Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 17. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 17. marts 2015"

Transkript

1 Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 17. marts 2015 Beretning 2014 Første regnskabsår som følger kalenderåret På generalforsamlingen i november 2012 blev vedtægterne ændret, så Hirtshals Turistforening fremadrettet følger kalenderåret. For at tilpasse regnskabsåret var sidste generalforsamling således for perioden 1. oktober december 2013, altså 5 kvartaler. I bestyrelsen har vi med spænding fulgt udviklingen, da vi nu har haft et regulært regnskabsår, som følger kalenderåret. Men bundlinjen er desværre fortsat rød, men der er dog visse forklaringer, som giver os fortrøstning om fremtiden. De 12 måneder i 2014 giver et underskud på kr mod et underskud på kr for de forrige 15 måneder Den fremtidige organisering af dansk turisme På sidste generalforsamling kunne vi fortælle om den nye vækstplan for dansk turisme. Som bekendt vil der blive satset på 3 områder, erhvervs- og mødeturisme, storbyturisme og kyst- og naturturisme. Det sidste er nu på plads og placeret på Skeelslund i Jammerbugt Kommune med Jens Haugsted som leder. Herfra dækkes hele Danmark. Der vil bl.a. blive stort fokus på analyser og strategiudvikling. Men det tager tid at implementere og justere de aftalte indsatser, som også smitter af på organiseringen på regionalt og lokalt plan. Mens vi venter på de øvrige landsdækkede tiltag iværksættes, vil jeg omtale det regionale og lokale. Business Region North Denmark (BRN) Jeg har store forventninger til den nye forening Business Region North Denmark, som består af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Bestyrelsen består af borgmestrene fra medlemskommunerne samt regionsrådsformanden. Når vi presses udefra, er det vigtigt, at vi rykker sammen og finder fælles fodslag. Business Region North Denmark har til formål at give de nordjyske kommuner og Region Nordjylland mulighed for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. Det er videre foreningens formål at synliggøre regionens samlede kompetencer og styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer, samt at tiltrække yderligere ekstern finansiering til lokale og regionale udviklingsaktiviteter. Medlemmerne af Business Region North Denmark er alle partnere i en række regionale enheder, som er centrale for den fælles vækstdagsorden. Et formål med Business Region North Denmark er således også at etablere et forum, hvor parterne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse enheder, herunder hvordan der på tværs af enhederne kan arbejdes med de fælles satsninger. De strategiske indsatsområder i Business Region North Denmark nedfældes og konkretiseres i en strategi -

2 og handlingsplan. Planen godkendes af bestyrelsen og sendes til orientering i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Business Region North Denmark er ikke udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner (erhvervskontor, turistkontor, forvaltning), Regionen eller andre aktører ud fra interesse og forudsætninger. Den ansvarlige projektejer varetager projektledelse på vegne af og i tæt samarbejde med øvrige deltagende kommuner og Region Nordjylland samt eventuelle eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. Hvis man forestiller sig BRN som et lokomotiv med flere togvogne, ja så er turisme en vogn på lige vilkår med andre satsninger. Det hilser vi meget velkommen. Og så skal vi altså lige gøre os det klart, at der er oprettet lignende regionssamarbejder mange andre steder i Danmark. Så der bliver fortsat kamp om turisterne. Toppen af Danmark Som forudset ved sidste generalforsamling, kommer der en større ændring i turismesamarbejdet Toppen af Danmark, som består af Hjørring og Frederikshavn kommuner samt turistorganisationerne i de to kommuner. Umiddelbart før sommerferien indkaldte de to borgmestre da også turistforeningerne til et orienteringsmøde. Ønsket var at skabe et mere decentralt og effektivt turismesamarbejde i Vendsyssel. Midlet var nedlukning af sekretariatet i destinationsselskabet Toppen af Danmark, som er organiseret som et aktieselskab. Ved efterfølgende møder i 2014 er der i en god dialog aftalt, at godt nok nedlægges sekretariatet og aktieselskabet, men rigtig mange opgaver overdrages decentralt til de lokale turistforeningen. En løsning vi i vor bestyrelse også tiltræder. Det ville da være torskedumt, at lukke alle de gode tiltag i Toppen ud med badevandet. Tænk blot på navnene Toppen af Danmark og Lysets Land samt det eminent gode samarbejde, vi har opbygget de seneste ca. 20 år. Så mon ikke den sag lander fornuftigt. Der er fortsat nok at arbejde med. Meget vigtigt er også bredbånds- og mobildækningen. Dette er naturligvis vitalt for os fastboende, men turisterne forventer, at det er en selvfølge. Og hele kompetenceløftet af medarbejderne inden for turisterhvervet skal fortsættes. Vi kan ikke sige service, service, service nok gange, ligesom et smil og venlighed bør sidde fast i ryggraden. At vi betragter turismen som et meget vigtigt erhverv er ikke nok. Vore omgivelser skal komme til samme erkendelse. Turismen kan vækste endnu mere, og vi har arbejdskraften, som kan omskoles. I øvrigt er det Hirtshals Turistforening, som det seneste ca. 1½ år har leveret direktøren til Toppen af Danmark. Vor turistchef Laila Zielke har været konstitueret som direktør, og vil nok være det nogle måneder endnu, indtil den endelige nedlukning. Laila har passet dette job sideløbende med sit turistchefarbejde hos os.

3 Samarbejdet med Hjørring Kommune Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle om Hirtshals Turistforenings gode samarbejde med Hjørring Kommune. Og jeg kan bekræfte, at det er gensidigt. Formelt er der i Hjørring Kommune et konstruktivt samarbejde mellem kommunen og alle turistforeninger og handelsstandsforeninger i Turistforum Vest. Her deltager også repræsentanter for overnatningssteder, museer og attraktioner. Vi mødes et par gange årligt og udveksler synspunkter og erfaringer i en meget åben dialog med borgmesteren for bordenden og ledende embedsmænd ved hans side. Fra Hirtshals Turistforening deltager formanden og turistchefen. I det daglige har turistbureauet også et godt samarbejde med kommunen. Plan- og Udviklingsafdelingen bistår os med vore store projekter, og administrerer også Partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftalen er netop forlænget til den 31. december 2015, og giver Hirtshals Turistforening et årligt tilskud på godt en 1 mio. kr. mod til gengæld at udføre turistservice og udvikling i Hirtshals og omegn. Også omkring City Bike og Kommuneguiderne er der et fremragende samarbejde. De grønne bycykler kører nu hele året, og de er meget efterspurgte af turister og andet godtfolk. En trend, som i øvrigt gælder over hele kommunen. Kommuneguiderne er nu klar til deres fjerde sæson. I lighed med tidligere år har de 10 kommuneguider og deres ledere benyttet vinterhalvåret til uddannelse, planlægning og ikke mindst udvikling af nye tiltag i samarbejde med turistbureauerne. I Hirtshals har kommuneguiderne været behjælpelig med etablering af de nye Kløverstier, som I nok skal komme til at høre mere om i fremtiden. Kommuneguiderne vil fortsat bevæge sig rundt på deres segways og yde turistservice. Og i år udvides antallet af de hurtige og robuste ATV ere fra 1 til 3. De vil kunne mødes primært på vore strande, men også med hjælp til oprydning langs cykelruter, stier, m.m. I Hirtshals Turistforening ser vi således frem til, at den ene ATV stationeres på Hirtshals Camping. Her møder kommuneguiden ind, og servicerer strandene fra Kjul til Lønstrup. De to andre ATV ere placeres i henholdsvis Tversted og Løkken. I øvrigt vil kommuneguiderne forsat være meget fleksible, og være til stede der, hvor der er mange mennesker. Så vejret vil ofte være afgørende for, om man møder dem på stranden eller i byen. Som noget nyt udstyres ATV erne med hjertestarter, så kommuneguiderne kan yde førstehjælp på stedet. Der er samtidig ved at blive oprettet et samarbejde med alarmcentralen, så kommuneguiderne får besked samtidig med ambulancen. Den nærmeste kommuneguide vil så ud over førstehjælpen kunne give ambulancen det korrekte skadessted på stranden, eller hvor nu sygdommen eller ulykken indtræffer. Dette er en fantastisk forbedring af trygheden for såvel turister som fastboende. Når ATV en står i garage på Hirtshals Camping, vil hjertestarten fortsat være tilgængelig for øvrige borgere resten af døgnet. En stor tak for det gode samarbejde med Hjørring Kommune, Borgmesterkontoret, Plan- og Udvikling, Kommuneguiderne og City Bike Hjørring.

4 Blå flag I mange år har de blå flag ved vore badestrande signaleret kvalitet og sikkerhed. Desværre har bureaukratiet også fået gode kår her. Nu vil man forbyde bilkørsel på strandene, og hunde må ikke længere komme med til vandet. Gad vide hvor de mange biler så skal parkere. For med den meget strikse planlov, må der næsten ikke etableres noget som helst 300 meter fra vandet. Derfor er det godt, at vore politikere også har sat hælen i. Vi dropper det blå flag og indfører et badevandsflag. Sådan! Men vi må naturligvis ikke glemme, at strande og toiletter skal være rene, skiltningen i orden, og badevandskvaliteten løbende måles. Vi ser gerne, hvis Frederikshavn og Jammerbugt kommuner tilslutter sig dette nye badevandsflag. Så vil vore strande i Vendsyssel virkelig fremstå som stærke destinationer i såvel ind- som udland. Turismeudviklingsprojektet Hirtshals et hav af oplevelser Hirtshals Turistforenings stort anlagte udviklingsprojekt, som har deltagelse af 25 ressourcestærke nøglepersoner/virksomheder fra Hirtshals området er under fortsat udvikling. Hummerprojektet med opdræt af sorte hummere på Nordsøen udvides, og det bliver spændende at følge, når de første hummere udsættes i havet mellem Hirtshals og Lønstrup. På Nordsøen kan man følge dette spændende projekt. Projekt Oplevelseshavn Hirtshals, bl.a. med Det Sorte Tårn, fortsætter også med en tilpasning til den økonomi, der kan rejses ved hjælp af fonde, m.m. Dejligt at se at Hirtshals Havn også har plads til turisterne, og specielt udviklingen på Vesthavnen, glæder vi os til ikke blot at følge, men også være en del af. En udvikling, hvor fiskerierhvervet, lokale og turister kan gå hånd i hånd. Det er den ægte vare. En stor tak for samarbejdet med Hirtshals Havn. Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen Med udgangspunkt i havnerundfarterne under Hirtshals Fiskefestival, er det gode samarbejde udvidet med havnerundfarterne i højsæsonen og i andre skoleferier. Hirtshals Turistforening markedsfører turene og stiller guide til rådighed. Og skibet stiller med besætning. Og overskuddet går da også ubeskåret til HG 159 Johs. Hejlesen. En stor tak til folkene bag Johs. Hejlesen. Nordisk Sejlads 2015 Desværre blev Nordisk Sejlads 2013 aflyst. Heldigvis så betids, at der ikke i Hirtshals blev brugt planlægningstimer og økonomi på projektet. Men nu bliver det altså til noget. Fredag den 3. juli i år ankommer de forventede 25 sejlskibe med deres besætninger til Hirtshals. Efter ophold i et par dage, afsejler de til Grimstad i Norge søndag den 5. juli.

5 Et samarbejde mellem Hirtshals Havn, Hjørring Kommune, HG 159 Johs. Hejlesen og Hirtshals Turistforening vil stå for det praktiske arrangement, som gerne skal genere store oplevelser til besætningerne og forhåbentlig mange besøgende til by og havn. Hirtshals Fiskefestival I år løber fiskefestivalen af stablen torsdag den 30. juli, fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Det er glædeligt at se, at fiskefestivalen udvikler sig hvert år, og at antallet af besøgende ligeledes øges. Det viser, at vedholdenhed og udvikling godt kan gå hånd i hånd. Sammen med Årets Sild er Hirtshals Fiskefestival i den grad med til at sætte Hirtshals på landkortet. Vi skal til enhver tid sørge for, at omtalen af fisk og fiskeri, havn og by går op i en højere enhed. Her er Hirtshals Fiskefestival det helt rigtige værktøj. Musik under Trappen For 17. gang afvikler Hirtshals Musikforening i uge 30 Musik under Trappen. De 30 bands spiller gratis, og på den store aften med et topnavn i år Lars Lilholt Band valfarter mange til Hirtshals. En stor tak til Hirtshals Musikforening, som sætter Hirtshals på det musikalske landkort, også ved andre musikarrangementer i byen. Nordsøen Oceanarium Ikke blot Hirtshals, men hele Nordjylland nyder godt af vor store attraktion Oceanariet. Sidste år var der 30 års jubilæum, og i år glæder vi os til at se det færdige resultat til maj, når den store tank er totalt fornyet. Det er genialt, at udnytte den nødvendige rudeudskiftning med en helt ny opbygning af tanken. Så er der igen noget nyt at se på Nordsøen, og jeg håber, at besøgstallet igen stiger. Nordsøen er en meget aktiv medspiller ved rigtig mange arrangementer i Hirtshals. Og i Hirtshals Turistforening har vi et formidabelt samarbejde med Nordsøen. Tusind tak for det. Hirtshals Fyr Også i år skal fyret og dets mange frivillige medarbejdere have et par ord med på vejen. I er i bogstavelig grad et fyrtårn for turismen i Hirtshals. Det var godt, at fonden blev stiftet, og fyret åbnet for vore mange turister og fastboende. Et pænt og velholdt sted med en venlig betjening. Og som et symbol, som i den grad er tilknyttet historien om Hirtshals. Åben Redningsstation Også med afsæt i Hirtshals Fiskefestival, er der nu en gang ugentligt i højsæsonen åbent hus på Hirtshals Redningsstation. Her møder mange turister op for at se og høre om kystredningsvæsenet og dets moderne materiel. Tak til medarbejderne på redningsstationen.

6 Guidede byture Hirtshals Turistforening begyndte i 2012 med guidede byture til fods. Det var Jørgen Lundsgaard og Johan Haugaard, som på skift tog turisterne med rundt i Hirtshals. Da Jørgen Lundsgaard stoppede sidste år, trådte Knud Størup til, og vi takker for den gode indsats og glæder os til den kommende sæson. Hirtshals Handel og Erhverv Vi vil også takke Hirtshals Handel og Erhverv for det gode samarbejde i dagligdagen. I stabler en hel masse aktiviteter på benene, senest den populære aktivitetsvogn, som placeres forskellige steder i Hirtshals. Hirtshals Vinterbader-event For anden gang har Hirtshals Turistforening netop afviklet vinterbader-eventen. Deltagerne havde et par gode dage, men der må gerne være flere deltagere. Derfor er næste års vinterbaderevent flyttet til den første weekend i marts måned, ligesom vildmarksbadet igen vil være til rådighed. Vi har flyttet eventen, da der samtidig er andre vinterbadeeventer. I øvrigt arbejder den lokale vinterbaderklub på at opføre et klubhus med sauna, omklædnings- og badefaciliteter samt offentlige toiletter i tilknytning til Husmoderstranden. Kunsthåndværkermarked I år kan Hirtshals Turistforening for 5. gang slå dørene op til det årlige Kunsthåndværkermarked i kulturhuset Sømandskirken, Hirtshals. Som tidligere år foregår kunsthåndværkermarkedet Skærtorsdag og Langfredag fra kl Der bliver 15 stande med kunst og smagsprøver, så måske bliver rekorden fra sidste år med flere end 700 besøgende slået i år. Hirtshals Dragefestival For 3. gang arrangerer Hirtshals Turistforening dragefestival i pinsen. De første to år desværre med for lidt vind og det lige i Hirtshals. Vi er igen i år på Leret ved siden af Hirtshals Camping, og håber på god vind pinselørdag og pinsedag, så de mange flotte og farverige drager kan komme op i deres rette element. Færgerederierne og ny infrastruktur Det er i den grad synligt, at der sker noget i forbindelse med Hirtshals Havn. Der er store entreprenørmaskiner over alt, og allerede inden højsæsonen er den nye tilkørselsvej til Østhavnen og Godsbaneterminalen i brug. Og havnens landudvidelse på 25 hektar vil også være godt på vej. Det er godt for Hirtshals og hele kommunen, og dermed også for turismen. Især vil tilkørselsvejen fra rundkørslen ved Hirtshals Transportcenter til Østhavnen og Fjord Line og Smyril Line fordele trafikken i højsæsonen. Set med Hirtshals Turistforenings briller vil det være en meget god idé at ændre på skiltningen, så byen derved kan få endnu flere besøg. Dette kan ske ved en god skiltning i den store rundkørsel ved HTC. Det kunne være godt at lede bilerne ind gennem Søndergade til Hirtshals By, da mange gæster ikke kan se, at

7 der befinder sig en spændende og velfungerende by kort fra havnen, hvor der er mange aktiviteter og større events året rundt. Vi har nu i godt 10 år haft motorvej lige til døren, og i sommeren 2017 indsætter Nordjyske Jernbaner direkte tog fra Hirtshals til Aalborg. Og den nye Godsbaneterminal forventes taget i brug til juni i år. Så vi må sige, at infrastrukturen er ved at være på plads. Men den er også meget vigtig for en havn, en by og en egns udvikling. Heri indbefattet turismen. De 3 færgerederier besejler Hirtshals året rundt, og i højsæsonen er der 65 anløb og 65 afgange om ugen. Herudover frekventeres Hirtshals Havn af flere fragtrederier. Med 2,4 mio. personer, personbiler, lastbiler og 1,6 mio. tons gods er det nødvendigt, at faciliteterne er til stede. I Hirtshals Turistforening har vi et godt og professionelt samarbejde med de 3 færgerederier, Color Line, Fjord Line og Smyril Line. Tak for det. Turistservice På turistbureauet er der nok at se til for turistchefen og hendes 3 medarbejdere. Kundebetjeningen sker ved personligt fremmøde og via mail og telefon. Herudover er der planlægning, booking, forberedelse, annoncesalg, bogholderi, opfølgning, opdatering af de sociale medier ikke mindst, møder, m.m. Med hensyn til åbningstiden, har vi i et par år forsøgt os lidt frem, og er nået til den beslutning, at vi i højsæsonen holder åbent til kl Herudover kan vor digitale selvbetjenings info-skærm benyttes i Last Stop Shops åbningstid. Vi har dagligt et godt samarbejde med Last Stop Shop. Tak for det. Hirtshals Museum og Bunkermuseet Det gode samarbejde med Hirtshals Museum fortsætter. Også her ydes turistservice i form af brochurer og en digital selvbetjeningsskærm, som i øvrigt bliver flittigt benyttet. Tak til medarbejderne på Hirtshals Museum for det gode samarbejde. Også Bunkermuseet gør det godt. Rigtig mange turister tager imod tilbuddet om rundvisning. Hirtshals Feriehusudlejning Efter nogle år med vigende interesse for at leje et af de 75 feriehuse i Tornby og Kjul, oplevede vi sidste år en lille stigning. Og bookingen for 2015 ser p.t. meget fornuftigt ud. Det skyldes bl.a. at sommerferien i Tyskland er placeret uden for den danske højsæson. I 2014 steg omsætningen med 13%, og udlejningsugerne i højsæsonen steg med 15%. Så udlejningen fejler ikke noget. Det er engangsudgifterne, der tærer. Det er fortsat tyskerne, der tager sig af de fleste uger i højsæsonen, nemlig 75%. Dernæst følger Danmark med 11%, Norge med 2% og øvrige nationaliteter med 12%. I samarbejde med de øvrige turistforeninger i Toppen af Danmark, var det nødvendigt at investere mange penge i et nyt og tidssvarende bookingsystem. Vi venter os meget af det, og ser med spænding frem til denne sæson, da feriehusudlejningen genererer et ikke ubetydeligt beløb til driften af Hirtshals Turistforening.

8 Hirtshals Camping Efter 15 år stoppede forpagterparret Sigrid og Knud Erik Wolder fra Lemvig med udgangen af denne sæson som forpagtere af Hirtshals Camping. Som ny forpagter har bestyrelsen pr. 1. november 2014 antaget Jørgen Eriksen, hvis hustru Conni driver Vandrerhjemmet Danhostel Hirtshals. Vi er glade for at få en lokal forpagter, som kan se over til campingpladsen, og hurtigt være på pladsen, ligesom sæsonen udvides betydeligt. Jørgen Eriksen er godt i gang med at renovere campingpladsen, så den er klar til sæsonstart allerede lørdag den 28. marts, så der er åbent i påsken. Tak til Sigrid og Knud Erik Wolder, og hjertelig velkommen til Jørgen Eriksen. I bestyrelsen glæder vi os til det fremtidige samarbejde. Autocamperplads Efter at have arbejdet med planerne i et par år, aftalte Hirtshals Turistforening og Hjørring Kommune sidste forår at afprøve muligheden med en autocamperplads på Stoltze s Plads ved Doggerbanke. Det gik rigtig godt, og der var mange overnatninger. Vi arbejder p.t. med planer for den nye sæson, og vor forpagter på Hirtshals Camping, Jørgen Eriksen og formanden for Campingpladsudvalget, Jens-Arne Nielsen er i god dialog med Hjørring Kommune. Afslutning Endnu engang tak til vore mange samarbejdspartnere. Og en kæmpestor tak til dig Laila og dine 3 medarbejdere på turistbureauet. I gør et rigtig godt stykke arbejde til glæde for hele Hirtshals og omegn. Endelig en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for endnu et år med stort engagement.

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Nyhedsbrev - september 2011 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lyset Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Formanden har ordet... Optimisme spores De foreløbige meldinger går på, at

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING Stiftet 30. september 1927 GENERALFORSAMLING - Torsdag, den 24. april 2014 Hadsund, Hadsund, - For hver turist et fund. (Kysten, Fjorden og

Læs mere

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved 2014-2017 Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1. Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland,

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring ErhvervsCenter 2013 Hjørring ErhvervsCenter Stor interesse for vækstprogrammer Side 5 En ny æra for færgetrafikken Side 8-9 Drøm + Slid + Netværk... Side 1 1 Studerende bidrager til nytænkning Side 6 Alle iværksættere

Læs mere

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden Mennesker og muligheder mødes FOKUS: TURISME NO.14 04 / Slået hjem 06 / Turisme 15 / Syddanmark I TAL 24 / Kolind og velfærden 28 / Fremtidsfabrikken på Fyn 30 / 75 mio. kr. i arbejde 34 / Trafikønsker

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Udenlandsk hæder til dansk camping

Udenlandsk hæder til dansk camping FEBRUAR 2006 LÆS OM: Udenlandsk hæder til dansk camping! Studietur Rundt om Kattegat det kan nås endnu Kursus for nye lejrchefer Kvalitetsmærke for godkendte campingpladser Ingen nye fire- og femstjernede

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere