MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE"

Transkript

1 MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 2009/2010

2 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads Odense C Telefon: (Fax) Skolefritidsordningen Hjemmeside: Giro: Kontortid: Skoleleder: Poul Knudsen Privat: Tlf Viceskoleinspektør: Skolens bestyrelse: Offentlig tilsynsførende for hovedskolen: Forældre-/lærerforenings formand: Skolesekretær: Peter Wildt-Andersen Formand. Lars Høj Andersson Næstformand Mette Scheel-Hincke Eva Nabild Leif Nørmark Sørensen Peter Blomberg Michael Graugaard Søren Ulrichs Olsen Sally Jensen Ida Hartmann-Petersen Formand for pæd. forum: Nicolai Rau Udd.-vejleder: Ole Nielsen Skolebibliotekar: Pedel: Sundhedsplejerske: Villy Bartholin Madsen/ Susanne Nielson Claus Christensen Inger Sejer direkte nr. ( skolen) 2

3 Den pædagogiske udvikling på Marie Jørgensens Skole Siden slutningen af 1980 erne har det været en overordnet beslutning, at skolens ansatte hele tiden skal arbejde med et fællespædagogisk indsatsområde. Dels for at sikre udvikling og ikke mindst fællesskab og fællesforståelse om denne udvikling. Igennem denne lange årrække har den pædagogiske udvikling på skolen været tilrettelagt gennem et samarbejde mellem bestyrelsen, skolens ledelse og et valgt pædagogisk udvalg. Dette udmønter sig i et fællesseminar ca. hvert 3. år, hvor medarbejdere og bestyrelse dels opstiller en status over skolens situation, dels en række mål for det kommende pædagogiske arbejde. Seneste fællesseminar med målsætning for øje blev afholdt i I de mellemliggende år bliver de opstillede mål ført ud i livet igen i et samarbejde mellem ansatte og bestyrelse. Nogle gange kan der være tale om overordnede emner som fx den værdidrøftelse, der resulterede i skolens værdiark, som de kan ses på hjemmesiden. Andre gange er målsætningerne mere konkrete og rettet mod daglig praksis. I det indeværende skoleår har lærergruppen arbejdet med faglig læsning altså hvordan eleverne lærer at læse de tekster, der hører de forskellige fagområder til. Baggrunden er, at selv elever med et rigtig godt alment læsestandpunkt kan have vanskeligt ved at læse og forstå faglige tekster. Arbejdets foreløbige resultat er et tillæg til læseplanerne for alle fag, der beskriver, hvordan den faglige læsning takles i de forskellige fag. SFO-medarbejderne og de administrative medarbejdere har i den samme periode arbejdet med det professionelle sprog i forhold til omgangen med elever, forældre og kolleger også dette arbejde er skriftliggjort. For begge områder gælder så en fortsat implementering fremover. Til det kommende år bliver fokusområdet brugen af IT. For lærergruppen drejer det sig ikke så meget om den tekniske brug. Indsatsområdet vil knytte sig til overvejelser om, hvordan IT kan fremme indlæringen generelt og i de enkelte fag. Det er altså den didaktiske dimension, vi vil interessere os mest for. Forløbet bliver dels et fælles foredrag, dels oplæg af konsulenter på de forskellige fagområder og endelig praksisforløb i de enkelte fag. I samme periode vil SFO-medarbejderne koncentrere deres indsats om forøgede IT-tekniske kompetencer i forhold til bl.a. kommunikationen i SFO. Poul Knudsen 3

4 Befordring 2010/11 Efter flere års nedskæringer fra Undervisningsministeriets side ser reglerne for befordringstilskud for det kommende skoleår således ud: Timefordelingsplan 2010 / Egendækningsbidrag pr. måned udgør til enhver tid prisen for et månedskort til børn under 16 år med Odense Bytrafik. 2. Forældrene skal selv sørge for rejsehjemmel. Bemærk, at to børn kan benytte samme bybuskort. 3. Det befordringstilskud, skolen bliver tildelt i december måned, vil således blive fordelt på de elever, der har større befordringsudgifter end det månedlige egendækningsbidrag. Tilskuddet vil blive fordelt efter familiens reelle transportudgifter, fratrukket det årlige egendækningsbidrag. Tilskuddet vil derfor omfatte en progression i forhold til afstand og antal befordringsberettigede børn i familien. Det ansøgte behov for refusion for samtlige elever gøres op, hvorefter der beregnes en fordelingsnøgle i forhold til det modtagne beløb fra Undervisningsministeriet. Udbetaling for skoleåret 2010/11 forventes at finde sted ultimo januar Ved skoleårets start afhentes ansøgningsskema på skolens kontor. Dokumentation for afholdte rejseudgifter vedlægges, eksempelvis kopi af månedskort til tog/bus eller lignende. 4

5 Året gang i bestyrelsen 2009/2010 Skoleåret 2009/2010 nærmer sig med hastige skridt sin afslutning, og for bestyrelsen for Marie Jørgensens Skole er det derfor tid til at gøre status for det forløbne skoleår. Bestyrelsen kan endnu engang med tilfredshed konstatere, at det forgangne skoleår har været præget af den ro og stabilitet, som er en forudsætning for, at bestyrelsen har kunnet koncentrere sig om at fastlægge de overordnede rammer for skolens virke. Efter forældrekredsmødet i efteråret 2009 konstituerede bestyrelsen sig således, at undertegnede blev formand, medens Mette Scheel-Hincke blev næstformand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Eva Nabild, Peter Blomberg samt Leif Nørmark Sørensen. Leif valgte efter eget ønske ikke at fortsætte som formand for bestyrelsen, og vi takker Leif for den indsats, han gjorde i sin formandsperiode, og er samtidig utrolig glade for, at Leif fortsat er en del af bestyrelsen. Til første suppleant til bestyrelsen blev valgt Thomas Knudsen, medens som anden suppleant blev valgt Lena Verhoef. Skolens elevtal har i det forgangne skoleår været stabilt omkring 400 elever, hvoraf ca. 135 elever i årgangene børnehaveklasse - 3. årgang benytter SFO en. For det fine elevtal kan skolen blandt andet takke en kompetent skoleledelse og et kompetent og fagligt Peter Blomberg Leif Nørmark Sørensen Eva Nabild Lars Høj Andersson Mette Schell-Hincke 5

6 engageret personale, som også i det forgangne år har ydet en stor indsats for skolen. Som følge af det stabile elevtal kan bestyrelsen konstatere, at skolen hviler på et stabilt økonomisk grundlag, som også for fremtiden skulle give grobund for en fortsat sund og god udvikling af skolen. I efteråret 2009 (24. september - 8. oktober) blev der afholdt fællespædagogisk seminar for bestyrelse og pædagogisk ansatte, hvor emnet var faglig læsning og det faglige sprog i mødet mellem børn og forældre. Bestyrelsen kan således sammenfattende se tilbage på et skoleår, som er forløbet tilfredsstillende, og tilbage er at ønske skolens elever, skolens ansatte og forældre en god og velfortjent sommerferie. På vegne af bestyrelsen Formand Lars Høj Andersson Som en del af programmet blev der holdt seminar i Middelfart over 2 dage, hvor også bestyrelsen var repræsenteret ved Leif N. Sørensen og Mette Scheel- Hincke. En lørdag i slutningen af november 2009 gennemførte bestyrelsen sin årlige strategidag. På strategidagen brugte bestyrelsen blandt andet tid på at diskutere status, handleplaner og målsætning for pædagogisk udvikling, skoleprofilen, videreuddannelse, elevtal samt fysiske rammer. Vedrørende emnet pædagogisk udvikling blev der taget initiativ til, at der skulle opbygges en tradition med forældreforedrag 2 gange årligt, idet det blev besluttet, at foredragenes emnekreds bør have sammenhæng med årets pædagogiske emner (eksempelvis emneugen). I det forløbne år er de fysiske rammer på skolen blandt andet forbedret ved, at der er gennemført en renovering af skolebiblioteket. Fremadrettet vil skolen søge at samle kapital til stadig forbedring af de fysiske rammer, herunder eksempelvis muligheden for at erhverve naboejendommen for at løse de efterhånden trange lokaleforhold på skolen. En vinder er fundet på Marie Jørgensens Skole Flere tusinde skolelever på Fyn har deltaget i en eventyrkonkurrence, som var udskrevet af Odense Kommune og Fyens Stiftstidende. I spidsen for dommer-kommitéen var fantasyforfatteren Josefine Ottesen. Marie Jørgensens Skole har også deltaget og heldigvis også fået en vinder. Anden præmien i aldersgruppen årige gik til Johanna fra 6.a. Johanna vandt med historien Lucifer von Hemmington. Vi vil gerne ønske hende et meget stor tillykke. Her følger vinderhistorien: 6

7 Lucifer von Hemmington Der var engang en dreng. Han hed Lucifer von Hemmington. Han elskede at tegne, men hver gang et stykke arbejde var færdigt, smed han det ud, for det var simpelthen ikke godt nok. Hans forældre sagde altid: Ih! og Åh! og Guuuud, hvor er du dygtig!, og det var jo ikke engang løgn; Lucifer var dygtig. Faktisk langt over det gennemsnitlige niveau. En dag skete det bare, at Lucifer gav op. Jeg bliver aldrig en stor kunstner, jeg får sikkert aldrig mulighed for at udstille noget på Louisiana eller Louvre, tænkte han. Fra den dag havde han aldrig strejfet så meget som en god blyant med en hårdhedsgrad på 9B. Da Lucifer voksede op og blev en fornuftig ung mand, hoppede han på jurastudiet, i stedet for at følge sin drøm om at blive kunster. Men på sin 21-års fødselsdag skete der noget højst besynderligt, så han straks fortrød det. Da han den dag kom hjem, lå der på hans skrivebord en flot pen. Ikke bare en fra Tiger, men en virkelig flot én. Han kunne ikke dy sig, selvom det var flere år siden, han havde tegnet eller malet noget sidst. Han fandt hurtigt noget papir frem og satte sig til rette. Han stirrede stift på papiret. Han tog pennen i hånden og pludselig føltes det som om, at den førte hans hånd. Pludselig vidste han præcis hvad, hvor og hvordan han skulle gøre. Da hans tegning var færdig, blev han så stolt. Så stolt, at han næsten græd. Aldrig før havde han lavet noget så smukt. Det var det eneste, han nogensinde havde været tilfreds med. Han fandt et nyt stykke papir og kradsede løs. Og så endnu et... og endnu et... Da han endelig lagde pennen fra sig, havde han siddet og tegnet hele natten. Han blinkede lidt med øjnene og så på klokken. Det var for sent at tage over på universitetet. Han kiggede på pennen og smilede ved sig selv over den nærmest magiske stemning, der fyldte ham med en boblende glæde indeni. Dette her måtte han fortælle til nogen! Han samlede sine tegninger og nærmest fløj hen på kunstskolen. Derfra gik det bare op ad bakke. Han kvittede juraen, scorede topkarakterer på kunstskolen og røg til tops på hitlisterne. Efter hans nyeste udstilling på et populært galleri, havde han fået massevis af omtale, og telefonopringningerne strømmede ind. Han tænkte, at det ikke ville vare længe, inden hans malerier hang ved siden af da Vinci, Warhol og Matisses. Efter flere måneders succes, havde han fået sin største opgave hidtil: en udstilling på en række museer i USA. Dagen inden afrejsen skete der noget mystisk. Lucifer var i gang med at pakke sin kuffert. Han havde købt et fornemt etui til pennen. Tænk hvis den gik i stykker, gys! Så ville alt, hans drøm, være gået tabt... Lucifer skyndte sig at lukke kufferten og plantede etuiet trygt og godt i sin lomme. Da han var på vej ud af døren, stødte han på en lille, sær og gammel mand. Åh, sagde han overrasket. Manden kiggede uberørt på ham og sagde: Lad mig gøre det kort... du har noget der tilhører mig. Lucifer forstod ikke noget. Jeg tror desværre, at du er gået forkert, hr... Manden rystede på hovedet. Du hedder Lucifer von Hemmington, og du har den magiske pen. Lucifer sagde tøvende: Jeg tror altså, at du er gået forkert, hr. Manden lod som, han ikke hørte ham. Undskyld mig, jeg har jo slet ikke præsenteret mig selv endnu! Jeg er Salomon, jeg er skaber af den magiske pen. Jeg er en alf og bor i en anden... verden. Lucifer tabte tråden og måbede. En alf?! Det måtte være en spøg. Desværre, hr. Salomon, jeg... Lucifer rykkede tættere på og hvislede alvorligt: Jeg vil helst ikke bruge vold i denne sammenhæng, men jeg har nogle kontakter i eventyrland, der let kan give dig nogle bank. Lucifer overgav sig: Jeg har pennen. Men du må ikke tage den, jeg skal bruge den i morgen. Salomon rynkede brynene og sagde: Fint, vi kan godt lave en lille forhandling. Hvis du kan gøre mig en lille tjeneste, skal jeg nok lade dig være. Lucifer nikkede langsomt. Godt. Du skal samle 3 ingredienser til mig. De tre ingredienser er vigtige for mig, det er dem jeg skal bruge til at lave en ny pen, sagde Salomon. 7

8 Jeg har brug for en tår fra Den Uendelige Kilde, harpiks fra Livets Træ og en fjer fra en ørn. Lucifer indvilgede, og uden nogen anelse om, hvor han skulle lede, gik han ud i skoven og så sig omkring. Straks så han en kilde springe frem, og tænkte ved sig selv: Tja, hvorfor skulle det ikke være denne kilde, Salomon snakkede om? Han fyldte en beholder. Vandet skvulpede og var tungt at bære på. Så nåede han til et stort træ, et kæmpestort egetræ. Igen tænkte han: Tja, hvorfor ikke? Han kravlede op i kronen af træet, og borede sig frem til noget harpiks. Dette var også besværligt at bære på fordi, at det var så klistret. Nu skulle han bare bruge en ørnefjer og han skulle skynde sig. Klokken var blevet mange og det var næsten mørkt. Lucifer hørte et skrig. Et ørneskrig. Han så op mod himlen og så den. Ørnen. Den fløj ned til ham, og landende forsigtigt på hans arm. Den kiggede ham dybt ind i øjnene og det lignede, at den nikkede til ham. Så tænkte han igen: Tja, hvorfor ikke? Han plukkede forsigtigt en fjer. Så fløj den. Denne genstand var også besværlig at bære på fordi, at den nemt smuttede imellem fingrene på ham. Lucifer skyndte sig tilbage til Salomon. Da han forpustet stod foran alfen, overrakte han ham tåren fra Den Uendelige Kilde, harpiksen fra Livets Træ og fjeren fra en ørn. Salomon nikkede og sagde: Lucifer von Hemmington, du har klaret min opgave. Du har vist, at din fantasi aldrig slipper op fordi, at du har hentet tåren fra Den Uendelige Kilde. Du har vist, at du vil opfylde din drøm og leve livet, da du hentede harpiksen fra Livets Træ. Og du har vist, at du har ånden med i alt hvad du gør, da du hentede fjeren fra Ørnen. Salomon nikkede imod Lucifers lomme. Behold pennen. Tag til USA. Opfyld din drøm. Intet vil stå i vejen for dig, Lucifer von Hemmington. Næste dag var Lucifer taget af sted. Han var kommet til et hotel, hvor han skulle bo. Da udstillingen først blev åbnet og afsløret om aftenen, havde han hele dagen til at gøre det han mest holdte af: at tegne. Han tog etuiet op af lommen og åbnede det. Pennen lå der endnu. Han fandt straks papir frem og begyndte at tegne. Han smilede stort. En af de flotteste tegninger hidtil. Han hørte en rømmen bag sig og vendte sig straks om. Salomon stod og smilede tilfreds. Salomon, hvad gør du her? spurgte han overrasket. Jeg tænkte, at jeg lige måtte fortælle dig noget. Du ved, den pen du har i hånden? Det er ikke den magiske pen. Jeg har byttet den ud. Lucifer kiggede overrasket på pennen. Det er en ganske almindelig pen. Den rigtige har jeg her. Salomon trak noget op af sin lomme. Rigtig nok,når Lucifer kiggede ordentligt efter, var pennen han havde i hånden ikke magen til den magiske. Jamen, det vil jo sige... sagde Lucifer. At det var mig og ikke pennen... Salomon smilede til ham. Se selv, du kan tegne! Du skal bare tro på dig selv. Som jeg sagde tidligere, intet står i vejen for dig. Lucifer smilede. Han kunne godt tegne. Rigtig godt endda! Johannna 6.a Tegnet af: Marie-Louise 8

9 Årets gang i SFO Hver dag møder omkring 140 børn op i SFO en for at være en del af en hverdag, hvor der er mulighed for leg og fordybelse. Året har budt på overnatninger i skolens hal, koloni, fest for piger og drenge, spændende aktiviteter, den store fællestur til Madsby Legepark, forældrekaffearrangementer samt en masse fri leg. Men der har også været nye tiltag i forhold til de forgangne år i SFO. Det første nye tiltag var en legeuge sammen med indskolingsårgangene, hvor vi hver dag i uge 36 mødtes for at lege forskellige gode skolegårds-lege. Det var skønt at se, hvordan børnene hjalp hinanden med at lære de nye lege, som de også brugte flittigt om eftermiddagen i SFO. Inden juleferien havde vi en uge, hvor vi satte fokus på de danske juletraditioner. Det betød, at børnene dagligt kunne være med til at bage småkager, høre julemusik, få læst juleeventyr samt snakke om, hvorfor vi egentlig holder jul. For at forberede 0. årgang på skolens juleafslutning samt give dem en forståelse af, hvad det vil sige at være i en kirke, var der arrangeret klasseture til Sankt Hans Kirke. Her havde børnene mulighed for at stille spørgsmål om kirken samt se sig godt om, så kirkerummet ikke virkede alt for fremmed, da alle skolens elever samt forældre, bedsteforældre og øvrige interesserede deltog i juleafslutningen. Torsdag den 17/12 havde vi indbudt til forældrekaffe med dans om juletræ, sang og godteposer. Nærmest som bestilt dalede julesneen ned udenfor, men da den kom i så rigelige mængder, var der desværre mange, der var forhindret i at deltage. De, der var mødt frem, havde dog en fornøjelig eftermiddag, og der blev spist en masse julekager, åbnet godteposer, leget og hyggesnakket. Efter juleferien var der stadig masser af sne og kulde, så det var en kold oplevelse, da vi tog fat på Kend Din By Ugen i SFO. Børnene var klassevis af sted på skattejagt rundt i byen, og udover at svare på en masse spørgsmål om byen, skulle de også vise, at de var gode til at samarbejde omkring opgaveløsningen. Det var interessant at høre, hvad børnene vidste om deres by, og da vi nåede frem til fredagen, hvor den vindende klasse skulle kåres, var alle ret spændte. Det var ikke muligt kun at kåre én klasse, så vi endte med to vindere; nemlig 0.A og 1.B. Præmien var en eftermiddag i filmlokalet sammen med klassens kontaktpædagog, hvor der blev hygget med guf og sodavand, imens vi så Disney filmen Sværdet i stenen. Vi var også med til at arrangere den årlige fastelavnsfest sammen med Forældre-/lærerforeningen, og i år havde vi givet festen et nyt indhold i de gammelkendte rammer. Det betød, at vi ud over tøndeslagningen, også havde indmarch, så vi kunne se alle de fine udklædninger. I løbet af aftenen kåredes den bedst udklædte på hver årgang og herefter hyggede børnene sig med at afprøve diverse boder. Imens var der åbent i cafeerne, der også var velbesøgte, så da festen sluttede, var vi alle enige om, at fastelavnsfesten også til næste år vil forløbe på denne måde. Et tilbagevendende punkt i årsplanen er bevægelsesugerne, hvor alle børn og voksne dagligt er i gang med motion i en eller anden form. I år har der bl.a. været ture i skøjtehallen og i svømmehallen, monstermotion i hallen samt redskabsleg i den gamle gymnastiksal. Det er dejligt at se, hvordan børnene tager fat på de udfordringer, der bringer pulsen i vejret. Samtidig får de en stor fællesskabs-oplevelse, og det er også en vigtig del af bevægelsesugen. En anden fælles oplevelse for børn og voksne er, når vi deltager i skolens emneuge. Den sidste emneuge havde overskriften Klima, og både børn og voksne blev i ugens løb klogere på, hvad klimaet betyder for vores hverdag. Vi vil også i det kommende år vægte et højt aktivitetsniveau i hverdagen i SFO, hvor der er plads til nye spændende tiltag, men samtidig have fokus på, at børnene skal have tid til at lege og fordybe sig. SFO-leder Rikke Nielsen 9

10 Nye Fælles Mål 2009 og læsning/skrivning De Nye Fælles Mål trådte i kraft august 2009 og har nu været gældende et helt skoleår. Ifølge de nye mål er der sat øget fokus på hurtigt at få udviklet og automatiseret elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder, og gennem hele skoleforløbet er der lagt stor vægt på udvikling af ordforråd og begrebsforståelse inden for de enkelte fag og fagområder, ligesom skrivning har fået en fremtrædende plads i mange fag. Tidlig indsats Allerede fra 0. klasse sættes der ind med begyndende faglig læsning idet Sprog og udtryksformer er et af 6 obligatoriske emner der skal arbejdes med i løbet af det første skoleår, og sprog og udtryksformer skal indgå som dimension i arbejdet med alle de øvrige emner. Faglig læsning som indsatsområde I skoleåret 09/10 har arbejdet med faglig læsning været pædagogisk indsatsområde for hele skolen, og inden for hvert fagområde er der udarbejdet planer for hvordan der kan/skal arbejdes med læseudviklende undervisning. De første skoleår er det dansklærerens opgave at eleverne lærer at læse. Derefter er det alle læreres opgave at der undervises i de forskellige fags specielle fagsprog med de ord og begreber der hører til og den grammatik der anvendes i de enkelte fags sprog. I alle tilfælde er det læseforståelse der skal være det centrale. Læsning og skrivning Læsning og skrivning opfattes som hinandens forudsætning, og især i skolestarten må læsning og skrivning indgå med lige stor vægt hvilket vil betyde at der må arbejdes mere med skrivning end der tidligere har været tradition for. Skrivning er en funktionel anvendelse af bogstaverne. I skriveprocessen struktureres opmærksomheden mod det centrale i forståelsen af det skriftsproglige princip. Der arbejdes bevidst med sprogets formside, og sammenhængen mellem bogstavets tegn og lyd er her mest direkte. Flere forskningsprojekter har påvist at skrivning er indgangen til læsningen, og at skriveprocessen for indskolingselever er lettere end læseprocessen: Man kan skrive forkert uden at ens tekst går i stå. I læseprocessen vil teksten derimod blive uforståelig hvis man ikke kan få sammenhængen mellem lyd og bogstav til at lykkes. Skrivelæsning Skrivning har fået en fremtrædende plads i alle fag gennem hele skoleforløbet idet skrivning nævnes som en vigtig læseforståelsesstrategi. Ved at skrive notater, stikord, oversigter eller spørgsmål til den tekst der arbejdes med, fremmes samtidig arbejdet med læseforståelse, og eleverne bliver mere bevidste om hvad der er forstået og ikke forstået. Skrivning bliver altså et vigtigt middel til at fastholde egne tanker og til både at kontrollere og formidle forståelse af det enkelte fags sprog og indhold. Udtryks- og læseglæde For at blive kompetente udøvere af såvel læsning som skrivning er det vigtigt at der læses og skrives meget. Derfor må der læses og skrives hver dag både i skolen og hjemme, og arbejdet skal gerne præges af udtryksog læseglæde. Kirsten Hansen 10

11 LUS LæseUdviklingsSkema efter Nye Fælles Mål Vi har de senere år anvendt LUS som evaluering af elevernes læseudvikling. LUS er ikke en test, men en beskrivelse af den almindelige skriftsprogsudvikling baseret på studiet af børn der har lært at læse. LUS er dansklærerens redskab i beskrivelsen af elevernes skriftsproglige udvikling baseret på observationer i den daglige undervisning. Læseudviklingsskemaet beskriver udviklingen i 20 punkter fordelt over 3 forskellige udviklingstrin. Nye mål for LUS Efter indførelse af Nye Fælles Mål er der sket en revidering af indholdet til flere af LUS-punkterne, og kravene er justeret i overensstemmelse med de nye mål. Hvor kravene til undervisningen tidligere var at eleverne f.eks. skulle nå pkt. 3 i 0. klasse og pkt. 9 i 1. klasse, er kravene nu skærpet så målet er at alle elever når til følgende punkter: 0. kl. LUS pkt kl. LUS pkt kl. LUS pkt. 12 trinmål 3. kl. LUS pkt kl. LUS pkt. 16 trinmål 5. kl. LUS pkt kl. LUS pkt. 18a trinmål 7. kl. LUS pkt. 18b 8. kl. LUS pkt. 18c 9. kl. LUS pkt. 19 trinmål Fase 1 Den udforskende fase (punkt 1-12) Læseren er ved at tilegne sig læsefærdighed ved læsning af tekster med få ord på hver side, oftest med billeder, som teksten bygger på. Den forståelsesbaserede afkodning kræver stor energi og opmærksomhed i søgningen efter indholdet. Pkt. 1 Læser (finder) og skriver (tegner) sit eget navn. Pkt. 2 Kender læseretningen, at man læser fra venstre mod højre, oppefra og nedad og ved, hvordan man skifter linje. Pkt. 3 Har opdaget og viser, at det skrevne fortæller en historie. Pkt. 4 Læser kendte ord i tekster ved hjælp af ordbilleder helordslæsning Pkt. 5 Udleder nye ord ved hjælp af ord, der kendes i forvejen. Pkt. 6 Bruger bogstavlyden, ofte det første bogstavs lyd, for at afkode nye ord i teksten korrigerer undertiden sig selv. Pkt. 7 Bruger efter behov bogstavernes lyde effektivt under afkodningen af teksten selvkorrektion er sædvanlig. Pkt. 8 Kan skrive så teksten kan læses og forstås af andre. Pkt. 9 Bruger bogstavernes lyde effektivt i læsningen af længere, ukendte ord. Pkt.10 Anvender og skifter mellem formålsbestemte strategier i en efterhånden funktionel læsning af enkle tekster. Pkt.11 Støtter sig fortsat til indholdet under anvendelsen af funktionelle læsestrategier for at få fat i meningen, stopper op, bliver hængende i afkodningen, der kræver megen opmærksomhed, læsningen går langsomt. 11

12 Pkt.12 Læser selvstændigt en ukendt tekst af et vist omfang inden for egen erfaringsverden, afkodningen kræver fortsat opmærksomhed, læsningen går i stå under afkodning af ukendte ord i den løbende læsning, læsningen er endnu ikke flydende. Fase 2 Den konsoliderende fase (punkt 13-18c) Læseren har nu et fundament af funktionelle læsestrategier og udvider sin læsning til at omfatte bøger med et meget større omfang, hvor det udelukkende er teksten, der bærer indholdet. Efter opnået kvalitet i den løbende læsning, optræder i denne fase tre nye læsemåder: Nemlig søgelæsning, instruktionslæsning og dybde- og overblikslæsning. Pkt.13. Læser mere flydende, stopper fortsat en gang imellem. Pkt.14. Finder hurtigt ønskede oplysninger både i kendt og ukendt tekst (Søgelæsning) Pkt.15. Læser flydende med god forståelse foretrækker stillelæsning. Pkt.16. Læser en instruktion, arbejdsbeskrivelse, opskrift eller matematikopgave i flere led og viser forståelse gennem handling (Instruktionslæsning). Pkt.18 b. Har let ved at læse, læser fortrinsvis ungdomsbøger med personskildringer, miljøbeskrivelser og indre monologer. Pkt.18 c. Udvider sin læsning til forskellige genrer med større kompleksitet inden for voksenlitteraturen; magter at læse flere bøger parallelt. Pkt.19. Dybde- og overblikslæsning Kan i en allerede læst tekst hurtigt få fat på nøglerne til tekstens indhold og struktur. Fase 3 Den litterære fase At være litterært læsende forudsætter en abstrakt og hypotetisk tænkning. Det betyder, at læseren skal kunne forstå principper, som ikke umiddelbart modsvares af en ordret formulering i teksten og forstå hypotetiske ræsonnementer, dvs. kunne drage slutninger om foreteelser uden for egen konkrete forestillingsverden. Pkt.20 Har udviklet en funktionel og selvstændig læsning, forstår, anvender, tolker og reflekterer over skrevne tekster, udvikler sin viden og sit potentiale via en hypotetisk og ubunden tænkning. Pkt.17. Forstår indholdet i udenlandske film og naturprogrammer ved hjælp af underteksterne. Pkt.18. Læser meget, læser af lyst (Bogsluger) Pkt.18 a. Læser med udbytte såvel skønlitterære bogserier i et større omfang som faglige tekster og kan anvende læsefærdigheden til forskellige formål. 12

13 Prøver i læsning, skrivning og stavning Der foretages løbende evaluering af de enkelte elevers læsning, skrivning og stavning i den daglige undervisning, og 1-2 gange om året foretages standardiserede klasseprøver. 0. kl. Obligatorisk sprogscreening ved skolestart Kontrolleret tegneiagttagelse Test af bogstavkendskab ved årets slutning 1. kl. OS 64 (ordlæseprøve (64 ord)) 2. kl. OS120 (ordlæseprøver (120 ord)) ST 2 Diktat med nonord (vrøvleord) 3. kl SL 60 (sætningslæseprøve (60 sætninger)) ST 3 (diktat) 4. kl. SL 40 (sætningslæseprøve (40 sætninger)) ST 4 (diktat) 5. kl. LÆS 5 (tekstlæseprøve og spørgsmål om læse lyst) ST 5 (diktat) 6. kl. TL 1 (læsning af sammensatte ord, fremmed-ord, forskellige teksttyper der kræver anvendelse af forskellige læsestrategier) ST 6 (diktat) 7. kl. ST 7 (diktat) 8. kl. TL 3 (læsning af forskellige teksttyper) Gode sider på nettet - specielt med henblik på læsning og skrivning (Nationalt Videnscenter for Læsning) Her samles al forskning og viden om læsning og skrivning, både fra Danmark og udlandet. Der er beskrivelser af mange forskellige projekter, henvisninger til litteratur, anvisninger skrevet såvel til fagfolk som til forældre. (Dansk Videnscenter for Ordblindhed) Her kan gratis hentes et oplæsningsprogram der når det er installeret, kan læse alt op, både tekster fra nettet og tekster man selv skriver. (Anbefales gemt på skrivebordet så det er let at aktivere) Talen er syntetisk. Derfor kan der i visse tilfælde være upræcis oplæsning. Læsehastigheden kan indstilles. (På kan under punktet voice guide gratis hentes engelske stemmer til oplæsning.) Her kan lånes lydbøger, både som tekstfiler og som lydfiler f.eks. til afspilning på mp3. Odense kommune er tilmeldt, og man kan låne ved anvendelse af koden til sit almindelige lånerkort. Her er et gratis kursus i 10-fingersystemet. Dette er en netavis der udgives til elever med læsevanskeligheder, men på grund af det bearbejdede sprog, er den også anvendelig til elever på mellemtrinnet. Danskvejleder Kirsten Hansen 13

14 Nye Fælles Mål 2009 og matematik 14 De nye mål for matematik er mere fagligt ambitiøse end tidligere, hvorfor kravene på de enkelte klassetrin er skærpet. Derudover er der ændret på formålsformuleringen for faget samt justeret i det faglige stof. Herudover er der tilføjet et nyt stofområde: Trigonometri (i overbygningen). Kompetencer I matematikfagets formålsformulering står der nu, at eleverne skal udvikle kompetencer. Der er her tale om otte kompetencer, som skal være til stede på undervisningsplan (ikke individplan) og disse kompetencers tilstedeværelse i undervisningen skal være med til at udvikle eleverne på forskellige områder gennem hele skoleforløbet. Kompetencerne kan ikke stå alene, men skal tænkes sammen, når læreren planlægger sin undervisning og alle kompetencerne skal være i spil set hen over hele året. Der er tale om følgende otte kompetencer: - Tankegangskompetence (kende fagets karakteristika i spørgsmål og svar) - Problembehandlingskompetence (kunne løse rene matematiske problemer) - Modelleringskompetence (gøre virkelighedsnære problemer matematiske) - Ræsonnementskompetence (kunne give matematiske fordi -forklaringer) - Repræsentationskompetence (kunne repræsentere matematik på forskellig vis) - Symbolbehandlingskompetence (kunne forstå, afkode og oversætte symboler fra matematik) - Kommunikationskompetence (kunne kommunikere om og med faget) - Hjælpemiddelkompetence (kunne anvende hjælpemidler herunder it). Faglig læsning i matematik Hovedformålet med faglig læsning i matematik (ifølge Nye Fælles Mål 2009) er: - at lære matematik - at kunne læse matematikholdige tekster som middel til problemløsning. For at kunne opfylde disse mål har matematiklærerne på MJS udarbejdet en læseplan med mål, metoder og evaluering til faglig læsning. I denne læseplan står f.eks., at eleverne skal arbejde med genrekendskab og det betyder, at eleverne i 4. klasse skal få et bedre kendskab til matematikbogsgenren, som ofte har en noget anderledes opbygning og læserute end de tekster, som eleverne kender fra andre fag. Arbejdet med genren skal gøre eleverne i stand til at navigere i deres matematikbog, når de skal løse opgaver. Trigonometri Det nye område i overbygningens matematik er trigonometri, som betyder vinkelmåling. At arbejde med trigonometri betyder, at man arbejder med matematik, der behandler sammenhængen mellem sider og vinkler i retvinklede trekanter (herunder arbejde med sinus, cosinus og tangens). IT I Nye Fælles Mål 2009 står bl.a. om arbejdet med it, at det nu skal indbefatte arbejde med dynamiske geometriprogrammer. Programmet Geogebra er et fint eksempel på denne type program og det kan downloades gratis fra nettet eller arbejdes med i en online version. Her følger et par udtalelser fra elevernes erfaringer med programmet: Patrick H., 4.a udtaler: Geogebra er sjovt og det kan man lære meget af. Det er rigtig sjovt, hvis man kan finde ud af det og hvis man ikke kan finde ud af det, så er det ikke særlig sjovt. Patrick J., 4.a udtaler: Geogebra er sjovt og lærerigt. For eksempel kan du lave sjove figurer såsom kvadrater, firkanter, trekanter, parallellogram, trapezer osv. Med Geogebra kan du lave virkelig store figurer. I kan downloade det på internettet på geogebra.com eller geogebra.dk. Det er gratis og nemt. Susanne Nielson

15 Matematiktestning på Marie Jørgensens Skole MG og FG matematiklærernes evalueringsredskab Vi har i flere år testet alle elever fra 0. til og med 3. klasse med en MG-test (Matematik Grundlæggende). Disse tests er lavet uden hensyntagen til lærebogssystem, men søger alene at afdække, om eleverne har nået et niveau, som der generelt kan forventes efter det pågældende klassetrin. Da prøven ikke er tilpasset skolens bogsystem, kan der være områder, som vi har vægtet anderledes end testen, og det bliver der selvfølgelig taget hensyn til. Når testen udføres foregår det i den gamle gymnastiksal, hvor eleverne sidder ved enkeltmandsborde. Testen udføres af Susanne, som er støttelærer og tilstede er også klassens matematiklærer. Susanne retter testen og holder efterfølgende et møde med klassens matematiklærer, hvor resultatet drøftes. Formålet med testningen er følgende: - At afdække hvilke områder, der skal arbejdes med i den kommende periode og til næste år - At give matematiklæreren et godt grundlag for at planlægge og tilrettelægge undervisning - At vurdere om der er elever, der har behov for særlig støtte. Hvis der er elever, som skal have særlig opmærksomhed, vil forældrene blive kontaktet, og ofte vil vi lave en ekstra afdækning af elevens standpunkt. Herefter vurderes det, hvordan eleven kan få støtte med det størst mulige udbytte. Det skal også nævnes, at de øvrige elever får taget en matematiktest. Her drejer det sig om to tests, dvs. MG og FG (Færdigheder Grundlæggende). De udføres af klassens egen matematiklærer, men der vil også her være mulighed for at lave en ekstra test eller samtale, hvis der er elever, som kræver en særlig opmærksomhed i forhold til deres matematikudvikling. Matematikvejleder Susanne Nielson Børnehaveklassen 2011/12 Straks vi er i gang med det nye skoleår, påbegynder vi optagelsen af den kommende børnehaveklasseårgang. Søskende optages altid først alle de søskende, der er skrevet op, modtager indmeldelsesgiro senest d Skulle der være søskende, der ikke allerede er skrevet op henvend jer da straks til kontoret. Forældrebetaling ved lejrskoler Poul Knudsen Eleverne kommer på lejrskole ca. hvert andet år. Af hensyn til forældreøkonomien er der fastlagt følgende max. grænser for forældrebetaling: Børnehaveklassen: 230 kr årg. 530 kr årg. 930 kr årg kr. Lommepenge ved lejrskoler Vi har ikke til hensigt at fastlægge et obligatorisk lommepengebeløb, men klasselæreren vil have et vejledende forslag til det forældremøde, hvor lejrskolen drøftes. Når der er aftalt et konkret beløb, beder vi om, at det respekteres. 15

16 Personale Skoleåret 2009/10 har været præget af stabilitet i personalegruppen, men med de ændringer, der naturligvis altid vil være i så stor en flok. I fritidsordningen gik afdelingsleder Rikke Nielsen på barsel og i hendes fraværsperiode, fungerede Lars Feveile som daglig leder til alles tilfredshed. Rikke er efter endt orlov tilbage og har igen overtaget ledelsesfunktionen. Efter flere ansættelsesperioder stopper Dan Block som medhjælper i fritidsordningen Dan skal videre med sine uddannelsesplaner tak for indsatsen og en altid imødekommende og tjenstvillig arbejdsholdning. Nyansat fra sommerferien i fritidsordningen er Pernille Guldbrandsen Pernille fandt sig hurtigt en plads i personalegruppen og har også formået at skabe en særdeles god kontakt til børn og forældre. I det kommende skoleår, må vi dog undvære hende som følge af forestående barsel. Det samme gælder Ann Christine Pedersen, der blev nyansat som lærer efter sommerferien Så der er grøde i Marie. Ann Christine er også faldet godt til hos os både i kollegial sammenhæng og som en lærer, børnene er glade for. I forbindelse med Trine Hartungs barsel, var Lisbeth Scheel-Hincke ansat som vikar en opgave Lisbeth løste til alles tilfredshed. Det er derfor også glædeligt, at vi kan fastansætte Lisbeth fra Med udgangen af oktober 2009 valgte Villy Bartholin Madsen at gå på pension efter uafbrudt ansættelse ved skolen siden august I denne lange årrække har Villy været skolen en dygtig lærer ikke mindst indenfor fagene tysk og musik har Villy ydet en stor indsats. Dertil har han siden midten af firserne forestået opbygningen af skolens bibliotek fra et meget beskedent omfang til at kunne byde både kolleger og elever på gode lånemuligheder. Skolens fællesskab har altid betydet meget for Villy og han har givet store bidrag til det. Skabt en tradition for forårskoncert og været med til at udvikle traditionen år for år. Stået for skolens fællesarrangementer og selv trakteret orgel og klaver ved afslutning til jul og sommer samt den daglige morgensang. Vi savner Villys tørre humor, hans imødekommende indstilling men ønsker ham også et langt og velfortjent otium. Tak til Villy for indsatsen og også til skolens øvrige medarbejdere for den grundige indsats, der dagligt ydes. Første skoledag efter sommerferien er: Mandag 9. august klasse møder kl klasse møder kl klasse møder kl Børnehaveklasserne møder kl Vi mødes til velkomst i aulaen, hvorfra vi går til klasserne for at hilse grundigt på klassekammerater og lærer samt få udleveret bøger. 16

17 Marie Jørgensen School Musical Vores musical handlede om de ting, vi siger til hinanden og de interne ting, vi laver i vores klasse. Kristoffer, vores daværende klasselærer, stod for hele manuskriptet, og det var så sjovt at gennemgå og øve det alt sammen. Både det at producere den og vise den frem var sådan en fed tid. Vi lavede også vores egne danse og karakterer og tog udklip fra andre film, vi kunne bruge som inspiration. Mens vi lavede den, var der ikke en eneste i klassen, som ikke rendte rundt med et kæmpe smil på læben. Og det har ført vores klasse meget mere sammen, da vi næsten boede på skolen. I ugerne efter gik vi stadig rundt og sang alle sangene, der blev brugt. Vi kunne simpelthen ikke få dem ud af hovedet. Hvis vi kunne, ville vi også hellere end gerne stå model til at lave en ny, men desværre nærmer vi os afgangstiden, og så er der ikke tid. Det har været den bedste oplevelse vores klasse har haft, og vi er alle vokset meget med det ansvar, vi fik overdraget. Det er helt sikkert noget, vi kan anbefale andre klasser i fremtiden! Skrevet af Matias og Sophie 9.b 17

18 Det nødvendige arbejde I en tid hvor grundskolen eller er det kun folkeskolen? er sat på et 360 graders eftersyn, er det klart, at mange aspekter af undervisning drøftes. Og godt for det diskussionen om den bedst mulige undervisning skal holdes i live, så den til stadighed udvikles og forfines. Blandt de mange emner, der sættes i fokus, er behovet for ressourcer, efteruddannelse, undervisningsdifferentiering, rummelighed og flere dusin andre. Som alle er vigtige hver for sig og som samtidig er forudsætningerne for den daglige skoledag. Men det betyder samtidig, at diskussionen sjældent foregår lige i det praktiske brændpunkt, hvor den enkelte elevs læring foregår. Naturligvis skal rammer og andre betingelser være de bedst mulige og der er helt sikkert plads til forbedringer. Men når det så er sagt, er der stadig gode muligheder for, at det enkelte barn kan både trives og lære med de eksisterende vilkår som basis. Det helt afgørende parameter er, at alle yder det nødvendige arbejde. Læreren ved at være ordentligt forberedt og i det hele taget har ydet den forudgående indsats, som undervisning kræver. For elevernes vedkommende at de møder med viljen til at yde en indsats. Det er der i almindelighed ikke noget problem i, men vi oplever i stigende omfang, at elever og til dels forældre tror, at der kan vælges efter interesse og lyst. Og sådan er det ikke. Den fælleshed, der er i al grundskoleundervisning, kræver at alle forsøger at tilegne sig mest muligt af viden, indsigt og færdigheder. Uanset emnekredsen. Grundskoleundervisning har jo fundamentets karakter og skal derfor give det udbytte, som skaber et uddannet og dannet menneske i forhold til kommende uddannelse og erhverv. Men ikke mindst til ens egen udvikling. Det kan derfor ikke hjælpe, at de områder, man ikke interesserer sig for eller synes er vanskelige, bare sorteres fra.tværtimod: Det er der, hvor der i stedet må ydes en ekstra indsats, fordi det svære og uinteressante for den enkelte nu en gang ofte opleves vanskeligere at tilegne sig. Og da er forældre nødt til at bakke barnet op ved at påpege nødvendigheden af, at arbejdet bliver gjort og gjort grundigt. Forældre må også gerne bidrage ved at give en hjælpende hånd men det er barnets arbejde! Det er en livsopgave at lære en vanskelig en af slagsen at man ofte skal arbejde længst og hårdest med det, man har mindst lyst til. Der er flere grundlæggende årsager til dette krav for det første, at det kun er i meget begrænset omfang i tilværelsen, at problemer kan løses ved hjælp af lyst. Der skal altså være opnået en vis råstyrke. For det andet at ingen lærer noget uden selvaktivitet læreren skal sørge for god undervisning, men det er elevens arbejdsindsats, der afgør, hvilken indlæring, der sker. Og for det tredje, skal børn have bakset så meget med deres egne problemer, at de har tillid og selvtillid nok til at turde tro på selv at kunne håndtere dem. Vi må altså i fællesskab sørge for gennem skoletiden at få lært at arbejde af både lyst, pligt og nødvendighed. Det kan også give nye oplevelser af, hvad der er spændende og interessant felt for det, man har lyst til kan godt udvides. Poul Knudsen HUSK: Lørdag den 2. oktober er en skoledag med mødepligt! 18

19 Min drømmecykel Vores klasselærer fik et brev om, at det var cyklens dag d. 3/5 2010, og derfor var der en konkurrence, hvor alle børn kunne opdigte og tegne deres drømmecykel. Man måtte selv bestemme, hvordan cyklen skulle se ud. Alle os børn i 1.a tegnede cykler, og tegningerne blev meget forskellige. Der var cykler som kunne: køre med mange børn på samme tid, holde regnvejr ude, køre på vand, flyve, køre gennem kviksand, køre hurtigere end et tog osv.vi var heldige, og Maibritts tegning blev valgt som den bedste og mest fantasifulde. Derfor vandt vi billetter til Børneteateret Skægspire. Præmien blev overrakt på Flakhaven, hvor nogle af vores tegninger var udstillet sammen med andre børns drømmecykler. Maibritt var meget stolt, og det var vi faktisk alle sammen. Der var også et stunt cykleshow foran rådhuset, det var sejt. Vi fejrede dagen med isvafler, og vi glæder os til en fælles teatertur snart. Skrevet af 1.A 2.a på Jørgensøkolonien Lejrskole september 2009 Vi boede tæt ved stranden og en stor skov. Inde i skoven, hvor der var store bakker, legede vi meget. Vi legede krig, og der var nogen, som mente, at de så en ulv, haha-ha!!! Om aftenen var vi på skattejagt med lommelygter i skoven. Vi spillede også fodbold og m-bold og det var helt vildt sjovt! Og kolonien havde også moon cars og en svævebane, som vi kunne bruge. Nede ved stranden var vi ude at soppe og fange tanglopper og rejer, og et par stykker fra klassen fik våde Emneugen i skoleåret 2010/2011 I det kommende skoleår skal alle elever på skolen deltage i emneugen, der kommer til at handle om verdenskulturer. Der vil blive mange forskellige værksteder, og vi håber, at børnene får udvidet deres forståelse for andre lande og kontinenter. Emneugen starter mandag den 27. september og afsluttes med et fælles fremvisningsforum lørdag den 2. oktober. Eleverne inddeles i tre hovedgrupper; lillegruppen med elever fra klasse, mellemgruppen med elever fra 3. bukser. Der var mange store sten, som vi samlede, og da det var regnvejr den ene eftermiddag, malede vi sten indenfor. De blev rigtig flotte. Vi lavede også halskæder af sten. Nogle af drengene lavede et spøgelseshus på deres værelse, som vi kunne komme ind og opleve. Det var lidt uhyggeligt: Og på et af pigeværelserne var der jul. Det var så lidt om Jørgensøkolonien 2009! Kathrine A. Knudsen Simon B. Laursen og Sofie Amalie Goncalves 6. klasse samt storegruppen med elever fra klasse. Til hver gruppe tilknyttes et antal lærere og pædagoger, der vil sørge for at informere eleverne, når det er tid til at vælge værksteder osv. Vi ser frem til nogle hyggelige, lærerige og anderledes dage sammen på tværs af klasserne. På udvalgets vegne Rikke Nielsen 19

20 En speciel lejrskole Dag 1 Ved syvtiden, mandag d. 14/09-09, mødtes vi på Odense Banegård. Vi skulle alle sammen afsted på en lidt anderledes lejrskole. En lejrskole, som vi havde set frem til i flere år. Vi skulle ud at sejle med skonnerten Fulton, som er en af de store af slagsen. Vi skulle påmønstre i Aalborg, hvor vi skulle hen med tog. Da (synligt) de fleste var ankommet, talte Dorthe os. Der manglede lige et par stykker, som dog alligevel ankom senere. Vi havde fået at vide, at vi enten kunne spise morgenmad hjemmefra, eller købe noget til togturen. De fleste foretrak sidste mulighed. Vi måtte medbringe 300 kr. i lommepenge, men hvor skulle vi dog bruge dem henne, da vi jo skulle sejle i 5 dage. Vi gik ned mod havnen, hvor vi fik øje på Fulton. Men vi kunne ikkekomme ombord på skibet før klokken Da vi endelig kom ombord på skibet, fik vi de nødvendige instrukser og vi skulle prøve redningsveste. Bagefter begyndte vi at sejle ud af Limfjorden, samtidig med at gruppe 2 lavede aftensmad. Vi begyndte allerede at få gode forhold til skibets ansatte: Joachim og Ronnie. Lidt efter lidt begyndte vi at snakke med Fulton-drengene, Peter og Patrick, som vi spillede kort med. Aftensmaden var utrolig god, og over alle forventninger. Vi lå for anker ved Hals, da besætningen mente at det blæste for meget til at sejle ud af Limfjorden. Vi skulle til køjs kl. 22:00 hvor lyset også blev slukket og der skulle være ro på skibet. Der blev hurtigt stille og alle kunne høre Jesper snorke. F.J og Mie havde vagten fra 22:00-24:00, F.H og Naja havde vagten fra kl. 24:00-02:00, og fra 02:00-04:00 havde Stine og Berna vagten. fint. Vi ankom til Anholt sent på eftermiddagen, hvor vi først drog mod brugsen for at få nye forsyninger af slik. Bagefter var vi, der turde, ude at bade i det ret så kolde vand. Efter det var nogle af os i bad, det var virkelig dejligt. Tilbage på skibet brugte vi tiden på at skrive sange og kravle i master. Dag 3 Nogle af os vågnede af at vi rykkede ind i væggen med vores hængekøjer, der var virkelig høje bølger. Nogle af os tog søsyge-piller, men dem der ikke gjorde, brækkede sig også efter lidt tid ( sømanden Mark ). Da vi stod op for at spise morgenmad, fik vi at vide, at vi var på vej mod Samsø, og at sejlene skulle sættes. Igen måtte vi på hårdt arbejde, da det var overstået, troede vi, at vi kunne slappe af, men så skulle hele skibet rengøres. Resten af turen til Samsø blev brugt til at sove, spille kort og kravle ca. 18 meter op i masterne. Om aftenen lagde vi til lidt ude for Samsø, så vi næste dag var klar til at ro ind med jollen. Dag 2 Da vi vågnede tirsdag morgen, skulle vi op til baksmønstring, som er et ord for samling, som foregik meget ordentligt og pænt. Morgenmaden var også supergod, specielt havregrøden. Inden vi kunne sejle, skulle vi hive ankeret op. Det var meget tungt og hårdt. Først derefter kunne vi sejle. Vi sejlede for motor hele dagen. Det var de fleste, der blev søsyge, men ellers gik det 20

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00 Dagklubben: BASEN, Fyrrekrattet 1, 2630 Taastrup 43 35 28 28 www.basen.htk.dk Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009 Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Ugebrev 26 Indskolingen 2015

Ugebrev 26 Indskolingen 2015 Ugebrev 26 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Her kommer så dette skoleårs sidste ugebrev inden ferien: I den kommende uge er der hjemgruppeuge, dette betyder, at alle møder fra 8

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

NYT. Herskindskolen. Maj 2008

NYT. Herskindskolen. Maj 2008 NYT Herskindskolen Maj Glemt tøj Herskindskolen ligger inde med massevis af glemt tøj. Så vi har besluttet at få ryddet op i det!! Uge 19 ( 5.-9. maj ) vil tøjet blive lagt frem i Teatersalen (den gamle

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

UGEBREV nr. 38 uge 24

UGEBREV nr. 38 uge 24 UGEBREV nr. 38 uge 24 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Ny elev Vi har fået en ny elev i Blå Gruppe. Vi siger velkommen til Rasmus og familie, og vi håber I bliver rigtig glade for vores skole. Adresse

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere