Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT"

Transkript

1 Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Historik Generelt Systemkrav Portering Skalering Konfiguration af database - MySQL Konfiguration af Applikationsserver - JBoss "Åbning" for trafik udefra Fjernelse af RestEasy Opsætning af applikation Yderligere opsætnings-muligheder Konfiguration af FTP-overførsel af cpr-data Kørsel af CPR-etablerings-udtræk fra CSC "Nulstilling af data" Daglig opdatering af CPR data fra CSC Konfiguration af Trafficmanager SSL decryption Validering af klient certifikat Konfiguration af Netværk Kundens adgangspunkter Arkitektur og infrastruktur Firewallregler Konfiguration af hardware Produktion Test/Udvikling Installationslog Installations log for prod01.kombit.netic.dk Installations log for stage01.kombit.netic.dk Backup Rollback/Gendannelse af backup Deployment & verifikation Deployment Verifikation Dataudtræk til klient Overvågning Service level Alarmering Tjenester isalive-overvågning Rejected Overdue Timeout Logfiler Andre overvågninger... 24

3 2 Historik Dato Version Ændring Ansvarlig 6. maj SEF, AHJ, OFO 19. maj Rettelser efter KOMBIT review AHJ, SEF 10. juni Rettelser efter 2. KOMBIT review SEF, OFO 20. juni CPR-opslagskomponent tilføjet FRJ, OFO

4 3 Generelt Installation af stamdatamodulet forudsætter erfaring/kompetence som normalt opfyldes af en database- hhv. systemadministrator. Derfor indeholder denne vejledning ikke alle specifikke instrukser. Specielle forhold er dog beskrevet. En release består af følgende: schema.sql importer.war (web-modul til CPR-import) replication.war (web-modul til replikering af CPR data samt GUI Administrator) lookup.war (web-modul til enkeltpersons-cpr-opslag) importer.default.properties replication.default.properties lookup.default.properties For at kunne installere løsningen kræves ovenstående filer, denne installationsvejledning samt evt. specielle konfigurationsfiler (hvis man ikke anvender default). Foldere på serveren er markeret med fed skrift fx input Default installation er i /pack/stamdata/input (konfigurerbar i propertyfil). Herunder (i samme filsystem) er der foldere for hver register der overføres data fra fx /pack/standata/input/cpr Indhold er denne folder er ikke konfigurerbar og indeholder tre foldere hhv. input, processing og rejected. Data placeres i input. Når løsningen begynder at behandle data flytter den filerne til processing. Ved fejl flytter den filerne til rejected. 3.1 Systemkrav OS: Solaris, Linux, Windows 64 bit der understøtter nedennævnte database og applikationsserverkrav. Database: MySQL bit med InnoDB som backend-db. Applikationsserver: JBoss AS6 på Java, JRE 1.6_ bit Løsningen er i Test og Produktion installeret på Sun Solaris bit Der er ingen særlige installationsvalg for ovenstående som installeres ifgl. leverandørens standard installationsinstrukser. For konkret installation henvises til afsnittet der omhandler log for installation af basissoftware. 3.2 Portering

5 database benyttes MySQL. Løsningen benytter ikke MySQL-specifikke features, men databaseschemaet skal tilpasses hvis løsningen skal deployes på andre databaser. Applikationen deployes i JBoss, der er en J2EE-applikationsserver. Der anvendes dog ingen JBoss-specifik funktionalitet. Applikationen bør derfor kunne deployes i en hvilken som helst Servlet container der understøtter minimum version 2.4 af servlet specifikationen. Løsningen er afprøvet på JBoss, Trifork T4, Tomcat og Jetty. 3.3 Skalering Systemet baserer sig på infrastruktur, som i udgangspunktet er skalerbar. Database, Importeren, Replikeringstjenensten og CPR-opslagskomponenten behøver ikke køre på samme maskine. Importeren, Replikeringstjenesten og CPR-opslagskomponenten kan konfigureres til at anvende en ikke-lokal database. Det er muligt at koble flere replikeringstjenester eller CPR-opslagskomponenter til den samme database, og på denne måde skalere modulerne horisontalt. Modulerne er stateless. MySQL understøtter master-slave replikering, som kan anvendes hvis man ønsker at skalere databasen horisontalt. Systemets arkitektur understøtter dette på en hensigtsmæssig måde, da replikeringstjenesten og CPR-opslagskomponenten kun læser data, og dermed kan nøjes med readonly adgang til en MySQL slave. Kun administrations-gui en kræver skrive-adgang til databasen og skal derfor være koblet på masteren. Der henvises til MySQL dokumentationen for hvordan masterslave replikering sættes op. Importeren er ikke umiddelbart horisontalt skalerbar. 4 Konfiguration af database - MySQL Der skal oprettes en database i MySQL med navnet "sdm_warehouse". Desuden skal der oprettes en specifik bruger med adgang til netop denne database (skal kunne udføre select, insert, update og delete). Der anvendes ingens stored procedures. Konkret opsætning af databasens tabeller, index mv. findes i "schema.sql", som leveres med releasen. se evt. dokumentation for MySQL Databasen oprettes herefter med de nødvendige tabeller på følgende måde:% mysqladmin create sdm_warehouse % mysql -u USERNAME sdm_warehouse < schema.sql

6 5.1 "Åbning" for trafik udefra JBoss skal startes op med "-b ", ellers kan den ikke tilgås udefra. 5.2 Fjernelse af RestEasy Opslagskomponenten benytter Jersey-frameworket som ikke fungerer sammen med RestEasy. Sidstnævnte kommer med JBoss, og skal derfor fjernes. Fjern derfor mappen (JBoss home)/server/default/deployers/resteasy.deployer 5.3 Opsætning af applikation Importer Opret (JBoss home)/server/default/conf/stamdata-importer.properties, definér følgende properties: db.user=(database-brugernavn) db.pwd=(database-password) spooler=cpr jobspooler= spooler.cpr.halt.on.date.errors=true #cpr are overdue after 12 days by default spooler.cpr.overduehours=26 spooler.cpr.file.pattern.person=hernin\\.d.{6}.l44930[12] spooler.cpr.file.pattern.person.delta=hernin\\.d.{6}l (jf. Aftale med CPR-kontoret starter filnavne med HERNIN idet der er tale om data for borgere I Herning commune.) Replikeringstjenesten Opret (JBoss home)/server/default/conf/stamdata-replication.properties, definér følgende properties: db.connection.username=(database-brugernavn) db.connection.password=(database-password) security=twowayssl security.ssl.test=false gui.security=twowayssl security.ssl.termination.method=zeusloadbalancer security.ssl.test skal sættes til true hvis der skal bruges OCES-testcertifikater. I udviklingsmiljøet sættes den

7 5.3.3 Opslagskomponenten Opret (JBoss home)/server/default/conf/stamdata-lookup.properties, definér følgende properties: db.connection.username=(database-brugernavn) db.connection.password=(database-password) security.ssl.test=false security.ssl.termination.method=zeusloadbalancer security.authorized.clients=cvr: fid: ,cvr: RID: security.authorized.clients=CVR: FID: security.ssl.test skal sættes til true hvis der skal bruges OCES-testcertifikater. I udviklingsmiljøet sættes den til "true", mens den sættes til "false" i produktionsmiljøet. security.authorized.clients skal sættes til en komma-separeret liste af subject-serial-numbers for OCES-certifikater der skal have adgang til opslagskomponenten. I produktionsmiljøet skal det sættes til CVR: FID: Administrator-GUI Al adgang til administrations GUI er beskyttet af et medarbejdercertifikat (MOCES). Den første administrator oprettes direkte i databasen af driftsoperatøren med følgende SQL: INSERT INTO User (name, cvr, rid) VALUE ("<navn>", " ", " ");...hvor parametrene rettes til for at passe med administratorens navn (valgfrit) samt CVR og RID fra administratorens MOCES. Navn benyttes i Revisionsloggen. Herefter kan man i Administrator GUI oprette flere administratorer. 5.4 Yderligere opsætnings-muligheder Om nødvendigt kan et antal properties ændres for både importeren og replikeringstjenesten. Kun de ovenfor nævnte behøver dog ændres. Der kan ændres på følgende properties i importeren: db.url: URL på databasen. db.user: Database-brugeren. db.pwd: Database-brugerens password. db.database: Navnet på databasen. db.housekeepingdatabase: Skal sættes til det samme som db.database. spooler.rootdir: Mappen hvor stamdata-inputfiler lægges. spooler: Liste af spoolere der slås til.

8 jobspooler: Liste af job-spoolere der slås til. inputfile.polling.interval: Interval i sekunder mellem hvert check af input-mappen. spooler.cpr.file.pattern.person: Regulært udtryk for input-filers navne til cpr-parseren med persondata (både intielt og delta-udtræk) overholder spooler.cpr.file.pattern.person.delta: Regulært udtryk for input-filer til cpr-parseren, som kun matcher delta-udtræk spooler.cpr.halt.on.date.errors: Hvorvidt parseren skal gå i fejltilstand, hvis der er en dato som ikke kan parses spooler.cpr.overduehours: Antal timer, før cpr-parseren er overdue I alt findes følgende properties der kan defineres for replikeringstjenesten: db.connection.driverclass: Udpeger MySQL-driveren. db.connection.jdbcurl: URL på databasen. db.connection.sqldialect: SQL-dialekten som benyttes over JDBC-forbindelsen. db.connection.username: Database-brugeren. db.connection.password: Database-brugerens password. rid2cpr.endpoint: URL'en på DanID's RID-tjeneste. rid2cpr.keystore: Keystore med certifikat til identifikation over for RID-tjenesten. rid2cpr.keystorepassword: Password til RID-keystore. rid2cpr.calltimeout: Timeout for kald til RID-tjenesten. whitelist: Kommasepareret liste af CVR-numre som administratorer i administrator-gui'en kan tilknyttes. whitelistnames: Kommasepareret liste af firmanavne. Skal svare til den kommaseparerede liste angivet under "whitelist". security: "none", "twowayssl" eller "dgws", alt efter om der ønskes hhv. ingen sikkerhed, 2-vejs-SSL eller Den Gode Webservice som sikkerhed til replikeringstjenestens REST-service. security.ssl.test: "true" eller "false", alt efter om der benyttes test- eller produktions-certifikater fra OCES. Kun relevant hvis "security" er sat til "twowayssl". gui.security: "none", "twowayssl" eller "saml", alt efter om der ønskes hhv. ingen sikkerhed, 2-vejs- SSL eller SAML som sikkerhed til administrator-gui'en. security.ssl.termination.method: "container" eller "zeusloadbalancer" alt efter om containeren selv terminerer SSL eller om en zeus load balancer terminerer SSL. I alt findes følgende properties der kan defineres for opslagskomponenten: db.connection.driverclass: Udpeger MySQL-driveren. db.connection.jdbcurl: URL på databasen. db.connection.sqldialect: SQL-dialekten som benyttes over JDBC-forbindelsen. db.connection.username: Database-brugeren.

9 db.connection.password: Database-brugerens password. security.ssl.test: "true" eller "false", alt efter om der benyttes test- eller produktions-certifikater fra OCES. security.ssl.termination.method: "container" eller "zeusloadbalancer" alt efter om containeren selv terminerer SSL eller om en zeus load balancer terminerer SSL. security.authorized.clients: Komma-separeret liste af "SubjectSerialNumbers" fra OCES-certifikater der skal have adgang til opslagskomponenten. Defaultværdier findes i importer.default.properties, replication.default.properties og lookup.default.properties, som er en del af de to war-filerne løsningen består af. Hvis man ønsker en speciel konfiguration oprettes (kopier evt. fra default filerne) stamdata-importer.properties hhv. stamdata-replication.properties i /pack/jboss/server/default/conf/. Ændres properties i disse filer skal JBoss genstartes. 6 Konfiguration af FTP-overførsel af cpr-data Cpr-data skal lægges (via FTP) i mappen /pack/stamdata/input/cpr/input/ Driftsleverandøren etablerer sikker opkobling til CPR i samarbejde med CPR-kontorets leverandør, CSC og schedulerer jobs til automatisk at hente filer Følgende IP'er er angivet til Kombit som udgående IP-Addresser mod FTP: Prod Stage Datakilder for CPR. Kombit har bestilt et initielt udtræk pr samt efterfølgende deltaudtræk frem til Filer har kundenummer Kørsel af CPR-etablerings-udtræk fra CSC Et etableringsudtræk består af én fil navngivet HERNIN.D<dato YYMMDD>.L<kn>01 hvor <kn> er kundenummer. Et etableringsudtræk startes ved at: 1. Etableringsudtræks filen hentes fra CSC og en kopi gemmes under /pack/stamdata/archive. 2. Give serveren 4GB memory og JVM 1 GB samt genstarte JBoss. 3. Trunker databærende tabeller for CPR: Person, Haendelse, ForaeldreMyndighedRelation, MorOgFaroplysninger, Udrejseoplysninger, AktuelCivilstand, Statsborgerskab, Foedselsregistreringsoplysninger, Folkekirkeoplysninger, BarnRelation, Valgoplysninger, KommunaleForholdog UmyndiggoerelseVaergeRelation, Civilstand (SQL TRUNCATE <tabelnavn>;) 4. Kopier etableringsfilen ind i CPR spooler dir /pack/stamdata/input/cpr/input 5. Vent til filerne er importeret. Dette checkes lettest via webgui'en Hvis der står 'Processing' er importeren igang med at importere data. Når import er færdig vil der stå aktuel dato/tid for seneste import samt tidspunkt for forventet næste import.

10 6. Check at spooleren ikke er gået i fejl (jf. Driftsvejledning) 7. Efter initielt udtræk kan memory sættes til 2GB og JBoss genstartes. 6.2 "Nulstilling af data" KOMBIT forventer hvert andet år at "nulstille" data ved at modtage et nyt initialudtræk fra CPR. Idet løsningen allerede kan håndtere at et nyt initialudtræk bliver lagt oveni eksisterende data, så "nulstilles" data blot ved at følge vejledning for import af etableringsudtræk fra CPR. Data bliver hermed opdateret til nyeste indhold fra CPR med en gyldighedsdato der svarer til det nye etableringsudtræk. 6.3 Daglig opdatering af CPR data fra CSC Der kører et cronjob tirsdag til lørdag kl. 0:15 som henter en ny datafil fra CSC. Filen er navngivet HERNIN.D<dato YYMMDD>.L<kn>02 hvor <kn> er kundenummer. Cronjob scriptet hedder /pack/stamdata/bin/fetch-cpr.sh og det gør følgende: 1. Henter seneste datafil fra CSC og gemmer en kopi under /pack/stamdata/archive. 2. Flytter datafilen ind under /pack/stamdata/input/cpr/input og giver jboss ejerskab over filen. #!/bin/sh # # Fetch CPR delta data from CSC # FTPUSER=WHERNIN FTPPASSWD=<PASSWORD> # Add 22 hours to timezone to get date of yesterday (also just after midnight when daylight-saving-time is active). DATE=`TZ=CET+22 date '+%y%m%d'` cd /pack/stamdata/download FILE=HERNIN.D$DATE.L /usr/sfw/bin/ncftpget -a -u $FTPUSER -p $FTPPASSWD "'$FILE'" if [ $? -ne 0 ]; then echo "ERROR Couldn't fetch CPR delta data from CSC" exit 1 fi

11 mv \'$FILE\' $FILE cp $FILE /pack/stamdata/archive mv $FILE /pack/stamdata/input/cpr/input chown jboss:jboss /pack/stamdata/input/cpr/input/$file fi Hvis cron-jobbet ikke afslutter korret logges fejlen, hvilket resulterer I en alarm til overvågningen. Driftsoperatøren skal undersøge og afhjælpe fejlen. Hvis der er hul imellem de modtagne filer (fx. Som følge af at cronjobbet ikke har kørt og der ikke er hentet fen opdateringsfil så vil importeren dedektere dette ud fra datoer, stoppe importen, logge fejlen og resultere I en alarm I overvågningen). 7 Konfiguration af Trafficmanager Foran løsningen er der en trafficmanager af fabrikatet Zeus (www.zeus.com) - efterfter betegnet som Zeus, som håndterer trafikken mellem Internet og JBoss Applikationsserver. Zeus er konfigureret til at håndtere flere ting som beskrevet herunder: 7.1 SSL decryption Mellem Internet og Zeus er trafikken krypteret med SSL (HTTPS) med en selfsigned certifikat. Certifikatet er installeret på Zeus og denne dekrypterer trafikken så den kan håndteres i cleartext inde i Zeus efterfølgende. Trafikken mellem Zeus og Applikationen er derfor ikke krypteret, men da denne trafik kun er rent internt i Netic's VLAN vurderes dette sikkert nok. 7.2 Validering af klient certifikat Efter HTTPS forbindelsen etableres, så kræver Zeus, at klienten sender et klientcertifikat. Dette certifikat valideres i form af, at det er udstedt af TDC OCES CA, hvis rodcertifikat er installeret på Zeus. Kun såfremt klientcertifikatet er udstedt af denne CA, så vil trafikken komme igennem og blive sendt videre til applikationen. Applikationen ser dermed slet ikke trafik, hvis klienten ikke medsender et valid OCES CA certifikat. Inden trafikken sendes videre til JBoss, udtrækker Zeus en række parametre fra klientcertifikatet og sender disse som HTTP-headers til brug for applikationen. Det samlede klientcertifikat medsendes også i form af en HTTP-header så certifikatet kan analyseres yderligere af applikationen. Der er mulighed for at validere certifikatet op mod CRL (Certifikat Revocation List), men dette check er i POC fravalgt og ansvaret overlades i stedet til applikationen som selv laver CRL checks (spærret hhv. udløbet) 8 Konfiguration af Netværk

12 Test/udvikling og produktionsmiljøerne er adskilte på egen VLAN's og på egne firewall interfaces. Der er både ind og udgående firewall regler til de enkelte VLAN's. Ligeledes er TrafficManager, Overvågnings og Splunkserver placeret på firewall beskyttede VLAN's. Kundens adgang til systemerne går altid via TrafficManageren, som håndterer SSL kryptering. I et større produktionssetup ville selvsamme TrafficManager også håndtere loadbalancing og fungere som failover manager i et to-center setup. Applikationsservernes adgang til CPR registret er åbnet specifikt i firewall og går således ikke gennem TrafficManager. Sikkerhedsmæssigt er der ingen forbindelser mellem test/udvikling og produktion. 8.1 Kundens adgangspunkter Kunden har adgang til applikationsserverne via TrafficManageren: Miljø URL IP adresse port

13 Test/udvikling https://stage.kombit.netic.dk/ Der er kun åbnet for bestemte IP adresser fra kunden ind mod TrafficManageren. Ligeledes skal kunde sørge for at have åbnet for adgang til at kunne tilgå ovennævnte IP adresser og porte. Kunden har adgang til opsamlede logfiler vi en central Splunk logopsamlingsserver hos Netic. Splunk interfacet tilgåes ligeledes gennem TrafficManager og kræver bruger authorisation således at den enkelte brugere kun har adgang til relevante logdata. Splunk logopsamlingsserver https://splunk.netic.dk/ 8.2 Arkitektur og infrastruktur Løsningen er implementeret på en virtuel server med 2CPU, 2GB memory, 30 GB storage. Serveren vil køre Unix Solaris som operativsystem. De virtuelle servere er hosted i et temmeligt stort shared virtuelt miljø der kører VMware vsphere. Serverne er fra Sun Microsystems (nu Oracle). Storage er ligeledes baseret på Sun Unified Storage med fuld redundans (clusteret løsning med raid diske). Netværksudstyr er Cisco, firewalls er Cisco ASA og trafficmanagers er fra Zeus Technologies. Alle komponenter er redundante. 8.3 Firewallregler Alle andre sider end statussider er beskyttet af SSL og benytter port 443. Loadbalancer forwarder gyldige requests (certifikat er gyldigt og udstedt af en OCES CA) på port 8080 til stamdataserveren. Port 8080 skal være åben udadtil (for de whitelistede ip adresser), idet den benyttes til importerens statussider samt til de forwardede SSL-terminerede requests fra load-balanceren. Udefrakommende requests med en SSLClientCert header bør afvises Produktion Eksterne åbninger: Type Source Destination port FTP adgang til CPR data prod01.kombit.netic.dk tcp/21 OCES CA spærrelister prod01.kombit.netic.dk dir.certifikat.dk tcp/389 Webservice adgang fra Kombit Kombit IPs prod.kombit.netic.dk tcp/443 Webservice adgang fra Trifork Trifork IPs prod.kombit.netic.dk tcp/443 Loadbalancer <-> jboss Loadbalancer prod01.kombit.netic.dk tcp/8080 Interne driftsmæssige åbninger: Type Source Destination port Splunk logopsamling prod01.kombit.netic.dk Splunk server tcp/9997

14 SSH adgang til drift Netic drift prod01.kombit.netic.dk tcp/22 Overvågning Overvågningsserver prod01.kombit.netic.dk udp/161, tcp/22, tcp/8080 Backup Backup server prod01.kombit.netic.dk tcp/ Syslog prod01.kombit.netic.dk Syslog server udp/514 DNS resolver prod01.kombit.netic.dk DNS resolvere udp/53 NTP prod01.kombit.netic.dk NTP servere udp/123 Udgående mail prod01.kombit.netic.dk Smarthost tcp/ Test Eksterne åbninger: Type Source Destination port OCES test CA spærrelister stage01.kombit.netic.dk test.dir.certifikat.dk tcp/389 Webservice adgang fra Kombit IPs stage.kombit.netic.dk tcp/443 Kombit Webservice adgang fra Trifork Trifork IPs stage.kombit.netic.dk tcp/443 Loadbalancer <-> jboss Loadbalancer stage01.kombit.netic.dk tcp/8080 SSH adgang Kombit Kombit IPs stage01.kombit.netic.dk tcp/22 SSH adgang Trifork Trifork IPs stage01.kombit.netic.dk tcp/22 Interne driftsmæssige åbninger: Type Source Destination port Splunk logopsamling stage01.kombit.netic.dk Splunk server tcp/9997 SSH adgang til drift Netic drift stage01.kombit.netic.dk tcp/22 Overvågning Overvågningsserver stage01.kombit.netic.dk udp/161, tcp/22, tcp/8080 Backup Backup server stage01.kombit.netic.dk tcp/ Syslog stage01.kombit.netic.dk Syslog server udp/514 DNS resolver stage01.kombit.netic.dk DNS resolvere udp/53 NTP stage01.kombit.netic.dk NTP servere udp/123 Udgående mail stage01.kombit.netic.dk Smarthost tcp/25

15 9 Konfiguration af hardware 9.1 Produktion Hostname prod01.kombit.netic.dk Customer ID 521 Service Level Gold Backup CPU 2 Memory 2048 Network VLAN(360) Disk 1 8 GB Disk 2 22 GB VMWare Guest Sun Solaris 10 (64-bit) VMWare Tools guesttoolscurrent Comment Kombit prod server 9.2 Test/Udvikling Hostname stage01.kombit.netic.dk Customer ID 521 Service Level Bronze Backup CPU 1 Memory 2048 Network VLAN(359) Disk 1 8 GB Disk 2 22 GB VMWare Guest Sun Solaris 10 (64-bit) VMWare Tools guesttoolscurrent Comment Kombit stage/udvikling/test server 10 Installationslog 10.1 Installations log for prod01.kombit.netic.dk Serveren er oprette som en klon af solaris-10u9-template og efterfølgende konfigureret op med IP adresse og brugerstyring.

16 Disk Der er tilføjet en virtuel disk på 22GB til serveren. Denne benyttes til Zpool pool01. Der oprettes ZFS filsystemerne pool01/home, pool01/pack og pool01/data som monteres som hhv. /home, /pack og /data. Evt. data under tidligere /home og /pack flyttes til nyt zpool Brugere til software Der oprettes brugere til software pakkerne MySQL og Jboss: /etc/passwd mysql:x:501:501:mysql:/pack/mysql:/bin/bash jboss:x:502:502:jboss:/pack/jboss:/bin/bash /etc/group mysql::501: jboss::502: Køre pwconv for at lave tilsvarende entries i /etc/shadow Java development kit (JDK) Seneste Java JDK hentes til Solaris og 64-bit og installeres under /pack/jdk1.6.0_24. Der laves link til /pack/jdk MySQL Seneste MySQL 5.1 hentes og installeres under /pack/mysql solaris10-x86_64 og links til /pack/mysql. Der oprettes seperat ZFS under /data/mysql (pool01/data/mysql) og recordsize sættes til 16kb. Folderne databases, innodb og logs oprettes under /data/mysql og MySQL initialiseres med default data under /data/mysql/databases. my.cnf oprettes under /pack/mysql JBoss Seneste JBoss version 6.0 FINAL hentes og installeres under /pack/jboss final og links til /pack/jboss. Server Configuration cd $JBOSS_HOME/server rm -rf all jbossweb-standalone minimal standard Patch for bug 8786 Fjerne Webapps cp $PATCH_DIR/jboss-as-server.jar $JBOSS_HOME/common/lib/jboss.jar cd $JBOSS_HOME/server/default/deploy rm -rf ROOT.war rm -rf http-invoker.sar rm jmx-console-activator-jboss-beans.xml rm jbossws-console-activator-jboss-beans.xml rm admin-console-activator-jboss-beans.xml

17 rm -rf admin-console.war rm -rf jbossws-console.war rm -rf jmx-console.war cd $JBOSS_HOME/server/default/conf/props rm jbossws-* rm jmx-console-* Fjerne JMS (HornetQ) cd $JBOSS_HOME/server/default/deploy rm -rf hornetq cd $JBOSS_HOME/server/default/deployers rm -rf hornetq-deployers-jboss-beans.xml Tilpasset conf Sæt ejerskab af filer chown -R root:jboss $JBOSS_HOME chown -R jboss:jboss $JBOSS_HOME/server/default/data chown -R jboss:jboss $JBOSS_HOME/server/default/work chown -R jboss:jboss $JBOSS_HOME/server/default/tmp chown -R jboss:jboss $JBOSS_HOME/server/default/log Start JBoss under SMF cp svc-jboss /lib/svc(method/svc-jboss cp jboss.xml /var/svc/manifest/network/jboss.xml svccfg import /var/svc/manifest/network/jboss.xml Splunk forwarder Udpak splunk forwarder software under /pack cd /pack gtar xvfz ~/splunk sunos-i386.tar.z mv splunk splunkforwarder-4.2 ln -s splunkforwarder-4.2 splunkforwarder Initalisering af splunk forwarder cd /pack/splunkforwarder/bin./splunk start --accept-license./splunk add forward-server splunk01.netic.dk:9997 Splunk username: admin Password:./splunk disable webserver

18 Konfigurer splunk ipnuts /pack/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf [default] host = prod01.kombit.netic.dk [monitor:///var/log/stamdata/] index = kombit [monitor:///pack/jboss/server/default/log/] index = kombit [monitor:///data/mysql/logs/mysql-slow.log*] index = kombit Genstart splunk /etc/init.d/splunk restart 10.2 Installations log for stage01.kombit.netic.dk Serveren er oprette som en klon af solaris-10u9-template og efterfølgende konfigureret op med IP adresse og brugerstyring Disk Der er tilføjet en virtuel disk på 22GB til serveren. Denne benyttes til Zpool pool01. Der oprettes ZFS filsystemerne pool01/home, pool01/pack og pool01/data som monteres som hhv. /home, /pack og /data. Evt. data under tidligere /home og /pack flyttes til nyt zpool Brugere til software Der oprettes brugere til software pakkerne Trifork T4, MySQL og Jboss: /etc/passwd mysql:x:501:501:mysql:/pack/mysql:/bin/bash jboss:x:502:502:jboss:/pack/jboss:/bin/bash /etc/group mysql::501: jboss::502: Køre pwconv for at lave tilsvarende entries i /etc/shadow Java development kit (JDK)

19 /pack/jdk MySQL Seneste MySQL 5.1 hentes og installeres under /pack/mysql solaris10-x86_64 og links til /pack/mysql. Der oprettes seperat ZFS under /data/mysql (pool01/data/mysql) og recordsize sættes til 16kb. Folderne databases, innodb og logs oprettes under /data/mysql og MySQL initialiseres med default data under /data/mysql/databases. my.cnf oprettes under /pack/mysql JBoss Seneste JBoss version 6.0 FINAL hentes og installeres under /pack/jboss final og links til /pack/jboss Brugere og sudo De brugere som skal have access til serveren oprettes i Ldap/kerberos og tildeles access til staging miljø. SSH åbnes for portforwarding.i Cfengine disables distribution af visudo tilserveren og visudo tilføjes manuelt de personer som skal have adgang til at bruge sdo på serveren. 11 Backup Der tages daglig backup af database til tape med retentiontid på 26 uger. Ydermere er der backup af de virtuelle maskiner til disaster-recovery. CPR filer kopieres efter modtagelse fra CPR til /pack/stamdata/archive som der også tages daglig backup af. Backup er beskrevet i Netic Backuppolitik. Der tages kun backup af produktionsserver Rollback/Gendannelse af backup Ved uoprettelige fejl i en release (n) kan løsningen føres tilbage til en tidligere release (n-1). Se den konkrete Releasedokumentation for hvilke ændringer den aktuelle release har medført. 1. Adgang til applikationsserveren lukkes i Trafic Manager 2. war-filer fra release n-1 deployes til applikationsserveren som genstartes. 3. Hvis seneste release har haft databaseændringer eller seneste release har medført at data i databasen er fejlbehæftet skal databasen genskabes fra en tidligere backup 4. Applikationsserver startes og statussider kontrolleres 5. CPR data indlæses i løsningen ved at kopiere nyere filer end backup fra backuparkivet til input 6. Når importeren er færdig med at importere data kontrolleres log 7. Adgang til applikationsserveren åbnes i Trafic Manager Hvis en klient/serviceaftager allerede har fået fejlagtige data bør de slette data og starte forfra med et nyt udtræk. 12 Deployment & verifikation

20 12.1 Deployment Kopier både importer.war, replication.war og lookup.war ind under (JBoss home)/server/default/deploy/ Foretag evt. ændringer beskrevet i releasenote. Genstart jboss Verifikation Importer Gå ind på Alle felter på hjemmesiden bør være grønne, på nær ét som er gult og siger at visse spoolers er 'overdue'. Dette skyldes at der endnu ikke ligger data i databasen Replikeringstjeneste Importér et certifikat i browseren der svarer til det der er angivet for den første administrator-bruger. Gå ind på https://(loadbalancer)/replication/admin Siden bør vise netop den tidligere oprettede administrator-bruger. Gå ind på https://(loadbalancer)/replication/admin Der bør blot stå "200 OK" på siden CPR-opslagskomponent Gå ind på https://(loadbalancer)/lookup/personclient og slå et CPR nummer på en person der findes i systemet op. Personens navn og detaljer skal fremgå af siden. 13 Dataudtræk til klient For at tilgå data skal klienten benytte et gyldigt klientcertifikat (FOCES) som er whitelisted (CVR/FID) af en administrator i Administrator GUI'en (se Administrator GUI brugerguiden). Importeres FOCES i en browser kan man kontrollere adgangen ved at benytte https://prod.kombit.netic.dk/replication/stamdata/usage/client/v1 (forudsat at aministratoren har givet klienten/serviceaftageren adgang til dette view) 14 Overvågning 14.1 Service level Serviceniveauet på Testserveren er jf. Netic Bronze niveau, og produktionsserveren på Guld niveau. Disse servicelevels udløser en række parametre omkring SLA og kapacitet, som er beskrevet i Netic Servicemål. Produktiosserveren driftes og overvåges fra Der tages ikke backup af testserveren, der laves ikke

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Mads B., Palle, Christian Nyhuus og Simon Svendeprøvehold - IT supporter Lærer: Bo Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Netværk... 6 Netværkstegning... 8 Switch ne...

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Bilag 2, Kundens IT Miljø

Bilag 2, Kundens IT Miljø Bilag, Kundens IT Miljø Version Ændringer Dato.1 Punkt 1.1 udgået Ændringer i: 06-0-014 - Punkt 1 - Punkt - Punkt.1 - Tabel i punkt.1 - Punkt.. - Punkt..5 - Punkt..7 - Punkt..8 - Punkt..9 - Punkt..10 -

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

3-12-2012 MODERNISERING AF BUDSTIKKENS IT-INFRASTRUKTUR H3 SVENDEPRØVE. Dennis Røn Gaba John Clemans Thomas Thomsen Jonas Mejlby

3-12-2012 MODERNISERING AF BUDSTIKKENS IT-INFRASTRUKTUR H3 SVENDEPRØVE. Dennis Røn Gaba John Clemans Thomas Thomsen Jonas Mejlby 3-12-2012 MODERNISERING AF BUDSTIKKENS IT-INFRASTRUKTUR H3 SVENDEPRØVE John Clemans Thomas Thomsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Virksomhedsbeskrivelse... 5 SWOT-Analyse... 6 Problemformulering...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

TDC Work. Godt i gang guide

TDC Work. Godt i gang guide TDC Work Godt i gang guide Marts 2011 Indhold 1. Velkommen til TDC Work 3 2. Udvidet service 5 3. Sådan kommer du i gang 5 3.1 Det tekniske udstyr, bl.a. router og skillefilter, skal installeres 5 3.2

Læs mere

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service Konfigurationsvejledning Udgave B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection,

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN serveren... 3 2.2. VINTERMAN klienter... 6 2.3. Internet-forbindelse mellem server og

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

http://www.jed.dk/3cx-gds10/index.htm

http://www.jed.dk/3cx-gds10/index.htm Side 1 af 19 JED it-service Nordmarksvej 8 5270 Odense N CVR.: 28 93 48 58 tlf.: 66 18 11 68 e-mail: info@jed.dk web: www.jed.dk webshop: shop.jed.dk

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

D-STAR repeater på Raspberry Pi

D-STAR repeater på Raspberry Pi Raspberry Pi setup til repeater styring Kogebog for installation af Raspberry Pi processor kort, med relevant software, så den kan fungere som hjertet i en repeater station. Der installeres og indstilles

Læs mere