CSR-rapport. Marts side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø"

Transkript

1 CSR-rapport Marts side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab Stop forsikringssvindel side 7 Ansvar over for kunderne side 8 En ansvarlig arbejdsplads

2 Foto: Claus Bjørn Larsen CSR-rapport 2010 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse til Topdanmarks første rapport >> Velkommen om Corporate Social Responsibility (CSR). På på side 4. Men også før vi satte ord på, har vi i Topdanmark lavet indsatser og skabt resultater, der har gavnet samfund og miljø. Med en formuleret politik er vi nu klar til at tage de næste skridt i arbejdet med at gøre samfundsansvar til en endnu mere integreret del af vores virksomhed. Nøgleordene i dette arbejde er ansvarlighed og forebyggelse, og de ligger i naturlig forlængelse af Topdanmarks vision og værdier. Det betyder, at vi tager ansvar for, at de tiltag, vi iværksætter, skaber værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer, og at de i videst muligt omfang gavner frem for at belaste samfund og miljø. Det betyder også, at vi sideløbende med dækning af forsikringsskader vil fokusere på at forebygge, at skaderne opstår og minimere konsekvenserne, når de opstår. de næste sider kan du læse om, hvordan vi i Topdanmark tager ansvar for kunder, medarbejdere, samfund og miljø. Samfundsansvar og forsikringsforretning har altid været tæt forbundet. Det, vi laver, er jo at afbøde de negative effekter, når personer, virksomheder eller samfundet rammes af en uforudset begivenhed. Et område, hvor Topdanmark kan gøre en forskel, er ved at bruge vores viden om skader og årsagerne til dem i aktiv skadeforebyggelse. Når vi med rådgivning og forebyggelse kan medvirke til, at der fx opstår færre vandskader, færdselsuheld og livsstilssygdomme, gavner det både kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet. Det er en opgave og en proces, som aldrig ender, og fra i år inviterer vi dig med til at følge arbejdet, indsatserne og resultaterne i denne årlige CSR-rapport. Vi kan naturligvis også gøre en forskel ved at indtænke såvel miljøbelastningen som ressourceforbruget i de produkter, vi tilbyder kunderne og i driften af virksomheden. Topdanmark har forud for denne første CSR-rapportering formuleret en CSR-politik, som du kan læse om Med venlig hilsen Adm. direktør Christian Sagild 2

3 Topdanmark og samfundsansvar Topdanmarks CSR-politik bygger på følgende grundlag og indsatsområder. Ansvarlighed Det er Topdanmarks mål at skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer på en måde, der er bæredygtig og ansvarlig over for samfundet og miljøet. Derfor bestræber vi os på at drive en effektiv forsikringsforretning med udgangspunkt i, at vi optræder ansvarligt, effektivt og forebyggende og derved bidrager til samfundets bæredygtige udvikling. Forebyggelse Udgangspunktet for Topdanmarks forsikringsforretning er at drive virksomheden så effektivt som muligt, så vi kan tilbyde gode produkter til konkurrencedygtige priser. Fremfor kun at fokusere på økonomisk udligning, efter at skadebegivenheden er indtruffet, vil Topdanmark fokusere endnu mere på skadeforebyggelse med henblik på at forhindre skadebegivenheder i at opstå eller minimere konsekvenserne heraf. Dette er for os samfundsansvarlig forsikringsdrift og er med til at sikre, at kundernes og aktionærernes interesser går hånd i hånd med Topdanmarks samfundsansvar. Godt Hjulpet Det er vores mål, at alle, der kommer i kontakt med Topdanmark, føler sig Godt Hjulpet og modtager en korrekt og ansvarlig behandling både i rådgivningen om forebyggelse, ved forsikringssalg og ved skadebehandling. Topdanmarks værdigrundlag Topdanmarks værdisæt bygger på vores HUSKprincip: Hjælpsom med glæde Uformel og ukompliceret Skabe værdi Kunden i fokus Disse værdier er også gennemgående i vores CSRpolitik. For at leve op til vores værdier om at være en uformel og ukompliceret virksomhed, er det essentielt, at vi er gennemsigtige, åbne og forståelige også når det gælder CSR. Indsatsområder: yansvar over for kunder yansvar over for medarbejdere yansvar for samfund og miljø Foto: Colourbox 3

4 Ansvar for samfund og miljø Vi anerkender vores pligt til at drive en forretning, der er ansvarlig i forhold til samfundet og miljøet, samt at vores virksomhed videreudvikles på bæredygtig vis. Mål, indsatser og resultater Foto: Colourbox Med afsæt i vores forretning vil vi være med til at udvikle løsninger og forsikringsprodukter, der kan hjælpe eller motivere til at reducere samfundets samlede CO2-udledning Topdanmark ser ikke et modsætningsforhold imellem en lønsom forretning og en målrettet indsats på klimaområdet tværtimod. Derfor vil vi fremover have CSR-tanken med, når vi udvikler nye produkter, hvor der er sammenhæng imellem forsikringsrisiko og miljøbelastning. Som eksempel kan nævnes prisstrukturen på Topdanmarks bilforsikringer, der bl.a. prisfastsættes ud fra antal kørte kilometer. Forsikringen giver dermed kunden et incitament til at spare penge på forsikringen ved at køre færre kilometer og samtidig til at forurene mindre. Vi arbejder på at minimere vores egne CO2- fodspor, og det har givet resultater Topdanmark udledte i ,5 % mindre CO2 end i 2008, jf. CO2-regnskabet på side 6. Den primære årsag til reduktionen på 214 ton er investeringer i grøn IT, og der er flere initiativer på vej, som skal sikre, at den gode udvikling fortsætter i de kommende år. Et af de konkrete initiativer, som vil reducere CO2-udledningen i de kommende år, er en stor investering i belysning og ventilation i vores hovedkontor. I løbet af 2010, 2011 og 2012 udskiftes ca lysarmaturer, og der indsættes et lysstyringssystem og nyt ventilationsanlæg i vores kvadratmeter store kontorlandskab nordens største. Investeringen er estimeret til at reducere Topdanmarks CO2-udledning med yderligere 700 ton årligt. Investering i grøn it giver stor CO2-reduktion Topdanmark samarbejder med DONG om reduktion af vores strømforbrug og CO2-udledning. På baggrund af analyser af strømforbrug til køling af servere i itafdelingen har Topdanmark i 2008 og 2009 investeret i virtuelle servere og i en mere hensigtsmæssig nedkøling af serverrum. Investeringerne vil fremover medføre en reduktion på op imod 600 ton CO2 årligt. Læger uden Grænser Topdanmark har siden 1972 haft et samarbejde med Læger uden Grænser. Samarbejdet giver Topdanmarks medarbejdere mulighed for at donere et fast beløb af deres løn til Læger uden Grænser. Topdanmark giver efterfølgende et beløb af tilsvarende størrelse. I 2009 blev i alt indsamlet kr. blandt medarbejderne, som efterfølgende blev fordoblet af Topdanmark. Som noget ekstraordinært indsamlede medarbejderne i Topdanmark kr. i forbindelse med jordskælvskatastrofen på Haiti i I forlængelse af medarbejdernes indsamling donerede Topdanmark også kr. til årets Danmarksindsamling. Blodbanken Topdanmark samarbejder med blodbanken. I 2009 var 358 medarbejdere med til at give blod. Der blev i alt indsamlet 433 portioner af en halv liter blod. Topdanmark Fonden Topdanmark Fonden blev oprettet i forbindelse med Topdanmarks børsnotering i Fonden støtter almennyttige, humanitære, kulturelle og videnskabelige formål, der tilgodeser personer, befolkningsgrupper eller landområder. I 2010 støttede Fonden genskabelse af barokhaven ved Tersløsegaard, som var Ludvig Holbergs sommerresidens. 4

5 Carbon Disclosure Project Som en del af vores aktive indsats for at reducere vores CO2-udledning har Topdanmark i 2009 tilsluttet sig Carbon Disclosure Project (CDP). CDP er en uafhængig, international non-profit organisation, der har til formål at fremme dialog omkring virksomheders CO2-udledning og klimastrategier. Via vores indberetning til CDP kan kunder, investorer og andre læse nærmere om Topdanmarks arbejde på klimaområdet. Topdanmark opnåede en score på 56 point for sin første indberetning til Carbon Disclosure Project; gennemsnittet for samtlige indberetninger var på 55 point. Alle skal bidrage Vi kan blive endnu mere ressourcebevidste og i Topdanmark er det målet, at alle medarbejdere i deres daglige arbejdsprocesser bidrager. Mere papir skal genbruges En opgørelse fra september 2009 viste, at blot 30 % af Topdanmarks papiraffald går til genbrug. Det vil vi gerne forbedre. Et målrettet informationsarbejde, der skal oplyse medarbejderne om, hvordan kontoraffald skal sorteres, er påbegyndt. Derved er det vores mål at fordoble vores genanvendelse i løbet af Vinder af lokal klimapris Det er ikke nyt for Topdanmark at arbejde med klima og miljø. Vi har i flere år prioriteret besparelser på vandforbrug og strøm til lys og ventilation højt. Denne omtanke og indsats for energi- og vandbesparelse blev i 2008 belønnet med klimaprisen Kloge m2 fra Realkredit Danmark. Med prisen fulgte kr., som Topdanmark har doneret til tre rejsestipendiater til bygningsingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet med særligt fokus på forskning i energibesparelse og CO2-reduktion. En miljørigtig indkøbspolitik Topdanmark stiller en række krav til sine leverandører. Vi køber i forbindelse med den daglige drift en lang række materialer, fx papir, inventar, it-udstyr m.v. For at sikre, at vi vælger løsninger, der er produceret i respekt for samfund og miljø, tilstræber Topdanmarks indkøbere at følge anerkendte indkøbsstandarder som fx FSC, PEFC, EFC, EMU, Svanen m.v. Topdanmarks konkrete krav og forventninger vil blive implementeret løbende ved kontraktfornyelser med nuværende samarbejdspartnere. Potentielle samarbejdspartnere vurderes her i forhold til opfyldelse af lovgivning og aktuelle overenskomster. Desuden forventer Topdanmark, at samarbejdspartneres adfærd og omdømme stemmer overens med Topdanmarks egen gode forretningsetik. Foto: Colourbox 5

6 1,6 7,6 CSR-rapport ,8 0,5 7,4 7,2 1,1 CO2-regnskab 67,6 7 6,8 Overordnet set er der fire kilder til Topdanmarks CO2-udledning: Opvarmning, el, kørsel og flyrejser. Udledningen fra disse kilder ses i grafen. Topdanmark arbejder løbende på at reducere sin CO2-udledning inden for hvert af disse områder. Q Afløbsgevinsteskadringseffekt Landbrug Arbejds- Diskonte- Prisnedsættelser Vejrlig Andet Q Ton co Udviklingen i Topdanmarks CO2-udledning Tons of co2 10, År ,000 År År , , , Varme El Kørsel Flyrejser Total 0 Tabellen viser, at Topdanmarks CO2-udledning i 2009 er faldet til under niveauet i 2007, og at hovedårsagen er faldet i forbrug af elektricitet. Stop forsikringssvindel Forsikringssvindel er et problem, som Topdanmark tager alvorligt. Vellykket svindel medfører, at den uærlige kunde uberettiget modtager erstatning fra de øvrige kunder. Forsikringssvindel er ikke kun et problem begrænset til det pågældende forsikringsselskab og de ærlige kunder, som må acceptere højere priser. For samfundet medfører denne svindel også udgifter, fx i kraft af ressourcer til efterforskning og domstolsprøvelse af personer mistænkt for svindel. Vi ser det som en del af vores samfundsmæssige ansvar at gøre, hvad vi kan for at reducere kriminaliteten, og vi har derfor et mindre korps af personer, der efterforsker udvalgte sager for at sikre, at vores kunder ikke bliver berørt af andres kriminelle handlinger. 6

7 Ansvar over for kunderne Vi har et ansvar over for vores kunder før, under og efter en skade. Ved at blive endnu bedre og gøre en ekstra indsats inden for såvel skadeforebyggelse, -behandling og produktudvikling kan vi minimere og måske helt undgå skader til gavn for kunder og til gavn for samfundet. Forebyggelse Topdanmark har en stor baggrundsviden om årsagerne til, at skader opstår. Den viden skal komme vores kunder og omverdenen til gode. Topdanmark ønsker derfor fremadrettet at arbejde mere med rådgivning, information samt udvikling af services og produkter med henblik på at forebygge eller mindske potentielle skader. Besøgende lærer om forebyggelse I Topcenter Topdanmarks skadeforebyggelsescenter har vi året rundt besøg af primært virksomhedskunder og studerende. I Topcenter gennemgår Topdanmarks sikringseksperter, hvordan man i praksis forebygger skader, og hvordan man kan minimere skader i såvel private hjem som i erhvervs- og industribygninger. Udstillingen er i november 2009 udvidet med et afsnit om sundhedstjek og forebyggelse af sygdom. Denne udstilling anvendes både over for Topdanmarks medarbejdere og over for virksomhedskunder, der vil investere i at forebygge sygdom og øge trivslen blandt deres medarbejdere. Når skaden sker Uanset omfanget af information og rådgivning vil der ske skader både af materiel og personlig art. I Topdanmark fokuserer vi vores håndtering af skaden ud fra målet om at minimere skadens omfang og konsekvenser samt et mål om hurtigst og bedst muligt at få vores skaderamte kunde hjulpet af en kompetent medarbejder. Dette giver mening både for kunden, for selskabet og for samfundet. Egne socialrådgivere hjælper kunden Når der sker en personskade, har såvel kunden som samfundet gavn af, at kunden hurtigt bliver rask og arbejdsdygtig. Med gode erfaringer fra konceptet GHEA Godt Hjulpet Efter en Arbejdsskade ønsker Topdanmark at indføre dette koncept i de øvrige områder, der arbejder med personskade. Formålet er at reducere antallet af sygedage og antallet af sager, der ender med erhvervsevnetab. For at hjælpe kunden bedst muligt i disse tilfælde har Topdanmark ansat socialrådgivere, der koordinerer indsatsen i forhold til kommune, arbejdsskadestyrelsen, speciallæger, socialrådgivere m.v., så ventetider og sagsbehandling bliver så kort som mulig. En sådan proaktiv indsats øger chancen for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Produktudvikling Topdanmark bestræber sig på at tilbyde rådgivning og forsikringsprodukter, som tilfredsstiller vores interessenters behov og forventninger. En forventning fra vores omverden er, at vores produkter og services understøtter en ressourcebevidst adfærd. Derfor vil vi i vores produktudvikling blive endnu bedre til at udvikle produkter, som i prissætningen både belønner en hensigtsmæssig risikoadfærd, og som samtidig understøtter omtanke for samfund og miljø. Som eksempel kan nævnes prisstrukturen på Topdanmarks bilforsikringer der blandt andet er baseret på antal kørte kilometer. Forsikringen giver dermed kunden et incitament til at spare penge på forsikringen ved at køre mindre og dermed også til at forurene mindre. Topdanmark vil i 2010 systematisere eksisterende skadeforebyggende tiltag, udvikle nye og implementere skadeforebyggende aktiviteter i den daglige drift. Godt Hjulpet Vi skal være der, når kunderne har brug for os. I Topdanmark ønsker vi, at kunden skal føle sig Godt Hjulpet. Derfor har vi sat overliggeren højt, når det gælder tilgængelighed og kundetilfredshed. I skemaet her kan du se nogle af vores mål og resultater for Mål Telefoner: 95 % svares inden for 60 sek % besvares inden for 24 timer. Breve, regninger m.v.: 80 % besvares inden for 3-5 dage. Resultater i % af alle telefonkald svares inden for 60 sek. 80 % af alle besvares inden for 24 timer. 67 % af alle breve besvares inden for 3-5 dage. 7

8 En ansvarlig arbejdsplads Vores medarbejderes sundhed og trivsel er et af fundamenterne for, at Topdanmark kan skabe værdi. Vi ønsker, at alle medarbejdere har balance mellem arbejdsliv og privatliv og er glade, når de møder på arbejde, når de udfører deres arbejde, og når de har fri. Topdanmark anerkender vigtigheden af at lytte til sine medarbejdere, så Topdanmark fortsat kan fastholde og tiltrække gode medarbejdere. Høj arbejdsglæde Topdanmark gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt samtlige medarbejdere. Den seneste blev gennemført primo 2009 og havde en besvarelsesprocent på 96. Resultatet af undersøgelsen viser bl.a., at arbejdsglæden i Topdanmark er høj og ligger over gennemsnittet i såvel den finansielle sektor som blandt virksomheder generelt. Tilbagemeldingerne viste også forbedringspunkter vedrørende det fysiske arbejdsmiljø, og derfor investerer Topdanmark nu bl.a. et betydeligt millionbeløb i bedre lys og ventilationsforhold i det kvadratmeter store kontorlandskab i Ballerup. En investering der også vil reducere el-forbruget og dermed CO2-udledningen. Sundhed Topdanmark tilbyder alle medarbejdere et årligt sundhedstjek. Tilbuddet er frivilligt, og Topdanmark har ikke adgang til resultaterne af sundhedstjekket på individniveau. I forlængelse af sundhedstjekket kan medarbejderen også i samråd med en læge sætte mål og handlinger for det kommende år. I 2009 deltog ud af Topdanmarks ca ansattte i dette tilbud. Topdanmark tilbyder desuden: yen kantineordning, der følger Ernæringsrådets anbefalinger ysundhedssikring til medarbejderne yfitnesscenter yløbende arbejdspladsvurderinger for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø Jobrotation Medarbejderne er Topdanmarks vigtigste ressource, og vi ser gerne, at så mange som muligt bliver i Topdanmark så længe som muligt. Derfor opfordrer vi aktivt medarbejderne til at søge nyt job internt, hvis de på et tidspunkt savner udfordringer, har lederambitioner eller har ønske om at prøve noget nyt. I november 2009 blev der oprettet en intern jobbank, der gør det let for nysgerrige at komme i betragtning til ledige stillinger, der kan matche forventninger og jobkrav. Foto: Topdanrmark 8

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 51561 03.12 CSR-rapport 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. Bkg. om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132. Målsætninger

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Fair, fremadrettet og med et glimt i øjet

Fair, fremadrettet og med et glimt i øjet CSR Corporate Social Responibility - i daglig tale kaldet CSR - bliver et mere og mere fremtrædende begreb. Semler gruppen ønsker at udvise samfundsansvar. Strategien har afsæt i virksomhedens overordnede

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse?

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? -En undersøgelse af danske aktieanalytikeres & børsnoterede virksomheders brug af CSR-rapportering September 2008 1 VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1 Side 1 Side 2 > Vores grundlov Hos Brdr. Møller A/S har vi formuleret en grundlov, der indeholder de helt basale værdier, som vi gerne vil være kendt for, og som vi ubetinget forudsætter som grundlaget

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Når virksomhedens produktive nærvær er i frit fald... Høj motivation Nedsat fokus Sygefravær + PRODUKTIVT NÆRVÆR Ledere og medarbejdere udfordres

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

KLIMA & GIS. - i Albertslund Kommune. Ved Susanne Dalby og Rune Eliasson

KLIMA & GIS. - i Albertslund Kommune. Ved Susanne Dalby og Rune Eliasson KLIMA & GIS - i Albertslund Kommune Ved Susanne Dalby og Rune Eliasson Miljøarbejdets historie: fra Grønt Regnskab til Klimaplan 1992 Grønt regnskab 1995 Agenda21 1997 Mål for CO 2 reduktion 1999 Miljøcertificering

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere