Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0"

Transkript

1 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

2 Indhold Indledning Beskedkuvertens struktur Indhold af Beskedkuverten Overordnet indhold Detaljeret indhold af Beskedkuverten Referencer til forretningsobjekter Referencer Beskedkuvert xsd version Side 2 af 6

3 Indledning Nærværende dokument er en beskrivelse af informationsindholdet i den snitflade, der anvendes til udveksling af beskeder via den fælleskommunale Beskedfordeler (herefter: Beskedfordeler). Dele af snitfladen repræsenterer desuden de elementer, Anvendersystemerne kan anvende til definition af filtrering af beskeder (abonnementer). 2 Beskedkuvertens struktur For at give mulighed for at de relevante forvaltnings- og forretningsområder selv definerer en del af indholdet af Beskedfordelerens beskeder, opdeles en besked i en hierarkisk struktur, således at den yderst består af en Beskedkuvert, der indeholder Beskeddata. Strukturen for beskeder er: Beskedkuvert Beskeddata Figur Struktur for beskeder, der distribueres af Beskedfordeler. Beskedkuvert indeholder informationer, der er anvendelige på tværs af alle beskeder uanset kommunalt forvaltnings- eller forretningsområde i øvrigt. Eksempler er identifikation af afsender i forhold til Beskedfordeler, tidspunkt for beskedens oprindelse, eller hvor længe beskeden er gyldig. Beskeddata forventes at være opdelt i metadata, der indeholder de informationer, der sendes i beskeden, eksempelvis aktualitet af flytningsbeskeden eller position i en ordnet sekvens af relaterede beskeder, samt forretningsdata, der forventes at indeholde de egentlige informationer i beskeden, eksempelvis gammel og ny adresse når en borger flytter. Beskeddata defineres ikke nærmere i nærværende dokument. 3 Indhold af Beskedkuverten Indholdet af Beskedkuverten er udarbejdet i fællesskab mellem KOMBIT, KL og Digitaliseringsstyrelsen. En række elementer er inkluderet, der særligt dækker behov i forbindelse med Beskedfordelers brug i det kommunale it-landskab. Side 3 af 6

4 3. Overordnet indhold Følgende figur illustrerer Beskedkuvertens indhold: Modtagerhandling Handling: Klassifikation Responsmodtager: Aktør 0.. Hændelsesbesked BeskedId: GUID BeskedVersion: string Beskeddata Dataskema * Lokaludvidelse BeskedfordelerSignatur: Signatur 0.. Beskedkuvert GyldighedFra: Tidspunkt GyldighedTil: Tidspunkt Leveranceinformation TransaktionsId: GUID Dannelsestidspunkt: Tidspunkt Kildesystem: Aktør KildesystemIPAdresse: string KildesystemAkkreditiver: string Sikkerhedsklassificering: Klassifikation Objektregistrering ObjektRegistreringId: GUID RegistreringsAktør: Aktør Registreringstidspunkt: Tidspunkt ObjektAnsvarligMyndighed: Aktør ObjektId: UnikId ObjektType: Klassifikation ObjektHandling: Klassifikation OpgaveEmne: UnikId 0.. * Filtreringsdata Beskedtype: Klassifikation BeskedAnsvarligAktør: Aktør TilladtModtager: Aktør [0..*] TværgåendeProces: Klassifikation [0..*] * * Leverancerute Fordelingssystem: Organisation Modtagelsestidspunkt: Tidspunkt Leverancetidspunkt: Tidspunkt ModtagetFraSystem: Aktør ErLeveretIHenholdTil: GUID 0.. Lokaludvidelse AfsenderSystemSignatur: Signatur Relateret objekt ObjektId: UnikId ObjektType: Klassifikation Lokaludvidelse AntalLeveranceforsøg: integer Figur 2 Indholdet af Beskedfordelers beskedkuvert. I følgende tabel beskrives beskedkuvertens elementer: Beskedkuvert Element Hændelsesbesked Beskeddata Beskedkuvert Modtagerhandling Leveranceinformation Beskrivelse Indeholder hele beskeden fra et afsendersystem. Består af en beskedkuvert og beskeddata. Indeholder beskedens data der skal behandles af modtageren Indeholder de informationer i hændelsesbeskeden der kan påvirke beskedens distribuering. Angiver afsenderens specifikation af, hvad modtageren skal gøre når beskeden behandles hos modtageren. Når handlingen er udført, orienteres herom. Indeholder informationer om beskeden i forhold til leverance fra afsender til Side 4 af 6

5 Leverancerute Filtreringsdata Objektregistrering Relateret objekt Lokaludvidelser modtager. Informationer om den vej beskeden tog fra afsender til modtager. Indeholder informationer der anvendes til at udvælge ønskede beskeder, særligt beskedtypen samt de aktører der er relevante for beskeden. Indeholder de data, der er registreret på et forretningsobjekt, hvor selve registreringen forårsagede afsendelsen af beskeden. Eksempel: oplysningerne på en sag ændres, hvilket forårsager afsendelse af en besked her indeholder informationerne i beskeden sagens nye oplysninger. Indeholder referencer til forretningsobjekter, der er relateret til det forretningsobjekt, beskeden omhandler. Indeholder udvidelser, der er specifikke for bestemte beskedfordelere, men som øvrige beskedfordelere ikke er forpligtede til at forholde sig til. Eksempel: en fælleskommunal beskedfordeler kunne have særlige fælleskommunale attributter i dette element, som en statslig beskedfordeler ikke forholder sig til. For KL/KOMBIT findes følgende lokale udvidelser: Leveranceinformation.LokalUdvidelser kan indeholde Beskedfordelerens signatur af elementer i Leveranceinformation Leverancerute.LokalUdvidelser kan indeholde angivelse af antal leveranceforsøg Objektregistrering.LokalUdvidelser kan indeholde Afsendersystemets signatur af Objektregistrering elementer Tabel Oversigt over elementerne i hændelsesbeskeder 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten Beskedkuverten indeholder en række elementer, der er angivet i Tabel. Disse beskrives nærmere i nedenstående. For hvert element angives et navn, en beskrivelse, samt hvorvidt elementet aktivt anvendes (fx tildeles eller aflæses under distribuering) af Beskedfordeler, og om elementet bruges af andre (fx Anvendersystemer til opsætning af filter for ønskede beskeder) Hændelsesbesked Elementet Hændelsesbesked indeholder en identifikation af hændelsen og en identifikation af den version af beskedkuverten, som indgår i beskeden. Hændelsesbesked Element Beskrivelse Bruges af Beskedfordeler Bruges af andre BeskedId En GUID der er unik for beskeden BeskedVersion Regulerer versionering for alt i beskedkuverten. Tabel 2 Hændelsesbesked Side 5 af 6

6 3.2.2 Beskeddata Elementet Beskeddata indeholder en dokumentation af hændelsen i form af et Dataskema, der kan variere alt efter beskedens Objektet type. Beskeddata følger beskeden gennem Beskedfordeleren; men ignoreres i øvrigt af Beskedfordeleren. Beskeddata Element Beskrivelse Bruges af Beskedfordeler Dataskema Et dataskema der dokumenterer hændelsen. Følger beskeden men ignoreres ellers af Beskedfordeleren. Bruges af andre Tabel 3 Beskeddata Beskedkuvert Elementet Beskedkuvert indeholder en eventuel gyldighedsperiode for hændelsesbeskeden. Beskedkuvert Element Beskrivelse Bruges af Beskedfordeler GyldighedFra Tidspunkt for beskedens gyldigheds begyndelse som opfattet af afsender GyldighedTil Tidspunkt for beskedens gyldigheds afslutning som opfattet af afsender Bruges af andre Tabel 4 Beskedkuvert Leveranceinformation og Lokaludvidelse Elementet Leveranceinformation identificerer oprindelsen af en besked. I denne repræsenteres alle de informationer, der er relevante for Beskedfordeler, og som er til stede umiddelbart ved modtagelse fra et afsendersystem. Da informationerne ikke efterfølgende kan ændres, kan de signeres af Beskedfordeler, såfremt dette ønskes. Indholdet af Leveranceinformation tildeles, på nær Sikkerhedsklassificering og Dannelsestidspunkt, af Beskedfordeler, og er som følger: Leveranceinformation og Lokaludvidelse Element Beskrivelse Bruges af Beskedfordeler TransaktionsId Beskedfordeler udsteder denne. Et globalt unikt ID for beskeden. Dannelsestidspunkt Tidspunktet hvor beskeden dannes. Bruges af andre Kildesystem Beskedfordeler udsteder denne - udpe- Side 6 af 6

7 KildesystemIPAdresse KildesystemAkkreditiver Sikkerhedsklassificering Leveranceinformation- LokalUdvidelse. BeskedfordelerSignatur ger afsender Beskedfordeler udsteder denne afsenders IP adresse Beskedfordeler udsteder denne udpeger afsenders akkreditiver konkret indhold under afklaring. Følsomheden af de informationer, der er i beskeden jf. en fælles klassifikation, fx: offentligt, internt, personfølsomt, hemmeligt Beskedfordelers signatur af elementerne: Attributten indeholder hvis udfyldt Beskedfordelers signatur af følgende attributter: TransaktionsId Kildesystem KildesystemIPAdresse KildesystemAkkreditiver Signaturen overholder ML Signature forskrifterne. Tabel 5 Indhold i Leveranceinformation og lokaludvidelse Sideordnet med Leveranceinformation findes elementet lokaludvidelse, der indeholder Beskedfordelerens signatur af Leveranceinformation, såfremt en signatur er genereret. Dette element repræsenteres via en ML Signature, se [ML Signature]. Beskedfordeleren kan således eksempelvis stå inde for, at CPR beskeder er afsendt af det system, myndigheden har udpeget til at gøre dette Objektregistrering og lokaludvidelse Elementerne under Objektregistrering er inspireret fra Sag og Dokumentstandarden (udgivet af OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet på digitaliser.dk). Elementerne er som følger: Bruges af andre ObjektRegistreringId Et ID på selve hændelsen RegistreringsAktoer Et it-system Registreringstidspunkt Et tidspunkt Objektregistrering og Lokaludvidelse Element Beskrivelse Bruges af Beskedfordeler ObjektAnsvarligMyndighed Den der er ansvarlig for forretningsobjektet. Støttesystemet Beskedfordeler profilerer denne til at være af typen myndighed. Afsender skal have en aftale om afsendelse, der er godkendt af myndigheden. ObjektId Forretningsobjektets ID. Støttesystemet Side 7 af 6

8 Beskedfordeler profilerer denne til også at være en eksisterende evt. databærende nøgle, som fx CPR nummer, CVR nummer, osv. ObjektType Forretningsobjektets type (fx Sag ) ObjektHandling Handlingen på objektet OpgaveEmne Forvaltningshandlingen (indeholder også identifikation af emneklassifikati- ObjektRegistreringLokalUdvidelse. Afsendersystemsignatur onsystemet). Afsendersystemets signatur af følgende: Objektregistrering.* (men ikke un- derliggende LokalUdvidelse) Signaturen overholder ML Signature forskrifterne. Tabel 6 Indhold i Objektregistrering og Lokaludvidelse Elementet Objektregistrering indeholder en reference til forretningsobjektet, hændelsen omhandler. Det er muligt i Beskedfordeler at udtrykke interesse i beskeder via angivelse af en mængde af referencer til forretningsobjekter (værdiliste), dvs. til det forretningsobjekt, der identificeres i Objektregistrering Objektid. Se også afsnit 3.3 for yderligere beskrivelse af referencer til forretningsobjekter. Relateret til Objekteregistrering findes elementet Lokaludvidelse, der indeholder elementet Afsendersystemsignatur. Dette indeholder afsendersystemets signatur af Objektregistrering, såfremt en signatur er genereret. Dette element repræsenteres via en ML Signature, se [ML Signature] eller tilsvarende Filtreringsdata og Relateret Objekt Elementet Filtreringsdata indeholder følgende: Filtreringsdata Element Beskrivelse Bruges af Beskedfordeler Beskedtype En klassifikation i et fælles klassifikationssystem BeskedAnsvarligAktør Den aktør der er ansvarlig for at afsende beskeden. TilladtModtager De der må modtage beskeden. Støttesystemet Beskedfordeler profilerer denne til at være af typen myndighed. Modtager skal have en aftale om modtagelse, der er godkendt af myndigheden. Bruges af andre Side 8 af 6

9 TværgåendeProces Den tværgående proces, beskeden er en del af. Tabel 7 Indhold i Filtreringsdata Elementet Relateret objekt er en liste af objekter, og indeholder ObjektId samt ObjektType. Støttesystemet Beskedfordeler profilerer denne til også at være en eksisterende evt. databærende nøgle som fx CPR nummer, CVR nummer, osv. Relateret Objekt Element Beskrivelse Bruges af Bruges af andre Beskedfordeler ObjektId Et ID for forretningsobjektet ObjektType Typen af relateret forretningsobjekt Tabel 8 Indhold i Relateret Objekt Elementet Relateret objekt er en reference til et relateret forretningsobjekt, der har med det primære forretningsobjekt at gøre eksempelvis en aktør relateret til en sag Leverancerute og lokaludvidelse Elementet Leverancerute indeholder en række elementer, der beskriver beskedens vej gennem Beskedfordelerens infrastruktur. Elementet signeres ikke af Beskedfordeler, men tildeles af Beskedfordeler som en del af behandlingen af beskeden. Leverancerute indeholder: Leverancerute og Lokaludvidelse Element Beskrivelse Bruges af Bruges af andre Beskedfordeler Fordelingssystem Beskedfordeler udsteder denne. Et itsystem. ModtagelsesTidspunkt Beskedfordeler udsteder denne. Tidspunktet for modtagelsen i fordelingssy- stem LeveranceTidspunkt Beskedfordeler udsteder denne. Tidspunktet for afsendelse fra fordelings- system ModtagetFraSystem Beskedfordeler udsteder denne. Et itsystem. ErLeveretIHenholdTil Beskedfordeler udsteder denne. Er nu et AbonnementsID (UUID) i stedet for en URI LeveranceruteLokalud- Beskedfordeler udsteder denne. Antal Side 9 af 6

10 videlse. AntalLeveranceForsøg gange, beskeden har været forsøgt afleveret til modtageren. Altid >=. Tabel 9 Indhold i Leverancerute og Lokaludvidelse Elementet Leverancerute beskriver beskedens vej gennem beskedfordeleren, der har med Leveranceinformationen at gøre ModtagerHandling Elementet ModtagerHandling indeholder et eventuelt ønske fra afsenderen af beskeden om en given handling (svar) fra modtagerne af beskeden. ModtagerHandling Element Beskrivelse Bruges af Beskedfordeler Handling Angivelse af afsenderens krav til ønsket handling, modtager skal udføre, når denne behandler beskeden. Den eneste for indeværende understøttede handling er send kvittering til responsmodtager, når modtagersystemet har påtaget sig ansvaret for beskedens behandling. Responsmodtager Angivelse af afsenderens krav til hvem der skal orienteres, når ønsket handling er udført. Bruges af andre Tabel 0 ModtagerHandling 3.3 Referencer til forretningsobjekter Når der genereres beskeder på baggrund af et forretningsobjekt (fx en person, der flytter), skal forretningsobjektets unikke identifikation (fx en persons unikke id der kan relateres til et personnummer) placeres i Filtreringsdata, konkret underelementet Objektregistrering. Dette underelement indeholder: : ObjektType, der angiver forretningsobjektets type (fx person, sag, dokument). ObjektID, der er identifikationen af forretningsobjektet (fx personens unikke id, sagsnummer) ObjektHandling, der er en identifikation af hændelsens art (fx borgeren flytter). Disse defineres i en officiel liste, der eksempelvis kan udgives som et klassifikationssystem. Side 0 af 6

11 For at tillade forskellige klassifikationer i Opgaveemne, eksempelvis FORM eller KLE, kan der både angives en identifikation af klassifikationen samt en værdi herfra. Når forretningsobjektet identificeres fastlægges typen ud fra de klassificerede forretningsprocesser (fx med en URI) sammen en simpel identifikation (fx ) til det konkrete forretningsobjekt. Ud over forretningsobjektet kan der angives en identifikation af et relateret forretningsobjekt som en del af elementet Relateret Objekt. 4 Referencer [WS-Notification] Web Services Notification v.3. Feltkode ændret [ML Signature] ML Signature, Side af 6

12 5 Beskedkuvert Specifikation version.0 Følgende er en specifikation af beskedkuverten i SD format version.0: <?xml version=".0" encoding="utf-8"?> <schema xmlns=" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified" targetnamespace="urn:oio:besked:kuvert:.0" xmlns:oio="urn:oio:definitions:.0.0" xmlns:orgfaelles="urn:oio:sagdok:organisation:2.0.0" xmlns:sd="urn:oio:sagdok:3.0.0" xmlns:sts="urn:oio:sts:.0.0" xmlns:besked="urn:oio:besked:kuvert:.0" xmlns:ds=" oio:mapping="urn:oio:sagdok:mpd:3.0.0" > <!-- import namespace=" schemalocation=" --> <import namespace=" schemalocation="cached/xmldsig-coreschema.xsd"/> <import namespace="urn:oio:sagdok:3.0.0" schemalocation="././sagdokobjekt.xsd"/> <import namespace="urn:oio:sagdok:organisation:2.0.0" schemalocation="././organisationfaelles.xsd"/> <element name="haendelsesbesked" type="besked:haendelsesbeskedtype" oio:definition="urn:oio:besked:haendelsesbesked:add:2.0.0"/> <complextype name="haendelsesbeskedtype" oio:definition="urn:oio:besked:haendelsesbeskedtype:add:2.0.0"> <element ref="besked:beskedid" minoccurs="" maxoccurs="" oio:content="beskedid"/> <element ref="besked:beskedversion" minoccurs="" maxoccurs="" oio:content="beskedversion"/> <element ref="besked:beskedkuvert" minoccurs="" maxoccurs="" oio:content="beskedkuvert"/> <element ref="besked:beskeddata" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" oio:content="beskeddata"/> <element name="beskedid" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:beskedid:asdd:2.0.0"/> <element name="beskedversion" type="string" oio:definition="urn:oio:sagdok:beskedversion:asdd:2.0.0"/> <element name="beskedkuvert" type="besked:beskedkuverttype" oio:definition="urn:oio:besked:beskedkuvert:add:2.0.0"/> <complextype name="beskedkuverttype" oio:definition="urn:oio:besked:beskedkuverttype:add:2.0.0"> <element ref="besked:filtreringsdata" minoccurs="" maxoccurs="" oio:content="filtreringsdata"/> <element ref="besked:leveranceinformation" minoccurs="" maxoccurs="" oio:content="leveranceinformation"/> <element ref="besked:modtagerhandling" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="modtagerhandling"/> <element ref="besked:gyldighedfra" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="fratidspunkt"/> <element ref="besked:gyldighedtil" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="tiltidspunkt"/> <element name="gyldighedfra" type="sd:tidspunkttype" oio:definition="urn:oio:sagdok:gyldighedfra:asdd:2.0.0"/> <element name="gyldighedtil" type="sd:tidspunkttype" oio:definition="urn:oio:sagdok:gyldighedtil:asdd:2.0.0"/> <element name="beskeddata" type="besked:beskeddatatype" oio:definition="urn:oio:besked:beskeddata:add:2.0.0"/> <complextype name="beskeddatatype" oio:definition="urn:oio:besked:beskeddatatype:add:2.0.0"> <any processcontents="skip" namespace="##any" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" Side 2 af 6

13 oio:content="any"/> <element name="leveranceinformationlokaludvidelse" type="besked:leveranceinformationlokaludvidelsetype" oio:definition="urn:oio:besked:leveranceinformationlokaludvidelse:add:2.0.0"/> <complextype name="leveranceinformationlokaludvidelsetype" oio:definition="urn:oio:besked:leveranceinformationlokaludvidelsetype:add:2.0.0"> <element ref="besked:beskedfordelersignatur" minoccurs="0" maxoccurs="" /> <any processcontents="skip" namespace="##other" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" oio:content="any"/> <element name="leverancerutelokaludvidelse" type="besked:leverancerutelokaludvidelsetype" oio:definition="urn:oio:besked:leverancerutelokaludvidelse:add:2.0.0"/> <complextype name="leverancerutelokaludvidelsetype" oio:definition="urn:oio:besked:leverancerutelokaludvidelsetype:add:2.0.0"> <element ref="besked:antalleveranceforsoeg" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="leveranceforsoeg"/> <any processcontents="skip" namespace="##other" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" oio:content="any"/> <element name="objektregistreringlokaludvidelse" type="besked:objektregistreringlokaludvidelsetype" oio:definition="urn:oio:besked:objektregistreringlokaludvidelse:add:2.0.0"/> <complextype name="objektregistreringlokaludvidelsetype" oio:definition="urn:oio:besked:objektregistreringlokaludvidelsetype:add:2.0.0"> <element ref="besked:afsendersystemsignatur" minoccurs="0" maxoccurs="" /> <any processcontents="skip" namespace="##other" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" oio:content="any"/> <element name="beskedfordelersignatur" type="besked:beskedfordelersignaturtype" oio:definition="urn:oio:besked:beskedfordelersignatur:asdd:2.0.0" /> <complextype name="beskedfordelersignaturtype" oio:definition="urn:oio:besked:beskedfordelersignaturtype:add:2.0.0"> <element ref="ds:signature" minoccurs="" maxoccurs="" oio:content="xmlsignatur"/> <element name="modtagerhandling" type="besked:modtagerhandlingtype" oio:definition="urn:oio:besked:modtagerhandling:add:2.0.0"/> <complextype name="modtagerhandlingtype" oio:definition="urn:oio:besked:modtagerhandlingtype:add:2.0.0"> <element ref="besked:handling" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="handling"/> <element ref="besked:responsmodtager" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="responsmodtager"/> <element name="handling" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:handling:asdd:2.0.0"/> <element name="responsmodtager" type="orgfaelles:aktoertype" oio:definition="urn:oio:sagdok:responsmodtager:asdd:2.0.0"/> <element name="filtreringsdata" type="besked:filtreringsdatatype" oio:definition="urn:oio:besked:filtreringsdata:add:2.0.0"/> <complextype name="filtreringsdatatype" oio:definition="urn:oio:besked:filtreringsdatatype:add:2.0.0"> <element ref="besked:beskedtype" minoccurs="" maxoccurs="" oio:content="beskedtype"/> <element ref="besked:beskedansvarligaktoer" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="beskedansvarlig"/> <element ref="besked:tilladtmodtager" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" oio:content="tilladtmodtager"/> <element ref="besked:relateretobjekt" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" Side 3 af 6

14 oio:content="relateretobjekt"/> <element ref="besked:objektregistrering" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" oio:content="objektregistrering"/> <element ref="besked:tvaergaaendeproces" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" oio:content="procesid"/> <element name="beskedtype" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:beskedtype:asdd:2.0.0"/> <element name="beskedansvarligaktoer" type="orgfaelles:aktoertype" oio:definition="urn:oio:sagdok:beskedansvarlig:asdd:2.0.0"/> <element name="tilladtmodtager" type="orgfaelles:aktoertype" oio:definition="urn:oio:sagdok:tilladtmodtager:asdd:2.0.0"/> <element name="tvaergaaendeproces" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:tvaergaandeproces:asdd:2.0.0"/> <element name="relateretobjekt" type="besked:relateretobjekttype" oio:definition="urn:oio:besked:relateretobjekt:add:2.0.0"/> <complextype name="relateretobjekttype" oio:definition="urn:oio:besked:relateretobjekttype:add:2.0.0"> <element ref="besked:objektid" minoccurs="" maxoccurs="" oio:content="objektid"/> <element ref="besked:objekttype" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="objekttype"/> <element name="objektid" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:objektid:asdd:2.0.0"/> <element name="objekttype" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:objekttype:asdd:2.0.0"/> <element name="leveranceinformation" type="besked:leveranceinformationtype" oio:definition="urn:oio:besked:leveranceinformation:add:2.0.0"/> <complextype name="leveranceinformationtype" oio:definition="urn:oio:besked:leveranceinformationtype:add:2.0.0"> <element ref="besked:dannelsestidspunkt" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="dannelsestidspunkt"/> <element ref="besked:transaktionsid" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="transaktionsid"/> <element ref="besked:kildesystem" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="kildesystem"/> <element ref="besked:kildesystemipadresse" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="kildesystemipadresse"/> <element ref="besked:kildesystemakkreditiver" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="kildesystemakkreditiver"/> <element ref="besked:sikkerhedsklassificering" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="sikkerhedsklassificering"/> <element ref="besked:leveranceruter" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="leverancerute"/> <element ref="besked:leveranceinformationlokaludvidelse" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="lokaludvidelse"/> <element name="dannelsestidspunkt" type="sd:tidspunkttype" oio:definition="urn:oio:sagdok:dannelsestidspunkt:asdd:2.0.0"/> <element name="transaktionsid " type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:transaktionsid:asdd:2.0.0"/> <element name="kildesystem" type="orgfaelles:aktoertype" oio:definition="urn:oio:sagdok:kildesystem:asdd:2.0.0"/> <element name="kildesystemipadresse" type="string" oio:definition="urn:oio:sagdok:kildesystemipadresse:asdd:2.0.0"/> <element name="kildesystemakkreditiver" type="string" oio:definition="urn:oio:sagdok:kildesystemakkreditiver:asdd:2.0.0"/> <element name="sikkerhedsklassificering" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:sikkerhedsklassificering:asdd:2.0.0"/> <element name="leveranceruter" type="besked:leverancerutertype" oio:definition="urn:oio:besked:leveranceruter:add:2.0.0"/> <complextype name="leverancerutertype" oio:definition="urn:oio:besked:leverancerutertype:add:2.0.0"> <element ref="besked:leverancerute" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" oio:content="leverancerute"/> Side 4 af 6

15 <element name="leverancerute" type="besked:leverancerutetype" oio:definition="urn:oio:besked:leverancerute:add:2.0.0"/> <complextype name="leverancerutetype" oio:definition="urn:oio:besked:leverancerutetype:add:2.0.0"> <element ref="besked:fordelingssystem" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="fordelingssystem"/> <element ref="besked:modtagelsestidspunkt" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="modtagelsestidspunkt"/> <element ref="besked:leverancetidspunkt" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="leverancetidspunkt"/> <element ref="besked:modtagetfrasystem" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="modtagetfrasystem"/> <element ref="besked:erleveretihenholdtil" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="erleveretihenholdtil"/> <element ref="besked:leverancerutelokaludvidelse" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="lokaludvidelse"/> <element name="fordelingssystem" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:fordelingssystem:asdd:2.0.0"/> <element name="modtagelsestidspunkt" type="sd:tidspunkttype" oio:definition="urn:oio:sagdok:modtagelsestidspunkt:asdd:2.0.0"/> <element name="leverancetidspunkt" type="sd:tidspunkttype" oio:definition="urn:oio:sagdok:leverancetidspunkt:asdd:2.0.0"/> <element name="modtagetfrasystem" type="orgfaelles:aktoertype" oio:definition="urn:oio:sagdok:modtagetfrasystem:asdd:2.0.0"/> <element name="erleveretihenholdtil" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:erleveretihenholdtil:asdd:2.0.0"/> <element name="antalleveranceforsoeg" type="integer" oio:definition="urn:oio:sagdok:leveranceforsoeg:asdd:2.0.0"/> <element name="objektregistrering" type="besked:objektregistreringtype" oio:definition="urn:oio:besked:objektregistrering:add:2.0.0"/> <complextype name="objektregistreringtype" oio:definition="urn:oio:besked:objektregistreringtype:add:2.0.0"> <element ref="besked:objektregistreringid" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="objektregistreringid"/> <element ref="besked:registreringsaktoer" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="registreringsaktoer"/> <element ref="besked:registreringstidspunkt" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="registreringstidspunkt"/> <element ref="besked:objektansvarligmyndighed" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="objektansvarligmyndighed"/> <element ref="besked:objektid" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="objektid"/> <element ref="besked:objekttype" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="objekttype"/> <element ref="besked:objekthandling" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="objekthandling"/> <element ref="besked:opgaveemne" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="opgaveemne"/> <element ref="besked:objektregistreringlokaludvidelse" minoccurs="0" maxoccurs="" oio:content="lokaludvidelse"/> <element name="afsendersystemsignatur" type="besked:afsendersystemsignaturtype" oio:definition="urn:oio:besked:afsendersystemsignatur:asdd:2.0.0" /> <complextype name="afsendersystemsignaturtype" oio:definition="urn:oio:besked:afsendersystemsignaturtype:add:2.0.0"> <element ref="ds:signature" minoccurs="" maxoccurs="" oio:content="xmlsignatur"/> <element name="objektregistreringid" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:objektregistreringid:asdd:2.0.0"/> <element name="registreringsaktoer" type="orgfaelles:aktoertype" oio:definition="urn:oio:sagdok:registreringsaktoer:asdd:2.0.0"/> <element name="registreringstidspunkt" type="sd:tidspunkttype" oio:definition="urn:oio:sagdok:registreringstidspunkt:asdd:2.0.0"/> <element name="objektansvarligmyndighed" type="orgfaelles:aktoertype" Side 5 af 6

16 oio:definition="urn:oio:sagdok:objektansvarligmyndighed:asdd:2.0.0"/> <element name="objekthandling" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:objekthandling:asdd:2.0.0"/> <element name="opgaveemne" type="sd:unikidtype" oio:definition="urn:oio:sagdok:opgaveemne:asdd:2.0.0"/> </schema> Side 6 af 6

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Grunddatabeskedmodel version 1.0

Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddatabesked Side: 1 Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddata-besked version 1.0 Beskedformatet er det samme for både beskeder, som genereres af datafordeleren på basis af data-opdateringer fra registrene,

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-01-10 PBO 0.1 Første version kopieret fra gammel skabelon

Læs mere

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler BESKEDFORDELER OG BESKEDER Den fælleskommunale Beskedfordeler KOMBITS MISSION ER AT SAMLE KOMMUNERNE OM FÆLLES IT- LØSNINGER, DER FREMMER EFFEKTIVITET OG KVALITET Dagens tekst Monopolbrud og Rammarkitektur

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 MOX bilag Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 Rapporten og bilaget udgør et foreløbigt udkast til rapportering

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-01-22 PBO 0.1 Første version 2015-04-14 EDM 0.1.1

Læs mere

1 ST Klassifikation Informationsmodel

1 ST Klassifikation Informationsmodel ..27 ST Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

Klassifikation: KlassifikationSystem-Snitflade

Klassifikation: KlassifikationSystem-Snitflade Side 1 af 15 Indhldsfrtegnelse 1. Versinsnummer...3 2. Snitfladebeskrivelse...3 3. Servicebeskrivelse...3 4. Funktinalitet i peratinen FremsegObjekthierarki...4 4.1. Inputdkument...6 4.2. Outputdkument...6

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

1 Klassifikation Informationsmodel

1 Klassifikation Informationsmodel 23..27 Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

Hændelser på dåtåfordeleren

Hændelser på dåtåfordeleren Hændelser på dåtåfordeleren En kort introduktion til begreber og anvendelsesmuligheder SDFE version 1.0 24. oktober 2016 Indhold Indledning... 2 Overordnet arkitektur... 2 Hændelsesbegrebet... 3 Forretningsmæssige

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Revisionshistorik Dato Kommentar Ansvarlig 206-09-29 Oprettet revisionshistorik MSG 206-09-29 Rollen til Bevillingsaktør er ændret fra Ansvarlig

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

1 KlassifikationStruktur

1 KlassifikationStruktur ..27 KlassifikationStruktur. KlassifikationStruktur Klassifikation er det abstrakte objekt som samler et klassifikationssystem. Klassifikation holder klassifikationssystemets metadata. Klassifikationssystemet

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Beskrivelse af KOMBITs brug af OIO standarden for sag og dokumentområdet KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER

ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER Delagenda 1. Formål med anvisningerne (spændetrøjen) 2. Dokumenterne og strukturen (bl.a. Udgangspunkt i XSD i stedet for i informationsmodeller)

Læs mere

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes Vejledning til anvisninger for Indeksene KOMBIT Dette dokument indeholder generel, tværgående vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes anvendelse af Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks.

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011)

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Notat Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Denne version af vejledningen er identisk med første udgave fra august 2010 bortset fra redaktionelle

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks Klik her for at angive tekst. Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8..27 SortimentOverfør Kort beskrivelse: Denne service distribuerer ØiR Sortimenter til It-systeminstanser, der abonner på sortimentet på vegne af en myndighed. Servicen udstilles som integrationen SF_72

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta LoRA lokal rammearkitektur Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta Hvad er lokal rammearkitektur Frederiksberg Kommune, KL og Magenta om udvikling af en referenceimplementering af rammearkitekturen.

Læs mere

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER 20. og 21. maj 2014 Dagsorden 1. Præsentation af deltagerne Jesper Bo Seidler 2. Formaliteter omkring indgåelse af aftaler Iver Winther 3. Præsentation af Jobcenter

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 22.3.27 SortimentStruktur. DataStructure: SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis

Læs mere

INTERIM KLASSIFIKATION

INTERIM KLASSIFIKATION Eksternt publiceret INTERIM KLASSIFIKATION Eksportmodel for - ØiR Klassifikation version 2 - KDI Marts 2017 version 1.1 Indhold Opdatering siden version 1.0 Kort gennemgang opdateringer mv. siden forrige

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

ST Sortiment Informationsmodel

ST Sortiment Informationsmodel .5.27 ST Sortiment Informationsmodel .5.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret APOS2 OIO Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel. +45 23 10 83 44 CVR nr. 32 15 37 98 info@axapoint.com www.axapoint.com Bank: Danske Bank. www.axapoint.com MOX-review Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor > Sag og dokument standarderne Hvad og hvorfor Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8.2.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 N OTAT Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 Specifikation af serviceinterface for SAG Version 1.2 (Sag-standard) Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument sendte

Læs mere

Specifikation. Attentionformat. 19. september 2012 DAVAR J.nr

Specifikation. Attentionformat. 19. september 2012 DAVAR J.nr Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Attentionformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.9 19-09-2012 DAVAR Udkast efter høring Formål Formålet med dette dokument er at

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Integration SF STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1

Integration SF STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Integration SF1612 - STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten

Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten Side 1 af 63 Versionsoversigt Version Dato Oprettet af 8.0 14.06.2017 CVS/HVJ Indhold 1. Projektets rammer... 4 1.1

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 2.9.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

Sortiment Informationsmodel

Sortiment Informationsmodel 2.9.27 Sortiment Informationsmodel 2.9.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert

Underbilag 2O Beskedkuvert Underbilag 2O Beskedkuvert Bilagets ændringslog Beskrivelse af ændring: Emne Beskedkuvert Ikrafttrædelsesdato 25.05.206 Versionsnummer 3.0. Filnavn Underbilag 2O Beskedkuvert_v3.0 Afsnit der er ændret

Læs mere

Metodehåndbog. Use Cases KOMBIT

Metodehåndbog. Use Cases KOMBIT Metodehåndbog Use Cases KOMBIT 1 Indhold Metodebog for use cases... 3 Baggrund... 3 Use case... 5 1 Find aktører... 5 2 Find use cases... 6 3 Beskriv use cases... 9 Hvornår er use case-modellen færdig?...

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM Introduktion for leverandører 28. Januar 2016 (opdateret 1.2.2016) Version 1.0 Agenda Generelt om STS Klassifikation ØiR Klassifikationssystem Formål og krav Gennemgang af klassifikationssystem

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Sortiment Informationsmodel

Sortiment Informationsmodel 8.2.27 Sortiment Informationsmodel 8.2.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde).

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde). PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (delområde). 4. december 2017 Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere