VIDEN OG INNOVATION FORSKNING OG UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN OG INNOVATION FORSKNING OG UDVIKLING"

Transkript

1 28 FORSKNING OG UDVIKLING Innovationsprocessens første fase består ofte af forskning og udvikling (FoU). Der opstår den videnbase, som ligger til grund for højteknologiske og -kvalitative produkter, varer og tjenesteydelser. Det er dog langtfra sikkert, at forsknings- og udviklingsresultaterne kommercialiseres i samme region, hvori forskningen finder sted. Det kan påvirke den økonomiske vækst 1. Det regionale afkast af FoU-investeringer afhænger af flere faktorer, blandt andet gennemførte FoU-aktiviteter i forhold til andre økonomiske tiltag i værdikæden: FoU-aktivitetens fokus (grundforskning, anvendt forskning eller eksperimentel udvikling), det regionale hjemmemarkeds størrelse samt adgang til kapital. Tidsfaktoren spiller også en vigtig rolle, da innovationsprocesser mange gange kan have en tidshorisont på flere årtier. En specialiseret FoUsektor af relevant størrelse og kvalitet er første skridt i retning af økonomisk succes i den moderne videnøkonomi. Øresundsregionen indtager i denne sammenhæng en fremtrædende plads på såvel nordisk som europæisk plan (se side 16 om erhvervsstruktur). Det afspejler sig også i adgangen til kapital især udenlandsk kapital til at finansiere forskning og udvikling. Dertil kommer, at de nordiske lande generelt er kendetegnet ved et godt erhvervsklima 2. FoU-investeringer Investeringer i forskning og udvikling er et centralt mål for regionernes evne og vilje til at optimere videnbasen. Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med at alle investeringer i forskning og udvikling omsættes til kommercielle produkter. I EU2020-planen, der har som mål at gøre EU til den globalt mest konkurrencedygtige videnøkonomi, er FoU-investeringer en af 14 indikatorer til at måle fremgang. Målet er et investeringsniveau på mindst 3 procent af BNP. De nordiske lande er på nær Norge og Island blandt verdens førende, hvad angår investeringer i forskning og ud- 1 Dette støttes af empiriske studier. Yderligere belæg herfor fremgår af en undersøgelse fra 2006, som omfattede Nuts2-regionerne, hvori man sammenlignede FoU-intensiteten og antal patenter på den ene side og økonomisk udvikling (målt i BNP-vækst per indbygger) på den anden side. Undersøgelsen viste, at den region, som investerede mest i FoU - Braunschweig i Tyskland samtidig var den fjerdedårligste region målt i økonomisk vækst. Omvendt har ingen af regionerne i vækstligaens top-10 en FoU-intensitet på over 2 procent (Hanell, T & Neubauer, J: Geographies of Knowledge Production in Europe. Nordregio WP 2006: 3) 2 Forbes Best Countries for Business De nordiske landes placering på verdensranglisten (i parentes): Danmark (5), Sverige (7), Norge (8), Finland (13) og Island (23).

2 Øresund DK Region Sjælland TENDENS ØRESUND FoU-udgifter som andel af BNP i udvalgte lande i procent (2010) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Israel Finland Sverige Kilde: OECD Danmark USA (2009) Tyskland Østrig Island (2008) Frankrig Slovenien Belgien Holland Kina vikling. Allerede i 2010 lå såvel Danmarks som Sveriges og Finlands samlede udgifter til forskning og udvikling langt over EU2020 s målsætning. To tredjedele af disse investeringer blev finansieret af erhvervslivet, hvilket efter international målestok er højt. Irland Storbritannien Norge (2009) Estland Portugal Tjekkiet Spanien Italien Rusland Ungarn Polen Slovakien EU27 OECD i alt (2009) Vestsverige og flere tyske regioner lå tidligere højt på listen over erhvervslivets FoU-investeringer, men faldt noget tilbage i 2009, hvilket kan forklares med, at finanskrisen ramte bilindustrien hårdt. Blandt de 264 europæiske regioner, der rapporterer FoU-investeringer, står Øresundsregionen højt på listen over FoU-investeringer som andel af bruttoregionalproduktet. Øresundsregionen ligger på en ottendeplads (Region Hovedstaden indtager en syvendeplads, Skåne-Blekinge en niendeplads og Region Sjælland en syttendeplads). Investeringsstrukturen er stort set ens på begge sider af sundet. Erhvervslivets væsentlige og markedsorienterede FoUinvesteringer, som udgør 75 procent af de samlede investeringer, kombineres med mere beskedne investeringer fra universiteter og myndigheder (i Region Sjælland er det lidt anderledes, idet der her er en større aktivitet fra myndighedernes side). Dette mønster præger også de øvrige nordiske storbyregioner. På det akademiske område står Øresundsregionen stærkt. Øresundsregionen tæller dels et universitet i verdensklasse, idet Københavns Universitet er nr. 44 i

3 30 verden ifølge Shanghai-indekset 2011, dels to universiteter blandt de 200 bedste universiteter i verden. Dermed indtager Øresundsregionen en stærk position i såvel Norden som Nordeuropa. Det er kun Stockholm, der står lige så stærkt 3. Ser man på erhvervslivets engagement i landenes FoU-investeringer i forhold til de samlede investeringer, er der en klar sammenhæng mellem disse. Det vil sige, at jo højere FoU-investeringer der finansieres af erhvervslivet, desto FoU-udgifter som andel af BRP i top-20 EU-regioner (2009) højere er det generelle investeringsniveau i landet 4. For de fleste nordiske regioner er denne sammenhæng tydelig. 3 Placering ifølge Shanghai-indekset 2011, 4 Hanell & Neubauer, 2006 Placering Land Region FoU-udgifter (mio. euro) Andel af BRP i procent 1 Tyskland Braunschweig ,93 2 Belgien Prov. Brabant Wallon 922 7,63 3 Finland Pohjois-Suomi ,58 4 Storbritannien Cheshire ,51 5 Tyskland Stuttgart ,44 6 Storbritannien East Anglia ,59 7 Danmark Hovedstaden ,27 8 Danmark/Sverige Øresundsregionen, inklusive Blekinge län ,91 9 Sverige Skåne-Blekinge ,73 10 Tyskland Oberbayern ,63 11 Tyskland Tübingen ,55 12 Sverige Østlige Mellemsverige ,55 13 Frankrig Midi-Pyrénées ,38 14 Sverige Vestsverige ,32 15 Tyskland Karlsruhe ,09 16 Finland Länsi-Suomi ,06 17 Danmark Sjælland 966 3,97 18 Østrig Wien ,95 19 Østrig Steiermark ,88 20 Sverige Stockholm ,88 21 Finland Etela-Suomi (Helsinki) ,83 Kilde: Eurostat. Eftersom Eurostat kun rapporterer oplysninger om Nuts2-regioner, har det ikke være muligt at sondre mellem Skåne og Blekinge, da begge regioner indgår i samme Nuts2-region. Det betyder, at den absolutte værdi af Øresundsregionens FoU-udgifter er lidt for høje.

4 TENDENS ØRESUND Erhvervslivets FoU-udgifter i milliarder euro samt som andel i procent af BRP (2009) Placering Region Milliarder euro Andel af BRP 1 Cheshire 1,644 6,32 2 Stuttgart 7,865 5,93 3 Braunschweig 2,362 5,43 4 Pohjois-Suomi (NUTS 2006) 0,910 5,31 5 East Anglia 2,024 3,82 6 Hovedstaden 3,094 3,78 7 Øresundsregionen 5,210 3,64 8 Oberbayern 6,238 3,58 9 Skåne-Blekinge 1,295 3,51 10 Tübingen 1,862 3,44 11 Sjælland 0,821 3,38 12 Vestsverige 1,835 3,36 13 Essex 1,164 3,32 14 Midi-Pyrénées 2,400 3,18 15 Länsi-Suomi 1,220 3,11 16 Bedfordshire and Hertfordshire 1,366 3,04 17 Darmstadt 4,426 2,95 18 Østlige Mellemsverige 1,168 2,83 19 Stockholm 2,539 2,81 20 Etelä-Suomi (NUTS 2006) 2,613 2,64 Kilde: Eurostat Øresundsregionen er blandt de førende europæiske regioner, både hvad angår erhvervslivets FoU-udgifter og de samlede FoU-udgifter som andel af BRP. Selv om Øresundsregionen endnu ikke kan betragtes som en funktionelt sammenhængende region, kan man konkludere, at en betydelig del af de samlede FoU-investeringer i Danmark og Sverige er koncentreret i Øresundsregionen. 43 procent af erhvervslivets samlede FoU-investeringer i Danmark og Sverige i 2009 blev lagt i Øresundsregionen. Regionen har også øget sin andel over tid. I 1997 tegnede Øresundsregionen sig for 25 procent af erhvervslivets samlede FoU-investeringer i Danmark og Sverige. Det er en stigning på 18 procentpoint. Det er et gennemgående mønster, at størstedelen af FoU-investeringerne sker i storbyregioner. I Danmark er erhvervslivets egne FoU-investeringer i stor udstrækning koncentreret til den danske del af Øresundsregionen, især Region Hovedstaden. Omkring 84 procent af det danske erhvervslivs FoU-investeringer sker i den danske del af Øresundsregionen: Region Hovedstaden står for størstedelen, 66 procent, og Region Sjælland for 18 procent.

5 32 Også i Sverige lægges store dele af erhvervslivets FoU-investeringer i hovedstadsregionen, men Stockholms rolle er ikke lige så dominerende i Sverige, som København er i Danmark. Omkring 34 procent af erhvervslivets FoU-investeringer foretages i Stockholms län, fulgt af 25 procent i i Västra Götalandsregionen og 17 procent i Skåne og Blekinge (tal fra 2009). Hvis vi måler erhvervslivets FoUudgifter som andel af BRP, rangerer Øresundsregionen også højt. Region Hovedstaden ligger højest med 3,78 procent, efterfulgt af Skåne-Blekinge og Region Sjælland med henholdsvis 3,51 procent og 3,38 procent. Andelen for den samlede Øresundsregion andrager 3,64 procent. Sammenlignes investeringerne internationalt i nominelle beløb, er det imidlertid ikke indlysende, at det samme beløb kan finansiere lige megen forskning og udvikling i forskellige lande og regioner. Det beror naturligvis på forskellige strukturer, hvad angår erhvervsliv, forskning og omkostninger. En anden del af forklaringen er lønforskelle mellem lande og regioner og mellem brancher. Forskelle i købekraft justeres normalt med forskellige prisindeks. Det er ikke muligt i forbindelse med forskning og udvikling. I lighed med så mange andre tjenesteydelser er forskning og udvikling personaletung, og dermed går størstedelen af FoU-udgifterne til lønninger 5. 5 Danmark og Sverige har ingen statistik over FoUinvesteringer, men i Tyskland indgår disse spørgsmål i FoU-undersøgelserne. De tyske undersøgelser viser, at for de flestes branchers vedkommende går omkring to tredjedele af FoU-udgifterne til finansiering af lønninger, især i deciderede forsknings- og udviklingsmiljøer (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: FuF-Datenreport Tabellen und Daten, s. 38 Tabelle 14). For Øresundsregionens vedkommende går omtrent to tredjedele af FoU-udgifterne til lønninger. Selv om det i øjeblikket ikke er muligt at analysere konsekvenserne heraf til bunds, er det rimeligt at antage, at investeringer i forskning og udvikling på den danske side sandsynligvis har en lavere købekraft og således kan finansiere en mindre mængde forskning og udvikling, end tilfældet er i Sverige. Dette får endnu større betydning, når man sammenligner regionerne i Vest- og Østeuropa. Forskellen i købekraft kan påvirke investeringsmønstret i forskning og udvikling i Europa væsentligt på længere sigt, idet det lave omkostningsniveau uden for Vesteuropa i fremtiden vil tiltrække en langt større andel af FoUinvesteringerne. Siden 2000 er lønomkostningerne i Danmark vokset med 35 procent, mens Sverige har oplevet en vækst 18 procent - til sammenligning er lønomkostnin-

6 TENDENS ØRESUND Den højteknologiske servicesektor i EU15 (2007) Specialiceringsindeks hightechydelser 1,42-3 1,2-1,42 1-1,2 0,001-1 Information mangler Ej EU Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og SCB Kort: Region Skåne gerne i Tyskland steget med blot 6 procent i samme periode. Det er med andre ord blevet relativt dyrere at bedrive forskning og udvikling i Øresundsregionen, i særdeleshed i den danske del. Innovationsevne Evnen til at omsætte forskning, viden og ideer til nye kommercielle produkter og processer er væsentlig for at øge en regions globale konkurrenceevne. Innovationsevne er dog svær at måle, dels fordi begrebet er svært at definere, dels fordi der mangler standardiserede data på regionalt niveau. Et forsøg på at måle regional innovationsevne gøres i den EU-støttede undersøgelse The Regional Innovation Scoreboard. Ifølge undersøgelsen tilhører regionerne i Danmark og Sverige de mest innovative regioner i Europa. Undersøgelsen er baseret på et vægtet indeks af 17 forskellige indikatorer,

7 34 som inddeles i tre hovedgrupper: innovationsfremmende baggrundsfaktorer (offentlige FoU-udgifter, højere uddannelse, adgang til bredbånd m.m.), innovationsaktiviteter i virksomheder (FoU-udgifter, patenter m.m.) og præstationsfaktorer (ansatte inden for hightechvirksomheder, salg af nye produkter, nye innovationsvirksomheder m.m.). Den seneste undersøgelse fra december 2009 indeholder data fra Desværre er statistikken i Danmark ikke på regionalt, men på nationalt plan. Danmark som helhed anses for at være blandt de regioner, der har højest innovationsevne, mens Skåne er at finde i den næsthøjeste gruppe, som omfatter en stor del af de centrale og vesteuropæiske regioner (halvdelen af EØS 6 -landenes regioner). 6 EØS-landene består af EU s 27 medlemslande samt Island, Norge og Lichtenstein

TENDENS ØRESUND 2012. Dansk version. www.tendensoresund.org

TENDENS ØRESUND 2012. Dansk version. www.tendensoresund.org TENDENS ØRESUND 2012 1 Dansk version www.tendensoresund.org 2 Projektleder Birgitte Steenstrup, bst@oresundskomiteen.dk Dataindsamling, analyse og tekst Thomas Behrens Arbetsförmedlingen Mai Lundemark

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Patenter og varemærker

Patenter og varemærker Patenter og varemærker 7 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på www.dst.dk/boghandel

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet DI ANALYSE SÅDAN ligger landet > Globaliseringsredegørelse 2011 > marts 2011 Sådan ligger landet Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2011 Udgivet af DI Redaktion: Sidsel Dyrholm Holst, Casper

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Innovationsrådet. Den danske strategi. Danmarks muligheder i det globale videnssamfund

Innovationsrådet. Den danske strategi. Danmarks muligheder i det globale videnssamfund Den danske strategi Danmarks muligheder i det globale videnssamfund Forord Globaliseringen er Danmarks store chance. Reelt har Danmark i disse år muligheden for at forny sit vækstgrundlag og sikre fremtidens

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi Report Danmark online Hvordan internettet forvandler den danske økonomi The Boston Consulting Group (BCG) er en global managementkonsulentvirksomhed og verdens førende rådgivningsvirksomhed inden for forretningsstrategi.

Læs mere

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Notat Modtager(e): Produktivitetskommissionen Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Baggrund De årlige danske udgifter til forskning og udvikling (FoU) er på ca. 50 milliarder kroner.

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere