Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde"

Transkript

1 Himmerlandsbønder og Gamle Slægtsgårde Søren Sørensen Hegnsvang 1965

2 Efterfølgende bog er udgivet af Søren Sørensen, Hegnsvang i Jeg fik bogen af min far ved udgivelsen og den har ligget hen siden. I forbindelse med renskrivning af de gamle slægtsbøger familien har, er Søren Sørensens bog blevet mere interessant, idet de fleste personer er med i slægtsbøgerne. Selvom bogen bærer præg af at være skrevet af en god ven af familierne, er der så mange interessante oplysninger om vore forfædre, at jeg godt vil viderebringe Søren Sørensens tekst. Jeg har i enkelte tilfælde rettet mindre unøjagtigheder i navne, ligesom jeg for nogle af navnene har tilføjet et identitets nr. efter navnet (vist med # og tal). Da numrene er de samme som i slægtsbøgerne POULSEN, NIELSEN og LASSEN, er det lettere at holde styr på personerne. Se eventuelt min hjemmeside: Der er også indføjet flere fotografier med de omtalte personer. Selvom Søren Sørensen ikke ønskede at skrive slægtsbog med årstal og datoer, håber jeg på forståelse for de små ændringer og tilføjelser. Bag i bogen er liste over de viste fotografier - med navne på personerne (Personnavne er nævnt fra venstre og de forreste først). Jens Poulsen Kragh Herlev den 20. januar Indholdsfortegnelse Himmerlandsbønder og gamle slægtsgårde... 4 GUNDESTRUPGÅRD... 7 AAGAARD og OUSTRUP AAGAARD F Ø D S E L S D A G E Søren Lassen i Lynnerup Da Martins kone tog præmie af sin have PROFESSORER MEDGIFT Personer på fotografi med Maren Nielsen og børnebørn: Hvem er hvem på de forskellige billeder. Personer nævnes fra venstre Side 2

3 Mel.: Glæden Hvad er størst af lykke, vi kan nå? er det gods og guld og grønne skove som vi prøver alle på at nå for at leve trygt og godt at sove. Lykken er dog ikke altid guld lille plet af Danmarks jord kan være skønnest for et par at dyrke muld, nar det rigtig løn for slid kan bære. Intet er så smukt som fælles mal fælles om familie, fælles glæde, fælles slide plov og blanken stål fælles også når i sorg vil græde. Lykken trives også idet små mest vel, hvor er børn og barnelatter ikke ofte der vi går i stå som i store ting, vi ikke fatter. Lykken er at finde i vort hjem ikke i al verdens store sager, lykken. er at frejdigt vandre frem ikke gøre noget som os nager. Søren Sørensen Hegnsvang Side 3

4 Himmerlandsbønder og gamle slægtsgårde I gamle slægtsgårdes traditioner uden jag efter penge i millioner med arbejdsglæde og kærlighed I netop rigdommen vandt derved. Den første rejse i min erindring var med tog fra Aars til Middelfart. Vi skulle over til Fyn og besøge en karl, som havde tjent hjemme på Vadgård. Tidligt skulle vi op for at komme med første tog fra Aars. Der var først en køretur på syv km til stationen. Det var en stor begivenhed for os børn. Jeg var da 12 år i Da vi skulle ind i toget, lagde jeg straks mærke til, at der stod I II og III. Vi gik ind hvor der stod III, og jeg spurgte far om, hvorfor en enkelt gik ind hvor der stod II og ingen hvor der stod første. Det er for de fine fik jeg at vide, og jeg spurgte, hvordan man kunne se på dem, om de var fine. Det betaler de for, sagde far. Det var første gang, jeg så fine folk, som betalte for det. Det blev ikke sidste gang. Vi rumlede så med toget til Hobro, hvor vi skulle skifte og med eksprestog. Det var en stor oplevelse, da det meget større tog kom brusende ind på stationen. Hver gang, jeg kører op gennem Jylland, så mindes jeg denne rejse fra drengetiden. De store byer, skovene, Vejledalen, overfart til Fyn og det hele. Vor gamle karl, Hans Christian Larsen, tog imod os i Middelfart, og de dage vi besøgte de livlige og gæstfrie fynboer, glemmer jeg aldrig. Vi så Hindsgaul, Fænø, kørte til den berømte landmand Jørgen Larsen i Blanke og mange flere steder. Fyn kom til at stå som et dejligt sted at være og har for resten gjort det siden. Nu bor vi på Sydfyn og de fleste af vore 6 børn. Måske var denne første rejse den første tilskyndelse til,, at vi alle forlod Himmerland. Men sin barndomsegn glemmer man aldrig. Derfor vil jeg gerne i det følgende fortælle lidt om Himmerland og dets beboere som jeg kendte dem. Når vi om sommeren kører i bil gennem det dejlige Sydfyn og de mange hyggelige veje gennem skove og landsbyer til Middelfart og over broen og videre til Vejle, så mærkes forskellen på Jylland og Fyn ikke så meget. Men kører vi så videre ad den midtjyske vej over Nr. Snede til Viborg, så er det næsten, som det er et helt andet land. Kører vi så til Himmerland over de store enge ved Skals og til Johs. V. Jensens fødeby Farsø, til Haubro, kommer vi over en af de mange oaser, som Himmerland har. Haubro er en af dem. Vejen går så over den i vældig udvikling, stations byen Aars, som i et halvt århundrede har vokset sig fra nogle få huse til 4000 indbyggere, Videre mod Aalborg over Støvring til Nordjyllands hovedstad, som er en handelsby af stort format. Side 4

5 Bilisten, som kører denne tur med 80 eller 100 km fart, har set så grumme lidt af Himmerland, thi Himmerland er et landbrugsland, jeg tror med sandhed at kunne sige, at intet sted i landet, er sket større fremskridt i landbruget end der. Det kommer af de mange heder og store moser og enge, som er taget ind til kultur, men dog mest af Himmerlands dygtige og fra gammel tid seje og sparsommelige bønder, som har forstået sig på både plantekultur og husdyrbrug, handel og økonomi. Jeg kender en stor del af Himmerlands gårde og deres beboere fra ældre tid, også fordi min far, Anton Sørensen, Vadgård, kom så meget rundt. Han var jo kendt af enhver landmand i Himmerland og ud over hele landet. Himmerland var for hundrede år siden nærmest et fattigt land, særlig ved siden af Østjylland og øerne, Fyn og Sjælland. I dag er det forandret til velbyggede gårde, og gårdene er gennemgående større. Det blev de ved opdyrkning og de mange enges kultivering. Nu står der mange steder over hundrede kreaturer i en gård, hvor før var en halv snes halvdårlige, brogede køer og et par heste. Kvægavlen har gjort et vældigt fremskridt med de mange og fine hollandske besætninger. Ingen landsdel producerer forholdsvis i dag så mange førsteklasses fedekalve til gode priser. Svineavlen fik en vældig fremgang for halvtreds år siden, da man kom ind på at dyrke mange kartofler, og fodre mod kogte kartofler. Kartoflen, som min far var en forkæmper for, har spillet en stor rolle for Himmerlands landmænd. Den jyske hest var også et stort aktiv i de gode gårde, og forhen var det altid hestene som rosinen i pølseenden, vi skule se, når vi besøgte dem. Vesthimmerland er de store liniers land med den vide udsigt, som ikke hæmmes af ret mange skove. Før var det et bart land, hvor vestenvinden frit kunne fare hen over markerne og til tider gøre ødelæggelser. Ser man ud over landskabet, så er det ikke så forskelligt fra øerne med de mange hegn og plantninger ved huse og gårdene, landbruget er så absolut ikke bagefter nu, snarere tværtimod. Der findes mange større gårde, som i do sidste årtier er blevet større ved kultivering. Mange af dem er slægtsgårde, som i de sidste hundrede år ikke er handlet med uden til familien. Vesthimmerland er ikke godsernes land som Sydfyn og Sydsjælland. Der er store gårde på tdr. land men ikke godssamlinger. Der ingen grever og baroner, og ejerne af de store gårde er som regel i væremåden som ganske almindelige bønder. Der er en del udstyknings kolonier. Det er bedre end mango steder, da ejendommene er små gårde, helt op til 50 tdr. land. De mange alt for små ejendomme, som findes rundt om godserne på øerne, findes ikke så meget der. Landboerne, som jeg kender ret godt til, er jævne, ligetil og selvfølgelig ikke alle ens, men rigtig mange har jydens lune, og rigtig mange sidder lunt og godt med deres gårde, derfor træder de sikkert på den jord, de har haft ejendomsret til i århundrede. Hoveri, fæstevæsen og alle de ulykker godserne var skyld i, var aldrig så udpræget her og forsvandt tidligt. Himmerlandsbønderne stod ikke Side 5

6 med hatten i hånden, når herremanden kom kørende. Det var deres selvstændighedsfølelse imod. Jeg vil her forsøge at fortalte lidt om nogle af do dejlige gamle slægtsgårde, som jeg kender mest til lige fra min drengetid. Aars var i min barndom ikke nogen by, nu 400 indbyggere. Den lå tilsyneladende midt i en hede, men nord for Aars og sydpå efter Hobro har altid ligget ret mange gårde på tdr. land. De fleste var slægtsgård, hvori der fra gammel tid var ret solid bondevelstand. Nogle af dem skal der fortælles lidt om, ikke slægtshistorier, årstal og dato, men om livet i dem, som jeg har kendt dem for 60 år siden og til nu. Side 6

7 GUNDESTRUPGÅRD Gundestrupgård ligger 3 km øst for Aars. Det er en meget god gård, som for år siden blev til af to gårde, der blev lagt sammen. Der er 140 tdr. land letmuldet jord og kultiveret eng. Den har været i familiens eje i mange generationer. For mange år siden ejedes den i en del år af en enke, som havde det særprægede navn, Thale (Jensdatter) #123. Dette navn går igen i den unge slægt, som ejer gården. Samme Thale byggede den ualmindelige solide lade, som står den dag i dag. Tømmerkonstruktionen er meget solid svær tømmer og derfor lidt upraktisk. Thale skulle have udtalt, da hun var færdig med bygningen, at den nær kunne have taget alle hendes rentepenge, hun fik ind for et år. Det siger lidt om den velstand, der var i gården. Jeg skriver dette, fordi der ligefrem blev fantastisk rigdom i Gundestrupgård, da hendes efterkommere fik gården. Han hed Jens Christian Poulsen #120, Gundestrupgård. Min far, Anton Sørensen, har arbejdet og plantet en del for ham, og fortalt om ham. Jeg kan lige huske ham som gammel mand. Han var næsten blind til sidst, og jeg havde som lille dreng fulgt med ham fra postvognen. Han Gundestrupgård drev foruden et godt landbrug efter den tid ligefrem bankforretning, den eneste bank, som dengang var på egnen. Hans meget solide pengekiste af egetræ og solidt beslået med jern, og med en jernlænke lænket til et ben på bilæggerkakkelovnen står i dag på Aars museum og er en stor seværdighed. Far, som dengang var der, hørte til hans kunder låner, har fortalt mig, at han var god at komme til om hjælp for dem, der ville bestille noget, der var ikke noget med urimelig store renter og den slags. Banken i dag kunne lære meget af ham, om havde været levende. Jens Christian Poulsen var som alle de gamle storbønder på egnen meget jævn og spiste altid sammen med sine folk. Man spiste af fælles fad dengang, og far har fortalt, at Jens Christian Poulsen kunne falde i tanker, mest i terminstiden, og så kunne han gå stå med spisningen nogle minutter med en fyldt ske og tænke, så de næsten ikke kunne lade Side 7

8 være med at le af ham. Hans rigdom var jo fantastisk efter den tids tal, nogle hundrede tusinde i den tids kroner. Jens Christian Poulsen havde, så, vidt jeg ved, seks børn. Det sagdes, at de hver fik kroner i arv. Det var meget efter den tids pengeværdi. En af hans sønner har været elev hos min far, men ham skal vi senere fortælle om. Det var ikke så sært, at hans døtre var meget eftertragtet. En af dem (Dorthea Kirstine POULSEN #240) blev gift ind i en større gård, som ligger neden for Vadgård. Hun levede desværre ikke ret længe, men efterlod sig en datter (Anna Sørensen #329). Denne pige kendte jeg fra ganske lille, og hun voksede op til en ligefrem skønhed. Lidt til lidt og småt til småt, skriver Johs. Skjoldborg. Her var det i guld meget til meget, det hørte jeg som dreng, og tænkte, kunne jeg få fat i hende engang. Det var før jeg blev konfirmeret. Jeg fik senere en guldhåret pige, som var guld værd og, har nu haft i halvtreds år. Men det var guld på en anden måde end pengespekulationer. Jens Christian Poulsens pigebørn var selvsagt eftertragtet, men dengang var det ligesom i kongehuset nu, det skulle man spørge sin far om. Jens Christian Poulsen takserede den slags anmodninger meget nøje. Dog kunne det også ske dengang, at pigerne gik deres, egne veje og selv bestemte, men det var meget sjældent. En af dem gjorde det og giftede sig mod hans vilje. Far var skaffer vod brylluppet og har fortalt mig, at den gamle bestemte storbonde den dag ikke sagde et ord, hverken til den ene eller den anden. Det gik heller ikke så godt, hvad økonomien angår. Det kunne den gamle vel forudse. Der arbejdede en særling af og til på gården. Han kaldtes for Båd-Hans. Han havde sans for penge og havde selv en del. Han havde udset sig en af pigerne, men vovede ikke at fri, hverken til hende eller Jens Christian Gruppebillede fra haven til Gundestrupgård Poulsen. Så købte han et fint spejl og satte et brev ved til pigen og Side 8

9 anbragte spejlet i det bette hus, som dengang kaldtes et WC Hans tænkte, at der måtte hun komme. Hans arge list virkede ikke og han blev til almindelig grin i gården og forsøgte sig ikke senere. Gundestrupgård er i dag en meget moderne gård. Dem er der en del af i Vesthimmerland, Men dog ikke så gennemført som her. Den nuværende ejer er en sønnesøn af Jens Christian Poulsen, som er født på Oustrup Møllegård, som jeg senere skal skrive om. Han fik den af sin onkel, som var barnløs. For et par år siden spurgte jeg min nabo, som ejer et par gårde her i nærheden og som har både evne og vilje til at modernisere gårde, om han havde lyst til at se Himmerlandsgårde. Det havde han, skønt han vist ikke ventede at noget moderne på, disse egne, Vi kørte først ind på Gundestrupgård. Han lagde straks mærke til, da vi kørte ind i gården, at denne var brolagt med tilhuggede svenske brosten. I gården gik en meget arbejdsklædt mand ca år med en, svinespand i hånden. Han var ved at fodre gårdens store svinebesætning. Jeg sagde for spøg, at det var fodermesteren. Olaf Poulsen, thi ham var det, gik ind på spøgen og vi gik ind. Olaf kom bagefter og så opdagede min nabo jo, at det var manden i gården. Min nabo mærkede straks den hjertelige modtagelse og kunne ikke undgå at se de fine stuer i det gennemmoderniserede gamle stuehus, som har stået lige fra Jens Christian Poulsens tid. Vi gik så rundt og så det gode landbrug med den fine hollandske besætning, de mange grisesøer og fedesvin, det fine og moderne kohus med rørmalkning, transportører og sidst men ikke mindst, de gode og moderne folkeværelser og til sidst ud i den parklignende have, som er Katrine Poulsens #223 stolthed, med de dejlige græsplæner og blomster. Heste så vi ikke noget til, det var ellers Gundestrupsgårds stolthed før. Stalden var der endnu, urimeligt solidt den er bygget. Hvorfor brækker du ikke krybberne ned og anvender stalden til noget andet, sagde jeg til Olaf. Vi kan ikke sagde han. Sagde jeg det ikke godt nok, da du byggede den. Da ville du ikke tro at traktorer skulle i stedet for heste. Olaf fulgte os rundt til nogle af familiens gårde, som senere skal omtales. Jeg sagde til min nabo: Nu har du set nogle af Himmerlands forblæste husmandsbrug. Han svarede: Vis mig så, hvordan de egentlige gårde ser ud. Olaf har fire børn, tre drenge og en pige. Pigen havde det gamle slægtsnavn, Thala #224. Hun bor i dag Kathrine og Olaf på New Zealand. Hendes mand har en stor forretning og hun passer hans kontor. Hendes store interesse var ellers kvæg. Da hun var mindre, var hun altid at træffe i kostalden, hvor hun kendte hvert dyr i den store 100 tals bosætning. Hun rejste til England Side 9

10 og blev fodermester og senere til New Zealand. Sådan er der tit tilfældigheder inden vi når vort livs arbejde og livslykke, som hun vist nåede, så langt borte. Drengene gik i realskole i Aars. En dag spurgte forstander Bistrup, Haubro Ungdomsskole, om jeg ville spørge Olaf og Katrine, om skolepigerne fra ungdomsskolen måtte komme hen og se Gundestrupgård, det dejlige stuehus, haven og det hele. Det blev arrangeret, og de blev selvfølgelig som altid der overmåde elskværdigt modtaget med kaffebord og gæstfrihed. Pigerne skulle så skrive en stil om turen, mange af dem skrev, at kunne de komme i sådanne forhold, havde de ikke noget imod med tiden at blive landmandskone. Ja, kunne mange flere piger komme i tanke om, at der også på landet, kan skabes gode forhold og livs lykke. Løber de fra land til by, gør manden også, og så har vi den største fare for landbruget i tiden. Flugten fra land til by. PENGE ER IKKE DET SAMME SOM LYKKE Tænker man kun på penge, som helst skal komme let, da varer det sjældent længe før man er kedelig og træt. Der tales tit om kulturen på engelsk, latin og pjat, men det er selve naturen som er lærdommens største skat. Hvad hjalp os om, vi hørte, alverdens foredrag hvis kun de ord os førte i tvivl og selvbedrag. Så lær os selv at tænke, i vor dejlige natur, selv om vi slider bænke i støvet bogkultur. Et blegnæb som sig luller, i andres tanker ind han bliver fuld af huller i tanke, sjæl og sind. Den sunde hjerne vel tit af tillært juks, som heldigvis kan selv af en indbildsk dux. S.S Side 10

11 Der er skrevet en del om penge ved beskrivelsen af Gundestrupgård. Der er ingen tvivl om, at gamle Jens Christian Poulsen #120 har spekuleret en del på penge, men det var ellers ikke vort hovedemne, når vi gennem mange ar besøgte de hyggelige gamle gårde. Vi havde nærmest følelsen af at vi var optaget i familien, nar vi var med til deres sammenkomster. Der var aldrig nogen overdrivelse af noget. Konerne var nok madkunstnere, men ædegilder var der aldrig. Spiritus blev så godt som ikke brugt. Kortspil om penge i større stil heller ikke. Samtalen var jævn og ligetil. Man var tolerant for andres meninger. Det var højskolebønder og frihedsfolk uden at være fanatikere i nogen retning. I politik var do så godt som alle venstre. På Vadgård havde vi igennem mange år ret mange af deres unge sønner i vor tjeneste. Det var en god og solid arbejdskraft, vant til at bestille noget, som de var. Når jeg ser tilbage på vor tid som landbrugere, var disse år med de unge interesserede folk den bedste tid, vi har haft. Vi kom jo også derved i nær forbindelse med deres hjem. Måske det var os, der lærte mest ved disse elever fra Himmerlandsgårdene i vor tjeneste. Olaf Poulsen #218 var i sine helt unge dage udsat, som mangen landmand før ham, for at blive valgt til alverdens ting lige fra snefoged og op efter, således, at han kunne være, til generalforsamling om dagen og til bestyrelsesmøde om aftenen. En skønne dag sagde han stop med alt dette. Derfor ser det måske ud i dag på Gundestrupgård som det gør. Han har for øvrigt sidst år købt en anden familiegård, som drengene skal eksperimentere med. En søn er foreløbig bestyrer. En søster og hendes mand, Karl i Ågård #220, ejede den, men havde ingen børn til at overtage den. Den var alt andet end forfalden, da Karl havde været ualmindelig god ved både jord og, bygninger. Det var lidt om Gundestrupgård. Side 11

12 AAGAARD og OUSTRUP 5 km. nordøst for Aars ligger der to gamle slægtsgårde, Aagaard og Oustrup. De ejes af samme familie som Gundestrupgård. De har i århundrede ikke været handlet med uden indenfor familien. De er hver på et par hundrede tdr. land. Forhen var de lidt større, men der er stykket nogle brug fra dem, som har den rigtige størrelse på en snes tdr. land. Oustrupgård er en gammel vandmølle og ligger ualmindelig smukt ved mølledammen. Kommer man kørende fra Aars ligner den en herregård, som den ligger smukt på bakken med en dejlig have foran og mølledammen lige neden for haven. Der boede i gammel tid en storbonde og møller, som hed Svante Lassen #103. Han betegnes i Oustrups ret gode arkiv som en dårlig økonom, da han var kommet til at skylde 1400 Christian Lassen Oustrupgård daler på gården og møllen. Slægten stammer fra Salling. Den ældste ejer, jeg har kendt, hed Christian Lassen #99. Hans efterkommere var til visse også værd at kende. Der fortaltes om ham, at da han var 16 år stod han en søndag nede ved møllen, som lå ved vejen. De kom da kørende fra nabogården, Aagaard, fra kirke med en lille pige, som blev døbt dun dag. Hun kom til at hedde Maren #100. Man råbte til Christian Lassen, at her kom de med en lille pige, som engang skulle være hans kone. Det er længe at vente, sagde Christian Lassen. Det kom til at gå således, at hun blev Side 12

13 det 18 år efter. Så tålmodig var man den gang. Faster Maren i Oustrup blev en hel historie. Hun nåede at skænke Christian Lassen 12 børn, og de var just ikke helt almindelige. De blev næsten alle landmænd i store gårde, og pigerne giftede sig ind i gårde. At Christian Lassen har haft en finger med i spillet er givet ved køb af de store, gode gårde til drengene. Hvorledes pigerne kom af sted med at blive så heldigt gift, melder historien intet om, men fakta er, at de alle fik ikke alene gode og dygtige mænd, men også kom til at sidde i solid velstand i gode gårde. Kun to af pigerne lever endnu. De er ualmindelig kønne den dag i dag, skønt langt op i firserne. Jo, jo, man havde orden i sagerne dengang, og giftede sig ikke med den første den bedste. Stine #98 blev kone i Christian Lassen og Oustrup og gift med en søn af Jens Christian Maren Nielsen Poulsen, Gundestrupgård og blev mor til Olaf Poulsen #218. Stine er 86 år, hun er livlig og frisk endnu og kan fortælle om fortiden. Når vi er i Himmerland, følger hun os rundt til familien. Hun tager alle de oplevelser med hun kan holde til og har besøgt os nogle gange her på Fyn og på Illumø. Stines afdøde mand, Jens Poulsen #97 skal fortælles noget om. Han var venlig, retskaffen og stilfærdig. Havde man ham som ven, kunne man stole på ham. Oustrup vandmølle var fra gammel tid en stor gård. Marken er noget bakket og træls, men lige nedenfor gården langs med hele marken ligger der udstrakte enge, som nu er kultiveret og drænet, og den dag i dag er dette en hovedindtægt med de kønne brogede, hollandske kreaturer. Der kan man få de rigtige stude at se, som i dag er dyrere end nogen sinde. Christian Lassen #99 var en interesseret bonde. Jeg kan lige huske ham, når han sagde: Nej si, si, til en og anden begivenhed. Han byggede det meget store og Indkørsel til Oustrupgård herskabelige stuehus eller hovedbygning. Det kunne se ud i de gamle papirer, som han havde stiftet et kreditlån. Det var ellers ikke skik og brug i disse gamle slægtsgårde. Man fandt i hans efterladte papirer en del kreditobligationer. De var vel aldrig blevet solgt. Der er for øvrigt opbevaret mange interessante skrifter og papirer efter de gamle ejere af Oustrup, blandt Side 13

14 andet en lille bog, hvori Christian Lassen med sin kønne håndskrift har indført familiebegivenheder, alle børnenes fødselsdag og time, efter som de blev født. De kunne læse og skrive, de gamle bønder, maske mindst ligeså godt som nu. For 64 år siden, da jeg var 10 år, oplevede jeg et høstgilde på Oustrup, sammen med min drenge ven, Karl i Aagaard. Vi er omtrent jævnaldrende. Vi er for resten drenge venner endnu. Jeg husker festen Maren Nielsen med børn og svigerbørn fra haven i Oustrup sammen med Jørgen Nielsen (siddende), Aagaard ganske tydeligt, den travle og muntre Faster Maren #100 som værtinde og den meget ældre Christian Lassen #99, som værdigt sad for bordenden. Hvad vi spiste, husker jeg ikke, men vi drak punch af store suppeterriner, og vi sang hyldestsang til Christian Lassen og faster Maren, så blev der danset i storstuen til musik af to violiner. Det var jeg meget interesseret i, særlig musikken, jeg kunne allerede spille violin dengang. Da Christian Lassen døde mange år før faster Maren, skulle gården selvfølgelig overdrages til en søn. Skik og brug var til den ældste. Søren Lassen #291, som var den ældste, havde da allerede købt Lynnerup ved Vægger, som senere skal omtales. Man blev så enige om, at en yngre søn, Anton Lassen #295, skulle have Oustrup. Det blev ingen lang ejertid. Kun en nat. Dagen efter kom man i tanker om, at det var klogest, at datteren Stine #98, nu gamle Stine og hendes mand, Jens Poulsen #97 fra Gundestrupgård skulle være ejere af den gamle slægtsgård. Jens Chr.Poulsen med Thala Side 14

15 De havde en anden gård, Rosbjerggård, som så blev solgt. Det blev en god tid for Oustrup. Jens Poulsen tog straks fat på at modernisere stalde og det hele. Der blev i hans tid lavet elektricitetsværk på gården med turbinedrift fra mølledammen. Jens Poulsen kunne stå i sit kontor og Maren Nielsen med sine børnebørn fotograferet i haven til Oustrupgård 1919 starte turbine og dynamo. Disse to jævne bønderfolk glemmer jeg aldrig. Også vi her på Fyn har mærket deres trofasthed i venskab mange gange. Jens Poulsen var jo min fars gamle elev, fra dengang hans helbred ikke var så godt. Lægen havde anbefalet Jens Poulsen at blive gartner og planteskolemand. Han lærte det også både hjemme på Vadgård og senere i Gram hos slotsgartner Berens. En tid drev han lidt planteskole hos sin far Christian Poulsen på Gundestrupgård. Men det blev alligevel for småt for Jens Poulsen og desuden blev han nogenlunde rask. Han, der var vant til fine heste, store flotte kreaturer og store marker, opgav så gartneriet og købte Rosbjerggård, som han var godt i gang mod at gøre i stand, da han skulle have Oustrup. Penge havde han jo aldrig manglet. Kirstine Marie Lassen Side 15

16 Oustrupgård før branden i 1949 Til Oustrup kom vi tit lige fra jeg var dreng. Det var altid en festdag, når vi skulle besøge dem. I sine sidste år kunne far aldrig vente, når vi skulle køre ned til de gamle gårde, så vi kom altid for tidligt til kaffetid klokken 3. Jens Poulsen kom altid ud i gården og hilste os velkommen med sit venlige smil. Mark, stalde, have, elektricitetsværk og mølledammen skulle vi rundt til. Særlig var det interessant, når svanemoder lå på æg, så skulle vi gå en omvej ned til turbinen for ikke at forstyrre. Hvor var det kønt, og er den dag i dag. Jens Poulsen sagde aldrig så meget, han har selv sagt til mig engang at det var he1digt, hans kone var så livlig. Stines brodersøn, som havde tjent ham og kom til at tjene os som forkarl har fortalt mig, at Jens Poulsen aldrig skældte ud, men vi kunne altid se, hvad humør, han var i. Var han utilfreds med noget, gik han sidelæns. Så var det med at taksere, hvor stor den vinkel var fra at gå lige ud. Jens Poulsen kunne rigtig more sig over en god historie. Oustrup slider sin mand op, sagde han engang til mig. Ligefrem slid tillod hans helbred ham ikke. Men der var nok at se efter i den trælse gård. En ret stor granskov fik han plantet, som han var glad ved på sine ældre dage. Gammel blev han tilsyneladende aldrig. Fra haven i Oustrup Side 16

17 Oustrupgård efter branden i 1949 Til sidst havde han med Aars Sparekasse at gøre og var glad for at være med der. Det var en sparekasse i rivende udvikling. I dag har den over l kr. i indlån. Hans kone, Kirstine Poulsen er nu 86 år og bor i sit eget hus i Aars, men er meget hos sine børn. Hvem kunne blive 86 år som hun Thala og Ejnar Thala, Gunnar og Ejnar er det, livlig og altid oplagt til at være med. Selvfølgelig kan hun ikke holde ud til så meget som før, men hun har sine egne sunde Side 17

18 meninger om tingene som altid, og følger med i alt, hun kan holde ud til. Disse gamle fruer fra slægtsgårdene har været til et godt eksempel for mange. Det er ikke mindst dem, der har æren, for at alt gik så godt i gårdene. Oustrup er nu for længst overdraget til en datter, som har det gamle familienavn Thala #6, og hendes mand hedder Ejnar Kragh #5. Den store avlsgård er helt ombygget efter en brand for nogle år siden. Den gamle stil er nogenlunde bevaret. Men bygningerne er mere moderne end nogensinde. Thala og Ejnar hæger om den gamle gård. Thala ligner måske den gamle Thale, som jo er hendes tipoldemor. Jeg har i hvert fald en gang hørt hende tale et myndigt ord i en sag, jeg var med til. Det meget store stuehus, som Christian Lassen byggede, er gennemrestaureret og et køkken som til et fint hotel. Den samme jævne bondeværemåde er der som altid. Der er selvfølgelig en fodermester til den store hollandske besætning, men Ejnar passer selv svin. Sidst jeg var der, var der en snes grisesøer, og mange fedesvin. Jeg kørte engang til, Oustrup og flere steder med en inder, som ville se dansk landbrug. Det var i Jens Poulsens tid. Han udbrød, da han kom ind i gården, Here will I vork. Side 18

19 AAGAARD Ligger lige overfor Oustrupgård på den anden side af åen og ådalen. De store eng strækninger er langs åen og marken. Denne å der præger hole egnen med de to gårde. Der har i mange år været nær forbindelse imellem dem, da det var to søskende som var ejere, faster Maren og Jørgen Aagaard #221. Den ældste ejer, jeg har hørt fortælle om, er Jørgen Aagaards far, Niels Hansen #303, som altid blev kaldt Niels Aagaard. Hans kone (Kirsten Marie Madsen #304) var ude fra Aalborg egnen og kaldtes i den tid, jeg har fortalt om, den gamle kone i Aagaard. Niels Aagaard døde mange år før hende. Hun var, som man siger, af den fine slags og var vist lidt vanskelig på sine gamle dage, da far tjente i Aagaard, som en slags gartner. Det var for øvrigt et mærkeligt Nielsine Lovise Nielsen med Ejvind, Sidsel Kathrine Bøgh og Jørgen Nielsen tjenesteforhold. Han var i Aagaard i 10 år, og fik aldrig nogen løn i penge. Da han i 1879 kom der som 20 årig, var han en lille spinkel fyr, og Jørgen Aagaard så ham lidt an, da han søgte plads. Aagaard ser næsten ud som for hundrede år siden. Man har skønsomt Side 19

20 bevaret husene med stråtage på den ualmindelige kønne avlsgård. Stuehuset er ældgammelt og nærmest uanselig, men der stråler en hygge ud fra det gamle hus for dem, der har kendt beboerne der, som knapt kan beskrives. Den nuværende ejer er blomsterkunstner, og den gamle have og den ret store plantning bagved, som min far for en stor del har plantet, giver et forunderligt indtryk af fred og hygge på stedet. Jørgen Aagaard (Jørgen Christian NIELSEN #221), som arvede gården efter sin far, Niels Aagaard (Niels HANSEN #303), var gift med en datter (Sidsel Katrine Bøgh #222) fra Nedergård i Giver sogn. Hendes far og mor kan jeg ikke dy mig for at skrive et par ord om. Christian Bøgh, som alle dage var en staut og fin mand, kom en dag for mange år siden ridende til Giver. Han var ude for at søge sig en gård. Han er velsagtens kommet i snak med nogle på egnen, og denne snak har drejet sig om Nedergård eller Nejegoen, som man siger. De har nok fortalt ham, at i Nedergård var en datter som kaldtes Nedekaren eller Nejekaren. Selvfølgelig har Christian Bøgh set på gården først. Den så ikke så galt ud. Der var hundrede tdr. land første klasses Himmerlandsmark til gården og hundrede tdr. land hede et stykke derfra. Husene var noget gamle. Stuehuset lå ligesom oppe på en stensætning, men alt så slet ikke så ilde ud. Nejekaren var giftefærdig, hvad alder angik. Christian Bøgh har jo sikkert været en stor, flot mand som ung, hvad han også var som gammel mand. Ja, hvordan det så har gået til, ved jeg jo ikke, kun at Christian Bøgh og Karen boede i Nedergård i mange år, og fik en flok dygtige børn, som jeg har kendt. En af drengene fik til sidst Nedergård og blev aldrig gift, han var en meget dygtig kvægopdrætter. Der var to døtre, den ene blev gift med Jørgen Aagaard. Hun hed Sidsel. Hvad Sidsel og Jørgen Maren Nielsn og Aagaard har øvet af godhed mod Sidsel Katrine Bøgh deres folk og de trængende på egnen, kunne der skrives en bog om. Min far kom som sagt til Aagaard, som gartner 1880 og blev der i ti år. Hans kæreste, Marie, var samtidig i ti år hos Jens Nielsen i Giver. Hans gård lå lige i nærheden af Nedergård. Hvor var de gamle tålmodige. Far købte ejendom i 1889 og så blev de gift. Men deres bedrifter skal ikke skildres her, det blev jo et helt eventyr på mange måder, som er fortalt i bogen om Anton Sørensen, som forstander Bidstrup har skrevet. Side 20

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere