April 2010 nr årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset."

Transkript

1 Askerød Tidende April 2010 nr årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og BO-VEST ved INFO-MØDET i Askerød d. 22. marts 2010

2 Janne på tur med drengene Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendomskontoret. Weekendovernatning på landet. Jeg havde endnu en gang fået lov til at låne fritidsklubben Bakkedal i Faxe. Så fredag aften drog 7 drenge, Basharat, Omid og jeg af sted fra Askerød. Der var en løftet og super dejlig stemning på vej i bussen. Det var tydeligt, at drengene glædede sig rigtig meget. Snakken gik for fuld skrue. De aftalte, at de skulle sove i det samme rum som sidste gang. Da vi ankom, gik drengene straks i gang med at rede deres senge. Derefter var der aftensmad, hvor menuen stod på stegt kylling med ris og sovs. Resten af aften havde drengene travlt med at spille bordtennis, billard, bordfodbold og computer. Fredag nat kl. ca blev der sagt godnat, men der var ikke ro før kl ! Lørdag morgen blev der hygget rundt om bordet med friskbagte rundstykker fra bageren. Hele lørdagen var der fuld gang i drengene. Senere på dagen gik turen til Biograf Kanten, hvor vi så Far til fire på Japansk. Vi siger mange tak til Aktivbestyrelsen for biografbilletterne. Lørdag aften blev der spillet Risk, og på et tidspunkt tog Basharat og Omid drengene med udenfor for at lege dåseskjul, imens løb jeg rundt i køkkenet for at lave lagkager. Det var nemlig kommet mig for øre, at én af drengene havde fødselsdag om søndagen. Lidt over midnat bad vi så drengene om et møde. De troede de skulle have skældud, men de fattede dog hurtigt, hvad der skulle ske. Der blev sunget fødselsdagssang og spist lagkage, imens vi alle hyggede os gevaldigt. Søndag morgen var der meget stille, alle var godt trætte, men alle deltog alligevel i oprydning og nedlukning af huset. Vi var tilbage i Askerød kl efter en super vellykket tur. M.v.h. Janne Jønck Aktivitetskoordinator i Askerød ATs redaktion Ansvarshavende redaktør: Gert Keilow Redaktionsudvalg: Tonni Rosendahl Fotograf: Jørgen Fahlgren Lisbeth Tønnov Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til: som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format. Deadline for indlæg er den 20. i måneden Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden: Har du lyst til at være med i ATs redaktion, så kontakt Gert Keilow. 2

3 Hjælp borgmesteren med at gå på vandet. Jørgen Fahlgren Den fysiske helhedsplan er netop kommet helt i havn efter Landsbyggefondens allersidste godkendelse. Mere end 10 års arbejde af skiftende nævn eller afdelingsbestyrelser skulle dermed være fuldendt. Hvis ikke lige Greve Byråd og nogle dygtige arkitekter havde andre planer. Hvad disse planer gik ud på, fik Askerøds beboere lejlighed til at se og høre mandag d. 22. marts i Stamhuset. Borgmester Hans Barlach forklarede Byrådets anmodning om dialog med askerødderne (os beboere), om nedrivning af to opgange eller blokke samt bedre adgangsforhold til og fra p-pladserne. Arkitekterne Birgitte Fink og Erik Weitemeyer fortalte os og viste, hvordan man i Askerød kunne skabe mere tryghed og åbenhed gennem nedlæggelse af 46 enheder eller ca. 28 lejligheder. Argumentationen var ikke til at skyde igennem (undskyld udtrykket!). Fordelene var åbenlyse. Byggechef Jesper Rasmussen orienterede om økonomien. De nye ændringer vil ikke få indflydelse på vores husleje. Greve kommune vil endvidere kun godkende den ny Helhedsplan, under forudsætning af, at huslejen ikke bliver højere end allerede aftalt, altså ca. 11%. Glemmes må det heller ikke, at den allerede vedtagne Helhedsplan blev ca. 100 mill. kroner billigere end forventet grundet krisen i byggeriet og billige kreditlån. Beboerne til nedlagte lejligheder vil blive tilbudt tilsvarende boliger eller evt. større eller mindre boliger, hvis det ønskes. (Der vil også blive taget hånd om flytningen). Før Afdelingsbestyrelsen fik gennemgået arkitekternes forslag, var vi imod at nedlægge boliger i Askerød. Dette ses tydeligt af formandens leder fra d. 2. februar 2010 i sidste nummer (342) af Askerød Tidende. Efter mødet d. 22. marts er Afdelingsbestyrelsen villige til at holde borgmesteren under armene, så Hans Barlach kan gå på vandet! Vi støtter helt og fuldt de nye planer, hvis ellers landsbyggefonden og alle de ansvarlige instanser såsom Greve Byråd, VA, BO- VEST, ministeriet, kan levere varen. De vigtigste aktører har jeg gemt til sidst: Det er naturligvis Askerøds beboere. Til jer vil jeg sige: Søg konkret viden om og indsigt i, hvad de nye planer går ud på. Hvis I var til informationsmødet, er I allerede godt orienteret. Alle beboere i Askerød vil i de kommende dage og uger modtage den nødvendige og tilstrækkelige information. Ingen vil blive bedt om eller tvunget til at gå fra hus og hjem. Alle, der ønsker det, vil få tilbudt en tilsvarende bolig, som den, der nedlægges. Ingen vil blive økonomisk ringere stillet end før en flytning. Her til sidst lige et spørgsmål, der sætter valget af, hvilken Helhedsplan, der er den bedste i relief eller i et større perspektiv: Hvis Askerød skulle bygges nu, hvilken byggeplan er så den bedste? Det Askerød vi kender, eller det Askerød, som vi nu har en enestående historisk mulighed for at gøre mere åbent og transparant? Den valgmulighed er unik og opstår næppe nogensinde mere. Grib øjeblikket. Carpe diem. Når den nye Helhedsplan er på plads, vil beboerne blive indkaldt til den definitive afstemning. Den allerede vedtagne og godkendte Helhedsplan går i gang som planlagt. Dog tages der hensyn til de ændringer, den nye plan medfører. Intet vil blive lavet forgæves. Besart cykler Hans kan gå på vandet 3

4 VRIDSL0SELILLE ANDELSBOLIGFORENING. afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 26. maj 2010 kl i Musikteatret, Bibliotekstorvet 1-3, Albertslund Indtjekning sker fra kl Dagsorden: 1. Valgaf 2dirigenter 2. Valg af stemmeudvalgsformand 3. Godkendelse afdagsorden 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens Årsberetning 5. Godkendelse af foreningens reviderede Regnskab for Fremlæggelse af Grønt regnskab 2009 for VA 7. Godkendelse af foreningens Budget for Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 9. Godkendelse af bestyrelsens forslag til Foreningens Målsætningsprogram Godkendelse af bestyrelsens forslag til Foreningens Handlingsprogram Indkomne forslag - skal være BO-VEST administrationen i hænde senest den 5. maj Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 13. Valg af 3 suppleanter 14. Valg af revisor 15. Eventuelt Adgang og stemmeseddel Adgang til generalforsamlingen har boligorganisationens medlemmer, disses myndige husstandsmedlemmer samt ansatte. Stemmeret har kun bolighavende medlemmer og andre myndige i husstanden. 4

5 Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen mod forevisning af dokumentation for, at man er bolighavende i VA. Dokumentation kan være sygesikringsbevis eller huslejekvittering/kontrakt. Materiale til ordinaer generalforsamling Fra den 12. maj vil f0lgende materiale kunne afhentes: Foreningens Regnskab 2009 foreningens Budget 2011 materiale til de øvrige punkter og evt. indkomne forslag. Materialet kan afhentes på ejendomskontorerne i normal åbningstid og hos BO-VEST i åningstiden mandag-tirsdag-onsdag og fredagfra kl , torsdag kl Desuden vil materialet være tilgængeligt på Bo-Vest's hjemmeside. Fællestransport fra Greve og Ishøj Til de beboere, der ønsker transport fra Greve og Ishøj, beder vi om tilmelding på ejendomskontoret eller BO-VEST, administrationen, senest den 20. maj 2010, hvorefter der vil blive givet besked til de pågældende om opsamlingssted. Man kan kun påregne transport, hvis man er tilmeldt på forhånd. Hvis pkt. 8 -"Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer"- bliver vedtaget, afholder VA ekstraordinær generalforsam-ling: Onsdag den 16. juni 2010 kl hos BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Indtjekning sker mellem kl og Valg afdirigent Dagsorden: 2. Valgafstemmeudvalgsformand 3. Bestyrelsens forslag til vedtaegtsaendringer Der kan ikke behandles andre forslag på den ekstraordinære generalforsamling. Med venlig hilsen Bestyrelsen VRIDSL0SELILLE ANDELSBOLIGFORENING Malervangen Glostrup tlf

6 Cafè Ask Bemærk: Cafe Ask har åbent i Pavillonen de næste ca. 6 måneder under ombygningen. Cafeen har åbent på de sædvanlige tider. Pavillionen ligger bagved den grønne køkkencontainer i gården ved Stamhuset. 6

7 Nyt fra Alm. INFO Ejendomskontoret Vagttelefon Askerød er blevet meget pænere at se på, efter at storskralsorningen fungerer! X Det er dejligt, at så mange beboere i Askerød har taget storskraldsordningen til sig. Det har virkelig gjort en forskel i Askerød. Der er nu rent og pænt foran opgangene og på stierne. Storskrald sættes ved ContainerGården Stamhuset Digehuset 9 Der vil være mulighed for at låne trækvogn eller sækkevogn, kontakt ejendomskontoret. Det giver et helt andet indtryk, når man kommer ind i Askerøds beyggelse, at tingene ikke mere ligger og flyder rundt omkring. Og det er beboerne med til at sikre. Containergårdens Der skal fremover for udgående post på en linie stå: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig: Gert Keilow Tlf Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee på telefon Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Man - torsdag Onsdag Søndag Fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: åbningstider: Fredag. Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi hermed præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Bo-Vest Vort administrationsselskab BoVest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åbent for personlig kontakt: Husk at have en forsikring. Mandag, tirsdag, Onsdag Husk det er vigtigt med en indboforsikring, specielt nu i forbindelse med Helhedsplanen! Torsdag kl Med venlig hilsen Ejendomskontoret og fredag. kl Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. 7

8 Indkaldelse til generalforsamling i Askerød Øl- og vinlaug. Onsdag den 28. april kl i Pavillonen. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Regnskab Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne for slag Valg af formand i lige år Valg af kasserer i ulige år mad og drikke. Valg af menige bestyrelses medlemmer (Villy Madsen er på valg) Pris pr. person er 50,-kr. Indkomne forslag skal være ØlValg af suppleanter (der skal væog vinlaugets bestyrelse i hænde re 2 suppleanter) senest onsdag den 21. april 2010 Valg af revisor på Valg af revisorsuppleant Eventuelt Med venlig hilsen Tilmeldingsfrist er den 21. april Der vil blive serveret lidt Askerød Øl- og Vinlaugs bestyrelse Der var Gourmet middag d. 3. marts 2010 Gert og jeg havde tilmeldt os middagen, og det var særlig dejligt, da jeg faktisk havde fødselsdag samme dag. Middagen bestod af en treretters menu med fisk til forret. Derefter en dejlig kalvesteg og tilsidst dessert med frugt. De andre beboere, som deltog, sagde tillykke og skålede med mig. Gert var en rigtig gentleman og havde købt en flaske vin, som han og jeg delte. Jørgen Fahlgren, formanden for Afdelingsbestyrelsen, byder velkommen til Alle der var fremmødt til denne festmiddag. Alt dette gjorde, at jeg havde en rigtig dejlig fødselsdag. Med venlig hilsen Grethe Keilow 8

9 Hurtigere udsmidninger i vente Regeringen barsler med lovforslag, der vil gøre det nemmere at slippe af med uønskede lejere. Hidtil har lejere, der chikanerede deres naboer, eller begik vold eller groft hærværk, kunnet blive boende i op til 2 år, mens deres boligsag verserede ved diverse domstole. Det er alt for lang tid, mener regeringen. Derfor vil den i den næste folketingssamling lancere et lovforslag, der skal gøre det nemmere at komme af med lejere, som helt åbenlyst chikanerer deres naboer og egenhændigt skaber problemer for hele boligområder. Allerede nu møder forslaget bred politisk opbakning. Som reglerne er for nuværende, kan fogedretten kun smide en lejer ud, hvis der er klare og lettilgængelige beviser for chikanen, eller hvis vedkommende har fået en dom for chikaneriet for hærværk, trusler eller vold. Lovforslaget vil give mulighed for langt hurtigere sagsbehandling i sager om lejere, der kommer med trusler og udviser voldelig adfærd over for andre beboere. Helt konkret vil regeringen give fogedretterne mulighed for at træffe afgørelse om udsætning i...oplagte sager, hvor retten efter afhøring af nogle få vidner kan fastslå, at der er grundlag for at ophæve lejeaftalen. Altså en hurtig udsætning - om nødvendigt med fogedens og politiets hjælp. Ved at give fogedretten større kompetence til at træffe afgørelser i den slags sager, undgås den lange sagsbehandlingstid i den mere juridisk tunge boligret. Behandlingstiden er for nuværende 15 måneder i gennemsnit. Belvederevej Det var en sag fra Belvederevej i Helsingør, som for alvor satte gang i lovgivningsproccessen. Her skabte en familie i august 2009 så meget utryghed i området, at boligforeningen så sig nødsaget til at tilbyde 23 andre beboere en alternativ bolig. Sagen fik stor mediebevågenhed, og efter indblanding fra allerhøjeste sted fandt sagen en mindelig løsning, da familien accepterede et kommunalt tilbud om en anden bolig. Sagen gjorde det imidlertid åbenlyst, at der manglede handlemuligheder overfor svært utilpassede familier. 9 Dronning Margrethe fylder 70 år I april måned fylder Danmarks regent rundt. I den anledning bringer vi et dejligt billede fra Tivoli, hvor en lille prinsesse øver sig på at vinke til undersåtterne, og vi siger selvfølgelig Tillykke til Dronningen! Både Ejendomsforeningen Danmark og Boligselskabernes Landsforening har således efterlyst øgede beføjelser til fogedretterne. De nye regler mødes da også med interesse i Boligselskabernes Landsforening (BL). På papiret ser det fornuftigt ud, siger Palle Adamsen, formand for BL. Forslaget er balanceret i forhold til lejerens retssikkerhed på den ene side og hensynet til andre lejere på den anden side. Så vi er glade for det. Udover at fogedretterne får større beføjelser, har Domstolsstyrelsen over for både byretter og fogedretter yderligere indskærpet, at sager, der angår husorden, skal have højeste prioritet. For Palle Adamsen er netop dette det springende punkt, det bliver afgørende, om retssystemet faktisk prioriterer disse sager højt. Et er teori, og noget andet er, hvordan det bliver prioriteret i praksis. Farslaget bliver lanceret til efteråret og skal behandles i Folketinget. Der vil derfor gå ca. 1 år, før forslaget bliver almindelig praksis. Artiklen stammer fra Boligen nr. 4, 2010, og er skrevet af Martin Ljung Krabbe.

10 Cafè Ask Caféen har rygerum Åbningstider: DIN BEBOERCAFE Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Fredag Mandag til torsdag: Frokost buffet Tirsdag og torsdag aften: Varm mad Telefon Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand Til den økonomiske : Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis Dessert el. forret Kaffe Kage 120 kr. 170 kr. 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. HUSK! Vi modtager Dankort 10 CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. Fra kl UDBRINGNING LÆKKER VARM MAD. Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage kl til beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem kl Priser: Varm mad (afhængig af retten) kr. Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) 170 kr. Dessert 18 kr. Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen.

11 April måneds lækre menu Tirs. d. 6. Lasagne m/salat kr. 30,00 Budding m/bær kr. 18,00 Tors. d. 8 Enebærgryde m/bagt mos & salat kr. 35,00 Fløderand m/kirsebærsovs kr. 18,00 Tirs. d. 13. Hamburgerryg m/grøntsager, kartofler & smørsovs Kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tors. d.15. Hjerter i flødesovs m/kartoffelmos & asier kr. 30,00 Frisk frugt m/råcreme kr. 18,00 Tirs. d. 20. Pandekage m/oksekødsfyld & salat kr. 30,00 Tunmousse m/brød kr. 18,00 Tors. d. 22. Glaseret skinke m/flødekartofler & salat kr. 34,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Tirs. d. 27. Hvidkålsrouletter m/muskatsovs, kartofler & rødbeder kr. 32,00 Æblekage kr. 18,00 Tors. d. 29. Stegt flæsk m/ persillesovs, kartofler & rødbeder kr. 30,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Maj måneds lækre menu Tirs. d. 4. Herregårdsbøf m/beanaice,ærter Stegte kart. kr. 35,00 Ananasfromage kr. 18,00 Tors. d. 6. Tarteletter m/høns i asparges kr. 30,00 Hønsekødsuppe kr. 18,00 Tirs. d. 11. Pasta m/kødsovs,salat kr. 32,00 Rejecocktail kr. 18,00 Tirs. d.18. Kalkungryde m/ løse ris kr. 32,00 Chokoladefromage kr. 18,00 Tors. d. 20. Forl.hare m/vildtsovs,kart., Surt,sødt kr. 34,00 Hvid chokolademousse kr. 18,00 Tirs. d. 25. Fiskegryde m/løse ris kr. 34,00 Hytteostkage kr. 18,00 Tors. d. 27. Karbonade m/ grøntsager kr. 32,00 Tiramisu m/citrussalat kr. 18,00 11

12 Det sker i april måned Se også under klubbernes alm. Programmer. 19. april Regnskabs beboermøde kl på Hundige Skolen 28. april Generalforsamling i Øl- og vinlauget kl Husk Til- melding. Det sker i nærmeste fremtid: 30. maj Fisketur. Husk tilmelding Nyt fra Seniorklubben Seniorklubbens årlige bustur går i år til Wismar. Det er en 4 dages bustur fra 16/8 19/ Prisen er kr ,00 for dobbelt værelse Tillæg for enkelt værelse er kr. 450,00 Her er det Wismar Havn Prisen inkluderer middag alle dage og frokost i to dage. Alle kan melde sig til denne tur. Tilmelding og program for turen kan ske hos Connie Skovbro Rasmussen Formand for Seniorklubben Tlf Mail: 12

13 FISKEKLUBBEN Der var rygedag i Fiskeklubben den 6.marts Generalprøven på rygning må siges gik over al forventning. Vi røg ca. 50 sild, som blev serveret med rugbrød. Løg, purløg, radisser samt æggeblommer. Da den sidste krumme var blevet indtaget, var alle enige om, at sådan et arrangement godt kunne tåle et par gentagelser. Det må vi så se på efter næste havtur og så forhåbentlig prøve med makreller. HUSK FISKETEGN På kyst og kutter ture Husk for resten at tjekke jeres kontingent, med Frank, om I er lige med. Vi ses den 8. april 2010, måske. John Tofteng Tlf Da klubberne lukker pga. ombyg- ning fra den 1. april og ca. 6 må- Frank Guldberg neder frem, er det vigtigt, at de beboere, der stadig er interesse- E mail: rede i at fiske, møder op til mødet torsdag den 8. april kl , og melde jer ind, eller på . Vi holder kontakten, dette er nemmest via mail, så tilmeld jer til de forskellige aktiviteter til Undertegnede, eller til Frank Guldberg. I kan se adresse nederst i artiklen. Vi får muligvis lov til at benytte lokalerne ved siden af seniorklubben til møder, i de 6 måneder. 13

14 DEBAT SIDEN Beboernes læserbreve og svar Yrsa skriver Suk. Til AT nr. 342 indsendte jeg i alt 3 læserbreve og bad om at få lov til at beskære eller vælge, hvis der ikke kunne blive plads til dem alle. Desværre blev ønsket bare ignoreret - og jeg fik naturligvis ikke lov. I stedet valgte man at bringe det læserbrev, hvortil man bedst kunne tale ned til mig igen og uden i øvrigt uden at besvare mit spørgsmål i læserbrevet. De to andre indlæg var henholdsvis om nedrivning og badeværelser, og begge skulle så komme på Askerøds hjemmeside. Jeg skrev herom til den samlede AT-redaktion, og fik et mailsvar tilbage fra vores formand (ikke engang fra redaktøren!): Hej Yrsa! AT-redaktionen vurderer at de omtalte læserbreve IK- KE har tilstrækkelig almen interesse og desuden er rigtig dårligt skrevne. Læserbreve i AT skal være velskrevne og til at forstå for almindelige læsere af bladet. Navlepilleri er sjældent interessant for en større kreds. Venlig hilsen JØRGEN FAHLGREN Jeg læser af svaret, at formanden mener, at de fleste af beboerne i Askerød er for dumme. Sådan ser vi så forskellig på ting! Om mit såkaldte navlepilleri var der informationsmøde den 22. marts Stamhuset. Men hvorfor hvis det kun er mit navlepilleri...? Jeg har læst den noget abstrakte instruks på side 14 i AT nr. 342 om længden på læserbreve men jeg har svært ved at finde ud af, hvad den betyder, for i AT bruger man mange forskellige størrelser bogstaver, også selvom et indlæg er skrevet i én og samme størrelse. Jeg har derfor lavet nogle forsøg med størrelser og spaltebredde, og kom frem til, at dette læserbrev burde fylde under en halv side i AT, og derfor komme med! I øvrigt er de 3 manglende læserbreve ved deadline (10 dage efter vi fik AT nr. 342) stadig ikke på Askerøds hjemmeside, selvom det står under senest ændret!? Jeg har spurgt (og rykket) for at høre, hvem der har ansvaret for at op-datere hjemmesiden, men jeg kan ikke få noget svar. (Hvis du gerne vil have en kopi af dem, så send mig en mail.) Min ½ side snart fuld, og nu håber jeg bare, at du forstod mine ord og så glæder jeg mig til at vi ses til beboermødet i april. Beboerdemokratiske hilsner Yrsa S. Jaeger Krathuset 3 Svar fra Formand Jørgen Fahlgren: Du tager helt fejl Yrsa, når du skriver at Formanden mener, at de fleste af beboerne i Askerød er for dumme. Det er ikke beboerne, der er problemet. Det er dine læserbreve. De er uforståelige og en stor gang navlepilleri. Læserne orker ikke længere at bruge tid på dine destruktive udgydelser om, hvor forfulgt du er og har været gennem mange år. Du er hverken martyr eller offer. Tværtimod har redaktionen, hvad læserbreve angår, givet dig længere snor og navnlig mere plads end alle andre. Indtil nu. Når redaktionen vurderer, hvilket stof, vi ønsker at bringe til læserne, er forståelighed og almen interesse nøglebegreber. Kære Yrsa! Igen og igen fortæller du os, at dine læserbreve fylder så og så lidt. Prøv at forstå, at det især handler om kvalitet og indhold. Ikke så meget om det fylder dit eller dat. Gode velskrevne læserbreve med almen interesse har vi altid plads til. Vi er jo ikke helt dumme på redaktionen. Det er måske det virkelige problem. Suk. 14

15 Regnskabsbeboermøde 19/4 Husk Regnskabs beboermøde, mandag den 19. april 2010 kl Mødet holdes på Hundigeskolen, Gymnastiksalen, indgang ved Klyngen Fra Alle os på redaktionen, til Alle Jer læsere ønsker vi en rigtig God Påske. Liste over Greve Nord Projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Mail Mobil Bente Larsen Heidi Dahl Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Charlie Gornitzka Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Stine Hartmann Gersagerparken Lennart Theilgaard Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som at pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt du på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. To håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. 15 Redaktionsudvalget.

16 I anledning af EU s år for fattigdom og udstødelse sættes der fokus på dette Men i Danmark vil regeringen ikke lave en officiel fattigdomsgrænse. Foto: Christine Haase 2010 er EU s fattigdomsår. Dette har været kritiseret af både oppositionen samt flere hjælpeorganisationer gennem de seneste år. Men lige lidt hjælper det. Op mod jul 2009 oplevede de private hjælpeorganisationer et sandt boom i ansøgninger på julehjælp. Daværende Socialminister Karen Ellemann udtalte i den forbindelse, at hun så det som positivt, at flere mennesker havde ressourcer til at søge.., og at der jo var flere slags fattigdom.. En udtalelse, hun blev meget kriti- seret for, og som hun bagefter havde svært ved at bortforklare. Jeg mener, man søger vel kun hjælp, hvis man har brug for hjælp? Hvis man er nødt til at vende og dreje hver krone, og det i dagligdagen er en udfordring at få pengene til at række, så er det vel først, at man søger hjælp? Flere fattige børn. Antallet af fattige børn fortsætter med at stige voldsomt, og der er nu børn, der lever i fattigdom i Danmark. Det er en stigning på over børn på bare ét år. Det fremgår af en undersøgelse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Børnefattigdommen er meget skævt fordelt på tværs af landet, og især yderkantskommuner og hovedstaden er hårdt ramt. Siden 2001 er antallet af fattige børn steget med , hvilket svarer til en stigning på hele 80%. Samlet set lever 5,5% af alle børn i fattigdom. Det er en stor stigning siden 2001, hvor blot 3,1% af alle børn levede i fattigdom. En fremskrivning af indkomsterne til 2010 viser, at der i 2010 ligeledes vil være omkring (fattige) børn. Dette citat kommer fra bladet Boligen nr. 4, April Når børn lever i fattigdom, skyldes det selvfølgelig, at deres forældre lever i fattigdom. Det anslås, at der er over fattige i Danmark. De studerende tælles ikke med i dette regnestykke. Men hvordan kan man måle fattigdom, når regeringen ikke vil lave en officiel fattigdomsgrænse? Den måde, som fattigdom er målt på i analysen, er, at man er fattig, hvis man tjener mindre end 50% af medianindkomsten. Denne metode anvendes både af OECD, De Økonomiske Vismænd og EU. Når der her tales om fattigdom, tales der således om økonomisk fattigdom. Det, regeringen ikke vil måle.så kan man jo spørge, hvorfor regeringen ikke vil sætte en fattigdomsgrænse? Der er også mange familier, der sættes ud af deres lejeboliger. Tallet er blevet større og større, mens regeringen har siddet ved magten. Social armod har fundet indpas i Danmark med de lave sociale ydelser for især starthjælp og den nye lov om, at bistandsklienter skal arbejde for at bevare bistandshjælpen. Jeg vil prøve at forklare medianindkomst nærmere i et senere nummer af AT. Lisbeth Tønnov 16

17 Telefontavle for Askerød Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd.leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Greve Nord Projektet Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson i Aktivitetskoordinator Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Mandag - fredag Mandag - torsdag Tirsdag tillige Telefontid: Tirsdag efter aftale Fredag Formand: Næstform: Kasser: Medlem: Afdelingsbestyrelsen Jørgen Fahlgren Grøftehuset Tonni Rosendahl Krathuset 2, 3,tv Lisbeth Tønnov Krathuset 9,2.mf Abdul Kareem Digehuset 7, st Medlem: Gert Keilow Krathuset 1, st Suppl: Suppl: Udlejning af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon Stamhussal: Depositum : ved reservation kr. 500 Leje: Aflysning: ved nøgleudlevering kr. 600 kr. 300 Musikanlæg: Leje: Depositum: kr. 200 kr. 50 Jørn Ellehave Basharat Mahmood Dalhuset 5, 1. th Ønsker du at tale med afdelingsbestyrelsen Kontakt Susanne på tlf Aktivbestyrelsen Formand: Per Rosendahl mobil: Kasserer: Benny Nymand mobil: Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 1. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl for aflevering af ansøgninger og betaling af kontingent. VAGTTELEFON til firmaet SSG A/S Uden for normal kontortid Må kun bruges ved svigt i el, vand og varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee på telefon Udlån Trækvogn, wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden

18 Klubber og aktiviteter Aktivitet/klub Kontaktperson Åbningstider Arabisk Nadia Ismail Lør lektiehjælp Krathuset 7 1.th Askerød John Tofteng, Digehuset, Fiskeklub Åben efter aftale. Askerød Øl- og Vinlaug Charlotte Birkved Agerhuset 9, 3,th Billarden Villy Madsen Man Tirs, tors Tirs, tors Lør, søn Bosnisk Klub Refik Bajrektarevic Ons, fre, lør Agerhuset 6, 1.tv Fodbold Basharat Mahmood Man, ons Kampe hver weekend Kurdisk Klub Parshang Fatahi Man, ons, fre Agerhuset 4, st.1 Lør Male-aktivitet Frank Langholm Motion Man, tirs, tors for Askerødder Man, ons, tors Mænd Tirs, fre Mænd Ons, fre 9-11 Blandet Lør,søn Musik Franz Heinemeier Alle dage - efter aftale! Kildehuset 2, 3.th Netcafé Aktivitetskoordinator Man For børn Janne Jønck Ons år Powersport Hanne Olsen Tirs el Lør Seniorklubben Connie Skovbro Rasmussen Tirs, tors Krathuset 8, 2 sal NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

19 Seniorklubben Klubber og aktiviteter Åbningstider tirsdage kl Vi starter kl , Bankodage dog kl Seniorklubbens Formand: Connie Skovbro Rasmussen Krathuset 8, 2 sal Tlf.: Program for april måned 6/4 Frokost 13/4 Banko 20/4 Hygge 27/4 Frokost På bestyrelsens vegne. Connie Skovbro Rasmussen Fødselsdage: 14/4 Bodil Axelsen 19/4 Inge Sørensen 21/4 Marianne Andersen Fiskeklubben Fiskeklubben er åben i billard lokalerne første torsdag i hver måned, fra kl kl Næste møde torsdag den 8. april (hvis vi for lov til at benytte lokalerne på den modsatte side af billard lokalerne) Planlagte fisketure med fiskekutteren Havhesten af Nivå: Søndag den 30. maj fra kl til kl Efter hornfisk, makrel, og muligvis fladfisk. Der er stadig få pladser tilbage. Søndag den 29. August kl til kl efter hornfisk og makrel. Der er stadig få pladser tilbage. På begge ture kan der selvfølgelig også ryge nogle sild og torsk på. Der er allerede sat tilmeldings lister op i billard klubben. Tilmelding efter princippet først til mølle, der er reserveret 12 pladser, til hver af turene. HUSK at tilmeldingen er bindende, og gebyret kun kan tilbagebetales, hvis pladsen bliver afsat til anden side. Prisen for hver af turene er 150,00 kr. for medlemmer, og 250,00 kr. for ikke medlemmer. Da vi sidste år var på en 24 timers fiske tur til Ørsted ørred sø, med succes, bliv vi enige om at det skulle prøves igen, derfor har vi foreløbig planlagt 2 ture i hen over sommeren, vi vil reservere nogle hytter på stedet. I hver hytte er der masser af plads til 6 personer, hvor man kan lave kaffe og mad, samt tage sig en morfar. Det er vigtigt at tilmelde sig. Den første tur har en dead-line torsdag den 24. april 2010, dette for at vi kan reservere det rette antal hytter. Vi regner med at lejen af hytterne bliver taget fra vores budget, så den eneste omkostning for medlemmerne bliver et døgn- kort på fiskestedet, samt noget fælles mad, vi vil tilberede på medbragt grill, samt rygeovn. 19 Der kan godt være nogle medlemmer, der ikke har lyst til at tilbringe 24 timer ved en sø, disse er der også plads til, da de er velkomne til at komme og f.eks. købe sig et fiskekort til 3-5 timer, og så have lidt samvær med dem, der overnatter. Lørdag den 12. juni kl til søndag den 13. juni kl Lørdag den 14. August kl til søndag den 15. August kl Siden sidste AT, har vi haft 3 aktiviteter i fiskeklubben: Fisketur med Havhesten: det var en dejlig dag næsten blikstille, det var rimelig med fangst, der blev fanget 9 torsk samt et ukendt antal sild. (på den pæne side af de 100 stk) General forsamling: Denne vil der blive skrevet lidt mere om i næste nummer af AT. Rygning af sild: Denne del af artiklen står på side 13 her i bladet.

20 Aktive askerødder til INFO-MØDET, mandag den 22. marts i Stamhuset 20

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Indholdsfortegnelse: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til møde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Nyt fra Driften Side 9 Ølsmagning i Hyldecaféen

Læs mere

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker FEBRUAR 2014 #09 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Vores blad BeboerbladET for Østjysk Bolig Tema: DET GODE naboskab Naboskab på mange niveauer SIDE 4-9 DET gode naboskab FRA SIDE 4: Meget

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere