JB Ti Aktier én samlet investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JB Ti Aktier 2013. én samlet investering"

Transkript

1 JB Ti Aktier 2013 én samlet investering

2 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele prospektet, inden du investerer i JB Ti Aktier Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne brochure og prospektet, er det prospektet, der gælder. Du kan bestille prospektet i Jyske Bank eller hente det på JB Ti Aktier 2013 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 18. maj 2009.

3 Tror du på aktier? I det seneste halvandet år er aktiekurserne faldet markant og ligger nu over en bred kam på et meget lavt niveau. Mener du, at det nuværende niveau er attraktivt, kan tiden være moden til at investere i aktier. JB Ti Aktier 2013 er en investering i ti håndplukkede aktier, der er samlet i en obligation i danske kroner en investering, der løber over de næste fire år. Med JB Ti Aktier 2013 har du mulighed for at tjene penge, hvis aktierne stiger, samtidig med at du er sikret mindst kurs 100 ved udløb. Investering i aktier med lav risiko Mange investorer er i den seneste tid blevet ramt hårdt af den globale krise med store fald i blandt andet aktiekurserne. JB Ti Aktier 2013 er en obligation, som giver dig mulighed for at tjene penge, hvis aktierne stiger, men med en begrænset risiko. JB Ti Aktier 2013 udstedes til kurs 103, og du er sikret, at du mindst får kurs 100, når investeringen udløber om fire år. Faldende aktiekurser kan derfor højst medføre et tab på tre kurspoint. Samtidig giver du afkald på den rente, du kunne have fået på eksempelvis en bankkonto. Sikkerheden i JB Ti Aktier 2013 er afhængig af Jyske Banks betalingsevne læs mere om risikoen på næste side. JB Ti Aktier 2013 giver dig Mulighed for at få fordel af de lave aktiekurser Et attraktivt potentiale både ved moderate og kraftige stigninger i de underliggende aktier Sikkerhed for, at du som minimum får investeringen udbetalt til kurs 100, hvis du beholder obligationen, til den udløber i 2013 JB Ti Aktier 2013 kan passe til dig, hvis du Ønsker at udnytte de lave aktiekurser, og du forventer, at de ti aktier vil stige de kommende fire år Gerne vil være sikker på, at du som minimum får kurs 100 retur, når obligationen udløber Som udgangspunkt er villig til at beholde obligationen, til den udløber JB Ti Aktier 2013 passer måske ikke til dig, hvis du Ønsker en investering med fast rente eller en fast, løbende opsparing Ikke tror, at de ti aktier vil være steget om fire år Muligvis får brug for pengene med kort varsel Ikke tror, at Jyske Bank kan betale udløbskursen efter de fire år Vi tilbyder JB Ti Aktier 2013 fra mandag den 8. juni til fredag den 26. juni

4 Om risikoen Vær opmærksom på, at investeringer på aktiemarkedet kan blive udsat for store udsving. Ønsker du at sælge JB Ti Aktier 2013, før den udløber, kan kursen være væsentligt under 100. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sikkerheden i JB Ti Aktier 2013 er afhængig af udsteders betalingsevne. Jyske Bank er udsteder af obligationen og dermed er det Jyske Bank, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Jyske Bank er den tredje største bank i Danmark og bliver af de internationale kreditvurderingsbureauer betegnet som finansielt solid. Skulle Jyske Bank gå konkurs, kan du risikere at tabe hele investeringen. I prospektets afsnit om Risk Factors kan du finde information om yderligere risici ved at investere i JB Ti Aktier Vi opfordrer dig til at læse disse afsnit, inden du investerer i JB Ti Aktier Ti kendte aktier i én kurv Jyske Bank har håndplukket ti kendte aktier som underliggende aktiv for investeringen, der løber over fire år. Følgende ti aktier vægter lige meget i aktiekurven. De ti aktier er nærmere beskrevet på side 10 og 11. Mulige ændringer i kurven Hvis en eller flere af de ti aktier ikke længere kan indgå i aktiekurven eksempelvis som følge af fusion, nationalisering, insolvens eller afnotering af andre årsager vil vi forsøge at finde et lignende selskab, som kan overtage pladsen i aktiekurven. Den nye akties startværdi beregner vi ud fra udviklingen i den aktie, der udgår. Aktie Land Sektor AP Møller Mærsk (B) Danmark Industri Carlsberg (B) Danmark Konsumentvarer Danske Bank Danmark Finans Novo Nordisk Danmark Sundhedspleje Vestas Danmark Industri ABB Sverige Industri TeliaSonera Sverige Telekommunikation Nokia Finland It Philips Holland Industri Daimler Tyskland Forbrugsgoder 4

5 Sådan beregner vi afkastet af de 10 aktier Når JB Ti Aktier 2013 udløber, beregner vi afkastet sådan: TRIN 1 For hver af de ti aktier beregner vi den procentvise udvikling fra start til slut. TRIN 2 De fire bedste afkast sætter vi til 40%, uanset hvordan aktierne har udviklet sig. Vi fastholder det faktiske afkast af de øvrige seks aktier. TRIN 3 Vi beregner et gennemsnit af de 10 afkast. Det afkast, vi kommer frem til efter de tre trin, er afkastet på aktiekurven. Se også Start- og slutværdi side 15. 5

6 Om deltagelsesgrad Deltagelsesgraden er den andel i procent, du får af det positive afkast på aktiekurven ved udløb. Er deltagelsesgraden 100%, får du hele det positive afkast på aktiekurven. Vi forventer en deltagelsesgrad på ca. 110%. Med andre ord forventer vi, at du får 110% af det positive afkast på aktiekurven ved udløb. Deltagelsesgraden afhænger af renteniveauet og prisen på de finansielle instrumenter bag obligationen. Kan vi ikke opnå en deltagelsesgrad på minimum 100%, vil udstedelsen blive annulleret, og vi hæver ingen penge på din konto. Deltagelsesgraden lægger vi fast på handelsdagen, som er den 30. juni Hvad kan 103 kr. blive til? Gennemsnitligt afkast for de 6 aktier, som har klaret sig dårligst Afkast på aktiekurven Udløbskurser for JB Ti Aktier 2013 Dansk statsobligation med udløb 15. nov % 52% 157,2 114,6 40% 40% 144,0 114,6 20% 28% 130,8 114,6 10% 22% 124,2 114,6 0% 16% 117,6 114,6-10% 10% 111,0 114,6-20% 4% 104,4 114,6-40% -8% ,6-60% -20% ,6 Her ser du, hvad 103 kr. bliver til ved forskellige afkast for de seks aktier, som har klaret sig dårligst de øvrige fire afkast er låst fast til 40% for hver aktie. JB Ti Aktier 2013 er her sammenlignet med en investering i en dansk statsobligation med udløb den 15. november Tabellen viser den begrænsede risiko ved at investere i JB Ti Aktier 2013, da du ved udløb er sikret kurs 100 også hvis afkastet på aktiekurven bliver negativt. Bemærk, at selv ved et gennemsnitligt fald på 20% i de seks aktier, der klarer sig dårligst, vil obligationens udløbskurs blive højere end det investerede beløb. Beregningerne forudsætter en deltagelsesgrad på 110%. Tabellen indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. Se mere om beregning af udløbskursen side 14. 6

7 Eksempler på beregning af udløbskurs Vi tager udgangspunkt i tre forskellige scenarier for udviklingen i aktierne i kurven: Kraftige stigninger i aktierne Moderate stigninger og/eller moderate fald i aktierne Kraftige fald i aktierne Beregningerne her er foretaget ved at antage, at deltagelsesgraden er 110%. Kursen på JB Ti Aktier 2013 ved udløb er 100 plus afkastet på aktiekurven gange deltagelsesgraden. Er afkastet på aktiekurven negativt, udløber obligationen til kurs 100. Scenarie 1: Kraftige stigninger Forestiller vi os, at hovedparten af de ti aktier er steget kraftigt mere end 40% bliver afkastet af de fire aktier, der har klaret sig bedst, sat ned til 40%, mens de øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Afkast på aktiekurven: 45% Den endelige udløbskurs bliver i dette tilfælde: (45% x 110% x 100) = 149,5 Faktiske og justerede afkast efter fire år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% Aktie 10 30% Aktie 9 50% Aktie 8 60% 60% Aktie 7 Aktie 6 70% Aktie 5 70% 70% 80% 90% 40% 40% 40% 40% Aktie 4 Aktie 3 Aktie 2 Aktie 1 Faktiske og justerede afkast efter fire år 50% 7

8 Scenarie 2: Moderate stigninger/fald Har de ti aktier efter fire år kun opnået moderate stigninger under 40% eller moderate fald, bliver afkastet af de fire aktier, som har klaret sig bedst, løftet til 40%, mens de øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Afkast på aktiekurven: 15% Den endelige udløbskurs bliver i dette tilfælde: (15% x 110% x 100) = 116,5 30% 20% 30% 10% 20% 10% 0% 20% 30% 20% Aktie Aktie Aktie Aktie 9 9 Aktie Aktie 8 8 Aktie Aktie 7 7 Aktie Aktie 6 6 Aktie Aktie 5 5 Aktie Aktie 4 4 Faktiske og justerede afkast efter fire år Faktiske og justerede afkast efter fire år 50% 40% 50% 40% 30% 20% 30% 10% 20% 10% -10% -20% -10% -20% -30% -40% -30% -50% -40% -50% -20% -20% Aktie Aktie % -10% Aktie Aktie % 5% 5% 10% 5% 5% -5% -5% Aktie Aktie 8 8 Aktie Aktie 7 7 Aktie Aktie 6 6 Aktie Aktie 5 5 Aktie Aktie 3 3 Aktie Aktie 2 2 Aktie Aktie % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 30% 40% 20% 30% 15% 10% 20% 15% 10% Aktie Aktie 4 4 Aktie Aktie 3 3 Aktie Aktie 2 2 Aktie Aktie 1 1 Scenarie 3: Kraftige fald 8 Forestiller vi os, at hovedparten af de ti aktier er faldet kraftigt, bliver afkastet af de fire aktier, som har klaret sig bedst, løftet til 40%, mens de øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Afkast på aktiekurven: -4% Den endelige udløbskurs bliver i dette tilfælde: 100 Hvis de seks aktier, som udvikler sig dårligst, ikke falder med mere end 26,6% i gennemsnit, vil afkastet på aktiekurven blive positivt, og udløbskursen på JB Ti Aktier 2013 vil dermed blive over 100. Faktiske og justerede afkast efter fire år Faktiske og justerede afkast efter fire år 50% 40% 50% 40% 30% 20% 30% 10% 20% 10% -10% -20% -10% -20% -30% -40% -30% -50% -40% -50% -35% -35% -45% -35% -35% -45% Aktie Aktie Aktie Aktie 9 9 Aktie Aktie % -30% -30% -30% Aktie Aktie 7 7 Aktie Aktie % -20% Aktie Aktie % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 20% 10% 10% 20% 10% 10% -10% -10% Aktie Aktie 4 4 Aktie Aktie 3 3 Aktie Aktie 2 2 Aktie Aktie 1 1

9 Sådan er din investering sat sammen JB Ti Aktier 2013 er sat sammen af en obligationsdel og en investering i de ti europæiske aktier via finansielle instrumenter. Her kan du se, hvordan investeringen er fordelt. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den 18. maj 2009: Køb og behold Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder investeringen, til den udløber, da udviklingen i aktiekurven først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag obligationen. Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 103 kr. 85,05 kr. 13,95 kr. 4 kr. De 85,05 kr. sætter Jyske Bank af for at sikre dig mindstekursen på 100 om fire år. En investering med lav risiko Du får som minimum udbetalt kurs 100, når obligationen udløber. Hvis afkastet på aktiekurven er negativt, går du glip af de renter, du kunne have fået eksempelvis på en bankkonto. Desuden mister du tre kurspoint som følge af en udstedelseskurs på 103. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sælger du før tid, kan kursen være væsentligt under 100, da den beregnes ud fra den aktuelle markedsrente og markedskurs på de finansielle instrumenter. Læs mere om risikoen side 4. Følg med i, hvordan JB Ti Aktier 2013 udvikler sig meld dig til mailservice på 9

10 Selskab A.P. Møller Mærsk Carlsberg Fakta og forventninger A.P. Møller Mærsk er Danmarks største virksomhedsgruppe. Koncernen er primært beskæftiget inden for olieudvinding og shipping. Selskabet har en større tankskibsflåde og er verdens største inden for containere. Øvrige forretningsområder omfatter detailhandel, skibsværfter og fremstillingsindustri. Endelig ejer A.P. Møller 20% af Danske Bank. Selskabet er en klar markedsleder inden for containershipping og har solide vækstmuligheder inden for olieudvinding. Vi ser A.P. Møller som attraktiv på lang sigt. Vi forventer betydelig fremgang i indtjeningen i 2010 og de efterfølgende år, hvilket vil bidrage positivt til aktiekursen. Carlsberg er verdens fjerdestørste bryggeri og Østeuropas førende. Gennem fordobling af ejerandelen i det børsnoterede Baltika bryggeri forskydes tyngden i Carlsbergs virksomhed fra det ølmæssigt stagnerende Vesteuropa mod mere profitable vækstmarkeder i Østeuropa. Carlsberg opbygger ligeledes positioner på vækstmarkederne i Asien. Vi forventer, at især ejerandelen i Baltika vil skabe fortsat indtjeningsvækst, som vil understøtte en positiv udvikling. Danske Bank Danske Bank er Danmarks største bank. Danske Bank koncernen består af Danske Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension og datterselskaber uden for Danmarks grænser. Danske Bank betjener ca. 4,7 mio. privatkunder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Irland. Dertil kommer en betydelig del af erhvervslivet, offentlige og institutionelle virksomheder. På trods af udfordringer med integration af de udenlandske enheder, forventer vi, at Danske Bank i fremtiden vil nyde godt af den større geografiske udbredelse. Novo Nordisk Novo Nordisk er det største danske medicinalselskab, som har over ansatte over hele verden. Virksomheden er blandt de førende udbydere inden for dens fire forretningsområder: diabetes, blødersygdomme, væksthormoner og hormoner til kvinder. Selskabets kerneforretning er medicin til diabetikere. Vi mener, at aktiemarkedet undervurderer diabetesforretningens vækstpotentiale, og vi forventer, at der er positive overraskelser i vente, når det drejer sig om indtjeningen. Medicinalaktier som Novo Nordisk har ry for at være en sikker havn i turbulente markeder. Vestas Vestas Wind Systems er verdens største producent af vindmøller med en markedsandel på ca. 20%. Vestas producerer og sælger i dag vindmøller i størrelsen fra 850 kw til 3,0 MW, og selskabets vision er at gøre vind til en energikilde, der er ligeværdig med olie og gas. Aktien er attraktivt prisfastsat, og selskabet vil fortsætte sine effektiviseringstiltag til gavn for indtjeningen. Trods finanskrisen står Vestas foran høj vækst på den anden side af 2009, og vi vurderer, at ledelsen har fået opbygget et meget stærkt udgangspunkt. 10

11 Selskab ABB TeliaSonera Nokia Philips Daimler Fakta og forventninger Svensk-schweiziske ABB er en af verdens største underleverandører til forsyningssektoren og et af verdens største selskaber inden for automatisering af industriproduktion. Selskabet er en klar nr. 1 i USA og Asien, og førende i Europa inden for elnetværk. Vi forventer, at ABB kan nyde godt af sin førende position i de kommende år, da kunderne står over for større investeringer. Derudover er ABB godt positioneret til at tage en pæn andel af ordrer inden for automatisering af processer. Automati seringsdivisionen vil især være afhængig af investeringer i energibesparelser, et område hvor vi forventer stor vækst. TeliaSoneras primære markeder er Norden, hvor de tilbyder et bredt sortiment inden for mobiltelefoni, fastnet og bredbånd. TeliaSonera har også ejerandele i Baltikum og i selskaberne Turkcell og Megafon. Turkcell er den markedsledende mobiloperatør i Tyrkiet, og Megafon har en stærk position i Rusland. På de nordiske markeder fokuserer TeliaSonera på at få nedbragt omkostningerne, mens fokus er på vækst på det baltiske, østeuropæiske og tyrkiske marked. TeliaSonera er ved at opbygge en stærk markedsposition her. Det ser vi som et stort aktiv, da vi her forventer solid vækst i de kommende år. Nokia er verdens største producent af mobiltelefoner. Finske Nokia sælger omkring 40% af alle mobiltelefoner i verden en position, som Nokia har udnyttet til også at have industriens bedste indtjeningsmarginal. Nokias markedsposition er stærk og muliggør, at koncernen også i de kommende år fastholder og vinder markedsandele. Nokia har verdens femte mest værdifulde varemærke, attraktive stordriftsfordele, et unikt distributionsnetværk, en bred produktportefølje og en stærk position på markedet for prisbillige telefoner og smartphones. Vi forventer, at begge markeder vil vokse kraftigere end det samlede mobilmarked. Hollandske Philips Electronics NV producerer og afsætter en række produkter til forbrugere og industri deriblandt lysdioder, diverse elektroniske produkter (herunder apparater til hospitaler, som er en relativ stabil forretning), elektroniske kredsløb og komponenter. Produkterne afsættes i over 150 lande verden over, og under mere end 700 forskellige varemærker ud over Philips. Philips er en sund organisation, som vi forventer vil klare sig relativt godt gennem udsving i økonomien. Medarbejderstyrken er blevet reduceret kraftigt, og det er vores indtryk, at Philips har et af industrien bedste lederteam. Det tyske selskab, Daimler, der står bag Mercedes, er verdens næststørste producent af luksusbiler. Daimler er også global markedsleder inden for lastbiler. Desuden tilbyder selskabet finansielle serviceydelser i relation til hovedaktiviteterne. Daimler ejer derudover en stor aktiepost i EADS, der mest er kendt for at stå bag Airbus flyene. Daimler står foran en negativ nyhedsstrøm på grund af høje brændstofpriser, vigende efterspørgsel, høje omkostninger til materialer og komponenter mv. Fundamentalt er aktien billig og har et godt potentiale. 11

12 12

13 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge obligationerne. Det følgende er en generel beskrivelse af de danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i obligationen, opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge JB Ti Aktier Generelt JB Ti Aktier 2013 behandles skattemæssigt som et finansielt instrument og beskattes derfor efter lagerprincippet. Gevinster og tab medregnes hvert år i den skattepligtige indkomst og opgøres som forskellen mellem værdien af JB Ti Aktier 2013 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Privatpersoner, frie midler For privatpersoner gælder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter efter særlige regler. Der kan dog forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. Den marginale skattesats for kapitalindkomst er 59%, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. JB Ti Aktier 2013 er især interessant for private investorer med negativ kapitalindkomst. Pensionsmidler Investor kan højst investere 20% af sin pensionsopsparing i obligationen. En beholdning af øvrige værdipapirer, der er udstedt af Jyske Bank A/S, skal trækkes fra de 20%. Gevinster og tab på pensionsmidler beskattes med 15%. Beskatningsgrundlaget opgøres årligt i overensstemmelse med lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB Ti Aktier Gevinster og tab regnes med ved beregningen af den skattepligtige indkomst i det enkelte skatteår. Tab på kontrakter, anskaffet i virksomheden, er normalt omfattet af begrænsningen i fradraget, nævnt under privatpersoner, frie midler. Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25%. 13

14 Vilkår for JB Ti Aktier 2013 Fondskode Udsteder Jyske Bank A/S. Standard & Poor s Rating Service har pr. 20. februar 2009 tildelt Jyske Bank karakteren A, Negative outlook for langfristet gæld. Investeringen er ikke omfattet af den danske indskydergarantiordning. JB Ti Aktier 2013 udgør en simpel fordring mod Jyske Bank A/S alle simple fordringer er dog i perioden fra den 5. oktober 2008 til den 30. september 2010 omfattet af den 2-årige statsgaranti, der er etableret med virkning fra den 5. oktober 2008 gennem Det Private Beredskab. Introduktionskurs 103 i øvrigt uden handelsomkostninger. Årlige omkostninger i procent 1%. Derudover betales depotgebyr. Nominel kurs 100 Introduktionsperiode Mandag den 8. juni 2009 fredag den 26. juni Handelsdag Tirsdag den 30. juni På denne dato fastsættes de endelige betingelser for obligationen, herunder deltagelsesgraden og startværdierne for de ti aktier. Deltagelsesgraden vil fremgå af din fondsnota. Investeringsperiode 20. juli 2009 (udstedelsesdag) til 24. juni 2013 (udløbsdag). 14 Investeringsvaluta Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK). Stykstørrelse DKK Minimuminvestering nominelt DKK Udløbskurs Obligationen indfries på udløbsdagen til et beløb, der beregnes som: Det nominelle beløb plus det positive afkast på aktiekurven gange deltagelsesgraden. Er afkastet på aktiekurven negativt, udløber obligationen til kurs 100. Ved positivt afkast på aktiekurven: Udløbskurs = (afkast på aktiekurv x deltagelsesgrad x 100) Ved negativt afkast på aktiekurven: Udløbskurs = 100 Deltagelsesgraden forventer vi bliver 110%. Den kan blive højere eller lavere end 110%, dog gennemføres udstedelsen ikke, hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 100%. Deltagelsesgraden fastsættes endeligt den 30. juni Afkastet på aktiekurven beregnes som gennemsnittet af den procentuelle udvikling i de ti aktier dog sådan at afkastet for de fire aktier, som har udviklet sig mest positivt, fastsættes til 40% for hver aktie uanset hvordan aktierne har udviklet sig. De øvrige seks aktier tæller med deres faktiske afkast. Afkast for en aktie: Afkast = (slutværdi startværdi)/startværdi

15 Start- og slutværdi Startværdien for hver af de ti aktier fastlægges den 30. juni De tilsvarende slutværdier beregnes som et gennemsnit af tretten månedlige observationer af aktiekursen over de sidste 12 måneder af løbetiden. Første gang den 18. juni 2012 og sidste gang den 17. juni Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. Prospekt JB Ti Aktier 2013 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Jyske Bank A/S har udarbejdet et prospekt, som vi opfordrer dig til at læse. Prospektet er det juridiske dokument, der beskriver de specifikke forhold for obligationen. Du kan bestille det i Jyske Bank. Prospektet er også tilgængeligt på Ændringer undervejs i løbetiden Skulle der ske ændringer i forhold til aktiekurven undervejs i løbetiden, vil du blive informeret via hjemmesiden for JB Ti Aktier 2013 på struktureredeprodukter og via Værdipapircentralen. på udløbsdagen. Sælger du JB Ti Aktier 2013 inden udløb, løber du en risiko, da dagskursen beregnes ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i aktiekurven vil først ved udløb slå helt igennem i beregningen af kursen. Før udløb vil stigninger i aktiekurven kun delvis slå igennem i kursen på JB Ti Aktier Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Indtil 30. juni 2009 forbeholder Jyske Bank A/S sig ret til at annullere udstedelsen. Den vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en deltagelsesgrad på mindst 100%. Skulle udstedelsen blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Tildeling ved overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank obligationerne i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Ansvar Jyske Bank A/S har udarbejdet brochuren. Ved uoverensstemmelse mellem brochure og prospekt, vil det være prospektet, der gælder. Børsnotering JB Ti Aktier 2013 noteres på børsen i London. Obligationerne afvikles gennem Værdipapircentralen. Køb og salg Jyske Bank A/S stiller under normale markedsvilkår daglige købs- og salgskurser med et spænd på 2 kurspoint. Ønsker du på et senere tidspunkt at købe obligationer, kan banken enten matche køb med tilsvarende salg af obligationer, eller salg kan finde sted fra bankens egenbeholdning. Sikkerheden for at opnå mindst kurs 100 gælder kun 15

16 G203/JB/05.09

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Select Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere