HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010"

Transkript

1 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole

2 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af HHU Ref Rambøll Danmark Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Om skolevejsanalysen Flere besvarelser pr. elev Analysens struktur 2 3. Generelle resultater for folkeskolerne i Helsingør Kommune Besvarelsesprocent i alt Besvarelser fordelt på klassetrin Transportmiddelvalg Elevernes brug af cykelhjelm Ifølge med en voksen Begrundelser for kørsel til skole Efter skoletid 8 4. Skole- og fritidsruter Utrygge steder De mest utrygge lokaliteter Besvarelser fra de enkelte folkeskoler Tibberup Skole Valg af transportmiddel Elevernes brug af cykelhjelm Elevernes følgeskab med en voksen til skole Elevernes begrundelser for, at de bliver kørt i bil til skole Elevernes mål efter skoletid Elevernes ruter til skole Utrygge steder i skoledistriktet 17

4 SKOLEVEJSANALYSE INDLEDNING Helsingør Kommune har i perioden 6. maj 2010 til 24. juni 2010 gennemført en skolevejsanalyse for alle kommunens folkeskoler. Desuden fik kommunens privatskoler samt ungdomsuddannelserne tilbudt at deltage. Privatskolerne sagde nej tak til at deltage pga. tidsmangel, mens ungdomsuddannelserne sagde ja tak og sendte elektronisk et link til deres elever. Formålet med skolevejsanalysen: At lokalisere de steder skoleelever oplever som særligt farlige eller utrygge i trafikken herunder hvor mange der oplever denne utryghed At lokalisere de ruter skoleeleverne anvender til skole og fritidsaktiviteter At kvantificere skoleelevernes transportmåde til skole og fritidsaktiviteter. 2. OM SKOLEVEJSANALYSEN Undersøgelsen er forgået som en spørgeskemaundersøgelse på Internettet. Informationen til skolerne er foregået via Børn og Ungeforvaltningen. Skolen fik tilsendt en række breve, som dels var information til lærerne og dels information til forældrene. I brevene var indsat et link til undersøgelsen på Internettet, som eleverne skulle gå ind på for at besvare undersøgelsen. Undersøgelsen omfattede ca elever på kommunens 16 deltagende folkeskoler. Fra hver skole var alle elever fra børnehaveklasse til 8. klasse inviteret til at deltage. Eleverne fra klasse deltog i skolevejsanalysen på skolen med hjælp fra lærerne, mens elever fra børnehaveklassen til 3. klasse fik sendt informationsbreve og vejledninger omkring undersøgelsen via skolens "Forældre-intra" til forældrene og deltog i undersøgelsen hjemme med hjælp fra forældrene. Eleverne fra ungdomsuddannelserne havde, som tidligere nævnt, også mulighed for at deltage. I analysen blev eleverne spurgt om følgende parametre: Navn Adresse Køn Skole Klassetrin Elevens primære transportmiddel til skole om sommeren o Eleverne i klasse blev spurgt, om de fulgtes med en voksen, hvis de gik eller cyklede til skole o Brug af cykelhjelm blandt dem som cyklede o Begrundelse for at blive kørt i bil til skole, hvis de blev kørt i bil Primære transportmiddel til skole om vinteren o Eleverne i klasse blev spurgt, om de fulgtes med en voksen, hvis de gik eller cyklede til skole o Brug af cykelhjelm blandt dem som cyklede o Begrundelse for at blive kørt i bil til skole, hvis de blev kørt i bil Hvor de tager hen efter skole denne dag (hjem, bliver på skolens område eller et andet sted) Eleverne blev desuden bedt om at indtegne følgende på kort:

5 SKOLEVEJSANALYSE rute til skole rute efter skole til hjem eller fritidsaktivitet utrygge steder i trafikken 2.1 Flere besvarelser pr. elev Der er registreret elever, som har svaret mere end én gang. For at få den rette besvarelsesprocent er det nødvendigt at fjerne de overflødige svar. For ikke at slette nogle punkter, som elever har sat, er de ekstra besvarelser identificeret på navn, klasse og skole. Alle besvarelserne fra én person er herefter lagt sammen. De elever som har svaret flere gange, men har stavet deres navn lidt anderledes fra gang til gang vil ikke blive opdaget i ovenstående test. Dataene er desuden nedskrevet, således at besvarelsesprocenten ikke kan overstige 10 for den enkelte klasse. 2.2 Analysens struktur I det følgende er resultaterne af de indsamlede data gengivet først for kommunen som helhed, derefter delt op på de enkelte skoler, hvor mere end 25% af eleverne har deltaget i undersøgelsen. For de deltagende skoler med en besvarelsesprocent over 25 er ruterne til skole for gående elever, cyklende elever og elever på knallert samt de steder, hvor eleverne føler sig utrygge, vist på kort over skolens nærområde. 30 elever fra ungdomsuddannelserne har deltaget i analysen. Disse svar er ikke indeholdt i kapitel 3 omkring de generelle resultater, men er bearbejdet separat. På de enkelte skoler har der været stor forskel på besvarelsesprocenterne på de forskellige klassetrin. På nogle skoler kan det derfor være svært at uddrage entydige konklusioner på baggrund af materialet. Dette er bemærket på de skoler, hvor det er vurderet relevant.

6 SKOLEVEJSANALYSE GENERELLE RESULTATER FOR FOLKESKOLERNE I HEL- SINGØR KOMMUNE 3.1 Besvarelsesprocent i alt Der er i alt afgivet besvarelser fra eleverne i 0. til 8. klasse på 16 skoler, hvilket giver en samlet besvarelsesprocent på 25% for de deltagende skoler. Sammenlignet med skolevejsanalyser i andre kommuner ligger besvarelsesprocenten i den lave ende. Alle besvarelserne fra folkeskoleeleverne er behandlet samlet i dette kapitel. 3.2 Besvarelser fordelt på klassetrin På nedenstående figur er antallet af besvarelser sammenlignet med elevantallet opdelt på klassetrin. Elevantallet varierer på de forskellige klassetrin, men ligger mellem 109 og 307, når antallet på de deltagende skoler summeres. Besvarelser fordelt på klassetrin 45% 42% 4 35% 35% 3 25% 24% 26% 28% 23% 16% 18% 15% 15% 5% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl Besvarelsesprocent Besvarelsesprocent fordelt på klasser Af figuren fremgår det, at de højeste svarprocenter findes for klasse. Den bedste besvarelsesprocent findes med 42% i 5. klassetrin. De laveste svarprocenter findes fra 1. til 3. klasse, hvor kun ca. hver 6. elev har svaret. Dette hænger sammen med at de yngste elever deltog i undersøgelsen hjemme med hjælp fra forældre, mens eleverne fra klasse deltog på skolen med hjælp fra lærerne Transportmiddelvalg I undersøgelsen blev eleverne spurgt om, hvordan de plejede at komme til skole om sommeren og om vinteren.

7 SKOLEVEJSANALYSE Bus; 3% Andet; 2% Bus; 7% Andet; 2% Bil; 7% Knallert; 1% Gang; 22% Gang; 33% Bil; 27% Cykel; 66% Knallert; 1% Cykel; 31% Elevernes primære transportmiddelvalg til skole om sommeren Elevernes primære transportmiddelvalg til skole om vinteren 66% af eleverne har svaret, at de plejer at cykle til skole om sommeren, mens 22% har svaret, at de plejer at gå til skole om sommeren. Kun 7 % af eleverne har svaret, at de plejer at blive kørt i bil til skole om sommeren. Om vinteren er billedet et andet. Gang og cykel er stadig det primære transportmiddel for mange elever. 33% af eleverne har svaret, at de plejer at gå til skole om vinteren og 31% af eleverne har svaret, at de plejer at cykle til skole om vinteren. 27% af eleverne har svaret, at de plejer at blive kørt i bil til skole, mens 7% har svaret, at de plejer at tage bussen. Sommer: Transportmiddel fordelt på klassetrin 8 77% 7 65% 68% 67% 69% 6 57% 59% 58% % 19% 18% 26% 14% 24% 21% 15% 24% 23% 24% 6% 4% 4% 4% 2% 4% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl Gang Cykel Knallert Bil Bus Andet Sommer: Fordelingen af transportmiddelvalg pr. klassetrin

8 SKOLEVEJSANALYSE Vinter: Transportmiddel fordelt på klassetrin 6 51% 5 45% 41% 4 36% 37% 36% 3 21% 21% 32% 28% 28% 27% 24% 31% 25% 14% 8% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl Gang Cykel Knallert Bil Bus Andet Vinter: Fordelingen af transportmiddelvalg pr. klassetrin Transportmiddel fordelt på klassetrin viser, at cyklen er det primære transportmiddelvalg for alle årgange om sommeren, hvor mellem 5 og 77% af eleverne på en årgang har svaret, at de plejer at cykle, færrest dog fra 0. til 2. klasse samt i 8. klasse. Andelen af elever der cykler til skole, falder fra sommer til vinter, mens andelen af elever der går eller bliver kørt stiger. Fra 0. til 2. klasse har mellem 14% og svaret, at de plejer at blive kørt til skole om sommeren, mens tallet stiger til mellem 41% og 51% om vinteren Elevernes brug af cykelhjelm Om sommeren plejer elever at cykle til skole og 55% af disse har svaret, at de altid anvender cykelhjelm. Om vinteren plejer 486 elever at cykle til skole og 53% af disse har svaret, at de altid anvender cykelhjelm.

9 SKOLEVEJSANALYSE Sommer: Cyklisternes brug af cykelhjelm % 87% 92% 91% % 59% 64% 72% % 37% 3 2% 1% 3% 14% 13% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl Altid Ofte Nogle gange Aldrig Sommer: Andel af elever som anvender cykel til skole fordelt på klassetrin og hvor ofte de anvender cykelhjelm 11% 19% Vinter: Cyklisternes brug af cykelhjelm % 87% 84% 89% % 64% 65% 64% % 3 4% 3% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl Altid Ofte Nogle gange Aldrig Vinter: Andel af elever som anvender cykel til skole fordelt på klassetrin og hvor ofte de anvender cykelhjelm Der er flest, som bruger cykelhjelm i 0. til 3. klasse, hvor mellem 84% og 98% har svaret, at de altid bruger cykelhjelm størst andel om sommeren hvor også antallet af cyklister er højest. Andelen falder dog betydeligt i de ældste klasser, kun 14 % af 7. klasserne har svaret, at de altid anvender cykelhjelm og ca. 2 ud af 3 aldrig anvender cykelhjelm Ifølge med en voksen Eleverne i børnehaveklassen til 5. klasse blev desuden spurgt, om de fulgtes med en voksen, hvis de gik eller cyklede til skole. 14%

10 SKOLEVEJSANALYSE Sommer: Cyklister og fodgængeres følgeskab med voksne fordelt på klassetrin % % 6 57% % 6% 2% 43% 37% 33% 16% 17% 29% 18% 16% 19% 9% 6% 7% 4% 22% 2% 4% 14% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl Altid Ofte Nogle gange Aldrig Sommer: Cyklende og gående elever i børnehaveklassen til 5. kl., som er ifølge med en voksen, fordelt på klassetrin Vinter: Cyklister og fodgængeres følgeskab med voksne fordelt på klassetrin % 78% 7 66% % 46% 39% 28% 23% 23% 21% 21% 18% 16% 13% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 5% 3% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl Altid Ofte Nogle gange Aldrig Vinter: Cyklende og gående elever i børnehaveklassen til 5. kl., som er ifølge med en voksen, fordelt på klassetrin. 852 elever fra 0. til 5. klasse har svaret, at de går eller cykler til skole om sommeren. Af disse er 24% altid i følgeskab med en voksen, 9% følges ofte, følges nogle gange og 47% følges aldrig med en voksen. 596 elever fra 0. til 5. klasse har svaret, at de går eller cykler til skole om vinteren. Af disse er 21% altid i følgeskab med en voksen, følges ofte, følges nogle gange og 49% følges aldrig med en voksen. Fordelt på klassetrin er det tydeligt at andelen af elever, der følges til skole, er størst for de yngste elever og faldende med alderen. Gruppen omfatter børn op til ca. 11 år, som anses for at væ-

11 SKOLEVEJSANALYSE re den alder, hvor børn kan overskue mere komplekse situationer og begynde at færdes sikkert alene i trafikken. 3.3 Begrundelser for kørsel til skole I alt har 115 elever svaret, at deres primære transportmiddel til skole om sommeren er bil, og 429 elever har svaret, at deres primære transportmiddel om vinteren er bil. Disse elever blev spurgt om, hvorfor de bliver kørt. Der var mulighed for at afkrydse mere end én begrundelse, hvorfor der er angivet 184 begrundelser om sommeren og 527 begrundelser om vinteren. Begrundelser for at blive kørt til skole 45% 4 42% 42% 39% 35% 3 28% 27% 25% 23% 21% 15% 15% 9% 5% 11% 5% Må ikke gå eller cykle Der er for langt Turen er for farlig Mine forældre kører lige forbi Det er hurtigst Sommer Elevernes begrundelser for, hvorfor de bliver kørt til skole (Der var mulighed for at afkrydse mere end én begrundelse) De primære begrundelser for at blive kørt til skole er, at forældrene kører lige forbi, eller at turen er for farlig. Andet Vinter 3.4 Efter skoletid Eleverne blev bedt om at angive hvor de på undersøgelsesdagen tog hen efter skoletid. 35% af eleverne svarede, at de efter skoletid tog direkte hjem, 27% svarede, at de blev på skolens område, mens 38% tog et andet sted hen. Hjem 38% 35% Bliver på skolens område Andet 27% Elevernes mål efter skoletid på undersøgelsesdagen.

12 SKOLEVEJSANALYSE Fordelt på klassetrin er det primært eleverne i 0. til 2. klasse, der bliver på skolens område efter endt skoledag. Dette gælder for mellem 57% og 65% af eleverne % af 0.-2.klasses eleverne har svaret, at de tager et andet sted hen efter skole. Det kan bl.a. være til en SFO, som ikke ligger på skolen område. Over halvdelen af eleverne fra 6. til 8. klasse tager hjem, mens eleverne fra 3. til 5. klasse ofte tager et andet sted hen. At 58% af 3. klasserne tager et andet sted hen kan hænge sammen med, at de fra 1. maj flytter fra SFO til klub. Besvarelser fordelt på klassetrin % 57% 63% 58% 54% 59% 56% 5 46% 41% 44% 49% 43% 43% 4 32% 32% 3 27% 21% 22% 15% 11% 15% 14% 13% 7% 4% 8% 2% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl Hjem Bliver på skolens område Andet Elevernes mål efter skoletid på undersøgelsesdagen fordelt på klassetrin

13 SKOLEVEJSANALYSE SKOLE- OG FRITIDSRUTER Som en del af skolevejsanalysen blev eleverne bedt om at indtegne deres rute mellem hjem og skole samt hvor de tager hen efter skole denne dag. I alt er der angivet ruter til skole eller fritidsmål, heraf er af ruterne foretaget med gang, cykel eller knallert. Grundlaget for kortlægningen af ruterne er kortgrundlag over kommunens veje og stier i GIS (geografisk informationssystem). Derfor kan det forekomme, at mindre trampestier eller lignende, som ikke er indeholdt i kortgrundlaget, ikke indgår på kortene som ruter. Ruterne til skole er vist for skolernes nærområder under gennemgangen af besvarelserne fra de enkelte skoler. De indtegnede ruter er lagt sammen for de deltagende skoler og uddannelsesinstitutioner, således at summen af elever på en vej, kan være elever fra flere forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner. 5. UTRYGGE STEDER Eleverne har i undersøgelsen angivet de strækninger og punkter i vej- og stinettet som de finder utrygge. De utrygge steder er ligeledes vist for skolernes nærområde under gennemgangen af besvarelserne for de enkelte skoler. For at kunne sætte fokus på de lokaliteter som flest elever har udpeget som utrygge, er de utrygge lokaliteter gradueret i farve og størrelse efter hvor mange elever, der har udpeget dem som utrygge. De utrygge steder er lagt sammen for de deltagende skoler, således at summen af angivelser fra elever på en lokalitet kan være angivet af elever fra flere forskellige skoler. 5.1 De mest utrygge lokaliteter De hyppigst udpegede utrygge lokaliteter i kommunen er nedenfor listet i prioriteret rækkefølge. Af tabellen fremgår antallet af elever, som har udpeget den enkelte lokalitet som utryg samt begrundelser for den angivne utryghed. De hyppigst udpegede lokaliteter afspejler i vid udstrækning svarprocenterne for de enkelte skoler.

14 SKOLEVEJSANALYSE lokalitet Antal elever Bilerne holder ikke tilbage Der er mange biler Det er svært at få øje på de andre trafikanter Begrundelse for utryghed Det er svært at krydse vejen Der er ingen fortov eller cykelsti Der er ingen lys på vejen / stien Bilerne kører meget stærkt Sauntevej, Hornbæk Stokholmsvej, Espergærde Harreshøjvej, Tikøb Sauntevej - Johannes Ewalds Vej, Hornbæk Fodgængerovergang på Kofod Anchers Vej syd for Hovgårdsvej, Esper- gærde Gefionsvej Odinsvej, Helsingør Hornbækvej - Kofod Anchers Vej, Espergærde Ny Strandvej Bakkegårdsvej Espergærde Drachmannsvej, Hornbæk Stokholmsvej Søbækvej, Espergærde Stokholmsvej Skrænten, Espergærde Kongevejen- Rønnebær Allé, Helsingør De hyppigst udpegede utrygge lokaliteter i kommunen. Andet

15 SKOLEVEJSANALYSE BESVARELSER FRA DE ENKELTE FOLKESKOLER Besvarelserne fra skolevejsanalysen er gennemgået for hver af de deltagende folkeskoler, der havde en besvarelsesprocent på 25 eller mere. Besvarelserne tager udgangspunkt i: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Udpegede ruter til skole for gående, cyklister og knallertkørere Udpegede utrygge lokaliteter Ved hver skole er der vist et udsnit med ruter til skole og utrygge lokaliteter for skolens nærområde (bestemt ud fra skoledistrikt). Udsnittene viser ikke kun besvarelser fra den enkelte skole, men for samtlige elever, der har deltaget i undersøgelsen. Der er desuden vedlagt 5 kort i A3 format: De lette trafikanters rute til skole De lette trafikanters rute fra skole til fritidsaktivitet De lette trafikanters rute fra skole/fritidsaktivitet til hjem De lette trafikanters rute til skole, til fritidsaktivitet og hjem Utrygge steder udpeget af alle skoleelever

16 SKOLEVEJSANALYSE TIBBERUP SKOLE Der er 469 elever på Tibberup Skole i 0. til 8. klasse. 178 af disse elever har deltaget i skolevejsanalysen. Samlet er besvarelsesprocenten 38%. På 4., 5. og 7. klassetrin har flertallet svaret, mens svarprocenten er meget lav for 6. og 8. klassetrin. Det skal gøres opmærksom på, at det kan medføre en skævvridning af tallene, som skal tages i betragtning ved analyse af de efterfølgende figurer. Besvarelser fordelt på klassetrin 0,9 89% 86% 0,8 79% 0,7 0,6 0,5 0,4 42% 35% 38% 0,3 0,2 24% 16% 22% 18% 19% 15% 26% 28% 23% 25% 0, kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl I alt 7% 1% Hele skolevejsanalysen Tibberupskole Besvarelsesprocent pr. klasse for kommunen som helhed og Tibberup Skole. 7.1 Valg af transportmiddel På nedenstående figurer er vist fordelingen af elevernes primære transportmiddel til skole henholdsvis sommer og vinter. Sommer: Transportmiddel Tibberup Skole % 82% 10 88% 91% 10 83% 10 86% 8 75% % 11% 9% 12% 9% 13% 2% 2% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl i alt Gang Cykel Knallert Bil Bus Sommer: Fordelingen af transportmiddelvalg for Tibberup Skole.

17 SKOLEVEJSANALYSE Vinter: Transportmiddel Tibberup Skole % 6 56% % 45% 9% 36% 38% 25% 33% 39% 22% 42% 3 27% 33% 38% 39% 28% 26% 24% 21% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl i alt Gang Cykel Knallert Bil Bus Andet Vinter: Fordelingen af transportmiddelvalg for Tibberup Skole. 7.2 Elevernes brug af cykelhjelm På nedenstående figurer er andelen af cyklende elever angivet i forhold til hvor ofte de anvender cykelhjelm på vej til skole. Sommer: Cyklisternes brug af cykelhjelm Tibberup Skole % 7 67% 67% 67% 67% 6 53% % 3 11% 11% 17% 8% 8% 3% 26% 15% 12% 8% 9% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl I alt Altid Ofte Nogle gange Aldrig Sommer: Andel af elever som anvender cykel til skole, fordelt efter klassetrin og hvor ofte de anvender cykelhjelm.

18 SKOLEVEJSANALYSE Vinter: Cyklisternes brug af cykelhjelm Tibberup Skole % 7 63% 63% 6 55% % 6% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl 6. kl 7. kl 8. kl I alt Altid Ofte Nogle gange Aldrig Vinter: Andel af elever som anvender cykel til skole, fordelt efter klassetrin og hvor ofte de anvender cykelhjelm. 11% 8% 21% 7% 23% 7.3 Elevernes følgeskab med en voksen til skole Gående og cyklende elever fra 0. til 5. klasse blev spurgt om, hvor ofte de fulgtes med en voksen. Nedenstående figurer viser resultatet. Sommer: Cyklister og fodgængeres følgeskab med voksne Tibberup Skole 9 88% 8 75% 76% % 5 44% % 22% 11% 25% 11% 22% 2% 3% 9% 14% 6% 19% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl I alt Altid Ofte Nogle gange Aldrig Sommer: Andel af elever som gik eller cyklede til skole fordelt efter hvor ofte de fulgtes med en voksen.

19 SKOLEVEJSANALYSE Vinter: Cyklister og fodgængeres følgeskab med voksne Tibberup Skole % 83% % 64% % 4 33% 3 17% 3% 16% 9% 4% 16% 13% 8% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5.kl I alt Altid Ofte Nogle gange Aldrig Vinter: Andel af elever som gik eller cyklede til skole fordelt efter hvor ofte de fulgtes med en voksen. 7.4 Elevernes begrundelser for, at de bliver kørt i bil til skole De elever der blev kørt til skole i bil, blev bedt om at angive en eller flere begrundelser herfor. Nedenstående figur viser svarene. Tibberup Skole: Begrundelser for at blive kørt til skole 8 75% % 23% 25% 19% 28% 17% 4% Må ikke gå eller cykle Der er for langt Turen er for farlig Mine forældre kører lige forbi Det er hurtigst Sommer Andet Vinter Elevernes begrundelser for at blive kørt til skole. 7.5 Elevernes mål efter skoletid Nedenstående figur viser hvor eleverne angav de skulle hen efter skoletid, den dag de besvarede skolevejsanalysen.

20 SKOLEVEJSANALYSE Tipperup Skole: Besvarelser fordelt på klassetrin % % 64% 25% 75% 71% 29% 55% 45% 67% 33% 6 29% 51% 39% 11% 11% 11% 0. kl 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl I alt Hjem Bliver på skolens område Andet Elevernes mål efter skoletid på undersøgelsesdagen. 7.6 Elevernes ruter til skole De ruter eleverne har udpeget som skoleruter i skolens nærområde er præsenteret på nedenstående figur. Ruter til skole for de lette trafikanter ved Tibberup Skole. 7.7 Utrygge steder i skoledistriktet De lokaliteter som eleverne har angivet som utrygge ved færdsel er vist for skolens nærområde på følgende figur.

21 SKOLEVEJSANALYSE Punkter og strækninger på vejnettet omkring Tibberup Skole, hvor eleverne føler sig utrygge. De lokaliteter inden for skoledistriktet, som er udpeget af flere end 5 elever, er listet i nedenstående tabel med begrundelser for hvorfor eleverne føler sig utrygge.

22 SKOLEVEJSANALYSE lokalitet Antal elever Bilerne holder ikke tilbage Der er mange biler Det er svært at få øje på de andre trafikanter Begrundelse for utryghed Det er svært at krydse vejen Der er ingen fortov eller cykelsti Der er ingen lys på vejen / stien Bilerne kører meget stærkt Fodgængerovergang på Kofod Anchers Vej syd for Hovgårdsvej Hornbækvej- Kofod Anchers Vej Kløvermarken- Stokholmsvej Fodgængerovergang på Kofod Anchers Vej nord for Ved Bækken Kofod Anchers Vej Stokholmsvej- Kildemosevej Kløvermarken Kofod Anchers Vej- Idrætsvej Kofod Anchers Vej- Mindevej Idrætsvej Hornbækvej De lokaliteter, som mere end 5 elever har udpeget som utrygge i skoledistriktet. Andet

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Notat. Skolevejsanalyse i Haderslev Kommune. Formålet med skolevejsanalysen:

Notat. Skolevejsanalyse i Haderslev Kommune. Formålet med skolevejsanalysen: Notat Projekt Skolevejsanalyse i Haderslev Kommune 2007 Kunde Haderslev Kommune Emne Skolevejsanalyse Fra Rambøll Nyvig Til Haderslev Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

skolevejsanalyse i Helsingør Kommune 2010

skolevejsanalyse i Helsingør Kommune 2010 Helsingør Kommunes skolevejsanalyse 2010 1 skolevejsanalyse i Helsingør Kommune 2010 2 Helsingør Kommunes skolevejsanalyse 2010 Helsingør Kommunes skolevejsanalyse 2010 3 Hvorfor Har vi lavet en skolevejsanalyse?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.01.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830 Virum

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Dalgasskolen

Skolevejsanalyse 2013 Dalgasskolen Skolevejsanalyse 2013 Dalgasskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Bankagerskolen. december Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Bankagerskolen. december Tillægsrapport Horsens Kommune for Bankagerskolen Tillægsrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter til og

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Præstelundskolen

Skolevejsanalyse 2013 Præstelundskolen Skolevejsanalyse 2013 Præstelundskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Fri- og privatskoler

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Fri- og privatskoler Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2017 Samlet rapport Fri- og privatskoler Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2017 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Dagnæsskolen. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Dagnæsskolen. januar Tillægsrapport Horsens Kommune for Dagnæsskolen Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter til og fra

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndbyvester Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndbyvester Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndbyvester Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndbyvester Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Østbirk Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Østbirk Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune for Østbirk Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes ruter til og fra

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Tønning-Træden Friskole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Tønning-Træden Friskole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune for Tønning-Træden Friskole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hattingskolen. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hattingskolen. januar Tillægsrapport Horsens Kommune for Hattingskolen Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes ruter til og fra

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejundersøgelse for 2 skoler i Københavns Kommune

Skolevejundersøgelse for 2 skoler i Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for 2 skoler i Københavns Kommune - Vigerslev Allés Skole - Østrigsgades Skole Januar 2006 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

UDKAST. Vejle Kommune. Trafiksikkerhedsplan Bilagsrapport. 6. februar 2018 JKD/MLJ/TVO Rev. 30. april 2018

UDKAST. Vejle Kommune. Trafiksikkerhedsplan Bilagsrapport. 6. februar 2018 JKD/MLJ/TVO Rev. 30. april 2018 UDKAST Vejle Kommune Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 Bilagsrapport 6. februar 2018 JKD/MLJ/TVO Rev. 30. april 2018 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 SAMMENFATNING... 3 2 UHELDSANALYSE... 5 2.1 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Gl. Skolevej 1 A+B Tlf. 98 35 54 62 www.sebberskole.dk 9240 Nibe sebberskole@aalborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Sammenfatning... 3 3 Analyse... 4 3.1 Usikkerhed... 4 3.2 Elevbesvarelser... 4 3.3 Transportmiddelvalg...

Læs mere

Forsøgsprojekt Fritidsrejser for børn og unge i landområder Evaluering - interview

Forsøgsprojekt Fritidsrejser for børn og unge i landområder Evaluering - interview Forsøgsprojekt Fritidsrejser for børn og unge i landområder Evaluering - interview December 2012 Forsøgsprojekt Fritidsrejser for børn og unge i landområder Evaluering - interview December 2012 Dato: 28.12.2012

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE

ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE DECEMBER 2014 FREDENSBORG KOMMUNE ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE DOKUMENTATIONSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Borgerproces om trafikforhold Tibberupskolen. Velkommen

Borgerproces om trafikforhold Tibberupskolen. Velkommen Borgermøde Borgerproces om trafikforhold Tibberupskolen 16. Velkommen side 1 Dagsorden Velkomst og formål Kommunens hensigt og proces Resultat af kortlægning Indlæg af kommunens strategiske sundhedskonsulent

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Borgeranalyse. Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan

Borgeranalyse. Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Borgeranalyse Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 7760 Hurup Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse Lær om trafik Opgaver til dig Navn Klasse Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er 6 år og er lige begyndt i skole. Jeg har trænet skolevejen sammen med min mor og far. Men der er stadig meget, jeg ikke er helt sikker

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere