Velkommen til Ældrecentret Fænøsund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Ældrecentret Fænøsund"

Transkript

1 Velkommen til Ældrecentret Fænøsund August 2014

2 Forord På personalets og egne vegne vil jeg hermed byde dig velkommen som ny beboer på Ældrecentret Fænøsund. Vi håber, at dette velkomsthæfte kan hjælpe dig og dine pårørende til hurtigt at blive fortrolig med hverdagen i ældrecentret, og forhåbentlig give svar på nogle af de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med at flytte til et nyt hjem. Hæftet, der indeholder en masse praktiske oplysninger, er ingenlunde en erstatning for den gode dialog mellem dig og personalet, og er du i tvivl om det mindste, er du altid velkommen til at spørge! God læselyst Med venlig hilsen Jette Aamand Centerleder August

3 Indholdsfortegnelse Plejecenteret Kort præsentation af Ældrecentret Fænøsund 4 Vores målsætning 4 Fælles faciliteter 5 Centerråd 5 Frisør 5 Fodpleje 5 Gudstjeneste 5 Centerdelen 5 Hverdagslivet hos os Lejligheden 6 Indflytning/indretning 6 Boligtilskud 6 Nøgler 6 Værd at vide om boligen Servicepakke 7 Forsikring 7 Radio/TV, Antenne 7 Gardiner 7 Rengøring 8 Vinduespudsning 8 Pasning af terrasse/have ved egen bolig 8 Værd at vide personligt: Omsorgstandpleje 8 Kørsel 8 Ledsagelse til læge m.m. 8 Læge/medicin 8 Vaccination 9 August

4 D-vitamin og kalcium 9 Nødkald / visitation 9 Økonomi, opbevaring af penge og værdigenstande 9 Vask/mærkning af tøj 9 Sengelinned 9 Post 9 Mærkedage/flagning 10 - gæster 10 - fødselsdage 10 Dagligdagen på Ældrecentret Fænøsund 10 Ferie og besøg væk fra huset 11 Opsigelse af lejlighed 11 Værd at vide om vores dokumentation: Organisation 11 Nyttige telefon nr. 11 Kontaktperson 11 Samarbejdsbogen 12 Omsorgssystem 12 Afslutning 12 Bilag 13 Bilag 14 August

5 Ældrecentret Velkomst og præsentation Kort præsentation af Ældrecentret Fænøsund Ældrecentret Fænøsund hører under Ældreafdelingen i Middelfart Kommune. Ældrecentret Fænøsund blev taget i brug 1986 og er beliggende i et naturskønt område lige ned til det smukke Fænøsund og lystbådehavnen. Fænøsund består af fire fløje, Stævnen med 14 lejligheder Masten, som er demensenhed, med 7 lejligheder - Sejlet med 7 lejligheder og Hækken med 17 lejligheder, Alle fløjene har en fantastisk solstue med skøn udsigt. Vi har et dejligt cafeteria, hvor der er mulighed for at købe frokost, varm mad, kaffe og kage etc. Vi har 45 lejligheder på Fænøsund. Det er 2 værelses lejligheder på henholdsvis 64m 2,73m 2, 70m 2, 73m 2 og 67,73m 2. Vores målsætning Princippet for den pleje, vi yder i Ældrecentret Fænøsund bygger på Herre i eget liv Eller sagt på en anden måde, du vil opleve at være beslutningstageren i dit eget liv, og blive støttet i at kunne så meget som muligt ved egen hjælp. Vi lægger stor vægt på At beboeren tager ansvar for sit eget liv og for de konsekvenser, valget eventuelt måtte have. At der på Ældrecentret Fænøsund altid ydes en værdig pleje ud fra en individuel og målrettet sundheds- og sygepleje af en høj faglig kvalitet. At beboernes lejlighed betragtes og respekteres som deres eget hjem. At plejepersonalet møder beboeren der, hvor beboeren er`, og stiller krav og yder guidning i hjælp til selvhjælp. At etablere og bevare en god og positiv kontakt til beboerne og disses familier og venner. At have et fast team af medarbejdere, samt en fast medarbejder som kontaktperson til den enkelte beboer. At personalet på Ældrecentret Fænøsund har et godt arbejdsmiljø, hvor motivation og arbejdsglæde er i højsædet, gennem bl.a. kompetenceudvikling, medindflydelse og et højt informationsniveau. August

6 Fælles faciliteter Centerråd I tilknytning til Ældrecentret Fænøsund har vi et Centerråd. Rådet, der vælges for et år af gangen på en generalforsamling, består af pensionister og andre frivillige fra lokalsamfundet, som har tid og lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. Centerrådets primære opgave er at skabe liv og aktiviteter i ældrecentret til glæde og gavn for ikke blot beboerne, men også udeboende pensionister fra lokalområdet. Blandt de mange arrangementer Centerrådet står bag, kan nævnes foredrag, søndags cafe, Banko, koncerter, samt årligt tilbagevendende fester. Dame- og herrefrisør Vi har en frisør der er tilknyttet til Fænøsund, hun kommer 2 gange ugentlig. Fodpleje Der er tilknyttet en fodplejer til Fænøsund. Aviser Ældrecentret modtager diverse lokalaviser. Du er selvfølgelig velkommen til at abonnere på din sædvanlige avis eller ugeblad. Gudstjeneste Der afholdes gudstjeneste en gang om måneden. Det er om onsdagen. Gudstjenesterne, der afholdes af områdets præst, bliver efterfulgt af kirkekaffe. Der hænger et opslag i din fløj. I tilknytning til fløjene har vi en administration og sekretær mandag og onsdag. Reception Mødelokaler Cafeteria Køkken Personale rum og omklædningsfaciliteter August

7 Værd at vide om indflytningen: Hverdagslivet hos os Indflytning/Indretning Din nye lejlighed er på 64m 2,73m 2, 70m 2, 73m 2 og 67,73m 2 og består af stue, soveværelse og badeværelse. Derudover forefindes der et tekøkken med køleskab. Du må selvfølgelig indrette og møblere din lejlighed, som du ønsker. Dog er det vigtigt, at den indrettes, så der er godt med gulvplads for personalet til at komme rundt. Lejligheden er indrettet med trægulve, men du må gerne lægge mindre gulvtæpper på efter aftale med personalet, hvis disse er fastgjorte med skridsikre underlag. Følgende forefindes allerede I hver lejlighed er der installeret: Radio- og tv-antenne Telefonstik Computerstik Ældrecentret stiller følgende til rådighed: Seng (ekskl. topmadras), hvis du har behov for pleje i sengen. Køleskab Navneskilt til din dør Klædeskab på hjul Boligtilskud fra Udbetaling Danmark (Kopieret fra hjemmesiden Udbetaling Danmark) Hvis du eller en, du bor sammen med er folkepensionist, kan du søge boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Det er den, der er pensionist, som skal være ansøger. Du kan søge om boligstøtte, når du bor i leje-, andels- eller ejerbolig. Hvis du bor i andels- eller ejerbolig, får du boligstøtte udbetalt som et lån. Du skal betale lånet med renter tilbage, når du fx flytter eller sælger boligen. Boligstøtte afhænger af din situation Du skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb for at få boligstøtte. En række forhold bestemmer, om du kan få boligstøtte. Det kommer fx an på, hvor meget du betaler i husleje, hvor mange børn og voksne der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er for alle, der bor i boligen. - Nøgler Du får udleveret nøgler til din lejlighed. Det er pedellen, der står for udlevering af nøgler. August

8 Værd at vide om boligen Servicepakke Gennem servicepakken træffer du aftaler vedrørende de ydelser, du ønsker at benytte, mens du bor i Ældrecentret Fænøsund. Aftale omkring servicepakken laves i samarbejde med din kontaktperson, og evt. dine pårørende inden for den første uge, efter at du er flyttet ind. Servicepakken indeholder aftaler om: Leje og vask af linned Vask af personlig tøj Morgenmad Middagsmad (hovedret + biret) Aftensmad Mellemmåltider, kaffe, te og øvrig drikkelse Rengøringspakke, incl. skumvaskeklude Du har altid mulighed for at få ændret aftalen med virkning fra næstkommende måned ønsker du at til eller fravælge noget, skal du kontakte personalet, som vil hjælpe dig! Forsikringsforhold Det anbefales, at du ved indflytningen tegner en løsøre- og ansvarsforsikring. Gennem løsøreforsikringen sikrer du dit indbo mod fx tyveri, mens du ved ansvarsforsikringen sikrer dig selv i forhold til de ting, du evt. kunne komme til at gøre ved andre og andres ejendom. Det er selvfølgelig ikke et krav, men såfremt du undlader at tegne en forsikring, er eventuelle skader dit eget ansvar og du hæfter selv økonomisk. Har du allerede en løsøre- og ansvarsforsikring, bør du sikre dig, at din forsikring har den samme dækning ved indflytning i plejebolig. Hvad angår personalets færden i din lejlighed er det omfattet af Middelfart Kommunes ansvarsforsikring. I henhold til loven må ældrecenteret/ personalet ved dødsfald ikke bevilge adgang til lejligheden, ej heller udlevere penge, værdigenstande eller ejendele til de pårørende, før skifteretten har givet tilladelse hertil i så fald skal der fremvises en skifteretsattest. Radio og TV Du skal selv medbringe TV/radio, hvis du ønsker at benytte dette i din lejlighed. Du skal forsat betale licens husk derfor at melde adresseflytning til licenskontoret! Signalet modtages via en fællesantenne, og såfremt, du ønsker det, kan der tilkøbes internetforbindelse igennem antenneforeningen. Ligeledes skal du meddele antenneforeningen, om du ønsker den store eller lille Tv pakke. Gardiner skal du som udgangspunkt selv sørge for, men ofte er det muligt at træffe aftale om, at overtage dem fra den foregående beboer. August

9 Rengøring Rengøring bevilliges af visitatorerne i overensstemmelse med Middelfart Kommunes kvalitetsstandard. Rengøringen forestås af vores husassistent og plejepersonalet Vinduespudsning Der bliver pudset vinduer udvendig 3 gange årligt. Indvendig kan der laves aftale med den vinduespudser, der kommer og pudser udvendig - dette er dog en egen betaling. Pasning af terrasse/have Som udgangspunkt er det pedellen, der forestår græsslåning og beskæring af hække. Værd at vide personligt Tandlæge Du kan forsat benytte den tandlæge/ tandtekniker, som du hidtil har haft. Omsorgstandpleje Du kan ansøge om omsorgstandpleje, hvis du bor på plejehjem eller af helbredsmæssige grunde har svært ved at komme til tandlægen eller tandtekniker. Det er kommunens visitatorer, der bevilger denne ydelse. Kørsel Alm. kørselsordning Har du ikke mulighed for kørsel med pårørende, kan der bevilliges fri befordring til praktiserende læge og speciallæge (fx øjen - og ørelæge). Personalet er gerne behjælpeligt med bestilling af transporten. Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede Hvis du bruger kørestol, rollator/ gangstativ eller lignende, har du mulighed for at søge optagelse i kørselsordning for svært bevægelseshæmmede. Denne kørsel kan du bruge, hvorhen du vil. Der betales et månedligt abonnement, samt derudover en takst pr. kørt kilometer. Har du interesse i denne ordning, kan du eller dine pårørende tage kontakt til visitatorerne, eller du kan bede personalet om hjælp til henvendelsen. Ledsagelse til læge mm. Vi opfordrer til at pårørende tager med til læge besøg m.m. Ellers findes der en ledsagerordning i kommunen. Læge/medicin Hvis du flytter til Middelfart Kommune fra en anden kommune, kan du frit vælge læge blandt alle de praktiserende læger i Middelfart, der har tilgang for nye patienter. Hvis du var bosiddende i Middelfart, inden din indflytning, kan du beholde din nuværende læge. Ved behov doseres medicin af sygeplejerske eller assistent. August

10 Influenzavaccination Er du over 65 år, førtidspensionist eller kronisk syg kan du få gratis influenzavaccination. Vaccinationen, der skal foretages af din egen læge, kan du vælge at få hos lægen eller lægen kan komme hjem til dig Hvis du ønsker, at lægen kommer hjem til dig, tag da kontakt til ældrecenterets personale, der vil være behjælpelig med at få besøget koordineret (se bilag sidst i velkomsthæftet). D-vitamin og kalcium Da ældre ofte ikke får nok D-vitamin og kalcium (hvilket kan resultere i svage muskler og knogler) anbefaler Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, at ældre over 65 år får D-vitamin tilskud (se bilag om D-vitamin og kalcium sidst i velkomsthæftet). Personalet vil ved indflytningssamtalen tale med dig om D- vitamin og kalcium tilskud. Nødkald/visitation Det er muligt at tilslutte nødkald i alle lejligheder, men hvorvidt man får et nødkald tilsluttet, er baseret på en individuel vurdering af den enkelte beboers behov. Det er altså ikke en regel, at man automatisk får nødkald, når man flytter ind på Ældrecentret Fænøsund, selvom man har været visiteret til dette i egen bolig inden man flyttede. Det er centerlederen der visiterer til et eventuelt nødkald. Økonomi/opbevaring af penge og værdigenstande Vi opfordrer alle nye beboere i Ældrecentret Fænøsund til at have en aflåst skuffe/skab, eller at anskaffe sig en aflåst pengekasse eller lign. til opbevaring af forskellige værdigenstande såsom kontanter, smykker, værdipapirer og lign. Vask/mærkning af tøj Du har mulighed for at få dit personlige tøj vasket af personalet i fløjen (bestilles gennem servicepakken se ovenfor!). Du bedes være opmærksom på at det tøj, som du skal have vasket, skal kunne tåle vask i vaskemaskine. Har du noget, der skal håndvaskes, beder vi dine pårørende vaske dette. Større ændringer og reparationer af dit tøj kan ældrecentret ej heller påtage sig. Sengelinned Du skal selv medbringe dyne og hovedpude (disse skal mærkes med navn). Efter ønske kan sengelinned og håndklæder lejes og vaskes på vaskeri(bestilles gennem servicepakken se ovenfor!). Post Den daglige post bliver lagt i din postkasse, som hænger på væggen ved din lejlighed. Har du post, der skal sendes, afleveres det frankeret til personalet. Husk at melde din flytning til postkontoret og til folkeregisteret! August

11 Mærkedage På fødselsdage hejses flaget. Ved dødsfald flages på halv. Ved sammenfald af fødselsdag og dødsfald flages for fødselaren. Gæster Din lejlighed er selvfølgelig privat, og dine gæster kan frit komme og gå. Personalet låser yderdørene om aftenen, så skulle dine pårørende møde en låst dør, bedes ringeklokken ved hovedindgangen venligst benyttet. Du kan FORUDBESTILLE mad til dine gæster. Maden købes til gældende dagspris og bestilles i ældrecenterets køkken/café senest dagen før og inden kl.12 på tlf Fødselsdage Når vi fejrer fødselsdag i ældrecentret er det fødselaren, der vælger fødselsdagskagen. Den serveres så for alle fløjens beboere, når der er eftermiddagskaffe. Kagen skal bestilles i god tid i køkkenet/ caféen kontakt personalet for hjælp. Ønsker du at holde en større fest med mange gæster, er du velkommen til at låne Caféen. Her er borde, stole og service, som du frit kan benytte, og du har mulighed for, sammen med dine pårørende, at arrangere festlighederne. Vi beder om, at lokalet afleveres i samme stand, som da du modtog det. For lån af lokaler kontaktes, køkkenet/ caféen eller centerlederen. Dagligdagen på Ældrecentret Fænøsund Måltider Kl Kl Kl Kl Kl Kl morgenmad forskellige drikkevarer formiddagskaffe middagsmad (varm) eftermiddagskaffe aftensmad (smørrebrød) aftenkaffe Du kan frit vælge, om du vil spise i din egen lejlighed eller i den fælles opholdsstue sammen med de øvrige beboere. Skal du i byen, kan du afmelde måltider. Dette skal gøres senest dagen før kl i samarbejde med personalet. August

12 Ferier og besøg væk fra huset Når du tager ud af huset fx på ferie eller på besøg bedes du lade dit kaldeapparat (snoren/armbånd med trykknap) blive i lejligheden. Kaldeapparatet fungerer nemlig kun på Fænøsund, og senderen på stuen vil alarmere, hvis trykknap og sender ikke har kontakt. Endvidere beder vi dig meddele dit fravær til personalet, så vi kan afmelde din mad til køkkenet. Du vil så efterfølgende få kostprisen refunderet. Opsigelse af lejlighed Ønsker du at fraflytte din lejlighed skal den opsiges til Middelfart Kommune der rettes henvendelse til boligkontoret. Værd at vide om vores dokumentation Organisation Ældrecentret Fænøsund hører under Middelfart Kommunes Ældreafdeling og udgøres, udover Ældrecentret Fænøsund, også af 5 andre Ældrecentre i Middelfart kommune. Ældrecentrenes overordnede leder er områdeleder Birgit Drud hendes telefon nr. finder du nedenfor. Adresser og telefonnumre Ældrecentret Fænøsund adresse er: Ældrecentret Fænøsund Vestre Hougvej Middelfart Herunder finder du en række nyttige telefonnumre. Ældrecentret Fænøsunds hovednummer (omstilling/reception) Områdeleder Birgit Drud Stævnen Masten Sejlet Hækken Centerleder Jette Aamand (tlf.tid 12-13, man-fre) Køkkenet/ caféen Kontaktperson Når du flytter ind i Ældrecentret Fænøsund, får du en eller to faste medarbejdere tilknyttet som din/dine faste kontaktperson/er. Kontaktpersonen vil være behjælpelig med de ting, som du ikke selv kan. På daglig basis vil kontaktpersonen være den, der har den tætte kontakt til dig og dine pårørende, samt til eksterne samarbejdspartnere såsom sygeplejerske, August

13 læge, speciallæge og lignende. Kontaktpersonen er også den, der løbende ser til, at du har de fornødne hjælpemidler, eller sørger for at få ansøgt om sådanne, hvis behovet opstår. Du kan altid spørge din kontaktperson, hvis der er noget du er i tvivl om, eller noget du ønsker at vide fx kan kontaktpersonen hjælpe dig med information vedr. relevante aktivitetstilbud, samt sørge for at formidle kontakten til disse. Ved indflytningssamtalen træffer du nærmere aftale om, hvilke ting og forhold, du ønsker din kontaktperson skal tage sig af, og hvilke ting og forhold du selv eller dine pårørende tager sig af. Samarbejdsbog I forbindelse med din indflytning på Ældrecentret Fænøsund bliver der oprettet en såkaldt samarbejdsbog (har du allerede en sådan, bliver denne opdateret). Samarbejdsbogen fungerer som et dialogredskab mellem dig, plejepersonalet og andre tværfaglige samarbejdspartnere såsom læge, sygeplejerske og lign. Dine pårørende må kun benytte sig af samarbejdsbogen, såfremt du giver din tilladelse hertil. Omsorgssystem Al dokumentation og kommunikation foregår elektronisk via omsorgsjournalsystem, CARE. Afslutning Vi håber, at dette velkomsthæfte har givet dig svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig ved flytningen fra dit eget hjem til en plejebolig på Ældrecentret Fænøsund. Personalet og ledelsen står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger. Vi ser frem til samarbejdet med dig og dine pårørende. August

14 BILAG Influenza vaccination Influenza medfører hvert år stor sygelighed i befolkningen, samt en stigning i hospitalsindlæggelse og dødelighed. De alvorlige tilfælde rammer især ældre mennesker og personer med visse kroniske lidelser. Sundhedsstyrelsen anbefaler ligesom tidligere, at personer bliver vaccineret mod influenza, hvis de: er 65 år eller derover har en kronisk sygdom der sammen med influenza kan gøre en person alvorlig syg. Kronisk sygdom omfatter her: alvorlig luftvejssygdom, kronisk hjerte-karsygdom, sukkersyge med komplikationer nedsat immunforsvar andre sygdomme, hvor lægen råder til en vaccination. Gratis vaccination Influenzavaccinationen er gratis for: personer, der er fyldt 65 år eller derover kronisk syge uanset alder efter en lægelig vurdering førtidspensionister. Ordningen med den gratis vaccination gælder fra den 1. oktober og året ud. Den er beskrevet i bekendtgørelsen om gratis vaccination Organisering af vaccinationerne Det er frivilligt, hvor man lader sig vaccinere. Både praktiserende læger, private vaccinationsfirmaer og kommuner kan deltage i ordningen. August

15 BILAG Får du D-vitamin nok? Hvis kroppen mangler D-vitamin, kan du få svage muskler og skøre knogler. Mange ældre mennesker får ikke nok D-vitamin - de har brug for et tilskud. Kan du få D-vitamin nok fra solen og maden? Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin. Når solens stråler rammer huden, dannes der D-vitamin, men der dannes mindre med alderen. Når du opholder dig inden døre eller i skyggen, dannes der ikke D-vitamin. D-vitamin findes i fisk, kød, mælk og æg, men det er svært at få nok D- vitamin gennem maden. Ydermere har mange ældre nedsat appetit og får derfor ikke så mange vitaminer gennem maden. Hvorfor er det vigtigt at få D-vitamin? D-vitamin skal sikre, at muskler og nerver fungerer godt, og at knoglerne bliver ved med at være stærke. Efter længere tid med for lidt D-vitamin er der en øget risiko for fald og knoglebrud, da musklerne bliver svage og knoglerne kan blive skøre. Hvor meget D-vitamin og kalcium har du brug for? Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende D-vitamin tilskud: Ældre over 65 år - 10 mikrogram D-vitamin om dagen (400 IE). Hvis du ikke får mælk eller mælkeprodukter, bør du kombinere dit D-vitamintilskud med et kalciumtilskud på mg. Plejehjemsbeboere - 20 mikrogram D-vitamin om dagen (800 IE) kombineret med et kalciumtilskud på mg, selvom du drikker mælk eller spiser mælkeprodukter. Mange plejehjemsbeboere har behov for en almindelig vitaminmineralpille, der også indeholder D-vitamin. D-vitamin herfra tæller også med i det samlede D-vitamintilskud. Få mere at vide Du kan få flere pjecer af din læge eller bestille nye hos Fødevarestyrelsen på: under Publikationer. Læs mere om sund mad på August

16

Velkommen til Ældrecentret Egebo

Velkommen til Ældrecentret Egebo Velkommen til Ældrecentret Egebo August 2014 Forord Vi vil gerne benytte disse linjer til at byde dig velkommen som beboer / pårørende på ældrecentret Egebo. På Egebo lægger vi vægt på, at beboerens trivsel

Læs mere

Velkommen til Ældrecentret Egebo

Velkommen til Ældrecentret Egebo Velkommen til Ældrecentret Egebo Marts 2009 Personalet på Egebo og Middelfart Kommune byder dig velkommen til Egebo Vi håber, at du bliver glad for at bo her på Egebo. Personalet vil bestræbe sig på at

Læs mere

Velkommen til Ældrecentret Rudbækshøj

Velkommen til Ældrecentret Rudbækshøj Velkommen til Ældrecentret Rudbækshøj Hus F og G April 2015 Forord På personalets og egne vegne vil jeg hermed byde dig velkommen som ny beboer på Ældrecenteret Rudbækshøj hus F + G! Vi håber, at dette

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Annebergvej 73 og 73A 9000 Aalborg Velkommen til Vestergården 73 og 73A Vestergården har 75 boliger fordelt på 6 boenheder. I 73 er 1. sal indrettet med 9 boliger

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi håber, at vi med denne lille informationspjece giver dig og dine nærmeste

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf.

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. VELKOMMEN i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Pr. 01-01-2015 Genoptræning / aflastning eller som ny beboer -

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18

Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18 Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18 Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL RYVANG Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Ryvang består

Læs mere

Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt, og sammen skaber vi muligheder, så borgeren opnår robusthed til at håndtere

Læs mere

Velkommen til Vesterled.

Velkommen til Vesterled. Velkommen til Vesterled. Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården...Et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt Og sammen skaber vi muligheder

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER TJØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER TJØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL LOKALCENTER TJØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL TJØRNEHAVEN Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et lokalcenter. Lokalcenter

Læs mere

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 BETALING FOR SERVICEYDELSER PÅ PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 1 Plejecentrets forskellige ydelser er valgfrie ydelser, som den enkelte pensionist frit kan vælge

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter

Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen. Du bydes velkommen til Øsby Plejecenter. Lejligheden på Øsby Plejecenter er dit nye hjem, stedet hvor det skal være rart for dig at bo og hvor din familie og venner

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Lyngehus

Velkommen til Plejecenter Lyngehus Velkommen til Plejecenter Lyngehus Vi håber at denne folder, kan give svar på nogle af de spørgsmål der naturligt melder sig, når man flytter på Plejecenter. Man er altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdagen på Langagergård Plejecenter til både dig og dine pårørende. Du skal

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården

Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården gladsaxe.dk Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården Velkomst... 3 Træningscenter Gladsaxe, Kildegården... 4 Indflytning... 4 Serviceydelser... 4 Boligerne... 5 Afdelingsbestyrelsen... 6 Ophør

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at byde dig velkommen

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser.

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Velkommen Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Pjecen er skrevet til dig, der for en tid skal opholde dig her

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Velkommen til Ældrecentret Solgården. Luneborgvej 16G 9382 Tylstrup

Velkommen til Ældrecentret Solgården. Luneborgvej 16G 9382 Tylstrup Velkommen til Ældrecentret Solgården Luneborgvej 16G 9382 Tylstrup Velkommen til Solgården Jeg og personalet på Tylstrup Ældrecenter, Solgården, vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Gabrielsværk

Velkommen til Plejehjemmet Gabrielsværk Velkommen til Plejehjemmet Gabrielsværk Skt. Peders Gade 3B, 11-18, 21-29 9400 Nørresundby Velkommen til Gabrielsværk Personalet og jeg vil gerne byde dig velkommen på Gabrielsværk Plejehjem. Vi håber,

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Information i forbindelse med indflytning i Beskyttede boliger ved Krogstenshave. Boligen og fællesrum Beskyttede boliger, Krogstens Alle 51, 2650 Hvidovre Velkommen til Krogstenshave.

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Hellashøj. Hellasvej 104 9270 Klarup

Velkommen til Plejehjemmet Hellashøj. Hellasvej 104 9270 Klarup Velkommen til Plejehjemmet Hellashøj Hellasvej 104 9270 Klarup Velkommen til Hellashøj Jeg og personalet på Hellashøj vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter

Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter Velkommen Vi vil gerne byde dig velkommen til dit ophold på Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter (SRC). Vi arbejder ud fra

Læs mere

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Korsløkkehaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Du bydes hermed velkommen til Plejecenterafdelingen på Engholm Centret

Du bydes hermed velkommen til Plejecenterafdelingen på Engholm Centret Du bydes hermed velkommen til Plejecenterafdelingen på Engholm Centret Engholm Centret består af: Allerød kommunes hjemmepleje og genoptræning Aktivitetscenter for hjemmeboende borgere 11 midlertidige

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Fortunen

Velkommen til Træningscenter Fortunen Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliteringsophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare dig i eget hjem evt. med forskellige

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Elmely. Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Elmely. Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Elmely Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby Velkommen til Elmely Jeg og medarbejderne på Elmely Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde

Læs mere

Velkommen. på Dragsbækcentret. Dragsbækcentret

Velkommen. på Dragsbækcentret. Dragsbækcentret Velkommen på Dragsbækcentret Dragsbækcentret Centret er bygget i 1984/2002 og er beliggende i Thisted. Det er et venligt og gæstfrit byggeri med en pragtfuld beliggenhed ved fjorden. Der er 32 plejeboliger,

Læs mere

Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre

Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre Lille Birkholm Center Lærkegård Center Herlevgaard Center Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre... 3 De fælles værdier for de tre plejecentre... 3 Plejestrategi...

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side Velkommen Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25 Område Midtbyen Side Velkommen til Møllestien På Møllestiens vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 4 Boligforhold 4 Gårdhave 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Vores værdigrundlag 5 Udgivet af OKÆ Plejeboliger Januar 2010

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset Indhold Flintholm Plejeboliger... 2 Daglig

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Et godt sted at bo, at besøge og at arbejde Du og din familie bydes velkommen til Allerød kommunes plejecenter for borgere med demens Velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Litvadhus Vi vil med denne folder byde dig velkommen til Litvadhus og håber, at vi derved kan være dig og dine pårørende behjælpelig

Læs mere

Velkommen til Kastaniely Plejecenter

Velkommen til Kastaniely Plejecenter Velkommen til Kastaniely Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Kastaniely Plejecenter Du skal bo på:

Læs mere

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Lokalcenter Bøgeskovhus Du skal bo

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Udgivet af OKÆ Plejeboliger Maj 20 2 Indhold Lidt om os Velkommen! Boligforhold Gårdhave Maden på plejecentret Traditioner Aktiviteter Vores værdigrundlag Praktiske informationer

Læs mere

Møllehjørnet s ABC. Der er let adgang til hovedgaden, indkøbsmuligheder samt besøg i Kulturhuset og Byparken.

Møllehjørnet s ABC. Der er let adgang til hovedgaden, indkøbsmuligheder samt besøg i Kulturhuset og Byparken. Møllehjørnet s ABC Livet hos os handler om Respekt og værdighed for den enkelte beboers behov, liv, tidligere liv og mening Vi udfører en engageret og kvalificeret indsats med fokus på sundhed og trivsel

Læs mere

VELKOMMEN TIL GRØNNEGÅRDEN

VELKOMMEN TIL GRØNNEGÅRDEN Plejecentre VELKOMMEN TIL GRØNNEGÅRDEN Information til nye beboere og pårørende Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til plejecenter Grønnegården 2. Grønnegårdens mål 3. Grønnegårdens historie 4. Plejecenteret

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

VELKOMMEN TIL LYSNINGEN. Midlertidige rehabiliteringsforløb

VELKOMMEN TIL LYSNINGEN. Midlertidige rehabiliteringsforløb VELKOMMEN TIL LYSNINGEN Midlertidige rehabiliteringsforløb Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2016 INDHOLD Midlertidige pladser 4 Velkommen til Lysningen 4 Formålet med opholdet 4 Hvordan bevilges

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Humletoftens Plejecenter. Velkommen til. HUMLETOFTENs. plejecenter

Humletoftens Plejecenter. Velkommen til. HUMLETOFTENs. plejecenter Humletoftens Plejecenter Velkommen til HUMLETOFTENs plejecenter Deres nye hjem er: Humletoftens Plejecenter Hjortebrovej 38-44 lej nr.: 6100 Haderslev Tlf: 74 34 71 90/91 www.plejecentre.haderslev.dk Rev.

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Sundhed og Omsorg Østergade 11, 1. 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 www.struer.dk Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Praktiske oplysninger Marts 2015 12 Indhold Egne notater Dit nye hjem.... 3 Din

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Smedegården. Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst

Velkommen til Plejehjemmet Smedegården. Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Velkommen til Plejehjemmet Smedegården Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Velkommen til Smedegården Jeg og personalet på Smedegården vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie vil befinde

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Sct. Hans Parken 4

Læs mere

Velkommen til midlertidigt ophold på plejecenter Engholm

Velkommen til midlertidigt ophold på plejecenter Engholm Velkommen til midlertidigt ophold på plejecenter Engholm maj 2015 Forord På de midlertidige pladser arbejdes der ud fra kommunens værdigrundlag om, at vi skaber resultater gennem en dialog, der er præget

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Møllegården

Velkommen til Plejecentret Møllegården Velkommen til Plejecentret Møllegården Velkommen som beboer på Møllegården Vi har i denne pjece forsøgt at introducere til Møllegården, den ånd og de tanker der ligger bag de 5 bofællesskaber. Samtidig

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Informationspjece til beboere og pårørende. Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset

Læs mere

Velkommen som ny beboer i plejeboligerne Søhusparken, Søhusvej 8, Ebeltoft.

Velkommen som ny beboer i plejeboligerne Søhusparken, Søhusvej 8, Ebeltoft. Velkommen som ny beboer i plejeboligerne Søhusparken, Søhusvej 8, Ebeltoft. Marts 2012 Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdag i Søhusparken for både dig og dine

Læs mere

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen.

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen. Praktiske informationer Vi har indrettet de praktiske informationer i alfabetisk rækkefølge i forhåbning om, at det giver et bedre overblik. Så i det følgende ser du informationer om Plejecenter Klarahus

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Hassinghave Jeg og personalet på Hassinghave Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil

Læs mere

Gerontopsykiatrisk Afsnit P201

Gerontopsykiatrisk Afsnit P201 Patientinformation Gerontopsykiatrisk Afsnit P201 Pjece til patienter og pårørende om indlæggelse på P201 Psykiatrisk Afdeling, Odense - Universitetsfunktion Velkommen Denne pjece er en vejledning til

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus Patientinformation PATIENTHOTELLET - et alternativ til sygehusindlæggelse Velkommen til Vejle Sygehus 1 Patienthotellet Patienthotellet ved Vejle Sygehus tilbyder overnatning til selvhjulpne patienter

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Lillevang

Velkommen til Plejecenter Lillevang Plejecenter Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Hjemmeside: http://www.lillevang.furesoe.dk/ Furesø Kommune Velkommen til Plejecenter Lillevang Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Oplag: 2 Udgivet: Januar

Læs mere

Velkommen til Lollandshus Plejeboliger

Velkommen til Lollandshus Plejeboliger Velkommen til Lollandshus Plejeboliger Velkommen til Lollandshus plejeboliger Plejehjemmet Lollandshus blev officielt indviet den 16. juni 1995. Plejehjemmet på Lollandsgade 15-19 består af tre huse med

Læs mere

PLEJECENTER NÆSBY. Velkommen som beboer på Plejecenter Næsby

PLEJECENTER NÆSBY. Velkommen som beboer på Plejecenter Næsby PLEJECENTER NÆSBY Velkommen som beboer på Plejecenter Næsby 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen 4 Næsby Plejecenter 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Velkommen til Ældrecenter Sydvestvej

Velkommen til Ældrecenter Sydvestvej Velkommen til Ældrecenter Sydvestvej Ældrecenter Sydvestvej Sydvestvej 10 2600 Glostrup www.glostrup.dk/aeldrecentersydvestvej 1 Indhold Kære... 4 Velkommen... 4 Organisationsdiagram... 4 Baggrund... 4

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

FREDERIKSBROEN PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Frederiksbroen Plejecenter

FREDERIKSBROEN PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Frederiksbroen Plejecenter Velkommen som beboer på Frederiksbroen Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juli 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Frederiksbroen Plejecenter 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Velkommen til Humletoftens Plejecenter

Velkommen til Humletoftens Plejecenter Velkommen til Humletoftens Plejecenter 15.01.2016 1 Indholdsfortegnelse: Telefonliste side 3 Velkommen side 4 Lidt om Humletoften side 4 Liv i huset side 4 Værdigrundlag side 4 Målsætning side 4 Indflytning

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

VELKOMMEN TIL EGEBJERG

VELKOMMEN TIL EGEBJERG VELKOMMEN TIL EGEBJERG Gentofte Kommune Egebjerg Sognevej 1-3 2820 Gentofte Tlf.nr. 3998 8370 April 2015 Gentofte Kommune Egebjerg Sognevej 1-3 2820 Gentofte Tlf.nr. 3998 8370 Egebjergs hovednummer 3998

Læs mere

Velkommen til Solgården

Velkommen til Solgården Velkommen til Solgården 1 Velkommen til Solgården I denne pjece kan du læse om de vigtigste ting i forbindelse med indflytning på Solgården. Giver pjecen dig ikke oplysninger nok, er du meget velkommen

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering. Et specialiseret døgntilbud i Odense Kommune for voksne med erhvervet hjerneskade

Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering. Et specialiseret døgntilbud i Odense Kommune for voksne med erhvervet hjerneskade Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering Et specialiseret døgntilbud i Odense Kommune for voksne med erhvervet hjerneskade VELKOMMEN til Bjerggårdshaven Denne pjece er til dig, som er bevilget et døgnrehabiliteringsforløb

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Dybbøl

Velkommen til Plejecenter Dybbøl Velkommen til Plejecenter Dybbøl Januar 2016 Velkommen til Plejecenter Dybbøl Vi håber, at denne pjece kan give svar på nogle af de mange spørgsmål, som uvilkårligt trænger sig på ved overvejelse og beslutning

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 2. udgave, januar 2015 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger. Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Plejecenterboliger i Gribskov Kommune. Februar 2010. Boligvisitationen Gribskov Rådhus Rådhusvej 3,3200 Helsinge Telefontid: 9 11 Tlf.

Plejecenterboliger i Gribskov Kommune. Februar 2010. Boligvisitationen Gribskov Rådhus Rådhusvej 3,3200 Helsinge Telefontid: 9 11 Tlf. Plejecenterboliger i Gribskov Kommune Februar 2010 Boligvisitationen Gribskov Rådhus Rådhusvej 3,3200 Helsinge Telefontid: 9 11 Tlf. 7249 6023 Plejecenterboliger i Gribskov Kommune Kontaktoplysninger Boligvisitationen

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Velkommen til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Velkommen til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Velkommen til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Medicinsk Center Brønderslev Neurorehabiliteringscenter hører organisatorisk til Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, og modtager patienter fra hele

Læs mere