HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning"

Transkript

1 HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME

2 HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning

3 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen hvis det er tilladt ifølge loven om ophavsret. Adobe- og Acrobat-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP og Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation og registreret i USA. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. Energy Star og Energy Star-logoet er mærker tilhørende United States Environmental Protection Agency og registreret i USA. Publikationsnummer: Q Februar 2006 Bemærkning De eneste garantier for HP's produkter og tjenester gives i erklæringen om udtrykkelig garanti, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri skal opfattes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte eller afledt skade i forbindelse med eller som følge af udformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som det beskriver. Bemærk! Lovgivningsmæssige oplysninger finder du i Tekniske oplysninger. Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. I tilfælde af tvivl kontakt først en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret Sikkerhedsoplysninger Advarsel! Udsæt ikke produktet for regn eller andre former for fugt, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. Advarsel! Potentiel fare for elektrisk stød 1. Læs og forstå alle instruktioner i installationsvejledningen. 2. Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden forbindes til en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet. 3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5. Installer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7. Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over netledningen, og hvor netledningen ikke beskadiges. 8. Se Fejlfinding Hjælp på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt. 9. Der er ingen dele inde i produktet, som du selv kan servicere. Serviceeftersyn skal foretages af fagligt kvalificeret personale. 10. Brug produktet i et lokale med god udluftning. 11. Brug kun den strømadapter, der er leveret af HP. Advarsel! Dette udstyr fungerer ikke ved strømsvigt.

4 Indhold 1 Oversigt over HP All-in-One...3 Et hurtigt overblik over HP All-in-One...3 Kontrolpanelets funktioner...4 Menuoversigt...6 Tekst og symboler...9 Brug af programmet Her finder du yderligere oplysninger...13 Kilder med oplysninger...13 Brug af hjælpeskærmbilleder Afslutning af installationen af HP All-in-One...21 Angivelse af indstillinger...21 Oplysninger om tilslutning...22 Tilslutning til et netværk...29 Faxopsætning Ilægning af originaler og papir...45 Ilægning af originaler...45 Valg af papir til udskrivning og kopiering...47 Ilægning af papir...48 Undgåelse af papirstop Udskrivning fra computeren...55 Udskrivning fra et program...55 Ændring af udskriftsindstillinger...56 Annullering af et udskriftsjob Brug af faxfunktionerne...59 Afsendelse af en fax...59 Modtagelse af en fax...62 Udskrivning af rapporter...65 Annullering af faxafsendelse/faxmodtagelse Brug af kopifunktionerne...67 Fremstilling af en kopi...67 Ændring af indstillingerne for kopiering Fremstilling af en kopi uden ramme af et foto i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6")...68 Annullering af kopiering Brug af scanningsfunktionerne...71 Scanning af et billede...71 Afbrydelse af scanning Brug af foto- og videofunktionerne...73 Isætning af et hukommelseskort...73 Tilslutning af et digitalkamera...74 Tilslutning af en lagerenhed...74 Valg af fotos og videoer til udskrivning...75 Udskrivning af udvalgte fotos og videoer...76 Udskrivning af fotos vha. et foto-indeks Vedligeholdelse af HP All-in-One...81 Rengøring af HP All-in-One...81 Brugervejledning 1

5 Udskrivning af en selvtestrapport...84 Arbejde med blækpatroner Oplysninger om fejlfinding...93 Visning af filen Vigtigt...94 Fejlfinding i forbindelse med installation...94 Fejlfinding i forbindelse med drift Bestilling af forbrugsvarer Bestilling af papir eller andre medier Bestilling af blækpatroner Bestilling af tilbehør Bestilling af andre forsyninger HP garanti og support Garanti Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet Før du kontakter HP-kundesupport Adgang til serienummer og service-id Opkald i Nordamerika under garantiperioden Opkald fra andre dele af verden HP Quick Exchange Service (Japan) Call HP Korea customer support Forberedelse af HP All-in-One til forsendelse Emballering af HP All-in-One Tekniske oplysninger Systemkrav Papirspecifikationer Udskriftsspecifikationer Kopispecifikationer Hukommelseskortspecifikationer Faxspecifikationer Scanningsspecifikationer Fysiske specifikationer Strømspecifikationer Miljøspecifikationer Hukommelsesspecifikationer Miljømæssigt produktovervågningsprogram Regulative bemærkninger Declaration of conformity (European Economic Area) HP Officejet 6300 All-in-One series declaration of conformity Indeks HP Officejet 6300 All-in-One series

6 1 Oversigt over HP All-in-One Mange HP All-in-One-funktioner har du direkte adgang til, uden at du behøver tænde computeren. Du kan nemt og hurtigt udføre opgaver, f.eks. tage en kopi eller sende en fax fra HP All-in-One. I dette afsnit beskrives hardwarefunktionerne og kontrolpanelfunktionerne på HP All-in- One. Et hurtigt overblik over HP All-in-One Kontrolpanelets funktioner Menuoversigt Tekst og symboler Brug af programmet Oversigt Et hurtigt overblik over HP All-in-One Etiket Beskrivelse 1 Automatisk dokumentføder 2 Kontrolpanel 3 Kontrolpaneldisplay (også kaldet displayet) 4 Front USB-port til kamera eller anden lagerenhed 5 Porte til hukommelseskort 6 Udskriftsbakkeforlænger (også kaldet bakkeforlænger) 7 Inputbakke Brugervejledning 3

7 Kapitel 1 (fortsat) Etiket Beskrivelse Oversigt 8 Udskriftsbakke 9 Glasplade 10 Lågets underside 11 Bagdæksel 12 Bageste USB-port 13 Ethernet-port 14 Nettilslutning 15 1-LINE (fax) og 2-EXT (telefon) porte Kontrolpanelets funktioner Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over kontrolpanelets funktioner på HP All-in-One. Etiket Navn og beskrivelse 1 Til: Tænder eller slukker HP All-in-One. Knappen Til lyser, når HP All-in-One er tændt. Lampen blinker under udførelse af et job. Når HP All-in-One er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Sluk enheden, og tag stikket ud for at afbryde strømforsyningen til HP All-in-One helt. 2 Menu i området Fax: Viser menuen Fax, hvor du kan vælge indstillinger. 3 Ring igen/pause: Ringer op til det sidst kaldte nummer eller indsætter en 3- sekunders pause i et faxnummer. 4 Kortnummer: Vælger et kortnummer. 5 Start fax, Sort: Starter en sort/hvid fax. 6 Start fax, Farve: Starter en farvefax. 4 HP Officejet 6300 All-in-One series

8 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse 7 Hurtigopkaldsknapper: Giver adgang til de første fem kortnumre. 8 Tastatur: Bruges til at indtaste faxnumre, værdier eller tekst. 9 Advarselslampe: Når advarselslampen blinker, angiver den, at der er opstået en fejl, som kræver indgreb fra brugeren. Oversigt 10 Opsætning/?: Viser eller skjuler menuen Opsætning til oprettelse af rapporter, ændring af fax- og andre vedligeholdelsesindstillinger og adgang til menuen Hjælp. Det emne, du vælger i menuen Hjælp, åbnes i et vindue på computerskærmen. 11 Venstre pil: Mindsker værdier på displayet. 12 OK: Vælger en menu eller indstilling på displayet. 13 Højre pil: Øger værdier på displayet. 14 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger. 15 Start kopi, Sort: Starter en sort/hvid kopiering. 16 Start kopi, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. 17 Udskriv fotos: Vælger fotofunktionen. Brug denne knap, hvis du vil udskrive fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed eller gemme fotos på computeren. 18 Start scanning: Starter en scanning og sender jobbet til den destination, der er angivet ved hjælp af knappen Scan til. 19 Fotoindeks: Udskriver et fotoindeks, når der er sat et hukommelseskort i holderen. Et fotoindeks viser miniaturefotos af alle billederne på hukommelseskortet. Du kan vælge fotos på fotoindekset og udskrive disse ved at scanne det. 20 Scan til: Viser menuen Scan til, hvor du kan vælge en scanningsdestination. 21 Menu i området Foto: Viser Fotomenu, hvor du kan vælge indstillinger. 22 Kvalitet: Bruges til at vælge kvaliteten Bedst, Normal eller Hurtig i forbindelse med kopiering. 23 Formindsk/Forstør: Bruges til at ændre størrelsen på en kopi til udskrivning. 24 Menu i området Kopier: Viser Menuen Kopier, hvor du kan vælge indstillinger. 25 Display: Viser menuer og meddelelser. Brugervejledning 5

9 Kapitel 1 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse Oversigt 26 Denne knaps funktion afhænger af, i hvilket land/område HP All-in-One er solgt. Knappen hedder et af følgende: Faxopløsning: Justerer opløsningen for den fax, du sender. Blokering af reklamefax: Viser menuen Opsætning af blokering af reklamefax, hvor du kan håndtere uønskede faxopkald. Du skal abonnere på en opkalds-idtjeneste for at bruge denne funktion. 27 Autosvar: Når knappen er tændt, besvarer HP All-in-One automatisk indkommende telefonopkald. Når den er slukket, besvarer HP All-in-One ikke indkommende faxopkald. Menuoversigt Følgende emner giver et hurtigt overblik over de øverste menuer, der vises på displayet på HP All-in-One. Menuen Opsætning Menuen Hjælp Menuen Fax Menuen Kopier Menuen Scan til Menuen Foto Menuen Indeksprint Menuen Opsætning Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Opsætning på kontrolpanelet. 1. Hjælp 2. Udskriv rapport 3. Opsætning af kortnummer 4. Basisfaxopsætning 5. Avanceret faxopsætning 6. Værktøjer 7. Foretrukne 8. Netværksindstilling 9. Bluetooth Bemærk! Bluetooth optræder kun som menupunkt, når HP bt450, printer og pc-adapter med trådløs Bluetooth -teknologi er tilsluttet. 6 HP Officejet 6300 All-in-One series

10 Menuen Hjælp Menuen Hjælp giver hurtig adgang til hjælp-emner. Du får adgang til denne menu via menuen Opsætning, når du trykker på knappen Opsætning. Der findes følgende indstillinger. Når du har valgt et emne, vises det på computerskærmen. 1. Hvordan gør jeg 2. Fejlmeddelelser 3. Blækpatroner 4. Ilægning af originaler og papir 5. Generel fejlfinding 6. Netværksfejlfinding 7. Brug af faxfunktioner 8. Brug af scanningsfunktioner 9. Få support 0. Produktoversigt Oversigt Menuen Fax Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Menu på kontrolpanelet. Indtast nummer Opløsning Lysere/Mørkere Sådan faxer du Angiv nye indst. Menuen Kopier Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Menu i området Kopier på kontrolpanelet. Antal kopier Kopipapirstørrelse Papirtype Lysere/Mørkere Forbedringer Angiv nye indst. Brugervejledning 7

11 Kapitel 1 Oversigt Menuen Scan til Når du trykker på knappen Scan til, vises en liste over de programmer, der er installeret på computeren, i menuen. Vælg det program, du vil bruge til at åbne og redigere det scannede billede. Mulighederne afhænger af, hvilke programmer der er installeret på computeren. Det kan f.eks. være et eller flere af følgende. Hukommelsesenhed vises kun, hvis der er sat et hukommelseskort i en af holderne, eller der er sluttet en lagerenhed til USB-porten foran. Du kan så scanne en digital kopi til hukommelseskortet eller lagerenheden. HP Photosmart Microsoft PowerPoint Adobe Photoshop HP Photosmart Deling Hukommelsesenhed Menuen Foto Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Menu i området Foto på kontrolpanelet. Fotooverførsel * Markér fotos Antal kopier Layout Papirstørrelse Papirtype Smart Focus Digital Flash Datostempel Angiv nye indst. * Menuen Fotooverførsel vises kun, hvis enheden er tilsluttet et netværk. Menuen Indeksprint Du får følgende muligheder, når du trykker på knappen Fotoindeks i området Foto på kontrolpanelet. Udskriv Indeksprint Scan Indeksprint Brug indeksprintet til følgende: Få vist dine fotos på et hukommelseskort eller en lagerenhed i indeksformat. Udskriv markerede fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed. 8 HP Officejet 6300 All-in-One series

12 Tekst og symboler Du kan bruge kontolpanelets tastatur til at indtaste tekst og symboler, når du opretter kortnumre og definerer brevhoved til faxer. Du kan også indtaste symboler med tastaturet, når du ringer op til et fax- eller telefonnummer. Når HP All-in-One ringer op til nummeret, fortolker den symbolet og reagerer i henhold hertil. Hvis du f.eks. indtaster en bindestreg i faxnummeret, laver HP All-in-One en pause, før der ringes til resten af nummeret. En pause er nyttig, hvis du skal have en ekstern linje, før du kan ringe op til faxnummeret. Indtastning af tekst ved hjælp af tastaturet på kontrolpanelet Tilgængelige symboler til faxnumre Oversigt Indtastning af tekst ved hjælp af tastaturet på kontrolpanelet Du kan indtaste tekst eller symboler ved hjælp af tastaturet på kontrolpanelet. Sådan indtastes tekst 1. Tryk på de numre på tastaturet, der svarer til bogstaverne i et navn. Bogstaverne a, b og c svarer f.eks. til tallet 2, som vist på knappen nedenfor. Tip! Tryk på en knap flere gange for at se de tilgængelige tegn. Afhængigt af indstillingen for sprog og land/område er der muligvis flere tilgængelige tegn udover tegnene på tastaturet. 2. Vent på, at markøren automatisk flytter til højre, når det korrekte bogstav vises, eller tryk på. Tryk på det nummer, der svarer til det næste bogstav i navnet. Tryk på knappen flere gange, indtil det korrekte bogstav vises. Det første bogstav i et ord skrives automatisk med stort. Sådan indtastes et mellemrum, en pause eller et symbol Tryk på Mellemrum for at indsætte et mellemrum. Tryk på Ring igen/pause for at indsætte en pause. Der vises en bindestreg i talrækken. Hvis du vil indsætte et symbol, skal du trykke på knappen Symboler gentagne gange for at rulle gennem listen over Tilgængelige symboler: stjerne (*), bindestreg (-), og-tegn (&), punktum (.), skråstreg (/), parentes ( ), apostrof ('), lighedstegn (=), nummertegn (#), snabel-a understregning (_), plus (+), udråbstegn (!), semikolon (;), spørgsmålstegn (?), komma (,), kolon (:), procent (%) og tilnærmelse (~). Sådan slettes et bogstav, tal eller symbol Tryk på, hvis du laver en fejl, og foretag derefter den korrekte indtastning. Tryk på OK for at gemme det indtastede, når du er færdig med at indtaste tekst. Brugervejledning 9

13 Kapitel 1 Oversigt Tilgængelige symboler til faxnumre Hvis du vil indtaste et symbol, f.eks. *, skal du trykke på Symboler flere gange for at rulle gennem listen med symboler. I følgende tabel findes symboler, som du kan bruge i et fax- eller telefonnummer, oplysningerne i faxtitlen og kortnumre. Tilgængelige symboler Beskrivelse Tilgængeligt ved indtastning af * Viser en stjerne, når en sådan skal bruges ved indtastning af nummer. - Ved automatisk opkald indsætter HP All-in-One en pause i talrækken. ( ) Viser en venstre- eller højreparentes for at adskille numre, f.eks. områdenummer, hvilket gør det lettere at læse nummeret. Disse symboler påvirker ikke opkaldet. Faxtitel, kortnummernavne, kortnumre, fax- eller telefonnumre og overvåget opkald Faxtitel, faxtitelnummer, kortnummernavne, kortnumre og fax- eller telefonnumre Faxtitel, faxtitelnummer, kortnummernavne, kortnumre og fax- eller telefonnumre W R Ved automatisk opkald får W HP Allin-One til at vente på en opkaldstone, før opkaldet fortsættes. Under automatisk opkald fungerer R på samme måde som knappen Flash på telefonen. Kortnumre og fax- eller telefonnumre Kortnumre og fax- eller telefonnumre + Viser et plustegn. Dette tegn påvirker ikke opringningen. Faxtitel, faxtitelnummer, kortnummernavne, kortnumre og fax- eller telefonnumre Brug af programmet Du kan bruge programmet HP Photosmart (Windows) eller HP Photosmart Mac (Mac) til at få adgang til mange af de funktioner, der ikke er tilgængelige fra kontrolpanelet. Programmet installeres på computeren, når du konfigurerer HP All-in-One. Se installationsvejledningen, der fulgte med enheden, for at få yderligere oplysninger. Bemærk! Windows-brugere: Hvis du har valgt minimuminstallationen af programmet HP Photosmart, installeres programmet HP Photosmart Essential i stedet for hele programmet, HP Photosmart Premier. HP Photosmart Essential anbefales til computere med begrænsede hukommelsesressourcer. HP Photosmart Essential omfatter et grundlæggende sæt fotoredigeringsfunktioner i stedet for det standardsæt, der findes i den fulde installation af HP Photosmart Premier. 10 HP Officejet 6300 All-in-One series

14 Enhver henvisning til programmet i denne vejledning og i online Hjælp henviser til begge versioner af HP Photosmart, medmindre andet er angivet. Adgangen til programmet afhænger af operativsystemet (OS). Hvis du f.eks. har en Windows-computer, er indgangspunktet for programmet HP Photosmart HP Solution Center. Hvis du har en Mac, er vinduet HP Photosmart Mac indgangspunkt for programmet HP Photosmart Studio. Med startpunktet startes software og tjenester. Oversigt Sådan åbnes programmet HP Photosmart på en Windows-pc 1. Gør ét af følgende: Dobbeltklik på ikonet HP Solution Center på skrivebordet i Windows. Klik på ikonet HP Digital Imaging Monitor i systembakken yderst til højre på proceslinjen i Windows. Klik på Start på proceslinjen, peg på Programmer eller Alle programmer, vælg HP, og klik derefter på HP Solution Center. 2. Vælg fanen HP All-in-One, hvis der er installeret mere end én HP-enhed. Bemærk! På en Windows-pc varierer de tilgængelige funktioner i HP Solution Center, afhængigt af den installerede enhed. HP Solution Center er indstillet til at vise de ikoner, der er knyttet til den valgte enhed. Hvis den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises ikonet for den pågældende funktion ikke i HP Solution Center. Tip! Hvis HP Solution Center på din computer ikke indeholder nogen ikoner, kan der være sket en fejl under installationen af softwaren. Du kan afhjælpe dette ved at fjerne programmet HP Photosmart i Kontrolpanel i Windows og derefter installere det igen. Der er flere oplysninger i den online Hjælp, der fulgte med HP All-in-One. Sådan får du adgang til HP Photosmart Mac på en Mac 1. Klik på ikonet HP Photosmart Studio i Dock'en. Vinduet HP Photosmart Studio, hvor du kan administrere, redigere og dele fotos, åbnes. Bemærk! På en Mac varierer de tilgængelige funktioner i programmet HP Photosmart Mac afhængigt af den valgte enhed. 2. Klik på Devices (Enheder) på HP Photosmart Studio proceslinjen. Vinduet HP Device Manager åbnes. 3. Klik på ikonet for HP All-in-One i området Select Device (Vælg enhed). Her kan du scanne, fotokopiere og foretage vedligeholdelsesopgaver, f.eks. kontrollere blækniveauet i blækpatronerne. Brugervejledning 11

15 Kapitel 1 Oversigt 12 HP Officejet 6300 All-in-One series

16 2 Her finder du yderligere oplysninger Du kan få adgang til forskellige ressourcer (både trykt og online) med oplysninger om opsætning og brug af HP All-in-One. Kilder med oplysninger Installationsvejledning Installationsvejledningen indeholder oplysninger om installation af HP All-in-One og softwaren. Følg procedurerne i installationsvejledningen i rækkefølge. Bemærk! Du skal muligvis foretage yderligere installation eller vælge andre indstillinger, som beskrives i brugervejledningen, for at udnytte alle funktionerne på HP All-in-One. Der er flere oplysninger under Afslutning af installationen af HP All-in-One. Se Fejlfinding i sidste afsnit af installationsvejledningen eller Oplysninger om fejlfinding i denne brugervejledning, hvis du får problemer under installationen. Her finder du yderligere oplysninger HP Photosmart 2600 series printer User Guide Brugervejledning Denne brugervejledning indeholder oplysninger om at bruge HP Allin-One, herunder tip til fejlfinding og trinvise vejledninger. Den indeholder yderligere opsætningsvejledninger som et supplement til vejledningen i installationsvejledningen. HP Photosmart-præsentation (Windows) Med HP Photosmart-præsentationen kan du på en sjov og interaktiv måde få et hurtigt overblik over den software, der følger med HP Allin-One. Den indeholder oplysninger om, hvordan du bruger det program, du installerede sammen med HP All-in-One, til at redigere, arrangere og udskrive dine fotos. Hjælp på skærmen Online Hjælpen indeholder detaljerede oplysninger om de funktioner på HP All-in-One, der ikke er beskrevet i denne brugervejledning, herunder funktioner, der kun er tilgængelige via det program, du installerede sammen med HP All-in-One. Hjælp til HP Photosmart-software (Windows) Emnet Få mest muligt af hjælpen indeholder oplysninger om brug af online Hjælpen i forbindelse med brug af programmet HP Photosmart eller HP All-in-One. Emnet indeholder Brugervejledning 13

17 Kapitel 2 (fortsat) endvidere oplysninger om, hvordan du kan få vist animerede videoer for de mest almindelige opgaver, der kan udføres via programmet og enheden. I emnet Få trinvise instruktioner får du oplysninger om brugen af HP Photosmart sammen med HP All-in-One. I emnet Find ud af, hvad du kan gøre får du yderligere oplysninger om de praktiske og kreative ting, du kan gøre med HP Photosmart og HP All-in-One. Se emnet Fejlfinding og support, hvis du har brug for yderligere assistance eller vil se, om der er kommet opdateringer til HP-softwaren. Her finder du yderligere oplysninger HP Photosmart Mac Hjælp (Mac) Emnet Hvordan gør jeg? giver adgang til animerede videoer, der viser, hvordan du udfører de mest almindelige opgaver. Emnet Kom godt i gang indeholder oplysninger om at importere, ændre og dele billeder. Emnet Brug af Hjælp indeholder oplysninger om at finde oplysninger via online Hjælp. Der er flere oplysninger under Brug af hjælpeskærmbilleder. Hjælp på skærmen via enheden På enheden kan du få vist Hjælp på skærmen med yderligere oplysninger om visse emner. Sådan får du adgang til Hjælp på skærmen via kontrolpanelet 1. Tryk på knappen Opsætning. 2. Tryk på, indtil det ønskede emne i Hjælp vises, og tryk derefter på OK. Emnet i Hjælp vises på computerens skærm. Vigtigt Filen Vigtigt indeholder de seneste oplysninger, som muligvis ikke findes i andre publikationer. Installer softwaren for at få adgang til filen Vigtigt. Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support fra HP's websted. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, forbrugsvarer og oplysninger om bestilling. Brug af hjælpeskærmbilleder Denne brugervejledning indeholder kun eksempler på de funktioner, du har til rådighed, så du kan komme i gang med HP All-in-One. Gennemgå den online Hjælp, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om alle de funktioner, HP All-in-One understøtter. 14 HP Officejet 6300 All-in-One series

18 Bemærk! Online Hjælp indeholder også emner til fejlfinding, som kan hjælpe dig med at løse de problemer, der kan opstå i forbindelse med HP All-in-One. Måden, du får adgang til hjælpeskærmbillederne på, varierer en smule, afhængigt af, om du får vist Hjælp på en Windows-pc eller en Mac. Vejledning i at bruge de to typer Hjælp findes i de følgende afsnit. Brug af Hjælp på en Windows-pc I dette afsnit beskrives, hvordan du får adgang til hjælpeskærmbillederne på en Windows-pc. Du får oplysninger om, hvordan du navigerer, søger og indekserer funktionerne i Hjælp, så du kan finde de ønskede oplysninger. Sådan får du adgang til Hjælp til HP Photosmart-software på en Windows-pc 1. Klik på fanen for HP All-in-One i HP Solution Center. 2. Klik på Onlinevejledning eller Fejlfinding i området Support af enheden. Der vises en pop-up-menu, hvis du klikker på Onscreen Guide. Du kan vælge at åbne velkomstsiden for hele Hjælp-systemet eller gå direkte til Hjælp til HP All-in-One. Hvis du klikker på Fejlfinding, åbnes siden Fejlfinding og support. I diagrammet nedenfor vises, hvordan du finder rundt i Hjælp. Her finder du yderligere oplysninger 1 Fanerne Indhold, Indeks og Søg 2 Visningsområde 3 Værktøjslinjen Hjælp Fanerne Indhold, Indeks og Søg Du kan finde alle emnerne i Hjælp til HP Photosmart-software under fanerne Indhold, Indeks og Søg. Indhold Brugervejledning 15

19 Kapitel 2 Her finder du yderligere oplysninger Fanen Indhold indeholder en liste med emnerne i Hjælp, som svarer til indholdsfortegnelsen i en bog. Her kan du finde alle de oplysninger, der findes om en funktion, f.eks. udskrivning af fotos. Oplysninger om opgaver og funktioner, der er tilgængelige via kontrolpanelet på HP All-in-One, finder du ved at åbne bogen 6300 series Hjælp i bunden af listen. Fejlfindingsoplysningerne til HP All-in-One finder du ved at åbne bogen Fejlfinding og support og derefter åbne bogen Fejlfinding til 6300 series. De andre bøger, der er angivet under fanen Indhold, indeholder oplysninger om brug af programmet HP Photosmart til udførelse af opgaver på HP All-in- One. Afsnit, der indeholder underemner, er markeret med et bogikon på listen. Klik på symbolet + ved siden af bogikonet for at få vist en oversigt over underemnerne i en bog. (Symbolet + skifter til et -, når afsnittet er åbent). Klik på navnet på bogen eller emnet under fanen Indhold for at få vist oplysninger om et emne. Det valgte emne vises i visningsområdet i højre side. Indeks Fanen Indeks indeholder en alfabetisk oversigt over poster i indekset, der er relevante for emnerne i Hjælp til HP Photosmart-software. Du kan bruge rullepanelet i højre side af listen til at rulle igennem emnerne, eller du kan begynde at skrive nøgleord i tekstboksen over listen. Mens du skriver, flyttes der automatisk til de poster i indekset, der begynder med de bogstaver, du skriver. Når der vises en indekspost i forbindelse med de oplysninger, du søger, kan du dobbeltklikke på den. Hvis der kun er tilknyttet ét emne i Hjælp til den pågældende indekspost, vises dette emne i visningsområdet til højre. Dialogboksen Fundne emner vises, hvis der findes mange emner. Dobbeltklik på et emne i dialogboksen for at få det vist i visningsområdet. Søg Med fanen Søg kan du søge efter bestemte ord, f.eks. "udskrive uden ramme" i hele Hjælp. Tip! Hvis nogle af de ord, du skriver, er almindelige, f.eks. "udskrive" i eksemplet "udskrive uden ramme", kan du sætte anførselstegn omkring den ordkombination, du søger efter. Derved begrænser du søgningen, så resultaterne bliver mere relevante for de ønskede oplysninger. I stedet for at vise alle emner, der indeholder ordene "uden", "ramme" eller "udskrive", vises kun emner, der indeholder sætningen "udskrive uden ramme". 16 HP Officejet 6300 All-in-One series

20 Klik på listen med emner for at få vist alle emner i Hjælp, der indeholder de ord eller sætninger, du indtastede. Resultaterne vises i en tabel med tre kolonner. Hver række indeholder emnets titel, den placering i Hjælp, hvor emnet findes, samt den rang, emnet har fået tildelt på basis af dets relevans i forhold til søgekriteriet. Som standard sorteres resultaterne efter rang, så emner, hvor søgekriteriet forekommer hyppigst, placeres øverst på listen. Du kan også sortere resultaterne efter emnets titel eller placering ved at klikke på tabeloverskriften for den pågældende kolonne. Dobbeltklik på den ønskede række i resultattabellen for at få vist indholdet af det pågældende emne. Det valgte emne vises i visningsområdet i højre side. Visningsområde I visningsområdet i højre side af vinduet Hjælp vises de emner i Hjælp, du kan vælge med en af fanerne til venstre. Emnerne i Hjælp indeholder beskrivende tekst, trinvise vejledninger og eventuelt illustrationer. Emnerne indeholder ofte hyperlinks til andre emner i Hjælp, hvor du finder yderligere oplysninger. Nogle gange åbner et hyperlink automatisk det nye emne i visningsområdet. Andre gange er der mere end ét relevant emne. I det tilfælde vises dialogboksen Fundne emner. Dobbeltklik på et emne i dialogboksen for at få det vist i visningsområdet. Visse emner indeholder detaljerede vejledninger eller yderligere oplysninger, som ikke vises umiddelbart på siden. Kig efter ordene Vis alle eller Skjul alle øverst til højre på siden. Hvis de vises, betyder det, at der er yderligere oplysninger skjult på siden. De skjulte oplysninger er angivet med mørkeblå tekst med en pil. Du kan få de skjulte oplysninger vist ved at klikke på den mørkeblå tekst. Visse emner indeholder animerede videoer, der viser, hvordan en bestemt funktion kan bruges. Disse animationer vises med videokameraikonet, efterfulgt af ordene "Vis hvordan". Animationen vises i et nyt vindue, når du klikker på linkteksten "Vis hvordan". Her finder du yderligere oplysninger Værktøjslinjen Hjælp Værktøjslinjen Hjælp, som vises nedenfor, indeholder knapper, som du kan bruge til at flytte rundt i emnerne i Hjælp. Du kan gå tilbage og frem i de emner, du allerede har fået vist, eller du kan klikke på knappen Hjem for at komme tilbage til hovedsiden i Hjælp til HP Photosmart-software. Brugervejledning 17

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Bluetooth til Microsoft Windows Hjælp

Bluetooth til Microsoft Windows Hjælp 第 1 頁, 共 31 頁 Bluetooth til Microsoft Windows Hjælp Introduktion Grundbetjening Sådan virker Bluetooth-teknologien i computeren Sådan bruger du Bluetooth Fejlfinding SOFTWARE UNDER LICENS 2005 Broadcom

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Indhold 1 HP Photosmart Plus B209 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Trådløse og kabelforbundne netværk

Trådløse og kabelforbundne netværk Trådløse og kabelforbundne netværk HP all-in-one Netværksvejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

HP PSC 1400 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1400 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1400 All-in-One series Brugervejlednin Juridiske oplysninger Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere