Ledelse af primadonnaer myter og fakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af primadonnaer myter og fakta"

Transkript

1 Ledelse af primadonnaer myter og fakta Artikel fra Ledelsesidag.dk nr. 2, 2008 De er virksomhedens største aktiv, fordi de er kloge, kreative og initiativrige. Men de er også på forhånd stemplet som ledelsesfremmede, egenrådige, forfængelige og selvhøjtidelige og hysteriske, urimelige og barnlige, når de ikke får deres vilje. Det er primadonnaerne, vi taler om. Men primadonnaerne er i høj grad misforståede, og ledelsen af dem er ofte baseret på forkerte forestillinger og myter om, hvad der driver primadonnaerne. Det mener ph.d. og seniorforsker ved Copenhagen Business School, Helle Hedegaard Hein. Hun har i en årrække forsket i ledelse af fagprofessionelle og er netop i gang med et forskningsprojekt om ledelse af højt specialiserede, kreative medarbejdere et projekt, der på 2. år er forankret på Det Kongelige Teater. I artiklen præsenterer Helle Hedegaard Hein sin viden om ledelse af primadonnaer. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Hvem er primadonnaerne? Primadonnaer findes inden for de kategorier af medarbejdere, der udfører et arbejde, som kræver en metaviden, det vil sige en overordnet viden, som kun kan erhverves gennem lang tids uddannelse eller træning inden for faget, og som i deres arbejde anvender denne metaviden kreativt til at løse komplekse arbejdsopgaver. Primadonnaer findes i stort set alle brancher, men koncentrationen af dem er høj inden for fag som arkitektur og design, forskning, kunst og kultur, IT, jura, sundhedsvæsen, præstegerningen, journalistik mv. Fælles for disse fag er en følelse af at tjene et højere formål. Fælles er også, at der til professionen knytter sig nogle stærke værdier, som fungerer som rettesnor i arbejdet. Til faget knytter der sig typisk en særlig moral eller etik, som medlemmer af professionen bør efterleve. Nogle gange aflægger de endda løfte på det, som for eksempel læger og præster gør, og ofte nedsættes der faglige råd, som fører tilsyn med, om medlemmerne af professionen udviser en moralsk og etisk korrekt adfærd. Ofte smelter primadonnaens personlige og de faglige værdier sammen, og værdierne er på den måde med til at forme primadonnaens identitet ikke kun som ansat i en given organisation, men også som menneske. Arbejdet er ikke blot et arbejde, man lægger fra sig, når man går hjem. En præst lægger ikke sine værdier på hylden, når han har fri; en arkitekt holder ikke op med at tænke på former og nye mulige projekter, når han har fri; en læge er ikke kun læge, når han er på vagt iført sin lægekittel osv. Derfor er det svært at opretholde en klar skelnen mellem arbejde og privatliv, mellem fag og person. Det betyder, at ledelse af denne type medarbejdere bliver langt mere indgribende end for andre typer af medarbejdere. Det betyder også, at reaktionen på ledelse bliver meget stærk. Når primadonnaen udsættes for god ledelse, når de arbejdsmæssige forhold er gode, når arbejdet lykkes, - 1 -

2 og motivationen er høj, er det med til at skabe mening og livskvalitet. Omvendt vil frustrationerne over arbejdet og over dårlig ledelse også bæres med hjem og have stor indflydelse på primadonnaens liv også uden for arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at fare med lempe og forholde sig kritisk og spørgende over for alle de myter, der hersker om primadonnaen som medarbejder. Primadonnaens kald Det er ikke alle, der er beskæftiget inden for ovennævnte fag, som er primadonnaer, og det er vigtigt at forstå, hvordan primadonnaen adskiller sig fra andre medarbejdertyper, som også findes inden for disse fag. Primadonnaen adskiller sig først og fremmest fra andre medarbejdertyper ved at opleve et kald. Det lyder ophøjet og religiøst, men det er det ikke. Der er især fire ting, som karakteriserer kaldet: 1) Følelsen af at tjene et højere formål en patient, et publikum, en kunde, kunsten, ånden, religionen, samfundet etc. 2) Kald kan ikke adskilles fra dedikation. Primadonnaerne kan føle en så stærk dedikation, at de nogle gange føler sig kaldet til at bringe ofre for at nå de høje standarder, som de selv sætter. 3) Kald hænger sammen med at søge efter mening. Det er et grundtræk hos primadonnaen at søge efter mening og søge efter at gøre en forskel. For primadonnaen er arbejdet ofte en kanal til at søge efter mening og føle, at man gør en forskel. 4) Kald hænger sammen med en følelse af forpligtelse. Primadonnaen føler sig forpligtet til hele tiden at stræbe efter at levere det absolut bedste i den højere sags tjeneste. Godt nok er ikke godt nok for primadonnaen. Primadonnaen er ikke nødvendigvis arbejdsnarkoman, men arbejdet er en primær kilde til tilfredshed, livsglæde, identitetsfølelse og søgen efter mening. Derfor er kaldet den ultimativt mest grundlæggende drivkraft for den arketypiske primadonna. Det er den drivkraft, der får folk til at vælge deres erhverv; det er den drivkraft, der får folk til at blive i deres erhverv på trods af omkostninger; og det er den drivkraft, der efter længere tids søgen endelig giver en følelse af at være endt på rette hylde. Kaldet er en eksistentiel motivationsfaktor hos primadonnaen. Det er ikke noget, en leder kan skabe. En leder kan lutre kaldet og give kaldet retning, en leder kan vække det til live, hvis det har været hensygnet, og en leder kan kvæle kaldet. Det er kaldet, der får primadonnaen til at beskæftige - 2 -

3 sig med sit fag, og det er kaldet, der vækker værdier, idealer og ambitioner til live. Derfor er det også vigtigt, at lederen forstår, hvordan man lutrer kaldet, og hvordan man kan risikere at kvæle det. Det forløsende kick Man må skelne mellem den eksistentielle motivationsfaktor, som kaldet er, og så de psykologiske tilstande, man forbinder med motivation. Der er stor forskel på at føle en forpligtelse til at gøre noget og så at føle en tilfredsstillelse, når noget lykkes, er sjovt eller giver særlig mening. Kaldet er en grundlæggende drivkraft, men det, der får primadonnaen til at handle i dagligdagen, er en søgen efter især to psykologiske eller emotionelle tilstande, som forbindes med en følelse af høj motivation. Den ene psykologiske tilstand er kick et. Kunstneren kender det, når han står på scenen og føler, at det hele går op i en højere enhed. Foredragsholderen kender det, når man synes, der er en særlig kontakt med dem, der sidder i salen og lytter. Lægen og sygeplejersken kender det, når et besværligt behandlingsforløb lykkes. Journalisten kender det, når historien får en plads på forsiden. Kick et er forbundet med primadonnaens søgen efter mening, og kick et hænger stort set altid sammen med, at man oplever en særlig kontakt med dem, man tjener, fordi ens arbejde giver mening for dem, man tjener. Det er de stjernestunder, hvor man føler, at det, man slider for, giver mening, og hvor man tænker: Det er derfor, jeg gør det her. Det er stærke øjeblikke, og af nogle beskrives det nærmest som transcendentale øjeblikke, hvor man føler sig høj og lykkelig. Kick et er den tilstand, man stræber efter at føle, fordi det er det, der er forbundet med den største lykke. Men kick et er som regel relativt sjældent og derfor ikke noget, som kan fungere som motivationsfaktor i det daglige virke. Der må være noget andet, som driver primadonnaerne til daglig, mens de søger kick et. Det fantastiske og frustrerende flow Det andet, som driver primadonnaerne, er flow. Flow karakteriserer den gode proces. Den gode proces er ikke nødvendigvis karakteriseret ved harmoni og ideel lykke. Den gode proces er den, hvor man analyserer et problem og prøver at finde en løsning. Der hvor man søger at knække en faglig nød. Den gode proces fordrer et dybt engagement, og det er, når man er allermest engageret, og når man glemmer tid og sted og kun koncentrerer sig om arbejdsopgaven, at man opnår den særlige tilstand, som beskrives som flow. Flow er primadonnaens primære glæde ved arbejdet. Mange teoretikere fremhæver, at søgen efter glæde er en primær drivkraft hos mennesker. Aristoteles sagde, at glæde er det eneste, man søger for dets egen skyld, mens alt andet f.eks. penge, magt, skønhed etc. søges, fordi det betragtes som en kilde til glæde. Og primadonnaen søger altså flow, fordi det giver glæde. Oplevelsen af flow sker sjældent i fritiden, og sandsynligheden for at opleve flow er ubetinget størst i arbejdsmæssig sammenhæng. Det er endnu en grund til, at primadonnaen ikke opretholder et skarpt skel mellem arbejde og privatliv simpelt hen fordi de ved, at det er arbejdet, der hyppigst giver dem den oplevelse af flow, som er forbundet med så stor glæde. Og hvor kick et ikke er - 3 -

4 styrende på en daglig basis, er flow derimod en tilstand, som man kan opnå tilstrækkelig ofte til, at det kan være styrende for ens daglige virke. Men der er én ting til, som er karakteristisk for flow: Det er ofte forbundet med et arbejde, der kræver ofre, for eksempel i form af smerte, risici, usikkerhed etc. Flow og vejen til flow kan være frygteligt frustrerende. Processen med at knække en faglig nød vil ofte være forbundet med frustrationer over, at man ikke synes, man kommer nogen vegne; at man oplever forhindringer og måske tvivler på sine egne evner til at finde løsningen. Men samtidig er det der, hvor man oplever, at man yder maksimalt og bruger sine evner fuldt ud og for alvor engagerer sig, at man føler størst tilfredsstillelse. Problemet er blot, at lederen nogle gange tolker primadonnaens frustrationer som brokkeri og utilfredshed, hvor det altså ofte kan være udtryk for en proces, hvor primadonnaens ydre udtryk og adfærd ikke stemmer overens med den indre oplevelse af tilfredsstillelse. Og nogle gange er reaktionen forskudt: Primadonnaen er faktisk dybt frustreret og utilfreds, men når nødden så er knækket, og problemet er løst, kan primadonnaen skue tilbage og omprogrammere sin reaktion til, at det har været en lykkelig proces, hvor man har været heldig at være blevet udfordret maksimalt. Dette er én af årsagerne til, at ledere skal passe på med ikke at mistolke primadonnaens reaktioner som primadonnanykker! Frustrationsregression Frustrationsregression er et kendt begreb inden for motivationsteorien, og det dækker kort sagt over, at hvis en medarbejder ikke har udsigt til at få dækket et behov på et givent niveau, så regredierer medarbejderen og begynder at fokusere på lavereliggende behov. Alle ledere kender vel de situationer, hvor en medarbejder pludselig ukarakteristisk fokuserer overdrevent på et løntillæg, størrelsen på skrivebordet, kantinens åbningstid eller andre ting, som man godt ved ikke kan være det mest afgørende for medarbejderens motivation. Især for primadonnaen er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de faglige værdier og idealer, de krav, der bliver stillet til arbejdet, og de praktiske rammer, der er til at udføre arbejdet. Bliver forholdet mellem disse tre ting for skævt, udløser det ofte frustrationsregression. I den situation er det vigtigt, at man som leder ikke straks forsøger at dække de behov, som medarbejderen udtrykker, men forstår, at der er tale om frustrationer, som kanaliseres andre steder hen, og at problemet er, at et højereliggende behov ikke er dækket. Hvis lederen forsøger at dække de udtrykte behov, vil det som regel blot føre til endnu større frustration. Derfor er det vigtigt, at lederen dels kender primadonnaernes motivationsprofil og ledelsesbehov, dels kender nogle af de ledelsesredskaber, der fungerer som vigtige motivationskilder

5 Myten om de ledelsesfremmede primadonnaer I ledelseslitteraturen beskrives primadonnaerne ofte som ledelsesfremmede: De anerkender ikke formel autoritet, er ligeglade med hierarkier og dekobler ledelse. Det kan der være noget om, men det er et fortegnet billede af primadonnaen eller også hviler det på en forstokket opfattelse af, at ledelse kun handler om styring og om at lede og fordele arbejdet. For nok kan primadonnaer være besværlige størrelser at lede, men det er en myte, at de ikke kan eller vil ledes, og at de motiverer sig selv. Sandheden er, at primadonnaer har et stort ledelsesbehov og i høj grad efterspørger ledelse. Primadonnaer er endda ofte mere rummelige over for forskellige ledelsesstile, end andre typer af medarbejdere er. Ledelsesstilen er faktisk slet ikke så vigtig for primadonnaen. De kan leve med en demokratisk ledelsesstil, en laissez faire-ledelsesstil, en diktatorisk ledelsesstil osv. De hæfter sig meget mere ved lederens egenskaber og kompetencer. Primadonnaernes ledelsesbehov drejer sig først og fremmest om at have en leder, der kan skabe nogle gode arbejdsvilkår. Men det er en misforståelse, at primadonnaerne vil have gode arbejdsvilkår for deres egen skyld. De vil have bedre arbejdsvilkår for fagets skyld. Hvis vilkårene eller mulighederne for at følge kaldet og leve op til de høje standarder trues, så reagerer primadonnaen kraftigt. Det værste, man kan bede en primadonna om, er at performe under standard. Primadonnaerne ønsker nogle rammer, som kan være med til at sikre det højest mulige faglige niveau. Den største kilde til stress blandt primadonnaer er ikke arbejdspresset men følelsen af at gå på kompromis og sælge ud af deres ukrænkelige værdier. Primadonnaens ledelsesbehov handler ikke om frynsegoder og MUS-samtaler, men om en leder, der i lige så høj grad som dem selv kæmper for en høj standard. Den leder, der forsvarer en standard, der ligger under primadonnaens minimumsstandard, mister sin autoritet og skaber stærk demotivation. Det skærmende lederskab I de såkaldte fagbureaukratier ses der ofte en art skizofreni, hvor organisationen er splittet mellem administration og fag. Set fra ledelsens side er det en svær, men dog mulig opgave at balancere mellem disse to logikker, men set fra primadonnaens synsvinkel er der ofte tale om to uforenelige størrelser. Primadonnaen ved godt, at alt arbejde har pragmatiske vilkår, og at der skal tages hensyn til krav fra en lang række interessenter, til budgetter, strategiplaner osv., og at organisationen derfor er underlagt nogle grundlæggende styringsvilkår. Men det er ikke ensbetydende med, at man kan se det forenelige i det. For primadonnaen virker managementlogikken ikke bare fremmedgørende det sår tvivl om, hvorvidt ledelsen deler og forstår primadonnaens kald. Primadonnaerne ved, at de er organisationens raison d être, og de opfatter kaldet og de faglige værdier som absolut bærende for fagets udvikling. Når disse ting trues, eller når ledelsen opfører sig som om, det er dem og ikke primadonnaerne, der er organisationens raison d être, reagerer primadonnaerne voldsomt og får mistillid til ledelsen. Det er her, man oftest ser ægte primadonnanykker for fuld udblæsning

6 En mulig løsning på dette er det skærmende lederskab : At ledelsen i højere grad skærmer primadonnaerne for managementretorik og i stedet taler om fag og argumenterer ud fra faglige hensyn mere end ud fra argumenter om logistik, budgetter etc. Managementlogikken er uundværlig, hvis der skal skabes gode kår for faget og primadonnaerne, men i stedet for at opbygge uløselige skismaer ved at afkræve primadonnaerne en forståelse og accept af den fremmedgørende logik, kan ledelsen i stedet opbygge en kultur, hvor managementlogikken får modvægt af en ledelsesform og en retorik, der tager udgangspunkt i fagets væsen. Feedback som ledelsesredskab Det skærmende lederskab er ikke motiverende i sig selv men det kan være med til at hindre frustration og demotivation. Der er dog ledelsesredskaber, som virker decideret motiverende. Først og fremmest har primadonnaerne brug for en leder, der giver næring til deres kald, og som kan inspirere dem. Feedback er et af de ledelsesredskaber, lederen kan bruge til det. Mange primadonnaer er i deres arbejde forholdsvis distanceret fra den feedback, som betyder mest for dem, nemlig feedback fra dem, de er sat i verden for at tjene. Hospitalspersonalet får sjældent direkte feedback fra en udskrevet patient, de selv har behandlet; forskere får sjældent feedback fra slutbrugerne af det, de forsker i; arkitekter får sjældent feedback fra dem, der bruger deres bygninger etc. Selvfølgelig findes der læssevis af indirekte feedback i form af anmeldelser, tilfredshedsmåling, priser etc., men den betyder sjældent lige så meget som den direkte feedback. Feedback har nemlig en vigtig funktion, fordi det er med til at give arbejdet mening. Feedback om, at det, man har præsteret, giver mening for andre, hænger både sammen med primadonnaens søgen efter mening og det kick, som betyder så meget for primadonnaen. Her har lederen en vigtig opgave i at medvirke til at give primadonnaens arbejde mening ved selv at vurdere og kommentere kvaliteten af det udførte arbejde, ved at gengive reaktioner fra andre, ved selv gennem f.eks. visioner at minde personalet om, hvorfor det arbejde, der udføres er vigtigt og giver mening i en større sammenhæng etc. Primadonnaen har også brug for feedback i det daglige arbejde. Primadonnaen har brug for kritik, fordi kritik, når det gives på den rigtige måde, er med til at udfordre og udvikle medarbejderen noget, som primadonnaen for det første synes er sjovt, fordi det er forbundet med flow, og for det andet ved primadonnaen, at det er nødvendigt, hvis man til stadighed skal yde det ypperste. Derfor er det en ledelsespligt at give primadonnaen kritik men kun i de ledelsesrum, som er designet til det. Der er stor forskel på, om for eksempel en balletdanser modtager kritik i en prøvesal, som er et arbejdsrum, og hvor man derfor godt kan give arbejdsmæssig kritik, og så på gangen eller gennem et telefonopkald til hjemmet, hvor balletdanseren er uden for det arbejdsrelaterede rum. Primadonnaen har også brug for feedback i form af ros. Men her er det vigtigt, at lederen forstår, at ros ikke blot er ensbetydende med rituelle skulderklap. Også her er der uskrevne regler, som lederen skal være opmærksom på. Ros og taksigelser skal gives, når primadonnaen har ydet en - 6 -

7 ekstraordinær indsats, fordi det er med til at give arbejdet mening, at en ekstraordinær indsats bliver set og anerkendt. Men ve den leder, der roser den ordinære og middelmådige arbejdsindsats! Det vil få primadonnaen til at tænke, at lederen ikke ved, hvad en høj standard er, og primadonnaen vil miste tillid til lederen, og lederen vil miste autoritet. Inspiration som ledelsesredskab Inspiration er den væsentligste næring til primadonnaens motivation og kald. Inspiration er i mangt og meget det kontrolleredes modsætning. Den leder, der kun er kontrolleret og velovervejet, kommer ikke langt i sin ledelse af primadonnaer. Primadonnaer kan kun yde deres ypperste, hvis de ind imellem træder ud af deres comfort zone og kaster sig ud, hvor de ikke ved, om de kan bunde. Det er den proces, der skaber flow. Det er klart, at ledelse i mangt og meget netop handler om det kontrollerede, og derfor må lederskabet også delvist være baseret på noget kontrolleret og rationelt. Men lederen må også kunne gå forrest og vise medarbejderne gode dyder ved selv at træde ud af sin egen comfort zone. Den leder, der ikke altid giver faste, overbeviste svar, men inddrager primadonnaerne i sin egen søgen efter et svar på et komplekst problem, kan i høj grad inspirere primadonnaerne. Det er, når man giver noget af sig selv, og når man brænder for noget og tør vise det, at man inspirerer. Det kræver generøsitet fra lederens side. Primadonnaer er i bund og grund generøse med sig selv. De tænker videre over forskellige problemstillinger, når de forlader arbejdspladsen, og det er også ofte dem, der kommer på arbejde med en masse nye gode ideer eller nogle gennemarbejdede analyser. På samme måde kan lederen på forskellig vis være generøs for eksempel ved at tænke højt omkring forskellige problemstillinger eller dele det, der inspirerer lederen selv, med medarbejderne. Det kan være, at lederen har været på konference, har læst en ny bog, har set en film, et teaterstykke, hørt en prædiken eller en tale eller noget helt andet. Det vigtigste er, at lederen tænker højt og deler sin egen inspiration og entusiasme med medarbejderne. Og det er afgørende, at lederen forstår, at inspiration er en aktiv handling og ikke noget, man kan regne med opstår af sig selv. Og nej, lederen skal ikke være bange for at bevæge sig uden for det kontrollerede, selv om det kan indebære en større risiko for at fejle. Primadonnaer tilgiver gerne, at lederen måske ind imellem fejler, så længe lederskabet er baseret på begejstring, entusiasme, mod og generøsitet

8 *** Kort om Helle Hedegaard Hein Cand.merc. og ph.d. Seniorforsker ved Copenhagen Business School. Har i en lang årrække forsket i ledelse af fagprofessionelle, herunder i forskellige ledelsesproblematikker i sygehusvæsenet. Er p.t. projektleder på et projekt om ledelse af højt specialiserede, kreative medarbejdere et projekt, der på 2. år er forankret på Det Kongelige Teater. Foredragsholder og forfatter. Har blandt andet været medredaktør på og bidragsyder til bogen De nye professionelle fremtidens roller for de veluddannede. *** Referencer Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal Experience. Harper Perennial, Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi & William Damon: Good Work. When Excellence and Ethics Meet. Basic Books, Helle Hedegaard Hein & Bøje Larsen (red.): De nye professionelle. Fremtidens roller for de veluddannede. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Ole Fogh Kirkeby: Det nye lederskab. Børsens Forlag, Henry Mintzberg: Covert Leadership: Notes on Managing Professionals. Harvard Business Review, November-December, NB: Findes i dansk version under titlen Det lukkede lederskab: Om at lede professionelle mennesker i Ledelse i Dag nr. 34, sommer *** Læs mere At lede de kloge hoveder, interview med Rob Gofee fra London Business School, oktober der.htm Eksternt link Helle Hedegaard Heins hjemmeside på CBS kabelige_medarbejdere/videnskabelige_medarbejdere/post_doc/helle_hedegaard_hein De nye professionelle, bog af Helle Hedegaard Hein,

Primadonnaer i sygehusvæsenet

Primadonnaer i sygehusvæsenet Primadonnaer i sygehusvæsenet v/ cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om den fagprofessionelle

Læs mere

Hva er så spesielt med å lede. kunnskapsarbeidere?

Hva er så spesielt med å lede. kunnskapsarbeidere? Hva er så spesielt med å lede v/ cand.merc., ph.d. helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om primadonnaen En urimeligt krævende,

Læs mere

Ledelse af primadonnaer

Ledelse af primadonnaer Ledelse af primadonnaer v/ cand.merc., ph.d. helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om primadonnaen En urimeligt krævende, egocentreret,

Læs mere

Ledelse af primadonnaer

Ledelse af primadonnaer Ledelse af primadonnaer v/ cand.merc., ph.d. helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om primadonnaen Urimeligt krævende Egocentreret

Læs mere

Ledelse af primadonnaer

Ledelse af primadonnaer Ledelse af primadonnaer v/ cand.merc., ph.d. helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Fordomme om primadonnaen En urimeligt krævende, egocentreret,

Læs mere

FORDOMME OM PRIMADONNAEN

FORDOMME OM PRIMADONNAEN LEDELSE AF PRIMADONNAER helle.hein@mail.dk FORDOMME OM PRIMADONNAEN Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk Barnlig Ledelsesfremmed

Læs mere

Kunsten at lede fagprofessionelle. Helle Hedegaard Hein

Kunsten at lede fagprofessionelle. Helle Hedegaard Hein Kunsten at lede fagprofessionelle Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk Fordomme om primadonnaen Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk

Læs mere

FORDOMME OM PRIMADONNAEN

FORDOMME OM PRIMADONNAEN FAGPROFESSIONELLE PRIMADONNAER helle.hein@mail.dk FORDOMME OM PRIMADONNAEN Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk Barnlig Ledelsesfremmed

Læs mere

FORDOMME OM PRIMADONNAEN

FORDOMME OM PRIMADONNAEN ARKETYPER I HELSETJENESTEN helle.hein@mail.dk FORDOMME OM PRIMADONNAEN Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk Barnlig Ledelsesfremmed

Læs mere

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Artiklen er publiceret på i Ledelseidag.dk nr. 4, april 2009 Fremtidens arbejdsmarked bliver i høj grad præget af højtspecialiserede

Læs mere

Hvad kendetegner gode ledere?

Hvad kendetegner gode ledere? Hvad kendetegner gode ledere? v/ cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Hvad er godt lederskab?

Læs mere

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Primadonna ledelse Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Indholdsfortegnelse Primadonna ledelse! 4 Primadonnaen, præstations-tripperen, pragmatikeren og

Læs mere

https://www.lederne.dk/ledelseidag/artikler/seogeftermndogaar/2015/nr.+1+januar/...

https://www.lederne.dk/ledelseidag/artikler/seogeftermndogaar/2015/nr.+1+januar/... Side 1 af 7 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 1, december/januar 2015 Indholdsfortegnelse Videnorganisationernes strategiske Catch 22 Hvis danske vidensorganisationer skal klare sig i fremtiden, skal lederne

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Løn og udvikling med omtanke

Løn og udvikling med omtanke Løn og udvikling med omtanke Sammenhængen mellem motivation og engagement hvad betyder det for bundlinjen? Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School Oktober 2006 Dagens emne er utrolig vigtigt Løn

Læs mere

Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso) Copenhagen Business School

Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso) Copenhagen Business School Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso) Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk og teoretisk Faglig baggrund: Antropolog

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Hvordan man omhyggeligt plejer

Hvordan man omhyggeligt plejer Hvordan man omhyggeligt plejer en person med meget alvorlig ME Denne brochure er oversat fra engelsk med tilladelse fra forfatteren Greg Crowhurst www.stonebird.co.uk - 2013 Dansk ME Forening 2013 www.dmef.dk

Læs mere

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Dagens program til frokost 9.00 9.30 Introduktion 9.30 10.00 Aquafobi angstens væsen [1] Kender vi noget til området fra venner og bekendte? Kan vi sætte os ind

Læs mere

Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere

Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere To frivillige og to medarbejdere tre historier om samarbejdet mellem frivillige og kommunale medarbejdere i Rudersdal Kommune. Kom med på besøg hos det

Læs mere

Lidt om løn, incitamenter og motivation. Hvad får det bedste frem i mennesker? Har mennesket et ekstra gear? Hvad har løn med de spørgsmål at gøre?

Lidt om løn, incitamenter og motivation. Hvad får det bedste frem i mennesker? Har mennesket et ekstra gear? Hvad har løn med de spørgsmål at gøre? Lidt om løn, incitamenter og motivation Hvad får det bedste frem i mennesker? Har mennesket et ekstra gear? Hvad har løn med de spørgsmål at gøre? Nogle tal 79 % af lederne siger, at de lægger beslutninger

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE Critical Incident-metoden Den bedste metode til arketypebestemmelse er den såkaldte Critical Incident-metode, der i motivationssammenhæng blev udviklet af den

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE side 1 Critical Incident-metoden Den bedste metode til arketypebestemmelse er den såkaldte Critical Incident-metode, der i motivations-sammenhæng blev udviklet

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Synergiledelse - og kulturarkitekter

Synergiledelse - og kulturarkitekter Synergiledelse - og kulturarkitekter -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver organisationen

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL. Program: MED-konference 22. september 2014

FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL. Program: MED-konference 22. september 2014 MED-konference FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL Program: Tid: Mandag den 22. september 2014 kl. 8.00 15.30 Sted: MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning Målgruppe: MED-repræsentanter

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Sælgerens rolleproblemer en udfordring for salgsledere i Danmark

Sælgerens rolleproblemer en udfordring for salgsledere i Danmark Sælgerens rolleproblemer en udfordring for salgsledere i Danmark Sælgerens rolleproblemer også en udfordring for din organisation! Et par af tidens store temaer er arbejdsgiverens evne til fastholde medarbejdere

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer Ledelse af forandringer Om at forene personlige og organisatoriske virkemidler af arkitekt, HD Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement A/S Resumé Formålet med denne artikel er at indføre læseren

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 COACHING SD Supervision, Coaching, Mentorskab Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 Dagens mål er at nå Hvad er coaching? Menneskesyn & Holdninger & Principper Udvalgte metoder? o GROW-modellen,

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Stress hos personer med hjerneskade -

Stress hos personer med hjerneskade - Stress hos personer med hjerneskade - i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet Hjerneskadecentrets 20 års jubilæumskonference 1. oktober 2010 1 Faktorer, der kan medvirke til at udløse stress

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Så kald det lige hvad du vil

Så kald det lige hvad du vil Så kald det lige hvad du vil Af Tommy Krabbe Resumé: I artiklen sættes fokus på nødvendigheden af social kapital og vigtigheden af at arbejde med begreberne samarbejde, tillid og retfærdighed. 20 December

Læs mere

Vær arketypearkæolog i ledelsesarbejdet

Vær arketypearkæolog i ledelsesarbejdet // UNGE PÆDAGOGER // Nr.1-2015 Side 49 Vær arketypearkæolog i ledelsesarbejdet Af: Helle Hedegaard Hein Side 50 // UNGE PÆDAGOGER // Nr.1-2015 Hvordan får man det bedste frem i pædagogiske medarbejdere?

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Spil MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Bliv klogere på dine medarbejdere og kolleger Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Motivationsspillet

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Som en start på vores dialog, ønsker jeg at give dig mine tre bedste kulturledelses redskaber. Jeg bruger også mange andre forskellige redskaber i

Som en start på vores dialog, ønsker jeg at give dig mine tre bedste kulturledelses redskaber. Jeg bruger også mange andre forskellige redskaber i 1 Som en start på vores dialog, ønsker jeg at give dig mine tre bedste kulturledelses redskaber. Jeg bruger også mange andre forskellige redskaber i mit daglige arbejde, men de tre som jeg har valgt at

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

Identitet og digital kommunikation

Identitet og digital kommunikation Identitet og digital kommunikation Vi lever i et internetomsluttet samfund, hvor vi hele tiden er online og tilgængelige. Mængden af smartphones på perronerne og restauranterne stiger støt, som årene går,

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

SKOLEN. Inklusion. Parkskolen POSITIV PÆDAGOGIK PÅ PARKSKOLEN

SKOLEN. Inklusion. Parkskolen POSITIV PÆDAGOGIK PÅ PARKSKOLEN Inklusion Parkskolen POSITIV PÆDAGOGIK PÅ PARK 2 Inklusion på Parkskolen Hvad betyder inklusion og hvilken betydning har det for Parkskolen? Definitionen på inklusion Inklusion betyder at medtage noget

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge DEBAT 16. AUG. 2015 KL. 14.32, Politiken Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge Vi har helt misforstået, hvad der skal til for at lære de unge noget, siger lektor Mette Pless på baggrund af en

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer April, 2016 , Cand. psych. Har arbejdet i den offentlige forvaltning i 25 år - Heraf de seneste 15 som leder og forvaltningschef Things work out best for those who make the best of how things work out

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Hvad er læringsstile?

Hvad er læringsstile? Hvad er læringsstile? En kort indføring i Building Excellence efter Dunns og Dunns læringsstilsmodel Ole Lauridsen WWW.LEARNINGSTYLES.NET - her tages BE-profileringen. Indholdsfortegnelse: Vi lærer konstant

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Formand i foreningen: Vin med hjerte giver

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Elevernes Alsidige Udvikling Engagement/ initiativ/ foretagsomhed

Elevernes Alsidige Udvikling Engagement/ initiativ/ foretagsomhed Elevernes Alsidige Udvikling Samarbejde/ samarbejdsevne Kommunikation Engagement/ initiativ/ foretagsomhed Empati/ respekt for forskellighed 0.-3. kl. Eleven kan arbejde sammen i større såvel som mindre

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Hvem kan få bevilget et fleksjob?

Hvem kan få bevilget et fleksjob? 13 medlemmer i 2006 54 medlemmer i 2009 Hvad er skånejob? Skånejob er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid men du skal modtage førtidspension

Læs mere

Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere

Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere Af Helle Hedegaard Hein Resumé Den vigtigste ressource i vidensøkonomien, den kreative økonomi og oplevelsesøkonomien er de højtspecialiserede

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem?

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? Interesseret i arbejdet. God samarbejdspartner. Kan fatte sig i korthed Åben omkring ressourcer, tid mål og evner Aktiv og interesseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere