KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG NOVEMBER 2015 INDUSTRIVARME Landholmvej Storvorde tlf Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Fælledvej Kongerslev tlf

2 PROJEKTFORSLAG Side 2 Solfangeranlæg i Kongerslev Indledning: Hermed fremsendes projektansøgning på etablering af m² solfangeranlæg i tilknytning til Kongerslev Fjernvarmeværk. Kongerslev Fjernvarme vil indenfor den aktuelle lovgivning og med de teknologiske muligheder gerne levere varmen til forbrugerne så billigt som muligt. Med de nuværende energipriser m.m., er der god økonomi i at etablere et solfangeranlæg. Bestyrelsen for Kongerslev Fjernvarme ser mulighederne i dette og vil gerne opføre et solfangeranlæg på marken nord/øst for flis varmeværket, del af matr. nr. 13l Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev, som angivet på fig. 1. Fig. 1 Nyt solfangeranlæg Nord/øst for varmeværket. Ansøgning til Aalborg Kommune: Da det, som det fremg af nærværende rapport, både er en samfunds- og brugerøkonomisk fordel, at der etableres solfangeranlæg. Kommunen anmodes hermed om godkendelse af dette projektforslag. Projektansvarlig: Industrivarme Landholmvej Storvorde Projektleder Kasper Bang-Pedersen Bygherre: Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a., Fælledvej 2, 9293 Kongerslev Driftsleder Kenneth Jensen tlf

3 PROJEKTFORSLAG Side 3 Solfangeranlæg i Kongerslev Projektgodkendelse: Projektforslaget skal godkendes i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - Projektbekendtgørelse BEK nr af 23/09/2015. Anlægsbesivelse: Kongerslev Fjernvarmeværk ansøger hermed Aalborg kommune om godkendelse til, opførelse af et solfangeranlæg på m². Det nye anlæg skal fungere sammen med værkets øvrige varmeproduktionsanlæg og vil kunne levere ca. 25 % af værkets lige varmeproduktion. Solfangeranlægget placeres på del af matr. nr. 13l Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev, arealet nord/øst for varmeværket, som angivet i fig Arealet forventes bibeholdt i landzone. På varmeværket indrettes eksisterende rum til teknium, hvor pumper, pladevarmeveksler m.m. placeres. Desuden opføres der i tilknytning til varmeværket en varmeakkumuleringstank på m³. Der lægges fjernvarmerør mellem solfangeranlægget og varmeværkets teknium og ny tank. Anlægsinvestering: Det nye solfangeranlæg inkl. transmissionsledning ny tank og jordkøb m.m. vil overslagsmæssigt kunne opføres for en pris ekskl. moms på ,-. Energibesparelsen på anlægget kan anvendes eller sælges og anslås til en værdi på ,-. Således at de samlede anlægsomkostninger udgør ,-. ekskl. moms. Brugerøkonomi: Varmeproduktionsomkostningerne på et solfangeranlæg best af vedligehold og rengøring af anlægget samt udgifter til pumpning og cirkulering af væsken i panelerne, dette udgør ca. 4-6./MWh. Varmeproduktionen er afgiftsfri. Øvrige udgifter til anlægget er kapitaludgifter og afsivning. Anlægget forventes at have en levetid på min. 30. Solfangeranlægget vil kunne levere ca. 25% af det lige varmebehov. I henhold til den selskabsøkonomiske beregning Bilag 1, vil solfanger anlægget give en besparelse ekskl. kapitalomkostninger på ,-. pr., svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 15,7. Finansieres anlægget med et 3,0 %, 25 igt lån, vil der være et overskud på / svarende til 145,-. pr. husstand, d.v.s. at der er en besparelse i bruger økonomien og at man har siet en fast varmepris for ca. 25% af varmebehovet i Kongerslev mange frem.

4 PROJEKTFORSLAG Side 4 Solfangeranlæg i Kongerslev Samfundsøkonomi: Det fremg af samfundsøkonomiske beregninger, at de samfundsøkonomiske udgifter for en 20 s periode er (se Bilag 2): Drift med eksisterende anlæg ,- Drift med m² solfangeranlæg ,- Besparelse ved solfangeranlæg ,- svarende til 1,3% I forbindelse med driften af det eksisterende flisværk har Kongerslev Fjernvarme et ønske om at etablere en varmeakkumuleringstank for at optimere og give kedelanlægget en mere rolig drift. Hvis man tog dette i betragtning i samfundsøkonomien vil besparelsen være ca. 4,4%. Miljømæssige konsekvenser: N 25% af varmen produceres ved hjælp af solenergi vil dette fortrænge varme på flis og naturgas og give en miljømæssig besparelse på ton CO2, 0,3 t SO2 og 21,3 t NOx set over en 20 ig periode. Miljøforhold Kongerslev Fjernvarme retter henvendelse til Aalborg Kommune vedr. VVM screening og miljøgodkendelse af det nye solfangeranlæg. Anden lovgivning Der vil i forbindelse med udførelsen blive ansøgt om byggetilladelse m.m. Arealafståelser - køb af jord Forslaget betyder at arealet del af matr. nr. 13l Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev, som ejes af landmand Hans Ole Frost skal udmatrikuleres i forbindelse med etablering af solvarmeanlægget, og overtages af Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Der er på nuværende tidspunkt indgået mundtlig aftale med lodsejeren Hans Ole Frost, at jorden kan købes til gældende priser på landbrugsjord. Tidsplan: Opførelsen af solvarmeanlægget planlægges udført i Projektet m.m. vil blive sat i gang, n godkendelse til dette foreligger. Anlægget forventes idriftsat i sommeren Bilag: Bilag 1 Lønsomhedsvurdering Selskabs- og brugerøkonomi. Bilag 2 Samfundsøkonomisk beregning

5 PROJEKTFORSLAG Side 6 Solfangeranlæg i Kongerslev Bilag 1 Lønsomhedsvurdering - Selskabs- og brugerøkonomi.

6 SOLVARME VED Kongerslev Fjernvarme Fælledvej Kongerslev Dato : Version : 0 Projekt nr. : Bygherre : Kongerslev Fjernvarme Telefon : Projekt navn : Solfangeranlæg Kontaktperson : Kenneth Jensen Mobiltelefon nr. : INDLEDNING Denne lønsomhedsvurdering har til formål at belyse den økonomiske gevinst ved etablering af et solvarmeanlæg på ca m² solfanger, transmissionsledning til eksisterende værk, m³ ny akkumuleringstank, samt sammenkobling til eksisterende anlæg. 2.0 NUVÆRENDE ANLÆG Det nuværende bruttovarmebehov er opgjort til MWh/. Værket har følgende energikonverteringsenheder og fordeler sig således: Produktionsenhed, Nuværende anlæg MWh/ Procent Motor ,5 Motor ,9 Motor ,0 Naturgaskedel 1 4 0,0 Fliskedel sommer ,9 Fliskedel vinter ,8 I alt ,0 Ud over dette har de en akkumuleringstank på 600 m³, som kan indeholde 34 MWh. Industrivarme A/S - Landholmvej Storvorde Tlf Side 1

7 3.0 FORSYNINGSFORDELING INKLUSIV SOL I vurderingen suppleres ovenstående produktionsenheder med det nye solvarmeanlæg, som forventes at dække lidt over 25 % af det lige varmebehov. Og fordeles således: Produktionsenhed, med sol anlæg MWh/ Procent Motor ,4 Motor ,2 Motor ,5 Naturgaskedel 1 1 0,0 Fliskedel sommer 405 3,0 Fliskedel vinter ,3 Sol anlæg (7000 m2) ,5 Afblæsning sol ,8 I alt ,0 Industrivarme A/S - Landholmvej Storvorde Tlf Side 2

8 3.1 Forudsætninger Gaspris eksklusiv afgifter sat til 2,175./Nm³. Flis pris er sat til 740./tons. Brændværdi 3,49 MW/ton. Solindstråling er foretaget på zone 2, det østlige, vestlige og sydlige Jylland. Udetemperatur zone 2 Centrale Jylland. Service pris motor 50./driftstime Service pris gaskedel 8000./ Service pris fliskedel 25./MWh Service pris solvarme 2./MWh 4.0 SELSKABSØKONOMI 4.1 Energibesparelsen Energibesparelsen er værdisat til ca , svarende til 400./MWh for det første s produktion. 4.2 Anlægsomkostninger Investering Jordkøb ca M² Solpaneler + Maskininstallation og akkumuleringstank m transmissionsledning inklusiv 0 Energibesparelser (400./MW) Anlægsomkostninger I Alt Driftsøkonomi Driftsudgifter Kr./ Reference nuværende Solvarme projekt Driftsbesparelse Industrivarme A/S - Landholmvej Storvorde Tlf Side 3

9 4.4 Tilbage betaling Simpel tilbagebetalingstid er sådan ud: Simpel tilbagebetalingstid Kr./ Anlægsomkostninger I Alt Driftsbesparelse Tilbagebetalingstid 15,7 Tilbagebetalingstid med annuitetslån: Finansiering Kr./ Lånestol Fast rente i % 3,00 Årlig omkostninger ved 25 ig lån Overskud første Besparelse i gennemsnit pr. husstand: Gennemsnits besparelse pr. husstand Kr./ Overskud første Antal forbruger 598 Besparelse pr. husstand 145 Med venlig hilsen / Best regards Jørgen Skjold Holst Salgschef Landholmvej 12 DK-9280 Storvorde Mobil: (+45) Dir: (+45) Fax: (+45) Industrivarme A/S - Landholmvej Storvorde Tlf Side 4

10 PROJEKTFORSLAG Side 7 Solfangeranlæg i Kongerslev Bilag 2 Samfundsøkonomisk beregning

11 Beregningsresultat Nutidsværdi (2015-prisniveau ) Eksisterende Varmeværk Eksist. + solfangeranlæg Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto , , ,0 25,9% Investeringer 0, , ,6 - Driftsomkostninger 5.116, ,1 895,1 17,5% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 2.120, ,2 886,0 41,8% SO 2 -omkostninger 152,5 141,8 10,7 7,0% NO x -omkostninger 2.645, ,3 736,4 27,8% PM 2,5 -omkostninger 241,2 186,6 54,6 22,6% Afgiftsforvridningseffekt , ,0-684,8 40,0% Scrapværdi 0, , ,2 - I alt , ,2 708,7 1,3% Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Resultat - Kongerslev Fjernvarme - solfangeranlæg Emissioner (ekskl. el-produktion) Eksisterende Varmeværk Eksist. + solfangeranlæg Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (%) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) , , ,3 41,4% SO 2 -emissioner 4,1 3,8 0,3 7,0% NO x -emissioner 76,6 55,3 21,3 27,8% PM 2,5 -emissioner 6,4 5,0 1,5 22,6% CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) /ton 31,64 Dato: :04

12 Beregningsresultat (1.000.) Samfundsøkonomiske omkostninger Akk. NPV - Eksisterende Varmeværk (ref.) Akk. NPV - Eksist. + solfangeranlæg (proj.) Samfundsøk. fordel - projekt Dato: :04

13 Beregningsforudsætninger - basisoplysninger Betegnelse Kommune Dato: Udarbejdet af: GENERELT Brændværdienhed GJ/MWh Kalkulationsrente (real) % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Prisniveau Periodestart Tidshorisont (ved beregning af NPV) CO₂-kvotepris Se liste Emissionsomkostning NOx/SO2/PM2,5 Se liste Energibesparelsesprocent % Beregningsforudsætninger Kongerslev by varmeforbrug i alt Områder Antal ejendomme ialt stk Nettovarmebehov pr. ejendom MWh Introduktions Starttilslutning % 100,0% Sluttilslutning % 100,0% Opbygningsperiode Investeringer/driftsomk. pr. område Eksisterende Varmeværk Forbruger - basisinvestering Basisinvestering Forbruger - investering pr. ejendom Investering Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. ). Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. ). 1. s ekstra omkostning. Kongerslev by varmeforbrug i alt Kongerslev by varmeforbrug i Eksist. + solfangeranlæg alt Forbruger - basisinvestering Basisinvestering Forbruger - investering pr. ejendom Investering Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. ). Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. ). 1. s ekstra omkostning. Brændselsfordeling Eksisterende Varmeværk Flisfyr Gaskedel Gasmotorer Varmeværk/ træflis Varmeværk/ naturgas Kongerslev Fjernvarme - solfangeranlæg Aalborg I MWh 4,0% 20,0% 17,0% Middel Bymæssig bebyggelse 0,00% Varmeværk/ naturgas/ motor Type Varmevirkningsgrad % 90,0% 103,0% 55,0% Elvirkningsgrad (kun aftvarme) % ,0% Varmeandel % 85,6% 0,0% 14,4% Ledningstab % Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (bemærk: er ikke angivet for alle ja/nej aftvarmeenheder) Investering/driftsomk. Anlægsinvestering Anlægs stal Faste driftsomk. (pr. ) Variable driftsomk. (varme) /GJ varme 5,50 2,78 4,20 Variable driftsomk. (el) /GJ el 13,89 Eksist. + solfangeranlæg Flisfyr Gaskedel Gasmotorer Solfanger Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Type træflis naturgas naturgas/ motor særbrændsel Varmevirkningsgrad % 90,0% 103,0% 55,0% 100,0% Elvirkningsgrad (kun aftvarme) % ,0% Varmeandel % 66,3% 0,0% 8,1% 25,6% Ledningstab % Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (bemærk: er ikke angivet for alle aftvarmeenheder) ja/nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering Anlægs stal 2016 Faste driftsomk. (pr. ) Variable driftsomk. (varme) /GJ varme 5,50 2,78 4,20 2,78 Variable driftsomk. (el) /GJ el 13,89 Følsomhedskoefficienter Brændselspris % 100,0% Elsalgspris (kun aftvarme) % 100,0% Emissionsomkostninger % 100,0% Dato: :11

14 Specifikation af beregninger Beregningsresultater Antal ejendomme pr. område Kongerslev by varmeforbrug i alt antal antal antal antal antal antal antal antal Energiforbrug pr. ejendom Kongerslev by varmeforbrug i alt MWh Samlet energiforbrug Bruttoenergibehov - reference - flisfyr MWh gaskedel - gasmotorer MWh Energibehov - reference i alt MWh elproduktion MWh Nettoenergibehov - reference i alt MWh Bruttoenergibehov -projekt - flisfyr MWh gaskedel - gasmotorer MWh solfanger MWh Energibehov - projekt i alt MWh elproduktion MWh Nettoenergibehov - projekt i alt MWh Emissionsmængder Eksisterende Varmeværk - CO 2 Ton 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 723,4 - CH 4 Kg 7.483, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 - N 2 O Kg 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 CO 2 - ækv. i alt Ton 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 967,6 - fradrag elproduktion Ton 312,5 244,5 218,0 201,3 159,1 159,3 154,4 147,6 135,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 Netto - CO 2 -emission Ton 655,1 723,0 749,6 766,3 808,4 808,3 813,2 819,9 831,7 833,6 833,6 833,6 833,6 833,6 833,6 833,6 833,6 833,6 833,6 833,6 - SO 2 Kg 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 - fradrag elproduktion Kg 314,5 315,3 237,0 221,2 206,7 207,8 204,4 203,9 199,5 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 Netto - SO 2 -emission Kg 198,7 197,9 276,2 292,0 306,5 305,4 308,8 309,3 313,7 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 - NO x Kg 5.859, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 - fradrag elproduktion Kg 427,5 432,6 398,7 383,4 354,3 340,9 333,7 306,1 294,5 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 Netto - NO x -emission Kg 5.431, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 - PM 2,5 Kg 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - PM 2,5 -emission Kg 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 462,8 Eksist. + solfangeranlæg - CO 2 Ton 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 406,9 - CH 4 Kg 4.502, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 - N 2 O Kg 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 146,9 CO 2 - ækv. i alt Ton 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 563,2 - fradrag elproduktion Ton 175,8 137,5 122,6 113,2 89,5 89,6 86,8 83,0 76,4 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 Netto - CO 2 -emission Ton 387,4 425,7 440,6 450,0 473,7 473,6 476,4 480,2 486,8 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 - SO 2 Kg 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 - fradrag elproduktion Kg 176,9 177,4 133,3 124,4 116,3 116,9 115,0 114,7 112,2 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 Netto - SO 2 -emission Kg 219,3 218,8 262,8 271,7 279,9 279,3 281,2 281,4 283,9 284,2 284,2 284,2 284,2 284,2 284,2 284,2 284,2 284,2 284,2 284,2 - NOx Kg 4.175, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 - fradrag elproduktion Kg 240,5 243,3 224,3 215,7 199,3 191,8 187,7 172,2 165,7 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 Netto - NOx-emission Kg 3.934, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 - PM 2,5 Kg 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - PM 2,5 -emission Kg 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 Afgiftsberegning Afgifter - Eksisterende Varmeværk ,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 618,3 Afgifter - Eksist. + solfangeranlæg ,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 371,2 Dato: :05

15 Specifikation af beregninger Beregningsresultater Samfundsøkonomi Eksisterende Varmeværk Brændselskøb - brutto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Indtægter fra elproduktion ,8 444,9 461,7 453,8 457,8 491,3 524,7 558,2 591,6 625,0 658,5 691,9 725,4 758,8 792,2 792,2 792,2 792,2 792,2 792,2 Brændselskøb - netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Forbruger - investering ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - ledningsnet ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - produktionsanlæg ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringer i alt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Områder - faste driftsomk ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Områder - variable driftsomk ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsanlæg - faste driftsomk ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsanlæg - variable driftsomk ,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 Driftsomkostninger - i alt ,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger ,8 75,6 81,0 86,0 90,8 97,1 102,4 107,4 112,2 116,7 133,6 152,3 183,8 214,6 244,7 270,2 294,7 318,0 340,3 361,7 SO 2 -omkostninger - netto ,5 7,4 10,4 11,0 11,5 11,5 11,6 11,6 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 NOx-omkostninger - netto ,7 187,5 188,7 189,2 190,2 190,7 190,9 191,9 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 PM 2,5 -omkostninger - netto ,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 Afgiftsforvridningseffekt ,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7-123,7 Udgifter i alt - reference , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Eksist. + solfangeranlæg Brændselskøb - brutto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Indtægter fra elproduktion ,4 250,2 259,7 255,3 257,5 276,3 295,2 314,0 332,8 351,6 370,4 389,2 408,0 426,8 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 Brændselskøb - netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Forbruger - investering ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - ledningsnet ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - produktionsanlæg ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringer i alt ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste driftsomkostninger ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variable driftsomkostninger ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste driftsomk. - produktionsanlæg ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variable driftsomk. - produktionsanlæg ,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 Driftsomkostninger - i alt ,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger ,6 44,0 47,1 50,1 52,8 56,5 59,6 62,5 65,3 67,9 77,8 88,6 107,0 124,9 142,4 157,3 171,5 185,1 198,1 210,6 SO 2 -omkostninger - netto ,2 8,2 9,9 10,2 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 NOx-omkostninger - netto ,9 135,8 136,5 136,8 137,4 137,6 137,8 138,3 138,5 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 PM 2,5 -omkostninger - netto ,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Afgiftsforvridningseffekt ,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2-74,2 Udgifter i alt - projekt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Dato: :05

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Kølkær varmeværk - Solfangeranlæg

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 Projektforslag Kedeludskiftning og installation af varmepumpe Skup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: jpg@jph.dk Skup Fjernvarme

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme

Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Indsendt den: 26. maj 2015 Revision A: 18. august 2015 Revision

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af 7.000 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Gorm Gade Knudsen Godkendt af: - Dato: 23.06.2016 Version: 1.01 Projekt nr.:

Læs mere

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL VERDO Produktion A/S Maj 2015 Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Kirstine S. Rasmussen Godkendt af: Niels

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Niels Thorsen (NTH) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato:

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Taars varmeværk Solfangeranlæg

Taars varmeværk Solfangeranlæg Taars varmeværk Solfangeranlæg Informationsdag 23. september 2015 Solen er Jordens motor - På en solskinsdag skinner Solen med en lyseffekt på 1000 Watt pr m 2. Jorden modtager på bare én time mere energi

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 7 Beregningsværktøj Enopsol ApS Marts 2009 1 Beregningsværktøjet er opbygget i et Excel-regneark og kan

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Maribo Varmeværk a.m.b.a. Dato: Udgave: B Projekt nr: Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG. Fjernvarmeforsyning af Hillested

Maribo Varmeværk a.m.b.a. Dato: Udgave: B Projekt nr: Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG. Fjernvarmeforsyning af Hillested Dato: 07.04.2017 Udgave: B Projekt nr: 1007013 Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG Fjernvarmeforsyning af Hillested Forsyning af Hillested April 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Fuglebjerg Fjervarme a.m.b.a. Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej

Fuglebjerg Fjervarme a.m.b.a. Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej Udarbejdet af: Maria Tonsgaard Kontrolleret af: NTH Godkendt af: NTH Dato: 28.08.2017 Projekt nr.: 1006347 MOE A/S Mariane Thomsens Gade

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015 Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk AARS FJERNVARME Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk Maj 2015 Projektet er udført for Aars Fjernvarme A.m.b.a. af AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Telefon

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Etablering af m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Trustrup-Lyngby Varmeværk Etablering af 7.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 29.06.2015 Version: 1.0 Projekt

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG

LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG Til Randers Kommune Dokumenttype Redegørelse Dato November 2013 LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE LANGÅ VARMEVÆRK SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE Version 1 Dato 30. oktober 2013

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere