Agerup. 1 af :20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agerup. 1 af 5 03-04-2013 18:20"

Transkript

1 1 af :20 Agerup Agerups historie kan føres tilbage til 1397, og bestod dengang af en landsby med en mindre adelig sædegård. I 1700-tallet oprettedes enestegården Agerupgård, ejet af oberstløjtnant Nicolaj von Bülow, der tillige ejede Nielstrup. Omkring 1800 blev Nielstrup og Agerup erhvervet af Grevskabet Hardenberg (i dag Krenkerup Gods), og Rudolf Holck Hardenberg Reventlow byggede i 1858 den nuværende hovedbygning i ny-klassisistisk stil, som han brugte frem til han overtog Grevskabet. Fra ca til 1955 ejedes Agerup af Rudolf Reventlow og hans kone Else. I 1955 købte Claus Reventlow Agerup af Rudolf Reventlows enke, som boede i hovedbygningen frem til Gennem 125 år har hovedbygningen således kun været anvendt af 2 familier. Den nuværende ejer, Otto Reventlow, som overtog Agerup i 1979, er forstkandidat og direktør for The International Woodland Company, der rådgiver om skovinvestering i Europa, USA, Sydamerika, New Zealand og Austalien. Størrelse og driftsform Agerup omfatter i dag i alt 370 ha. Heraf 315 ha ager, 36 ha skov, 23 ha eng samt øvrige arealer. Der er forpagtet 30 ha, og driften omfatter således 345 ha markbrug. Avlsgården er centralt placeret med plads til maskiner og værksted i en stor lade fra Korn og frø opbevares på planlager. Vi kan opbevare 900 tons korn og frø fra ca. 100 ha i 4 forskellige rum. Lagerfaciliteterne kan, som følge af at vi har udvidet driftsgrundlaget, således ikke rumme kornavlen, og vi kører derfor som regel byggen til kornkøbmanden i høst. Tørreriet er p.t. et smertensbarn, idet hovedkanalen i korntørreriet står for en renovering til kr. Vi overvejer derfor, om vi skal renovere tørreriet elle køre al kornet til kornkøbmanden i høst. Frøet dyrkes på kontrakt med DLF, hvilket vi grundlæggende har været tilfredse med. Vi mener dog, at vi skal blive bedre til at ²dødsdømme² en dårlig udsædsmark. Vi har et par gange brugt ærter til udlæg af engrapgræs, og der er ingen tvivl om, at det hos os giver det bedste udbytte i engrapgræsset. Vi har dog haft nogle meget dårlige høstvilkår for ærterne i de sidste 3 år, og vi er blevet trætte af at fylde mejetærskeren med jord. I kommende efterår lægger vi derfor engrapgræs ud i vinterhvede. Det giver formentlig lavere udbytte det første år som følge af Reglone-behandling i vinteren. I vores sædskifte fokuserer vi på at bevare og gerne forbedre jordstrukturen. Vi ønsker derfor, at alle marker tager del i frøsædskiftet, og efterafgrøderne sås som regel roer. Målet er således at have 75 ha frø til høst, fordelt på engrapgræs, strandsvingel, og på jorde med højere ukrudtstryk også rødsvingel. Vi ligger meget tæt på halmkraftværket i Sakskøbing, men har foreløbigt valgt at nedmulde byghalmen, idet vi mener, at halmen på langt sigt gør større nytte her.

2 2 af :20 Driftslederen ved den nye Fendt 716 fra 2000 og den nu 18 år gamle i baggrunden. Markplan ha hvede 58 ha roer 52 ha maltbyg 35 ha engrapgræs 40 ha rødsvingel 24 ha brak Såning af fabriksroer i foråret 2003 Opharvning forud for roer. Gødningsplan Gødningsplanen er bygget op omkring anvendelse af ammoniak, idet vi er med i DNI. Vi bruger ammoniak på vårbyg og roer. Til hveden anvendes dog en fast kvælstofgødning og fast PK gødning på grund af de mange sten på ejendommen. Til frøet bruger vi fast kvælstofgødning med svovl.

3 3 af :20 Maskinpark Fendt 816, 200 HK (02) Fendt 716, 160 HK (00) Fendt 612, 160 HK (85) Fendt 308, 80 HK (85) Manitou, 13 m telelæsser, bl.a. til udlejning (01) MF 40, 22¹ mejetærsker (98) Kverneland 6-furet vendeplov (96) Väderstad 8 m såbedsharve (01) Kuhn 4 m rotorharve m/accord skiveskærssåmaskine (03) Lindus 24 m, 4000 liter (01) Kleine 12-rk. roesåmaskine (98) Kuhn frøpudser, slageklipper (01) Tim 3-rk. roeoptager (97) Bredal B2 gødningsspreder (92) Alsidig Varia 13 tons højtipvogn (97) Alsidig Varia vognen er nyttig til transport af alt fra frø, korn, roer og som her til kunstgødning Roeoptageren og andre investeringer Roeoptageren købte vi brugt i vinteren Den har kun taget 200 ha op, så vi regner med, at den kan holde 5 sæsoner til. Grunden til at vi valgte denne løsning frem for at få taget op med en 6-rækket fra en maskinstation, skyldes flere ting. For det første passer det med mandskabet, at vi selv tager op. Dernæst har vi så stor kapacitet, at vi kan køre når forholdene er optimale, og dermed mindske strukturskaderne. Hvis man valgte den 6-rækkede løsning, ville maskinstationen komme én dag hver 14. dag, også selv om det har regnet 40 mm dagen forinden, hvorved risikoen for strukturskader øges væsentligt. Vi mener endvidere, at jordprocenten er væsentligt lavere med den 3-rækkede Tim roeoptager frem for den 6-rækkede. Slutresultatet er, at vi kan tage roerne op til samme pris, som hvis vi valgte den 6-rækkede løsning, og vi kan beholde en medarbejder i efteråret. Dette kan vel og mærke kun gøres, fordi vi valgte at købe en brugt roeoptager. Vi påregner ikke større investeringer i maskinparken de første par år. I år købte vi rotorsættet og var igennem overvejelserne, om vi skulle hoppe med på "Rapid-bølgen". Vi valgte den konservative løsning, idet den passer bedst til vores maskin- og mandskabskapacitet. Vi savner dog muligheden for placeret gødning, hvor nedfældning af ammoniak dog giver næsten samme virkning. Sprøjtarbejde med Lindus en tidlig morgen i hvede. Hvedehøsten 2003 i fuld sving. Mandskab Mandskabet består af 1 driftsleder, 1 traktorfører og 1 elev.

4 4 af :20 Jagtvæsen og naturhensyn Jagten er lejet ud, og der drives et professionelt jagtvæsen med udlejning ag jagter i efteråret, og der har igennem en årrække været afholdt mange markprøver for Tysk Ruhår. Der søges i driften af landbruget og brakarealerne at optimere vegetationssammensætningen med henblik på, at give gode forhold for vilde agerhøns, fasaner, harer og råvildt. I 2002 havde vi således besøg af en engelsk ekspert på området, og samtidig udarbejdede en skovteknikerelev en naturplan for Agerup. En af de aktuelle opgaver efter høst var udgravning til en 1/2 ha stor sø på Agerup, hvilket gav fast arbejde i 2 uger med flytning af m3 jord. Vor naturplan Naturplanen indeholder en mængde forslag til forbedringer af naturtilstanden, der kan etableres for relativt få midler. Det er meningen at planen tages frem en gang om året, og der vælges til og fra ud fra de stillede forslag. I de sidste 5 år har vi lavet 4 nye remisser, 3-4 kilometer hegn, plantet allétræer og 4 ha ny skov. I 2003 har vi specielt prøvet at gøre noget for de vilde agerhøns, ved at så en blanding af boghvede, honningurt og stauderug. Blandingen skulle give optimal mængde insekter, der er uundværlig føde i de første 14 dage af kyllingernes liv. Til efteråret vil vi opstille et antal mindre foderautomater som vinterfodring til agerhønseparrene. Et andet af efterårets projekter er etablering af en sø på 0,5 ha, tæt på avlsgården. Også æstetiske hensyn Ud over naturhensyn tages også mange æstetiske hensyn. Der er således i vid udstrækning plantet hegn langs yder-grænserne for at skærme mod motorvejen og industriområderne ved Sakskøbing, og der er etableret skov omkring bygningskomplekset. Det er ikke altid nemt at kombinere rationel landbrugsdrift med komplicerede naturhensyn og æstetik, men det er en udfordring, som vi tror bliver af større og større vigtighed. Vi mener, at disse tiltag vil være med til at forøge ikke alene ejendommens værdi, men også ejerens og medarbejdernes glæde ved at arbejde på stedet. Dernæst har det også en betydning med god samvittighed at kunne vise gården frem for folk uden landbrugsmæssig baggrund. Skovbruget Skovbruget drives traditionelt, men uden juletræer og pyntegrønt, idet der er for stor naturlig opvækst af løvtræer. I fremtiden vil skoven blive mere og mere domineret af løvtræer, som jo regenerer sig naturligt, men der vil også blive plantet sitkagran og rødgran som dække til råvildt og fasaner. Vindmøller Der er placeret 3 Neg-Micon vindmøller på Agerup, hvoraf vi selv ejer den ene. Møllerne er sat op i foråret 1997, og har således produceret i 6 år. Ved årsskiftet nåede vi fuldlasttimer, hvorfor afregningen pr kgwatt nu udgør ca. 40 øre mod tidligere 60 øre. Ud over at gearet er blevet renoveret, har der ikke været væsentlige driftsforstyrrelser, og vi har været meget tilfredse med investeringen, som selv med den lavere afregning bidrager væsentligt til det samlede årlige dækningsbidrag.

5 5 af :20 Knusning af brokker i.f.m. etablering af en m2 stor oplagringsplads til hjælpematerialer, maskiner, roer o.s.v. Arbejdet blev udført af Henrik Haves Maskinstation ved Næstved, med en ny stenknuser fra det italienske firma Agrimurge S.n.c., som man med stor succes har testet for importøren, Præstbro Maskiner A/S. Fremtid Med henblik på at optimere den økonomiske drift har vi i mange år deltaget i Patriotisk Selskabs årlige sammenligninger. En gang om året sætter vi os ned, og gennemgår analysen og vurderer, hvor vi kan gøre tingene bedre. Vi fokuserer blandt andet på at holde lave maskinomkostninger i forhold til dem vi sammenligner os med. Som eksempel kan nævnes, at afskrivningerne på vores Fendt 612 har været 5% om året i de 18 år vi har haft den, mens årlige vedligeholdelsesudgifter ikke har været højere end gennemsnittet. Vi bruger også Patriotisk Selskabs sammenligninger til at vurdere, hvorvidt vores økonomiske resultater er acceptable, eller om vi f.eks. burde søge maskinsamarbejde med andre landmænd. Aktuelt er vores konklusion, at et forpligtende maskinsamarbejde skal rumme meget indlysende fordele for at kunne opveje de negative sider, som vi vurderer til at være ringere maskinstandard og dermed større afskrivninger end vi aktuelt har, samt ringere vedligeholdelse af bygninger og omgivelser, hvilket rummer en risiko for et langsigtet værditab på ejendommen. Det er klart, at en reformering af EU¹s landbrugspolitik måske vil ændre vores holdning på dette område. TILBAGE Morten Mark og Otto Reventlow

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

I et storladent herregårdslandskab ved landsbyen Torslunde, mellem Greve og Taastrup og blot 18 km fra Rådhuspladsen, ligger godset Benzonsdal.

I et storladent herregårdslandskab ved landsbyen Torslunde, mellem Greve og Taastrup og blot 18 km fra Rådhuspladsen, ligger godset Benzonsdal. // Maskinstationen og Landbrugslederen I et storladent herregårdslandskab ved landsbyen Torslunde, mellem Greve og Taastrup og blot 18 km fra Rådhuspladsen, ligger godset Benzonsdal. M&L havde først i

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

Ammekøer som naturplejere

Ammekøer som naturplejere Ammekøer som naturplejere Dansk Kødkvægs Årsmøde 28. februar 2011 Ammekoproducent Anni Assenbjerg Assenbjerg Highland Cattle, Give N Naturpleje t l j h har mange fformer Fra ekstensivt drevet landbrug

Læs mere

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen Den ideelle maskinpark Vær konkurrencedygtig, 20%

Læs mere

Holmegaard Gods. Et stort areal

Holmegaard Gods. Et stort areal Holmegaard Gods Det er først i december, og M&L er på vej til ét af Danmarks godser på Sjælland tæt ved Næstved. Vejret er ikke just smukt denne dag, det er gråt, regnfuldt og faktisk lidt trist! Men,

Læs mere

I det frugtbare og flade agerland der præger området syd for Nakskov på Vestlolland ligger de to godser

I det frugtbare og flade agerland der præger området syd for Nakskov på Vestlolland ligger de to godser // Maskinstationen og Landbrugslederen Rudbjerggaard og Fredsholm Godser Rudbjerggaards fine hovedbygning i bindingsværk. I det frugtbare og flade agerland der præger området syd for Nakskov på Vestlolland

Læs mere

og udendørsarealer m.v., således at godset i dag fremstår i en særdeles fornem stand.

og udendørsarealer m.v., således at godset i dag fremstår i en særdeles fornem stand. // Maskinstationen og Landbrugslederen Trinderup Gods Lidt vest for Hobro, i et smukt kuperet terræn med en del enge, åer og skove ligger det 1.050 ha store gods Trinderup. Godset har siden 1988 været

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

Ammekøer som naturplejere

Ammekøer som naturplejere Ammekøer som naturplejere Dansk Kødkvægs Årsmøde 28. februar 2011 Ammekoproducent Anni Assenbjerg Assenbjerg Highland Cattle, Give N Naturpleje t l j h har mange fformer Fra ekstensivt drevet landbrug

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

På den allersydligste del af Lolland få kilometer fra færgebyen. Rødby Havn, på flade inddæmmede arealer, ligger godset Lidsø

På den allersydligste del af Lolland få kilometer fra færgebyen. Rødby Havn, på flade inddæmmede arealer, ligger godset Lidsø // Maskinstationen og Landbrugslederen På den allersydligste del af Lolland få kilometer fra færgebyen Rødby Havn, på flade inddæmmede arealer, ligger godset Lidsø som M&L havde lejlighed til at gæste

Læs mere

Hvidkilde Gods. Dagen, hvor M&L er på besøg, starter omkring et stort bord i godskontoret, der ligger i den østlige ende af den store hovedbygning.

Hvidkilde Gods. Dagen, hvor M&L er på besøg, starter omkring et stort bord i godskontoret, der ligger i den østlige ende af den store hovedbygning. // Maskinstationen og Landbrugslederen Hovedbygningen bliver både brugt til godskontor og beboelse. Hvidkilde Gods Alle, der har været på Sydfyn og har kørt turen fra Svendborg mod Faaborg, har uden tvivl

Læs mere

Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012

Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012 1 Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012 Arne Høegh Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Stinelund... 4 Kristiansminde...

Læs mere

Knudsen Akeleye, hvis slægt ejede den dengang firelængede bindingsværksgård frem til

Knudsen Akeleye, hvis slægt ejede den dengang firelængede bindingsværksgård frem til // Maskinstationen og Landbrugslederen I et smukt kuperet kulturlandskab lidt udenfor Glamsbjerg på Vestfyn, omkranset af store løvskove, ligger godset Krengerup som M&L havde lejlighed til at besøge sidst

Læs mere

Axial Flow gnasker sig gennem høsten

Axial Flow gnasker sig gennem høsten Salling-traktor.dk Nordvestjysk-traktor.dk Axial Flow gnasker sig gennem høsten Hos Goul Agro i Brøndum på Salling, er det en CaseIH Axial Flow 9120 der tager sig af høstarbejdet og dette gør den til UG,

Læs mere

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Gennemgang af: Regler MFO / Pligtige Kort gennemgang Reduktion - Krav til efterafgrøder Vær obs på hvilke forhold kan være afgørende? Etablering Resultater

Læs mere

// Maskinstationen og Landbrugslederen

// Maskinstationen og Landbrugslederen // Maskinstationen og Landbrugslederen Lidt uden for Kværndrup på den sydlige del af Midtfyn ligger godset Egeskov, der vel nok mest er kendt for sine turistattraktioner der bl.a. omfatter stedets fine

Læs mere

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår VELKOMMEN TIL Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår Lisbeth Shooter Jan Nielsen Kristian Petersen Introduktion Lisbeth Shooter, chefkonsulent og i dag ordstyrer Jan Nielsen, planteavlskonsulent

Læs mere

Kend dine maskinomkostninger

Kend dine maskinomkostninger Kend dine maskinomkostninger Omkostninger til arbejde og maskiner er en væsentlig post for planteavlerne. En maskinanalyse giver dig mulighed for at vurdere niveauet for omkostninger og sætte fokus på

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Hvor tjener du penge på planteavlen?

Hvor tjener du penge på planteavlen? Hvor tjener du penge på planteavlen? 1 Disposition Tal fra analysen Pløjefri dyrkning Mulige årsager til forskel i DB? Hvad kendetegner dem som ligger bedst? Hvor skal fokus være fremadrettet? 1 18.000

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

// Maskinstationen og Landbrugslederen

// Maskinstationen og Landbrugslederen Søvang Gods A/S >> Set i historisk perspektiv er Søvang Gods ved Højslev nær Skive en meget ung bedrift der først opstår i 1872 i forbindelse med afvandingen af den daværende Tastum Sø. Vi havde for nylig

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Kvartalsopgaver. Kvartal 1.

Kvartalsopgaver. Kvartal 1. Kvartalsopgaver. Kvartal 1. Foder: I skal foder jeres køer, kvier og kalve. Køernes og kviernes foder består af grovfoder (tungt fordøjeligt og tilskudsfoder (let fordøjeligt). Grovfoderet kommer fra majs-

Læs mere

Hvordan bliver vi bedre til Efterafgrøder? Kristian Thomsen, Planteavlskonsulent

Hvordan bliver vi bedre til Efterafgrøder? Kristian Thomsen, Planteavlskonsulent Hvordan bliver vi bedre til Efterafgrøder? Kristian Thomsen, Planteavlskonsulent Hvordan skal vi lave efterafgrøder der lykkes? Udfordringer i 2015 Hvordan etablerer vi efterafgrøder? Hvad får vi ud af

Læs mere

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Markbrug nr. 283 September 2003 Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Peter Sørensen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Lindegaard. Driftsfællesskabet Stougaard I/S blev dan-

Lindegaard. Driftsfællesskabet Stougaard I/S blev dan- // Maskinstationen og Landbrugslederen De engagerede og driftige brødre Jørgen og Ulrik Stougaard, Driftsfællesskabet Stougaard I/S, driver storlandbrug, maskinstation og har svineproduktion samt vognmandsforretning.

Læs mere

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Disposition Formål hvad er pointen? Analyser af produktionsøkonomi planteavl Målet med planteavl

Læs mere

skoven NATUREN PÅ KROGERUP

skoven NATUREN PÅ KROGERUP skoven NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed. v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice

Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed. v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice Etablering af vinterraps - stil skarpt på dit såbed v/ Karen Linddal Pedersen, Planteavlskonsulent, Centrovice Formålet med demoen At fastslå, hvilket eller hvilke såsystemer, der klarer sig bedst på varierende

Læs mere

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Både og versus enten eller

Både og versus enten eller PLØJNING ELLER PLØJEFRI? Sammenligning af udbytter, kapacitet og omkostninger Maskinkonsulent Christian Rabølle Både og versus enten eller Meget få, som kun pløjer eller kun pløjefri Flertallet pløjer,

Læs mere

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Vildtagre til glæde for dyr og mennesker 3 Gør hjortevildtet til faste gæster året rundt 4 Optimale forhold for fuglevildtet 8 Anlæg af vildtagre 10 Udarbejdet

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres 2016 V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion INDHOLD Hvorfor er maskinøkonomi vigtigt? Hvad viser en maskinanalyse Udtræk fra maskinanalyser

Læs mere

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Birte Boelt & René Gislum Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg Anvendelse af efter- og grøngødningsafgrøder Gennem de seneste 10-15 år

Læs mere

Vi er nu i et område begunstiget med noget af Danmarks fedeste og bedste landbrugsjord, hvilket tydeligt kan observeres på vej til Vilhelmsdal.

Vi er nu i et område begunstiget med noget af Danmarks fedeste og bedste landbrugsjord, hvilket tydeligt kan observeres på vej til Vilhelmsdal. Vilhelmsdal På Falsters nordvestlige side, lige inden byen med det velklingende navn, Guldborg, ligger gården fra 1840, Vilhelmsdal, ejet af Henrik Lundin Larsen. Vi er nu i et område begunstiget med noget

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden?

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Vestermølle Tirsdag den 29. januar 213 Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk Indhold

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

Hovedbygningen på Frederiksdal. Stensgaard set fra haven. Gården Nøjsomhed

Hovedbygningen på Frederiksdal. Stensgaard set fra haven. Gården Nøjsomhed Agrifos I/S Bogstaveligt talt så lang man kan komme nordvest på Lolland, helt ud til Langelandsbæltet, på noget af Danmarks absolut bedre og dyrkningssikre landbrugsjord i området nord for Tårs Færgehavn,

Læs mere

LANDBRUGETS RAMMEVILKÅR. Bilag til Jægerforbundets input til NATURPAKKEN

LANDBRUGETS RAMMEVILKÅR. Bilag til Jægerforbundets input til NATURPAKKEN LANDBRUGETS RAMMEVILKÅR Bilag til Jægerforbundets input til NATURPAKKEN NATURPAKKE DANMARKS JÆGERFORBUND ARBEJDER FOR MEST MULIG JAGT OG NATUR 3 INDHOLD RAMMEVILKÅR - HVERDAGENS FORHINDRINGER I LANDBRUGET...

Læs mere

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 731-2009 Annual Report Partiel bearbejdning Strip tillage Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

statens midler og fik frataget sine besiddelser. I en periode under Henrik Müllers eje

statens midler og fik frataget sine besiddelser. I en periode under Henrik Müllers eje // Maskinstationen og Landbrugslederen Kattrup Gods Kattrup Gods ligger lige midt i et smukt kuperet land- og skovområde på kanten af Åmosen, mellem Jyderup og Ruds-Vedby på Vestsjælland. Ejendommen har

Læs mere

http://ll25.lmadata.dk/index.php/gardbeskrivelser/item/138-gyldenstee...

http://ll25.lmadata.dk/index.php/gardbeskrivelser/item/138-gyldenstee... Gyldensteen Gods landbrugslederen 1 af 5 09 august 2004 G-H Skrevet af Anne K. Jægum Møller Rundt på Gyldensteen Lørdag den 2. juni 2007 afholdt Landbrugslederen bedriftsbesøg og Årsmøde på Gyldensteen

Læs mere

Aagaard Gods. Dannet af Aagaardene. Et af udlejningshusene til Aagaard.

Aagaard Gods. Dannet af Aagaardene. Et af udlejningshusene til Aagaard. Maskinstationen og Landbrugslederen ren Aagaard Gods Lidt nord for Gørlev mellem Tissø og Storebælt ligger Aagaard Gods som ejes af Gregers Hellemann, 6. generation af familien på stedet. Den primære aktivitet

Læs mere

Rationel drift med 150 ammekøer. Kødkvægproducent Nicolai Bjerre, Naur Kødkvægrådgiver Michael Bonde Nielsen, Heden & Fjorden

Rationel drift med 150 ammekøer. Kødkvægproducent Nicolai Bjerre, Naur Kødkvægrådgiver Michael Bonde Nielsen, Heden & Fjorden Rationel drift med 150 ammekøer Kødkvægproducent Nicolai Bjerre, Naur Kødkvægrådgiver Michael Bonde Nielsen, Heden & Fjorden Historie om Overlund Ditte og Nicolai overtog ejendommen i januar 2007 Parret

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Rydning af skov i bondestenalderen

Rydning af skov i bondestenalderen Figur 1: Arkæologer klædt i stenaldertøj brænder et stykke skov. De vil finde ud af hvordan bønderne i stenalderen fik nye marker. Rydning af skov i bondestenalderen I bondestenalderen begyndte man at

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

Naturplan Ånæssegård okt. 2009

Naturplan Ånæssegård okt. 2009 1 Naturplan Ånæssegård okt. 2009 V. Niels Peter Ravnsborg Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Remiser og tilag

Læs mere

Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion. v/ Jørgen Møller Andersen

Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion. v/ Jørgen Møller Andersen Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion v/ Jørgen Møller Andersen Jeg er 45 år. Har en faglig bred uddannelse på flere landbrug i Danmark USA og England. Har driftsleder uddannelse

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Fremtidens leder i landbruget Planteavl en vigtig del af en landbrugsbedrift v. Plantekonsulent Peter Bach Nikolajsen

Fremtidens leder i landbruget Planteavl en vigtig del af en landbrugsbedrift v. Plantekonsulent Peter Bach Nikolajsen Fremtidens leder i landbruget Planteavl en vigtig del af en landbrugsbedrift v. Plantekonsulent Peter Bach Nikolajsen Lidt om LMO planteavl 45 planteavlskonsulenter Mark- og gødningsplan EU-ansøgning Markbesøg

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Wedellsborg Gods. og 1500-tallet.

Wedellsborg Gods. og 1500-tallet. Wedellsborg Gods I smukke og naturskønne omgivelser på de vestfynske halvøer Wedellsborg Hoved og Fønsskov, med vige og fjorde ud til Lillebælt, ligger det store gods Wedellsborg. Arealerne omfatter ca.

Læs mere

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S SAMSØ ØKOJORD A/S VISION På Samsø har vi valgt en ny vej for landbruget. Vi har stiftet en jordbrugsfond med det formål at købe jorden fri til økologi og fremtidssikre bæredygtigt landbrug Jordbrugsfonden

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 hos Bjarne Viller Hansen, Bording http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_dk.htm Skræddersyet opgradering

Læs mere

SE VORES GODE VINTER- EFTERSYNSTILBUD Læs mere på side 15. GODE TILBUD FRA SALGS- AFDELINGEN Læs mere i Magasinet

SE VORES GODE VINTER- EFTERSYNSTILBUD Læs mere på side 15. GODE TILBUD FRA SALGS- AFDELINGEN Læs mere i Magasinet GODE TILBUD FRA SALGS- AFDELINGEN Læs mere i Magasinet VI SER STADIG FREMAD Læs mere på side 2 SE VORES GODE VINTER- EFTERSYNSTILBUD Læs mere på side 15 DELTAG I VINTEREFTER- SYNSKONKURRENCEN Læs mere

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Brattingsborg Gods. Historie. Af Søren Jægerum Møller

Brattingsborg Gods. Historie. Af Søren Jægerum Møller Brattingsborg Gods Af Søren Jægerum Møller Midt i det smukt kuperede landskab med store marker, skove/krat og talrige Gravhøje/stendysser, på sydspidsen af Samsø, ligger Brattingsborg Gods. M&L havde i

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

Dansk biomasse til bioenergi og bioraffinering. Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi

Dansk biomasse til bioenergi og bioraffinering. Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi Dansk biomasse til bioenergi og bioraffinering Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi Myter og paradokser om biomasseproduktion Den samlede mængde biomasse er en fast størrelse Øget produktivitet på

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner Kan en efterafgrøde fange 1 kg N/ha? Arter N tilgængelighed Eftervirkning Kristian Thorup-Kristensen DJF Århus Universitet September 28 Efterafgrøder i Danmark Vandmiljøplaner 8 til 14% af kornareal rug,

Læs mere

Stikord fra dialogen i gruppe 1: Deltagende udvalgsmedlem: Guri Bjerregaard

Stikord fra dialogen i gruppe 1: Deltagende udvalgsmedlem: Guri Bjerregaard Stikord fra dialogen i gruppe 1: Deltagende udvalgsmedlem: Guri Bjerregaard Der er nogle etiske dilemmaer - sponsorater åbner op for ulighed i dagtilbuddene Om mad: Det er vigtigt at maden bliver produceret

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret Foto: Inger Bertelsen, Videncentret Der produceres 16-17.000 slagtesvin i de ejede stalde 15.000 købes ved nabo 2.000 købes ved bror Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Foderhandel og foderkontrakter

Foderhandel og foderkontrakter Foderhandel og foderkontrakter Christina Fensholt-Hansen LandboSyd Svinerådgivning og Morten Haahr Jensen Landscentret, Plan & Miljø Landscentret Hvor vigtig er en handel til mange penge? Køb af traktor

Læs mere

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Økologisk jordbrug er afhængig af et frugtbart samspil mellem jord, afgrøder og husdyr. Sammensætningen af sædskiftet er

Læs mere

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Peter Mejnertsen, - 74 - Økologisk dyrkning af proteinafgrøder v/ Peter Mejnertsen Produktionen af økologisk protein har hele tiden været interessant, men med indførelsen

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK Michael Højholdt Mikkel Gejl Hansen Aabenraa 5. juni 2017 INDHOLD 1. Formål med FMS og anvendelse af FMS 2. Indsamling, validering og anvendelse

Læs mere

Soto Real Eksklusiv fuglejagt i Spanien

Soto Real Eksklusiv fuglejagt i Spanien Side 1 af 6 Soto Real Eksklusiv fuglejagt i Spanien Spanien betegnes ikke uden grund som et af Europas allerbedste jagtlande. Herregården Soto Real, nær byen Sevilla, i det utrolig smukke Andalusien lever

Læs mere

Transport og logistik

Transport og logistik xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Transport og logistik 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at optimere transporten i forbindelse med høst på ejendommen. Resultaterne skal anvendes i

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Gunderslevholm. Landbruget Planteavlen på godset omfatter i dag 922 ha, der fordeler sig med 500 ha på Gunderslevholm

Gunderslevholm. Landbruget Planteavlen på godset omfatter i dag 922 ha, der fordeler sig med 500 ha på Gunderslevholm // Maskinstationen atione n og Landbrugslederen ren Gunderslevholm I et smukt og skovrigt istidslandskab syd for Tystrup Sø på det centrale Sydsjælland ligger godset Gunderslevholm. Udover land- og skovbrug

Læs mere

Aktuelt om planteproduktionen. Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion

Aktuelt om planteproduktionen. Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion Aktuelt om planteproduktionen Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion Grundsten Vi brænder for bønder Høj faglighed og i front med ny viden Sørge for at nogen opdager det Tæt samspil med rådgivning og

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 Vækstmuligheder for danske svineproducenter Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 28.01.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt Docuwise og nummer via 'Vis' / 'Hoved- & Sidefod' Side 2 Side Side 4 Udbud og efterpørgsel

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Strategi for eftersåning. Henrik Romme, Agronom

Strategi for eftersåning. Henrik Romme, Agronom Strategi for eftersåning Henrik Romme, Agronom Optimér udbyttet af eftersåning Det er en kamp for nye kimplanter at få etableret sig i eksisterende græs Frøvalget er afgørende for det gode resultat! 4turf

Læs mere

Nørbys Grøntsager www.norbysgrontsager.dk

Nørbys Grøntsager www.norbysgrontsager.dk Nørbys Grøntsager på Stevns, ca. 15 km. syd for Køge Mit navn: Ole Nørby Familien: Karen Nørby, Rasmus 14 år, Peter 11 år I familiens eje siden 1933. Nu tredje genration. Økologisk siden 2000 24 ha. alsidig

Læs mere

Maskinfællesskaber i praksis. Er det vejen frem til bedre økonomi i planteavlen, eller blot en døgnflue?

Maskinfællesskaber i praksis. Er det vejen frem til bedre økonomi i planteavlen, eller blot en døgnflue? Maskinfællesskaber i praksis Er det vejen frem til bedre økonomi i planteavlen, eller blot en døgnflue? Der findes flere modeller Fælles udnyttelse af enkelte maskiner som stubharve, gyllevogn o.lign.

Læs mere

Hvor gode er de gode?

Hvor gode er de gode? Hvor gode er de gode? Hvis gennemsnittet havde samme nettoudbytte som Top-10 - Var hverdagen lidt lettere 570 ha x 3647 kr/ha = 2,08 mill.. Hvor er det forskellene viser sig i praksis, og hvad kan du som

Læs mere

Jeg har god økonomi i min kødkvægsproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Jeg har god økonomi i min kødkvægsproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Jeg har god økonomi i min kødkvægsproduktion Dansk Kvægs kongres 2007 Tema 4 Gårdejer Henning Olesen, Slagelse Min baggrund Gift i 1960 Selvstændig landmand med alsidig bedrift Salg af malkekøer / start

Læs mere

Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber

Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til

Læs mere

Din lokale totalleverandør

Din lokale totalleverandør Din lokale totalleverandør Landbrug Industri Privat Bejstrup Maskinstation A/S Per Kold Kristiansen, Bejstrup Maskinstation Finn Jensen, Bejstrup Vognmandsforretning Bejstrup Maskinstation A/S er rygraden

Læs mere