Introduktion til ActionScript

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til ActionScript"

Transkript

1 Introduktion til ActionScript Kaspar Rosengreen Nielsen HUSK: Studentermøde for datalogistuderende Torsdag d. 11/2 kl i lokale Ada 333 Har du en mening om dit studie? Vær med til at diskutere emner som: Kurser og eksamen Vejledningsmuligheder ( f.eks. om tilvalgsfag) emner, som du ønsker at tage op De fysiske studierammer (hvad er vigtigt, når vi får nye lokaler?)

2 Dagens program Opsamling på sidste forelæsning og øvelserne. Introduktion til ActionScript som er Flash programmeringssprog. Herunder hvordan mus og tastatur kan bruges som input i Flashfilm. Herudover hvordan man bruger komponenter og lyde. Undervejs vil der blive liveprogrammering så kod gerne med på jeres egne maskiner. Opsamling Sidste gang lærte vi om de forskellige typer for animation: Tweening animation, Guided animation og Shape animation Flash kunne gøre en stor del af arbejdet for os. En vigtig pointe var, at det er muligt at lave animationer i animationer, da symboler har deres egen tidslinie. I dag vil vi bl.a. kigge på, hvordan vi kan styre afspilningen af animation vha. ActionScript.

3 Slideshow Det er nemt at lave et slideshow af billeder i Flash. Importer billeder til biblioteket og placer billederne strategisk på tidslinien. Publicer filmen. Vi kan også vælge af sætte lyd på. Hvad hvis vi gerne vil tilføje interaktivitet til filmen? F.eks. at navigere i billederne vha. museklik eller piletasterne? Til dette skal vi anvende ActionScript! Hvad er ActionScript? ActionScript er Flash indbyggede programmeringssprog. Kan bruges til at styre tidslinien og animere på de samme parametre, som vi så i sidste forelæsning. Kan tilføje interaktivitet til filmene med mus og tastatur. Kan også bruges til at styre timere, læse xml- filer og forbinde til servere. ActionScript er objektorienteret og sproget minder derfor på mange måder om Java. Kombinationen af animation på tidslinien og ActionScript er en god måde at arbejde på og er godt i tværfaglige konstellationer.

4 ActionScript versioner Der har været tre versioner af ActionScript. I dag bruges 2.0 og 3.0 primært. 1.0 blev brugt en overgang til mobiludvikling men den nye version af Flash Lite understøtter 2.0 nu. ActionScript 1.0 Flash Player 5+ / Flash Lite ActionScript 2.0 Flash Player 7+ / Flash Lite 2.1 ActionScript 3.0 Flash Player 9+ Vi vil bruge ActionScript 3.0 i dette kursus, da det er den nyeste version. Der er sket en række væsentlige forbedringer i forhold til tidligere versioner: Bedre performance Mere robust programmeringsmodel Større modularisering i objektmodellen Understøttelse af pakker Bedre event håndteringssystem ActionScript er blevet mere konsistent end tidligere versioner og er baseret på ECMAScript, der er et internationalt standardiseret programmeringssprog til scripting. ActionScript 3.0

5 ActionScript 3.0 forts. Der er dog den ulempe, at indlæringskurven er blevet lidt stejlere, da ActionScript er blevet mere som et rigtigt programmeringssprog end et scriptingsprog. Det er en fordel at kende lidt til følgende begreber: Pakker Importering af pakker Eventhåndtering Funktioner Det kender I allerede i nogen grad, og jeg vil gennemgå eksempler på alle dele. ActionScript 3.0 For at kunne afvikle ActionScript 3.0 kræves det at Flash Player 9 er installeret på maskinen. CS 4 kommer Flash Player 10. Flash Player 9 er installeret på omkring 90-94% af maskiner i verden. Så der er god mulighed for at bruge de nye muligheder på nettet: version_penetration.html

6 Udviklingsværktøjer Udvikling af ActionScript sker primært vha. tre vinduer i Flash CS4: Actions Output Compiler Errors Der eksisterer også en række open source programmer, der kan anvendes i kombination med Flash. Primært relevant for erfarne udviklere: FlashDevelop ( Flere værktøjer her ( Action vindue Vælges under Window > Actions eller F9. Her skrives jeres kode ind.

7 ActionScript placering ActionScript kode kan placeres i frames på scenen eller i en ekstern.as fil. Når der er kode i en frame på scenen vises det med et lille a i framen. Man kan lægge koden i et hvilket som helst lag eller frame, men det er god praksis at samle sin kode i et lag kaldet ActionScript eller blot Actions. Output vindue Her kan der udskrives undervejs for at teste om filmen virker. F.eks. om et museklik bliver registreret rigtigt. Svarer til konsollen når et program kører i Java.

8 Compiler Errors vindue Dette vindue viser fejl i ActionScript koden på en liste. Kan findes under Windows > Compiler Errors eller Alt +F2. Sproget Jeg vil på de følgende slides præsentere de vigtigste sprogkonstruktioner i ActionScript. Følgende emner vil blive dækket: variabler if-sætninger while- og for-løkker funktioner Undervejs vil jeg komme ind på de vigtigste variabler og funktioner i Flash.

9 Variabler Variabler er det samme, som I kender fra Java. Variabler er kasser, der kan gemmes en værdi i, man kan hente igen senere i programmet. Variabler kan være heltal, kommatal, strenge, booleans, lister osv. Java: type navn = værdi; ActionScript: var navn:type = værdi; De næste slides vil give nogle konkrete eksempler. Heltalsvariabler Java: int value = 0; System.out.println( Værdi: +value); ActionScript var value:number = 0; trace( Værdi: +value);

10 Strengvariabler Java: String value = ; System.out.println( Værdi: +value); ActionScript: var value:string = ; trace( Værdi: +value); Boolean-variabler Java: Boolean value = true; System.out.println( Værdi: +value); ActionScript: var value:boolean = true; trace( Værdi: +value);

11 Listevariabler Java: String[] value = new String[3]; System.out.println( Værdier: +value[0]+, +value [1]+, +value[2]); ActionScript (dog ikke mulighed for typer): var value:array = new Array(3); trace( Værdier: +value[0]+, +value[1]+, +value [2]); Vigtige variabler i Flash Flash har indbygget en række variabler til alle filmklip, som det er godt at kende. Når vi har fat i et filmklip har det en række forskellige egenskaber: x!! angiver x-koordinaten y!! angiver y-koordinaten rotation! angiver rotationen width!! angiver bredden height!! angiver højden alpha!! angiver gennemsigtighed visible!! angiver om filmklippet er synligt eller ej text!! indeholder tekststrengen i en tekst.

12 Eksempel: Sætte variabler for firkant Tegn en firkant vha. tegneværktøjet og marker den og konverter til et symbol (F8). I property-boksen kan der angives det navn, firkanten kan tilgås med vha. ActionScript. Giv f.eks. firkanten navnet box1_mc i boksen. Dette filmklip kan nu tilgåes som box1_mc i en frame da firkanten befinder sig på scenen. Eksempel: Sætte variabler for firkant Nu kan værdier ændres for klippet: box1_mc.x = 100; // Flyt til x-koordinat 100 box1_mc.rotation = 45; // Roter 45 grader box1_mc.width = 200; // Gør 200 pixels bred box1_mc.visible = false; // Skjul filmklip på scenen

13 If-sætninger If-sætninger anvendes til at lave en betingelse som skal være opfyldt for at indholdet skal udføres. Java: int value = 6; if (value>5) { System.out.println( Variablen value er større end 5. ); ActionScript: var value:number = 6; if (value>5) { trace( Variablen value er større end 5. ); Kan bruges til at løbe igennem en liste af værdier. Java: String[] value = new String[3]; value[0] = Test ; int i = 0; while (i<1) { System.out.println(value[i]); i++; // Tæl værdien en op (i+1) ActionScript: var value:array = new Array(3); // opret liste med tre pladser value[0] = Test ; var i:number = 0; while (i<1) { trace(value[i]); i++; // Tæl værdien en op (i+1) While-løkker

14 For-løkker For-løkker er en mere kompakt udgave af while-løkker. Java: for (int i=0; i<value.length; i++) { System.out.println(value[i]); ActionScript: for (var i:number=0; i<value.length; i++) { trace(value[i]); Funktioner Funktioner er en handling, der skal udføres. Også kaldet metoder i Java. En funktion kan tage en eller flere parametre og returnere en værdi. Java eksempel der udskriver liste: public void printlist(string[] value) { for (int i=0; i<value.length; i++) { System.out.println(value[i]); ActionScript eksempel der udskriver liste function tracelist(value:array):void { for (var i:number=0; i<value.length; i++) { trace(value[i]);

15 Funktioner fortsat Funktion kan nu kaldes i programmet (ActionScript): var value:array = new Array(3); // opret liste med tre pladser value[0] = Lad ; value[1] = os ; value[2] = teste... ; tracelist(value); Vigtige funktioner i Flash Stop afspilning af film stop(); Start afspilning af film play(); Afspil bestemt frame eller ved frame marker gotoandplay(1); eller gotoandplay( StartFrame ); gotoandstop(1); eller gotoandstop( StartFrame ); Udskriv tekst i output vinduet (som vi har brugt flere gange allerede) trace( Udskriv denne tekst... );

16 Eventhåndtering i Flash I ActionScript 3 er events et helt centralt begreb. Events fungerer på den måde, at der registreres en event listener på et objekt med en funktion, der skal kaldes, når event en indtræffer. function eventresponse(eventobject:eventtype):void { // Actions performed in response to the event go here. eventtarget.addeventlistener(eventtype.event_name, eventresponse); For at fjerne en eventlistener igen kaldes følgende: eventtarget.removeeventlistener(eventname:string, listener:object); Eventhåndtering i Flash Der er mange forskellige events, man kan lytte på. Nogle af de mest brugte er: Event.ENTER_FRAME MouseEvent.MOUSE_DOWN MouseEvent.MOUSE_UP KeyboardEvent.KEY_DOWN Jeg vil gennemgå eksempler på disse på de følgende slides.

17 Funktioner i Flash (på frames) Man kan også lægge funktioner på filmklip. F.eks. noget der skal udføres hver gang filmen går ind i en ny frame: function enterframehandler(event:event) { event.target.rotation = event.target.rotation+5; box1_mc.addeventlistener(event.enter_frame, enterframehandler); event.target angiver det klip vi har tilføjet en event listener på. I dette tilfælde er det et filmklip, hvor vi kan tilgå dets variabler som f.eks. x, y og rotation. Mus som input Vi kan også bruge event listeners til at lytte efter museklik. F.eks. kan vi rotere et klip på scenen hver gang, der klikkes på det. function mouseclickhandler(event:mouseevent) { event.target.rotation = event.target.rotation+5; box1_mc.addeventlistener(mouseevent.click, mouseclickhandler); Bemærk at event er af type MouseEvent. Dette er vigtigt, hvis vi gerne vil tilgå musens koordinater på scenen. Det samme gør sig gældende med KeyboardEvent, vi skal se om et øjeblik.

18 Eksempel: Drag n drop Nu kan vi ved at bruge et par indbyggede funktioner i Flash lave drag n drop af filmklip på scenen. Drag n drop af klip startes og stoppes med funktionerne: startdrag(false); stopdrag(); Vi tilføjer muselyttere, der starter og stopper med at trække: function mousedownhandler(event:mouseevent) { event.target.startdrag(false); box1_mc.addeventlistener(mouseevent.mouse_down, mousedownhandler); function mouseuphandler(event:mouseevent) { event.target.stopdrag(); box1_mc.addeventlistener(mouseevent.mouse_up, mouseuphandler); Keyboard som input Vi kan også lytte efter keyboardinput. Keyboard events føjes til scenen. function keydownhandler(event:keyboardevent) { if (event.keycode == 37) { // left box1_mc.x = box1_mc.x-5; else if (event.keycode == 39) { // right box1_mc.x = box1_mc.x+5; else if (event.keycode == 38) { // up box1_mc.y = box1_mc.y-5; else if (event.keycode == 40) { // down box1_mc.y = box1_mc.y+5; stage.addeventlistener(keyboardevent.key_down, keydownhandler);

19 Indsæt symboler fra biblioteket Symboler kan indsættes dynamisk fra biblioteket vha. ActionScript. For at kunne det skal symbolet eksporteres til ActionScript. Højreklik på symbolet i biblioteket og vælg Linkage. Flash genererer nu en klasse for objektet, der kan instantieres. Det er også muligt at skrive sin egen klasse. Det vil vi komme lidt ind på til næste forelæsning. Indsæt symboler fra biblioteket forts. Der kan nu laves en ny instans af klassen Box i en frame: var box1_mc:box = new Box(); addchild(box1_mc); Der kan nu sættes egenskaber for boksen som før: box1_mc.x = 100; box1_mc.y = 100; Og tilføjes event listeners: function enterframehandler(event:event) { event.target.rotation = event.target.rotation+5; box1_mc.addeventlistener(event.enter_frame, enterframehandler);

20 Eksempel: Knapper Med teknikkerne vist på de forrige slides kan vi nu styre filmen vha. nogle knapper vi selv laver. Knapperne kan f.eks. kalde de funktioner, der kan styre tidslinien. F.eks. kan mus og keyboard bruge funktionen gotoandplay. button1_mc.addeventlistener(mouseevent.mouse_down, backbuttonmousedownhandler); function backbuttonmousedownhandler(event:mouseevent) { if (currentframe>1) { gotoandplay(currentframe-1); else { gotoandplay(2); Eksempel: Afspilning af lyd Lyd kan også startes vha. ActionScript. var sound:sound = new Sound(new URLRequest("Musik/01.mp3")); sound.play(); Musik/01.mp3 er en mp3-fil, der befinder sig i folderen Musik i forhold til der, hvor Flash-filen er gemt. Man kan også starte på en bestemt position (1000 ms) og loope et antal gange (3): var snd:sound = new Sound(new URLRequest( Musik/02.mp3")); snd.play(1000, 3); Lyden kan også pauses. var snd:sound = new Sound(new URLRequest( Musik/03.mp3")); var channel:soundchannel = snd.play(); var pauseposition:int = channel.position; channel.stop(); channel = snd.play(pauseposition);

21 Komponenter i Flash Flash har en samling af standard UI komponenter, man kan bruge i sin Flash film fremfor at lave dem selv. Knapper og tekstfelter er nemme at lave selv, men en liste med scroll er straks sværere. Listen over UI komponenter findes under Window > Components. Her findes komponenter man kender fra andre miljøer: tekstfelter, lister, checkbox, slider etc. Komponenter forts. UI komponenterne kan trækkes direkte ind på scenen og manipuleres ligesom andre klip i biblioteket. De kan gives et navn, så de kan tilgås via ActionScript. Højde, bredde, x og y kan indstilles via Property Inspector. Her er der også en ekstra fane kaldet Parameters, der indeholder indstillinger for komponenten. F.eks. om det skal være muligt at markere flere elementer i en liste ad gangen.

22 Komponenter forts. Når en komponent er blevet givet et navn, kan den manipuleres vha. ActionScript, som I kender det. Den kan flyttes og roteres, og der kan tilføjes en event listener til den. List En af de komponenter der kan tilføjes er en liste. Vi har f.eks. oprettet listen og kaldt den listcomponent. Vi kan nu manipulere den vha. ActionScript. listcomponent.x = 100; listcomponent.height = 45; Vi kan tilføje indgange til listen gennem Property Inspector eller via ActionScript. listcomponent.additem({label: Test, data:32);

23 List forts. Hvis vi læser nogle data ind i en liste (f.eks. fra en xml-fil) kan listen angives som en DataProvider. import fl.data.dataprovider; var listitems:array = new Array(); listitems[0] = {label: Test, data:32); listcomponent.dataprovider = new DataProvider(listItems); List forts. Hvis vi gerne vil modtage besked, når der vælges en ny indgang i listen registrerer vi en event listener: listcomponent.addeventlistener(event.change, listchangedeventhandler); I funktionen kan vi nu hente data værdien fra den valgte indgang i listen. function listchangedeventhandler(event:event) { trace( Indgangen med data: +event.target.selecteditem.data+ er valgt. );

24 Opsamling I dag har vi set hvordan ActionScript fungerer. Minder på mange måder om Java, som I kender. Kræver dog ikke at man skriver så meget kode i nogle tilfælde. Klips fra biblioteket kan indsættes dynamisk på scenen. Egenskaber såsom position, rotation, alpha osv. kan sættes/ animeres. Det er muligt at lytte på mus og keyboard, så film kan gøres interaktive. Vi også hvordan man afspillede lyd dynamisk og bruge komponenter. Næste gang Næste gang vil vi komme ind på brugen af klasser og interfaces til objektorienteret programmering, som I kender det fra Java. En række nyttige teknikker i forhold til bl.a. timere og kollisionstjek. Hvordan vi læser indhold ind fra en XML-fil. Kameratracking og hack-et-keyboard

Introduktion til ActionScript

Introduktion til ActionScript Introduktion til ActionScript Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling på

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i multimedier i 2005. Ansat på Interactive Spaces under Alexandra

Læs mere

Introduktion til Flash, fortsat

Introduktion til Flash, fortsat Introduktion til Flash, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Dagens program Opsamling på sidste forelæsning. Vi vil beskæftige os med følgende emner i dagens forelæsning: Komponenter

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kaspar Rosengreen Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i multimedier. Arbejder på Interactive Spaces under Alexandra

Læs mere

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse.

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash crash course Emner Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash IDE Et kig på Flash udviklingsmiljøet. (stage, timeline, symboler, paneler, tools) Demo: Textfields Demo: Animation

Læs mere

Eksempel: Skat i år 2000

Eksempel: Skat i år 2000 Kursus 02199: Programmering afsnit 2.1-2.7 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Værdier og typer (bl.a. char, boolean, int, double) (afsnit 2.4) 2. Variable og konstanter (afsnit 2.3) 3. Sætninger (bl.a. assignments)

Læs mere

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen.

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen. Indledning...2 Variabler...13 Eksempel: 1...13 Eksempel 2:...13 Eksempel 3:...15 Eksempel 4:...16 Metoder...17 Metode (intet ind og intet ud)...17 Metode (tekst ind)...18 Metode (tekst ind og tekst ud)...19

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ Når du bruger FILM-X animationsværktøjet har du hele tiden adgang til at få hjælp. Hjælpeboksen ligger i højre side af skærmen og den kan ses her nedenfor. Hjælpen er

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter side 1 af 9 sider Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Vinter 1999/2000 Opgavesættet består af 6 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 5% Opgave 2

Læs mere

Kameratracking og hacket-keyboard

Kameratracking og hacket-keyboard Kameratracking og hacket-keyboard Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kameratracking Vi skal nu se på, hvordan vi kan lave simpel kameratracking med Flash. Først tager vi lige et par

Læs mere

Kommunikation/IT Multimedie

Kommunikation/IT Multimedie Specielle effekter med musen Musen er en god måde at få interaktion med Flash på, da man kan lave mange gode ting med musen ved at bruge Actionscript. Opgave 16a Tegn en flot baggrund landskab. Tegn et

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

Sådan laver du en billed-lyd fortælling med Soundslides Plus / Ole Rode Jensen, oktober 2011

Sådan laver du en billed-lyd fortælling med Soundslides Plus / Ole Rode Jensen, oktober 2011 Sådan laver du en billed-lyd fortælling med Soundslides Plus / Ole Rode Jensen, oktober 2011 1 Soundslides samler billeder og lyd - ikke andet Soundslides er IKKE billedredigering og IKKE lydredigering,

Læs mere

Civilingeniøreksamen 49104 12. januar 2001. Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104

Civilingeniøreksamen 49104 12. januar 2001. Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104 Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104 Kursusnavn: Programmering. Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Opgavesættet består af fire opgaver, der har følgende vægtning: Opgave

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Bent Sehested Side - 1 Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Hvert lag i Compositionen har et afmærket ankerpunkt. Det er koordinaterne for diagonalernes skæring. Der

Læs mere

Pinnacle Studio Titler

Pinnacle Studio Titler Pinnacle Studio Titler En enkel titel Du kan starte med at oprette en titel, så skal du blot klikke på "T"-ikonet i venstre side af medie vinduet og dine indsatte medieklip vil blive erstattet af et udvalg

Læs mere

//Udskriver System.out.println("Hej " + ditfornavn + " " + ditefternavn + "."); System.out.println("Du er " + dinalder + " aar gammel!

//Udskriver System.out.println(Hej  + ditfornavn +   + ditefternavn + .); System.out.println(Du er  + dinalder +  aar gammel! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Brugerinput i Java Denne her artikel gennemgår diverse ting ved brug af brugerinput i Java. Den starter med det simple og fortæller derefter skridt for

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version)

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Introduktion til Google Tag Manager og Youtube... 1 Opsæt Tags, Variabler og Triggers... 4 A) Variabler (variables)...

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning Du kan hente programmet gratis her: MS Visual Studio Basic 2010 Express http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2010-express Tryk på Install Now og følg vejledningen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Draco vs. Harry. Interactive Multimedia E2010 DIAM. 15. december 2010. Vejledt af: Kevin Cook McLean, Hans Christian Asmussen & Søren Vibjerg

Draco vs. Harry. Interactive Multimedia E2010 DIAM. 15. december 2010. Vejledt af: Kevin Cook McLean, Hans Christian Asmussen & Søren Vibjerg Draco vs. Harry 15. december 2010 Interactive Multimedia E2010 DIAM Vejledt af: Kevin Cook McLean, Hans Christian Asmussen & Søren Vibjerg Spillet kan findes på: http://www.itu.dk/people/rfog/draco_vs_harry.html

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

import java.awt.event.*; import java.awt.*; Container <- Panel <- Applet Component <- Button <- Checkbox <- ScrollPane <- Label

import java.awt.event.*; import java.awt.*; Container <- Panel <- Applet Component <- Button <- Checkbox <- ScrollPane <- Label Programmering 1999 Forelæsning 13, tirsdag 12. oktober 1999 Oversigt Grafiske brugergrænseflader. Komponenter: Knapper, tekstfelter, checkbokse... Vinduer (containere). Hændelser, hændelsesstyret programmering.

Læs mere

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU Mohammad Hussain Parsianfar s102951 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvorfor er det interessant... 3 1.2 Formål... 4 2 Simplebim... 5 2.1 Præsentation af softwaren... 5 2.1.1 Brugergrænseflade...

Læs mere

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge:

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge: Side 1 af 5 Ide med Diff. Min ide med differenertierings modulet er at lave et program som kan vise 3d objekter, og få lavede en konverter som kan konventer 3ds filer over til noget som flash kan bruge.

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

AFTER EFFECTS DET GRUNDLÆGGENDE INTERFACE

AFTER EFFECTS DET GRUNDLÆGGENDE INTERFACE AFTER EFFECTS DET GRUNDLÆGGENDE INTERFACE PROJEKT VINDUE KOMPOSITIONS OMRÅDE TIDS KONTROL EFFEKTER LAGSTRUKTUR TIDSLINJE AFTER EFFECTS PROJEKT VINDUET Når filerne er importeret, kan de frit omdøbes og

Læs mere

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter... Side 1 af 10 Indhold Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...8 Side 2 af 10 Forord Du har måske et barnebarn, der ikke har lært at

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6 Classic Tween Åbn en ny Flash Film Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0 Navgiv laget Navngiv laget kugle Tegn en udfyldt cirkel Vælg Oval Tool, vælg rød farve, træk en cirkel inde på Stage

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Videregående programmering i Java

Videregående programmering i Java Videregående programmering i Java Dag 6 Komponenter (og lidt Swing og MVC) Læsning: VP 4, evt. VP 6 Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html Grafiske komponenter

Læs mere

DM01 DM01. 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 18/3-2003. Side 1 af 11

DM01 DM01. 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 18/3-2003. Side 1 af 11 DM01 DM01 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk D12, Elias 18/3-2003 Side 1 af 11 DM01 Indholdsfortegnelse: BILAG:...2 1 FORMÅL:...3 2 KLASSER:...4 2.1 DILEMMA:...4 2.1.1 METODER:...4

Læs mere

IntoWords Mac Tjekliste

IntoWords Mac Tjekliste IntoWords Mac Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning i Word 5 Oplæsning i

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2 DM502 Forelæsning 2 Repetition Kompilere og køre Java program javac HelloWorld.java java HeloWorld.java Debugge Java program javac -g HelloWorld.java jswat Det basale Java program public class HelloWorld

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

Brugervejledning @venbuild Light

Brugervejledning @venbuild Light HÅNDBOG FOR SYSTEMADMINISTRATOR/REDAKTØR Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OM @VENBUILD LIGHT... 3 ADGANG... 3 OVERSIGT OVER LÆRINGSOBJEKTER... 4 NAVIGATION... 5 OVERSIGT OVER VARIANTER... 5 OVERSIGT OVER EGNE

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON Data load og udtræk 2. iteration: implmentation (test af backend) 1 PHP mysql Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON 2 Data udtræk PHP mysql: Processen 1. Forbind til MySQL server

Læs mere

Flere scener. Læs mere om...

Flere scener. Læs mere om... Indhold Flere scener 2-3 At styre scener 4-6 Navigation 7-10 Billedgallerier 11-14 Slideshow 15-18 Masker 19-21 Scrollbar 22-25 Import af lyd 26-28 Afspil lyd 29-30 Klikbart banner 31-33 Afsluttende opgave

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation Scene 11 Html kode javascript kode Til at sætte et stykke lyd ind på en hjemmeside, skal man bruge det semantiske tag . Inde i tag et skal man bruge et empty tag, ,

Læs mere

Forelæsning Uge 4 Mandag

Forelæsning Uge 4 Mandag Forelæsning Uge 4 Mandag Algoritmeskabeloner Kan (ved simple tilretningerne) bruges til at implementere metoder, der gennemsøger en arrayliste (eller anden objektsamling) og finder objekter, der opfylder

Læs mere

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide.

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Denne guide er lavet af Rasmus Andersen Side 1 Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Du skal starte med at klik på Start, derefter klik på Programmer, til sidst skal du tryk på Windows Movie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Stop Motion Animator. Et alternativ/et supplement til Monkey Jam. Version: August 2012

Stop Motion Animator. Et alternativ/et supplement til Monkey Jam. Version: August 2012 Stop Motion Animator Et alternativ/et supplement til Monkey Jam Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Stop Motion Animator...4 Få programmet...4 Andre programmer...5 Lav din første film!...5 Brugerfladen...5

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt

BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt 1. Kursusintroduktion 2. Java-oversigt (A): Opgave P4.4 3. Java-oversigt (B): Ny omvendings -opgave 4. Introduktion til næste kursusgang Kursusintroduktion:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Tree klassen fra sidste forelæsning

Tree klassen fra sidste forelæsning Programmering 1999 Forelæsning 12, fredag 8. oktober 1999 Oversigt Abstrakte klasser. Grænseflader. Programmering 1999 KVL Side 12-1 Tree klassen fra sidste forelæsning class Tree { int age; // in years

Læs mere

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning i Word 5 Oplæsning i PDF

Læs mere

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder!

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Kom hurtigt i gang med FloorPlan 3D FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Formålet med denne guide, er at give et overblik over de grundlæggende funktioner i FloorPlan 3D og at få

Læs mere

Forelæsning Uge 3 Torsdag

Forelæsning Uge 3 Torsdag Forelæsning Uge 3 Torsdag Billedredigering Gråtonebilleder (som er lidt simplere end farvebilleder) Arrays Kan "opbevare" et antal objekter (som ArrayList) Fast (på forhånd kendt) antal elementer Afleveringsopgave:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Videregående programmering i Java

Videregående programmering i Java Videregående programmering i Java Dag 9 Andre designmønstre Andre designmønstre: Uforanderlig, Fluevægt, Lagdelt Initialisering, Komposit/Rekursiv Komposition, Kommando/Ændring Fremlæggelse af programmering/status

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Indhold Ide:... 1 Udviklingsmiljø:.. 1

Indhold Ide:... 1 Udviklingsmiljø:.. 1 Navne: Anton Christiansen, Mads Nysom og Mikki Karlsen Klasse: 3.3 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Informationsteknologi B Dato: 15/5 2014 Indhold Ide:... 1 Udviklingsmiljø:.. 1 Kravspecifikation:.

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Virkefeltsregler i Java

Virkefeltsregler i Java Virkefeltsregler i Java int i; int k; Sequence s; int j; What s in a name? Brian spillede blændende i søndags! Skolen ligger i Viby Ring til Kirsten og sig at... Et navn fortolkes i en kontekst og konteksten

Læs mere

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 Opgavebesvarelsen skal afleveres som enten en printerudskrift eller som et passende dokument sendt via email til fjj@noea.dk. Besvarelsen skal

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 6: Video for viderekomne Om at oprette et projekt Når man arbejder med videoprojekter, er det en god ide at få en god struktur og organisering på de filer,

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

Webserverprogrammering

Webserverprogrammering Webserverprogrammering WSP fortsat - dag 11 Behandling af XML (StAX) Syndikering og RSS med XML JAXB - XML Java-objekter Projekthjælp Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet.

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet. 8 3. Nedtælling Nu skal du lave en nedtæller. Det er en god måde at lære variabler på og hvordan du skal kode micro:bit til at gøre dét, du vil have, at den skal vise. Du skal bruge: 1 x BBC micro:bit

Læs mere

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad??

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad?? Dagens menu HTML og PHP: Baglæs fra output til input PHP: Variable, strenge og arrays Funktioner, oprettelse og kald (og variable på tværs af funktioner) echo vs return? if-else konstruktioner MySQL: Hvad

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Hvordan organiseres et programs grafik-elementer? OOP e uge kursusgang. Advarsel! Component-objekter

Hvordan organiseres et programs grafik-elementer? OOP e uge kursusgang. Advarsel! Component-objekter OOP e2002 - uge 42 6. kursusgang Hvordan organiseres et programs grafik-elementer? 1. Teori: class Component og subklasser: Composite pattern layout-managere hændelsesstyret programmering 2. XP-program:

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen herunder, og hver opgaves besvarelse bedømmes

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 5:Lydfiler (for viderekomne)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 5:Lydfiler (for viderekomne) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 5:Lydfiler (for viderekomne) Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Indtal og klip en lydfil - metode 1 (punkt 1-10) 3 Importér og klip en lydfil metode 2

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 2016

Nyheder i QuarkXPress 2016 Nyheder i QuarkXPress 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 2016...3 Ægte QuarkXPress-objekter...4 Konvertér eksisterende objekter til ægte QuarkXPress-objekter...4 Indsæt

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bits DM534. Rolf Fagerberg, 2012

Bits DM534. Rolf Fagerberg, 2012 Bits DM534 Rolf Fagerberg, 2012 Resume af sidst Overblik over kursus Introduktion. Tre pointer: Datalogi er menneskeskabt og dynamisk. Tidslinie over fremskridt mht. ideer og hardware. Algoritme er et

Læs mere