fremskaffet nye lysarmatur til udskift ning, Ole kontakter elektriker. Ole måtte med beklagelse meddele, at der i masteskuret, gentagende gange er meldt om tyveri af dele fra masterne, bla. blokke, vanteskruer, splitbolte mm., desværre er det fra det aflåste masteskur, ligeledes klages der også over skader på masterne. Bestyrelsen henstiller på det kraftigste til, at alle ser efter tingen i mastehuset og at man er meget påpasselig når man fragter master ud og ind af mastehuset. I forbindelse med sikkerheden på beddings / ophals-pladsen, har Ole været i kontakt med værftet på Fur, som har nogenlunde samme system som Virksund, Fur har ved opstart af anlægget, fået en godkendelse fra Arbejdstilsynet, og har derefter selv foretaget den årligt vedligeholdelse og dermed holdt det kørende. Beddings-ophals-området skal på en eller anden måde afskærmes / markeres med forbudt område for uvedkommende BØRN og voksne som ikke har tilknytning til arbejdsområdet, når der arbejdes på beddingsområdet. Ad.3 Uffe har modtaget et tilbud fra forsikringsselskabet, men som kun var en delvis samlet pakke, Ole vil nu kontakte selskabet for at få færdiggjort en total samlet tilbud over alle Havnens aktiviteter. Ad.4 Dæmningen ved bro 4 er nu afsluttet, og entrep. Har meldt færdigt arbejde. Der vil blive udlagt natur-skærver på gangstien mellem bro 6 og 7. Thomas udfærdiger div. tegninger og beskrivelser som skal bruges for afslutning af havne/ kran projektet til forskellige myndigheder. Uffe arrangerer luft foto materialet over anlægget. Bro 5/6 og 7 må ved egen arbejdskraft bygge en gril og hygge plads, udfærdigelsen skal være lig med den som er på bro 4. placeringen skal være ved indgangen til broerne, Ind mod jollebroen og delvis over stenmolen. Thomas kan kontaktes hvis man ønsker en skitsetegning. Ole kontaktes ved bestilling af materialer. Ad.5 Uffe har modtaget bestillinger fra medlemmer, på 25 stk. bådstativer. Meget flot. Der afgives ordrer på yderligere 15 til 45 stk. kan der for handles om pris, gives måske ordrer på hele restlageret som total er på 70 stk. Heine planlægger samling af borehold, evt. d. 13 og 14 i uge 24 og d. 20 og 21 i uge 25. Opslag i klubhus. 6

7 Ad.6 Ad.7 Ad. 8 Ad.9 Thomas om sejlklubbens køb af Jørgen Bertelsens fiskerhus som et godt køb, og som nu benyttes af ungdomssejlerne som klub og materiel lokale. Der nedsættes et udvalg som skal finde ud af den administrative fordeling mellem sejlklub og havn. Der bliver klaget over, at man med følge bådene ved jollebroen sejler for voldsomt i havnen, Så brug håndtaget med omtanke. Ole er blevet kontaktet af en som ønsker at starte en kajakklub, hjemmehørende i Virksund Havn, emnet blev velvilligt diskuteret og Ole taler videre med kajakklubben om medlemskabets forløb. Uffe redegjorde om havnens stabile økonomi, der er godt salg af de nye bådstativer, og kranen har været i brug ca. 40 gange. Havneprojektet er næsten gjort op, og kan snarest afsluttes. Erik kom med et forslag om to vand og strøm standere på vinterbeddingspladsen, placeret i midterområdet, men først når der ligger en fast fordelingsskitse af de nye stativer. Der drøftes om brug af kranen, af de folk som kan tage løft til 5 ton. Problemet er at med åg som næsten vejer 1 ton. er der kun 4 ton tilbage, og derover vejer de fleste både, så det vi mangler, er én eller to med certifikat, eller som vil på kursus, det tager 12 dage. Kristian efterlyser en bedre retablering af kørevejen på vinterbeddingspladsen. Thomas: om evt. ombygning af cementhuset, til toilet og bad, udsat til senere drøftelse Thomas: om manglende info. Til hjemmesiden. Thomas: Kunne det være en ide at bygge et fiskerhus på ledig grund, til opbevaring af klubbernes materiel. Ad.10 Næste møde: Tirsdag den 18. aug. kl Referent: Erik B Jacobsen. 7

8 Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub Lørdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Jørgen Christiansen, Klaus Nielsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat, TP 2. Gensidig information. Alle. (Post, osv) 3. Aktivitetsplan. 3.1 Opfølgning på afviklede aktiviteter. Ungdomsafdeling. By Match. Regelaften. Y 3 eksamen. Duelighedseksamen. 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter: Mors Cup. Rotholm rundt 1. Fælles tur til Fuur. Klubblad. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. AMØ. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget (bestyrelsen), TP. Inddeling af bådene i kapsejladsløbene. 7. Eventuelt. Ad: 1. AMØ påpegede en uheldig formulering i sidste referat, på denne baggrund besluttedes at referaterne i fremtiden først offentliggøres, efter godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Ad: 2. Morsø sejlklub afvikler Fur / Livø kapsejlads som ottetalsbane, d. 16/5-09 hvor deltagere fra Virksund er velkomne. Der er flere tilkendegivelser til arbejdet som webmaster til hjemmesiden. Fiskehuset er overtaget pr 1/2-09 forsikrings forhold ang huset skal undersøges. Ad: 3.1. Ungdomsafdelingen har 7 tilmeldte til undervisning, organisationsplanen er tilgængelig på hjemmesiden, Kåre Brøns vil varetage kontakten med eleverne og J-H forældrene samt indmeldelse i afdelingen. Budgettet for afdelingen blev gennemgået. Der forventes 3 stk Tera joller leveret d 30/5-09 idet tingene sker hurtigt i ungdomsafdelingen bedes man orienterer sig på hjemmesiden. By Match mod Viborg-Skive-Hvalpsund er d: 20/9-09 nærmere 8

9 information følger. Regelaften afviklet med 32 deltagere. Y 3 valgte 4 at gå til eksamen og bestod. 22 har bestået den teoretiske prøve til duelighedsbevis. Ad: 3.2. Det skal bemærkes at skippermødet til Rotholm rundt 1&2 er kl Ad: 4. AMØ viste resultatet af regnskabet, der stadig ikke viser røde tal. Angående optagelse af lån hos Dansk sejlunion er dette sat på standby. Der blev drøftet politik om fortæring ved kursusaktivitet mm, dette vurderes fra gang til gang. Der undersøges muligheder for økonomisk støtte fra Limfjordskredsen til uddannelse af ungdomstrænere KN. Ad: 5. I.A.B. Ad: 6. Kapsejladsløbene inddeltes i 4 løb med 4 starter. Lær at sejle har 11 deltagere og sejler Mandag og Torsdag. Pigesejlads har 7 nye deltagere til Mandagene. Ad: 7. Næste møde afholdes d. 27/4-09 kl 1830, hvor ungdomsudvalget deltager. Thomas Pedersen Klaus Nielsen formand sekretær 9

10 På opfordring bringes brugsanvisning til nøgle/alarmsystemet igen. Den gamle nøgle til klubhuset, bruges fortsat, blandt andet til: mastekran - mastehus værkstedet, m. v.. I stedet for en almindelig nøgle, fungerer nøgle/alarmsystemet ved hjælp af en nøglebrik, som kodes til det enkelte medlem af havnen. Brikken udleveres på havnekontoret af Ole, når han er til stede på havnen. Brikken udleveres kun til medlemmer af havnen, man skal erlægge et depositum på 100 kroner for brikken, beløbet tilbagebetales hvis/når brikken tilbageleveres. Hvis ens brik bliver stjålet tabes eller forsvinder så meddel det til en i bestyrelsen hurtigst mulig, så vil brikken blive afkodet så den ikke kan bruges mere. For god ordens skyld skal det oplyses at alle brikker er personlige, og al brug af brikken registres, så brug brikken med omtanke. Hvis man at en eller anden grund skulle komme til at lave en fejl alarm, så ringer man til vagtcentralen og giver der besked om fejlen, man oplyser hvem man er sit kodeord - hvor fejlen er opstået samt hvad man har gjort. ( Dan Group alarm telefon nr ) står også på dørene. Brikken virker stort set som da vi brugte den gamle nøgle: Det vil sige, når man vil ind i klubhuset, bruger man fordøren til klubhuset, man ser på den sorte plade, som er monteret på dørkarmen. Lyser den lille lampe grøn, kan man bare gå ind, lyser den rød lampe skal man bruge brikken, man holder brikken op til pladen indtil der lyder et bip og lampen bliver grøn, man kan nu gå ind i klubhuset. Alarmen er så slået fra. Når man forlader klubhuset igen skal man huske at låse efter sig, det gøres ved at lukke døren og igen holde brikken op til pladen indtil der lyder et bip og lampen bliver rød, så er der låst og alarmen er sat til igen. 10

11 Det vil sige, at den der låser klubhuset op også har ansvaret for at klubhuset er låst igen. Husk at se efter at alle døre er låst, også dør ud til terrassen, inden man forlader klubhuset. Angående sejlerafsnittet: Døren til sejlerafsnittet åbnes altid med nøglebrikken, man holder brikken op på tastaturet ved siden af døren, (brug ikke tasterne) når lampen lyser grønt kan man gå ind, HUSK luk altid døren efter dig, da døren låses automatisk. Gæstesejlere får udleveret en kode til sejlerafsnittet, når de betaler havnepenge. Det vil sig at gæstesejlerne skal bruge tastaturet. Sejlerrummet er til frit afbenyttelse af alle havnens medlemmer samt gæstesejlere, rummet kan benyttes døgnet rundt. Efter benyttelse af sejlerrummet efterlader du det pænt og rydelig, så det er rart og venligt for alle. Døren mellem sejlerafsnittet og forgangen er og skal være låst når kiosken er lukket, ikke for at genere nogen, men for at alarmsystemet kan fungere optimalt. Opråb: Der henstår en del bukke bådvogne bådstativer på beddingspladsen uden navne mærke. Hvis du ikke får sat navn på dit materiel kan du ikke regne med at det er tilstede når bådene skal på land. Alle bådejere der har meldt sig til det nye bådsystem bedes fjerne deres gamle bukke bådvogne bådstativer fra beddingspladsen inden 15. september Få det nu gjort.. 11

12 VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN MARTS

13 1. NAVN a. Foreningens navn er Virksund Lystbådehavn b. Foreningens adresse er formandens eller sekretærens bopæl. 2. FORMÅL Foreningens formål er, at: a. Administrere havn og beddingsanlæg ifølge lejemål med Skive Kommune. b. Fremme søsporten. c. Yde medlemmerne gode havneforhold. d. Afholde arrangementer til støtte for medlemmerne i sømandskab, samt vedligeholde og istandsættelse af både. e. Afholde sejlads, fællesture og sammenkomster. 3. MEDLEMMER Foreningen består af følgende medlemmer: a. Medlemmer med bådplads. b. Medlemmer på venteliste. c. Anpartsmæssige fartøjsejere (alle anpartsejere skal registreres som medlem). d. Passive medlemmer. e. Æresmedlemmer. f. Juniormedlemmer (under 18 år). g. Hvilende medlemmer som har haft bådplads. 4. IND-/UDMELDELSE a. Indmeldelse sker skriftligt til kasserer. b. Optagelse af medlemmer afgøres af bestyrelsen. Beslutninger kan indbringes for generalforsamlingen. c. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kasserer. 5. ØKONOMI a. Generelt 1. Foreningens indtægter omfatter: - Medlemskontingent - Afgift for bådplads - Beddingsafgift - Havneafgift - Diverse der fastsættes ved den årlige generalforsamling. 2. Bestyrelsen kan, ved ekstraordinære forhold, ændre afgifterne med højest 25 % 3. Regnskabsåret følger kalenderåret. 13

14 b. Indskud inkl. moms. 1. Efter optagelse betales indskud inkl. moms til Virksund Lystbådehavn. 2. Ventelistemedlemmer betaler et kvart indskud inkl. moms ved optagelse på listen. Resterende beløb betales ved tildeling af fast bådplads. 3. Indskud tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen eller listen. c. Kontingent. 1. Skal betales senest 20. januar for det pågældende år. 2. Er skyldigt beløb ikke betalt senest 15. februar for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem. 3. Betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. 4. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 5. Bestyrelsesmedlemmer betaler laveste kontingent. 6. En anpartsejer med bådplads skal betale sædvanligt kontingent. De øvrige anpartsmedlemmer betaler laveste kontingent. d. Afgift for bådplads. 1. Skal betales senest 20. januar for det pågældende år. 2. Er skyldigt beløb ikke betalt senest 15. februar for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtigelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem. 3. Betalt afgift tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. 4. Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke afgift for bådplads. 5. De pr. 15. juni 1971, i henhold til Virksund Havns kassebog, værende fiskere i den gamle havn, betaler den på det tidspunkt gældende havneafgift, reguleret i takt med prisudviklingen efter bestyrelsens skøn. e. Beddingsafgift. 1. Afgiften betales senest 20. januar for det pågældende år. 2. Er skyldigt beløb ikke betalt senest 15. februar for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtigelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem. 3. Beddingsafgiften for Både optaget af Skibssmeden betales sammen med Kranlejen ved optagelsen. f) Bestyrelsesudgifter. Medlemskab af bestyrelsen må principielt ikke medføre udgifter for den enkelte. Hvorfor udgifter refunderes efter bestyrelsens skøn. g) Optagelse af lån herunder gældsstiftelse eller anmodning om overtræk på havnens konto i pengeinstitut, skal godkendes af 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 14

15 6. ÆRESMEDLEM a. Et medlem som har udført et uegennyttigt og ulønnet arbejde for foreningen, kan udnævnes til æresmedlem af general forsamlingen. b. Bestyrelsen indstiller den pågældende efter anmodning fra 15 medlemmer eller på bestyrelsens eget initiativ. 7. EKSKLUSION a. Overtrædelse af foreningens vedtægter, forskrifter, reglement eller henstillinger kan medføre udelukkelse eller eksklusion. b. Bestyrelsen har beføjelser til udelukkelse eller eksklusion, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer har stemt for. Den pågældende skal inden afgørelsen have mulighed for at fremlægge bemærkninger til sagen. c. Den pågældende kan indbringe afgørelsen for generalforsamlingen. 8. BÅDPLADSER a. Havnens bådpladser skal primært stilles til rådighed for medlemmer. b. Rådighed over bådpladsen bevares to år efter, at båden sidst har ligget i vandet, hvorefter bådpladsen vil blive givet til anden side. c. En bådplads skal benyttes af medlemmet, dennes ægtefælle eller samlever, og disse må kun have én bådplads. d. Bestyrelsen kan anvise anden bådplads passende med bådens størrelse. e. anpartsejere har fortrinsret til at overtage fartøjets bådplads ved overtagelse af resterende anparter, når anpartsejerskabet har været registreret i fem år. Ved overtagelsen skal indbetales fuldt indskud inkl. moms. f. Medlemmer uden bådplads opføres på en venteliste. Ventelistemedlemmer skal hvert år, senest 1. februar over for kasserer bekræfte ønsket om bådplads det pågældende år. Tildeling sker efter venteanciennitet. g. Bestyrelsen skal i muligt omfang anvise plads til joller, så disse ikke optager bådpladser. h. Bestyrelsen skal anvise beddingsplads til vinteropbevaring samt midlertidig til sommeropbevaring. Beddingspladser er fortrinsvis til foreningens medlemmer. 9. BÅDEJEREN 15

16 a. Bådpladsen må ikke anvendes til fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig udlejning. b. Bådpladsen må ikke udlånes eller udlejes uden bestyrelsens tilsagn. c. Fartøjer med bådplads i havnen skal være ansvarsforsikret. Kvittering skal forevises før søsætning. d. Hvis bådpladsen i længere tid er ledig, skal kasserer orienteres. Bestyrelsen kan derefter disponere over pladsen som midlertidig bytteplads, ventelisteplads eller som gæsteplads. e. Bådejere må ikke bytte bådplads uden bestyrelsens tilladelse. f. Anpartsmæssige fartøjsejere, hæfter over for klubben som én ejer. g. Ved udskiftning af båd og ved adresseændringer skal medlemmer tilsende kasserer alle relevante oplysninger. 10. TVANGSFJERNELSE AF FARTØJER OG MATERIEL a. Hvor et medlem, trods bestyrelsens påkrav, ikke har fjernet sin båd, trailer eller andet materiel fra havnens eller beddingens område, er foreningen berettiget til at afhænde tingene ved åben auktion. Auktionen, der afholdes på havnen, bekendtgøres ved opslag i klubhuset. Auktionens dato skal meddeles ejeren senest 60 dage før auktionens afholdelse. b. Bestyrelsen udpeger auktionsleder. Nettoprovenuet tilsendes ejeren med fradrag af foreningens tilgodehavende og omkostninger samt anden påhvilende gæld. c. Uafmærkede vogne og lignende, som i 60 dage har henligget på havneområdet, kan fjernes af bestyrelsen uden ansvar og for ejerens regning. Tilsvarende gælder effekter uden kendt ejer. 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. a. Tidspunkt: Generalforsamlingen afholdes hvert år den anden lørdag i marts måned. b. Indvarsling: Indvarsling sker skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. I indvarslingen skal oplyses forslag til ændringer for følgende, hvis disse skal behandles på generalforsamlingen: - foreningens havnereglement - kontingenter - afgifter 16

17 - vedtægtsændringer - medlemsforslag c Forslag til behandling: Medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 31. januar. d. Deltagere: Alle medlemmer. e. Stemmeret: Stemmeret har kun medlemmer med bådplads - med een stemmer pr. bådplads. f. Dirigent: Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og må ikke være bestyrelsesmedlem. g. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab. 4. Budget med kontingent, afgift, rykkergebyrer og indskud. 5. Orientering fra Sejlklub og udvalg. 6. a) Medlemsforslag. b) Bestyrelsens forslag. c) Vedtægtsændringer. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter. 8. Eventuelt. h. Beslutninger/afstemning: 1. Beslutninger tages ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer. 2. Afstemning skal være skriftlig, hvis to stemmeberettigede medlemmer kræver det. 3. Beslutninger indføres med kortfattet referat i protokollen, der underskrives af bestyrelsen og dirigent. i. Vedtægtsændringer: 1. Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 2. Vedtægter, der medfører foreningens ophævelse, kan af 10 medlemmer kræves forelagt Skive Kommune inden endelig beslutning træffes. 3. Fritidsfiskere skal ved foreningens ophævelse om muligt sikres plads i den gamle havn. 4. Ved foreningen ophævelse skal foreningens ejendom og aktiver overgå til fordel for søsportens 17

18 fremme. j. Beslutningsdygtighed: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. k. Vedtægtsdispensation: Generalforsamlingen kan med enstemmighed dispenser for vedtægternes formelle indkaldelses- og procedureregler. 12. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING a. Når bestyrelsen eller mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes. b. Indvarsling skal ske senest 10 dage efter bestyrelsen har modtaget begæring herom. c. Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling. 13. BESTYRELSEN a. Medlemmer: 1. Bestyrelsen skal bestå af medlemmer med bådplads. 2. Bestyrelsen består af 6 medlemmer: - Formand (vælges direkte af generalforsamlingen) - Næstformand - Sekretær - Kasserer - 2 menige medlemmer 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. 4. Generalforsamlingen skal tilstræbe, at et af bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer fartøjsejere bosiddende i Virksund. 4. Kassereren kan om nødvendigt vælges uden for bestyrelsen blandt medlemmer og deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. I så fald består bestyrelsen af 3 menige medlemmer. 6. Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 2 år. 7. På skift afgår: - Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og - 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 8. Bestyrelsesmedlemmer, der afhænder sin båd, kan fortsætte som bestyrelsesmedlem valgperioden ud og derudover så længe genvalg finder sted ved normal periodes udløb. b. Revisorer: 18

19 1. Foreningen har 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. 2. Revisorernes valgperiode er 2 år. 3. Revisorerne afgår på skift. c. Suppleanter 1. Bestyrelsessuppleanter: Foreningen har 2 bestyrelsessuppleanter valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsessuppleanternes valgperiode er 2 år. Bestyrelsessuppleanterne afgår på skift. 2. Revisorsuppleanter: Foreningen har 2 revisorsuppleanter valgt på generalforsamlingen. Revisorsuppleanternes valgperiode er 2 år. Revisorsuppleanterne afgår på skift. 14. BESTYRELSENS BEFØJELSER OG OPGAVER a. Generelt: 1. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og er ansvarlig for det daglige arbejde i klubhus, kiosk, havn, bedding m.v. 2. Bestyrelsen forpligtes udadtil af formanden i foreningen med to andre bestyrelsesmedlemmer. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og ansætte personale eller anden medhjælp i nødvendigt omfang. 4. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovlig grund, bortfalder hans bestyrelsrettigheder, og suppleanten indkaldes. b. Formanden: 1. Repræsenterer foreningen udadtil. 2. Er stemmeudslagsgivende ved stemmelighed i bestyrelsen. 3. Indkalder til generalforsamling. c. Næstformand: Stedfortræder for formanden ved dennes forfald. d. Sekretær: 1. Indkalder til bestyrelsesmøder med dagsorden og efterfølgende fordeler referatet. 2. Sætter opslag i klubhuset indeholdende referat af bestyrelsesmøder, samt evt. andre relevante opslag. 3. Fører protokol, fører korrespondance og er arkiv- ansvarlig. 4. Administrerer havnepladstildeling sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. e. Kasserer: 1. Fører foreningens regnskaber. 2. Opkræver kontingent, afgifter og rykkergebyrer. 3. Betaler attesterede regninger. 19

20 4. Foreningens midler skal hovedsagelig være indsat i bank eller sparekasse. 5. Tilsender regnskab til revision ved revisionerne senest 14 dage før indvarsling til generalforsamling. 6. Sætter opslag i klubhuset indeholdende bytte og ventelister samt medlemsliste. 7. Administrerer havnepladstildeling sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. f. Bestyrelsen ansætter og udpeger: 1. Klubhusvært, der løser følgende opgaver: Opgaver jf. Kontrakt. Overvåger klubhuset og melder om unormale hændelser til bestyrelsen. 2. Havneopsyn, der løser gældende opgaver: Overordnet ledelse af havnens besejling m.v. Kontaktmand til medlemmer og gæster. Godkendt ved generalforsamlingen den 8. marts REGLEMENT FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN a. Generelt: 1. I perioden 15. november til 1. april må både ikke beboes. 2. Gæstesejlere, der benytter havn, bedding og beddingsplads er underlagt samme regler som medlemmer. 3. Brug af elovn er ikke tilladt. 4. Havneopsynets anvisninger skal følges - ankeinstans er bestyrelsen. 5. Havneopsynet skal påse, at ovennævnte regler overholdes. Påtaler skal rettes inden for 14 dage. Derefter bødeforlæg efter bestyrelsens bestemmelse. b. Havnen: 1. Fartøjer må kun fortøjes på den anviste plads. 2. Fortøjninger skal være forsvarlige, mindst 2 skal være fjedrende. 3. Fortøjninger skal kunne reguleres fra broen. 4. Fartøjer skal affendres med mindst 2 fendere på hver side, derudover i forhold til bådens størrelse. 5. Sejlbåde skal sikres, at fald ikke klaprer. 6. Fartøjer skal på et synligt sted føre pladsnummer eller venteliste mærkat samt frihavnsmærke. 7. Ved besejling af havnen skal alle på forlangende fremvise gyldig kvittering for ansvarsforsikring. 8. Forurening af bassin og havneområde er forbudt. Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling: 20

21 1) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. 2) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser. 3) Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/ eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse. 1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002). 8. Maksimal fart i havn og indtil 200 m fra indsejling er for maskindrevne fartøjer 3 knob, for sejldrevne fartøjer styrefart. 10. Enhver bådplads skal forsynes med et optaget-fri-skilt. 11. Der vælges en broformand for hver bro. c) Bedding: 1. Optagning og isætning af både er på ejerens ansvar. Ejeren skal være til stede, hvis intet andet er aftalt. 2. Bukke m.v. til brug ved vinteropbevaring skal fremskaffes af ejeren. 3. Oplagt materiel, der bruges til vinteropbevaring af båden, skal være mærket med pladsnummer og må kun opbevares på anvist plads. 4. Elledninger skal fjernes fra beddingspladsen, når havnen forlades. 5. Både må kun oplægges på anvist plads. 6. Efter 15. maj betales særlig afgift samt udgifter til flytning for både på land. 7. Grundig oprydning skal foretages når vinteropbevaringspladsen forlades. 8. Al færdsel på beddingpladsen er på eget ansvar. Ændringerne af reglementet godkendt af generalforsamlingen den 14. marts

22 MASTEHUSET Det er desværre konstateret, at der er sket tyveri fra flere af masterne i masteskuret. Ligeledes er der sket skader på flere af masterne. SÅDAN NOGET SKER NORMALT IKKE HER I VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN, DET HENSTILLES DERFOR PÅ DET KRAF- TIGSTE TIL, AT TYVERI OG SKADER PÅ MASTERNE I MA- STESKURET OPHØRER ØJEBLIKKELIG. Hvad kan/skal man selv gøre: Inden masten parkeres i eller udenfor masteskuret afrigges masten, alle løsdel, Sallingshorn, vejre, fald og lignende afmonteres, og tages med hjem, en god ide er at give sin mast mastepleje og pakke den ind, inden man vinter parkerer den. Sørg altid for at masteskuret, din båd, stiger m.v. altid er aflåst inden du køre hjem. Når man er på havnen, så se efter og hold øje med om der færdes personer omkring masteskuret og bådene på beddingspladsen du ikke kender, hvis alle holder øje, forebygges tyveri fra master og både lettes. HUSK: Hvis du hjælper andre med at holde øje med deres ting, hjælper du bedst dig selv. OBS. Den nye jolle bro med slæbested til isætning af jollerne er kun beregnet til dette. Alle der har brug for at sætte båd i ved vandet ved hjælp af slæbested, henvises til Virksund borgerforenings slæbested eller slæbestedet i Sundstrup. 22

23 Sankt Hans bål i Virksund Tirsdag den 23. juni kl Båltale kl ved Skives borgmester, Flemming Eskild- Sen. Alle er velkommen. 23

24 Kran - Bro - Havne indvielse lørdag den 2. maj 2009 og efterfølgende standerhejsning. På billedet klipper viceborgmester, Peder Chr. Kirkegaard snoren til det nye havnebassin. Formand Ole Boel Pedersen viser kursen. 24

25 AKTIVITETSKALENDER JUNI 09 AUGUST 09 SEPTEMBER 09 1 M 2. pinsedag 1 L 1 T 2 T 18:30 Sejlerskole 1 - lær at sejle 2 S 2 O 18:00 Aftenkapsejlads 3 O 18:30 Aftenkapsejlads 3 M 3 T 4 T 18:30 Sejlerskole 2 - lær at sejle 4 T Deadline klubblad 4 F 5 F 5 O 0,771 Onsdagskapsejlads 5 L 6 L 6 T 6 S 0,563 Stjerneløbet 7 S 7 F 7 M 0,75 Ungdom 8 M 18:00 Pigesejlads + ungdom 8 L 8 T 9 T 18:30 Sejlerskole 1 - lær at sejle 9 S 9 O 18:00 Le Mans Løbet Mandetur 10 O 18:30 Aftenkapsejlads 10 M 18:00 Pigesejlads + Ungdom 10 T Mandetur 11 T 18:30 Sejlerskole 2 - lær at sejle 11 T 18:30 Sejlerskole 1 - lær at sejle 11 F Mandetur 12 F 12 O 0,771 Onsdagskapsejlads 12 L Mandetur 13 L 07:30 Mors Cup - Mors Rundt 13 T 18:30 Sejlerskole 2 - lær at sejle 13 S Mandetur 14 S 14 F 14 M 0,75 Ungdom 15 M 18:00 Pigesejlads + Ungdom 15 L 15 T Deadline klubblad 16 T 18:30 Sejlerskole 1 - lær at sejle 16 S 13:30 Rotholm Rundt 2 16 O 18:00 Aftenkapsejlads 17 O 18:30 Aftenkapsejlads 17 M 18:00 Pigesejlads + Ungdom 17 T 18 T 18:30 Sejlerskole 2 - lær at sejle 18 T 18:30 Sejlerskole 1 - lær at sejle 18 F 19 F 19 O 0,771 Onsdagskapsejlads + VM 2 19 L 20 L 20 T 18:30 Sejlerskole 2 - lær at sejle 20 S 13:00 Knudshoved - nabomatchen 21 S 13:30 Rotholm Rundt 1 21 F 21 M 18:00 Ungdom 22 M 18:00 Ungdom 22 L 22 T 23 T 21:00 Sct. Hans Aften - Bål 23 S 10:30 ÅBEN HAVN 23 O 18:00 Aftenkapsejlads 24 O 18:30 Aftenkapsejlads + VM1 24 M 18:00 Pigesejlads + Ungdom 24 T 25 T 18:30 Sejlerskole 2 - lær at sejle 25 T 18:30 Sejlerskole 1 - lær at sejle 25 F 26 F 17:00 Fællestur til Fur 26 O 18:30 Onsdagskapsejlads 26 L 27 L Fællestur til Fur 27 T 18:30 Sejlerskole 2 - lær at sejle 27 S 28 S Fællestur til Fur 28 F 28 M 0,75 Ungdom 29 M 29 L 09:00 Fransgaard Cup 29 T 30 T 30 S 30 O 0,75 Aftenkapsejlads + VM 3 1 O 08:00 Sommercamp på Mors 31 M 18:00 Pigeløbet + Ungdom 25

26 Viborg Sejlklub og Virksund Sejlklub Frandsgaard Cup 2009 Viborg Sejlklub og Virksund Sejlklub inviterer med stor fornøjelse til Fransgaard Cup 2009 årets lokale dyst i kapsejlads. Denne publikumsvenlige kapsejlads foregår i Lovns Bredning lørdag den 29. august. Kom og vær med! Der er flotte præmier til vinderne af kapsejladsen. Program: Morgenmad 0900 Skippermøde Sejladsbestemmelser og deltagerliste med startrækkefølge, starttidspunkt, og endelig bane oplyses på skippermødet Præmieoverrækkelse i forbindelse med festmiddagen. Præmier: Deltagelse i festmiddagen koster 150,- kr. pr. person. 26

27 Mange flotte præmier. Sejladsbestemmelser: Der sejles efter DS & ISAF s regler. Deltagelse: Det koster 150 kr. pr. båd at deltage i kapsejladsen. Morgenmad samt madpakker er inkluderet i tilmeldingsbeløbet. Frist for tilmelding er mandag d. 24. august Tilmelding: Pr. mail til eller pr. telefon OBS I langtursejlernes medlemsblad TRÆFPUNKT er der i december nummeret 2008 læst følgende. Flere sejlere - medlemmer - har i Sverige haft store problemer med bådmotoren efter ved diselautomater at have tanket BIO disel. 27

28 Rotholm rundt 1&2 afvikles: 21/6 og 16/8-09, med skippermøde kl Deadline næste klubblad den 28. juli

29 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Virksund Lystbådehavns Kran. Kranfører over 5 tons: Heine Bonnevie tlf Rune Munch tlf Kranfører under 5 tons: OBS. båd vægt ikke over 4,2 tons. Erik Jacobsen tlf Kristian Brøns tlf Preben Møller tlf Thomas Pedersen tlf Uffe Hagen-Olsen tlf Ole Boel Pedersen tlf Skal du have kranet en båd, kontakt en af ovenstående. Priser medlemmer: Både op eller i pr. gang 400 kr. Korte løft op/i (rengøring) 275 kr. Abonnement, stort 1000,00 kr. årlig. Abonnement, lille 400, 00 kr. årlig. Pris andre brugere: Både op eller i pr. gang Korte løft op/i (rengøring) 500 kr. 500 kr. Betaling ved brug af kranen, kontant til kranføreren. 29

30 30

VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 1. NAVN a. Foreningens navn er Virksund Lystbådehavn b. Foreningens adresse er Sandkrogen 10 Virksund, 7840 Højslev. 2. FORMÅL Foreningens formål er, at: a. Administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Forslag til vedtægtsændring. Ændringerne er skrevet i gul kursiv. Udgår skrevet med rød. 1 1. NAVN a. Foreningens navn er Virksund Lystbådehavn b. Foreningens adresse

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej 7 7860 Spøttrup Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Januar 2016 Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Næstildgård Sportsrideklub (NÆST). Klubben er stiftet 06.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 138 08-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere