Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008"

Transkript

1 Nr 1 Maj 2008 Mit bedste råd Der hersker nervøsitet i verdensøkonomien, og konjunkturerne er bremset op. Hvordan påvirker det støttefunktionerne i en virksomhed? Arbejder man anderledes med servicetjenester i gode tider, end man gør i dårligere tider? Med baggrund i den usikkerhed, der hersker nu, lader vi konjunkturerne være et tema i Nova i Første mand på banen er Jan Mohlin, Director of Facility Management hos Ericsson, som fortæller om, hvordan det er at drive FM-virksomhed under en lavkonjunktur. Mit bedste råd under alle konjunkturformer er at sørge for, at serviceleverancen er fleksibel og let kan justeres op eller ned. Så kan du udvikle og ændre indholdet og omfanget af de leverede services, alt efter hvordan behovene ændres i din virksomhed eller organisation. For at opnå fleksibilitet i en outsourcet serviceleverance er en af de vigtigste forudsætninger gennemarbejdede og funktionelle aftaler. Jeg ved af erfaring, at det tager tid at lave rigtigt gode aftaler. Den investering kommer dog igen ved, at du på denne måde har lagt fundamentet for en serviceleverance, som kontinuerligt kan tilpasses, så den bedst støtter virksomheden i både medgang og modgang. Jørgen Utzon Adm. direktør Coor Service Management i Danmark Jeg ønsker dig et dejligt forår! Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur Det er snart ti år siden, at vi oplevede en lavkonjunktur. Efter en række rigtigt gode år kan man dog ikke lukke øjnene for, at der kommer en afmatning. Men hvordan påvirkes FMfunktionen af en vigende efterspørgsel i kernevirksomheden. Er det business as usual eller ændres servicen? Jan Mohlin, som er Director of Facility Management hos Ericsson, mener, at det under en lavkonjunktur ofte viser sig, hvor godt samarbejdet mellem kunde og leverandør egentlig er. Ericsson outsourcede FM-virksomheden i år Det overordnede mål med outsourcingen var at mindske omkostningerne ved FM-virksomheden. I dag er hele Ericssons service i Norden outsourcet til Coor, og de svenske aktiviteter styres af en intern gruppe bestående af fire personer, som også har et funktionelt ansvar indenfor Ericsson globalt. Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 1

2 Vores fokus ligger på at udnytte færre kvadratmeter. Det kan indebære, at prisen pr. udnyttet kvadratmeter faktisk bliver højere, men at omkostningerne pr. ansat falder, eftersom vi udnytter arealerne bedre. Det er et løbende arbejde, hvor vi kigger på, hvor mange kvadratmeter hver medarbejder gør brug af, og hvordan vi kan arbejde med fortætning i lokalerne, etc. Det vigtige er, at leverandøren ved, hvornår det er tid til at bremse. Der ligger også et ansvar på os, som bestiller at kommunikere hvad der gælder overfor leverandøren. Har man, som vi, et godt samarbejde med sin leverandør, bliver den diskussion åben og frugtbar også i dårlige tider, siger Jan Mohlin, som er Director of Facility Management hos Ericsson. Tilpassede rammer Under en lavkonjunktur stilles der større krav om at kunne tilpasse rammerne efter det nuværende klima for kernevirksomheden. Jan Mohlin fremhæver fleksibilitet i aftaler som vigtig for at FM-virksomheden skal kunne tilpasses en mere moderat virkelighed. Den mest markante erfaring fra den forrige konjunkturnedgang er, at de aftaler, som vi havde, fungerede godt da konjunkturen vendte. Vi skulle faktisk ikke ændre så meget i aftalen, men der var gode forudsætninger for at nedgeare aktiviteterne og også reducere personalestyrken efter den nye situation, som herskede på det tidspunkt. Det fungerede rigtig godt sammen med Coor, til trods for at det tidligere konjunkturudsving var meget dramatisk. Jan Mohlin mener, at samarbejdet mellem bestiller og leverandør er afgørende. Visse tjenester er der altid brug for, og der er et mindste-niveau for, hvor meget man kan nedjustere, inden kvaliteten bliver for dårlig. Derfor lader vi med jævne mellemrum en ekstern evalueringskonsulent kigge på både kvaliteten af funktionerne i vort samarbejde med Coor for netop at se, hvordan vi fungerer sammen. I et par tilfælde har Ericsson bevidst nedjusteret kvaliteten, men så har det mest drejet sig om ændringer, som en slutbruger ikke mærker. En vigtig del er ifølge Jan Mohlin at arbejde med de udnyttede lokalearealer. Bedre forberedt denne gang Ifølge Jan Mohlin har erfaringerne fra den forrige konjunkturnedgang gjort, at Ericsson er bedre forberedt til denne konjunkturnedgang. Vi er tidligere ude denne gang, og forudsætningerne er anderledes. Dengang var Ericsson et firma i krise; i dag er det en helt anden situation. Vi tjener penge og tager markedsandele. Det, som vi er i gang med nu, er en korrigering af vores omkostninger. Vi forsøger ikke at foretage nogle dramatiske ændringer, men har indledt en diskussion med Coor, hvor vi kigger på forskellige scenarier. Jan Mohlin mener ikke, at kravene til leverandøren ændres i lavkonjunktur sammenlignet med højkonjunktur. Men fremhæver, at det er vigtigt, at leverandøren har føling med de stemninger, der råder. Det vigtige er, at leverandøren ved, hvornår det er tid til at bremse op. Der ligger også et ansvar på os som bestiller at kommunikere videre, hvad der gælder overfor leverandøren. Har man som vi et godt samarbejde med sin leverandør, bliver diskussionen åben og frugtbar, også i dårlige tider. Vi har en lang historie sammen med Coor og har udviklet os sammen. Coors styrke er, at man har satset på kompetence, som kan udvikle aktiviteterne, og så har man også gode forudsætninger for at tilpasse aktiviteterne, når forudsætningerne ændres. Om Ericsson Ericsson er den førende leverandør af udstyr og tjenester til telekommunikationsoperatører i hele verden. Ericsson er markedsledende indenfor 2G og 3G og er størst i verden indenfor drift og vedligeholdelse af mobilnet; en position som har givet Ericsson ansvar for driften af netværk med ca. 185 millioner brugere. Firmaets produktspektrum omfatter komplette infrastrukturløsninger for såvel fast og mobil telefoni samt bredbånd. Derudo- Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 ver tilbyder Ericsson løsninger indenfor multimedia for operatører, virksomheder og udviklere. Igennem datterselskabet Sony Ericsson får verdens mobiltelefonbrugere adgang til telefoner med alle de nyeste funktioner. Om Serviceopgaven Opgaven er en funktionsaftale, hvor Coor leverer arbejdsplads- og ejendomsservice til Ericssons bygninger i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Den tidligere aftalestruktur var rodet og svær at tolke, og frem for alt var der for mange aftaler. Volvo Powertrain gav derfor Coor til opgave at undersøge, hvordan aftalerne var sammensat. Vi ville gennemgå aftalesituationen og bad Coor om at komme med ændringsforslag til, hvordan vi sammen kunne blive mere effektive. Det var en opgave, som Coor tog seriøst, udtaler Jörgen Scribe, økonomidirektør Volvo Powertrain. Forudsætningsløs analyse Coor foretog en analyse af hele leverancen til Volvo Powertrain i Gøteborg. Det mundede ud i et antal ændringsforslag, bl.a. til hvordan aftalerne var konstrueret. Da undersøgelsen var gennemført, var sammenlagt 17 aftaler blevet kondenseret ned til en totalt dækkende aftale. Den nye aftale dækker hele Coors leverance indenfor arbejdsplads- og produktionsservice. Et konkret resultat af arbejdet med den nye aftale er, at vi har kunnet flytte til de nye, bedre tilpassede lokaler og stadig ligge på samme omkostningsniveau. Det var en af goderne ved, at vi havde så tæt et samarbejde med Coor, som tilføjede meget professionalisme til jobbet, udtaler Jörgen Scribe. Ny aftale har givet smag for mere En god aftale er en forudsætning for en god leverance. Når Volvo Powertrain i Gøteborg gav Coor til opgave at gennemgå de aftaler, der fandtes mellem de to virksomheder, fandt man et skjult besparelsespotentiale. I dag er 17 aftaler blevet til én, og fordelene er bl.a. lavere serviceomkostninger, bedre styring, mindre administration og ikke mindst en mere effektiv service. Volvo Powertrain er en del af Volvo Group og er ansvarlig for udviklingen og produktionen af tunge motorer, gearkasser og drivaksler. Der blev for nylig foretaget en ombygning af Volvo Powertrains hovedkontor i Gøteborg for at tilpasse det efter virksomhedens ændrede behov. I forbindelse med at Volvo Powertrain skulle flytte til de nye lokaler, besluttede man sig også for at gennemgå aftalen for arbejdsplads- og produktionsservice med Coor. Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor I slutningen af 2007 underskrev Volvo Powertrain den nye aftale, og forandringen kunne mærkes med det samme. I aftalen er det også anført, at vi sammen skal fortsætte med at undersøge yderligere effektiviseringer, som Coor kan tilbyde Volvo Powertrain. Et konkret resultat af arbejdet med den nye aftale er, at vi har kunnet flytte til de nye, bedre tilpassede lokaler og stadig ligge på samme omkostningsniveau. Dette var frugten af, at vi havde et så tæt samarbejde med Coor, som tilførte megen professionalisme til arbejdet, siger Jörgen Scribe. Funktion i stedet for person En stor ændring ved aftalen er, at Volvo Powertrain i dag køber en funktion i stedet for kun bemanding fra Coor. Det indebærer, at Volvo Powertrain betaler for en udført tjeneste og ikke for en bestemt bemanding. På den måde kan leverancen bedre tilpasses det aktuelle behov for service hos Volvo Powertrain. Aftalen bygger på en prismodel, som indebærer, at omkostningerne for funktionen justeres i forhold til, hvor stor et kontorareal, der benyttes, hvor mange medarbejdere Volvo Powertrain har ansat, samt hvor mange konferencelokaler der findes, hvilket giver Volvo Powertrain en større fleksibilitet. Desuden er administrationen blevet reduceret væsentligt for begge parter, bl.a. Sid.

4 igennem færre fakturaer. Som kunde har vi det ansvar at arbejde for, at leverandørerne bliver bedre. Ikke mindst når det drejer sig om at stille tydelige krav. At have gode relationer på personniveau er naturligvis vigtigt, men der skal også være en professionel relation, hvad angår tydelighed i aftalen, siger Jörgen Scribe. Igennem den nye aftale har Volvo Powertrain fået en mere omkostningseffektiv serviceleverance, og man kigger nu på, hvordan den nye aftalestruktur kan tillempes flere dele af virksomheden. Jeg har en ambition om også at benytte både aftalestruktur og arbejdsmetoder indenfor tjeneste- og servicearbejder. Gennemgangen af aftalerne har påvirket Coors leverance meget positivt, og vi håber på at kunne udvide dette, slutter Jörgen Scribe. Om Volvo Powertrain Volvo Powertrain AB er en forretningsenhed indenfor AB Volvo med ansvar for udvikling og produktioner af motorer, gearkasser, aksler og komplette drivsystemer for tunge kommercielle køretøjer og applikationer for varemærkerne Volvo, Renault og Mack. Firmaet er et af de største i verden indenfor sin branche. Volvo Powertrain har ca medarbejdere og driver virksomhed i Sverige, Frankrig, USA og Brasilien. Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Fakta om aftalen for Volvo Powertrain Aftalen omfatter tjenester primært indenfor arbejdspladsservice og produktionsservice. Aftalen regulerer Coors funktionsforpligtelser hos Volvo Powertrain i Gøteborg og omfatter bl.a. arbejdspladsservice for servicebrugere fordelt på m², 73 konferencelokaler. Servicefokus når Skanska bygger nyt Når en ny kontorejendom skal bygges, tages der sjældent hensyn til hvilke serviceydelser, der skal leveres, eller hvilke behov servicebrugerne har. Det mest almindelige er, at lokalerne er tegnet og bygget; måske er personalet tilmed allerede flyttet ind, når man begynder at spekulere over, hvilke tjenester der skal tilbydes, siger Katja Käyhty, som er serviceudvikler hos Coor. Men når Skanska nu bygger nyt kontor i Helsingfors, er serviceydelserne med i planlægningen fra starten af. Skanska planlægger at bygge et nyt hovedkontor til sig selv i Helsingfors i løbet af de næste par år. Samtidig med beslutningen om et nyt kontor har Skanska valgt Coor som konsulent til et projekt, som har det formål, at arbejdspladstjenesterne og slutbrugernes behov for servicetjenester tages med allerede fra starten, når et nyt kontor skal bygges. Dermed kan mange omkostningskrævende lokaletilpasninger undgås i sidste ende. Eftersom Skanska har været kunde hos os i lang tid, vil vi være med i dette projekt, der har til formål at udvikle tjenester til slutbrugerne og relationerne med slutbrugerne i Skanskas nye kontor. Udvikling sammen med kunden er vigtig for os, siger Katja Käyhty. Kortlægning af brugernes behov Tyngdepunktet i projektet ligger på servicetjenester som receptions-, omstillings-, post-, rengørings-, print- og kontortilbehørstjenester, samt drikkeautomater. Både Coor og Skanska var Sid.

5 enige om, at deres kendskab til, hvilke tjenester Skanskas personale har behov for, skal blive bedre. I projektet kortlægges servicebrugernes synspunkter, erfaringer og behov, arbejdspladser besøges, og der gennemføres interviews. Informationen bliver grundlag for planlægningen af det nye hovedkontor. I pilotprojektet undersøger vi brugernes behov og den nuværende kontorejendoms fordele og ulemper. Vi bider mærke i brugernes synspunkter, erfaringerne fra det nuværende kontor og overfører de bedste dele til den nye ejendom. I forbindelse med pilotprojektet har vi udviklet et værktøj, som vi kalder SPOT Service Planning & Optimization Tool, med hvilket vi kan undersøge slutbrugernes behov med hensyn til servicetjenester, siger Katja Käyhty. Slutbrugeren har en klar holdning til og erfaring med forskellige tjenester, og til hvordan de fungerer i de respektive ejendomme. Man burde lytte mere til slutbrugerne under planlægningsarbejdet af nye lokaler, siger Katja Käyhty. Katja Käyhty arbejder med servicetjenester hos Coor ved siden af sine civilingeniørstudier, som snart afsluttes, på Tekniska Högskolan. Hos Coor har Katja fået mulighed for at kombinere studierne i ejendomsledelse med arbejdet på tjenesteudvikling baseret på eksisterende kunders behov. Slutbrugeren har en klar holdning til og erfaring med forskellige tjenester, og hvordan de fungerer i de respektive ejendomme. Man burde lytte mere til slutbrugerne i planlægningsarbejdet, siger Katja Käyhty. Om Skanska Skanska er en af verdens førende byggerivirksomheder med ekspertise indenfor byggeri, udvikling af kommercielle lokaler, boliger og projekter i offentligt-privat samarbejde. Koncernen har i dag medarbejdere på udvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. Omsætningen i 2007 steg til 139 mia. svenske kroner. Om serviceopgaven Coor leverer arbejdspladsservice f.eks. reception, konferenceservice, post- og godshåndtering samt lokalepleje til Skanskas større kontorer i Sverige, Finland, Norge og Danmark. I Finland og Norge indgår også ejendomsservice i opgaven for Skanska. Coor har for nylig indgået en ny aftale på 5 år med Skanska om at levere arbejdspladsservice til kontorerne i Stockholm, Gøteborg og Malmø. Værktøj til udvikling sammen med kunden Ifølge Jukka Tuominen, virksomhedschef hos det finske Coor, kan værktøjet i fremtiden også anvendes til at undersøge, hvordan eksisterende ejendomme og servicebygninger fungerer og behovet for at skabe en fuldt ud dækkende liste over fremtidige tjenester til et nyt eller eksisterende kontorhus, sammen med oplysninger om, hvilke arealer og funktioner tjenesterne kræver. På denne måde skaber vi forudsætninger for gode og effektive tjenester. Det vigtigste for os er at udvikle de tjenester, som skal tilbydes kunderne. Vi tror, at dette projekt vil føre til noget nyt, som vil hjælpe vores kunder med at blive endnu mere fremgangsrige. Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

6 Ny teknik giver rent hus hos LEO Pharma at der helt enkelt blev mere rent, var tre rigtigt gode argumenter for at gå over til Microfiber, siger Svend Hirth, som er Facility Manager hos LEO Pharma. Evalueringen blev udført af Coors specialister indenfor forandringsarbejde, change-gruppen. Vi lavede en liste over ting, som vi ville gennemføre. I alt præsenterede vi 65 forbedringsforslag, hvor den største forandring var forslaget om at skifte rengøringssystem fra vandbaseret rengøring til microfiberteknik, siger Andreas Lövgren, chef for Coors change-gruppe i Danmark. I stedet for kun at flytte snavset rundt på gulvet, hvilket er risikoen ved traditionel rengøring med vand, rengør microfiberteknikken i dybden, hvilket gør, at gulvene bliver renere. Hos LEO Pharma arbejder Coor med et forandringsarbejde, som har til formål at skabe forbedringer for kunden såvel som at gøre medarbejdernes hverdag enklere og mindre anstrengende. Selv om arbejdet lige er startet, så har LEO Pharma allerede set effektivitetsfordele. En af hemmelighederne staves sådan: microfibre. En anden succesfaktor er et øget ansvar hos medarbejderne. LEO Pharma er en dansk lægemiddelvirksomhed med produkter indenfor f.eks. dermatologi og kritiske sygdomme (hjerte/kar). Eftersom LEO Pharma arbejder med produktion af lægemidler, stilles der store krav til rengøringen af firmaets lokaler. Udarbejdede en handlingsliste Da Coor overtog ansvaret for servicen hos LEO Pharma, foreslog Coor, at der skulle foretages en omfattende evaluering af servicetjensterne hos LEO Pharma. Formålet var at finde ud af, hvilket forbedringspotentiale der fandtes, både kvalitetsog omkostningsmæssigt. Bl.a. undersøgte man mulighederne for at gå over til rengøring med microfiberteknik. Microfiber er et slags tekstilfiber med meget høj absorberings- og rengøringsevne, som ved hjælp af mikroskopiske tråde/fibre binder og låser snavset. Tidligere rengjorde LEO Pharma lokalerne med traditionel vandbaseret rengøring. Bedre arbejdsmiljø, mere effektiv rengøring og Mindre slid bedre resultat Det nye rengøringssystem gav en umiddelbar effekt. I stedet for kun at flytte snavset rundt på gulvet, hvilket er risikoen ved traditionel rengøring med vand, rengør microfiberteknikken i dybden, hvilket gør, at gulvene bliver renere. For rengøringspersonalet indebærer skiftet af rengøringssystem, at arbejdet er mindre fysisk krævende og går hurtigere. En almindelig opfattelse er, at jo mere vand man anvender, desto renere bliver der. Men igennem det resultat som microfiberteknikken har givet med bedre rengøringsresultat og bedre arbejdsmiljø for personalet, så har Coor vist, at det ikke er tilfældet. Ved vandbaseret rengøring skal personalet skifte vand hele tiden, for at der skal blive rent. Tanken er nu, at man ikke behøver gå så meget og ikke slæbe rundt på så meget vand, mener Svend Hirth. Da Coor overtog ansvaret for servicen på LEO Pharma, blev rengøringspersonalet ansat af Coor i stedet. Dette indebar visse ændringer, bl.a. i form af en ny struktur med gruppeledere, som fik et større ansvar. Igennem udnævnelsen af gruppeledere ved de, der leder arbejdet, hvad der kræves og kan dermed have en direkte dialog med resten af teamet. Det kan være en fordel også for os som kunde, siger Svend Hirth. Coor lod personalet teste forskellige systemer og indsamlede indtryk, tanker og forslag til forbedringer. Det skabte en delagtighed og entusiasme blandt Coors nye medarbejdere, siger Svend Hirth.

7 Tæt samarbejde med rengøringsleverandør For at få det bedste resultat i arbejdet førte Coor en tæt dialog med det firma, som Coor valgte som leverandør af rengøringsudstyret, det amerikanske hygiejne- og rengøringsselskab JohnsonDiversey. Det nye rengøringssystem har givet mange fordele. Vi er tilfredse med det nye system, og vi forventer os forbedringer i både arbejdsmiljø og kvalitet, når systemet er godt indkørt efter ca. et halvt år, afslutter Svend Hirth. Om LEO Pharma LEO Pharma er en fondsejet dansk koncern med hovedkontor i Ballerup, Danmark. Koncernen har i alt ca ansatte, og salget i 2006 udgjorde MDKK. LEO Nordic består af markedsselskaberne i Sverige/ Danmark, Finland og Norge og har 110 ansatte. LEO Pharma har i Norden produkter indenfor bl.a. dermatologi, koagulation, infektion og hjerte/kar. Markedsføring, information og klinisk forskning i de nordiske lande ledes fra kontoret i Malmø. Om Serviceopgaven I januar 2007 overtog Coor ansvaret for følgende tjenester hos LEO Pharma: Postservice, pakke- og godshåndtering, lokalepleje, intern og ekstern affaldshåndtering, transporter, drikkeautomater, udendørsmiljø, planter og flytteservice. Igennem serviceopgaven overtog Coor ca. 40 medarbejdere fra LEO Pharma. Hos LEO Pharma i Ballerup er der ca servicebrugere. Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Du har enten selv oplyst din adresse til os, eller vi har modtaget den fra dit firma eller fra Cisions mediedatabase. Din adresse vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med vores kontakt med dig. Du har i henhold til Personoplysningsloven ret til gratis en gang pr. kalenderår, efter skriftlig underskrevet anmodning stilet til os, at få besked om hvilke personoplysninger om dig, som vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har ligeledes ret til at begære rettelse af personoplysninger om dig, som vi behandler. Kontaktperson: Jacob T. Dohn Tekster: Susanne Kinnunen, Staffan Bruzæus, Webbkraft Grafisk udformning og produktion: Webbkraft Fotografier og illustrationer: Jann Lipka, Lisa Dahlqvist, Coor, Webbkraft Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: Nova nr 1 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 7

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Nr 3 December 2008 1.600 idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Fremtidens arbejdsplads

Fremtidens arbejdsplads Fremtidens arbejdsplads INDHOLD Indholdsfortegnelse Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel 3 Om fremtidssyn generelt 4 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner 5 Medarbejderne i 2010 - Når arbejdet

Læs mere

10 grænseoverskridende e-handelsvirksomheder. Hvordan får du succes med e-handel i udlandet?

10 grænseoverskridende e-handelsvirksomheder. Hvordan får du succes med e-handel i udlandet? 10 grænseoverskridende e-handelsvirksomheder Hvordan får du succes med e-handel i udlandet? Stærk vækst for e-handlen i Norden Optimistiske forbrugere og virksomheder har tillid til, at e-handlen fortsætter

Læs mere

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Vækst Få råd til vækst I dette nummer Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Marketingchef Svend-Erik Meulengracht Nordania Leasing Redaktion:

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE E-FAKTURA OUTSOURCING REVISION REKRUTTERING APRIL 2005 IFRS-regnskaber for fuld styrke Den nye internationale

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

ISS ud af DR. DRåben i denne uge: Både udlicitering af kantinedrift. service blev vundet af COOR. ISS blev slået af banen.

ISS ud af DR. DRåben i denne uge: Både udlicitering af kantinedrift. service blev vundet af COOR. ISS blev slået af banen. 15. OKTOBER 2010 UGE 41 ISS ud af DR Både udlicitering af kantinedrift og den øvrige service blev vundet af COOR. ISS blev slået af banen. DRåben i denne uge: Ændringer på en ordentlig måde 2 Coor: Vi

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum

Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum Det føles trygt, at jeg kender dem, der kommer og hjælper mig, og at de ved, hvordan jeg vil have det RAPPORT 5 2013 Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum En arbejdsmetode

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Facility Services Fokus på kerneforretningen

Facility Services Fokus på kerneforretningen Facility Services Fokus på kerneforretningen Indhold: Facility Services: Kun få kender fordelene 3 Leder 4 Fremtidens arbejdsplads - belyst fra flere vinkler 8 Outsourcing - tendenser i Danmark 10 Nye

Læs mere