OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé"

Transkript

1 OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Danish OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005 Sammendrag på dansk Resumé Den langsigtede tendens mod en videnbaseret økonomi fortsætter. Videnskab, teknologi og innovation er blevet nøglefaktorer, der bidrager til økonomisk vækst i både avancerede økonomier og udviklingsøkonomier. Denne syvende udgave af OECD videnskab, teknologi og industri - måltavle fokuserer på den voksende globalisering af viden. Det er i og for sig ikke et nyt fænomen, men det er blevet mere omsiggribende, først og fremmest drevet af brugen af informations- og kommunikationsteknologi (ICT). I viden-økonomien cirkulerer information på et internationalt niveau gennem handel med varer og serviceydelser, direkte investerings- og teknologistrømninger og menneskers bevægelse. Firmaer bruger ICT til at organisere transnationale netværk som svar på international konkurrence og det forøgede behov for strategisk interaktion. Som et resultat heraf er multinationale firmaer et primært middel til globaliseringens stadige spredningsproces. Nye teknologier og deres implementering i produktive aktiviteter ændrer den økonomiske struktur og bidrager til produktivitetsstigninger i OECD-økonomier. Nogle eksempler på nyligt opståede tendenser omfatter: Nye kanaler for udvikling, spredning, beskyttelse og brug af viden. Nye interaktioner på grund af den stigende vigtighed af netværk, sammenkædninger, partnerskaber og mobilitet. Nye globale aktorer fra ikke OECD-lande. OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY: SCOREBOARD 2005 ISBN OECD

2 Denne publikation samler en række diagrammer og analyser i forbindelse med politiske problemer, der dukker op, herunder forskningsaktiviteternes skiftende natur, forskeres og videnskabsmænds internationale mobilitet, innovationens forøgede tempo målt i forhold til patentering, informations-økonomiens vækst, de multinationale virksomheders vigtige rolle og nye mønstre for handelskonkurrenceevne. Den fokuserer også på, at der dukker nye internationale nøglespillere op udenfor OECD-området, især Kina. Et udvalg af de mest betydningsfulde fakta og tal på hvert af disse områder er præsenteret nedenfor: Forskning, udvikling og innovation: Videnskabelse og -spredning Investering i viden (herunder udgifter til forskning og udvikling, software og højere uddannelse) i OECD-området nåede op på omkring 5,2% af BNP i 2001, sammenlignet med omkring 6,9% for investering i maskineri og udstyr. I 2003 havde Sverige den højeste forsknings- og udviklingsintensitet (4% af BNP), efterfulgt af Finland, Japan og Island (alle over 3%). Kina er blevet den tredjestørste forsknings- og udviklingsyder efter USA og Japan (hovedsagelig på grund af den hurtige stigning af forskernes løn). Små og mellemstore virksomheder (under 250 ansatte) spiller en vigtig rolle for innovation men tegner sig kun for omkring 30% af de samlede udgifter til forskning og udvikling. Forsknings- og udviklingsaktiviteter bliver mere og mere internationale, men udenlandske affilierede selskabers andel i industriel forskning og udvikling varierer meget, fra under 5% i Japan til over 70% i Ungarn og Irland. Regeringernes forsknings- og udviklingsbudgetter i OECD-landene er blevet forøget med 3,5% i gennemsnit pr. år (i faste priser) siden Tre fjerdedele af forøgelsen af regeringens forsknings- og udviklingsbudget i USA mellem 2001 og 2005 kan tillægges forsvarsforskning og -udvikling. Et stadigt større antal lande bruger skattelempelser til forskning og udvikling for at tilskynde virksomhederne til at investere i forskning og udvikling. I dag har 18 OECD-lande indført skattefradrag for forskning og udvikling, 50% flere end i Canada, Holland og Italien fokuserer på små firmaer, hvorimod andre ikke skelner efter størrelse. I 2001 kom 82% af verdens videnskabelige artikler fra OECD-området, hvoraf to tredjedele fra G7-lande. Udtrykt i relativ intensitet (artikler pr. befolkning) havde Sverige, Schweiz og Finland de højeste tal indenfor OECD. OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY: SCOREBOARD 2005 ISBN OECD

3 Personale indenfor videnskab og teknologi: Viden og færdigheder Videnskabelige og tekniske eksaminer svarer til 23% af nye eksaminer tildelt i OECD-lande, 27% i EU og 16% i USA. Siden 1998 er disse andele dog blevet reduceret i mange lande. Professionelle og tekniske lønmodtagere svarer til mellem 25% og 35% af det samlede antal ansatte i de fleste OECD-lande og over 35% i Sverige, Luxembourg, Schweiz og Australien. I 2003 havde Kina verdens næststørste antal forskere ( ) efter USA (1,3 millioner i 1999) men foran Japan ( ) og den Russiske Federation ( ). Flere kvinder end mænd er blevet ansat i de hurtigt voksende professionelle og tekniske erhverv, men kvinder udgør kun 25% til 35% af det samlede antal forskere, hovedsageligt i den højere uddannelsessektor. Deres deltagelse er særlig lav i industrien. Emigrationsstrømninger konvergerer mod fire væsentlige bestemmelsessteder: USA med over 7,8 millioner højtuddannede udvandrere, den Europæiske Union (4,7 millioner), Canada (2 millioner) og Australien (1,4 million). Over halvdelen kommer fra udenfor OECD-området. Udenlandske studenter svarer til mere end en tredjedel af indskrivninger til doktorgrad i Schweiz og Belgien og over en fjerdedel i Storbritannien og USA. Patenter: Beskyttelse og markedsføring af viden Over patentansøgninger blev indgivet i Europa og USA i 2002 sammenlignet med omkring ti år før. Patentaktiviteter er stærkt koncentrerede. I 2001 tegnede Frankrig, Tyskland, Japan, Storbritannien og USA sig for 83,6% af alle triade-patentfamilier. To teknologiske områder bidrog med mere end gennemsnittet af den samlede bølge af patenter: bioteknologi og ICT. Mellem 1991 og 2001 er bioteknologiske og ICTpatentansøgninger til det Europæiske Patentkontor (EPO) blevet forøget med henholdsvis 9,1% og 8,3% sammenlignet med 6,0% for alle EPO patentansøgninger. Ikke-medlemslande som f.eks. Brasilien, Kina, Indien og den Russiske Federation har et højt niveau af internationalisering sammenlignet med store OECD-lande. F.eks. ejes eller medejes to tredjedele af den Russiske Federations EPO patenter af udenlandske beboere. Blandt G7-landene er Storbritannien det mest internationaliserede iht. til tre målinger: udenlandsk ejendomsret over indenlandske opfindelser, indenlandsk ejendomsret over opfindelser i udlandet og patenter med udenlandske medopfindere. En analyse af internationaliseringsindikatorer for partnerlande viser, at fælles sprog, historiske bånd og geografisk nærhed spiller en vigtig rolle i valg af partnerlande. OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY: SCOREBOARD 2005 ISBN OECD

4 ICT: En formidler for videnssamfundet I 2001 svarede ICT sektoren til 10% af merværdien inden for handel i OECDområdet. Sektorens andel var højest i Finland (16%) efterfulgt af Irland (13%). ICT-sektoren investerer tungt i forskning og udvikling. I 2002 tegnede ICTproduktionsindustrier sig for over en fjerdedel af virksomhedernes samlede udgifter til forskning og udvikling i de fleste OECD-lande. I gennemsnit i OECD-området brugte en fjerdedel af alle erhverv Internettet til at købe og omkring en ottendedel til at sælge. Andelen af Internet salg i samlet salg stiger i OECD-området men niveauet er stadig ret lavt. Den oftest rapporterede hindring er, at produkterne ikke er velegnede til Internet salg. Andre signifikante hindringer er sikkerhed og juridiske anliggender. I slutningen af 2004 var der 118 millioner bredbåndsabonnenter i OECD-området, hvilket svarer til en forøgelse på 34 millioner fra For første gang falder antallet af faste telefonlinier med den stigende udbredelse af mobiltelefoner og bredbånd. Med sidstnævnte giver mange brugere afkald på faste linier, der tidligere blev brugt til Internet-adgang med opringning. Internet efterspørgslen har i stor udstrækning bidraget til den stigende adgang til hjemmecomputere. På Island i 2004 havde 86% af husstandene adgang til en computer. I næsten alle OECD-lande er det mere sandsynligt at en husstand med børn har Internet-adgang i hjemmet og det er mere sandsynligt at mænd bruger Internettet end kvinder. Signifikant flere kvinder end mænd bruger dog Internettet i USA. Viden-strømninger og den globale virksomhed I årene blev handelen med både varer og serviceydelser forøget men andelen af handel med varer var fire gange større end handel med serviceydelser. Højteknologiske varer (hovedsagelig computere og produkter fra flyvemaskineindustrien) var de mest udsatte for international handelskonkurrence, da de havde de højeste eksportrater (eksport/produktion) og importrater (import/indenlandsk efterspørgsel). I årene udviste direkte investeringsstrømninger en markant nedgang. Blandt G7-landene var nedgangen størst i Storbritannien og Frankrig for udgående investeringer og i Tyskland, Frankrig og Storbritannien for indgående investeringer. I 2001 varierede andelen af udenlandske affilierede selskabers personaleudskiftning i den samlede personaleudskiftning indenfor produktion fra 75 % i Irland til mindre end 3 % i Japan. I 2002 var andelen af udenlandske affilierede selskabers personaleudskiftning lavere i sektoren med serviceydelser end i produktionsindustrien undtagen i Norge, Finland og Tyskland. OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY: SCOREBOARD 2005 ISBN OECD

5 Mellem 1995 og 2001 blev udenlandske affilierede selskabers andel i merværdi for produktion forøget, især i Irland, Sverige og Norge. De udenlandske affilierede selskabers bidrag til arbejdsproduktivitetens vækst i værtslandede var størst i Tjekkiet og Sverige. Med hensyn til handel i teknologi mellem 1993 og 2003 var USA og Japan i høj grad i overskud hvorimod den Europæiske Union udviste et underskud, hovedsagelig på grund af Tyskland, Italien, Spanien og Irland. Indvirkning af viden på produktive aktiviteter Investering i ICT udgjorde mellem 0,35 og 0,9 procentpoint af væksten i BNP i perioden Australien, Sverige og USA modtag det største skub fra ICTkapital. I Irland, Finland og Grækenland var væksten i multi-faktor-produktivitet også en vigtig kilde til bruttonationalproduktets vækst. I mange OECD-lande, især Australien, Grækenland og USA, forklarede sektoren med serviceydelser omfanget af arbejdsproduktivitetens vækst i de seneste år. ICTproduktion og -serviceydelser var især vigtig i Finland og Sverige, hvorimod andre højteknologiske og middel-højteknologiske produktioner var særlig vigtige i Japan, Sverige og USA. Andelen af videnbaserede markeds-serviceydelser fortsætter med at stige og udgør nu over 20% af OECD-merværdi. Andelen af højteknologisk og middelhøjteknologisk produktion faldt til omkring 7,5% af samlet OECD-merværdi i 2002 sammenlignet med omkring 8,5% i Handel i højteknologiske industrier er kommet sig efter en stærk nedgang i Fra 1994 til 2003 havde medicinalvarer den højeste vækstprocent i produktionshandel i OECD-området. Højteknologiske industrier udgjorde over 50% af al produktionseksport i Irland, og over 30% af eksporten i Schweiz, Korea, USA, Storbritannien, Ungarn og Holland. I 2002 var omkring 40% af alle lønmodtagere i produktionssektoren ansat i stillinger, der kan anses for at være service-relaterede, f.eks. erhverv indenfor ledelse, handel, finansielle og juridiske anliggender. OECD-landene tegnede sig for lidt under 80% af verdens samlede industrielle merværdi i Kina tegnede sig for omkring 8%, lidt over Tysklands andel. Ni ud af de ti førende globale produktionslande i 2002 var medlemmer af OECD. OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY: SCOREBOARD 2005 ISBN OECD

6 OECD 2005 Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris Frankrig Besøg vores website OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY: SCOREBOARD 2005 ISBN OECD

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Danish OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv Sammendrag på dansk Der er sket enorme ændringer i

Læs mere

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande.

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande. Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Danish Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande Sammendrag på dansk Krisen og pensionspolitik Tallene i overskrifterne

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles undersøgelse vedrørende omstrukturering i EU15 Fase et Danmark Nationalt dossier Forfatter til dossierudkastet: Gennemgået

Læs mere

Patenter og varemærker

Patenter og varemærker Patenter og varemærker 7 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på www.dst.dk/boghandel

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Performance-related Pay Policies for Government Employees Summary in Danish Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Sammendrag på dansk Indledning For tyve år siden blev næsten alle

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi Report Danmark online Hvordan internettet forvandler den danske økonomi The Boston Consulting Group (BCG) er en global managementkonsulentvirksomhed og verdens førende rådgivningsvirksomhed inden for forretningsstrategi.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 425 Offentligt DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Danmark i den globale

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet DI ANALYSE SÅDAN ligger landet > Globaliseringsredegørelse 2011 > marts 2011 Sådan ligger landet Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2011 Udgivet af DI Redaktion: Sidsel Dyrholm Holst, Casper

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere