Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT"

Transkript

1 Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Historik Generelt Systemkrav Portering Skalering Konfiguration af database - MySQL Konfiguration af Applikationsserver - JBoss "Åbning" for trafik udefra Fjernelse af RestEasy Opsætning af applikation Yderligere opsætnings-muligheder Konfiguration af FTP-overførsel af cpr-data Kørsel af CPR-etablerings-udtræk fra CSC "Nulstilling af data" Daglig opdatering af CPR data fra CSC Konfiguration af Trafficmanager SSL decryption Validering af klient certifikat Konfiguration af Netværk Kundens adgangspunkter Arkitektur og infrastruktur Firewallregler Konfiguration af hardware Produktion Test/Udvikling Installationslog Installations log for prod01.kombit.netic.dk Installations log for stage01.kombit.netic.dk Backup Rollback/Gendannelse af backup Deployment & verifikation Deployment Verifikation Dataudtræk til klient Overvågning Service level Alarmering Tjenester isalive-overvågning Rejected Overdue Timeout Logfiler Andre overvågninger... 24

3 2 Historik Dato Version Ændring Ansvarlig 6. maj SEF, AHJ, OFO 19. maj Rettelser efter KOMBIT review AHJ, SEF 10. juni Rettelser efter 2. KOMBIT review SEF, OFO 20. juni CPR-opslagskomponent tilføjet FRJ, OFO

4 3 Generelt Installation af stamdatamodulet forudsætter erfaring/kompetence som normalt opfyldes af en database- hhv. systemadministrator. Derfor indeholder denne vejledning ikke alle specifikke instrukser. Specielle forhold er dog beskrevet. En release består af følgende: schema.sql importer.war (web-modul til CPR-import) replication.war (web-modul til replikering af CPR data samt GUI Administrator) lookup.war (web-modul til enkeltpersons-cpr-opslag) importer.default.properties replication.default.properties lookup.default.properties For at kunne installere løsningen kræves ovenstående filer, denne installationsvejledning samt evt. specielle konfigurationsfiler (hvis man ikke anvender default). Foldere på serveren er markeret med fed skrift fx input Default installation er i /pack/stamdata/input (konfigurerbar i propertyfil). Herunder (i samme filsystem) er der foldere for hver register der overføres data fra fx /pack/standata/input/cpr Indhold er denne folder er ikke konfigurerbar og indeholder tre foldere hhv. input, processing og rejected. Data placeres i input. Når løsningen begynder at behandle data flytter den filerne til processing. Ved fejl flytter den filerne til rejected. 3.1 Systemkrav OS: Solaris, Linux, Windows 64 bit der understøtter nedennævnte database og applikationsserverkrav. Database: MySQL bit med InnoDB som backend-db. Applikationsserver: JBoss AS6 på Java, JRE 1.6_ bit Løsningen er i Test og Produktion installeret på Sun Solaris bit Der er ingen særlige installationsvalg for ovenstående som installeres ifgl. leverandørens standard installationsinstrukser. For konkret installation henvises til afsnittet der omhandler log for installation af basissoftware. 3.2 Portering

5 database benyttes MySQL. Løsningen benytter ikke MySQL-specifikke features, men databaseschemaet skal tilpasses hvis løsningen skal deployes på andre databaser. Applikationen deployes i JBoss, der er en J2EE-applikationsserver. Der anvendes dog ingen JBoss-specifik funktionalitet. Applikationen bør derfor kunne deployes i en hvilken som helst Servlet container der understøtter minimum version 2.4 af servlet specifikationen. Løsningen er afprøvet på JBoss, Trifork T4, Tomcat og Jetty. 3.3 Skalering Systemet baserer sig på infrastruktur, som i udgangspunktet er skalerbar. Database, Importeren, Replikeringstjenensten og CPR-opslagskomponenten behøver ikke køre på samme maskine. Importeren, Replikeringstjenesten og CPR-opslagskomponenten kan konfigureres til at anvende en ikke-lokal database. Det er muligt at koble flere replikeringstjenester eller CPR-opslagskomponenter til den samme database, og på denne måde skalere modulerne horisontalt. Modulerne er stateless. MySQL understøtter master-slave replikering, som kan anvendes hvis man ønsker at skalere databasen horisontalt. Systemets arkitektur understøtter dette på en hensigtsmæssig måde, da replikeringstjenesten og CPR-opslagskomponenten kun læser data, og dermed kan nøjes med readonly adgang til en MySQL slave. Kun administrations-gui en kræver skrive-adgang til databasen og skal derfor være koblet på masteren. Der henvises til MySQL dokumentationen for hvordan masterslave replikering sættes op. Importeren er ikke umiddelbart horisontalt skalerbar. 4 Konfiguration af database - MySQL Der skal oprettes en database i MySQL med navnet "sdm_warehouse". Desuden skal der oprettes en specifik bruger med adgang til netop denne database (skal kunne udføre select, insert, update og delete). Der anvendes ingens stored procedures. Konkret opsætning af databasens tabeller, index mv. findes i "schema.sql", som leveres med releasen. se evt. dokumentation for MySQL Databasen oprettes herefter med de nødvendige tabeller på følgende måde:% mysqladmin create sdm_warehouse % mysql -u USERNAME sdm_warehouse < schema.sql

6 5.1 "Åbning" for trafik udefra JBoss skal startes op med "-b ", ellers kan den ikke tilgås udefra. 5.2 Fjernelse af RestEasy Opslagskomponenten benytter Jersey-frameworket som ikke fungerer sammen med RestEasy. Sidstnævnte kommer med JBoss, og skal derfor fjernes. Fjern derfor mappen (JBoss home)/server/default/deployers/resteasy.deployer 5.3 Opsætning af applikation Importer Opret (JBoss home)/server/default/conf/stamdata-importer.properties, definér følgende properties: db.user=(database-brugernavn) db.pwd=(database-password) spooler=cpr jobspooler= spooler.cpr.halt.on.date.errors=true #cpr are overdue after 12 days by default spooler.cpr.overduehours=26 spooler.cpr.file.pattern.person=hernin\\.d.{6}.l44930[12] spooler.cpr.file.pattern.person.delta=hernin\\.d.{6}l (jf. Aftale med CPR-kontoret starter filnavne med HERNIN idet der er tale om data for borgere I Herning commune.) Replikeringstjenesten Opret (JBoss home)/server/default/conf/stamdata-replication.properties, definér følgende properties: db.connection.username=(database-brugernavn) db.connection.password=(database-password) security=twowayssl security.ssl.test=false gui.security=twowayssl security.ssl.termination.method=zeusloadbalancer security.ssl.test skal sættes til true hvis der skal bruges OCES-testcertifikater. I udviklingsmiljøet sættes den

7 5.3.3 Opslagskomponenten Opret (JBoss home)/server/default/conf/stamdata-lookup.properties, definér følgende properties: db.connection.username=(database-brugernavn) db.connection.password=(database-password) security.ssl.test=false security.ssl.termination.method=zeusloadbalancer security.authorized.clients=cvr: fid: ,cvr: RID: security.authorized.clients=CVR: FID: security.ssl.test skal sættes til true hvis der skal bruges OCES-testcertifikater. I udviklingsmiljøet sættes den til "true", mens den sættes til "false" i produktionsmiljøet. security.authorized.clients skal sættes til en komma-separeret liste af subject-serial-numbers for OCES-certifikater der skal have adgang til opslagskomponenten. I produktionsmiljøet skal det sættes til CVR: FID: Administrator-GUI Al adgang til administrations GUI er beskyttet af et medarbejdercertifikat (MOCES). Den første administrator oprettes direkte i databasen af driftsoperatøren med følgende SQL: INSERT INTO User (name, cvr, rid) VALUE ("<navn>", " ", " ");...hvor parametrene rettes til for at passe med administratorens navn (valgfrit) samt CVR og RID fra administratorens MOCES. Navn benyttes i Revisionsloggen. Herefter kan man i Administrator GUI oprette flere administratorer. 5.4 Yderligere opsætnings-muligheder Om nødvendigt kan et antal properties ændres for både importeren og replikeringstjenesten. Kun de ovenfor nævnte behøver dog ændres. Der kan ændres på følgende properties i importeren: db.url: URL på databasen. db.user: Database-brugeren. db.pwd: Database-brugerens password. db.database: Navnet på databasen. db.housekeepingdatabase: Skal sættes til det samme som db.database. spooler.rootdir: Mappen hvor stamdata-inputfiler lægges. spooler: Liste af spoolere der slås til.

8 jobspooler: Liste af job-spoolere der slås til. inputfile.polling.interval: Interval i sekunder mellem hvert check af input-mappen. spooler.cpr.file.pattern.person: Regulært udtryk for input-filers navne til cpr-parseren med persondata (både intielt og delta-udtræk) overholder spooler.cpr.file.pattern.person.delta: Regulært udtryk for input-filer til cpr-parseren, som kun matcher delta-udtræk spooler.cpr.halt.on.date.errors: Hvorvidt parseren skal gå i fejltilstand, hvis der er en dato som ikke kan parses spooler.cpr.overduehours: Antal timer, før cpr-parseren er overdue I alt findes følgende properties der kan defineres for replikeringstjenesten: db.connection.driverclass: Udpeger MySQL-driveren. db.connection.jdbcurl: URL på databasen. db.connection.sqldialect: SQL-dialekten som benyttes over JDBC-forbindelsen. db.connection.username: Database-brugeren. db.connection.password: Database-brugerens password. rid2cpr.endpoint: URL'en på DanID's RID-tjeneste. rid2cpr.keystore: Keystore med certifikat til identifikation over for RID-tjenesten. rid2cpr.keystorepassword: Password til RID-keystore. rid2cpr.calltimeout: Timeout for kald til RID-tjenesten. whitelist: Kommasepareret liste af CVR-numre som administratorer i administrator-gui'en kan tilknyttes. whitelistnames: Kommasepareret liste af firmanavne. Skal svare til den kommaseparerede liste angivet under "whitelist". security: "none", "twowayssl" eller "dgws", alt efter om der ønskes hhv. ingen sikkerhed, 2-vejs-SSL eller Den Gode Webservice som sikkerhed til replikeringstjenestens REST-service. security.ssl.test: "true" eller "false", alt efter om der benyttes test- eller produktions-certifikater fra OCES. Kun relevant hvis "security" er sat til "twowayssl". gui.security: "none", "twowayssl" eller "saml", alt efter om der ønskes hhv. ingen sikkerhed, 2-vejs- SSL eller SAML som sikkerhed til administrator-gui'en. security.ssl.termination.method: "container" eller "zeusloadbalancer" alt efter om containeren selv terminerer SSL eller om en zeus load balancer terminerer SSL. I alt findes følgende properties der kan defineres for opslagskomponenten: db.connection.driverclass: Udpeger MySQL-driveren. db.connection.jdbcurl: URL på databasen. db.connection.sqldialect: SQL-dialekten som benyttes over JDBC-forbindelsen. db.connection.username: Database-brugeren.

9 db.connection.password: Database-brugerens password. security.ssl.test: "true" eller "false", alt efter om der benyttes test- eller produktions-certifikater fra OCES. security.ssl.termination.method: "container" eller "zeusloadbalancer" alt efter om containeren selv terminerer SSL eller om en zeus load balancer terminerer SSL. security.authorized.clients: Komma-separeret liste af "SubjectSerialNumbers" fra OCES-certifikater der skal have adgang til opslagskomponenten. Defaultværdier findes i importer.default.properties, replication.default.properties og lookup.default.properties, som er en del af de to war-filerne løsningen består af. Hvis man ønsker en speciel konfiguration oprettes (kopier evt. fra default filerne) stamdata-importer.properties hhv. stamdata-replication.properties i /pack/jboss/server/default/conf/. Ændres properties i disse filer skal JBoss genstartes. 6 Konfiguration af FTP-overførsel af cpr-data Cpr-data skal lægges (via FTP) i mappen /pack/stamdata/input/cpr/input/ Driftsleverandøren etablerer sikker opkobling til CPR i samarbejde med CPR-kontorets leverandør, CSC og schedulerer jobs til automatisk at hente filer Følgende IP'er er angivet til Kombit som udgående IP-Addresser mod FTP: Prod Stage Datakilder for CPR. Kombit har bestilt et initielt udtræk pr samt efterfølgende deltaudtræk frem til Filer har kundenummer Kørsel af CPR-etablerings-udtræk fra CSC Et etableringsudtræk består af én fil navngivet HERNIN.D<dato YYMMDD>.L<kn>01 hvor <kn> er kundenummer. Et etableringsudtræk startes ved at: 1. Etableringsudtræks filen hentes fra CSC og en kopi gemmes under /pack/stamdata/archive. 2. Give serveren 4GB memory og JVM 1 GB samt genstarte JBoss. 3. Trunker databærende tabeller for CPR: Person, Haendelse, ForaeldreMyndighedRelation, MorOgFaroplysninger, Udrejseoplysninger, AktuelCivilstand, Statsborgerskab, Foedselsregistreringsoplysninger, Folkekirkeoplysninger, BarnRelation, Valgoplysninger, KommunaleForholdog UmyndiggoerelseVaergeRelation, Civilstand (SQL TRUNCATE <tabelnavn>;) 4. Kopier etableringsfilen ind i CPR spooler dir /pack/stamdata/input/cpr/input 5. Vent til filerne er importeret. Dette checkes lettest via webgui'en Hvis der står 'Processing' er importeren igang med at importere data. Når import er færdig vil der stå aktuel dato/tid for seneste import samt tidspunkt for forventet næste import.

10 6. Check at spooleren ikke er gået i fejl (jf. Driftsvejledning) 7. Efter initielt udtræk kan memory sættes til 2GB og JBoss genstartes. 6.2 "Nulstilling af data" KOMBIT forventer hvert andet år at "nulstille" data ved at modtage et nyt initialudtræk fra CPR. Idet løsningen allerede kan håndtere at et nyt initialudtræk bliver lagt oveni eksisterende data, så "nulstilles" data blot ved at følge vejledning for import af etableringsudtræk fra CPR. Data bliver hermed opdateret til nyeste indhold fra CPR med en gyldighedsdato der svarer til det nye etableringsudtræk. 6.3 Daglig opdatering af CPR data fra CSC Der kører et cronjob tirsdag til lørdag kl. 0:15 som henter en ny datafil fra CSC. Filen er navngivet HERNIN.D<dato YYMMDD>.L<kn>02 hvor <kn> er kundenummer. Cronjob scriptet hedder /pack/stamdata/bin/fetch-cpr.sh og det gør følgende: 1. Henter seneste datafil fra CSC og gemmer en kopi under /pack/stamdata/archive. 2. Flytter datafilen ind under /pack/stamdata/input/cpr/input og giver jboss ejerskab over filen. #!/bin/sh # # Fetch CPR delta data from CSC # FTPUSER=WHERNIN FTPPASSWD=<PASSWORD> # Add 22 hours to timezone to get date of yesterday (also just after midnight when daylight-saving-time is active). DATE=`TZ=CET+22 date '+%y%m%d'` cd /pack/stamdata/download FILE=HERNIN.D$DATE.L /usr/sfw/bin/ncftpget -a -u $FTPUSER -p $FTPPASSWD "'$FILE'" if [ $? -ne 0 ]; then echo "ERROR Couldn't fetch CPR delta data from CSC" exit 1 fi

11 mv \'$FILE\' $FILE cp $FILE /pack/stamdata/archive mv $FILE /pack/stamdata/input/cpr/input chown jboss:jboss /pack/stamdata/input/cpr/input/$file fi Hvis cron-jobbet ikke afslutter korret logges fejlen, hvilket resulterer I en alarm til overvågningen. Driftsoperatøren skal undersøge og afhjælpe fejlen. Hvis der er hul imellem de modtagne filer (fx. Som følge af at cronjobbet ikke har kørt og der ikke er hentet fen opdateringsfil så vil importeren dedektere dette ud fra datoer, stoppe importen, logge fejlen og resultere I en alarm I overvågningen). 7 Konfiguration af Trafficmanager Foran løsningen er der en trafficmanager af fabrikatet Zeus (www.zeus.com) - efterfter betegnet som Zeus, som håndterer trafikken mellem Internet og JBoss Applikationsserver. Zeus er konfigureret til at håndtere flere ting som beskrevet herunder: 7.1 SSL decryption Mellem Internet og Zeus er trafikken krypteret med SSL (HTTPS) med en selfsigned certifikat. Certifikatet er installeret på Zeus og denne dekrypterer trafikken så den kan håndteres i cleartext inde i Zeus efterfølgende. Trafikken mellem Zeus og Applikationen er derfor ikke krypteret, men da denne trafik kun er rent internt i Netic's VLAN vurderes dette sikkert nok. 7.2 Validering af klient certifikat Efter HTTPS forbindelsen etableres, så kræver Zeus, at klienten sender et klientcertifikat. Dette certifikat valideres i form af, at det er udstedt af TDC OCES CA, hvis rodcertifikat er installeret på Zeus. Kun såfremt klientcertifikatet er udstedt af denne CA, så vil trafikken komme igennem og blive sendt videre til applikationen. Applikationen ser dermed slet ikke trafik, hvis klienten ikke medsender et valid OCES CA certifikat. Inden trafikken sendes videre til JBoss, udtrækker Zeus en række parametre fra klientcertifikatet og sender disse som HTTP-headers til brug for applikationen. Det samlede klientcertifikat medsendes også i form af en HTTP-header så certifikatet kan analyseres yderligere af applikationen. Der er mulighed for at validere certifikatet op mod CRL (Certifikat Revocation List), men dette check er i POC fravalgt og ansvaret overlades i stedet til applikationen som selv laver CRL checks (spærret hhv. udløbet) 8 Konfiguration af Netværk

12 Test/udvikling og produktionsmiljøerne er adskilte på egen VLAN's og på egne firewall interfaces. Der er både ind og udgående firewall regler til de enkelte VLAN's. Ligeledes er TrafficManager, Overvågnings og Splunkserver placeret på firewall beskyttede VLAN's. Kundens adgang til systemerne går altid via TrafficManageren, som håndterer SSL kryptering. I et større produktionssetup ville selvsamme TrafficManager også håndtere loadbalancing og fungere som failover manager i et to-center setup. Applikationsservernes adgang til CPR registret er åbnet specifikt i firewall og går således ikke gennem TrafficManager. Sikkerhedsmæssigt er der ingen forbindelser mellem test/udvikling og produktion. 8.1 Kundens adgangspunkter Kunden har adgang til applikationsserverne via TrafficManageren: Miljø URL IP adresse port

13 Test/udvikling https://stage.kombit.netic.dk/ Der er kun åbnet for bestemte IP adresser fra kunden ind mod TrafficManageren. Ligeledes skal kunde sørge for at have åbnet for adgang til at kunne tilgå ovennævnte IP adresser og porte. Kunden har adgang til opsamlede logfiler vi en central Splunk logopsamlingsserver hos Netic. Splunk interfacet tilgåes ligeledes gennem TrafficManager og kræver bruger authorisation således at den enkelte brugere kun har adgang til relevante logdata. Splunk logopsamlingsserver https://splunk.netic.dk/ 8.2 Arkitektur og infrastruktur Løsningen er implementeret på en virtuel server med 2CPU, 2GB memory, 30 GB storage. Serveren vil køre Unix Solaris som operativsystem. De virtuelle servere er hosted i et temmeligt stort shared virtuelt miljø der kører VMware vsphere. Serverne er fra Sun Microsystems (nu Oracle). Storage er ligeledes baseret på Sun Unified Storage med fuld redundans (clusteret løsning med raid diske). Netværksudstyr er Cisco, firewalls er Cisco ASA og trafficmanagers er fra Zeus Technologies. Alle komponenter er redundante. 8.3 Firewallregler Alle andre sider end statussider er beskyttet af SSL og benytter port 443. Loadbalancer forwarder gyldige requests (certifikat er gyldigt og udstedt af en OCES CA) på port 8080 til stamdataserveren. Port 8080 skal være åben udadtil (for de whitelistede ip adresser), idet den benyttes til importerens statussider samt til de forwardede SSL-terminerede requests fra load-balanceren. Udefrakommende requests med en SSLClientCert header bør afvises Produktion Eksterne åbninger: Type Source Destination port FTP adgang til CPR data prod01.kombit.netic.dk tcp/21 OCES CA spærrelister prod01.kombit.netic.dk dir.certifikat.dk tcp/389 Webservice adgang fra Kombit Kombit IPs prod.kombit.netic.dk tcp/443 Webservice adgang fra Trifork Trifork IPs prod.kombit.netic.dk tcp/443 Loadbalancer <-> jboss Loadbalancer prod01.kombit.netic.dk tcp/8080 Interne driftsmæssige åbninger: Type Source Destination port Splunk logopsamling prod01.kombit.netic.dk Splunk server tcp/9997

14 SSH adgang til drift Netic drift prod01.kombit.netic.dk tcp/22 Overvågning Overvågningsserver prod01.kombit.netic.dk udp/161, tcp/22, tcp/8080 Backup Backup server prod01.kombit.netic.dk tcp/ Syslog prod01.kombit.netic.dk Syslog server udp/514 DNS resolver prod01.kombit.netic.dk DNS resolvere udp/53 NTP prod01.kombit.netic.dk NTP servere udp/123 Udgående mail prod01.kombit.netic.dk Smarthost tcp/ Test Eksterne åbninger: Type Source Destination port OCES test CA spærrelister stage01.kombit.netic.dk test.dir.certifikat.dk tcp/389 Webservice adgang fra Kombit IPs stage.kombit.netic.dk tcp/443 Kombit Webservice adgang fra Trifork Trifork IPs stage.kombit.netic.dk tcp/443 Loadbalancer <-> jboss Loadbalancer stage01.kombit.netic.dk tcp/8080 SSH adgang Kombit Kombit IPs stage01.kombit.netic.dk tcp/22 SSH adgang Trifork Trifork IPs stage01.kombit.netic.dk tcp/22 Interne driftsmæssige åbninger: Type Source Destination port Splunk logopsamling stage01.kombit.netic.dk Splunk server tcp/9997 SSH adgang til drift Netic drift stage01.kombit.netic.dk tcp/22 Overvågning Overvågningsserver stage01.kombit.netic.dk udp/161, tcp/22, tcp/8080 Backup Backup server stage01.kombit.netic.dk tcp/ Syslog stage01.kombit.netic.dk Syslog server udp/514 DNS resolver stage01.kombit.netic.dk DNS resolvere udp/53 NTP stage01.kombit.netic.dk NTP servere udp/123 Udgående mail stage01.kombit.netic.dk Smarthost tcp/25

15 9 Konfiguration af hardware 9.1 Produktion Hostname prod01.kombit.netic.dk Customer ID 521 Service Level Gold Backup CPU 2 Memory 2048 Network VLAN(360) Disk 1 8 GB Disk 2 22 GB VMWare Guest Sun Solaris 10 (64-bit) VMWare Tools guesttoolscurrent Comment Kombit prod server 9.2 Test/Udvikling Hostname stage01.kombit.netic.dk Customer ID 521 Service Level Bronze Backup CPU 1 Memory 2048 Network VLAN(359) Disk 1 8 GB Disk 2 22 GB VMWare Guest Sun Solaris 10 (64-bit) VMWare Tools guesttoolscurrent Comment Kombit stage/udvikling/test server 10 Installationslog 10.1 Installations log for prod01.kombit.netic.dk Serveren er oprette som en klon af solaris-10u9-template og efterfølgende konfigureret op med IP adresse og brugerstyring.

16 Disk Der er tilføjet en virtuel disk på 22GB til serveren. Denne benyttes til Zpool pool01. Der oprettes ZFS filsystemerne pool01/home, pool01/pack og pool01/data som monteres som hhv. /home, /pack og /data. Evt. data under tidligere /home og /pack flyttes til nyt zpool Brugere til software Der oprettes brugere til software pakkerne MySQL og Jboss: /etc/passwd mysql:x:501:501:mysql:/pack/mysql:/bin/bash jboss:x:502:502:jboss:/pack/jboss:/bin/bash /etc/group mysql::501: jboss::502: Køre pwconv for at lave tilsvarende entries i /etc/shadow Java development kit (JDK) Seneste Java JDK hentes til Solaris og 64-bit og installeres under /pack/jdk1.6.0_24. Der laves link til /pack/jdk MySQL Seneste MySQL 5.1 hentes og installeres under /pack/mysql solaris10-x86_64 og links til /pack/mysql. Der oprettes seperat ZFS under /data/mysql (pool01/data/mysql) og recordsize sættes til 16kb. Folderne databases, innodb og logs oprettes under /data/mysql og MySQL initialiseres med default data under /data/mysql/databases. my.cnf oprettes under /pack/mysql JBoss Seneste JBoss version 6.0 FINAL hentes og installeres under /pack/jboss final og links til /pack/jboss. Server Configuration cd $JBOSS_HOME/server rm -rf all jbossweb-standalone minimal standard Patch for bug 8786 Fjerne Webapps cp $PATCH_DIR/jboss-as-server.jar $JBOSS_HOME/common/lib/jboss.jar cd $JBOSS_HOME/server/default/deploy rm -rf ROOT.war rm -rf http-invoker.sar rm jmx-console-activator-jboss-beans.xml rm jbossws-console-activator-jboss-beans.xml rm admin-console-activator-jboss-beans.xml

17 rm -rf admin-console.war rm -rf jbossws-console.war rm -rf jmx-console.war cd $JBOSS_HOME/server/default/conf/props rm jbossws-* rm jmx-console-* Fjerne JMS (HornetQ) cd $JBOSS_HOME/server/default/deploy rm -rf hornetq cd $JBOSS_HOME/server/default/deployers rm -rf hornetq-deployers-jboss-beans.xml Tilpasset conf Sæt ejerskab af filer chown -R root:jboss $JBOSS_HOME chown -R jboss:jboss $JBOSS_HOME/server/default/data chown -R jboss:jboss $JBOSS_HOME/server/default/work chown -R jboss:jboss $JBOSS_HOME/server/default/tmp chown -R jboss:jboss $JBOSS_HOME/server/default/log Start JBoss under SMF cp svc-jboss /lib/svc(method/svc-jboss cp jboss.xml /var/svc/manifest/network/jboss.xml svccfg import /var/svc/manifest/network/jboss.xml Splunk forwarder Udpak splunk forwarder software under /pack cd /pack gtar xvfz ~/splunk sunos-i386.tar.z mv splunk splunkforwarder-4.2 ln -s splunkforwarder-4.2 splunkforwarder Initalisering af splunk forwarder cd /pack/splunkforwarder/bin./splunk start --accept-license./splunk add forward-server splunk01.netic.dk:9997 Splunk username: admin Password:./splunk disable webserver

18 Konfigurer splunk ipnuts /pack/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf [default] host = prod01.kombit.netic.dk [monitor:///var/log/stamdata/] index = kombit [monitor:///pack/jboss/server/default/log/] index = kombit [monitor:///data/mysql/logs/mysql-slow.log*] index = kombit Genstart splunk /etc/init.d/splunk restart 10.2 Installations log for stage01.kombit.netic.dk Serveren er oprette som en klon af solaris-10u9-template og efterfølgende konfigureret op med IP adresse og brugerstyring Disk Der er tilføjet en virtuel disk på 22GB til serveren. Denne benyttes til Zpool pool01. Der oprettes ZFS filsystemerne pool01/home, pool01/pack og pool01/data som monteres som hhv. /home, /pack og /data. Evt. data under tidligere /home og /pack flyttes til nyt zpool Brugere til software Der oprettes brugere til software pakkerne Trifork T4, MySQL og Jboss: /etc/passwd mysql:x:501:501:mysql:/pack/mysql:/bin/bash jboss:x:502:502:jboss:/pack/jboss:/bin/bash /etc/group mysql::501: jboss::502: Køre pwconv for at lave tilsvarende entries i /etc/shadow Java development kit (JDK)

19 /pack/jdk MySQL Seneste MySQL 5.1 hentes og installeres under /pack/mysql solaris10-x86_64 og links til /pack/mysql. Der oprettes seperat ZFS under /data/mysql (pool01/data/mysql) og recordsize sættes til 16kb. Folderne databases, innodb og logs oprettes under /data/mysql og MySQL initialiseres med default data under /data/mysql/databases. my.cnf oprettes under /pack/mysql JBoss Seneste JBoss version 6.0 FINAL hentes og installeres under /pack/jboss final og links til /pack/jboss Brugere og sudo De brugere som skal have access til serveren oprettes i Ldap/kerberos og tildeles access til staging miljø. SSH åbnes for portforwarding.i Cfengine disables distribution af visudo tilserveren og visudo tilføjes manuelt de personer som skal have adgang til at bruge sdo på serveren. 11 Backup Der tages daglig backup af database til tape med retentiontid på 26 uger. Ydermere er der backup af de virtuelle maskiner til disaster-recovery. CPR filer kopieres efter modtagelse fra CPR til /pack/stamdata/archive som der også tages daglig backup af. Backup er beskrevet i Netic Backuppolitik. Der tages kun backup af produktionsserver Rollback/Gendannelse af backup Ved uoprettelige fejl i en release (n) kan løsningen føres tilbage til en tidligere release (n-1). Se den konkrete Releasedokumentation for hvilke ændringer den aktuelle release har medført. 1. Adgang til applikationsserveren lukkes i Trafic Manager 2. war-filer fra release n-1 deployes til applikationsserveren som genstartes. 3. Hvis seneste release har haft databaseændringer eller seneste release har medført at data i databasen er fejlbehæftet skal databasen genskabes fra en tidligere backup 4. Applikationsserver startes og statussider kontrolleres 5. CPR data indlæses i løsningen ved at kopiere nyere filer end backup fra backuparkivet til input 6. Når importeren er færdig med at importere data kontrolleres log 7. Adgang til applikationsserveren åbnes i Trafic Manager Hvis en klient/serviceaftager allerede har fået fejlagtige data bør de slette data og starte forfra med et nyt udtræk. 12 Deployment & verifikation

20 12.1 Deployment Kopier både importer.war, replication.war og lookup.war ind under (JBoss home)/server/default/deploy/ Foretag evt. ændringer beskrevet i releasenote. Genstart jboss Verifikation Importer Gå ind på Alle felter på hjemmesiden bør være grønne, på nær ét som er gult og siger at visse spoolers er 'overdue'. Dette skyldes at der endnu ikke ligger data i databasen Replikeringstjeneste Importér et certifikat i browseren der svarer til det der er angivet for den første administrator-bruger. Gå ind på https://(loadbalancer)/replication/admin Siden bør vise netop den tidligere oprettede administrator-bruger. Gå ind på https://(loadbalancer)/replication/admin Der bør blot stå "200 OK" på siden CPR-opslagskomponent Gå ind på https://(loadbalancer)/lookup/personclient og slå et CPR nummer på en person der findes i systemet op. Personens navn og detaljer skal fremgå af siden. 13 Dataudtræk til klient For at tilgå data skal klienten benytte et gyldigt klientcertifikat (FOCES) som er whitelisted (CVR/FID) af en administrator i Administrator GUI'en (se Administrator GUI brugerguiden). Importeres FOCES i en browser kan man kontrollere adgangen ved at benytte https://prod.kombit.netic.dk/replication/stamdata/usage/client/v1 (forudsat at aministratoren har givet klienten/serviceaftageren adgang til dette view) 14 Overvågning 14.1 Service level Serviceniveauet på Testserveren er jf. Netic Bronze niveau, og produktionsserveren på Guld niveau. Disse servicelevels udløser en række parametre omkring SLA og kapacitet, som er beskrevet i Netic Servicemål. Produktiosserveren driftes og overvåges fra Der tages ikke backup af testserveren, der laves ikke

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Systemdokumentation for OpenTele server- og klient 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 OpenTele

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Stamdatamodulets design og arkitektur KOMBIT

Stamdatamodulets design og arkitektur KOMBIT Stamdatamodulets design og arkitektur KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Arkitekturoverblik... 4 3.1 Importer... 5 3.2 Replikeringstjenesten... 5 3.3 CPR-opslagskomponenten...

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server

Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server 10-03-2008 EN/TUK v. 1 1 Indhold 1. Forudsætninger i vejledningen... 3 2. Forberedelse... 3 2.1 Oracle Application Server... 3 2.2 Oprettelse af mapper...

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. marts 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

01. feb, 2014. Indhold

01. feb, 2014. Indhold Manual cloudco PRO 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco PRO...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - Unix /Linux...1 Installation af Cloudco PRO

Læs mere

ProjectWise Explorer Installations Guide

ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide Den Nye Bane København - Ringsted & Ringsted - Femeren Banen 5. september 2016 Side: 1 af 14 Side: 2 af 14 Indhold 1 Formål...

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september 2014. Side 1 af 20

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september 2014. Side 1 af 20 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 12. september 2014 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Systemoverblik KIH Database applikationsserver Forudsætninger før installation

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority i Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 1.0.6 Februar 2015 AA Certificate Revocation Authority

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. januar 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse til og fra vores

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Web Platform Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Web Platform Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Unik Web Platform Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Nyt

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Oracle Database Express Edition (XE) er Oracles lille gratis database tilsvarende Microsofts SQL Server Express Edition. Oracle Database XE

Læs mere

UDP Server vejledning

UDP Server vejledning Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores nye UDP Server. UDP Server vejledning Pligtaflevering - Version 1.4 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Installation af Web-konfigurationsprogrammer

Installation af Web-konfigurationsprogrammer Installation af Web-konfigurationsprogrammer 16. august 2012 MODST/WAC 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af Web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurerer)

Læs mere

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration Contents ESXi installation og basisk konfiguration... 1 Opsætning af ESXi virtuelle netværk... 7 Vælge netværk som et GuestOS skal tilsluttes... 9 Installation af virtuelle maskiner... 11 Arbejde med Guest

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

Performance og SLA af Stamdatamodulet KOMBIT

Performance og SLA af Stamdatamodulet KOMBIT Performance og SLA af Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Load-test... 4 3.1 Oversigt... 4 3.2 Resultat... 4 3.3 Optimeringsmuligheder... 6 4 Indlæsning

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning i STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Driftsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Konfigurations opdateringer

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

DBox installationsmanual

DBox installationsmanual DBox installationsmanual Dokument version 1.24 12. marts 2014 DBox beskrivelse... 2 Tilslutningsprocedure... 3 Software... 4 Installation af DBox i klinik... 5 Installation af Osirix på Mac... 10 DBox

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 SALTO tilbyder partneren dette dokument, der tjener som tjekliste for en korrekt forberedelse af SALTO softwaren og kravene

Læs mere

ALM / QualityCenter 11 Opgradering

ALM / QualityCenter 11 Opgradering ALM / QualityCenter 11 Opgradering Agenda SDC Generelt, installation De første skridt = de første udfordringer Den lange vej Det vi glemte Agenda Rigspolitiet Generelt, installation De første skridt Den

Læs mere

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

En Kort Introduktion til Oracle

En Kort Introduktion til Oracle En Kort Introduktion til Oracle Henrik Bulskov 12. februar 2001 bulskov@ruc.dk 1 Start SQL*Plus... 1 1.1 TELNET... 1 1.2 WINDOWS SQL PLUS... 2 2 Kør et SQL-script... 3 3 Hjælp i SQL*Plus... 3 4 Editering

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 På datalogi har vi en databaseserver, som de studerende på datalogi kan benytte til projekter og som også benyttes i forbindelse

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone Cisco ASA 5505 Vejledning Opsætning af DMZ-zone Hvad er en DMZ-zone??? En demilitariseret zone eller ingen mands land! http://en.wikipedia.org/wiki/dmz_%28computing%29 3-legged network DMZ Dual firewall

Læs mere

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1 Java..........................................................

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere