Iben Jakobsen, a08ibja 1/4/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iben Jakobsen, a08ibja 1/4/2011"

Transkript

1 DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI IRC En Social Deltagelseskultur Iben Jakobsen, a08ibja 1/4/ sider 2777 ord 4 siders bilag Mediekultur synopsis, 5.semester

2 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 1 af 8 IRC en social deltagelseskultur Indledning og problemformulering Internet Relay Chat, bedre kendt under forkortelsen IRC er et globalt omrækkende chat program. Trods nye, smartere programmer bruges det over 20 år gamle program stadigt støt af en enorm brugerskare. Internet Relay Chat giver mulighed for, at grupper på over 200 mennesker kan snakke sammen på en gang, og som følge opstår fællesskaber online, der kan sammenlignes med de, der findes i den virkelige verden. Jenkins (2006) bruger ordene social deltagelseskultur om de kulturer, der opstår som følge af de nye teknologier, og jeg har fundet det interessant at undersøge om Internet Relay Chat kan betegnes som sådan. Først vil jeg beskrive nærmere for, hvordan kommunikation og interaktion finder sted i programmet, og hvordan medieret kommunikation i stigende grad finder sted på nettet i dag. Dernæst vil jeg redegøre for, hvordan Jenkins Core Media Literacy Skills (Jenkins 2006) passer på brugen af IRC ved hjælp af diverse tekster, en empirisk spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt IRC-brugere, samt egne årelange erfaringer med det virtuelle fællesskab. Til slut vil jeg konkludere på, hvorvidt IRC er en social deltagelseskultur. Om IRC Internet Relay Chat (herefter IRC) opstod i efteråret 1988, programmeret af finlænderen Jarkko "WiZ" Oikarinen. Programmet blev udviklet på et finsk universitet og i starten bredte det sig hovedsageligt blandt universiteter verden rundt på deres netværk (både brugt og udviklet af studerende og professorer), indtil det allerede samme år kom online (Stenberg 2008). Som bruger af IRC anvender man et klientprogram såsom mirc, der forbinder sig med en server i et givent netværk. Alle servere i et netværk er koblet sammen og videresender beskeder fra bruger til bruger på netværket. Man kan deltage i en gruppesamtale i en given IRC-channel i et netværk eller man kan vælge blot at skrive privat med enkeltpersoner. (Caraballo og Lo, 2000). En vigtig del af IRC er de såkaldte emotes. Ved at taste /me efterfulgt af et givent verbum dukker følgende linje op i chatten I de to eksempler ses 1 chat window før og efter en emote sendes

3 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 2 af 8 Denne handlemåde gør det muligt at interagere med de andre deltagere i chatten på anden måde end var det hele blot tale. Herudover bruges naturligvis de mange forskellige tilkendegivelser af ens humør såsom smileys og forkortelser 1 for igen at bedre vise hvad, man mener. (Fernback & Thompson, 1995). Den sociale deltagelseskultur og medieret social interaktion og kommunikation Den strukturelle proces, der associeres med fællesskaber er kommunikation. Den online verden er blot en af mange måder at kommunikere på og derved være en del af et fællesskab. Det globale netværk forbinder folk verden over og kan medvirke til at forskellene mellem folk svinder ind. Internettet giver mulighed for, at alle kan komme med egen mening, og alle kan tage stilling til den. Luke argumenterede i 1993, at den teknologiske udvikling skabte en ny "klasse" bestående af en informations-elite (Fernback & Thompson, 1995). Sat op imod IRC kan man sagtens nikke genkendende til dette fænomen. Alle er velkomne, men det er sjældent, at den almene computerbruger forvilder sig ind i IRC, og det er måske de færreste, som vil føle sig hjemme der. Det kræver en vis viden og en vis interesse for de mere teknologiske emner, eller en form for hunger efter social kontakt. Jenkins definerer en social deltageleskultur som værende en kultur med relativt lave barrierer for kunstnerisk udtryk og civil deltagelse, hvor der gives stærk støtte til at skabe of dele ens kreationer. Det er en kultur med et uformelt mentorskab, hvor de erfarnes viden deles ud til nybegynderne. I en social deltagelseskultur føler deltagerne, at deres bidrag gør en forskel og har betydning, og mærker en social forbindelse med hinanden (Jenkins 2006, s. 3) Kommunikation er i dag ikke længere bundet til det fysiske møde, og den medierede interaktive kommunikation ændrer forholdet mellem afsender og modtager. Ansigt-til-ansigt interaktionen simuleres, men udvides også samtidigt og forandres, da IRC og andre chat programmer giver mulighed for, at brugeren kan lave hvad som helst andet samtidig med, at han/hun chatter (Hjarvard 2009, s. 8-12). Langt de fleste deltagere i den udspurgte channel kender hinanden gennem en internet radio og har kendt hinanden i en længere årrække. Størstedelen af dem er englændere og har sågar taget skridtet videre fra den medierede interaktion og har, efter at have lært hinanden at kende online, mødtes i den virkelige verden (herefter IRL In Real Life). Også Rheingold mener, at virtuelle fællesskaber ikke blot kan afvises som en teknologisk fantasi, hvor folk sidder lænket til deres computere og udelukkende oplever livet via dehumaniserende teknologi i stedet for menneskeligt nærvær og kontakt. Han har selv oplevet at finde venner online, han sidenhen har mødtes med til alt fra bryllupper til begravelser. Han har sagt følgende om styrken af det venskabelige bånd, der eksisterer i virtuelle fællesskaber: >>People in virtual communities use words on screens to exchange pleasantries and argue, engage in intellectual discourse, conduct commerce, exchange knowledge, share emotional support, make plans, brainstorm, gossip, feud, fall in love, find friends and lose them, play games, flirt, create a little high art and a lot of idle talk. People in virtual communities do just about everything people do in real life, but we leave our bodies behind. You can't kiss anybody and nobody can punch you in the nose, but a lot can happen within those boundaries. To the 1 typiske forkortelser er f.eks. LOL - laughing out loud, LMAO - laughing my ass off, STFU - shut the fuck up, DIAF - die in a fire, KTHNXBAI - ok thank you goodbye, etc.

4 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 3 af 8 millions who have been drawn into it, the richness and vitality of computer- linked cultures is attractive, even addictive.<< (Fernback & Thompson, 1995) Han mener desuden også, at de virtuelle fællesskaber højst sandsynligt er opstået som respons på den hungren efter de mere traditionelle fællesskaber, der verden over er svundet ind i kølvandet på den mere individualistiske kultur, der vandt indpas på omtrent samme tid som internettet (Fernback & Thompson, 1995). Hjarvard argumenterer for, at medieret interaktion er lige så virkelig som umedieret interaktion, men siger samtidig også, at forholdet mellem de mennesker, der benytter sig af medieret interaktion og ikke befinder sig i samme fysiske rum, ændres (Hjarvard 2009, s. 22). Dette understøttes i høj grad af enhver brug eller undersøgelse af IRC, hvor det er tydeligt, at brugere ofte er langt mere løsslupne og klar til at tale om hvad som helst inklusive de forskellige tabu, som man måske i IRL aldrig ville snakke højt om. Desuden tillægger mange sig også den mentalitet, at online, der må man alt, hvilket resulterer i, at enkeltpersoner fører sig frem, og nærmest kommer i krig med hinanden. Som ved alle medierede institutioner findes der dog regler (Hjarvard 2009, s. 16), og IRC er ingen undtagelse. Langt de fleste channels har rules-of-conduct og moderators til at sikre sig, at disse overholdes. I IRC og ved medieret interaktion har brugeren mulighed for at optimere den sociale interaktion til egen fordel. IRC aflaster brugerens relationer til omverdenen, da programmet gør det muligt at opnå større kontakt med mindre indsats. Samtidig styrer brugeren meget mere end ved ansigt-til-ansigt, hvad information, der sendes ud. I en fysisk samtale aflæser vi hinandens kropsprog etc., oven i den egentlige kommunikation, men i et program som IRC, har de andre deltagere kun den information, brugeren skriver og sender (Hjarvard 2009, s ). Spørgeskemaundersøgelsen Det konstruerede online spørgeskema blev delt rundt i en privat channel, og 25 har udfyldt det. Aldersgruppen er 19 til 37, og nationaliteten er hovedsageligt engelsk med et par amerikanere og nogle få andre europæere. Spørgeskemaet består af 5 følgende spørgsmål med dertilhørende svarmuligheder How often are you on IRC? 2. When on, how long do you stay? 3. How IRC-capable are you? 4. What do you use IRC for? (you can choose as many options as you wish) 5. Please read the following descriptions and choose all those that apply to what you do in IRC. Man kunne nemt have cirkuleret det i langt større og åbne channels, men erfaring viser desværre, at de færreste tager sådanne alvorligt, og mange vil more sig med at udfylde det så fejlagtigt som muligt. Enkelte spøgefugle har da også været på spil, som man blandt andet kan se i spørgsmål 4 s other svarmulighed. Her er blandet ducks nævnt som hvad IRC bruges til. 3 2 Se det fulde spørgeskema i bilagene 3 Den komplette resultatstabel kan ses i det vedlagte bilag under spørgsmål 4

5 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 4 af 8 Flertallet af IRC-brugerne er online dagligt i IRC i mere end 5 timer af gangen, og hele 40% logger aldrig af og har altså programmet tændt og løbende i baggrunden konstant. Cirka halvdelen af de adspurgte, at de har en basis viden om programmet og dets funktioner, og 44% tilkendegiver, at de er eksperter i brugen af programmet. 4 I den åbne kategori om, hvad de bruger IRC til, svarer 23, at de snakker med venner. 18 snakker om spil, 16 deler og diskuterer ideer, og også 16 deltager i online fællesskaber og aktiviteter. 14 mener, at de bruger IRC til at møde nye mennesker og venner, og 12 diskuterer politik. 10 får hjælp til at programmere, og 6 diskuterer deres koder (programmeringskoder såsom HTML, XML, etc.). 5 En efterfølgende in-chat rundspørge bekræfter, at flertallet ser IRC som en del af deres dagligdag og endda sociale liv. Til sidst i spørgeskemaet blev de bedt om at tage stilling til Jenkin s 11 Core Media Literacy Skills og topscoreren blev Negotiation med 18. Dernæst kom Collective Intelligence med 16, og Multitasking og Transmedia Navigation delte tredjepladsen med 14 hver. Play tog fjerdepladsen med 13. Networking og Judgment kom ind på en delt femteplads med 12 hver. 6 Ved denne svarkategori skal man naturligvis huske på, at deltagerne ikke har haft mulighed for at læse hele Jenkin s tekst og kun har haft den korte beskrivelse af de forskellige skills til at vurdere efter. Derfor kan sidste spørgsmål ikke bruges til så meget andet, end det er interessant at se, hvad IRC-brugerne associerer brugen af IRC med. Jenkins 11 Core Media Literacy Skills Play (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at eksperimentere med ens omgivelser som en form for problemløsning - Leg fremmer læring, og i IRC har man mulighed for at lege alt hvad man vil, mens man lærer både om sig selv og andre. Simulation (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at fortolke og konstruere dynamiske modeller af processer i den virkelige verden - Jenkins beskriver simulation i forhold til computerspil, hvor man gennem trial-and-error lærer egenskaber som man kan tage med sig. Simulation kan også bruges på IRC, hvor deltagere kan lære sociale egenskaber. Performance (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at bruge forskellige identiteter med det formål at improvisere og opdage - IRC s uofficielle motto er Welcome to IRC; where men are men, women are men and small girls are FBI agents. [Velkommen til IRC; hvor mænd er men, kvinder er mænd, og små piger er FBI agenter]. Det er meget typisk, at man ikke skal tage for gode varer, hvem og hvad folk hævder, de er. 4 Den komplette resultatstabel kan ses i det vedlagte bilag under spørgsmål 1, 2 og 3 5 Den komplette resultatstabel kan ses i det vedlagte bilag under spørgsmål 4 6 Den komplette resultatstabel kan ses i det vedlagte bilag under spørgsmål 5

6 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 5 af 8 Appropriation (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at sample og remixe medie indhold og materialer meningsfuldt - Appropriation benyttes ikke direkte i IRC, men IRC er et sted, hvor de såkaldte kunstnere kan mødes for at diskutere og dele/vise deres kreationer. Multitasking (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at scanne ens miljø og skift fokus som nødvendigt til de vigtige detaljer - IRC benyttes som et program ud af mange. Oftest befinder en deltager sig i adskillige channels og chatter på kryds og på tværs samtidig med, at der arbejdes/spilles computerspil/programmeres/etc. Distributed Cognition (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at interagere meningsfuldt med værktøjer, der udvider ens mentale kapacitet - Man kan hævde, at det udvikler ens mentale kapacitet ved brugen af IRC, da man skal holde styr på mange ting på en gang. Akkurat som ved en normal samtale holder man styr på, hvad, der bliver, og hvem, der siger det, og ud fra både den situationelle kontekst samt baggrundsviden om personerne analyserer og fortolker man indholdet. Collective Intelligence (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at dele og sammenligne viden med andre mod et fælles mål - Der findes utallige IRC-channels, hvis hovedformål er, at folk kan spørge hinanden om hjælp om diverse emner. Et eksempel er #aftereffects, hvor brugere af softwareprogrammer til design af videoeffekter kan spørge hinanden om hjælp, hvis de har problemer. Derudover findes der naturligvis også mange andre slags channels med og uden specielt formål, hvor folk, akkurat som ansigt-til-ansigt, snakker kollektivt om et givent emne og kommer frem til enten en løsning på et problem eller hver deres holdning. Judgment (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at vurdere forskellige informationskilders reliabilitet og troværdighed - I IRC skal man i høj grad tage stilling til, hvad er sandt og hvad er falsk. Da så mange benytter sig af Simulation og Performance skal man i det virtuelle rum forsøge at gennemskue om, man kan stole på det, de siger, og hvem man reelt snakker med, da mange tillægger sig en helt anden identitet online. Da IRC oftest er et mere langtidsvarigt projekt, er det dog de færreste, der kan holde løgnen kørende. Hvad man siger, bliver gransket nøje, og hvis man begynder at modsige sig selv eller lignende, krakelerer facaden og man vil i værste tilfælde blive hængt ud og til grin. Transmedia Navigation (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at følge flowet af historier og information over adskillige modaliteter/medier - I IRC deles links til forskellige historier og informationer (værende det youtube, blogs, nyheder, etc.) og kan derefter diskuteres af høj og lav, og på den måde bevæger man sig udover det enkelte program.

7 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 6 af 8 Networking (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at søge efter, syntetisere/sammenfatte og udbrede information - Networking er en stor del af IRC, hvis hovedformål er chat om hvad som helst. I gruppechat vil foskellige deltagere medbringe nyt materiale, der efterfølgende vil blive diskuteret eller ignoreret alt efter interesse. Negotiation (Jenkins 2006, s ) - Evnen til at rejse på tværs af forskellige communities/fællesskaber, mens man skelner mellem og respekterer adskillige perspektiver, samt forstår og underlægger sig de forskellige normer - Forskellige channels og netværk har forskellige regler. Nogle har ingen tolerance overfor virtuel mobning (eller trolls ), mens andres holdning er, at hvis du ikke kan klare presset, kan du forsvinde. Fælles for alle fællesskaberne er dog, at man følger de generelle retningslinjer og følger flowet. Diskussion/Konklusion Jeg vil mene, at IRC er en social deltagelseskultur. Den opfylder på mange måder de fleste af Jenkins 11 skills. Der er i IRC en mulighed for et virtuelt fællesskab, der påkræver forskellige evner for at kunne håndteres og navigeres. Mange af disse er akkurat de samme evner, der bruges i en almindelig samtale og omhandler kommunikation og diverse mentale redskaber. Andre er så at sige udvidede, reviderede udgaver af disse, ombygget til at passe på den anderledes brug i skriftbaseret kommunikation. Der kræves også nye evner, man aldrig ville få brug for ansigt-til-ansigt, såsom Jenkins Transmedia Navigation. Evner, der skal håndtere den konstante strøm af medier og teknologisk udvikling og navigere den online kommunikation og interaktion. Derudover passer Jenkins definition af en social deltagelseskultur (Jenkins 2006, s. 3) på IRC som var den skrevet derom. Særligt det uformelle mentorskab, hvor de ældre tager sig yngre (brugermæssigt, ikke alder) passer godt på IRC, samt det at deltagerne føler sig socialt forbundet med hinanden. IRC er et chat program, der giver mulighed for socialt samvær til tusinder, der ellers ville være ensomme. Det bruges af ung såvel som gammel, socialt handicappede og socialt aktive (IRL). Man kan, om man ønsker det, skjule sin sande identitet, og enten være en anden eller endelig sig selv. Man er forbundet med resten af verden og man kan møde folk med samme interesser og egenskaber. IRC giver mulighed for et globalt fællesskab, der strækker sig længere end blot det virtuelle univers.

8 A08ibja, 5. semester Synopsis Side 7 af 8 Litteraturliste Caraballo, David og Lo, Joseph (2000). The IRC Prelude -http://www.irchelp.org/irchelp/new2irc.html (set 29/ ) Fernback, J. & Thompson, B. (1995). Virtual Communities: Abort, Retry, Failure? (set 30/ ) Hjarvard, Stig (2009). Samfundets medialisering. En teori om mediernes forandring af samfund og kultur. Nordicom-Information 31, s. 5-35: Jenkins, Henry m.fl. (2006). Confronting the Challenges of Participatory Culture. Media Education for the 21st Century (WHITE PAPER) Stenberg, Daniel (2008). IRC history -http://daniel.haxx.se/irchistory.html (set 29/ )

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning)

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Print Form Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksaminator: Janus Holst Aaen Afleveringsdato: 19.12.11 Datalogi modul: Digitale repræsentationer, intern bestået/ikke

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft WOW udk om no v e mbe rd. 2 3, 2 0 0 4iUS AogAus t r a l i e nogk om t i l Eur opad. 1 1. f e br ua r, 2 0 0 5. De tv a rde tme s ts ol gt epcs pi li2 0 0 5og 2 0 0 6ogdet r eudvi de l s e rde rhi dt i

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Udarbejdet af: Maria Enemærke Møller Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier Vejleder: Birgitte Tufte Institut

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Virtuel Socialisering

Virtuel Socialisering Virtuel Socialisering Med udgangspunkt i det danske SOCOM- community Peter Erikstrup og Simon Lüdeking, BDMD ITU 2009 ANSLAG: 38,060 07/12/09 Abstract We have chose to write about the game SOCOM our target

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

STRØM TIL ÆSTETIKKEN

STRØM TIL ÆSTETIKKEN STRØM TIL ÆSTETIKKEN - Digital dannelse og didaktik Professionsbachelor i E-konceptudvikling Af: Brita Vejrup Pedersen Vejleder: Lars Bøge Eskildsen TITELBLAD Professionsbachelor i E-konceptudvikling Af:

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78 Abstract Both Facebook and Google utilise personalisation of content to some extent. We hypothesise that few users have any knowledge of this filtration of content. Through interviews of four individuals,

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Når du har hele verden i din lomme. smartphonens betydning for unges opmærksomhed, koncentration og stress

Når du har hele verden i din lomme. smartphonens betydning for unges opmærksomhed, koncentration og stress 1 Når du har hele verden i din lomme smartphonens betydning for unges opmærksomhed, koncentration og stress Cand.public A-speciale Af Søren Hebsgaard Eksamensnummer: 197276 Vejleder: Klaus Levinsen Antal

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere