CSR-rapport. Marts side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø"

Transkript

1 CSR-rapport Marts side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab Stop forsikringssvindel side 7 Ansvar over for kunderne side 8 En ansvarlig arbejdsplads

2 Foto: Claus Bjørn Larsen CSR-rapport 2010 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse til Topdanmarks første rapport >> Velkommen om Corporate Social Responsibility (CSR). På på side 4. Men også før vi satte ord på, har vi i Topdanmark lavet indsatser og skabt resultater, der har gavnet samfund og miljø. Med en formuleret politik er vi nu klar til at tage de næste skridt i arbejdet med at gøre samfundsansvar til en endnu mere integreret del af vores virksomhed. Nøgleordene i dette arbejde er ansvarlighed og forebyggelse, og de ligger i naturlig forlængelse af Topdanmarks vision og værdier. Det betyder, at vi tager ansvar for, at de tiltag, vi iværksætter, skaber værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer, og at de i videst muligt omfang gavner frem for at belaste samfund og miljø. Det betyder også, at vi sideløbende med dækning af forsikringsskader vil fokusere på at forebygge, at skaderne opstår og minimere konsekvenserne, når de opstår. de næste sider kan du læse om, hvordan vi i Topdanmark tager ansvar for kunder, medarbejdere, samfund og miljø. Samfundsansvar og forsikringsforretning har altid været tæt forbundet. Det, vi laver, er jo at afbøde de negative effekter, når personer, virksomheder eller samfundet rammes af en uforudset begivenhed. Et område, hvor Topdanmark kan gøre en forskel, er ved at bruge vores viden om skader og årsagerne til dem i aktiv skadeforebyggelse. Når vi med rådgivning og forebyggelse kan medvirke til, at der fx opstår færre vandskader, færdselsuheld og livsstilssygdomme, gavner det både kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet. Det er en opgave og en proces, som aldrig ender, og fra i år inviterer vi dig med til at følge arbejdet, indsatserne og resultaterne i denne årlige CSR-rapport. Vi kan naturligvis også gøre en forskel ved at indtænke såvel miljøbelastningen som ressourceforbruget i de produkter, vi tilbyder kunderne og i driften af virksomheden. Topdanmark har forud for denne første CSR-rapportering formuleret en CSR-politik, som du kan læse om Med venlig hilsen Adm. direktør Christian Sagild 2

3 Topdanmark og samfundsansvar Topdanmarks CSR-politik bygger på følgende grundlag og indsatsområder. Ansvarlighed Det er Topdanmarks mål at skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer på en måde, der er bæredygtig og ansvarlig over for samfundet og miljøet. Derfor bestræber vi os på at drive en effektiv forsikringsforretning med udgangspunkt i, at vi optræder ansvarligt, effektivt og forebyggende og derved bidrager til samfundets bæredygtige udvikling. Forebyggelse Udgangspunktet for Topdanmarks forsikringsforretning er at drive virksomheden så effektivt som muligt, så vi kan tilbyde gode produkter til konkurrencedygtige priser. Fremfor kun at fokusere på økonomisk udligning, efter at skadebegivenheden er indtruffet, vil Topdanmark fokusere endnu mere på skadeforebyggelse med henblik på at forhindre skadebegivenheder i at opstå eller minimere konsekvenserne heraf. Dette er for os samfundsansvarlig forsikringsdrift og er med til at sikre, at kundernes og aktionærernes interesser går hånd i hånd med Topdanmarks samfundsansvar. Godt Hjulpet Det er vores mål, at alle, der kommer i kontakt med Topdanmark, føler sig Godt Hjulpet og modtager en korrekt og ansvarlig behandling både i rådgivningen om forebyggelse, ved forsikringssalg og ved skadebehandling. Topdanmarks værdigrundlag Topdanmarks værdisæt bygger på vores HUSKprincip: Hjælpsom med glæde Uformel og ukompliceret Skabe værdi Kunden i fokus Disse værdier er også gennemgående i vores CSRpolitik. For at leve op til vores værdier om at være en uformel og ukompliceret virksomhed, er det essentielt, at vi er gennemsigtige, åbne og forståelige også når det gælder CSR. Indsatsområder: yansvar over for kunder yansvar over for medarbejdere yansvar for samfund og miljø Foto: Colourbox 3

4 Ansvar for samfund og miljø Vi anerkender vores pligt til at drive en forretning, der er ansvarlig i forhold til samfundet og miljøet, samt at vores virksomhed videreudvikles på bæredygtig vis. Mål, indsatser og resultater Foto: Colourbox Med afsæt i vores forretning vil vi være med til at udvikle løsninger og forsikringsprodukter, der kan hjælpe eller motivere til at reducere samfundets samlede CO2-udledning Topdanmark ser ikke et modsætningsforhold imellem en lønsom forretning og en målrettet indsats på klimaområdet tværtimod. Derfor vil vi fremover have CSR-tanken med, når vi udvikler nye produkter, hvor der er sammenhæng imellem forsikringsrisiko og miljøbelastning. Som eksempel kan nævnes prisstrukturen på Topdanmarks bilforsikringer, der bl.a. prisfastsættes ud fra antal kørte kilometer. Forsikringen giver dermed kunden et incitament til at spare penge på forsikringen ved at køre færre kilometer og samtidig til at forurene mindre. Vi arbejder på at minimere vores egne CO2- fodspor, og det har givet resultater Topdanmark udledte i ,5 % mindre CO2 end i 2008, jf. CO2-regnskabet på side 6. Den primære årsag til reduktionen på 214 ton er investeringer i grøn IT, og der er flere initiativer på vej, som skal sikre, at den gode udvikling fortsætter i de kommende år. Et af de konkrete initiativer, som vil reducere CO2-udledningen i de kommende år, er en stor investering i belysning og ventilation i vores hovedkontor. I løbet af 2010, 2011 og 2012 udskiftes ca lysarmaturer, og der indsættes et lysstyringssystem og nyt ventilationsanlæg i vores kvadratmeter store kontorlandskab nordens største. Investeringen er estimeret til at reducere Topdanmarks CO2-udledning med yderligere 700 ton årligt. Investering i grøn it giver stor CO2-reduktion Topdanmark samarbejder med DONG om reduktion af vores strømforbrug og CO2-udledning. På baggrund af analyser af strømforbrug til køling af servere i itafdelingen har Topdanmark i 2008 og 2009 investeret i virtuelle servere og i en mere hensigtsmæssig nedkøling af serverrum. Investeringerne vil fremover medføre en reduktion på op imod 600 ton CO2 årligt. Læger uden Grænser Topdanmark har siden 1972 haft et samarbejde med Læger uden Grænser. Samarbejdet giver Topdanmarks medarbejdere mulighed for at donere et fast beløb af deres løn til Læger uden Grænser. Topdanmark giver efterfølgende et beløb af tilsvarende størrelse. I 2009 blev i alt indsamlet kr. blandt medarbejderne, som efterfølgende blev fordoblet af Topdanmark. Som noget ekstraordinært indsamlede medarbejderne i Topdanmark kr. i forbindelse med jordskælvskatastrofen på Haiti i I forlængelse af medarbejdernes indsamling donerede Topdanmark også kr. til årets Danmarksindsamling. Blodbanken Topdanmark samarbejder med blodbanken. I 2009 var 358 medarbejdere med til at give blod. Der blev i alt indsamlet 433 portioner af en halv liter blod. Topdanmark Fonden Topdanmark Fonden blev oprettet i forbindelse med Topdanmarks børsnotering i Fonden støtter almennyttige, humanitære, kulturelle og videnskabelige formål, der tilgodeser personer, befolkningsgrupper eller landområder. I 2010 støttede Fonden genskabelse af barokhaven ved Tersløsegaard, som var Ludvig Holbergs sommerresidens. 4

5 Carbon Disclosure Project Som en del af vores aktive indsats for at reducere vores CO2-udledning har Topdanmark i 2009 tilsluttet sig Carbon Disclosure Project (CDP). CDP er en uafhængig, international non-profit organisation, der har til formål at fremme dialog omkring virksomheders CO2-udledning og klimastrategier. Via vores indberetning til CDP kan kunder, investorer og andre læse nærmere om Topdanmarks arbejde på klimaområdet. Topdanmark opnåede en score på 56 point for sin første indberetning til Carbon Disclosure Project; gennemsnittet for samtlige indberetninger var på 55 point. Alle skal bidrage Vi kan blive endnu mere ressourcebevidste og i Topdanmark er det målet, at alle medarbejdere i deres daglige arbejdsprocesser bidrager. Mere papir skal genbruges En opgørelse fra september 2009 viste, at blot 30 % af Topdanmarks papiraffald går til genbrug. Det vil vi gerne forbedre. Et målrettet informationsarbejde, der skal oplyse medarbejderne om, hvordan kontoraffald skal sorteres, er påbegyndt. Derved er det vores mål at fordoble vores genanvendelse i løbet af Vinder af lokal klimapris Det er ikke nyt for Topdanmark at arbejde med klima og miljø. Vi har i flere år prioriteret besparelser på vandforbrug og strøm til lys og ventilation højt. Denne omtanke og indsats for energi- og vandbesparelse blev i 2008 belønnet med klimaprisen Kloge m2 fra Realkredit Danmark. Med prisen fulgte kr., som Topdanmark har doneret til tre rejsestipendiater til bygningsingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet med særligt fokus på forskning i energibesparelse og CO2-reduktion. En miljørigtig indkøbspolitik Topdanmark stiller en række krav til sine leverandører. Vi køber i forbindelse med den daglige drift en lang række materialer, fx papir, inventar, it-udstyr m.v. For at sikre, at vi vælger løsninger, der er produceret i respekt for samfund og miljø, tilstræber Topdanmarks indkøbere at følge anerkendte indkøbsstandarder som fx FSC, PEFC, EFC, EMU, Svanen m.v. Topdanmarks konkrete krav og forventninger vil blive implementeret løbende ved kontraktfornyelser med nuværende samarbejdspartnere. Potentielle samarbejdspartnere vurderes her i forhold til opfyldelse af lovgivning og aktuelle overenskomster. Desuden forventer Topdanmark, at samarbejdspartneres adfærd og omdømme stemmer overens med Topdanmarks egen gode forretningsetik. Foto: Colourbox 5

6 1,6 7,6 CSR-rapport ,8 0,5 7,4 7,2 1,1 CO2-regnskab 67,6 7 6,8 Overordnet set er der fire kilder til Topdanmarks CO2-udledning: Opvarmning, el, kørsel og flyrejser. Udledningen fra disse kilder ses i grafen. Topdanmark arbejder løbende på at reducere sin CO2-udledning inden for hvert af disse områder. Q Afløbsgevinsteskadringseffekt Landbrug Arbejds- Diskonte- Prisnedsættelser Vejrlig Andet Q Ton co Udviklingen i Topdanmarks CO2-udledning Tons of co2 10, År ,000 År År , , , Varme El Kørsel Flyrejser Total 0 Tabellen viser, at Topdanmarks CO2-udledning i 2009 er faldet til under niveauet i 2007, og at hovedårsagen er faldet i forbrug af elektricitet. Stop forsikringssvindel Forsikringssvindel er et problem, som Topdanmark tager alvorligt. Vellykket svindel medfører, at den uærlige kunde uberettiget modtager erstatning fra de øvrige kunder. Forsikringssvindel er ikke kun et problem begrænset til det pågældende forsikringsselskab og de ærlige kunder, som må acceptere højere priser. For samfundet medfører denne svindel også udgifter, fx i kraft af ressourcer til efterforskning og domstolsprøvelse af personer mistænkt for svindel. Vi ser det som en del af vores samfundsmæssige ansvar at gøre, hvad vi kan for at reducere kriminaliteten, og vi har derfor et mindre korps af personer, der efterforsker udvalgte sager for at sikre, at vores kunder ikke bliver berørt af andres kriminelle handlinger. 6

7 Ansvar over for kunderne Vi har et ansvar over for vores kunder før, under og efter en skade. Ved at blive endnu bedre og gøre en ekstra indsats inden for såvel skadeforebyggelse, -behandling og produktudvikling kan vi minimere og måske helt undgå skader til gavn for kunder og til gavn for samfundet. Forebyggelse Topdanmark har en stor baggrundsviden om årsagerne til, at skader opstår. Den viden skal komme vores kunder og omverdenen til gode. Topdanmark ønsker derfor fremadrettet at arbejde mere med rådgivning, information samt udvikling af services og produkter med henblik på at forebygge eller mindske potentielle skader. Besøgende lærer om forebyggelse I Topcenter Topdanmarks skadeforebyggelsescenter har vi året rundt besøg af primært virksomhedskunder og studerende. I Topcenter gennemgår Topdanmarks sikringseksperter, hvordan man i praksis forebygger skader, og hvordan man kan minimere skader i såvel private hjem som i erhvervs- og industribygninger. Udstillingen er i november 2009 udvidet med et afsnit om sundhedstjek og forebyggelse af sygdom. Denne udstilling anvendes både over for Topdanmarks medarbejdere og over for virksomhedskunder, der vil investere i at forebygge sygdom og øge trivslen blandt deres medarbejdere. Når skaden sker Uanset omfanget af information og rådgivning vil der ske skader både af materiel og personlig art. I Topdanmark fokuserer vi vores håndtering af skaden ud fra målet om at minimere skadens omfang og konsekvenser samt et mål om hurtigst og bedst muligt at få vores skaderamte kunde hjulpet af en kompetent medarbejder. Dette giver mening både for kunden, for selskabet og for samfundet. Egne socialrådgivere hjælper kunden Når der sker en personskade, har såvel kunden som samfundet gavn af, at kunden hurtigt bliver rask og arbejdsdygtig. Med gode erfaringer fra konceptet GHEA Godt Hjulpet Efter en Arbejdsskade ønsker Topdanmark at indføre dette koncept i de øvrige områder, der arbejder med personskade. Formålet er at reducere antallet af sygedage og antallet af sager, der ender med erhvervsevnetab. For at hjælpe kunden bedst muligt i disse tilfælde har Topdanmark ansat socialrådgivere, der koordinerer indsatsen i forhold til kommune, arbejdsskadestyrelsen, speciallæger, socialrådgivere m.v., så ventetider og sagsbehandling bliver så kort som mulig. En sådan proaktiv indsats øger chancen for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Produktudvikling Topdanmark bestræber sig på at tilbyde rådgivning og forsikringsprodukter, som tilfredsstiller vores interessenters behov og forventninger. En forventning fra vores omverden er, at vores produkter og services understøtter en ressourcebevidst adfærd. Derfor vil vi i vores produktudvikling blive endnu bedre til at udvikle produkter, som i prissætningen både belønner en hensigtsmæssig risikoadfærd, og som samtidig understøtter omtanke for samfund og miljø. Som eksempel kan nævnes prisstrukturen på Topdanmarks bilforsikringer der blandt andet er baseret på antal kørte kilometer. Forsikringen giver dermed kunden et incitament til at spare penge på forsikringen ved at køre mindre og dermed også til at forurene mindre. Topdanmark vil i 2010 systematisere eksisterende skadeforebyggende tiltag, udvikle nye og implementere skadeforebyggende aktiviteter i den daglige drift. Godt Hjulpet Vi skal være der, når kunderne har brug for os. I Topdanmark ønsker vi, at kunden skal føle sig Godt Hjulpet. Derfor har vi sat overliggeren højt, når det gælder tilgængelighed og kundetilfredshed. I skemaet her kan du se nogle af vores mål og resultater for Mål Telefoner: 95 % svares inden for 60 sek % besvares inden for 24 timer. Breve, regninger m.v.: 80 % besvares inden for 3-5 dage. Resultater i % af alle telefonkald svares inden for 60 sek. 80 % af alle besvares inden for 24 timer. 67 % af alle breve besvares inden for 3-5 dage. 7

8 En ansvarlig arbejdsplads Vores medarbejderes sundhed og trivsel er et af fundamenterne for, at Topdanmark kan skabe værdi. Vi ønsker, at alle medarbejdere har balance mellem arbejdsliv og privatliv og er glade, når de møder på arbejde, når de udfører deres arbejde, og når de har fri. Topdanmark anerkender vigtigheden af at lytte til sine medarbejdere, så Topdanmark fortsat kan fastholde og tiltrække gode medarbejdere. Høj arbejdsglæde Topdanmark gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt samtlige medarbejdere. Den seneste blev gennemført primo 2009 og havde en besvarelsesprocent på 96. Resultatet af undersøgelsen viser bl.a., at arbejdsglæden i Topdanmark er høj og ligger over gennemsnittet i såvel den finansielle sektor som blandt virksomheder generelt. Tilbagemeldingerne viste også forbedringspunkter vedrørende det fysiske arbejdsmiljø, og derfor investerer Topdanmark nu bl.a. et betydeligt millionbeløb i bedre lys og ventilationsforhold i det kvadratmeter store kontorlandskab i Ballerup. En investering der også vil reducere el-forbruget og dermed CO2-udledningen. Sundhed Topdanmark tilbyder alle medarbejdere et årligt sundhedstjek. Tilbuddet er frivilligt, og Topdanmark har ikke adgang til resultaterne af sundhedstjekket på individniveau. I forlængelse af sundhedstjekket kan medarbejderen også i samråd med en læge sætte mål og handlinger for det kommende år. I 2009 deltog ud af Topdanmarks ca ansattte i dette tilbud. Topdanmark tilbyder desuden: yen kantineordning, der følger Ernæringsrådets anbefalinger ysundhedssikring til medarbejderne yfitnesscenter yløbende arbejdspladsvurderinger for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø Jobrotation Medarbejderne er Topdanmarks vigtigste ressource, og vi ser gerne, at så mange som muligt bliver i Topdanmark så længe som muligt. Derfor opfordrer vi aktivt medarbejderne til at søge nyt job internt, hvis de på et tidspunkt savner udfordringer, har lederambitioner eller har ønske om at prøve noget nyt. I november 2009 blev der oprettet en intern jobbank, der gør det let for nysgerrige at komme i betragtning til ledige stillinger, der kan matche forventninger og jobkrav. Foto: Topdanrmark 8

CSR-rapport. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

CSR-rapport. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø CSR-rapport 2009 51561 03.10 side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 51561 03.12 CSR-rapport 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. Bkg. om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132. Målsætninger

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsikringskontoret gør nu status over 10. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har været det bedste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet. Samlet set kom der svar fra 90 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 12,8 procent. Det er ikke helt tilfredsstillende, da det giver en forholdsvis stor usikkerhed i svarene. Det er dog stadig muligt

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK IT-afdelingen Generelt om området IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE

BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE 2 Bjørn Hasse Nielsen Miljø- og arbejdsmiljøkoordinator/civ. ing. B ØRESUNDSBRO KONSORTIET

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi

Udarbejd en klimastrategi Klimastrategi Udarbejd en klimastrategi Denne vejledning er en hjælp til at udarbejde en klimastrategi for din virksomhed Overordnet består strategien af 3 punkter: 1 Status Hvor er vi? 2 Mål Hvor vil

Læs mere

Corporate social responsibility 2011

Corporate social responsibility 2011 Corporate social responsibility 2011 CVR NR. 27 49 26 49 Indholdsfortegnelse 03 03 03 04 04 06 09 Indledning Regelgrundlag Offentliggørelsespolitik CSR rapportering Medarbejdere Miljø og klima Korruption

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S Indledning Danske Andelskassers Bank A/S (DAB) har gennem mange år haft principper som god opførsel, etik og lokalt engagement som et ikke nedskrevet men væsentligt

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Corporate Responsibility politik

Corporate Responsibility politik Corporate Responsibility politik Opdateret 5. marts 2010 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCE+ I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som rengøringsvirksomhed

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere