April 2010 nr årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset."

Transkript

1 Askerød Tidende April 2010 nr årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og BO-VEST ved INFO-MØDET i Askerød d. 22. marts 2010

2 Janne på tur med drengene Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendomskontoret. Weekendovernatning på landet. Jeg havde endnu en gang fået lov til at låne fritidsklubben Bakkedal i Faxe. Så fredag aften drog 7 drenge, Basharat, Omid og jeg af sted fra Askerød. Der var en løftet og super dejlig stemning på vej i bussen. Det var tydeligt, at drengene glædede sig rigtig meget. Snakken gik for fuld skrue. De aftalte, at de skulle sove i det samme rum som sidste gang. Da vi ankom, gik drengene straks i gang med at rede deres senge. Derefter var der aftensmad, hvor menuen stod på stegt kylling med ris og sovs. Resten af aften havde drengene travlt med at spille bordtennis, billard, bordfodbold og computer. Fredag nat kl. ca blev der sagt godnat, men der var ikke ro før kl ! Lørdag morgen blev der hygget rundt om bordet med friskbagte rundstykker fra bageren. Hele lørdagen var der fuld gang i drengene. Senere på dagen gik turen til Biograf Kanten, hvor vi så Far til fire på Japansk. Vi siger mange tak til Aktivbestyrelsen for biografbilletterne. Lørdag aften blev der spillet Risk, og på et tidspunkt tog Basharat og Omid drengene med udenfor for at lege dåseskjul, imens løb jeg rundt i køkkenet for at lave lagkager. Det var nemlig kommet mig for øre, at én af drengene havde fødselsdag om søndagen. Lidt over midnat bad vi så drengene om et møde. De troede de skulle have skældud, men de fattede dog hurtigt, hvad der skulle ske. Der blev sunget fødselsdagssang og spist lagkage, imens vi alle hyggede os gevaldigt. Søndag morgen var der meget stille, alle var godt trætte, men alle deltog alligevel i oprydning og nedlukning af huset. Vi var tilbage i Askerød kl efter en super vellykket tur. M.v.h. Janne Jønck Aktivitetskoordinator i Askerød ATs redaktion Ansvarshavende redaktør: Gert Keilow Redaktionsudvalg: Tonni Rosendahl Fotograf: Jørgen Fahlgren Lisbeth Tønnov Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til: som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format. Deadline for indlæg er den 20. i måneden Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden: Har du lyst til at være med i ATs redaktion, så kontakt Gert Keilow. 2

3 Hjælp borgmesteren med at gå på vandet. Jørgen Fahlgren Den fysiske helhedsplan er netop kommet helt i havn efter Landsbyggefondens allersidste godkendelse. Mere end 10 års arbejde af skiftende nævn eller afdelingsbestyrelser skulle dermed være fuldendt. Hvis ikke lige Greve Byråd og nogle dygtige arkitekter havde andre planer. Hvad disse planer gik ud på, fik Askerøds beboere lejlighed til at se og høre mandag d. 22. marts i Stamhuset. Borgmester Hans Barlach forklarede Byrådets anmodning om dialog med askerødderne (os beboere), om nedrivning af to opgange eller blokke samt bedre adgangsforhold til og fra p-pladserne. Arkitekterne Birgitte Fink og Erik Weitemeyer fortalte os og viste, hvordan man i Askerød kunne skabe mere tryghed og åbenhed gennem nedlæggelse af 46 enheder eller ca. 28 lejligheder. Argumentationen var ikke til at skyde igennem (undskyld udtrykket!). Fordelene var åbenlyse. Byggechef Jesper Rasmussen orienterede om økonomien. De nye ændringer vil ikke få indflydelse på vores husleje. Greve kommune vil endvidere kun godkende den ny Helhedsplan, under forudsætning af, at huslejen ikke bliver højere end allerede aftalt, altså ca. 11%. Glemmes må det heller ikke, at den allerede vedtagne Helhedsplan blev ca. 100 mill. kroner billigere end forventet grundet krisen i byggeriet og billige kreditlån. Beboerne til nedlagte lejligheder vil blive tilbudt tilsvarende boliger eller evt. større eller mindre boliger, hvis det ønskes. (Der vil også blive taget hånd om flytningen). Før Afdelingsbestyrelsen fik gennemgået arkitekternes forslag, var vi imod at nedlægge boliger i Askerød. Dette ses tydeligt af formandens leder fra d. 2. februar 2010 i sidste nummer (342) af Askerød Tidende. Efter mødet d. 22. marts er Afdelingsbestyrelsen villige til at holde borgmesteren under armene, så Hans Barlach kan gå på vandet! Vi støtter helt og fuldt de nye planer, hvis ellers landsbyggefonden og alle de ansvarlige instanser såsom Greve Byråd, VA, BO- VEST, ministeriet, kan levere varen. De vigtigste aktører har jeg gemt til sidst: Det er naturligvis Askerøds beboere. Til jer vil jeg sige: Søg konkret viden om og indsigt i, hvad de nye planer går ud på. Hvis I var til informationsmødet, er I allerede godt orienteret. Alle beboere i Askerød vil i de kommende dage og uger modtage den nødvendige og tilstrækkelige information. Ingen vil blive bedt om eller tvunget til at gå fra hus og hjem. Alle, der ønsker det, vil få tilbudt en tilsvarende bolig, som den, der nedlægges. Ingen vil blive økonomisk ringere stillet end før en flytning. Her til sidst lige et spørgsmål, der sætter valget af, hvilken Helhedsplan, der er den bedste i relief eller i et større perspektiv: Hvis Askerød skulle bygges nu, hvilken byggeplan er så den bedste? Det Askerød vi kender, eller det Askerød, som vi nu har en enestående historisk mulighed for at gøre mere åbent og transparant? Den valgmulighed er unik og opstår næppe nogensinde mere. Grib øjeblikket. Carpe diem. Når den nye Helhedsplan er på plads, vil beboerne blive indkaldt til den definitive afstemning. Den allerede vedtagne og godkendte Helhedsplan går i gang som planlagt. Dog tages der hensyn til de ændringer, den nye plan medfører. Intet vil blive lavet forgæves. Besart cykler Hans kan gå på vandet 3

4 VRIDSL0SELILLE ANDELSBOLIGFORENING. afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 26. maj 2010 kl i Musikteatret, Bibliotekstorvet 1-3, Albertslund Indtjekning sker fra kl Dagsorden: 1. Valgaf 2dirigenter 2. Valg af stemmeudvalgsformand 3. Godkendelse afdagsorden 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens Årsberetning 5. Godkendelse af foreningens reviderede Regnskab for Fremlæggelse af Grønt regnskab 2009 for VA 7. Godkendelse af foreningens Budget for Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 9. Godkendelse af bestyrelsens forslag til Foreningens Målsætningsprogram Godkendelse af bestyrelsens forslag til Foreningens Handlingsprogram Indkomne forslag - skal være BO-VEST administrationen i hænde senest den 5. maj Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 13. Valg af 3 suppleanter 14. Valg af revisor 15. Eventuelt Adgang og stemmeseddel Adgang til generalforsamlingen har boligorganisationens medlemmer, disses myndige husstandsmedlemmer samt ansatte. Stemmeret har kun bolighavende medlemmer og andre myndige i husstanden. 4

5 Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen mod forevisning af dokumentation for, at man er bolighavende i VA. Dokumentation kan være sygesikringsbevis eller huslejekvittering/kontrakt. Materiale til ordinaer generalforsamling Fra den 12. maj vil f0lgende materiale kunne afhentes: Foreningens Regnskab 2009 foreningens Budget 2011 materiale til de øvrige punkter og evt. indkomne forslag. Materialet kan afhentes på ejendomskontorerne i normal åbningstid og hos BO-VEST i åningstiden mandag-tirsdag-onsdag og fredagfra kl , torsdag kl Desuden vil materialet være tilgængeligt på Bo-Vest's hjemmeside. Fællestransport fra Greve og Ishøj Til de beboere, der ønsker transport fra Greve og Ishøj, beder vi om tilmelding på ejendomskontoret eller BO-VEST, administrationen, senest den 20. maj 2010, hvorefter der vil blive givet besked til de pågældende om opsamlingssted. Man kan kun påregne transport, hvis man er tilmeldt på forhånd. Hvis pkt. 8 -"Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer"- bliver vedtaget, afholder VA ekstraordinær generalforsam-ling: Onsdag den 16. juni 2010 kl hos BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Indtjekning sker mellem kl og Valg afdirigent Dagsorden: 2. Valgafstemmeudvalgsformand 3. Bestyrelsens forslag til vedtaegtsaendringer Der kan ikke behandles andre forslag på den ekstraordinære generalforsamling. Med venlig hilsen Bestyrelsen VRIDSL0SELILLE ANDELSBOLIGFORENING Malervangen Glostrup tlf

6 Cafè Ask Bemærk: Cafe Ask har åbent i Pavillonen de næste ca. 6 måneder under ombygningen. Cafeen har åbent på de sædvanlige tider. Pavillionen ligger bagved den grønne køkkencontainer i gården ved Stamhuset. 6

7 Nyt fra Alm. INFO Ejendomskontoret Vagttelefon Askerød er blevet meget pænere at se på, efter at storskralsorningen fungerer! X Det er dejligt, at så mange beboere i Askerød har taget storskraldsordningen til sig. Det har virkelig gjort en forskel i Askerød. Der er nu rent og pænt foran opgangene og på stierne. Storskrald sættes ved ContainerGården Stamhuset Digehuset 9 Der vil være mulighed for at låne trækvogn eller sækkevogn, kontakt ejendomskontoret. Det giver et helt andet indtryk, når man kommer ind i Askerøds beyggelse, at tingene ikke mere ligger og flyder rundt omkring. Og det er beboerne med til at sikre. Containergårdens Der skal fremover for udgående post på en linie stå: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig: Gert Keilow Tlf Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee på telefon Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Man - torsdag Onsdag Søndag Fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: åbningstider: Fredag. Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi hermed præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Bo-Vest Vort administrationsselskab BoVest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åbent for personlig kontakt: Husk at have en forsikring. Mandag, tirsdag, Onsdag Husk det er vigtigt med en indboforsikring, specielt nu i forbindelse med Helhedsplanen! Torsdag kl Med venlig hilsen Ejendomskontoret og fredag. kl Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. 7

8 Indkaldelse til generalforsamling i Askerød Øl- og vinlaug. Onsdag den 28. april kl i Pavillonen. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Regnskab Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne for slag Valg af formand i lige år Valg af kasserer i ulige år mad og drikke. Valg af menige bestyrelses medlemmer (Villy Madsen er på valg) Pris pr. person er 50,-kr. Indkomne forslag skal være ØlValg af suppleanter (der skal væog vinlaugets bestyrelse i hænde re 2 suppleanter) senest onsdag den 21. april 2010 Valg af revisor på Valg af revisorsuppleant Eventuelt Med venlig hilsen Tilmeldingsfrist er den 21. april Der vil blive serveret lidt Askerød Øl- og Vinlaugs bestyrelse Der var Gourmet middag d. 3. marts 2010 Gert og jeg havde tilmeldt os middagen, og det var særlig dejligt, da jeg faktisk havde fødselsdag samme dag. Middagen bestod af en treretters menu med fisk til forret. Derefter en dejlig kalvesteg og tilsidst dessert med frugt. De andre beboere, som deltog, sagde tillykke og skålede med mig. Gert var en rigtig gentleman og havde købt en flaske vin, som han og jeg delte. Jørgen Fahlgren, formanden for Afdelingsbestyrelsen, byder velkommen til Alle der var fremmødt til denne festmiddag. Alt dette gjorde, at jeg havde en rigtig dejlig fødselsdag. Med venlig hilsen Grethe Keilow 8

9 Hurtigere udsmidninger i vente Regeringen barsler med lovforslag, der vil gøre det nemmere at slippe af med uønskede lejere. Hidtil har lejere, der chikanerede deres naboer, eller begik vold eller groft hærværk, kunnet blive boende i op til 2 år, mens deres boligsag verserede ved diverse domstole. Det er alt for lang tid, mener regeringen. Derfor vil den i den næste folketingssamling lancere et lovforslag, der skal gøre det nemmere at komme af med lejere, som helt åbenlyst chikanerer deres naboer og egenhændigt skaber problemer for hele boligområder. Allerede nu møder forslaget bred politisk opbakning. Som reglerne er for nuværende, kan fogedretten kun smide en lejer ud, hvis der er klare og lettilgængelige beviser for chikanen, eller hvis vedkommende har fået en dom for chikaneriet for hærværk, trusler eller vold. Lovforslaget vil give mulighed for langt hurtigere sagsbehandling i sager om lejere, der kommer med trusler og udviser voldelig adfærd over for andre beboere. Helt konkret vil regeringen give fogedretterne mulighed for at træffe afgørelse om udsætning i...oplagte sager, hvor retten efter afhøring af nogle få vidner kan fastslå, at der er grundlag for at ophæve lejeaftalen. Altså en hurtig udsætning - om nødvendigt med fogedens og politiets hjælp. Ved at give fogedretten større kompetence til at træffe afgørelser i den slags sager, undgås den lange sagsbehandlingstid i den mere juridisk tunge boligret. Behandlingstiden er for nuværende 15 måneder i gennemsnit. Belvederevej Det var en sag fra Belvederevej i Helsingør, som for alvor satte gang i lovgivningsproccessen. Her skabte en familie i august 2009 så meget utryghed i området, at boligforeningen så sig nødsaget til at tilbyde 23 andre beboere en alternativ bolig. Sagen fik stor mediebevågenhed, og efter indblanding fra allerhøjeste sted fandt sagen en mindelig løsning, da familien accepterede et kommunalt tilbud om en anden bolig. Sagen gjorde det imidlertid åbenlyst, at der manglede handlemuligheder overfor svært utilpassede familier. 9 Dronning Margrethe fylder 70 år I april måned fylder Danmarks regent rundt. I den anledning bringer vi et dejligt billede fra Tivoli, hvor en lille prinsesse øver sig på at vinke til undersåtterne, og vi siger selvfølgelig Tillykke til Dronningen! Både Ejendomsforeningen Danmark og Boligselskabernes Landsforening har således efterlyst øgede beføjelser til fogedretterne. De nye regler mødes da også med interesse i Boligselskabernes Landsforening (BL). På papiret ser det fornuftigt ud, siger Palle Adamsen, formand for BL. Forslaget er balanceret i forhold til lejerens retssikkerhed på den ene side og hensynet til andre lejere på den anden side. Så vi er glade for det. Udover at fogedretterne får større beføjelser, har Domstolsstyrelsen over for både byretter og fogedretter yderligere indskærpet, at sager, der angår husorden, skal have højeste prioritet. For Palle Adamsen er netop dette det springende punkt, det bliver afgørende, om retssystemet faktisk prioriterer disse sager højt. Et er teori, og noget andet er, hvordan det bliver prioriteret i praksis. Farslaget bliver lanceret til efteråret og skal behandles i Folketinget. Der vil derfor gå ca. 1 år, før forslaget bliver almindelig praksis. Artiklen stammer fra Boligen nr. 4, 2010, og er skrevet af Martin Ljung Krabbe.

10 Cafè Ask Caféen har rygerum Åbningstider: DIN BEBOERCAFE Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Fredag Mandag til torsdag: Frokost buffet Tirsdag og torsdag aften: Varm mad Telefon Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand Til den økonomiske : Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis Dessert el. forret Kaffe Kage 120 kr. 170 kr. 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. HUSK! Vi modtager Dankort 10 CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. Fra kl UDBRINGNING LÆKKER VARM MAD. Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage kl til beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem kl Priser: Varm mad (afhængig af retten) kr. Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) 170 kr. Dessert 18 kr. Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen.

11 April måneds lækre menu Tirs. d. 6. Lasagne m/salat kr. 30,00 Budding m/bær kr. 18,00 Tors. d. 8 Enebærgryde m/bagt mos & salat kr. 35,00 Fløderand m/kirsebærsovs kr. 18,00 Tirs. d. 13. Hamburgerryg m/grøntsager, kartofler & smørsovs Kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tors. d.15. Hjerter i flødesovs m/kartoffelmos & asier kr. 30,00 Frisk frugt m/råcreme kr. 18,00 Tirs. d. 20. Pandekage m/oksekødsfyld & salat kr. 30,00 Tunmousse m/brød kr. 18,00 Tors. d. 22. Glaseret skinke m/flødekartofler & salat kr. 34,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Tirs. d. 27. Hvidkålsrouletter m/muskatsovs, kartofler & rødbeder kr. 32,00 Æblekage kr. 18,00 Tors. d. 29. Stegt flæsk m/ persillesovs, kartofler & rødbeder kr. 30,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Maj måneds lækre menu Tirs. d. 4. Herregårdsbøf m/beanaice,ærter Stegte kart. kr. 35,00 Ananasfromage kr. 18,00 Tors. d. 6. Tarteletter m/høns i asparges kr. 30,00 Hønsekødsuppe kr. 18,00 Tirs. d. 11. Pasta m/kødsovs,salat kr. 32,00 Rejecocktail kr. 18,00 Tirs. d.18. Kalkungryde m/ løse ris kr. 32,00 Chokoladefromage kr. 18,00 Tors. d. 20. Forl.hare m/vildtsovs,kart., Surt,sødt kr. 34,00 Hvid chokolademousse kr. 18,00 Tirs. d. 25. Fiskegryde m/løse ris kr. 34,00 Hytteostkage kr. 18,00 Tors. d. 27. Karbonade m/ grøntsager kr. 32,00 Tiramisu m/citrussalat kr. 18,00 11

12 Det sker i april måned Se også under klubbernes alm. Programmer. 19. april Regnskabs beboermøde kl på Hundige Skolen 28. april Generalforsamling i Øl- og vinlauget kl Husk Til- melding. Det sker i nærmeste fremtid: 30. maj Fisketur. Husk tilmelding Nyt fra Seniorklubben Seniorklubbens årlige bustur går i år til Wismar. Det er en 4 dages bustur fra 16/8 19/ Prisen er kr ,00 for dobbelt værelse Tillæg for enkelt værelse er kr. 450,00 Her er det Wismar Havn Prisen inkluderer middag alle dage og frokost i to dage. Alle kan melde sig til denne tur. Tilmelding og program for turen kan ske hos Connie Skovbro Rasmussen Formand for Seniorklubben Tlf Mail: 12

13 FISKEKLUBBEN Der var rygedag i Fiskeklubben den 6.marts Generalprøven på rygning må siges gik over al forventning. Vi røg ca. 50 sild, som blev serveret med rugbrød. Løg, purløg, radisser samt æggeblommer. Da den sidste krumme var blevet indtaget, var alle enige om, at sådan et arrangement godt kunne tåle et par gentagelser. Det må vi så se på efter næste havtur og så forhåbentlig prøve med makreller. HUSK FISKETEGN På kyst og kutter ture Husk for resten at tjekke jeres kontingent, med Frank, om I er lige med. Vi ses den 8. april 2010, måske. John Tofteng Tlf Da klubberne lukker pga. ombyg- ning fra den 1. april og ca. 6 må- Frank Guldberg neder frem, er det vigtigt, at de beboere, der stadig er interesse- E mail: rede i at fiske, møder op til mødet torsdag den 8. april kl , og melde jer ind, eller på . Vi holder kontakten, dette er nemmest via mail, så tilmeld jer til de forskellige aktiviteter til Undertegnede, eller til Frank Guldberg. I kan se adresse nederst i artiklen. Vi får muligvis lov til at benytte lokalerne ved siden af seniorklubben til møder, i de 6 måneder. 13

14 DEBAT SIDEN Beboernes læserbreve og svar Yrsa skriver Suk. Til AT nr. 342 indsendte jeg i alt 3 læserbreve og bad om at få lov til at beskære eller vælge, hvis der ikke kunne blive plads til dem alle. Desværre blev ønsket bare ignoreret - og jeg fik naturligvis ikke lov. I stedet valgte man at bringe det læserbrev, hvortil man bedst kunne tale ned til mig igen og uden i øvrigt uden at besvare mit spørgsmål i læserbrevet. De to andre indlæg var henholdsvis om nedrivning og badeværelser, og begge skulle så komme på Askerøds hjemmeside. Jeg skrev herom til den samlede AT-redaktion, og fik et mailsvar tilbage fra vores formand (ikke engang fra redaktøren!): Hej Yrsa! AT-redaktionen vurderer at de omtalte læserbreve IK- KE har tilstrækkelig almen interesse og desuden er rigtig dårligt skrevne. Læserbreve i AT skal være velskrevne og til at forstå for almindelige læsere af bladet. Navlepilleri er sjældent interessant for en større kreds. Venlig hilsen JØRGEN FAHLGREN Jeg læser af svaret, at formanden mener, at de fleste af beboerne i Askerød er for dumme. Sådan ser vi så forskellig på ting! Om mit såkaldte navlepilleri var der informationsmøde den 22. marts Stamhuset. Men hvorfor hvis det kun er mit navlepilleri...? Jeg har læst den noget abstrakte instruks på side 14 i AT nr. 342 om længden på læserbreve men jeg har svært ved at finde ud af, hvad den betyder, for i AT bruger man mange forskellige størrelser bogstaver, også selvom et indlæg er skrevet i én og samme størrelse. Jeg har derfor lavet nogle forsøg med størrelser og spaltebredde, og kom frem til, at dette læserbrev burde fylde under en halv side i AT, og derfor komme med! I øvrigt er de 3 manglende læserbreve ved deadline (10 dage efter vi fik AT nr. 342) stadig ikke på Askerøds hjemmeside, selvom det står under senest ændret!? Jeg har spurgt (og rykket) for at høre, hvem der har ansvaret for at op-datere hjemmesiden, men jeg kan ikke få noget svar. (Hvis du gerne vil have en kopi af dem, så send mig en mail.) Min ½ side snart fuld, og nu håber jeg bare, at du forstod mine ord og så glæder jeg mig til at vi ses til beboermødet i april. Beboerdemokratiske hilsner Yrsa S. Jaeger Krathuset 3 Svar fra Formand Jørgen Fahlgren: Du tager helt fejl Yrsa, når du skriver at Formanden mener, at de fleste af beboerne i Askerød er for dumme. Det er ikke beboerne, der er problemet. Det er dine læserbreve. De er uforståelige og en stor gang navlepilleri. Læserne orker ikke længere at bruge tid på dine destruktive udgydelser om, hvor forfulgt du er og har været gennem mange år. Du er hverken martyr eller offer. Tværtimod har redaktionen, hvad læserbreve angår, givet dig længere snor og navnlig mere plads end alle andre. Indtil nu. Når redaktionen vurderer, hvilket stof, vi ønsker at bringe til læserne, er forståelighed og almen interesse nøglebegreber. Kære Yrsa! Igen og igen fortæller du os, at dine læserbreve fylder så og så lidt. Prøv at forstå, at det især handler om kvalitet og indhold. Ikke så meget om det fylder dit eller dat. Gode velskrevne læserbreve med almen interesse har vi altid plads til. Vi er jo ikke helt dumme på redaktionen. Det er måske det virkelige problem. Suk. 14

15 Regnskabsbeboermøde 19/4 Husk Regnskabs beboermøde, mandag den 19. april 2010 kl Mødet holdes på Hundigeskolen, Gymnastiksalen, indgang ved Klyngen Fra Alle os på redaktionen, til Alle Jer læsere ønsker vi en rigtig God Påske. Liste over Greve Nord Projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Mail Mobil Bente Larsen Heidi Dahl Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Charlie Gornitzka Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Stine Hartmann Gersagerparken Lennart Theilgaard Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som at pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt du på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. To håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. 15 Redaktionsudvalget.

16 I anledning af EU s år for fattigdom og udstødelse sættes der fokus på dette Men i Danmark vil regeringen ikke lave en officiel fattigdomsgrænse. Foto: Christine Haase 2010 er EU s fattigdomsår. Dette har været kritiseret af både oppositionen samt flere hjælpeorganisationer gennem de seneste år. Men lige lidt hjælper det. Op mod jul 2009 oplevede de private hjælpeorganisationer et sandt boom i ansøgninger på julehjælp. Daværende Socialminister Karen Ellemann udtalte i den forbindelse, at hun så det som positivt, at flere mennesker havde ressourcer til at søge.., og at der jo var flere slags fattigdom.. En udtalelse, hun blev meget kriti- seret for, og som hun bagefter havde svært ved at bortforklare. Jeg mener, man søger vel kun hjælp, hvis man har brug for hjælp? Hvis man er nødt til at vende og dreje hver krone, og det i dagligdagen er en udfordring at få pengene til at række, så er det vel først, at man søger hjælp? Flere fattige børn. Antallet af fattige børn fortsætter med at stige voldsomt, og der er nu børn, der lever i fattigdom i Danmark. Det er en stigning på over børn på bare ét år. Det fremgår af en undersøgelse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Børnefattigdommen er meget skævt fordelt på tværs af landet, og især yderkantskommuner og hovedstaden er hårdt ramt. Siden 2001 er antallet af fattige børn steget med , hvilket svarer til en stigning på hele 80%. Samlet set lever 5,5% af alle børn i fattigdom. Det er en stor stigning siden 2001, hvor blot 3,1% af alle børn levede i fattigdom. En fremskrivning af indkomsterne til 2010 viser, at der i 2010 ligeledes vil være omkring (fattige) børn. Dette citat kommer fra bladet Boligen nr. 4, April Når børn lever i fattigdom, skyldes det selvfølgelig, at deres forældre lever i fattigdom. Det anslås, at der er over fattige i Danmark. De studerende tælles ikke med i dette regnestykke. Men hvordan kan man måle fattigdom, når regeringen ikke vil lave en officiel fattigdomsgrænse? Den måde, som fattigdom er målt på i analysen, er, at man er fattig, hvis man tjener mindre end 50% af medianindkomsten. Denne metode anvendes både af OECD, De Økonomiske Vismænd og EU. Når der her tales om fattigdom, tales der således om økonomisk fattigdom. Det, regeringen ikke vil måle.så kan man jo spørge, hvorfor regeringen ikke vil sætte en fattigdomsgrænse? Der er også mange familier, der sættes ud af deres lejeboliger. Tallet er blevet større og større, mens regeringen har siddet ved magten. Social armod har fundet indpas i Danmark med de lave sociale ydelser for især starthjælp og den nye lov om, at bistandsklienter skal arbejde for at bevare bistandshjælpen. Jeg vil prøve at forklare medianindkomst nærmere i et senere nummer af AT. Lisbeth Tønnov 16

17 Telefontavle for Askerød Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd.leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Greve Nord Projektet Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson i Aktivitetskoordinator Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Mandag - fredag Mandag - torsdag Tirsdag tillige Telefontid: Tirsdag efter aftale Fredag Formand: Næstform: Kasser: Medlem: Afdelingsbestyrelsen Jørgen Fahlgren Grøftehuset Tonni Rosendahl Krathuset 2, 3,tv Lisbeth Tønnov Krathuset 9,2.mf Abdul Kareem Digehuset 7, st Medlem: Gert Keilow Krathuset 1, st Suppl: Suppl: Udlejning af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon Stamhussal: Depositum : ved reservation kr. 500 Leje: Aflysning: ved nøgleudlevering kr. 600 kr. 300 Musikanlæg: Leje: Depositum: kr. 200 kr. 50 Jørn Ellehave Basharat Mahmood Dalhuset 5, 1. th Ønsker du at tale med afdelingsbestyrelsen Kontakt Susanne på tlf Aktivbestyrelsen Formand: Per Rosendahl mobil: Kasserer: Benny Nymand mobil: Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 1. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl for aflevering af ansøgninger og betaling af kontingent. VAGTTELEFON til firmaet SSG A/S Uden for normal kontortid Må kun bruges ved svigt i el, vand og varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee på telefon Udlån Trækvogn, wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden

18 Klubber og aktiviteter Aktivitet/klub Kontaktperson Åbningstider Arabisk Nadia Ismail Lør lektiehjælp Krathuset 7 1.th Askerød John Tofteng, Digehuset, Fiskeklub Åben efter aftale. Askerød Øl- og Vinlaug Charlotte Birkved Agerhuset 9, 3,th Billarden Villy Madsen Man Tirs, tors Tirs, tors Lør, søn Bosnisk Klub Refik Bajrektarevic Ons, fre, lør Agerhuset 6, 1.tv Fodbold Basharat Mahmood Man, ons Kampe hver weekend Kurdisk Klub Parshang Fatahi Man, ons, fre Agerhuset 4, st.1 Lør Male-aktivitet Frank Langholm Motion Man, tirs, tors for Askerødder Man, ons, tors Mænd Tirs, fre Mænd Ons, fre 9-11 Blandet Lør,søn Musik Franz Heinemeier Alle dage - efter aftale! Kildehuset 2, 3.th Netcafé Aktivitetskoordinator Man For børn Janne Jønck Ons år Powersport Hanne Olsen Tirs el Lør Seniorklubben Connie Skovbro Rasmussen Tirs, tors Krathuset 8, 2 sal NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

19 Seniorklubben Klubber og aktiviteter Åbningstider tirsdage kl Vi starter kl , Bankodage dog kl Seniorklubbens Formand: Connie Skovbro Rasmussen Krathuset 8, 2 sal Tlf.: Program for april måned 6/4 Frokost 13/4 Banko 20/4 Hygge 27/4 Frokost På bestyrelsens vegne. Connie Skovbro Rasmussen Fødselsdage: 14/4 Bodil Axelsen 19/4 Inge Sørensen 21/4 Marianne Andersen Fiskeklubben Fiskeklubben er åben i billard lokalerne første torsdag i hver måned, fra kl kl Næste møde torsdag den 8. april (hvis vi for lov til at benytte lokalerne på den modsatte side af billard lokalerne) Planlagte fisketure med fiskekutteren Havhesten af Nivå: Søndag den 30. maj fra kl til kl Efter hornfisk, makrel, og muligvis fladfisk. Der er stadig få pladser tilbage. Søndag den 29. August kl til kl efter hornfisk og makrel. Der er stadig få pladser tilbage. På begge ture kan der selvfølgelig også ryge nogle sild og torsk på. Der er allerede sat tilmeldings lister op i billard klubben. Tilmelding efter princippet først til mølle, der er reserveret 12 pladser, til hver af turene. HUSK at tilmeldingen er bindende, og gebyret kun kan tilbagebetales, hvis pladsen bliver afsat til anden side. Prisen for hver af turene er 150,00 kr. for medlemmer, og 250,00 kr. for ikke medlemmer. Da vi sidste år var på en 24 timers fiske tur til Ørsted ørred sø, med succes, bliv vi enige om at det skulle prøves igen, derfor har vi foreløbig planlagt 2 ture i hen over sommeren, vi vil reservere nogle hytter på stedet. I hver hytte er der masser af plads til 6 personer, hvor man kan lave kaffe og mad, samt tage sig en morfar. Det er vigtigt at tilmelde sig. Den første tur har en dead-line torsdag den 24. april 2010, dette for at vi kan reservere det rette antal hytter. Vi regner med at lejen af hytterne bliver taget fra vores budget, så den eneste omkostning for medlemmerne bliver et døgn- kort på fiskestedet, samt noget fælles mad, vi vil tilberede på medbragt grill, samt rygeovn. 19 Der kan godt være nogle medlemmer, der ikke har lyst til at tilbringe 24 timer ved en sø, disse er der også plads til, da de er velkomne til at komme og f.eks. købe sig et fiskekort til 3-5 timer, og så have lidt samvær med dem, der overnatter. Lørdag den 12. juni kl til søndag den 13. juni kl Lørdag den 14. August kl til søndag den 15. August kl Siden sidste AT, har vi haft 3 aktiviteter i fiskeklubben: Fisketur med Havhesten: det var en dejlig dag næsten blikstille, det var rimelig med fangst, der blev fanget 9 torsk samt et ukendt antal sild. (på den pæne side af de 100 stk) General forsamling: Denne vil der blive skrevet lidt mere om i næste nummer af AT. Rygning af sild: Denne del af artiklen står på side 13 her i bladet.

20 Aktive askerødder til INFO-MØDET, mandag den 22. marts i Stamhuset 20

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Askerød Tidende December/Januar 2010 nr. 348 35. årgang Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Ikke se, ikke høre ikke tale om greve kommune i forbindelse mediepolitisk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

September 2011 nr. 355 36. årgang

September 2011 nr. 355 36. årgang Askerød Tidende September 2011 nr. 355 36. årgang HUSK: 14. sept. Budgetbeboermøde i Stamhuset kl. 19.00 Folketingsvalg 15. september Husk at stemme Folketingsvalget er udskrevet, og der skal stemmes d.

Læs mere

Februar 2010 nr. 341 35. årgang

Februar 2010 nr. 341 35. årgang Askerød Tidende Februar 2010 nr. 341 35. årgang 2 af Askerøds nyuddannede brandkadetter Læs også: Helhedsplanen er nu i gang! UG-udvalg 4 Videokameraer på offentlige arealer 114 videokameraer ved indgangene

Læs mere

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase.

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase. Askerød Tidende Juli/August 2011 nr. 354 36. årgang Indkaldelse til Budgetbeboermøde Side 8 Indvielsen af Netcafeens nye lokaler. Side 13 MindeGudstjeneste for det Norske folk. Side 13 Kulturdag blev en

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Askerød Tidende Oktober 2010 nr. 346 35. årgang Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Basharat Mahmood fik Askerød prisen 2010. Se side 5 Askerøds nye brandkadetter

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere