Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12"

Transkript

1 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD udgave DA

2 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad højttaleren 5 Tænd din højttaler 5 Almindelig brug 7 Binding og tilslutning 7 Om Bluetooth-forbindelse 7 Opret binding og tilslut højttaleren via Bluetooth 8 Opret binding og tilslut højttaleren via NFC 8 Slet bindinger 8 Tilslut højttaleren manuelt 9 Indikatorlys 9 Foretag og modtag opkald 9 Afpil musik 10 Nulstil højttaleren 10 Produkt- og sikkerhedsoplysninger 11 Ophavsrettigheder og andre bemærkninger 12 2

3 Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Microsoft Mobile til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. HOLD ENHEDEN TØR Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. BESKYT HØRELSEN Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug. 3

4 Kom godt i gang Lær, hvordan du bruger højttaleren. Om dit tilbehør Med din Bærbar trådløs højttaler MD-12 kan du høre musik eller håndtere taleopkald fra din telefon eller en anden kompatibel enhed. En enkelt højttaler fylder rummet med klar lyd i høj kvalitet, og hvis du placerer højttaleren på en overflade, der frembringer resonans, kan du opnå en mere kraftfuld lyd. Du kan finde flere oplysninger om brug og sikkerhed i brugervejledningen til din telefon eller den anden enhed. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet. Taster og dele Lær højttalerens taster og dele at kende. 1 Flerfunktionstast 2 Bluetooth-indikator 3 Batteriindikator 4 NFC-område 5 Lydstik (3,5 mm) 6 Opladerstik Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat. 4

5 Oplad højttaleren Du kan oplade din højttaler ved hjælp af et USB-kabel, der er tilsluttet en computer, eller med en kompatibel oplader. Oplad batteriet, før du bruger højttaleren. 1. Tilslut et kompatibelt USB-kabel til din computer, eller tilslut en kompatibel oplader til en stikkontakt. 2. Tilslut mikro-usb-enden af kablet til opladerstikket på din højttaler. Når batteriet er fuldt opladet, skifter den røde batteriindikator til grøn. 3. Tag kablet ud af højttaleren og derefter ud af computeren, eller fjern opladeren fra stikkontakten. Tænd din højttaler Tænd højttaleren for at tjekke batteriet. Tryk på flerfunktionstasten, og hold den nede i 3 sekunder. Hvis batteriet er fuldt opladet, blinker batteriindikatoren grønt én gang. Hvis batteriindikatoren lyser orange, skal batteriet snart oplades. Hvis lyset blinker rødt hurtigt, skal batteriet oplades. Når batteriniveauet er kritisk lavt, bipper højttaleren gentagne gange. 5

6 Højttaleren tilsluttes automatisk til den sidst tilsluttede enhed. Hvis du ikke tidligere har oprettet en binding mellem højttaleren og en enhed, eller hvis du har slettet alle bindingerne, skifter højttaleren til bindingstilstand. Hvis højttaleren ikke tilsluttes inden for 30 minutter, slukkes den. Sådan slukker du højttaleren Tryk på og hold flerfunktionstasten nede i 4 sekunder. Højttaleren afbryder alle forbindelser og slukkes. 6

7 Almindelig brug Lær højttalerens grundlæggende funktioner at kende. Binding og tilslutning Før du kan bruge højttaleren, skal du tilslutte den til en kompatibel enhed. Tilslut højttaleren med: Bluetooth NFC Standard-lydkabel (3,5 mm) Du kan oprette bindinger mellem højttaleren og op til 8 enheder, men du kan kun tilslutte den til én enhed ad gangen. Hvis den tilsluttede enhed kommer uden for Bluetooth-rækkevidde, forsøger højttaleren at genetablere tilslutningen i 15 minutter. Hvis enheden igen kommer inden for rækkevidde, tilsluttes højttaleren automatisk. Højttaleren forbliver i tilslutningstilstand i yderligere 15 minutter, før den slukkes. Om Bluetooth-forbindelse Du kan bruge Bluetooth til at oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobiltelefoner. Der behøver ikke være direkte fri luftlinje mellem enhederne, men de skal være inden for 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan blive påvirket af forhindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder. Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 3.0, der understøtter følgende profiler: hands-free (1.6), headset (1.2), advanced audio distribution (1.3) og audio/video remote control (1.5). Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed. 7

8 Opret binding og tilslut højttaleren via Bluetooth Du skal tilslutte højttaleren til en kompatibel enhed, inden du tager den i brug. 1. Når højttaleren er slukket, skal du trykke på flerfunktionstasten og holde den nede i 5 sekunder. Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt. 2. Slå Bluetooth til på enheden, søg efter Bluetooth-enheder, og vælg højttaleren på listen. 3. Skriv om nødvendigt adgangskoden Når højttaleren er tilsluttet, blinker Bluetooth-indikatoren langsomt. Næste gang du tænder højttaleren, tilsluttes den automatisk den sidst tilsluttede enhed. Hvis du vil skifte til en anden tidligere forbundet enhed, skal du først afbryde den aktive forbindelse på den tilsluttede enhed. Hvis forbindelsen afbrydes, blinker Bluetooth-indikatoren to gange gentagne gange. Opret binding og tilslut højttaleren via NFC Hvis din enhed understøtter NFC (Near Field Communication), kan du nemt oprette en binding til højttaleren. Inden bindingen oprettes, skal du låse telefonskærmen op og sikre dig, at NFC er slået til på din kompatible enhed. Tryk NFC-områderne på højttaleren og enheden mod hinanden. Enheden tilsluttes automatisk til højttaleren. Hvis højttaleren er slukket, tændes den, inden den tilsluttes. Tip! Hvis du vil tilslutte en tidligere forbundet enhed igen, skal du trykke NFC-områderne på enheden og højttaleren mod hinanden. Højttaleren afbryder den aktive forbindelse, inden den tilsluttes igen. Du afbryder forbindelsen ved at trykke NFC-områderne mod hinanden igen. Du kan finde flere oplysninger om NFC i brugervejledningen til din enhed. Slet bindinger Hvis du vil slette alle bindinger og indstillinger, skal du gendanne højttalerens fabriksindstillinger. Sørg for, at højttaleren er slukket. 8

9 Tryk på og hold flerfunktionstasten nede i mere end 8 sekunder. Batteriindikatoren blinker grønt og rødt, og højttaleren skifter til bindingstilstand. Når du har slettet bindingerne, skal du oprette en binding til højttaleren, før du kan bruge den igen. Hvis du vil oprette en binding til den samme enhed, efter du har slettet alle bindingerne, skal du også slette bindingen på den anden enhed, før du opretter en ny binding. Tilslut højttaleren manuelt Hvis enheden ikke understøtter Bluetooth, kan du bruge et standard-lydkabel (3,5 mm) til at tilslutte højttaleren. Sørg for, at højttaleren er tændt. Tilslut et standard-lydkabel (3,5 mm) til lydstikket på højttaleren og på enheden. Når du tilslutter højttaleren med et kabel, bliver Bluetooth automatisk slået fra, og Bluetoothindikatoren forbliver tændt. Når du frakobler kablet, bliver Bluetooth slået til, og højttaleren tilsluttes automatisk til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed. Indikatorlys Har du overvejet, hvad de forskellige lys på højttaleren betyder? Batteriindikatorens lys: Ét langt blink Vedvarende Slukket Tændes eller slukkes Opladning Batteriet er fuldt opladet Bluetooth-indikatorens lys: Blinker hurtigt Blinker langsomt Blinker to gange gentagne gange Vedvarende Opretter binding Tilsluttet Forbindelsen er afbrudt Bluetooth er slået fra Foretag og modtag opkald Skal du besvare et opkald, mens du er på farten? Du kan bruge højttaleren til et håndtere taleopkald. 9

10 Sørg for, at din højttaler er tændt og tilsluttet den kompatible enhed. 1. Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefonen. 2. Hvis du vil besvare eller afslutte et opkald, skal du trykke på flerfunktionstasten én gang. 3. Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke på flerfunktionstasten to gange. Tip! Hvis taleopkaldets kvalitet er dårlig, når du bruger højttaleren, skal du slå Wi-Fi fra på telefonen. Afpil musik Med din højttaler kan du fylde rummet med musik fra din telefon eller din computer. Tilslut en telefon eller en anden kompatibel enhed til højttaleren, og afspil din yndlingsmusik fra enheden. Tip! Du kan opnå en endnu mere kraftfuld lyd, hvis du anbringer højttaleren på en overflader, der giver resonans, f.eks. et bord. Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke. Nulstil højttaleren Hvis der opstår problemer, kan det muligvis hjælpe at nulstille højttaleren. 1. Tilslut et standard-lydkabel (3,5 mm) til lydstikket på højttaleren. 2. Tryk på flerfunktionstasten, og hold den nede, og tilslut samtidig højtaleren til en computer med et kompatibelt opladningskabel eller til en kompatibel oplader, der sidder i en stikkontakt. Dine bindinger og andre indstillinger bevares, når du nulstiller højttaleren. 10

11 Produkt- og sikkerhedsoplysninger Vedligeholdelse af enheden Enheden, batteriet og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet. Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den. Åbn ikke enheden. Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade. Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet. Genbrug Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Microsoft Mobile-produkter, på Skraldespandssymbol med kryds over Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på Se for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden. Oplysninger om batteri og oplader Enheden er forsynet med et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud, da du kan beskadige enheden. Microsoft Mobile kan producere yderligere batteri- eller opladermodeller, som kan bruges til denne enhed. Batteri og oplader sikkerhed Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Når opladeren ikke bruges, skal den frakobles. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15 C og 25 C for at have den optimale ydeevne. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. 11

12 Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget. Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere batteriet eller opladeren i et servicecenter, før du fortsætter brugen. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Oplad ikke enheden i tordenvejr. Brug kun opladeren indendørs. Indopereret medicinsk udstyr For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr, at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende: Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr. Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser. Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr. Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr. Ophavsrettigheder og andre bemærkninger OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette MD-12 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen declaration-of-conformity. Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobiles licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Microsoft Mobile indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes. MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere oplysninger under transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret. Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, 12

13 bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. BEMÆRK! FCC's erklæring vedrørende strålingseksponering: Dette udstyr overholder FCC's grænser for strålingseksponering i et ikke-kontrolleret miljø. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med en anden antenne eller sender. TM & Nokia er et varemærke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license. 13

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere