Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 17. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 17. marts 2015"

Transkript

1 Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 17. marts 2015 Beretning 2014 Første regnskabsår som følger kalenderåret På generalforsamlingen i november 2012 blev vedtægterne ændret, så Hirtshals Turistforening fremadrettet følger kalenderåret. For at tilpasse regnskabsåret var sidste generalforsamling således for perioden 1. oktober december 2013, altså 5 kvartaler. I bestyrelsen har vi med spænding fulgt udviklingen, da vi nu har haft et regulært regnskabsår, som følger kalenderåret. Men bundlinjen er desværre fortsat rød, men der er dog visse forklaringer, som giver os fortrøstning om fremtiden. De 12 måneder i 2014 giver et underskud på kr mod et underskud på kr for de forrige 15 måneder Den fremtidige organisering af dansk turisme På sidste generalforsamling kunne vi fortælle om den nye vækstplan for dansk turisme. Som bekendt vil der blive satset på 3 områder, erhvervs- og mødeturisme, storbyturisme og kyst- og naturturisme. Det sidste er nu på plads og placeret på Skeelslund i Jammerbugt Kommune med Jens Haugsted som leder. Herfra dækkes hele Danmark. Der vil bl.a. blive stort fokus på analyser og strategiudvikling. Men det tager tid at implementere og justere de aftalte indsatser, som også smitter af på organiseringen på regionalt og lokalt plan. Mens vi venter på de øvrige landsdækkede tiltag iværksættes, vil jeg omtale det regionale og lokale. Business Region North Denmark (BRN) Jeg har store forventninger til den nye forening Business Region North Denmark, som består af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Bestyrelsen består af borgmestrene fra medlemskommunerne samt regionsrådsformanden. Når vi presses udefra, er det vigtigt, at vi rykker sammen og finder fælles fodslag. Business Region North Denmark har til formål at give de nordjyske kommuner og Region Nordjylland mulighed for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. Det er videre foreningens formål at synliggøre regionens samlede kompetencer og styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer, samt at tiltrække yderligere ekstern finansiering til lokale og regionale udviklingsaktiviteter. Medlemmerne af Business Region North Denmark er alle partnere i en række regionale enheder, som er centrale for den fælles vækstdagsorden. Et formål med Business Region North Denmark er således også at etablere et forum, hvor parterne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse enheder, herunder hvordan der på tværs af enhederne kan arbejdes med de fælles satsninger. De strategiske indsatsområder i Business Region North Denmark nedfældes og konkretiseres i en strategi -

2 og handlingsplan. Planen godkendes af bestyrelsen og sendes til orientering i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Business Region North Denmark er ikke udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner (erhvervskontor, turistkontor, forvaltning), Regionen eller andre aktører ud fra interesse og forudsætninger. Den ansvarlige projektejer varetager projektledelse på vegne af og i tæt samarbejde med øvrige deltagende kommuner og Region Nordjylland samt eventuelle eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. Hvis man forestiller sig BRN som et lokomotiv med flere togvogne, ja så er turisme en vogn på lige vilkår med andre satsninger. Det hilser vi meget velkommen. Og så skal vi altså lige gøre os det klart, at der er oprettet lignende regionssamarbejder mange andre steder i Danmark. Så der bliver fortsat kamp om turisterne. Toppen af Danmark Som forudset ved sidste generalforsamling, kommer der en større ændring i turismesamarbejdet Toppen af Danmark, som består af Hjørring og Frederikshavn kommuner samt turistorganisationerne i de to kommuner. Umiddelbart før sommerferien indkaldte de to borgmestre da også turistforeningerne til et orienteringsmøde. Ønsket var at skabe et mere decentralt og effektivt turismesamarbejde i Vendsyssel. Midlet var nedlukning af sekretariatet i destinationsselskabet Toppen af Danmark, som er organiseret som et aktieselskab. Ved efterfølgende møder i 2014 er der i en god dialog aftalt, at godt nok nedlægges sekretariatet og aktieselskabet, men rigtig mange opgaver overdrages decentralt til de lokale turistforeningen. En løsning vi i vor bestyrelse også tiltræder. Det ville da være torskedumt, at lukke alle de gode tiltag i Toppen ud med badevandet. Tænk blot på navnene Toppen af Danmark og Lysets Land samt det eminent gode samarbejde, vi har opbygget de seneste ca. 20 år. Så mon ikke den sag lander fornuftigt. Der er fortsat nok at arbejde med. Meget vigtigt er også bredbånds- og mobildækningen. Dette er naturligvis vitalt for os fastboende, men turisterne forventer, at det er en selvfølge. Og hele kompetenceløftet af medarbejderne inden for turisterhvervet skal fortsættes. Vi kan ikke sige service, service, service nok gange, ligesom et smil og venlighed bør sidde fast i ryggraden. At vi betragter turismen som et meget vigtigt erhverv er ikke nok. Vore omgivelser skal komme til samme erkendelse. Turismen kan vækste endnu mere, og vi har arbejdskraften, som kan omskoles. I øvrigt er det Hirtshals Turistforening, som det seneste ca. 1½ år har leveret direktøren til Toppen af Danmark. Vor turistchef Laila Zielke har været konstitueret som direktør, og vil nok være det nogle måneder endnu, indtil den endelige nedlukning. Laila har passet dette job sideløbende med sit turistchefarbejde hos os.

3 Samarbejdet med Hjørring Kommune Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle om Hirtshals Turistforenings gode samarbejde med Hjørring Kommune. Og jeg kan bekræfte, at det er gensidigt. Formelt er der i Hjørring Kommune et konstruktivt samarbejde mellem kommunen og alle turistforeninger og handelsstandsforeninger i Turistforum Vest. Her deltager også repræsentanter for overnatningssteder, museer og attraktioner. Vi mødes et par gange årligt og udveksler synspunkter og erfaringer i en meget åben dialog med borgmesteren for bordenden og ledende embedsmænd ved hans side. Fra Hirtshals Turistforening deltager formanden og turistchefen. I det daglige har turistbureauet også et godt samarbejde med kommunen. Plan- og Udviklingsafdelingen bistår os med vore store projekter, og administrerer også Partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftalen er netop forlænget til den 31. december 2015, og giver Hirtshals Turistforening et årligt tilskud på godt en 1 mio. kr. mod til gengæld at udføre turistservice og udvikling i Hirtshals og omegn. Også omkring City Bike og Kommuneguiderne er der et fremragende samarbejde. De grønne bycykler kører nu hele året, og de er meget efterspurgte af turister og andet godtfolk. En trend, som i øvrigt gælder over hele kommunen. Kommuneguiderne er nu klar til deres fjerde sæson. I lighed med tidligere år har de 10 kommuneguider og deres ledere benyttet vinterhalvåret til uddannelse, planlægning og ikke mindst udvikling af nye tiltag i samarbejde med turistbureauerne. I Hirtshals har kommuneguiderne været behjælpelig med etablering af de nye Kløverstier, som I nok skal komme til at høre mere om i fremtiden. Kommuneguiderne vil fortsat bevæge sig rundt på deres segways og yde turistservice. Og i år udvides antallet af de hurtige og robuste ATV ere fra 1 til 3. De vil kunne mødes primært på vore strande, men også med hjælp til oprydning langs cykelruter, stier, m.m. I Hirtshals Turistforening ser vi således frem til, at den ene ATV stationeres på Hirtshals Camping. Her møder kommuneguiden ind, og servicerer strandene fra Kjul til Lønstrup. De to andre ATV ere placeres i henholdsvis Tversted og Løkken. I øvrigt vil kommuneguiderne forsat være meget fleksible, og være til stede der, hvor der er mange mennesker. Så vejret vil ofte være afgørende for, om man møder dem på stranden eller i byen. Som noget nyt udstyres ATV erne med hjertestarter, så kommuneguiderne kan yde førstehjælp på stedet. Der er samtidig ved at blive oprettet et samarbejde med alarmcentralen, så kommuneguiderne får besked samtidig med ambulancen. Den nærmeste kommuneguide vil så ud over førstehjælpen kunne give ambulancen det korrekte skadessted på stranden, eller hvor nu sygdommen eller ulykken indtræffer. Dette er en fantastisk forbedring af trygheden for såvel turister som fastboende. Når ATV en står i garage på Hirtshals Camping, vil hjertestarten fortsat være tilgængelig for øvrige borgere resten af døgnet. En stor tak for det gode samarbejde med Hjørring Kommune, Borgmesterkontoret, Plan- og Udvikling, Kommuneguiderne og City Bike Hjørring.

4 Blå flag I mange år har de blå flag ved vore badestrande signaleret kvalitet og sikkerhed. Desværre har bureaukratiet også fået gode kår her. Nu vil man forbyde bilkørsel på strandene, og hunde må ikke længere komme med til vandet. Gad vide hvor de mange biler så skal parkere. For med den meget strikse planlov, må der næsten ikke etableres noget som helst 300 meter fra vandet. Derfor er det godt, at vore politikere også har sat hælen i. Vi dropper det blå flag og indfører et badevandsflag. Sådan! Men vi må naturligvis ikke glemme, at strande og toiletter skal være rene, skiltningen i orden, og badevandskvaliteten løbende måles. Vi ser gerne, hvis Frederikshavn og Jammerbugt kommuner tilslutter sig dette nye badevandsflag. Så vil vore strande i Vendsyssel virkelig fremstå som stærke destinationer i såvel ind- som udland. Turismeudviklingsprojektet Hirtshals et hav af oplevelser Hirtshals Turistforenings stort anlagte udviklingsprojekt, som har deltagelse af 25 ressourcestærke nøglepersoner/virksomheder fra Hirtshals området er under fortsat udvikling. Hummerprojektet med opdræt af sorte hummere på Nordsøen udvides, og det bliver spændende at følge, når de første hummere udsættes i havet mellem Hirtshals og Lønstrup. På Nordsøen kan man følge dette spændende projekt. Projekt Oplevelseshavn Hirtshals, bl.a. med Det Sorte Tårn, fortsætter også med en tilpasning til den økonomi, der kan rejses ved hjælp af fonde, m.m. Dejligt at se at Hirtshals Havn også har plads til turisterne, og specielt udviklingen på Vesthavnen, glæder vi os til ikke blot at følge, men også være en del af. En udvikling, hvor fiskerierhvervet, lokale og turister kan gå hånd i hånd. Det er den ægte vare. En stor tak for samarbejdet med Hirtshals Havn. Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen Med udgangspunkt i havnerundfarterne under Hirtshals Fiskefestival, er det gode samarbejde udvidet med havnerundfarterne i højsæsonen og i andre skoleferier. Hirtshals Turistforening markedsfører turene og stiller guide til rådighed. Og skibet stiller med besætning. Og overskuddet går da også ubeskåret til HG 159 Johs. Hejlesen. En stor tak til folkene bag Johs. Hejlesen. Nordisk Sejlads 2015 Desværre blev Nordisk Sejlads 2013 aflyst. Heldigvis så betids, at der ikke i Hirtshals blev brugt planlægningstimer og økonomi på projektet. Men nu bliver det altså til noget. Fredag den 3. juli i år ankommer de forventede 25 sejlskibe med deres besætninger til Hirtshals. Efter ophold i et par dage, afsejler de til Grimstad i Norge søndag den 5. juli.

5 Et samarbejde mellem Hirtshals Havn, Hjørring Kommune, HG 159 Johs. Hejlesen og Hirtshals Turistforening vil stå for det praktiske arrangement, som gerne skal genere store oplevelser til besætningerne og forhåbentlig mange besøgende til by og havn. Hirtshals Fiskefestival I år løber fiskefestivalen af stablen torsdag den 30. juli, fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Det er glædeligt at se, at fiskefestivalen udvikler sig hvert år, og at antallet af besøgende ligeledes øges. Det viser, at vedholdenhed og udvikling godt kan gå hånd i hånd. Sammen med Årets Sild er Hirtshals Fiskefestival i den grad med til at sætte Hirtshals på landkortet. Vi skal til enhver tid sørge for, at omtalen af fisk og fiskeri, havn og by går op i en højere enhed. Her er Hirtshals Fiskefestival det helt rigtige værktøj. Musik under Trappen For 17. gang afvikler Hirtshals Musikforening i uge 30 Musik under Trappen. De 30 bands spiller gratis, og på den store aften med et topnavn i år Lars Lilholt Band valfarter mange til Hirtshals. En stor tak til Hirtshals Musikforening, som sætter Hirtshals på det musikalske landkort, også ved andre musikarrangementer i byen. Nordsøen Oceanarium Ikke blot Hirtshals, men hele Nordjylland nyder godt af vor store attraktion Oceanariet. Sidste år var der 30 års jubilæum, og i år glæder vi os til at se det færdige resultat til maj, når den store tank er totalt fornyet. Det er genialt, at udnytte den nødvendige rudeudskiftning med en helt ny opbygning af tanken. Så er der igen noget nyt at se på Nordsøen, og jeg håber, at besøgstallet igen stiger. Nordsøen er en meget aktiv medspiller ved rigtig mange arrangementer i Hirtshals. Og i Hirtshals Turistforening har vi et formidabelt samarbejde med Nordsøen. Tusind tak for det. Hirtshals Fyr Også i år skal fyret og dets mange frivillige medarbejdere have et par ord med på vejen. I er i bogstavelig grad et fyrtårn for turismen i Hirtshals. Det var godt, at fonden blev stiftet, og fyret åbnet for vore mange turister og fastboende. Et pænt og velholdt sted med en venlig betjening. Og som et symbol, som i den grad er tilknyttet historien om Hirtshals. Åben Redningsstation Også med afsæt i Hirtshals Fiskefestival, er der nu en gang ugentligt i højsæsonen åbent hus på Hirtshals Redningsstation. Her møder mange turister op for at se og høre om kystredningsvæsenet og dets moderne materiel. Tak til medarbejderne på redningsstationen.

6 Guidede byture Hirtshals Turistforening begyndte i 2012 med guidede byture til fods. Det var Jørgen Lundsgaard og Johan Haugaard, som på skift tog turisterne med rundt i Hirtshals. Da Jørgen Lundsgaard stoppede sidste år, trådte Knud Størup til, og vi takker for den gode indsats og glæder os til den kommende sæson. Hirtshals Handel og Erhverv Vi vil også takke Hirtshals Handel og Erhverv for det gode samarbejde i dagligdagen. I stabler en hel masse aktiviteter på benene, senest den populære aktivitetsvogn, som placeres forskellige steder i Hirtshals. Hirtshals Vinterbader-event For anden gang har Hirtshals Turistforening netop afviklet vinterbader-eventen. Deltagerne havde et par gode dage, men der må gerne være flere deltagere. Derfor er næste års vinterbaderevent flyttet til den første weekend i marts måned, ligesom vildmarksbadet igen vil være til rådighed. Vi har flyttet eventen, da der samtidig er andre vinterbadeeventer. I øvrigt arbejder den lokale vinterbaderklub på at opføre et klubhus med sauna, omklædnings- og badefaciliteter samt offentlige toiletter i tilknytning til Husmoderstranden. Kunsthåndværkermarked I år kan Hirtshals Turistforening for 5. gang slå dørene op til det årlige Kunsthåndværkermarked i kulturhuset Sømandskirken, Hirtshals. Som tidligere år foregår kunsthåndværkermarkedet Skærtorsdag og Langfredag fra kl Der bliver 15 stande med kunst og smagsprøver, så måske bliver rekorden fra sidste år med flere end 700 besøgende slået i år. Hirtshals Dragefestival For 3. gang arrangerer Hirtshals Turistforening dragefestival i pinsen. De første to år desværre med for lidt vind og det lige i Hirtshals. Vi er igen i år på Leret ved siden af Hirtshals Camping, og håber på god vind pinselørdag og pinsedag, så de mange flotte og farverige drager kan komme op i deres rette element. Færgerederierne og ny infrastruktur Det er i den grad synligt, at der sker noget i forbindelse med Hirtshals Havn. Der er store entreprenørmaskiner over alt, og allerede inden højsæsonen er den nye tilkørselsvej til Østhavnen og Godsbaneterminalen i brug. Og havnens landudvidelse på 25 hektar vil også være godt på vej. Det er godt for Hirtshals og hele kommunen, og dermed også for turismen. Især vil tilkørselsvejen fra rundkørslen ved Hirtshals Transportcenter til Østhavnen og Fjord Line og Smyril Line fordele trafikken i højsæsonen. Set med Hirtshals Turistforenings briller vil det være en meget god idé at ændre på skiltningen, så byen derved kan få endnu flere besøg. Dette kan ske ved en god skiltning i den store rundkørsel ved HTC. Det kunne være godt at lede bilerne ind gennem Søndergade til Hirtshals By, da mange gæster ikke kan se, at

7 der befinder sig en spændende og velfungerende by kort fra havnen, hvor der er mange aktiviteter og større events året rundt. Vi har nu i godt 10 år haft motorvej lige til døren, og i sommeren 2017 indsætter Nordjyske Jernbaner direkte tog fra Hirtshals til Aalborg. Og den nye Godsbaneterminal forventes taget i brug til juni i år. Så vi må sige, at infrastrukturen er ved at være på plads. Men den er også meget vigtig for en havn, en by og en egns udvikling. Heri indbefattet turismen. De 3 færgerederier besejler Hirtshals året rundt, og i højsæsonen er der 65 anløb og 65 afgange om ugen. Herudover frekventeres Hirtshals Havn af flere fragtrederier. Med 2,4 mio. personer, personbiler, lastbiler og 1,6 mio. tons gods er det nødvendigt, at faciliteterne er til stede. I Hirtshals Turistforening har vi et godt og professionelt samarbejde med de 3 færgerederier, Color Line, Fjord Line og Smyril Line. Tak for det. Turistservice På turistbureauet er der nok at se til for turistchefen og hendes 3 medarbejdere. Kundebetjeningen sker ved personligt fremmøde og via mail og telefon. Herudover er der planlægning, booking, forberedelse, annoncesalg, bogholderi, opfølgning, opdatering af de sociale medier ikke mindst, møder, m.m. Med hensyn til åbningstiden, har vi i et par år forsøgt os lidt frem, og er nået til den beslutning, at vi i højsæsonen holder åbent til kl Herudover kan vor digitale selvbetjenings info-skærm benyttes i Last Stop Shops åbningstid. Vi har dagligt et godt samarbejde med Last Stop Shop. Tak for det. Hirtshals Museum og Bunkermuseet Det gode samarbejde med Hirtshals Museum fortsætter. Også her ydes turistservice i form af brochurer og en digital selvbetjeningsskærm, som i øvrigt bliver flittigt benyttet. Tak til medarbejderne på Hirtshals Museum for det gode samarbejde. Også Bunkermuseet gør det godt. Rigtig mange turister tager imod tilbuddet om rundvisning. Hirtshals Feriehusudlejning Efter nogle år med vigende interesse for at leje et af de 75 feriehuse i Tornby og Kjul, oplevede vi sidste år en lille stigning. Og bookingen for 2015 ser p.t. meget fornuftigt ud. Det skyldes bl.a. at sommerferien i Tyskland er placeret uden for den danske højsæson. I 2014 steg omsætningen med 13%, og udlejningsugerne i højsæsonen steg med 15%. Så udlejningen fejler ikke noget. Det er engangsudgifterne, der tærer. Det er fortsat tyskerne, der tager sig af de fleste uger i højsæsonen, nemlig 75%. Dernæst følger Danmark med 11%, Norge med 2% og øvrige nationaliteter med 12%. I samarbejde med de øvrige turistforeninger i Toppen af Danmark, var det nødvendigt at investere mange penge i et nyt og tidssvarende bookingsystem. Vi venter os meget af det, og ser med spænding frem til denne sæson, da feriehusudlejningen genererer et ikke ubetydeligt beløb til driften af Hirtshals Turistforening.

8 Hirtshals Camping Efter 15 år stoppede forpagterparret Sigrid og Knud Erik Wolder fra Lemvig med udgangen af denne sæson som forpagtere af Hirtshals Camping. Som ny forpagter har bestyrelsen pr. 1. november 2014 antaget Jørgen Eriksen, hvis hustru Conni driver Vandrerhjemmet Danhostel Hirtshals. Vi er glade for at få en lokal forpagter, som kan se over til campingpladsen, og hurtigt være på pladsen, ligesom sæsonen udvides betydeligt. Jørgen Eriksen er godt i gang med at renovere campingpladsen, så den er klar til sæsonstart allerede lørdag den 28. marts, så der er åbent i påsken. Tak til Sigrid og Knud Erik Wolder, og hjertelig velkommen til Jørgen Eriksen. I bestyrelsen glæder vi os til det fremtidige samarbejde. Autocamperplads Efter at have arbejdet med planerne i et par år, aftalte Hirtshals Turistforening og Hjørring Kommune sidste forår at afprøve muligheden med en autocamperplads på Stoltze s Plads ved Doggerbanke. Det gik rigtig godt, og der var mange overnatninger. Vi arbejder p.t. med planer for den nye sæson, og vor forpagter på Hirtshals Camping, Jørgen Eriksen og formanden for Campingpladsudvalget, Jens-Arne Nielsen er i god dialog med Hjørring Kommune. Afslutning Endnu engang tak til vore mange samarbejdspartnere. Og en kæmpestor tak til dig Laila og dine 3 medarbejdere på turistbureauet. I gør et rigtig godt stykke arbejde til glæde for hele Hirtshals og omegn. Endelig en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for endnu et år med stort engagement.

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Statusrapport vedr. turisme

Statusrapport vedr. turisme Statusrapport vedr. turisme Skabelon til opgavebesvarelsen i afklaringsfasen 1. kortlægning af områdets økonomi budgettal for 2005 Se samlet skema Se samlet skema Se samlet skema regnskabstal Se samlet

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Toppen af. Danmark NYHEDSBREV OKTOBER 2014

Toppen af. Danmark NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Toppen af NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Danmark Formanden har ordet Toppen af Danmark kampagnen 2015 Nyt fra markedsføringsudvalget Toppen af Danmarks Fyraftensmøde Rekordsommer på toppenafdanmark.dk Skallerup

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Evaluering af kommuneguiderne 2013

Evaluering af kommuneguiderne 2013 Evaluering af kommuneguiderne 2013 Evaluering af den foreløbige indsats af kommuneguiderne i Frederikshavn kommune. Vi vil tage udgangspunkt i de opgaver som CAM havde foreslået i det oplæg som blev kaldt

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere