OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN"

Transkript

1 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg

2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand Flemming Hansen Harevænget 124 Tlf.: Medlemsbladet for beboerne i Skovparken Nyborg November 2013, 31. årgang, nr. 2 Ansv. Jack Nielsen Tlf.: Oplag 750 stk. Tryk: Nyborg Skilte & Reklame ApS Eftertryk og kopiering, helt eller delvis, er kun tilladt efter skriflig aftale med bestyrrelsen eller ansv. redaktør Stof til bladet skal indleveres senest 1. marts eller 1. september Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest 1. marts. Forside billede: 12 oktober havde Stofa parkeret deres demo-vogn ved købmanden, hvor der var stor interesse for at få mere at vide ang. de nye TV og internet muligheder. Bestyrelsen Formand Flemming Hansen Harevænget 124 Tlf.: Kasserer Erik Mortensen Egernvænget Nyborg Tlf.: Sekretær Svend Hansen Hjortevænget Nyborg Tlf.: Redaktør af medlemsblad og hjemmeside Jack Nielsen. Rådyrvænget Nyborg Tlf.: Grønne områder og Arbejdsgrupper Kristina Geert-Jørgensen Egernvænget 131 Tlf.: Foreningens hjemmeside:

3 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 3 Nyt fra Formanden Så er der faktisk gået 6 mdr. siden vi havde generalforsamling, en generalforsamling der adskilte sig fra rigtig mange tidligere, idet der skulle vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer ind samtidig med at der var 1 af de gamle på valg. Kristina Geert Jørgensen blev helt nyt medlem og har fået ansvaret for de grønne områder, Jack Nielsen blev genvalgt og fortsætter med at være ansvarlig for hjemmeside og medlemsblad. Jeg selv fik fornøjelsen af igen at indtræde i bestyrelsen efter et par år ude og skal nu forsøge mig som formand, hvilket jeg glæder mig til. Svend Hansen og Erik Mortensen fortsætter i de vante opgaver, så alt i alt en sammensætning der nok skal gå godt. De forløbende 6 mdr. har været rigtig spændende idet vi jo skulle skifte til ny TV udbyder, en nødvendighed som længe har været ønsket af vore medlemmer, idet mange har savnet at kunne udnytte alle de digitale muligheder der lå i de nye digitale fjernsyn. Den gamle bestyrelse har gennemført et stort arbejde med at finde en vej igennem den jungle af udbydere som jo alle sammen gerne ville byde ind på opgaven. Der skulle vejes for og imod omkring priser, teknisk formåen, service og digitale muligheder og samtidig skulle der så lige tages hensyn til ønsker om højere internethastigheder og selvfølgelig fremtiden. Jeg syntes ikke der kan være tvivl om at der blev valgt rigtigt, når det samlede resultat gøres op. Så er vi, i bestyrelsen godt klar over, at der altid er nogle få der kunne have tænkt sig et andet resultat, men der skulle træffes en beslutning her og nu, hvis ikke vi pludselig skulle risikere at stå helt uden udbyder. Nu kan vi jo så forhåbentlig se i bakspejlet at der er blevet valgt rigtigt og at det store flertal har fået det de ønskede. Stofa her leveret det de lovede og det vi har efterspurgt. De tilbagemeldinger vi, foreløbig, har modtaget fra medlemmerne viser i hvert fald en stor tilfredshed både med udbud og med kvalitet. Hvis vi vurderer på de meldinger der fremkom på årets generalforsamling og de meldinger vi får i bestyrelsen, så ser det ud til at der er ved at ske generationsskifte i Skovparken, forstået på den måde

4 4 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg at mange har nye idéer og ønsker til hvordan området skal bruges og hvordan her skal se ud. Det er jo glædeligt, især fordi det viser sig at man vil tage aktivt del i det arbejde der er forbundet hermed. Til forskel fra tidligere år, ser det efterhånden ud til at der er mange som gerne aktivt vil være med og yde en indsats. Det har jo i mange år været svært at skaffe frivillige til foreningsarbejde, medlemmer som stiller op til valg har været et sjældent syn og mange bestyrelser har derfor, i mange år bestået af de samme personer. Hvis der ønskes nytænkning så er det også nødvendigt med en løbende udskiftning af dem der træffer beslutningerne. Jeg kan derfor kun opfordre til at stille jer til rådighed for grundejerforeningen. Vi har i det forløbende år set hvordan en ny købmand er kommet i gang, først som Spar styret fra Rynkeby, nulokalt, som Min Købmand, det er glædeligt og jeg tror at rigtig mange blev overraskede over hvad det betød da vores tidligere købmand lukkede butikken. Goodis har etableret en 18 hullers minigolfbane, på egen foranledning, det kan vi kun tage hatten af for. Et stort stykke arbejde der forhåbentligt får rigtig mange kunder, ellers er der jo også mulighed for en lille tår til halsen eller en lækker is til ungerne (og de voksne). Vores købmand har fået en ny udfordring, idet Nyborg Kommune har givet tilladelse til at der bliver bygget en Fakta butik mm. på Mogens Pedersens gamle grund. Dette blev besluttet på trods af mange indsigelser fra både naboer, Skovparken og naturfredningsforeninger. Kommunen fejede, som vanligt, alle indsigelser til side og gennemførte beslutningen uden hensyntagen til de mest berørte borgere. Det var i bund og grund samme forløb, vi så, som da skolerne skulle lukkes, beslutningen var taget og resten var blot en skinproces. Den sikre cykelsti der blev lovet til vore børn, i forbindelse med at de skulle transportere sig fra Skovparken og ud til Danehofskolen, bliver fremover en overkørsel med megen trafik, når folk skal til Fakta eller på anden måde er nødt til at krydse cykelstien. Kommunen har i den forbindelse besluttet at cykelstien på dette sted skal sikres ved at den farves blå? hvordan det så skal sikre vore børn imod uheld, det skal man nok være politiker for at kunne se. Ellers må vi da foreslå at alle cykelstier bliver farvet blå. Desværre ser det ud som om Kommunen ikke er klar over at Skovpar-

5 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 5 ken en del af Nyborg, vi må konstatere at Kommunens pligt vedr. vedligeholdelse af stien imellem varmeforsyningen og Egernvænget åbenbart ikke er noget der bliver taget alvorligt, og faren for at der sker personskade på stien efterhånden er stor. Når vi ser på de beslutninger vi som område har oplevet de sidste par år, kan vi måske godt spørge om, hvad eller hvem der er ansvarlig for at prøve at gøre området mindre attraktivt. Jeg vil gerne slutte med at takke den tidligere bestyrelse for at have udført et godt arbejde, have taget godt imod os nye og givet os chancen for at være med til at styre Skovparken i den rigtige retning, selv om vi kommer med nogle nye tanker og idéer. Flemming Hansen. SÅ ER VI GODT I GANG MED STOFA! Så har vi flotte billeder og masser af digitale kanaler og muligheder på vores TV, et længe næret ønske er nu blevet opfyldt! I forbindelse med at Stofa nu også opkræver Grundejerforeningens kontigent på kr. 150,00 pr kvartal og dette vil ligeledes fremgå af opkrævningen fra stofa. (Sprotoftens lejere i Rådyrvænget betaler pakke 2 via huslejen - som hidtil) Fakturaen kan tilmeldes PBS, hvilket jo gør betalingen endnu nemmere. Tak til Stofa for vel udført arbejde, og tillykke til alle i Skovparken med de mange nye TV og internet muligheder.

6 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejerforeningen Skovparken Referat fra den ordinære generalforsamling torsdag 18/ Jack Nielsen bød velkommen til 81 deltagere, heraf 73 stemmeberettigede + 2 fuldmagter. Han bød samtidig velkommen til repræsentanter fra Stofa. 1. Valg af dirigent Advokat Hviid blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt med en dagsorden i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning Da vi ikke havde en formand overgav han ordet til Svend Hansen, der oplæste beretning, først for grundejerforeningen og dernæst for antenneforeningen. I forbindelse med spørgsmål og kommentarer bad referenten om navn/adresse på spørgeren, ellers var det svært at få alle med. Dette virkede dog kun i starten, derfor vil der være flere kommentarer i det følgende uden navn/adresse. Egernvænget 2, mente det var forkert at bestyrelsen havde valgt Stofa, der skulle også have været mulighed for at høre hvad Glenten kunne tilbyde. Og derefter skulle der havde været et nyt møde. Svar. Erik svarede at vi mente at vi havde valgt den bedste leverandør med det bedste tilbud. Grævlingevænget 33 spurgte om Engbo var medlem af grundejerforeningen. Svar. Nej, kun af antenneforeningen. Hjortevænget 37, bad om yderligere forklaring på Stofavalget. Og der var flere spørgsmål om dette og svar fra Stofa, man valgte at udsætte spørgsmålene til efter generalforsamlingen, da der var 2 deltagere tilstede fra firmaet. Egernvænget 133, mente at stien mod varmecentralen var dårligt holdt. Svar. Det var kommunens pligt, men de ville blive kontaktet igen. Egernvænget 13, spurgte til vedligeholdelsespligten af rækværket mod Juelsbergs jorder. Svar. Det var også kommunens pligt.

7 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 7 Mårvænget 5, omtalte høj støj fra motorvejen trods støjvold og at den saltning i vinter var for meget, mente han. Rådyrvænget 51 klagede over den snevold der blev lavet ved snerydning. Stien fra Skovparken til Juelsbergskoven skal Juelsberg selv beskære og holde. Harevænget 158, mente også at støjen var blevet værre. Hoffmann sagde der var blevet lavet støjmålinger, men gav Harevænget 158 ret. Samt mente at bestyrelsen skulle undersøge om forudsætningerne var blevet opfyldt. Der var lidt flere bemærkninger, men dirigenten spurgte om beretningen kunne godkendes og det blev den. 3. Regnskab Dernæst gennemgik kassereren regnskaberne for 2012 og de blev godkendt. 4. Forslag fra bestyrelsen En gruppe havde etableret et initiativ til nabohjælp og Jack havde bergnet et forslag med nabohjælpsskilte ved stamveje og cykelstier. Dette ville koste et sted imellem 8-12 tusinde afhængig af udførelsen. Der er søgt om tilladelse fra kommune og politi, disse havde ikke endnu svaret, men forslaget blev godkendt, men mange bemærkninger, hvoraf nogle mente vi skulle opdrage vore naboer til at få klippet de høje hække. Hjortevænget 17, mente at omtalte gruppe havde gjort et kæmpearbejde. Johanson mente at det også drejede sig om sammenholdt blandt beboerne. Der var forslag om hundelegeplads, men det skulle være indenfor Skovparkens grænser, dertil var der kommentarer fra Hjortevænget 37 og Egernvænget 7, og Johanson med flere mente at de der kommer hundelort i sort pose, skulle tage den med hjem og ikke smide den i hækkene m. flere steder. Hvilket fik et medlem til at foreslå opsætning af hundelorteskraldespande, men hvem skulle tømme og hvad ville det koste?. 5. Forslag fra medlemmerne Der var forslag fra Pia Thy fremført af Britt Kristensen. Det handlede om hundelegeplads, børnelegeplads, multibane og skateboardrampe, bænke/borde sæt, får eller andre dyr i indhegning, fælleshus og legende børnskilte. Det foresloges at der blev dannet

8 8 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg en arbejdsgruppe under bestyrelsen som kunne planlægge og prisberegne arbejde og økonomi, så kunne det evt. forelægges på generalforsamlingen i Fastsættelse af kontingent / godkendelse af budget Kassereren gennemgik budget for 2014, det blev godkendt med samme kontingent. 7. Valg til bestyrelsen Kun Jack genopstiller. De to suppleanter Flemming Hansen og Tina Mortensen blev af bestyrelsen foreslået og yderligere to personer, Kristina Geert-Jørgensen og Britt Kristensen, ønskede at opstille til den nye bestyrelse. Derfor var der 5 opstillede. 2 stemmeoptællere blev valgt: Christian Stougaard og Bent Laursen. Egernvænget 133, mente, at når Erik, Jack og Tina (i familie) var i bestyrelse sammen havde de tre flertal, og det var måske ikke så godt. Valget viste følgende resultat. Kristina - 58 stemmer, Tina - 21 stemmer, Jack - 61 stemmer, Flemming - 48 stemmer, Britt - 27 stemmer. Det betyder at Kristina og Flemming nyindtræder i bestyrelsen. 8. Valg af suppleanter De resterende to opstillede, Britt Kristensen som 1. suppleant og Tina Mortensen som 2. suppleant. 9. Valg af registeret eller statsautoriseret revisor Genvalg til KPMG. 10. Eventuelt Under dette punkt blev der diskuteret blad, sommerfest, kælkebakke m.m. Men intet kunne jo diskuteres og ingen opgav adresse/navn, så Jack valgte at afslutte generalforsamlingen og Stofa overtog aftenen med gode oplysninger om hvad de kunne tilbyde af TV, Internet og telefoni, via billeder på skærm. Per Burdack var endnu engang eminent til denne opgave, og der var mange spørgsmål og gode svar, som man vist nok skal være tekniker for at kunne gengive og det var en lang aften, vist den længste i foreningen historie.

9 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Beretning til Grundejerforeningen Skovparken torsdag 18/ Grundejerforeningen Det meste arbejde for bestyrelsen har drejet sig om samarbejdet med Stofa, det kom rigtig godt i gang hen over sommeren og vinteren, men nu tager vi lige beretningen for Grundejerforeningen først. Jeg vil lige kort gennemgå hvad vi har arbejdet med her. Flishugningen i efteråret blev foretaget planmæssigt med lidt færre deltagere i Græsarealerne er blevet slået tilfredsstillende synes vi og også beskæringen af firkantområderne. I forbindelse med vintervedligeholdelsen lige før jul, måtte der bestilles ekstra grusning på vore stamveje grundet kommunen har nedprioriteret vort vejnet herude. Det kostede lidt ekstra, men hvis det har reddet nogen fra at falde med evt. brækkede ben til følge, er det vist godt givet ud. Også på Cykelstierne gjorde vor entreprenør David Jensen et godt arbejde. Vedr. ny lokalplan, har kommunen arbejdet på den i nogle år og vi har fået en ny. Bl.a.vedr. 4m bælterne, den er tinglyst og gælder for frem- 9 tiden. Det meddeles nu at der ikke kunne gøres noget imod dem, der havde været problemer med, fordi kommunen havde glemt tinglysning af de enkelte parceller, da området blev tinglyst i 70 erne. Vi har fået nye naboer mod Teglværksskoven overfor Egernvænget. Institutionen har fået navnet Engbo og de er blevet medlemmer af vor forening og det håbes at alle vil leve godt sammen som naboer. Støjvolden er blevet færdig med afslutning langs motorvejen over Skaboeshusevej. Der er oprettet fliser på de fleste af vore stier og det vil efter behov blive fortsat. Vor afgående formand fik opsat nogle små boldmål til fri afbenyttelse, som mange har haft glæde af. Og så vil jeg sige en stor tak til Erik og Jack, som trods manglende formænd (som stoppede af personlige grunde i løbet af året) har gjort et stort arbejde og medvirket til at bringe os videre til der, hvor vi er i dag.

10 Antenneforeningen 2012 har været året, hvor vi har undersøgt markedet af antenneudbydere og hvor vi har søgt og fundet ud af, hvilken udbyder, som på bedste måde opfylder de krav og ønsker, som vi har til vor fremtidige antenneleverandør. Vi fandt svaret og vor nye leverandør skulle helt klart være STOFA, som på alle måder kan levere varen. Ovenikøbet på nogle særdeles fornuftige vilkår. Og til konkurrencedygtige priser. Vi har indgået en aftale med Stofa, en samarbejdsaftale en fordelsaftale og en administrationsaftale. Aftalen har været et stykke tid undervejs. Men vi er overbevist om, at den har været værd at vente på, og vi mener at den på alle punkter lever op til de ønsker og krav, som vi i bestyrelsen har lagt øre til fra vore medlemmer. Hvad aftalene går ud på vil STOFA s Per Burdach, som vi kender fra den første demonstrationsaften vi havde, berette om om lidt, og oplyse om indhold og priser, og muligheder, som vi får m.h.t. TV / Internet og Telefoni. Vi har lavet aftale med institutionen Engbo om at levere TV signaler til 32 beboere. Vi leverer nu til 723 i Skovparken, 13 i Skaboeshuse og 33 i. Engbo i alt 769. Redaktionen beklager den meget sene udsendelse af medlemsbladet. Jeg kunne forsøge mig med lange indviklede og snørklede forklaringer og undskyldninger. Men det vil jeg undlade. Til gengæld vil jeg på bestyrelsen og mine vegne gerne sige, Glædelig Jul & Godt Nytår Vi ses i 2014

11 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 11 NYE BORDE OG BÆNKE De indkøbte 5 borde-/bænkesæt er blevet vel modtaget af beboerne her i Skovparken. De står til fri afbenyttelse, og vi håber, at rigtig mange vil gøre brug af dem i fremtiden. Og at alle vil være med til at passe på dem! Det er desuden besluttet at der indkøbes yderligere 5 sæt til foråret.

12 12 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg SÅ KOM DE ENDELIG! NABOHJÆLP-SKILTENE! Vi håber med initiativet at minde os alle om, at vi skal have et vågent øje med, hvad der foregår omkring vore hjem her i Skovparken! Hvis vi gør fælles front mod indbrudstyvene, får de sværere ved at udøve deres kedelige erhverv!

13 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 13 HVIS der mangler lys i en gadelampe eller stilampe, kan fejlen anmeldes på: - herefter vælger du: Borger Veje og trafik Gadelys og signalanlæg, udfyld fejlmeldingsfomularen, ellers ring til: Nyborg Kommune Teknik- og Miljøafdeling.: Ved mørklægning af større områder eller i akutte situationer, kontaktes Teknik- og Miljøafdelingen i kommunens telefonåbningstid på tlf Udenfor åbningstiden kontaktes Energi Fyn A/S på vagttelefonen Mangler du hjælp til TV eller PC? Radio/Tv-tekniker Jesper Sørensen laver alt fra stort til småt, til en overkommelig pris (se priser på eller ring og spørg). Så hvis du mangler hjælp til f.eks. indstilling af kanaler på nyt TV eller opstart af ny PC, eller hvis TV et eller PC en ikke virker, så er der god hjælp at hente her. Tlf

14 TV-kanaler TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke 2 3 K ,25 33 TV2 Charlie X X K ,25 34 TV2 Film X X K ,25 35 TV2 News X X K ,25 36 TV2 Zulu X X GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg TV-kanaler 2014 TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke 1 NDR X X S , SAT 1 X X 3 DR2 X X 4 DR1 X X 5 RTL X X 6 TV2 Norge X X 7 DR Ramasjang X X 8 DR K X X 9 TV2 X X 10 TV5 Monde Europe X X 11 RTL 2 X X 12 ARD X X 13 DR Ultra X X S ,25 K ,25 K ,25 K ,25 K08 196,25 K ,25 K ,25 K ,25 K ,25 S ,25 S ,25 S ,25 14 Das Erste HD X 15 DR3 X 16 DR Synstolkning X TV-kanaler 2014 TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke 17 Ekstrakanalen X Folketinget x 19 Regional TV Fyn X 20 NKR 1 HD X 21 PRO 7 X 22 Stofa Kanalen X 23 TV 2 Fri X 24 TV 2 Norge HD X 25 TV Fyn X 26 TV4 Sverige X 27 VIVA X 28 ZDF HD X eren X X 30 Discovery Channel X X 31 Kanal 4 X X 32 Kanal 5 DK X X K ,25 K ,25 K ,25 K ,25 3 K ,25 37 TV3 X X 38 6 eren HD X X Discovery Channel HD DK4 X 41 Kanal 5 HD X X Nickelodeon HD TV2 Film HD X 2 K ,25 44 TV3 Sport 1 X X K ,25 X X Travel Channel 45 K ,25 X X Cartoon Network 46 K ,25 47 CNN X X 3 K ,25 X X Disney Channel 48

15 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Radiokanaler 2014 Digital TV/Box Analog Frekvens Pakke Radiokanal 13 NDR Kultur X 93, VLR Fyn X 94,30 15 TV-kanaler 2014 TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke 49 Euronews X X 50 Eurosport X X 51 National Geographic X X 52 TV3 Puls X X 53 TV3+ X X K ,25 K ,25 K ,25 K ,25 K , eren X 55 Animal Planet HD X 56 Boomerang X 57 CANAL9 HD X 58 Eurosport HD X 59 NRK 2 X 60 RAI UNO X 61 Super RTL X 62 SVT1 HD X 63 SVT2 HD X 64 TV3 Sport HD X 3 TV / Radio kanaler 2014 TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke 65 TV3 Sport 2 X 3 66 TV3+ HD X 67 TVE International X 3 Radiokanal Digital TV/Box AnalogFrekvens Pakke 1 DR P1 X X 91, DR P2 Klassisk 3 DR P3 X X X X 91,00 S DR P4 Fyn X 90,70 5 DR P5 X 6 DR P6 Beat X 7 DR P7 Mix X 8 DR P8 Jazz X 9 DR Ramasjang X 10 DR Mama X 11 Radio Pink X 12 Sputnik X 92, X 95,00 Klassisk Radio Radio 24syv X 96,40 17 Radio 49 X 97,35 18 VIVA Lyd X 97,80 19 NDR 2 X 98,20 20 Radio 3 X 99,70 X 100,00 FFH (MDR JUMP) RTL Radio X 101,40 23 Radio 2 X 102,30 24 Radio 2000 X 102,60 25 Odense Radio X 104,70 26 Nova FM X 105,60 27 The Voice X 107,00 28 Radio Diablo x 107,

16 16 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Kundeservice: Kundeservice hjælper med alle forhold omkring dit abonnement, regning, op-/nedgradering af TV-pakke og tilkøb af ekstra TV-kanaler. Hverdage: Weekend: Lukket Søndag: Lukket Teknisk support: Teknisk support hjælper med fejlmelding og teknisk hjælp på: TV og SmartTV (Zaptor-box) Bredbånd og WebTV Stofa Telefoni Alle dage: Juleaftensdag: Nytårsaften: se mere på

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010 GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009 OBS Du behøver ikke som medlem at foretage dig noget i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt tv 21 18 programafstemning 2010

Læs mere

Glenten VELKOMMEN TIL. Julagergård Antennelaug & Østerbro Antenneforening FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77

Glenten VELKOMMEN TIL. Julagergård Antennelaug & Østerbro Antenneforening FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77 » Glenten NR. 01 - MARTS 2014 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77» Glenten har fået nyt telefonsystem side 19» IBC messen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Generalforsamling Ulovligt NET-fiskeri NAL MedieNET under angreb NAL-Kurser 3 Formanden har ordet 5 Referat af generalforsamlingen 12.02.2013 7 Web-TV overalt 9 NAL MedieNet under angreb 11 Info fra Dataudvalget

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Nyheder. Service. Indhold. Digitale signaler findes i antennenettet.

Nyheder. Service. Indhold. Digitale signaler findes i antennenettet. Nyheder Digitale signaler findes i antennenettet. Se side 5. Generalforsamling: Tirsdag den 17. marts klokken 19 på biblioteket. Billigste internetforbindelse: 49 kroner om måneden. Læs side 4. Foreningens

Læs mere

Jul på bondegården i Filskov

Jul på bondegården i Filskov 23. årgang www.filskovogomegn.dk november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl. 10-16

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler:

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler: MEDLEMSBLAD FOR HJØRRING ANTENNESELSKAB - JANUAR 2015 TV-kanaler 2015Logo varianter: Kan f.eks. bruges i fo med infoboxe i ann at tydeliggøre viften Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser?

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

NR. 2/2014 KLIP UD OG GEM KANAL PAKKE HER... REPRÆSENTANTSKABSVALG 2014 GLENTEN GÅR MOBIL BILLIGERE INTERNET OG HØJERE HASTIGHEDER

NR. 2/2014 KLIP UD OG GEM KANAL PAKKE HER... REPRÆSENTANTSKABSVALG 2014 GLENTEN GÅR MOBIL BILLIGERE INTERNET OG HØJERE HASTIGHEDER VINDEREN AF PROGRAMAFSTEMNINGEN BLEV: GLENTEN GÅR MOBIL Det er vigtigt for os at have det udbud af tjenester, som vores medlemmer efterspørger... LÆS MERE SIDE 3 REPRÆSENTANTSKABSVALG 2014 INDSTIK HEROM

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Hastigheder på NAL MedieNet Hærværk hos NAL MedieNet Ny forretningsfører 3 Formanden har ordet 5 Medlemsundersøgelse 7 Ny forretningsfører 8 Kanaloversigt 9 Hastigheder på

Læs mere