Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008"

Transkript

1 Nr 1 Maj 2008 Mit bedste råd Der hersker nervøsitet i verdensøkonomien, og konjunkturerne er bremset op. Hvordan påvirker det støttefunktionerne i en virksomhed? Arbejder man anderledes med servicetjenester i gode tider, end man gør i dårligere tider? Med baggrund i den usikkerhed, der hersker nu, lader vi konjunkturerne være et tema i Nova i Første mand på banen er Jan Mohlin, Director of Facility Management hos Ericsson, som fortæller om, hvordan det er at drive FM-virksomhed under en lavkonjunktur. Mit bedste råd under alle konjunkturformer er at sørge for, at serviceleverancen er fleksibel og let kan justeres op eller ned. Så kan du udvikle og ændre indholdet og omfanget af de leverede services, alt efter hvordan behovene ændres i din virksomhed eller organisation. For at opnå fleksibilitet i en outsourcet serviceleverance er en af de vigtigste forudsætninger gennemarbejdede og funktionelle aftaler. Jeg ved af erfaring, at det tager tid at lave rigtigt gode aftaler. Den investering kommer dog igen ved, at du på denne måde har lagt fundamentet for en serviceleverance, som kontinuerligt kan tilpasses, så den bedst støtter virksomheden i både medgang og modgang. Jørgen Utzon Adm. direktør Coor Service Management i Danmark Jeg ønsker dig et dejligt forår! Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur Det er snart ti år siden, at vi oplevede en lavkonjunktur. Efter en række rigtigt gode år kan man dog ikke lukke øjnene for, at der kommer en afmatning. Men hvordan påvirkes FMfunktionen af en vigende efterspørgsel i kernevirksomheden. Er det business as usual eller ændres servicen? Jan Mohlin, som er Director of Facility Management hos Ericsson, mener, at det under en lavkonjunktur ofte viser sig, hvor godt samarbejdet mellem kunde og leverandør egentlig er. Ericsson outsourcede FM-virksomheden i år Det overordnede mål med outsourcingen var at mindske omkostningerne ved FM-virksomheden. I dag er hele Ericssons service i Norden outsourcet til Coor, og de svenske aktiviteter styres af en intern gruppe bestående af fire personer, som også har et funktionelt ansvar indenfor Ericsson globalt. Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 1

2 Vores fokus ligger på at udnytte færre kvadratmeter. Det kan indebære, at prisen pr. udnyttet kvadratmeter faktisk bliver højere, men at omkostningerne pr. ansat falder, eftersom vi udnytter arealerne bedre. Det er et løbende arbejde, hvor vi kigger på, hvor mange kvadratmeter hver medarbejder gør brug af, og hvordan vi kan arbejde med fortætning i lokalerne, etc. Det vigtige er, at leverandøren ved, hvornår det er tid til at bremse. Der ligger også et ansvar på os, som bestiller at kommunikere hvad der gælder overfor leverandøren. Har man, som vi, et godt samarbejde med sin leverandør, bliver den diskussion åben og frugtbar også i dårlige tider, siger Jan Mohlin, som er Director of Facility Management hos Ericsson. Tilpassede rammer Under en lavkonjunktur stilles der større krav om at kunne tilpasse rammerne efter det nuværende klima for kernevirksomheden. Jan Mohlin fremhæver fleksibilitet i aftaler som vigtig for at FM-virksomheden skal kunne tilpasses en mere moderat virkelighed. Den mest markante erfaring fra den forrige konjunkturnedgang er, at de aftaler, som vi havde, fungerede godt da konjunkturen vendte. Vi skulle faktisk ikke ændre så meget i aftalen, men der var gode forudsætninger for at nedgeare aktiviteterne og også reducere personalestyrken efter den nye situation, som herskede på det tidspunkt. Det fungerede rigtig godt sammen med Coor, til trods for at det tidligere konjunkturudsving var meget dramatisk. Jan Mohlin mener, at samarbejdet mellem bestiller og leverandør er afgørende. Visse tjenester er der altid brug for, og der er et mindste-niveau for, hvor meget man kan nedjustere, inden kvaliteten bliver for dårlig. Derfor lader vi med jævne mellemrum en ekstern evalueringskonsulent kigge på både kvaliteten af funktionerne i vort samarbejde med Coor for netop at se, hvordan vi fungerer sammen. I et par tilfælde har Ericsson bevidst nedjusteret kvaliteten, men så har det mest drejet sig om ændringer, som en slutbruger ikke mærker. En vigtig del er ifølge Jan Mohlin at arbejde med de udnyttede lokalearealer. Bedre forberedt denne gang Ifølge Jan Mohlin har erfaringerne fra den forrige konjunkturnedgang gjort, at Ericsson er bedre forberedt til denne konjunkturnedgang. Vi er tidligere ude denne gang, og forudsætningerne er anderledes. Dengang var Ericsson et firma i krise; i dag er det en helt anden situation. Vi tjener penge og tager markedsandele. Det, som vi er i gang med nu, er en korrigering af vores omkostninger. Vi forsøger ikke at foretage nogle dramatiske ændringer, men har indledt en diskussion med Coor, hvor vi kigger på forskellige scenarier. Jan Mohlin mener ikke, at kravene til leverandøren ændres i lavkonjunktur sammenlignet med højkonjunktur. Men fremhæver, at det er vigtigt, at leverandøren har føling med de stemninger, der råder. Det vigtige er, at leverandøren ved, hvornår det er tid til at bremse op. Der ligger også et ansvar på os som bestiller at kommunikere videre, hvad der gælder overfor leverandøren. Har man som vi et godt samarbejde med sin leverandør, bliver diskussionen åben og frugtbar, også i dårlige tider. Vi har en lang historie sammen med Coor og har udviklet os sammen. Coors styrke er, at man har satset på kompetence, som kan udvikle aktiviteterne, og så har man også gode forudsætninger for at tilpasse aktiviteterne, når forudsætningerne ændres. Om Ericsson Ericsson er den førende leverandør af udstyr og tjenester til telekommunikationsoperatører i hele verden. Ericsson er markedsledende indenfor 2G og 3G og er størst i verden indenfor drift og vedligeholdelse af mobilnet; en position som har givet Ericsson ansvar for driften af netværk med ca. 185 millioner brugere. Firmaets produktspektrum omfatter komplette infrastrukturløsninger for såvel fast og mobil telefoni samt bredbånd. Derudo- Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 ver tilbyder Ericsson løsninger indenfor multimedia for operatører, virksomheder og udviklere. Igennem datterselskabet Sony Ericsson får verdens mobiltelefonbrugere adgang til telefoner med alle de nyeste funktioner. Om Serviceopgaven Opgaven er en funktionsaftale, hvor Coor leverer arbejdsplads- og ejendomsservice til Ericssons bygninger i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Den tidligere aftalestruktur var rodet og svær at tolke, og frem for alt var der for mange aftaler. Volvo Powertrain gav derfor Coor til opgave at undersøge, hvordan aftalerne var sammensat. Vi ville gennemgå aftalesituationen og bad Coor om at komme med ændringsforslag til, hvordan vi sammen kunne blive mere effektive. Det var en opgave, som Coor tog seriøst, udtaler Jörgen Scribe, økonomidirektør Volvo Powertrain. Forudsætningsløs analyse Coor foretog en analyse af hele leverancen til Volvo Powertrain i Gøteborg. Det mundede ud i et antal ændringsforslag, bl.a. til hvordan aftalerne var konstrueret. Da undersøgelsen var gennemført, var sammenlagt 17 aftaler blevet kondenseret ned til en totalt dækkende aftale. Den nye aftale dækker hele Coors leverance indenfor arbejdsplads- og produktionsservice. Et konkret resultat af arbejdet med den nye aftale er, at vi har kunnet flytte til de nye, bedre tilpassede lokaler og stadig ligge på samme omkostningsniveau. Det var en af goderne ved, at vi havde så tæt et samarbejde med Coor, som tilføjede meget professionalisme til jobbet, udtaler Jörgen Scribe. Ny aftale har givet smag for mere En god aftale er en forudsætning for en god leverance. Når Volvo Powertrain i Gøteborg gav Coor til opgave at gennemgå de aftaler, der fandtes mellem de to virksomheder, fandt man et skjult besparelsespotentiale. I dag er 17 aftaler blevet til én, og fordelene er bl.a. lavere serviceomkostninger, bedre styring, mindre administration og ikke mindst en mere effektiv service. Volvo Powertrain er en del af Volvo Group og er ansvarlig for udviklingen og produktionen af tunge motorer, gearkasser og drivaksler. Der blev for nylig foretaget en ombygning af Volvo Powertrains hovedkontor i Gøteborg for at tilpasse det efter virksomhedens ændrede behov. I forbindelse med at Volvo Powertrain skulle flytte til de nye lokaler, besluttede man sig også for at gennemgå aftalen for arbejdsplads- og produktionsservice med Coor. Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor I slutningen af 2007 underskrev Volvo Powertrain den nye aftale, og forandringen kunne mærkes med det samme. I aftalen er det også anført, at vi sammen skal fortsætte med at undersøge yderligere effektiviseringer, som Coor kan tilbyde Volvo Powertrain. Et konkret resultat af arbejdet med den nye aftale er, at vi har kunnet flytte til de nye, bedre tilpassede lokaler og stadig ligge på samme omkostningsniveau. Dette var frugten af, at vi havde et så tæt samarbejde med Coor, som tilførte megen professionalisme til arbejdet, siger Jörgen Scribe. Funktion i stedet for person En stor ændring ved aftalen er, at Volvo Powertrain i dag køber en funktion i stedet for kun bemanding fra Coor. Det indebærer, at Volvo Powertrain betaler for en udført tjeneste og ikke for en bestemt bemanding. På den måde kan leverancen bedre tilpasses det aktuelle behov for service hos Volvo Powertrain. Aftalen bygger på en prismodel, som indebærer, at omkostningerne for funktionen justeres i forhold til, hvor stor et kontorareal, der benyttes, hvor mange medarbejdere Volvo Powertrain har ansat, samt hvor mange konferencelokaler der findes, hvilket giver Volvo Powertrain en større fleksibilitet. Desuden er administrationen blevet reduceret væsentligt for begge parter, bl.a. Sid.

4 igennem færre fakturaer. Som kunde har vi det ansvar at arbejde for, at leverandørerne bliver bedre. Ikke mindst når det drejer sig om at stille tydelige krav. At have gode relationer på personniveau er naturligvis vigtigt, men der skal også være en professionel relation, hvad angår tydelighed i aftalen, siger Jörgen Scribe. Igennem den nye aftale har Volvo Powertrain fået en mere omkostningseffektiv serviceleverance, og man kigger nu på, hvordan den nye aftalestruktur kan tillempes flere dele af virksomheden. Jeg har en ambition om også at benytte både aftalestruktur og arbejdsmetoder indenfor tjeneste- og servicearbejder. Gennemgangen af aftalerne har påvirket Coors leverance meget positivt, og vi håber på at kunne udvide dette, slutter Jörgen Scribe. Om Volvo Powertrain Volvo Powertrain AB er en forretningsenhed indenfor AB Volvo med ansvar for udvikling og produktioner af motorer, gearkasser, aksler og komplette drivsystemer for tunge kommercielle køretøjer og applikationer for varemærkerne Volvo, Renault og Mack. Firmaet er et af de største i verden indenfor sin branche. Volvo Powertrain har ca medarbejdere og driver virksomhed i Sverige, Frankrig, USA og Brasilien. Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Fakta om aftalen for Volvo Powertrain Aftalen omfatter tjenester primært indenfor arbejdspladsservice og produktionsservice. Aftalen regulerer Coors funktionsforpligtelser hos Volvo Powertrain i Gøteborg og omfatter bl.a. arbejdspladsservice for servicebrugere fordelt på m², 73 konferencelokaler. Servicefokus når Skanska bygger nyt Når en ny kontorejendom skal bygges, tages der sjældent hensyn til hvilke serviceydelser, der skal leveres, eller hvilke behov servicebrugerne har. Det mest almindelige er, at lokalerne er tegnet og bygget; måske er personalet tilmed allerede flyttet ind, når man begynder at spekulere over, hvilke tjenester der skal tilbydes, siger Katja Käyhty, som er serviceudvikler hos Coor. Men når Skanska nu bygger nyt kontor i Helsingfors, er serviceydelserne med i planlægningen fra starten af. Skanska planlægger at bygge et nyt hovedkontor til sig selv i Helsingfors i løbet af de næste par år. Samtidig med beslutningen om et nyt kontor har Skanska valgt Coor som konsulent til et projekt, som har det formål, at arbejdspladstjenesterne og slutbrugernes behov for servicetjenester tages med allerede fra starten, når et nyt kontor skal bygges. Dermed kan mange omkostningskrævende lokaletilpasninger undgås i sidste ende. Eftersom Skanska har været kunde hos os i lang tid, vil vi være med i dette projekt, der har til formål at udvikle tjenester til slutbrugerne og relationerne med slutbrugerne i Skanskas nye kontor. Udvikling sammen med kunden er vigtig for os, siger Katja Käyhty. Kortlægning af brugernes behov Tyngdepunktet i projektet ligger på servicetjenester som receptions-, omstillings-, post-, rengørings-, print- og kontortilbehørstjenester, samt drikkeautomater. Både Coor og Skanska var Sid.

5 enige om, at deres kendskab til, hvilke tjenester Skanskas personale har behov for, skal blive bedre. I projektet kortlægges servicebrugernes synspunkter, erfaringer og behov, arbejdspladser besøges, og der gennemføres interviews. Informationen bliver grundlag for planlægningen af det nye hovedkontor. I pilotprojektet undersøger vi brugernes behov og den nuværende kontorejendoms fordele og ulemper. Vi bider mærke i brugernes synspunkter, erfaringerne fra det nuværende kontor og overfører de bedste dele til den nye ejendom. I forbindelse med pilotprojektet har vi udviklet et værktøj, som vi kalder SPOT Service Planning & Optimization Tool, med hvilket vi kan undersøge slutbrugernes behov med hensyn til servicetjenester, siger Katja Käyhty. Slutbrugeren har en klar holdning til og erfaring med forskellige tjenester, og til hvordan de fungerer i de respektive ejendomme. Man burde lytte mere til slutbrugerne under planlægningsarbejdet af nye lokaler, siger Katja Käyhty. Katja Käyhty arbejder med servicetjenester hos Coor ved siden af sine civilingeniørstudier, som snart afsluttes, på Tekniska Högskolan. Hos Coor har Katja fået mulighed for at kombinere studierne i ejendomsledelse med arbejdet på tjenesteudvikling baseret på eksisterende kunders behov. Slutbrugeren har en klar holdning til og erfaring med forskellige tjenester, og hvordan de fungerer i de respektive ejendomme. Man burde lytte mere til slutbrugerne i planlægningsarbejdet, siger Katja Käyhty. Om Skanska Skanska er en af verdens førende byggerivirksomheder med ekspertise indenfor byggeri, udvikling af kommercielle lokaler, boliger og projekter i offentligt-privat samarbejde. Koncernen har i dag medarbejdere på udvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. Omsætningen i 2007 steg til 139 mia. svenske kroner. Om serviceopgaven Coor leverer arbejdspladsservice f.eks. reception, konferenceservice, post- og godshåndtering samt lokalepleje til Skanskas større kontorer i Sverige, Finland, Norge og Danmark. I Finland og Norge indgår også ejendomsservice i opgaven for Skanska. Coor har for nylig indgået en ny aftale på 5 år med Skanska om at levere arbejdspladsservice til kontorerne i Stockholm, Gøteborg og Malmø. Værktøj til udvikling sammen med kunden Ifølge Jukka Tuominen, virksomhedschef hos det finske Coor, kan værktøjet i fremtiden også anvendes til at undersøge, hvordan eksisterende ejendomme og servicebygninger fungerer og behovet for at skabe en fuldt ud dækkende liste over fremtidige tjenester til et nyt eller eksisterende kontorhus, sammen med oplysninger om, hvilke arealer og funktioner tjenesterne kræver. På denne måde skaber vi forudsætninger for gode og effektive tjenester. Det vigtigste for os er at udvikle de tjenester, som skal tilbydes kunderne. Vi tror, at dette projekt vil føre til noget nyt, som vil hjælpe vores kunder med at blive endnu mere fremgangsrige. Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

6 Ny teknik giver rent hus hos LEO Pharma at der helt enkelt blev mere rent, var tre rigtigt gode argumenter for at gå over til Microfiber, siger Svend Hirth, som er Facility Manager hos LEO Pharma. Evalueringen blev udført af Coors specialister indenfor forandringsarbejde, change-gruppen. Vi lavede en liste over ting, som vi ville gennemføre. I alt præsenterede vi 65 forbedringsforslag, hvor den største forandring var forslaget om at skifte rengøringssystem fra vandbaseret rengøring til microfiberteknik, siger Andreas Lövgren, chef for Coors change-gruppe i Danmark. I stedet for kun at flytte snavset rundt på gulvet, hvilket er risikoen ved traditionel rengøring med vand, rengør microfiberteknikken i dybden, hvilket gør, at gulvene bliver renere. Hos LEO Pharma arbejder Coor med et forandringsarbejde, som har til formål at skabe forbedringer for kunden såvel som at gøre medarbejdernes hverdag enklere og mindre anstrengende. Selv om arbejdet lige er startet, så har LEO Pharma allerede set effektivitetsfordele. En af hemmelighederne staves sådan: microfibre. En anden succesfaktor er et øget ansvar hos medarbejderne. LEO Pharma er en dansk lægemiddelvirksomhed med produkter indenfor f.eks. dermatologi og kritiske sygdomme (hjerte/kar). Eftersom LEO Pharma arbejder med produktion af lægemidler, stilles der store krav til rengøringen af firmaets lokaler. Udarbejdede en handlingsliste Da Coor overtog ansvaret for servicen hos LEO Pharma, foreslog Coor, at der skulle foretages en omfattende evaluering af servicetjensterne hos LEO Pharma. Formålet var at finde ud af, hvilket forbedringspotentiale der fandtes, både kvalitetsog omkostningsmæssigt. Bl.a. undersøgte man mulighederne for at gå over til rengøring med microfiberteknik. Microfiber er et slags tekstilfiber med meget høj absorberings- og rengøringsevne, som ved hjælp af mikroskopiske tråde/fibre binder og låser snavset. Tidligere rengjorde LEO Pharma lokalerne med traditionel vandbaseret rengøring. Bedre arbejdsmiljø, mere effektiv rengøring og Mindre slid bedre resultat Det nye rengøringssystem gav en umiddelbar effekt. I stedet for kun at flytte snavset rundt på gulvet, hvilket er risikoen ved traditionel rengøring med vand, rengør microfiberteknikken i dybden, hvilket gør, at gulvene bliver renere. For rengøringspersonalet indebærer skiftet af rengøringssystem, at arbejdet er mindre fysisk krævende og går hurtigere. En almindelig opfattelse er, at jo mere vand man anvender, desto renere bliver der. Men igennem det resultat som microfiberteknikken har givet med bedre rengøringsresultat og bedre arbejdsmiljø for personalet, så har Coor vist, at det ikke er tilfældet. Ved vandbaseret rengøring skal personalet skifte vand hele tiden, for at der skal blive rent. Tanken er nu, at man ikke behøver gå så meget og ikke slæbe rundt på så meget vand, mener Svend Hirth. Da Coor overtog ansvaret for servicen på LEO Pharma, blev rengøringspersonalet ansat af Coor i stedet. Dette indebar visse ændringer, bl.a. i form af en ny struktur med gruppeledere, som fik et større ansvar. Igennem udnævnelsen af gruppeledere ved de, der leder arbejdet, hvad der kræves og kan dermed have en direkte dialog med resten af teamet. Det kan være en fordel også for os som kunde, siger Svend Hirth. Coor lod personalet teste forskellige systemer og indsamlede indtryk, tanker og forslag til forbedringer. Det skabte en delagtighed og entusiasme blandt Coors nye medarbejdere, siger Svend Hirth.

7 Tæt samarbejde med rengøringsleverandør For at få det bedste resultat i arbejdet førte Coor en tæt dialog med det firma, som Coor valgte som leverandør af rengøringsudstyret, det amerikanske hygiejne- og rengøringsselskab JohnsonDiversey. Det nye rengøringssystem har givet mange fordele. Vi er tilfredse med det nye system, og vi forventer os forbedringer i både arbejdsmiljø og kvalitet, når systemet er godt indkørt efter ca. et halvt år, afslutter Svend Hirth. Om LEO Pharma LEO Pharma er en fondsejet dansk koncern med hovedkontor i Ballerup, Danmark. Koncernen har i alt ca ansatte, og salget i 2006 udgjorde MDKK. LEO Nordic består af markedsselskaberne i Sverige/ Danmark, Finland og Norge og har 110 ansatte. LEO Pharma har i Norden produkter indenfor bl.a. dermatologi, koagulation, infektion og hjerte/kar. Markedsføring, information og klinisk forskning i de nordiske lande ledes fra kontoret i Malmø. Om Serviceopgaven I januar 2007 overtog Coor ansvaret for følgende tjenester hos LEO Pharma: Postservice, pakke- og godshåndtering, lokalepleje, intern og ekstern affaldshåndtering, transporter, drikkeautomater, udendørsmiljø, planter og flytteservice. Igennem serviceopgaven overtog Coor ca. 40 medarbejdere fra LEO Pharma. Hos LEO Pharma i Ballerup er der ca servicebrugere. Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Du har enten selv oplyst din adresse til os, eller vi har modtaget den fra dit firma eller fra Cisions mediedatabase. Din adresse vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med vores kontakt med dig. Du har i henhold til Personoplysningsloven ret til gratis en gang pr. kalenderår, efter skriftlig underskrevet anmodning stilet til os, at få besked om hvilke personoplysninger om dig, som vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har ligeledes ret til at begære rettelse af personoplysninger om dig, som vi behandler. Kontaktperson: Jacob T. Dohn Tekster: Susanne Kinnunen, Staffan Bruzæus, Webbkraft Grafisk udformning og produktion: Webbkraft Fotografier og illustrationer: Jann Lipka, Lisa Dahlqvist, Coor, Webbkraft Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 7

Vi brænder for forbedringer

Vi brænder for forbedringer Nr 3 December 2007 Vi brænder for forbedringer For år 2008 skruer vi tempoet yderligere op i forbedringsarbejdet. Det gælder i hele koncernen og vil blive en rød tråd gennem alt, hvad vi gør. At arbejde

Læs mere

Viden giver resultater

Viden giver resultater Nr 2 Oktober 2007 Viden giver resultater Mangel på tid til at udvikle nye idéer og løsninger er, hvad firmaer og den offentlige sektor oplever som det største problem ved at drive serviceaktiviteter i

Læs mere

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Nr 3 December 2008 1.600 idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes

Læs mere

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele NORDENS FØRENDE SERVICELEVERANDØR Kort om Coor Coor Service Management er Nordens førende serviceleverandør og tilbyder alle de serviceløsninger,

Læs mere

Outsourcing trends i Danmark og Norden. Jørgen Utzon Coor Service Management A/S

Outsourcing trends i Danmark og Norden. Jørgen Utzon Coor Service Management A/S Outsourcing trends i Danmark og Norden Jørgen Utzon Coor Service Management A/S Kort om Coor Service Management Coor Service Management er den førende aktør i Norden indenfor service management.. 3 Omsætning

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Coor er med til at styre udviklingen

Coor er med til at styre udviklingen No 2 December 2009 Leder Jørgen Utzon Coor er med til at styre udviklingen En god serviceleverandør skal være på forkant med udviklingen. Det er nødvendigt for at kunne forstå kundernes udfordringer og

Læs mere

Scanstar 2014 Student

Scanstar 2014 Student Scanstar 2014 Student Vær med i årets Scanstar Student Den nordiske emballagekonkurrence, der kombinerer kreativitet, teknik og materialer Scanstar er en fælles nordisk emballagekonkurrence, som har været

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Service i verdensklasse

Service i verdensklasse Nyhedsbrevet fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Jørgen Utzon Service i verdensklasse Siden sidste nummer af Nova har Coor fået to nye store og spændende kontrakter. Én i Danmark DR som nok er den største

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie

Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie Konference i Eigtveds Pakhus 27-9-2006 Tage Søndergård Kristensen AMI Frugtbarhed og beskæftigelse kan de kombineres? Fødselsrate 2,0

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

OM OTTE UGER KAN PROBLEMET VÆRE LØST.

OM OTTE UGER KAN PROBLEMET VÆRE LØST. OM OTTE UGER KAN PROBLEMET VÆRE LØST. GLEM ALT DET, DU VED OM MIDLERTIDIGE LOKALER. Hører du til dem, der har den opfatning, at flytbare kontorer skal være kedelige, små og ubehagelige barakker? Så har

Læs mere

Velkommen til. NaturaMed Pharma. NaturaMed Pharma. for mennesker som ønsker mere ud af livet!

Velkommen til. NaturaMed Pharma. NaturaMed Pharma. for mennesker som ønsker mere ud af livet! Velkommen til NaturaMed Pharma Kvalitet, sundhed og velvære! NaturaMed Pharma for mennesker som ønsker mere ud af livet! 232 Produktbrosjyre c DA.indd 1 17-10-08 11:16:24 NaturaMed P Om os NaturaMed Pharma

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mere end 30 års erfaring indenfor skilteindustrien og digialt tryk. Kernevirksomheden er visuel kommunikation Siden 1976 har vores virksomhed fokuseret på

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Ihsan Barut, ejer af BarutRen

Ihsan Barut, ejer af BarutRen BarutRen har været mit hjertebarn, siden jeg besluttede mig for at starte virksomheden i 2005. Jeg begyndte alene, kun med kost og spand og en meget klar vision Ihsan Barut, ejer af BarutRen rengøring

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger I denne måneds nyhedsbrev: - Indledning - Arken - Nyheder Industri - Tysk gigant på det danske forsikringsmarked - Firma ramt af hackerangreb: Husk at tage backup - Festivaltid: Hvordan er jeg som frivillig

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium & Erfaringer med brug af mockup på virksomheder Lotte Finsen (ALECTIA)

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer SVEA Inkasso Klub medlemmer Kontakt: Christian Olsen Telefon: 48 16 94 40 Mobil: 27 52 20 57 E-mail: christian.olsen@sveainkasso.dk 2 (5) Præsentation af Sveakoncernen Svea er et af Nordens største privatejede

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere