MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE"

Transkript

1 MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 2009/2010

2 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads Odense C Telefon: (Fax) Skolefritidsordningen Hjemmeside: Giro: Kontortid: Skoleleder: Poul Knudsen Privat: Tlf Viceskoleinspektør: Skolens bestyrelse: Offentlig tilsynsførende for hovedskolen: Forældre-/lærerforenings formand: Skolesekretær: Peter Wildt-Andersen Formand. Lars Høj Andersson Næstformand Mette Scheel-Hincke Eva Nabild Leif Nørmark Sørensen Peter Blomberg Michael Graugaard Søren Ulrichs Olsen Sally Jensen Ida Hartmann-Petersen Formand for pæd. forum: Nicolai Rau Udd.-vejleder: Ole Nielsen Skolebibliotekar: Pedel: Sundhedsplejerske: Villy Bartholin Madsen/ Susanne Nielson Claus Christensen Inger Sejer direkte nr. ( skolen) 2

3 Den pædagogiske udvikling på Marie Jørgensens Skole Siden slutningen af 1980 erne har det været en overordnet beslutning, at skolens ansatte hele tiden skal arbejde med et fællespædagogisk indsatsområde. Dels for at sikre udvikling og ikke mindst fællesskab og fællesforståelse om denne udvikling. Igennem denne lange årrække har den pædagogiske udvikling på skolen været tilrettelagt gennem et samarbejde mellem bestyrelsen, skolens ledelse og et valgt pædagogisk udvalg. Dette udmønter sig i et fællesseminar ca. hvert 3. år, hvor medarbejdere og bestyrelse dels opstiller en status over skolens situation, dels en række mål for det kommende pædagogiske arbejde. Seneste fællesseminar med målsætning for øje blev afholdt i I de mellemliggende år bliver de opstillede mål ført ud i livet igen i et samarbejde mellem ansatte og bestyrelse. Nogle gange kan der være tale om overordnede emner som fx den værdidrøftelse, der resulterede i skolens værdiark, som de kan ses på hjemmesiden. Andre gange er målsætningerne mere konkrete og rettet mod daglig praksis. I det indeværende skoleår har lærergruppen arbejdet med faglig læsning altså hvordan eleverne lærer at læse de tekster, der hører de forskellige fagområder til. Baggrunden er, at selv elever med et rigtig godt alment læsestandpunkt kan have vanskeligt ved at læse og forstå faglige tekster. Arbejdets foreløbige resultat er et tillæg til læseplanerne for alle fag, der beskriver, hvordan den faglige læsning takles i de forskellige fag. SFO-medarbejderne og de administrative medarbejdere har i den samme periode arbejdet med det professionelle sprog i forhold til omgangen med elever, forældre og kolleger også dette arbejde er skriftliggjort. For begge områder gælder så en fortsat implementering fremover. Til det kommende år bliver fokusområdet brugen af IT. For lærergruppen drejer det sig ikke så meget om den tekniske brug. Indsatsområdet vil knytte sig til overvejelser om, hvordan IT kan fremme indlæringen generelt og i de enkelte fag. Det er altså den didaktiske dimension, vi vil interessere os mest for. Forløbet bliver dels et fælles foredrag, dels oplæg af konsulenter på de forskellige fagområder og endelig praksisforløb i de enkelte fag. I samme periode vil SFO-medarbejderne koncentrere deres indsats om forøgede IT-tekniske kompetencer i forhold til bl.a. kommunikationen i SFO. Poul Knudsen 3

4 Befordring 2010/11 Efter flere års nedskæringer fra Undervisningsministeriets side ser reglerne for befordringstilskud for det kommende skoleår således ud: Timefordelingsplan 2010 / Egendækningsbidrag pr. måned udgør til enhver tid prisen for et månedskort til børn under 16 år med Odense Bytrafik. 2. Forældrene skal selv sørge for rejsehjemmel. Bemærk, at to børn kan benytte samme bybuskort. 3. Det befordringstilskud, skolen bliver tildelt i december måned, vil således blive fordelt på de elever, der har større befordringsudgifter end det månedlige egendækningsbidrag. Tilskuddet vil blive fordelt efter familiens reelle transportudgifter, fratrukket det årlige egendækningsbidrag. Tilskuddet vil derfor omfatte en progression i forhold til afstand og antal befordringsberettigede børn i familien. Det ansøgte behov for refusion for samtlige elever gøres op, hvorefter der beregnes en fordelingsnøgle i forhold til det modtagne beløb fra Undervisningsministeriet. Udbetaling for skoleåret 2010/11 forventes at finde sted ultimo januar Ved skoleårets start afhentes ansøgningsskema på skolens kontor. Dokumentation for afholdte rejseudgifter vedlægges, eksempelvis kopi af månedskort til tog/bus eller lignende. 4

5 Året gang i bestyrelsen 2009/2010 Skoleåret 2009/2010 nærmer sig med hastige skridt sin afslutning, og for bestyrelsen for Marie Jørgensens Skole er det derfor tid til at gøre status for det forløbne skoleår. Bestyrelsen kan endnu engang med tilfredshed konstatere, at det forgangne skoleår har været præget af den ro og stabilitet, som er en forudsætning for, at bestyrelsen har kunnet koncentrere sig om at fastlægge de overordnede rammer for skolens virke. Efter forældrekredsmødet i efteråret 2009 konstituerede bestyrelsen sig således, at undertegnede blev formand, medens Mette Scheel-Hincke blev næstformand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Eva Nabild, Peter Blomberg samt Leif Nørmark Sørensen. Leif valgte efter eget ønske ikke at fortsætte som formand for bestyrelsen, og vi takker Leif for den indsats, han gjorde i sin formandsperiode, og er samtidig utrolig glade for, at Leif fortsat er en del af bestyrelsen. Til første suppleant til bestyrelsen blev valgt Thomas Knudsen, medens som anden suppleant blev valgt Lena Verhoef. Skolens elevtal har i det forgangne skoleår været stabilt omkring 400 elever, hvoraf ca. 135 elever i årgangene børnehaveklasse - 3. årgang benytter SFO en. For det fine elevtal kan skolen blandt andet takke en kompetent skoleledelse og et kompetent og fagligt Peter Blomberg Leif Nørmark Sørensen Eva Nabild Lars Høj Andersson Mette Schell-Hincke 5

6 engageret personale, som også i det forgangne år har ydet en stor indsats for skolen. Som følge af det stabile elevtal kan bestyrelsen konstatere, at skolen hviler på et stabilt økonomisk grundlag, som også for fremtiden skulle give grobund for en fortsat sund og god udvikling af skolen. I efteråret 2009 (24. september - 8. oktober) blev der afholdt fællespædagogisk seminar for bestyrelse og pædagogisk ansatte, hvor emnet var faglig læsning og det faglige sprog i mødet mellem børn og forældre. Bestyrelsen kan således sammenfattende se tilbage på et skoleår, som er forløbet tilfredsstillende, og tilbage er at ønske skolens elever, skolens ansatte og forældre en god og velfortjent sommerferie. På vegne af bestyrelsen Formand Lars Høj Andersson Som en del af programmet blev der holdt seminar i Middelfart over 2 dage, hvor også bestyrelsen var repræsenteret ved Leif N. Sørensen og Mette Scheel- Hincke. En lørdag i slutningen af november 2009 gennemførte bestyrelsen sin årlige strategidag. På strategidagen brugte bestyrelsen blandt andet tid på at diskutere status, handleplaner og målsætning for pædagogisk udvikling, skoleprofilen, videreuddannelse, elevtal samt fysiske rammer. Vedrørende emnet pædagogisk udvikling blev der taget initiativ til, at der skulle opbygges en tradition med forældreforedrag 2 gange årligt, idet det blev besluttet, at foredragenes emnekreds bør have sammenhæng med årets pædagogiske emner (eksempelvis emneugen). I det forløbne år er de fysiske rammer på skolen blandt andet forbedret ved, at der er gennemført en renovering af skolebiblioteket. Fremadrettet vil skolen søge at samle kapital til stadig forbedring af de fysiske rammer, herunder eksempelvis muligheden for at erhverve naboejendommen for at løse de efterhånden trange lokaleforhold på skolen. En vinder er fundet på Marie Jørgensens Skole Flere tusinde skolelever på Fyn har deltaget i en eventyrkonkurrence, som var udskrevet af Odense Kommune og Fyens Stiftstidende. I spidsen for dommer-kommitéen var fantasyforfatteren Josefine Ottesen. Marie Jørgensens Skole har også deltaget og heldigvis også fået en vinder. Anden præmien i aldersgruppen årige gik til Johanna fra 6.a. Johanna vandt med historien Lucifer von Hemmington. Vi vil gerne ønske hende et meget stor tillykke. Her følger vinderhistorien: 6

7 Lucifer von Hemmington Der var engang en dreng. Han hed Lucifer von Hemmington. Han elskede at tegne, men hver gang et stykke arbejde var færdigt, smed han det ud, for det var simpelthen ikke godt nok. Hans forældre sagde altid: Ih! og Åh! og Guuuud, hvor er du dygtig!, og det var jo ikke engang løgn; Lucifer var dygtig. Faktisk langt over det gennemsnitlige niveau. En dag skete det bare, at Lucifer gav op. Jeg bliver aldrig en stor kunstner, jeg får sikkert aldrig mulighed for at udstille noget på Louisiana eller Louvre, tænkte han. Fra den dag havde han aldrig strejfet så meget som en god blyant med en hårdhedsgrad på 9B. Da Lucifer voksede op og blev en fornuftig ung mand, hoppede han på jurastudiet, i stedet for at følge sin drøm om at blive kunster. Men på sin 21-års fødselsdag skete der noget højst besynderligt, så han straks fortrød det. Da han den dag kom hjem, lå der på hans skrivebord en flot pen. Ikke bare en fra Tiger, men en virkelig flot én. Han kunne ikke dy sig, selvom det var flere år siden, han havde tegnet eller malet noget sidst. Han fandt hurtigt noget papir frem og satte sig til rette. Han stirrede stift på papiret. Han tog pennen i hånden og pludselig føltes det som om, at den førte hans hånd. Pludselig vidste han præcis hvad, hvor og hvordan han skulle gøre. Da hans tegning var færdig, blev han så stolt. Så stolt, at han næsten græd. Aldrig før havde han lavet noget så smukt. Det var det eneste, han nogensinde havde været tilfreds med. Han fandt et nyt stykke papir og kradsede løs. Og så endnu et... og endnu et... Da han endelig lagde pennen fra sig, havde han siddet og tegnet hele natten. Han blinkede lidt med øjnene og så på klokken. Det var for sent at tage over på universitetet. Han kiggede på pennen og smilede ved sig selv over den nærmest magiske stemning, der fyldte ham med en boblende glæde indeni. Dette her måtte han fortælle til nogen! Han samlede sine tegninger og nærmest fløj hen på kunstskolen. Derfra gik det bare op ad bakke. Han kvittede juraen, scorede topkarakterer på kunstskolen og røg til tops på hitlisterne. Efter hans nyeste udstilling på et populært galleri, havde han fået massevis af omtale, og telefonopringningerne strømmede ind. Han tænkte, at det ikke ville vare længe, inden hans malerier hang ved siden af da Vinci, Warhol og Matisses. Efter flere måneders succes, havde han fået sin største opgave hidtil: en udstilling på en række museer i USA. Dagen inden afrejsen skete der noget mystisk. Lucifer var i gang med at pakke sin kuffert. Han havde købt et fornemt etui til pennen. Tænk hvis den gik i stykker, gys! Så ville alt, hans drøm, være gået tabt... Lucifer skyndte sig at lukke kufferten og plantede etuiet trygt og godt i sin lomme. Da han var på vej ud af døren, stødte han på en lille, sær og gammel mand. Åh, sagde han overrasket. Manden kiggede uberørt på ham og sagde: Lad mig gøre det kort... du har noget der tilhører mig. Lucifer forstod ikke noget. Jeg tror desværre, at du er gået forkert, hr... Manden rystede på hovedet. Du hedder Lucifer von Hemmington, og du har den magiske pen. Lucifer sagde tøvende: Jeg tror altså, at du er gået forkert, hr. Manden lod som, han ikke hørte ham. Undskyld mig, jeg har jo slet ikke præsenteret mig selv endnu! Jeg er Salomon, jeg er skaber af den magiske pen. Jeg er en alf og bor i en anden... verden. Lucifer tabte tråden og måbede. En alf?! Det måtte være en spøg. Desværre, hr. Salomon, jeg... Lucifer rykkede tættere på og hvislede alvorligt: Jeg vil helst ikke bruge vold i denne sammenhæng, men jeg har nogle kontakter i eventyrland, der let kan give dig nogle bank. Lucifer overgav sig: Jeg har pennen. Men du må ikke tage den, jeg skal bruge den i morgen. Salomon rynkede brynene og sagde: Fint, vi kan godt lave en lille forhandling. Hvis du kan gøre mig en lille tjeneste, skal jeg nok lade dig være. Lucifer nikkede langsomt. Godt. Du skal samle 3 ingredienser til mig. De tre ingredienser er vigtige for mig, det er dem jeg skal bruge til at lave en ny pen, sagde Salomon. 7

8 Jeg har brug for en tår fra Den Uendelige Kilde, harpiks fra Livets Træ og en fjer fra en ørn. Lucifer indvilgede, og uden nogen anelse om, hvor han skulle lede, gik han ud i skoven og så sig omkring. Straks så han en kilde springe frem, og tænkte ved sig selv: Tja, hvorfor skulle det ikke være denne kilde, Salomon snakkede om? Han fyldte en beholder. Vandet skvulpede og var tungt at bære på. Så nåede han til et stort træ, et kæmpestort egetræ. Igen tænkte han: Tja, hvorfor ikke? Han kravlede op i kronen af træet, og borede sig frem til noget harpiks. Dette var også besværligt at bære på fordi, at det var så klistret. Nu skulle han bare bruge en ørnefjer og han skulle skynde sig. Klokken var blevet mange og det var næsten mørkt. Lucifer hørte et skrig. Et ørneskrig. Han så op mod himlen og så den. Ørnen. Den fløj ned til ham, og landende forsigtigt på hans arm. Den kiggede ham dybt ind i øjnene og det lignede, at den nikkede til ham. Så tænkte han igen: Tja, hvorfor ikke? Han plukkede forsigtigt en fjer. Så fløj den. Denne genstand var også besværlig at bære på fordi, at den nemt smuttede imellem fingrene på ham. Lucifer skyndte sig tilbage til Salomon. Da han forpustet stod foran alfen, overrakte han ham tåren fra Den Uendelige Kilde, harpiksen fra Livets Træ og fjeren fra en ørn. Salomon nikkede og sagde: Lucifer von Hemmington, du har klaret min opgave. Du har vist, at din fantasi aldrig slipper op fordi, at du har hentet tåren fra Den Uendelige Kilde. Du har vist, at du vil opfylde din drøm og leve livet, da du hentede harpiksen fra Livets Træ. Og du har vist, at du har ånden med i alt hvad du gør, da du hentede fjeren fra Ørnen. Salomon nikkede imod Lucifers lomme. Behold pennen. Tag til USA. Opfyld din drøm. Intet vil stå i vejen for dig, Lucifer von Hemmington. Næste dag var Lucifer taget af sted. Han var kommet til et hotel, hvor han skulle bo. Da udstillingen først blev åbnet og afsløret om aftenen, havde han hele dagen til at gøre det han mest holdte af: at tegne. Han tog etuiet op af lommen og åbnede det. Pennen lå der endnu. Han fandt straks papir frem og begyndte at tegne. Han smilede stort. En af de flotteste tegninger hidtil. Han hørte en rømmen bag sig og vendte sig straks om. Salomon stod og smilede tilfreds. Salomon, hvad gør du her? spurgte han overrasket. Jeg tænkte, at jeg lige måtte fortælle dig noget. Du ved, den pen du har i hånden? Det er ikke den magiske pen. Jeg har byttet den ud. Lucifer kiggede overrasket på pennen. Det er en ganske almindelig pen. Den rigtige har jeg her. Salomon trak noget op af sin lomme. Rigtig nok,når Lucifer kiggede ordentligt efter, var pennen han havde i hånden ikke magen til den magiske. Jamen, det vil jo sige... sagde Lucifer. At det var mig og ikke pennen... Salomon smilede til ham. Se selv, du kan tegne! Du skal bare tro på dig selv. Som jeg sagde tidligere, intet står i vejen for dig. Lucifer smilede. Han kunne godt tegne. Rigtig godt endda! Johannna 6.a Tegnet af: Marie-Louise 8

9 Årets gang i SFO Hver dag møder omkring 140 børn op i SFO en for at være en del af en hverdag, hvor der er mulighed for leg og fordybelse. Året har budt på overnatninger i skolens hal, koloni, fest for piger og drenge, spændende aktiviteter, den store fællestur til Madsby Legepark, forældrekaffearrangementer samt en masse fri leg. Men der har også været nye tiltag i forhold til de forgangne år i SFO. Det første nye tiltag var en legeuge sammen med indskolingsårgangene, hvor vi hver dag i uge 36 mødtes for at lege forskellige gode skolegårds-lege. Det var skønt at se, hvordan børnene hjalp hinanden med at lære de nye lege, som de også brugte flittigt om eftermiddagen i SFO. Inden juleferien havde vi en uge, hvor vi satte fokus på de danske juletraditioner. Det betød, at børnene dagligt kunne være med til at bage småkager, høre julemusik, få læst juleeventyr samt snakke om, hvorfor vi egentlig holder jul. For at forberede 0. årgang på skolens juleafslutning samt give dem en forståelse af, hvad det vil sige at være i en kirke, var der arrangeret klasseture til Sankt Hans Kirke. Her havde børnene mulighed for at stille spørgsmål om kirken samt se sig godt om, så kirkerummet ikke virkede alt for fremmed, da alle skolens elever samt forældre, bedsteforældre og øvrige interesserede deltog i juleafslutningen. Torsdag den 17/12 havde vi indbudt til forældrekaffe med dans om juletræ, sang og godteposer. Nærmest som bestilt dalede julesneen ned udenfor, men da den kom i så rigelige mængder, var der desværre mange, der var forhindret i at deltage. De, der var mødt frem, havde dog en fornøjelig eftermiddag, og der blev spist en masse julekager, åbnet godteposer, leget og hyggesnakket. Efter juleferien var der stadig masser af sne og kulde, så det var en kold oplevelse, da vi tog fat på Kend Din By Ugen i SFO. Børnene var klassevis af sted på skattejagt rundt i byen, og udover at svare på en masse spørgsmål om byen, skulle de også vise, at de var gode til at samarbejde omkring opgaveløsningen. Det var interessant at høre, hvad børnene vidste om deres by, og da vi nåede frem til fredagen, hvor den vindende klasse skulle kåres, var alle ret spændte. Det var ikke muligt kun at kåre én klasse, så vi endte med to vindere; nemlig 0.A og 1.B. Præmien var en eftermiddag i filmlokalet sammen med klassens kontaktpædagog, hvor der blev hygget med guf og sodavand, imens vi så Disney filmen Sværdet i stenen. Vi var også med til at arrangere den årlige fastelavnsfest sammen med Forældre-/lærerforeningen, og i år havde vi givet festen et nyt indhold i de gammelkendte rammer. Det betød, at vi ud over tøndeslagningen, også havde indmarch, så vi kunne se alle de fine udklædninger. I løbet af aftenen kåredes den bedst udklædte på hver årgang og herefter hyggede børnene sig med at afprøve diverse boder. Imens var der åbent i cafeerne, der også var velbesøgte, så da festen sluttede, var vi alle enige om, at fastelavnsfesten også til næste år vil forløbe på denne måde. Et tilbagevendende punkt i årsplanen er bevægelsesugerne, hvor alle børn og voksne dagligt er i gang med motion i en eller anden form. I år har der bl.a. været ture i skøjtehallen og i svømmehallen, monstermotion i hallen samt redskabsleg i den gamle gymnastiksal. Det er dejligt at se, hvordan børnene tager fat på de udfordringer, der bringer pulsen i vejret. Samtidig får de en stor fællesskabs-oplevelse, og det er også en vigtig del af bevægelsesugen. En anden fælles oplevelse for børn og voksne er, når vi deltager i skolens emneuge. Den sidste emneuge havde overskriften Klima, og både børn og voksne blev i ugens løb klogere på, hvad klimaet betyder for vores hverdag. Vi vil også i det kommende år vægte et højt aktivitetsniveau i hverdagen i SFO, hvor der er plads til nye spændende tiltag, men samtidig have fokus på, at børnene skal have tid til at lege og fordybe sig. SFO-leder Rikke Nielsen 9

10 Nye Fælles Mål 2009 og læsning/skrivning De Nye Fælles Mål trådte i kraft august 2009 og har nu været gældende et helt skoleår. Ifølge de nye mål er der sat øget fokus på hurtigt at få udviklet og automatiseret elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder, og gennem hele skoleforløbet er der lagt stor vægt på udvikling af ordforråd og begrebsforståelse inden for de enkelte fag og fagområder, ligesom skrivning har fået en fremtrædende plads i mange fag. Tidlig indsats Allerede fra 0. klasse sættes der ind med begyndende faglig læsning idet Sprog og udtryksformer er et af 6 obligatoriske emner der skal arbejdes med i løbet af det første skoleår, og sprog og udtryksformer skal indgå som dimension i arbejdet med alle de øvrige emner. Faglig læsning som indsatsområde I skoleåret 09/10 har arbejdet med faglig læsning været pædagogisk indsatsområde for hele skolen, og inden for hvert fagområde er der udarbejdet planer for hvordan der kan/skal arbejdes med læseudviklende undervisning. De første skoleår er det dansklærerens opgave at eleverne lærer at læse. Derefter er det alle læreres opgave at der undervises i de forskellige fags specielle fagsprog med de ord og begreber der hører til og den grammatik der anvendes i de enkelte fags sprog. I alle tilfælde er det læseforståelse der skal være det centrale. Læsning og skrivning Læsning og skrivning opfattes som hinandens forudsætning, og især i skolestarten må læsning og skrivning indgå med lige stor vægt hvilket vil betyde at der må arbejdes mere med skrivning end der tidligere har været tradition for. Skrivning er en funktionel anvendelse af bogstaverne. I skriveprocessen struktureres opmærksomheden mod det centrale i forståelsen af det skriftsproglige princip. Der arbejdes bevidst med sprogets formside, og sammenhængen mellem bogstavets tegn og lyd er her mest direkte. Flere forskningsprojekter har påvist at skrivning er indgangen til læsningen, og at skriveprocessen for indskolingselever er lettere end læseprocessen: Man kan skrive forkert uden at ens tekst går i stå. I læseprocessen vil teksten derimod blive uforståelig hvis man ikke kan få sammenhængen mellem lyd og bogstav til at lykkes. Skrivelæsning Skrivning har fået en fremtrædende plads i alle fag gennem hele skoleforløbet idet skrivning nævnes som en vigtig læseforståelsesstrategi. Ved at skrive notater, stikord, oversigter eller spørgsmål til den tekst der arbejdes med, fremmes samtidig arbejdet med læseforståelse, og eleverne bliver mere bevidste om hvad der er forstået og ikke forstået. Skrivning bliver altså et vigtigt middel til at fastholde egne tanker og til både at kontrollere og formidle forståelse af det enkelte fags sprog og indhold. Udtryks- og læseglæde For at blive kompetente udøvere af såvel læsning som skrivning er det vigtigt at der læses og skrives meget. Derfor må der læses og skrives hver dag både i skolen og hjemme, og arbejdet skal gerne præges af udtryksog læseglæde. Kirsten Hansen 10

11 LUS LæseUdviklingsSkema efter Nye Fælles Mål Vi har de senere år anvendt LUS som evaluering af elevernes læseudvikling. LUS er ikke en test, men en beskrivelse af den almindelige skriftsprogsudvikling baseret på studiet af børn der har lært at læse. LUS er dansklærerens redskab i beskrivelsen af elevernes skriftsproglige udvikling baseret på observationer i den daglige undervisning. Læseudviklingsskemaet beskriver udviklingen i 20 punkter fordelt over 3 forskellige udviklingstrin. Nye mål for LUS Efter indførelse af Nye Fælles Mål er der sket en revidering af indholdet til flere af LUS-punkterne, og kravene er justeret i overensstemmelse med de nye mål. Hvor kravene til undervisningen tidligere var at eleverne f.eks. skulle nå pkt. 3 i 0. klasse og pkt. 9 i 1. klasse, er kravene nu skærpet så målet er at alle elever når til følgende punkter: 0. kl. LUS pkt kl. LUS pkt kl. LUS pkt. 12 trinmål 3. kl. LUS pkt kl. LUS pkt. 16 trinmål 5. kl. LUS pkt kl. LUS pkt. 18a trinmål 7. kl. LUS pkt. 18b 8. kl. LUS pkt. 18c 9. kl. LUS pkt. 19 trinmål Fase 1 Den udforskende fase (punkt 1-12) Læseren er ved at tilegne sig læsefærdighed ved læsning af tekster med få ord på hver side, oftest med billeder, som teksten bygger på. Den forståelsesbaserede afkodning kræver stor energi og opmærksomhed i søgningen efter indholdet. Pkt. 1 Læser (finder) og skriver (tegner) sit eget navn. Pkt. 2 Kender læseretningen, at man læser fra venstre mod højre, oppefra og nedad og ved, hvordan man skifter linje. Pkt. 3 Har opdaget og viser, at det skrevne fortæller en historie. Pkt. 4 Læser kendte ord i tekster ved hjælp af ordbilleder helordslæsning Pkt. 5 Udleder nye ord ved hjælp af ord, der kendes i forvejen. Pkt. 6 Bruger bogstavlyden, ofte det første bogstavs lyd, for at afkode nye ord i teksten korrigerer undertiden sig selv. Pkt. 7 Bruger efter behov bogstavernes lyde effektivt under afkodningen af teksten selvkorrektion er sædvanlig. Pkt. 8 Kan skrive så teksten kan læses og forstås af andre. Pkt. 9 Bruger bogstavernes lyde effektivt i læsningen af længere, ukendte ord. Pkt.10 Anvender og skifter mellem formålsbestemte strategier i en efterhånden funktionel læsning af enkle tekster. Pkt.11 Støtter sig fortsat til indholdet under anvendelsen af funktionelle læsestrategier for at få fat i meningen, stopper op, bliver hængende i afkodningen, der kræver megen opmærksomhed, læsningen går langsomt. 11

12 Pkt.12 Læser selvstændigt en ukendt tekst af et vist omfang inden for egen erfaringsverden, afkodningen kræver fortsat opmærksomhed, læsningen går i stå under afkodning af ukendte ord i den løbende læsning, læsningen er endnu ikke flydende. Fase 2 Den konsoliderende fase (punkt 13-18c) Læseren har nu et fundament af funktionelle læsestrategier og udvider sin læsning til at omfatte bøger med et meget større omfang, hvor det udelukkende er teksten, der bærer indholdet. Efter opnået kvalitet i den løbende læsning, optræder i denne fase tre nye læsemåder: Nemlig søgelæsning, instruktionslæsning og dybde- og overblikslæsning. Pkt.13. Læser mere flydende, stopper fortsat en gang imellem. Pkt.14. Finder hurtigt ønskede oplysninger både i kendt og ukendt tekst (Søgelæsning) Pkt.15. Læser flydende med god forståelse foretrækker stillelæsning. Pkt.16. Læser en instruktion, arbejdsbeskrivelse, opskrift eller matematikopgave i flere led og viser forståelse gennem handling (Instruktionslæsning). Pkt.18 b. Har let ved at læse, læser fortrinsvis ungdomsbøger med personskildringer, miljøbeskrivelser og indre monologer. Pkt.18 c. Udvider sin læsning til forskellige genrer med større kompleksitet inden for voksenlitteraturen; magter at læse flere bøger parallelt. Pkt.19. Dybde- og overblikslæsning Kan i en allerede læst tekst hurtigt få fat på nøglerne til tekstens indhold og struktur. Fase 3 Den litterære fase At være litterært læsende forudsætter en abstrakt og hypotetisk tænkning. Det betyder, at læseren skal kunne forstå principper, som ikke umiddelbart modsvares af en ordret formulering i teksten og forstå hypotetiske ræsonnementer, dvs. kunne drage slutninger om foreteelser uden for egen konkrete forestillingsverden. Pkt.20 Har udviklet en funktionel og selvstændig læsning, forstår, anvender, tolker og reflekterer over skrevne tekster, udvikler sin viden og sit potentiale via en hypotetisk og ubunden tænkning. Pkt.17. Forstår indholdet i udenlandske film og naturprogrammer ved hjælp af underteksterne. Pkt.18. Læser meget, læser af lyst (Bogsluger) Pkt.18 a. Læser med udbytte såvel skønlitterære bogserier i et større omfang som faglige tekster og kan anvende læsefærdigheden til forskellige formål. 12

13 Prøver i læsning, skrivning og stavning Der foretages løbende evaluering af de enkelte elevers læsning, skrivning og stavning i den daglige undervisning, og 1-2 gange om året foretages standardiserede klasseprøver. 0. kl. Obligatorisk sprogscreening ved skolestart Kontrolleret tegneiagttagelse Test af bogstavkendskab ved årets slutning 1. kl. OS 64 (ordlæseprøve (64 ord)) 2. kl. OS120 (ordlæseprøver (120 ord)) ST 2 Diktat med nonord (vrøvleord) 3. kl SL 60 (sætningslæseprøve (60 sætninger)) ST 3 (diktat) 4. kl. SL 40 (sætningslæseprøve (40 sætninger)) ST 4 (diktat) 5. kl. LÆS 5 (tekstlæseprøve og spørgsmål om læse lyst) ST 5 (diktat) 6. kl. TL 1 (læsning af sammensatte ord, fremmed-ord, forskellige teksttyper der kræver anvendelse af forskellige læsestrategier) ST 6 (diktat) 7. kl. ST 7 (diktat) 8. kl. TL 3 (læsning af forskellige teksttyper) Gode sider på nettet - specielt med henblik på læsning og skrivning (Nationalt Videnscenter for Læsning) Her samles al forskning og viden om læsning og skrivning, både fra Danmark og udlandet. Der er beskrivelser af mange forskellige projekter, henvisninger til litteratur, anvisninger skrevet såvel til fagfolk som til forældre. (Dansk Videnscenter for Ordblindhed) Her kan gratis hentes et oplæsningsprogram der når det er installeret, kan læse alt op, både tekster fra nettet og tekster man selv skriver. (Anbefales gemt på skrivebordet så det er let at aktivere) Talen er syntetisk. Derfor kan der i visse tilfælde være upræcis oplæsning. Læsehastigheden kan indstilles. (På kan under punktet voice guide gratis hentes engelske stemmer til oplæsning.) Her kan lånes lydbøger, både som tekstfiler og som lydfiler f.eks. til afspilning på mp3. Odense kommune er tilmeldt, og man kan låne ved anvendelse af koden til sit almindelige lånerkort. Her er et gratis kursus i 10-fingersystemet. Dette er en netavis der udgives til elever med læsevanskeligheder, men på grund af det bearbejdede sprog, er den også anvendelig til elever på mellemtrinnet. Danskvejleder Kirsten Hansen 13

14 Nye Fælles Mål 2009 og matematik 14 De nye mål for matematik er mere fagligt ambitiøse end tidligere, hvorfor kravene på de enkelte klassetrin er skærpet. Derudover er der ændret på formålsformuleringen for faget samt justeret i det faglige stof. Herudover er der tilføjet et nyt stofområde: Trigonometri (i overbygningen). Kompetencer I matematikfagets formålsformulering står der nu, at eleverne skal udvikle kompetencer. Der er her tale om otte kompetencer, som skal være til stede på undervisningsplan (ikke individplan) og disse kompetencers tilstedeværelse i undervisningen skal være med til at udvikle eleverne på forskellige områder gennem hele skoleforløbet. Kompetencerne kan ikke stå alene, men skal tænkes sammen, når læreren planlægger sin undervisning og alle kompetencerne skal være i spil set hen over hele året. Der er tale om følgende otte kompetencer: - Tankegangskompetence (kende fagets karakteristika i spørgsmål og svar) - Problembehandlingskompetence (kunne løse rene matematiske problemer) - Modelleringskompetence (gøre virkelighedsnære problemer matematiske) - Ræsonnementskompetence (kunne give matematiske fordi -forklaringer) - Repræsentationskompetence (kunne repræsentere matematik på forskellig vis) - Symbolbehandlingskompetence (kunne forstå, afkode og oversætte symboler fra matematik) - Kommunikationskompetence (kunne kommunikere om og med faget) - Hjælpemiddelkompetence (kunne anvende hjælpemidler herunder it). Faglig læsning i matematik Hovedformålet med faglig læsning i matematik (ifølge Nye Fælles Mål 2009) er: - at lære matematik - at kunne læse matematikholdige tekster som middel til problemløsning. For at kunne opfylde disse mål har matematiklærerne på MJS udarbejdet en læseplan med mål, metoder og evaluering til faglig læsning. I denne læseplan står f.eks., at eleverne skal arbejde med genrekendskab og det betyder, at eleverne i 4. klasse skal få et bedre kendskab til matematikbogsgenren, som ofte har en noget anderledes opbygning og læserute end de tekster, som eleverne kender fra andre fag. Arbejdet med genren skal gøre eleverne i stand til at navigere i deres matematikbog, når de skal løse opgaver. Trigonometri Det nye område i overbygningens matematik er trigonometri, som betyder vinkelmåling. At arbejde med trigonometri betyder, at man arbejder med matematik, der behandler sammenhængen mellem sider og vinkler i retvinklede trekanter (herunder arbejde med sinus, cosinus og tangens). IT I Nye Fælles Mål 2009 står bl.a. om arbejdet med it, at det nu skal indbefatte arbejde med dynamiske geometriprogrammer. Programmet Geogebra er et fint eksempel på denne type program og det kan downloades gratis fra nettet eller arbejdes med i en online version. Her følger et par udtalelser fra elevernes erfaringer med programmet: Patrick H., 4.a udtaler: Geogebra er sjovt og det kan man lære meget af. Det er rigtig sjovt, hvis man kan finde ud af det og hvis man ikke kan finde ud af det, så er det ikke særlig sjovt. Patrick J., 4.a udtaler: Geogebra er sjovt og lærerigt. For eksempel kan du lave sjove figurer såsom kvadrater, firkanter, trekanter, parallellogram, trapezer osv. Med Geogebra kan du lave virkelig store figurer. I kan downloade det på internettet på geogebra.com eller geogebra.dk. Det er gratis og nemt. Susanne Nielson

15 Matematiktestning på Marie Jørgensens Skole MG og FG matematiklærernes evalueringsredskab Vi har i flere år testet alle elever fra 0. til og med 3. klasse med en MG-test (Matematik Grundlæggende). Disse tests er lavet uden hensyntagen til lærebogssystem, men søger alene at afdække, om eleverne har nået et niveau, som der generelt kan forventes efter det pågældende klassetrin. Da prøven ikke er tilpasset skolens bogsystem, kan der være områder, som vi har vægtet anderledes end testen, og det bliver der selvfølgelig taget hensyn til. Når testen udføres foregår det i den gamle gymnastiksal, hvor eleverne sidder ved enkeltmandsborde. Testen udføres af Susanne, som er støttelærer og tilstede er også klassens matematiklærer. Susanne retter testen og holder efterfølgende et møde med klassens matematiklærer, hvor resultatet drøftes. Formålet med testningen er følgende: - At afdække hvilke områder, der skal arbejdes med i den kommende periode og til næste år - At give matematiklæreren et godt grundlag for at planlægge og tilrettelægge undervisning - At vurdere om der er elever, der har behov for særlig støtte. Hvis der er elever, som skal have særlig opmærksomhed, vil forældrene blive kontaktet, og ofte vil vi lave en ekstra afdækning af elevens standpunkt. Herefter vurderes det, hvordan eleven kan få støtte med det størst mulige udbytte. Det skal også nævnes, at de øvrige elever får taget en matematiktest. Her drejer det sig om to tests, dvs. MG og FG (Færdigheder Grundlæggende). De udføres af klassens egen matematiklærer, men der vil også her være mulighed for at lave en ekstra test eller samtale, hvis der er elever, som kræver en særlig opmærksomhed i forhold til deres matematikudvikling. Matematikvejleder Susanne Nielson Børnehaveklassen 2011/12 Straks vi er i gang med det nye skoleår, påbegynder vi optagelsen af den kommende børnehaveklasseårgang. Søskende optages altid først alle de søskende, der er skrevet op, modtager indmeldelsesgiro senest d Skulle der være søskende, der ikke allerede er skrevet op henvend jer da straks til kontoret. Forældrebetaling ved lejrskoler Poul Knudsen Eleverne kommer på lejrskole ca. hvert andet år. Af hensyn til forældreøkonomien er der fastlagt følgende max. grænser for forældrebetaling: Børnehaveklassen: 230 kr årg. 530 kr årg. 930 kr årg kr. Lommepenge ved lejrskoler Vi har ikke til hensigt at fastlægge et obligatorisk lommepengebeløb, men klasselæreren vil have et vejledende forslag til det forældremøde, hvor lejrskolen drøftes. Når der er aftalt et konkret beløb, beder vi om, at det respekteres. 15

16 Personale Skoleåret 2009/10 har været præget af stabilitet i personalegruppen, men med de ændringer, der naturligvis altid vil være i så stor en flok. I fritidsordningen gik afdelingsleder Rikke Nielsen på barsel og i hendes fraværsperiode, fungerede Lars Feveile som daglig leder til alles tilfredshed. Rikke er efter endt orlov tilbage og har igen overtaget ledelsesfunktionen. Efter flere ansættelsesperioder stopper Dan Block som medhjælper i fritidsordningen Dan skal videre med sine uddannelsesplaner tak for indsatsen og en altid imødekommende og tjenstvillig arbejdsholdning. Nyansat fra sommerferien i fritidsordningen er Pernille Guldbrandsen Pernille fandt sig hurtigt en plads i personalegruppen og har også formået at skabe en særdeles god kontakt til børn og forældre. I det kommende skoleår, må vi dog undvære hende som følge af forestående barsel. Det samme gælder Ann Christine Pedersen, der blev nyansat som lærer efter sommerferien Så der er grøde i Marie. Ann Christine er også faldet godt til hos os både i kollegial sammenhæng og som en lærer, børnene er glade for. I forbindelse med Trine Hartungs barsel, var Lisbeth Scheel-Hincke ansat som vikar en opgave Lisbeth løste til alles tilfredshed. Det er derfor også glædeligt, at vi kan fastansætte Lisbeth fra Med udgangen af oktober 2009 valgte Villy Bartholin Madsen at gå på pension efter uafbrudt ansættelse ved skolen siden august I denne lange årrække har Villy været skolen en dygtig lærer ikke mindst indenfor fagene tysk og musik har Villy ydet en stor indsats. Dertil har han siden midten af firserne forestået opbygningen af skolens bibliotek fra et meget beskedent omfang til at kunne byde både kolleger og elever på gode lånemuligheder. Skolens fællesskab har altid betydet meget for Villy og han har givet store bidrag til det. Skabt en tradition for forårskoncert og været med til at udvikle traditionen år for år. Stået for skolens fællesarrangementer og selv trakteret orgel og klaver ved afslutning til jul og sommer samt den daglige morgensang. Vi savner Villys tørre humor, hans imødekommende indstilling men ønsker ham også et langt og velfortjent otium. Tak til Villy for indsatsen og også til skolens øvrige medarbejdere for den grundige indsats, der dagligt ydes. Første skoledag efter sommerferien er: Mandag 9. august klasse møder kl klasse møder kl klasse møder kl Børnehaveklasserne møder kl Vi mødes til velkomst i aulaen, hvorfra vi går til klasserne for at hilse grundigt på klassekammerater og lærer samt få udleveret bøger. 16

17 Marie Jørgensen School Musical Vores musical handlede om de ting, vi siger til hinanden og de interne ting, vi laver i vores klasse. Kristoffer, vores daværende klasselærer, stod for hele manuskriptet, og det var så sjovt at gennemgå og øve det alt sammen. Både det at producere den og vise den frem var sådan en fed tid. Vi lavede også vores egne danse og karakterer og tog udklip fra andre film, vi kunne bruge som inspiration. Mens vi lavede den, var der ikke en eneste i klassen, som ikke rendte rundt med et kæmpe smil på læben. Og det har ført vores klasse meget mere sammen, da vi næsten boede på skolen. I ugerne efter gik vi stadig rundt og sang alle sangene, der blev brugt. Vi kunne simpelthen ikke få dem ud af hovedet. Hvis vi kunne, ville vi også hellere end gerne stå model til at lave en ny, men desværre nærmer vi os afgangstiden, og så er der ikke tid. Det har været den bedste oplevelse vores klasse har haft, og vi er alle vokset meget med det ansvar, vi fik overdraget. Det er helt sikkert noget, vi kan anbefale andre klasser i fremtiden! Skrevet af Matias og Sophie 9.b 17

18 Det nødvendige arbejde I en tid hvor grundskolen eller er det kun folkeskolen? er sat på et 360 graders eftersyn, er det klart, at mange aspekter af undervisning drøftes. Og godt for det diskussionen om den bedst mulige undervisning skal holdes i live, så den til stadighed udvikles og forfines. Blandt de mange emner, der sættes i fokus, er behovet for ressourcer, efteruddannelse, undervisningsdifferentiering, rummelighed og flere dusin andre. Som alle er vigtige hver for sig og som samtidig er forudsætningerne for den daglige skoledag. Men det betyder samtidig, at diskussionen sjældent foregår lige i det praktiske brændpunkt, hvor den enkelte elevs læring foregår. Naturligvis skal rammer og andre betingelser være de bedst mulige og der er helt sikkert plads til forbedringer. Men når det så er sagt, er der stadig gode muligheder for, at det enkelte barn kan både trives og lære med de eksisterende vilkår som basis. Det helt afgørende parameter er, at alle yder det nødvendige arbejde. Læreren ved at være ordentligt forberedt og i det hele taget har ydet den forudgående indsats, som undervisning kræver. For elevernes vedkommende at de møder med viljen til at yde en indsats. Det er der i almindelighed ikke noget problem i, men vi oplever i stigende omfang, at elever og til dels forældre tror, at der kan vælges efter interesse og lyst. Og sådan er det ikke. Den fælleshed, der er i al grundskoleundervisning, kræver at alle forsøger at tilegne sig mest muligt af viden, indsigt og færdigheder. Uanset emnekredsen. Grundskoleundervisning har jo fundamentets karakter og skal derfor give det udbytte, som skaber et uddannet og dannet menneske i forhold til kommende uddannelse og erhverv. Men ikke mindst til ens egen udvikling. Det kan derfor ikke hjælpe, at de områder, man ikke interesserer sig for eller synes er vanskelige, bare sorteres fra.tværtimod: Det er der, hvor der i stedet må ydes en ekstra indsats, fordi det svære og uinteressante for den enkelte nu en gang ofte opleves vanskeligere at tilegne sig. Og da er forældre nødt til at bakke barnet op ved at påpege nødvendigheden af, at arbejdet bliver gjort og gjort grundigt. Forældre må også gerne bidrage ved at give en hjælpende hånd men det er barnets arbejde! Det er en livsopgave at lære en vanskelig en af slagsen at man ofte skal arbejde længst og hårdest med det, man har mindst lyst til. Der er flere grundlæggende årsager til dette krav for det første, at det kun er i meget begrænset omfang i tilværelsen, at problemer kan løses ved hjælp af lyst. Der skal altså være opnået en vis råstyrke. For det andet at ingen lærer noget uden selvaktivitet læreren skal sørge for god undervisning, men det er elevens arbejdsindsats, der afgør, hvilken indlæring, der sker. Og for det tredje, skal børn have bakset så meget med deres egne problemer, at de har tillid og selvtillid nok til at turde tro på selv at kunne håndtere dem. Vi må altså i fællesskab sørge for gennem skoletiden at få lært at arbejde af både lyst, pligt og nødvendighed. Det kan også give nye oplevelser af, hvad der er spændende og interessant felt for det, man har lyst til kan godt udvides. Poul Knudsen HUSK: Lørdag den 2. oktober er en skoledag med mødepligt! 18

19 Min drømmecykel Vores klasselærer fik et brev om, at det var cyklens dag d. 3/5 2010, og derfor var der en konkurrence, hvor alle børn kunne opdigte og tegne deres drømmecykel. Man måtte selv bestemme, hvordan cyklen skulle se ud. Alle os børn i 1.a tegnede cykler, og tegningerne blev meget forskellige. Der var cykler som kunne: køre med mange børn på samme tid, holde regnvejr ude, køre på vand, flyve, køre gennem kviksand, køre hurtigere end et tog osv.vi var heldige, og Maibritts tegning blev valgt som den bedste og mest fantasifulde. Derfor vandt vi billetter til Børneteateret Skægspire. Præmien blev overrakt på Flakhaven, hvor nogle af vores tegninger var udstillet sammen med andre børns drømmecykler. Maibritt var meget stolt, og det var vi faktisk alle sammen. Der var også et stunt cykleshow foran rådhuset, det var sejt. Vi fejrede dagen med isvafler, og vi glæder os til en fælles teatertur snart. Skrevet af 1.A 2.a på Jørgensøkolonien Lejrskole september 2009 Vi boede tæt ved stranden og en stor skov. Inde i skoven, hvor der var store bakker, legede vi meget. Vi legede krig, og der var nogen, som mente, at de så en ulv, haha-ha!!! Om aftenen var vi på skattejagt med lommelygter i skoven. Vi spillede også fodbold og m-bold og det var helt vildt sjovt! Og kolonien havde også moon cars og en svævebane, som vi kunne bruge. Nede ved stranden var vi ude at soppe og fange tanglopper og rejer, og et par stykker fra klassen fik våde Emneugen i skoleåret 2010/2011 I det kommende skoleår skal alle elever på skolen deltage i emneugen, der kommer til at handle om verdenskulturer. Der vil blive mange forskellige værksteder, og vi håber, at børnene får udvidet deres forståelse for andre lande og kontinenter. Emneugen starter mandag den 27. september og afsluttes med et fælles fremvisningsforum lørdag den 2. oktober. Eleverne inddeles i tre hovedgrupper; lillegruppen med elever fra klasse, mellemgruppen med elever fra 3. bukser. Der var mange store sten, som vi samlede, og da det var regnvejr den ene eftermiddag, malede vi sten indenfor. De blev rigtig flotte. Vi lavede også halskæder af sten. Nogle af drengene lavede et spøgelseshus på deres værelse, som vi kunne komme ind og opleve. Det var lidt uhyggeligt: Og på et af pigeværelserne var der jul. Det var så lidt om Jørgensøkolonien 2009! Kathrine A. Knudsen Simon B. Laursen og Sofie Amalie Goncalves 6. klasse samt storegruppen med elever fra klasse. Til hver gruppe tilknyttes et antal lærere og pædagoger, der vil sørge for at informere eleverne, når det er tid til at vælge værksteder osv. Vi ser frem til nogle hyggelige, lærerige og anderledes dage sammen på tværs af klasserne. På udvalgets vegne Rikke Nielsen 19

20 En speciel lejrskole Dag 1 Ved syvtiden, mandag d. 14/09-09, mødtes vi på Odense Banegård. Vi skulle alle sammen afsted på en lidt anderledes lejrskole. En lejrskole, som vi havde set frem til i flere år. Vi skulle ud at sejle med skonnerten Fulton, som er en af de store af slagsen. Vi skulle påmønstre i Aalborg, hvor vi skulle hen med tog. Da (synligt) de fleste var ankommet, talte Dorthe os. Der manglede lige et par stykker, som dog alligevel ankom senere. Vi havde fået at vide, at vi enten kunne spise morgenmad hjemmefra, eller købe noget til togturen. De fleste foretrak sidste mulighed. Vi måtte medbringe 300 kr. i lommepenge, men hvor skulle vi dog bruge dem henne, da vi jo skulle sejle i 5 dage. Vi gik ned mod havnen, hvor vi fik øje på Fulton. Men vi kunne ikkekomme ombord på skibet før klokken Da vi endelig kom ombord på skibet, fik vi de nødvendige instrukser og vi skulle prøve redningsveste. Bagefter begyndte vi at sejle ud af Limfjorden, samtidig med at gruppe 2 lavede aftensmad. Vi begyndte allerede at få gode forhold til skibets ansatte: Joachim og Ronnie. Lidt efter lidt begyndte vi at snakke med Fulton-drengene, Peter og Patrick, som vi spillede kort med. Aftensmaden var utrolig god, og over alle forventninger. Vi lå for anker ved Hals, da besætningen mente at det blæste for meget til at sejle ud af Limfjorden. Vi skulle til køjs kl. 22:00 hvor lyset også blev slukket og der skulle være ro på skibet. Der blev hurtigt stille og alle kunne høre Jesper snorke. F.J og Mie havde vagten fra 22:00-24:00, F.H og Naja havde vagten fra kl. 24:00-02:00, og fra 02:00-04:00 havde Stine og Berna vagten. fint. Vi ankom til Anholt sent på eftermiddagen, hvor vi først drog mod brugsen for at få nye forsyninger af slik. Bagefter var vi, der turde, ude at bade i det ret så kolde vand. Efter det var nogle af os i bad, det var virkelig dejligt. Tilbage på skibet brugte vi tiden på at skrive sange og kravle i master. Dag 3 Nogle af os vågnede af at vi rykkede ind i væggen med vores hængekøjer, der var virkelig høje bølger. Nogle af os tog søsyge-piller, men dem der ikke gjorde, brækkede sig også efter lidt tid ( sømanden Mark ). Da vi stod op for at spise morgenmad, fik vi at vide, at vi var på vej mod Samsø, og at sejlene skulle sættes. Igen måtte vi på hårdt arbejde, da det var overstået, troede vi, at vi kunne slappe af, men så skulle hele skibet rengøres. Resten af turen til Samsø blev brugt til at sove, spille kort og kravle ca. 18 meter op i masterne. Om aftenen lagde vi til lidt ude for Samsø, så vi næste dag var klar til at ro ind med jollen. Dag 2 Da vi vågnede tirsdag morgen, skulle vi op til baksmønstring, som er et ord for samling, som foregik meget ordentligt og pænt. Morgenmaden var også supergod, specielt havregrøden. Inden vi kunne sejle, skulle vi hive ankeret op. Det var meget tungt og hårdt. Først derefter kunne vi sejle. Vi sejlede for motor hele dagen. Det var de fleste, der blev søsyge, men ellers gik det 20

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad Læs bl.a. om: Biprojekt i 7.b Hyttetur til Jesperhus Bornholmertur Natur & teknik i 3.b 6. klasserne sov på skolen Fritteren holder fødselsdage September 2008 Mariager Skoles kontaktblad World of Drums

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007.

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007. Årsberetning Ryparken Lille Skole Skoleåret 2006/2007. 1 ÅRSBERETNING FOR RYPARKEN LILLE SKOLE SKOLEÅRET 2006/2007 Mette Lisbjerg Personalet i skoleåret 2006/2007 Endnu en gang skal der lyde en stor tak

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere