Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort"

Transkript

1 Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug af en skærmoptager... 3 Øvelse 4: At bruge den interaktive tavle i et tegneprogram... 4 Øvelse 5: At knytte lyd og billede sammen med henblik på aktiviteter ved den interaktive tavle... 5 Øvelse 6: At arbejde med billeder på den interaktive tavle i den medfølgende software... 5 Øvelse 7: At arbejde med lyd på den interaktive tavle... 7 Øvelse 8: At arbejde med levende billeder på den interaktive tavle... 8 Øvelse 9: At arbejde interaktivt på den interaktive tavle i den medfølgende software... 9 Øvelse 10: At arbejde med evalueringsværktøjer på den interaktive tavle.. 10 Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 1 af 11

2 Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser Formålet er at opbygge færdighed i at inddrage eksterne netbaserede undervisningsmaterialer i forbindelse med brug af den interaktive tavle. Trin 1 Find frem til det ønskede websted, som rummer de læringsresurser, du har brug for. Det bedste er, at du benytter et trådløst tastatur, som du kan skrive på, når webadressen skal angives. Når du ikke skriver, skal du bruge pen/finger til at navigere dig frem til den ønskede resurse. Til at skrive tekst (webadresse og søgestrenge) har du følgende muligheder: a. Benytte tavlens virtuelle tastatur b. Benytte trådløst tastatur eller tastatur, der koblet direkte på pc en. Trin 2 Find frem til de ønskede resurser. Her skal du prøve at frigøre dig fra tastaturet og benytte pennen eller din finger til at nå frem til de ønskede resurser/informationer. Når du har fundet frem til det, der skal bruges, skal du gemme webadresse/billede/video/pdf-dokumenter i en mappe, du har oprettet til formålet. De fundne resurser er herefter tilgængelige for de elever/lærere, der har adgang til mappen. Øvelse: 1. Åbn browseren 2. Åbn via det virtuelle tastatur 3. Skriv via det virtuelle tastatur en ønsket søgestreng 4. Benyt pen/finger til vælge ud fra listen over HITS 5. Klik dig videre frem til det endelige mål 6. Gem de søgte web-adresser el. billeder i en lokal mappe på pc en 7. Tag også et skærmdump ved hjælp af Prt Scr tasten 8. Åbn softwaren til den interaktive tavle. 9. Prøv at indsætte webadresse, billeder og vælg Indsæt og Sæt ind for at indsætte skærmdump 10. Eksperimentér med at opbygge sider, hvor du benytter de gemte resurser. Overvej hvilke pædagogiske muligheder og ovennævnte øvelse giver. Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer Formålet er at opbygge færdighed i at benytte resurser fra andre programmer end den medfølgende software. Øvelsen bygger på færdigheder, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul 1 og 3. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 2 af 11

3 I denne øvelse tages der udgangspunkt i anvendelse af udvalgte dias fra et PowerPoint dokument. Du har et PowerPoint dokument, som indeholder de dias, du har brug for i forbindelse med planlægning af et nyt undervisningsforløb, som du vil producere i den interaktive tavles medfølgende software. Du har derfor brug for at gemme de aktuelle dias som billeder for at kunne bruge dem i arbejdet med det nye undervisningsforløb: 1. Åbn PowerPoint og det aktuelle PowerPoint dokument 2. Marker det første dias, der skal gemmes som billede 3. Vælg gem som find den mappe du vil gemme billedet i 4. Skift filtype til JPEG og navngiv billedet Klik på Gem 5. Vælg kun aktuelt dias 6. Gentag ovennævnte indtil du har 2-3 udvalgte dias 7. Åbn softwaren til den interaktive tavle Opret et par tomme sider (dias) 8. Indsæt nu dine dias og eksperimenter med placering og størrelse 9. Prøv at benytte klippebordet til at kopiere et dias fra PowerPoint ind i iwb-softwaren Vurder de to metoder og overvej, hvorfor det at gemme de udvalgte dias som billeder, kan være en fordel. Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug af en skærmoptager Formål at afprøve den optagesoftware, der følger med den interaktive tavle. Når et nyt program eller svært tilgængeligt fagligt stof skal gennemgås, kan det være utilstrækkeligt kun at have adgang til den gemte fil, der indeholder tekst, billeder illustrationer. En mundtlig forklaring parallelt med skærmaktiviteterne er så tæt på den virkelige gennemgang, at den vil være en større hjælp for eleverne, når de efterfølgende skal genkalde sig elementer fra gennemgangen. Du skal gennemgå, hvordan man optager et videoklip via et webcam i Moviemaker og gemmer det som en færdig film: 1. Kontroller, at mikrofonen er aktiv 2. Start den medfølgende skærmoptager software og klik på den røde optageknap 3. Åbn Moviemaker husk at sige højt og tydeligt hvad du gør, mens du gør det 4. Vælg Hent fra videoenhed 5. Vælg den videoenhed du vil optage fra og klik på Næste 6. Skriv et filnavn og vælg hvor du vil gemme din videooptagelse 7. Vælg Bedste kvalitet 8. Du ser nu webcam skærmbilledet klik på Start hentning 9. Klik på Stop hentning 10. Klik på Udfør hvorefter videoptagelsen gemmes Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 3 af 11

4 11. Din videooptagelse kan nu ses som en thumb i din Samling 12. Hold venstre musetast nede over din optagelse og træk den ned på videosporet 13. Vælg Afslut film og Gem på computeren 14. Angiv filnavn og gemmemappe - Vælg Bedste kvalitet 15. Klik på Næste og din videofilm gemmes 16. Lokaliser din videofilm i stifinder og åbn filmen ved at klikke på videofilm-ikonet. 17. Prøv at indsætte din skærmoptagelse i den interaktive tavles software. Overvej, om du i forhold til dine egne fagområder kunne have gavn af at screencorde særlige gennemgange af stof eller faglige it-værktøjer. Øvelse 4: At bruge den interaktive tavle i et tegneprogram Formål: At opbygge færdighed i at arbejde med et maleprogram med pen/finger på den interaktive tavle. Der er mange elever fra indskoling og helt op i mellemtrinnet, der kan have stor gavn af at arbejde med kreative billedudtryk på en større flade, hvilket den interaktive tavle giver mulighed for. 1. Åbn programmet Paint ved hjælp af en pen/finger 2. Vælg blyanten og begynd at tegne en skitse til dit maleri 3. Benyt pensel til at lægge farver på 4. Fyld evt. lukkede figurer/områder med farve ved hjælp af malerbøtten 5. Benyt tekstværktøj til at skrive en titel eller navn på tegning 6. Brug det rektangulære markeringsværktøj og flyt rundt, kopier, slet elementer i tegningen 7. Prøv at ændre farver på udvalgte områder ved hjælp af malerbøtten 8. Gem tegningen som en jpeg-fil og prøv at indsætte den i softwaren til den interaktive tavle. Overvej hvilke pædagogiske muligheder det at arbejde med store arm-, hånd- og fingerbevægelser i en kreativ tegneproces ved den interaktive tavle kan give. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 4 af 11

5 Øvelse 5: At knytte lyd og billede sammen med henblik på aktiviteter ved den interaktive tavle Formålet med denne øvelse er at opøve færdighed i at producere lydbilleder, som kan indgå som læringsressurser, der kan anvendes i et undervisningsforløb, eller i et af de undervisningsforløb, hvor brugen af den interaktive tavle spiller en væsentlig rolle. Vi ved, at elever lærer på forskellig måde og ved brug af flere medieudtryk skaber vi rum for flere læringsstile og dermed forbedres elevernes muligheder for læring bl.a. gennem brug af den interaktive tavle. Til øvelsen skal du bruge lydprogrammet Audacity, som du måske kender i forvejen. Du kan finde en glimrende tastevejledning til programmet på samt information om, hvor du kan hente programmet. Adgang til værktøjskassen med tastevejledninger kræver dog, at du har gennemført et Skole-IT-forløb. 1. Find billeder af 5 kæledyr og gem den i en mappe Kæledyr 2. Åbn Audacity - tjek, at mikrofonen er aktiv 3. Indtal nu lyden, så de svarer til de valgte billeder fx En hund stop optagelsen og gem i samme mappe, som du har gemt billederne lyden i mp3 format 4. Gentag lydoptagelsen indtil du har lyd til alle dyrene 5. Åbn softwaren til den interaktive tavle og opret en side, hvor du indsætter overskriften Kæledyr 6. Indsæt de 5 billeder og juster størrelse, så der er plads til dem alle 7. Knyt nu lyden til de 5 kæledyrsbilleder 8. Når der klikkes på billederne oplæses den indtalte lyd. Overvej om denne metode kan anvendes til at lave interaktivt undervisningsmateriale, der kan bruges i forbindelse med danskundervisningen i indskolingen. Overvej evt. om der kan afledes andre måde at koble tekst, lyd og billeder sammen, så det kan anvendes i specialundervisning eller i forbindelse med undervisning i indskolingen. Øvelse 6: At arbejde med billeder på den interaktive tavle i den medfølgende software Formål at opbygge færdigheder og forståelse for, hvorledes billeder kan indgå i præsentationer. Øvelsen bygger på færdigheder, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul om billedbehandling. I IT-værktøjskassen findes tastevejledninger til forskellige billedbehandlingsprogrammer samt øvelser hertil. Du finder også datafiler, der kan bruges i denne øvelse. Om copyright: Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 5 af 11

6 Du skal være opmærksom på at der gælder andre regler for brug af digitale kopier, end der gør for analoge kopier. Du må fx ikke scanne en tekstside ind fra en bog uden tilladelse fra forlaget. Læs mere på: Trin 1 at få billeder ind på computeren. Først skal billederne ind på computeren. Dette kan i hovedtræk ske på følgende vis: 1. Du kan scanne billedet ind på computeren 2. Du kan hente billeder ind fra et kamera eller fra nettet 3. Du kan hente billedet ind fra nettet 4. Du kan hente billeder fra skolens server eller andre drev fx en USB pind. Trin 2 at få billeder ind i den medfølgende software. Dernæst skal billederne ind i den medfølgende software. Du kan naturligvis også trække billederne direkte ind fra en ekstern kilde, som skitseret under trin 1 ind i den medfølgende software. For at gøre dette har du brug for din tavles manual. Denne finder du ved at starte tavlens program og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Når billedet er inde i den medfølgende software, skal du prøve at løse følgende opgaver. For at løse opgaverne får du brug for manualen til softwaren. Du skal være opmærksom på at det er ikke sikkert at din tavles program understøtter alle mulighederne. 5. Gør billedet større mindre. 6. Drej billedet. 7. Lås billedet så det ikke kan flyttes lås det op. 8. Lås billedet men tillad flytning. Flyt billedet 9. Brug skriveværktøjet og skriv et ord ovenpå billedet. 10. Gør billedet transparent så skriften træder tydeligt frem. 11. Gør billedet til et link der kalder en hjemmeside frem. 12. Gør billedet til et lydlink der kalder en lyd frem. 13. Lav en side og få billedet til at linke til denne side. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 6 af 11

7 14. Få billedet til at linke til en fil fx et dokument. Overvej hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Øvelse 7: At arbejde med lyd på den interaktive tavle Formål at opbygge færdigheder og forståelse for, hvorledes den interaktive tavle kan bruges til at integrere lyd i et undervisningsforløb ved hjælp af den medfølgende software. Øvelsen bygger på nogle af de færdigheder, som er skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul 3. Du kan i IT-værktøjskassen finde tastevejledninger samt almen information om lyd. Om copyright: Du skal være opmærksom hvilke regler, der gælder for brugen af digital lyd. Læs mere: Du får brug for lydfiler til denne øvelse: Du kan bruge de lydfiler, som følger med Windows. De ligger i mappen musik, som du finder under start. Du kan bruge lyde fra en cd-audio eller fra nettet. Lyden skal nu hentes ind i den medfølgende software. Denne finder du ved at starte tavlens software og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Du skal nu arbejde med nedenstående opgaver: 1. Hent et billede ind og tilknyt en lyd til billedet. Lyden skal kunne aktiveres ved, at du klikker på billedet. 2. Skriv et par ord og tilknyt en lyd til ordene. Lyden skal kunne aktiveres ved, at du klikker på ordene. 3. Undersøg hvilke andre objekter, du kan tilknytte lyde. 4. Undersøg hvilke lydformater (Wav, Midi, Mp3,Mp4) din tavle understøtter. Har du ingen basisviden om lydformater, kan ITværktøjskassen hjælpe dig. Overvej hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 7 af 11

8 Øvelse 8: At arbejde med levende billeder på den interaktive tavle Formål at opbygge færdigheder og forståelse for hvorledes den interaktive tavle kan bruges til at integrere levende billeder i et undervisningsforløb ved hjælp af den medfølgende software. Øvelsen bygger på nogle af de færdigheder, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s valgmodul om arbejde med film og animationer. I IT-værktøjskassen finder du tastevejledninger samt almen information om video. Om copyright: Du skal være opmærksom hvilke regler, der gælder for brugen af digitale levende billeder. Læs mere på: Du får brug for videofiler til denne øvelse: a) Du kan hente videofiler på nettet, eller du kan linke til videofiler på nettet. Her er der en række steder, hvor der findes undervisningsrelevante videofiler. Det vil føre for langt i denne øvelse at opliste disse steder. Mange af disse steder tilbyder ikke downloads af videofilen, men kun mulighed for at linke til videofilen. Vi kan her henvise til YouTube samt Google video, som begge er gratis samt til /Skole, som kræver abonnement se nærmere under links. b) Du kan bruge videofiler fra din harddisk, fra skolens egen server eller fra skolens UNI-server. Videofilerne skal nu hentes ind i den medfølgende software. For at gøre dette har du brug for din tavles manual. Denne finder du ved at starte tavlens software og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Du skal nu arbejde med nedenstående opgaver: 1. Hent en video ind. Den skal kunne aktiveres ved at dobbeltklikke på den. 2. Skriv en tekst. Det kunne være Den første månelanding. Find videofilmen The Eagle has Landed og tilknyt den til ordet månelan- Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 8 af 11

9 ding. Videofilen skal kunne aktiveres ved at dobbeltklikke på ordet. 3. Udfør samme øvelse nu med et billede af månen i stedet for teksten. 4. Undersøg hvilke andre objekter, du kan tilknytte videofiler til. 5. Undersøg hvilke videoformater din tavle understøtter. Har du ingen basisviden om videoformater, kan Designværkstedet på EMU en hjælpe dig. Se nærmere under links. Overvej hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Øvelse 9: At arbejde interaktivt på den interaktive tavle i den medfølgende software Du skal gennem et grammatisk eksempel opbygge færdigheder og forståelse for de muligheder, tavlen giver i forhold til brugen af interaktivitet. Øvelsen bygger på færdigheder i brugen af tekstbehandlere, som skitseret i det pædagogiske kørekort Skole-IT s andet grundmodul. Trin 1: Åbn den vedhæftede pdf-fil Komma. Sæt dig ind i, hvorledes forløbet er lavet. Som du vil se, handler opgaven om, at eleverne skal op til den interaktive tavle for at arbejde med kommatering. Du skal nu lave et lignende forløb i den tavle og med den software, din skole har anskaffet. Du skal altså arbejde med tekst, grafik og interaktivitet. Hertil får du brug for manualen til den medfølgende software. Denne finder du ved at starte tavlens program og så lede efter help eller hjælp afhængig af hvilket sprog, din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde, de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Opbyg nu et lignende forløb og overvej, hvilke pædagogiske muligheder ovenstående funktioner giver. Overvej andre faglige sammenhænge, hvor de interaktive vil give nye pædagogiske muligheder. Her kan du finde inspiration i whiteboard - Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 9 af 11

10 konferencerne på SkoleKom se nærmere under links. Øvelse 10: At arbejde med evalueringsværktøjer på den interaktive tavle Formål at opbygge færdigheder og forståelse for hvorledes evalueringsværktøjer kan bruges i læringsprocesser omkring den interaktive tavle. Bemærk at det er ikke alle tavler, der tilbyder denne funktion, ligesom der ofte er tale om tilkøbsprodukter til den interaktive tavle. Det er således ikke sikkert, at din skole råder over den slags værktøjer. Trin 1 består derfor i at undersøge hvilke evalueringsværktøjer, din skole råder over. De fordeler sig i to grupperinger: 1. Mulighed for at optage (screencorde) et undervisningsforløb. Hermed menes, at der gennem den medfølgende software gives mulighed for at aktivere en funktion, der optager, hvad der sker på tavlen. 2. Mulighed for at stille eleverne multiple choice opgaver. Start med at undersøge første mulighed. Her får du brug for manualen til den medfølgende software. Denne finder du ved at starte tavlens program og så lede efter help eller hjælp afhængig af, hvilket sprog din tavle taler eller er sat op til. En række tavler bruger menubjælker som vi kender dem i Windows, og du vil hurtigt føle dig hjemme i den måde de fungerer på. Andre bruger flydende værktøjer med ikoner. Også her vil du hurtig blive fortrolig med funktionerne. Det vil således være en god idé at lede efter funktionen import insert eller sæt ind. Du vil sikkert også kunne benytte klip og sæt ind funktionen, som du kender fra andre programmer. Prøv dig frem og bliv fortrolig med den software, som følger med den tavle, din skole har valgt. Trin 2: Start screencording og gennemfør et lille forløb. Det kunne for eksempel være et lille forløb i regning. Her er det bedst, hvis du har en kollega med i dette forløb. Stop optagelsen og afspil forløbet. Reflekter over hvilke muligheder, screencording giver. Vises forløbet i ryk, eller er der glidende afspilning? Hvor mange megabyte fylder forløbet? Er det realistisk at optage længere forløb? Hvordan vil sekvensen kunne bruges i en evaluering af forløbet? Undersøg herefter om din skole har anskaffet et testværktøj. Er dette tilfældet, skal du i nogle tilfælde ind i den medfølgende software for at sætte en test op. Brug manualen i den medfølgende software hertil. Det kan også være, at testværktøjet fungerer sammen med et andet program som fx Po- Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 10 af 11

11 werpoint. I givet fald skal du ind i manualen til testværktøjet for at sætte testen op. Prøv at etablere en lille test på to kolleger. Undersøg hvilke muligheder, der gives for at stille spørgsmål, samt hvilke svarmuligheder der åbnes op for. Reflekter over hvilke muligheder, det giver dig for at vurdere, hvad eleven har lært, hvilke muligheder det giver dig for at fortælle eleven og hendes forældre, hvad hun har lært, samt hvorvidt det kan understøtte elevens læringsproces. Interaktive tavler i undervisningen øvelser Side 11 af 11

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Kom i gang med E- tavlen

Kom i gang med E- tavlen Kom i gang med E- tavlen Brugen af Smartboard software Ordrup Gymnasium 2010 Indledning Før du kan gå i gang med at bruge E-tavlen derhjemme, skal du installere softwaret Smartboard på din computer. Følg

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis Video-fil Video-redigerings-program Gratis Windows Movie Maker Windows Live Movie Maker Billed-præsentation Kan bruges, men tager lang tid. Mere besværligt end Windows Movie Maker. 8. april 2013 Betalingsprogrammer

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet med Soundcloud og Myna Jens Honoré 2011 Karlavej 1, 5270 Odense N Tlf: 63 18 33 00 Fax: 63 18 33 94 cfu-post@ucl.dk www.ucl.dk/cfu Indhold Lydoptagelse

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Forord. Den Talende Bog 3

Forord. Den Talende Bog 3 Forord Den Talende Bog 3 er en videreudvikling af Den Talende Bog 2 som kombinerer tekstbehandling, billedbehandling, video, lyd og internet med en undervisningsform der giver den størst mulige læring.

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Kortfattet introduktion til Mindboard

Kortfattet introduktion til Mindboard Kortfattet introduktion til Mindboard Indholdsfortegnelse Tillykke med dit nye Mindboard Side 2 Klargøring af Mindboard Side 3 Mimio Notesblok Side 4 Notesblok værktøjslinie Side 5 Mimio værktøjskasse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 p2 Index Indledning 4 Version 3.0.41 6 Hvad kan du? 13 Fejl 15 Generelt 16 Høre tekst fra et billede 18 Auto oplæsning 22 Farveversion 23 Farveversion filhåndtering 27

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Projektrapport Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! Brugervejledning 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! & Fortæl! Glæd dig til at blive ført ind i fortællingens verden. Du vil meget hurtigt blive god til at lave dine egne historier med flotte

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

PowerPoint 2013 Palle Bruselius. 1. udgave, 1. oplag 2013 Nyt Teknisk Forlag 2013

PowerPoint 2013 Palle Bruselius. 1. udgave, 1. oplag 2013 Nyt Teknisk Forlag 2013 PowerPoint 2013 Palle Bruselius 1. udgave, 1. oplag 2013 2013 Forlagsredaktion: Iben Falden Grafisk tilrettelæggelse: Henrik Stig Møller Omslag: Henrik Stig Møller Dtp: Palle Bruselius Tryk: Narayana Press

Læs mere

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006 LYD I UNDERVISNINGEN Indhold Download af Audacity...Side 3 Installation af Audacity...Side 4 Tilslutning af lydkilder...side 5 Mikrofonoptagelse...Side 6 Vigtigt om lydfiler...side 7 Oversigt over lydkilder...side

Læs mere

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias PowerPoint-kursus Enkle præsentationer ACU 1 Tekst på 1. dias Klik i øverste pladsholder Skriv overskrift for foredraget Klik i nederste pladsholder Uddyb overskriften ACU 2 Side 1 af 51 1 Nyt dias Tryk

Læs mere

Kursus- og opslagsmateriale

Kursus- og opslagsmateriale Kursus- og opslagsmateriale December 2014 Lync 2013 Dette materiale er udarbejdet til et 1-dags kursus og gennemgår Lync 2013 med vægt på følgende funktioner: Gennemgang af brugerfladen med: Tilgængelighed

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere