CSR-rapport. Marts side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø"

Transkript

1 CSR-rapport Marts side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab Stop forsikringssvindel side 7 Ansvar over for kunderne side 8 En ansvarlig arbejdsplads

2 Foto: Claus Bjørn Larsen CSR-rapport 2010 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse til Topdanmarks første rapport >> Velkommen om Corporate Social Responsibility (CSR). På på side 4. Men også før vi satte ord på, har vi i Topdanmark lavet indsatser og skabt resultater, der har gavnet samfund og miljø. Med en formuleret politik er vi nu klar til at tage de næste skridt i arbejdet med at gøre samfundsansvar til en endnu mere integreret del af vores virksomhed. Nøgleordene i dette arbejde er ansvarlighed og forebyggelse, og de ligger i naturlig forlængelse af Topdanmarks vision og værdier. Det betyder, at vi tager ansvar for, at de tiltag, vi iværksætter, skaber værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer, og at de i videst muligt omfang gavner frem for at belaste samfund og miljø. Det betyder også, at vi sideløbende med dækning af forsikringsskader vil fokusere på at forebygge, at skaderne opstår og minimere konsekvenserne, når de opstår. de næste sider kan du læse om, hvordan vi i Topdanmark tager ansvar for kunder, medarbejdere, samfund og miljø. Samfundsansvar og forsikringsforretning har altid været tæt forbundet. Det, vi laver, er jo at afbøde de negative effekter, når personer, virksomheder eller samfundet rammes af en uforudset begivenhed. Et område, hvor Topdanmark kan gøre en forskel, er ved at bruge vores viden om skader og årsagerne til dem i aktiv skadeforebyggelse. Når vi med rådgivning og forebyggelse kan medvirke til, at der fx opstår færre vandskader, færdselsuheld og livsstilssygdomme, gavner det både kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet. Det er en opgave og en proces, som aldrig ender, og fra i år inviterer vi dig med til at følge arbejdet, indsatserne og resultaterne i denne årlige CSR-rapport. Vi kan naturligvis også gøre en forskel ved at indtænke såvel miljøbelastningen som ressourceforbruget i de produkter, vi tilbyder kunderne og i driften af virksomheden. Topdanmark har forud for denne første CSR-rapportering formuleret en CSR-politik, som du kan læse om Med venlig hilsen Adm. direktør Christian Sagild 2

3 Topdanmark og samfundsansvar Topdanmarks CSR-politik bygger på følgende grundlag og indsatsområder. Ansvarlighed Det er Topdanmarks mål at skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer på en måde, der er bæredygtig og ansvarlig over for samfundet og miljøet. Derfor bestræber vi os på at drive en effektiv forsikringsforretning med udgangspunkt i, at vi optræder ansvarligt, effektivt og forebyggende og derved bidrager til samfundets bæredygtige udvikling. Forebyggelse Udgangspunktet for Topdanmarks forsikringsforretning er at drive virksomheden så effektivt som muligt, så vi kan tilbyde gode produkter til konkurrencedygtige priser. Fremfor kun at fokusere på økonomisk udligning, efter at skadebegivenheden er indtruffet, vil Topdanmark fokusere endnu mere på skadeforebyggelse med henblik på at forhindre skadebegivenheder i at opstå eller minimere konsekvenserne heraf. Dette er for os samfundsansvarlig forsikringsdrift og er med til at sikre, at kundernes og aktionærernes interesser går hånd i hånd med Topdanmarks samfundsansvar. Godt Hjulpet Det er vores mål, at alle, der kommer i kontakt med Topdanmark, føler sig Godt Hjulpet og modtager en korrekt og ansvarlig behandling både i rådgivningen om forebyggelse, ved forsikringssalg og ved skadebehandling. Topdanmarks værdigrundlag Topdanmarks værdisæt bygger på vores HUSKprincip: Hjælpsom med glæde Uformel og ukompliceret Skabe værdi Kunden i fokus Disse værdier er også gennemgående i vores CSRpolitik. For at leve op til vores værdier om at være en uformel og ukompliceret virksomhed, er det essentielt, at vi er gennemsigtige, åbne og forståelige også når det gælder CSR. Indsatsområder: yansvar over for kunder yansvar over for medarbejdere yansvar for samfund og miljø Foto: Colourbox 3

4 Ansvar for samfund og miljø Vi anerkender vores pligt til at drive en forretning, der er ansvarlig i forhold til samfundet og miljøet, samt at vores virksomhed videreudvikles på bæredygtig vis. Mål, indsatser og resultater Foto: Colourbox Med afsæt i vores forretning vil vi være med til at udvikle løsninger og forsikringsprodukter, der kan hjælpe eller motivere til at reducere samfundets samlede CO2-udledning Topdanmark ser ikke et modsætningsforhold imellem en lønsom forretning og en målrettet indsats på klimaområdet tværtimod. Derfor vil vi fremover have CSR-tanken med, når vi udvikler nye produkter, hvor der er sammenhæng imellem forsikringsrisiko og miljøbelastning. Som eksempel kan nævnes prisstrukturen på Topdanmarks bilforsikringer, der bl.a. prisfastsættes ud fra antal kørte kilometer. Forsikringen giver dermed kunden et incitament til at spare penge på forsikringen ved at køre færre kilometer og samtidig til at forurene mindre. Vi arbejder på at minimere vores egne CO2- fodspor, og det har givet resultater Topdanmark udledte i ,5 % mindre CO2 end i 2008, jf. CO2-regnskabet på side 6. Den primære årsag til reduktionen på 214 ton er investeringer i grøn IT, og der er flere initiativer på vej, som skal sikre, at den gode udvikling fortsætter i de kommende år. Et af de konkrete initiativer, som vil reducere CO2-udledningen i de kommende år, er en stor investering i belysning og ventilation i vores hovedkontor. I løbet af 2010, 2011 og 2012 udskiftes ca lysarmaturer, og der indsættes et lysstyringssystem og nyt ventilationsanlæg i vores kvadratmeter store kontorlandskab nordens største. Investeringen er estimeret til at reducere Topdanmarks CO2-udledning med yderligere 700 ton årligt. Investering i grøn it giver stor CO2-reduktion Topdanmark samarbejder med DONG om reduktion af vores strømforbrug og CO2-udledning. På baggrund af analyser af strømforbrug til køling af servere i itafdelingen har Topdanmark i 2008 og 2009 investeret i virtuelle servere og i en mere hensigtsmæssig nedkøling af serverrum. Investeringerne vil fremover medføre en reduktion på op imod 600 ton CO2 årligt. Læger uden Grænser Topdanmark har siden 1972 haft et samarbejde med Læger uden Grænser. Samarbejdet giver Topdanmarks medarbejdere mulighed for at donere et fast beløb af deres løn til Læger uden Grænser. Topdanmark giver efterfølgende et beløb af tilsvarende størrelse. I 2009 blev i alt indsamlet kr. blandt medarbejderne, som efterfølgende blev fordoblet af Topdanmark. Som noget ekstraordinært indsamlede medarbejderne i Topdanmark kr. i forbindelse med jordskælvskatastrofen på Haiti i I forlængelse af medarbejdernes indsamling donerede Topdanmark også kr. til årets Danmarksindsamling. Blodbanken Topdanmark samarbejder med blodbanken. I 2009 var 358 medarbejdere med til at give blod. Der blev i alt indsamlet 433 portioner af en halv liter blod. Topdanmark Fonden Topdanmark Fonden blev oprettet i forbindelse med Topdanmarks børsnotering i Fonden støtter almennyttige, humanitære, kulturelle og videnskabelige formål, der tilgodeser personer, befolkningsgrupper eller landområder. I 2010 støttede Fonden genskabelse af barokhaven ved Tersløsegaard, som var Ludvig Holbergs sommerresidens. 4

5 Carbon Disclosure Project Som en del af vores aktive indsats for at reducere vores CO2-udledning har Topdanmark i 2009 tilsluttet sig Carbon Disclosure Project (CDP). CDP er en uafhængig, international non-profit organisation, der har til formål at fremme dialog omkring virksomheders CO2-udledning og klimastrategier. Via vores indberetning til CDP kan kunder, investorer og andre læse nærmere om Topdanmarks arbejde på klimaområdet. Topdanmark opnåede en score på 56 point for sin første indberetning til Carbon Disclosure Project; gennemsnittet for samtlige indberetninger var på 55 point. Alle skal bidrage Vi kan blive endnu mere ressourcebevidste og i Topdanmark er det målet, at alle medarbejdere i deres daglige arbejdsprocesser bidrager. Mere papir skal genbruges En opgørelse fra september 2009 viste, at blot 30 % af Topdanmarks papiraffald går til genbrug. Det vil vi gerne forbedre. Et målrettet informationsarbejde, der skal oplyse medarbejderne om, hvordan kontoraffald skal sorteres, er påbegyndt. Derved er det vores mål at fordoble vores genanvendelse i løbet af Vinder af lokal klimapris Det er ikke nyt for Topdanmark at arbejde med klima og miljø. Vi har i flere år prioriteret besparelser på vandforbrug og strøm til lys og ventilation højt. Denne omtanke og indsats for energi- og vandbesparelse blev i 2008 belønnet med klimaprisen Kloge m2 fra Realkredit Danmark. Med prisen fulgte kr., som Topdanmark har doneret til tre rejsestipendiater til bygningsingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet med særligt fokus på forskning i energibesparelse og CO2-reduktion. En miljørigtig indkøbspolitik Topdanmark stiller en række krav til sine leverandører. Vi køber i forbindelse med den daglige drift en lang række materialer, fx papir, inventar, it-udstyr m.v. For at sikre, at vi vælger løsninger, der er produceret i respekt for samfund og miljø, tilstræber Topdanmarks indkøbere at følge anerkendte indkøbsstandarder som fx FSC, PEFC, EFC, EMU, Svanen m.v. Topdanmarks konkrete krav og forventninger vil blive implementeret løbende ved kontraktfornyelser med nuværende samarbejdspartnere. Potentielle samarbejdspartnere vurderes her i forhold til opfyldelse af lovgivning og aktuelle overenskomster. Desuden forventer Topdanmark, at samarbejdspartneres adfærd og omdømme stemmer overens med Topdanmarks egen gode forretningsetik. Foto: Colourbox 5

6 1,6 7,6 CSR-rapport ,8 0,5 7,4 7,2 1,1 CO2-regnskab 67,6 7 6,8 Overordnet set er der fire kilder til Topdanmarks CO2-udledning: Opvarmning, el, kørsel og flyrejser. Udledningen fra disse kilder ses i grafen. Topdanmark arbejder løbende på at reducere sin CO2-udledning inden for hvert af disse områder. Q Afløbsgevinsteskadringseffekt Landbrug Arbejds- Diskonte- Prisnedsættelser Vejrlig Andet Q Ton co Udviklingen i Topdanmarks CO2-udledning Tons of co2 10, År ,000 År År , , , Varme El Kørsel Flyrejser Total 0 Tabellen viser, at Topdanmarks CO2-udledning i 2009 er faldet til under niveauet i 2007, og at hovedårsagen er faldet i forbrug af elektricitet. Stop forsikringssvindel Forsikringssvindel er et problem, som Topdanmark tager alvorligt. Vellykket svindel medfører, at den uærlige kunde uberettiget modtager erstatning fra de øvrige kunder. Forsikringssvindel er ikke kun et problem begrænset til det pågældende forsikringsselskab og de ærlige kunder, som må acceptere højere priser. For samfundet medfører denne svindel også udgifter, fx i kraft af ressourcer til efterforskning og domstolsprøvelse af personer mistænkt for svindel. Vi ser det som en del af vores samfundsmæssige ansvar at gøre, hvad vi kan for at reducere kriminaliteten, og vi har derfor et mindre korps af personer, der efterforsker udvalgte sager for at sikre, at vores kunder ikke bliver berørt af andres kriminelle handlinger. 6

7 Ansvar over for kunderne Vi har et ansvar over for vores kunder før, under og efter en skade. Ved at blive endnu bedre og gøre en ekstra indsats inden for såvel skadeforebyggelse, -behandling og produktudvikling kan vi minimere og måske helt undgå skader til gavn for kunder og til gavn for samfundet. Forebyggelse Topdanmark har en stor baggrundsviden om årsagerne til, at skader opstår. Den viden skal komme vores kunder og omverdenen til gode. Topdanmark ønsker derfor fremadrettet at arbejde mere med rådgivning, information samt udvikling af services og produkter med henblik på at forebygge eller mindske potentielle skader. Besøgende lærer om forebyggelse I Topcenter Topdanmarks skadeforebyggelsescenter har vi året rundt besøg af primært virksomhedskunder og studerende. I Topcenter gennemgår Topdanmarks sikringseksperter, hvordan man i praksis forebygger skader, og hvordan man kan minimere skader i såvel private hjem som i erhvervs- og industribygninger. Udstillingen er i november 2009 udvidet med et afsnit om sundhedstjek og forebyggelse af sygdom. Denne udstilling anvendes både over for Topdanmarks medarbejdere og over for virksomhedskunder, der vil investere i at forebygge sygdom og øge trivslen blandt deres medarbejdere. Når skaden sker Uanset omfanget af information og rådgivning vil der ske skader både af materiel og personlig art. I Topdanmark fokuserer vi vores håndtering af skaden ud fra målet om at minimere skadens omfang og konsekvenser samt et mål om hurtigst og bedst muligt at få vores skaderamte kunde hjulpet af en kompetent medarbejder. Dette giver mening både for kunden, for selskabet og for samfundet. Egne socialrådgivere hjælper kunden Når der sker en personskade, har såvel kunden som samfundet gavn af, at kunden hurtigt bliver rask og arbejdsdygtig. Med gode erfaringer fra konceptet GHEA Godt Hjulpet Efter en Arbejdsskade ønsker Topdanmark at indføre dette koncept i de øvrige områder, der arbejder med personskade. Formålet er at reducere antallet af sygedage og antallet af sager, der ender med erhvervsevnetab. For at hjælpe kunden bedst muligt i disse tilfælde har Topdanmark ansat socialrådgivere, der koordinerer indsatsen i forhold til kommune, arbejdsskadestyrelsen, speciallæger, socialrådgivere m.v., så ventetider og sagsbehandling bliver så kort som mulig. En sådan proaktiv indsats øger chancen for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Produktudvikling Topdanmark bestræber sig på at tilbyde rådgivning og forsikringsprodukter, som tilfredsstiller vores interessenters behov og forventninger. En forventning fra vores omverden er, at vores produkter og services understøtter en ressourcebevidst adfærd. Derfor vil vi i vores produktudvikling blive endnu bedre til at udvikle produkter, som i prissætningen både belønner en hensigtsmæssig risikoadfærd, og som samtidig understøtter omtanke for samfund og miljø. Som eksempel kan nævnes prisstrukturen på Topdanmarks bilforsikringer der blandt andet er baseret på antal kørte kilometer. Forsikringen giver dermed kunden et incitament til at spare penge på forsikringen ved at køre mindre og dermed også til at forurene mindre. Topdanmark vil i 2010 systematisere eksisterende skadeforebyggende tiltag, udvikle nye og implementere skadeforebyggende aktiviteter i den daglige drift. Godt Hjulpet Vi skal være der, når kunderne har brug for os. I Topdanmark ønsker vi, at kunden skal føle sig Godt Hjulpet. Derfor har vi sat overliggeren højt, når det gælder tilgængelighed og kundetilfredshed. I skemaet her kan du se nogle af vores mål og resultater for Mål Telefoner: 95 % svares inden for 60 sek % besvares inden for 24 timer. Breve, regninger m.v.: 80 % besvares inden for 3-5 dage. Resultater i % af alle telefonkald svares inden for 60 sek. 80 % af alle besvares inden for 24 timer. 67 % af alle breve besvares inden for 3-5 dage. 7

8 En ansvarlig arbejdsplads Vores medarbejderes sundhed og trivsel er et af fundamenterne for, at Topdanmark kan skabe værdi. Vi ønsker, at alle medarbejdere har balance mellem arbejdsliv og privatliv og er glade, når de møder på arbejde, når de udfører deres arbejde, og når de har fri. Topdanmark anerkender vigtigheden af at lytte til sine medarbejdere, så Topdanmark fortsat kan fastholde og tiltrække gode medarbejdere. Høj arbejdsglæde Topdanmark gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt samtlige medarbejdere. Den seneste blev gennemført primo 2009 og havde en besvarelsesprocent på 96. Resultatet af undersøgelsen viser bl.a., at arbejdsglæden i Topdanmark er høj og ligger over gennemsnittet i såvel den finansielle sektor som blandt virksomheder generelt. Tilbagemeldingerne viste også forbedringspunkter vedrørende det fysiske arbejdsmiljø, og derfor investerer Topdanmark nu bl.a. et betydeligt millionbeløb i bedre lys og ventilationsforhold i det kvadratmeter store kontorlandskab i Ballerup. En investering der også vil reducere el-forbruget og dermed CO2-udledningen. Sundhed Topdanmark tilbyder alle medarbejdere et årligt sundhedstjek. Tilbuddet er frivilligt, og Topdanmark har ikke adgang til resultaterne af sundhedstjekket på individniveau. I forlængelse af sundhedstjekket kan medarbejderen også i samråd med en læge sætte mål og handlinger for det kommende år. I 2009 deltog ud af Topdanmarks ca ansattte i dette tilbud. Topdanmark tilbyder desuden: yen kantineordning, der følger Ernæringsrådets anbefalinger ysundhedssikring til medarbejderne yfitnesscenter yløbende arbejdspladsvurderinger for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø Jobrotation Medarbejderne er Topdanmarks vigtigste ressource, og vi ser gerne, at så mange som muligt bliver i Topdanmark så længe som muligt. Derfor opfordrer vi aktivt medarbejderne til at søge nyt job internt, hvis de på et tidspunkt savner udfordringer, har lederambitioner eller har ønske om at prøve noget nyt. I november 2009 blev der oprettet en intern jobbank, der gør det let for nysgerrige at komme i betragtning til ledige stillinger, der kan matche forventninger og jobkrav. Foto: Topdanrmark 8

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007 Vores fælles ansvar Ansvarlighedsrapport 2007 2 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 3 Vi modtager gerne kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed og denne rapport. Kommentarer

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Indhold Forord...3 Nykredit og kunderne...4 Nykredits forretning...5 Kunden er udgangspunktet...5 Bæredygtige investeringer i Nykredit...6 Digital dialog...7 Kundeambassadøren...8

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 1 Forord Forord Om Siteimprove CSR Vision Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Klima og miljø Antikorruption Forankring 3 4 5 6 8 11 14 15 Informationssøgning

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere