Digitale eksaminer ved universiteterne nogle erfaringer fra KU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale eksaminer ved universiteterne nogle erfaringer fra KU"

Transkript

1 Digitale eksaminer ved universiteterne nogle erfaringer fra KU Forskningsnetkonferencen, Henrik Larsen Koncern-it, Københavns Universitet Dias 1

2 Oversigt Digitalisering af eksaminer et politisk ønske KUs vision for it til studerende Status hvor er KU snart? ITX KUs faste installation til digitale stedprøver Onlinekurser på LIFE og digital aflevering på HUM VTUs projekt om udvikling af system til snydefri digital eksamen Dias 2

3 Digitalisering af eksaminer et politisk ønske Videnskabsministeren: Nu må være slut med gennemslagspapir til skriftlige eksaminer på universiteterne Ministeriets arbejdsprogram "Digitale veje til vækst : Universiteterne skal være "digitale spydspidser "Eksaminer og kommunikation på universiteter skal digitaliseres. Mens hjemmeopgaver på universiteterne næsten uden undtagelse skrives digitalt, afleveres og rettes de ofte på papir. Samtidig foregår en stor del af universiteternes stedprøver stadig med papir og blyant." Udvalgsarbejde i foråret rapport offentliggjort 10. november Videnskabsministeren: Jeg har en vision om, at studerende møder et fuldt digitalt universitet fra ansøgning til undervisning og eksamen. Unge er i dag vant til at bruge it i hverdagen. Det er derfor naturligt, at eksamen svarer til de studerendes normale arbejdsformer. Vi skal blive bedre til at udnytte de digitale muligheder, og eksaminer på 5-siders gennemslagspapir bør altså være fortid inden for en meget kort årrække. Dias 3

4 KUs vision for it til studerende Dias 4

5 4 hovedelementer i visionen Visionen er at Københavns Universitet er kendt som et universitet, hvor det er let at orientere sig udad (Bolognaprocessen) og indad (indre marked). It-understøttelsen af uddannelserne og undervisningen og af studiemiljøet skal bidrage til: Ubesværet studieforløb Øget mobilitet Effektive og udbytterige læringsforløb for studerende At understøtte hele den studerendes livscyklus Dias 5

6 3 projekter, der prioriteres Ud over fortsat udbygning og forbedring af den basale infrastruktur, herunder det trådløse netværk, ses disse projekter som de højest prioriterede for at begynde at udfylde hullet mellem nu-tilstanden og visionen: Fælles kursusdatabase Digital eksamen Fælles print- og kopiløsning Dias 6

7 3 fokusområder for den fremtidige udvikling For at opfylde visionen bør der være særligt fokus på: Fortsat udbygning af KUnet for studerende (intranet), herunder integrering af alumneportalen Kompetenceudvikling i og udbredelse af anvendelsen af e- læringsplatformen, intranet, kursusdatabase, digitalt eksamenssystem, e-bøger mv. Elektroniske vejlednings-, kompetenceafklarings- og valgværktøjer Dias 7

8 Hvordan anvendes visionen? Visionselementer og anbefalinger indarbejdes i it-strategien mhp at danne grundlag for fremtidige prioriteringer af projekter Der nedsættes et it-brugerpanel, bestående af studerende fra forskellige fakulteter, med henblik på en løbende dialog om udviklingen af området Fremtidige projekter på området studenterrettet it vurderes (som en del af det løbende strategiarbejde i KIT), idet det bør være et kriterium at projekter, der igangsættes, bidrager til at opfylde (elementer i) visionen Dias 8

9 Status hvor er KU snart, med allerede igangsatte projekter? Dias 9

10 Vi er allerede nået langt! I løbet af 2010 har understøttelsen af universitetets digitale kommunikation med sine studerende fået en række markante løft: I august 2010 lanceredes det nye KU Intranet, hvor vore studerende har fået en mere moderne indgang til digital kommunikation med universitetet Samtidig er der indført entydig identifikation og autentifikation af den enkelte studerende, som ud over at kunne søge information også kan tilbydes de relevante oplysninger og adgange for studerende er løftet til en mere moderne platform og kombineret med fælles kalenderunderstøttelse - og den enkelte får en livslang alumn adresse Med fuldførelsen af STADS-programmet vil der være leveret et sammenhængende systemlandskab, hvor studerendes data som udgangspunkt registreres ét sted og herfra kan trækkes videre i andre sammenhænge Dias 10

11 Vi er allerede nået langt! I 2010 vil der fra en meget stor del af KUs undervisningsog studiemiljølokaliteter være adgang til trådløst net Der satses fortsat målrettet på udbygning og forbedring af infrastruktur i form af plads, strøm og net i undervisnings- og studiemiljølokaliteterne I forbindelse med ny identifikation (KU-brugernavn) er der i august 2010 lavet ensartet pålogning på det trådløse net (eduroam) for alle studerende Primo 2011 gennemføres et projekt, der rydder op og gør dækningen med trådløs netadgang ensartet for alle studerende som ansatte Vi har en række erfaringer med digital opgaveaflevering og digitale stedprøver ikke mindst ITX (It til eksamen et samarbejde mellem tre fakulteter) Dias 11

12 Hvor er vi snart? Med nyt intranet, entydig identifikation og sammenhængende systemer står KU med et stort potentiale for den videre udvikling og understøttelse af digital kommunikation med vore studerende Dette kræver at der sker en effektiv koordinering af det hidtil usammenhængende it-landskab og af igangværende og kommende projektforløb Planlagte projekter: Nyt ansøgnings- og optagelsessystem Ny kursusdatabase Nyt ph.d.-system Nyt system til eksamensplanlægning Digital samling af specialer og prisopgaver (DISKURS) Digital evaluering / digital eksamen Dias 12

13 ITX KUs faste installation til digitale stedprøver Dias 13

14 ITX KUs faste installation til digitale stedprøver Joint venture mellem JUR, SAMF og SUND Indrettet i nedlagt fabrik på Peter Bangsvej, Frederiksberg Benyttes primært til afvikling af skriftlige eksaminer, men systemet kan også benyttes til undervisning mv. Miljøet består af otte servere som fysisk er placeret på Peter Bangs Vej i et serverrum med køling, UPS anlæg og energen anlæg Serverne er HP ProLiant BL465c bladeservere, og kører VMware ESX I VMware miljøet er der 26 virtuelle servere som kører Windows Server 2003 De virtuelle servere ligger på et HP StorageWorks 5000 EVA SAN På Peter Bangs Vej er der i alt 318 Pc er fordelt på tre etager med 106 Pc er på hver (Nu 424 klienter på fire etager) Pc erne er af typen Neoware e140 som har en Via C7 1 GHz processor, 1 GB ram i hukommelse, indbygget lydkort og 4 USB porte. Skærmene er HP 19 LCD som kan køre en opløsning på 1280x1024, 32 bit farver Dias 14

15 Fysisk miljø Dias 15

16 ITX KUs faste installation til digitale stedprøver Med specialudviklet software sikres det at afviklingen af eksamener sker så problemfrit som muligt. Kort fortalt fungerer det som følger: Eksamenskontoret opretter en eksamensaktivitet i Fønix/STADS, og vælger lokaler på Peter Bangs Vej. Eksamenskontoret tilmelder de relevante studerende Fra Peter Bangs Vej trækkes data fra Fønix/STADS og disse lagres. CPRnummer og pinkoder krypteres De studerende sætter sig ved en Pc og logger på, og godkendes af systemet. De åbner Word og eksamensdokumentet udfyldes automatisk med informationer om hvilken eksamen, samt eksamensnummer osv. Under selve eksamenen tages der automatisk løbende backup af eksamensdokumentet Der er mulighed for at printe under eksamen og til sidst kan man vælge at få et print af besvarelsen med hjem Der er ligeledes mulighed for at anvende en digital pen og tilhørende digitalt papir. Alt hvad de studerende tegner med pennen på det digitale papir kan pennen huske, og dette kan overføres til Pc en og indsættes i besvarelsen Der kan til forskellige eksamener vælges om de studerende må have hjælpemidler med i form af f.eks. adgang til USB-nøgler, adgang til enkelte websites eller et helt åbent internet Dias 16

17 Dias 17 Koncern-it

18 ITX KUs faste installation til digitale stedprøver Pc erne er uden harddiske, men får streamet operativsystemet ud over netværket fra nogle streaming-servere. Streaming-softwaren hedder HP Image Manager Da harddisken kun er et læsbart image, som ligger på streamingserveren kan den studerende ved blot at genstarte Pc en komme tilbage til standardopsætningen, hvis det skulle være nødvendigt Pc erne kan ved en ny eksamen nemt skifte operativsystemet og alle dens applikationer. Det vil praktisk sige at en eksamen fx kan køre Windows XP med Office 2003 i et lokale og en anden eksamen kan køre Windows Vista med Office 2007 samtidigt i et andet lokale Når den studerende er færdig med sin eksamen, benyttes en afleveringsapplikation, hvor den studerende bekræfter sit ønske om at aflevere opgaven. I forbindelse med afleveringen konverteres dokumentet automatisk til PDF og es til den studerende Når alle til en eksamen har afleveret, kan personalet via et kontrolpanel, IT Supporter Værktøj, foretage en eksport af datafilen (besvarelserne) til et website, hvorfra eksamenskontorerne kan trække og udskrive eller e besvarelserne til eksamensbedømmerne Dias 18

19 ITX KUs faste installation til digitale stedprøver Løbende kan IT Supporter Værktøj anvendes til at overvåge eksamensaktiviteterne, pr. eksamen og i hvert lokale. Der er en række funktioner, der hjælper personalet i at afvikle en eksamen Eksamensmiljøet har nu kørt i mere end 3 år uden nævneværdige problemer Der afvikledes i 2009 ca individuelle skriftlige stedprøver i ITX-miljøet Dias 19

20 Supporterværktøjet Dias 20

21 Examinationsdocument.doc Dias 21

22 Efterbehandlingsværktøjet Dias 22

23 Andre digitale eksamensprojekter på KU Dias 23

24 Andre digitale eksamensprojekter på KU: Udnyttelse af KU s LMS, Absalon LIFE: online-kursuser og online-eksamen: Studerende fra hele verden 80 % gennemført 44 af 48 bestået i første forsøg, gennemsnitskarakter 9,6 (Kilde: Anita Monty på UCLE 10) LIFE startede i 2005 og har nu 8 online-kurser ( LIFE Online ) HUM: Digital aflevering af opgaver --- HUM m.fl.: eksaminer (oftest med hjælpemidler tilladt) på studerendes medbragte hardware Dias 24

25 VTUs projekt: Snydefri digitale stedprøver på de studerendes egne computere Dias 25

26 Rapport fra VTUs Udvalg vedrørende digitale eksaminer på universiteterne Udvalgsarbejde marts-juni 2010 repræsentanter for alle otte universiteter, UBST og ITST Udvalget har arbejdet med 1) digitale eksamensløsninger, 2) pædagogisk-didaktiske aspekter og 3) økonomiske og juridiske rammer for digitale eksaminer Rapport færdig ultimo juni godkendt af universiteternes ledelser og af ministeren primo juli. Offentliggjort i sidste uge (10. november) Foranalyse af udviklingsprojekt ved Devoteam og SKI-udbud af udvikling af fælles eksamenssystem til universiteterne: En essayistisk stedprøve med alle hjælpemidler tilladt (minus kommunikation med omverden), afholdt på eksaminandens medbragte computer Pilotuniversitet: Århus Universitet Dias 26

27 Rapport fra VTUs Udvalg vedrørende digitale eksaminer på universiteterne Rapportens anbefalinger, digitale eksamensløsninger: Udviklingen af den digitale eksamensløsning på universiteterne finansieres af af VTU med øremærkede UMTS-midler, i første omgang 2 mio. kr. i VTU kan supplere med yderligere UMTS-midler i 2011 og 2012 i forbindelse med en evt. konsolidering af pilotløsningen og/eller udvidelse til flere universiteter VTU nedsætter en projektgruppe, som skal arbejde for udvikling og implementering af pilotløsning for digitale eksaminer på universiteterne. Universiteterne og repræsentanter for de studerende tilknyttes projektgruppen som ekspertgruppe og skal inddrages så vidt som muligt i det kommende projektarbejde, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale Dias 27

28 Rapport fra VTUs Udvalg vedrørende digitale eksaminer på universiteterne Rapportens anbefalinger, digitale eksamensløsninger, fortsat: Foranalyser gennemføres i juli/august 2010 med henblik på af igangsætte udbudsforretning: Økonomi Model for sikker autentifikation Beregning af kapacitet og omkostninger af drift og konfiguration af eksamensserver Evt. business case (blanding af kvantitative og kvalitative elementer) Projektgruppen bemyndiges til at arbejde videre med den nærmere afgrænsning af digitale løsninger. Det besluttes dog, at den kommende digitale eksamensløsning baseres på at de studerende selv medbringer egne pc til stedprøveeksamen Dias 28

29 Rapport fra VTUs Udvalg vedrørende digitale eksaminer på universiteterne Rapportens anbefalinger, pædagogisk-didaktiske aspekter: Universiteterne fortsætter deres arbejde med digitalisering af eksaminer og nye eksamensformer, samtidig med projektgruppens arbejde med at udvikle en digital eksamensløsning Universiteterne indarbejder i højere grad IKT og de muligheder og udfordringer, der ligger i digitale eksaminer i forbindelse med udviklingen af både nye eksamensformer og nye undervisningsformer samt koblingen mellem dem Universiteterne gennemgår deres eksisterende portefølje af eksamensformer og vurdere, om der er behov og mulighed for i højere grad at tilpasse dem til udskifte dem med former, der i højere grad kan indarbejde de muligheder og udfordringer, der følger af digitale eksaminer Dias 29

30 Rapport fra VTUs Udvalg vedrørende digitale eksaminer på universiteterne Rapportens anbefalinger, pædagogisk-didaktiske aspekter, fortsat: Der etableres et forum for digitale eksaminer og eksamensformer på tværs af universiteterne. Forummet kan både følge den teknologiske og pædagogiske udvikling samt fremhæve good practises fra ind- og udland. Forummet kan også sætte fokus på koblingen mellem undervisning og eksamen, som IKT giver mulighed for Dias 30

31 Rapport fra VTUs Udvalg vedrørende digitale eksaminer på universiteterne Rapportens anbefalinger, økonomiske og juridiske aspekter: Universiteterne arbejder videre med at skabe overblik over, hvad eksaminer koster at afholde (analogt som digitalt). Dette overblik vil danne bedre grundlag for at træffe beslutninger om implementering af nye digitale eksamensformer Universiteterne arbejder vider med at finde løsninger til at afskaffe print af eksamensbesvarelser, herunder ved: At gøre det obligatorisk for studerende at aflevere opgaver digitalt, herunder specialer og bachelorprojekter At gøre det administrative arbejde med eksamensbesvarelser og opgaver så digitalt som muligt, fx ved fremover kun at opbevare besvarelser og opgaver digitalt og ved kun at sende besvarelser og opgaver digitalt Gøre bedre hardware tilgængelig for bedømmerne (fx værktøjer til at skrive direkte på skærmen Dias 31

32 Rapport fra VTUs Udvalg vedrørende digitale eksaminer på universiteterne Rapportens anbefalinger, økonomiske og juridiske aspekter, fortsat: Universiteterne harmoniserer bestemmelser om digital eksamen og aflevering af opgaver, som bl.a. kommer til at fremgå af studieordningerne, så en fælles udviklet digital eksamensløsning nemmere kan integreres på alle universiteter Dias 32

33 Rapport fra VTUs Udvalg - procesmodel for den digitale eksamen Dias 33

34 Devoteams foranalyse definition på snyd Dias 34

35 Devoteams foranalyse tekniske udfordringer Dias 35

36 Devoteams foranalyse - afgrænsning Dias 36

37 Hvad er en digital eksamen? Formativ eller summativ evaluering? Multiple choice eller essayistisk? Uden eller med begrænsede hjælpemidler eller alt er tilladt? Opgaveaflevering eller stedprøve? Afholdt på universitetets eller på den studerendes hardware? Individuel prøve eller gruppeeksamen? (fy, fy..) Netbaseret eller tilstedeværelsesbaseret? (kursus/eksamen) Dias 37

38 Hvad er en digital eksamen? En digital eksamensløsning kan ikke være one size fits all VTUs udbud retter sig udelukkende mod én situation: En essayistisk stedprøve med alle hjælpemidler tilladt (minus kommunikation med omverden), afholdt på eksaminandens medbragte computer -> Der er fortsat rigelig plads til (og behov for) eksperimenter med eksamensformer og afviklingsmetoder Dias 38

39 Spørgsmål? Henrik Larsen Mail: Tlf.: Dias 39

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Analyse af digitale skriftlige prøver

Analyse af digitale skriftlige prøver Analyse af digitale skriftlige prøver Midtvejsrapportering Deloitte Consulting 6. marts 2014 Agenda Baggrund Nationale erfaringer: Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Proces- og

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere