Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik:"

Transkript

1 Copyright: Alt materiale på NextDomain.dk og andet materiale udviklet af Next Domain, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, med mindre der er indgået specifik aftale herom med Next Domain. Webhotel - ansvar: Det er forbundet med straffeansvar at bryde ind i andre personers data. Såfremt der registreres uautoriseret brug fra Next Domain's kunder, vil Next Domain straks reagere ved advarsel eller opsigelse af Webhotel-konto. Der krediteres ikke for forudbetalt hotelleje i denne forbindelse. Det fulde ansvar for kontoanvendelse ligger dog hos indehaveren af kontoen hos Next Domain. Dette gælder også såfremt en uautoriseret tredjepart misbruger brugerens brugernavn og adgangskode. Det er ligeledes kontoindehaverens ansvar at fjerne indhold, der ikke er legalt. Next Domain vil dog fjerne indholdet, såfremt det ikke sker fra kontoindehaverens side, såfremt der foreligger en domsafsigelse. Det er kontoindehaverens ansvar at sikre, at brugen af kontoen ikke strider mod gældende lovgivning samt aftalen mellem kontoindehaveren og Next Domain. Der bliver ikke foretaget kontrol af kontoindehaverens brug af Next Domains produkter. Kontoindehaveren er ansvarlig for alle informationer, denne stiller til rådighed. Next Domain kan derfor ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Webhotel - anvendelse og trafik: Det er ikke tilladt at anvende webhotelkontoen i forbindelse med pornografisk materiale, ekstreme politiske organisationer/sites med ekstreme politiske budskaber, opbevaring af mp3, sites med formålet at krænke/direkte kritisere andre personer eller organisationer, andet ulovligt materiale og/eller ulovlig markedsføring. Yderligere er det ikke tilladt at benytte kontoen til lagring af større filer (f.eks. MP3, WMV, ZIP o.lign.) eller større filarkiver til download. Websitet må ikke virke som en downloadcentral, men færre og mindre filer, som er lovlige, er tilladt til en mindre og lukket brugerkreds. Det er heller ikke lovligt at linke til filer og databaser, der ligger på vores servere, men som benyttes på eksterne sites (andre udbydere) og omvendt. Next Domain kan til en hver tid afvise at give rettigheder til filer eller programmer som vurderes kan være skadelige for serverens drift. Webhotelles størrelse bestemmer hvor meget data der kan ligge på et webhotel med regnet i pladsen er Mails logfiler hjemmeside samt Backup data overskrides dette vil

2 man blive automatisk opgraderet til et større webhotel Next Domain sender med mails til kunden inden grænsen er nået. Billeder skal være optimeret til websider, så websiderne bliver hurtigere vist i de enkelte browsere, som også vil resultere i mere tilfredse besøgende pga. den øgede hastighed. Billederne må derfor højst fylde ca. 50 kb pr. billede, og der må max være 10 billeder pr. side. Det er ikke tilladt at have filer, som er inficeret med virus/orm/trojan eller lignende på webhotellerne. Ligeledes er der forbud mod ekstrem brug af pop-up vinduer og scripts, der konstant fornyer en side såsom ASP-chat. Disse og andre metoder, der kan overdrive belastningen af serverressourcer (RAMforbrug og CPU-tid), er ikke tilladt. Derudover skal der være en fair sammenhæng mellem webhotel-størrelse i forhold til forbrug af serverressourcer. Der er ikke en fair sammenhæng, når den månedlige pris på webhotel ex. moms divideret med den gennemsnitlige daglige størrelse på web-logfil i MB er lavere end værdien 10. Denne værdi er en grænse, der er fastsat af Next Domain som indikation på et fair samarbejde til gavn for alle parter. Da der er tale om produktionsservere, er det ikke tilladt at teste egen kode eller scripts, der ikke er færdigudviklet, pga. det vil påvirke servernes performance og i værste faldt stoppe enkelte services eller hele serveren. Vi anbefaler, at man tester diverse koder på egen maskine før upload til Next Domains servere. Next Domain forbeholder sig ret til en hver tid at kunne nægte service til enhver, som Next Domain mener rammer inden for ovenstående punkter. Next Domain tilbyder udelukkende service til kunder med lovlige og ikke krænkende intentioner. Hos Next Domain er der som udgangspunkt fri trafik, hvilket betyder at der ikke betales en afgift for mængden af data til og fra Next Domain's webhoteller / mailhoteller. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. som hovedregel kan man regne med at hvis trafik mængden ikke må overstiger 5000 MB Trafik (5 Gigabyte )pr. måned. Leverings- og fortrydelsesret: Leveringen vil typisk ske så hurtigt som muligt og senest efter 5 hverdage, når indbetalingen er registreret dog med forbehold til ferie og sygdom. Der er 14 dages fortrydelsesret på alle hosting produkter med fuld returret undtagen udgifter til oprettelse og domænenavne.

3 For hurtig rettelse af eventuelle fejl i bestillingen eller leveringen bør Next Domain informeres med det samme. Betalingsformer: Der er mulighed for at betale med girokort Betalingsbetingelser: Al betaling foregår forud og domæner, web- og mailhotelabonnementer faktureres helårligt forud. Serveraftaler faktureres forud pr. kvartal. En ordre er først endeligt godkendt ved modtaget betaling. Overskrides betalingsfristen er Next Domain i ret til at opkræve det skyldige beløb plus 1,5 % af beløbet pr. påbegyndt måned. Ligeledes kan Next Domain beregne et gebyr for betalingskrav, og kræve erstatning for de omkostninger Next Domain måtte have haft i forbindelse med kundens forsinkede betaling. Ved udløb af Services / abonnementer på Web-hotel / Domæner / virtuelle servere / Dedikeret server fornyes dette automatisk for en ny 12 måneders periode, med mindre Next Domain har modtaget en skriftlig opsigelse,( skal bruges opsigelses formular ) senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode virtuelle servere og Dedikeret server kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb af periode. Forudbetalt afgift refunderes ikke til kunden. Flytter en kunde sit domæne til anden udbyder tolkes dette ikke som lovlig opsigelse. Opsiger kunden sit domæne direkte til DK-Hostmaster tolkes dette heller ikke som lovlig opsigelse af domæneaftalen hos Next Domain. Next Domain yder form kompensation i forbindelse med flytninger som skyldes urigtige oplysninger eller manglende dokumentation herunder opsigelses formularer og andre dokumenter osv. Ønsker man at opsige sit domæne / webhotel skal dette gøre på selvskabes opsigelses formular dette gøre så der ikke opstår problemer i forbindelse med opsigelsen fra begge sider. Hent formular Tryk her Opsiger Next Domain som følge af, at services nedlægges, tilbagebetales forudbetalt afgift forholdsmæssigt. Next Domain kan endvidere opsige en kunde uden varsel, såfremt kunden overtræder nærværende betingelser eller i øvrigt misligholder parternes aftale. Endvidere kan der ske opsigelse uden varsel hvis kunden misbruger servernes ressourcer, forstyrrer servernes funktion, overtræder den til enhver tid gældende netetikette, fx afslører andre menneskers private forhold eller via sin adfærd generer andre brugere af Internet eller lignende.

4 Såfremt Next Domain bliver vidende om, at kunden via Internettet udøver aktiviteter, der er strafbare efter dansk ret, eller som tager sigte på at påføre andre gene, kan Next Domain Internet uden varsel opsige kundens service/abonnement. Skal domæne data opdateres i forbindelse med flytning / transfer til anden udbyder vil dette blive faktureret i henhold til Next Domain time takst. Ved opsigelse som følge af misligholdelse eller ulovlige aktiviteter refunderes forudbetalt afgift ikke. Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved en opsigelse blive slettet.. Flytter en kunde sit domæne til anden udbyder uden at fremsende opsigelse for sit domæne / webhotel tolkes dette ikke som lovlig opsigelse. Webhotellet vil blive lukket og data nedtaget senest 5 dage efter flytningen Next Domain er ikke erstatningspligtig ved tab af data eller indtægt. Dette gælder også udenlandske domæner hvor Kunde selv styre DNS fra anden udbyder og denne så flyttes til anden udbyder og opsigelses eller betaling ikke modtages i henhold til forretningsbetingelserne. Opsiger kunden sit domæne direkte til DK-Hostmaster uden at opsige sit domæne / webhotel tolkes dette heller ikke som lovlig opsigelse af domæneaftalen. For at tegne et webhotelabonnement skal man være myndig. Betales den årlige domæneafgift ikke rettidigt, vil domænet blive slettet. Særlige regler for betalingssystem / betalings gateway: Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i overensstemmelse med gældende lovgivning m.v. og at dette sker i henhold til regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet. Kunden skal oprette en indløsningsaftale hos PBS, for at kunne bruge Next Domain's betalingsgateway. Det er en betingelse at betalingsmodtageren har indgået en indløsningsaftale med PBS og er bekendt med regler, gebyrer osv. som er foreskrevet af PBS. Next Domain forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel, at lukke adgang til betalingsgatewayen. Next Domain ApS fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Next Domain ApS rejse krav i anledning af drift stop, data tab,

5 systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingssystemet eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Next Domain. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet. Forbindelse til Internettet: Det er kundens ansvar selv at skaffe forbindelse til Internettet, og i samme henseende Internetforbindelse til indhentning af s. Next Domain kan ikke drages til ansvar, såfremt der opstår problemer i forbindelse med dette. Registrering af domænenavn: Domæner registreres efter "først til mølle"-princippet, og Next Domain kan således ikke drages til ansvar, såfremt et ønsket domænenavn ikke er ledigt. Det er forbudt at indkøbe domænenavne hos Next Domain med formålet at fungere som navnepirat. Det er også forbudt at købe et domænenavn, hvis man har vished om, at et registreret firma har varemærkerettighed over navnet. Ved registrering af et domænenavn gennem Next Domain indgås skriftlig aftale mellem registranten (kunden) og Next Domain. Denne aftale videresendes af Next Domain til Hostmaster/registry med anmodning om domæneregistrering/domæneforflyttelse. Domæneregistreringsordren skal være underskrevet og Next Domain i hænde, før kundens ordre kan idriftsættes. Kunden har rettigheder over domænet, når Hostmaster/registry har accepteret kundens ansøgning om domænenavn, domænet er registret af Hostmaster/registry, og når Next Domain har modtaget den fulde betaling for domænet. Der betales mindst for ét års opretholdelse af domænet ved registrering - og for visse domæner to år. Herefter kan domænet forlænges med tilsvarende tidsperiode efter betaling. Det er op til kunden at garantere, at der er afgivet korrekte informationer ved registrering, og at registreringen og ibrugtagning af domænet ikke vil krænke tredjemands rettigheder. Next Domain kan i ingen sammenhæng drages til ansvar for overtrædelse heraf. Prisændringer og trykfejl: Next Domain forbeholder sig ret til at kunne foretage prisændringer til enhver tid. Dette kan ske, uden Next Domain er forpligtet til at refundere forudbetalte abonnementer.

6 Next Domain tager forbehold for eventuelle pris- eller trykfejl, som måtte forekomme på Next Domain.dk eller andet materiale fra Next Domain. Alle priser på Next Domain.dk er angivet ekskl. moms. Links til andre websites fra Next Domain: Følger man et link fra Next Domain, og derved forlader Next Domain.dk, er Next Domain ikke ansvarlig for indholdet på de besøgte websites, da man bevæger sig uden for Next Domain's kontrolområde. Opbevaring af fortrolige informationer. Alle firma- og personoplysninger samt andet fortroligt materiale, som opbevares gennem Next Domain, vil blive behandlet konfidentielt. Ingen af disse informationer vil i nogen henseende kunne videregives eller sælges til tredjepart. Til enhver tid vil det være muligt for kunden at få slettet eller ændret de registrerede oplysninger hos Next Domain. Erstatning ved ødelagt eller forsvundet data: Next Domain kan ikke gøres erstatningsansvarlig ved tab af data, fx. på grund af strømsvigt, systemfejl, force majeure, indbrud, hackerangreb eller lignende omstændigheder. Såfremt det skønnes nødvendigt med tekniske indgreb i forbindelse med forbedringer eller udbedring af fejl på servere af driftmæssige eller tekniske årsager, der måtte medføre tab af data, er Next Domain ikke erstatningsansvarlig for disse tab. Kontraktuelle forhold under force majeure: Ingen parter vil være ansvarlige ved aftale- eller kontraktbrud, såfremt der er tale om force majeure. Dansk retspraksis foreskriver force majeure som forhold fx. som oprør, krigssituationer, strejke, lockout, sygdomsepidemier, ildebrand og naturkatastrofer.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere