Afrapportering for projekt Den Virtuelle Udstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering for projekt Den Virtuelle Udstilling"

Transkript

1 Afrapportering for projekt Den Virtuelle Udstilling Vedr. tilskud fra formidlingspulje 1 for 2009 til projektet Den Virtuelle Udstilling. Journalnummer: J. NR Indledning Projektets mål var - i relation til et traditionelt udstillingsprojekt om kunstneren, forfatteren og lystfiskeren Svend Saabye - at skabe en Virtuel Udstilling, som skulle give målgrupperne (rekreative naturbrugere, især lystfiskere og unge) en autentisk museal udstillingsoplevelse på internettet. Målet var endvidere at der skulle skabes en generel løsning, som siden med minimale omkostninger kunne genbruges i en række andre udstillingssammenhæng. Det var derfor udgangspunktet, at konceptet byggede på: 1. En generel teknisk struktur, som med minimal inddragelse af eksterne eksperter og ressourcer kan anvendes i nye udstillingsprojekter. 2. At museets eget personale i videst muligt omfang og med almindeligt digitalt udstyr (pc, scanner, digital kamera, digital video osv.) skulle kunne betjene systemet herunder producerer og uploade nye mediefiler til Den Virtuelle Udstilling. Konceptet ville dermed få en dynamisk og fleksibel komponent som den traditionelle udstilling ikke har, da der også efter udstillingsåbningen kan bygges videre på Den Virtuelle Udstilling. Via den digitale platform kan man endvidere stille bagkataloget alt det der ikke fandt vej til den fysiske udstilling i spil og til rådighed. 3. Endelig skulle den virtuelle udstilling kunne trækkes tilbage ind i det fysiske udstillingsrum og berige dette, både æstetisk og ved at stille de dynamiske og fleksible muligheder til rådighed her. Museumsgæsten får hermed en mulighed for at lege og fordybe sig i materialet både i udstillingsrummet såvel som før og efter hjemme foran egen PC. I relation til ovenstående blev der formuleret forskellige delmål, som vil blive berørt herunder. Den tekniske løsning I nært samarbejde med virksomheden Shift Interactive Communication har medarbejdere fra Odder Museum deltaget i udviklingen af en løsning, som rent teknisk er en hjemmeside programmeret i Flash (et programmeringssprog der er særlig velegnet til at håndterer grafik og mediefiler). Shift havde forud for samarbejdet stor erfaring med den type Flash-løsninger i relation til opgaver for private virksomheder fx Rederiet Thorn og Restaurant Noma. Virksomheden havde dog ikke tidligere samarbejdet med museer, men medarbejderne fra Shift især de to frontfigurer Ulf Gaardsted og Tommy Kromann var meget entusiastiske for projektet. De grundlæggende ønsker til løsningen blev drøftet og vedtaget med Shift op til projektansøgningens formulering i perioden Januar-marts 2009, mens den mere specifikke

2 udformning og programmering fandt sted i månederne op til åbningen af udstillingen om Svend Saabye i foråret 2010 dvs. fra november 2009 til april Rent teknisk er der tale om en løsning der er bygget op i Shifts CMS-modul og som hostes på Shifts server en løsning der garanterer en høj oppe-tid. Efter flere samtaler blev vi enige om en teknisk løsning som består af en informationssilo dvs. et filarkiv på Shifts server hvortil alle de rå data (tekst, billeder, lyd og film) uploades og gemmes i et fil-arkiv system. Før de rå data kan bruges i Den Virtuelle Udstilling skal de indsættes i nogle bestemte skabeloner som passer til det sted og den form de skal vises i Den virtuelle Udstilling. Skabelonerne er programmeret af Shift til formålet. De er lavet sådan at de vil kunne genbruges i stort set enhver anden formidlingssammenhæng. Den tekniske løsning kan grafisk kan fremstilles som figur 1. Figur 1: Grafisk for den tekniske løsning Niveau 1: Udstillingsrummet Informationssiloen ShiftsServer. Hertil uploadesalle de mediefiler som ønskes anvendt i den virtuelle udstilling fx Tekster Scanninger Digitale fotografier Lydfiler filmklip Niveau 2: Montre og temaer Niveau 3: Digitale genstandskort som kan rumme flere typer mediefiler Artikler med billede og tekst Lydfiler fx interview Filmklip De fleste filer bliver konkret vis i niveau 3 i en grafisk gengivelse, der har form af et genstandskort. Formen med genstandskort er valgt fordi den efter vores mening vil være anvendelig i en række andre sammenhæng. Alle typer museumsgenstande vil kunne vises på et genstandskort. Der findes en række forskellige typer genstandskort, som hver har sin særlige skabelon. Genstandskort til artikler dvs. kombination af længere tekst og billede (2 forskelle skabeloner med vandret eller lodret billede). Kan også være ren tekst. Genstandskort kun med billeder, som dog forsynes med hhv. overskrift og evt. kort billedtekst) Genstandskort til filmklip (som kan forsynes med hhv. overskrift og kort supplerende tekst) Genstandskort med lydfiler (som kan forsynes med hhv. overskrift og kort supplerende tekst) Konkret arbejdes der med skabelonerne og informationssiloen via det særlige CMS-system, der er udviklet til Den virtuelle Udstilling. Det er ganske let at vedhæfte fx en tekst og et billede i de forskellige skabeloner og derefter at tilknytte dem til det korrekte sted i Den Virtuelle Udstilling

3 hvor det skal vises. Når det er sket vil materialet automatisk blive præsenteret i den korrekte form og lay out. Museets medarbejdere deltog af to omgange i et kort kursus med en af Shift medarbejdere. Herefter var vi stort set selvkørende i systemet. Der var en del startvanskeligheder i, som betød at systemet blev tilpasset, men ret hurtigt kom det til at fungere tilfredsstillende. Hele systemet med Informationssiloen og de tre niveauer er skabt til genanvendelse i andre sammenhæng. Det vil blot kræve at der lægges et andet et andet skind på. Et skind er den grafiske overflade brugeren ser på skærmen. I projektet er der fx på niveau 1 anvendt et foto af en arbejdstegning over den fysiske udstillingen og på niveau 2 fotografier af den fysiske udstillings rigtige montre. I et nyt udstillingsprojekt skal disse bare erstattes af anden grafik eller fotos som udfylder det samme formål. Hele grundstrukturen og en stor del af de gennemgående grafiske komponenter med genstandskort og arkivskuffer vil uden videre kunne genanvendes hvorfor en ny Virtuel Udstilling kan laves for et relativt beskedent beløb (omkring kr.). I det følgende præsenteres resultatet af den tekniske løsning Den Virtuelle Udstilling Indgangen til Den Virtuelle Udstilling består af et fotografi og udstillingens titel. Der er anvendt en række grafiske komponenter, som alle er relateret til temaet museum. Der er fx anvendt en mørk træsort, som giver associationer til et gammeldags udstillingsmontre; udstillingstitlen en dymostrimmel ; hovedmenuen (drop down menu) er udformet som et gammeldags arkivkort, informationsknappen er udformet som en traditionel museumsbillet, startknappen som en gammeldags trykknap. Disse grafiske elementer er i en vis forstand universielle og gemmengående i hele konceptet. De vil derfor kunne anvendes i en række andre sammenhæng. Lay outet blev udviklet i samarbejde mellem museets medarbejdere og Shifts personale, men det kan let ændres til andre sammenhæng. Fx kan den mørke træsort, som er valgt fordi vi brugte mørke montre i den fysiske udstilling, ændres til en lys træsort ligesom farver og teksttyper (fx dymostrimlen, der er en typografi ligesom Times New Roman) kan ændres til noget andet. Selv inden for de rammer, der er lagt er der altså stor fleksibilitet til at ændre udtryk i en ny sammenhæng.

4 Figur 1: Screen shot af Den Virtuelle Udstillings forside Forside billedet skifter med få sekunders mellemrum, her er det et af Saabyes malerier. Farven på dymostrimlen skifter ligeledes. På dette screen shot er der trykket på informationsknappen (billetten), så der vises kontaktoplysninger til Odder Museum. Startknappen giver adgang til selve udstillingen eller til det det i forrige afsnit blev kaldt niveau 1.

5 Figur 2: Screen shot af niveau 1 Niveau 1 giver et overblik over udstillingsrummet. Vi valgte konkret at bruge en arbejdstegning på baggrund af et fotografi fra udstillingsrummet. Når musen føres hen over arbejdstegningen kommer en tekst frem med det enkelte montres tema. På fiskehjulet forneden kan man vælge et tema, som introduceres kort med en mediefil fx en tekst eller en lydfil. Fiskehjulet er et af de få eksempler på et grafisk element der er specifikt for Saabye-projektet. I et andet virtuelt udstillingsprojekt ville det skulle fjernes og evt. erstattes af et andet relevant grafisk element. Af samme grund har vi bevidst minimeret brugen af grafiske elementer som er meget specifikke for den konkrete fysiske udstilling. Rent teknisk består niveau 1 af et digitalt billede, hvorpå museets personale i Shift CMS-modulet kan placerer et link, der her ses som hvide cirkler, der markerer et udstillingstema/montre. Linket er knyttet til en mediefil, som ligger i informations siloen. Disse tema-præsentationer er lagt ind i en særlig skabelon, som blev udarbejdet og programmeret til formålet. Temaet præsenteres således med et billede, lyd- eller filklip og en kort tekst. Ved at klikke på temaet kommer man videre til niveau 2: udstillingsmontre/ tema.

6 Figur 3: Screen shot af niveau 2 montre og temaer På niveau 2 ses et billede af den enkelte montre. Ligesom på niveau 1 findes her links i form af hvide cirkler, der kobler til informationer om de konkrete museumsgenstande. Når musen føres hen over linket kommer en tekst til syne fx ældre endegrej Når det sker løftes samtidig det pågældende genstandskort i arkivet som grafisk er gengivet nederst i billedet. Ligesom tilfældet er på niveau 1 er indgangen et digitalt fotografi her af en montre i udstillingen. De konkrete links er en markering af et bestemt sted på fotografiet - her i form af konkrete genstande. Stedet markeres let i CMS-modulet med forskellige indhegningsværktøjer nogenlunde som det kendes fra fx photoshop. Når stedet er markeret linker man ligesom på niveau 1 til bestemte artikler og mediefiler, der på forhånd er udarbejdet, uploadet og gemt i informationssiloen på serveren. Efter at have prøvet et par gange er det let at betjene dette system. Ofte er det svært med et fotografi at gengive hele montren tydeligt nok til at alle genstande kan ses. Derfor er det sådan at hvis musen føres til kanten af skærmen, så drejer billedet i den pågældende retning. Således kan brugeren faktisk komme til at se alle genstande i montren. Når der klikkes på et genstands-link kommer brugeren til niveau 3.

7 Figur 4: Screen shot af niveau 3, det digitale genstandskort På niveau 3 ses et digitalt genstandskort. Genstandskortet kan rumme adskillige filer. På det viste billede præsenteres en bestemt genstand med et billede og en billedtekst, men brugeren har samtidig mulighed for at vælge en anden fil, som i dette tilfælde er en uddybende artikel om sportsfiskeriets kulturhistorie. På andre genstandskort er der også lyd og billedfiler. Brugeren kan endvidere gemme billedet med et klik og siden få det vist sammen med andre favoritter som et dias show i funktionen Min Udstilling nederst til højre. Brugeren kan også vælge andre genstandskort fra arkivskuffen nederst i billedet eller vælge at gå tilbage til niveau 2 og udpege en anden genstand i det samme eller i et andet montre. På arkiv-skuffens front vises med et skilt hvilken montre/tema man befinder sig i her sportsfiskeri. Funktionen min udstillinger kan til enhver tid aktiveres og starter diasshowet med alle de billeder, den enkelte bruger har udvalgt under sit besøg. Funktionen arkivet åbner det samlede arkivsskab, hvor alle genstandskort i hele udstillingen findes under et det er endnu en måde at gå på opdagelse i materialet.

8 Figur 6: Screen shot af arkivfunktionen I funktionen arkivet ses en grafisk gengivelse af en arkivskuffe hvor alle digitale genstandskort kan findes og vælges. Dette er således en anden måde at bevæge sig rundt i og fordybe sig i materialet. Figur 7: Screen shot af funktionen Min udstillinge I Den Virtuelle Udstilling gøres der meget brug af digitale fotografier fx som her genstandsfotografier. På sin rundtur i udstillingen kan brugeren vælge en række billeder som siden vil kunne ses i min udstilling både samlet som her eller i stort format i et dias show. Funktionen er med til at give brugeren en konkret materiel og æstetisk oplevelse af udstillingens genstande. Man kan næsten komme tættere på end i den fysiske udstilling. En stor fordel ved Den Virtuelle Udstilling er muligheden for at anvende dele af det materiale, som blev fravalgt i den fysiske udstilling i projektet havde vi fx et stort fotomateriale som ikke kunne

9 være i den fysiske udstilling. På den måde giver den Virtuelle Udstilling virkeligt mulighed for at sætte bagkataloget i spil på en måde som både er sjov og giver mulighed for ekstra fordybelse. Samarbejdet med Shift Interactive Communication Shift Interactive Communication (www.shift-interactive.dk) er en lille virksomhed beliggende i Filmbyen på Århus Havn. Virksomheden beskæftiger sig med digital kommunikation for private kunder og har 10 års erfaring. Shift arbejder blandt andet digitale medier i forbindelse med branding og udvikling af digitale kommunikationsstrategier. Virksomheden har stor erfaring med Flashhjemmesider, hvor levende billeder og krævende grafik er en del af konceptet. Shift var meget optaget af at skulle samarbejde med et museum og havde stor forståelse for at det var en anden type opgave end den de normalt stilles over for. Shift gav klart udtryk de opfattede opgaven som en spændende og kreativ udfordring og at man som virksomhed så muligheder i at udvikle løsninger for museerne. Odder Museum har i flere sammenhæng formidlet om projektet og samarbejdet med Shift til andre Museer. Især er dette sket i regi af Kulturring Østjylland, hvor museet har et samarbejde med Grenå og Ebeltoft Museum (nu Museum Djursland sammen med Randers Museum), Herregårds Museet gl. Estrup, Skanderborg Museum og samsø Museum. Fra Odder Museum har vi således redegjort for projektet i forhold til Herregårdsmuseet Gl. Estrup, hvilket var baggrunden for at Herregårdsmuseet fik kontakt med Shift og valgte virksomheden til udvikling af deres projekt Historiefortælleren. Vi har haft flere drøftelser med Herregårdsmuseet og Historiefortælleren bygger videre på mange af de funktionaliteter og især den grundstruktur, der er udviklet i samarbejde med Odder Museum. Alle museerne i Kulturring Østjylland samarbejder i skrivende stund om et fælles projekt kaldet Historiemaskinen som også udvikles af Shift Interactive Communication. Vores erfaringer med samarbejdet har været gode og har som det fremgår bredt sig til andre museet. samarbejdet beskrives mere detaljeret i projekt-dagbogen. Arbejdet med opbygningen af den fysiske og den virtuelle udstilling En grundtanke i projektet var at museets inspektører med den virtuelle udstilling skulle sikres en mere dynamisk mulighed for at formidle den faglige viden, der opbygges gennem forskning og i forbindelse med udstillingsarbejdet. Hverken den traditionelle fysiske udstilling eller faste digitale løsninger, rummer normalt den type fleksibilitet. Vi ville en løsning hvor vi kunne udfolde det bagkatalog af overskudsviden, der ikke er plads til på de traditionelle plancher. Et andet ønske var en løsning hvor vi kunne bygge videre på udstillingen når og hvis ny viden, materialer eller genstande kom til hen af vejen, sådan som det ofte er tilfældet. Et godt stykke hen af vejen var der tale om en proces, som minder om den almindelige arbejdsgang omkring et udstillingsprojekt. Forskellen var, at når man har ambitioner om også at fortælle om de ting der ikke var plads til at omtale på de traditionelle plancher eller at fremhæve genstander som der ikke er plads til at give megen omtale i den fysiske udstilling, så er der simpelthen flere tekster og mere materiale, der skal produceres, bearbejdes og redigeres. At skabe en virtuel pendant til den fysiske udstilling er et ekstra arbejder.

10 I perioden fra december 2009 til udstillingsåbning i april 2010 var både museets leder og inspektør Klaus Markmann og inspektør Anna Wovk Vestergård intensivt engageret i arbejdet. I samme periode blev historiestuderende Stig Asbjørn Vestergaard, tilknyttet projektet som praktikant. I tillæg var museets håndværker Poul Erik Marks stærkt involveret i udstillingsopbygningen og afhentning af genstande. Det var en ambition med projektet at museets egne inspektører i vides mulig udstrækning skulle kunne producerer materialer og lægge det ind i den Virtuelle Udstilling uden brug af eksterne eksperter. At vi kan det sikrer den dynamik og fleksibilitet vi gerne ville opnå, ligesom det er med til at gøre fremtidige projekter økonomisk overkommelige. Det fordrede imidlertid udvikling af en række kompetencer hvad angår produktionen og redigeringen af mediefiler. Blandt andet måtte vi lære at os at tage kvalitativt gode genstandsfortografier med brug af lys-lægning og flash i et fotoatalier der blev sat op til formålet. Et andet problem, som er værd at fremhæve at den synkrone opbygning af en fysisk og en virtuel udstilling gør at man arbejder på to fronter samtidig. Intentionen var jo at de to udstillinger skulle spille sammen som to sider af samme løsning. Derfor er det nødvendigt at grafik, lay out, materialer osv. er tænkt sammen fra begyndelsen. Hertil kommer at, da den virtuelle udstilling bygger på brug af fotografier fra den fysiske udstilling (som derfor skal være færdig), så bliver arbejdet med at placerer links i den virtuelle udstilling nødvendigvis noget der sker lige op til deadline. Kvorning Design og Kommunikation leverede jf. projektbeskrivelsen grafiske lay og out og bearbejdening af fotomateriale til udstillingsbannere. Kvorning leverede desuden, uden beregning, ide-udkast til den fysiske udstilling. Computere og to touch terminaler blev leveret af Shift Interactive Communication da dette var lettere for processen og billigere end at lade Digitalis leverer dem som oprindelig tiltænkt. Digitalis leverede og opsatte de 2 projektorer og transparente akrylskærme i udstillingslokalet. On- Line udstillingsrundvisning En særlig funktion i den virtuelle udstilling var On Line-udstillingsrundvisning, der modsat den øvrige løsning, har vist sig meget problematisk at anvende i praksis. Rent teknisk er der udviklet et værktøj i Shift Publisher til opbygning af præsentationer og afvikling af foredrag. Produktet tager afsæt i en række funktioner, der minder om dem der kendes fra præsentationsprogrammer som Power Point. Der kan således opbygges et foredrag med brug af alle typer mediefiler, ligesom der spontant kan hentes filer frem fra Informationssiloen i Shift CMS-systemtet. Systemet er velfungerende og ret let at bruge. Det hele afvikles i et Skype-lignende gratis-program kaldet Netwiever, hvor publikum via web kamera og mikrofon kan se og kommunikerer med inspektøren. Vi har dog haft store tekniske problemer med afviklingen af foredragene. Skærmtilpasningen giver problemer og kvaliteten af lyd og billeder er ikke god nok til at det fungerer i praksis. Det er som om en almindelig internet forbindelse ikke på tilfredsstillende vis håndterer overførelsen af billeder og lyd. Af disse årsager er det, trods flere forsøg og samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund, ved projektafslutningen ikke lykkedes os at gennemfører præsentationer for sportsfiskerforeninger rundt om i landet. Vi vil igen forsøge at få Shift til at hjælpe os med de tekniske problemer, men alt tyder desværre på at det er selve overførelsen via internettet der er hindringen. Vi har en forventning om at produktet vil have større anvendelighed, når virkeligt hurtige internet forbindelser bliver mere almindelige.

11 Touch-terminaler og projektioner i den fysiske udstilling En grundtanke i projektet var at det arbejde der er investeret i at skabe Den Virtuelle Udstilling på internettet, skulle trækkes tilbage i udstillingsrummet og tilføre den fysiske udstilling en ekstra dimension og merværdi. Det skete jf. projektbeskrivelsen ved at opstille touch-terminaler hvis computere er programmeret til at vise hjemmesiden Den Virtuelle Udstilling. Der er således kun én virtuel udstilling, nemlig den der kan findes på internetadressen Det betyder at når museumsinspektørerne ændre på indholdet i Den Virtuelle Udstilling fx ved at etablere et nyt genstandskort, så vil ændringen forekomme uanset om brugeren sidder hjemme foran egen pc eller benytter museets touch screen. Det er en stor fordel, som i dobbelt forstand slår to fluer med et smæk: Dels er der to formidlingsplatforme (egen pc og museets touch screen) og dels skal museets medarbejdere kun forholde sig til at opdatere og vedligeholde én løsning. I projektet ønskede vi at gøre den virtuelle udstilling til et visuelt markant element i den fysiske udstilling. Det er sket ved at koble de to touch terminaler med hver sin projektor, som belyser særlige foliebeklædte transparente akrylskærme i udstillingslokalet. Skærmenes dimensioner er 120x80 cm, men under 1 cm tykke og så lette at de med tynde kabler kan ophænges i loftet uden særlige beslag. Indholdet af det der vises på de store transparente skærmene kan ses fra begge sider, og som sådan udgør løsningen et visuelt markant og dynamisk, levende indslag i den fysiske udstilling. På grund af skærmenes volumen og synlighed oplever vi at de vækker publikums interesse og udgør en selvstændig opfordring til at gå på opdagelse i Den Virtuelle Udstilling, såvel som i de fysiske montrer. Samarbejdet med Odder Lille Friskole og feed back fra eleverne i 8. og 9. klasse bekræftede at skærmene opleves som et levende og dynamisk indslag i udstilling og som noget der øger den unge målgruppes interesse. Vi konstaterer også at skærmen gør, at det at betjene en touch terminal går fra at være en individuel aktivitet til at blive en social aktivitet hvor snakken går og de omkringstående har mulighed for at kommenterer. Formidling af projektet Odder Museum har i flere sammenhæng (som omtalt) formidlet om projektet og den tekniske løsning til andre museer. Især er dette sket i regi af Kulturring Østjylland (Kulturaftale), hvor museet har et samarbejde med Grenå og Ebeltoft Museum (nu Museum Djursland sammen med Randers Museum), Herregårds Museet gl. Estrup, Skanderborg Museum og samsø Museum. Fra Odder Museum har vi formidlet om vores erfaringer med Den Virtuelle Udstilling og om samarbejdet med Shift Interactive Communication, hvilket var en del af baggrunden for at Herregårdsmuseet valgte Shift til udvikling af deres projekt Historiefortælleren. Vi har haft flere drøftelser med Herregårdsmuseet og Historiefortælleren bygger videre på mange af de funktionaliteter og især basale grundstruktur, der er udviklet i samarbejde med Odder Museum. Op til udstillingsåbningen skrev Anna Vestergård en artikel til Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsblad Sportsfiskeren. Bladet er det mest læste sportsfiskermagasin i Danmark og alle medlemmer af en lokalforening under forbundet (dvs. langt de fleste lokale sportsfiskerforeninger) får tilsendt bladet. Artiklen udkom i Sportsfiskeren maj-nummeret En længere artikel af Anna Wovk Vestergård om Svend Saabye og projektet er i skrivende stund i trykken og vil udkomme til efteråret i Lokalhistorie for Sydøstjylland. Historisk Samfund Sydøstjylland En artikel til Danske Museer er under udarbejdelse. Der foreligger et ufærdigt udkast.

12 Samarbejdet med Johs. Larsen Det planlagte samarbejde med Johannes Larsen museet kom desværre aldrig til at fungeret tilfredsstillende og som tiltænkt. I sidste ende måtte vi erkende, at den fysiske udstilling ikke ville blive vist i Kerteminde som ellers planlagt. Undertegnede har svært ved at pege på hvorfor denne del af projektet ikke kom til at forløbe bedre. Det har spillet en rolle at Odder Museum i fra maj til december 2009, var uden museumsinspektør som følge af lederskift og at museet i månederne op til projektåbningen i foråret 2010, kom under voldsomt pres og i lang tid var lukningstruet, som følge af kommunale spareplaner. Forløbet affødte forhandlinger om sammenlægning med andre museer og i skrivende stund er en samdriftsaftale mellem Odder og Århus Kommune til politisk behandling i Odder Byråd. Aftalen sigter på en sammenlægning med Moesgård Museum. Hele processen har fyldt utroligt meget i en stor del af projektperioden. I ansøgningsfasen havde vi en værdifuld dialog med museumsleder Erland Porsmose og Johannes Larsen Museet/Kerteminde Museum deltog i udstillingsåbningen og gav udtryk for at de var meget tilfredse med resultatet. Det lykkedes imidlertid aldrig at få en konkret aftale om at vise udstillingen i Kerteminde. På den baggrund valgte vi i stedet at forlænge perioden i Odder sådan at udstilling her blev vist helt frem 27. marts Out Reach de unge Det planlagte InterFace projektsamarbejde, som var aftalt med Odder Gymnasium i ansøgningsfasen faldt til jorden, da rektor Lars Blume med beklagelse måtte meddele at historielærestaben på Odder Gymnasium alligevel ikke bakkede op om deltagelse i InterFacesamarbejdet. Gymnasiets udmelding havde intet med Odder Museum at gøre. Odder Gymnasium var oprindeligt valgt som samarbejdspartner, netop på grund af InterFace-projektet, hvori der var gode betingelser for at inddrage Den Virtuelle Udstilling i et samarbejde med den unge målgruppe i centrum. På baggrund af gymnasiets afbud, satte vi os for at finde en anden lokal undervisningsinstitution, som kunne levere en gruppe unge til engagement i projektet. Valget faldt på Odder Lille Friskole, hvor 8 og 9 klasse var ivrige for at deltage og hvor det kunne indpasses i skolens undervisningsrammer. Forløbet involverede de unge af to omgang. En dag mens vi endnu arbejdede med udformningen af Den Virtuelle Udstilling og en dag efter færdiggørelsen, hvor de unge havde lejlighed til at afprøve, udforske og bedømme systemet med konstruktiv feed back. Forløbet som er nærmere beskrevet i projekt-dagbogen endte med den konklusion at de unge var meget begejstrede for formidlingsformen i Den Virtuelle Udstilling. Ideen om at gøre den traditionelle udstilling virtuel talte umiddelbart til dem og de kunne med stor sikkerhed navigerer og udforske udstillingen og bedømte systemet som et stort fremskridt i forhold til en traditionel udstilling i sig selv. Denne type brug af IT i formidlingen taler til deres erfaringer fra andre formidlingssammenhæng og til deres værdier om spændende formidling og interaktivitet. De unge lagde dog heller ikke skjul på at trods deres rosende bedømmelse af den Virtuelle Udstilling som platform for formidlingen, så ville emnet om Saabye og lystfiskeriets kulturhistorie ikke være deres første valg.

13 Samarbejde med Odder Lille Friskole er nærmere beskrevet i projektdagbogen. Konklusion Herværende projekt har på mange måder været et pionerarbejde, både for de ansatte på Odder Museum, men også i bredere forstand, da der os bekendt ikke fandtes digitale løsninger, der umiddelbart kunne sammenlignes med herværende projekt. Vi har gjort os vigtige erfaringer og ikke alt er forløbet som vi oprindeligt forestillede os (som det fremgår af ovenstående). Alligevel er det vores opfattelse at Den Virtuelle Udstilling, er et værktøj, der har et utroligt stort potentiale og som vil kunne anvendes i en lang række museale sammenhæng. Især det faktum at museets egne medarbejdere uden efteruddannelse eller dyrt specialudstyr kan betjene og videreudvikle den virtuelle udstilling i en række forskellige sammenhæng, gør at dens anvendelighed meget stor og relevant. På den måde er det vores opfattelse at konceptet indløser potentialet i digitalt udstyr og teknologier er blevet alment tilgængelige og anvendelige for almindeligt habile brugere. Vi konstaterer med tilfredshed at andre museer allerede har fået øje på fordelene og selv har igangsat projekter og udviklet nye koncepter, som bygger videre på den grundstruktur og de grundlæggende ideer vi har været med til at udvikle i herværende projekt. Den feed back vi har fået på projektet fra publikum både fra de unge og fra lyst- og sportsfiskere har været utrolig positiv og har været med til at overbevise os om perspektivet i Virtuelle Udstillinger. Internettet bliver i stigende grad det sted hvor museernes publikum orienterer sig. Det gælder ikke kun de unge og særlige interessegrupper som lyst- og sportsfiskere. Det gælder i høj grad også grupper som fx turister og vi er overbeviste om at der er en synergi i at publikum kan gå på udstilling både i det fysiske udstillingsrum og før og efter besøget på museet hjemme foran egen pc. Slutteligt vil vi tilføje at den udviklede struktur også vil kunne anvendes i andre sammenhæng end egentlige udstillinger fx til en præsentation af museet og dets forskellige bygning (niveau 1: oversigt over bygninger og anlæg; niveau 2: den enkelte bygning og dens funktion/historie/indhold; niveau 3: præsentation af de ting publikum kan se i bygningen.) eller til en præsentation af kommunens kulturmiljøer. Konkret har Odder Museum tanker om at anvende konceptet i forbindelse med Museumsskibet Anna og Odder Vand- og Dampmølle. Klaus Markmann Jensen

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold Sådan ligger du et Instagramfeed på en Facebook side... 2 Sådan laves et Instagramfeed... 3 Tilkobling af Instagram feed til Facebook side... 5 Sådan linkes der til et Instagramfeed... 7 Side 1

Læs mere

Boganmeldelser med mobilen

Boganmeldelser med mobilen Boganmeldelser med mobilen Uffe Sørensen Lærer, Konsulent, LærIT Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere end det er muligt at referere på skrift Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere

Læs mere

Sådan opdaterer du din museums-app

Sådan opdaterer du din museums-app Sådan opdaterer du din museums-app et www.danmarksmuseer.dk 1 Sådan opdaterer du din museums-app et www.danmarksmuseer.dk Udgivet af Nexus Kommunikation A/S Version 2.0, Oktober 2015 Tekst: Ebbe Kyrø og

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015.

Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015. Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015. I foråret 2014 indledtes et samarbejde mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark.

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Til efteråret afholder

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 PowerPoint præsentationer kan benyttes i mange faglige sammenhænge med individuelle er gruppebaserede oplæg. I dette modul skal I lege jer gennem de forskellige

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN NB! Denne manual er også fuldt ud anvendelig til arbejdet på radionyheder.dk og tvnyheder.dk, da disse sites er bygget op i nøjagtig samme system! Indhold Om

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 120 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 120 Side 1 Side 1 De fleste værktøjer i fotoprogrammet Photofiltre 7 er kun aktive når der er åbnet et billede i programmet. Sådan er det også med tryllestaven. Og hvad kan man så bruge tryllestaven til. Den er beregnet

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Gennemgang af ios app

Gennemgang af ios app Gennemgang af ios app Log ind Log ind skærmen er det første du møder når du starter app en. Her kan du vælge at oprette en ny konto eller logge ind i en eksisterende. Husk at vælge et sikkert password,

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Lokaludvalg og -råd Forside

Lokaludvalg og -råd Forside Informationskoncept for Lokaludvalg og -råd Forside En pjece om, hvordan Lokaludvalg kan anvende informationssystemet Dialogbyg til at: Gøre lokalområdet attraktivt ved samlet at synliggøre leve og bo

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Beskæring (2) Picasa 3.1.9.

Beskæring (2) Picasa 3.1.9. (2) Marts 2015 JC - Data Indhold Åben programmet, Skrivebordsfladen... 2 Kopier - Indsæt billeder, Valgmuligheder... 3... 4 Zoom, Diasshow, Søg, Roter... 5 2 Google Picasa, er den enkleste måde at organisere

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

TimeRime. http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln

TimeRime. http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln TimeRime ms&tbm=isch&ei=tq6wt8zanytetaaoupzhbg&sa=x&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0c BsQ_AUoAQ&biw=800&bih=550 Præsentation

Læs mere

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:info@evidencenter.dk Web:www.evidencenter.dk

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold Sådan ligger du et YouTube feed på en Facebook side... 2 Sådan laves et YouTube feed... 3 Tilkobling af YouTube feed til Facebook side... 6 Sådan linkes der til et YouTubefeed... 8 Side 1 Sådan

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere