Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort"

Transkript

1 Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug af en skærmoptager... 3 Øvelse 4: At bruge den interaktive tavle i et tegneprogram... 4 Øvelse 5: At knytte lyd og billede sammen med henblik på aktiviteter ved den interaktive tavle... 5 Øvelse 6: At arbejde med billeder på den interaktive tavle i den medfølgende software... 5 Øvelse 7: At arbejde med lyd på den interaktive tavle... 7 Øvelse 8: At arbejde med levende billeder på den interaktive tavle... 8 Øvelse 9: At arbejde interaktivt på den interaktive tavle i den medfølgende software... 9 Øvelse 10: At arbejde med evalueringsværktøjer på den interaktive tavle.. 10 Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 1 af 11

2 Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser Formålet er at opbygge færdighed i at inddrage eksterne netbaserede undervisningsmaterialer i forbindelse med brug af den interaktive tavle. Trin 1 Find frem til det ønskede websted, som rummer de læringsresurser, du har brug for. Det bedste er, at du benytter et trådløst tastatur, som du kan skrive på, når webadressen skal angives. Når du ikke skriver, skal du bruge pen/finger til at navigere dig frem til den ønskede resurse. Til at skrive tekst (webadresse og søgestrenge) har du følgende muligheder: a. Benytte tavlens virtuelle tastatur b. Benytte trådløst tastatur eller tastatur, der koblet direkte på pc en. Trin 2 Find frem til de ønskede resurser. Her skal du prøve at frigøre dig fra tastaturet og benytte pennen eller din finger til at nå frem til de ønskede resurser/informationer. Når du har fundet frem til det, der skal bruges, skal du gemme webadresse/billede/video/pdf-dokumenter i en mappe, du har oprettet til formålet. De fundne resurser er herefter tilgængelige for de elever/lærere, der har adgang til mappen. Øvelse: 1. Åbn browseren 2. Åbn via det virtuelle tastatur 3. Skriv via det virtuelle tastatur en ønsket søgestreng 4. Benyt pen/finger til vælge ud fra listen over HITS 5. Klik dig videre frem til det endelige mål 6. Gem de søgte web-adresser el. billeder i en lokal mappe på pc en 7. Tag også et skærmdump ved hjælp af Prt Scr tasten 8. Åbn softwaren til den interaktive tavle. 9. Prøv at indsætte webadresse, billeder og vælg Indsæt og Sæt ind for at indsætte skærmdump 10. Eksperimentér med at opbygge sider, hvor du benytter de gemte resurser. Overvej hvilke pædagogiske muligheder og ovennævnte øvelse giver. Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer Formålet er at opbygge færdighed i at benytte resurser fra andre programmer end den medfølgende software. Øvelsen bygger på færdigheder, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul 1 og 3. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 2 af 11

3 I denne øvelse tages der udgangspunkt i anvendelse af udvalgte dias fra et PowerPoint dokument. Du har et PowerPoint dokument, som indeholder de dias, du har brug for i forbindelse med planlægning af et nyt undervisningsforløb, som du vil producere i den interaktive tavles medfølgende software. Du har derfor brug for at gemme de aktuelle dias som billeder for at kunne bruge dem i arbejdet med det nye undervisningsforløb: 1. Åbn PowerPoint og det aktuelle PowerPoint dokument 2. Marker det første dias, der skal gemmes som billede 3. Vælg gem som find den mappe du vil gemme billedet i 4. Skift filtype til JPEG og navngiv billedet Klik på Gem 5. Vælg kun aktuelt dias 6. Gentag ovennævnte indtil du har 2-3 udvalgte dias 7. Åbn softwaren til den interaktive tavle Opret et par tomme sider (dias) 8. Indsæt nu dine dias og eksperimenter med placering og størrelse 9. Prøv at benytte klippebordet til at kopiere et dias fra PowerPoint ind i iwb-softwaren Vurder de to metoder og overvej, hvorfor det at gemme de udvalgte dias som billeder, kan være en fordel. Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug af en skærmoptager Formål at afprøve den optagesoftware, der følger med den interaktive tavle. Når et nyt program eller svært tilgængeligt fagligt stof skal gennemgås, kan det være utilstrækkeligt kun at have adgang til den gemte fil, der indeholder tekst, billeder illustrationer. En mundtlig forklaring parallelt med skærmaktiviteterne er så tæt på den virkelige gennemgang, at den vil være en større hjælp for eleverne, når de efterfølgende skal genkalde sig elementer fra gennemgangen. Du skal gennemgå, hvordan man optager et videoklip via et webcam i Moviemaker og gemmer det som en færdig film: 1. Kontroller, at mikrofonen er aktiv 2. Start den medfølgende skærmoptager software og klik på den røde optageknap 3. Åbn Moviemaker husk at sige højt og tydeligt hvad du gør, mens du gør det 4. Vælg Hent fra videoenhed 5. Vælg den videoenhed du vil optage fra og klik på Næste 6. Skriv et filnavn og vælg hvor du vil gemme din videooptagelse 7. Vælg Bedste kvalitet 8. Du ser nu webcam skærmbilledet klik på Start hentning 9. Klik på Stop hentning 10. Klik på Udfør hvorefter videoptagelsen gemmes Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 3 af 11

4 11. Din videooptagelse kan nu ses som en thumb i din Samling 12. Hold venstre musetast nede over din optagelse og træk den ned på videosporet 13. Vælg Afslut film og Gem på computeren 14. Angiv filnavn og gemmemappe - Vælg Bedste kvalitet 15. Klik på Næste og din videofilm gemmes 16. Lokaliser din videofilm i stifinder og åbn filmen ved at klikke på videofilm-ikonet. 17. Prøv at indsætte din skærmoptagelse i den interaktive tavles software. Overvej, om du i forhold til dine egne fagområder kunne have gavn af at screencorde særlige gennemgange af stof eller faglige it-værktøjer. Øvelse 4: At bruge den interaktive tavle i et tegneprogram Formål: At opbygge færdighed i at arbejde med et maleprogram med pen/finger på den interaktive tavle. Der er mange elever fra indskoling og helt op i mellemtrinnet, der kan have stor gavn af at arbejde med kreative billedudtryk på en større flade, hvilket den interaktive tavle giver mulighed for. 1. Åbn programmet Paint ved hjælp af en pen/finger 2. Vælg blyanten og begynd at tegne en skitse til dit maleri 3. Benyt pensel til at lægge farver på 4. Fyld evt. lukkede figurer/områder med farve ved hjælp af malerbøtten 5. Benyt tekstværktøj til at skrive en titel eller navn på tegning 6. Brug det rektangulære markeringsværktøj og flyt rundt, kopier, slet elementer i tegningen 7. Prøv at ændre farver på udvalgte områder ved hjælp af malerbøtten 8. Gem tegningen som en jpeg-fil og prøv at indsætte den i softwaren til den interaktive tavle. Overvej hvilke pædagogiske muligheder det at arbejde med store arm-, hånd- og fingerbevægelser i en kreativ tegneproces ved den interaktive tavle kan give. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 4 af 11

5 Øvelse 5: At knytte lyd og billede sammen med henblik på aktiviteter ved den interaktive tavle Formålet med denne øvelse er at opøve færdighed i at producere lydbilleder, som kan indgå som læringsressurser, der kan anvendes i et undervisningsforløb, eller i et af de undervisningsforløb, hvor brugen af den interaktive tavle spiller en væsentlig rolle. Vi ved, at elever lærer på forskellig måde og ved brug af flere medieudtryk skaber vi rum for flere læringsstile og dermed forbedres elevernes muligheder for læring bl.a. gennem brug af den interaktive tavle. Til øvelsen skal du bruge lydprogrammet Audacity, som du måske kender i forvejen. Du kan finde en glimrende tastevejledning til programmet på samt information om, hvor du kan hente programmet. Adgang til værktøjskassen med tastevejledninger kræver dog, at du har gennemført et Skole-IT-forløb. 1. Find billeder af 5 kæledyr og gem den i en mappe Kæledyr 2. Åbn Audacity - tjek, at mikrofonen er aktiv 3. Indtal nu lyden, så de svarer til de valgte billeder fx En hund stop optagelsen og gem i samme mappe, som du har gemt billederne lyden i mp3 format 4. Gentag lydoptagelsen indtil du har lyd til alle dyrene 5. Åbn softwaren til den interaktive tavle og opret en side, hvor du indsætter overskriften Kæledyr 6. Indsæt de 5 billeder og juster størrelse, så der er plads til dem alle 7. Knyt nu lyden til de 5 kæledyrsbilleder 8. Når der klikkes på billederne oplæses den indtalte lyd. Overvej om denne metode kan anvendes til at lave interaktivt undervisningsmateriale, der kan bruges i forbindelse med danskundervisningen i indskolingen. Overvej evt. om der kan afledes andre måde at koble tekst, lyd og billeder sammen, så det kan anvendes i specialundervisning eller i forbindelse med undervisning i indskolingen. Øvelse 6: At arbejde med billeder på den interaktive tavle i den medfølgende software Formål at opbygge færdigheder og forståelse for, hvorledes billeder kan indgå i præsentationer. Øvelsen bygger på færdigheder, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul om billedbehandling. I IT-værktøjskassen findes tastevejledninger til forskellige billedbehandlingsprogrammer samt øvelser hertil. Du finder også datafiler, der kan bruges i denne øvelse. Om copyright: Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 5 af 11

6 Du skal være opmærksom på at der gælder andre regler for brug af digitale kopier, end der gør for analoge kopier. Du må fx ikke scanne en tekstside ind fra en bog uden tilladelse fra forlaget. Læs mere på: Trin 1 at få billeder ind på computeren. Først skal billederne ind på computeren. Dette kan i hovedtræk ske på følgende vis: 1. Du kan scanne billedet ind på computeren 2. Du kan hente billeder ind fra et kamera eller fra nettet 3. Du kan hente billedet ind fra nettet 4. Du kan hente billeder fra skolens server eller andre drev fx en USB pind. Trin 2 at få billeder ind i den medfølgende software. Dernæst skal billederne ind i den medfølgende software. Du kan naturligvis også trække billederne direkte ind fra en ekstern kilde, som skitseret under trin 1 ind i den medfølgende software. For at gøre dette har du brug for din tavles manual. Denne finder du ved at starte tavlens program og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Når billedet er inde i den medfølgende software, skal du prøve at løse følgende opgaver. For at løse opgaverne får du brug for manualen til softwaren. Du skal være opmærksom på at det er ikke sikkert at din tavles program understøtter alle mulighederne. 5. Gør billedet større mindre. 6. Drej billedet. 7. Lås billedet så det ikke kan flyttes lås det op. 8. Lås billedet men tillad flytning. Flyt billedet 9. Brug skriveværktøjet og skriv et ord ovenpå billedet. 10. Gør billedet transparent så skriften træder tydeligt frem. 11. Gør billedet til et link der kalder en hjemmeside frem. 12. Gør billedet til et lydlink der kalder en lyd frem. 13. Lav en side og få billedet til at linke til denne side. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 6 af 11

7 14. Få billedet til at linke til en fil fx et dokument. Overvej hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Øvelse 7: At arbejde med lyd på den interaktive tavle Formål at opbygge færdigheder og forståelse for, hvorledes den interaktive tavle kan bruges til at integrere lyd i et undervisningsforløb ved hjælp af den medfølgende software. Øvelsen bygger på nogle af de færdigheder, som er skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul 3. Du kan i IT-værktøjskassen finde tastevejledninger samt almen information om lyd. Om copyright: Du skal være opmærksom hvilke regler, der gælder for brugen af digital lyd. Læs mere: Du får brug for lydfiler til denne øvelse: Du kan bruge de lydfiler, som følger med Windows. De ligger i mappen musik, som du finder under start. Du kan bruge lyde fra en cd-audio eller fra nettet. Lyden skal nu hentes ind i den medfølgende software. Denne finder du ved at starte tavlens software og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Du skal nu arbejde med nedenstående opgaver: 1. Hent et billede ind og tilknyt en lyd til billedet. Lyden skal kunne aktiveres ved, at du klikker på billedet. 2. Skriv et par ord og tilknyt en lyd til ordene. Lyden skal kunne aktiveres ved, at du klikker på ordene. 3. Undersøg hvilke andre objekter, du kan tilknytte lyde. 4. Undersøg hvilke lydformater (Wav, Midi, Mp3,Mp4) din tavle understøtter. Har du ingen basisviden om lydformater, kan ITværktøjskassen hjælpe dig. Overvej hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 7 af 11

8 Øvelse 8: At arbejde med levende billeder på den interaktive tavle Formål at opbygge færdigheder og forståelse for hvorledes den interaktive tavle kan bruges til at integrere levende billeder i et undervisningsforløb ved hjælp af den medfølgende software. Øvelsen bygger på nogle af de færdigheder, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul om arbejde med film og animationer. I IT-værktøjskassen finder du tastevejledninger samt almen information om video. Om copyright: Du skal være opmærksom hvilke regler, der gælder for brugen af digitale levende billeder. Læs mere på: Du får brug for videofiler til denne øvelse: a) Du kan hente videofiler på nettet, eller du kan linke til videofiler på nettet. Her er der en række steder, hvor der findes undervisningsrelevante videofiler. Det vil føre for langt i denne øvelse at opliste disse steder. Mange af disse steder tilbyder ikke downloads af videofilen, men kun mulighed for at linke til videofilen. Vi kan her henvise til YouTube samt Google video, som begge er gratis samt til /Skole, som kræver abonnement se nærmere under links. b) Du kan bruge videofiler fra din harddisk, fra skolens egen server eller fra skolens UNI-server. Videofilerne skal nu hentes ind i den medfølgende software. For at gøre dette har du brug for din tavles manual. Denne finder du ved at starte tavlens software og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Du skal nu arbejde med nedenstående opgaver: 1. Hent en video ind. Den skal kunne aktiveres ved at dobbeltklikke på den. 2. Skriv en tekst. Det kunne være Den første månelanding. Find videofilmen The Eagle has Landed og tilknyt den til ordet månelan- Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 8 af 11

9 ding. Videofilen skal kunne aktiveres ved at dobbeltklikke på ordet. 3. Udfør samme øvelse nu med et billede af månen i stedet for teksten. 4. Undersøg hvilke andre objekter, du kan tilknytte videofiler til. 5. Undersøg hvilke videoformater din tavle understøtter. Har du ingen basisviden om videoformater, kan Designværkstedet på EMU en hjælpe dig. Se nærmere under links. Overvej hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Øvelse 9: At arbejde interaktivt på den interaktive tavle i den medfølgende software Du skal gennem et grammatisk eksempel opbygge færdigheder og forståelse for de muligheder, tavlen giver i forhold til brugen af interaktivitet. Øvelsen bygger på færdigheder i brugen af tekstbehandlere, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s andet grundmodul. Trin 1: Åbn den vedhæftede pdf-fil Komma. Sæt dig ind i, hvorledes forløbet er lavet. Som du vil se, handler opgaven om, at eleverne skal op til den interaktive tavle for at arbejde med kommatering. Du skal nu lave et lignende forløb i den tavle og med den software, din skole har anskaffet. Du skal altså arbejde med tekst, grafik og interaktivitet. Hertil får du brug for manualen til den medfølgende software. Denne finder du ved at starte tavlens program og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Opbyg nu et lignende forløb og overvej, hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Overvej andre faglige sammenhænge, hvor de interaktive vil give nye pædagogiske muligheder. Her kan du finde inspiration i whiteboard - Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 9 af 11

10 konferencerne på SkoleKom se nærmere under links. Øvelse 10: At arbejde med evalueringsværktøjer på den interaktive tavle Formål at opbygge færdigheder og forståelse for hvorledes evalueringsværktøjer kan bruges i læringsprocesser omkring den interaktive tavle. Bemærk at det er ikke alle tavler, der tilbyder denne funktion, ligesom der ofte er tale om tilkøbsprodukter til den interaktive tavle. Det er således ikke sikkert, at din skole råder over den slags værktøjer. Trin 1 består derfor i at undersøge hvilke evalueringsværktøjer, din skole råder over. De fordeler sig i to grupperinger: 1. Mulighed for at optage (screencorde) et undervisningsforløb. Hermed menes, at der gennem den medfølgende software gives mulighed for at aktivere en funktion, der optager, hvad der sker på tavlen. 2. Mulighed for at stille eleverne multiple choice opgaver. Start med at undersøge første mulighed. Her får du brug for manualen til den medfølgende software. Denne finder du ved at starte tavlens program og så lede efter help eller hjælp afhængig af, hvilket sprog din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Trin 2: Start screencording og gennemfør et lille forløb. Det kunne for eksempel være et lille forløb i regning. Her er det bedst, hvis du har en kollega med i dette forløb. Stop optagelsen og afspil forløbet. Reflekter over hvilke muligheder, screencording giver. Vises forløbet i ryk, eller er der glidende afspilning? Hvor mange megabyte fylder forløbet? Er det realistisk at optage længere forløb? Hvordan vil sekvensen kunne bruges i en evaluering af forløbet? Undersøg herefter om din skole har anskaffet et testværktøj. Er dette tilfældet, skal du i nogle tilfælde ind i den medfølgende software for at sætte en test op. Brug manualen i den medfølgende software hertil. Det kan også være, at testværktøjet fungerer sammen med et andet program som fx Po- Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 10 af 11

11 werpoint. I givet fald skal du ind i manualen til testværktøjet for at sætte testen op. Prøv at etablere en lille test på to kolleger. Undersøg hvilke muligheder, der gives for at stille spørgsmål, samt hvilke svarmuligheder der åbnes op for. Reflekter over hvilke muligheder, det giver dig for at vurdere, hvad eleven har lært, hvilke muligheder det giver dig for at fortælle eleven og hendes forældre, hvad hun har lært, samt hvorvidt det kan understøtte elevens læringsproces. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 11 af 11

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Lynx IWB-software. IWB-software til brug på alle typer interaktive tavler. Version: August 2013

Lynx IWB-software. IWB-software til brug på alle typer interaktive tavler. Version: August 2013 Lynx IWB-software IWB-software til brug på alle typer interaktive tavler Version: August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er Lynx?...5 Få fat på softwaren...5 Lynx via RDP...6 Brugerfladen...7 Terminologi...7

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Gengivelse af denne bog eller dele heraf uden tilladelse er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Gengivelse af denne bog eller dele heraf uden tilladelse er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Kolofon: Af: Charlotte Cederstrøm & Heidi Bille Forlag: IT-Univers ApS Telefon: 2177 3463 E-mail: info@it-univers.dk & heidi@dolphinconsult.dk Web: www.it-univers.dk & www.dolphinconsult.dk År: 2013 ISBN:

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Byd velkommen kursus i dukapc.

Byd velkommen kursus i dukapc. 1 Byd velkommen kursus i dukapc. Præsenter dig (jer) selv og din baggrund for at undervise. Skriv dit Navn og e-mail adresse op på tavlen Fortæl om kursusstedet Toiletforhold Tidsplan Pauser Kaffe Rygning

Læs mere

OpenOffice Præsentation en introduktion med eksempler

OpenOffice Præsentation en introduktion med eksempler OpenOffice Præsentation en introduktion med eksempler - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: Januar 2008 Opdateret til OpenOffice 3 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...4

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

IT-learning og internationale uddannelsesprojekter.

IT-learning og internationale uddannelsesprojekter. IT-learning og internationale uddannelsesprojekter. af seminarielektor Henrik Bak og medielærer, bibliotekar Jens Kragh Internettet har gjort verden til the global village, men hvordan får man landsbyens

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere