Formandens beretning Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben Mobil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning KIT@, 2013. Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben 38612@ishoj.dk Mobil: 2159 3660"

Transkript

1 Formandens beretning 2013 Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben Mobil:

2 scenen sættes Formandskiftet i 2014 giver mulighed for sporskifte og revurdering af retning Tak for jeres tillid Tak for mandatet. Vi har gjort en forskel og sikret forretningsmæssig værdi af it og digitalisering! Foreningen har fået taletid og indflydelse.. Hvordan udnyttes den bedst i medlemmernes interesse Hvilke temaer og indsatser skal bestyrelsen prioritere, og på hvilket niveau Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige at have dialog med og hvem skaber værdi gennem synergi? Hvilken rolle skal foreningen spille i 2014? Skal der mere politisk lobbyarbejde til? Skal digitaliseringsperspektivet bredes ud eller skal det deles med andre, når nye områder kommer i spil? Hvordan kloger foreningen sig på forandringsprocesser, såvel interne som eksterne? Hvordan medvirker vi til sammenhæng mellem effektivisering og digitalisering, uden at slippe det kritiske blik for utilsigtede hændelser?

3 Årets Åbning af Digitaliseringsmessen 2013 Finansministeren lover regeringens opbakning til og andre offentlige digitaliseringspionerer: Samarbejd på tværs for de mest effektive løsninger. Vær ambitiøs og kræv politisk opbakning. Sæt borgeren først og husk, at det er dem, vi digitaliserer for.

4 Årets gang i bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning Michael Voel Jensen fratrådt, Søren Kristensen indtrådt Mødefrekvens, fremmøde og arbejdsform Bestyrelsesmøder - 10 ordinære møder afholdt (samme som i 2012) 10 Forretningsudvalgsmøder (Videomøder) Sikrer forbedret sagsforberedelse og fastholder strategisk fokus på b.møderne Udvalgsmøder over video er i fremmarch Scopio-løsningen bruges som virtuelt møderum og giver effektive møder Afholdt ca. 1 møde i ugen, bla. tværfagligt med BSDK/KITA, leverandørmøde vedr. ny hjemmeside og internt i bestyrelsens arbejdsgrupper) Tendensen fra 2012 med vigende fremmøde er forstærket skyldes øget arbejdspres og organisatorisk fokus på hjemmefronten Imødegås med en bred forankring af opgaverne og høj kommunikation via mail.

5 Medlemmernes stemme satte retning for indsats 2013 Generel ledetråd Bevidsthed om, hvem medlemmerne er og fokus herpå. IT- og digitaliseringscheferne er kernemedlemmer og ikke eventuelle drifts- eller supportchefer. Ønske om samarbejde med Borgerservice DK og andre chefforeninger, ikke nogen sammenlægning. er i dag en synlig organisation med indflydelse i relevante organer. Stor opbakning til formanden og hans udmøntning af posten/rollen, selv om mandatet typisk ikke eksisterer/er defineret. Det strategiske arbejde er det helt primære må gerne agere endnu mere politisk.

6 Fokusområder 2013 hvordan gik det? Det interne liv Bestyrelsen har sat fokus på regionsmødernes indhold og promovering Information fra det enkelte medlem til s bestyrelse og retur Møderne er en vigtig del af IT-chefens netværk. Nyansatte er blevet kontaktet og budt velkommen af sekretariatet Bestyrelsen har haft dialog med ikke medlemskommuner Foreningsarrangementer Udvidet seminaraktiviteter og medlemstilbud gennem samarbejde med andre interesseorganisationer (Dansk IT, Borgerservice Danmark) Problemer med deltagerantal ved sporopdeling på egne seminarer giver overvejelser om at gøre begge 1-sporet.

7 Indsats 2013, Optimering af kommunikation Disse anbefalinger arbejdede bestyrelsen på i 2013: Mere inddragelse af sekretariatet i forhold til mødevirksomhed Skab synlighed på sociale netværk (twitter, Facebook, LinkedIn) Intensiver brugen af Nyhedsbrevet Vitaliser Hjemmesiden, præsenteres på generalforsamlingen Moderniser KIT-magasinet som medie arbejde er igangsat Disse anbefalinger er ikke gjort til indsats Adgang til al information via Nem-ID. Etabler emne- eller fagspecifikt forum til dialogskabelse (KL s dialogportal).

8 Interessent- og samarbejdsmøder i 2013 med et mere politisk sigte Kombit s direktion (bestyrelsen) Drøftelse af KOMBIT s projektportefølje Drøftelser om Monopolbrud, KMD afviklingsaftaler Aftale om tættere og formaliseret samarbejde (samarbejdsaftale) KL s centerchefer for it- og borgerservice/arkitektur (bestyrelsen) Rammearkitektur og inddragelse af kommunale arkitekter Governancemodel, nødvendighed af direktionsejerskab, porteføljestyring, ressourcer og forankring af digitaliseringsprojekter Involvering og samarbejde i relation til ØA2014 forhandlinger Dansk-IT, It-brancheforeningen og DI Møde om fælles aktiviteter, konferencer og events Udbudsregler og fælleskommunale indkøbsssamarbejder (OPP/OPI) Digital infrastruktur i samarbejde med Dansk Energi, Landdistrikternes fællesråd Udbudsregler og obligatoriske aftaler

9 Seminarvirksomhed i 2013 er intesiveret Seminarer og emnedage: s egne: 2 medlemsseminarer, hver med deltagelse over 70 (73 på generalforsamlingen og 72 på efterårsseminaret) Konference i Nyborg Kommunale it-samarbejder (Holckenhavn), partnerskab: Digitaliseringsmessen13 (KL, BSDK) Bredbånds konference (Dansk Energi, Bredbåndsforeningen, Landdistrikternes Fællesråd) Digitaliser Danmark, (Dansk-IT) Velfærdens Innovationsdag (Mandag morgen), Borgerservicekonferencen (KL, BSDK) IT-arkitekturdagen (KL) Sponsorater: Rådet for Digital Sikkerhed, OS2 offentligt digitaliseringsfællesskab, Databeskyttelsesdagen 2013, Sekretariatsstøtte til FK Standard Software samarbejdet (2014),

10 og formelle digitale beslutningsorganer KITA Udvalg - indre repræsentation EMA JKR PST BG PL HBR IH JSK JRY HB SK MD Øvrige Forretningsudvalg Louise Bladudvalg Louise, Flemming Webudvalg Louise Digitaliseringsmessen Seminarudvalg Samarbejdsudvalg KITA BSDK Helle og Jessie fra BSDK, Louise SKI Samarbejdsudvalg Leon fra Ringsted tilknyttes KOMDIR samarbejdsudvalg NORDSEC Foreningsudviklingsudvalg Louise, Erik (viborg) Dansk IT KTC RÅD KOMBITS portefølgegruppe - udp. af KOMDIR ITKU (KLs IT Kontaktudvalg) - udp. af KL IT arkitekturrådet - udpeget af KL Strategiske styregrupper i KL Målet er at synliggøre opgavefordeling og få aflastet formanden

11 - Anden råds- og interessevaretagelse Øvrige repræsentation EMA JKR PST BG PL HBR IH JSK JRY HB SK MD Øvrige Ålborg Universitet Advisery Board Rådet for Digital Sikkerhed KMD Digitaliseringsforum Rådet for digital sikkerhed KL's styregruppe for kanalstrategiske tiltag KOMBIT advisery Board IT forum fyn Brugerklubben SBSYS Aftagerpanel for ny udd. Ved Ålborg uni. OS2 Forretningsorienteret IT VEST Kontaktpersoner Region NORD/MIDT Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Målet er at synliggøre opgavefordeling og få aflastet formanden

12 XPRESS14: Hvordan bevæger kommunerne sig samtidigt og er der kræfter nok? Implementeringskraft omkring effektivisering og digitalisering skal være i strategisk fokus hos hele topledelsen (pol/adm) Uden It-kompetencer og Digitale spidskompetencer (arkitekter mv.), ændres spillet kun på forsiden af glaspladen og uden at fundamentet bliver medtænkt. Det skaber ikke bæredygtigt digitalisering Behovet for økonomiske ressourcer i investeringsfasen skal prioriteres og satses, inden man forhåndshjemtager gevinster høste/så-problematik Behov for federal organisering fra top til bund, For at sikre tværgående programkoordinering og projektfremdrift For at sikre gevinstrealisering og resultatopsamling For at sikre forretningsmæssig evne til reorganisering og procesomlægning For at sikre overgang fra gamle rutiner til ny forretningsmodel For at sikre udfasning af legacysystemer og dataflow/snitfladeomlægninger DI, dec 2013

13 XPRESS14: Fremtidige fokusområder, som den enkelte kommunes topledelse bør se det Samarbejder på tværs af kommuner, myndigheder og fagsektorer Fællesoffentlige it-løsninger, Styring og implementering af Digitaliseringsprogrammerne Fælleskommunale driftsselskaber, både lokale som nationale (UDK) Formaliseret samarbejde i netværk af kompetence enheder Delt, lokal organisering af digitalisering og it-understøttelse It-forsyning/driftsorganisationen samles i et teknisk servicecenter Digitalisering organiseres i en tværgående governancemodel for at sikre ressource- & kontraktstyring, program og porteføljestyring, Digitaliseringsindsatsen forankres i de centre og institutioner, der skal sikre hjemtagelse af gevinster og effekter Øget topledelsesfokus på kosteffektivitet og ressourceudnyttelse Økonomistyring i kommunerne vil fokusere på effektivisering og modernisering Borgerbetjening, der hurtigt /effektivt giver en afklaring og bringer sagen i mål DI, dec 2013

14 FOKUS13: Kommunale samarbejder og udbudslov DI it-udvalg spurgte KITA s bestyrelse om holdningen til. 1. Ny udbudslov hvad ønsker it- og digitaliseringscheferne sig? 2. Monopolbrud kommunernes nye rolle som kunde på en markedsplads? 3. Fokus på effektivisering og governance hvordan mødes de stigende krav fra omgivelserne? 4. Nye samarbejds- og forretningsmodeller hvilke krav stilles til leverandørerne? DI, dec 2013

15 1.Ny udbudslov hvad ønsker it- og digitaliseringscheferne sig? Agilitet, der befordrer mangfoldighed og giver nye og mindre spillere en chance som bydere på større udbudssager Tidskrævende udbudsprocesser medfører større indkøbsfælleskaber. Skifte/transaktionsomkostninger ved leverandørskifte skal indregnes i vurderingen af tilbuddene. Det er en udbredt misforståelse, at kommunale timer er gratis. Større fleksibilitet, øget dialog og mulighed for forhandling i udbudsprocessen (effektivisering). DI, dec., 2013

16 2.Monopolbrud kommunernes nye rolle som kunde på en markedsplads? Kommunerne bryder med de gamle leverandørers systemkomplekser og relationsmodeller ved at give KOMBIT et fælles forhandlingsmandat Kommunerne sikrer lokalt ejerskab og forståelse for rammearkitektur og standarder (FORM, STORM og OIO-EI) Kommunerne anerkender tilslutter sig fælles infrastrukturkomponenter (Serviceplatform, Grunddata) Kommunerne agerer i samklang og koordineret i indkøbssager, der har tværoffentlig myndighedsperspektiv (KY, SAPA, KDS) Kommunerne inddrager samarbejdspartnere i offentlig serviceproduktion (UDK/ATP) Kommunerne agerer i klynger gennem transitionsfasen, superviseret af KOMBIT gennem et fælles programmanifest DI, dec 2013

17 3.Fokus på effektivisering og governance hvordan mødes de stigende krav fra omgivelserne? Det gøres allerede med afsæt i forandring af de offentlige sektor via lovgivning, fællesskaber, puljer, fælleskommunale strategier domænefællesskaber, centrale udføreenheder som UDK. Organisatorisk sker en gensidig, forpligtende positionering. Politisk og topledelseniveau gennem STS, KL, KKR, KOMBIT, chefforeningerne Fælleskommunal rammearkitektur og forpligtende udbud af tværkommunale systemer samt digital infrastruktur Lokalt opgraderer kommunerne Kompetencer og organisation udvikles på arkitekturstyring og programstyring. Økonomistyring lægges op i et mål- og rammestyringsspor, drevet af effektivisering og digitalisering Begyndende udbredelse af en Governancetænkning ift. Effektivisering og digitalisering Ressourcemæssigt ift. eksekvering har vi en blind plet og en uafklaret udfordring DI, dec 2013

18 4.Nye samarbejds- og forretningsmodeller hvilke krav stilles til leverandørerne? 1. Sammenhængende it. Intet behov for genindtastning af data, som allerede er kendte af andre systemer. Systemerne har datasammenhæng og dataudvekslingsarkitektur. 2. Genbrug. Slut med at betale fuld pris for den samme funktionalitet to gange, da det skal være let at benytte og genbruge funktioner eller data fra andre it-løsninger. En større del af den fremtidige kommunale systemportefølje modulopbygges af fælleskomponenter. 3. Byg til forandring. Kommunens it-løsninger skal være lette at tilpasse til ny lovgivning, procesændringer. It-omkostningerne må ikke stå I vejen for forandring. 4. Flere leverandører. Når kommunen baserer sine løsninger på åbne standarder og udskiftelige komponenter, kan de skifte leverandører uden tekniske barrierer. 5. Driftsstabilitet. Pålidelige og sikre løsninger DI, dec 2013

19 til DI: Ejerskabsproblematikken mellem kunde og leverandører skal bearbejdes.. Dækker leverandørernes ejerskab til løsningerne også forretningslogik og hvordan sikres at kundens forretningsviden ikke låses inde? Vi oplever 3 grupperinger af leverandører: 1. De etablerede (typisk store) som har noget at beskytte og gerne vil holde markedet Vil være træge til at spille med på paradigmeskiftet, og ønsker all-in/at eje selv. 2. De nye som er på vej ind som kan se fordelene og et voksende marked. Arbejder med moduler og rammearkitektur som omdrejningspunkt for systemudvikling. 3. Open Source leverandørerne arbejder modulært og i åbenhed, typisk som integrator de behøver ikke eje huset, fordi du har hyret dem til at bygge til. DI, dec 2013

20 FOKUS13: Nødvendigheden af bæredygtig, digital infrastruktur (åbn teleforliget af 1999)

21 XPRESS14: Overfokus på digitalisering og teknologier i vejen for nytænkning og bæredygtig virkelighed? Sneblindhed på off.forretningsudvikling (lovgivning, regelforenkling, opgaveløsningsmodel, organisering og interessenter) Monopolbrud tæt digitalt samarbejde e 32 områder i kommunernes igitaliseringsstrategi er pt. i fokus. De Udfasning af silosystemer fra dfolder sig i 3 hovedprogrammer med 2 KMD værgående spor Opgør med manglende tværgående sagsoverblik (KMDsag), kopiregistre og mangel på dataintegration og arkitektur Obligatorisk E- selvbetjening for Borgere Medindragelse og ansvarliggørelse af borgere i automatiserede sagsforløb som gøres obligatorisk digitale gennem lovgivning yt fokus: Velfærdsområdet i spil med 7 rogramområder. Digital infrastruktur vert program forholder sig Rammearkitektur, til igital infrastruktur, dataistribution og rammearkitektur Serviceplatform, tværgående Forretningsstandarder, støttesystemer Digital velfærd skole, sundhed, pleje, omsorg Digitale velfærdsløsninger skal øge livskvaliteten og effektiviteten i samfundet. Grunddata/Datadistri bution Sikring af et fælles datagrundlag og ensartet registreringspraksis. Opdatering og kvalitetssikring af eksisterende grunddata Frikøb af geodata/grunddata Sneblindhed på teknisk, lokal og geografisk betinget it-infrastruktur, netforsyning og driftsetup. Ikke indbygget kompabilitet med it-legacy og datamodel. Overladt til den enkelte kommune at kompensere for

22 Sådan så den kommunale bredbåndsdækning ud i 2012 godt fundament for digitalisering? Ingen succes i borgernes øjne, hvis ikke alle 98 kommuner kan tilbyde bæredygtige e-tjenester.. Tabellen tager afsæt i 100 Mbit/s downstream. Upstream er typisk lavere, hvilket er kritisk for synkrone e-services som videokonferencer og overvågning Hvordan ser kapaciteten og variationerne ud, hvis man zoomer ind på udvalgte områder Motorveje sikrer ikke alene hurtig adgang til landsbyerne og de ensomt beliggende huse Der er et stykke vej hjem uanset SKI 50.48, fremkomst af kommunale mastepolitikker, puljepenge og villige leverandører

23 Vejen til skyerne og fælleskommunale it-løsninger går over blinkende lygter Positionering til fællessystemer Kommunerne har anvendt konsolidering og kapacitet i egen netforsyning til at virtualisere driftsplatforme Hovedparten har samlet sine servere i et centralt datacenter Hovedparten har virtualiseret servermiljø på standardiserede platforme Mange virtuelle servere/miljøer på få fysiske servere Storage deles på tværs af systemområder Mange har migreret tværgående og fagsystemer op på platformen Sags- og journalsystemer Mailsystemer Mange har virtualiseret klientmiljøet Web-baserede klient-præsentationslag er implementeret, virtuelle desktops på vej Tilstræbt uafhængighed af devices eks.vis til imødekommelse af BYOD Jo bedre kapacitet og kvalitet i net-services, jo mere sammenhængende it-driftsmiljøer og effektive virtuelle datacenterløsninger

24 Bæredygtig It-infrastruktur lægger grunden til digital velfærd og borgerbetjening Harmoniseret bredbånd i Danmark er forudsætningen for bæredygtig digitalisering, der skaber varig værdi og tryghed for borgerne Uden national og harmoniseret infrastruktur, ingen bæredygtige lokale og kommunale løsninger med sammenhæng til digitale fællessystemer og grunddata Uden bæredygtig og robust netforsyning, ingen lokale kommunikationsløsninger, der understøtter digital velfærd og borgerbetjening uanset, hvor i landet opgaven løses Borgerne risikeres at blive taget som gidsler i de fællesoffentlige digitaliseringsprogrammer, hvis der lokalt geografisk og regionalt er udsving og udfald i netkapacitet samt hvide pletter på Danmarkskortet

25 Spørgsmål?

Digitalisering - set fra det kommunale maskinrum

Digitalisering - set fra det kommunale maskinrum Digitalisering - set fra det kommunale maskinrum Jørgen Kristensen Rasch, Digitaliseringschef i Egedal Kommune, formand for de Kommunale It-chefer (KIT@), Redaktør for Kommunernes IT-magasin Leder i KIT-magasinet,

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Status for SAGERA-programmet

Status for SAGERA-programmet Status for SAGERA-programmet Godkendelse og organisation Information til leverandører og kommuner Projekt 1 vedr. governance, mål og indhold for rammearkitekturen Projekt 2 vedr. kommunal modning, kommunikation

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

Revideret ultimo KOMBIT strategi

Revideret ultimo KOMBIT strategi Revideret ultimo 2014 KOMBIT strategi 2013-2017 Kommunernes ejerskab til KOMBITs fællesløsninger skal styrkes Kommunernes involvering i KOMBIT i dag KOMBIT har eksisteret i fem år som et it-fællesskab,

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI INFORMATIONSDAG INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELKOMMEN TIL INFORMATIONSDAG Mandag den 15. august 2016, København og tirsdag den 16.

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 5. oktober 2015 Devoteam Vision og formål for foreningen Vision: at digitaliseringen i medlemskommunerne skaber større værdi i den enkelte kommune,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Digitalisering i den kommunale sektor. Ken Rindsig, KL

Digitalisering i den kommunale sektor. Ken Rindsig, KL Digitalisering i den kommunale sektor Ken Rindsig, KL Fire spørgsmål Status for digitaliseringsstrategien i Danmark og i hvilken grad felles arkitektur har bidratt til gjennomføringen Kommunesammenslåing

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl. 10.00 i: KL, lokale S-10. Der er morgenmad fra kl. 09.30 Indhold Side 1 af 7 Indhold... 1 1. Velkommen og siden

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Vejledningen er udarbejdet for KL af Devoteam. Version Dato Hvad er der sket 0.5

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015 Dialogmøde Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed d. 2. november 2015 Velkomst og rammesætning Lars Ole Dybdal It-direktør Region Midtjylland Agenda 12.30 Velkommen og rammesætning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Frederiksberg Det eksisterende systemlandskab af ikkerammearkitektur kompatible systemer vil være et

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Offentlig Samarbejde Open Source. Det nødvendige supplement

Offentlig Samarbejde Open Source. Det nødvendige supplement Offentlig Samarbejde Open Source Det nødvendige supplement 08/04/2016 OS2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab - Offentlig Samarbejde & Open Source - www.os2web.dk 1 Rasmus Frey Forretningsleder i OS2

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund Kommunedage januar 2016 Kommunernes Ydelsessystem E&E Byg og Miljø Lidt om vores rejse Udbudsplan for

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere