Årsrapport Nordisk Industrifond ut i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2001. - Nordisk Industrifond ut i Europa"

Transkript

1 Årsrapport Nordisk Industrifond ut i Europa

2 Projektportfölj Connect Norden - Baltikum Etablishing the Nordic Biofibre Network - Projekt som fått finansiering under 2001 (Se forklaring på de ulike typene prosjekter på side 10) Internationalisation of Nordic incubators preparation project Nordisk cluster mapping BioFibreNet NOR-LAS - Networking Nordic Laser Materials Processing Knowledge Informasjons- og resultatsspredning Technology foresight in the Nordic countries Informasjonsspredning - Nordisk komposittindustri Nordic Wood - utstilling og konferanse i Berlin Technology Centres in the the Adjacent Area Nordisk Netværk - Weather Protection Systems NordFoods avslutningskonferanse "The future for Baltic Consultant Network, stage 1 Nordic food innovation" Innovasjonsprosjekt Practice Enterprises Network Monitering af korrosion i fjernvarmesystemer Forprosjekt / utredninger / konferansegarantier Heat-treated wood Synergiprosjekt Design NOVCOAT - Thermally sprayed coatings DAIRYNET - Hygiene control in dairy environment Nordiskt Innovationspris Kjøttprodukter med bedre funksjonelle Rollsurf Voc-fria linoljebaserade träskyddsprodukter Nya grafiske materialer/metoder miljöaspekt Elektrokjemisk genindinding af CCA fra træ egenskaper Strategisk sourcing og leverancenetværk Produktivitet i Bygg- og anläggsnäringen Nordisk materialbas för ekodesign NORECON - Repair and Maintenance of NBE - Nordic Boat Excellence Nordisk Benchmarking Database Concrete Strutures Netværk økologiske Fødevarer Förnyelse av mogna affärssystem i Norden Genanvendelse af vand og udnyttelse af rest Open Source i Norden Nordisk Netværk for Butiks- produkter i rejeindustrien Nordic Aviation Forum og medarbejder-udvikling FE-design Håndbok for arbeid i kalde forhold M-Scandinavia - 21st Century Into Your Pocket Feltforsøk med impregneringsmidler FRAME - Fælles Rammeværk for Metoder til Sustainable Tourism Development in the North STALPK - Tunnväggigt Al-gjutgods videnledelse og rapportering Byudvikling med ny træarkitektur Hurtigmetoder svamp och skadedjur i cerealier Utveckling av tillväxtföretag i Norden Bredbåndsnet i yderområders erhvervsudvikling Brandrisker i flervånings bostadshus Blyfri elektronikmontering hos SMF i Norden Nordic Health Technology Forum NATTLINK - Innovativ Utveckling Food Innovation Nettverksprosjekt av Ink-Jet-tekniken Fish Selector Based on rotating grids SMB-Forum Nordisk handbok-armerad jord NEST - Network Evolution for Sustainable Tourism Innovasjonssystemprosjekt NORMAC - Nordisk Magnesium Cluster Partsdrivet nätverk för verksamhetsutveckling Forsknings- og innovasjonsjournalistikk Fusjoner og virksomhedsopkøp i Norden Business Drivers for Sustainability För mer informasjon se:

3 Förord Fyra år av förändring! Ärade läsare, Året som gick avslutades under mitt fjärde och sista år på Nordisk Industrifond. Ett spännande år då flera spännande projekt avslutades, men även nya kom till. Projekt som dels återspeglar kontinuiteten i det nordiska FoU-samarbetet, men även nya grepp i och med den nya strategi för fonden som näringsministrarna fastställde hösten Under 2001 välsignade ministrarna och Nordiska Rådet det första nordiska näringspolitiska samarbetsprogrammet som kommer att ge prägel på verksamheten i framtiden. I programmet poängteras än en gång vikten av att det nordiska samarbetet även skall omfatta aktiviteter i Närområdena (Baltikum och Nordväst Ryssland) samt Europa. Denna årsberättelse belyser främst det senare genom exemplen Nordika, Nordic Wood och Miljø och turisme i Arktis. Jag vill i detta sammanhang tacka alle de personer som deltagit i diskussionen om NIs roll i skärningspunkten mellan nationella och främst europeiska aktiviteter för att främja innovation och utveckling i Norden. Genom att fokusera rätt kan fonden trots sina relativt sett minimala resurser och medel delta i uppbyggnaden av den arena för samverkan det nordiska näringslivet behöver här i hemknutarna. För många aktörer är det både lärorikt och mindre riskfyllt att internationalisera sin kunskapsförsörjning i ett första steg tryggt inom Norden. Dessutom är det ofta enklare och billigare att uppnå kritisk massa tillsammans med nära grannar än med aktörer långt borta. Nordika, NIs projekt om intellektuellt kapital, och dess uppstart under en OECD-konferens i Amsterdam 1999 förde med sig ett uppdrag för fonden att delta i EU-komissionens HLEG on the Intangible Economy (se faktarutan). Den gruppens arbete ledde i sin tur till att fonden ombads representera Norden i några andra viktiga utredningar initierade av Kommissionen. Prism är ett slags EUmotsvarighet till fondens Nordika. Det viktigaste motivet för fondens egna aktiviteter, och delfinansiering av projekt riktade mot europaarenan, är det prenormativa syftet att föra in nordiska synpunkter som inspel till både officiellt och inofficiellt normativt och standardiseringsarbete. Nordic Wood är ett gott exempel. I dessa strävanden blir samspelet med Nordtest allt viktigare och intensivare. Fonden strävar även till att öka sitt engagemang i Närområdena, främst genom att de delfinansierade projekten även har deltagare hemma där. Syftet med det är att ge nordiska aktörer tillgång till den utveckling som sker där, för att på lång sikt bygga upp Östersjö-områdets innovationssystem och innovationssamarbete. Jag vill avslutningsvis tacka mina arbetskolleger och styrelsen för den insats de gjort för att utveckla den nordiska samarbetsarenan på ett sätt som gagnar den nordiska näringskulturen, och därmed våra barn och barnbarn. Jag ser framför mig några år då fonden koncentrerar sig på "connecting knowledge". Reinhold Enqvist, Verkställande direktör 3 Nordisk Industrifond representerar Norden i följande EU-projekt: High-Level Expert Group on The Intangible Economy Impact and Policy Issues. Avslutat, rapporten ligger på PRISM Policy-Making, Reporting and Measurement, Intangibles, Skills Development, Management EU-projektets hemsida: HLWG on Innovation policy and the regulatory framewort. Making innovation an integral part of the broader structural agenda. Hemsida: DEEDS Digital Economy: Policies Exhange and Development for SMEs. Hemsida: Projektet tar gärna in nya nationella representanter i sin Policy Group.

4 Henrik Jensen, Chefkonsulent Dansk Industri 4 Intellektuell kapital Intellektuell kapital omfatter i denne sammenheng human-, struktur- og relasjonskapital. Dette dekker eksempelvis områder som: kompetanse, kunderelasjoner og innovasjonsevne områder som det ikke finnes en naturlig plass for i tradisjonelle regnskaper. Internationale resultater af Nordika projektet Nordika - Et ledelsesverktøy for intellektuell kapital Formålet med Nordika har vært å fremskaffe og utvikle pålitelige metoder for å måle og bedømme verdien av den intellektuelle kapitalen (IC) i organisasjonen. IC er et ledelsesverktøy som gir konkrete innspill på hvordan man skal måle, opprettholde og videreutvikle den intellektuelle kapitalen i organisasjonen. Nordika-prosjektet har vært fulgt med stor interesse av bl. a. EU og OECD. I al væsentlighed har Nordika fremhævet vigtigheden af at respektere den enkelte virksomheds be-hov og at faste tvungne standarder derfor ikke er en mulig løsning. Udviklingen bør ske ad frivillig-hedens vej. På indholdssiden har projektet især fremhævet læring, dialog og involveringen af med-arbejdere. Fra starten var projektet internationalt betonet. Nordika blev sat i gang marts 1999, hvor første del formede sig som et samarbejde med OECD og den hollandske regering om at gennemføre et internationalt 3 dages symposium i Amsterdam juni 99. Internationalt har Nordika projektet om intellektuel kapital i Nordisk Industrifonds regi Amsterdam symposiet samlede 250 virksomheder, vakt opsigt, og dermed nået et af sine vigtige mål. Nemlig at sikre nordisk påvirkning erhvervsorganisationer, policy makers og for-skere. En af den internationale tænkning om udvikling og kommunikation af virksomheders række nordiske talere var med i programmet blandt videnressourcer, fx i EU og OECD, som har vist området betydelige interesse. andre Helge Løvdal fra den norske arbejdsgiverforening NHO, og næstformand i Dansk LO Tine Brøndum. Der blev opnået dækning i den internationale presse herunder bla. i The Economist, Financial Times og Herald Tribune. På andre fronter har Nordika projektet har været repræsenteret i EU High Level Expert Group om The Intangible Economy ved fondens direktør Reinhold Enqvist. Fonden har ved flere lejligheder deltaget som talere på internationale konferencer blandt andet ved Det er utarbeidet en sluttrapport for prosjektet. Denne ligger på

5 en større konference holdt af Ernst & Young i Boston 1999 samt på EU s Informations Science and Technology konference i Nice Nordisk Industrifond deltager i dag i advisory council til det EU støttede forskningsprojekt Prism, som behandler en bred palet af spørgsmål om immaterielle værdier og samarbejder med EU-projekt E-Know-Net, som samler europæiske videncentre i et bredere netværk. Disse kontakter styrker nordens internationale anseelse og kan sammen med Nordika projektet medvirke til at styrke nordisk erhvervslivs konkurrencekraft. Det sker ved at fremføre nordiske budskaber om frivillighed og at fremtidige eventuelle internationale rammesættende arbejder vil blive inspireret af nordiske erfaringer. Det er muligt, fordi norden ligger på forkant af udviklingen af værktøjer til at styre og kommunikere en virksomheds videnressourcer. Og dermed vil en eventuel fremtidig international ramme passe til nordiske virksomheders forhold, og bringe nordiske virksomheder et skridt foran alle andre, hvis sådanne rammesættende arbejder vinder almen udbredelse. Spredningen af den nordiske fremgangsmåde er derfor vigtig. Som et resultat af Nordika projektet er der udgivet en rapport herom på engelsk, norsk og finsk. Den giver overblik over, hvordan virk-somheder kan starte et projekt og indeholder en række praktiske eksempler fra nordiske virk-som-heder. Rapporten kan fås ved henvendelse til Nordisk Industrifond eller på Nordisk Industrifond viderefører nu arbejdet sammen med de nordiske arbejdsgiverforeninger DI, HSH, NHO og TT i et nyt projekt kaldet Frame - Fælles RAmmer og MEtoder for ledelse og kom-munikation af videnressourcer. På tværs af norden vil det nye projekt videreudvikle og formidle den eksisterende praksis gennem dialog og læring. Der vil blandt andet blive gennemført kurser for nye virksomheder på feltet sommeren Nordisk Industrifond inviterer alle interesserede til at tage del heri. 5

6 Fakta om Nordic Wood Forsknings- og utviklingsprogram for den trearbeidende industrien. Startet i 1993 og avsluttet i Totalt budsjett for Nordic Wood var på 27 millioner euro Nordic Wood 1 ( ) foukserte på 6 områder: 1. Tre og miljø 2. Tre som konstruksjonsmaterial 3. Nye produkter og markeder 4. Forbedring av treets egenskaper 5. Logistikk 6. Produksjonssystem Nordic Wood 2 ( ) fokuserte på 4 områder: 1. Nye markeder og produkter 2. Tre som konstruksjons- og byggmaterial 3. Tre og livskvalitet 4. Bruk av tre i den bearbeidende industrien. Totalt deltok 724 bedrifter, hvorav 85 prosent var små- og mellomstore bedrifter. 25 universitet, tekniske institutter og forskningsinstitutt var involvert, samt 29 bransjeorgansisasjoner. Av de mer enn 200 projektsøknader som kom inn ble 85 godkjent, hvorav størrelsen varierte fra små pilotprosjekt med budsjett på 3000 euro opptil eksempelvis Broer i treprosjektet som i tre faser totalt gikk opp til 3 millioner euro. Som eksempel på suksessen for Nordic Wood-programmet kan det nevnes at det har blitt oppført mer enn 800 broer i tre over hele Norden som et direkte resultat av prosjekter Broer i Tre. Nordic Wood programmet ble avsluttet i Berlin oktober 2001med konferansen Wood Visions. I tilknytning til konferansen var det også en utstilling med flere av prosjektene NORDIC Wood visions - EURO Wood visions Det nordiske træforskningsprogram Nordic Wood med træindustrien, Nordisk undersøgelse fra slutningen af 90 erne viste at store Industrifond og de nationale forskningsråd som sponsorer skabte i perioden dele af Europa allerede var på vej med at anvende 2000 en række betydningsfulde resultater og gennembrud for moderne anvendelse funktionsbaserede krav til branddimensionering af af træ som byggemateriale. trækonstruktioner og dermed åbne for fleretages træhuse. I de nordiske lande er der nu bygget rundt 50 Træmaterialets med positive miljøegenskaper fleretageshuse i træ hvor det højeste er på 5 etager og I første halvdel af 90 erne dokumenterede Nordic Wood forskningsprojektet Træ og et på 6 etager er under projektering. miljø træmaterialernes meget positive miljøegenskaber samtidig med at forskningsprojektet Miljødeklarationer på trævarer rettede miljøbudskabet mod forbrugerne i Undersøgelser har vist en meget stor beboertilfredhed Norden og resten af Europa bl.a. gennem Nordic Timber Councils virksomhed. I med de fleretages træhuse både hvad angår miljø, anden havldel af 90 erne viste en række opinionsundersøgelser i Norden og indendørsklima, lydniveau, prisniveau og ikke mindst at Centraleuropa at det positive miljøbudskab for træ var nået frem til Europas træhusbyggeriet er et tørt byggeri uden møgeldannelse. befolkninger idet træ viste sig at være det foretrukne materiale til hus, indretninger De positive resultater med træhuse har medført et 4 og møbler på grund af træets gode miljøegenskaber, høje æstetiske værdi, styrke kommuner i de nordiske lande er gået i sammenarbejde om at udvikle hele bydele og bykvarterer med og gode forarbejdningsegenskaber. træhusbebyggelser med moderne træhusarkitektur. Byggelovgivningen endres Før 1990 var det ikke lovligt i de nordiske lande at bygge træhus over 2 etager på Mange nye utviklingsprosjekter grund frygten for sammenstyrtning i tilfælde af brand. Gennem Nordic Wood projektet Brandsiktre træhus, som gennemførtes i samarbejde med bygge- og brand- limtræindustri og vejmyndighederne i de nordiske I perioden gennemførte den nordiske myndighederne i de nordiske lande, udførtes forsøg med nye trækonstruktioner lande flere udviklingsprojekter indenfor områderne med så gode resultater at byggelovgivningen i slutningen af 90 erne kunne ændres. Broer i træ, Støjskærme i træ og Autoværn i træ med Nu kan der bygges fleretageshus med bærende konstruktion i træ i de Nordiske støtte fra Nordic Wood programmet. Med Nordic Wood lande. Det er nu muligt på ingeniørmæssig vis at branddimensionerer et træhus projekterne har moderne træbroer vundet indpas i enkelte dele og hele træhuset efter myndighedernes funktionskrav. En Nordic Wood udbygningen af vej- og jernbanenettet. Siden midten

7 af 90 erne er der opført over 800 træbroer i de nordiske lande. Mange af dem er vejbroer dimensionerede til tung trafik og op til 180 meter lange. Avslutnings konferanse i Berlin Disse gode nyheder førte til at Nordisk Industrifond valgte at henlægge Nordic Wood slutkonferencen Wood visions til Berlin i oktober 2001 for at meddelse de positive resultater for moderne træanvendelse til resten af Europa og gøre opmærksom på at der er brug for et velorganiseret forsknings- og udviklingsarbejde i samarbejde med byggeindustrien ikke blot i Norden men i hele Europa og på tværs af landegrænserne. Store dele af Europas befolkning foretrækker at bo med træ som det flere gange kom tydeligt frem på konferencen. På konferencen redegjorde Dr. Ed Pepke, UN/ECE/FAO, Forest Products for at træforbruget i Europa satte rekord i år Dr. Ed Pepke redegjorde endvidere for at tilvæksten af træ i Europas skove fortsat er højere end fældningen. Der sker derfor fortsat en ophobning af træ i Europas skove. Der er således al mulig grund til at bruge løs af det europæiske træet. Det vil skabe sundere skove med gode trækvaliteter fremførte Dr. Ed Pepke. Store likheder mellom central Europa og Norden Konferencen afslørede meget tydeligt, at der er store lighedspunkter mellem Centraleuropa og de nordiske lande hvad angår problemer og mål for en større træanvendelse. Konkurrencen mellem træ og de andre materialer som stål, beton, tegl, plast og aluminium vil blive forstærket i de kommende år. I et marked med hårdere konkurrence risikerer træ meget let blive taberen med et faldende træforbrug og forringet skovkvalitet som konsekvenser. Europas træindustrier består nemlig i modsætning til industrien for de konkurrende materialer af mange tusinde små, mellemstore bedrifter uden egen forskning og med svag udvikling og markedsføring af træprodukter. Vejen frem for den europæiske træindustri i konkurrencen med de andre materialer er at skabe grænseoverskridende netværk for samarbejde om forskning og udvikling i træanvendelse og fælles anvendelsorienteret markedsføring af træ. Ikke alene netværk mellem træindustrier men fremfor alt netværk, hvor beslutstagerne om materiale anvendelsen sidder med ved bordet. Flere foredragsholdere pegede på netværk indenfor den europæiske byggeindustri med udvikling af moderne tegne-, beregningsog planlægningsprogrammer og anvendelsesmanualer for træ i byggeriet. Flere af konferencens foredragsholdere fremtog det internationale samarbejde initieret af Nordisk Industrifond med Nordic Wood programmet som et meget synligt og velfungerende nordiske netværk for forskning og udvikling i træanvendelse og opfordrede Nordisk Industrifond til at bygge videre på erfaringerne herfra og sikre, at der tages initiativer til grænseoverskridende Euro Wood vision networks indenfor moderne træanvendelse, træforskning, -udvikling og markedsføring. 7

8 Projektleder Kåre Hendriksen, RAMBØLL Bæredygtig turisme i Arktis 8 EUREKA er et europeisk nettverk for samarbeid om markedsnær forskning og utvikling. 31 land er i dag EUREKA medlem. Målet med EUREKA er å styrke europeisk industris internasjonale konkurranseevne. Siden etableringen i 1985 har EUREKA vært en viktig bidragsyter innen forskning i Europa. EUREKA et viktig supplement til EUs forskningsprogrammer. EUREKA-sekretariatet i Brussel er en sentral støtteenhet men sekretariatet har ikke et felles internasjonalt fond til forskningsfinansiering. Finansiering av prosjektdeltakerne skjer i det enkelte medlemsland. Sekretariatet i Brussel yter imidlertid generell assistanse til ulike beslutningsorganer og arrangementer, og har et sentralt ansvar for informasjon og kommunikasjon. De prosjekter som får EUREKA-status kan bruke EUREKA-logoen, og det å få en EUREKA-godkjenning på et prosjekt er ansett som meget betydningsfullt kvalitetsstempel. For mer informasjon se: Nordisk Industrifond satser på sårbare yderdistrikter Med støtte fra Nordisk Industrifond samarbejder det danske konsulentfirmaet RAMBØLL med IceTec fra Island og Svaldbard Reiseliv A/S om projektet Miljø og turisme i Arktisk. Projektets mål er at bidrage til en bæredygtig udvikling af turisme i den uhyre sårbare arktiske natur på udvalgte destinationer i Grønland, på Island og Svalbard. Projektets styrke er i høj grad den Agenda 21 lignende arbejdsmetode, hvor det i kraft af samarbejdet mellem en lang række lokale interessenter er lykkedes at iværksætte aktiviteter, der fremmer en bæredygtig udvikling. Erfaringerne kan ikke alene anvendes på andre arktiske destinationer, men vil være anvendelige på alle destinationer i de europæiske udkantsområder. Derfor er projektet anerkendt som et EUREKA projekt. Turister kommer Som mange steder i verden stiger turismen også markant i de arktiske egne, og på flere destinationer er antallet af turister steget med mere end 100 % på under 10 år. Trækplasteret er den storslåede arktiske natur og den fascinerende kultur. Arktis er karakteriseret ved spredte og meget små by og bygdesamfund, der ofte er præget af monoøkono- mi med primær afhængighed af enten fiskeri, fårehold, fangst, minedrift eller tilsvarende. For disse småsamfund kan en ukoordineret turisme være en belastning, der på længere sigt kan true samfundenes kulturelle og erhvervsmæssige overlevelse. Oftest er rejsearrangørerne ikke lokaliseret på destinationen, men er store, ofte udenlandske turoperatør. Når turoperatørerne selv medbringer guider, er medindehavere eller ejere af hoteller, og når de på vandreture, ekstremture m.v. selv medbringer mad til turisterne, så er det meget begrænset, hvad lokalsamfundet økonomisk har ud af turismen. Hvis ikke turismen genererer arbejdspladser og penge til lokalsamfundet, må den siges at være meningsløst set fra lokalsamfundets side. Men turisterne kommer, og denne erkendelse har været en drivkraft for de lokale interessenter i projektet. Med en bevidst satsning kan turismen blive det supplement, der bringer de små samfund ud af den monoøkonomiske afhængighed og dermed bidrager til de småsamfunds og kulturens overlevelse. Forudsætningen er, at turismen udvikles bæredygtigt økonomisk, kulturelt og naturmæssigt. Det er kun muligt med en bevidst planlægning og styring på den enkelte destination. De lokale projektgrupper På den enkelte destination er der blevet etableret nogle meget bredt sammensatte Agenda 21 lignende projektgrupper, der repræsenterer lokalsamfundet og spænder over fiskere og fangere, skolen, sportsforeninger og andre foreninger, erhvervslivet, lokale turoperatører, hoteller, kommunen m.v. Alle har på en eller anden måde interesse i eller kan påvirke og fremme turismeudviklingen.

9 Som eksterne, neutrale konsulenter har vi gennem lange individuelle samtaler med hver enkelt interessent kortlagt potentielle muligheder og barrierer. Med det udgangspunkt er der udarbejdet udkast til handlingsplaner, der på forhånd kan skabes enighed om. Handlingsplanerne indeholder alt fra småting som opsætning af informationsskilte over løsning af større problemer som renholdelse af by eller bygd, uddannelse af lokale guider, etablering af stisystemer til udvikling af en regulær turismestrategi for destinationen. På den måde er det på trods af de personlige (og nogen gange økonomiske) modsætningsforhold, der ofte findes i små isolerede samfund, lykkedes at etablere et samarbejde mellem lokale interessenter, der ikke tidligere har samarbejdet. Løsningen af de lavt hængende frugter giver grupperne små succeshistorier, der giver blod på tanden og får processen til at accelerere. For at udnytte de store potentialer i Nordgrønland vil projektgruppen i Ilulissat ansætte en Grøn turistkoordinator, der skal referere til projektgruppens styregruppe. Udgifterne skal deles mellem kommunen, det lokale erhvervsliv og det lokale turisterhverv, der indfører en miljøafgift pr. overnatningsdøgn. At indfri turistens forventninger Turisterne forventer en ren og uspoleret natur, og mange bliver skuffede, hvis de ankommer til en destination, hvor de bynære områder er præget af store mængder synligt affald. Sårbarheden gælder selvsagt også turismeaktivitet. Jo flere mennesker, der besøger det samme fuglefjeld, jo større påvirkning, jo flere mennesker der går i det samme område, jo mere nedslidning af vegetation og deraf kommende erosion. Men på de fleste destinationer i eksempelvis Grønland er det ikke turisterne, der giver den største belastning. Det er lokalbefolkningen og den grænseoverskridende forurening. Her bruger de lokale projektgrupper de potentielle indtægtsmuligheder fra turismen som løftestang til at forbedre miljøforholdene og beskytte naturen gennem målrettet holdningsbearbejdning via skolen og til befolkningen som helhed. Samtidig arbejder de for, at turismeaktiviteterne tilrettelægges, så natur og miljø påvirkes mindst muligt. Ellers er der fare for, at turismen på en destination bliver et hurtigt selvdestruktivt boom, der ikke efterlader nogen attraktiv natur til de kommende generationer. 9 Derfor har projektgruppen i den lille østgrønlandske bygd Kulusuk i samarbejde med den nærliggende lufthavn gennemført store oprydnings kampagner. Og i Ilulissat har det lokale erhvervsliv i samarbejde med kommunen opdelt byen i distrikter, der renholdes af sportsforretninger og skoleklasser, som får sponsorpenge til eksempelvis lejerskoleophold. Turismen skal være bæredygtig i forhold til miljø og natur Den arktiske natur er utrolig sårbar over for menneskelig påvirkning, og dens belastningsgrænser er flere steder ved at være nået. Det bliver stadig tydeligere og ses bl.a. af den aktuelle debat om rovdrift på de levende ressourcer i Grønland. Synergieffekt af det internordiske samarbejde Destinationerne i Grønland, på Island og Svalbard har på trods af deres forskellighed med stor fordel kunnet trække på hinandens erfaringer, hvor aktiviteter og løsninger på en destination har givet inspiration til lokalt tilpassede løsninger på en anden. Erfaringer, handlingsplaner og tiltag, der er gennemført på de enkelte destinationer, bliver opsamlet i en værktøjskasse, der bliver tilgængelig på Internettet, og således vil kunne anvendes over alt i Arktis.

10 Prosjektene som ble startet i 2001involverer i alt 381 nordiske organisasjoner. Den nasjonale fordelingen på disse organisasjonene er følgende 8 % Danmark 19 % 20 % Norge 28 % Island 25 % Finland Sverige 10 De 71nye prosjektene som ble startet i 2001 fordeler seg på følgende måte på de ulike prosjekttypene Nordisk Industrifond finansierer fire typer prosjekter: 24 % 6 % 12 % Innovasjonssystemprosjekt: 22 % 19 % Prosjekter hvor målsettingen er å forbedre mulighetene for samarbeid mellom innovasjonssystemets aktører i Norden. 16 % Forprosjekt/utredninger Informasjon- og resultatspredning Innovasjonsprosjekt Innovasjonsprosjekt: Prosjekter som innbefatter forskning og utvikling av produkter, prosesser og tjenester som er nyskapende på det nordiske eller internasjonale markedet. Nettverksprosjekt: Prosjekter som skal medvirke til å skape et kunnskapsvolum på nordisk nivå, som er større enn de nasjonale kan oppnå hver for seg. Innovasjonssystemprosjekt Nettverk Synergiprosjekt Synergiprosjekt: Overbyggingsprosjekter der en viktig funksjon er å hindre dobbeltarbeid, og sørge for utveksling av resultater, slik at synergieffekt oppnås.

11 Styrelse och sekretariat Styrelse Kontorchef Marina Nørlyng (Erhvervsfremmestyrelsen, Danmark) Avdelingschef Sven Thorgrimsson (Industri- och handelsministeriet, Island) Direktör Erik Skaug (Norges Forskningsråd) Direktör Gösta Diehl (Tekes, Finland och styrelsens ordförande) Generaldirektör Madelene Sandström, VINNOVA, Sverige) Rådgivare Stefan Kovacs (Nordiska ministerrådets observatör) Personalrepresentant Seniorrådgivare, Lise V Sund 11 Sekretariat Verkställande direktör, Reinhold Enqvist Seniorrådgivare, Oddur Már Gunnarsson Seniorrådgivare, Lise V Sund Seniorrådgivare, Holger Nielsen Seniorrådgivare, Hasse Ekegren Seniorrådgivare, Thomas Winther Juniorrådgivare Martin Williso Kommunikationschef, Susanne Gustavsson (slutade 1 september 2000) Kommunikationsrådgivare, Sven Øvergaard Kommunikationskonsulent, Espen Ruud Administrationschef, Anne Ullmann Ekonomikonsulent, Skule Storheil Sekreterare, Jorun Eide Sekreterare, Mary-Anne Krogseng (slutade 1 oktober 2000)

12 Nordisk samarbeid Nordisk samarbeid er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. Nordisk råd Nordisk råd er et samarbeidsorgan for parlament og regjeringer i de nordiske land. Rådet består av 87 parlamentarikere fra de nordiske land. Nordisk råd tar politiske initiativ og utøver kontroll over nordisk samarbeid. Rådet har hatt sitt virke siden Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd er et samarbeidsorgan mellom de nordiske regjeringene. Ministerrådet leder det nordiske samarbeidet og statsministrene har det overordnede ansvaret. Virksomheten koordineres av de nordiske samarbeidsministrene, den nordiske samarbeidskomiteen og fagministerråd. Nordisk Ministerråd ble opprettet i Nordisk Industrifond Nordisk Industrifond - Senter for innovasjons og næringsutvikling er en institusjon under Nordisk Ministerråd. Nordisk Industrifond initierer og finansierer grenseoverskridende utviklingsprosjekt og aktiviteter rettet mot det nordiske innovasjonssystemet. Prosjektene skal bidra til å øke det nordiske næringslivs konkurransekraft, styrke den nordiske næringskulturen samt bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Nordisk Industrifond har et nært samarbeid med nasjonale forskningsfinansierende organisasjoner. Nordisk Industrifonds sekretariat ligger i Oslo Nordisk Industrifond Holbergs gate 1 NO-0166 Oslo Norge Telefon Telefax Design: Blanke Ark, Bilder: Sverre Jarild, Vebjørn Sand (side 7, venstre), Christian T. Jørgensen (side 7, høyre), Kåre Hendriksen (Side 8 og 9, Arktis), Trykk: Esset

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende brug af træ i Norden til levnedsmiddelformål

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende brug af træ i Norden til levnedsmiddelformål - Nordic Wood 2 Prosjekt P 98141 «Tre i næringsmiddelindustrien» Sten Rønhave, Teknologisk Institut Delrapport nr. 4 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende brug af træ i Norden til levnedsmiddelformål Forord

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

EU og det Arktiske område

EU og det Arktiske område Gardermoen 13 November 2010 EU og det Arktiske område Martin Lassen Skylv Ambassaderåd Oversigt 1. Seks grunde til en arktisk politik i EU 2. Vurdering af situationen i Arktis 3. Indholdet i EU s politikdokumenter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport.

Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport. Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport. Agenda Maj/juni 2015 17-18 juni 18 juni 18 juni 19 juni 22 juni 24 juni 25 juni ECR konference i Amsterdam CO2

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer 2010-11-19 Förslag till styrgruppen för NNM II Konferenceprojekt Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser.

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser. Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark August 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder om

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Konferencen Kreative by-netværk i Øresundsregionen Den Sorte Diamant, d.18. april 2007 Kreative Byer i Hovedstadsområdet Vision

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner

Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner Kimitoöns Kommun Kalundborg Kommune Nynäshamns Kommun Lillesand Kommune Partnerskabsaftale mellem Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner 2009 2012 Indledning Internationaliseringen og globaliseringen

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Senior Power, en pensionist er vores gnist Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 1 FLERE TURISTER TIL

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk romfartspolitisk samarbeid. Næringsutvalgets betenkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk romfartspolitisk samarbeid. Næringsutvalgets betenkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betenkning over Medlemsforslag om nordisk romfartspolitisk samarbeid 1. Utvalgets forslag foreslår, at rekommanderer Nordisk Ministerråd, at ta initiativ til økt satsing,

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Højhuse i træ er fremtiden

Højhuse i træ er fremtiden 42 Højhuse i træ er fremtiden Højhuse i træ står overfor et internationalt gennembrud, bare ikke i Danmark. Selvom højhuse i træ er bæredygtige, klimavenlige, hurtige at opføre og lige så sikre som højhuse

Læs mere

Potentialer og udfordringer for uddannelser. Michael Havbro Faber Professor, Direktør DTU Byg Centerleder for ARTEK Danmarks Tekniske Universitet

Potentialer og udfordringer for uddannelser. Michael Havbro Faber Professor, Direktør DTU Byg Centerleder for ARTEK Danmarks Tekniske Universitet Potentialer og udfordringer for uddannelser Michael Havbro Faber Professor, Direktør DTU Byg Centerleder for ARTEK Indhold af præsentation Udfordringer, potentialer og instrumenter Udgangspunktet - ARTEK

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Assens10 Vi kommer fra Assens Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 12 gutter. Vi representerer Assens 10. klassecenter Type

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier. 8. februar 2016

Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier. 8. februar 2016 Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier 8. februar 2016 Fokus på Arktis Råstofudvinding (minedrift og offshore olie/gasproduktion) Fokus på Arktis Råstofudvinding

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Hendriksen, Kåre. Publication date: 2003. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Hendriksen, Kåre. Publication date: 2003. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 22, 2015 Værktøjskasse for bæredygtig turisme i Arktis. Del A. Vejledning til lokalsamfund (destinationen) Udvikling af succesfulde destinationer kræver samarbejde

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2013 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2010-2013 samt prioriteringerne

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Evaluering Studietur Tromsø for udvalget for Økonomi og Erhverv

Evaluering Studietur Tromsø for udvalget for Økonomi og Erhverv Evaluering Studietur Tromsø for udvalget for Økonomi og Erhverv Forberedelsen af turen, herunder materiale, information mv. Side 1 / 5 Tromsø blev udvalgt blandt flere andre destinationer bl.a. pga. sammenligneligheden

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Grænseregional innovationspolitik i Hedmark-Dalarna. Workshop i Sälen, 24. januar 2013 Lise Smed Olsen, Nordregio

Grænseregional innovationspolitik i Hedmark-Dalarna. Workshop i Sälen, 24. januar 2013 Lise Smed Olsen, Nordregio Grænseregional innovationspolitik i Hedmark-Dalarna Workshop i Sälen, 24. januar 2013 Lise Smed Olsen, Nordregio Et kvalitativt studie Telefoninterview med 12 personer, dokumentstudie OECD retningslinjer

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere