JB Ti Aktier én samlet investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JB Ti Aktier 2013. én samlet investering"

Transkript

1 JB Ti Aktier 2013 én samlet investering

2 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele prospektet, inden du investerer i JB Ti Aktier Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne brochure og prospektet, er det prospektet, der gælder. Du kan bestille prospektet i Jyske Bank eller hente det på JB Ti Aktier 2013 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 18. maj 2009.

3 Tror du på aktier? I det seneste halvandet år er aktiekurserne faldet markant og ligger nu over en bred kam på et meget lavt niveau. Mener du, at det nuværende niveau er attraktivt, kan tiden være moden til at investere i aktier. JB Ti Aktier 2013 er en investering i ti håndplukkede aktier, der er samlet i en obligation i danske kroner en investering, der løber over de næste fire år. Med JB Ti Aktier 2013 har du mulighed for at tjene penge, hvis aktierne stiger, samtidig med at du er sikret mindst kurs 100 ved udløb. Investering i aktier med lav risiko Mange investorer er i den seneste tid blevet ramt hårdt af den globale krise med store fald i blandt andet aktiekurserne. JB Ti Aktier 2013 er en obligation, som giver dig mulighed for at tjene penge, hvis aktierne stiger, men med en begrænset risiko. JB Ti Aktier 2013 udstedes til kurs 103, og du er sikret, at du mindst får kurs 100, når investeringen udløber om fire år. Faldende aktiekurser kan derfor højst medføre et tab på tre kurspoint. Samtidig giver du afkald på den rente, du kunne have fået på eksempelvis en bankkonto. Sikkerheden i JB Ti Aktier 2013 er afhængig af Jyske Banks betalingsevne læs mere om risikoen på næste side. JB Ti Aktier 2013 giver dig Mulighed for at få fordel af de lave aktiekurser Et attraktivt potentiale både ved moderate og kraftige stigninger i de underliggende aktier Sikkerhed for, at du som minimum får investeringen udbetalt til kurs 100, hvis du beholder obligationen, til den udløber i 2013 JB Ti Aktier 2013 kan passe til dig, hvis du Ønsker at udnytte de lave aktiekurser, og du forventer, at de ti aktier vil stige de kommende fire år Gerne vil være sikker på, at du som minimum får kurs 100 retur, når obligationen udløber Som udgangspunkt er villig til at beholde obligationen, til den udløber JB Ti Aktier 2013 passer måske ikke til dig, hvis du Ønsker en investering med fast rente eller en fast, løbende opsparing Ikke tror, at de ti aktier vil være steget om fire år Muligvis får brug for pengene med kort varsel Ikke tror, at Jyske Bank kan betale udløbskursen efter de fire år Vi tilbyder JB Ti Aktier 2013 fra mandag den 8. juni til fredag den 26. juni

4 Om risikoen Vær opmærksom på, at investeringer på aktiemarkedet kan blive udsat for store udsving. Ønsker du at sælge JB Ti Aktier 2013, før den udløber, kan kursen være væsentligt under 100. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sikkerheden i JB Ti Aktier 2013 er afhængig af udsteders betalingsevne. Jyske Bank er udsteder af obligationen og dermed er det Jyske Bank, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Jyske Bank er den tredje største bank i Danmark og bliver af de internationale kreditvurderingsbureauer betegnet som finansielt solid. Skulle Jyske Bank gå konkurs, kan du risikere at tabe hele investeringen. I prospektets afsnit om Risk Factors kan du finde information om yderligere risici ved at investere i JB Ti Aktier Vi opfordrer dig til at læse disse afsnit, inden du investerer i JB Ti Aktier Ti kendte aktier i én kurv Jyske Bank har håndplukket ti kendte aktier som underliggende aktiv for investeringen, der løber over fire år. Følgende ti aktier vægter lige meget i aktiekurven. De ti aktier er nærmere beskrevet på side 10 og 11. Mulige ændringer i kurven Hvis en eller flere af de ti aktier ikke længere kan indgå i aktiekurven eksempelvis som følge af fusion, nationalisering, insolvens eller afnotering af andre årsager vil vi forsøge at finde et lignende selskab, som kan overtage pladsen i aktiekurven. Den nye akties startværdi beregner vi ud fra udviklingen i den aktie, der udgår. Aktie Land Sektor AP Møller Mærsk (B) Danmark Industri Carlsberg (B) Danmark Konsumentvarer Danske Bank Danmark Finans Novo Nordisk Danmark Sundhedspleje Vestas Danmark Industri ABB Sverige Industri TeliaSonera Sverige Telekommunikation Nokia Finland It Philips Holland Industri Daimler Tyskland Forbrugsgoder 4

5 Sådan beregner vi afkastet af de 10 aktier Når JB Ti Aktier 2013 udløber, beregner vi afkastet sådan: TRIN 1 For hver af de ti aktier beregner vi den procentvise udvikling fra start til slut. TRIN 2 De fire bedste afkast sætter vi til 40%, uanset hvordan aktierne har udviklet sig. Vi fastholder det faktiske afkast af de øvrige seks aktier. TRIN 3 Vi beregner et gennemsnit af de 10 afkast. Det afkast, vi kommer frem til efter de tre trin, er afkastet på aktiekurven. Se også Start- og slutværdi side 15. 5

6 Om deltagelsesgrad Deltagelsesgraden er den andel i procent, du får af det positive afkast på aktiekurven ved udløb. Er deltagelsesgraden 100%, får du hele det positive afkast på aktiekurven. Vi forventer en deltagelsesgrad på ca. 110%. Med andre ord forventer vi, at du får 110% af det positive afkast på aktiekurven ved udløb. Deltagelsesgraden afhænger af renteniveauet og prisen på de finansielle instrumenter bag obligationen. Kan vi ikke opnå en deltagelsesgrad på minimum 100%, vil udstedelsen blive annulleret, og vi hæver ingen penge på din konto. Deltagelsesgraden lægger vi fast på handelsdagen, som er den 30. juni Hvad kan 103 kr. blive til? Gennemsnitligt afkast for de 6 aktier, som har klaret sig dårligst Afkast på aktiekurven Udløbskurser for JB Ti Aktier 2013 Dansk statsobligation med udløb 15. nov % 52% 157,2 114,6 40% 40% 144,0 114,6 20% 28% 130,8 114,6 10% 22% 124,2 114,6 0% 16% 117,6 114,6-10% 10% 111,0 114,6-20% 4% 104,4 114,6-40% -8% ,6-60% -20% ,6 Her ser du, hvad 103 kr. bliver til ved forskellige afkast for de seks aktier, som har klaret sig dårligst de øvrige fire afkast er låst fast til 40% for hver aktie. JB Ti Aktier 2013 er her sammenlignet med en investering i en dansk statsobligation med udløb den 15. november Tabellen viser den begrænsede risiko ved at investere i JB Ti Aktier 2013, da du ved udløb er sikret kurs 100 også hvis afkastet på aktiekurven bliver negativt. Bemærk, at selv ved et gennemsnitligt fald på 20% i de seks aktier, der klarer sig dårligst, vil obligationens udløbskurs blive højere end det investerede beløb. Beregningerne forudsætter en deltagelsesgrad på 110%. Tabellen indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. Se mere om beregning af udløbskursen side 14. 6

7 Eksempler på beregning af udløbskurs Vi tager udgangspunkt i tre forskellige scenarier for udviklingen i aktierne i kurven: Kraftige stigninger i aktierne Moderate stigninger og/eller moderate fald i aktierne Kraftige fald i aktierne Beregningerne her er foretaget ved at antage, at deltagelsesgraden er 110%. Kursen på JB Ti Aktier 2013 ved udløb er 100 plus afkastet på aktiekurven gange deltagelsesgraden. Er afkastet på aktiekurven negativt, udløber obligationen til kurs 100. Scenarie 1: Kraftige stigninger Forestiller vi os, at hovedparten af de ti aktier er steget kraftigt mere end 40% bliver afkastet af de fire aktier, der har klaret sig bedst, sat ned til 40%, mens de øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Afkast på aktiekurven: 45% Den endelige udløbskurs bliver i dette tilfælde: (45% x 110% x 100) = 149,5 Faktiske og justerede afkast efter fire år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% Aktie 10 30% Aktie 9 50% Aktie 8 60% 60% Aktie 7 Aktie 6 70% Aktie 5 70% 70% 80% 90% 40% 40% 40% 40% Aktie 4 Aktie 3 Aktie 2 Aktie 1 Faktiske og justerede afkast efter fire år 50% 7

8 Scenarie 2: Moderate stigninger/fald Har de ti aktier efter fire år kun opnået moderate stigninger under 40% eller moderate fald, bliver afkastet af de fire aktier, som har klaret sig bedst, løftet til 40%, mens de øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Afkast på aktiekurven: 15% Den endelige udløbskurs bliver i dette tilfælde: (15% x 110% x 100) = 116,5 30% 20% 30% 10% 20% 10% 0% 20% 30% 20% Aktie Aktie Aktie Aktie 9 9 Aktie Aktie 8 8 Aktie Aktie 7 7 Aktie Aktie 6 6 Aktie Aktie 5 5 Aktie Aktie 4 4 Faktiske og justerede afkast efter fire år Faktiske og justerede afkast efter fire år 50% 40% 50% 40% 30% 20% 30% 10% 20% 10% -10% -20% -10% -20% -30% -40% -30% -50% -40% -50% -20% -20% Aktie Aktie % -10% Aktie Aktie % 5% 5% 10% 5% 5% -5% -5% Aktie Aktie 8 8 Aktie Aktie 7 7 Aktie Aktie 6 6 Aktie Aktie 5 5 Aktie Aktie 3 3 Aktie Aktie 2 2 Aktie Aktie % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 30% 40% 20% 30% 15% 10% 20% 15% 10% Aktie Aktie 4 4 Aktie Aktie 3 3 Aktie Aktie 2 2 Aktie Aktie 1 1 Scenarie 3: Kraftige fald 8 Forestiller vi os, at hovedparten af de ti aktier er faldet kraftigt, bliver afkastet af de fire aktier, som har klaret sig bedst, løftet til 40%, mens de øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Afkast på aktiekurven: -4% Den endelige udløbskurs bliver i dette tilfælde: 100 Hvis de seks aktier, som udvikler sig dårligst, ikke falder med mere end 26,6% i gennemsnit, vil afkastet på aktiekurven blive positivt, og udløbskursen på JB Ti Aktier 2013 vil dermed blive over 100. Faktiske og justerede afkast efter fire år Faktiske og justerede afkast efter fire år 50% 40% 50% 40% 30% 20% 30% 10% 20% 10% -10% -20% -10% -20% -30% -40% -30% -50% -40% -50% -35% -35% -45% -35% -35% -45% Aktie Aktie Aktie Aktie 9 9 Aktie Aktie % -30% -30% -30% Aktie Aktie 7 7 Aktie Aktie % -20% Aktie Aktie % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 20% 10% 10% 20% 10% 10% -10% -10% Aktie Aktie 4 4 Aktie Aktie 3 3 Aktie Aktie 2 2 Aktie Aktie 1 1

9 Sådan er din investering sat sammen JB Ti Aktier 2013 er sat sammen af en obligationsdel og en investering i de ti europæiske aktier via finansielle instrumenter. Her kan du se, hvordan investeringen er fordelt. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den 18. maj 2009: Køb og behold Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder investeringen, til den udløber, da udviklingen i aktiekurven først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag obligationen. Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 103 kr. 85,05 kr. 13,95 kr. 4 kr. De 85,05 kr. sætter Jyske Bank af for at sikre dig mindstekursen på 100 om fire år. En investering med lav risiko Du får som minimum udbetalt kurs 100, når obligationen udløber. Hvis afkastet på aktiekurven er negativt, går du glip af de renter, du kunne have fået eksempelvis på en bankkonto. Desuden mister du tre kurspoint som følge af en udstedelseskurs på 103. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sælger du før tid, kan kursen være væsentligt under 100, da den beregnes ud fra den aktuelle markedsrente og markedskurs på de finansielle instrumenter. Læs mere om risikoen side 4. Følg med i, hvordan JB Ti Aktier 2013 udvikler sig meld dig til mailservice på 9

10 Selskab A.P. Møller Mærsk Carlsberg Fakta og forventninger A.P. Møller Mærsk er Danmarks største virksomhedsgruppe. Koncernen er primært beskæftiget inden for olieudvinding og shipping. Selskabet har en større tankskibsflåde og er verdens største inden for containere. Øvrige forretningsområder omfatter detailhandel, skibsværfter og fremstillingsindustri. Endelig ejer A.P. Møller 20% af Danske Bank. Selskabet er en klar markedsleder inden for containershipping og har solide vækstmuligheder inden for olieudvinding. Vi ser A.P. Møller som attraktiv på lang sigt. Vi forventer betydelig fremgang i indtjeningen i 2010 og de efterfølgende år, hvilket vil bidrage positivt til aktiekursen. Carlsberg er verdens fjerdestørste bryggeri og Østeuropas førende. Gennem fordobling af ejerandelen i det børsnoterede Baltika bryggeri forskydes tyngden i Carlsbergs virksomhed fra det ølmæssigt stagnerende Vesteuropa mod mere profitable vækstmarkeder i Østeuropa. Carlsberg opbygger ligeledes positioner på vækstmarkederne i Asien. Vi forventer, at især ejerandelen i Baltika vil skabe fortsat indtjeningsvækst, som vil understøtte en positiv udvikling. Danske Bank Danske Bank er Danmarks største bank. Danske Bank koncernen består af Danske Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension og datterselskaber uden for Danmarks grænser. Danske Bank betjener ca. 4,7 mio. privatkunder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Irland. Dertil kommer en betydelig del af erhvervslivet, offentlige og institutionelle virksomheder. På trods af udfordringer med integration af de udenlandske enheder, forventer vi, at Danske Bank i fremtiden vil nyde godt af den større geografiske udbredelse. Novo Nordisk Novo Nordisk er det største danske medicinalselskab, som har over ansatte over hele verden. Virksomheden er blandt de førende udbydere inden for dens fire forretningsområder: diabetes, blødersygdomme, væksthormoner og hormoner til kvinder. Selskabets kerneforretning er medicin til diabetikere. Vi mener, at aktiemarkedet undervurderer diabetesforretningens vækstpotentiale, og vi forventer, at der er positive overraskelser i vente, når det drejer sig om indtjeningen. Medicinalaktier som Novo Nordisk har ry for at være en sikker havn i turbulente markeder. Vestas Vestas Wind Systems er verdens største producent af vindmøller med en markedsandel på ca. 20%. Vestas producerer og sælger i dag vindmøller i størrelsen fra 850 kw til 3,0 MW, og selskabets vision er at gøre vind til en energikilde, der er ligeværdig med olie og gas. Aktien er attraktivt prisfastsat, og selskabet vil fortsætte sine effektiviseringstiltag til gavn for indtjeningen. Trods finanskrisen står Vestas foran høj vækst på den anden side af 2009, og vi vurderer, at ledelsen har fået opbygget et meget stærkt udgangspunkt. 10

11 Selskab ABB TeliaSonera Nokia Philips Daimler Fakta og forventninger Svensk-schweiziske ABB er en af verdens største underleverandører til forsyningssektoren og et af verdens største selskaber inden for automatisering af industriproduktion. Selskabet er en klar nr. 1 i USA og Asien, og førende i Europa inden for elnetværk. Vi forventer, at ABB kan nyde godt af sin førende position i de kommende år, da kunderne står over for større investeringer. Derudover er ABB godt positioneret til at tage en pæn andel af ordrer inden for automatisering af processer. Automati seringsdivisionen vil især være afhængig af investeringer i energibesparelser, et område hvor vi forventer stor vækst. TeliaSoneras primære markeder er Norden, hvor de tilbyder et bredt sortiment inden for mobiltelefoni, fastnet og bredbånd. TeliaSonera har også ejerandele i Baltikum og i selskaberne Turkcell og Megafon. Turkcell er den markedsledende mobiloperatør i Tyrkiet, og Megafon har en stærk position i Rusland. På de nordiske markeder fokuserer TeliaSonera på at få nedbragt omkostningerne, mens fokus er på vækst på det baltiske, østeuropæiske og tyrkiske marked. TeliaSonera er ved at opbygge en stærk markedsposition her. Det ser vi som et stort aktiv, da vi her forventer solid vækst i de kommende år. Nokia er verdens største producent af mobiltelefoner. Finske Nokia sælger omkring 40% af alle mobiltelefoner i verden en position, som Nokia har udnyttet til også at have industriens bedste indtjeningsmarginal. Nokias markedsposition er stærk og muliggør, at koncernen også i de kommende år fastholder og vinder markedsandele. Nokia har verdens femte mest værdifulde varemærke, attraktive stordriftsfordele, et unikt distributionsnetværk, en bred produktportefølje og en stærk position på markedet for prisbillige telefoner og smartphones. Vi forventer, at begge markeder vil vokse kraftigere end det samlede mobilmarked. Hollandske Philips Electronics NV producerer og afsætter en række produkter til forbrugere og industri deriblandt lysdioder, diverse elektroniske produkter (herunder apparater til hospitaler, som er en relativ stabil forretning), elektroniske kredsløb og komponenter. Produkterne afsættes i over 150 lande verden over, og under mere end 700 forskellige varemærker ud over Philips. Philips er en sund organisation, som vi forventer vil klare sig relativt godt gennem udsving i økonomien. Medarbejderstyrken er blevet reduceret kraftigt, og det er vores indtryk, at Philips har et af industrien bedste lederteam. Det tyske selskab, Daimler, der står bag Mercedes, er verdens næststørste producent af luksusbiler. Daimler er også global markedsleder inden for lastbiler. Desuden tilbyder selskabet finansielle serviceydelser i relation til hovedaktiviteterne. Daimler ejer derudover en stor aktiepost i EADS, der mest er kendt for at stå bag Airbus flyene. Daimler står foran en negativ nyhedsstrøm på grund af høje brændstofpriser, vigende efterspørgsel, høje omkostninger til materialer og komponenter mv. Fundamentalt er aktien billig og har et godt potentiale. 11

12 12

13 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge obligationerne. Det følgende er en generel beskrivelse af de danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i obligationen, opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge JB Ti Aktier Generelt JB Ti Aktier 2013 behandles skattemæssigt som et finansielt instrument og beskattes derfor efter lagerprincippet. Gevinster og tab medregnes hvert år i den skattepligtige indkomst og opgøres som forskellen mellem værdien af JB Ti Aktier 2013 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Privatpersoner, frie midler For privatpersoner gælder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter efter særlige regler. Der kan dog forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. Den marginale skattesats for kapitalindkomst er 59%, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. JB Ti Aktier 2013 er især interessant for private investorer med negativ kapitalindkomst. Pensionsmidler Investor kan højst investere 20% af sin pensionsopsparing i obligationen. En beholdning af øvrige værdipapirer, der er udstedt af Jyske Bank A/S, skal trækkes fra de 20%. Gevinster og tab på pensionsmidler beskattes med 15%. Beskatningsgrundlaget opgøres årligt i overensstemmelse med lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB Ti Aktier Gevinster og tab regnes med ved beregningen af den skattepligtige indkomst i det enkelte skatteår. Tab på kontrakter, anskaffet i virksomheden, er normalt omfattet af begrænsningen i fradraget, nævnt under privatpersoner, frie midler. Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25%. 13

14 Vilkår for JB Ti Aktier 2013 Fondskode Udsteder Jyske Bank A/S. Standard & Poor s Rating Service har pr. 20. februar 2009 tildelt Jyske Bank karakteren A, Negative outlook for langfristet gæld. Investeringen er ikke omfattet af den danske indskydergarantiordning. JB Ti Aktier 2013 udgør en simpel fordring mod Jyske Bank A/S alle simple fordringer er dog i perioden fra den 5. oktober 2008 til den 30. september 2010 omfattet af den 2-årige statsgaranti, der er etableret med virkning fra den 5. oktober 2008 gennem Det Private Beredskab. Introduktionskurs 103 i øvrigt uden handelsomkostninger. Årlige omkostninger i procent 1%. Derudover betales depotgebyr. Nominel kurs 100 Introduktionsperiode Mandag den 8. juni 2009 fredag den 26. juni Handelsdag Tirsdag den 30. juni På denne dato fastsættes de endelige betingelser for obligationen, herunder deltagelsesgraden og startværdierne for de ti aktier. Deltagelsesgraden vil fremgå af din fondsnota. Investeringsperiode 20. juli 2009 (udstedelsesdag) til 24. juni 2013 (udløbsdag). 14 Investeringsvaluta Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK). Stykstørrelse DKK Minimuminvestering nominelt DKK Udløbskurs Obligationen indfries på udløbsdagen til et beløb, der beregnes som: Det nominelle beløb plus det positive afkast på aktiekurven gange deltagelsesgraden. Er afkastet på aktiekurven negativt, udløber obligationen til kurs 100. Ved positivt afkast på aktiekurven: Udløbskurs = (afkast på aktiekurv x deltagelsesgrad x 100) Ved negativt afkast på aktiekurven: Udløbskurs = 100 Deltagelsesgraden forventer vi bliver 110%. Den kan blive højere eller lavere end 110%, dog gennemføres udstedelsen ikke, hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 100%. Deltagelsesgraden fastsættes endeligt den 30. juni Afkastet på aktiekurven beregnes som gennemsnittet af den procentuelle udvikling i de ti aktier dog sådan at afkastet for de fire aktier, som har udviklet sig mest positivt, fastsættes til 40% for hver aktie uanset hvordan aktierne har udviklet sig. De øvrige seks aktier tæller med deres faktiske afkast. Afkast for en aktie: Afkast = (slutværdi startværdi)/startværdi

15 Start- og slutværdi Startværdien for hver af de ti aktier fastlægges den 30. juni De tilsvarende slutværdier beregnes som et gennemsnit af tretten månedlige observationer af aktiekursen over de sidste 12 måneder af løbetiden. Første gang den 18. juni 2012 og sidste gang den 17. juni Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. Prospekt JB Ti Aktier 2013 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Jyske Bank A/S har udarbejdet et prospekt, som vi opfordrer dig til at læse. Prospektet er det juridiske dokument, der beskriver de specifikke forhold for obligationen. Du kan bestille det i Jyske Bank. Prospektet er også tilgængeligt på Ændringer undervejs i løbetiden Skulle der ske ændringer i forhold til aktiekurven undervejs i løbetiden, vil du blive informeret via hjemmesiden for JB Ti Aktier 2013 på struktureredeprodukter og via Værdipapircentralen. på udløbsdagen. Sælger du JB Ti Aktier 2013 inden udløb, løber du en risiko, da dagskursen beregnes ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i aktiekurven vil først ved udløb slå helt igennem i beregningen af kursen. Før udløb vil stigninger i aktiekurven kun delvis slå igennem i kursen på JB Ti Aktier Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Indtil 30. juni 2009 forbeholder Jyske Bank A/S sig ret til at annullere udstedelsen. Den vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en deltagelsesgrad på mindst 100%. Skulle udstedelsen blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Tildeling ved overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank obligationerne i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Ansvar Jyske Bank A/S har udarbejdet brochuren. Ved uoverensstemmelse mellem brochure og prospekt, vil det være prospektet, der gælder. Børsnotering JB Ti Aktier 2013 noteres på børsen i London. Obligationerne afvikles gennem Værdipapircentralen. Køb og salg Jyske Bank A/S stiller under normale markedsvilkår daglige købs- og salgskurser med et spænd på 2 kurspoint. Ønsker du på et senere tidspunkt at købe obligationer, kan banken enten matche køb med tilsvarende salg af obligationer, eller salg kan finde sted fra bankens egenbeholdning. Sikkerheden for at opnå mindst kurs 100 gælder kun 15

16 G203/JB/05.09

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Investér i aktier med et sikkerhedsnet Tror du på, at aktierne vil få et comeback over de kommende år? Så kan JB Ti-Fire 2014 være en attraktiv investering for dig. JB

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) Skatteministeriet København, 25. marts 2009 - pskper@skm.dk - pskerh@skm.dk - jlv@skm.dk Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere