Internettet som ny medieplatform for de klassiske broadcast medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internettet som ny medieplatform for de klassiske broadcast medier"

Transkript

1 Internettet som ny medieplatform for de klassiske broadcast medier strategix.dk Selvom det her næppe er nødvendigt at beskrive hele internettets historie i detaljer kan det ikke gentages for ofte, at internettet repræsenterer et helt afgørende paradigmeskift i forhold til anvendelse og udvikling af de såkaldte elektroniske medier. Samtidig er udviklingstakten så hurtig, at løbende analyser af teknologi og marked skal opdateres nærmest månedligt. Alle analyser p.t. indikerer dog klart, at fremtiden i mindre grad handler om nye teknologiske fremskridt, end om at udnytte de teknologier, der allerede eksisterer. De kommende 1-3 år vil derfor byde på evolution og ikke revolution. Åbenhed Det vigtigste budskab er åbenhed på distributionsplatformene såvel som på indholdssiden og omkring protokoller og rettigheder, hvor sidstnævnte (herunder især privacy og copyright) er under opbrydning normativt såvel som forretningsmæssigt. Det er det sociale fænomen i begrebet web 2.0, der driver denne udvikling. Det er dog relevant allerede indledningsvis at pege på, at radio dels er et naturfænomen (radiobølger som bæremedie for alt digitalt indhold - dvs. lyd, tekst, data og billeder i form af klassisk radio og fjernsyn og trådløs tele- og datakommunikation som mobiltelefoni og trådløs bredbånd) - og dels, at det er den historisk betingende teknologiske udvikling, som har haft betydning for, at begrebet broadcast selv i dag dominerer denne del af de elektroniske medier. Internet og trådløs datakommunikation er på vej til at ændre dette, men det vil ikke ske over night, for der er tale om opbygning og implementering af globale infrastrukturer, der tidligere for radio og tv har taget år. Derfor er det også værd at skelne mellem, hvad der teknologisk kan lade sig gøre og den hastighed hvormed det bliver implementeret og accepteret i massemarkedet. Selv om digitaliseringen (og i særdeleshed udviklingen omkring internet og mobile) går stærkt, så er det ligeledes værd at erindre, at denne udvikling samtidig også betyder enorme ændringer på de sociale og forretningsmæssige områder, hvor det går knapt så stærkt. Men det vil ændre brugeradfærden og anvendelsen af medier og det vil ændre de traditionelle forretningsmodeller. Alle tilgængelige markedsdata indikerer og alle analyser bekræfter, at 30 % af internetbrugerne anvender nettet til ugentlig radiolytning. Og dette tal vil være jævnt stigende. Dels fordi flere anvender internettet til mediebrug, og dels fordi internettet er ved at blive allestedsnærværende. Det må forventes, at brugerne vil opfatte bredbånd og trådløst internet og mobiltelefoner som en parallel til det klassiske broadcast netværk selvom dette ikke er tilfældet i teknologisk forstand, men der vil gå endnu nogle år før en sådan parallel er en realitet med samme bekvemmelighed (og økonomi) som den broadcast tilbyder i dag nemlig: tænd og du er på. Mediekonvergens Mediekonvergens var den første bølge, der karakteriserede de mange fysiske distributionsnetværks sammensmeltning til i princippet ét samlende netværk. Dét de fleste kender som TCP/IP (Internet Protokol). Betegnelsen IP dækker dog over meget mere. Selvom forskellige brancher i dag vedhæfter deres gammelkendte betegnelse f.eks. IPTV og IPDC (datacast) er dette ikke et udtryk for, at internettet blot er en parallel og sammenlignelig distributionsplatform. IP er en helt anderledes teknologisk forudsætning. Det er også et faktum, at de klassiske medier (radio & tv) startede med at anvende internettet som en supplerende distributionskanal til pc modtagelser. Det stillede ikke bare krav til indholdsleverandørens evne og nyt udstyr til at dataoverføre (webcaste/ streame vs. broadcaste), men også til modtagerens båndbredde og adgang til internet, hvor kvaliteten var afhængig af antallet af samtidige brugere. Lyd i digitalt format fylder (i modsætning til video) en forholdsvis lille datamængde fra 64 Kbps til 256 Kbps (afhængig af kvalitet fra mono tale til f.eks. musik i fuld stereo). Den typiske afspilningshastighed er 128 Kbps, der generelt opfattes som god kvalitet 1. Komprimering af lyd og billeder i digitalt format sker efter en de facto standardiseret algoritme, der kendes som MPEG 2. Denne udvikling har været drevet af industrien og broadcasternes digitaliseringsproces. Det er dog ikke de klassiske broadcastere, der fremover har kontrol med udviklingshastigheden på audio og video området. Det er derimod chip-fabrikanterne, der sammen med udviklingen af forbrugerelektronik har overtaget denne rolle og som dermed de facto dikterer indholdsindustrien og netværksoperatørerne til at finde nye forretningsstrategier. Igennem de sidste år har mediekonvergens således delt sig (om end i parallelle og samtidige udviklingstrends) og fremtiden handler om båndbredde, mobilitet og naturligvis indhold. Sammensmeltningen af de gamle netværksinfrastrukturer til et IP baseret Next Generation Network er på vej til at blive en realitet (se figur på næste side). Det er dog også væsentligt at forstå, at internettet reelt er et klassisk 2-vejs telekommunikationsnetværk dvs. 1:1 til forskel fra de klassiske broadcastsystemer, som er 1:mange, hvor alle modtager det samme signal på samme tid, men uden en returvejskanal. Netop returvejsproblematikken har i mange år været broadcast industriens akilleshæl i forbindelse med tilbud om interaktivitet (dvs. involvering af brugeren). Internettet underminerede fuldstændig denne teknologiske pro- 1 Der er en løbende og reelt uinteressant diskussion blandt lydteknikere og lyd fanatikere om dette. 2 Der er meget hype om udviklingen af komprimeringsteknologier og analysen indeholder mængder af materialer om MPEG. Det bør dog bemærkes, at denne udvikling ikke følger Moores Lov på samme måde som chip udviklingen - om end MPEG udviklingen selvfølgelig kan siges at være eksponentiel. Carsten Corneliussen, strategix.dk april 2008 (rev.)

2 Internettet som ny medieplatform for de klassiske broadcast medier side 2 af 6 tilbyder de facto hastigheder for dataoverførsler på op mod 7-8 Mbps i form af trådløst eller mobilt internet. De nye bredbåndsoperatører, der anvender fiberoptik, har per definition ingen øvre grænser for hastighed. Alle de nævnte parter markedsfører digitalt og bredbånd massivt og i voldsom prismæssig konkurrence, og det betyder, at ingen forbrugere længere er i tvivl om, at netop datakapacitet er en forudsætning for den nye digitale medieverden. Mobilitet blemstilling ved at være født med interaktivitet. Til gengæld var nettet i starten temmelig begrænset af den reelle båndbredde baseret på samtidigheden af brugere, fordi kapaciteten i adgangspunkterne og på serverne hos indholdsudbyderen var begrænset. Internettet er pga. den underliggende telestruktur et globalt datanetværk, der er forbundet via en række såkaldte internet service providere (ISP - i øvrigt typisk de store teleselskaber), der udveksler (data)trafik med hinanden via såkaldte routere (hvad der kan sammenlignes med telefoncentralernes omstillingsudstyr (switching) i det klassiske telenet). Internettets udvikling var (og er fortsat) fuldstændig afhængig af, at mængden af data(trafik) flyder uhindret. Myten om at ingen ejer internettet er til dels en myte. Det er i høj grad ISP erne, der skal foretage investeringerne i routere og adgang til internettet i form af tilstrækkelig båndbredde og opgradering af internettets routere fra IPv4 til IPv6 for at kunne håndtere fremtidens enorme mængder af dataoverførsler. Bredbånd usynkront, men det væsentligste budskab er, at udviklingen p.t. er eksplosiv og eksponentiel. Det er klassisk at foretage sammenligninger mellem USA, Japan, Europa (EU) og resten af verden, men i realiteten er det de nordiske lande, Benelux-landene samt nogle få af de store vesteuropæiske lande som Italien, Frankrig og England, der er ledende på bredbånd. Der findes et utal af opgørelser over hvilke lande og regioner som er bedst eller mest dækket. Disse kan ses i analysematerialer og i en ny og interessant europæisk opgørelse fra IEAA Mediascope af heavy users. Der er generelt enighed om, at bredbånd er på minimum 2 Mbps. Flere af de førende lande tilbyder dog allerede download hastigheder på op mod 20 Mbps på fastnettet og via kabel-tv. Mobiltelefonoperatørerne Overgangen fra den klassiske opfattelse af isolerede netværker til et samlet IP netværk (Next Generation Network) er som nævnt allerede i fuld gang. Den meget tekniske analyse af netværkskonvergensen forklares ikke her, men illustrationen nederst på siden viser, at nogle netværkstopologier er mere velegnede til bestemte formål end andre. Trådløst bredbånd er tillige starten på tilpasning og download af mobilt web-indhold og streaming media. Og det er adgang og båndbredde i brugersituationen, som er nøglen til den fremtidige strategiske betydning. Lige nu er trådløst bredbånd dyrere end fastnet bredbånd, men som det er set så mange gange før, vil dette ændre sig, når hønen-og-ægget situationen brydes. Det er netværksoperatørernes klassiske balancegang. Netværksoperatørerne vil ikke kunne sælge dataabonnementer uden erkendelse af, at kunderne naturligvis vil bruge denne kapacitet. Faktisk vil det være omvendt, nemlig, at konkurrencen om at Den næste internetbølge er bredbånd selvom det fortsat er vanskeligt at opnå enighed om, hvordan bredbånd skal defineres. Overgangen fra analogt modem med max hastigheder på 56 Kbps til udnyttelse af fastnet telefonlinjerne som digitale forbindelser (det, der kendes og markedsføres af teleselskaberne som ADSL med gange større hastigheder) sker globalt meget

3 Internettet som ny medieplatform for de klassiske broadcast medier side 3 af 6 skaffe kunder til det trådløse mobile internet vil tvinge netværksoperatørerne ind i en mere aggressiv prissætning, som så bliver en god spiral for yderligere trådløst internet, og det er dette, der sker netop nu. Den enkeltstående største begivenhed de næste par år vil være den parallelle evolution af alle facetter af mobilt og personligt rum. Personal Media og Me Media er allerede en realitet. Det handler om opfattelsen af, at den personlige device, hvad enten det er en mobiltelefon (PDA smart phone eller Blackberry, iphone, ipod eller lignende), er den vigtigste personlige ejendel og identitet. Og elektronikfabrikanterne følger trop med nye apparater, nye chipset, hurtigere og mere avancerede styresystemer, større hukommelse, større skærme, bedre opløsning osv. Digital radio, video streaming, GPS mapping, internet browsing osv. er alle tjenester og funktionaliteter, der tidligere har været dårligt implementeret i mobiltelefoner, og som alle vil blive præsenteret på ny. Mobiletelefonernes migrering til smartphones (altså ikke helt en erstatning for den personlige bærbare computer, men tæt på) vil drive hhv. trådløst bredbånd og download og forbrug af musik. Forestillingen om at have 3 millioner musiknumre på en personlig device er ikke utopi. F.eks. har Yahoo!Music allerede vist, at download af musik kan gøres gratis med anvendelse af reklamer, og musikindustrien har kapituleret og er på vej til at skrotte de gamle offline distributions- og forretningsmodeller. Men udover denne udvikling, og den tilsyneladende konkurrence mellem de forskellige platforme, er det også væsentligt, at drage en parallel til en anden effekt af internettet, hvor personaliseringen spiller ind. Fænomenet web 2.0 og begrebet sociale netværk er accelereret hastigt i de seneste år. I de første generationer hed dette communities og før det slet og ret portaler. De store communities som MySpace og Facebook er p.t. lukkede systemer. De store musikportaler som f.eks. itunes vil formodentlig forblive lukkede systemer pga. Apple s særlige forretningsstrategi og position. Men hele online musikområdet og DRM (Digital Rights Management) vil falde sammen, og kun lukkede portaler med abonnements-betingelser vil indeholde DRM musik. Men mange nye gratis tjenester og distributionskanaler vil se dagens lys - og blive styrket pga. af denne sociale bølge af deling og åbenhed. Det har længe været både et paradoks og et spørgsmål: Hvordan er det muligt at tjene penge på gratistjenester i et marked af åbenhed? og i realiteten er der kun to realistiske løsninger: 1. Reklame og premium indhold, der enten implementeres som udelukkende reklamesupporteret eller som gratis basic indhold med betaling for ekstra features, eller 2. Reklamesupporteret gratis indhold, men uden reklamer mod betaling. I praksis er nøglen til at tjene penge en stor database med mange brugere, hvormed prisen for reklame bliver mindre, og her er f.eks. de kommercielle radiostationer i en position, hvor de kan udvide deres database og streame indholdet ud på internettet. Men det er også et copyright problem, da rettighedsorganisationerne forlanger yderligere licens for videredistribution, og det kan blive katastrofalt dyrt for mange små radiostationer verden over. Indhold og copyright Den logiske konklusion på den ny bølge af åbenhed er, at enhver medievirksomhed, som ikke endnu har investeret tilstrækkelige ressourcer i dette nye fænomen, vil blive efterladt i den gamle verden. Men hvordan kan nogen overhovedet overveje ikke at anvende det mest universelle kommunikations-instrument nogensinde? Og svaret ligger naturligvis i Content is King-mantraet selvom indhold først rigtig får betydning og perspektiv med internettets konkurrence om brugernes opmærksomhed. De klassiske medier og her især de store nationale public service broadcastere har i hhv. 80 år for radioens vedkommende og 50 år for fjernsynets haft kontrol med udviklingshastigheden baseret på store statslige investeringer i sendenetsinfrastrukturer. Produktionsudstyr og håndtering af den samlede værdikæde: indhold distribution forbrugerudstyr og forbrug har givet broadcasterne kontrol (og i en vis grad monopol) over ejerskabet af kunden. Da de samtidig var de eneste indholdsproducenter, cementerede de således også grunden til mantraet. For de kommercielle videredistributører er forretningsmodellen det klassiske ejerskab af kunden i kabel og satellitleverancen af forskellige pakker til faste månedlige abonnementer. Kun i langsomt tempo er de gamle aktører ved at indstille sig på personaliseringen i form af begrebet on demand (dvs. frit valg, hvor forbrugeren kun betaler for det reelle forbrug). Det er imidlertid indlysende, at netop frit valg princippet kendetegner internettets åbne struktur, og at (for)brugerne end ikke ønsker at indgå i et fast kundeforhold, men alene ønsker adgang, hvor som helst, fra en hvilken som helst type modtager og i enhver brugssituation. Af nedenstående illustration frem-

4 Internettet som ny medieplatform for de klassiske broadcast medier side 4 af 6 går det, at det er indlysende at værdikæden er blevet brudt, og at der fremover snarere vil være tale om et værdikompleks, hvor nye indholdsproducenter og især forbrugerelektronikken (inkl. chip-producenter og softwareudviklere) vil sætte tempoet for den videre udvikling og forandring af mediesektoren. En af de sidste bastioner i det gamle industriregime er copyright. Der er f.eks. intellectual property rights og royalty payments for anvendelse af teknologi, design osv. og ophavsret til distribution af f.eks. opkøbt forfatterskab, film, musik osv. Og det er indlysende, at denne juridiske og forretningsmæssige forudsætning ikke forsvinder hverken af sig selv eller lige med det samme. Men det er også indlysende, at den ikke bevares i den fremtidige elektroniske eller digitale distribution. Det er simpelthen for dyrt og ressourcekrævende at opretholde kontrol med, at erhvervede rettigheder ikke misbruges og dermed på et globalt plan at skulle finde/etablere en instans, der kan sanktionere, hvis der sker overtrædelser i forbindelse med en digital distribution. Radio som traditionelt og nyt medie Denne korte beskrivelse af udviklingen på og omkring internettet sætter rammen for nettets betydning som samlende infrastruktur for alle medier. Internettet er baseret på den globale teleinfrastruktur, hvor alle kan tale med hinanden i både realtid og forskudt tid (time shift og podcast) i form af download). Udviklingen af dette startede med beskedne datamængder og bestemte typer teknologiske dataprotokoller til bestemte typer af terminaler for at ende med en enighed om en de facto IP standard blandt alle aktører om den samme dataprotokol for alle typer terminaler til at transportere data og trafik rundt i nettet og det har skabt et helt nyt horisontalt marked med interoperabilitet og åbenhed. Konkurrenceforholdene er naturligvis ikke er sat ud af kraft. Der er flere forskellige teknologiske protokoller (software) som fortsat er proprietære (copyright) og en fundamental forudsætning (forretningsmodel) for den enkelte virksomheds eksistens. Det har således også været kendetegnende for broadcast industrien, at de har medvirket som aktør i forbindelse med specifikation, design og konstruktion af alle teknologiske elementer i den såkaldte medieværdikæde. Det har i det historiske tilbageblik også været både klogt og nødvendigt og broadcasternes egen organisation, EBU, har haft (og har det naturligvis fortsat) enorm betydning for standardisering og den åbne og horisontale markedsbetragtning bl. a. ud fra hensynet til borgernes investering i radio og tv-apparater (og ikke mindst af hensyn til licensbetalingen og nationalstaternes industripolitik). Det har således været den producerende, pakkende og udsendende broadcaster, som har dikteret vilkårene for både radio og fjernsyn, og det er baggrunden for det kulturelle og sociale islæt, som netop kendetegner dagens opfattelse af klassisk radio og fjernsyn. Og det er således også årsagen til, at modtageudstyret også hedder en radio og et fjernsyn. Selvom det gammeldags radio- og tv-apparat nok fortsat eksisterer mentalt og fysisk, er der en dekonstruktion på vej hvor apparaterne vil bestå af mange separate digitale enheder med mange nye funktionaliteter, der rækker langt ud over den traditionelle sociale og kulturelle anvendelse af de såkaldte elektroniske medier. Det er også værd at erindre, at telekommunikation har eksisteret i den samme teknologiske ramme i snart 150 år, og ligesom med broadcast og radio har givet navn til en telefon. Da telefonen i begyndelsen af 1990erne blev trådløs dvs. mobil blev den til en mobiltelefon, som i dag er slang for en personlig multifunktions device: Det er bl.a. en telefon, et kamera, en GPS, trådløs adgang til internettet (via WAP, GPRS, EDGE, HSPA, turbo 3G, LTE) en mp3 afspiller, en FM (transistor)radio, en (DAB/DMB eller DVB-H) tvskærm, en gameboy osv. I dagens tekniske jargon er både mobiltelefoner, digitale fastnettelefoner, diverse integrerede tv-tunere (set top bokse), CD- og DVD-afspillere, spillekonsoller mv. alle intelligente enheder (computere), der rummer browsere og EPG til personalisering. De multinationale medie- og elektronikvirksomheder og konglomerater kan og vil styre markedet og den teknologiske udvikling, men erkender at markedet er globalt og at tidligere tiders monopoler på teknologiske vilkår er forbi. Alle deltager derfor frivilligt og villigt i internationale standardiseringsprocesser, der bl.a. har afstedkommet åbne standarder som DAB, DVB, MPEG, LAN, WLAN (Wi Fi - IEEE , WiMAX ) mv. Illustrationen herunder viser bedre end ord, hvordan netværkernes topologi og brugerkontekst hænger sammen og tilgodeser brugerens situation, ønske og behov på tværs af alle tidligere teknologiers spændetrøje. De næste standarder, der er på vej, er personlige netværker (BAN og PAN) og hjemmenetværker (HAN), hvoraf sidstnævnte især inkluderer Wi Fi routere. Pointen her er også, at der etableres internationale fora om enhver ny teknologi, og at det er de virksomheder, som har noget at byde på (eller som er i klemme) der deltager. Den strategiske og forretningsmæssige betydning af at koordinere ny teknologi med andre i værdikæden (eller

5 Internettet som ny medieplatform for de klassiske broadcast medier side 5 af 6 snarere i værdikomplekset) er sammenlignelig med, at lagkagen bliver større. Det er derfor også de sidste krampetrækninger fra musikindustriens store gamle virksomheder og Hollywood, vi oplever netop nu, ligesom det er blevet en udtalt erkendelse hos de klassiske broadcastere, at de dels ikke kan opretholde et politisk og reguleret monopol på distribution via de gamle teknologiplatforme, og dels at de faktisk ønsker at levere indhold på de nye netværksplatforme, fordi brugere, borgere og licensbetalerne vil skulle findes her. Radio via internettet og andre platforme Overfor musik- og mobiltelefonmarkedet står udviklingen af klassisk radio broadcast og det klassiske radioapparat, hvad enten der er tale om det avancerede Hi Fi anlæg eller den simple transistor radio i køkkenet. Radioens digitalisering skal dog ikke alene ses som modernisering af hverken infrastruktur eller forbrugerelektronik. Radio er en integreret del af dagligdagen (ligesom tv/fjernsyn er det), men ikke særlig sexet i mediernes egen overvågning og behandling af den digitale udvikling. Radio som konceptuelt begreb, vil ikke forsvinde da det for længst blevet en integreret og universel del af livet. Det er karakteristisk, at radio er tidsbestemt, og har sin egen rytme, som nøje er afstemt med de fleste menneskers dagligdag og gøremål. Peak anvendelser af radio er morgen, på vej i bil (specifik bilradio) eller andet transportmiddel (specifik bærbar radio), på arbejde (en pc) eller andre gøremål som f.eks. madlavning (typisk en køkkenradio) eller f.eks. på byggepladser (en transistor), og om aftenen eller på børneværelser som afslapning, fest eller hobby (Hi Fi eller Boombox el.lign.). Radio er i forvejen personaliseret, fordi det i høj grad er emne og interessebestemt, hvilken station man lytter til. De nationale radiostationer er pga. den teknologiske opbygning af radio i klassisk forstand afhængig af et bestemt antal frekvenser. En del af disse er public service bestemte og en del er kommercielle eller lokale. Det betyder, at bestemte gøremål og interesser er geografisk relateret ligesom det kan være sprogligt, kulturelt og socialt bestemt. Radio kan altså opgøres som flowkanaler med bestemte profiler, hvor det er producerens valg og sammensætning, der indtil nu har bestemt lytningen. DAB var den første radioteknologi, som skaffede mere frekvensplads og deraf følgende flere kanaler. Det var karakteristisk, at simulcasting af FM ikke gav nogen forbrugerinteresse. Forskellen i den hypede digitale kvalitet var simpelthen for lille. Det var først med jukebox tanken og niche kanaler, at brodcastere uden brug af studieværter kunne fange interessen hos brugere med specielle ønsker en bestemt musikgenre, nyheder, politik, børneprogrammer, litteratur eller lignende som 24/7-uudsendelser. DAB broadcast nettene var som udgangspunkt tænkt som en parallel infrastruktur til afløsning for AM/FM infrastrukturen, men har ikke i løbet af de seneste 5 år haft nævneværdig succes som global standard snarere tværtimod og hvorvidt det vil ske på længere sigt, er fortsat usikkert. DRM er en anden digital standard, der måske appellerer mere til det tættere befolkede Mellemeuropa. Hvor det på fælleseuropæisk er plan er besluttet, at slukke for de analoge tv-sendenet og erstatte dem med DVB/DTT inden 2012, er der ikke truffet en tilsvarende beslutning om slukning af FM-sendenettene. Der er kun få lande i Europa (Norge og Holland) som har tilkendegivet et årstal ( ) og dette under forudsætning af, at der eksisterer en bred markedsaccept af DAB. Det gør der ikke p.t., da de kommercielle radiobroadcastere reelt ikke er interesserede, og de nationale public service broadcastere kun i begrænset omfang viser interesse. Det skal dog gentages, at radio som begreb og koncept og som modtagerapparat ikke forsvinder for at blive erstattet af internettet. Dertil er forankringen som basalt nyhedsmedie for stærk. Radio er tillige et lokalt fænomen for så vidt angår kultur i de respektive lande. Der sendes på det nationale sprog og radio repræsenterer den nødvendige beredskabsmæssige back up. Som instrument eller redskab for musik har radio dog for længst udspillet sin rolle. Der er naturligvis tale om et segmentvist ophør, men begrebet musik kanal på broadcast teknologiens vilkår er for lille et marked for lokale og nationale radiostationer. Kombinationen af nye åbne mobile platforme og den hastigt stigende mængde af streaming internet audio fra virtuelle aktører og i form af aggregerende virtuelle radio/musik stationer/kanaler, tvinger de bestående gammeldags radiostationer til at gentænke og udnytte indholdet efter et 360 koncept dvs. strategier for udsendelse via alle revner og sprækker og dermed anvendelse af både FM, DAB, internet streaming, mobile streaming, on demand download/ podcast, radio via til DVB som add on tjeneste osv. Dette går altså langt videre end blot en service for f.eks. et lands borgere, der er bosiddende i andre lande, men som gerne vil høre deres nationale radiostationer. I forvejen har de sendenetbaserede radiostationer ikke råd til at miste yderligere markedsandele pga. konkurrencen fra andre distributionskanaler af audio/radio, og brand-udvidelsen er derfor en nødvendighed. Der findes mere end radiokanaler/stationer på internettet formodentlig webcastes næsten alle verdens terrestriske radiostationer. At finde dem kan være en overordentlig stor opgave, hvis man ikke kender dem i forvejen, og det vil være uoverkommeligt for radiostationerne at markedsføre sig selv globalt. En række portaler har derfor specialiseret sig i at aggregere og bundle radiostationerne. Der er hundredvis med det ene mere eksotiske navn end det andet og hver måned kommer flere til. En del af disse portaler har udviklet sig et powerhouse som musik portaler og brand i sig selv. De mest kendte er Last.fm og Live 365 men det kræver mere end blot server teknologi og adgang til backbone nettet. Det kræver bl.a. organisation og aftaler om salg af reklamer, indsætning og placering af reklamerne, drift og vedligeholdelse af website, log in procedurer, trafikstyring osv. Disse nye aktører konkurrerer med de bestående store søgeportaler og de etablerede web 2.0 communities, som også er under pres af den stigende åbenhed. Allerede med udgangen af 2008 vil det samlede bibliotek fra Napster og alle andre abonnementsbaserede musiktjenester være tilgængelige som streaming til mobiltelefoner. Yahoo! har langsomt men sikkert samlet platforme og virksomheder og introduce-

6 Internettet som ny medieplatform for de klassiske broadcast medier side 6 af 6 ret Yahoo! Music. Og Yahoo Go! er netop ved at blive introduceret som mobil platform for softwareudviklere. Google s indtræden på mobil og trådløs med protokollen Android er på vej. Windows mobile Windows ME har været der længe ligesom Symbian, der bruges af Nokia m.fl. Denne udvikling af mange nye åbne protokoller på mobilområdet og den større udbredelse af trådløst bredbånd, vil give yderligere kraft til at udviklingen af mobile widgets. Og det vil betyde nye (3G) telefoner og nye devices. Og det vil samtidig betyde, at fokus skifter tilbage til idéen om, hvordan man organiserer, opbevarer og deler playlister. Det vil resultere i nye communities af sociale netværker omkring musik og dermed også internet radio. Alle analyser af brug af radio via internettet indikerer samstemmende ca. 30 % radiolytning. De bekræfter og konsoliderer tidligere studier og opgørelser, hvoraf især Screen Digest og Goldmedia i 2006 foretog en omfattende analyse af digital radio. Også Business Insight offentligjorde i 2006 en rapport om Det digitale hjem, hvor bl.a. trådløse hjemmenetværk viser en interessant og stigende udvikling af trådløse routere for bl.a. deling af internetforbindelse eller kabelløs tilslutning af perifert udstyr (printere, scannere osv.) eller som dedikerede mediecentre med trådløs distribution mellem pc/harddisk og tv-apparater. Den her viste illustration forudså denne udvikling allerede for flere år siden. Og det kræver ikke mange besøg i den lokale computerbutik en lørdag formiddag for at få et indtryk af mængden af trådløst udstyr og salget af dette. Priserne for en trådløs bredbånds router ligger i dag på DKK, der reelt er plug and play og derfor kan installeres af enhver på nogle få minutter. Fjernsyn via internettet og andre platforme Af samme Forrester illustration fremgår også lidt for tidligt måske at hjemmebiografen og den trådløse udveksling af indhold fra egne lagerenheder til forskellige rum og skærme i forskellige forbrugersituationer bliver det næste skridt for fjernsyn. Udviklingen her har dog været udsat for overanalyse de sidste år. Lige siden midt-1980ernes forsøg med video dialtone har tele- og kabel-tv selskaberne haft en drøm om at erobre underholdningsmarkedet. Det har foreløbig resulteret i to store bølger af hhv. opkøb og frasalg i telesektoren verden over. Og endnu sådan en bølge har været registreret omkring mobiltelefoni. Begreberne triple play og quadruple play er stadig børsernes omdrejningspunkt. Faktum er dog formodentligt, at telesektoren reelt har tabt slaget om den totale dominans, fordi de ikke har forstået personaliseringen og web 2.0 socialiseringsfænomenet. Som de monopoltænkere de er eller har været, har de ikke kunne flytte sig i takt med udviklingen. Det er kendetegnende for monopoler, at de ikke agerer hurtigt nok og ikke har det fornødne mod til at turde tro på virkelighedens udvikling, men i stedet ønsker at tro på økonomernes og politikernes ofte selvbestaltede position som beslutningstagere. P2P fænomenet var et banebrydende nyt teknologisk værktøj for deling af filer og trafik. Og selvom teknologien ikke endnu er hverken standardiseret eller accepteret af de gamle medieindustrier, så vil fremtidens fjernsyn (video) blive distribueret via denne type teknik. Den vil blive kombineret med masser af andre teknologier med funktionaliteter som ligner det vi allerede kender fra set top bokse, PVR og EPG osv. Hermed er det også nemt at falde i fælden, at tænke om tv via internettet (som f.eks. IPTV) som en parallel til andre distributionsplatforme. Det vil nok være en fejl, idet det egentlig ikke handler om distributionen, men om brugen. Den kendte værdikæde er for så vidt allerede brudt med brugerens eget udstyr. Og brugeren selv er på vej til at deltage i selve produktionen af indhold. De mange sociale netværker i form af MySpace, Facebook, Flickr og YouTube (og hundredvis andre mindre kendte) er i en vis forstand i sig selv en gentagelse af historien om internettet (om end der er tale om en kort historik). Det er karakteristisk, at de mange sociale netværker er walled gardens dvs. proprietære og lukkede systemer med egen teknologi (software og kildekoder mv.). Man behøver blot at tænke på AOL og Netscape for at se, at selv ikke SecondLife eller andre eksisterende og kommende virtuelle verdner vil overleve, hvis ikke åbenheden også introduceres i denne udvikling. Og det er da også allerede på vej, men det betyder så endnu en gang, at den klassiske industriøkonomi og de internationale medie-konglomerater er i fuld gang med at konkurrere om brugernes loyalitet på baggrund af forretningsmodellen om ejerskab af kunden. Den klassiske broadcast forsvinder naturligvis ikke, men den udsættes for et massivt og globalt pres om involvering af og om et nyt brugerengagement af hidtil uset dimension. Broadcasterne og her især de klassiske public service broadcastere må indstille sig på, at de har to forskellige forretninger og to forskellige udviklinger, som de ikke kan håndtere ens. Fjernsyn på internettet og på mobilområdet handler om relationer ikke om indhold. Læs også om digitalt tv og mobiltelefon på

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Mobile Engagement Platforms

Mobile Engagement Platforms KUPONER, VOUCHERS Mobile Engagement Platforms Brand Video Mobil kupon Tip en ven via sms Tilmeld nyhedsbrev Desktop ikon Nærmeste forhandler Del på Facebook Database Social & Mobile Coupons MOBIL INTERNET

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android & Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &. Windows standarder - Er tendensen mod et marked eller flere?"

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK 25. jan. 2014 AF 2012 New Technology Update v/gert Svendsen 1 Agenda Ultra HD TV

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Teknologitrends i 2014

Teknologitrends i 2014 Carsten Corneliussen www.strategix.dk Juli 2014 Hvert år udarbejder analysevirksomhedernes eksperter en top-10 liste for året der kommer. 2014 har selvfølgelig ikke været undtaget. Jeg taget pulsen på

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på waoo.tv på computeren...10

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Drive connected. www.parrot.com

Drive connected. www.parrot.com Drive connected Navigation Apps Håndfri Musik Ekstra www.parrot.com Hvad er Parrot ASTEROID? Parrot ASTEROID er en serie af integrerede multimedie systemer, der er designet for det automotive miljø og

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Lidt om Windows 10 (1) Microsoft har sprunget tallet 9 over og er gået direkte til 10 Windows 10. Det kan skyldes, at Apple har et styresystem Mac OS X, hvor X

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

En guide gennem Sofarækken

En guide gennem Sofarækken 1 En guide gennem Sofarækken Dette er en guide som fører dig gennem Sofarækken og giver dig gode råd om hvordan du bruger denne filmtjeneste. Du kan leje spillefilm, fagfilm og kort- og dokumentarfilm

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015 1 TDC Group På vej mod et Digitalt DNA September 2015 Content-fokus 2 Vores historie har ændret sig radikalt 2014 Det førende Skandinaviske kommunikations- og home entertainment selskab - 2005 Rygraden

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

BFE s TemaBibliotek: Hvad er digital radio?

BFE s TemaBibliotek: Hvad er digital radio? BFE s TemaBibliotek: Hvad er digital radio? Den teknologiske udvikling går stærkt - og fra DAB-radioen er det med syvmileskridt gået videre til også at omfatte blandt andet internetradio og smartphones.

Læs mere