Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 17. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 17. marts 2015"

Transkript

1 Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 17. marts 2015 Beretning 2014 Første regnskabsår som følger kalenderåret På generalforsamlingen i november 2012 blev vedtægterne ændret, så Hirtshals Turistforening fremadrettet følger kalenderåret. For at tilpasse regnskabsåret var sidste generalforsamling således for perioden 1. oktober december 2013, altså 5 kvartaler. I bestyrelsen har vi med spænding fulgt udviklingen, da vi nu har haft et regulært regnskabsår, som følger kalenderåret. Men bundlinjen er desværre fortsat rød, men der er dog visse forklaringer, som giver os fortrøstning om fremtiden. De 12 måneder i 2014 giver et underskud på kr mod et underskud på kr for de forrige 15 måneder Den fremtidige organisering af dansk turisme På sidste generalforsamling kunne vi fortælle om den nye vækstplan for dansk turisme. Som bekendt vil der blive satset på 3 områder, erhvervs- og mødeturisme, storbyturisme og kyst- og naturturisme. Det sidste er nu på plads og placeret på Skeelslund i Jammerbugt Kommune med Jens Haugsted som leder. Herfra dækkes hele Danmark. Der vil bl.a. blive stort fokus på analyser og strategiudvikling. Men det tager tid at implementere og justere de aftalte indsatser, som også smitter af på organiseringen på regionalt og lokalt plan. Mens vi venter på de øvrige landsdækkede tiltag iværksættes, vil jeg omtale det regionale og lokale. Business Region North Denmark (BRN) Jeg har store forventninger til den nye forening Business Region North Denmark, som består af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Bestyrelsen består af borgmestrene fra medlemskommunerne samt regionsrådsformanden. Når vi presses udefra, er det vigtigt, at vi rykker sammen og finder fælles fodslag. Business Region North Denmark har til formål at give de nordjyske kommuner og Region Nordjylland mulighed for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. Det er videre foreningens formål at synliggøre regionens samlede kompetencer og styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer, samt at tiltrække yderligere ekstern finansiering til lokale og regionale udviklingsaktiviteter. Medlemmerne af Business Region North Denmark er alle partnere i en række regionale enheder, som er centrale for den fælles vækstdagsorden. Et formål med Business Region North Denmark er således også at etablere et forum, hvor parterne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse enheder, herunder hvordan der på tværs af enhederne kan arbejdes med de fælles satsninger. De strategiske indsatsområder i Business Region North Denmark nedfældes og konkretiseres i en strategi -

2 og handlingsplan. Planen godkendes af bestyrelsen og sendes til orientering i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Business Region North Denmark er ikke udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner (erhvervskontor, turistkontor, forvaltning), Regionen eller andre aktører ud fra interesse og forudsætninger. Den ansvarlige projektejer varetager projektledelse på vegne af og i tæt samarbejde med øvrige deltagende kommuner og Region Nordjylland samt eventuelle eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. Hvis man forestiller sig BRN som et lokomotiv med flere togvogne, ja så er turisme en vogn på lige vilkår med andre satsninger. Det hilser vi meget velkommen. Og så skal vi altså lige gøre os det klart, at der er oprettet lignende regionssamarbejder mange andre steder i Danmark. Så der bliver fortsat kamp om turisterne. Toppen af Danmark Som forudset ved sidste generalforsamling, kommer der en større ændring i turismesamarbejdet Toppen af Danmark, som består af Hjørring og Frederikshavn kommuner samt turistorganisationerne i de to kommuner. Umiddelbart før sommerferien indkaldte de to borgmestre da også turistforeningerne til et orienteringsmøde. Ønsket var at skabe et mere decentralt og effektivt turismesamarbejde i Vendsyssel. Midlet var nedlukning af sekretariatet i destinationsselskabet Toppen af Danmark, som er organiseret som et aktieselskab. Ved efterfølgende møder i 2014 er der i en god dialog aftalt, at godt nok nedlægges sekretariatet og aktieselskabet, men rigtig mange opgaver overdrages decentralt til de lokale turistforeningen. En løsning vi i vor bestyrelse også tiltræder. Det ville da være torskedumt, at lukke alle de gode tiltag i Toppen ud med badevandet. Tænk blot på navnene Toppen af Danmark og Lysets Land samt det eminent gode samarbejde, vi har opbygget de seneste ca. 20 år. Så mon ikke den sag lander fornuftigt. Der er fortsat nok at arbejde med. Meget vigtigt er også bredbånds- og mobildækningen. Dette er naturligvis vitalt for os fastboende, men turisterne forventer, at det er en selvfølge. Og hele kompetenceløftet af medarbejderne inden for turisterhvervet skal fortsættes. Vi kan ikke sige service, service, service nok gange, ligesom et smil og venlighed bør sidde fast i ryggraden. At vi betragter turismen som et meget vigtigt erhverv er ikke nok. Vore omgivelser skal komme til samme erkendelse. Turismen kan vækste endnu mere, og vi har arbejdskraften, som kan omskoles. I øvrigt er det Hirtshals Turistforening, som det seneste ca. 1½ år har leveret direktøren til Toppen af Danmark. Vor turistchef Laila Zielke har været konstitueret som direktør, og vil nok være det nogle måneder endnu, indtil den endelige nedlukning. Laila har passet dette job sideløbende med sit turistchefarbejde hos os.

3 Samarbejdet med Hjørring Kommune Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle om Hirtshals Turistforenings gode samarbejde med Hjørring Kommune. Og jeg kan bekræfte, at det er gensidigt. Formelt er der i Hjørring Kommune et konstruktivt samarbejde mellem kommunen og alle turistforeninger og handelsstandsforeninger i Turistforum Vest. Her deltager også repræsentanter for overnatningssteder, museer og attraktioner. Vi mødes et par gange årligt og udveksler synspunkter og erfaringer i en meget åben dialog med borgmesteren for bordenden og ledende embedsmænd ved hans side. Fra Hirtshals Turistforening deltager formanden og turistchefen. I det daglige har turistbureauet også et godt samarbejde med kommunen. Plan- og Udviklingsafdelingen bistår os med vore store projekter, og administrerer også Partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftalen er netop forlænget til den 31. december 2015, og giver Hirtshals Turistforening et årligt tilskud på godt en 1 mio. kr. mod til gengæld at udføre turistservice og udvikling i Hirtshals og omegn. Også omkring City Bike og Kommuneguiderne er der et fremragende samarbejde. De grønne bycykler kører nu hele året, og de er meget efterspurgte af turister og andet godtfolk. En trend, som i øvrigt gælder over hele kommunen. Kommuneguiderne er nu klar til deres fjerde sæson. I lighed med tidligere år har de 10 kommuneguider og deres ledere benyttet vinterhalvåret til uddannelse, planlægning og ikke mindst udvikling af nye tiltag i samarbejde med turistbureauerne. I Hirtshals har kommuneguiderne været behjælpelig med etablering af de nye Kløverstier, som I nok skal komme til at høre mere om i fremtiden. Kommuneguiderne vil fortsat bevæge sig rundt på deres segways og yde turistservice. Og i år udvides antallet af de hurtige og robuste ATV ere fra 1 til 3. De vil kunne mødes primært på vore strande, men også med hjælp til oprydning langs cykelruter, stier, m.m. I Hirtshals Turistforening ser vi således frem til, at den ene ATV stationeres på Hirtshals Camping. Her møder kommuneguiden ind, og servicerer strandene fra Kjul til Lønstrup. De to andre ATV ere placeres i henholdsvis Tversted og Løkken. I øvrigt vil kommuneguiderne forsat være meget fleksible, og være til stede der, hvor der er mange mennesker. Så vejret vil ofte være afgørende for, om man møder dem på stranden eller i byen. Som noget nyt udstyres ATV erne med hjertestarter, så kommuneguiderne kan yde førstehjælp på stedet. Der er samtidig ved at blive oprettet et samarbejde med alarmcentralen, så kommuneguiderne får besked samtidig med ambulancen. Den nærmeste kommuneguide vil så ud over førstehjælpen kunne give ambulancen det korrekte skadessted på stranden, eller hvor nu sygdommen eller ulykken indtræffer. Dette er en fantastisk forbedring af trygheden for såvel turister som fastboende. Når ATV en står i garage på Hirtshals Camping, vil hjertestarten fortsat være tilgængelig for øvrige borgere resten af døgnet. En stor tak for det gode samarbejde med Hjørring Kommune, Borgmesterkontoret, Plan- og Udvikling, Kommuneguiderne og City Bike Hjørring.

4 Blå flag I mange år har de blå flag ved vore badestrande signaleret kvalitet og sikkerhed. Desværre har bureaukratiet også fået gode kår her. Nu vil man forbyde bilkørsel på strandene, og hunde må ikke længere komme med til vandet. Gad vide hvor de mange biler så skal parkere. For med den meget strikse planlov, må der næsten ikke etableres noget som helst 300 meter fra vandet. Derfor er det godt, at vore politikere også har sat hælen i. Vi dropper det blå flag og indfører et badevandsflag. Sådan! Men vi må naturligvis ikke glemme, at strande og toiletter skal være rene, skiltningen i orden, og badevandskvaliteten løbende måles. Vi ser gerne, hvis Frederikshavn og Jammerbugt kommuner tilslutter sig dette nye badevandsflag. Så vil vore strande i Vendsyssel virkelig fremstå som stærke destinationer i såvel ind- som udland. Turismeudviklingsprojektet Hirtshals et hav af oplevelser Hirtshals Turistforenings stort anlagte udviklingsprojekt, som har deltagelse af 25 ressourcestærke nøglepersoner/virksomheder fra Hirtshals området er under fortsat udvikling. Hummerprojektet med opdræt af sorte hummere på Nordsøen udvides, og det bliver spændende at følge, når de første hummere udsættes i havet mellem Hirtshals og Lønstrup. På Nordsøen kan man følge dette spændende projekt. Projekt Oplevelseshavn Hirtshals, bl.a. med Det Sorte Tårn, fortsætter også med en tilpasning til den økonomi, der kan rejses ved hjælp af fonde, m.m. Dejligt at se at Hirtshals Havn også har plads til turisterne, og specielt udviklingen på Vesthavnen, glæder vi os til ikke blot at følge, men også være en del af. En udvikling, hvor fiskerierhvervet, lokale og turister kan gå hånd i hånd. Det er den ægte vare. En stor tak for samarbejdet med Hirtshals Havn. Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen Med udgangspunkt i havnerundfarterne under Hirtshals Fiskefestival, er det gode samarbejde udvidet med havnerundfarterne i højsæsonen og i andre skoleferier. Hirtshals Turistforening markedsfører turene og stiller guide til rådighed. Og skibet stiller med besætning. Og overskuddet går da også ubeskåret til HG 159 Johs. Hejlesen. En stor tak til folkene bag Johs. Hejlesen. Nordisk Sejlads 2015 Desværre blev Nordisk Sejlads 2013 aflyst. Heldigvis så betids, at der ikke i Hirtshals blev brugt planlægningstimer og økonomi på projektet. Men nu bliver det altså til noget. Fredag den 3. juli i år ankommer de forventede 25 sejlskibe med deres besætninger til Hirtshals. Efter ophold i et par dage, afsejler de til Grimstad i Norge søndag den 5. juli.

5 Et samarbejde mellem Hirtshals Havn, Hjørring Kommune, HG 159 Johs. Hejlesen og Hirtshals Turistforening vil stå for det praktiske arrangement, som gerne skal genere store oplevelser til besætningerne og forhåbentlig mange besøgende til by og havn. Hirtshals Fiskefestival I år løber fiskefestivalen af stablen torsdag den 30. juli, fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Det er glædeligt at se, at fiskefestivalen udvikler sig hvert år, og at antallet af besøgende ligeledes øges. Det viser, at vedholdenhed og udvikling godt kan gå hånd i hånd. Sammen med Årets Sild er Hirtshals Fiskefestival i den grad med til at sætte Hirtshals på landkortet. Vi skal til enhver tid sørge for, at omtalen af fisk og fiskeri, havn og by går op i en højere enhed. Her er Hirtshals Fiskefestival det helt rigtige værktøj. Musik under Trappen For 17. gang afvikler Hirtshals Musikforening i uge 30 Musik under Trappen. De 30 bands spiller gratis, og på den store aften med et topnavn i år Lars Lilholt Band valfarter mange til Hirtshals. En stor tak til Hirtshals Musikforening, som sætter Hirtshals på det musikalske landkort, også ved andre musikarrangementer i byen. Nordsøen Oceanarium Ikke blot Hirtshals, men hele Nordjylland nyder godt af vor store attraktion Oceanariet. Sidste år var der 30 års jubilæum, og i år glæder vi os til at se det færdige resultat til maj, når den store tank er totalt fornyet. Det er genialt, at udnytte den nødvendige rudeudskiftning med en helt ny opbygning af tanken. Så er der igen noget nyt at se på Nordsøen, og jeg håber, at besøgstallet igen stiger. Nordsøen er en meget aktiv medspiller ved rigtig mange arrangementer i Hirtshals. Og i Hirtshals Turistforening har vi et formidabelt samarbejde med Nordsøen. Tusind tak for det. Hirtshals Fyr Også i år skal fyret og dets mange frivillige medarbejdere have et par ord med på vejen. I er i bogstavelig grad et fyrtårn for turismen i Hirtshals. Det var godt, at fonden blev stiftet, og fyret åbnet for vore mange turister og fastboende. Et pænt og velholdt sted med en venlig betjening. Og som et symbol, som i den grad er tilknyttet historien om Hirtshals. Åben Redningsstation Også med afsæt i Hirtshals Fiskefestival, er der nu en gang ugentligt i højsæsonen åbent hus på Hirtshals Redningsstation. Her møder mange turister op for at se og høre om kystredningsvæsenet og dets moderne materiel. Tak til medarbejderne på redningsstationen.

6 Guidede byture Hirtshals Turistforening begyndte i 2012 med guidede byture til fods. Det var Jørgen Lundsgaard og Johan Haugaard, som på skift tog turisterne med rundt i Hirtshals. Da Jørgen Lundsgaard stoppede sidste år, trådte Knud Størup til, og vi takker for den gode indsats og glæder os til den kommende sæson. Hirtshals Handel og Erhverv Vi vil også takke Hirtshals Handel og Erhverv for det gode samarbejde i dagligdagen. I stabler en hel masse aktiviteter på benene, senest den populære aktivitetsvogn, som placeres forskellige steder i Hirtshals. Hirtshals Vinterbader-event For anden gang har Hirtshals Turistforening netop afviklet vinterbader-eventen. Deltagerne havde et par gode dage, men der må gerne være flere deltagere. Derfor er næste års vinterbaderevent flyttet til den første weekend i marts måned, ligesom vildmarksbadet igen vil være til rådighed. Vi har flyttet eventen, da der samtidig er andre vinterbadeeventer. I øvrigt arbejder den lokale vinterbaderklub på at opføre et klubhus med sauna, omklædnings- og badefaciliteter samt offentlige toiletter i tilknytning til Husmoderstranden. Kunsthåndværkermarked I år kan Hirtshals Turistforening for 5. gang slå dørene op til det årlige Kunsthåndværkermarked i kulturhuset Sømandskirken, Hirtshals. Som tidligere år foregår kunsthåndværkermarkedet Skærtorsdag og Langfredag fra kl Der bliver 15 stande med kunst og smagsprøver, så måske bliver rekorden fra sidste år med flere end 700 besøgende slået i år. Hirtshals Dragefestival For 3. gang arrangerer Hirtshals Turistforening dragefestival i pinsen. De første to år desværre med for lidt vind og det lige i Hirtshals. Vi er igen i år på Leret ved siden af Hirtshals Camping, og håber på god vind pinselørdag og pinsedag, så de mange flotte og farverige drager kan komme op i deres rette element. Færgerederierne og ny infrastruktur Det er i den grad synligt, at der sker noget i forbindelse med Hirtshals Havn. Der er store entreprenørmaskiner over alt, og allerede inden højsæsonen er den nye tilkørselsvej til Østhavnen og Godsbaneterminalen i brug. Og havnens landudvidelse på 25 hektar vil også være godt på vej. Det er godt for Hirtshals og hele kommunen, og dermed også for turismen. Især vil tilkørselsvejen fra rundkørslen ved Hirtshals Transportcenter til Østhavnen og Fjord Line og Smyril Line fordele trafikken i højsæsonen. Set med Hirtshals Turistforenings briller vil det være en meget god idé at ændre på skiltningen, så byen derved kan få endnu flere besøg. Dette kan ske ved en god skiltning i den store rundkørsel ved HTC. Det kunne være godt at lede bilerne ind gennem Søndergade til Hirtshals By, da mange gæster ikke kan se, at

7 der befinder sig en spændende og velfungerende by kort fra havnen, hvor der er mange aktiviteter og større events året rundt. Vi har nu i godt 10 år haft motorvej lige til døren, og i sommeren 2017 indsætter Nordjyske Jernbaner direkte tog fra Hirtshals til Aalborg. Og den nye Godsbaneterminal forventes taget i brug til juni i år. Så vi må sige, at infrastrukturen er ved at være på plads. Men den er også meget vigtig for en havn, en by og en egns udvikling. Heri indbefattet turismen. De 3 færgerederier besejler Hirtshals året rundt, og i højsæsonen er der 65 anløb og 65 afgange om ugen. Herudover frekventeres Hirtshals Havn af flere fragtrederier. Med 2,4 mio. personer, personbiler, lastbiler og 1,6 mio. tons gods er det nødvendigt, at faciliteterne er til stede. I Hirtshals Turistforening har vi et godt og professionelt samarbejde med de 3 færgerederier, Color Line, Fjord Line og Smyril Line. Tak for det. Turistservice På turistbureauet er der nok at se til for turistchefen og hendes 3 medarbejdere. Kundebetjeningen sker ved personligt fremmøde og via mail og telefon. Herudover er der planlægning, booking, forberedelse, annoncesalg, bogholderi, opfølgning, opdatering af de sociale medier ikke mindst, møder, m.m. Med hensyn til åbningstiden, har vi i et par år forsøgt os lidt frem, og er nået til den beslutning, at vi i højsæsonen holder åbent til kl Herudover kan vor digitale selvbetjenings info-skærm benyttes i Last Stop Shops åbningstid. Vi har dagligt et godt samarbejde med Last Stop Shop. Tak for det. Hirtshals Museum og Bunkermuseet Det gode samarbejde med Hirtshals Museum fortsætter. Også her ydes turistservice i form af brochurer og en digital selvbetjeningsskærm, som i øvrigt bliver flittigt benyttet. Tak til medarbejderne på Hirtshals Museum for det gode samarbejde. Også Bunkermuseet gør det godt. Rigtig mange turister tager imod tilbuddet om rundvisning. Hirtshals Feriehusudlejning Efter nogle år med vigende interesse for at leje et af de 75 feriehuse i Tornby og Kjul, oplevede vi sidste år en lille stigning. Og bookingen for 2015 ser p.t. meget fornuftigt ud. Det skyldes bl.a. at sommerferien i Tyskland er placeret uden for den danske højsæson. I 2014 steg omsætningen med 13%, og udlejningsugerne i højsæsonen steg med 15%. Så udlejningen fejler ikke noget. Det er engangsudgifterne, der tærer. Det er fortsat tyskerne, der tager sig af de fleste uger i højsæsonen, nemlig 75%. Dernæst følger Danmark med 11%, Norge med 2% og øvrige nationaliteter med 12%. I samarbejde med de øvrige turistforeninger i Toppen af Danmark, var det nødvendigt at investere mange penge i et nyt og tidssvarende bookingsystem. Vi venter os meget af det, og ser med spænding frem til denne sæson, da feriehusudlejningen genererer et ikke ubetydeligt beløb til driften af Hirtshals Turistforening.

8 Hirtshals Camping Efter 15 år stoppede forpagterparret Sigrid og Knud Erik Wolder fra Lemvig med udgangen af denne sæson som forpagtere af Hirtshals Camping. Som ny forpagter har bestyrelsen pr. 1. november 2014 antaget Jørgen Eriksen, hvis hustru Conni driver Vandrerhjemmet Danhostel Hirtshals. Vi er glade for at få en lokal forpagter, som kan se over til campingpladsen, og hurtigt være på pladsen, ligesom sæsonen udvides betydeligt. Jørgen Eriksen er godt i gang med at renovere campingpladsen, så den er klar til sæsonstart allerede lørdag den 28. marts, så der er åbent i påsken. Tak til Sigrid og Knud Erik Wolder, og hjertelig velkommen til Jørgen Eriksen. I bestyrelsen glæder vi os til det fremtidige samarbejde. Autocamperplads Efter at have arbejdet med planerne i et par år, aftalte Hirtshals Turistforening og Hjørring Kommune sidste forår at afprøve muligheden med en autocamperplads på Stoltze s Plads ved Doggerbanke. Det gik rigtig godt, og der var mange overnatninger. Vi arbejder p.t. med planer for den nye sæson, og vor forpagter på Hirtshals Camping, Jørgen Eriksen og formanden for Campingpladsudvalget, Jens-Arne Nielsen er i god dialog med Hjørring Kommune. Afslutning Endnu engang tak til vore mange samarbejdspartnere. Og en kæmpestor tak til dig Laila og dine 3 medarbejdere på turistbureauet. I gør et rigtig godt stykke arbejde til glæde for hele Hirtshals og omegn. Endelig en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for endnu et år med stort engagement.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 7. marts 2016

Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 7. marts 2016 Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 7. marts 2016 Beretning 2015 Hirtshals Turistforening lever i bedste velgående og er still going strong Regnskabsåret 2015 blev et år, hvor bestyrelsen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 13. marts 2017

Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 13. marts 2017 Generalforsamling i Hirtshals Turistforening den 13. marts 2017 Beretning 2016 Hirtshals Turistforening tilpasser sig fremtidens muligheder Alle med tilknytning til Hirtshals Turistforening har ikke kunnet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Destinationsselskabet skal have fokus på at håndtere turismeudfordringerne i Nordjylland og udnytte de særlige muligheder som Nordjylland besidder.

Destinationsselskabet skal have fokus på at håndtere turismeudfordringerne i Nordjylland og udnytte de særlige muligheder som Nordjylland besidder. Samarbejdsaftale 2015-2017 mellem Business Region North Denmark og Destinationsselskabet Nordjylland Nærværende aftale, som indgås mellem BRN og Destinationsselskabet Nordjylland, står Destinationsselskabet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

En kort karakteristik af turistservice i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Bornholms Regionskommune

En kort karakteristik af turistservice i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Bornholms Regionskommune En kort karakteristik af turistservice i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Bornholms Regionskommune Turistforum Vest, 16. marts 2010 Nærværende materiale: En kort

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING Drive autoriseret grønt Turistbureau i Sæby: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk, tysk, fransk, samt på de skandinaviske

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved Til Næstved byråd og Økonomiudvalget Ansøgning fra Næstved Turistforening Siden etableringen i 2015 af Visit Sydsjælland-Møn, med domicil i Vordingborg, har Næstved

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012.

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. Så er det tid til at opleve noget kulturelt. Vi skal besøge Egeskov slot fredag d. 18. maj. Vi skal bo på DCU Camping Åbyskov - http://www.camping-aabyskov.dk/

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Møde i projektgruppen for strategisk turistinformation Den 29. april 2015, kl. 9.00 10.00 Landemærket 26, Rønne Mødelokale 3

Møde i projektgruppen for strategisk turistinformation Den 29. april 2015, kl. 9.00 10.00 Landemærket 26, Rønne Mødelokale 3 Referat Møde i projektgruppen for strategisk turistinformation Den 29. april 2015, kl. 9.00 10.00 Landemærket 26, Rønne Mødelokale 3 Bornholms Regionskommune Center for Erhverv- Uddannelse og Beskæftigelse

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21.

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. december 2009 Styrkelse af turismeindsatsen i Århus 1. Resume Den erhvervsdrivende fond Visit Aarhus (herefter VA) blev stiftet

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Tal omkring autocamperturismen.

Tal omkring autocamperturismen. Tal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Andre foreninger,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere