Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED"

Transkript

1 Kondenserende kedel med præmixbrænder Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for gassen (se side, pos. ) Åbn vinduerne Tænd/sluk ikke elektriske kontakter Sluk evt. åbne flammer Tilkald straks gasleverandøren Vedr.sikkerhedsforskrifter, se side. Installation og service må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Denne skal instruere brugeren i kedlens funktion og betjening. Fejlfri funktion garanteres kun når denne installationsvejledning samt betjeningsvejledning følges.

2 SIKKRHDSFORSKRIFTR Ved gaslugt: Sluk kedlen se side 9 Åbn vinduer og døre Tilkald gasleverandøren Installation, ændringer Installation samt ændringer på Deres kedel må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. Kedlen må ikke være i drift uden vand. ksplosive og let brændbare stoffer Opbevar og anvend aldrig brændbare materialer (f. eks. papir, opløsningsmidler, lakker etc.) i nærheden af kedlen. Service Anlægget skal serviceres regelmæssigt. t årligt serviceeftersyn er nødvendigt. Vi anbefaler tegning af serviceabonnement. Der må kun monteres originale reservedele. Forbrændings-/rumluft For at undgå korrosion, skal forbrændings/rumluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosions-fremmende kan f.eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. Rengøring af kappen Aftør kappen med en fugtig klud. Anvend aldrig skarpe eller ætsende rengøringsmidler Indholdsfortegnelse Side Kedeloplysninger Kedelbeskrivelse. Tilslutningstilbehør (se prisliste). Typeoversigt. Opbygning. l-diagram 6 Tekniske data. Z /- A. Z /- A 8 Opstillingsrum 9 Forskrifter 9 6 Installation 0 6. Generelt 0 6. Dimensioner 6. Montage 6. l-tilslutning 6. Nettilslutning 6.6 Tilslutning af centralvarmestyring 6. Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med NTC føler Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med beholdertermostat 6 Opstart med fabriksindstilling 8 Indstilling af gaskedel til anlægsbetingelserne 0 8. Mekaniske indstillinger 0 8. Indstilling af Bosch Heatronic 8.. Max. varmeydelse, servicefunktion Beholderopvarmningsydelse, servicefunktion. 8.. Max. fremløbstemperatur, servicefunktion. 8.. Pumpestillinger, servicefunktion. 8.. Pendlingsspærre 8..6 Skiftedifferencen ( t) servicefunktion Med vandlåsfyldningsprogram, servicefunktion Forøgelse af varmtvandsmængden (ZWBR) 9 Opstartsprotokol 8 0 Gasindstilling 9 0. Generelt 9 0. Kontrol af CO -værdierne 9 0. Gasombygning 0 CO og CO måling med indstillet varmeydelse Vedligeholdelse Oversigt over fejlkoder Indstillingsværdier for varme-/ beholderydelse 6. ZSBR/ZWBR - A 6. ZSBR - A 89

3 Kedeloplysninger G-type overensstemmelseserklæring: Denne kedel er i overensstemmelse med de gældende krav i de europæiske retningslinier 90/96/WG, 9//WG, //WG, 89/6/WG og de i Gtyperprøveattesten beskrevne typer. Den opfylder kravene til en kondenserende kedel iht forordningerne for varmeanlæg. Iht, stykke. i forordningerne til nyformulering af den. og ændring af den. forordning til gennemførsel af immissionsbeskyttelsesloven ligger kvælstofindholdet i røggassen under prøvebetingelser iht DIN 0, del 8, marts 990 udgave, under 80 mg/kwh.. Prod.-ID-Nr. ZSBR / ZWBR /- A, ZSBR /- A Kategori Kedelbeskrivelse C-008 AS 009 II LL B/P Kedeltype C X, C X, C X, C X, C 6 X, C 8 X, B, B Kondenserende kedel CRAPUR for centralvarmeopvarmning Miljøvenlig iht. RAL UZ6 (blå engel) Digital display Automatisk tænding Modulerende drift Fuldsikret via kontrolenhed med ioniseringsovervågning og magnetventiler Kedel for vægmontage, uafhængig af skorsten og rumstørrelse Min. cirkulationsvandmængde er ikke nødvendig for kedlens drift Velegnet for gulvvarmeanlæg Balanceret aftræk (dobbelt rør) for røggas/friskluft samt målestuds for CO /CO Regulerbar ventilator Temperaturføler og termostat for opvarmning Temperaturføler i fremløb og temperaturbegrænser i V strømkreds Cirkulationspumpe, to-trins Manuel udlufter - automatisk udlufter, trykekspansionsbeholder, sikkerhedsventil og manometer Tilslutningsmulighed beholder-ntc eller -termostat Røggastemperaturbegrænser (0 C) Beholderprioritering Hydraulikkontakt Vandlås, udløbsrør og vinkel medleveres Tilslutningsstudse med målestudse medle veres Gaskedel (ZWBR) Temperaturvælger for brugsvand Brugsvandstemperatur styret via NTC Varmtvandsprioritering Brugsvandsvarmeveksler Melding om varmtvandsbehov, CO og komfortdrift. Tilslutningstilbehør (se prisliste) Monteringsbeslag Serviceventiler med snavssamler Tilbehør nr. 08 (bøjning) for drift uden indirekte opvarmet beholder Aftrækstilbehør Klimaregulator for indbygning Ur for indbygning Rumtermostat. Typeoversigt ZSBR - A S... ZSBR - A S... ZWBR - A S... ZWBR - A S... ZSBR - A S... ZSBR - A S... Z = Centralvarmekedel S = Beholdertilslutning W = Varmeveksler for brugsvand B = Kondenserende teknik R = Modulerende - = Varmeydelse - kw - = Varmeydelse - kw - = Varmeydelse - kw - = Varmeydelse - kw = Naturgas = F-gas S.. = Specialnummer A = Kedel med blæser uden trækafbryder Typeformlen udvides med numre, som angiver gasfamilie. Nr. Wobbeindex Gasfamilie,8-, kwh/m Naturgas gruppe H,0 kwh/kg F-gas 89

4 . Opbygning ϑ ϑ ϑ O 6 0 CO Billede ZWBR ϑ CO O 8 Billede ZSBR 89

5 Målestuds Kontrolkasse. Ventilatormodul 6 Temperaturbegrænser i varmeveksler 6. Varmtvands NTC (ZWBR) 6. NTC-varmtvands standby Målestuds tilslutningstryk 8. Manometer 9 Overkogstermostat i fremløb Monteringsbeslag Vandlås med afløbstragt Sikkerhedsventil 8 Cirkulationspumpe med luftudskiller og hastigheder 0 Trykekspansionsbeholder 6 Ventil for kvælstofpåfyldning Automatisk udlufter (ZWBR). Manuel udlufter 9 Blandingskammer 9. Bimetal for forbrændingsluftskompensation 0 Brænder Ioniseringselektrode Tændelektrode Varmeveksler med kølet brændkammer 6 Temperaturføler i fremløb Centralvarme fremløb Varmt vand Gas 6 Koldt vand Centralvarme returløb 8 Afløb Magnetventil. Magnetventil Filter 6 Gasarmatur C Hovedventil 6 Fejlknap (reset) 6 Indstillingsskrue for min. gasmængde 66 Gasdrossel 69 Reguleringsventil Fremløb til beholder (ZSBR) Returløb fra beholder (ZSBR) 80 Dobbeltsædet ventil 8 Membraner 8 Magnetanker 8 Omstyringsmagnet 8 Bladfjeder 86 Omstyringsventil 8 Udligningsåbning 88 Hydraulikomskifter 90 Venturi (ZWBR) 9 Overtryksventil (ZWBR) 9 Vandmængyderegulator (ZWBR) 9 Membran (ZWBR) 9 Spindel med kontaktarm (ZWBR) 96 Mikroswitch (ZWBR) 9 Ventil for brugsvandsmængde (ZWBR) 98 Vandhus (ZWBR) Røgrør 6 Ventilator 8 Differenstryk omskifter 9 Luftkasse Studs for røggasmåling. Studs for forbrændingsluftsmåling Digital display Isoleret brugsvandsvarmeveksler 8 Kondensatafløb 89

6 . l-diagram U V CO V 0V 6 0 0V/AC L NNsLs LR M. Billede. Tændtrafo. Ventilatormodul 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 6. Varmtvands NTC 6. NTC varme-standby styring (ZWBR) 9 Røggastemperaturbegrænser 8 Cirkulationspumpe Ioniseringselektrode Tændelektrode 6 Temperaturføler, fremløb Magnetventil. Magnetventil 6 Gasarmatur C 6 Fejlknap (reset) 8 Hydraulikomskifter ZWBR/ZSBR 96 Mikroswitch, vandkontakt (ZWBR) Hovedafbryder 6 Temperaturregulator for centralvarmefremløb Sikring T, A, AC 0 V Transformator 6 Bro ( lus ) 6 Ventilator 8 Differenstrykomskifter 8 6 M -./S 00 Stik 0 Tilslutning for beskyttelsesledning 0 Tilslutning beholder NTC for ZSBR 0 Temperaturregulator for brugsvand for ZWBR/ZSBR med beholder NTC Sikring T, A Sikring T 0, A Stikforbindelse for indbygningsautomatik TA Klemforbindelse for regulator Digital display 8 Stikforbindelse for kontaktur 9 Klemforbindelse for beholdertermostat ved ZSBR 8 Klemforbindelse AC 0 V 8. Bro ( lus ) 9 Stikforbindelse LSM 6 Kontrollampe for brænderdrift 6 Kontrollampe for net (tændt) 6 Skorstensfejerknap 66 Serviceknap 6 CO-knap 6 89

7 Tekniske data. Z /- A Kedeltype nhed ZSBR - A ZSBR - A Nominel varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,,9 0,,,9 0, Nominel varmebelastning kw,, Min. varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,,, Min. varmebelastning kw,9 (,9 ) ) 6, 6,0,,9 Max. beholderydelse kw,0 (,0 ) ), Max. beholderbelastning kw,, Vandindhold (centralvarme) liter 9, 9, Gastilslutningsværdier Naturgas H (Hn) = 9, kwh/m m / h, F-gas (H 0 =,0 kwh/kg) kg/h 0,9 Min. gastilslutningstryk Kode mbar 8- Kode mbar - Trykekspansionsbeholder Fortryk bar 0, 0, Total indhold (ZSBR) l 8 8 Max. fremløbstemperatur C ca. 90 ca. 90 Tilladt driftovertryk bar ltilslutning Spænding V-AC 0 0 Frekvens Hz 0 0 ffekt W 0 0 Beskyttelsesgrad IP XD XD Nettovægt kg Røggasværdier Røggasmassestrøm g/s, /,9, /,9 Røggastemperatur 80/60 C Nom./min.last C / 6 / 6 Røggastemperatur 0/0 C Nom./min.last C 6 / 6 / Resthøjde (incl. trykfald i friskluftledning) Pa 6 6 CO -værdi % 9,,0 Røggaskondensat Max. kondensatvandsmængde (ved t R = 0 C) l/h,, ph-værdi ca.,8,8 Godkendt iht G-gaskedelretningslinier (90/96/WG) og prn6 ) Fabriksindstilling 89

8 . Z /- A Kedeltype nhed ZSBR - A ZWBR - A Nominel varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,,,0 ZSBR - A ZWBR - A,,,0 Nominel varmebelastning kw,0,0 Min. varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,, 6,,9,8, Min. varmebelastning kw,,0 Max. beholderydelse kw,, Max. beholderbelastning kw,0,0 Vandindhold (centralvarme) liter 9, 9, Vandindhold (brugsvand ZWBR) liter,6,6 Gastilslutningsværdier Naturgas H (Hn) = 9, kwh/m m / h, F-gas (H 0 =,0 kwh/kg) kg/h,8 Min. gastilslutningstryk Kode mbar 8- Kode mbar - Trykekspansionsbeholder Fortryk bar 0, 0, Total indhold (ZSBR) l 8 8 Total indhold (ZWBR) l 0 0 Max. fremløbstemperatur C ca. 90 ca. 90 Tilladt driftovertryk bar ltilslutning Spænding V-AC 0 0 Frekvens Hz 0 0 ffekt W 0 0 Beskyttelsesgrad IP XD XD Nettovægt kg 66 / 66 / Varmtvand (ZWBR) Max. varmtvandsmængde (fabriksindstilling) l/min. 8 8 Max. varmtvandsmængde l/min. Indstillelig tappetemperatur C Max. brugsvandstryk bar 0 0 Min. tilslutningstryk bar 0, 0, Røggasværdier Røggasmassestrøm g/s,9 /,,9 /,8 Røggastemperatur 80/60 C Nom./min.last C / 6 / 6 Røggastemperatur 0/0 C Nom./min.last C 6 / 6 / Resthøjde (incl. trykfald i friskluftledning) Pa 6 6 CO -værdi % 9,,0 Røggaskondensat Max. kondensatvandsmængde (ved t R = 0 C) l/h,, ph-værdi ca.,8,8 Godkendt iht G-gaskedelretningslinier (90/96/WG) og prn6 8 89

9 Opstillingsrum Gaskedlen skal installeres iht det til enhver tid gældende Gasreglement og Bygningsreglement. Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation af gaskedlen. Indbygningsmål, se installationsvejledning for de enkelte aftrækstilbehør. F-gasanlæg under jordniveau Kedlen overholder kravene i TRF 996 afsnit, ved installation under jordniveau. Vi anbefaler installation af en magnetventil med tilslutning til LMS. Herved frigives F-gastilførsel kun under varmebehov. Forbrændingsluft For at undgå korrosion, skal forbrændingsluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosionsfremmende kan f. eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. Gasreglementet afsnit A af juni 99. Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98/BR 9. Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer. udg. NP-9-N. Dansk Ingeniørforenings almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg. udg. NP-8-B. Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg Publikation nr. Arbejdstilsynet 988. Max. overfladetemperaturen ligger under 8. Der kræves derfor ingen særlige forholdsregler for brændbare byggematerialer eller indbygningsmøbler. Forskrifter der er afvigende i enkelte lande skal overholdes. 89 9

10 6 Installation 6. Generelt Inden installation af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Kedelinstallation, tilslutning af gas- og aftrækssystem samt idriftsætning må kun udføres af en autoriseret VVS installatør. l-installation skal udføres iht stærkstrømsreglementet. Inden installation af kedlen skal varmeanlægget skylles grundigt igennem. Monteringsbeslag (8) n sådan er nødvendig for forud at kunne installere alle rør og tilbehør ved såvel synlig som skjult rørinstallation. Tætningerne er anbragt forneden på apparatet. Fastgørelsesskruerne (6 x 0 mm) med tilbehør ligger sammen med monteringsbeslaget. Gastilslutning Rørdimensioner iht Gasreglementets bestemmelser. Tilslutningsnippel R / er indbygget på monteringsbeslaget. Der skal installeres en afspærringsventil før kedlen. Af hensyn til sikkerheden skal der monteres en trykregulator med afspærringsventil (beskyttelse af apparatet mod for høje tryk). Max. prøvetryk 0 mbar For at undgå beskadigelse af gasarmaturet skal gashanen () være lukket under tætheds-prøvning. Før der åbnes for gasafspærringsventiler skal der gennemføres en trykaflastning. Sikkerhedsventil () er monteret i kedlen. Vandlås () Boring A på montageskabelon viser vandlåsens tilslutning på afløbet. Afløb skal være monteret på grund af kondensatafløb og er includeret i leverancen. Afledning af kondensat Kondensatledninger skal være af korrosionsbestandige materialer. Herunder: Stentøjsrør, PVC-rør, P-HD rør, PP-rør, ABS/ASSA-rør, støbejernsrør med emaljering eller beklædning indvendig, stålrør med kunsttofbeklædning, rustfri stålrør, borosilikatglasrør Kondensat analyse mg/l Ammonium, Nikkel 0, Bly 0,0 Kviksølv 0,000 Kadmium 0,00 Sulfat Halogenforbindelser 0,00 Tin 0,0 Kulbrinte 0,0 Vanadium 0,00 Kobber 0,08 ph-værdi,8 Fyldning og aftapning af vand Der kræves også en fylde- og aftapningshane på installationsstedet. Kedelfastgørelse Skruer og tilbehør er vedlagt sammen med kedlen. Placeringen kan ses af billede. Parallelkobling (kaskade) To eller tre kedler kan med koblingsmodulet TAS (tilbehør) og en klimastyring sammenkobles parallelt. Klimastyringen TAS kan kun kombineres med klimastyring TA 0 A og. I så fald skal et tilslutningsmodul RAM indbygges for spændingsforsyning til TAS. Opvarmning Indbygning af kedlen er kun tilladt i lukkede vandbaserede opvarmningssystemer. Driften af kedlen er ikke afhængig af en min. cirkulationsvandmængde. Via den modulerende styring i ydelsesområdet mellem startbelastning og nominel varmeydelse tilpasser kedlens varmeydelse sig automatisk til ethvert varmebehov. Fordel: Forbedret virkningsgrad, mindre gasforbrug samt lavere støjniveau. Den modulerende drift sikrer en særlig miljørigtig funktion. Ved anvendelse af rumtermostat må der ikke monteres termostatiske radiatorventiler i det rum, hvor rumtermostaten er anbragt. Kedlen er udstyret med alt sikkerheds- og reguleringsudstyr. For at undgå fejludkoblinger - selv under ugunstige driftforhold - udkobler en reguleringsudkobling i fremløbet, såfremt fremløbstemperaturen bliver for høj. Den automatisk luftudskiller samt manuel hurtigudlufter gør idriftsætningen nemmere. Åbne varmeanlæg og anlæg med naturlig cirkulation. Åbne varmeanlæg skal ombygges til lukkede systemer. Før installation skal rørsystemet skylles grundigt. Ved anlæg med naturlig cirkulation skal kedlen tilsluttes til det eksisterende rørsystem over en hydraulisk ventil. 0 89

11 Frem- og returløb (centralvarme) Det anbefales at montere servicehaner og snavssamler. Det laveste punkt på anlægget skal være forsynet med aftapnings- og påfyldningsventil. Rørledninger og radiatorer Det må frarådes at anvende forzinkede radiatorer og rør, da der kan optræde luftdannelser. Kemiske tilsætninger (inhibitorer) Der må under ingen omstændigheder tilsættes noget til centralvarmevandet (selvtætningsmidler, korrosionsbeskyttelse o. l.) Skader på kedel opstået herved vil derfor ikke være omfattet af garantien. Strømningsstøj Strømningsstøj kan undgås ved montering af automatisk by-pass. Koldt- og varmtvand (ZWBR) Bestemmelserne i vandnormen skal overholdes. Der skal monteres sikkerhedstermostat på koldtvandstilslutningen. Ved skjult rørinstallation sker koldtvandstilslutning med knæventil R /, varmtvandstilslutning med knæventil R /, hver over en kobberrrørsforbindelse. For synlig installation fås en gennemgangsventil R og en forskruning R /. For at undgå slam/rust bør der monteres et forfilter i tilfælde af vandtyper med faste partikler. Hvis kontaktur U D bygges ind i kedlens styrepanel, kan man tidsstyre komfortdriften. Den modulerende drift tilpasser sig automatisk til varmtvandsbehovet. Alle blandingsbatterier (herunder termostatiske) kan tilsluttes. Beholderydelse for ZSBR - Junkers kondenserende kedler gør det muligt at indstille ydelsen individuelt på varmeveksleren i varmtvandsbeholderen i forbindelse med beholderopvarmning. Neutralisering Hvis det bliver nødvendigt, kan de neutraliseringsmidler, der fås i handlen anvendes (oplysninger kan fås hos vandværket) Pumpe Pumpen har et keramikhjul og må derfor ikke køre tør. Starttrin i centralvarmedrift I centralvarmedrift holdes ydelsen efter hver opstart på min. ydelse. Dog starter bedlen på 80% ydelse og holdes der i ca. sek. Sikring af kedelkabinettet Af el-sikkerhedsmæssige grunde skal kabinettet sikres. Se billede 8 for iskruning af låseskrue. Klap til afdækning af betjeningspanelet Denne ligger i kedlens emballage. Kundeinformation Installatøren skal informere kunden om efterfyldning og udluftning af anlægget samt om kontrol af vandtrykket på manometret. Ligeledes informeres kunden grundigt om evt. monterede styringer. 89

12 6. Dimensioner min min = = O Billede 0 68, 0 VORLAUF R / " Billede 00 GAS R / " R / ", RÜCKLAUF R / ", R / " Monteringsbeslag (bestilles særskilt) VORLAUF RÜCKLAUF GAS R / " 8-. R Monteringsbeslag Overløbstragt med vandlås Centralvarme fremløb Centralvarme returløb 0 Kabinet 0 Klap Tilslutningsnippel R / til gas (færdigmonteret) Tilslutningsnippel R / koldt- og varmt vand Tilslutningsnippel R / til gas (vedlagt) 0 Servicehane (frem-/returløb) Fremløb beholder Gasafspærringsventil returløb beholder Tømning R Billede 6 Monteringsbeslag efter færdigmont. 89

13 ZSBR kedler uden varmtvandbeholder Kører kedlen uden varmtvandsbeholder, skal der monteres en bøjning (8) mellem frem-og returløb i henhold til billede. Bøjningen har tilbehør nr. 08 ( ).. Billede /0. 6. Montage Tag kabinettet af Billede 9-6./O Skru udløbsrøret (.) ind i sikkerhedsventil () og placer tilslutningssvinklen (.) ind i udløbsrøret (.).. -. R Billede 8 Drej skrue ➀ på siden af, tryk begge håndtag nedad ➁, sving kabinettet fremad og løft det af ➂.. -.S Billede 0 Placer kondensatudløbet () i udløbsrøret (.). 89

14 a 6. l-tilslutning Regulerings- styrings- og sikkerhedskomponenter er færdigmonteret og kontrolleret. Der skal kun udføres nettilslutning 0 VAC/0 Hz. Hullet i kabelgennemføringen bør ikke vælges større end kabeldiameter, ellers garanteres sprøjtevandsbeskyttelse (IP) ikke mere.! COM 0 Nettilslutning Nettilslutning, herunder beskyttelsesforanstaltninger, skal udføres int stærkstrømsreglements bestemmelser. Kabeltilslutning for net og styring ses på billede (skraveret felt). Det kan anbefales at lade kabler, der føres ud fra væggen rage min. 0 cm op. Før arbejde med elektriske dele skal disse være i spændingsfri tilstand. -9./O Billede Monter nu tilslutningstykket (a). Billede Demonter blænde og tag den af ➀. 89

15 6. Nettilslutning Billede Drej skruen ud ➁ og træk afdækningen fremad og ud ➂ Billede Tryk trækaflastningen nedad ➃ og skær af i henhold til kabeldiameteren ➄ Billede Før kabel gennem trækaflastning og tilslut i henhold til billede. Sæt atter trækaflastning på og kabel sikres. Tilslutning til -faset net (IT-net) For at sikre tilstrækkelig ioniseringsstrøm skal der monteres en modstand (best. nr ) mellem N- ledning og beskyttelsesledningstilslutning. 6.6 Tilslutning af centralvarmestyring Kedlen kan kun fungere i forbindelse med en Junkers/Bosch styring. Tilslutning rumtermostat TR 00. Billede 6 89

16 Tilslutning af TRP/ er kun muligt med tilslutningsmodul RAM. Tilslutning af klimastyring TA, fjernbetjening TFQ W eller kontakture DT. l-tilslutning skal foretages i henhold til installationsvejledningen for styringen. 6.8 Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med beholdertermostat DCV Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med NTC føler -.S Billede Knæk ➀ af og før kabel igennem ➁ ➂. Sæt stikket fra beholder NTC ➂ på hovedprintet (8, 9). Billede 8 B Tilslut på klemme og 9. Broen 8-9 må ikke fjernes. Ved indbygning af andre beholdere eller relæ på klemme og 9 skal der anvendes relæ med guldbelagte kontakter. Alternativt kan der indbygges beholdertermostat med omskifterfunktion. 6 89

17 Opstart med fabriksindstilling CO O 0 Billede 9 8. Manometer Vandlås med afløbstragt Sikkerhedsventil. Afløb Automatisk udlufter. Manuel udlufter. Nøgle for manuel udlufter 6 Resetknap Hovedkontakt 6 Hovedtermostat centralvarme 0 Servicehane i frem og retur Gasventil 9 Apparatmærkat 0 Temperaturregulator for brugsvand Display 8 Kondensatafløb 6 Kontrollys brænderdrift 6 Kontrollys for tænd/sluk 6 Skorstensfejerknap 66 Service-knap 6 CO-knap Udfyld opstartsprotokol iht opstartsprotokol side. Indstil fortryk på ekspansionsbeholder på statisk højde for varmeanlægget, se side 0. Åbn radiatorventilerne. Åbn servicehane (0) og fyld centralvarmeanlæg til til bar Udluft radiatorerne. Udluft gaskedlen med automatisk udlufter (). Fyld atter centralvarme anlægget op til til bar. Fyld vandlås () så der ikke kan komme røggas ind i rummet. Med nøgle (.) åbnes manuel udlufter (.) max. sek. Hold herefter sek. pause og gentag evt. kontroller kondensafløb (8) for vand. Check at gasarten på typeskiltet svarer til den leverede gas. Luk gashanen (). 89

18 Tænd for varmen Kun varmtvand (sommerdrift) 0 I CO -0./O -08./O Billede 0 Kontrollampen lyser grønt. Tænd for centralvarmen Billede I denne driftmåde er kun varmtvandsforsyningen aktiveret. Centralvarmen er udkoblet. Spændingsforsyningen og kontakturet er stadig tilkoblet. CO Varmtvandstemperatur for ZWBR Varmtvandstemperaturen kan indstilles mellem 0 og 60 C og vises ikke i displayet. Billede Hvis brænderen er i drift, lyser kontrollampen rødt. I displayet vises den nuværende fremløbstemperatur. Afhængig af det enkelte varmeanlæg kan følgende indstillinger være mulige: Gulvvarme, f. eks. stilling max. fremløbstemperatur ca. 0 C. Lavtemperaturopvarmning, f. eks. stilling max. fremløbstemperatur ca. C. Centralvarmeanlæg for fremløbstemperaturer op til 90 C, f. eks. stilling. Når -II- vises i displayet skiftevis med fremløbstemperaturen er vandlås fyldningsprogrammet i funktion (se side 6). Varmestyring -06./O Billede CO knap Ved at trykke knappen ind og holde den indtil displayet viser -- kan der vælges mellem komfort drift og CO drift. Komfort drift knappen lyser ikke (fabriksindstilling) Inde i kedlen holdes det varme vand hele tiden på temperaturen. Det giver kort ventetid ved tapning. Derfor kobler kedlen ind også når der ikke tappes vand. CO -0./O CO drift med behovsmelding, knappen lyser 0 C Behovsmelding giver max. gas- og vandbesparelse. 0 Aus 0 Ved kortvarig åbning og lukning af varmtvandshanen bliver vandet varmet op til den temperatur, der er indstillet på varmtvandstermostaten er nået. -. R Billede Stil rumtermostaten (TR ) på den ønskede stuetemperatur. Klimastyring (TA ) indstil den på den tilsvarende varmekurve og driftmåde. CO drift uden behovsmelding, knappen lyser Vandet i varmeveksleren holdes på ca. 6 C. Først når der tappes vand, bliver vandet varmet op til den temperatur der er indstillet på termostaten. 8 89

19 Varmtvandstemperatur beholder (ZSBR) Ved varmtvandsbeholder med NTC-føler: At slukke kedlen CO 0 I -./O Billede -0./O Ved markering er beholdertemperaturen ca. 60 C. Denne temperatur bør ikke overskrides under normal drift. Ved stop til højre er beholdertemperaturen ca. 0 C. NB! Skoldningsrisiko. Denne temperatur er kun egnet for kortvarig drift (f. eks. for at fjerne evt. bakterier). r der tilsluttet en varmtvandsbeholder med egen termostat, er kedlens termostat ude af funktion. CO knap Ved kortvarige aktivering af CO knappen kan der vælges mellem komfort drift og CO drift. Komfort drift knappen lyser ikke (fabriksindstilling) Beholderprioritering, dvs først opvarmes varmtvandsbeholderen til den indstillede temperatur og derefter går kedlen på centralvarmeopvarmning. Billede Den grønne kontrollampe slukkes, og kontakturet stopper, når gangreserven er løbet ud. Frostbeskyttelse For at undgå frostsprængninger skal varmeanlægget være i drift vinterperioden. Når kedlen bliver afbrudt i rum, hvor der er risiko for frost skal der iblandes frostbeskyttelsesmidel 0-0 % ellers skal centralvarmeanlægget tømmes helt. VVS installatøren skal vise kunden, hvordan varmeanlægget tømmes. Blokeringsbeskyttelsespumpe Denne automatik forhindrer, at cirkulationspumpen sidder fast efter en længere driftspause. fter hver pumpeudkobling sker en tidstagning, for at starte pumpen i minut efter ca. timer. CO drift (knappen lyser) Afvekslende drift først 0 min. beholder - så centralvarmeopvarmning. Driftsforstyrrelser Der kan forekomme fejl under drift f. eks. på grund af brændertilsnavsning, kortvarigt trykfald i gasledningen etc. I displayet vises A eller 9, fejlknappen blinker og kedlen låses. CO Billede 6 -./O Når fejlknappen er aktiveret vises fremløbstemperaturen igen, og kedlen går i gang. Hvis fejlen ikke rettes, tilkald servicemontør. 89 9

20 8 Indstilling af gaskedel til anlægsbetingelserne 8. Mekaniske indstillinger kspansionsbeholder Følgende data er der allerede taget højde for i kurverne. % af vandvolumen i ekspansionsbeholder eller 0 % af ekspansionsbeholderens nominel volumen. n arbejdstrykdifferens for sikkerhedsventilen på 0, bar i henhold til DIN t V = fremløbstemperatur V A = anlægsindhold i liter kspansionsbeholderens fortryk svarer til anlæggets statiske højde over kedlen. Max. drifttryk: bar Begrænsning af max. fremløbstemperatur for centralvarme Fremløbstemperaturen kan indstilles mellem og 88 C. Ved lavtemperaturbegrænsning () er temperaturvælgeren (6) begrænset til stilling, hvilket svarer til en max. fremløbstemperatur på C og kræver ingen indstilling af varmeydelsen til det beregnede varmebehov. Ændring af lavtemperaturbegrænsning indstilling I forbindelse med varmeanlæg for højere fremløbstemperaturer kan begrænsningen ophæves, se billede Yderligere ekspansionsbeholder nødvendig 89-.O 0 tv ( C ) kspansionsbeholderens arbejdsområde VA ( l ) Billede 8 Diagrammerne giver omtrentlig vurdering om den indbyggede ekspansionsbeholder er stor nok. Hvis det ligger i grænseområdet, skal man have den nøjagtige beholder højde i henhold til DIN 80. Ligger skæringspunktet til højre for kurven, er en ekstra ekspansionsbeholder nødvendig. Kurve I Fortryk 0, bar Kurve II Fortryk 0, bar Kurve III Fortryk 0, bar Kurve IV Fortryk,0 bar Kurve V Fortryk, bar Kurve VI Fortryk, bar Kurve VII Fortryk, bar Billede 9 Den gule knap på temperaturregulatoren trækkes ud med en skruetrækker, drejes 80 og trykkes ind igen. Tal Middel fremløbstemperatur C C C 9 C 6 C C 88 C For gulvanlæg skal max. fremløbstemperaturen overholdes. 0 89

21 Pumpediagram På pumpens klemkasse kan der vælges mellem pumpestillinger. H 0, (bar) 0,6 0, 0, 0, C B 8. Indstilling af Bosch Heatronic 8.. Max. varmeydelse, servicefunktion.0 Varmeydelse kan indstilles mellem min. varmeydelse og nominelvarmeydelse til det specifikke varmebehov. Ved varmtvandsfremstilling er fuld nominel varmeydelse til rådighed. Ændring af max varmeydelse CO 0, 0, Q (l/h) -6.S Billede 0 B Kurve for pumpestilling C Kurve for pumpestilling H Restløftehøjde i varmeanlæg Q Cirkulationsvandmængde i varmeanlæg Billede Drej fremløbstemperaturregulator til Tryk på skorstensfejer knappen og serviceknappen samtidig og hold dem inde, indtil == vises i displayet. CO 0-./O Billede 0-./O UP KV KR KV KR UP KV X KR Når knapperne slippes igen vises der i sek. f.eks. 9.6, herefter 00. og der er lys i knapperne. Billede KV Kedelfremløb KR Kedelretur UP Cirkulationspumpe HV Centralvarmefremløb HR Centralvarmeretur n seriestyring af cirkulationspumper (efter hinanden) uden hydraulisk deling er ikke mulig, da hydraulikkontakten ellers ikke kan skifte. UP HV HR -.S Billede CO 0-.a/O Drej fremløbstemperaturregulatoren indtil.0 vises, efter sek. vises den indstillede varmeydelse

22 0-./O Billede 0 CO Drej temperaturregulator for varmtvand til venstre til stop. Skorstensfejerknappen og service-knappen blinker. Drej temperaturregulator for varmtvand langsomt mod højre indtil nummeret for den tilsvarende varmeydelse kommer frem i displayet. Check via gasflow og korriger hvis det er nødvendigt. Opstartsprotokol Dato for opstart Varmeværdi H n Gasmængde l/min CO (hvis nødvendigt) % Indstillinger på elektronik. Pumpestilling fremløbstemperaturen vises igen. Drej temperaturregulator for fremløb og varmtvand tilbage til de oprindeligt indstillede værdier. 8.. Beholderopvarmningsydelse, servicefunktion. Denne kan indstilles mellem min. varmeydelse og max. beholderopvarmningsydelse ( kw, visning i display 99) på overførselsydelsen for varmtvandsbeholderen. Fabriksindstillingen er nominel varmeydelse, visning i display 8. Ændring af beholderopvarmningsydelsen Billede 8 CO 0-8./O Drej temperaturregulator for centralvarmefremløb til Tryk på serviceknappen og hold den inde til -- vises i displayet. Servicefunkti. Beholderopvarmningsydelse kw. Pendlingsspærre min. Max. fremløbstemperatur C.6 Skiftedifferens K.0 Max. varmeydelse kw. Min. varmeydelse kw Billede 9 CO 0-9./O Når serviceknappen er sluppet igen vises der i sek..6, så 00. eller 0. og knappen lyser Da (98.) CO Billede 6 Skriv varmeydelse ind i den vedlagte opstartsprotokol (billede 6). Billede Tryk skorstensfejerknappen og serviceknappen og hold dem inde indtil [ ] vises. Varmeydelsen er lagret, lyset i knapperne går ud og CO 0-a./O Billede 0 -./O Drej temperaturregulator for centralvarmefremløb til. vises efter sek. vises indstillingen for beholderopvarmningsydelsen. 89

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 6 0 60 8 Da (99.09) OSW ZS - MF A... 99-./O For Deres sikkerhed I tilfælde af gaslugt: Luk for gassen (se side, pos ) Åbn vinduerne Tænd/sluk ikke elektriske kontakter Sluk evt.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Installationsvejledning Geminox Egalis Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændingskammer: NGVB 23-1 H Installation og service må kun udføres af en autoriseret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03.

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03. Betjeningsvejledning Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder EuroCompact 6 720 611 241-00.1O ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet

Læs mere

Bosch Termoteknik. EuroCompact. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. Installationsvejledning

Bosch Termoteknik. EuroCompact. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. Installationsvejledning Installationsvejledning EuroCompact Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 01.01.02 DK Med naturligt aftræk og åbent forbrændingskammer: ZWSE 23 3 MFK Med balanceret aftræk og lukket forbrændingskammer:

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK 70 4 474-00.O Kondenserende gaskedel Condens 000 W CSW 30-3 A DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger......... 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZBR 4-3 A... da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 70 65 065 DK (007/09) OSW da da Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZBR 4-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK da da Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZBR 4-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 613 303-00.1O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT 70 19 599-00.1O EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT ZS 14/10 S-3 MA...ZS 14/150-3 MA... ZS /150-3 MA.. DK etjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...........

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSE -3 A... ZSE 8-3 A... ZR 4-3 A... EuroPur-Kombi ZWE 35-3 A... DK etjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel med integreret lagdelt beholder

Væghængt kondenserende gaskedel med integreret lagdelt beholder 6 70 64 7-00-O Væghængt kondenserende gaskedel med integreret lagdelt beholder EuroPur-Acu ZWSB /8-3 da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A... Væghængt kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A... Væghængt kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 70 613 303-00.1O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton EcomLine VR Indholdsfortegnelse Forskrifter, retningslinjer.............. 3 2 Mål, tilslutninger af gas/vand........... 4 3 Montage............................

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW

VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW turbotec II VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW 255/2 Betjenings- og servicevejledning Kære kunde Med Thermoblock TEC II har De købt et topkvalitetsprodukt fra Vaillant. Hermed er De med til at spare energi samt

Læs mere

Condens 6000 W CSW 14/75-3 A I CSW 24/75-3 A. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Condens 6000 W CSW 14/75-3 A I CSW 24/75-3 A. Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 70 800 30-00.O Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 4/75-3 A I CSW 4/75-3 A Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Gas-varmtvandsvarmer WR8..G... WR11..G... Installations- og betjeningsvejledning. Sikkerhedshenvisninger:

Gas-varmtvandsvarmer WR8..G... WR11..G... Installations- og betjeningsvejledning. Sikkerhedshenvisninger: 6 720 607 848 DK (05.11) SM Installations- og betjeningsvejledning Gas-varmtvandsvarmer WR8..G... WR11..G... med elektronisk tænding og tredobbelt sikkerhed via ionisationssonde,røggasovervågning og temperaturbegrænsning

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol 6 720 619 599-00.1O SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol ZBS 14/210 S-3 MA... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Milton HighLine. Kondenserende gaskedel. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi. Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Milton HighLine. Kondenserende gaskedel. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi. Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 552(2011/05)DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Lufttæppe Linea 99 0501

Lufttæppe Linea 99 0501 Lufttæppe Linea 99 Linea 99 -serien tilbyder en bred vifte af anvendelsemuligheder. Luftmængden kan reguleres i 5 trin og længden af aggregatet er 1m, 1,5m, 2m, 2,5m og 3m. Lufttæpperne er designet med

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

Brugervejledning DK. Milton A/S Kornmarksvej 8 10 DK 2605 Brøndby Tlf. 46 97 00 00 Fax 46 97 00 01

Brugervejledning DK. Milton A/S Kornmarksvej 8 10 DK 2605 Brøndby Tlf. 46 97 00 00 Fax 46 97 00 01 Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Kondenserende gaskedel. Condens 6000 W CSW 30-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 642 486 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel. Condens 6000 W CSW 30-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 642 486 (2011/09) DK 6 70 64 474-00.O Kondenserende gaskedel CSW 30-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere