Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Gode eksempler fra Norden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Gode eksempler fra Norden"

Transkript

1 Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Gode eksempler fra Norden

2 NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring!...3 Miljøvenlige indkøb hvad kan vi opnå?...5 Miljøkrav til biler sparer penge og skåner miljøet...6 Miljøcertificerede indkøb...9 Forbedret dyrevelfærd og kortere transporter...10 Klimasmart konference...13 Miljømærket oplysning...14 Virtuelle servere nutid i København...17 Grøn it...18 Miljøkrav hele vejen...20 Markedets syn på miljøkrav...21 Forudsætninger for miljøvenlige indkøb...22 Yderligere information...25 Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring Gode eksempler fra Norden ANP 2009:736 Nordisk Ministerråd, København 2009 ISBN Tryk: Scanprint Omslag: Par No 1 Layout: Par No 1 Omslagsfoto: Joakim Ståhl, Future in Mind Tekst: Mattias Ståhl, Future in Mind Form: Mattias Ståhl, Joakim Ståhl, Future in Mind Foto: Joakim Ståhl s. 2, 3, 4, 9, 12, 15, 19, 20, Uli Deck/Scanpix s. 6, Tomas Oneborg/Scanpix s. 8, Jurek Holzer/Scanpix s. 16. Oplag: 1000 Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner Tryksag

3 Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Morgendagens verden skabes af dagens beslutninger Én elpære redder ikke verden. Men den rigtige elpære i det offentliges lamper kan gøre en stor forskel! Miljøvenlige indkøb reducerer miljøpåvirkningen og viser vejen mod et bæredygtigt samfund. Miljø- og samfundsansvar er højt prioriteret inden for den offentlige sektor i Norden. Ifølge rapporten Sustainable Society Index 2008 er 3 af de 4 førende lande i verden fra Norden, når det gælder bæredygtig udvikling. Et af den offentlige sektors vigtigste instrumenter i forhold til bæredygtig udvikling er indkøb. Allerede i dag er de nordiske lande gode til at stille miljøkrav, men der er god basis for forbedringer. De nordiske indkøbere køber varer og tjenester for ca. 120 milliarder euro årligt. De høje og relevante miljøkrav bidrager til en reduceret miljøbelastning, en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne samt et større udbud af miljøvenlige varer og tjenester. I denne brochure præsenteres nogle gode eksempler på grønne indkøb i Norden. Forhåbentlig kan de inspirere og støtte flere beslutningstagere og indkøbere til at fortsætte med at stille miljøkrav. I dag præges vores verden af et uholdbart forbrug, overudnyttelse og konstante meldinger om oversvømmelser, en reduceret fiskebestand og sundhedsfarlige kemikalier. Det er derfor vigtigt at fokusere på mulighederne for forandring. Miljøvenlige offentlige indkøb skaber forandring! Vi reducerer miljøpåvirkningen, vi bruger borgernes skattepenge på en ansvarsfuld måde, og vi kan profilere den offentlige forvaltning som et forbillede i arbejdet for en bæredygtig udvikling! Udfordringen er stor, men alle kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling ved at handle fornuftigt. Held og lykke! 3

4 4

5 Miljøvenlige indkøb hvad kan vi opnå? I 2010 skal halvdelen af alle offentlige indkøb i Europa være miljøvenlige. Men ambitionerne skal være endnu højere, hvis vi skal nå de langsigtede mål om at reducere udslippet af kuldioxid med 20 procent og øge andelen af vedvarende energi med 20 procent inden Værktøjerne findes, ekspertisen findes og markederne efterspørger strengere miljøkrav. Kvalitative miljøkrav medfører en reduceret miljøbelastning på flere forskellige måder. Nogle af eksemplerne i brochuren fokuserer på en mere effektiv anvendelse af energi og brændsel med en tydelig og målbar effekt. Andre eksempler handler om en reduceret anvendelse af kemikalier, bedre dyrevelfærd og miljøtilpassede organisationer. Her kommer nogle eksempler på den nytte og det potentiale som de beskrevne indkøb i denne brochure har bidraget til. Åbo har stillet miljøkrav til belysning og kontorudstyr som kan reducere elforbruget med ca. 50 procent. Hvis hele EU skulle følge disse krav, ville det resultere i halverede driftsomkostninger og en reduktion af kuldioxidudslippet med ca. 15 millioner tons pr. år. Hvis hele verden skulle anvende de mest energieffektive elpærer, ville kuldioxidudslippet blive reduceret med ca. 190 millioner tons, hvilket svarer til ca. en femtedel af Europas målsætning frem til Hvis hele den offentlige sektor i Europa skulle følge retningslinjerne for biler fra Miljøministeriet i Danmark, ville kuldioxidudslippet blive reduceret med ca tons årligt. Drifts- og brændselsomkostningerne ville blive reduceret med en tredjedel. Hvis alle biler som sælges i Europa skulle opfylde de samme krav, ville kuldioxidudslippet blive reduceret med 220 millioner tons, hvilket svarer til godt en femtedel af Europas målsætninger frem til Hvis alt it-udstyr som indkøbes i Europa fulgte Vervas og Københavns Kommunes eksempler, ville energiforbruget blive reduceret med ca. 30 TWh. Dette svarer til omtrent 4 atomkraftreaktorer. Hvis alle kommuner i Norden havde en serverpark med samme ydeevne som den nye i Københavns Kommune, ville det øge driftssikkerheden, reducere drifts- og serviceomkostningerne og reducere kuldioxidudslippet med ca tons. 5

6 Miljøkrav til biler sparer penge og skåner miljøet Sammen med SKI, Statens og Kommunernes Indkøbs Service, har Miljøministeriet i Danmark defineret en række miljøkrav til biler. Kravene medfører at kuldioxid- og partikeludslippet reduceres, og at driftsomkostningerne reduceres med en tredjedel. Indkøbet gælder Miljøministeriets tjenestebiler, men aftalen kan også anvendes af andre offentlige forvaltninger i Danmark. Ud over miljøkravene har Miljøministeriet også produceret informationsmateriale om økokørsel som kunderne kan rekvirere. Kravene fokuserer ikke blot på miljø, men også på sikkerhed. Dieselbiler skal have partikelfiltre og personbiler må ikke udlede mere en 140 gram kuldioxid pr. km. For Miljøministeriet betyder dette, at udslippet af kuldioxid vil blive reduceret med ca. 1 ton pr. køretøj. Desuden har man beregnet at drifts- og brændselsomkostningerne vil blive reduceret med ca. en tredjedel. Den store udfordring var at sikre, at vores krav ikke var i strid med loven. Derimod forløb det let, at flere parter samarbejdede i forbindelse med indkøbet, men at kun én stod som ansvarlig, siger Søren Jensen, funktionsleder i Miljøministeriet. For at få succes med indkøbet var det afgørende at formulere krav som både omfattede en høj sikkerhed samt en brændselsbesparende drift. I forbindelse med indkøb af biler har vi haft en god dialog med branchen og lært meget nyt. Vi valgte bevidst at sætte miljøkravene på et rimeligt niveau, og med tanke på den gode respons vi har fået, vil vi snarest muligt skærpe kravene til udslip, siger Søren Jensen. Miljøministeriet bygger nu videre på al viden og erfaring fra indkøbet med henblik på at gennemføre en national rammeaftale for miljøbiler. Det ville således medføre, at alle offentlige indkøbere kunne benytte sig af den samme rammeaftale. Når aftalen skal fornyes, vil vi stramme miljøkravene yderligere. I forhold til biler ændrer mulighederne og teknikken sig hurtigt, og vi vil derfor tilpasse de nye krav ud fra dette, siger Søren Jensen. Afgørende for resultatet af indkøbet Samarbejdet med SKI. Sikring af at kravene ikke var i strid med lovgivningen. At grønne indkøb er prioriteret i virksomheden. Økonomiske og miljømæssige gevinster. Udviklingsmuligheder frem til næste indkøb Få de samme krav med i en national rammeaftale. Stille krav om økokørsel i egne rækker. Markedet er allerede modent til højere kuldioxidkrav. 6

7 7

8 8

9 Miljøcertificerede indkøb Politikerne i Nordlands fylkeskommune, Norge, har ambitioner om at være førende inden for miljøområdet. Derfor besluttede Nordlands fylkesting, det højeste lokalpolitiske organ, i 2005 at kommunens indkøbstjeneste skulle certificeres i henhold til ISO Certificeringen blev gennemført i 2007, og indkøbstjenesten fik certifikatet i december. Som en del af forbedringsarbejdet er indkøbsafdelingen i Nordlands fylkeskommune begyndt at stille krav om, at alle leverandører skal være miljøcertificerede i henhold til ISO 14001, det norske Miljøfyrtårnet eller tilsvarende. De som ikke umiddelbart opfylder kravet, får et år til at etablere et systematisk miljøarbejde. I kraft af gode råd og hjælp har arbejdet haft en god gennemslagskraft. Vi vil ikke ekskludere nogen leverandører, men hvis vi skal møde nutidens miljøproblemer, er det vigtigt at alle bidrager, siger indkøbschefen Dagfinn Sivertsen. Flere leverandører har også indset værdien af certificeringen, og er endda gået længere end de krav kommunen stiller. Der stadig for tidligt at vurdere miljøfordelene som følge af arbejdet. Men dialogen med leverandørerne har udviklet sig, og det interne arbejde er blevet mere effektivt. Via det systematiske arbejde får vi en bedre styring, overvågning og forankring af miljøhensynene i forbindelse med de offentlige indkøb, siger Dagfinn Sivertsen. Han anbefaler andre at følge eksemplet, men påpeger at det kræver motivation og udholdenhed eftersom systemet hele tiden skal udvikles. Vores succesfaktor er vores motivation: Hele tiden at højne målene for miljøhensyn i de offentlige indkøb, siger Dagfinn Sivertsen. Ifølge den norske indkøbsafdeling er miljømålene frem til 2011 meget konkrete og inkluderer blandt andet følgende: Miljø skal være et udvalgskriterium i alle aftaler som indkøbsafdelingen har ansvaret for og vægtes med 20 procent i den samlede vurdering Andelen af miljømærkede produkter skal øges med 30 procent Antallet af elektroniske fakturaer skal øges med 20 procent Tilgængeligheden af økologiske varer skal øges med 10 procent. Afgørende for organiseringen af indkøbet Motivation i forhold til miljøspørgsmål Et stærkt politisk miljøengagement 9

10 Forbedret dyrevelfærd og kortere transporter Fem kommuner i Blekinge gennemførte i 2008 et fælles indkøb af frisk kød og dagligvarer. Hver for sig er kommunerne små med begrænsede ressourcer, men via samarbejdet blev indkøbenes kvalitet og forhandlingssituationen forbedret. I Blekinge har fem kommuner samarbejdet om at købe kød med miljøkrav. I udbuddet blev der stillet krav om god dyrevelfærd, adgang til græs og GMO-frie og økologiske produkter. Endvidere blev der krævet information om oprindelsesmærkning, anvendelse af antibiotika og forekomst af salmonella. Transporterne skulle følge særlige kriterier for miljøklassificering, valg af brændsel og dæk samt alkolås. I forbindelse med vores indkøb valgte vi at fokusere på dyrevelfærd og transporternes påvirkning af klimaet, fortæller Anna-Karin Landgren, indkøbsansvarlig i Karlhamns kommune. Rådets indkøbskriterier skal følges, men indkøberne har også mulighed for at forhøje kravene. Ambitionsniveauet styres af indkøberne, og vi var parate til at tage yderligere et skridt fremad, siger Anna-Karin Landgren. Kødforbruget bidrager i høj grad til miljøpåvirkningen i kraft af de langvarige transporter og den store ressourceog arealanvendelse som kødproduktionen kræver. Ifølge Delfi Foodservice Guide fra 2008 køber de offentlige storhusholdninger i Sverige kødprodukter og dagligvarer for ca. 2,3 milliarder svenske kroner årligt. Vi håber, at vores krav kan skabe kortere transporter, en øget andel af økologiske varer, forbedret dyrevelfærd og sikrere transporter for både chaufførerne og omgivelserne. Udfordringen for os er nu den interne dialog og opfølgningen, siger Anna-Karin Landgren. Kommunerne fremsatte kravene i dialog med rådet for miljøstyring (Miljöstyrningsrådet), politikerne og leverandørerne. Udfordringen lå i at forvandle nogle af rådets vurderingskriterier til obligatoriske krav. For eksempel kræves det, at dyrene skal være bedøvede inden de aflives, og at transporttiden til slagtning ikke må overstige 8 timer. Afgørende for resultatet af indkøbet Lokal politisk forankring selv om det har været tidskrævende med fem kommuner. En effektiv ressourceudnyttelse via samarbejde mellem flere kommuner. Dialog med interessenter, miljøeksperter, leverandører og politikere. Udelukkende økologiske varer i visse kategorier. Udviklingsmuligheder frem til næste indkøb En fælles politisk beslutningsproces mellem de handlende kommuner. Opfølgning på miljøfordelene. Indgående intern dialog med henblik på at øge andelen af økologiske varer og reducere andelen af kød i hver portion. 10

11 11

12 12

13 Klimasmart konference Bærums kommune købte i 2007 og 2008 hotelog konferencetjenester i overensstemmelse med nye miljøkriterier. Miljøkravene i forbindelse med indkøbet handlede først og fremmest om affald, kemikalier, vand- og energiforbrug, transport og valg af produkter. I 2007 og 2008 udbød Bærums kommune hotel- og konferencetjenesterne. Kommunen definerede særligt tilpassede miljøkriterier med udgangspunkt i det såkaldte indkøbspanels miljøkriterier for hotelbranchen. Indkøbspanelet blev oprettet af det norske miljøministerium i 2005 med henblik på at rådgive om miljøvenlige offentlige indkøb. Kommunens indkøbsafdeling fokuserede på affaldsproduktion, kemikalieforbrug, økologiske varer, vandforbrug og om leverandørerne anvendte miljømærkede produkter. Leverandørerne fik desuden ekstra point, hvis de gav kunderne information om offentlig kommunikation. Miljøkravene blev vægtet med 25 procent ved vurderingen, hvilket er betydeligt højere end vi tidligere har gjort, fortæller Paal Nustad, projektleder i Bærum kommune. Kommunen stillede også krav om, at rejsetiden til konferencer ikke måtte overstige 40 minutter for dagskonferencer og 2 timer for konferencer med overnatning. På denne måde har man reduceret miljøpåvirkningen fra transporterne, og kommunen kan dermed bruge mere af personalets dyrebare tid til effektivt arbejde. Foruden kravene til tjenesterne kræver Bærums kommune også, at leverandørerne skal kunne fremvise et systematisk miljøarbejde med stadige forbedringer. De strenge krav gjorde, at indkøberne var bekymrede for både for modstand og mangel på interesse fra leverandørerne. Faktum er, at det gik lige modsat. Leverandørerne syntes, at kravene var gode og relevante, og desuden blev miljøarbejdet opfattet som noget positivt blandt deres eget personale. Vi er meget glade for resultatet. Dialogen med leverandørerne har fungeret fremragende. Flere af leverandørerne er certificerede i henhold til det norske Miljøfyrtårn, et hotel er svanemærket og en af leverandørerne arbejder på certificering i henhold ISO 14001, siger Paal Nustad. Afgørende for resultatet af indkøbet God støtte til indkøbspanelets miljøkriterier. Tidlig og konstruktiv dialog med leverandørerne i udbudsprocessen. Leverandørerne kan se forretningsfordelene ved et godt miljøarbejde. En høj grad af accept af miljøspørgsmålene i samfundet. Udviklingsmuligheder frem til næste indkøb At højne kravene yderligere, og at nogle vurderingskrav sandsynligvis ændres til obligatoriske krav. Mere fokus på opfølgning og vurdering af miljøarbejdets resultat. 13

14 Miljømærket oplysning Åbo har købt elpærer som kan spare op til 50 pro cent af energiudgifterne til belysning. Det er en stor besparelse, idet ca. en tredjedel af elforbruget på kontorerne går til belysning. I forbindelse med det seneste indkøb af elpærer anvendte Åbo miljøkriterier fra GLP, Green Labels Purchase. GLP er et europæisk samarbejdsprojekt som har defineret miljøkrav til flere forskellige produkter. Hensigten med projektet er at øge anvendelsen af miljømærkningskriterier i forbindelse med offentlige indkøb. Åbo har længe arbejdet med at stille miljøkrav ved offentlige indkøb. I byens program for bæredygtighed nævnes indkøb og forbrug som centrale værktøjer i forhold til en reduceret påvirkning af miljøet. Åbo valgte at anvende GLP s kriterier som et pilotprojekt. Vi har utvivlsomt gode miljøkompetencer i vores egen organisation, men i forbindelse med dette udviklingsprojekt valgte vi desuden at gøre brug af ekstern hjælp, siger Tuula-Marja Kosonen, indkøbsansvarlig i Åbo. Lyskilder er et vigtigt område med et stort potentiale i forhold til energieffektivisering. På finske kontorer går ca. en tredjedel af elforbruget til belysning, og omtrent 90 procent af elpærernes totale energiforbrug er knyttet til driften. Derfor var det i forbindelse med dette indkøb ganske let at blive enige om, hvilke miljøkrav vi skulle stille, fortæller Tuula-Marja Kosonen. Kravene fokuserer på elpærernes energieffektivitet, levetid, lysstyrke, farve samt indhold af kviksølv og andre kemikalier. I princippet er de baseret på Svanens og EUblomstens miljøkrav samt EU s krav til energimærkning. De bedste elpærer i det vindende bud forventes at bidrage med besparelser på op til 50 procent. Men leverandøren tilbyder flere forskellige modeller med varierende miljøpræstationer, og derfor er det vigtigt at ordregiverne er bevidste om deres rolle og foretager miljøbevidste valg, siger Tuula-Marja Kosonen. Afgørende for resultatet af indkøbet En god organisation med de rette miljøkompetencer. En god politisk forankring, hvor miljøspørgsmål prioriteres højt. Udviklingsmuligheder frem til næste indkøb At øge tilslutningen til rammeaftalen. Bedre opfølgning. At øge andelen af bestillinger af de grønneste produkter. At involvere brugerne i specifikationen af kravene i udbuddet gennem referencegrupper. 14

15 15

16 16

17 Virtuelle servere nutid i København Da Københavns Kommune skulle indkøbe nye servere fik de hjælp af Statens og Kommunernes Indkøbs Service. Den nye aftale vil reducere udslippet af kuldioxid samt udgifterne, og samtidig vil kvaliteten øges. Københavns Kommunes 638 servere er blevet erstattet med 32 nye sammenkoblede servere. De nye servere er større og mere effektive, hvilket betyder at den totale serverkapacitet er øget på trods af, at antallet er blevet tyve gange mindre. Kontrakten løber over fem år og er en stor økonomisk investering. Alligevel regner kommunen med at spare penge i det lange løb. Serverne er samlet ét sted, hvilket gør driften lettere. Kølesystemet i serverrummet er optimeret til at kunne køle forskellige steder specifikt, hvilket mindsker energibehovet med ca. 33 procent. Leverandøren har desuden lovet at klimakompensere serverne. Dette sker ved at der plantes 500 træer i Indien. Disse vil absorbere en mængde kuldioxid som svarer til servernes strømforbrug. Den nye løsning reducerer udslippet af kuldioxid med 3500 tons. Det er 75 procent mindre end udslippet fra de gamle servere. Desuden kræver den nye installation mindre energi og service, hvilket udgør en besparelse på ca. 1,6 millioner danske kroner om året. Dette er et virkelig godt eksempel på hvordan kvalitet, miljø og økonomi kan gå hånd i hånd. Vi krævede at leverandørerne skulle redegøre for elforbruget i deres produkter. Miljøkravene var ikke afgørende, men spillede en stor rolle, siger Andreas Hare, projektleder i Københavns Kommune. En succesfaktor og forudsætning for ændringen var skabelsen af kommunens fælles it-center. Denne organisatoriske forandring blev gennemført i Før denne havde hver forvaltning sin egen it-afdeling. Afgørende for resultatet af indkøbet At sikre gode miljøkompetencer gennem SKI. At miljøspørgsmål er højt prioriterede på den politiske dagsorden. En ny organisation med et fælles it-center. En god dialog med leverandøren. Udviklingsmuligheder frem til næste indkøb Den hurtige tekniske udvikling giver hele tiden nye udviklingsmuligheder følg udviklingen. Flere fleksible systemer som udbygges efter behov. 17

18 Grøn it I 2007 udbød Verva en rammeaftale for pc er, skærme og tilbehør til hele den offentlige sektor i Sverige. Kravene om et lavt energiforbrug var strengere end nogensinde før. I udbuddet blev der også stillet krav i forhold til støj, genanvendelse og farlige stoffer. Styrelsen for forvaltningsudvikling, Verva, er en af tolv svenske rammeaftalemyndigheder 1). Formålet med rammeaftalemyndighederne er at effektivisere myndighedernes indkøb og spare tid og ressourcer. Verva har også som mål at undersøge muligheden for at stille miljøkrav, som er mere vidtgående end lovgivningens minimumskrav, ved hvert enkelt indkøb i forbindelse med rammeaftaler. Gennem udbuddet sorterer vi produkterne med de dårligste miljøpræstationer fra. Men forskellen mellem de aftalte objekters miljøpræstationer er stadig stor, og derfor er det vigtigt at ordregiverne fortsætter med at sammenligne produkternes miljøpræstationer, siger Anna Hillström, miljøansvarlig for Vervas it-udbud. I forbindelse med indkøbet blev der fokuseret på flere områder. Blandt andet prioriterede man høje og fremsynede miljøkrav samt smarte tekniske løsninger med forudsætninger for at forskellige samfundssystemer kan kommunikere med hinanden. Den indledende markedsanalyse identificerede de relevante og realiserbare krav. To eksterne miljøeksperter deltog i hele udbudsprocessen fra kortlægning og udformning af dokumenter til den afsluttende vurdering. Miljøkravene fokuserer først og fremmest på produkternes miljøpræstationer i form af energieffektivitet, lydniveau, genanvendelse og indhold af miljøskadelige stoffer, fortæller Anna Hillström. Kravene var mere omfattende end tidligere, men faktum er at leverandørernes svar er blevet bedre. Vervas dialog med leverandørerne har været meget vigtig. Jeg tror, at flere leverandører er blevet påvirket i en positiv retning blot i kraft af markedsanalysen. Det er vigtigt at prioritere miljøkravene højt i vurderingen, således at leverandørerne også bliver mere omhyggelige med deres dokumentation, siger Anna Hillström. Afgørende for resultatet af indkøbet En god og bevidst organisation med de rette miljøkompetencer. Langsigtet dialog med branchen. Samfundsdebattens fokus på miljøspørgsmålene. Både leverandører og indkøbere indser at miljøtilpasning giver økonomiske besparelser. Myten om fordyrende miljøkrav er død. Udviklingsmuligheder frem til næste indkøb Vigtigt at ordregiverne er bevidste om at vælge de produkter, der har den bedste miljøpræstation. At sikre en optimal indstilling af udstyret ud fra et både driftsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. At stille krav om at de mest energibesparende tiltag er installerede og aktiverede. At stille krav om at leverandøren også påtager sig ansvaret for installationen. 1) Fra og med den 1. januar 2009 overgik Vervas ansvar for it-indkøb til Kammarkollegiet. 18

19 19

20 Miljøkrav hele vejen Esbos indkøbsenhed fik hjælp af byens miljøenhed til at formulere miljøkrav til hygiejnepapir. Det førte til, at de kunne købe produkter af høj kvalitet og med en lav miljøpåvirkning. Esbos vision er at give indbyggerne mulighed for en god livskvalitet og at tilbyde virksomhederne et internationalt konkurrencedygtigt miljø ud fra principperne om bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling er en af Esbos grundlæggende værdier, hvilket giver indkøberne en bred opbakning i miljøarbejdet. Da indkøbsenheden skulle formulere miljøkrav til hygiejnepapir, fik de hjælp af en af byens miljøinspektører som fik ansvaret for at formulere og vurdere miljøkravene i forbindelse med indkøbet. Vi har en aktiv dialog med byens miljøenhed, og vores ambition er hele tiden at udvikle og forbedre dette samarbejde, siger Jani Väisänen, indkøbschef i Esbo. Miljøkravene er baseret på Svanens miljøkriterier og fokuserer på produkternes egenskaber, eksempelvis hvilke råvarer, kemikalier og emballager der anvendes. Desuden stillede man i forbindelse med indkøbet krav til kvalitet, leverancernes effektivitet samt miljøbelastningen. Målet er at kravene skal bidrage til en reduceret miljøbelastning og en økonomisk besparelse. Esbo er en geografisk spredt kommune med mange leveringssteder. Derfor forsøger kommunen at øge leverancernes effektivitet og reducere den samlede miljøpåvirkning fra transporterne. For eksempel tager leverandørerne sig af dele af virksomhedens affald efter leveringen af varerne. På denne måde mindskes antallet af tomme transporter. Sammen med leverandøren optimerer vi transporterne, og miljøkravene har ikke påvirket produkternes pris negativt, hvilket man kunne være bekymret for, siger Jani Väisänen. Der indgik også eksperter inden for områderne indkøb og logistik i indkøbsgruppen. Desuden blev der involveret flere brugere i forbindelse med indkøbet for at assistere med viden ud fra brugernes perspektiv. Afgørende for resultatet af indkøbet Tydelige og veldefinerede kriterier har muliggjort en hurtig, enkel, effektiv og objektiv bedømmelse af de indkomne bud. Ekspertkompetencen fra byens miljøenhed. God forankring blandt brugerne. Dialogen med leverandørerne. Udviklingsmuligheder frem til næste indkøb Leverandørernes logistik og Esbos bestillingspraksis udvikles i fælles enighed, herunder spørgsmål om miljøbelastning. Flere kompetente eksperter fra byens virksomheder kan deltage i udbudsprocessen. Løbende afstemninger af kontraktvilkårene med leverandørerne. 20

21 Markedets syn på miljøkrav Tydeligere miljøkrav i forbindelse med indkøb skaber en bedre dialog med markedet. De bidrager til, at markedets aktører mere effektivt kan bidrage til et bæredygtigt samfund. Hans Wendschlag, Europa-ansvarlig for miljø i HP Ifølge Hans Wendschlag har det nordiske marked og ikke mindst den offentlige sektor været toneangivende i forbindelse med at gøre it-produkter mere miljøvenlige. Miljøvenlighed og forretningsfordele skal gå hånd i hånd, og derfor er det glædeligt, at indkøbernes miljøkrav har udviklet sig og er blevet tydeligere, siger Hans Wendschlag. Han konstaterer også, at dialogen mellem leverandører og indkøbere er af afgørende betydning for udviklingen af miljøvenlige produkter. Hans Waldén, Category, Environmental & Regulatory Affairs Director i SCA SCA Personal Care oplever, at miljøkravene inden for den offentlige sektor har udviklet sig fra tidligere tiders spredte krav, som var stærkt knyttede til forskellige indkøberes specifikke interesseområder. I dag er miljøkravene mere relevante og samstemmende. Miljøkravene inden for den offentlige sektor i Norden har måske ikke resulteret i deciderede produktforandringer, men vi har utvivlsomt haft gavn af erfaringerne på det internationale marked, siger Hans Waldén. Han fremhæver også branchens samarbejde og den tættere dialog mellem indkøbere og leverandører som vigtige succesfaktorer i forhold til grønne indkøb og produktudvikling. Anders Peterson, markedschef Ford Sverige Ifølge Anders Peterson har den offentlige sektors krav til miljøvenlige biler har været helt afgørende for den unikke situation, som i dag er fremherskende på markedet for miljøbiler. Indkøberne stiller relevante krav og dialogen fungerer godt. Volumerne har også været tilfredsstillende, hvilket er en forudsætning for de udviklingsomkostninger som kravene medfører, siger Anders Peterson. Han understreger også, at kontinuiteten i kundernes kravspecifikationer og tilslutningen til aftalen er afgørende succesfaktorer, eftersom det tager flere år at udvikle en ny model. 21

22 Forudsætninger for miljøvenlige indkøb Indkøb er en proces med mange delmomenter. Her præsenteres nogle faktorer som er afgørende for succesfuldt miljøvenligt indkøb. Hver indkøbers forudsætninger og ressourcer er unikke, og derfor er det vigtigt at prioritere det som er vigtigst i netop jeres indkøb. Politikere og ledelse Udforme og forankre en tydelig politisk vision for bæredygtig udvikling. Formulere og formidle en grøn indkøbspolitik med evaluerbare miljømål. Etablere en effektiv indkøbsorganisation og samordne og anvende forvaltningens eksisterende specialistkompetencer. Agere som en støttende og engageret ledelse. Ordregivere og brugere Formidle vigtigheden af at virksomheden følger de indgåede aftaler. Vurdere slutbrugernes erfaringer. Følge op på de stillede miljøkrav med rundspørger, stikprøver og leverandørbesøg. Markedet efterspørger dette! Engagere medarbejderne ved at formidle miljøfordelene og andre gode resultater. Være kreative og udvikle nye metoder, således at produkter og tjenester kan anvendes mere effektivt. Indkøbere Uddelegere ansvaret for miljøvenlige indkøb og sikre miljøkompetencen. Prioritere de vigtigste objekter og miljøegenskaber. Finde samarbejdspartnere og bruge de tilgængelige værktøjer. Undersøge og kortlægge markedets udbud. Engagere og involvere brugerne i udbudsprocessen. Kombinere forskellige typer af krav, tage hensyn til hele objektets livscyklus og vægte miljøkravene højt i vurderingen. Sikre at miljøkravene opfylder lovgivningen. Have en åben og tydelig dialog med leverandørerne under hele processen. Opsætte målbare mål for miljøfordelene og den økonomiske besparelse. Være motiveret og arbejde strategisk og langsigtet. 22

23 23

24 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Yderligere information Herunder finder du en række links med yderligere information om miljøvenlige indkøb. De forskellige netsider præsenterer alt fra overordnede strategiske spørgsmål til gode eksempler, konkrete råd og miljøkriterier for mange forskellige produktområder. Dette er kun et udpluk. Der findes mange flere. Europa Miljøkriterier for forskellige produkter og konkrete tips om grønne offentlige indkøb.. Danmark Hjemmesiden er udviklet af det danske panel for miljøvenlige indkøb. Panelets opgave er at fremme miljøvenlige indkøb på vegne af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har udarbejdet indkøbsvejledninger til grønne indkøb inden for 46 produktområder. Vejledningerne kan bruges af indkøbere både i den offentlige og private sektor. Finland Den finske stats miljøforvaltning med information om miljøvenlige indkøb på svensk. Her præsenteres information om produkters miljøegenskaber samt hvilke miljøkrav man har stillet i forbindelse med indkøb af flere forskellige objekter. Kun på finsk og der opkræves desuden en årsafgift. Norge Panelet for miljøvenlige indkøb giver råd, kriterier og retningslinjer om miljøvenlige indkøb på vegne af det norske miljøministerium. Sverige Rådet for miljøstyring formidler kriterier med henblik på at lette miljøvenlige indkøb for både den private og den offentlige sektor. Rådet arbejder desuden med rådgivning og uddannelse. ANP 2009:736 ISBN

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse.

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse. NOTAT Mens vi venter på de grønne indkøbere Februar 2001 Stig Yding Sørensen og Mette Lise Jensen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT EU-økologimærket Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNT INDLEDNING... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER... 6 BESKRIVELSE OG KONKLUSION... 7 EVALUERING INDSATS...10 INDSATS 2015... 10 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer v/kirsten Jensen, Indkøbschef, Region Hovedstaden Seminar i Selskab for grøn teknologi den 7. december 2011 Region Hovedstaden som

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjælper dig. udtalelse fra koncernchefen Den vigtigste dagsorden vores fremtid Som Nordens førende forsikringsselskab med aktiviteter i hele regionen er det en indlysende del

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere