Åbent hav åben handel Opblomstringen af handelen på Middelhavet under fatimiderne i Egypten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent hav åben handel Opblomstringen af handelen på Middelhavet under fatimiderne i Egypten 969-1171"

Transkript

1 Jens Christian Jensen Side 1 Åbent hav åben handel Opblomstringen af handelen på Middelhavet under fatimiderne i Egypten Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering 1 Afgrænsning 2 Kilder og litteratur 2 Den historiske baggrund 3 Fatimidernes organisatoriske råderum 5 Befolkningsgrupper 6 Handel og kontakter 8 Åbent hav - åben handel 9 Handelsaftaler - commenda 10 Konklusion 12 Bibliografi 13 Indledning og problemformulering I en tid, hvor religiøse konflikter er en stor del af dagligdagen, har jeg fundet det spændene at gå i dybden med et område, hvor flere trosretninger har være samlet, uden at det tilsyneladende har givet anledning til de store sammenstød, og hvor et samspil faktisk har muliggjort en positiv udvikling. Mellemøstens historie har altid fascineret mig, og mit fokus er derfor naturligt rettet mod denne del af verden nærmere betegnet Middelhavsområdet. Flere steder er jeg stødt på en særlig periode omkring 1000 e.kr., hvor Egypten oplevede en opblomstring i forbindelse med at shia-mulimske fatimider ankom fra Tunesien og satte sig på magten i Cairo. Der opstod efter sigende en livlig handel, hvor købmænd fra nær og fjern købte og solgte varer, som blev transporteret bl.a. fra Det Røde Hav til Middelhavet via Egypten og Nilen.

2 Jens Christian Jensen Side 2 Hvad var de forskellige forudsætninger (f.eks. religiøse, geografiske, sociale og økonomiske) for opblomstring af handelen i Middelhavsområdet på denne tid? Hvilke befolkningsgrupper og etniciteter forestod handelen og hvem profiterede heraf? Hvordan forklarer de enkelte forfattere den opblomstring, der fandt sted, og hvorfor var den konstruktion, som handelsaftalerne havde, så god? Afgrænsning Jeg har afgrænset opgaven tidsmæssigt, så jeg ser på tiden op til samt selve perioden, hvor fatimiderne var ved magten i Egypten ( ). Jeg har valgt at fokusere på Egypten frem for Sydeuropa, fordi det var i forbindelse med fatimidernes tilsynekomst i Egypten, at handelen blomstrede, og det tiltrak så f.eks. europæiske købmænd. Af andre interessante emner, jeg er stødt på i forbindelse med min opgaveskrivning men valgt ikke at gå dybere ned i har bl.a. været militæret, finansvæsenet (herunder mønter) og dagliglivet. Jeg har valgt at koncentrere mig om det organisatoriske og handelen. Kilder og litteratur Som med så meget andet Middelalderforskning, er der stor mangel på primære kilder. Meget af det islamiske baserer sig indtil ca på mundtligt overleverede skikke og sædvaner, som er blevet nedskrevet omkring dette tidspunkt. I 1890 fandt man ved restaurering af en synagoge i al-fust āt det gamle Cairo omkring hebraiske dokumenter primært fra perioden 1000 til En stor del af disse dokumenter er formelle og uformelle breve mellem jødiske købmænd. Alene en enkelt købmand, Nahray ben Nissīm, har skrevet eller modtaget over 400 dokumenter i sin 50-årige karriere. (Udovitch 1988). Ovennævnte dokumenter har været essentielle i forskningen af livet omkring Middelhavet i Middelalderen og har været udgangspunkt og reference-ramme for mange historikere. De bliver kaldt Geniza-dokumenterne, fordi gemmested/begravelsessted på hebraisk hedder genīza. Det største engelsksprogede værk om dokumenterne er S. D. Goiteins 6 bindsværk, som hedder A Mediterranean Society. Forfatteren analyserer dokumenterne og binder dem sammen på tværs i temaer som f.eks. family, daily life og the community. Det bind, jeg har anvendt mest, er det første i serien med titlen economic foundations (fra 1967), hvilket også er den bog, de forskere og historikere, jeg har læst, så godt som alle har refereret til. Et problem med Geniza-dokumenterne er dog, at det næsten er umuligt at skabe en kronologisk økonomisk historie, og de økonomiske forandringer kan kun sjældent bestemmes ud fra Geniza-teksterne alene. Derudover repræsenterer dokumenterne kun et enkelt lille jødisk samfund rent handelsmæssigt inden for den islamiske verden, men også inden for den jødiske, som bl.a. S. D. Goitein også bemærker ved sin gennemgang af kilderne. Der er ikke udgivet en decideret oversat kildesamling over Geniza-dokumenterne, men de

3 Jens Christian Jensen Side 3 forfattere, der har anvendt dokumenterne har fået dem oversat til det sprog, de nu har skrevet i (bl.a. engelsk og fransk). Tilgangen til disse dokumenter og ønsket om at kunne udvælge nogle selv, har været besværliggjort af dette, og jeg har været nødt til at kigge på nogle dokumenter, som andre har udvalgt på grundlag af det, de nu har beskæftiget sig med. I forbindelse med handelsfolkenes indbyrdes kommunikation har jeg benyttet brevvekslinger mellem 2 jødiske købmænd i henholdsvis al-fust āt og Alexandria, som er analyseret i en artikel om kommunikationen mellem de to byer (Udovitch 1977). Fra en anden bog (Lopez 1990) har jeg eksempler på de tidligste handelskontrakter lavet af europæiske købmænd, der købte varer fra Egypten. Endelig har jeg fra bogen Letters of Medieval Jewish Traders af S. D. Goitein (Goitein 1973) ligeledes fundet breve mellem købmænd. Goitein har i forbindelse med udgivelsen af hans store værk A Mediterranean Society udgivet en kommenteret kildesamling med 80 breve fra jødiske købmænd. Dokumenterne, der har været bragt i ovennævnte litteratur er så blevet analyseret af forfatterne, og de har med deres bredere faglige samt sproglige kendskab til området kunnet komme med supplerende kommentarer og kildehenvisninger, som har været værdifulde i min research. Jeg vil ligeledes nævne, at på Internettet er Princeton University ved at lave en fuld database over alle Geniza-dokumenterne med den originale hebraiske tekst samt oversættelse til engelsk, men basen er endnu ikke så udbygget, at jeg har kunnet finde de dokumenter, jeg har været interesseret i i oversættelse (internet-link under bibliografi). Yaacov Lev's bog State and Society in Fatimid Egypt (Lev 1991) er den bog, der sammen med Goiteins A Mediterranean Society (Goitein 1967) og oversigtsværkerne har givet den bedste indføring i fatimidernes regeringsperiode i Egypten. Om handelsaftalerne commenda'erne har jeg benyttet mig meget af Udovitch's bog Partnership and Profit in Medieval Islam (Udovitch 1973), fordi den analyserer og kommenterer aftalerne, og jeg har også anvendt nogle italienske forfattere bl.a. Armand O. Citarella's artikler (Citarella 1967 og Citarella 1968), som flere af de andre forfattere har henvist til samt Alberto Gaiani's artikel The Juridival Nature of the Moslem Qirād (Gaiani 1953). De giver sammen med John H. Pryors artikel The Origin of the Commenda Contract (Pryor 1977) og Udovitch's artikel At the Origins of the Western Commenda: Islam, Israel, Byzantium? (Udovitch 1962) en fantastisk beskrivelse af de middelalderlige handelsaftaler og deres oprindelse samt forfatternes holdninger hertil. Den historiske baggrund Middelhavsregionen var under forandring. Efter Romerrigets fald vendte europæerne blikket mod nord. Den europæiske middelalder havde sit centrum i Frankrig og Tyskland, mens Det Byzantinske Rige fastholdt sin hovedstad Konstantinopel. Riget var trængt, bl.a. på grund af indre spændinger, og ydre faktorer, så som problemer med russerne der kom ned via floderne fra nord (Lewis 1951, s ) samt med araberne, med

4 Jens Christian Jensen Side 4 hvem der var kampe om områderne i Palæstina, Syrien og Vesttyrkiet tillige med de strategisk vigtige øer i Middelhavet, bl.a. Kreta og Cypern. Det tredje store rige, det islamiske, bredte sig fra 632 e.kr. fra Mekka og Medina på Den Arabiske Halvø mod nordøst og vest hen over Nordafrika og helt til Spanien. Flertallet af islams tilhængere var og er stadig sunni-muslimer; de bekender sig til profeten Muhammeds sædvaner, sunna, som lægges til grund for den måde, hvorpå man efterlever islam, og kutymen har været, at de selv har valgt deres ledere. Magten har ligget hos forskellige dynastier fra starten af islams udbredelse, bl.a. i Medina, Damaskus og Baghdad. (Bæk Simonsen 1995, s. 164f). En gren af islam skilte sig tidligt ud pga. et særligt syn på, hvem der var det islamiske samfunds legitime leder. Tilhængerne mente, at den retmæssige efterfølger til profeten Muhammed var sønnerne, født af Muhammeds datter Fatima og dennes mand Ali. De blev kaldt shia-muslimer efter betegnelsen shī at Alī, (Alis parti), og deres ledere blev kaldt imamer. Forskellige grupper inden for denne gren har gennem tiden haft divergerende opfattelser af, hvem der skulle betragtes som den sande leder. (Bæk Simonsen 1995, s. 159 og Sanders 1998, s. 151). En af disse grupper var fatimiderne, der blev dannet i Nordafrika 909 som modkalifat 1 til det abbasidiske kalifat i Baghdad. I løbet af det næste halvt hundrede år forsøgte de at rykke østover og den fjerde imam-kalif al-mu izz besejrede Egypten, og hans general Jawhar indtog og grundlagde i 969 hovedstaden al-qāhira (den sejrende) det nuværende Cairo kun få kilometer nordøst for den originale arabiske Nil-hovedstad al-fust āt (Sanders 1998, s. 151). Yaacov Lev beskriver i sin bog State and Society in Fatimid Egypt fra 1991 forløbet omkring fatimidernes erobring af Egypten, hvor han bl.a. inddrager samtidige dokumenter. Et af dokumenterne er krav og ønsker fra de daværende egyptere til fatimidernes herskere i forbindelse med en overtagelse af landet, og et andet dokument er en sikkerhedserklæring (General letter of safety), som fatimiderne udstedte til egypterne. 2 (Lev 1991 s ). Det tidligere regime i Egypten (Ikhshidid), som var underlagt Abbasiderne, var langsomt ved at gå i opløsning, og den daværende leder Kāfūr's politik blev karakteriseret som kortsynet, og det var med til at bane vejen for en afslutning af regimet. Fatimidernes tunesiske udsendinge organiserede sig i al-fust āt ; de ønskede ikke at styrte Kāfūr men snarere at forberede en magtovertagelse efter hans død. Ved hans død i april 968 foregik der forhandlinger mellem militær, notabiliteter og de udefra kommende fatimider om en deling af magten 3. Aftalen holdt ikke længe på grund af rivalisering mellem de familier, der tidligere havde haft magten; der udbrød krig, hvor den ene af famili- 1 kalif (af arab. khalīffa, efterfølger, stedfortræder). Arabisk titel, der bruges som betegnelse for lederen af det islamiske samfund, umma. Abbaside-slægten sikrede sig magten over kalifatet i 750. (DSDE 1998, bind 10, s. 261). 2 Denne aftale findes som dokument oversat fra arabisk til fransk af Th. Bianquis i hans bog L'acte de succession de Kāfūr d'apres Maqrīzī, Annales Islamologiques, XXII (1974), s Dette dokument findes også oversat til fransk se note 2.

5 Jens Christian Jensen Side 5 erne flygtede. Den siddende vesir 4 al-furāt magtede ikke at stabilisere centraladministrationen og fængslede på grund af personligt fjendskab flere top-administratorer, hvorefter hele statsapparatet blev sat i stå. Lederne af den flygtede familie Ubayd Allāh vendte tilbage i håb om at kunne kontrollere situationen samt fængsle al-furāt. Dette mislykkedes og notabiliteterne søgte derfor efter nye ledere til landet. Fatimiderne, som opholdt sig i Tunesien var orienteret om disse hændelser og general Jawhar var med sin hær taget mod Egypten. Der blev indledt forhandlinger med notabiliteterne i al-fust āt, men Jawhar kunne ikke imødekomme kravene. Han fremsatte en sikkerhedserklæring, som egypterne ikke kunne acceptere og iværksatte derpå en forholdsvis ublodig overtagelse af magten i landet. (Lev 1991, s ). Fatimidernes organisatoriske råderum Selve overtagelsen af landet tog 4 år, hvor militær magt og potentiel trussel af dens brug spillede en vigtig rolle i konsolideringen af styret. Lev vurderer, at dette ikke var forklaringen på, at de fastholdt magten i de 4 år, men at det nærmere var det positive samarbejde, de nye magthavere fik med de tidligere. Generalen Jawhar og senere kaliffen al- Mu izz tillægges ifgl. Lev at have udviklet et fortræffeligt samarbejde med den tidligere vesir al-furāt, sharīf'en 5 Abū Muslim samt dommeren Abū Tāhir. Disse fungerede som bindeled mellem den nye regering og de bredere sociale grupper, administratorer, familieoverhoveder og sunni-muslimernes kvarterer i al-fust āt. Jawhar og al-mu izz etablerede i følge Lev hjertelige forhold til de forskellige ædle slægter, ashrāf (se note 5), både inden for fatimide-riget og udenfor i håb om anerkendelse. (Lev 1991, s. 19). Som i andre samtidige islamiske dynastier, skabte fatimiderne et anseligt bureaukrati for at kunne organisere og styre administrationen i riget. Bureaukratiet var baseret på en tidligere opbygget decentral administration, som dog blev reorganiseret, da al-mu izz ved sin ankomst indsatte den konverterede jøde Ya qūb ibn Killis, en irakisk købmand, der var kommet til Egypten, som vesir. Killis igangsatte en mere effektiv statsforvaltning, som varede i hele fatimide-dynastiets regeringsperiode. (Oliver 1977, s. 12). Han bliver af Lev beskrevet som "...the sole person responsible for state affairs, and his authority extended over the whole Fatimid territories." (Lev 1991, s. 70). Stat og handel hang sammen og den finansielle statsadministration var langt hen ad vejen organiseret på samme måde som de forretningsmæssige netværk og bestod ofte af de samme personer. Det var ikke almindelige statsansatte men købmændenes egne repræsentanter, wakīl al-tujjār, som fungerede som skatteopkrævere. De havde et indgående kendskab til miljøet, og dette var vigtigt, som forudsætning for at kontrollen og skatteopkrævningen ikke skulle blive for bureaukratisk. Staten stolede så at sige på det eksisterende netværk og især på de udpegede repræsentanter, som var forankret i det daglige økonomiske og sociale liv. (Sanders 1998, s ). 4 vesir (af arab. wazīr, egentlig bebyrdet eller befuldmægtiget), arabisk betegnelse for en minister (Den Store Danske Encyklopædi 2001, bind 20, s. 117). 5 sharīf (arabisk, flertal: ashrāf). Egentlig af ædel slægt nedstammer fra Muhammed. Brugt som titel på en prominent families overhoved. (Encyclopædia Britannica Online).

6 Jens Christian Jensen Side 6 Goitein skriver i A Mediterranean Society, at der ved gennemgang af Geniza-dokumenterne på trods af et nærvær fra regeringens side, ikke er indikationer på, at folk har modtaget direktiver eller hjælp fra regeringen ud over beskyttelse og forsvar over for fjender og pirater eller at der er fundet klager over alt for høje skatter eller direkte fejl. (Goitein 1967, s. 267). I følge Goitein støder man få steder på eksempler, hvor købmænd har fået hjælp fra regeringens side. En prominent indisk handlende anbefaler sin repræsentant i den Østegyptiske havneby Aydhāb at købe et bestemt orientalsk produkt og hvis han ikke har penge, kan han låne hos dīvān'en 6. Der er altså her tale om muligheden for at låne hos toldvæsenet, og forfatteren til dokumentet, som på dette tidspunkt boede i al- Fust at tog det for givet, at lån blev givet uden stor ståhej. (Goitein 1967, s. 269). Et andet sted berettes om hjælp fra en emir 7, der skriver til en købmand (Nahray ben Nissīm), at hans guldmønter nu er ankommet og bedes afhentet. (Udovitch 1988, s. 58). Interessen fra magthavernes side i Egypten var således ikke begrænsning eller kontrol, og den generelle mening blandt forskere har været, at staten førte en laissez-faire-politik, hvilket bl.a. Udovitch giver udtryk for, samtidig med at han siger, at handelen blev forsømt men at forsømmelsen faktisk var gunstigt, fordi den på den måde kunne passe sig selv. (Udovitch 1988, s. 55). Han konkluderer i sin artikel Merchants and Amīrs fra 1988, at staten ikke er imod købmændene men med dem "l'etat n'est pas contre moi". (Udovitch 1998, s 72). S. D. Goitein konkluderer til sidst i sit afsnit ligeledes om regeringens kontrol, at det er antageligt at karakterisere Middelhavsområdet i denne periode ( ) som et frihandelsområde (free-trade community), og at regeringen hverken havde ønsket eller midlerne til at pålægge streng kontrol over en spirende økonomi. (Goitein 1967, s. 61 og 272). Som det fremgår af ovenstående, var det ikke blot et spørgsmål om et shiamuslimsk sendebud, der dannede grundlag for en opblomstring i Egypten. Den nye regerings mål og ønsker var ikke at omvende det sunni-muslimske flertal eller for den sags skyld kopterne og jøderne, som jeg i øvrigt til vende tilbage til men derimod på den nemmeste måde at få indhentet så mange penge som muligt for derigennem at kunne leve deres liv i luksus. Statens folk var afhængige af alliancen med middelklassen, som sad på magten lokalt for at opnå dette mål, og de brugte forhandlingens vej mere end den militære magt til at vinde de lokales tillid med. Befolkningsgrupper Da fatimiderne ankom til Egypten, gjorde de i vid udstrækning brug af de eksisterende embedsmænd i administrationen. Både de kristne koptere og jøderne var ansat på høje poster, primært inden for finanssektoren. 6 dīvān (opr. oldiransk, dokumentbevarer), som låneord i arabisk er især betydningen "offentlig kontor, domstol". I muslimske Middelhavslande betegner dīvān toldvæsenet (heraf det franske douane). 7 emir (af arab. amīr, anfører, høvding). Betegnelse for hersker eller hærleder en betegnelse inden for statsadministrationen i dette tilfælde en ledende militærofficer (Udovitch 1988, s. 58).

7 Jens Christian Jensen Side 7 Kopterne holdt til i al-fust āt, hvor de havde deres klostre og kirker. De var kristne efterkommere efter de gamle egyptere og havde tidligere været fjendtligt stillet over for Det Byzantinske Rige; de støttede derfor araberne ved deres magtovertagelse i Egypten i 641 og fik lov til at beholde deres tro mod at betale skat til araberne. (Kamil 1987, s. 40). Araberne havde brug for de lokale beboere for at kunne fastholde magten og ansatte dem i administrationen i al-fust āt. Lev skriver bl.a. at den agrare administration var kompliceret, og kopterne spillede en stor rolle både lokalt og centralt. Den administrative erfaring blev oftest givet videre fra far til søn, hvorfor den enkelte familie kunne fastholde posterne hos regeringen. Den koptiske kirke fastholdt positionen på landet som den religiøse autoritet og som ejere af godserne, hvortil bønderne betalte deres afgifter. (Lev 1991, s samt 190). Jøderne har siden antikken primært været bosat i byerne rundt om i Europa og Det Nære Østen, hvilket bl.a. har skyldtes, at de blev betragtet som etnisk minoritet uden nationalt tilhørsforhold og f.eks. ikke måtte eje jord. Flere jøder var på grund af omvæltninger i Irak og Iran i midten af 800-tallet immigreret til Egypten, hvor nogle af dem etablerede en menighed i al-fust āt. (Stillman in Petry (ed) 1998, s. 199). Som nævnt under afsnittet kilder og litteratur, har de jødiske dokumenter, der blev fundet i Cairo, været uvurderlige som dokumentation for formidling af specielt det jødiske liv omkring Middelhavet i Middelalderen, men problemet har været, at de kun repræsenterer de palæstinensiske ortodokse jøder, som udgjorde al-fust āt -synagogen Ben Ezras menighed. Andre jøder f.eks. de, som tilhørte den babylonske liturgi handlede mere med Spanien, Marocco, Sydfrankrig og Byzans (Abulafia in Postan (ed.) 1987, s. 424). Jødernes andel af handelen var dog så stor, at frankerne og byzantinerne i forbindelse med forsøg på reguleringer af handelen i denne periode refererede til "the Jews and other merchants" som om ikke-jøder (gentiles) var en ubestemmelig minoritet. (Lopez 1971, s. 61). Den jødiske familiemodel kombinerede ægteskab inden for de lokale familiegrupper med en søgen efter prestigefyldte alliancer med fjerne slægtninge. Disse slægtskaber og venskaber udgjorde grundstammen i de forretningsmæssige forhold, der var blandt købmændene og også mellem købmændene og deres underordnede. Der var på den måde et meget stort handelsnet, som de benyttede sig af til forskel fra de ikke-jødiske grupper og som David Abulafia også understreger i sit afsnit om handel i The Cambridge Economic History of Europe. (Abulafia in Postan (ed.) 1987, s ). Goitein giver som forklaring på fatimidernes tolerance over for ikke-muslimer den, at de shiitiske fatimider selv var minoriteter i et overvejende sunni-muslimsk land, og de indtog derfor den tolerante holdning over for de kristne og jøderne samt også over for sunnimuslimerne, og det er Lev enig med ham i. (Goitein 1967, s. 31 og Lev 1991, s. 194). Begge hævder også videre, at der ikke er noget specielt belæg for, at det skulle være noget særligt i fatimidernes religion, man kan tillægge denne tolerance og at kilderne kun skildrer denne tolerance, men giver ikke motiverne bag.

8 Jens Christian Jensen Side 8 Fatimiderne kom som beskrevet ovenfor selv til Egypten som et folk, der var i mindretal. Med deres ønsker om at samarbejde med det eksisterende bureaukrati og de eksisterende befolkningsgrupper, gav det en stærk indikation af, at de ikke for enhver pris ønskede at omvende befolkningen eller omlægge administrationen radikalt med usikkerhed til følge. Derimod gjorde de alt for at bibeholde og udbygge den struktur, samfundet i forvejen havde. De havde fordel af at lade de allerede eksisterende koptiske og jødiske administratorer og kontrollanter fortsætte deres hverv de nød i forvejen anseelse i samfundet. De egyptiske jøder boede det bedst tænkelige sted (i al-fust āt ) og havde alle muligheder for inden for rammerne af fatimidernes kalifat at etablere en blomstrende handel mellem Det Røde Hav og Middelhavet. Fatimiderne var ikke interesseret i at bremse handelen, og ved hjælp af de mange kontakter, jøderne havde til familier og venner rundt om i verden, kunne de udvikle og kontrollere en handel, de selv kunne tjene godt på samtidig med at de betalte skat til staten. Jøderne indrettede sig efter de forhold, de blev budt i de lande, hvor de nu kunne og måtte bo. Da de ikke måtte eje jord, var det derfor logisk, at de engagerede sig i andre erhverv, så som handel og andre finansielle bestillinger. Handel og kontakter Fatimideriget var placeret midt mellem 2 internationale handelsruter og havde adgang til Middelhavet og Det Røde Hav. Mellem de to have kontrollerede befolkningen Nilen, hvor den kunne fragte varerne fra hav til hav og bruge hovedstaden Cairo som handelsstation. Man handlede efterhånden med tungere varer, og det var mere ideelt at bruge vandvejene til transport af uhåndterlige og tunge ting som f.eks. uld, tømmer og vintønder. Importen af varer fra bl.a. Indien skete via Aden på Den Arabiske Halvø og en af to egyptiske havnebyer, Aydhāb og Qusayr, hvorfra varerne så blev transporteret ind til Nilen (henholdsvis Aswan og Qus (Luxor). Herefter gik transporten så op ad Nilen til al- Fust āt. I hovedstaden kom der ligeledes varer fra øst og vest langs Middelhavskysten (både med skibe og via landjorden). (Fossier 1997, s ). Al-Fust āt var det store handelscentrum, hvor langt de fleste købmænd havde fast bopæl. Byen beskrives allerede af den arabiske historiker al-muqaddisi (død ca. 1000) som den største og vigtigste metropol i det muslimske øst (Muslim East), og omkring midten af 1000-tallet beskriver den persiske rejsende Nasir-i-Khusraw byen og taler om butikker alle ejet af regeringen. (Lewis, 1951, s. 206). Han er imponeret over byen og slutter med at sige: "I could neither limit nor estimate its wealth and nowhere have I seen such prosperity as I saw here". (Oliver (ed.), 1977, s. 16). Når varerne ankom, skulle de fortoldes, og det blev gjort på kaliffens handelsområde, Dār al-mānak. (Goitein, IV, 1983, s. 27 og Fossier 1997, s. 175). De varer, der så skulle videre til Middelhavet og Europa blev derpå transporteret enten på heste- og kamelryg eller i lavbundede både op gennem Nilen til udskibningshavnen Alexandria.

9 Jens Christian Jensen Side 9 Alexandria var al-fust āt 's kommercielle forstad. (Udovitch 1977, s. 158). Forbindelsen mellem de to byer var stærk og der foregik dels livlig handel og dels brevkorrespondance mellem købmændene. Varerne kunne være længe undervejs, og bekymrede købmænd skrev til hinanden for at få vished om den og den ladning. Der var flere kurer-firmaer mellem byerne, og det tog normalt 4-6 dage for et brev at nå fra den ene by til den anden. Flere af købmændene brugte venner eller forretningsforbindelser som kurerer og mange rejste selv frem og tilbage. I nogle tilfælde var rejserne så hyppige og handelsinteresserne så aktive, at købmændene havde boliger både i al-fust āt og Alexandria. (Udovitch 1977, s ). Brevene beskriver alt det, der skete på markedspladsen samt generelt i byerne. De viderebragte nyheder om folk og begivenheder og var uvurderlige kilder for købmændene, der skulle træffe beslutninger omkring køb og salg på de rigtige tidspunkter for at tjene så meget som muligt. For købmændene var den ene tjeneste den anden værd og brevene mellem dem vidner om personlige garantier og håndfæstninger de omtaler økonomiske samt personlige og intime familiemæssige forhold. Brevene var bindeled mellem forretningsforbindelser og familier, og på den måde fik man dels handelsmæssige bulletiner og dels beretninger om venner og familier i det fjerne. (Udovitch 177, s. 162). Et eksempel på et sådant brev er et af mange til/fra Nahray ben Nissīm (omtalt under afsnittet kilder og litteratur). Brevet er fra Yeshū a ben Ismā īl i Alexandria til Nissīm og dateret mellem 1070 og Han skriver bl.a....i have examined the account made at the exchange of saffayn 8, i.e., the account which I told you that Ibn Sha yā had added up to 150 dinars. However, I found that it came only to 145 dinars of which 50 are Murābit ī dinars. Three dinars are owed to me. If you have the opportunity, please kindly inform Ja far of this. I send you my best regards and greetings to your son Nissīm. I read Rabbi Joseph's letter mentioning that his son was blessed with a male child. May God, the exalted, give him long life. May the well-being of my master increase forever, Amen... 9 Fatimiderne drog som beskrevet fordel af, at deres land lå mellem to have. De kontrollerede varerne fra de fik dem i land ved Det Røde Hav og op gennem Nilen til hovedstaden al-fust āt og ved videreeksport til Alexandria ved Middelhavet. Al-Fust āt var knudepunktet for handel med kaliffens handelsområde, hvor varerne blev fortoldet, og der var en livlig udveksling af korrespondance mellem de to byer, som tydeligt illustrerer den opblomstring, der fandt sted samt den liberale handelspolitik, styret førte. Åbent hav åben handel Handelen på Middelhavet i Middelalderen nød en form for fri bevægelighed. Politiske grænser og fjendskab mellem regeringer forstyrrede sjældent handelen omkring Middelhavet. Interessen fra landene lå mere i at få førsteret til bestemte varer samt at indkræve told og skatter for handelen. 8 et af de vigtige forretningssteder i basaren i Cairo. 9 Udovitch 1977, s Originaldokumentet findes i University Libery, Cambridge Taylor-Schechter Collection, TS 10J 9 folio 21.

10 Jens Christian Jensen Side 10 Fatimiderne begyndte at få handelskontakt med Amalfi i Syditalien. Amalfi havde siden 800-tallets begyndelse været en fri republik og var det eneste sted, der var venligt stemt over for araberne. Amalfis nabo, Napoli, deltog i 915 i de militære operationer for at få fjernet araberne fra Farigliano-flodens munding og araberne angreb stedet igen i 928. I begge tilfælde forholdt Amalfi sig på god fod med araberne og blev ikke angrebet. (Citarella 1968, s. 536, n. 18). Flere steder i teksterne er nævnt et overfald på amalfiske købmænd i Cairo. (Goitein 1967, I, s. 59, Lopez 1971, s. 64, Citarella 1967, s 303 samt Lev 1991 s. 159.). I 996 blev 107 købmænd mejet ned mistænkt for at have sat ild til fatimidernes skibe. Dette skete forud for et planlagt militært angreb mod byzantinerne i det nordlige Syrien. Det er et enkeltstående tilfælde af chikane mod handelen men er med til at vise, at der var mange udenlandske købmænd også fra Amalfi i Cairo allerede på dette tidspunkt. Jern og tømmer var vigtige importprodukter for muslimerne de brugte det bl.a. til skibsbygning, men det var ulovligt for andre at eksportere til dem. Den byzantinske kejser John Zimisces havde i 971 udstedt et dekret, hvori han forbød Venetianerne at fragte jern, våben og tømmer til muslimerne. Samme sted nævnes, at pave Leo V havde udstedt et lignende dekret på et tidligere tidspunkt. Der nævnes dog ikke noget om, at myndighederne i Amalfi udstedte samme forbud. (Citarella 1968, s 538 n. 24 og Lewis 1951, s ). Byzantinerne frygtede, at tømmeret og jernet blev brugt til at opbygge en handels- og militærflåde, som kunne true dem i kampen om Middelhavet. I flere jødiske breve, der er fundet blandt Geniza-dokumenterne, er de gængse benævnelser for jern ændret fra arabisk til hebræisk, hvilket kunne indikere, at handelen med det, skulle skjules. (Goitein 1967, s 60 og Udovitch 1977, s ). Amalfi benyttede sig således af, at Venezianerne ikke måtte handle med araberne, og byen udviklede sig fra at spille en underordnet og lokal rolle til at være et vigtigt oversøisk handelscentrum med et stort netværk indenlands. Amalfiernes loyalitet over for Byzans var ikke nær så stor som Venedigs loyalitet og det gavnede købmændene i Amalfi, som så kunne handle friere med araberne og opnå de fordele, der var i forbindelse med netop den opblomstrende handel. Fatimiderne var afhængige af såvel eksport som af import. For at kunne forsvare sig måtte de have tømmer og jern til henholdsvis skibs- og våbenproduktion. Selv om Byzans forsøgte at modsætte sig denne import lykkedes det fatimiderne ved hjælpe af de jødiske købmænd at få kontakt med Amalfi i Syditalien, der gerne ville sælge tømmer og jern til fatimiderne. Til gengæld for denne risikable handel, havde fatimiderne mange varer at tilbyde italienerne, som de havde hentet fra Det Fjerne Østen Handelsaftaler commenda Organiseringen af handelen i Middelalderen skete som regel ved indgåelse af aftaler mellem to parter, og der anvendtes italienske ord for disse, commenda. Der var den rejsende, tractator eller procertans, og investoren, der blev tilbage, stans eller commendator. Handelen blev i langt de fleste tilfælde finansieret af investoren, som så også stod med den risiko, der var ved at investere i en handel. Den rejsende påtog sig rejserisikoen og de

11 Jens Christian Jensen Side 11 ulemper, der fulgte med dette arbejde. Gik handelen ikke igennem eller skete der noget undervejs, som betød, at varerne ikke nåede frem, ville den rejsende ikke skulle stå til ansvar økonomisk over for investoren pengene var så bare tabt. Overskuddet af handelen blev fordelt med ¼ til den rejsende og ¾ til investoren. En variant af disse aftaler var societas maris, hvor den rejsende supplerede med 1/3 af den kapital, der skulle rejses men de 2 parter delte så også overskuddet ligeligt mellem sig. (Denne beskrivelse er alle forfattere enige om, Lopez 1955, s. 174, Udovitch 1962, s. 198, Udovitch 1970, s 170ff og Abulafia 1987, s. 429). Handelsaftalerne var kombinationen af unge driftige rejsende og ældre købmænd, der engang selv havde rejst, men nu havde trukket sig tilbage. De ældre havde stadig interessen for handel og skabelse af overskud men ikke kræfterne til at rejse selv. (Postan (ed.) 1963, s ). Aftalerne blev som regel kun lavet for et enkelt arrangement ad gangen, og det gav gode muligheder for at etablere sig som købmand, selv om man som udgangspunkt kun disponerede over en lille kapital. Systemet fungerede så godt, at det derfor kun var en sjældenhed, at enkeltpersoner påtog sig hele arrangementet med en handel og det selvom vedkommende havde hele kapitalen selv. (Abulafia 1987, s. 429). Der findes ikke mange eksempler på tidlige aftaler. Det tidligste er en societas maris 1073 omhandlende en aftale med en investor, der giver henholdsvis 200 pund og en rejsende, der selv giver 100 pund. Købmanden skulle rejse til Theben og "...put to work this entire [capital] and to strive the best way I can. Then, if the capital is saved, we are to divide whatever profit the Lord may grant us from it by exact halves, without fraud and evil device". (Lopez 1955, s. 177). Ideen med disse aftaler går tilbage til 700-tallet e.kr. og den tidlige muslimske periode, hvor det beskrives som qirād hos en af de retslærde, Malik ibn Anas. (Udovitch 1962, s ). Udovitch mener, at den tidligste form for erhvervsmæssig arrangement identisk med commenda utvetydig er det islamiske qirād, og at formen blev overtaget af de italienske købmænd. Alberto Gaiani beskriver i sin artikel The Juridical nature of the Moslem Qirad fra 1953, hvordan den muslimske qirād fungerede: "En kapitalindehaver afleverer en aftalt sum penge til en person han stoler på, som skal anvende den på en fordelagtig handel (trade); ethvert overskud (profit) skal deles efter et på forhånd aftalt indbyrdes forhold. Idet der ikke sker nogen overdragelse af ejendom (property) vil risikoen alene være hos den, der sørger for kapitalen". (Gaiani 1953, s. 81). Andre tidlige former for handelsaftaler er den jødiske isqa, den romerske societas og den byzantinske chreokiononia men de afviger alle ved manglen på investorens særlige forpligtelse (hæftelse og erstatningspligt), hvilket vil sige, at de delte risikoen ved tab undervejs. Udovitch skriver senere (i 1970), at idet der vides meget lidt om tidlig europæisk og byzantinsk handel, kan vi ikke konkludere, at der var en naturlig europæisk eller senromersk pendant til commenda. Hvad vi ved i dag er, at det er den muslimske model, der virker mest sandsynlig som pendant. (Udovitch 1970, s. 171). John H. Pryor har i 1977 skrevet en stor artikel i Speculum, hvor han forsøger at argumentere mod Udovitch's begrundelser for at commenda'en stammer fra qirād'en. Han

12 Jens Christian Jensen Side 12 hævder, at man ved analyser af kontrakterne som han i øvrigt ikke mener Udovitch har gjort godt nok må konstatere, at både den romerske societas og den jødikse isqa er blevet undervurderet af historikerne, og at de tidligere forskere har været for vage i deres begrundelser for oprindelse. (Pryor 1977, s. 5). Pryor mener, at alle de tidligere former for kontrakter har haft samme praktiske betydning for den handelsmæssige aktivitet, og de alle har været svar på samme økonomiske krav på forskellige steder på forskellige tider (Pryor 1977, s. 6). Pryor siger i sin konklusion, at Middelalderens handelsmæssige samfund kunne karakteriseres ved dets udsyn og dets vilje til at modtage og udnytte ideer fra hvilken som helst kilde så længe, at disse ideer bare kunne vendes til fordel for pengeindtjening. Man udvalgte så at sige de bedste karakteristika fra hver art for så at sammensætte den bedst tænkelige handelsaftale commenda'en. (Pryor 1977, s. 37). Udovitch har været enig i dette ved at sige, at denne form for forretning spillede en vigtig rolle, og at den både var overlegen og umådelig fleksibel yderst virkningsfuld og vital for den handelen i den islamiske Middelalder. (Udovitch 1962, s 198 og Udovitch 1970, s. 261). Konklusion Efter Romerrigets fald vendte det middelalderlige Europa næsen mod nord og Det Byzantinske Rige sloges med interne uroligheder og russere, der kom fra nord. Det tredje store rige det muslimske bredte sig fra Den Arabiske Halvø mod nord og vest, og på grund af indre splittelse og uenighed om den rette form for islam opstod der forskellige dynastier, som krævede deres ret. Fatimiderne havde skabt sig et dynasti i Tunesien i 909 og ønskede at få magt over det store rige Egypten. Dette skete ved en forholdsvis rolig magtovertagelse i 969, som nærmest var forhandling med repræsentanter fra de eksisterende jødiske, koptiske og sunni-muslimske befolkningsgrupper. Fatimiderne satte sig på statsadministrationen, hvor de benyttede sig af de allerede eksisterende embedsmænds erfaringer fra tidligere og indsatte en konverteret jødisk købmand Ya qūb ibn Killis som øverste minister. Ved at gøre dette, skabte de et positivt forhold mellem stat og befolkning samt en forståelse hos magthaverne af betingelser og vilkår for købmændene i landet. Fatimiderne, der selv var en shiamuslimsk minoritet blandt sunnimuslimer samarbejdede med både jøder og kristne koptere og havde ikke et udpræget ønske om at kontrollere handelen bare de fik skatter ind på det. Ved at have tæt kontakt med købmændene også i ansættelsen af de ledende købmænd som skatteopkrævere kunne de høste et pænt udbytte og leve i luksus. Købmændene kunne i fred selv organisere handelen, som det nu passede dem; de lavede aftaler, commenda'er, indbyrdes, så der både var en rejsende og et antal investorer der samlet udgjorde "handels-teamet". I Middelalderen muliggjorde et frugtbart samarbejde mellem et bureaukrati og driftige købmænd bl.a. de jødiske med deres stærke familierelationer mellem byerne en kraftig vækst og handelsmæssig opblomstring på det hav, som romerne havde kaldt Mare Nostrum.

13 Jens Christian Jensen Side 13 Bibliografi Abulafia 1987: David Abulafia: Asia, Africa and the Trade of Medieval Europe. In M. M. Postan (ed): The Cambridge Economic History of Europe. Vol. II: Trade and Industry in the Middle Ages. 2nd ed. Cambridge s Ashtor 1976: E. Ashtor: A Social and Economic history of the Near East in the Middle Ages, University of California Press, Los Angeles s Bæk Simonsen 1995: Jørgen Bæk Simonsen: Politikens Islamleksikon Citarella 1967: Armand O Citarella: The Relations of Amalfi with the Arab World before the Crusaders. In Speculum. Vol 42, Issue 2. April s Citarella 1968: Armand O. Citarella: Patterns in Medieval Trade: The Commerce of Amalfi before the Crusades. In The Journal of Economic History. Vol 28, nr. 4. December s Fossier 1997: Robert Fossier (ed.): The Cambridge Illustrated History of the Middle Ages, vol II Cambridge s Gaiani 1953: Alberto Gaiani: The Juridical nature of the Moslem Qirad. In East and West, Year IV, Nr. 2, s Goitein 1967: S. D. Goitein: A Mediterranean Society. Vol I: Economic Foundations. University of California Press, Los Angeles Goitein 1973: S. D. Goitein: Letters of Medieval Jewish Traders. Princeton Udvalgte breve. Goitein 1983: S. D. Goitein: A Mediterranean Society. Vol IV: Daily Life. University of California Press, Los Angeles s Kamil 1987: Jill Kamil: Coptic Egypt, History and Guide. The American University in Cairo Press, Egypten 1987

14 Jens Christian Jensen Side 14 Lev 1991: Yaacov Lev: The State and Society in Fatimid Egypt. Leiden Lewis 1951: Archibald R. Lewis: Naval Power and Trade in the Mediterranean A. D Princeton s Lopez 1971: Robert S. Lopez: The Commercial Revolution of the Middle Ages Prentice- Hall, Englewood Cliffs, N. J s Lopez 1990: Robert S. Lopez og Irving W. Raymond: Medieval Trade in the Mediterranean World. Columbia University Press, Udvalgte dokumenter. Oliver 1977: Roland Oliver (ed.): The Cambridge History of Africa. Vol 3 from c to c Cambridge, London s Postan 1963: M. M. Postan (ed): The Cambridge Economic History of Europe. Vol. III: Economic Organization and Politics in the Middle Ages. Cambridge s Pounds 1974: N. J. G. Pounds: An Economic History of Medieval Europe. Longman, London s Pryor 1977: John H. Pryor: the Origins of the Commenda Contract. In Speculum, Vol s Sanders 1998: Paula A. Sanders: The Fatimid State In Carl F. Petry (ed).: The Cambridge History of Egypt Vol I, Islamic Egypt , Cambridge University Pres, s Strayers 1989: J. S. Strayers (ed): Dictionary of the Middle Ages. Vol New York Artiklerne: "Trade, islamic", "Trade, Western Europe". s Udovitch 1962: Abraham L. Udovitch: At the Origins of the Western Commenda: Islam, Israel, Byzantium? In Speculum. Vol 37, Issue 2. April s Udovitch 1970: Abraham L. Udovitch: Udovitch 1970: Abraham L. Udovitch: Partnership and Profit in Medieval Islam. Princeton s

15 Jens Christian Jensen Side 15 Udovitch 1977: Abraham L. Udovitch: A Tale of Two Cities: Commercial Relations between Cairo and Alexandria During the Second Half of the Eleventh Century. In H. A. Miskimin, D. Herlihy, A. L. Udovitch (ed): The Medieval City. Yale University Press, London s Udovitch 1988: Abraham L. Udovitch: Merchants and Amirs: Government and Trade in Eleventh-century Egypt. In Asian and African Studies s Internetlinks: The Princeton Geniza Project, Princeton University:

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

NextStop. Rejse program Iran. Iran 18. juli - 8. august 2011

NextStop. Rejse program Iran. Iran 18. juli - 8. august 2011 18. juli - 8. august 2011 Be Khosh Amadid velkommen til! Uanset om du har stor viden om s sociale og politiske forhold eller knap nok ved, hvor landet ligger, er det sikkert, at mødet med vil gøre et enestående

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Marokkos jøder en integreret del af samfundet

Marokkos jøder en integreret del af samfundet Marokkos jøder en integreret del af samfundet af Niels Tvilling & Lissi Rasmussen Tidligere universitetsprofessor på Rabat Universitet og generalsekretær for Moroccan Foundation of Cultural Jewish Heritage,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Er din landsby stor nok til Grid?

Er din landsby stor nok til Grid? Er din landsby stor nok til Grid? Poul-Henning Kamp Dansk Grid Forum 2010-01-12 Risø Grid Computing er en enorm success > Millioner af CPU'er til rådighed. > Markedet præget af hård konkurrence > Lave

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Markedsudvikling & potentiale UAE Dubai, 21. November 2013

Markedsudvikling & potentiale UAE Dubai, 21. November 2013 Markedsudvikling & potentiale UAE Dubai, 21. November 2013 agenda 1. Introduktion til UAE 2. Den Arabiske Halvø et rigmandskvarter? 3. Politisk stabilitet i et ustabilt nabolag 4. Markedspotentialet i

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Conveying Islamic message society P.o.box 834- Alex- Egypt info_en@islamic-message.com E-mail: Site: www.islamic-message.net Tel: 0127431558

Conveying Islamic message society P.o.box 834- Alex- Egypt info_en@islamic-message.com E-mail: Site: www.islamic-message.net Tel: 0127431558 بسم االله الرحمن الرحيم I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges navn Kun af barmhjertighed mod alverden har Vi sendt dig ud. (Quran 21;107) Sig: I mennesker; jeg er sendt ud til jer alle fra Gud (Quran

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Mit Palæstina. Erik Schultz

Mit Palæstina. Erik Schultz Mit Palæstina På cafeen sidder de gamle mænd, dem der stadig kan huske. De drikker sød te med mynte og drømmer om deres oliventræer. Det er nu de skal høstes. Mit Palæstina Jeg havde længe undret mig over,

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere