DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR"

Transkript

1 DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

2 Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør det muligt for dig at lære apparatet at kende så hurtigt som muligt. Kontroller, at apparatet ikke er beskadiget ved modtagelsen. Hvis du opdager en transportskade, skal du kontakte salgsstedet eller det lager, som apparatet er afsendt fra. Telefonnummeret findes på fakturaen eller følgesedlen. Vejledningen til installation og tilslutning findes på et separat ark. Brugervejledningen kan også findes på vores hjemmeside: / < gorenje.com /> Vigtige oplysninger Tip, bemærkning

3 INDHOLD INTRODUKTION 4 FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR 8 Betjeningspanel 10 Bemærk 11 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 13 Før tilslutning af ovnen: 14 FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG 15 KOGEPLADER 18 TRINVIS VEJLEDNING TIL BRUG AF APPARATET (1 6) 18 Trin 1: Tilslutning og indstilling 19 Trin 2: Valg af tilberedningsfunktion 21 Trin 3: Valg af indstillinger 24 Trin 4: Valg af ekstrafunktioner 26 Trin 5: Start af tilberedningen 26 Trin 6: Slukning af ovnen KLARGØRING AF APPARATET FØR IBRUGTAGNING BRUG AF APPARATET 27 BESKRIVELSE AF TILBEREDNINGSFUNKTIONER OG TILBEREDNINGSSKEMAER 43 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 44 Rengøring af kogepladerne 44 Rengøring af den glaskeramiske overflade 46 Almindelig rengøring af ovnen 47 Rengøring af ovnen med Aqua Clean-funktionen 48 Udtagning og rengøring af skinner og teleskopskinner 49 Montering af de katalytiske indsatser 50 Rengøring af loftet i ovnrummet 51 Afmontering og montering af ovnlågen 53 Afmontering og montering af glaspanelet i ovnlågen 54 Udskiftning af pæren 55 FEJLAFHJÆLPNINGSTABEL VEDLIGEHOLD- ELSE OG RENGØRING FEJLAFHJÆLP- NING 56 BORTSKAFFELSE 57 TILBEREDNINGSTEST TILBEREDNINGS- TEST 3

4 FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR (BESKRIVELSE AF OVNEN OG UDSTYRET AFHÆNGER AF MODELLEN) Figurerne illustrerer én modelvariant af apparatet (indbygningsmodel). Da vejledningen gælder for flere modeller, indeholder den muligvis beskrivelser af funktioner eller udstyr, som ikke findes i netop din model af apparatet. Kogeplader (almindelige eller glaskeramiske) Kontrolpanel Lågekontakt Riller tilberedningsniveauer Låge Håndtag Skuffe Justerbare fødder KOMFURLÅG Kontrollér, at låget er rent, og at der ikke er spildt væske på det, før du åbner det. Låget kan være lakeret eller af glas. Det må kun lukkes, når kogezonerne er kølet helt af. SKUFFE 4 Opbevar ikke brandbare, eksplosive, temperaturfølsomme eller flygtige genstande, materialer eller væsker (som f.eks. papir, køkkentekstiler, plastposer, rengøringsmidler og aerosoler) i skuffen under ovnen, da disse emner kan antændes i forbindelse med brug af ovnen.

5 PUSH-PULL-KNAP Skub knappen let ind, så den "popper ud", og drej den derefter. Drej knappen tilbage til positionen "slukket", og tryk den ind igen. Push-pull-knappen kan kun trykkes ind igen, når kontakten er i positionen "slukket". KONTROLINDIKATOR Gul indikator Den gule indikator lyser, når en af apparatets funktioner er aktiveret. TRÅDSKINNER MED RILLER Rillerne gør det muligt at anbringe maden på 4 forskellige niveauer i ovnen (bemærk, at rillerne tælles nedefra). Tredje og fjerde rille er beregnet til grillstegning. TELESKOPSKINNER Teleskopskinnerne kan monteres i anden, tredje eller fjerde rille. Skinnerne kan trækkes helt eller delvist ud. OVNLÅGEKONTAKT Kontakten slår ovnens varmelegemer og blæseren fra, hvis lågen åbnes under tilberedningen. Når lågen lukkes igen, genoptages tilberedningen. BLÆSER Apparatet er forsynet med en blæser, som afkøler kabinettet og apparatets betjeningspanel. FORLÆNGET BLÆSERDRIFT Når du slukker for ovnen, fortsætter blæseren med at køre et kort stykke tid for at afkøle ovnen. 5

6 OVNENS UDSTYR OG TILBEHØR Ovnfast glasfad til brug sammen med alle tilberedningsfunktioner. Det kan også bruges som serveringsfad. Rist til brug ved grillstegning eller til at stille en bageform eller et ovnfast fad på. Der er en sikkerhedstap på risten. Derfor skal du løfte den forreste del af risten lidt, når du trækker den ud af ovnen. Den flade bageplade er beregnet til bagning af kager og muffins. Bradepanden er beregnet til stegning af kød og til bagning af kager med fugtig dej. Den kan også bruges som drypbakke. Bradepanden må aldrig anbringes på den første rille, medmindre du griller eller spydsteger kød og udelukkende bruger bradepanden som drypbakke. Risten eller bagepladerne skal altid skubbes ind mellem to metalskinner. 6

7 4 3 2 Hvis du bruger teleskopskinner, skal du først trække dem ud på en rille og anbringe risten eller bagepladen på dem. Derefter skal du skubbe dem helt ind. Luk først ovnlågen, når teleskopskinnerne er skubbet helt ind i ovnen. De katalytiske indsatser forhindrer at fedtstænk sætter sig fast på ovnrummets sider. Det roterende drejespyd bruges til stegning af kød. Sættet består af en spydholder, et spyd med skruer og et aftageligt håndtag. Apparatet og nogle af tilbehørsdelene bliver meget varme under tilberedning. Brug grydelapper. 7

8 BETJENINGSPANEL (AFHÆNGER AF MODELLEN) 1 DREJEKNAP TIL BAGESTE VENSTRE KOGEZONE 2 DREJEKNAP TIL FORRESTE VENSTRE KOGEZONE 4 FUNKTIONS- VÆLGER KNAP TIL 5bREDUKTION AF VÆRDI 3 INDIKATOR indikatoren lyser, når en af apparatets funktioner er aktiveret. 5a KNAP TIL BØRNESIKRING 5c KNAP TIL INDSTILLING AF UR OG TIMER BEMÆRK: Symbolerne til tilberedningsfunktionerne kan være vist på knappen eller på frontpanelet (afhænger af modellen). 8

9 5d KNAP TIL FORØGELSE AF VÆRDI 6 TEMPERATUR- VÆLGER 7 DREJEKNAP TIL FORRESTE HØJRE KOGEZONE 8 DREJEKNAP TIL BAGESTE HØJRE KOGEZONE 5e START/ STOP-KNAP BEMÆRK: Knapperne reagerer bedre, hvis du berører dem med en større del af fingerspidsen. Der lyder et kort signal, når du trykker på en knap. 9

10 BEMÆRK (AFHÆNGER AF MODELLEN) xxxxxx TIP: XXXXXX ART. Nr: SER. Nr: XXXXXX V ~ 220V-240V, 50/60Hz Pn max : 3.5 kw TN XXXXX Typeskiltet er placeret på kanten af ovnen og kan ses, når du åbner ovnlågen, og det indeholder grundlæggende oplysninger om apparatet. 10

11 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL EVENTUEL SENERE BRUG. Apparatet må kun benyttes af børn på 8 år eller mere og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker betjening af apparatet og forstår de involverede risici. Lad aldrig børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. ADVARSEL: Apparatet og nogle af dets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmelegemerne. Børn under 8 år bør være under konstant opsyn. Apparatet bliver meget varmt under brug. Pas på ikke at berøre varmelegemerne. ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Hold børn væk fra apparatet. ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke noget på kogepladerne. ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan være farligt og medføre brand. Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og tildæk ilden med en låg eller et fugtigt klæde. 11

12 ADVARSEL: Hvis overfladen revner, skal apparatet slukkes for at undgå risiko for elektrisk stød. Anvend kun det stegetermometer, der anbefales til ovnen. ADVARSEL: Før udskiftning af pæren skal du sikre dig, at strømforsyningen til apparatet er afbrudt, for at undgå risiko for elektrisk stød. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnen, da de kan beskadige overfladen eller den beskyttende emalje. Sådanne skader kan medføre, at glasset revner. Brug ikke damprensere eller højttryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem. Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Det må ikke bruges til andre formål, for eksempel rumopvarmning, tørring af kæledyr eller tørring af papir, krydderurter og lignende, da det kan medføre skader eller risiko for brand. Apparatet skal anbringes direkte på gulvet uden sokkel eller afstandsstykker. Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Ændringer eller reparationer, som ikke er udført af en fagmand, kan medføre risiko for personskade eller skade på apparatet. Hvis ledninger fra andre apparater i nærheden kommer i klemme i ovnlågen, kan de blive beskadiget, og det kan medføre kortslutning. Hold derfor altid ledninger til andre apparater på sikker afstand. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret installatør for at undgå fare. Tildæk ikke ovnens sider med stanniol, og stil ikke noget direkte på ovnens bund. Stanniol forhindrer luftcirkulationen i ovnen og forlænger tilberedningsprocessen og skader ovnrummets emalje. 12

13 Ovnlågen bliver meget varm under brug. Nogle modeller er udstyret med et tredje lag glas i lågen for at reducere overfladetemperaturen på det udvendige glas. Ovnlågens hængsler kan tage skade, hvis de udsættes for en tung belastning. Stil ikke tunge ting på ovnlågen, når den er åben, og læn dig ikke mod ovnlågen, når du rengør ovnrummet. Træd aldrig op på ovnlågen, når den er åben, og lad ikke børn sætte sig på den. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke tildækkes eller på anden måde blokeres. FØR TILSLUTNING AF OVNEN: Læs vejledningen omhyggeligt, før du tilslutter apparatet. Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af apparatet, er ikke dækket af garantien. 13

14 FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG Hvis kogepladerne har almindelige kogezoner, skal du indstille dem til maksimal varme i 3 til 5 minutter uden at sætte nogen former for kogegrej på dem. Mens kogezonerne varmes op, ryger det muligvis fra dem. Kogezonernes finish har nu opnået den maksimale modstandsdygtighed. Hvis komfuret har en glaskeramisk overflade, skal du rengøre den med en fugtig klud tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler, f.eks. pletfjernere, ståluld eller skuresvampe, da overfladen i så fald kan tage skade. Når du pakker ovnen ud, skal du fjerne alle genstande fra den, herunder emballage og transportmateriale. Rengør alt tilbehør med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke slibende rengøringsmidler. Når ovnen varmes op for første gang, lugter den af "ny ovn". Udluft rummet grundigt imens. 14

15 KOGEPLADER ALMINDELIGE KOGEPLADER - Sørg for, at kogepladen og bunden af kogegrejet er ren og tør. Det tillader en bedre varmeledning og forhindrer beskadigelse af kogepladen. - Overophedet fedtstof eller olie på kogepladen kan antændes. Vær derfor meget påpasselig, når du bruger fedt eller olie, og overvåg hele tiden madlavningen. - Læg ikke et fugtigt eller tildampet låg på kogezonerne. Kogezonerne kan tage skade af fugten. - Afkøl ikke varme gryder og lignende ved at placere dem på de kogeplader, der ikke er i brug, da den kondens, som dannes, kan få kogepladerne til at ruste. Drej på knappen for at tænde for kogepladen. Kogepladens effekt kan enten indstilles i trin fra 1 til 6 eller trinløst fra 1 til 4. Sluk for kogepladen ca. 3-5 minutter, før maden er tilberedt, for at udnytte restvarmen og spare energi. Hurtigkogeplader (kun nogle modeller) adskiller sig fra almindelige kogeplader ved at have en højere maksimal effekt, hvilket gør det muligt for dem at blive hurtigere varme. Disse kogeplader er angivet med en rød prik i midten. Efter mange ganges opvarmning og rengøring kan denne prik forsvinde. Ved længere tids brug af kogegrej af støbejern kan kogepladen under og omkring kogegrejet blive misfarvet. Dette er ikke omfattet af garantien. 15

16 GLASKERAMISKE KOGEPLADER - Kogepladen når hurtigt den indstillede temperatur, mens området omkring kogepladen forbliver forholdsvis køligt. - Kogepladen er ikke følsom over for temperaturændringer. - Den er også modstandsdygtig over for stød og slag. Selvom kogegrejet sættes forholdsvis hårdt på kogepladen, tager den ikke skade. - Hvis den glaskeramiske kogeplade bruges til opbevaring, kan den blive ridset eller beskadiget. - Brug ikke kogegrej af plast eller aluminium på de varme kogeplader. Anbring aldrig plastgenstande eller aluminiumsfolie på den glaskeramiske kogeplade. - Brug ikke komfuret, hvis den glaskeramiske overflade har revner eller er beskadiget. Overfladen kan blive beskadiget, hvis der tabes en skarp genstand ned på den. Skaden kan være synlig med det samme eller først blive synlig et stykke tid efter uheldet. Hvis der er synlige revner, skal strømforsyningen til apparatet omgående afbrydes. STYRING AF DEN DOBBELTE KOGEZONE: Den dobbelte kogezone kan tilpasse sig kogegrejets form og størrelse. Du aktiverer den største yderste kogezone ved at dreje kogezonens drejeknap så langt om som muligt (der høres et klik). Indstil derefter kogepladens effekt. INDIKATOR FOR RESTVARME Hver kogezone har en restvarmeindikator, som lyser, hvis kogezonen er varm. Når kogezonen er kølet tilstrækkeligt af, slukkes restvarmeindikatoren. Restvarmeindikatoren kan også lyse, hvis der stilles en varm gryde eller pande på en kold kogezone. 16

17 TIP TIL KOGEGREJET - Brug kun kogegrej af høj kvalitet med en flad og hård bund. - Kogegrejets bund og kogezonen skal have samme diameter. - Fade af hærdet glas med en særlig slebet bund kan bruges på kogezonerne, hvis de passer til kogezonens diameter. Kogegrej med en større diameter kan revne på grund af varmebelastningen. - Sørg for at stille kogegrejet midt på kogezonen. - Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn, indtil det ønskede tryk er opnået. Start med at indstille kogezonen på maksimal effekt, og brug derefter den relevante sensor til at skrue ned for effekten på det rigtige tidspunkt. Følg de anvisninger, der fulgte med trykkogeren. - Sørg for, at der er tilstrækkelig væske i trykkogeren eller andet kogegrej. Brug af tomt kogegrej på kogezonen kan resultere i overophedning og beskadige både kogegrejet og kogezonen. - Følg producentens anvisninger, når du bruger særligt kogegrej. ENERGISPARERÅD - Kogegrejets bund og kogezonen skal have samme diameter. Hvis kogegrejets diameter er mindre end kogezonens, går en del af varmen til spilde, og kogezonen kan tage skade. - Brug altid et låg, når tilberedningen tillader det. - Kogegrejets størrelse skal passe til den mængde mad, der skal tilberedes. Hvis du tilbereder en lille mængde i en stor gryde, går der energi til spilde. - Mad med lang tilberedningstid bør tilberedes i en trykkoger. - Grøntsager, kartofler osv. kan tilberedes i en mindre mængde vand. Maden tilberedes lige så effektivt i mindre vand, hvis du lægger låg på gryden. Når vandet koger, skal du skrue ned for varmen, så temperaturen holdes lige over kogepunktet. 17

18 TRINVIS VEJLEDNING TIL BRUG AF APPARATET (1 6) TRIN 1: TILSLUTNING OG INDSTILLING Når du tilslutter apparatet, eller hvis strømmen til apparatet har været afbrudt i en længere periode, blinker 12:00 på displayet, og symbolet lyser. Indstil klokkeslættet. INDSTILLING AF KLOKKESLÆTTET 1 Tryk på knapperne og for at indstille klokkeslættet. Hvis du holder knappen inde, ændres værdien hurtigere. ÆNDRING AF KLOKKESLÆTTET Klokkeslættet kan ændres, når timerfunktionerne ikke er i brug. Indstil det aktuelle klokkeslæt ved at trykke flere gange på urknappen for at vælge symbolet. 18

19 TRIN 2: VALG AF TILBEREDNINGSFUNKTION Drej knappen til venstre eller højre for at vælge tilberedningsfunktionen (se programtabel). Indstillingerne kan også ændres under tilberedningen. FUNKTION BESKRIVELSE ANBEFALET TEMPERATUR C TILBEREDNINGSFUNKTIONER HURTIG FORVARMNING Brug denne funktion, hvis du hurtigst muligt vil forvarme ovnen til den ønskede temperatur. Denne funktion er ikke beregnet til tilberedning, kun til at forvarme ovnen med. Når oven er varmet op til den angivne temperatur, er forvarmningen fuldført. OVER- OG UNDERVARME Varmelegemerne i bunden og loftet af ovnen udstråler varmen ensartet i ovnrummet. Bagværk eller kød kan kun tilberedes på én enkelt rille. OVERVARME Kun varmelegemet i loftet udstråler varme i ovnrummet. Use it to brown the upper side of your dish (final browning). UNDERVARME Kun varmelegemet i bunden udstråler varme i ovnrummet. Brug denne funktion til at brune undersiden af retten. GRILL Kun grillelementet, som er en del af den store grill, tændes. Funktionen er beregnet til grillning af pølser og sandwiches samt til ristning af brød. STOR GRILL Grillelementet og overvarmen tændes. Varmen udstråler direkte fra grillelementet, der er monteret i ovnrummets loft. Overvarmen tændes også for at øge effekten. Funktionen er beregnet til grillning af pølser og sandwiches samt til ristning af brød

20 FUNKTION BESKRIVELSE ANBEFALET TEMPERATUR C GRILL MED BLÆSER Grillelementet og blæseren tændes. Denne kombination bruges til at grille kød og stege større stykker kød eller fjerkræ på en enkelt rille. Den er også velegnet til gratinering eller til bruning af skorper. OVERVARME MED BLÆSER Overvarmen og blæseren tændes. Brug denne funktion til stegning af større stykker kød og fjerkræ. It is also suitable for dishes au gratin. VARMLUFT OG UNDERVARME Undervarmen, det runde varmelegeme og varmluftsblæseren tændes. Denne funktion bruges til bagning af pizza, kager med fugtig dej, frugtkager, surdej og mørdej på flere riller samtidigt. VARMLUFT Det runde varmelegeme og blæseren tændes. Blæseren i ovnens bagvæg får den varme luft til at cirkulere omkring stegen eller bagværket. Funktionen bruges til stegning af kød og bagning af bagværk på flere riller samtidigt. UNDERVARME OG BLÆSER Denne funktion bruges til bagning af gærdej og til konservering af frugt og grønt. OVER- OG UNDERVARME MED VARMLUFT Begge varmelegemer og blæseren tændes. Blæseren sørger for, at den varme luft cirkulerer jævnt i ovnen. It is used for baking pastry, for defrosting, and for drying fruit and vegetables. TALLERKENOPVARMNING Brug denne funktion, når du ønsker at forvarme service (tallerkener, kopper) før servering, så maden holder sig varm i længere tid efter servering. AQUA CLEAN Der tændes kun for undervarmen. Brug denne funktion til at fjerne pletter og madrester fra ovnrummet. Programmet tager 30 minutter. OPTØNING Luften cirkulerer, uden at varmelegemerne er tændt. Kun blæseren er tændt. Funktionen er velegnet til langsom optøning af frosne madvarer

21 TRIN 3: VALG AF INDSTILLINGER JUSTERING AF TILBEREDNINGSTEMPERATUREN Når du bruger ovnen med den store grill og grillen, skal du sætte temperaturknappen på. Drej knappen for at indstille den ønskede temperatur. Når du har tændt for apparatet ved at trykke på start/stop-knappen, vises temperaturikonet på displayet. Tænd apparatet ved at trykke på start/stop-knappen og holde den inde i ca. et sekund. 21

22 TIMERFUNKTIONER Vælg først tilberedningsfunktion og temperatur. Tryk flere gange på timerknappen for at vælge den ønskede timerfunktion. Ikonet for den valgte timerfunktion tændes, og det justerbare start- og sluttidspunkt for tilberedningen blinker på displayet. Tryk på start/stop-knappen for at starte tilberedningen. Den forløbne tilberedningstid vises på displayet Timerfunktionsvisning Indstilling af tilberedningstiden Her kan du indstille, hvor længe ovnen skal være tændt (tilberedningstiden). Indstil den ønskede tilberedningstid. Indstil først minutterne og derefter timerne. Ikonet og tilberedningstiden vises på displayet. Indstilling af tidsforskudt start Her kan du indstille tilberedningstiden og sluttidspunktet for tilberedningen. Kontroller forinden, at uret er indstillet korrekt! Eksempel: Aktuelt klokkeslæt: kl. 12:00 Tilberedningstid: 2 timer Sluttidspunkt: kl. 18:00 Indstil først tilberedningstiden til 2 timer. Klokkeslættet tillagt tilberedningstiden vises på displayet (kl. 14:00). Tryk på timerknappen igen for at vælge symbolet for tilberedningstid, og indstil sluttidspunktet til kl. 18:00. Tryk på start/stop-knappen for at starte tilberedningen. Symbolet lyser, og timeren afventer, at starttidspunktet nås. Ovnen tændes automatisk kl. 16:00 og slukkes på det indstillede klokkeslæt (kl. 18:00). 22

23 Indstilling af minuturet Minuturet kan bruges uafhængigt af ovnens øvrige indstillinger. Den maksimale indstilling er 24 timer. I nedtællingens sidste minut vises den resterende tid i sekunder. Når tiden er gået, slukkes ovnen automatisk (tilberedningen er færdig). Der lyder et signal, som du kan slukke ved at trykke på en af knapperne. Signalet slukkes automatisk efter ét minut. Du kan annullere timerindstillinger ved at indstille tiden til "0". Du kan også hurtigt annullere alle timerindstillinger ved at trykke på knapperne og samtidig og holde dem inde et øjeblik. 23

24 TRIN 4: VALG AF EKSTRAFUNKTIONER Slå ekstrafunktioner til/fra ved at trykke på de relevante knapper eller en kombination af dem. BØRNESIKRING Slå børnesikringen til ved at trykke på knappen til børnesikring. "Loc" vises på displayet i ca. 5 sekunder. Tryk på knappen igen for at slå børnesikringen fra. Hvis børnesikringen er slået til, uden at timerfunktionerne er aktive (kun klokkeslættet vises), kan ovnen ikke tændes. Hvis børnesikringen er slået til, mens en timerfunktion er aktiv, fungerer ovnen normalt, men indstillingerne kan ikke ændres. Når børnesikring er aktiveret, kan funktionerne ændres, men ekstrafunktioner kan ikke ændres. Du kan afslutte tilberedningen ved at sætte vælgeren på "0". Børnesikringen forbliver aktiv, når ovnen slukkes. Hvis du vil vælge en ny funktion, skal du først slå børnesikringen fra. OVNLYS Ovnlyset tændes automatisk, hver gang der vælges en tilberedningsfunktion. 24

25 5sek LYDSIGNAL Signalets lydstyrke kan indstilles, når timerfunktionerne ikke er i brug, og der kun vises det aktuelle klokkeslæt. Hold knappen. nede i fem sekunder. Først vises "Vol" på displayet, og derefter vises der to bjælker. Tryk på knapperne og for at vælge et af de tre lydstyrkenivauer (en, to eller tre bjælker). Indstillingen gemmes automatisk efter tre sekunder, og klokkeslættet vises igen. 5sek ÆNDRING AF DISPLAYETS LYSSTYRKE Funktionsvælgeren skal stå på "0". Hold knappen nede i fem sekunder. Først vises "bri" på displayet, og derefter vises der to bjælker. Tryk på knapperne og for at justere skærmens lysstyrke (en, to eller tre bjælker). Efter 3 sekunder gemmes indstillingen. Disse indstillinger gemmes kun i nogle få minutter i tilfælde af strømsvigt, eller hvis strømforsyningen til apparatet afbrydes. Alle indstillinger, bortset fra lydsignalet, skærmens lysstyrke og børnesikringen, gendannes til fabriksindstillingerne. 25

26 TRIN 5: START AF TILBEREDNINGEN Start tilberedningen ved at trykke på start/stop-knappen og holde den inde. Temperatur- og betjeningssymbolerne lyser. Hvis du ikke har indstillet timeren, vises tilberedningstiden på displayet. Betjeningssymbol Opvarmnings-/ temperatursymbol Mens ovnen varmes op, blinker temperatursymbolet. Når ovnen opnår den indstillede temperatur, lyser symbolet, og der lyder et kort bip. TRIN 6: SLUKNING AF OVNEN Stop tilberedningen ved at trykke på start/stop-knappen. Sæt funktionsvælgeren og temperaturvælgeren på "0". Når tilberedningen er afsluttet, annulleres alle timerindstillinger også, bortset fra minuturet. Klokkeslættet vises. Blæseren fortsætter med at køre i et stykke tid. 26

27 BESKRIVELSE AF TILBEREDNINGSFUNKTIONER OG TILBEREDNINGSSKEMAER Hvis skemaet ikke indeholder den fødevare, du leder efter, skal du gå ud fra en tilsvarende fødevare. De viste oplysninger gælder ved tilberedning på én rille. Der angives et interval for anbefalet temperatur. Start med den laveste temperatur og øg den, hvis maden ikke brunes nok. Tilberedningstiderne er vejledende og afhænger af de konkrete forhold. Symbolet * betyder, at ovnen skal forvarmes ved hjælp af den valgte tilberedningsfunktion. Forvarm kun ovnen, hvis det tydeligt fremgår af opskriften eller af tabellerne i denne vejledning. Det kræver en del energi at varme en tom ovn op. Det kan derfor betale sig at bage flere hold kager eller flere pizzaer efter hinanden, når ovnen alligevel er varmet op. Brug bageplader og -forme med mørk eller sort emalje eller sliplet-belægning, da disse overfører varmen særdeles godt. Brug kun bagepapir, som kan tåle høj temperatur. Ved tilberedning af større kødstykker, grøntsager eller kager dannes der megen damp inde i ovnen, og det kan danne kondens på ovnlågen. Det er helt normalt og har ingen negativ indvirkning på ovnens funktion. Når tilberedningen er færdig, skal du tørre ovnlågens glas af. Du kan udnytte restvarmen og spare energi ved at slukke ovnen cirka 10 minutter, før maden er tilberedt. Lad ikke maden køle af i ovnen, mens den er lukket, da der kan dannes kondens. 27

28 TILBEREDNINGSFUNKTIONER OVER- OG UNDERVARME Varmelegemerne i bunden og loftet af ovnen udstråler varmen ensartet i ovnrummet. 2 Stegning af kød: Brug kogegrej af ovnfast glas, stentøj eller støbejern eller emaljeret kogegrej. Kogegrej af rustfrit stål er ikke egnet, da det reflekterer varmen. Brug kogegrej af ovnfast glas, stentøj eller støbejern eller emaljeret kogegrej. Kogegrej af rustfrit stål er ikke egnet, da det reflekterer varmen. Fødevare Vægt (g) Rille (fra bunden) KØD Temperatur C Stegetid (minutter) Flæskesteg Flæskebov Rullesteg Farsbrød Oksesteg Oksesteg, gennemstegt Kalvesteg Lammesteg Kaninsteg Dyrekølle Pizza* / Kylling FISK Braiseret fisk Brug dette system til at stege kylling, hvis apparatet ikke har dette Brug dette system til at bage pizza, hvis apparatet ikke har dette -system. -system. 28

29 Bagning: Bag kun på én rille, og brug mørke bageforme eller -plader. Lyse bageforme eller -plader reflekterer varme, og derfor brunes bagværket mindre ved brug af disse. Sæt altid bageforme på risten. Hvis du bruger den medfølgende bageplade, skal du ikke bruge risten. Tilberedningstiden forkortes, hvis du forvarmer ovnen. Fødevare Rille (fra bunden) Temperatur C Stegetid (minutter) BAGVÆRK Grøntsagssoufflé Sød soufflé Boller* Brød* Hvidt brød* Boghvedebrød* Fuldkornsbrød* Rugbrød* Spelt bread* Valnøddekage Sukkerbrødskage* Cheese cake Cupcakes Små kager af gærdej Pirogger med kålfyld Frugtkage Små marengskager Horn med syltetøj

30 Tips Er kagen gennembagt? Falder kagen sammen? Er kagen for lys i bunden? Er en kage med fugtigt fyld bagt for lidt? Brug Stik en tandstik af træ ned i kagen oven fra. Hvis der ikke sidder noget fast på tandstikken, når du trækker den ud igen, er kagen færdigbagt. Kig på opskriften. Brug mindre væske næste gang. Overhold den angivne tid ved brug af håndmiksere, blendere og lignende. Brug en mørk bageform eller -plade. Anbring bagepladen en rille lavere, og tænd for undervarmen i den sidste del af tilberedningstiden. Øg temperaturen, og forlæng tilberedningstiden. Bradepanden må aldrig sættes på den nederste rille. 30

31 GRILL OG STOR GRILL Ved brug af den store grill tændes både overvarmen og grillelementet i ovnrummets loft. Ved grillstegning tændes både overvarmen og grillelementet i ovnrummets loft. Forvarm det infrarøde varmelegeme (grill) i fem minutter. Overvåg hele tiden tilberedningen. Maden kan hurtigt blive branket på grund af den høje temperatur. Grillstegning er velegnet, hvis du ønsker fedtfattig tilberedning af pølser, steaks, koteletter, laksesteaks og toasts, så de bliver sprøde. Hvis du griller direkte på risten, skal du først smøre den med olie for at undgå, at kødet brænder fast til risten. Sæt risten på den fjerde rille. Indsæt drypbakken på første eller anden rille. Hvis du griller på en bageplade, skal du sørge for tilstrækkeligt med væde på pladen til at undgå, at maden branker eller brænder på. Vend kødet under tilberedningen. Rengør ovnen, tilbehøret og redskaberne efter grillstegning. Grillskema lille grill Fødevare Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur C Stegetid (minutter) KØD Oksesteak, rød 180g/stk Nakkekoteletter 180g/stk Koteletter 180g/stk Grillpølser 100g/stk GRILLET BRØD Toast / Åbne sandwiches /

32 Grillskema stor grill Fødevare Vægt (g) Rille (fra bunden) KØD Temperatur C Stegetid (minutter) Oksesteak, rød 180 g/stk Oksesteak, 180 g/stk gennemstegt Nakkefilet 180 g/stk Koteletter 180 g/stk Kalvekød 180 g/stk Grillpølser 100 g/stk Bov på dåse 200 g/stk FISK Laksesteak/filet GRILLET BRØD 6 skiver hvidt brød / skiver grovbrød / Åbne sandwiches / Hold altid ovnlågen lukket, når du bruger grillen. Grillelementet, risten og det øvrige tilbehør bliver meget varme under grillstegning. Brug altid grydelapper og en kødpincet/tang. Hold altid ovnlågen lukket, når du bruger grillen. Grillelementet, risten og det øvrige tilbehør bliver meget varme under grillstegning. Brug altid grydelapper og en kødpincet/tang. 32

33 Brug af det roterende drejespyd (afhænger af modellen) Maksimumtemperatur ved brug af det roterende drejespyd er 240 C. 1 Indsæt spydholderen i den tredje rille fra bunden, og anbring bradebanden i den nederste rille som drypbakke. 2 Sæt kødet fast på spyddet, og stram skruerne. 3 Anbring spyddets håndtag på den forreste spydholder, og sæt den spidse ende af spyddet ind i hullet til højre på ovnens indervæg (åbningen er beskyttet af en roterende plade). 4 Afmonter spyddets håndtag, og luk ovnlågen. Tænd ovnen og vælg den store grillfunktion. Grillen kører kun, når ovnlågen er lukket. 33

34 GRILL MED BLÆSER Undervarmen, det runde varmelegeme og varmluftsblæseren tændes. Funktionen er velegnet til bagning af pizza, æbletærte og frugtkager. 2 Se beskrivelsen og tippene under Overog undervarme. Fødevare Vægt (g) Rille (fra bunden) KØD Temperatur C Stegetid (minutter) And* Flæskesteg Flæskebov Svineskank Halv kylling (den ene side) 20 (den anden side) Kylling (den ene side) 30 (den anden side) FISK Ørred* 200 g/stk

35 VARMLUFT OG UNDERVARME Undervarmen, det runde varmelegeme og varmluftsblæseren tændes. Funktionen er velegnet til bagning af pizza, æbletærte og frugtkager. 2 2 Se beskrivelsen og tippene under Overog undervarme. Fødevare Rille (fra bunden) Temperatur C Stegetid (minutter) Ostekage med mørdejsbund Pizza* Quiche Lorraine, mørdej Æbletærte, surdej Æblestrudel, filodej

36 VARMLUFT Det runde varmelegeme og blæseren tændes. Blæseren i ovnens bagvæg får den varme luft til at cirkulere omkring stegen eller bagværket. 2 Stegning af kød: Brug kogegrej af ovnfast glas, stentøj eller støbejern eller emaljeret kogegrej. Kogegrej af rustfrit stål er ikke egnet, da det reflekterer varmen. Sørg for tilstrækkelig væde ved kødet under tilberedningen, så det ikke brænder på. Vend kødet under tilberedningen. Stege bliver mere saftige, hvis du dækker dem til. Fødevare Vægt (g) Rille (fra bunden) KØD Temperatur C Stegetid (minutter) Flæskesteg med svær Bugflæsk And Gås Kalkun Kyllingebryst Farseret kylling

37 Bagning Det anbefales at forvarme ovnen. Småkager kan bages på flade bageplader i flere riller samtidig (anden og tredje rille). Bemærk, at tilberedningstiden kan afhænge af, om der er flere bageplader i ovnen samtidig. Småkagerne på den øverste bageplade kan være færdige før småkagerne på den nederste bageplade. Sæt altid bageforme på risten. Hvis du bruger den medfølgende bageplade, skal du ikke bruge risten. Sørg for, at småkagerne har samme tykkelse, så de bages ensartet. Fødevare Rille (fra bunden) Temperatur C Stegetid (minutter) BAGVÆRK Kage Sukkerbrødskage Crumblecake Frugtkage Plumkage Roulade* Frugtkage med mørdej Challah (gærdejsbolle) Æblestrudel Småkager med mørdej* Småkager med kagepresse* Småkager med surdej Småkager med filodej Yogurt FROSSENT BAGVÆRK Strudel med æble og hytteost Pizza Pommes frites, ovnklare* Kroketter, ovnbagte Kager med cremefyld Bradepanden må aldrig sættes på den nederste rille. 37

38 UNDERVARME OG BLÆSER 2 Denne funktion bruges til bagning af gærdej og til konservering af frugt og grønt. Brug den anden rille fra bunden. Brug en flad bageplade, så den varme luft kan cirkulere over maden. Fødevare Rille (fra Temperatur C Stegetid (minutter) bunden) FRUGT Jordbær Frugter med sten Frugtmos GRØNTSAGER Syltede agurker Bønner, gulerødder KONSERVERING Klargør madvarerne og opbevaringsglassene som sædvanligt. Brug almindelige henkogningsglas med gummipakning og patentlåg. Brug ikke glas med skruelåg eller metallåg, og brug ikke beholdere af metal. Sørg for, at beholderne er lige store, at de indeholder det samme, og at de er lukket tæt. Hæld 1 liter varmt vand (ca. 70 C) i bradepanden, og stil 6 henkogningsglas a 1 liter i bradepanden. Anbring bradepanden i ovnen på den anden rille. Hold øje med glassene under tilberedningen. Du skal fortsætte tilberedningen, indtil maden begynder at koge, og der dannes bobler i det første glas. 38

39 Fødevare Mængde (l) T = 170 C 180 C, indtil der dannes bobler i glassetne/ væsken i glassene begynder at småkoge Temperatur, når der dannes bobler/ væsken begynder at koge Trækketid i ovnen (min.) FRUGT Jordbær 6 1 l Deaktivering 25 Frugter med sten 6 1 l Deaktivering 30 Frugtmos 6 1 l Deaktivering 35 GRØNTSAGER Syltede agurker 6 1 l Deaktivering 30 Bønner, gulerødder 6 1 l C 60 min 30 39

40 OVER- OG UNDERVARME MED VARMLUFT Bagetabel til bagning ved over- og undervarme samt blæser Kagetype 4 2 Rille (fra bunden) Denne funktion er velegnet til alle former for bagning, til optøning af frosne madvarer og til tørring af frugt og grønt. Før du sætter maden ind i den forvarmede ovn, skal du vente på, at indikatoren slukkes første gang. Du opnår det bedste resultat ved kun at bage på én rille. Ovnen skal forvarmes. Brug den anden og den fjerde rille (fra bunden). Temperatur C Tilberedningstid (minutter) Marmorkage Kage i en rektangulær bageplade Ostekage Frugtkage - mørdej Sukkerbrødskage Crumblecake Frugtkage Roulade Flettet brødkrans Julekage Æblestrudel Horn med syltetøj Gugelhupf (kage i randform) Småkager af mørdej Småkager med kagepresse * Surdejsbrød Brød Pizza Quiche Lorraine

41 Kagetype Rille (fra bunden) Temperatur C Tilberedningstid (minutter) FROSNE KAGER Æblestrudel Pizza Småt bagværk af fillodej

42 OPTØNING Med denne funktion cirkulerer luften uden tændte varmelegemer. Du kan også optø brød og kager, kager med creme eller smørcreme, boller og rundstykker samt frosne frugter. Sæt funktionsvælgeren på optøning. Tryk på start/stop-knappen for at påbegynde optøningen. I de fleste tilfælde anbefales det at tage maden ud af emballagen (husk at fjerne metalclips og lignende). Når halvdelen af optøningstiden er gået, skal stykkerne vendes, blandes eller brækkes fra hinanden, hvis de hænger sammen. 42

43 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Afbryd strømforsyningen til apparatet, og lad det køle helt af. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn af voksne. Aluminiumsflader Rengør aluminiumsflader med ikke-slibende flydende rengøringsmidler, som er specielt egnet til sådanne overflader. Sprøjt rengøringsmidlet på en fugtig klud, og tør overfladen af. Tør efter med en opvredet klud. Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på aluminiumsfladerne. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe. Bemærk! Overfladen må ikke komme i kontakt med ovnrens, da det kan forårsage synlig og permanent skade. Fronter i rustfrit stål (afhænger af modellen) Overfladen må kun rengøres med et mildt rengøringsmiddel (sæbespåner) og en blød svamp, som ikke ridser overfladen. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da de kan beskadige overfladen. Plastoverflader og lakerede overflader (afhænger af modellen) Rengør ikke knapper, greb, mærkater og typeskilte med slibende eller skrappe rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder alkohol. Fjern omgående eventuelle pletter med en blød klud og lidt vand for at undgå at beskadige overfladen. Du kan også bruge rengøringsmidler beregnet til de pågældende overflader og materialer i henhold til producentens anvisninger. Betjeningspanel: Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe. Overflader med aluminium må ikke komme i kontakt med ovnrens, da det kan forårsage synlig og permanent skade. 43

44 RENGØRING AF KOGEPLADERNE Rengør området omkring kogezonerne med varmt vand tilsat opvaskemiddel. Fjern genstridigt snavs med ståluld, der er dyppet i rengøringsmiddel, tør efter med en klud, der er vredet op i rent vand, og brug til sidst en tør klud. Saltholdige væsker, rester fra madretter, der er kogt over, og fugt kan skade kogezonerne. Rengør altid kogezonerne. Brug almindelige rengøringsmidler og plejemidler til vedligeholdelse af kogezonerne. Hvis kogezonen er lun, trænger rengøringsmidlet bedre ind i porerne. Kogepladernes metalkant er fremstillet af rustfrit stål. Varmen kan bevirke, at de med tiden får et gulligt skær. Dette er helt normalt. De gullige pletter kan fjernes med et almindeligt rengøringsmiddel til metal. Brug ikke skarpe redskaber til rengøring af kanterne, da det kan forårsage ridser. RENGØRING AF DEN GLASKERAMISKE OVERFLADE Rengør den glaskeramiske overflade, når den er afkølet, hver gang du har brugt den. Hvis den ikke rengøres, brænder de resterende madrester fast på den varme overflade, næste gang du bruger komfuret. Brug regelmæssigt særlige plejemidler, der er fremstillet til at skabe en beskyttende film på overfladen af den glaskeramiske kogeplade. Tør støv og andre partikler af både kogegrejets bund og den glaskeramiske overflade før brug, da de ellers kan ridse overfladen. Ståluld, grove skuresvampe og skuremidler kan ridse kogepladens overflade. Overfladen kan også blive beskadiget ved brug af skrappe rengøringssprays og uegnede flydende rengøringsmidler. Mønsteret kan slides af ved brug af skrappe eller slibende rengøringsmidler eller ved brug af kogegrej med ru eller beskadiget bund. Brug en fugtig blød klud til at fjerne støv og lignende. Tør efter med en tør klud. Fjern eventuelle indtørrede vandstænk med en mild eddikeopløsning. Undgå imidlertid at bruge denne opløsning til aftørring af rammen (kun visse modeller), da det kan beskadige dens silkeagtige finish. Brug aldrig skrappe rengøringssprays eller kalkfjerner. 44

45 Fjern genstridigt snavs med et specialmiddel til glaskeramiske overflader. Følg producentens anvisninger. Sørg for at fjerne alle rester af rengøringsmidler helt efter rengøringen, da de kan beskadige den glaskeramiske overflade, når kogezonerne varmes op. Vanskelige og brændte pletter fjernes med en dertil beregnet skraber. Vær forsigtig, når du bruger en skraber, så du ikke kommer til skade med den. Brug kun skraberen, hvis snavset ikke kan fjernes med en våd klud eller med specielle rengøringsmidler til glaskeramiske overflader. Hold skraberen i den korrekte vinkel (45 til 60 ). Pres forsigtigt skraberen mod glasoverfladen, og skub den hen over mønsteret for at fjerne snavset. Skraberens plastdele (på nogle modeller) må ikke komme i kontakt med varme kogezoner. Pres ikke skraberen vinkelret mod glasset, og rids ikke kogepladens overflade med bladet eller spidsen. Fjern straks eventuelt sukker og sukkerholdige fødevarer fra den glaskeramiske overflade med en skraber, selv om kogezonen stadig er varm, da sukker kan beskadige overfladen permanent. Misfarvning af den glaskeramiske overflade har ingen indvirkning på dens drift eller stabilitet. En eventuel misfarvning opstår oftest som følge af fastbrændte madrester, men kan også skyldes brug af kogegrej med f.eks. aluminiums- eller kobberbund. Det kan være meget svært at fjerne misfarvninger helt. Bemærk! Misfarvning og lignende påvirker kun kogezonernes udseende og ikke deres funktion. Fjernelse af sådanne misfarvninger er ikke omfattet af garantien. 45

46 ALMINDELIG RENGØRING AF OVNEN Fjern genstridigt snavs i ovnen ved hjælp af almindelige rengøringsmidler, f.eks. ovnrens. Vask efter med rent vand for at fjerne eventuelle rester. Rengør ovnen og tilbehøret hver gang du har brugt den, så snavset ikke brænder fast i ovnen. Du fjerner nemmest fedt ved hjælp af varmt sæbevand, mens ovnen stadig er varm. Brug almindelige rengøringsmidler til ovn for at fjerne genstridigt snavs. Fjern alle rester af rengøringsmidler med rent vand. Brug aldrig skrappe eller slibende rengøringsmidler, skuresvampe, rustfjerner og lignende. Rengør tilbehøret (bageplader, bradepande, rist osv.) med varmt vand og opvaskemiddel. Ovnen, ovnrummet og bagepladerne er belagt med en speciel emalje, som giver en glat og modstandsdygtig overflade. Denne særlige emalje gør rengøring ved almindelig stuetemperatur nemmere. 46

47 RENGØRING AF OVNEN MED AQUA CLEAN-FUNKTIONEN 1 Sæt funktionsvælgeren på Aqua Clean. Indstil temperaturen på 70 C. 2 Fyld 0,6 liter vand i glasfadet, og anbring det på nederste rille i ovnen. 3 Efter 30 minutter er madresterne på ovnens emaljerede overflade blødgjort og kan fjernes med en fugtig klud. Brug Aqua Clean-funktionen, når ovnen er kølet helt ned. 47

48 UDTAGNING OG RENGØRING AF SKINNER OG TELESKOPSKINNER Brug kun almindelige rengøringsmidler til at rengøre skinnerne med. B A Hold fast i den nederste skinne, og træk skinnerne ind mod midten af ovnrummet. B Tag dem ud af åbningerne øverst. A B A Teleskopskinnerne må ikke vaskes i opvaskemaskinen. 48

49 MONTERING AF DE KATALYTISKE INDSATSER Brug kun almindelige rengøringsmidler til at rengøre skinnerne med. Fjern trådskinnerne eller teleskopskinnerne. 1 Monter skinnerne på den katalytiske indsats. 2 Hæng indsatserne i hullerne med skinnerne monteret, og træk opad. Hvis du monterer fuldt udtrækkelige skinner på de katalytiske indsatser, skal du indsætte den ene ende af den medfølgende snaplås i åbningerne nederst i væggen i ovnrummet og den anden ende af snaplåsen i skinnen. Formålet med snaplåsene er at holde skinnerne bedre på plads. De katalytiske indsatser må ikke vaskes i opvaskemaskinen. 49

50 RENGØRING AF LOFTET I OVNRUMMET (afhænger af modellen) Det øverste grillelement kan foldes ned for at gøre det nemmere at rengøre loftet i ovnrummet. Tag bagepladerne, risten og skinnerne ud af ovnen, før du rengør den. Træk varmelegemet ud, indtil tværstangen frigøres fra holderne i ovnens venstre og højre side. Tænd aldrig for grillelementet, når det er foldet ned! Efter rengøringen skal du følge ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge og skubbe varmelegemet tilbage, indtil tværstangen klikker tilbage på plads. Afbryd strømforsyningen til apparatet. Varmelegemet skal være kølet af, da du ellers kan brænde dig! 50

51 AFMONTERING OG MONTERING AF OVNLÅGEN LÅGER MED SOFT-LUKNING (afhænger af modellen) Ovnlågen er forsynet med et system, som fra en vinkel på 75 grader dæmper lukningskraften. Det får lågen til at lukke nemt, stille og blødt. Et blidt skub på lågen (frem til 15 grader i forhold til lukket position) er nok til, at lågen lukker automatisk og blødt. Hvis lågen skubbes hårdere i end nødvendigt, reduceres effekten af systemet, eller systemet sættes ud af funktion af hensyn til sikkerheden. 1 Åbn ovnlågen helt (så langt ned som muligt). 2 A Drej stoppene hele vejen tilbage (gælder låger med almindelig lukning). B Ved låger med soft-lukning skal stoppene drejes 90 tilbage. 3 Vip langsomt lågen op, indtil stoppene er placeret ud for hængslerne, og lågen står i en vinkel på 15 (i forhold til lukket position). Løft derefter lågen en smule op, og træk den ud af begge hængsler på apparatet. Brug samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at montere lågen igen. Hvis lågen ikke kan åbnes og lukkes korrekt, skal du kontrollere, at hængselbeslagene sidder korrekt. Når du monterer lågen igen, skal du sikre dig, at hængselbeslagene sidder korrekt omkring hængslerne for at forhindre, at hovedhængslet pludseligt lukker i, da det er forbundet med en kraftig fjeder. Hvis hovedhængslet pludseligt aktiveres, kan det medføre risiko for personskade. 51

52 OVNLÅS (afhænger af modellen) Åbn lågen ved at skubbe låsen til højre med tommelfingeren, mens du samtidig trækker lågen ud. Når ovnlågen lukkes, vender låsen automatisk tilbage til sin oprindelige position. Når ovnlågen lukkes, vender låsen automatisk tilbage til sin oprindelige position. Når du monterer lågen igen, skal du sikre dig, at hængselbeslagene sidder korrekt omkring hængslerne for at forhindre, at hovedhængslet pludseligt lukker i, da det er forbundet med en kraftig fjeder. Hvis hovedhængslet pludseligt aktiveres, kan det medføre risiko for personskade. 52

53 AFMONTERING OG MONTERING AF GLASPANELET I OVNLÅGEN Ovnlågens glasrude kan rengøres indvendigt, men den skal først afmonteres. Tag ovnlågen af (se afsnittet Afmontering og montering af ovnlågen). 1 Løft beslagene på venstre og højre side af lågen lidt (til mærket "1" på beslaget), og træk dem væk fra glasset (til mærket "2" på beslaget). 2 Hold ved glasrudens nederste kant. Løft den lidt, så den ikke længere sidder fast i beslagene, og løft den af. 3 Den tredje glasrude (kun visse modeller) kan også løftes op og afmonteres. Afmonter også gummipakningerne på glasruden. Brug samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at montere glasruden igen. Markeringerne (halvcirkler) på lågen og glasruden skal passe sammen. 53

54 UDSKIFTNING AF PÆREN Pæren er en forbrugsvare og er ikke omfattet af garantien. Tag bagepladerne, risten og skinnerne ud af ovnen, før du udskifter pæren. (Halogenpære: G9, 230 V, 25 W, almindelig pære E14, 25 W, 230 V) Brug en skruetrækker med lige kærv til at vippe lampeglasset ud og tage det af. Udskift pæren. Pas på ikke at beskadige emaljen. Tag lampeglasset af, og skru pæren af. Brug handsker for at undgå at brænde dig. 54

55 FEJLAFHJÆLPNINGSTABEL Problem/fejl Knapperne og/eller displayet reagerer ikke. Relæet i din bolig slår tit fra. Ovnlyset virker ikke. Bagværk er ikke bagt nok. Der vises en fejlkode (E1, E2, E3 osv.). Årsag Afbryd apparatet fra lysnettet et par minutter (fjern sikringen, eller slå relæet fra), tilslut det igen, og tænd for det. Kontakt en servicetekniker. Skift pære. Se afsnittet Rengøring og vedligehold. Har du valgt den korrekte temperatur og tilberedningsfunktion? Er ovnlågen lukket? Der er fejl ved det elektroniske modul. Afbryd strømforsyningen til apparatet i nogle få minutter. Tilslut derefter apparatet igen, og indstil klokkeslættet. Hvis fejlkoden fortsat vises, skal du kontakte en reparatør. Hvis problemet fortsat findes, efter at du har gennemgået skemaet, skal du kontakte en autoriseret installatør. Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af apparatet, er ikke dækket af garantien. I sådanne tilfælde skal brugeren selv betale for reparationen. 55

56 BORTSKAFFELSE Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, deponeres eller destrueres uden at beskadige naturen. Emballagematerialerne er mærket i overensstemmelse hermed. Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet. Vi tager forbehold for fejl i brugsanvisningen, og vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. 56

57 TILBEREDNINGSTEST Tilberedningstest i henhold til EN standarden. Almindelig bagning Ret Udstyr Rille (fra bunden) Cookies single level Cookies two levels Småkager på tre riller * Cupcakes på én rille Cupcakes på to riller Cupcakes på tre riller Kage Æbletærte *Forvarm i 10 minutter Emaljeret lav bageplade Emaljeret lav bageplade Emaljeret lav bageplade Emaljeret lav bageplade Emaljeret lav bageplade Emaljeret lav bageplade Rund bageform/ rist Rund bageform/ rist System Temperatur C Stegetid (minutter) og , 3, og , 3,

58 Grill Ret Udstyr Rille (fra bunden) System Temperatur C Stegetid (minutter) Toast* Rist :10-1:20 Hakkebøf* Rist + lav bageplade som drypbakke *Forvarm i 6 minutter 58

59

60 E_MULTI_IL da (08-15)

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR DA DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO6PY4T1-42 OP8676S

Installations- og brugsanvisning BO6PY4T1-42 OP8676S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør det muligt for dig

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning Installations- og brugsanvisning DA FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig kan

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk pyrolyseovn Elektrisk pyrolyseovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO4CS2T1-42 OCS8476S

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO4CS2T1-42 OCS8476S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk pyrolyseovn Elektrisk pyrolyseovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk ovn Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE EL-/GASKOMFUR CG9632W, CG9672S, CG9672W

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE EL-/GASKOMFUR CG9632W, CG9672S, CG9672W Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO6PY4I1-42 OP8636S

Installations- og brugsanvisning BO6PY4I1-42 OP8636S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Brugsanvisning GP896B GP896X

Brugsanvisning GP896B GP896X Brugsanvisning GP896B GP896X 142099 40 Инструкции за монтаж Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO6PY4L1-42 OP8656S

Installations- og brugsanvisning BO6PY4L1-42 OP8656S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN DA DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN DA DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN DA DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709150129 Anti fingerprint 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1850 W Booster 3000 W Venstre

Læs mere

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold Elkomfur DK Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje komfur. Det er et meget fornuftigt valg da et komfur fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med dette

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Pleje og vedligehold i forbindelse med renoveringen 2014.

Pleje og vedligehold i forbindelse med renoveringen 2014. Pleje og vedligehold i forbindelse med renoveringen 2014. Version 26.11. 2014 Gulvvarme. Reguleres via nederste låge i teknikskabet i gangen. Termostaten til gulvvarme er mærket GV. Ved indstilling på

Læs mere

Tak fordi du har valgt at købe dette apparat.

Tak fordi du har valgt at købe dette apparat. Tak fordi du har valgt at købe dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør det muligt for dig at lære apparatet at kende så hurtigt som muligt. Kontrollér, at apparatet

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO4CM4L1-42 OCM8456S

Installations- og brugsanvisning BO4CM4L1-42 OCM8456S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24U1-E44M CC9634W E24U1-E44M CC9634S

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24U1-E44M CC9634W E24U1-E44M CC9634S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

IEL9303. DA Brugsanvisning

IEL9303. DA Brugsanvisning IEL9303 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual BOSCH HSE421120S http://da.yourpdfguides.com/dref/3568020

Din brugermanual BOSCH HSE421120S http://da.yourpdfguides.com/dref/3568020 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRISKE PYROLYSEOVN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRISKE PYROLYSEOVN DA DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRISKE PYROLYSEOVN www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz 0 I 8 585 230V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 II 1 Mod. 5H- 196 N Typ. 1HV111C2 Cod. 901015093 Serie: 071212776 BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON 20 50 50 20 = = 550

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor ovn: 6 funktioner Ovnvolumen: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovntemperatur 50-270 C 5 niveauer (ovnribber)

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QCE741-1-X R07 http://da.yourpdfguides.com/dref/835955

Din brugermanual HUSQVARNA QCE741-1-X R07 http://da.yourpdfguides.com/dref/835955 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere