Iben Jakobsen, a08ibja 1/4/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iben Jakobsen, a08ibja 1/4/2011"

Transkript

1 DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI IRC En Social Deltagelseskultur Iben Jakobsen, a08ibja 1/4/ sider 2777 ord 4 siders bilag Mediekultur synopsis, 5.semester

2 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 1 af 8 IRC en social deltagelseskultur Indledning og problemformulering Internet Relay Chat, bedre kendt under forkortelsen IRC er et globalt omrækkende chat program. Trods nye, smartere programmer bruges det over 20 år gamle program stadigt støt af en enorm brugerskare. Internet Relay Chat giver mulighed for, at grupper på over 200 mennesker kan snakke sammen på en gang, og som følge opstår fællesskaber online, der kan sammenlignes med de, der findes i den virkelige verden. Jenkins (2006) bruger ordene social deltagelseskultur om de kulturer, der opstår som følge af de nye teknologier, og jeg har fundet det interessant at undersøge om Internet Relay Chat kan betegnes som sådan. Først vil jeg beskrive nærmere for, hvordan kommunikation og interaktion finder sted i programmet, og hvordan medieret kommunikation i stigende grad finder sted på nettet i dag. Dernæst vil jeg redegøre for, hvordan Jenkins Core Media Literacy Skills (Jenkins 2006) passer på brugen af IRC ved hjælp af diverse tekster, en empirisk spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt IRC-brugere, samt egne årelange erfaringer med det virtuelle fællesskab. Til slut vil jeg konkludere på, hvorvidt IRC er en social deltagelseskultur. Om IRC Internet Relay Chat (herefter IRC) opstod i efteråret 1988, programmeret af finlænderen Jarkko "WiZ" Oikarinen. Programmet blev udviklet på et finsk universitet og i starten bredte det sig hovedsageligt blandt universiteter verden rundt på deres netværk (både brugt og udviklet af studerende og professorer), indtil det allerede samme år kom online (Stenberg 2008). Som bruger af IRC anvender man et klientprogram såsom mirc, der forbinder sig med en server i et givent netværk. Alle servere i et netværk er koblet sammen og videresender beskeder fra bruger til bruger på netværket. Man kan deltage i en gruppesamtale i en given IRC-channel i et netværk eller man kan vælge blot at skrive privat med enkeltpersoner. (Caraballo og Lo, 2000). En vigtig del af IRC er de såkaldte emotes. Ved at taste /me efterfulgt af et givent verbum dukker følgende linje op i chatten I de to eksempler ses 1 chat window før og efter en emote sendes

3 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 2 af 8 Denne handlemåde gør det muligt at interagere med de andre deltagere i chatten på anden måde end var det hele blot tale. Herudover bruges naturligvis de mange forskellige tilkendegivelser af ens humør såsom smileys og forkortelser 1 for igen at bedre vise hvad, man mener. (Fernback & Thompson, 1995). Den sociale deltagelseskultur og medieret social interaktion og kommunikation Den strukturelle proces, der associeres med fællesskaber er kommunikation. Den online verden er blot en af mange måder at kommunikere på og derved være en del af et fællesskab. Det globale netværk forbinder folk verden over og kan medvirke til at forskellene mellem folk svinder ind. Internettet giver mulighed for, at alle kan komme med egen mening, og alle kan tage stilling til den. Luke argumenterede i 1993, at den teknologiske udvikling skabte en ny "klasse" bestående af en informations-elite (Fernback & Thompson, 1995). Sat op imod IRC kan man sagtens nikke genkendende til dette fænomen. Alle er velkomne, men det er sjældent, at den almene computerbruger forvilder sig ind i IRC, og det er måske de færreste, som vil føle sig hjemme der. Det kræver en vis viden og en vis interesse for de mere teknologiske emner, eller en form for hunger efter social kontakt. Jenkins definerer en social deltageleskultur som værende en kultur med relativt lave barrierer for kunstnerisk udtryk og civil deltagelse, hvor der gives stærk støtte til at skabe of dele ens kreationer. Det er en kultur med et uformelt mentorskab, hvor de erfarnes viden deles ud til nybegynderne. I en social deltagelseskultur føler deltagerne, at deres bidrag gør en forskel og har betydning, og mærker en social forbindelse med hinanden (Jenkins 2006, s. 3) Kommunikation er i dag ikke længere bundet til det fysiske møde, og den medierede interaktive kommunikation ændrer forholdet mellem afsender og modtager. Ansigt-til-ansigt interaktionen simuleres, men udvides også samtidigt og forandres, da IRC og andre chat programmer giver mulighed for, at brugeren kan lave hvad som helst andet samtidig med, at han/hun chatter (Hjarvard 2009, s. 8-12). Langt de fleste deltagere i den udspurgte channel kender hinanden gennem en internet radio og har kendt hinanden i en længere årrække. Størstedelen af dem er englændere og har sågar taget skridtet videre fra den medierede interaktion og har, efter at have lært hinanden at kende online, mødtes i den virkelige verden (herefter IRL In Real Life). Også Rheingold mener, at virtuelle fællesskaber ikke blot kan afvises som en teknologisk fantasi, hvor folk sidder lænket til deres computere og udelukkende oplever livet via dehumaniserende teknologi i stedet for menneskeligt nærvær og kontakt. Han har selv oplevet at finde venner online, han sidenhen har mødtes med til alt fra bryllupper til begravelser. Han har sagt følgende om styrken af det venskabelige bånd, der eksisterer i virtuelle fællesskaber: >>People in virtual communities use words on screens to exchange pleasantries and argue, engage in intellectual discourse, conduct commerce, exchange knowledge, share emotional support, make plans, brainstorm, gossip, feud, fall in love, find friends and lose them, play games, flirt, create a little high art and a lot of idle talk. People in virtual communities do just about everything people do in real life, but we leave our bodies behind. You can't kiss anybody and nobody can punch you in the nose, but a lot can happen within those boundaries. To the 1 typiske forkortelser er f.eks. LOL - laughing out loud, LMAO - laughing my ass off, STFU - shut the fuck up, DIAF - die in a fire, KTHNXBAI - ok thank you goodbye, etc.

4 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 3 af 8 millions who have been drawn into it, the richness and vitality of computer- linked cultures is attractive, even addictive.<< (Fernback & Thompson, 1995) Han mener desuden også, at de virtuelle fællesskaber højst sandsynligt er opstået som respons på den hungren efter de mere traditionelle fællesskaber, der verden over er svundet ind i kølvandet på den mere individualistiske kultur, der vandt indpas på omtrent samme tid som internettet (Fernback & Thompson, 1995). Hjarvard argumenterer for, at medieret interaktion er lige så virkelig som umedieret interaktion, men siger samtidig også, at forholdet mellem de mennesker, der benytter sig af medieret interaktion og ikke befinder sig i samme fysiske rum, ændres (Hjarvard 2009, s. 22). Dette understøttes i høj grad af enhver brug eller undersøgelse af IRC, hvor det er tydeligt, at brugere ofte er langt mere løsslupne og klar til at tale om hvad som helst inklusive de forskellige tabu, som man måske i IRL aldrig ville snakke højt om. Desuden tillægger mange sig også den mentalitet, at online, der må man alt, hvilket resulterer i, at enkeltpersoner fører sig frem, og nærmest kommer i krig med hinanden. Som ved alle medierede institutioner findes der dog regler (Hjarvard 2009, s. 16), og IRC er ingen undtagelse. Langt de fleste channels har rules-of-conduct og moderators til at sikre sig, at disse overholdes. I IRC og ved medieret interaktion har brugeren mulighed for at optimere den sociale interaktion til egen fordel. IRC aflaster brugerens relationer til omverdenen, da programmet gør det muligt at opnå større kontakt med mindre indsats. Samtidig styrer brugeren meget mere end ved ansigt-til-ansigt, hvad information, der sendes ud. I en fysisk samtale aflæser vi hinandens kropsprog etc., oven i den egentlige kommunikation, men i et program som IRC, har de andre deltagere kun den information, brugeren skriver og sender (Hjarvard 2009, s ). Spørgeskemaundersøgelsen Det konstruerede online spørgeskema blev delt rundt i en privat channel, og 25 har udfyldt det. Aldersgruppen er 19 til 37, og nationaliteten er hovedsageligt engelsk med et par amerikanere og nogle få andre europæere. Spørgeskemaet består af 5 følgende spørgsmål med dertilhørende svarmuligheder How often are you on IRC? 2. When on, how long do you stay? 3. How IRC-capable are you? 4. What do you use IRC for? (you can choose as many options as you wish) 5. Please read the following descriptions and choose all those that apply to what you do in IRC. Man kunne nemt have cirkuleret det i langt større og åbne channels, men erfaring viser desværre, at de færreste tager sådanne alvorligt, og mange vil more sig med at udfylde det så fejlagtigt som muligt. Enkelte spøgefugle har da også været på spil, som man blandt andet kan se i spørgsmål 4 s other svarmulighed. Her er blandet ducks nævnt som hvad IRC bruges til. 3 2 Se det fulde spørgeskema i bilagene 3 Den komplette resultatstabel kan ses i det vedlagte bilag under spørgsmål 4

5 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 4 af 8 Flertallet af IRC-brugerne er online dagligt i IRC i mere end 5 timer af gangen, og hele 40% logger aldrig af og har altså programmet tændt og løbende i baggrunden konstant. Cirka halvdelen af de adspurgte, at de har en basis viden om programmet og dets funktioner, og 44% tilkendegiver, at de er eksperter i brugen af programmet. 4 I den åbne kategori om, hvad de bruger IRC til, svarer 23, at de snakker med venner. 18 snakker om spil, 16 deler og diskuterer ideer, og også 16 deltager i online fællesskaber og aktiviteter. 14 mener, at de bruger IRC til at møde nye mennesker og venner, og 12 diskuterer politik. 10 får hjælp til at programmere, og 6 diskuterer deres koder (programmeringskoder såsom HTML, XML, etc.). 5 En efterfølgende in-chat rundspørge bekræfter, at flertallet ser IRC som en del af deres dagligdag og endda sociale liv. Til sidst i spørgeskemaet blev de bedt om at tage stilling til Jenkin s 11 Core Media Literacy Skills og topscoreren blev Negotiation med 18. Dernæst kom Collective Intelligence med 16, og Multitasking og Transmedia Navigation delte tredjepladsen med 14 hver. Play tog fjerdepladsen med 13. Networking og Judgment kom ind på en delt femteplads med 12 hver. 6 Ved denne svarkategori skal man naturligvis huske på, at deltagerne ikke har haft mulighed for at læse hele Jenkin s tekst og kun har haft den korte beskrivelse af de forskellige skills til at vurdere efter. Derfor kan sidste spørgsmål ikke bruges til så meget andet, end det er interessant at se, hvad IRC-brugerne associerer brugen af IRC med. Jenkins 11 Core Media Literacy Skills Play (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at eksperimentere med ens omgivelser som en form for problemløsning - Leg fremmer læring, og i IRC har man mulighed for at lege alt hvad man vil, mens man lærer både om sig selv og andre. Simulation (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at fortolke og konstruere dynamiske modeller af processer i den virkelige verden - Jenkins beskriver simulation i forhold til computerspil, hvor man gennem trial-and-error lærer egenskaber som man kan tage med sig. Simulation kan også bruges på IRC, hvor deltagere kan lære sociale egenskaber. Performance (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at bruge forskellige identiteter med det formål at improvisere og opdage - IRC s uofficielle motto er Welcome to IRC; where men are men, women are men and small girls are FBI agents. [Velkommen til IRC; hvor mænd er men, kvinder er mænd, og små piger er FBI agenter]. Det er meget typisk, at man ikke skal tage for gode varer, hvem og hvad folk hævder, de er. 4 Den komplette resultatstabel kan ses i det vedlagte bilag under spørgsmål 1, 2 og 3 5 Den komplette resultatstabel kan ses i det vedlagte bilag under spørgsmål 4 6 Den komplette resultatstabel kan ses i det vedlagte bilag under spørgsmål 5

6 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 5 af 8 Appropriation (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at sample og remixe medie indhold og materialer meningsfuldt - Appropriation benyttes ikke direkte i IRC, men IRC er et sted, hvor de såkaldte kunstnere kan mødes for at diskutere og dele/vise deres kreationer. Multitasking (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at scanne ens miljø og skift fokus som nødvendigt til de vigtige detaljer - IRC benyttes som et program ud af mange. Oftest befinder en deltager sig i adskillige channels og chatter på kryds og på tværs samtidig med, at der arbejdes/spilles computerspil/programmeres/etc. Distributed Cognition (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at interagere meningsfuldt med værktøjer, der udvider ens mentale kapacitet - Man kan hævde, at det udvikler ens mentale kapacitet ved brugen af IRC, da man skal holde styr på mange ting på en gang. Akkurat som ved en normal samtale holder man styr på, hvad, der bliver, og hvem, der siger det, og ud fra både den situationelle kontekst samt baggrundsviden om personerne analyserer og fortolker man indholdet. Collective Intelligence (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at dele og sammenligne viden med andre mod et fælles mål - Der findes utallige IRC-channels, hvis hovedformål er, at folk kan spørge hinanden om hjælp om diverse emner. Et eksempel er #aftereffects, hvor brugere af softwareprogrammer til design af videoeffekter kan spørge hinanden om hjælp, hvis de har problemer. Derudover findes der naturligvis også mange andre slags channels med og uden specielt formål, hvor folk, akkurat som ansigt-til-ansigt, snakker kollektivt om et givent emne og kommer frem til enten en løsning på et problem eller hver deres holdning. Judgment (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at vurdere forskellige informationskilders reliabilitet og troværdighed - I IRC skal man i høj grad tage stilling til, hvad er sandt og hvad er falsk. Da så mange benytter sig af Simulation og Performance skal man i det virtuelle rum forsøge at gennemskue om, man kan stole på det, de siger, og hvem man reelt snakker med, da mange tillægger sig en helt anden identitet online. Da IRC oftest er et mere langtidsvarigt projekt, er det dog de færreste, der kan holde løgnen kørende. Hvad man siger, bliver gransket nøje, og hvis man begynder at modsige sig selv eller lignende, krakelerer facaden og man vil i værste tilfælde blive hængt ud og til grin. Transmedia Navigation (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at følge flowet af historier og information over adskillige modaliteter/medier - I IRC deles links til forskellige historier og informationer (værende det youtube, blogs, nyheder, etc.) og kan derefter diskuteres af høj og lav, og på den måde bevæger man sig udover det enkelte program.

7 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 6 af 8 Networking (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at søge efter, syntetisere/sammenfatte og udbrede information - Networking er en stor del af IRC, hvis hovedformål er chat om hvad som helst. I gruppechat vil foskellige deltagere medbringe nyt materiale, der efterfølgende vil blive diskuteret eller ignoreret alt efter interesse. Negotiation (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at rejse på tværs af forskellige communities/fællesskaber, mens man skelner mellem og respekterer adskillige perspektiver, samt forstår og underlægger sig de forskellige normer - Forskellige channels og netværk har forskellige regler. Nogle har ingen tolerance overfor virtuel mobning (eller trolls ), mens andres holdning er, at hvis du ikke kan klare presset, kan du forsvinde. Fælles for alle fællesskaberne er dog, at man følger de generelle retningslinjer og følger flowet. Diskussion/Konklusion Jeg vil mene, at IRC er en social deltagelseskultur. Den opfylder på mange måder de fleste af Jenkins 11 skills. Der er i IRC en mulighed for et virtuelt fællesskab, der påkræver forskellige evner for at kunne håndteres og navigeres. Mange af disse er akkurat de samme evner, der bruges i en almindelig samtale og omhandler kommunikation og diverse mentale redskaber. Andre er så at sige udvidede, reviderede udgaver af disse, ombygget til at passe på den anderledes brug i skriftbaseret kommunikation. Der kræves også nye evner, man aldrig ville få brug for ansigt-til-ansigt, såsom Jenkins Transmedia Navigation. Evner, der skal håndtere den konstante strøm af medier og teknologisk udvikling og navigere den online kommunikation og interaktion. Derudover passer Jenkins definition af en social deltagelseskultur (Jenkins 2006, s. 3) på IRC som var den skrevet derom. Særligt det uformelle mentorskab, hvor de ældre tager sig yngre (brugermæssigt, ikke alder) passer godt på IRC, samt det at deltagerne føler sig socialt forbundet med hinanden. IRC er et chat program, der giver mulighed for socialt samvær til tusinder, der ellers ville være ensomme. Det bruges af ung såvel som gammel, socialt handicappede og socialt aktive (IRL). Man kan, om man ønsker det, skjule sin sande identitet, og enten være en anden eller endelig sig selv. Man er forbundet med resten af verden og man kan møde folk med samme interesser og egenskaber. IRC giver mulighed for et globalt fællesskab, der strækker sig længere end blot det virtuelle univers.

8 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 7 af 8 Litteraturliste Caraballo, David og Lo, Joseph (2000). The IRC Prelude -http://www.irchelp.org/irchelp/new2irc.html (set 29/ ) Fernback, J. & Thompson, B. (1995). Virtual Communities: Abort, Retry, Failure? (set 30/ ) Hjarvard, Stig (2009). Samfundets medialisering. En teori om mediernes forandring af samfund og kultur. Nordicom-Information 31, s. 5-35: Jenkins, Henry m.fl. (2006). Confronting the Challenges of Participatory Culture. Media Education for the 21st Century (WHITE PAPER) Stenberg, Daniel (2008). IRC history -http://daniel.haxx.se/irchistory.html (set 29/ )

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Skolens udfordringer i et medialiseringsperspektiv

Skolens udfordringer i et medialiseringsperspektiv D E P A R T M E N T O F M E D I A, C O G N I T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N Skolens udfordringer i et medialiseringsperspektiv 18. November 2014 Stig Hjarvard, Professor, Ph.D. University of Copenhagen

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI.

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Hvorfor dette mærke? Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Med aktiviteterne kommes der godt rundt om de

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 31.10.2014

Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 31.10.2014 Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 1.10.014 Publiceret af Hans Henrik Knoop February 4 01 at 1:7 Powered by Enalyzer Vurdering af forudsætninger og vilkår

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem?

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Hvorfor læring? Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Vanskeligheder ved at forandre uddannelse inviterer til et nyt fokus på det at lære Hvorfor innovation? Omverdenen

Læs mere

IT sikkerhed Whitelist

IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist Skrevet af: Anchelika V. Skjødt og Lasse B. Troelsen Kom/IT A Klasse 3.5 Side 1 af 7. Spam facts Spam er et af de største problemer med internettet på nuværende

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Der kommer et nyt vindue op. Klik på Udfyld felterne og tryk Create My Account

Der kommer et nyt vindue op. Klik på Udfyld felterne og tryk Create My Account Sådan får du billeder på twitter via flickr Når du skal smide billeder på twitter skal du gøre det ved hjælp af programmet flickr. Det er vigtigt, at du bruger dette program, da vi på grund af manglende

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge ét eller flere kunstneriske produkter,

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Ipad projekt Charlottehøj 2013

Ipad projekt Charlottehøj 2013 Ipad projekt Charlottehøj 2013 1. 8.00-8.30 Kaffe/Rundstykker 2. 8.30-9.30 Mediepædagogik og Digital Dannelse. Eksempel på Emnearbejde. 3. 9.30-10.30 Opsætning af IPADS 4. 10.45-11.45 Eksempler på sprogstimulerende

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Kom i gang på BBO på dansk

Kom i gang på BBO på dansk Kom i gang på BBO på dansk 1: Klik her 2: Bliv medlem 3: Udfyld 4: Du vil med det samme få at vide, hvis dit valgte brugernavn ikke kan bruges. Her er det valgte lilli ikke ledigt 5: Her er et brugernavn

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG KENMAY 07-05-2015 FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG VED METTE SILLESEN FREMTIDSFORSKER I FUTURE NAVIGATOR VIL DU HAVE PRÆSENTATIONEN? SÅ SEND EN MAIL TIL: MAIL@METTESILLESEN.COM OG DU VIL MODTAGE

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere