Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk"

Transkript

1 Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009

2 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Kolofon NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra NAVIGON AG må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål, uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser. 2009, NAVIGON AG Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Konventioner Symboler Juridisk information Garanti Varemærke Spørgsmål til produktet Inden du starter Leveringsomfang Beskrivelse af NAVIGON NAVIGON Suite Vigtige sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer for navigationen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationsanlægget Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen NAVIGON 8410 inden første brug Tilslutning af netadapter Opladning af batteri Montering af navigationssystemet i bilen Memory card Navigation med GPS Aktivering af NAVIGON Optioner Adgangskode-funktion Aktivering af adgangskode Ændring af adgangskode Fravalg af adgangskode Glemt adgangskoden? Betjening af NAVIGON Information Software-tastatur Særlige taster Indtastning af data Optioner Menuer...23 Brugermanual Indholdsfortegnelse III

4 6 Talestyring Aktivering af talestyring Anvend talestyring Hjælp Deaktivering af talestyringen Konfigurering af talestyring Navigation Start af navigationsapplikationen Indtastning af destination Indtastning af destinationsland Indtastning af destinationsadresse Indtast koordinater Indtaling af destination Interessepunkt Informationer om destinationen Foretrukne Seneste destinationer Importerede adresser: Fra Outlook/ internettet Importerede adresser fra telefonbogen Navigation hjem Definition af destination på kortet Rute-preview Administration af destinationsadresser Lagring af destination Definition af hjemmeadresse Ruter med delstrækninger eller tracks Angivelse af startpunkt Angivelse af rutepunkter Bearbejdning af rutepunkter Administration af ruten Hentning af rute eller track Beregning og visning af rute Simulering af rute Rute-preview Valgmuligheder Arbejdet med kortet Valg af navigationskort Kort i funktion Standard Kort i funktion Preview Kort i funktion Navigation Navigation i funktion Køretøj Navigation i funktion Fodgænger...59 IV Indholdsfortegnelse Brugermanual

5 9.4.3 Navigation i funktion Track Navigation i funktionen Offroad Valgmuligheder på kortet i funktion Navigation Afslutning af navigationen Kort i funktion Søg destination Betjening i funktion Søg destination Nyttige funktioner Ruteprofiler Ruteprofilernes indstillinger NAVIGON basisprofiler Oprettelse af ny ruteprofil Valg af ruteprofil Administration af ruteprofiler Screenshots Tillad screenshots Oprettelse af screenshots Tracks Parkering i nærheden af destinationen I nærheden Advarsel mod sving Direkte hjælp GPS status, lagring af aktuel position Spærring Vejbeskrivelse TMC (Trafikmeldinger) Preview TMC Visning af trafikmeldinger Vis enkelte meddelelser detaljeret Indstillinger TMC Logbog Media-player Egnede filer Åbning af Media-player Betjening af Media-player Udvalg af mediefiler til afspilning Afspilningslister Oprettelse af afspilningsliste Lagring af afspilningsliste "Seneste filer" Valg af afspilningsliste Redigering af afspilningslisten...84 Brugermanual Indholdsfortegnelse V

6 11.6 Konfigurering af Media-player Håndfri-modul Forbindelse med mobiltelefonen Søgning efter Bluetooth-enheden og oprettelse af forbindelse Sammenkobling fra mobiltelefonen Tilslutning af enhed Sletning af enhed Importér telefonbogen Importér seneste opkald Modtagelse af opkald Ring op Opkald via talestyring Valg af telefonnummer Valg af kortvalg-nummer Ringe til en kontakt fra telefonbogen Ringe til en af de sidste samtalepartnere Overførsel af samtalen fra mobiltelefon Mens opkaldet kører Hente navigationsapplikationen i forgrunden Indtastning af tal Sæt mikrofonen på mute Overførsel af samtale til mobiltelefonen Afslutning af samtale Nyttige funktioner Navigation til en kontakt fra telefonbogen Konfigurering af håndfri-modulet Kort valg Indstillinger Konfigurering af NAVIGON Appendiks Tekniske data NAVIGON - licensbestemmelser Mærkning og serienummer Overensstemmelseserklæring Troubleshooting Stikordsfortegnelse VI Indholdsfortegnelse Brugermanual

7 1 Indledning 1.1 Om denne manual Konventioner For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende skrifttyper: Fed og kursiv: STORE BOGSTAVER: Fed skrift: Understreget: Understreget og kursiv: Produktnavne Vindue-og dialognavne. Fremhæver vigtige dele af teksten. Betegnelser på aktiveringsflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen. Betegnelser på betjeningselementer i navigationsanlægget Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstafsnit: Informationer og gode tips til brug af softwaren Yderligere informationer og forklaringer Advarsler 1.2 Juridisk information Garanti Vi forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software. NAVIGON AG er ikke ansvarlig for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at modtage informationer vedrørende fejl eller forbedringsforslag, for at kunne tilbyde endnu bedre produkter i fremtiden. Indledning - 7 -

8 1.2.2 Varemærke Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt. tredjemands beskyttede varemærker er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og de pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder. Alle her angivne varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Hvis et varemærke, der anvendes i denne bog, ikke udtrykkeligt er nævnt, betyder det ikke at et navn ikke er underlagt tredjemands rettigheder. Microsoft, Outlook, Excel, Windows er beskyttede varemærker af Microsoft Corporation. NAVIGON er et beskyttet varemærke af NAVIGON AG. 1.3 Spørgsmål til produktet Har du spørgsmål til produktet? Besøg vores website og klik på "Support". Her finder du et område med ofte stillede spørgsmål (FAQcenter) og får at vide, hvordan du kan kontakte os via telefon eller . 2 Inden du starter 2.1 Leveringsomfang Kontroller om leveringen er komplet. Kontakt omgående den forhandler, hvor du har købt produktet, hvis leveringen ikke er komplet. Sammen med produktet har du modtaget: Navigationsanlæg NAVIGON GB microsd-hukommelseskort med software. Hukommelseskortet med software og kortdata er allerede placeret i navigationsanlægget. Design-holder til bilen Billadekabel (10-24V-netadapter til cigartænderen) med integreret TMC-antenne Netadapter ( V) med adapterstik USB-kabel Folder med illustreret installationsvejledning Anti-refleks-folie Stoftaske Inden du starter

9 2.2 Beskrivelse af NAVIGON Touchscreen 2 Mini-USB-OTG-bøsning for tilslutning af DVB-T-modul, der findes som tilbehør eller af et USB-stik 3 Mikrofon 4 Mini-USB-bøsning til USB-kabel / netadapter 5 Bøsning til stereo-hovedtelefon 6 Reset 7 LED 8 Slot til microsd-memory kort 9 Tilslutning ekstern GPS-antenne 10 On/Off 2.3 NAVIGON Suite NAVIGON Suite er en applikation til din pc eller Mac med mange nyttige funktioner. Læs i manualen til dit navigationsanlæg som pdf-fil. Få informationer om praktisk tilbehør. Inden du starter - 9 -

10 Installer ekstra-software, der går brugen af dit navigationssystem endnu mere komfortabel. NAVIGON Fresh, for at holde dit navigationssystem altid aktuel og for at gøre brug af yderligere serviceydelser NAVIGON Sync, for at overføre dine kontaktadresser fra Microsoft Outlook til dit navigationssystem Sådan installeres So installieren Sie NAVIGON Suite: 1. Tilslut navigationsanlægget til din computer ved hjælp af USDkabel. 2. Åbn stifinderen på din pc eller Mac (f. eks. "Windows stifinder" på pc'en eller "Finder" på Mac). 3. Åbn drevet 'NAVIGON'. 4. Kør filen PC_Start.exe (pc) eller MAC_Start.exe (Mac). NAVIGON Suite åbnes. 5. Vælg dit sprog. 6. Vælg den ønskede funktion. 7. Følg vejledning på skærmen. 2.4 Vigtige sikkerhedsinformationer I din egen interesse bør du læse nedenstående sikkerhedsinformationer og advarsler omhyggeligt, inden du tager dit navigationssystem i brug Sikkerhedsinformationer for navigationen Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! For at beskytte dig selv og andre mod uheld må navigationssystemet ikke betjenes under kørslen! OBS! Se kun på displayet, når du befinder dig i en sikker trafiksituation! OBS! Vejføring og trafikskilte skal altid følges fremfor navigationssystemets instrukser. OBS! Følg kun navigationssystemets instruktioner, hvis forholdene og trafikreglerne tillader dette! Navigationssystemet bringer dig også til målet, hvis du skal afvige fra den beregnede rute. OBS! Kontroller korrekt og sikker montering hver gang inden der køres Inden du starter

11 Info: Hvis du en gang ikke har forstået de indtalte kommandoer eller ikke er sikker på hvad der skal gøres ved det næste kryds, kan du hurtigt orientere dig ved hjælp af kort- eller pilvisningen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationsanlægget OBS! Anlægget skal beskyttes mod fugt. Det er ikke vandtæt og heller ikke stænkbeskyttet. OBS! Displayoverfladen er af glas. Den kan gå i stykker hvis anlægget falder på gulvet. OBS! Navigationsanlæggets indre må aldrig åbnes. OBS! Udsæt aldrig navigationsanlægget for stærk varme eller kulde. Derved kan det beskadiges eller dets funktion kan svigte. (Se "Tekniske data", side 100) OBS! Træk aldrig stikket ud af enheden ved at trække i kablet. Enheden kan herved beskadiges eller ødelægges. OBS!Udsæt ikke dit navigationsanlæg for pludselige temperaturskift. Disse kan medføre dannelsen af kondensvand. Info: Kablet må ikke knækkes. Sørg for at det ikke beskadiges af skarpkantede genstande. Info: Den medfølgende stofpose består af mikrofibre. Brug helst denne stofpose til rengøring af navigationsanlægget. Info: Opret en sikkerhedskopi af dataene i navigationsanlæggets interne hukommelse og på det medfølgende hukommelseskort. Dette kan gøres meget komfortabelt ved hjælp af softwaren NAVIGON Fresh, som du kan installere på din computer med NAVIGON Suite eller downloade gratis fra vores website Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen OBS! Fastgør holderen således at navigationsanlægget er godt synligt og nemt at betjene for bilens fører. Føreren skal dog have uhindret udsyn på trafikken! Inden du starter

12 OBS! Holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområder. OBS! For at undgå at bilens betjening vanskeliggøres må holderen må ikke fastgøres for tæt på rattet eller andre betjeningselementer. OBS! Sørg ved installering af holderen for at denne ikke udgør en sikkerhedsrisiko, heller ikke ved uheld. OBS! Før ikke el-kabler i umiddelbar nærhed af sikkerhedsrelevante apparater og forsyningsledninger. OBS! Kontroller korrekt og sikker montering hver gang inden der køres. Sugekoppens sugeevne kan blive svagere med tiden. OBS! Kontrollér alle sikkerhedsrelevante indstillinger for bilen efter installationen. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere, der arbejder med en spænding på 10-24V. OBS! Træk stikket til billadekablet af cigartænderen når du parkerer bilen. Den integrerede netadapter forbruger altid en ringe mængde strøm og kan aflade bilens batteri. 2.5 NAVIGON 8410 inden første brug Tilslutning af netadapter OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 10. Netadapteren arbejder med en spænding på 100~240V og der er vedlagt flere adapterstik. På denne måde kan du også i udlandet oplade anlægget uden problemer. Skub den stikadapteren der passer til dit opholdssted så langt ind i netadapterens føring at den går i indgreb Opladning af batteri Muligvis er batteriet ikke helt opladet efter navigationsanlægget pakkes ud. Vi anbefaler at oplade batteriet helt inden det benyttes for første gang. Forbind netadapteren med navigationsanlægget og en stikkontakt Inden du starter

13 Info: Sæt USB-stikket helt ind i navigationsenheden! (Se "Troubleshooting", side 105) Under opladningen lyser LED på undersiden af NAVIGON 8410 orange. Så snart batteriet helt opladet, lyser LED grønt Montering af navigationssystemet i bilen OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 10. Fastgørelse af holder 1. Rens sugekoppen og stedet på forruden hvor du vil placere holderen. Begge skal være tørre og fri for snavs og fedt. Info: Brug til rengøring af sugekoppen en klud, der ikke fnugger. Brug ingen opløsnings- eller rengøringsmidler. 2. Åbn armen på holderens sugekop så meget som muligt. 3. Sæt holderen med sugekoppen på forruden. 4. Tryk armen i retning forrude. Inden du starter

14 Justering af holderen På holderens bagside sidder en justeringsskrue, der kan justeres med hånden. Til justeringen kræves en passende umbraconøgle (2,5 mm). Juster holderen trinvist, d.v.s. spænd eller løsn skruen maks. en kvart omdrejning og kontroller derefter spændekraften. OBS! Hvis skruen spændes for hårdt, kan bilholderen tage skade! Navigationsanlæggets strømforsyning Sammen med NAVIGON 8410 leveres et billadekabel, der forsyner navigationsanlægget med strøm via din bils cigartænder. Forbind billadekablet med bilens cigartænder og med mini-usbbøsningen på holderen. Navigationsanlægget forsynes med strøm, så snart det er sat ind i holderen. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere, der arbejder med en spænding på 10-24V. TMC-antenne NAVIGON 8410 er udstyret med en intern TMC-modtager. TMCantennen er integreret i billadekablet. Så snart anlægget er sat ind i holderen, kan det modtage aktuelle trafikmeldinger. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk, f.eks. for at undgå en kø Inden du starter

15 Placering af navigationsanlægget i holderen På bagsiden af NAVIGON 8410 ses en kreds med to udsparinger. 1. Hægt navigationsanlægget med den øverste udsparing ind i holderens øverste tap. (se billedet) 2. Tryk derefter anlægget mod holderen til det går i indgreb. Fjernelse af navigationsanlægget fra holderen På undersiden af den plade, hvor navigationsanlægget er hægtet i, sider en bøjle. 1. Træk bøjlen hen til dig selv, således at anlægget løsner sig fra bøjlen. 2. Tag anlægget oppefra af holderen Memory card Et hukommelseskort er ikke nødvendig til brug af NAVIGON 8410, da alle data, der er nødvendige til navigationen, er gemt i anlæggets hukommelse. På det hukommelseskort, der sidder i navigationsanlægget, findes yderligere data, der er nødvendige for komfortfunktioner som Real City 3D. Disse data kan kopieres til et andet hukommelseskort (microsd-kort) eller på din pc. Hvis du tilslutter NAVIGON 8410 til din computer ved hjælp af et USBkabel, genkendes den interne hukommelse som drev 'NAVIGON'. Stikket til hukommelseskortet genkendes som drevet 'NAVIGON SD'. Sikkerhedskopiering, software-opdateringer og aktualisering af navigationskort gennemføres hurtigt og komfortabelt med softwaren NAVIGON Fresh, som ved hjælp af NAVIGON Suite kan installeres på din computer eller downloades gratis fra webstedet Hvis du køber yderligere navigationskort, men der ikke er plads nok til dem i navigationsanlæggets interne hukommelse, kan du også gemme disse kort på et hukommelseskort, som du så lægger i anlægget. NAVIGON 8410 kan anvende navigationskort fra begge hukommelser. Inden du starter

16 Info: Uden dataene fra det medfølgende hukommelseskort står komfortfunktionerne som f. eks. Real City 3D ikke til rådighed. Hvis du lægger et andet hukommelseskort i navigationsanlægget, sørg for at disse data er gemt der. 2.6 Navigation med GPS GPS baserer på i alt mindst 24 satellitter, der kredser om jorden og derved konstant udsender signaler vedr. deres egen position og deres klokkeslæt. GPS-modtageren modtager disse data og beregner sin egen geografiske position ud fra de forskellige positions- og tidssignaler fra de forskellige satellitter. For en tilstrækkelig præcis positionsbestemmelse kræves data fra mindst tre satellitter. Med data fra mindst fire eller flere satellitter kan også højden over havet findes. Positionsbestemmelsen foregår med en nøjagtighed på ned til tre meter. Når navigationssystemet har bestemt din position, kan denne position danne udgangspunktet til en ruteberegning. Kortmaterialet til dit navigationsanlæg indeholder de geografiske koordinater på alle digitalt registrerede særlige adresser (P.O.I), veje og byer. Navigationsanlægget kan derfor beregne en rute fra et udgangspunkt til et målpunkt (en destination). Den aktuelle position og dens visning på kortet beregnes ca. en gang per sekund. Således kan du se på kortet hvordan du bevæger dig. 3 Aktivering af NAVIGON 8410 Tryk på tasten (On/Off) indtil enheden tænder. (ca. 2 sekunder) Vinduet START åbnes. Info: Når NAVIGON 8410 tages i brug for første gang, opfordres du at definere følgende indstillinger: sproget, softwarens skal benytte længdeenheden for afstandsangivelser formatet for klokkeslæt Fra vinduet START har du adgang til alle applikationer i NAVIGON 8410: Navigation, se side 25 TV (deaktiveret, hvis DVB-T-modulet ikke er tilsluttet Aktivering af NAVIGON 8410

17 Info: TV-softwaren og DVB-T-modulet er ikke del af NAVIGON leveringsomfanget. DVB-T-pakken kan købes i vores online-shop under Media-player, se side 79 Telefon, se side 86 Info: Hvis ikke du har benyttet NAVIGON 8410 i meget lang tid, er batteriet muligvis helt tomt. Hvis du tilslutter navigationsanlægget til det medfølgende billadekabel, kan det straks bruges, også ved tomt batteri. Hvis du anvender et andet ladekabel eller har tilsluttet dit anlæg til en pc, skal det evt. først oplades i ca. 3 minutter inden det kan tændes. Når navigationsanlægget er tændt under opladningen, tager det relativt længe. Sluk for navigationsanlægget når det oplades eller sæt det til standby, når du ikke benytter det. Opladere og andet tilbehør finder du i NAVIGON-onlineshop på eller i handelen. Glemt adgangskoden? Hvis du har glemt adgangskoden, gør som beskrevet under "Glemt adgangskoden?" på side 19. Sæt navigationsenheden på standby Tryk kort på tast (On/Off) (maks. 2 sekunder). Standby automatisk NAVIGON 8410 kan konfigureres så navigationssystemet automatisk skifter til standby, når det ikke anvendes. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Generelt > Standby automatisk. Angiv efter hvilken tid navigationssystemet skal skifte til standby (Aldrig, Efter 10 min., Efter 20 min., Efter 30 min.). Vælg Ingen strøm, for at sætte systemet på standby, hvis den eksterne strømtilførsel afbrydes. Så snart det tilsluttes den eksterne strømforsyning igen, tænder det igen automatisk. Slukning af navigationsanlægget Tryk på tast (On/Off) til meddelelsen "Slip tasten for at slukke for apparatet." fremkommer. (ca. 6 sekunder) Aktivering af NAVIGON

18 Info: Hvis du sætter navigationsanlægget på standby, åbnes det næste hurtigt gang det tændes med det samme vindue der var aktiv da det blev slukket. Det forbruger dog stadig en lille mængde energi i standbyfunktionen. Batteriet kan være tømt efter et par dage. Hvis du slukker enheden, forbruger den ingen energi. Det kan tage nogle måneder inden batteriet er tømt. Tænding udløser en genstart af enheden og tager en smule tid (ca. 30 sekunder). Dine indstillinger og dine gemte destinationer og ruter består fortsat. 3.1 Optioner I nogle af vinduerne findes valgmuligheder, der fører dig til yderligere funktioner. En beskrivelse af alle valgmuligheder, der står til rådighed, findes i kapitel "Valgmuligheder" på side Adgangskode-funktion Ved at oprette en adgangskode kan navigationsanlægget beskyttes mod uautoriseret brug. 4.1 Aktivering af adgangskode 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet NY ADGANGSKODE åbnes. 2. Indtast en adgangskode i feltet Ny adgangskode og klik på Fortsæt. 3. Gentag denne adgangskode i feltet Bekræft ny adgangskode. 4. Klik på Aktivér. Info: Adgangskoden skal præcist have 4 cifre. 4.2 Ændring af adgangskode 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet INDTAST ADGANGSKODE åbnes. 2. Indtast den gamle adgangskode i feltet Indtast adgangskode. 3. Klik på Ændr adgangskoden. Vinduet NY ADGANGSKODE åbnes Adgangskode-funktion

19 4. Indtast en adgangskode i feltet Ny adgangskode og klik på Fortsæt. 5. Gentag denne adgangskode i feltet Bekræft ny adgangskode. 6. Klik på Aktivér. Info: Den nye adgangskode skal præcist have 4 cifre. 4.3 Fravalg af adgangskode 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet INDTAST ADGANGSKODE åbnes. 2. Indtast den gamle adgangskode i feltet Indtast adgangskode. 3. Klik på Deaktivér. 4.4 Glemt adgangskoden? Hvis du tre gang har angivet en forkert adgangskode, åbnes et vindue med en vejledning om, hvad du nu skal gøre. Følg vejledning på skærmen. 5 Betjening af NAVIGON Information GPS Ved mange vinduers øverste kant vises der forskellige ikoner med informationer. Ikonet GPS kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse: Ingen GPS (Intet symbol): Den indbyggede GPS-modtager er ikke klar. Kontakt os hvis dette problem fortsætter. (se "Spørgsmål til produktet", side 8) Intet signal: Der modtages data fra færre end tre satellitter. Positionen kan ikke beregnes. GPS klar: Der modtages data fra mindst 3 satellitter. Positionen kan beregnes. Detaljerede informationer vedrørende GPS-status findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side 72. Betjening af NAVIGON

20 Kompass Track Ikonet Kompass viser i hvilken retning du lige bevæger dig. Det kan vise følgende retninger: N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. konet (Optegnelse track) viser at der lige nu optegnes et track. Detaljerede informationer vedrørende tracks findes i kapitel "Tracks" på side 68. TMC (Trafikmeldinger) Der er en TMC-modtager integreret i NAVIGON 8410, der leverer de aktuelle trafikmeldinger til navigationssystemet. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk f. eks. for at undgå en kø. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmeldinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande. Ikonet TMC kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: Stationssøgning (i rødt): TMC-modtageren er klar til modtagelse, men finder ingen station, der udsender TMC-signaler. Der er ingen trafikmeldinger. Stationssøgning: TMC-modtageren er klar, men kan ikke finde en station, der udsender TMC-signaler. Der foreligger dog stadig trafikmeldninger. Dette kan f.eks. være tilfældet, når du lige kører i en tunnel. TMC på standby (i gråt): Trafikmeldinger kan modtages. Info: TMC-antennen er integreret i billadekablet. Ikonet Stationssøgning kan derfor også fremkomme, hvis billadekablet ikke er tilsluttet NAVIGON En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side 74. Energi Ikonet Energi kan vise følgende tilstande for det indbyggede batteri: Anlægget forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet er helt opladet. - eller - Batteriet kan ikke oplades da dets temperatur er for høj eller for lav Betjening af NAVIGON 8410

21 Anlægget forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet oplades. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er svag. Bluetooth / Telefon NAVIGON 8410 har et integreret Bluetooth-håndfri-modul. På denne måde kan det også anvendes som håndfri-udstyr til en Bluetooth-egnet mobiltelefon. Ikonet Telefon kan vise følgende tilstande for håndfri-modulet: Ingen Bluetooth (Intet symbol): Bluetooth-funktionen er ikke aktiv. Ikke Forbundet (rød mobiltelefon): NAVIGON 8410 har ingen Bluettoth-forbindelse til en anden enhed. Forbundet (hvid mobiltelefon): NAVIGON 8410 er forbundet med en mobiltelefon og kan anvendes som håndfri telefon. Muting Aktiv opkald (grøn mobiltelefon): Håndfri-modul i NAVIGON 8410 anvendes aktuelt til telefonering. Ikonet Muting kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: Intet symbol: Navigationsapplikationen anvendes med lyd. Muting: Navigationsapplikationen kører uden lyd. Hvis du befinder dig i en navigation, udlæses ingen kørebeskeder. Info: Ikonet viser kun at navigationsbeskeder undertrykkes. Den siger intet om håndfri-sættets lydstyrke. 5.2 Software-tastatur Hvis der kræves tekstindtastninger, vises der et software-tastatur på skærmen. På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver. Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes specialtegn og umlaut. Navigationssystemet indsætter tegnene automatisk. Hvis du f. eks. søger efter byen "Bärnau", indtast bare "Barnau". Specialtegn kan dog være nyttige ved betegnelsen af gemte til-adresser og ruter. Betjening af NAVIGON

22 5.2.1 Særlige taster indføjer et blanktegn. sletter tegnet foran markøren. åbner taltastaturet. Latinske, kyrilliske, græske bogstaver åbner det latinske bogstavtastatur. åbner det kyrilliske bogstavtastatur. åbner det græske bogstavtastatur. Indtastning af adresser eller navne på interessepunkter åbner som standard tastaturet med skrifttypen i det pågældende land. Hvis du vil gemme en destination i Foretrukne, eller hvis du vil angive en kategori interessepunkter eller et land, åbnes som standard tastaturet for brugergrænsefladens sprog. Fra det kyrilliske og græske tastatur kan du også skifte til det latinske tastatur. Mange adresser kan derefter translitereres eller indtastes på brugergrænsefladens sprog. Eksempel: Brugergrænsefladen er tysk. Du vil navigere til Moskva. Du har nu følgende muligheder: "Москва" (kyrillisk) "Moskva" (translitereret) "Moskau (tysk) Info: Vej- og bynavne kan kun indtastes på brugergrænsefladens sprog, hvis de også på denne stavemåde findes i kortets database. Info: Der står altid højst 2 tastaturer til rådighed Umlaut, accenter, yderligere bogstaver Til hver skrift findes en yderligere tastatur med specialtegn. åbner tastaturet med latinske specialtegn. åbner tastaturet med kyrilliske specialtegn. åbner tastaturet med græske specialtegn Betjening af NAVIGON 8410

23 Så snart du har indtastet et specialtegn, vises der automatisk et bogstavtastatur igen Indtastning af data Ofte findes lister hvor du kan vælge et punkt. Dette sker f.eks. hvis du indtaster en by. Så snart du har indtastet det første bogstav, fremkommer den største by med dette første bogstav i det angivne land. Så snart du indtaster yderligere bogstaver, fremkommer efter hver indtastning den første by, der begynder med de indtastede bogstaver. Når den rigtige by vises, klik på (OK) for at afslutte indtastning af byen. Du kan altid åbne en liste, der indeholder alle byer, hvis navn begynder med de indtastede bogstav eller indeholder den indtastede tekst i navnet. Jo flere bogstaver du har indtastet, jo kortere bliver listen. Klik på (Åbn listen) for at få vist denne liste. Ved hjælp af kontaktfladerne (Op) og (Ned) kan du bevæge dig på listen. For at overtage et punkt på listen i indtastningsfeltet, klik på dette punkt. Så snart du har overtaget dette punkt, lukke listen. Indtastning af byen er dermed afsluttet. Klik på (Luk listen) for at lukke listen uden at overtage punktet. Info: Listen åbnes automatisk når den kun indeholder 4 færre punkter. 5.3 Optioner I nogle af vinduerne findes valgmuligheder, der fører dig til yderligere funktioner. En beskrivelse af alle valgmuligheder, der står til rådighed, findes i kapitel "Valgmuligheder" på side Menuer Nogle aktiveringsflader indeholder en menu, der åbnes ved aktivering Klik på et menupunkt for at udføre dets funktion. Betjening af NAVIGON

24 Når du lukker menuen uden at udføre en funktion, klik på aktiveringsfladen du brugte for at åbne menuen. 6 Talestyring Info: Funktionen Talestyring står ikke til rådighed på alle sprog. Ved sprog, hvor denne funktion står til rådighed, vises aktiveringsfladen NAVIGATION i vinduet Talestyring. På sprog, hvor denne funktion ikke står til rådighed, erstattes aktiveringsfladen Talestyring af Vis kort. Mange funktioner i dit navigationsanlæg kan nemt styres via talestyring. 6.1 Aktivering af talestyring I nogle vinduer er talestyringen automatisk aktiveret. Dette gælder især vinduer, hvor der kræves et svar af dig, f.eks. hvis det angår en trafikmelding på din rute. Talestyringen kan aktiveres i vinduet NAVIGATION og på kortet ved at trække fingeren hurtigt diagonalt hen over displayet. 6.2 Anvend talestyring Hvis funktionerne i et vindue kan hentes via indtaling, vises ikonet (Talestyring aktiv) på skærmens øverste venstre hjørne. En enkelt signaltone og ikonet (Tal) signaliserer at navigationssystemet er klar til indtaling. Indtal en kommando. Du hører en positiv bekræftelsestone (to lyse toner) og kommandien udføres. Hvis navigationssystemet ikke har forstået din indtaling eller hvis du ikke siger noget i et stykke tid, lyder en negativ bekræftelsestone (to korte mørke toner). Indtal kommandoen igen. Hvis navigationssystemet ikke har forstået dig efter flere gentagelser, fremkommer "Sig 'Hjælp'". Info: Navigationsinstruktioner og advarsler er inaktive, så længe systemet forventer indtalinger fra dig. 6.3 Hjælp Sig bare "Hjælp", hvis du vil vide, hvilke indtalinger der aktuelt er mulige. I næsten alle vinduer, hvor talestyringen understøttes, siger Talestyring

25 navigationssystemet så, hvilke kommandoer du kan indtale i det aktuelle vindue. 6.4 Deaktivering af talestyringen Talestyringen deaktiverer sig selv ved følgende forhold: Hvis du betjener navigationsanlægget med fingeren, når der forventes en indtaling af dig. Ved et indgående opkald og under et opkald, hvis navigationsanlægget bruges som håndfri enhed. 6.5 Konfigurering af talestyring Du kan konfigurere, til hvilke opgaver talestyringen skal anvendes. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Generelt > Anvend talestyring. Angiv til hvilke opgaver talestyringen skal anvendes: Alt: Du kan anvende hele talestyringens funktionsomfang. Svar: Du kan angive adresser og svare på navigationsanlæggets spørgsmål. Angiv adresser: Du kan kun angive adresser via talestyringen. Info: Detaljerede informationer vedrørende angivelse af destination via talestyring finder du i kapitlet "Indtaling af destination" på side 31. Talestyringsassistentens lydstyrke kan indstilles uafhængigt af navigationsinstruktionernes lystyrke. På denne måde kan du høre indtalingsopfordringer også selv om du har deaktiveret navigationsinstruktionerne. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Generelt > Lydstyrke på assistenten. 2. Fastlæg assistentens lydstyrke. Info:Informationer til navigationssystemets konfiguration finder du i kapitlet "Konfigurering af NAVIGON 8410" på side Navigation Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 10. Navigation

26 Mangelfuld GPS-modtagelse Hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, stoppes navigationen. Så snart der igen modtages GPS-signaler, genkender navigationssystemet, om din position i mellemtiden har ændret sig. Derefter fortsættes navigationen automatisk. Ankomst ved destinationen Når den angivne destination er nået, udgives en tilsvarende besked. På kortet vises kun den aktuelle position (orange pil) og destinationsflaget. 7.1 Start af navigationsapplikationen Du har tændt for navigationsanlægget. Vinduet START er åbnet. 1. Klik på Navigation. Hvis navigationsapplikationen anvendes for første gang, åbnes indstillingsvinduet DEMOFUNKTION. Demo-funktionen er kun beregnet til demonstration af produktet uden GPS-modtagelse. Når demo-funktionen er aktiv, kan du ikke navigere. I demofunktionen simuleres kun en navigation til midten af den angivne destinationsby. Kontroller at indstillingen Start i demofunktion står på Nej. Klik evt. på aktiveringsfladen (Ændr) for at ændre indstillingen fra Ja til Nej Klik på OK. Hvis adgangskodebeskyttelse er aktiveret, åbnes vinduet INDTAST ADGANGSKODE. Indtast adgangskoden. Klik på OK. Navigationsapplikationen startes. Følgende meddelelse fremkommer: "Bemærk at trafikloven gælder over for navigationssystemets anvisninger. Apparatet må ikke betjenes under kørslen." 2. Når du har læst og forstået hele teksten, klik på OK. Hvis du ikke vil acceptere denne Information, klik på Annuller, for at afslutte navigationsapplikationen. Vinduet NAVIGATION åbnes. Derfra har du adgang til alle funktioner i navigationsapplikationen. Klik på (Telefon) for at vise håndfri-modulet i forgrunden. (se "Håndfri-modul", side 86) Navigation

27 Klik på (Media-player) for at vise medie-afspilleren i forgrunden. Klik på (Navigation) for igen at vise vinduet NAVIGATION i forgrunden. Klik på (Tilbage) for igen at vise vinduet START i forgrunden. Info: I "Troubleshooting"; afsnit "Jeg har ved en fejltagelse aktiveret demofunktionen ", side 106) vises, hvordan demo-funktionen kan deaktiveres. Initialisering af GPS-modtageren Info: For perfekt modtagelse af GPS-data kræver GPS-modtageren frit udsyn til satellitten. Tunneller, snævre gader eller spejlinger på husfacader kan indskrænke GPS-modtagelsen meget eller gøre den helt umulig. Hvis GPS-modtageren eller navigationsanlægget sidder i en bil med metaldampede ruder eller en forrudeopvarmning, kan dette være årsagen for den dårlige modtagelse. Så snart navigationsanlægget er tændt, starter initialisering af GPSmodtageren. Den første initialisering af den integrerede GPS-modtager sker efter første start af navigationsapplikationen. Dette kan tage op til 20 minutter. Info: Hvis ikonet GPS viser tilstanden GPS klar efter meget kortere tid end 20 minutter, lad navigationsanlægget for sikkerheds skyld være tændt i yderligere mindst 15 minutter, så en pålidelig drift af modtageren er garanteret. Hver gang navigationsanlægget tændes derefter, starter GPSmodtagelsen efter kort tid. Hvis navigationsanlægget ikke har været tændt i mere end en uge, kan den efterfølgende initialisering igen tage op til 10 minutter. I øverste højre hjørnet på skærmen vises ikonet GPS. Så snart der modtages data fra mindst tre satellitter, skifter ikonet til (GPS klar). Info: Initialiseringen udføres hurtigst, hvis du ikke starter med at køre inden initialiseringen er afsluttet. Nærmere informationer til ikonet GPS findes i kapitel "GPS" på side 19. Navigation

28 Tilbage til vinduet Navigation Vinduet NAVIGATION åbnes, når navigationsapplikationen startes. Hvis der er et andet vindue åbent i navigationsapplikationen, klik på fra. (Tilbage). Så vender du tilbage til det vindue, du er kommet Klik så ofte på (Tilbage), indtil vinduet NAVIGATION åbnes. 7.2 Indtastning af destination Under Ny destination angives destinationer, der ikke er navigeret til før eller som ikke er gemt. Du kan her angive en adresse eller koordinater for destinationen, vælge en særlig adresse eller vælge en destination fra de direkte adresser. Info: Hvis du indtaster en ny destination for første gang, opfordres du at vælge det land, hvor din destination ligger. Under Mine destinationer stiller NAVIGON 8410 følgende lister over destinationer eller adresser til rådighed: FORETRUKNE: alle destinationer, der er indtastet og derefter gemt i NAVIGON SENESTE DESTINATIONER: Destinationer, der før er anvendt til navigationen. IMPORTEREDE ADRESSER her kan der vælges mellem 2 lister: FRA OUTLOOK/ INTERNETTET: alle destinationer, der er importeret fra Microsoft Outlook eller fra internettet. FRA TELEFONBOGEN Adresser fra en mobiltelefon der er tilsluttet via Bluetooth Indtastning af destinationsland Øverst til venstre i vinduerne ADRESSE, SÆRLIG ADRESSE I EN BY og SÆRLIG ADRESSE OVERREGIONALT findes aktiveringsfladen Land. Den viser flaget på det land, hvor der aktuelt kan angives navigationsdestinationer. Hvis din destination ligger i et andet land, gør som følger: 1. Klik på aktiveringsfladen Land. 2. Indtast navnet på det land, hvor din destination ligger. På aktiveringsfladen vises destinationslandets flag. Info: Der kan kun vælges lande, hvis kort står til rådighed for navigationssystemet Navigation

29 7.2.2 Indtastning af destinationsadresse 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Indtast adresse. Info: Følgende beskrivelse går ud fra at du har valgt By først som rækkefølgen for adresseindtastningen. Hvis der i navigationsenheden befinder sig et kort for et land hvor vejen normalt angives først (f.eks Sverige, Norge,...), kan du også vælge Vej først som rækkefølge for indtastning. Du kan fastlægge rækkefølgen i vinduet NAVIGATION under Optioner > Indstillinger > Generelt > Rækkefølge for adresseindtastninger. Vær herved opmærksom på at rækkefølgen Vej først ikke er mulig for alle lande. I å fald skal byen angives først. Vinduet ADRESSE åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Indtast navnet på destinationsvejen. 4. Indtast husnummeret. Hvis du ikke kender husnummeret, lad feltet forblive tomt. Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en nærliggende tværvej, klik på feltet Tværvej og indtast navnet der. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes for at ændre indstillingen. 5. Klik på Start navigation for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Somme tider kan en destination ikke entydigt fastlægges, f.eks. fordi den viste kombination af by- og vejnavne findes flere gange. I så fald åbnes et vindue, hvor alle adresser, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den adresse du vil navigere til. Er det angivne husnummer ikke registreret på kortet, indeholder vinduet kun en adresse med det husnummer, der ligger nærmest på den angivne. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Navigation

30 Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der. Info: Du behøver ikke angive alle adressedata. Du kan også klikke på Start navigation før. Når du kun angiver byen, beregner navigationsanlægget en rute til byens geografiske midtpunkt. Hvis du kun angiver by og vej, men hverken husnummer eller tværvej, beregner navigationsanlægget den bedste rute til denne vej Indtast koordinater Du kan også angive destinationens geografiske koordinater. Koordinaterne kan angives som decimalgrad eller med grad, minutter og sekunder. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Indtast adresse. Vinduet ADRESSE åbnes. 2. Klik i vinduet ADRESSE på Optioner > Indtast koordinater. Vinduet INDTAST KOORDINATER åbnes. Indtastning som decimaltal 3. Indtast breddegrad. Start indtastningen med et minustegn hvis du vil indtaste en sydlig breddegrad. 4. Indtast længdegrad. Start indtastningen med et minustegn hvis du vil indtaste en vestlig breddegrad. Indtastning med minutter / sekunder 3. Indtast breddegrad. Benyt de tilsvarende kontaktflader som vises på tastaturet til indtastning af enhederne: (grad), (minutter), (sekunder). Aktiveringsfladen (N S) ved siden af indtastningsfeltet viser om det drejer sig om en nordlig eller sydlig breddegrad. Klik på aktiveringsfladen for at ændre den aktuelle indstilling. 4. Indtast længdegrad. Benyt de tilsvarende aktiveringsflader som vises på tastaturet til indtastning af enhederne: (grad), (minutter), (sekunder) Navigation

31 Aktiveringsfladen (Ø V) ved siden af indtastningsfeltet viser om det drejer sig om en østlig eller vestlig længdegrad. Klik på aktiveringsfladen for at ændre den aktuelle indstilling. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes for at ændre indstillingen. 5. Klik på Start navigation for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Info: Hvis den destination, hvis koordinater du har indtastet, ikke ligger på det vejnet kortet har registreret, navigeres til det nærmeste vejpunkt i den funktion, der er fastlagt via den valgte ruteprofil. Fra dette punkt skifter navigationssystemet automatisk til funktion Offroad. (se "Navigation i funktionen Offroad", side 61) Indtaling af destination Særlig komfortabel er angivelsen af destinationen som indtalt meddelelse. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Talestyring. - eller - Aktiver talestyringen ved at trække fingeren hurtigt diagonalt hen over vinduet NAVIGATION. Sig derefter "Talestyring". Vinduet TALESTYRING åbnes. Indtaling af adresse 2. Sig "Adresse". Øverst vises det land, hvor der kan angives adresser. Klik på landet, hvis din destinationsadresse ligger i et andet land. Følg navigationsanlæggets vejledning. Adressedataene forespørges i rækkefølgen By > Vej > Husnummer. 3. Følg navigationssystemets vejledning. Når indtaling af adressen er afsluttet, åbnes kortet i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Indtaling af interessepunkt i nærheden 2. Sig "Særlig adresse i nærheden". Navigation

32 3. Sig hvilken kategori interessepunkter du ønsker (f. eks. "Hotel"). En liste med hoteller i nærheden åbnes. 4. Sig tallet foran det hotel du vil ringe til. Sig "Op" eller "Ned" for at bladre i listen. Når du har valgt en destination, åbnes kortet i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Indtaling af en foretrukken adresse eller en adresse fra telefonbogen 2. Sig "Mine destinationer". 3. Der åbnes en liste. Den indeholder destinationerne i listen FORETRUKNE, destinationer, der er importeret fra Outlook og destinationer fra telefonbogen i en forbundet mobiltelefon. 4. Sig tallet foran den destination du vil navigere til Sig "Op" eller "Ned" for at bladre i listen. Når du har valgt en destination, åbnes kortet i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der. Info: Funktionen Talestyring står ikke til rådighed på hvert sprog. På sprog, hvor denne funktion ikke står til rådighed, erstattes kontaktfladen Talestyring af Vis kort Interessepunkt Interessepunkter, også kort kaldt POI (Points of Interest) er nyttige adresser, der er opdelt efter visse kategorier. Interessepunkter omfatter bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige myndigheder, læger, sygehuse, indkøbscentre. Interessepunkter kan vises ved hjælp af et symbol på kortet. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Visning på kortet > Viste kategorier for at indstille hvilke kategorier der vises på kortet. Interessepunkter i nærheden Interessepunkter i nærheden er særlige adresser, der befinder sig i en vis radius omkring din aktuelle placering. På den måde kan du altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du befinder dig Navigation

33 Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "Initialisering af GPSmodtageren" på side 27. Info: I de direkte adresser står 3 kategorier af interessepunkter i den umiddelbare omgivelser til rådighed, efter hvilke der kan søges hurtigt og uden videre indtastning. Nærmere informationer findes i kapitel "Interessepunkter som direkte adresser" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > i nærheden. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde et interessepunkt. Kategorier, hvor der i dine omgivelser ikke findes destinationer, kan ikke angives. Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori. 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde et interessepunkt. Listen Destination åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende interessepunkteri den angivne kategori. 4. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver. 5. Klik på destinationens navn. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes for at ændre indstillingen. 6. Klik på Start navigation. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Navigation

34 Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der. Interessepunkter med overregional betydning Interessepunkter af overregional betydning er lufthavne og seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at vide, til hvilken by de hører. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > overregionalt. Vinduet SÆRLIG ADRESSE OVERREGIONALT åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde et interessepunkt. Listen Destination åbnes. Den indeholder interessepunkter i den angivne kategori i alfabetisk rækkefølge. 3. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver eller indeholder dem. 4. Klik på destinationens navn. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér MyRoutes står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes for at ændre indstillingen. 5. Klik på Start navigation. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der Navigation

35 Interessepunkt i en bestemt by Interessepunkteri en bestemt by kan være en hjælp ved navigationen ind i en fremmed by. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > i en by. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I EN BY åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Angiv, i hvilken kategori du vi finde et interessepunkt. Kategorier, hvor der i den angivne by ikke findes interessepunkter, kan ikke angives. Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori. 4. Angiv i hvilken underkategori du vil finde et interessepunkt. Listen Destination åbnes. Den indeholder, alfabetisk sorteret, interessepunkter i den angivne kategori. 5. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver eller indeholder dem. 6. Klik på destinationens navn. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér MyRoutes står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér MyRoutes for at ændre indstillingen. Destinationen kan ikke altid fastlægges entydigt, f.eks. da der findes flere restauranter med samme navn i den angivne by. I så fald åbnes et vindue, hvor alle destinationer, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den destination, du vil navigere til. 7. Klik på Start navigation. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Navigation

36 Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der. Interessepunkter som direkte adresser I de direkte adresser findes 3 katergorier adressepunkter. Destinationer i nærheden, der svarer til en af disse kategorier, kan oplistes hurtigt og uden yderligere indtastninger. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Generelt for at indstille hvilke kategorier eller underkategorier der står til rådighed under de direkte adresser. Info: Kategorierne til funktionen Direkte adresse er de samme, der også står til rådighed for funktionen Særlige adresser på ruten. (se "Valgmuligheder på kortet i funktion Navigation", side 62) Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "Initialisering af GPSmodtageren" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination. Menuen NY DESTINATION åbnes. På området Direkte adresse vises ikoner for de kategorier, hvor der står særlige adresser til rådighed som direkte adresser. 2. Klik på den kategori, hvor du vil finde et interessepunkt. En liste åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende interessepunkteri den angivne kategori. 3. Klik på Klik på navnet på en destination for at starte navigationen dertil. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der Informationer om destinationen Der findes nærmere informationer om mange destinationer, du angiver, i navigationssystemets database. Ved mange restauranter er der f. eks. gemt et telefonnummer. Så kan du telefonisk bestille et bord der. At af de ovennævnte vinduer til indtastning af destinationen er åbent Navigation

37 Klik på Optioner > Info. Vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. Det indeholder alle informationer der findes i databasen vedrørende den angivne destination. Klik på Annuller for at lukke vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN igen. Klik på (Vis på kortet) for at få vist destinationen på kortet. Klik på (Kald) for at ringe til det oplyste nummer. Info: Funktionen Kald står kun til rådighed, når NAVIGON 8410 er forbundet med mobiltelefonen via Bluetooth. Nærmere informationer vedrørende forbindelsen med en mobiltelefon findes i kapitel "Forbindelse med mobiltelefonen" på side Foretrukne Destinationer som du vil køre til flere gange, kan gemmes i listen FORETRUKNE. I listen FORETRUKNE kan der gemmes op til 500 destinationer. Informationer til lagring og bearbejdning af en destination findes i kapitel "Lagring af destination" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Mine destinationer > Foretrukne. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér MyRoutes står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér MyRoutes for at ændre indstillingen. 3. Klik på Start navigation. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der. Info: Foretrukne fremhæves på kortet ved et lille flag med deres betegnelse. Navigation

38 7.2.8 Seneste destinationer NAVIGON 8410 gemmer de seneste 12 destinationer, hvor der er startet en navigation, i listen SENESTE DESTINATIONER. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Mine destinationer > Seneste destinationer. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér MyRoutes står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér MyRoutes for at ændre indstillingen. 3. Klik på Start navigation. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der Importerede adresser: Fra Outlook/ internettet Med softwaren NAVIGON Sync kan du eksportere kontaktadresser, der er gemt i Microsoft Outlook på din computer, til dit navigationssystem. Desuden kan du fra mange ruteplanlægningsprogrammer i internettet kopiere den indtastede destination direkte til dit navigationssystem. Denne funktion kan tydeligt ses på den pågældende internetside, hvis webstedet tilbyder dette. Info: NAVIGON Sync kan ved hjælp af NAVIGON Suite installeres på din pc, (se "NAVIGON Suite", side 9) eller downoades gratis fra vores website Kontakter, hvor der er gemt flere adresser, vises en gang på listen IMPORTEREDE ADRESSER med hver adresse. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Mine destinationer > Importerede adresser > Fra Outlook/ internettet. 2. Klik på den adresse du vil navigere til. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes for at ændre indstillingen Navigation

39 3. Klik på Start navigation. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der Importerede adresser fra telefonbogen Du kan importere telefonbogen fra en mobiltelefon med Bluetooth over på NAVIGON Adresserne fra telefonbogen findes i listen IMPORTEREDE ADRESSER FRA TELEFONBOGEN. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Mine destinationer > Importerede adresser > Fra telefonbogen. 2. Vælg den ønskede kontakt fra telefonbogen. 3. Klik på den adresse du vil navigere til. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på aktiveringsfladen Aktivér MyRoutes for at ændre indstillingen. 4. Klik på Start navigation. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der Navigation hjem I NAVIGON 8410 kan en adresse gemmes om hjemmeadresse. Navigationen til denne adresse kan altid aktiveres ved at klikke på en enkel aktiveringsflade. Yderligere informationer vedr. lagring af hjemmeadresse findes i kapitel "Definition af hjemmeadresse" på side 43. Klik i vinduet NAVIGATION på Hjem. Navigation

40 Hvis du endnu ikke har angivet din adresse, gøres du opmærksom på dette i et dialogvindue. Navigationen starter. Der gælder den samme ruteprofil som ved seneste navigation Definition af destination på kortet Ved hjælp af denne funktion kan destinationen for en navigation direkte vælges på kortet. Ud over byer og veje kan også særlige adresser vælges på denne måde. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Vis kort. Info: Hvis sprogstyringen ikke er tilgængelig for brugergrænsefladens sprog, sidder aktiveringsfladen Vis kort direkte på vinduet NAVIGATION. 2. Klik på (Søg destination). Kortet åbnes i funktion Søg destination. 3. Klik på det punkt, du vil navigere til. Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 62. Det punkt, du har klikket på, vises under trådkrydset. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. 4. Klik på (OK). Vinduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. I øverste venstre hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte destination. 5. Klik på Kør derhen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 40. Læs videre der Rute-preview Kortet er åbnet i funktion Preview. Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag. Detaljerede informationer finder du i kapitlet "Kort i funktion Preview" på side Navigation

41 Ruteprofil Grundlaget for beregningen er en ruteprofil. Den aktuelle ruteprofil vises på kortets øverste højre kant. Ruteprofiler tager hensyn til det specielle ved forskellige måder at bevæge sig på. En ruteprofil til cykler bruger f. eks. ingen motorveje til ruteberegningen, men til gengæld veje, der er forbudt for andre køretøjer. Desuden beregnes andre ankomsttider for cykler end f. eks. til motorcykler. Info: Hvis du vælger en fodgængerprofil, startes en ruteføring, der er specielt udviklet til fodgængere. (se "Navigation i funktion Fodgænger", side 59) Hvis du vil vælge en anden ruteprofil, klik på aktiveringsfladen Ruteprofil. Ruteprofiler findes i kapitel "Ruteprofiler" på side 64. Vejbeskrivelse Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. Informationer vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 73. MyRoutes Hvis funktionen MyRoutes er aktiveret, beregner navigationssystemet op til tre ruter med udgangspunkt i det aktuelle ruteprofil og viser disse i forskellige farver (orange, grøn, blå) og med numre på kortet. Passende til hver rute findes der en kontaktflade med det samme nummer og et symbol i samme farve. Ved beregning af ankomsttiden eller køretiden tager navigationssystemet yderligere faktorer i betragtning som f.eks. ugedag, tid på dagen eller trafikmeldinger. Ruten der passer bedst til den valgte ruteprofil markeres med "MyRoute". Info: Også hvis funktionen MyRoutes er aktiveret kan det være at ingen eller kun én yderligere rute beregnes. Den pågældende visning viser så Intet yderligere alternativ. Navigation

42 Start navigation Klik på aktiveringsfladen for ruten, der skal anvendes til navigation. Hvis du vælger en rute, hvor der er meldt trafikproblemer, åbnes muligvis vinduet PREVIEW TMC. (se "Preview TMC", side 75) inden start. Vælg om du vil anvende den oprindelige rute (Aktuel rute) eller en omkørsel (Alternativ rute). Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har nu følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, beregnes ruten og navigationen starter. Klik på Annuller. Der åbnes igen det vindue, hvor di har angivet destinationen. Din destination er gemt i listen over SENESTE DESTINATIONER. Klik på Demo. Ruten beregnes med bymidten i destinationsbyen som udgangspunkt. Derefter simuleres navigationen på denne rute. Klik på (Tilbage), for at afslutte demonstrationen. Info: Hvis du har valgt destinationen på kortet, står Demo ikke til rådighed. 7.3 Administration af destinationsadresser Hver destination du angiver samt destinationer fra listerne SENESTE DESTINATIONER og IMPORTEREDE ADRESSER kan gemmes i listen FORETRUKNE. Det er især en god idé, hvis du tit kører hen til denne adresse. Info: Foretrukne fremhæves på kortet ved et lille flag med deres betegnelse Lagring af destination 1. Angiv en destination. (se "Indtastning af destinationsadresse", side 29 eller "Interessepunkt", side 32). Klik ikke på kontaktfladen Start navigation. 2. Klik på Optioner > Gem destination. - eller Navigation

43 1. Vælg en destination fra listen SENESTE DESTINATIONER eller listen IMPORTEREDE ADRESSER. (se "Seneste destinationer", side 38 eller "Importerede adresser: Fra Outlook/ internettet", side 38). Klik ikke på kontaktfladen Start navigation. 2. Klik på Optioner > Gem under foretrukne. 3. Indtast en betegnelse for destinationen. 4. Klik på Gem Definition af hjemmeadresse Du kan hurtigt starte navigationen til din hjemmeadresse ved at klikke på NAVIGATION i vinduet Hjem. Du kan indstille præcist en destination fra listen som din hjemmeadresse. Denne destination lagres i listen FORETRUKNE. Følg denne fremgangsmåde: 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Indtast adresse. Vinduet ADRESSE åbnes. 2. Indtast din hjemmeadresse. 3. Klik på Optioner > Gem destination. 4. Angiv en betegnelse for denne adresse. (f.eks. "Hjemmeadresse") Din hjemmeadresse er nu lagret i listen FORETRUKNE. 5. Klik på (Tilbage). Vinduet NAVIGATION åbnes. 6. Klik på Mine destinationer > Foretrukne. 7. Vælg i listen FORETRUKNE den destination, du vil definere som hjemmeadresse. (Se også "Foretrukne", side 37) 8. Klik på Optioner > Hjemmeadresse. Den valgte destination er nu lagret som hjemmeadresse. I listen FORETRUKNE er hjemmeadressen fremhævet med et lille hus. Info: Hjemmeadressen vises også på kortet ved hjælp af et lille hus. Ændring af hjemmeadresse Du kan altid definere en anden adresse som hjemmeadresse. Følg fremgangsmåden ovenfor. 7.4 Ruter med delstrækninger eller tracks Du kan også planlægge ruter også uden GPS-modtagelse, f.eks. derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og du kan således planlægge så mange ruter som ønsket. f.eks. til ferien. Navigation

44 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner. Listen over valgmuligheder åbnes. 2. Klik på valgmuligheden Ruter og tracks. Vinduet RUTER OG TRACKS åbnes Angivelse af startpunkt Startpunkt på en rute er det punkt hvor du vil starte rejsen. Dette behøver ikke altid være den aktuelle position: Hvis du allerede derhjemme planlægger en udflugt på dit feriested, kan du f. eks. angive din hoteladresse som startpunkt. Startpunktet er kun vigtigt, hvis du vil se en planlagt rute på kortet, men aktuelt ikke har GPS-modtagelse eller ikke befinder dig på det planlagte startpunkt. Det startpunkt du angiver har derfor løbenummer "0". Så snart du starter en navigation, anvendes din aktuelle position som startpunkt. Første delstrækning er så turen til rutepunktet med det løbende nummer "1". 1. Klik på feltet Fastlæg startpunkt. Menuen STARTPUNKT åbnes. Hvis du vil angive din aktuelle position som startpunkt: 2. Klik på menupunktet Aktuel position. Hvis du vil angive et andet startpunkt: 2. Klik på den pågældende kontaktflade. 3. Angiv startpunktet. (se pågældende afsnit i kapitel "Indtastning af destination", side 28) 4. Klik på Sæt startpunkt. Den valgte position vises nu ved siden af aktiveringsflade 0 (Startpunkt). Ændring af startpunkt Klik på startpunktet (aktiveringsflade 0). Menuen STARTPUNKT åbnes. Nu kan du angive et andet startpunkt. Gør som beskrevet ovenfor Angivelse af rutepunkter Rutepunkter på en rute er de destinationer du vil navigere til. Ved siden af hvert rutepunkt vises dets løbende nummer på en kontaktflade. 1. Klik på feltet Tilføj rutepunkt. Menuen RUTEPUNKT åbnes Navigation

45 2. Klik på aktiveringsfladen for den ønskede type destinationsangivelse. 3. Angiv rutepunkt. (se pågældende afsnit i kapitel "Indtastning af destination", side 28) 4. Klik på Tilføj. Det valgte rutepunkt vises nu ved siden af dets løbende nummer. Gentag disse skridt for hver yderligere destination du vil tilføje ruten Bearbejdning af rutepunkter Rutepunkter kan slettes fra en rute. Rutepunkternes rækkefølge kan ændres efter ønske. Info: Startpunktet (løbende nummer "0") kan hverken forskydes eller slettes. Du kan også gøre et andet rutepunkt til startpunkt, såfremt du ikke har valgt indstillingen Aktuel position som startpunkt. Klik på det rutepunkt, du vil bearbejde. Kontekstmenuen indeholder følgende aktiveringsflader: Rutepunkt frem: Forskyder rutepunktet fremad. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver til rutepunkt 1) Rutepunkt tilbage: Forskyder rutepunktet bagud. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver til rutepunkt 3) Slet: Sletter det valgte rutepunkt. Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen Administration af ruten Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn. Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men ikke den beregnede rute. Hvis du henter en gemt rute, skal den genberegnes inden navigationen. Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes. Lagring af ruten Vinduet RUTER OG TRACKS er åbnet. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Klik på Optioner > Gem rute. 2. Indtast en betegnelse for ruten. 3. Klik på Gem. Destinationen er nu optaget i listen GEMTE RUTER OG TRACKS.. Dialogvinduet lukkes. Navigation

46 7.4.5 Hentning af rute eller track 1. Klik på Optioner > Gemte ruter og tracks.. Listen GEMTE RUTER OG TRACKS. åbnes. Her vises alle gemte ruter og tracks i alfabetisk rækkefølge. Et ikon foran navnet viser om det drejer sig om en rute ( ) eller et track ( ). Hvis du vil hente en rute: 2. Klik på den rute der skal hentes. 3. Klik på Hent rute. Vinduet RUTER OG TRACKS åbnes. Startpunktet og rutepunkterne for den hentede rute er registreret. Ved ruteberegningen erstattes startpunktet af den aktuelle position. Navigationen fører så til det første rutepunkt. Hvis du vil hente et track: 2. Klik på det track, du vil hente. 3. Klik på Hent track. Vinduet RUTER OG TRACKS åbnes. Som startpunkt vælges din aktuelle position. Den hentede position er registreret som startpunkt 1. Navigationen fører så først til trackets startpunkt. Informationer vedrørende navigationen langs med gemte tracks findes i kapitlet "Navigation i funktion Track" på side Beregning og visning af rute En planlagt rute kan også beregnes og vises på kortet uden GPSmodtagelse, for at danne sig et overblik over strækningen. Vinduet RUTER OG TRACKS er åbnet. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. Klik på Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Startpunktet og rutepunkterne er vist ved små flag. For hver delstrækning er afstanden og den estimerede kørselstid angivet Simulering af rute Navigationen på en planlagt rute kan også kun simuleres. Info: Til en simulering kræves ingen GPS-modtagelse. Hvis du har planlagt en rute med flere afsnit, simuleres kun det første afsnit Navigation

47 Du har fået vist og beregnet en rute. 1. Klik på Optioner > Simulering. Hvis du har planlagt en rute med kun et rutepunkt og funktionen MyRoutes er aktiveret, opfordres dy at vælge en rute til simulering. Ruten genberegnes til simulering. 2. Klik på aktiveringsfladen for ruten, der skal anvendes til simulering af navigation. Yderligere informationer vedrørende MyRoutes finder du i kapitlet "MyRoutes" på side 48. Afslutning af simulering Simuleringen kan altid stoppes. Klik på (Tilbage). Vinduet RUTER OG TRACKS åbnes Rute-preview Ruteprofil Du har fået vist og beregnet en rute. Kortet er åbnet i funktion Preview. Ruteprofiler tager hensyn til det specielle ved forskellige måder at bevæge sig på. En ruteprofil til cykler bruger f. eks. ingen motorveje til ruteberegningen, men til gengæld veje, der er forbudt for andre køretøjer. Desuden beregnes andre ankomsttider for cykler end f. eks. til motorcykler. Info: Hvis du vælger en fodgængerprofil, startes ruteføring, der er specielt udviklet til fodgængere. (se "Navigation i funktion Fodgænger", side 59) Hvis du vælge en anden ruteprofil, klik på aktiveringsfladen Ruteprofil. Ruteprofiler findes i kapitel "Ruteprofiler" på side 64. Info:Hvis du henter ruter, der stammer fra en anden udbyder end NAVIGON, kan ruteprofilen muligvis ikke ændres. Navigation

48 Vejbeskrivelse Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. Informationer vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 73. MyRoutes Hvis funktionen MyRoutes er aktiveret, beregner navigationssystemet op til tre ruter med udgangspunkt i det aktuelle ruteprofil og viser disse i forskellige farver (orange, grøn, blå) og med numre på kortet. Passende til hver rute findes der en kontaktflade med det samme nummer og et symbol i samme farve. Ved beregning af ankomsttiden eller køretiden tager navigationssystemet yderligere faktorer i betragtning som f.eks. ugedag og tid på dagen. Ruten der passer bedst til den valgte ruteprofil markeres med "MyRoute". Info: Funktionen MyRoutes kan kun benyttes til ruter med ét rutepunkt. Ved ruter med to eller flere rutepunkter beregnes og vises der kun en rute, uafhængigt af om du har aktiveret funktionen eller ej. Info: Også hvis funktionen MyRoutes er aktiveret kan det være at ingen eller kun én yderligere rute beregnes. Den pågældende visning viser så Intet yderligere alternativ. Start navigation Klik på aktiveringsfladen for ruten, der skal anvendes til navigation. Hvis du vælger en rute, hvor der er meldt trafikproblemer, åbnes evt. vinduet PREVIEW TMC. (se "Preview TMC", side 75) inden start. Vælg om du vil anvende den oprindelige rute (Aktuel rute) eller en omkørsel (Alternativ rute). Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har nu følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, beregnes ruten og navigationen starter. Klik på Annuller. Kortet åbnes i funktion Preview Navigation

49 8 Valgmuligheder I nogle af vinduerne findes valgmuligheder, der fører dig til yderligere funktioner. Klik på Optioner for at åbne listen over valgmuligheder. Klik på den valmulighed, du vil udføre. Hvis du vil lukke listen over valgmulighder uden at vælge en, klik igen på Optioner. 2D/3D: Skifter mellem 2D- og 3D-funktion. Ikonet viser den aktuelt indstillede funktion. Adgangskode-funktion: Åbner et vindue, hvor adgangskode-funktionen kan konfigureres. Se "Adgangskode-funktion", side 18) Dag/Nat: Skifter mellem visningsfunktioner "Dag" og "Nat". Ikonet viser den aktuelt indstillede funktion. Direkte hjælp: åbner et vindue, hvor du hurtigt og nemt kan finde adresser og telefonnumre fra steder i din umiddelbare nærhed, som kan være nyttige i nødsituationen. (se "Direkte hjælp", side 71). Hvis navigationsanlæggett er forbundet med en mobiltelefon, kan du til direkte starte et opkald. Fabriksindstillinger: Nulstiller alle indstillinger til udleveringstilstand. Ruter og lagrede destinationer slettes. Softwaren genstartes og opfører sig som ved første start efter købet (se "Aktivering af NAVIGON 8410", side 16). Gem destination: Gemmer den angivne adresse i listen FORETRUKNE. (Se "Lagring af destination", side 42) Gem position: Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN SOM... Her kan du lagre din aktuelle position under et bestemt navn i listen FORETRUKNE. Gem rute: Åbner et vindue hvor du kan gemme den planlagte rute under et bestemt navn. (Se "Lagring af ruten", side 45) Gem under foretrukne: Gemmer den angivne destination i listen FORETRUKNE. (Se "Lagring af destination", side 42) Gemte ruter og tracks.: Åbner vinduet, hvor du kan hente en gemt rute eller et track. GPS status: Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se detaljer til GPSmodtagelse. Du kan gemme data for din aktuelle position. (Se "GPS status, lagring af aktuel position", side 72) Valgmuligheder

50 Hjemmeadresse: Gemmer den valgte adresse som din hjemmeadresse. Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne destination ved at klikke på NAVIGATION i vinduet Hjem. Indstillinger: Åbner vinduet INDSTILLINGER. Her kan du konfigurere navigationssystemet. (Se "Konfigurering af NAVIGON 8410", side 98) Indtast koordinater: Åbner vinduet INDTAST KOORDINATER. Her kan du angive din destinations geografiske koordinater. (Se "Indtast koordinater", side 30) MyReport: Åbner vinduet MYREPORT. Her kan du indberette ændringer vedr. overvågningsanlæg og trafikforløb til NAVIGON. MyRoutes: Kortet åbnes i funktion Preview. Du får optil tre forskellige forslag hvordan du kan fortsætte din tur. Vælg en af de tre forslag. Ny rute: Sletter startpunkt og alle rutepunkter fra vinduet RUTER OG TRACKS, så du kan planlægge en ny rute. Gem eventuelt den før planlagte rute. Omdøb: Åbner et vindue hvor du kan ændre betegnelsen for den valgte destination eller den valgte rute. Parkering: Starter navigation til en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Produktinformationer: Viser versionsnumre og Copyright-information til hardware og software. Ruteprofil: Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Ruter og tracks: Åbner vinduet RUTER OG TRACKS. Der kan du planlægge ruter, administrere planlagte ruter og starte navigationen på en planlagt rute. (Se "Ruter med delstrækninger eller tracks", side 43) Simulering: Simulerer en navigation på den viste rute. Simuleringen kan også gennemføres uden GPS-modtagelse- Der kan dog kun vises ruter med en længde på maks. Ved ruter med flere delstrækninger vises kun den første delstrækning. Slet alt SENESTE DESTINATIONER: Sletter alle destinationer i listen (eller FORETRUKNE, alt efter hvor optionen er åbnet). Listen er derefter tom. Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen. Slet: Sletter den valgte destination fra listen SENESTE DESTINATIONER eller FORETRUKNE eller den valgte rute fra listen GEMTE RUTER OG TRACKS.. Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen Valgmuligheder

51 Spærring: Åbner et vindue hvori du kan spærre et vejafsnit for at beregne en rute udenom dette afsnit, f.eks. fordi trafikmeldingen i radioen har beskrevet en bilkø på afsnittet. (se "Spærring", side 73) Start optegnelse, Stop optegnelse: Starter eller afslutter optegnelsen af et track. (se"tracks", side 68) Særlige adresser på ruten: Åbner en liste med særlige destinationer der ligger på din rute. En destination der vises her kan angives som via-adresse og der kan navigeres hertil. Tilføj til rute: Åbner ruteplanlægningen. Den angivne adresse tilføjes som rutepunkt. (Se "Ruter med delstrækninger eller tracks", side 43) Trafik: Åbner vinduet TRAFIKMELDINGER, hvor de eksisterende meldinger oplistes. (Se "TMC (Trafikmeldinger)", side 74) Udelad rutepunkt: Klik på denne aktiveringsflade for at undlade det næste rutepunkt. Aktiveringsfladen er kun aktiv, hvis der mindst ligger mindst 2 rutepunkter foran dig. (Se "Ruter med delstrækninger eller tracks", side 43) Vejbeskrivelse: Viser en detaljeret beskrivelse af ruten med alle punkter, hvor du skal dreje af. (Se "Vejbeskrivelse", side 73) Vis kort: Kortet åbnes i funktion Standard. Hvis sprogstyringen ikke er tilgængelig for brugergrænsefladens aktuelle sprog, sidder denne mulighed som aktiveringsflade direkte på vinduet Hvis sprogstyringen ikke er tilgængelig for brugergrænsefladens sprog, sidder aktiveringsfladen direkte på vinduet.navigation. Vis på kortet: Viser den angivne adresse på kortet. Viaadresse: Indsætter det valgte punkt som rutepunkt. Navigationen fører nu først til denne via-destination. Derefter kan du fortsætte navigationen til den oprindelige destination. 9 Arbejdet med kortet 9.1 Valg af navigationskort For hvert land findes et eget navigationskort. En navigation kan dog ske uden afbrydelse over flere lande på et kontinent, hvis der kan beregnes en gennemgående rute på de gemte kort. Arbejdet med kortet

52 Selvom der er kort for andre kontinenter til rådighed på navigationssystemet, kan NAVIGON 8410 kun arbejde med kort for èt kontinent ad gangen. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Visning på kortet for at se hvilke kort der benyttes aktuelt. Der kan du også vælge et andet kontinent, hvis der befinder sig kort over lande på andre kontinenter på navigationsanlægget. 9.2 Kort i funktion Standard Kortet befinder sig altid i funktion Standard, når du ikke navigerer, ikke har beregnet en rute og ikke søger efter en destination på kortet. I følgende situationer skifter kortet automatisk til tilstand Standard. Du starter kørselen, mens vinduet NAVIGATION er åbnet. Skiftet følger kort efter. Du har nået destinationen i funktion Køretøj. Sådan åbnes kortet Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Vis kort. Info: Hvis sprogstyringen ikke er tilgængelig for brugergrænsefladens sprog, sidder aktiveringsfladen Vis kort direkte på vinduet NAVIGATION. Info: Hvis GPS-modtagelsen ikke er tilstrækkelig til at bestemme din position, åbnes kortet i funktion Søg destination. Typisk for denne visningsmåde er følgende egenskaber: I midten af nederste tredjedel vises din aktuelle position (orange pil). Det viste kortudsnit følger dine bevægelser, således at du altid kan se din position på skærmen. Målestokken ændres afhængigt af hastigheden Arbejdet med kortet

53

54 3 På aktiveringsfladen (Ruteprofil) vises den aktuelle ruteprofil. Ikonet viser den bevægelsesmåde, der ligger til grund for profilen. (se "Ruteprofiler", side 64) Klik på symbolet for at vælge en anden ruteprofil. 4 Passende til hver rute (orange, grøn, blå) findes der en kontaktflade med det samme nummer og et symbol i samme farve. På hver kontaktflade vises den estimerede ankomsttid, hele kørselsstrækningen og den estimerede køretid for den valgte rute. Hvis der foreligger trafikmeldinger for en rute, vises deres anta i et lille trafikskilt på aktiveringsfladen. De meldte forhindringer vises også på ruten. Ruten der passer bedst til den valgte ruteprofil markeres med "MyRoute". Hvis funktionen MyRoutes ikke er aktiveret, vises kun en rute. Så snart du klikker på en aktiveringsflade startes navigationen til den tilsvarende rute. 5 Destinationen er markeret ved et lille flag. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, er startpunktet og hver rutepunkt markeret med et lille flag. Ved en rute med flere etaper vises kørselstrækningen og den estimerede køretid for de enkelte etaper. Klik på aktiveringsfladen (Ruteprofil) (se billedet, punkt 3) for at vælge en anden ruteprofil. Klik på aktiveringsfladen på en rute (se billede, punkt 4) som du benytter til navigation for at starte navigationen. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten evtentuelt. Som startpunkt omfattes nu din aktuelle position af beregningen. Navigationen fører dig til det første oplyste rutepunkt. Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. (se "Vejbeskrivelse", side 73) Klik på (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se "Kort i funktion Søg destination", side 62) 9.4 Kort i funktion Navigation På hvilken måde du ledes til dit mål, afhænger af forskellige faktorer (valgt ruteprofil, aktuel position, ruteplanlægningens måde etc.) dit navigationssystem vælger automatisk den optimale ruteføring Arbejdet med kortet

55 9.4.1 Navigation i funktion Køretøj Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Preview, er navigationen startet. Kortet åbnes i funktion Navigation. 1 Her vises hvilke skilte du bør følge. 2 Her vises de evt. gældende hastighedsbegrænsninger eller andre advarsels- eller forbudsskilte (se også "Advarsel mod sving", side 71). 3 Ruten er markeret i orange. 4 I det lille pilefelt vises ved handlinger kort efter hinanden, hvilken handling der er den overnæste. 5 Det store pilefelt viser skematisk det næse vejkryds hvor du skal dreje af. Derunder vises afstanden til dette vejkryds. Når du nærmer dig vejkrydset, vises der udover afstandsangivelsen også en punktfremstilling. Jo flere gule punkter du ser, jo nærmere kommer du krydset. Hvis du ikke skal dreje af længe, vises der kun en pil ligeud med en angivelse af afstanden, der viser hvor længe du skal følge vejen. Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. 6 Hvis der meldes et trafikproblem på din rute, åbnes feltet Trafikmeldinger. Hvis der i feltet Trafikmeldinger vises en afstand, er der endnu ikke beregnet en alternativ rute omkring det pågældende trafikproblem. Klik på feltet Trafikmeldinger for at åbne vinduet PREVIEW TMC. Det viser et udsnit af kortet for det trafikafsnit trafikmeldingen handler om og en mulig omkørsel. Arbejdet med kortet

56 Hvis afstanden ikke fremkommer, undgås alle forhindringer, der er meldt på din rute og kan medføre forsinkelser. Klik på feltet Trafikmeldinger for at åbne vinduet TRAFIKMELDINGER. (Se "Visning af trafikmeldinger", side 76) Info: Beregning af alternative ruter omkring de meldte trafikproblemer kan gennemføres automatisk. (Se "Indstillinger TMC", side 78) 7 Aktiveringsfladen Parkering vises, når du befinder dig tæt på destinationen. Når du klikker på dette felt, hår du to muligheder: Du kan vælge en parkeringsplads, hvorfra du vil fortsætte til fods. Hvis du allerede har parkeret bilen, kan du gemme den aktuelle position og fortsætte navigationen til fods. En beskrivelse af funktionen Parkering findes i kapitel "Parkering i nærheden af destinationen" på side Før mange vejkryds vises og skjules informationerne fra punkt 9 og 10. I stedet for vises, hvilke kørebaner der fører til din destination. Klik på feltet for at skjule kørebane-informationerne. 9 Her vises højden over havet og den aktuelle hastighed. 10 I feltet I alt ser du den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. Klik på ankomsttiden, hvis du i stedet for vil se den forventede køretid. Klik igen på infoboksen, hvis du i stedet for igen vil se den forventede ankomsttid. 11 Din aktuelle position vises på kortet (orange pil). Her sørger et kontinuerligt ændret kortudsnit for at den aktuelle position altid vises på kortet. 12 Hvis du navigerer på en rute med flere delstrækninger, ser du i feltet Afsnit den resterende kørestrækning, den estimerede køretid og den estimerede ankomsttid for den aktuelle delstrækning. Klik på ankomsttiden, hvis du i stedet for vil se den forventede køretid. Klik igen på infoboksen, hvis du i stedet for igen vil se den forventede ankomsttid. 13 I det øverste vejfelt står betegnelsen på det næste vejafsnit, du skal køre på. 14 I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du aktuelt kører på Arbejdet med kortet

57 Info: Visning af mange af de ovennævnte områder kan konfigureres via Optioner > Indstillinger > Navigation. Nogle punkter fungerer kun hvis de pågældende informationer er indeholdt i kortmaterialet. Info: Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. Info: Hvis du forlader det vejnet, der er registreret af kortet, skifter navigationen til funktion Offroad. (se"navigation i funktionen Offroad", side 61) Klik på Optioner > Rute > Vejbeskrivelse for at se en detaljeret vejbeskrivelse. (Se "Vejbeskrivelse", side 73) Lydstyrke Klik på (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (Se "Kort i funktion Søg destination", side 62) Lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner kan også indstilles under kørselen. 1. Klik på (Lydstyrke). Lydstyrkebjælken åbnes. Den indeholder tre kontaktflader til regulering af lydstyrken. (Øg), (Reducer), (Lyd til/fra). 2. Klik igen på (Lydstyrke) eller vent nogle sekunder. Lydstyrkebjælken lukkes. Real City 3D For flere større byer vises vejen gennem byen nærmest fotorealistisk. Arbejdet med kortet

58 Navigationen i funktion Real City 3D sker på samme måde som navigationen i funktion Køretøj. Kun visning af det kørespor du bør følge, foregår ikke i et lille ikon på højre skærmkant. I stedet for føres den viste rute direkte via de rigtige kørespor (på billedet højre kørespor). Info: Det antal byer, hvor der finde, øges løbende. Vi stiller i 12 måneder regelmæssigt og gratis opdateringer til rådighed. Opdateringer kan nemt foretages med software NAVIGON Fresh, som du kan installere på din computer med NAVIGON Suite eller downloade gratis fra vores website Reality View Pro Kortet skifter til funktion Reality View, hvis du under kørsel på motorvejen nærmer dig et af de følgende punkter: et motorvejskryds en sammenfletning af to motorveje frakørselen hvor du vil forlade motorvejen Arbejdet med kortet

59 Funktionen Reality View viser meget tydeligt, hvilke skilte og hvilke spor du skal følge. Denne fremstilling forbliver uændret til du er kørt forbi det viste sted. Derefter skifter kortet tilbage til funktion Navigation. Klik på et tilfældigt punkt på kortet for før at skifte tilbage til funktion Navigation. Info: Funktionen Reality View findes ikke for motorvejskryds eller sammenfletninger. Funktionen er afhængig af det benyttede kortmateriale Navigation i funktion Fodgænger Denne funktion aktiveres, hvis du for navigationen har valgt en ruteprofil til fodgængere. Disse profiler genkendes ved symbolet (Fodgænger). Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Preview, er navigationen startet. Du modtager et ruteforslag, der beregnes på baggrunden af det digitaliserede vejnet. Desuden vises, i hvilken retning din destination ligger. Hvis du forlader den foreslåede rute, f. eks. for at tage en smuk vej gennem en park, ser du alligevel altid i hvilken retning din destination ligger. Bemærk: Du modtager ingen navigationsbeskeder. Du modtager dog en meddelelse, når du nærmer dig destinationen. Det viste kortudsnit følger dine bevægelser, således at du altid kan se din position på skærmen. Når du forlader den beregnede rute, genberegnes den nye rute ikke automatisk. Hvis du vi navigere på en rute og der følger yderligere rutepunkter, startes navigationen til næste rutepunkt straks efter at meldingen er fremkommet. Der tages ikke hensyn til trafikmeldinger. Arbejdet med kortet

60 1 Luftlinjen til destinationen er mærket i rødt. 2 Retningen hvor destinationen ligger, vises (rød trekant). 3 Den aktuelle position vises (orange pil). Du kan se i hvilken retning du bevæger dig. 4 Den strækning, du har tilbagelagt, er markeret i grønt. 5 Ruten, der er beregnet på baggrund af det digitale vejnet, vises i orange 6 I dette felt vises den resterende afstand til destinationen. 7 Kompasset viser, hvor der er nord. 8 Her vises målestokken på det viste kortudsnit. Linealens længde svarer til den viste afstand. Betjening af kortet Zoom ud: Det viste kortudsnit bliver større, men der vises færre detaljer. Zoom ind: Det viste kortudsnit bliver mindre, men der vises flere detaljer. Centrer position Aktiveret: Når du bevæger dig, følger det viste kortudsnit dine bevægelser. Din aktuelle position vises på skærmen. Det viste kortudsnit kan ikke forskydes. Deaktiveret: Det viste kortudsnit kan forskydes. Forskyd kortet i den ønskede retning. Det viste kortudsnit følger ikke efter, når du bevæger dig. Du kan altså "gå ud" af kortet Arbejdet med kortet

61 Genberegning rute: Genberegner ruten. Anvend denne funktion, hvis du har fjernet dig for meget fra den beregnede rute for at få et nyt ruteforslag Navigation i funktion Track Denne funktion aktiveres, hvis du for navigationen har planlagt en rute med track (se "Ruter med delstrækninger eller tracks", side 43). Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Preview, er navigationen startet. Først fører navigationen fra den aktuelle position til begyndelsen af de hentede tracks. Denne navigation svarer til navigationen af den valgte ruteprofil. (se "Navigation i funktion Køretøj", side 55 og "Navigation i funktion Fodgænger", side 59) Så snart det første gemte punkt på tracket er nået, skifter navigationen til funktion Track. Navigationen i funktion Track foregår på samme måde som navigationen i funktion Fodgænger. (se "Navigation i funktion Fodgænger", side 59) Der er kun få forskelle: Funktionen Genberegning rute er ikke tilgængelig. Hvis der følger flere rutepunkter efter track, skifter navigationen igen tilbage til den oprindeligt valgte funktion Navigation i funktionen Offroad Info: Denne funktion aktiveres ikke, hvis du for navigationen har valgt en ruteprofil til fodgængere. Disse profiler genkendes ved symbolet (Fodgænger). Den aktiveres heller ikke hvis du navigerer langs med et track. (se "Navigation i funktion Track", side 61) Denne funktion aktiveres under følgende betingelser_ Du starter navigationen ved et punkt uden for det digitale vejnet elller du fjerner dig under navigationen fra det digitale vejnet Navigationen leder dig så i funktionen Offroad til det punkt på det digitaliserede vejnet, hvorfra du bedst kan navigere til destinationen. Så snart du når et punkt på det digitale vejnet, fortsættes navigationen i funktion Køretøj. (se "Navigation i funktion Køretøj", side 55) Du forlader under navigationen i funktion Køretøj det digitaliserede vejnet. Arbejdet med kortet

62 Navigationen leder dig så i funktionen Offroad til det nærmeste punkt på det digitaliserede vejnet. Evt. genberegnes ruten. Så snart du når et punkt på det digitale vejnet, fortsættes navigationen i funktion Køretøj. (se "Navigation i funktion Køretøj", side 55) Du har angivet en destination, der ligger uden for det digitaliserede vejnet. Navigationen leder dig så først i funktionen Køretøj til det punkt på det digitaliserede vejnet, der ligger nærmest din destination. Derefter fortsættes navigationen i funktion Offroad. Navigationen i funktion Track foregår på samme måde som navigationen i funktion Fodgænger. (se "Navigation i funktion Fodgænger", side 59) Der er kun få forskelle: Den tilbagelagte strækning vises ikke. Funktionen Genberegning rute er ikke tilgængelig Valgmuligheder på kortet i funktion Navigation Klik på Optioner. Der åbnes et vindue med flere kontaktflader. De vigtigste funktioner for navigation er tilgængelige via aktiveringsflader med ikoner. Yderligere funktioner finder du hvis du klikker på en af aktiveringsfladerne Destination, Rute, Servicetjenester eller Generelt. En beskrivelse af alle valgmuligheder, der står til rådighed, findes i kapitel "Valgmuligheder" på side Afslutning af navigationen Navigationen afsluttes på samme måde i alle funktioner. Klik på (Tilbage), for at afslutte navigationen. I et dialogvindue opfordres du at bekræft afslutningen. 9.5 Kort i funktion Søg destination Kortet er altid i funktion Søg destination, når der fremkommer et trådkryds. I adressefeltet findes koordinaterne og evt. navnet på vejen under trådkrydset. Hvis du er undervejs, ændres kortet ikke. Den ar altid udrettet så nord er øverst Arbejdet med kortet

63 Zoom ud: Det viste kortudsnit bliver større, men der vises færre detaljer. Zoom ind: Det viste kortudsnit bliver mindre, men der vises flere detaljer. Zoom: Når denne kontaktflade er aktiv, kan du tegne et kortudsnit med fingeren. Tegnes kortudsnittet fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne, zoomes der bagefter til displaystørrelse. Tegnes kortudsnittet fra nederste højre til øverste venstre hjørne, zoomes ud af kortet. Forskyd: Når denne aktiveringsflade er aktiv, kan du forandre det viste kortudsnit med fingeren. Forskyd kortet i den ønskede retning. Hele ruten: Zoomer kortet så hele ruten er synlig. Aktuel position: Vælger det viste kortudsnit så den aktuelle position er centreret Betjening i funktion Søg destination 1. Klik på det punkt, du vil navigere til. Det punkt, du har klikket på, vises under trådkrydset. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. Arbejdet med kortet

64 2. Klik på (OK). Der vises kontaktflader med forskellige funktioner. Kør derhen: Starter navigationen til det valgte punkt. Hvis du lige befinder dig i en navigation, afbrydes denne. MyReport: Åbner vinduet MYREPORT. Her kan du indberette ændringer vedr. overvågningsanlæg og trafikforløb til NAVIGON. Viaadresse: Indsætter det valgte punkt som rutepunkt. Navigationen fører nu først til denne via-destination. Derefter kan du fortsætte navigationen til den oprindelige destination. Denne funktion er kun aktiveret, når du lige befinder dig i en navigation. Tilføj til rute: Tilføjer det valgte punkt som sidste punkt i ruteplanlægningen, således at navigationen dertil sker efter den oprindelige destination eller efter de andre ruteoptioner. Gem: Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN SOM... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder det angivne punkt gemmes i listen FORETRUKNE. (Se "Lagring af destination", side 42) Søgning i området: Åbner vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN. Her kan du søge efter destinationer i nærheden af det angivne punkt. (se "Interessepunkter i nærheden", side 32) Klik på (Søg destination) eller på (Tilbage), for at afslutte funktion Søg destination. Du vender tilbage til det vindue, hvor denne funktion blev startet. 10 Nyttige funktioner 10.1 Ruteprofiler Ruteprofiler fastlægger særlige træk ved forskellige bevægelsesmåder, som der skal tages hensyn til ved ruteberegningen. En ruteprofil til cykler bruger f. eks. ingen motorveje til ruteberegningen, men til gengæld veje, der er forbudt for andre køretøjer. Desuden beregnes med en cykelprofil andre ankomsttider end med en motorcykel Ruteprofilernes indstillinger En ruteprofil sætter sig sammen af flere indstillinger. Hastighedsprofil:fastlægger bevægelsesformen (f. eks.cykel, Fodgænger, Bil,...) Rutetype: fastlægger typen på den rute, der skal beregnes(f. eks. Kort rute, Hurtig rute,...) Nyttige funktioner

65 Indberegn trafikmeldinger: fastlægger om trafikmeldinger skal indgå i ruteberegningen. Motorvej, Færger, Beboerveje: fastlægger hvilken type veje der må benyttes. Brug af betalingsveje: fastlægger om veje hvor der kræves vignetter eller betaling, må anvendes til ruteberegning. Klik på kontaktfladen (Redigér). Vinduet BRUG AF BETALINGSVEJE åbnes. Tilpas de enkelte indstillinger til dine behov (Ja, Nej, Spørg altid). (Se også "Konfigurering af NAVIGON 8410", side 98) Hvis du aktiverer indstillingen Spørg altid, opfordres du hver gang din rute vil kunne føre dig via en betalings- eller vignettepligtig vej, inden ruteberegningen at foretage de(n) nødvendige indstilling(er). Til hver indstilling findes en kontaktflade (Hjælp). Hvis du klikker på den, fremkommer en detaljeret forklaring til den pågældende indstilling. Antallet af de mulige indstillinger afhænger af den valgte hastighedsprofil. For hastighedsprofilen Fodgænger findes for eksempel indstillingerne Motorvej og Brug af betalingsveje ikke NAVIGON basisprofiler Til hver hastighedsprofil er der allerede defineret en basisprofil. Cykel Fodgænger Lastbil Motorcykel Bil Basisprofilens hastighedsprofil kan ikke ændres. De andre indstillinger kan tilpasses dine behov. Basisprofiler kan hverken omdøbes eller slettes. For f. eks. af have flere profiler til udvalg for personbiler, kan der oprettes egne ruteprofiler Oprettelse af ny ruteprofil Du kan oprette egne ruteprofiler. Dette er f. eks. praktisk, hvis du har to personbiler og kun en af dem har en vignette til østrigske motorveje. Nyttige funktioner

66 1. Klik på Optioner > Indstillinger. Hvis kortet er åbnet i funktionen Standard, klik på Optioner > Generelt > Indstillinger. 2. Klik på aktiveringsfladen (Aktuel ruteprofil). Denne aktiveringsflade kan også vise et andet symbol. 3. Klik på betegnelsen på den ruteprofil, du vil tage som udgangspunkt for den nye profil. 4. Klik på Optioner > Kopier. 5. Indtast en betegnelse for ruteprofilen. 6. Klik på Gem. 7. Tilpas ruteprofilen til dine behov. 8. Klik på OK. Den nye ruteprofil fremkommer i listen RUTEPROFILER Valg af ruteprofil 1. Klik på Optioner > Ruteprofil. Hvis kortet er åbnet i funktionen Standard, klik på Optioner > Rute > Ruteprofil. 2. Klik på betegnelsen på den ruteprofil, du vil anvende. 3. Klik på OK Administration af ruteprofiler Brugerdefinerede ruteprofiler kan redigeres, omdøbes eller slettes. Redigering af ruteprofiler 1. Klik på Optioner > Indstillinger. Hvis kortet er åbnet i funktionen Standard, klik på Optioner > Generelt > Indstillinger. 2. Klik på aktiveringsfladen (Aktuel ruteprofil). Denne aktiveringsflade kan også vise et andet symbol. 3. Klik på aktiveringsfladen (Redigér) ved siden af den ruteprofil du vil redigere. 4. Definer de ønskede indstillinger 5. Klik på OK. Indstillingen Brug af betalingsveje består af flere forskellige indstillinger. Du kan f. eks. for hvert land med vignettepligtige motorveje fastlægge om du vil anvende disse veje til navigationen. 1. Klik først på aktiveringsfladen (Redigér) ved siden af indstilling Brug af betalingsveje Nyttige funktioner

67 Vinduet BRUG AF BETALINGSVEJE åbnes. 2. Tilpas de enkelte indstillinger til dine behov (Ja, Nej, Spørg altid). Hvis du aktiverer indstillingen Spørg altid, spørges du altid, hvis rute-preview vil beregne en rute med betalingsvej, om du vil benytte den pågældende vej. Du kan så også fastlægge denne indstilling for fremtidige ture. Omdøbning af en ruteprofil 1. Klik på Optioner > Indstillinger. Hvis kortet er åbnet i funktionen Standard, klik på Optioner > Generelt > Indstillinger. 2. Klik på aktiveringsfladen (Aktuel ruteprofil). Denne aktiveringsflade kan også vise et andet symbol. 3. Klik på betegnelsen på den ruteprofil, du vil omdøbe. 4. Klik på Optioner > Omdøb. 5. Indtast ruteprofilens nye betegnelse- 6. Klik på Gem. Info: Basisprofiler kan ikke omdøbes. Sletning af ruteprofil 1. Klik på Optioner > Indstillinger. Hvis kortet er åbnet i funktionen Standard, klik på Optioner > Generelt > Indstillinger. 2. Klik på aktiveringsfladen (Aktuel ruteprofil). Denne aktiveringsflade kan også vise et andet symbol. 3. Klik på betegnelsen på den ruteprofil, du vil slette. 4. Klik på Optioner > Slet. 5. Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen. 6. Klik på Ja. Info: Basisprofiler kan ikke slettes Screenshots Du kan generere og gemme screenshots af alle aktuelt viste skærmindhold. Nyttige funktioner

68 Tillad screenshots 1..Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Generelt > Tillad screenshots. 2. Vælg om du vil tillade screenshots (Ja) eller ej (Nej) På displayet vises på nederste højre skærmkant aktiveringsfladen (Screenshots) Oprettelse af screenshots 10.3 Tracks Klik på aktiveringsfladen (Screenshots). Skærmbilledet gemmes som billedfil. Aktiveringsfladen (Screenshots) vises ikke på billedet. Screenshots gemmes i mappen \screenshots. Denne mappe kan enten ligge i navigationsanlæggets interne hukommelse, på det udleverede hukommelseskort eller i begge hukommelser. Du kan optegne enhver strækning, du tilbagelægger, selv om den ligger uden for det digitale vejnet. Du kan f. eks. optegne cykelture og senere køre dem en gang til. Tracks gemmes i dataformat KML. KML er et meget udbredt dataformat. Du kan f. eks. få vist tracks på Google Earth på din computer. Optegnelse af tracks Du kan optegne et track, når kortet befinder sig i funktion Navigation eller i funktion Standard. 1. Klik på Optioner > Servicetjenester > Start optegnelse. Vinduet START OPTEGNELSE åbnes. 2. Indtast et navn for den planlagte optegnelse. Info: Track-.navnet kan kun indtastes med latinske bogstaver. 3. Klik på Start optegnelse. Udgående fra din aktuelle position optegner navigationsanlægget nu hele den strækning du tilbagelægger. Under optegnelsen fremkommer ikonet (Optegnelse track) på øverste skærmkant til højre. De optegnede tracks gemmes i listen GEMTE RUTER OG TRACKS. i dataformat KML. Derfra kan de altid hentes igen Nyttige funktioner

69 Afslutning af optegnelse Klik på Optioner > Servicetjenester > Stop optegnelse. Optegnelsen afsluttes. De optegnede tracks er gemt i listen GEMTE RUTER OG TRACKS. i dataformat KML. Derfra kan de altid hentes igen. Info: Optegnelsen af tracks afbrydes kun midlertidigt når navigationsanlægget slukkes. Hvis du vil stoppe optegnelsen skal du altid gøre som beskrevet ovenfor. Brug af et track til navigationen Gemte tracks kan hentes under en ruteplanlægning. (se "Hentning af rute eller track", side 46) Info: De tracks der er gemt i dataformatet KML egner sig til ruteplanlægningen. Brug NAVIGON Fresh for at hente tracks fra andre udbydere som f. eks. Google Earth ind i dit navigationssystem. Info: Hvis du navigerer langs med et optegnet track, kontrolleres indgående TMC-meldinger ikke med henblik på om de angår tracket Parkering i nærheden af destinationen Hvis du nærmer dig destinationen, fremkommer aktiveringsfladen (Parkering) på displayet. Denne aktiveringsflade forbliver synligt, så længe du befinder dig i nærheden af destinationen og kortet ikke lukkes. Følgende scenarier kan tænkes: Fortsæt til fods Du ser en parkeringsplads, parkerer bilen og vil gå til fods til destinationen. 1. Klik på aktiveringsfladen (Parkering). 2. Klik på Fodgængertilstand. Følgende meddelelse fremkommer:"din position er gemt. Du finder den på listen 'Foretrukne' under 'Mit køretøj'. På denne måde finder du altid nemt tilbage til dit køretøj." 3. Klik på OK. På kortet er din bils position markeret med et stjerne i orange. Navigationen fortsætter til destinationen i funktion Fodgænger. Nyttige funktioner

70 Søgning af parkeringsplads Du vil ledes til en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Derfra vil du gå til fods til destinationen. 1. Klik på aktiveringsfladen (Parkering). 2. Klik på Parkering i nærheden af destinationen. En liste åbnes. Den indeholder mulige parkeringspladser, sorteret efter deres afstand fra din destination. 3. Klik på den parkeringsplads, hvor din bil skal parkeres. Der fremkommer yderligere informationer om denne parkeringsplads. 4. Klik på Indføj. 5. Navigationen leder dig nu i den funktion, der svarer til den valgte ruteprofil, til den valgte parkeringsplads. Når du har nået den, fremkommer følgende meddelelse "Din position er gemt. Du finder den på listen 'Foretrukne' under 'Mit køretøj'. På denne måde finder du altid nemt tilbage til dit køretøj." 6. Klik på OK. På kortet er din bils position markeret med et stjerne i orange. Navigationen fortsætter til destinationen i funktion Fodgænger. Tilbage til destinationen Du har nået din destination. Navigationen er afsluttet. Du er dog af en eller anden grund kørt videre, f. eks. fordi du ikke har fundet en plads til at holde. Nu vil du føres tilbage til destinationen. 1. Klik på aktiveringsfladen (Parkering). 2. Klik på Seneste destination. Navigationen leder dig nu i den funktion, der svarer til den valgte ruteprofil, tilbage til den oprindelige destination I nærheden Mens navigationen er i gang eller hvis du har åbnet kortet over aktiveringsfladen Vis kort kan du få vist særlige destinationer, favoritter og trafikmeldinger for det viste kortudsnit så du får et godt overblik. Info: Denne funktion er ikke tilgængelig hvis kortet er åbnet i enten funktion Søg destination, Preview, Real City 3D eller i Reality View Nyttige funktioner

71 1. Klik på et punkt på kortet. Listen I NÆRHEDEN åbnes. Denne indeholder særlige destinationer, favoritter eller trafikmeldinger for det aktuelt viste kortudsnit. 2. Klik på en position på listen for at få vist detaljerede informationer om dette. Du har nu følgende muligheder: Klik på Viaadresse for at sætte det valgte punkt som viadestination. Navigationen fører nu først til denne via-destination. Derefter kan du fortsætte navigationen til den oprindelige destination. Aktiveringsfladen Viaadresse er kun aktiv mens navigationen forgår. Klik på Start navigation for at navigere til det valgte punkt. Klik på Annuller for at lukke listen igen. Info: Funktionen I nærheden er kun tilgængelig ved tilstrækkelig GPSmogtagelse Advarsel mod sving Hvis du uden for byerne nærmer dig skarpe eller snævre sving hurtigt eller for hurtigt, kan du få en advarsel fra NAVIGON Hvis du nærmer dig et sving hurtigt eller for hurtigt, vises på skærmen symbolet (Sving til venstre). eller (Sving til højre) i svingets toppunkt. Samtidigt fremkommer øverst til venstre på skærmen tegnet (OBS! Venstresving) eller (OBS! Højresving). OBS! Advarselen mod sving betyder ikke at du ikke skal være helt opmærksom på trafikforholdene. Du er eneansvarlig for at din kørehastighed altid er tilpasset forholdene. Under Optioner > Indstillinger > Navigation > Advar mod sving kan advarselen mod sving konfigureres Direkte hjælp Hvis du ser en ulykke eller er havareret, kan det være nødvendigt hurtigt at tilkalde hjælp og meddele din aktuelle position. Klik på Optioner > Direkte hjælp. Vinduet DIREKTE HJÆLP åbnes. Nyttige funktioner

72 Hvis GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for en positionssøgning, vises adressen og de geografiske koordinater på din aktuelle position. Klik på (Vis på kortet), hvis du vil se din aktuelle position på kortet. I vinduets nederste halvdel findes aktiveringsfelter for 4 kategorier: Tankstation, Politistation, Sygehus, Apotek. Klik på den pågældende kontaktflade. Den nærmeste hjælper i den valgte kategori vises. Der fremkommer navn, adresse, telefonnummer (hvis kendt) og hvor langt og i hvilken retning hjælperen er at finde. Du har nu følgende muligheder: Klik på aktiveringsfladen Kald for at ringe til det oplyste nummer. Aktiveringsfladen Kald står ikke til rådighed, hvis hjælperens telefonnummer ikke er gemt eller hvis navigationsanlægget ikke har en Bluetooh-forbindelse til en mobiltelefon. Klik på kontaktfladen Kort for at se din position og hjælperens på kortet. På denne måde kan du få et overblik over vejen dertil. Klik på Start navigation. Du føres så direkte til den viste hjælper. Ved hjælp af aktiveringsfladerne (Op) og (Ned) kan du udvælge andre hjælpere i den valgte kategori. Hjælperne er sorteret efter deres afstand fra din aktuelle placering. Ved hjælp af aktiveringsfladen (Tilbage) vender du tilbage til vinduet DIREKTE HJÆLP. Info: Der vises kun hjælpere, der ikke er mere end 50 km væk fra din position GPS status, lagring af aktuel position I vinduet GPS STATUS findes et overblik over de data, navigationssystemet beregner ud fra de modtagne GPS-signaler. GPS-status er tilgængelig fra mange vinduer. Klik på Optioner > GPS status. Den aktuelle position kan gemmes i listen FORETRUKNE. 1. Klik på Gem position. Dialogvinduet GEM DESTINATIONEN SOM... åbnes. 2. Indtast en betegnelse for destinationen. 3. Klik på Gem Nyttige funktioner

73 10.9 Spærring Under navigationen kan du altid spærre et vejafsnit foran dig, d.v.s få beregnet en rute rundt omkring dette afsnit, f.eks. hvis du i radioen hører om trafikale problemer på netop dette vejafsnit. Info: Spærringen gælder kun for den aktuelle navigation. Ved en ny navigation findes den ikke længere. Du gennemfører aktuelt en navigation. Kortet er åbnet i funktion Navigation. 1. Klik på Optioner. Der vises aktiveringsflader med forskellige funktioner. 2. Klik på Spærring. Menuen SPÆRRING åbnes. Den indeholder aktiveringsflader med forskellige distanceangivelser. 3. Angiv hvilken distance du vil spærre. Info: Hvis du for øjeblikket kører på en motorvej begynder omkørselsruten ved næste frakørsel. På aktiveringsfladerne er angivet, indtil hvilken tilkørsel denne spærring gælder. Ruten genberegnes. Der køres rundt om det spærrede vejafsnit. Den er på kortet vist i rødt. Ophævelse af spærring Klik på Optioner > Ophæv spærring. Spærringen ophæves. Ruten genberegnes. Det vejafsnit, hvis spærring er ophævet, kan igen indberegnes i ruteberegningen Vejbeskrivelse Inden start eller altid under navigationen kan du hente en detaljeret vejbeskrivelse af den beregnede rute. I denne liste er alle kørselsinstruktioner vist i tabelform. Kortet er åbnet i funktion Preview: Klik på Optioner > Vejbeskrivelse. Kortet er åbnet i funktion Navigation eller Reality View. Klik på Optioner > Rute > Vejbeskrivelse. Vinduet VEJBESKRIVELSE åbnes. Nyttige funktioner

74 1 Skematisk visning af næste vejkryds, hvor du skal dreje af. 2 Afstand til dette kryds. 3 Kørebesked og evt. navnet på den vej du skal dreje af til. 4 Viser om du vil køre på det pågældende vejafsnit eller ej. (Tillad): Vejafsnittet må være en del af ruten. (Forbyd): Ruten må ikke føre via det pågældende vejafsnit. Spærring af ruteafsnit 1. Klik på de ruteafsnit du ikke vil køre på, således at der vises ikonet (Forbyd) ved siden af dem. 2. Klik på (Ændr rute). Navigationssystemet beregner en alternativ rute, således at ruteafsnittene undgås. I vinduet VEJBESKRIVELSE vises de nye kørselsinstruktioner. 3. Klik på (Tilbage) for at lukke vinduet VEJBESKRIVELSE igen. Ophævning af spærringer og genoptagelse af den oprindelige rute Spærring af afsnit kan altid ophæves igen. Klik i vinduet VEJBESKRIVELSE på Optioner > Beregn oprindelig rute TMC (Trafikmeldinger) Ved hjælp af sin integrerede TMC-modtager har navigationssystemet tilgang til aktuelle trafikmeldinger. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk f. eks. for at undgå en kø Nyttige funktioner

75 Info: I mange europæiske lande står TMC gratis til rådighed. I nogle lande tilbydes (udelukkende eller supplerende) PremiumTMC, hvor der kræves betaling, men som ser ud til at være klart hurtigere og mere aktuelt. PremiumTMC-serviceydelser kan abonneres på vores websted Preview TMC Hvis en ny trafikmelding har betydning for din aktuelle rute mens du navigerer, vises aktiveringsfladen Trafikmeldinger i højre side af skærmen. Genberegning: Automatisk Hvis du for indstillingen Genberegning har valgt værdien Automatisk,viser aktiveringsfladen ingen afstandsangivelse. Forhindringen omkøres automatisk. Trafikproblemet omkøres automatisk. Genberegning: På anfordring Hvis du har valgt værdien På anfordring vises afstanden til den meldte trafikforstyrrelse på aktiveringsfladen. Aktiveringsfladen bliver rød hvis afstanden er mindre end 50 km. Klik på aktiveringsfladen (Trafikmeldinger). Vinduet PREVIEW TMC åbnes. Det viser et udsnit af kortet for det trafikafsnit trafikmeldingen handler om. Hvis der truer store forsinkelser på grund af meldingen, vises der også en mulighed for omkørsel. Zoom ud: Det viste kortudsnit bliver større, men der vises færre detaljer. Nyttige funktioner

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk SEAT Portable System Brugermanual Dansk Juli 2013 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 81xx Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 13xx 23xx Dansk April 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON Live Services Dansk Oktober 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

S-serien. Brugervejledning. Dansk

S-serien. Brugervejledning. Dansk S-serien Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN S-Serie Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere