MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE"

Transkript

1 MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 2009/2010

2 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads Odense C Telefon: (Fax) Skolefritidsordningen Hjemmeside: Giro: Kontortid: Skoleleder: Poul Knudsen Privat: Tlf Viceskoleinspektør: Skolens bestyrelse: Offentlig tilsynsførende for hovedskolen: Forældre-/lærerforenings formand: Skolesekretær: Peter Wildt-Andersen Formand. Lars Høj Andersson Næstformand Mette Scheel-Hincke Eva Nabild Leif Nørmark Sørensen Peter Blomberg Michael Graugaard Søren Ulrichs Olsen Sally Jensen Ida Hartmann-Petersen Formand for pæd. forum: Nicolai Rau Udd.-vejleder: Ole Nielsen Skolebibliotekar: Pedel: Sundhedsplejerske: Villy Bartholin Madsen/ Susanne Nielson Claus Christensen Inger Sejer direkte nr. ( skolen) 2

3 Den pædagogiske udvikling på Marie Jørgensens Skole Siden slutningen af 1980 erne har det været en overordnet beslutning, at skolens ansatte hele tiden skal arbejde med et fællespædagogisk indsatsområde. Dels for at sikre udvikling og ikke mindst fællesskab og fællesforståelse om denne udvikling. Igennem denne lange årrække har den pædagogiske udvikling på skolen været tilrettelagt gennem et samarbejde mellem bestyrelsen, skolens ledelse og et valgt pædagogisk udvalg. Dette udmønter sig i et fællesseminar ca. hvert 3. år, hvor medarbejdere og bestyrelse dels opstiller en status over skolens situation, dels en række mål for det kommende pædagogiske arbejde. Seneste fællesseminar med målsætning for øje blev afholdt i I de mellemliggende år bliver de opstillede mål ført ud i livet igen i et samarbejde mellem ansatte og bestyrelse. Nogle gange kan der være tale om overordnede emner som fx den værdidrøftelse, der resulterede i skolens værdiark, som de kan ses på hjemmesiden. Andre gange er målsætningerne mere konkrete og rettet mod daglig praksis. I det indeværende skoleår har lærergruppen arbejdet med faglig læsning altså hvordan eleverne lærer at læse de tekster, der hører de forskellige fagområder til. Baggrunden er, at selv elever med et rigtig godt alment læsestandpunkt kan have vanskeligt ved at læse og forstå faglige tekster. Arbejdets foreløbige resultat er et tillæg til læseplanerne for alle fag, der beskriver, hvordan den faglige læsning takles i de forskellige fag. SFO-medarbejderne og de administrative medarbejdere har i den samme periode arbejdet med det professionelle sprog i forhold til omgangen med elever, forældre og kolleger også dette arbejde er skriftliggjort. For begge områder gælder så en fortsat implementering fremover. Til det kommende år bliver fokusområdet brugen af IT. For lærergruppen drejer det sig ikke så meget om den tekniske brug. Indsatsområdet vil knytte sig til overvejelser om, hvordan IT kan fremme indlæringen generelt og i de enkelte fag. Det er altså den didaktiske dimension, vi vil interessere os mest for. Forløbet bliver dels et fælles foredrag, dels oplæg af konsulenter på de forskellige fagområder og endelig praksisforløb i de enkelte fag. I samme periode vil SFO-medarbejderne koncentrere deres indsats om forøgede IT-tekniske kompetencer i forhold til bl.a. kommunikationen i SFO. Poul Knudsen 3

4 Befordring 2010/11 Efter flere års nedskæringer fra Undervisningsministeriets side ser reglerne for befordringstilskud for det kommende skoleår således ud: Timefordelingsplan 2010 / Egendækningsbidrag pr. måned udgør til enhver tid prisen for et månedskort til børn under 16 år med Odense Bytrafik. 2. Forældrene skal selv sørge for rejsehjemmel. Bemærk, at to børn kan benytte samme bybuskort. 3. Det befordringstilskud, skolen bliver tildelt i december måned, vil således blive fordelt på de elever, der har større befordringsudgifter end det månedlige egendækningsbidrag. Tilskuddet vil blive fordelt efter familiens reelle transportudgifter, fratrukket det årlige egendækningsbidrag. Tilskuddet vil derfor omfatte en progression i forhold til afstand og antal befordringsberettigede børn i familien. Det ansøgte behov for refusion for samtlige elever gøres op, hvorefter der beregnes en fordelingsnøgle i forhold til det modtagne beløb fra Undervisningsministeriet. Udbetaling for skoleåret 2010/11 forventes at finde sted ultimo januar Ved skoleårets start afhentes ansøgningsskema på skolens kontor. Dokumentation for afholdte rejseudgifter vedlægges, eksempelvis kopi af månedskort til tog/bus eller lignende. 4

5 Året gang i bestyrelsen 2009/2010 Skoleåret 2009/2010 nærmer sig med hastige skridt sin afslutning, og for bestyrelsen for Marie Jørgensens Skole er det derfor tid til at gøre status for det forløbne skoleår. Bestyrelsen kan endnu engang med tilfredshed konstatere, at det forgangne skoleår har været præget af den ro og stabilitet, som er en forudsætning for, at bestyrelsen har kunnet koncentrere sig om at fastlægge de overordnede rammer for skolens virke. Efter forældrekredsmødet i efteråret 2009 konstituerede bestyrelsen sig således, at undertegnede blev formand, medens Mette Scheel-Hincke blev næstformand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Eva Nabild, Peter Blomberg samt Leif Nørmark Sørensen. Leif valgte efter eget ønske ikke at fortsætte som formand for bestyrelsen, og vi takker Leif for den indsats, han gjorde i sin formandsperiode, og er samtidig utrolig glade for, at Leif fortsat er en del af bestyrelsen. Til første suppleant til bestyrelsen blev valgt Thomas Knudsen, medens som anden suppleant blev valgt Lena Verhoef. Skolens elevtal har i det forgangne skoleår været stabilt omkring 400 elever, hvoraf ca. 135 elever i årgangene børnehaveklasse - 3. årgang benytter SFO en. For det fine elevtal kan skolen blandt andet takke en kompetent skoleledelse og et kompetent og fagligt Peter Blomberg Leif Nørmark Sørensen Eva Nabild Lars Høj Andersson Mette Schell-Hincke 5

6 engageret personale, som også i det forgangne år har ydet en stor indsats for skolen. Som følge af det stabile elevtal kan bestyrelsen konstatere, at skolen hviler på et stabilt økonomisk grundlag, som også for fremtiden skulle give grobund for en fortsat sund og god udvikling af skolen. I efteråret 2009 (24. september - 8. oktober) blev der afholdt fællespædagogisk seminar for bestyrelse og pædagogisk ansatte, hvor emnet var faglig læsning og det faglige sprog i mødet mellem børn og forældre. Bestyrelsen kan således sammenfattende se tilbage på et skoleår, som er forløbet tilfredsstillende, og tilbage er at ønske skolens elever, skolens ansatte og forældre en god og velfortjent sommerferie. På vegne af bestyrelsen Formand Lars Høj Andersson Som en del af programmet blev der holdt seminar i Middelfart over 2 dage, hvor også bestyrelsen var repræsenteret ved Leif N. Sørensen og Mette Scheel- Hincke. En lørdag i slutningen af november 2009 gennemførte bestyrelsen sin årlige strategidag. På strategidagen brugte bestyrelsen blandt andet tid på at diskutere status, handleplaner og målsætning for pædagogisk udvikling, skoleprofilen, videreuddannelse, elevtal samt fysiske rammer. Vedrørende emnet pædagogisk udvikling blev der taget initiativ til, at der skulle opbygges en tradition med forældreforedrag 2 gange årligt, idet det blev besluttet, at foredragenes emnekreds bør have sammenhæng med årets pædagogiske emner (eksempelvis emneugen). I det forløbne år er de fysiske rammer på skolen blandt andet forbedret ved, at der er gennemført en renovering af skolebiblioteket. Fremadrettet vil skolen søge at samle kapital til stadig forbedring af de fysiske rammer, herunder eksempelvis muligheden for at erhverve naboejendommen for at løse de efterhånden trange lokaleforhold på skolen. En vinder er fundet på Marie Jørgensens Skole Flere tusinde skolelever på Fyn har deltaget i en eventyrkonkurrence, som var udskrevet af Odense Kommune og Fyens Stiftstidende. I spidsen for dommer-kommitéen var fantasyforfatteren Josefine Ottesen. Marie Jørgensens Skole har også deltaget og heldigvis også fået en vinder. Anden præmien i aldersgruppen årige gik til Johanna fra 6.a. Johanna vandt med historien Lucifer von Hemmington. Vi vil gerne ønske hende et meget stor tillykke. Her følger vinderhistorien: 6

7 Lucifer von Hemmington Der var engang en dreng. Han hed Lucifer von Hemmington. Han elskede at tegne, men hver gang et stykke arbejde var færdigt, smed han det ud, for det var simpelthen ikke godt nok. Hans forældre sagde altid: Ih! og Åh! og Guuuud, hvor er du dygtig!, og det var jo ikke engang løgn; Lucifer var dygtig. Faktisk langt over det gennemsnitlige niveau. En dag skete det bare, at Lucifer gav op. Jeg bliver aldrig en stor kunstner, jeg får sikkert aldrig mulighed for at udstille noget på Louisiana eller Louvre, tænkte han. Fra den dag havde han aldrig strejfet så meget som en god blyant med en hårdhedsgrad på 9B. Da Lucifer voksede op og blev en fornuftig ung mand, hoppede han på jurastudiet, i stedet for at følge sin drøm om at blive kunster. Men på sin 21-års fødselsdag skete der noget højst besynderligt, så han straks fortrød det. Da han den dag kom hjem, lå der på hans skrivebord en flot pen. Ikke bare en fra Tiger, men en virkelig flot én. Han kunne ikke dy sig, selvom det var flere år siden, han havde tegnet eller malet noget sidst. Han fandt hurtigt noget papir frem og satte sig til rette. Han stirrede stift på papiret. Han tog pennen i hånden og pludselig føltes det som om, at den førte hans hånd. Pludselig vidste han præcis hvad, hvor og hvordan han skulle gøre. Da hans tegning var færdig, blev han så stolt. Så stolt, at han næsten græd. Aldrig før havde han lavet noget så smukt. Det var det eneste, han nogensinde havde været tilfreds med. Han fandt et nyt stykke papir og kradsede løs. Og så endnu et... og endnu et... Da han endelig lagde pennen fra sig, havde han siddet og tegnet hele natten. Han blinkede lidt med øjnene og så på klokken. Det var for sent at tage over på universitetet. Han kiggede på pennen og smilede ved sig selv over den nærmest magiske stemning, der fyldte ham med en boblende glæde indeni. Dette her måtte han fortælle til nogen! Han samlede sine tegninger og nærmest fløj hen på kunstskolen. Derfra gik det bare op ad bakke. Han kvittede juraen, scorede topkarakterer på kunstskolen og røg til tops på hitlisterne. Efter hans nyeste udstilling på et populært galleri, havde han fået massevis af omtale, og telefonopringningerne strømmede ind. Han tænkte, at det ikke ville vare længe, inden hans malerier hang ved siden af da Vinci, Warhol og Matisses. Efter flere måneders succes, havde han fået sin største opgave hidtil: en udstilling på en række museer i USA. Dagen inden afrejsen skete der noget mystisk. Lucifer var i gang med at pakke sin kuffert. Han havde købt et fornemt etui til pennen. Tænk hvis den gik i stykker, gys! Så ville alt, hans drøm, være gået tabt... Lucifer skyndte sig at lukke kufferten og plantede etuiet trygt og godt i sin lomme. Da han var på vej ud af døren, stødte han på en lille, sær og gammel mand. Åh, sagde han overrasket. Manden kiggede uberørt på ham og sagde: Lad mig gøre det kort... du har noget der tilhører mig. Lucifer forstod ikke noget. Jeg tror desværre, at du er gået forkert, hr... Manden rystede på hovedet. Du hedder Lucifer von Hemmington, og du har den magiske pen. Lucifer sagde tøvende: Jeg tror altså, at du er gået forkert, hr. Manden lod som, han ikke hørte ham. Undskyld mig, jeg har jo slet ikke præsenteret mig selv endnu! Jeg er Salomon, jeg er skaber af den magiske pen. Jeg er en alf og bor i en anden... verden. Lucifer tabte tråden og måbede. En alf?! Det måtte være en spøg. Desværre, hr. Salomon, jeg... Lucifer rykkede tættere på og hvislede alvorligt: Jeg vil helst ikke bruge vold i denne sammenhæng, men jeg har nogle kontakter i eventyrland, der let kan give dig nogle bank. Lucifer overgav sig: Jeg har pennen. Men du må ikke tage den, jeg skal bruge den i morgen. Salomon rynkede brynene og sagde: Fint, vi kan godt lave en lille forhandling. Hvis du kan gøre mig en lille tjeneste, skal jeg nok lade dig være. Lucifer nikkede langsomt. Godt. Du skal samle 3 ingredienser til mig. De tre ingredienser er vigtige for mig, det er dem jeg skal bruge til at lave en ny pen, sagde Salomon. 7

8 Jeg har brug for en tår fra Den Uendelige Kilde, harpiks fra Livets Træ og en fjer fra en ørn. Lucifer indvilgede, og uden nogen anelse om, hvor han skulle lede, gik han ud i skoven og så sig omkring. Straks så han en kilde springe frem, og tænkte ved sig selv: Tja, hvorfor skulle det ikke være denne kilde, Salomon snakkede om? Han fyldte en beholder. Vandet skvulpede og var tungt at bære på. Så nåede han til et stort træ, et kæmpestort egetræ. Igen tænkte han: Tja, hvorfor ikke? Han kravlede op i kronen af træet, og borede sig frem til noget harpiks. Dette var også besværligt at bære på fordi, at det var så klistret. Nu skulle han bare bruge en ørnefjer og han skulle skynde sig. Klokken var blevet mange og det var næsten mørkt. Lucifer hørte et skrig. Et ørneskrig. Han så op mod himlen og så den. Ørnen. Den fløj ned til ham, og landende forsigtigt på hans arm. Den kiggede ham dybt ind i øjnene og det lignede, at den nikkede til ham. Så tænkte han igen: Tja, hvorfor ikke? Han plukkede forsigtigt en fjer. Så fløj den. Denne genstand var også besværlig at bære på fordi, at den nemt smuttede imellem fingrene på ham. Lucifer skyndte sig tilbage til Salomon. Da han forpustet stod foran alfen, overrakte han ham tåren fra Den Uendelige Kilde, harpiksen fra Livets Træ og fjeren fra en ørn. Salomon nikkede og sagde: Lucifer von Hemmington, du har klaret min opgave. Du har vist, at din fantasi aldrig slipper op fordi, at du har hentet tåren fra Den Uendelige Kilde. Du har vist, at du vil opfylde din drøm og leve livet, da du hentede harpiksen fra Livets Træ. Og du har vist, at du har ånden med i alt hvad du gør, da du hentede fjeren fra Ørnen. Salomon nikkede imod Lucifers lomme. Behold pennen. Tag til USA. Opfyld din drøm. Intet vil stå i vejen for dig, Lucifer von Hemmington. Næste dag var Lucifer taget af sted. Han var kommet til et hotel, hvor han skulle bo. Da udstillingen først blev åbnet og afsløret om aftenen, havde han hele dagen til at gøre det han mest holdte af: at tegne. Han tog etuiet op af lommen og åbnede det. Pennen lå der endnu. Han fandt straks papir frem og begyndte at tegne. Han smilede stort. En af de flotteste tegninger hidtil. Han hørte en rømmen bag sig og vendte sig straks om. Salomon stod og smilede tilfreds. Salomon, hvad gør du her? spurgte han overrasket. Jeg tænkte, at jeg lige måtte fortælle dig noget. Du ved, den pen du har i hånden? Det er ikke den magiske pen. Jeg har byttet den ud. Lucifer kiggede overrasket på pennen. Det er en ganske almindelig pen. Den rigtige har jeg her. Salomon trak noget op af sin lomme. Rigtig nok,når Lucifer kiggede ordentligt efter, var pennen han havde i hånden ikke magen til den magiske. Jamen, det vil jo sige... sagde Lucifer. At det var mig og ikke pennen... Salomon smilede til ham. Se selv, du kan tegne! Du skal bare tro på dig selv. Som jeg sagde tidligere, intet står i vejen for dig. Lucifer smilede. Han kunne godt tegne. Rigtig godt endda! Johannna 6.a Tegnet af: Marie-Louise 8

9 Årets gang i SFO Hver dag møder omkring 140 børn op i SFO en for at være en del af en hverdag, hvor der er mulighed for leg og fordybelse. Året har budt på overnatninger i skolens hal, koloni, fest for piger og drenge, spændende aktiviteter, den store fællestur til Madsby Legepark, forældrekaffearrangementer samt en masse fri leg. Men der har også været nye tiltag i forhold til de forgangne år i SFO. Det første nye tiltag var en legeuge sammen med indskolingsårgangene, hvor vi hver dag i uge 36 mødtes for at lege forskellige gode skolegårds-lege. Det var skønt at se, hvordan børnene hjalp hinanden med at lære de nye lege, som de også brugte flittigt om eftermiddagen i SFO. Inden juleferien havde vi en uge, hvor vi satte fokus på de danske juletraditioner. Det betød, at børnene dagligt kunne være med til at bage småkager, høre julemusik, få læst juleeventyr samt snakke om, hvorfor vi egentlig holder jul. For at forberede 0. årgang på skolens juleafslutning samt give dem en forståelse af, hvad det vil sige at være i en kirke, var der arrangeret klasseture til Sankt Hans Kirke. Her havde børnene mulighed for at stille spørgsmål om kirken samt se sig godt om, så kirkerummet ikke virkede alt for fremmed, da alle skolens elever samt forældre, bedsteforældre og øvrige interesserede deltog i juleafslutningen. Torsdag den 17/12 havde vi indbudt til forældrekaffe med dans om juletræ, sang og godteposer. Nærmest som bestilt dalede julesneen ned udenfor, men da den kom i så rigelige mængder, var der desværre mange, der var forhindret i at deltage. De, der var mødt frem, havde dog en fornøjelig eftermiddag, og der blev spist en masse julekager, åbnet godteposer, leget og hyggesnakket. Efter juleferien var der stadig masser af sne og kulde, så det var en kold oplevelse, da vi tog fat på Kend Din By Ugen i SFO. Børnene var klassevis af sted på skattejagt rundt i byen, og udover at svare på en masse spørgsmål om byen, skulle de også vise, at de var gode til at samarbejde omkring opgaveløsningen. Det var interessant at høre, hvad børnene vidste om deres by, og da vi nåede frem til fredagen, hvor den vindende klasse skulle kåres, var alle ret spændte. Det var ikke muligt kun at kåre én klasse, så vi endte med to vindere; nemlig 0.A og 1.B. Præmien var en eftermiddag i filmlokalet sammen med klassens kontaktpædagog, hvor der blev hygget med guf og sodavand, imens vi så Disney filmen Sværdet i stenen. Vi var også med til at arrangere den årlige fastelavnsfest sammen med Forældre-/lærerforeningen, og i år havde vi givet festen et nyt indhold i de gammelkendte rammer. Det betød, at vi ud over tøndeslagningen, også havde indmarch, så vi kunne se alle de fine udklædninger. I løbet af aftenen kåredes den bedst udklædte på hver årgang og herefter hyggede børnene sig med at afprøve diverse boder. Imens var der åbent i cafeerne, der også var velbesøgte, så da festen sluttede, var vi alle enige om, at fastelavnsfesten også til næste år vil forløbe på denne måde. Et tilbagevendende punkt i årsplanen er bevægelsesugerne, hvor alle børn og voksne dagligt er i gang med motion i en eller anden form. I år har der bl.a. været ture i skøjtehallen og i svømmehallen, monstermotion i hallen samt redskabsleg i den gamle gymnastiksal. Det er dejligt at se, hvordan børnene tager fat på de udfordringer, der bringer pulsen i vejret. Samtidig får de en stor fællesskabs-oplevelse, og det er også en vigtig del af bevægelsesugen. En anden fælles oplevelse for børn og voksne er, når vi deltager i skolens emneuge. Den sidste emneuge havde overskriften Klima, og både børn og voksne blev i ugens løb klogere på, hvad klimaet betyder for vores hverdag. Vi vil også i det kommende år vægte et højt aktivitetsniveau i hverdagen i SFO, hvor der er plads til nye spændende tiltag, men samtidig have fokus på, at børnene skal have tid til at lege og fordybe sig. SFO-leder Rikke Nielsen 9

10 Nye Fælles Mål 2009 og læsning/skrivning De Nye Fælles Mål trådte i kraft august 2009 og har nu været gældende et helt skoleår. Ifølge de nye mål er der sat øget fokus på hurtigt at få udviklet og automatiseret elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder, og gennem hele skoleforløbet er der lagt stor vægt på udvikling af ordforråd og begrebsforståelse inden for de enkelte fag og fagområder, ligesom skrivning har fået en fremtrædende plads i mange fag. Tidlig indsats Allerede fra 0. klasse sættes der ind med begyndende faglig læsning idet Sprog og udtryksformer er et af 6 obligatoriske emner der skal arbejdes med i løbet af det første skoleår, og sprog og udtryksformer skal indgå som dimension i arbejdet med alle de øvrige emner. Faglig læsning som indsatsområde I skoleåret 09/10 har arbejdet med faglig læsning været pædagogisk indsatsområde for hele skolen, og inden for hvert fagområde er der udarbejdet planer for hvordan der kan/skal arbejdes med læseudviklende undervisning. De første skoleår er det dansklærerens opgave at eleverne lærer at læse. Derefter er det alle læreres opgave at der undervises i de forskellige fags specielle fagsprog med de ord og begreber der hører til og den grammatik der anvendes i de enkelte fags sprog. I alle tilfælde er det læseforståelse der skal være det centrale. Læsning og skrivning Læsning og skrivning opfattes som hinandens forudsætning, og især i skolestarten må læsning og skrivning indgå med lige stor vægt hvilket vil betyde at der må arbejdes mere med skrivning end der tidligere har været tradition for. Skrivning er en funktionel anvendelse af bogstaverne. I skriveprocessen struktureres opmærksomheden mod det centrale i forståelsen af det skriftsproglige princip. Der arbejdes bevidst med sprogets formside, og sammenhængen mellem bogstavets tegn og lyd er her mest direkte. Flere forskningsprojekter har påvist at skrivning er indgangen til læsningen, og at skriveprocessen for indskolingselever er lettere end læseprocessen: Man kan skrive forkert uden at ens tekst går i stå. I læseprocessen vil teksten derimod blive uforståelig hvis man ikke kan få sammenhængen mellem lyd og bogstav til at lykkes. Skrivelæsning Skrivning har fået en fremtrædende plads i alle fag gennem hele skoleforløbet idet skrivning nævnes som en vigtig læseforståelsesstrategi. Ved at skrive notater, stikord, oversigter eller spørgsmål til den tekst der arbejdes med, fremmes samtidig arbejdet med læseforståelse, og eleverne bliver mere bevidste om hvad der er forstået og ikke forstået. Skrivning bliver altså et vigtigt middel til at fastholde egne tanker og til både at kontrollere og formidle forståelse af det enkelte fags sprog og indhold. Udtryks- og læseglæde For at blive kompetente udøvere af såvel læsning som skrivning er det vigtigt at der læses og skrives meget. Derfor må der læses og skrives hver dag både i skolen og hjemme, og arbejdet skal gerne præges af udtryksog læseglæde. Kirsten Hansen 10

11 LUS LæseUdviklingsSkema efter Nye Fælles Mål Vi har de senere år anvendt LUS som evaluering af elevernes læseudvikling. LUS er ikke en test, men en beskrivelse af den almindelige skriftsprogsudvikling baseret på studiet af børn der har lært at læse. LUS er dansklærerens redskab i beskrivelsen af elevernes skriftsproglige udvikling baseret på observationer i den daglige undervisning. Læseudviklingsskemaet beskriver udviklingen i 20 punkter fordelt over 3 forskellige udviklingstrin. Nye mål for LUS Efter indførelse af Nye Fælles Mål er der sket en revidering af indholdet til flere af LUS-punkterne, og kravene er justeret i overensstemmelse med de nye mål. Hvor kravene til undervisningen tidligere var at eleverne f.eks. skulle nå pkt. 3 i 0. klasse og pkt. 9 i 1. klasse, er kravene nu skærpet så målet er at alle elever når til følgende punkter: 0. kl. LUS pkt kl. LUS pkt kl. LUS pkt. 12 trinmål 3. kl. LUS pkt kl. LUS pkt. 16 trinmål 5. kl. LUS pkt kl. LUS pkt. 18a trinmål 7. kl. LUS pkt. 18b 8. kl. LUS pkt. 18c 9. kl. LUS pkt. 19 trinmål Fase 1 Den udforskende fase (punkt 1-12) Læseren er ved at tilegne sig læsefærdighed ved læsning af tekster med få ord på hver side, oftest med billeder, som teksten bygger på. Den forståelsesbaserede afkodning kræver stor energi og opmærksomhed i søgningen efter indholdet. Pkt. 1 Læser (finder) og skriver (tegner) sit eget navn. Pkt. 2 Kender læseretningen, at man læser fra venstre mod højre, oppefra og nedad og ved, hvordan man skifter linje. Pkt. 3 Har opdaget og viser, at det skrevne fortæller en historie. Pkt. 4 Læser kendte ord i tekster ved hjælp af ordbilleder helordslæsning Pkt. 5 Udleder nye ord ved hjælp af ord, der kendes i forvejen. Pkt. 6 Bruger bogstavlyden, ofte det første bogstavs lyd, for at afkode nye ord i teksten korrigerer undertiden sig selv. Pkt. 7 Bruger efter behov bogstavernes lyde effektivt under afkodningen af teksten selvkorrektion er sædvanlig. Pkt. 8 Kan skrive så teksten kan læses og forstås af andre. Pkt. 9 Bruger bogstavernes lyde effektivt i læsningen af længere, ukendte ord. Pkt.10 Anvender og skifter mellem formålsbestemte strategier i en efterhånden funktionel læsning af enkle tekster. Pkt.11 Støtter sig fortsat til indholdet under anvendelsen af funktionelle læsestrategier for at få fat i meningen, stopper op, bliver hængende i afkodningen, der kræver megen opmærksomhed, læsningen går langsomt. 11

12 Pkt.12 Læser selvstændigt en ukendt tekst af et vist omfang inden for egen erfaringsverden, afkodningen kræver fortsat opmærksomhed, læsningen går i stå under afkodning af ukendte ord i den løbende læsning, læsningen er endnu ikke flydende. Fase 2 Den konsoliderende fase (punkt 13-18c) Læseren har nu et fundament af funktionelle læsestrategier og udvider sin læsning til at omfatte bøger med et meget større omfang, hvor det udelukkende er teksten, der bærer indholdet. Efter opnået kvalitet i den løbende læsning, optræder i denne fase tre nye læsemåder: Nemlig søgelæsning, instruktionslæsning og dybde- og overblikslæsning. Pkt.13. Læser mere flydende, stopper fortsat en gang imellem. Pkt.14. Finder hurtigt ønskede oplysninger både i kendt og ukendt tekst (Søgelæsning) Pkt.15. Læser flydende med god forståelse foretrækker stillelæsning. Pkt.16. Læser en instruktion, arbejdsbeskrivelse, opskrift eller matematikopgave i flere led og viser forståelse gennem handling (Instruktionslæsning). Pkt.18 b. Har let ved at læse, læser fortrinsvis ungdomsbøger med personskildringer, miljøbeskrivelser og indre monologer. Pkt.18 c. Udvider sin læsning til forskellige genrer med større kompleksitet inden for voksenlitteraturen; magter at læse flere bøger parallelt. Pkt.19. Dybde- og overblikslæsning Kan i en allerede læst tekst hurtigt få fat på nøglerne til tekstens indhold og struktur. Fase 3 Den litterære fase At være litterært læsende forudsætter en abstrakt og hypotetisk tænkning. Det betyder, at læseren skal kunne forstå principper, som ikke umiddelbart modsvares af en ordret formulering i teksten og forstå hypotetiske ræsonnementer, dvs. kunne drage slutninger om foreteelser uden for egen konkrete forestillingsverden. Pkt.20 Har udviklet en funktionel og selvstændig læsning, forstår, anvender, tolker og reflekterer over skrevne tekster, udvikler sin viden og sit potentiale via en hypotetisk og ubunden tænkning. Pkt.17. Forstår indholdet i udenlandske film og naturprogrammer ved hjælp af underteksterne. Pkt.18. Læser meget, læser af lyst (Bogsluger) Pkt.18 a. Læser med udbytte såvel skønlitterære bogserier i et større omfang som faglige tekster og kan anvende læsefærdigheden til forskellige formål. 12

13 Prøver i læsning, skrivning og stavning Der foretages løbende evaluering af de enkelte elevers læsning, skrivning og stavning i den daglige undervisning, og 1-2 gange om året foretages standardiserede klasseprøver. 0. kl. Obligatorisk sprogscreening ved skolestart Kontrolleret tegneiagttagelse Test af bogstavkendskab ved årets slutning 1. kl. OS 64 (ordlæseprøve (64 ord)) 2. kl. OS120 (ordlæseprøver (120 ord)) ST 2 Diktat med nonord (vrøvleord) 3. kl SL 60 (sætningslæseprøve (60 sætninger)) ST 3 (diktat) 4. kl. SL 40 (sætningslæseprøve (40 sætninger)) ST 4 (diktat) 5. kl. LÆS 5 (tekstlæseprøve og spørgsmål om læse lyst) ST 5 (diktat) 6. kl. TL 1 (læsning af sammensatte ord, fremmed-ord, forskellige teksttyper der kræver anvendelse af forskellige læsestrategier) ST 6 (diktat) 7. kl. ST 7 (diktat) 8. kl. TL 3 (læsning af forskellige teksttyper) Gode sider på nettet - specielt med henblik på læsning og skrivning (Nationalt Videnscenter for Læsning) Her samles al forskning og viden om læsning og skrivning, både fra Danmark og udlandet. Der er beskrivelser af mange forskellige projekter, henvisninger til litteratur, anvisninger skrevet såvel til fagfolk som til forældre. (Dansk Videnscenter for Ordblindhed) Her kan gratis hentes et oplæsningsprogram der når det er installeret, kan læse alt op, både tekster fra nettet og tekster man selv skriver. (Anbefales gemt på skrivebordet så det er let at aktivere) Talen er syntetisk. Derfor kan der i visse tilfælde være upræcis oplæsning. Læsehastigheden kan indstilles. (På kan under punktet voice guide gratis hentes engelske stemmer til oplæsning.) Her kan lånes lydbøger, både som tekstfiler og som lydfiler f.eks. til afspilning på mp3. Odense kommune er tilmeldt, og man kan låne ved anvendelse af koden til sit almindelige lånerkort. Her er et gratis kursus i 10-fingersystemet. Dette er en netavis der udgives til elever med læsevanskeligheder, men på grund af det bearbejdede sprog, er den også anvendelig til elever på mellemtrinnet. Danskvejleder Kirsten Hansen 13

14 Nye Fælles Mål 2009 og matematik 14 De nye mål for matematik er mere fagligt ambitiøse end tidligere, hvorfor kravene på de enkelte klassetrin er skærpet. Derudover er der ændret på formålsformuleringen for faget samt justeret i det faglige stof. Herudover er der tilføjet et nyt stofområde: Trigonometri (i overbygningen). Kompetencer I matematikfagets formålsformulering står der nu, at eleverne skal udvikle kompetencer. Der er her tale om otte kompetencer, som skal være til stede på undervisningsplan (ikke individplan) og disse kompetencers tilstedeværelse i undervisningen skal være med til at udvikle eleverne på forskellige områder gennem hele skoleforløbet. Kompetencerne kan ikke stå alene, men skal tænkes sammen, når læreren planlægger sin undervisning og alle kompetencerne skal være i spil set hen over hele året. Der er tale om følgende otte kompetencer: - Tankegangskompetence (kende fagets karakteristika i spørgsmål og svar) - Problembehandlingskompetence (kunne løse rene matematiske problemer) - Modelleringskompetence (gøre virkelighedsnære problemer matematiske) - Ræsonnementskompetence (kunne give matematiske fordi -forklaringer) - Repræsentationskompetence (kunne repræsentere matematik på forskellig vis) - Symbolbehandlingskompetence (kunne forstå, afkode og oversætte symboler fra matematik) - Kommunikationskompetence (kunne kommunikere om og med faget) - Hjælpemiddelkompetence (kunne anvende hjælpemidler herunder it). Faglig læsning i matematik Hovedformålet med faglig læsning i matematik (ifølge Nye Fælles Mål 2009) er: - at lære matematik - at kunne læse matematikholdige tekster som middel til problemløsning. For at kunne opfylde disse mål har matematiklærerne på MJS udarbejdet en læseplan med mål, metoder og evaluering til faglig læsning. I denne læseplan står f.eks., at eleverne skal arbejde med genrekendskab og det betyder, at eleverne i 4. klasse skal få et bedre kendskab til matematikbogsgenren, som ofte har en noget anderledes opbygning og læserute end de tekster, som eleverne kender fra andre fag. Arbejdet med genren skal gøre eleverne i stand til at navigere i deres matematikbog, når de skal løse opgaver. Trigonometri Det nye område i overbygningens matematik er trigonometri, som betyder vinkelmåling. At arbejde med trigonometri betyder, at man arbejder med matematik, der behandler sammenhængen mellem sider og vinkler i retvinklede trekanter (herunder arbejde med sinus, cosinus og tangens). IT I Nye Fælles Mål 2009 står bl.a. om arbejdet med it, at det nu skal indbefatte arbejde med dynamiske geometriprogrammer. Programmet Geogebra er et fint eksempel på denne type program og det kan downloades gratis fra nettet eller arbejdes med i en online version. Her følger et par udtalelser fra elevernes erfaringer med programmet: Patrick H., 4.a udtaler: Geogebra er sjovt og det kan man lære meget af. Det er rigtig sjovt, hvis man kan finde ud af det og hvis man ikke kan finde ud af det, så er det ikke særlig sjovt. Patrick J., 4.a udtaler: Geogebra er sjovt og lærerigt. For eksempel kan du lave sjove figurer såsom kvadrater, firkanter, trekanter, parallellogram, trapezer osv. Med Geogebra kan du lave virkelig store figurer. I kan downloade det på internettet på geogebra.com eller geogebra.dk. Det er gratis og nemt. Susanne Nielson

15 Matematiktestning på Marie Jørgensens Skole MG og FG matematiklærernes evalueringsredskab Vi har i flere år testet alle elever fra 0. til og med 3. klasse med en MG-test (Matematik Grundlæggende). Disse tests er lavet uden hensyntagen til lærebogssystem, men søger alene at afdække, om eleverne har nået et niveau, som der generelt kan forventes efter det pågældende klassetrin. Da prøven ikke er tilpasset skolens bogsystem, kan der være områder, som vi har vægtet anderledes end testen, og det bliver der selvfølgelig taget hensyn til. Når testen udføres foregår det i den gamle gymnastiksal, hvor eleverne sidder ved enkeltmandsborde. Testen udføres af Susanne, som er støttelærer og tilstede er også klassens matematiklærer. Susanne retter testen og holder efterfølgende et møde med klassens matematiklærer, hvor resultatet drøftes. Formålet med testningen er følgende: - At afdække hvilke områder, der skal arbejdes med i den kommende periode og til næste år - At give matematiklæreren et godt grundlag for at planlægge og tilrettelægge undervisning - At vurdere om der er elever, der har behov for særlig støtte. Hvis der er elever, som skal have særlig opmærksomhed, vil forældrene blive kontaktet, og ofte vil vi lave en ekstra afdækning af elevens standpunkt. Herefter vurderes det, hvordan eleven kan få støtte med det størst mulige udbytte. Det skal også nævnes, at de øvrige elever får taget en matematiktest. Her drejer det sig om to tests, dvs. MG og FG (Færdigheder Grundlæggende). De udføres af klassens egen matematiklærer, men der vil også her være mulighed for at lave en ekstra test eller samtale, hvis der er elever, som kræver en særlig opmærksomhed i forhold til deres matematikudvikling. Matematikvejleder Susanne Nielson Børnehaveklassen 2011/12 Straks vi er i gang med det nye skoleår, påbegynder vi optagelsen af den kommende børnehaveklasseårgang. Søskende optages altid først alle de søskende, der er skrevet op, modtager indmeldelsesgiro senest d Skulle der være søskende, der ikke allerede er skrevet op henvend jer da straks til kontoret. Forældrebetaling ved lejrskoler Poul Knudsen Eleverne kommer på lejrskole ca. hvert andet år. Af hensyn til forældreøkonomien er der fastlagt følgende max. grænser for forældrebetaling: Børnehaveklassen: 230 kr årg. 530 kr årg. 930 kr årg kr. Lommepenge ved lejrskoler Vi har ikke til hensigt at fastlægge et obligatorisk lommepengebeløb, men klasselæreren vil have et vejledende forslag til det forældremøde, hvor lejrskolen drøftes. Når der er aftalt et konkret beløb, beder vi om, at det respekteres. 15

16 Personale Skoleåret 2009/10 har været præget af stabilitet i personalegruppen, men med de ændringer, der naturligvis altid vil være i så stor en flok. I fritidsordningen gik afdelingsleder Rikke Nielsen på barsel og i hendes fraværsperiode, fungerede Lars Feveile som daglig leder til alles tilfredshed. Rikke er efter endt orlov tilbage og har igen overtaget ledelsesfunktionen. Efter flere ansættelsesperioder stopper Dan Block som medhjælper i fritidsordningen Dan skal videre med sine uddannelsesplaner tak for indsatsen og en altid imødekommende og tjenstvillig arbejdsholdning. Nyansat fra sommerferien i fritidsordningen er Pernille Guldbrandsen Pernille fandt sig hurtigt en plads i personalegruppen og har også formået at skabe en særdeles god kontakt til børn og forældre. I det kommende skoleår, må vi dog undvære hende som følge af forestående barsel. Det samme gælder Ann Christine Pedersen, der blev nyansat som lærer efter sommerferien Så der er grøde i Marie. Ann Christine er også faldet godt til hos os både i kollegial sammenhæng og som en lærer, børnene er glade for. I forbindelse med Trine Hartungs barsel, var Lisbeth Scheel-Hincke ansat som vikar en opgave Lisbeth løste til alles tilfredshed. Det er derfor også glædeligt, at vi kan fastansætte Lisbeth fra Med udgangen af oktober 2009 valgte Villy Bartholin Madsen at gå på pension efter uafbrudt ansættelse ved skolen siden august I denne lange årrække har Villy været skolen en dygtig lærer ikke mindst indenfor fagene tysk og musik har Villy ydet en stor indsats. Dertil har han siden midten af firserne forestået opbygningen af skolens bibliotek fra et meget beskedent omfang til at kunne byde både kolleger og elever på gode lånemuligheder. Skolens fællesskab har altid betydet meget for Villy og han har givet store bidrag til det. Skabt en tradition for forårskoncert og været med til at udvikle traditionen år for år. Stået for skolens fællesarrangementer og selv trakteret orgel og klaver ved afslutning til jul og sommer samt den daglige morgensang. Vi savner Villys tørre humor, hans imødekommende indstilling men ønsker ham også et langt og velfortjent otium. Tak til Villy for indsatsen og også til skolens øvrige medarbejdere for den grundige indsats, der dagligt ydes. Første skoledag efter sommerferien er: Mandag 9. august klasse møder kl klasse møder kl klasse møder kl Børnehaveklasserne møder kl Vi mødes til velkomst i aulaen, hvorfra vi går til klasserne for at hilse grundigt på klassekammerater og lærer samt få udleveret bøger. 16

17 Marie Jørgensen School Musical Vores musical handlede om de ting, vi siger til hinanden og de interne ting, vi laver i vores klasse. Kristoffer, vores daværende klasselærer, stod for hele manuskriptet, og det var så sjovt at gennemgå og øve det alt sammen. Både det at producere den og vise den frem var sådan en fed tid. Vi lavede også vores egne danse og karakterer og tog udklip fra andre film, vi kunne bruge som inspiration. Mens vi lavede den, var der ikke en eneste i klassen, som ikke rendte rundt med et kæmpe smil på læben. Og det har ført vores klasse meget mere sammen, da vi næsten boede på skolen. I ugerne efter gik vi stadig rundt og sang alle sangene, der blev brugt. Vi kunne simpelthen ikke få dem ud af hovedet. Hvis vi kunne, ville vi også hellere end gerne stå model til at lave en ny, men desværre nærmer vi os afgangstiden, og så er der ikke tid. Det har været den bedste oplevelse vores klasse har haft, og vi er alle vokset meget med det ansvar, vi fik overdraget. Det er helt sikkert noget, vi kan anbefale andre klasser i fremtiden! Skrevet af Matias og Sophie 9.b 17

18 Det nødvendige arbejde I en tid hvor grundskolen eller er det kun folkeskolen? er sat på et 360 graders eftersyn, er det klart, at mange aspekter af undervisning drøftes. Og godt for det diskussionen om den bedst mulige undervisning skal holdes i live, så den til stadighed udvikles og forfines. Blandt de mange emner, der sættes i fokus, er behovet for ressourcer, efteruddannelse, undervisningsdifferentiering, rummelighed og flere dusin andre. Som alle er vigtige hver for sig og som samtidig er forudsætningerne for den daglige skoledag. Men det betyder samtidig, at diskussionen sjældent foregår lige i det praktiske brændpunkt, hvor den enkelte elevs læring foregår. Naturligvis skal rammer og andre betingelser være de bedst mulige og der er helt sikkert plads til forbedringer. Men når det så er sagt, er der stadig gode muligheder for, at det enkelte barn kan både trives og lære med de eksisterende vilkår som basis. Det helt afgørende parameter er, at alle yder det nødvendige arbejde. Læreren ved at være ordentligt forberedt og i det hele taget har ydet den forudgående indsats, som undervisning kræver. For elevernes vedkommende at de møder med viljen til at yde en indsats. Det er der i almindelighed ikke noget problem i, men vi oplever i stigende omfang, at elever og til dels forældre tror, at der kan vælges efter interesse og lyst. Og sådan er det ikke. Den fælleshed, der er i al grundskoleundervisning, kræver at alle forsøger at tilegne sig mest muligt af viden, indsigt og færdigheder. Uanset emnekredsen. Grundskoleundervisning har jo fundamentets karakter og skal derfor give det udbytte, som skaber et uddannet og dannet menneske i forhold til kommende uddannelse og erhverv. Men ikke mindst til ens egen udvikling. Det kan derfor ikke hjælpe, at de områder, man ikke interesserer sig for eller synes er vanskelige, bare sorteres fra.tværtimod: Det er der, hvor der i stedet må ydes en ekstra indsats, fordi det svære og uinteressante for den enkelte nu en gang ofte opleves vanskeligere at tilegne sig. Og da er forældre nødt til at bakke barnet op ved at påpege nødvendigheden af, at arbejdet bliver gjort og gjort grundigt. Forældre må også gerne bidrage ved at give en hjælpende hånd men det er barnets arbejde! Det er en livsopgave at lære en vanskelig en af slagsen at man ofte skal arbejde længst og hårdest med det, man har mindst lyst til. Der er flere grundlæggende årsager til dette krav for det første, at det kun er i meget begrænset omfang i tilværelsen, at problemer kan løses ved hjælp af lyst. Der skal altså være opnået en vis råstyrke. For det andet at ingen lærer noget uden selvaktivitet læreren skal sørge for god undervisning, men det er elevens arbejdsindsats, der afgør, hvilken indlæring, der sker. Og for det tredje, skal børn have bakset så meget med deres egne problemer, at de har tillid og selvtillid nok til at turde tro på selv at kunne håndtere dem. Vi må altså i fællesskab sørge for gennem skoletiden at få lært at arbejde af både lyst, pligt og nødvendighed. Det kan også give nye oplevelser af, hvad der er spændende og interessant felt for det, man har lyst til kan godt udvides. Poul Knudsen HUSK: Lørdag den 2. oktober er en skoledag med mødepligt! 18

19 Min drømmecykel Vores klasselærer fik et brev om, at det var cyklens dag d. 3/5 2010, og derfor var der en konkurrence, hvor alle børn kunne opdigte og tegne deres drømmecykel. Man måtte selv bestemme, hvordan cyklen skulle se ud. Alle os børn i 1.a tegnede cykler, og tegningerne blev meget forskellige. Der var cykler som kunne: køre med mange børn på samme tid, holde regnvejr ude, køre på vand, flyve, køre gennem kviksand, køre hurtigere end et tog osv.vi var heldige, og Maibritts tegning blev valgt som den bedste og mest fantasifulde. Derfor vandt vi billetter til Børneteateret Skægspire. Præmien blev overrakt på Flakhaven, hvor nogle af vores tegninger var udstillet sammen med andre børns drømmecykler. Maibritt var meget stolt, og det var vi faktisk alle sammen. Der var også et stunt cykleshow foran rådhuset, det var sejt. Vi fejrede dagen med isvafler, og vi glæder os til en fælles teatertur snart. Skrevet af 1.A 2.a på Jørgensøkolonien Lejrskole september 2009 Vi boede tæt ved stranden og en stor skov. Inde i skoven, hvor der var store bakker, legede vi meget. Vi legede krig, og der var nogen, som mente, at de så en ulv, haha-ha!!! Om aftenen var vi på skattejagt med lommelygter i skoven. Vi spillede også fodbold og m-bold og det var helt vildt sjovt! Og kolonien havde også moon cars og en svævebane, som vi kunne bruge. Nede ved stranden var vi ude at soppe og fange tanglopper og rejer, og et par stykker fra klassen fik våde Emneugen i skoleåret 2010/2011 I det kommende skoleår skal alle elever på skolen deltage i emneugen, der kommer til at handle om verdenskulturer. Der vil blive mange forskellige værksteder, og vi håber, at børnene får udvidet deres forståelse for andre lande og kontinenter. Emneugen starter mandag den 27. september og afsluttes med et fælles fremvisningsforum lørdag den 2. oktober. Eleverne inddeles i tre hovedgrupper; lillegruppen med elever fra klasse, mellemgruppen med elever fra 3. bukser. Der var mange store sten, som vi samlede, og da det var regnvejr den ene eftermiddag, malede vi sten indenfor. De blev rigtig flotte. Vi lavede også halskæder af sten. Nogle af drengene lavede et spøgelseshus på deres værelse, som vi kunne komme ind og opleve. Det var lidt uhyggeligt: Og på et af pigeværelserne var der jul. Det var så lidt om Jørgensøkolonien 2009! Kathrine A. Knudsen Simon B. Laursen og Sofie Amalie Goncalves 6. klasse samt storegruppen med elever fra klasse. Til hver gruppe tilknyttes et antal lærere og pædagoger, der vil sørge for at informere eleverne, når det er tid til at vælge værksteder osv. Vi ser frem til nogle hyggelige, lærerige og anderledes dage sammen på tværs af klasserne. På udvalgets vegne Rikke Nielsen 19

20 En speciel lejrskole Dag 1 Ved syvtiden, mandag d. 14/09-09, mødtes vi på Odense Banegård. Vi skulle alle sammen afsted på en lidt anderledes lejrskole. En lejrskole, som vi havde set frem til i flere år. Vi skulle ud at sejle med skonnerten Fulton, som er en af de store af slagsen. Vi skulle påmønstre i Aalborg, hvor vi skulle hen med tog. Da (synligt) de fleste var ankommet, talte Dorthe os. Der manglede lige et par stykker, som dog alligevel ankom senere. Vi havde fået at vide, at vi enten kunne spise morgenmad hjemmefra, eller købe noget til togturen. De fleste foretrak sidste mulighed. Vi måtte medbringe 300 kr. i lommepenge, men hvor skulle vi dog bruge dem henne, da vi jo skulle sejle i 5 dage. Vi gik ned mod havnen, hvor vi fik øje på Fulton. Men vi kunne ikkekomme ombord på skibet før klokken Da vi endelig kom ombord på skibet, fik vi de nødvendige instrukser og vi skulle prøve redningsveste. Bagefter begyndte vi at sejle ud af Limfjorden, samtidig med at gruppe 2 lavede aftensmad. Vi begyndte allerede at få gode forhold til skibets ansatte: Joachim og Ronnie. Lidt efter lidt begyndte vi at snakke med Fulton-drengene, Peter og Patrick, som vi spillede kort med. Aftensmaden var utrolig god, og over alle forventninger. Vi lå for anker ved Hals, da besætningen mente at det blæste for meget til at sejle ud af Limfjorden. Vi skulle til køjs kl. 22:00 hvor lyset også blev slukket og der skulle være ro på skibet. Der blev hurtigt stille og alle kunne høre Jesper snorke. F.J og Mie havde vagten fra 22:00-24:00, F.H og Naja havde vagten fra kl. 24:00-02:00, og fra 02:00-04:00 havde Stine og Berna vagten. fint. Vi ankom til Anholt sent på eftermiddagen, hvor vi først drog mod brugsen for at få nye forsyninger af slik. Bagefter var vi, der turde, ude at bade i det ret så kolde vand. Efter det var nogle af os i bad, det var virkelig dejligt. Tilbage på skibet brugte vi tiden på at skrive sange og kravle i master. Dag 3 Nogle af os vågnede af at vi rykkede ind i væggen med vores hængekøjer, der var virkelig høje bølger. Nogle af os tog søsyge-piller, men dem der ikke gjorde, brækkede sig også efter lidt tid ( sømanden Mark ). Da vi stod op for at spise morgenmad, fik vi at vide, at vi var på vej mod Samsø, og at sejlene skulle sættes. Igen måtte vi på hårdt arbejde, da det var overstået, troede vi, at vi kunne slappe af, men så skulle hele skibet rengøres. Resten af turen til Samsø blev brugt til at sove, spille kort og kravle ca. 18 meter op i masterne. Om aftenen lagde vi til lidt ude for Samsø, så vi næste dag var klar til at ro ind med jollen. Dag 2 Da vi vågnede tirsdag morgen, skulle vi op til baksmønstring, som er et ord for samling, som foregik meget ordentligt og pænt. Morgenmaden var også supergod, specielt havregrøden. Inden vi kunne sejle, skulle vi hive ankeret op. Det var meget tungt og hårdt. Først derefter kunne vi sejle. Vi sejlede for motor hele dagen. Det var de fleste, der blev søsyge, men ellers gik det 20

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

LæseUdviklingsSkema. til forældre

LæseUdviklingsSkema. til forældre LæseUdviklingsSkema til forældre At lære at læse I Rudersdal Kommune gør vi en stor indsats for, at alle børn lærer at læse i 1. klasse. Og det kan langt de fleste med den rette undervisning og støtte.

Læs mere

Læsning til mellemtrinnet

Læsning til mellemtrinnet Læsning til mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre At læse er ikke kun et spørgsmål om at kunne afkode en tekst. Man skal også kunne forstå den og læse den tilpas

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.:

UGEBREVET DATO: 3. 2014 NR.: UGEBREVET DATO: 3. oktober 2014 NR.: 7. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Dagen

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Varmt farvel til Jer alle.

Varmt farvel til Jer alle. Personale nyt: Jette kommer tilbage fra barsel til august, og Trine stopper samtidig som barselsvikar. I Regnbuen skal vi sige velkommen til vores nye studerende Sandie, der kommer ud i sin første praktikperiode

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Hvem tør sidde under vandspanden?

Hvem tør sidde under vandspanden? Fredag den 30.august 2013 I denne uge har vi nok holdt den hidtil sjoveste fødselsdagsfest. Vi startede med at fejre alle juli - og augustbørnene og de havde lavet den flotteste klovn af boller og kreeret

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

Pilen, juni 2009. Langtved d. 24. juni 2009. Nyt fra Kontoret

Pilen, juni 2009. Langtved d. 24. juni 2009. Nyt fra Kontoret Pilen Juni 2009 Langtved d. 24. juni 2009 Nyt fra Kontoret 3-2-1- sommerferie... Tænk en gang så kan vi sætte kryds ved endnu et afsluttet skoleår, måske er det alderen, der melder sig, men jeg synes nu,

Læs mere

UGEBREVET. Fastelavnsarrangement

UGEBREVET. Fastelavnsarrangement UGEBREVET DATO: 31. januar 2014 NR.: 23. 18. årgang -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kære forældre, personale og elever Fagdage i

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95 Etly Klarborg 2014 ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574 Pris pr. par: 349,95 Nyhed Årsnisserne Årsnissepar er blevet en fast tradition blandt den årlige kollektion af nisser.

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Lilleskole uge - Verdens kulturarv

Lilleskole uge - Verdens kulturarv Lilleskole uge - Verdens kulturarv UNESCO WORLD HERITAGE Emneuge uge 6 2014 Så er det ved at være tid til at dette skoleårs anden emneuge Lilleskoleugen skal løbe af stablen. Emnet er med fælles udgangspunkt

Læs mere

Mørke skole. Sådan arbejder vi med læsning: Læseundervisning

Mørke skole. Sådan arbejder vi med læsning: Læseundervisning Mørke skole Sådan arbejder vi med læsning: Læseundervisning Mål: Fælles mål dansk Handling: Bh.kl.: - Sproglig opmærksomhed (den daglige dosis). - Bogstavindlæring (f.eks. Markussen Lydhuset (lyde, håndfonemer).

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Ugebrev 48 Indskolingen 2014

Ugebrev 48 Indskolingen 2014 Ugebrev 48 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre i indskolingen. Hermed et par praktiske oplysninger: Den 12. december går alle piger i indskolingen luciaoptog til morgensang. Mere info følger.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture:

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture: Skoleintra: Vi vil nu i gang med at bruge skoleintra lidt mere. Derfor vil vi fra denne måned, begynde at lægge Solstråleavisen ud på skoleintra. I første omgang, vil I forældre også få avisen i papir

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

AARS SVØMMEKLUB, AARS-SVOMMEKLUB.DK, CVR.NR. 88 57 00 14, HIMMERLANDSGADE 25, 9600 AARS, KONTAKT@AARS-SVOMMEKLUB.DK

AARS SVØMMEKLUB, AARS-SVOMMEKLUB.DK, CVR.NR. 88 57 00 14, HIMMERLANDSGADE 25, 9600 AARS, KONTAKT@AARS-SVOMMEKLUB.DK FOR FØRSTE GANG I MANGE ÅR SKAL S KONKURRENCEAFDELING PÅ EN TRÆNINGSLEJR. DET SKER I UGE 8 NÆSTE ÅR OG DERFOR HOLDER SOM UNDERTEGNEDE VIL SPONSORERE ALEXANDER MED KR. PR. METER (EKS. 0,20 KR. = 100 KR.

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Februar 2009 Nr. 2. For at se skolens aktiviteter, gå da ind på: www.vemmedrupskolen.dk. Herefter under aktiviteter og aktivitetskalender

Februar 2009 Nr. 2. For at se skolens aktiviteter, gå da ind på: www.vemmedrupskolen.dk. Herefter under aktiviteter og aktivitetskalender Februar 2009 Nr. 2 Dette sker i februar For at se skolens aktiviteter, gå da ind på: www.vemmedrupskolen.dk Herefter under aktiviteter og aktivitetskalender HUSK, fastelavnsfest i hallen søndag den 22.

Læs mere

Niveaulæsning i indskolingen. Glamsbjergskolen 2012

Niveaulæsning i indskolingen. Glamsbjergskolen 2012 Niveaulæsning i indskolingen på Glamsbjergskolen 2012 Niveaulæsning i indskolingen Vi ved af erfaring, at der på alle klassetrin er stor forskel på, hvor eleverne befinder sig med hensyn til deres læseudvikling.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Stjernebrevet. Oktober 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41

Stjernebrevet. Oktober 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Stjernebrevet Oktober 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Efteråret er så småt begyndt at trænge sig på og vi vil derfor for alvor begynde med inde-aktiviteterne. Dette betyder

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere