Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort"

Transkript

1 Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug af en skærmoptager... 3 Øvelse 4: At bruge den interaktive tavle i et tegneprogram... 4 Øvelse 5: At knytte lyd og billede sammen med henblik på aktiviteter ved den interaktive tavle... 5 Øvelse 6: At arbejde med billeder på den interaktive tavle i den medfølgende software... 5 Øvelse 7: At arbejde med lyd på den interaktive tavle... 7 Øvelse 8: At arbejde med levende billeder på den interaktive tavle... 8 Øvelse 9: At arbejde interaktivt på den interaktive tavle i den medfølgende software... 9 Øvelse 10: At arbejde med evalueringsværktøjer på den interaktive tavle.. 10 Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 1 af 11

2 Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser Formålet er at opbygge færdighed i at inddrage eksterne netbaserede undervisningsmaterialer i forbindelse med brug af den interaktive tavle. Trin 1 Find frem til det ønskede websted, som rummer de læringsresurser, du har brug for. Det bedste er, at du benytter et trådløst tastatur, som du kan skrive på, når webadressen skal angives. Når du ikke skriver, skal du bruge pen/finger til at navigere dig frem til den ønskede resurse. Til at skrive tekst (webadresse og søgestrenge) har du følgende muligheder: a. Benytte tavlens virtuelle tastatur b. Benytte trådløst tastatur eller tastatur, der koblet direkte på pc en. Trin 2 Find frem til de ønskede resurser. Her skal du prøve at frigøre dig fra tastaturet og benytte pennen eller din finger til at nå frem til de ønskede resurser/informationer. Når du har fundet frem til det, der skal bruges, skal du gemme webadresse/billede/video/pdf-dokumenter i en mappe, du har oprettet til formålet. De fundne resurser er herefter tilgængelige for de elever/lærere, der har adgang til mappen. Øvelse: 1. Åbn browseren 2. Åbn via det virtuelle tastatur 3. Skriv via det virtuelle tastatur en ønsket søgestreng 4. Benyt pen/finger til vælge ud fra listen over HITS 5. Klik dig videre frem til det endelige mål 6. Gem de søgte web-adresser el. billeder i en lokal mappe på pc en 7. Tag også et skærmdump ved hjælp af Prt Scr tasten 8. Åbn softwaren til den interaktive tavle. 9. Prøv at indsætte webadresse, billeder og vælg Indsæt og Sæt ind for at indsætte skærmdump 10. Eksperimentér med at opbygge sider, hvor du benytter de gemte resurser. Overvej hvilke pædagogiske muligheder og ovennævnte øvelse giver. Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer Formålet er at opbygge færdighed i at benytte resurser fra andre programmer end den medfølgende software. Øvelsen bygger på færdigheder, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul 1 og 3. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 2 af 11

3 I denne øvelse tages der udgangspunkt i anvendelse af udvalgte dias fra et PowerPoint dokument. Du har et PowerPoint dokument, som indeholder de dias, du har brug for i forbindelse med planlægning af et nyt undervisningsforløb, som du vil producere i den interaktive tavles medfølgende software. Du har derfor brug for at gemme de aktuelle dias som billeder for at kunne bruge dem i arbejdet med det nye undervisningsforløb: 1. Åbn PowerPoint og det aktuelle PowerPoint dokument 2. Marker det første dias, der skal gemmes som billede 3. Vælg gem som find den mappe du vil gemme billedet i 4. Skift filtype til JPEG og navngiv billedet Klik på Gem 5. Vælg kun aktuelt dias 6. Gentag ovennævnte indtil du har 2-3 udvalgte dias 7. Åbn softwaren til den interaktive tavle Opret et par tomme sider (dias) 8. Indsæt nu dine dias og eksperimenter med placering og størrelse 9. Prøv at benytte klippebordet til at kopiere et dias fra PowerPoint ind i iwb-softwaren Vurder de to metoder og overvej, hvorfor det at gemme de udvalgte dias som billeder, kan være en fordel. Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug af en skærmoptager Formål at afprøve den optagesoftware, der følger med den interaktive tavle. Når et nyt program eller svært tilgængeligt fagligt stof skal gennemgås, kan det være utilstrækkeligt kun at have adgang til den gemte fil, der indeholder tekst, billeder illustrationer. En mundtlig forklaring parallelt med skærmaktiviteterne er så tæt på den virkelige gennemgang, at den vil være en større hjælp for eleverne, når de efterfølgende skal genkalde sig elementer fra gennemgangen. Du skal gennemgå, hvordan man optager et videoklip via et webcam i Moviemaker og gemmer det som en færdig film: 1. Kontroller, at mikrofonen er aktiv 2. Start den medfølgende skærmoptager software og klik på den røde optageknap 3. Åbn Moviemaker husk at sige højt og tydeligt hvad du gør, mens du gør det 4. Vælg Hent fra videoenhed 5. Vælg den videoenhed du vil optage fra og klik på Næste 6. Skriv et filnavn og vælg hvor du vil gemme din videooptagelse 7. Vælg Bedste kvalitet 8. Du ser nu webcam skærmbilledet klik på Start hentning 9. Klik på Stop hentning 10. Klik på Udfør hvorefter videoptagelsen gemmes Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 3 af 11

4 11. Din videooptagelse kan nu ses som en thumb i din Samling 12. Hold venstre musetast nede over din optagelse og træk den ned på videosporet 13. Vælg Afslut film og Gem på computeren 14. Angiv filnavn og gemmemappe - Vælg Bedste kvalitet 15. Klik på Næste og din videofilm gemmes 16. Lokaliser din videofilm i stifinder og åbn filmen ved at klikke på videofilm-ikonet. 17. Prøv at indsætte din skærmoptagelse i den interaktive tavles software. Overvej, om du i forhold til dine egne fagområder kunne have gavn af at screencorde særlige gennemgange af stof eller faglige it-værktøjer. Øvelse 4: At bruge den interaktive tavle i et tegneprogram Formål: At opbygge færdighed i at arbejde med et maleprogram med pen/finger på den interaktive tavle. Der er mange elever fra indskoling og helt op i mellemtrinnet, der kan have stor gavn af at arbejde med kreative billedudtryk på en større flade, hvilket den interaktive tavle giver mulighed for. 1. Åbn programmet Paint ved hjælp af en pen/finger 2. Vælg blyanten og begynd at tegne en skitse til dit maleri 3. Benyt pensel til at lægge farver på 4. Fyld evt. lukkede figurer/områder med farve ved hjælp af malerbøtten 5. Benyt tekstværktøj til at skrive en titel eller navn på tegning 6. Brug det rektangulære markeringsværktøj og flyt rundt, kopier, slet elementer i tegningen 7. Prøv at ændre farver på udvalgte områder ved hjælp af malerbøtten 8. Gem tegningen som en jpeg-fil og prøv at indsætte den i softwaren til den interaktive tavle. Overvej hvilke pædagogiske muligheder det at arbejde med store arm-, hånd- og fingerbevægelser i en kreativ tegneproces ved den interaktive tavle kan give. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 4 af 11

5 Øvelse 5: At knytte lyd og billede sammen med henblik på aktiviteter ved den interaktive tavle Formålet med denne øvelse er at opøve færdighed i at producere lydbilleder, som kan indgå som læringsressurser, der kan anvendes i et undervisningsforløb, eller i et af de undervisningsforløb, hvor brugen af den interaktive tavle spiller en væsentlig rolle. Vi ved, at elever lærer på forskellig måde og ved brug af flere medieudtryk skaber vi rum for flere læringsstile og dermed forbedres elevernes muligheder for læring bl.a. gennem brug af den interaktive tavle. Til øvelsen skal du bruge lydprogrammet Audacity, som du måske kender i forvejen. Du kan finde en glimrende tastevejledning til programmet på samt information om, hvor du kan hente programmet. Adgang til værktøjskassen med tastevejledninger kræver dog, at du har gennemført et Skole-IT-forløb. 1. Find billeder af 5 kæledyr og gem den i en mappe Kæledyr 2. Åbn Audacity - tjek, at mikrofonen er aktiv 3. Indtal nu lyden, så de svarer til de valgte billeder fx En hund stop optagelsen og gem i samme mappe, som du har gemt billederne lyden i mp3 format 4. Gentag lydoptagelsen indtil du har lyd til alle dyrene 5. Åbn softwaren til den interaktive tavle og opret en side, hvor du indsætter overskriften Kæledyr 6. Indsæt de 5 billeder og juster størrelse, så der er plads til dem alle 7. Knyt nu lyden til de 5 kæledyrsbilleder 8. Når der klikkes på billederne oplæses den indtalte lyd. Overvej om denne metode kan anvendes til at lave interaktivt undervisningsmateriale, der kan bruges i forbindelse med danskundervisningen i indskolingen. Overvej evt. om der kan afledes andre måde at koble tekst, lyd og billeder sammen, så det kan anvendes i specialundervisning eller i forbindelse med undervisning i indskolingen. Øvelse 6: At arbejde med billeder på den interaktive tavle i den medfølgende software Formål at opbygge færdigheder og forståelse for, hvorledes billeder kan indgå i præsentationer. Øvelsen bygger på færdigheder, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul om billedbehandling. I IT-værktøjskassen findes tastevejledninger til forskellige billedbehandlingsprogrammer samt øvelser hertil. Du finder også datafiler, der kan bruges i denne øvelse. Om copyright: Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 5 af 11

6 Du skal være opmærksom på at der gælder andre regler for brug af digitale kopier, end der gør for analoge kopier. Du må fx ikke scanne en tekstside ind fra en bog uden tilladelse fra forlaget. Læs mere på: Trin 1 at få billeder ind på computeren. Først skal billederne ind på computeren. Dette kan i hovedtræk ske på følgende vis: 1. Du kan scanne billedet ind på computeren 2. Du kan hente billeder ind fra et kamera eller fra nettet 3. Du kan hente billedet ind fra nettet 4. Du kan hente billeder fra skolens server eller andre drev fx en USB pind. Trin 2 at få billeder ind i den medfølgende software. Dernæst skal billederne ind i den medfølgende software. Du kan naturligvis også trække billederne direkte ind fra en ekstern kilde, som skitseret under trin 1 ind i den medfølgende software. For at gøre dette har du brug for din tavles manual. Denne finder du ved at starte tavlens program og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Når billedet er inde i den medfølgende software, skal du prøve at løse følgende opgaver. For at løse opgaverne får du brug for manualen til softwaren. Du skal være opmærksom på at det er ikke sikkert at din tavles program understøtter alle mulighederne. 5. Gør billedet større mindre. 6. Drej billedet. 7. Lås billedet så det ikke kan flyttes lås det op. 8. Lås billedet men tillad flytning. Flyt billedet 9. Brug skriveværktøjet og skriv et ord ovenpå billedet. 10. Gør billedet transparent så skriften træder tydeligt frem. 11. Gør billedet til et link der kalder en hjemmeside frem. 12. Gør billedet til et lydlink der kalder en lyd frem. 13. Lav en side og få billedet til at linke til denne side. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 6 af 11

7 14. Få billedet til at linke til en fil fx et dokument. Overvej hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Øvelse 7: At arbejde med lyd på den interaktive tavle Formål at opbygge færdigheder og forståelse for, hvorledes den interaktive tavle kan bruges til at integrere lyd i et undervisningsforløb ved hjælp af den medfølgende software. Øvelsen bygger på nogle af de færdigheder, som er skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul 3. Du kan i IT-værktøjskassen finde tastevejledninger samt almen information om lyd. Om copyright: Du skal være opmærksom hvilke regler, der gælder for brugen af digital lyd. Læs mere: Du får brug for lydfiler til denne øvelse: Du kan bruge de lydfiler, som følger med Windows. De ligger i mappen musik, som du finder under start. Du kan bruge lyde fra en cd-audio eller fra nettet. Lyden skal nu hentes ind i den medfølgende software. Denne finder du ved at starte tavlens software og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Du skal nu arbejde med nedenstående opgaver: 1. Hent et billede ind og tilknyt en lyd til billedet. Lyden skal kunne aktiveres ved, at du klikker på billedet. 2. Skriv et par ord og tilknyt en lyd til ordene. Lyden skal kunne aktiveres ved, at du klikker på ordene. 3. Undersøg hvilke andre objekter, du kan tilknytte lyde. 4. Undersøg hvilke lydformater (Wav, Midi, Mp3,Mp4) din tavle understøtter. Har du ingen basisviden om lydformater, kan ITværktøjskassen hjælpe dig. Overvej hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 7 af 11

8 Øvelse 8: At arbejde med levende billeder på den interaktive tavle Formål at opbygge færdigheder og forståelse for hvorledes den interaktive tavle kan bruges til at integrere levende billeder i et undervisningsforløb ved hjælp af den medfølgende software. Øvelsen bygger på nogle af de færdigheder, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul om arbejde med film og animationer. I IT-værktøjskassen finder du tastevejledninger samt almen information om video. Om copyright: Du skal være opmærksom hvilke regler, der gælder for brugen af digitale levende billeder. Læs mere på: Du får brug for videofiler til denne øvelse: a) Du kan hente videofiler på nettet, eller du kan linke til videofiler på nettet. Her er der en række steder, hvor der findes undervisningsrelevante videofiler. Det vil føre for langt i denne øvelse at opliste disse steder. Mange af disse steder tilbyder ikke downloads af videofilen, men kun mulighed for at linke til videofilen. Vi kan her henvise til YouTube samt Google video, som begge er gratis samt til /Skole, som kræver abonnement se nærmere under links. b) Du kan bruge videofiler fra din harddisk, fra skolens egen server eller fra skolens UNI-server. Videofilerne skal nu hentes ind i den medfølgende software. For at gøre dette har du brug for din tavles manual. Denne finder du ved at starte tavlens software og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Du skal nu arbejde med nedenstående opgaver: 1. Hent en video ind. Den skal kunne aktiveres ved at dobbeltklikke på den. 2. Skriv en tekst. Det kunne være Den første månelanding. Find videofilmen The Eagle has Landed og tilknyt den til ordet månelan- Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 8 af 11

9 ding. Videofilen skal kunne aktiveres ved at dobbeltklikke på ordet. 3. Udfør samme øvelse nu med et billede af månen i stedet for teksten. 4. Undersøg hvilke andre objekter, du kan tilknytte videofiler til. 5. Undersøg hvilke videoformater din tavle understøtter. Har du ingen basisviden om videoformater, kan Designværkstedet på EMU en hjælpe dig. Se nærmere under links. Overvej hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Øvelse 9: At arbejde interaktivt på den interaktive tavle i den medfølgende software Du skal gennem et grammatisk eksempel opbygge færdigheder og forståelse for de muligheder, tavlen giver i forhold til brugen af interaktivitet. Øvelsen bygger på færdigheder i brugen af tekstbehandlere, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s andet grundmodul. Trin 1: Åbn den vedhæftede pdf-fil Komma. Sæt dig ind i, hvorledes forløbet er lavet. Som du vil se, handler opgaven om, at eleverne skal op til den interaktive tavle for at arbejde med kommatering. Du skal nu lave et lignende forløb i den tavle og med den software, din skole har anskaffet. Du skal altså arbejde med tekst, grafik og interaktivitet. Hertil får du brug for manualen til den medfølgende software. Denne finder du ved at starte tavlens program og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Opbyg nu et lignende forløb og overvej, hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Overvej andre faglige sammenhænge, hvor de interaktive vil give nye pædagogiske muligheder. Her kan du finde inspiration i whiteboard - Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 9 af 11

10 konferencerne på SkoleKom se nærmere under links. Øvelse 10: At arbejde med evalueringsværktøjer på den interaktive tavle Formål at opbygge færdigheder og forståelse for hvorledes evalueringsværktøjer kan bruges i læringsprocesser omkring den interaktive tavle. Bemærk at det er ikke alle tavler, der tilbyder denne funktion, ligesom der ofte er tale om tilkøbsprodukter til den interaktive tavle. Det er således ikke sikkert, at din skole råder over den slags værktøjer. Trin 1 består derfor i at undersøge hvilke evalueringsværktøjer, din skole råder over. De fordeler sig i to grupperinger: 1. Mulighed for at optage (screencorde) et undervisningsforløb. Hermed menes, at der gennem den medfølgende software gives mulighed for at aktivere en funktion, der optager, hvad der sker på tavlen. 2. Mulighed for at stille eleverne multiple choice opgaver. Start med at undersøge første mulighed. Her får du brug for manualen til den medfølgende software. Denne finder du ved at starte tavlens program og så lede efter help eller hjælp afhængig af, hvilket sprog din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Trin 2: Start screencording og gennemfør et lille forløb. Det kunne for eksempel være et lille forløb i regning. Her er det bedst, hvis du har en kollega med i dette forløb. Stop optagelsen og afspil forløbet. Reflekter over hvilke muligheder, screencording giver. Vises forløbet i ryk, eller er der glidende afspilning? Hvor mange megabyte fylder forløbet? Er det realistisk at optage længere forløb? Hvordan vil sekvensen kunne bruges i en evaluering af forløbet? Undersøg herefter om din skole har anskaffet et testværktøj. Er dette tilfældet, skal du i nogle tilfælde ind i den medfølgende software for at sætte en test op. Brug manualen i den medfølgende software hertil. Det kan også være, at testværktøjet fungerer sammen med et andet program som fx Po- Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 10 af 11

11 werpoint. I givet fald skal du ind i manualen til testværktøjet for at sætte testen op. Prøv at etablere en lille test på to kolleger. Undersøg hvilke muligheder, der gives for at stille spørgsmål, samt hvilke svarmuligheder der åbnes op for. Reflekter over hvilke muligheder, det giver dig for at vurdere, hvad eleven har lært, hvilke muligheder det giver dig for at fortælle eleven og hendes forældre, hvad hun har lært, samt hvorvidt det kan understøtte elevens læringsproces. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 11 af 11

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity Den digitale Underviser Lydfiler: Audacity Sabine Kramer maj 2014 Indholdsfortegnelse side Optag med Audacity.. 3 Gem og eksportér i MP3 format.... Indtal og klip en lydfil (metode 1)... 5 6 Indtal og

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Klar Parat SMART! En "SMART" guide til IWB begynderlæreren

Klar Parat SMART! En SMART guide til IWB begynderlæreren Klar Parat SMART! En "SMART" guide til IWB begynderlæreren Har skolen lige anskaffet sig et eller flere interaktive whiteboards, og er du lidt usikker på teknikken, så er der starthjælp at hente i denne

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 3: Lydfiler (basis)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 3: Lydfiler (basis) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 3: Lydfiler (basis) Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Download Audacity og hjælpeprogrammet Lame (punkt 1-10) 3 Installér Audacity og Lame (punkt 11-14)..

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

FUSE, INTERNET & DVD

FUSE, INTERNET & DVD FUSE, INTERNET & DVD Disse noter beskriver trin for trin, hvordan du eksporterer dine klippede indslag til FUSE, Internet og DVD. DVD..side 2 FUSE-eksport..side 7 INTERNET-eksport side 10 AMN E09 Side

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

VideoSpin - videoredigeringssoftware

VideoSpin - videoredigeringssoftware - videoredigeringssoftware - generelt Pinnacle's VideoSpin, er en gratis videoredigeringssoftware baseret på Pinnacle Studio Med videospin kan man klippe dårlige scener ud, korte scener ned, lægge tekster

Læs mere

MINE BIILEDER ER BLEVET TL UDRÅBSTEGN

MINE BIILEDER ER BLEVET TL UDRÅBSTEGN MINE BIILEDER ER BLEVET TL UDRÅBSTEGN! AMN E09 Side 1 FILER i AVID LIQUID (og andre redigeringsprogrammer) Et redigeringsprogram anvender grundlæggende to typer filer: 1) Mediefiler, der typisk er videofiler

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Konverter og rip med FormatFactory

Konverter og rip med FormatFactory Konverter og rip med FormatFactory Side 1 Konverter og rip med FormatFactory http://www.formatoz.com/ FormatFactory er et fremragende lille gratisprogram der kan konvertere lyd og videoformater fra et

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 6: Video for viderekomne Om at oprette et projekt Når man arbejder med videoprojekter, er det en god ide at få en god struktur og organisering på de filer,

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Vendespil. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. Web:

Vendespil. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive.   Web: Vendespil Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vendespil på HVAL.DK Forfatter: Peter

Læs mere

Manual til Explain Everthing

Manual til Explain Everthing Manual til Explain Everthing Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord Hjælp & indstillinger Oprettelse af dokumenter Gennemgang af værktøjer Video - og lydoptagelser Hvordan deler og eksporter

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Fremstilling af test og test materiale

Fremstilling af test og test materiale 1 af 18 Instruktion til fremstilling af testmateriale i Powerpoint. TUP-projektet: Udvikling af bedømmelsesformer der tager hensyn til læse-, skrive- og regnesvage deltagere på AMU-Uddannelserne. Instruktionen

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 5:Lydfiler (for viderekomne)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 5:Lydfiler (for viderekomne) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 5:Lydfiler (for viderekomne) Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Indtal og klip en lydfil - metode 1 (punkt 1-10) 3 Importér og klip en lydfil metode 2

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Videoproduktion trin for trin

Videoproduktion trin for trin Videoredigering trin for trin Drejebog / manuskript Kamerateknik Storyboard Klippemanus Overfør videofiler til computer Capture Konvertering Redigering Færdigbehandling Vigtige begreber NAVN: KL: Videoproduktion

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012 MonkeyJam Stopmotion i undervisningen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Programmer?...4 Monkey Jam det grundlæggende...4 Start dit projekt...5 Hent dine billeder...6 Færdig film

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

Velkommen til dag 9 i IT for let øvede

Velkommen til dag 9 i IT for let øvede Velkommen til dag 9 i IT for let øvede Spørgsmål til dag 10 send venligst ønsker på mail inden torsdag til Peter og Per Gennemgående opgave og Excel v/peter Lidt Internet tips Filer og mapper Øvelse med

Læs mere

Redigering af video i Nero Vision

Redigering af video i Nero Vision Redigering af video i Nero Vision Nero Vision er et enkelt og let anvendeligt videoredigeringsprogram, som er en del af den store Nero-pakke. Det er ikke så avanceret som Pinnacles Studio, bl.a. er det

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole 1 Digital Videoredigering Med Pinnacle studio Version 10+ Mini videoredigeringskursus Mandag 10.december, 2007 2 Indledning: Dette kompendium er ment som en hjælp til at komme i gang med videoredigeringsprogrammet

Læs mere

Vurdering af digitalt læringsmiddel:

Vurdering af digitalt læringsmiddel: Vurdering af digitalt læringsmiddel: Indholdsfortegnelse: 1) Beskrivelse af Photo Story 3.. 2 a. Trin 1.. 3 b. Trin 2.. 5 c. Trin 3.. 5 d. Trin 4.. 6 e. Trin 5.. 6 2) Konklusion. 7 Claus B. Jensen Side

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Få dine billeder til at tale

Få dine billeder til at tale Få dine billeder til at tale Programmet CrazyTalk laver tegnefilm ud af dine portrætbilleder. Programmet synkroniserer endda læberne på portrætter, så de passer med lydsporet. Journalist Morten Skeldal

Læs mere

FRA FERIE-KAMERA TIL AVID MEDIA COMPOSER

FRA FERIE-KAMERA TIL AVID MEDIA COMPOSER FRA FERIE-KAMERA TIL AVID MEDIA COMPOSER Når man skal bruge billeder, der ikke er optaget på et professionelt TV-kamera, kan det betyde, at AVIDs Media Composer ikke kan genkende formatet og derfor ikke

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere.

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Sidst ændret: 17. November 2008 Hardware: Systemet består af: * 2 skærme, hvor den venstre et vigtigst. * Mac Pro computer * Ekstern scratch disk

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser Læsning og it øvelser Øvelse 1 Indsæt billede i en tekst... 3 Øvelse 2 Organiser et billedkatalog... 4 Øvelse 3 Indtal en lyd og indsæt den i tekstbehandlingsprogram... 4 Øvelse 4 Indskan en tekst fra

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Boganmeldelser med mobilen

Boganmeldelser med mobilen Boganmeldelser med mobilen Uffe Sørensen Lærer, Konsulent, LærIT Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere end det er muligt at referere på skrift Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter

Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter Googles formularer (Forms) er et stærkt reskab til at lave spørgeskemaer og quizzes. Efterfølgende kan formularens link sendes på mail,

Læs mere

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide.

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Denne guide er lavet af Rasmus Andersen Side 1 Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Du skal starte med at klik på Start, derefter klik på Programmer, til sidst skal du tryk på Windows Movie

Læs mere

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 YouTube Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Youtube?...4 Youtube i undervisningen?...4 Find rundt på Youtube...5 Den hurtige videosøgning...5 Mere præcis videosøgning...5

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Sådan redigerer du med Audacity Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Hvad kan Audacity? Audacity er et freeware lydredigeringsprogram. Programmet kan: fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Avisværkstedet i ElevIntra

Avisværkstedet i ElevIntra Avisværkstedet i ElevIntra Lav et flot online-produkt med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Avisværkstedet i ElevIntra hvorfor?...4 Et praktisk eksempel...4 Praktisk forarbejde...4 Eleven...4

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj.

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj. IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag. En app med mange af de samme muligheder som CD-ord på en computer. Denne app er udviklet af Mikroværkstedet/MV-Nordic. Da Thisted kommune har

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere