HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning"

Transkript

1 HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME

2 HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning

3 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen hvis det er tilladt ifølge loven om ophavsret. Adobe- og Acrobat-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP og Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation og registreret i USA. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. Energy Star og Energy Star-logoet er mærker tilhørende United States Environmental Protection Agency og registreret i USA. Publikationsnummer: Q Februar 2006 Bemærkning De eneste garantier for HP's produkter og tjenester gives i erklæringen om udtrykkelig garanti, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri skal opfattes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte eller afledt skade i forbindelse med eller som følge af udformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som det beskriver. Bemærk! Lovgivningsmæssige oplysninger finder du i Tekniske oplysninger. Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. I tilfælde af tvivl kontakt først en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret Sikkerhedsoplysninger Advarsel! Udsæt ikke produktet for regn eller andre former for fugt, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. Advarsel! Potentiel fare for elektrisk stød 1. Læs og forstå alle instruktioner i installationsvejledningen. 2. Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden forbindes til en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet. 3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5. Installer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7. Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over netledningen, og hvor netledningen ikke beskadiges. 8. Se Fejlfinding Hjælp på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt. 9. Der er ingen dele inde i produktet, som du selv kan servicere. Serviceeftersyn skal foretages af fagligt kvalificeret personale. 10. Brug produktet i et lokale med god udluftning. 11. Brug kun den strømadapter, der er leveret af HP. Advarsel! Dette udstyr fungerer ikke ved strømsvigt.

4 Indhold 1 Oversigt over HP All-in-One...3 Et hurtigt overblik over HP All-in-One...3 Kontrolpanelets funktioner...4 Menuoversigt...6 Tekst og symboler...9 Brug af programmet Her finder du yderligere oplysninger...13 Kilder med oplysninger...13 Brug af hjælpeskærmbilleder Afslutning af installationen af HP All-in-One...21 Angivelse af indstillinger...21 Oplysninger om tilslutning...22 Tilslutning til et netværk...29 Faxopsætning Ilægning af originaler og papir...45 Ilægning af originaler...45 Valg af papir til udskrivning og kopiering...47 Ilægning af papir...48 Undgåelse af papirstop Udskrivning fra computeren...55 Udskrivning fra et program...55 Ændring af udskriftsindstillinger...56 Annullering af et udskriftsjob Brug af faxfunktionerne...59 Afsendelse af en fax...59 Modtagelse af en fax...62 Udskrivning af rapporter...65 Annullering af faxafsendelse/faxmodtagelse Brug af kopifunktionerne...67 Fremstilling af en kopi...67 Ændring af indstillingerne for kopiering Fremstilling af en kopi uden ramme af et foto i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6")...68 Annullering af kopiering Brug af scanningsfunktionerne...71 Scanning af et billede...71 Afbrydelse af scanning Brug af foto- og videofunktionerne...73 Isætning af et hukommelseskort...73 Tilslutning af et digitalkamera...74 Tilslutning af en lagerenhed...74 Valg af fotos og videoer til udskrivning...75 Udskrivning af udvalgte fotos og videoer...76 Udskrivning af fotos vha. et foto-indeks Vedligeholdelse af HP All-in-One...81 Rengøring af HP All-in-One...81 Brugervejledning 1

5 Udskrivning af en selvtestrapport...84 Arbejde med blækpatroner Oplysninger om fejlfinding...93 Visning af filen Vigtigt...94 Fejlfinding i forbindelse med installation...94 Fejlfinding i forbindelse med drift Bestilling af forbrugsvarer Bestilling af papir eller andre medier Bestilling af blækpatroner Bestilling af tilbehør Bestilling af andre forsyninger HP garanti og support Garanti Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet Før du kontakter HP-kundesupport Adgang til serienummer og service-id Opkald i Nordamerika under garantiperioden Opkald fra andre dele af verden HP Quick Exchange Service (Japan) Call HP Korea customer support Forberedelse af HP All-in-One til forsendelse Emballering af HP All-in-One Tekniske oplysninger Systemkrav Papirspecifikationer Udskriftsspecifikationer Kopispecifikationer Hukommelseskortspecifikationer Faxspecifikationer Scanningsspecifikationer Fysiske specifikationer Strømspecifikationer Miljøspecifikationer Hukommelsesspecifikationer Miljømæssigt produktovervågningsprogram Regulative bemærkninger Declaration of conformity (European Economic Area) HP Officejet 6300 All-in-One series declaration of conformity Indeks HP Officejet 6300 All-in-One series

6 1 Oversigt over HP All-in-One Mange HP All-in-One-funktioner har du direkte adgang til, uden at du behøver tænde computeren. Du kan nemt og hurtigt udføre opgaver, f.eks. tage en kopi eller sende en fax fra HP All-in-One. I dette afsnit beskrives hardwarefunktionerne og kontrolpanelfunktionerne på HP All-in- One. Et hurtigt overblik over HP All-in-One Kontrolpanelets funktioner Menuoversigt Tekst og symboler Brug af programmet Oversigt Et hurtigt overblik over HP All-in-One Etiket Beskrivelse 1 Automatisk dokumentføder 2 Kontrolpanel 3 Kontrolpaneldisplay (også kaldet displayet) 4 Front USB-port til kamera eller anden lagerenhed 5 Porte til hukommelseskort 6 Udskriftsbakkeforlænger (også kaldet bakkeforlænger) 7 Inputbakke Brugervejledning 3

7 Kapitel 1 (fortsat) Etiket Beskrivelse Oversigt 8 Udskriftsbakke 9 Glasplade 10 Lågets underside 11 Bagdæksel 12 Bageste USB-port 13 Ethernet-port 14 Nettilslutning 15 1-LINE (fax) og 2-EXT (telefon) porte Kontrolpanelets funktioner Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over kontrolpanelets funktioner på HP All-in-One. Etiket Navn og beskrivelse 1 Til: Tænder eller slukker HP All-in-One. Knappen Til lyser, når HP All-in-One er tændt. Lampen blinker under udførelse af et job. Når HP All-in-One er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Sluk enheden, og tag stikket ud for at afbryde strømforsyningen til HP All-in-One helt. 2 Menu i området Fax: Viser menuen Fax, hvor du kan vælge indstillinger. 3 Ring igen/pause: Ringer op til det sidst kaldte nummer eller indsætter en 3- sekunders pause i et faxnummer. 4 Kortnummer: Vælger et kortnummer. 5 Start fax, Sort: Starter en sort/hvid fax. 6 Start fax, Farve: Starter en farvefax. 4 HP Officejet 6300 All-in-One series

8 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse 7 Hurtigopkaldsknapper: Giver adgang til de første fem kortnumre. 8 Tastatur: Bruges til at indtaste faxnumre, værdier eller tekst. 9 Advarselslampe: Når advarselslampen blinker, angiver den, at der er opstået en fejl, som kræver indgreb fra brugeren. Oversigt 10 Opsætning/?: Viser eller skjuler menuen Opsætning til oprettelse af rapporter, ændring af fax- og andre vedligeholdelsesindstillinger og adgang til menuen Hjælp. Det emne, du vælger i menuen Hjælp, åbnes i et vindue på computerskærmen. 11 Venstre pil: Mindsker værdier på displayet. 12 OK: Vælger en menu eller indstilling på displayet. 13 Højre pil: Øger værdier på displayet. 14 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger. 15 Start kopi, Sort: Starter en sort/hvid kopiering. 16 Start kopi, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. 17 Udskriv fotos: Vælger fotofunktionen. Brug denne knap, hvis du vil udskrive fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed eller gemme fotos på computeren. 18 Start scanning: Starter en scanning og sender jobbet til den destination, der er angivet ved hjælp af knappen Scan til. 19 Fotoindeks: Udskriver et fotoindeks, når der er sat et hukommelseskort i holderen. Et fotoindeks viser miniaturefotos af alle billederne på hukommelseskortet. Du kan vælge fotos på fotoindekset og udskrive disse ved at scanne det. 20 Scan til: Viser menuen Scan til, hvor du kan vælge en scanningsdestination. 21 Menu i området Foto: Viser Fotomenu, hvor du kan vælge indstillinger. 22 Kvalitet: Bruges til at vælge kvaliteten Bedst, Normal eller Hurtig i forbindelse med kopiering. 23 Formindsk/Forstør: Bruges til at ændre størrelsen på en kopi til udskrivning. 24 Menu i området Kopier: Viser Menuen Kopier, hvor du kan vælge indstillinger. 25 Display: Viser menuer og meddelelser. Brugervejledning 5

9 Kapitel 1 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse Oversigt 26 Denne knaps funktion afhænger af, i hvilket land/område HP All-in-One er solgt. Knappen hedder et af følgende: Faxopløsning: Justerer opløsningen for den fax, du sender. Blokering af reklamefax: Viser menuen Opsætning af blokering af reklamefax, hvor du kan håndtere uønskede faxopkald. Du skal abonnere på en opkalds-idtjeneste for at bruge denne funktion. 27 Autosvar: Når knappen er tændt, besvarer HP All-in-One automatisk indkommende telefonopkald. Når den er slukket, besvarer HP All-in-One ikke indkommende faxopkald. Menuoversigt Følgende emner giver et hurtigt overblik over de øverste menuer, der vises på displayet på HP All-in-One. Menuen Opsætning Menuen Hjælp Menuen Fax Menuen Kopier Menuen Scan til Menuen Foto Menuen Indeksprint Menuen Opsætning Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Opsætning på kontrolpanelet. 1. Hjælp 2. Udskriv rapport 3. Opsætning af kortnummer 4. Basisfaxopsætning 5. Avanceret faxopsætning 6. Værktøjer 7. Foretrukne 8. Netværksindstilling 9. Bluetooth Bemærk! Bluetooth optræder kun som menupunkt, når HP bt450, printer og pc-adapter med trådløs Bluetooth -teknologi er tilsluttet. 6 HP Officejet 6300 All-in-One series

10 Menuen Hjælp Menuen Hjælp giver hurtig adgang til hjælp-emner. Du får adgang til denne menu via menuen Opsætning, når du trykker på knappen Opsætning. Der findes følgende indstillinger. Når du har valgt et emne, vises det på computerskærmen. 1. Hvordan gør jeg 2. Fejlmeddelelser 3. Blækpatroner 4. Ilægning af originaler og papir 5. Generel fejlfinding 6. Netværksfejlfinding 7. Brug af faxfunktioner 8. Brug af scanningsfunktioner 9. Få support 0. Produktoversigt Oversigt Menuen Fax Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Menu på kontrolpanelet. Indtast nummer Opløsning Lysere/Mørkere Sådan faxer du Angiv nye indst. Menuen Kopier Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Menu i området Kopier på kontrolpanelet. Antal kopier Kopipapirstørrelse Papirtype Lysere/Mørkere Forbedringer Angiv nye indst. Brugervejledning 7

11 Kapitel 1 Oversigt Menuen Scan til Når du trykker på knappen Scan til, vises en liste over de programmer, der er installeret på computeren, i menuen. Vælg det program, du vil bruge til at åbne og redigere det scannede billede. Mulighederne afhænger af, hvilke programmer der er installeret på computeren. Det kan f.eks. være et eller flere af følgende. Hukommelsesenhed vises kun, hvis der er sat et hukommelseskort i en af holderne, eller der er sluttet en lagerenhed til USB-porten foran. Du kan så scanne en digital kopi til hukommelseskortet eller lagerenheden. HP Photosmart Microsoft PowerPoint Adobe Photoshop HP Photosmart Deling Hukommelsesenhed Menuen Foto Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Menu i området Foto på kontrolpanelet. Fotooverførsel * Markér fotos Antal kopier Layout Papirstørrelse Papirtype Smart Focus Digital Flash Datostempel Angiv nye indst. * Menuen Fotooverførsel vises kun, hvis enheden er tilsluttet et netværk. Menuen Indeksprint Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Fotoindeks i området Foto på kontrolpanelet. Udskriv Indeksprint Scan Indeksprint Brug indeksprintet til følgende: Få vist dine fotos på et hukommelseskort eller en lagerenhed i indeksformat. Udskriv markerede fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed. 8 HP Officejet 6300 All-in-One series

12 Tekst og symboler Du kan bruge kontolpanelets tastatur til at indtaste tekst og symboler, når du opretter kortnumre og definerer brevhoved til faxer. Du kan også indtaste symboler med tastaturet, når du ringer op til et fax- eller telefonnummer. Når HP All-in-One ringer op til nummeret, fortolker den symbolet og reagerer i henhold hertil. Hvis du f.eks. indtaster en bindestreg i faxnummeret, laver HP All-in-One en pause, før der ringes til resten af nummeret. En pause er nyttig, hvis du skal have en ekstern linje, før du kan ringe op til faxnummeret. Indtastning af tekst ved hjælp af tastaturet på kontrolpanelet Tilgængelige symboler til faxnumre Oversigt Indtastning af tekst ved hjælp af tastaturet på kontrolpanelet Du kan indtaste tekst eller symboler ved hjælp af tastaturet på kontrolpanelet. Sådan indtastes tekst 1. Tryk på de numre på tastaturet, der svarer til bogstaverne i et navn. Bogstaverne a, b og c svarer f.eks. til tallet 2, som vist på knappen nedenfor. Tip! Tryk på en knap flere gange for at se de tilgængelige tegn. Afhængigt af indstillingen for sprog og land/område er der muligvis flere tilgængelige tegn udover tegnene på tastaturet. 2. Vent på, at markøren automatisk flytter til højre, når det korrekte bogstav vises, eller tryk på. Tryk på det nummer, der svarer til det næste bogstav i navnet. Tryk på knappen flere gange, indtil det korrekte bogstav vises. Det første bogstav i et ord skrives automatisk med stort. Sådan indtastes et mellemrum, en pause eller et symbol Tryk på Mellemrum for at indsætte et mellemrum. Tryk på Ring igen/pause for at indsætte en pause. Der vises en bindestreg i talrækken. Hvis du vil indsætte et symbol, skal du trykke på knappen Symboler gentagne gange for at rulle gennem listen over Tilgængelige symboler: stjerne (*), bindestreg (-), og-tegn (&), punktum (.), skråstreg (/), parentes ( ), apostrof ('), lighedstegn (=), nummertegn (#), snabel-a understregning (_), plus (+), udråbstegn (!), semikolon (;), spørgsmålstegn (?), komma (,), kolon (:), procent (%) og tilnærmelse (~). Sådan slettes et bogstav, tal eller symbol Tryk på, hvis du laver en fejl, og foretag derefter den korrekte indtastning. Tryk på OK for at gemme det indtastede, når du er færdig med at indtaste tekst. Brugervejledning 9

13 Kapitel 1 Oversigt Tilgængelige symboler til faxnumre Hvis du vil indtaste et symbol, f.eks. *, skal du trykke på Symboler flere gange for at rulle gennem listen med symboler. I følgende tabel findes symboler, som du kan bruge i et fax- eller telefonnummer, oplysningerne i faxtitlen og kortnumre. Tilgængelige symboler Beskrivelse Tilgængeligt ved indtastning af * Viser en stjerne, når en sådan skal bruges ved indtastning af nummer. - Ved automatisk opkald indsætter HP All-in-One en pause i talrækken. ( ) Viser en venstre- eller højreparentes for at adskille numre, f.eks. områdenummer, hvilket gør det lettere at læse nummeret. Disse symboler påvirker ikke opkaldet. Faxtitel, kortnummernavne, kortnumre, fax- eller telefonnumre og overvåget opkald Faxtitel, faxtitelnummer, kortnummernavne, kortnumre og fax- eller telefonnumre Faxtitel, faxtitelnummer, kortnummernavne, kortnumre og fax- eller telefonnumre W R Ved automatisk opkald får W HP Allin-One til at vente på en opkaldstone, før opkaldet fortsættes. Under automatisk opkald fungerer R på samme måde som knappen Flash på telefonen. Kortnumre og fax- eller telefonnumre Kortnumre og fax- eller telefonnumre + Viser et plustegn. Dette tegn påvirker ikke opringningen. Faxtitel, faxtitelnummer, kortnummernavne, kortnumre og fax- eller telefonnumre Brug af programmet Du kan bruge programmet HP Photosmart (Windows) eller HP Photosmart Mac (Mac) til at få adgang til mange af de funktioner, der ikke er tilgængelige fra kontrolpanelet. Programmet installeres på computeren, når du konfigurerer HP All-in-One. Se installationsvejledningen, der fulgte med enheden, for at få yderligere oplysninger. Bemærk! Windows-brugere: Hvis du har valgt minimuminstallationen af programmet HP Photosmart, installeres programmet HP Photosmart Essential i stedet for hele programmet, HP Photosmart Premier. HP Photosmart Essential anbefales til computere med begrænsede hukommelsesressourcer. HP Photosmart Essential omfatter et grundlæggende sæt fotoredigeringsfunktioner i stedet for det standardsæt, der findes i den fulde installation af HP Photosmart Premier. 10 HP Officejet 6300 All-in-One series

14 Enhver henvisning til programmet i denne vejledning og i online Hjælp henviser til begge versioner af HP Photosmart, medmindre andet er angivet. Adgangen til programmet afhænger af operativsystemet (OS). Hvis du f.eks. har en Windows-computer, er indgangspunktet for programmet HP Photosmart HP Solution Center. Hvis du har en Mac, er vinduet HP Photosmart Mac indgangspunkt for programmet HP Photosmart Studio. Med startpunktet startes software og tjenester. Oversigt Sådan åbnes programmet HP Photosmart på en Windows-pc 1. Gør ét af følgende: Dobbeltklik på ikonet HP Solution Center på skrivebordet i Windows. Klik på ikonet HP Digital Imaging Monitor i systembakken yderst til højre på proceslinjen i Windows. Klik på Start på proceslinjen, peg på Programmer eller Alle programmer, vælg HP, og klik derefter på HP Solution Center. 2. Vælg fanen HP All-in-One, hvis der er installeret mere end én HP-enhed. Bemærk! På en Windows-pc varierer de tilgængelige funktioner i HP Solution Center, afhængigt af den installerede enhed. HP Solution Center er indstillet til at vise de ikoner, der er knyttet til den valgte enhed. Hvis den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises ikonet for den pågældende funktion ikke i HP Solution Center. Tip! Hvis HP Solution Center på din computer ikke indeholder nogen ikoner, kan der være sket en fejl under installationen af softwaren. Du kan afhjælpe dette ved at fjerne programmet HP Photosmart i Kontrolpanel i Windows og derefter installere det igen. Der er flere oplysninger i den online Hjælp, der fulgte med HP All-in-One. Sådan får du adgang til HP Photosmart Mac på en Mac 1. Klik på ikonet HP Photosmart Studio i Dock'en. Vinduet HP Photosmart Studio, hvor du kan administrere, redigere og dele fotos, åbnes. Bemærk! På en Mac varierer de tilgængelige funktioner i programmet HP Photosmart Mac afhængigt af den valgte enhed. 2. Klik på Devices (Enheder) på HP Photosmart Studio proceslinjen. Vinduet HP Device Manager åbnes. 3. Klik på ikonet for HP All-in-One i området Select Device (Vælg enhed). Her kan du scanne, fotokopiere og foretage vedligeholdelsesopgaver, f.eks. kontrollere blækniveauet i blækpatronerne. Brugervejledning 11

15 Kapitel 1 Oversigt 12 HP Officejet 6300 All-in-One series

16 2 Her finder du yderligere oplysninger Du kan få adgang til forskellige ressourcer (både trykt og online) med oplysninger om opsætning og brug af HP All-in-One. Kilder med oplysninger Installationsvejledning Installationsvejledningen indeholder oplysninger om installation af HP All-in-One og softwaren. Følg procedurerne i installationsvejledningen i rækkefølge. Bemærk! Du skal muligvis foretage yderligere installation eller vælge andre indstillinger, som beskrives i brugervejledningen, for at udnytte alle funktionerne på HP All-in-One. Der er flere oplysninger under Afslutning af installationen af HP All-in-One. Se Fejlfinding i sidste afsnit af installationsvejledningen eller Oplysninger om fejlfinding i denne brugervejledning, hvis du får problemer under installationen. Her finder du yderligere oplysninger HP Photosmart 2600 series printer User Guide Brugervejledning Denne brugervejledning indeholder oplysninger om at bruge HP Allin-One, herunder tip til fejlfinding og trinvise vejledninger. Den indeholder yderligere opsætningsvejledninger som et supplement til vejledningen i installationsvejledningen. HP Photosmart-præsentation (Windows) Med HP Photosmart-præsentationen kan du på en sjov og interaktiv måde få et hurtigt overblik over den software, der følger med HP Allin-One. Den indeholder oplysninger om, hvordan du bruger det program, du installerede sammen med HP All-in-One, til at redigere, arrangere og udskrive dine fotos. Hjælp på skærmen Online Hjælpen indeholder detaljerede oplysninger om de funktioner på HP All-in-One, der ikke er beskrevet i denne brugervejledning, herunder funktioner, der kun er tilgængelige via det program, du installerede sammen med HP All-in-One. Hjælp til HP Photosmart-software (Windows) Emnet Få mest muligt af hjælpen indeholder oplysninger om brug af online Hjælpen i forbindelse med brug af programmet HP Photosmart eller HP All-in-One. Emnet indeholder Brugervejledning 13

17 Kapitel 2 (fortsat) endvidere oplysninger om, hvordan du kan få vist animerede videoer for de mest almindelige opgaver, der kan udføres via programmet og enheden. I emnet Få trinvise instruktioner får du oplysninger om brugen af HP Photosmart sammen med HP All-in-One. I emnet Find ud af, hvad du kan gøre får du yderligere oplysninger om de praktiske og kreative ting, du kan gøre med HP Photosmart og HP All-in-One. Se emnet Fejlfinding og support, hvis du har brug for yderligere assistance eller vil se, om der er kommet opdateringer til HP-softwaren. Her finder du yderligere oplysninger HP Photosmart Mac Hjælp (Mac) Emnet Hvordan gør jeg? giver adgang til animerede videoer, der viser, hvordan du udfører de mest almindelige opgaver. Emnet Kom godt i gang indeholder oplysninger om at importere, ændre og dele billeder. Emnet Brug af Hjælp indeholder oplysninger om at finde oplysninger via online Hjælp. Der er flere oplysninger under Brug af hjælpeskærmbilleder. Hjælp på skærmen via enheden På enheden kan du få vist Hjælp på skærmen med yderligere oplysninger om visse emner. Sådan får du adgang til Hjælp på skærmen via kontrolpanelet 1. Tryk på knappen Opsætning. 2. Tryk på, indtil det ønskede emne i Hjælp vises, og tryk derefter på OK. Emnet i Hjælp vises på computerens skærm. Vigtigt Filen Vigtigt indeholder de seneste oplysninger, som muligvis ikke findes i andre publikationer. Installer softwaren for at få adgang til filen Vigtigt. Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support fra HP's websted. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, forbrugsvarer og oplysninger om bestilling. Brug af hjælpeskærmbilleder Denne brugervejledning indeholder kun eksempler på de funktioner, du har til rådighed, så du kan komme i gang med HP All-in-One. Gennemgå den online Hjælp, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om alle de funktioner, HP All-in-One understøtter. 14 HP Officejet 6300 All-in-One series

18 Bemærk! Online Hjælp indeholder også emner til fejlfinding, som kan hjælpe dig med at løse de problemer, der kan opstå i forbindelse med HP All-in-One. Måden, du får adgang til hjælpeskærmbillederne på, varierer en smule, afhængigt af, om du får vist Hjælp på en Windows-pc eller en Mac. Vejledning i at bruge de to typer Hjælp findes i de følgende afsnit. Brug af Hjælp på en Windows-pc I dette afsnit beskrives, hvordan du får adgang til hjælpeskærmbillederne på en Windows-pc. Du får oplysninger om, hvordan du navigerer, søger og indekserer funktionerne i Hjælp, så du kan finde de ønskede oplysninger. Sådan får du adgang til Hjælp til HP Photosmart-software på en Windows-pc 1. Klik på fanen for HP All-in-One i HP Solution Center. 2. Klik på Onlinevejledning eller Fejlfinding i området Support af enheden. Der vises en pop-up-menu, hvis du klikker på Onscreen Guide. Du kan vælge at åbne velkomstsiden for hele Hjælp-systemet eller gå direkte til Hjælp til HP All-in-One. Hvis du klikker på Fejlfinding, åbnes siden Fejlfinding og support. I diagrammet nedenfor vises, hvordan du finder rundt i Hjælp. Her finder du yderligere oplysninger 1 Fanerne Indhold, Indeks og Søg 2 Visningsområde 3 Værktøjslinjen Hjælp Fanerne Indhold, Indeks og Søg Du kan finde alle emnerne i Hjælp til HP Photosmart-software under fanerne Indhold, Indeks og Søg. Indhold Brugervejledning 15

19 Kapitel 2 Her finder du yderligere oplysninger Fanen Indhold indeholder en liste med emnerne i Hjælp, som svarer til indholdsfortegnelsen i en bog. Her kan du finde alle de oplysninger, der findes om en funktion, f.eks. udskrivning af fotos. Oplysninger om opgaver og funktioner, der er tilgængelige via kontrolpanelet på HP All-in-One, finder du ved at åbne bogen 6300 series Hjælp i bunden af listen. Fejlfindingsoplysningerne til HP All-in-One finder du ved at åbne bogen Fejlfinding og support og derefter åbne bogen Fejlfinding til 6300 series. De andre bøger, der er angivet under fanen Indhold, indeholder oplysninger om brug af programmet HP Photosmart til udførelse af opgaver på HP All-in- One. Afsnit, der indeholder underemner, er markeret med et bogikon på listen. Klik på symbolet + ved siden af bogikonet for at få vist en oversigt over underemnerne i en bog. (Symbolet + skifter til et -, når afsnittet er åbent). Klik på navnet på bogen eller emnet under fanen Indhold for at få vist oplysninger om et emne. Det valgte emne vises i visningsområdet i højre side. Indeks Fanen Indeks indeholder en alfabetisk oversigt over poster i indekset, der er relevante for emnerne i Hjælp til HP Photosmart-software. Du kan bruge rullepanelet i højre side af listen til at rulle igennem emnerne, eller du kan begynde at skrive nøgleord i tekstboksen over listen. Mens du skriver, flyttes der automatisk til de poster i indekset, der begynder med de bogstaver, du skriver. Når der vises en indekspost i forbindelse med de oplysninger, du søger, kan du dobbeltklikke på den. Hvis der kun er tilknyttet ét emne i Hjælp til den pågældende indekspost, vises dette emne i visningsområdet til højre. Dialogboksen Fundne emner vises, hvis der findes mange emner. Dobbeltklik på et emne i dialogboksen for at få det vist i visningsområdet. Søg Med fanen Søg kan du søge efter bestemte ord, f.eks. "udskrive uden ramme" i hele Hjælp. Tip! Hvis nogle af de ord, du skriver, er almindelige, f.eks. "udskrive" i eksemplet "udskrive uden ramme", kan du sætte anførselstegn omkring den ordkombination, du søger efter. Derved begrænser du søgningen, så resultaterne bliver mere relevante for de ønskede oplysninger. I stedet for at vise alle emner, der indeholder ordene "uden", "ramme" eller "udskrive", vises kun emner, der indeholder sætningen "udskrive uden ramme". 16 HP Officejet 6300 All-in-One series

20 Klik på listen med emner for at få vist alle emner i Hjælp, der indeholder de ord eller sætninger, du indtastede. Resultaterne vises i en tabel med tre kolonner. Hver række indeholder emnets titel, den placering i Hjælp, hvor emnet findes, samt den rang, emnet har fået tildelt på basis af dets relevans i forhold til søgekriteriet. Som standard sorteres resultaterne efter rang, så emner, hvor søgekriteriet forekommer hyppigst, placeres øverst på listen. Du kan også sortere resultaterne efter emnets titel eller placering ved at klikke på tabeloverskriften for den pågældende kolonne. Dobbeltklik på den ønskede række i resultattabellen for at få vist indholdet af det pågældende emne. Det valgte emne vises i visningsområdet i højre side. Visningsområde I visningsområdet i højre side af vinduet Hjælp vises de emner i Hjælp, du kan vælge med en af fanerne til venstre. Emnerne i Hjælp indeholder beskrivende tekst, trinvise vejledninger og eventuelt illustrationer. Emnerne indeholder ofte hyperlinks til andre emner i Hjælp, hvor du finder yderligere oplysninger. Nogle gange åbner et hyperlink automatisk det nye emne i visningsområdet. Andre gange er der mere end ét relevant emne. I det tilfælde vises dialogboksen Fundne emner. Dobbeltklik på et emne i dialogboksen for at få det vist i visningsområdet. Visse emner indeholder detaljerede vejledninger eller yderligere oplysninger, som ikke vises umiddelbart på siden. Kig efter ordene Vis alle eller Skjul alle øverst til højre på siden. Hvis de vises, betyder det, at der er yderligere oplysninger skjult på siden. De skjulte oplysninger er angivet med mørkeblå tekst med en pil. Du kan få de skjulte oplysninger vist ved at klikke på den mørkeblå tekst. Visse emner indeholder animerede videoer, der viser, hvordan en bestemt funktion kan bruges. Disse animationer vises med videokameraikonet, efterfulgt af ordene "Vis hvordan". Animationen vises i et nyt vindue, når du klikker på linkteksten "Vis hvordan". Her finder du yderligere oplysninger Værktøjslinjen Hjælp Værktøjslinjen Hjælp, som vises nedenfor, indeholder knapper, som du kan bruge til at flytte rundt i emnerne i Hjælp. Du kan gå tilbage og frem i de emner, du allerede har fået vist, eller du kan klikke på knappen Hjem for at komme tilbage til hovedsiden i Hjælp til HP Photosmart-software. Brugervejledning 17

HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning

HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

HP Photosmart 3300 All-in-One series

HP Photosmart 3300 All-in-One series HP Photosmart 3300 All-in-One series Brugervejledning Cover image: replace this guideline area with either a cropped product photograph or a straight-on, front-view illustration. HP Photosmart 3300 All-in-One

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brugervejledning

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brugervejledning HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brugervejledning HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

HP Officejet J5700 Brugervejledning. User Gui

HP Officejet J5700 Brugervejledning. User Gui HP Officejet J5700 Brugervejledning User Gui Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

HP Officejet 4300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Officejet 4300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Officejet 4300 All-in-One series Brugervejlednin HP Officejet 4300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 7200 All-in-One series Brugervejledning HP Officejet 7200 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 5600 All-in-One series Brugervejledning HP Officejet 5600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Brugervejledning HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Brugervejledning HP Officejet 73007400 series all-in-one Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C6300 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C6300 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C6300 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere