Datasikkerhed INTRODUKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datasikkerhed INTRODUKTION"

Transkript

1 Datasikkerhed INTRODUKTION Trådløst LAN (local area network lokalt netværk) er i kraftig vækst. Et virksomhedsmiljø, der konstant ændrer sig, kræver større fleksibilitet af de ansatte og deres udstyr. Virksomheder af alle størrelser begynder derfor at forstå vigtigheden af trådløse tilslutningsmuligheder i kontormiljøet. Samtidig har industristandarderne IEEE og IEEE b for trådløse LAN er åbnet nye muligheder for implementering af trådløse LAN-løsninger. Med nye kompatible trådløse LAN-produkter på markedet, kan alle virksomheder og organisationer få glæde af fordelen ved trådløse LAN er. Mange af disse virksomheder håndterer yderst fortrolige data, og sikkerhedsspørgsmål er derfor ofte af meget stor betydning. Et trådløst LAN er et fleksibelt datakommunikationssystem, der implementeres som en udvidelse til et direkte tilsluttet LAN i en bygning eller et område. Ved hjælp af RF-teknologi (radio frequency radiofrekvens) kan trådløse LAN er overføre og modtage data direkte, så behovet for kabelforbindelser minimeres. Et trådløst LAN giver brugerne fleksibel adgang til et direkte tilsluttet LAN i dækningsområdet. Trådløst LAN er på det seneste blevet populær på en lang række vertikale markeder, herunder sundhedsvæsen, detailhandel, fabriksvirksomhed, oplagring og universiteter. Inden for disse områder har man draget fordel af den øgede produktivitet ved brug af håndholdte enheder og bærbare computere til at overføre oplysninger til behandling på centraliserede værtscomputere. Behovet for at bruge LAN-faciliteter, uanset hvor man er placeret, samt for at arbejde uden komplicerede installationer og kabler er også stigende i almindelige kontormiljøer. Standardiseringen af de trådløse LAN-teknologier gør det mere attraktivt at udvide eller erstatte en del af et traditionelt LAN med en trådløs løsning. Ved planlægning af en netværksarkitektur skal man omhyggeligt overveje alle sikkerhedsspørgsmål, og man bør træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikere fortroligheden og integriteten for data i både direkte tilsluttede og trådløse LAN er. Modsat telekommunikationsnetværk giver LANnetværk med IP-traffik og adgang til det offentlige Internet ikke høj pålidelighed og garanti for sikkerhed. Hvis man ikke tager tilstrækkelige forholdsregler er ethvert LAN, direkte tilsluttet eller trådløst, sårbart og udsat for sikkerhedsrisici og problemer. En fjendtlig udenforstående, som vil tjene på at sælge fortrolige forretningsoplysninger til konkurrenter, kan f.eks. få adgang til netværksdata eller oven i købet ændre dem. I de senere år har disse risici gjort det kompliceret for en omfattende brug af trådløse LAN er, som indeholder fortrolige data, fordi brugerne typisk har strenge krav og regler for sikkerhed og dataintegritet. 1

2 OVERSIGT OVER DATASIKKERHED Sikkerhedstrusler Computersystemer og netværk er genstand for alvorlige sikkerhedstrusler, som kan forårsage alvorlig skade på et system, dets tjenester eller dets oplysninger. Et sikkerhedsangreb er en handling, der kompromitterer sikkerheden for oplysninger, der ejes af et firma, hvorimod en sikkerhedstrussel betegner muligheden for at et sådant angreb bliver udført. Nogle almindeligt kendte trusler er nægtelse af adgang til tjenester, opsnapning, manipulation, forklædning og afvisning. Nægtelse af adgang til tjenester betyder, at et system eller netværk bliver utilgængeligt for autoriserede brugere, eller at kommunikationen bliver afbrudt eller forsinket. Denne situation kan f.eks. være forårsaget af overbelastning af et netværk med ulovlige pakker. I forbindelse med et trådløst LAN kan den være forårsaget af bevidste forstyrrelser af de brugte radiofrekvenser, som forstyrrer det trådløse netværk. Opsnapning kan betyde identitetsopsnapning, i hvilken forbindelse identiteten af en kommunikerende part bliver overvåget med henblik på senere misbrug, eller det kan henvise til dataopsnapning, hvor en uautoriseret bruger overvåger brugerdata i forbindelse med en kommunikationssession. Det drejer sig her om et angreb på fortroligheden, og et eksempel kan være, at en angriber lytter med på det trådløse - eller direkte tilsluttede - medium og indlæser de overførte data. Manipulation henviser til en situation, hvor data erstattes, indsættes eller slettes på et system. Det drejer sig her om et angreb på dataintegriteten, og det kan enten være utilsigtet (grundet en hardwarefejl) eller tilsigtet, i hvilket tilfælde en angriber lytter til en datakommunikation og ændrer brugerdata. Forklædning finder sted, hvis en angriber foregiver at være en autoriseret bruger for at få adgang til oplysninger eller til et system. Et eksempel i forbindelse med et trådløst LAN kunne være, at en uautoriseret bruger forsøger at opnå adgang til det trådløse netværk. Afvisning betyder, at en bruger nægter at have gjort noget, der kan være skadeligt for systemet eller kommunikationen. En bruger kan f.eks. nægte at have sendt visse meddelelser eller at have benyttet et system med trådløst LAN. Sikkerhedstjenester og -mekanismer Som beskyttelse mod ovenstående sikkerhedstrusler skal der anvendes forskellige sikkerhedstjenester og -mekanismer. Sikkerhedstjenester forbedrer sikkerheden på informationssystemer og i forbindelse med dataoverførsler. Sikkerhedsmekanismer er derimod aktive forholdsregler, der bruges til at opnå sikkerhedstjenester. Kodeomsætning er et eksempel på en mekanisme, der kan bruges sammen med forskellige sikkerhedstjenester. Godkendelse er en tjeneste, der bekræfter identiteten af en størrelse, f.eks. en bruger eller en enhed, eller bekræfter oprindeligheden af en overført meddelelse. Godkendelse er typisk nødvendig som beskyttelse mod forklædning og ændring. I aktuelle trådløse systemer skal adgangspunkterne f.eks. godkende trådløse enheder for at undgå uautoriseret adgang til netværket. Tæt relateret til godkendelse er adgangskontroltjenesten, som begrænser og kontrollerer adgang til 2

3 systemer og programmer i netværket. Størrelserne skal først identificeres eller godkendes, før de får tildelt adgang til et system. Datafortrolighed er beskyttelsen af overførte data mod opsnapning. I forbindelse med trådløs kommunikation kan det betyde, at data, der overføres mellem en trådløs enhed og et adgangspunkt, bliver holdt fortroligt, mens de overføres. Naturligvis betragtes ikke alle data som fortrolige, men vigtige oplysninger bør ikke overføres, medmindre der er truffet sikkerhedsforanstaltninger. Dataintegritet er en vigtig sikkerhedstjeneste, der beviser, at overførte data ikke er blevet ændret. Godkendelse af de kommunikerende parter er ikke nok, hvis systemet ikke kan garantere, at meddelelsen ikke er blevet ændret under overførslen. Dataintegritet kan bruges til at opdage og beskytte data fra at blive manipuleret. Ikke-afvisning forhindrer en størrelse i at benægte noget, der faktisk er sket. Dette henviser normalt til en situation, hvor en størrelse har brugt en tjeneste eller overført en meddelelse, og påstår ikke at have gjort det. SIKKERHED OG IEEE Der findes forskellige sikkerhedsprotokoller og løsninger, der aktiverer beskyttelse af overførsler i computernetværk. Protokollerne kan også anvendes til trådløse LAN er, hvor trafikken skal beskyttes mod aflytning. Dette afsnit beskriver de løsninger, der kan bruges til at løse sikkerhedsproblemer i trådløse LAN er. Standarden IEEE til trådløst LAN blev anerkendt i Standarden blev udviklet for at maksimere samspillet mellem forskellige fabrikater af trådløse LAN-produkter samt for at introducere en lang række forbedringer og fordele i forbindelse med ydeevnen. IEEE standarden definerer tre indstillinger for fysiske lag: FHSS, DSSS og IR. DSSS (direct sequence spektrum til direkte frekvensspredning) har nogle fordele sammenlignet med de andre to indstillinger for fysiske lag. DSSS har de størst mulige datahastigheder (op til 11 Mbit/s), og den giver et større dækningsområde end indstillingerne FH (frequency hopping frekvensspring) og IR (infrared infrarød). DSSS-systemer blev oprindeligt brugt til militær kommunikation. DSSS-baserede radiosystemer er også meget modstandsdygtige over for forstyrrelser. Den eksisterende IEEE standard til trådløst LAN definerer to godkendelsestjenester: WEP-baseret (wired equivalent privacy tilslutning med modsvarende hemmeligholdelse) godkendelse af delt nøgle Åben systemgodkendelse (giver kun meddelelse om, at en trådløs enhed ønsker at associere med en anden trådløs enhed eller et trådløst adgangspunkt) WEP - Tilslutning med modsvarende hemmeligholdelse Arbejdsstationer i et IEEE trådløst LAN kan forhindre aflytning ved at implementere den valgfri WEP-algoritme, som også bruges i godkendelsesskemaet i forbindelse med delte nøgler. WEP-algoritmen anvender RC4-algoritmen med en op til 128-bit hemmelig nøgle. Hvis de trådløse enheder i et trådløst LAN vil kommunikere ved hjælp af WEP, skal de være i besiddelse af den samme hemmelige 3

4 nøgle. Standarden bestemmer ikke, hvordan nøglerne bliver distribueret til de trådløse enheder. Ud fra et krypteringssynspunkt er nøglelængden og den beskyttelse, algoritmen giver, vigtige, mens den måde, hvorpå WEP-nøglerne bliver distribueret og håndteret på, er essentielle ud fra et systemstruktursynspunkt, eftersom sikkerheden er baseret på, at de hemmelige nøgler ikke bliver opdaget. WEP forventer, at den delte hemmelige nøgle bliver leveret til alle trådløse enheder før tiden på sikker vis. Nøglerne kan f.eks. indlæses i styringsbaserne, når adgangspunkterne og de trådløse enheder installeres. Fordelen ved at bruge WEP er, at trafikken krypteres allerede på linklaget mellem de trådløse enheder, så der ikke behøves krypteringsmekanismer i de øvre lag. Algoritmen kan inkorporeres i hardwarekortet, så krypteringen bliver hurtigere end med softwareløsninger. Åben systemgodkendelse For at begrænse adgangen til et trådløst netværk uden WEP har de fleste leverandører af trådløse LAN-produkter implementeret en adgangskontrolmetode, som er baseret på blokering af associationer fra uønskede MACadresser på adgangspunkterne. Trådløse LAN-kort har en 48-bit MAC-adresse, der entydigt identificerer dem som defineret i IEEE 802. En liste, der indeholder MAC-adresserne på gyldige, kan defineres i adgangs-punkterne, og enhver trådløs enhed, der prøver at associere med et kort til trådløst LAN, hvis MAC-adresse ikke findes på listen, bliver nægtet association og kan således ikke bruge grænsefladen til det trådløse LAN. Hvis der ikke bruges nogen godkendelses- eller krypteringsmetoder, kan det trådløse LAN udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis radiosignalerne trænger uden for kontorbygningen. En indtrængende, der kender den SSID (Service Set Identifier identifikator af tjenestesæt), der identificerer det trådløse LAN-netværk, vil kunne konfigurere en trådløs enhed til at fungere på det samme netværk og den samme frekvens som adgangspunkterne og få adgang til netværket, hvis der ikke blev brugt nogen MAC-adresseblokkering. Med de rigtige værktøjer kunne den indtrængende høre de data, som godkendte brugere overfører. Det er også muligt at forfalske de MAC-adresser, der bruges på kort til trådløst LAN. Når en indtrængende har fundet de godkendte MAC-adresser, kan vedkommende programmere et kort til trådløst LAN til at have den samme MACadresse og få adgang til det trådløse LAN. Hvis kortet til trådløst LAN bruges på samme tid, kan dette naturligvis føre til netværksproblemer. VIRTUELLE, PRIVATE NETVÆRK VPN-teknologi (virtual private network virtuel, privat netværk) kan bruges til at oprette virtuelle tuneller til sikker kommunikation i trådløse LAN-netværk. Hvis et VPN er konfigureret korrekt, sikrer disse tunneller, at det kun er godkendte brugere, der kan få adgang til firmaets netværk, og at uvedkommende ikke kan læse eller redigere data. Der er flere forskellige tekniske muligheder og standarder, som bruges til at implementere, virtuelle private netværk. I alle tilælde er sikkerheden generelt kendetegnet af to hovedkomponenter: brugergodkendelse og datakryptering. 4

5 Brugergodkendelse Pålidelige metoder til brugergodkendelse er vigtige i det trådløse LAN-miljø. Indtil for ganske nylig var godkendelse ofte baseret på et bruger-id og en adgangskode, forepørgsel/besvarelse eller en central database med brugerpolitik. Et eksempel på en central database med brugerpolitik er RADIUS-protokollen (Remote Authentication Dial-in User Service tjeneste til fjerngodkendelse), der bruges til at overføre godkendelsesforespørgsler ved hjælp af faste bruger-id er og adgangskoder. RSA-sikkerhedskortet SecurID er en anden form for godkendelse. SecurID er hardware, der opretter uentydige, uforudsigelige adgangskoder, der kun kan bruges én gang. Adgangkoder kan bruge sammen med en hemmelig personlig PIN-kode til at give en sikker godkendelse. Der er også mange nye former for brugergodkendelse. Chipkort med en microcontroller og hukommelse kan indeholde et sæt programmer fra en simpel godkendelsesalgoritme til e-cash. Chipkort gør det let for brugerne at opbevare en godkendelsesenhed på sig. Datakryptering Datakryptering bruges til at beskytte data fra uautoriseret brug ved at kryptere indholdet. Der findes mange forskellige krypteringsmetoder, der hovedsageligt adskiller sig ved deres krypteringsalgoritmer. Offentlige nøglealgoritmer, f.eks. RSA, bruger forskellige matematisk relaterede nøgler til kryptering og dekryptering. Hemmelige nøglealgoritmer, f.eks. RC4, DES og 3DES, bruger samme nøgle til både kryptering og dekryptering. Hemmelige nøglemetoder er hurtige, men da den samme nøgle bruges til både kryptering og dekryptering, kan datasikkerheden kompromitteres, hvis nøgleadministrationen ikke er pålidelig. Krypteringens effektivitet afhænger hovedsageligt af nøgleadministration og nøglelængde. Nøglen skal være lang nok, og i moderne løsninger bør den overstige mindstekravet på 56 bit. IPSEC - Sikkerhedsprotokolstandarden på Internettet IPSEC er en ny sikkerhedsstandard, der består af komponenter, som tilbyder forskellige former for sikkerhedstjenester i IP-laget, f.eks. godkendelse og kryptering. IPSEC-standarden blev lanceret i 1998 af IETF (Internet Engineering Taskforce, hovedarbejdsgruppen, der udvikler standarder for Internettet). IPSEC fungerer på to måder. I transporttilstand inkluderes de oprindelige IP-adresser i datapakken, og det er kun dataene, der krypteres. I tunneltilstand inkludres de oprindelige IP-adresser også, og der tilføjes en ny overskrift til pakken. Sikkerhedsassociation danner grundlag for IPSEC-standarden. Sikkerhedsassociation oprettes mellem kommunikerende værter, og angiver f.eks. de krypterings- og godkendelsesalgoritmer, der bruges, nøgleadministrationsegenskaber og livscyklussen for krypteringsnøglerne og sikkerhedsassociationen. Et af hovedelementerne i IPSEC er IKE-protokollen (Internet Key Exchange Internetnøgleudveksling) til nøgleadministration, der fastlægger nøgler til kryptering. IPSEC- og IKE-sikkerhedsstandarderne bruger privat/offentlig-nøglepar. Hver klient/bruger har en privat nøgle, og netværket opbevarer den tilsvarende offentlige nøgle. Der er også mulighed for foruddelte nøglebaserede metoder, hvor klienten/ brugeren og netværket deler den samme hemmelige nøgle, som blev leveret til dem inden kommunikationen. I fremtiden vil IPSEC standardisere databeskyttelsesmetoden, og det forventes, at alle store producenter af hardware og software lancerer IPSEC-kompatible produkter i IPSEC forventes at blive de facto- 5

6 standardsikkerhedsløsningen på Internettet. Den kan også bruges i sådanne trådlåse LAN er, hvilket gør alle sikkerhedsløsninger og -systemer kompatible. Sikre forbindelser til intranet med VPN En anden måde at oprette et trådløst LAN med intranetadgang på er at oprette et specialbygget LAN-segment, hvor adgangspunkterne er tilsluttet. Det trådløse LAN-segment kan derefter adskilles fra intranettet med en sikkerhedsport, der styrer adgangen til intranet-ressourcerne. Firma Trådløst LAN Sikkerhedsgateway (firewall/vpn-gateway) Firma- DB er Adgangspunkter Godkendelsesserver VPNtunneller Arbejdsstation Firewall Arbejdsstation INTERNET Trådløs enhed med VPN-klient Figur 1. Et trådløst LAN-segment i et firma Der oprettes en tunnel mellem den trådløse enhed og sikkerhedsgatewayen, og de data, der overføres i denne tunnel, godkendes og krypteres. I forbindelse med implementation kunne denne opsætning være baseret på en VPN-konfiguration. Det er muligt at integrere sikkerhedsgatewayen og den primære firewall, så det trådløse LAN-segment er forbundet med den enhed, der er tilsluttet Internettet. Af administrative årsager (og fordi den primære firewall fysisk set kunne være placeret langt væk fra det trådløse LAN-segment) er det imidlertid bedre at arbejde med separate enheder som vist i figuren ovenfor. Fordelen ved denne løsning er, at den beskytter de oplysninger, som overføres til og fra intranettet, og at uautoriseret adgang forhindres. Du skal imidlertid være opmærksom på, at trafikken mellem den trådløse enhed og gatewayen er krypteret, hvilket betyder, at trafikken mellem to trådløse enheder i det trådløse LANsegment ikke er krypteret, medmindre de begge bruger andre metoder, f.eks. IPSEC (Internet-protokolsikkerhed), TLS (Transport Layer Security sikkerhed i transportlag) eller andre krypteringsmetoder på programniveau. Derudover etableres den sikre tunnel, når den trådløse enhed sluttes til sikkerhedsgatewayen, så det er kun den trådløse enhed, der kan etablere forbindelse til intranetværterne - intranetværterne kan ikke sluttes direkte til de trådløse enheder. 6

7 SIKKERHED OG NOKIAS PRODUKTER TIL TRÅDLØST LAN Dette afsnit hjælper dig med at definere et passende sikkerhedsniveau for Nokias produkter til trådløst LAN. Nokias 2 Mbit/s trådløse LAN Nokia C020/C021 Kort til trådløst LAN og Nokia A020 Adgangspunkt til trådløst LAN har ingen yderligere sikkerhedsfunktioner, f.eks. WEP-funktioner. Derfor bør der bruges en fuldstændig VPN-løsning med effektiv godkendelse og datakryptering sammen med Nokias 2Mbit/s-produkter til trådløst LAN i installationer, der kræver stor sikkerhed, f.eks. i banker. VPN-godkendelse og -datakryptering Firma-LAN Trådløse enheder 10 Mbit/s direkte forbundet LAN Nokia A020 Adgangspunkt til trådløst LAN Hub eller switch VPNserver Figur 2. Eksempel på VPN-godkendelse i et trådløst LAN Du kan øge sikkerheden ved at bruge NID-lister (Network Identifier netværksidentifikator) i nogle eller alle adgangspunkter. Dette forhindrer uautoriserede brugere i at få adgang til netværket og interne brugere i at få adgang til visse adgangspunkter. Konfiguration og overvågning af adgangspunkter kan blokeres ved at bruge adgangspunktets låsefunktion og ved at begrænse antallet af administratorer, der kan konfigurere og overvåge adgangspunktet (højst 4 administratorer). Det er også muligt at definere, hvilke IP-adresser der skal være adgang til. Der findes ligeledes indstillinger til ændring af porte og begrænsning af brug af Telnet, Internet og TFTP. Nokias nye 11 Mbit/s trådløse LAN Det nye Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN indeholder yderligere funktioner til at øge sikkerheden i det trådløse netværk. Først og fremmest findes der en integreret chipkortlæser, som er et yderst pålideligt og effektivt værktøj til administration af brugeridentiteter. For det andet indeholder løsningen WEPgodkendelse og radiolinkkryptering til trådløst LAN. I sikkerhedskrævende bankinstallationer er det stadig mest hensigtsmæssigt at integrere det trådløse LAN-netværk med en VPN-løsning. Det integrerede chipkort kan bruges til at lagre brugeridentiteter på VPN-niveau og tilmed adgangskoder til netværket. Hvorfor bruge WEP? WEP kan bruges til at øge sikkerhedsniveauet i netværket. For det første øger det sikkerheden i radiointerface i forbindelse med både godkendelse og kryptering. For det andet gør det det muligt at etablere billigere og lettere løsninger. WEP gør det sikkert at overføre data mellem trådløse enheder. WEP tilbyder et ekstra godkendelses- og datakrypteringsværktøj, der kan bruges i mange miljøer. 7

8 Firma-LAN WEP VPN-godkendelse og -datakryptering WEP-godkendelse og -datakryptering Nokia A032 Adgangspunkt til trådløst LAN 10 Mbit/s direkte forbundet LAN Hub eller switch VPNserver Figur 3. Eksempel på VPN & WEP i et trådløst LAN Hvad med chipkort? Nokias integrerede chipkortlæser til trådløst LAN er et effektivt værktøj til administration af brugeridentiteter og brugergodkendelse i det trådløse netværk. Nokias kort til trådløst LAN har en standard ID000 Windowsbrugergrænseflade til chipkortlæsere, der understøtter en lang række chipkortløsninger til firmanetværk og tjenestegodkendelse. Nokia C110/C111 har en åben grænseflade til chipkortlæsere, der understøtter de fleste VPN-løsninger på markedet og tilmed gør det muligt at udvikle skræddersyede chipkort-løsninger til brugere af bærbare enheder. Den integrerede chipkortlæser understøtter standard Microsoft chipkort API (Application Program Interface). Den integrerede chipkortlæser indeholder også en effektiv metode til anvendelse af elektroniske signaturer. Med Nokia C110/C111 kan du begynde at bruge effektive PKI-baserede (Public Key Infrastructure offentlig nøgle-infrastruktur) godkendelsesprodukter sammen med andre sikkerhedsløsninger. Stadig flere finansinstitutter og andre firmaer er begyndt at bruge PKI. Nokia C110 er en god løsning til at møde de højnede krav om sikkerhed. De væsentligste fordele ved chipkort-løsninger er: Et chipkort er en håndgribelig, pålidelig måde at distribuere nøgler til netværksgodkendelse til brugere af bærbare enheder. Derudover giver det mulighed for opbevaring af adgangskoder med PIN-beskyttelse. Et chipkort kan effektivt integreres med netværksgodkendelse ved hjælp af eksisterende godkendelsesprodukter i firmaets netværk. I fremtiden gør det integrerede chipkort det muligt at bruge digitale signaturer og PKI-tjenester, der er ved at blive almindelige især i den finansielle sektor. Den integrerede chipkortlæser er en billig løsning, der giver mulighed for chipkort-tjenester på bærbare computere. SPØRGSMÅL OG SVAR Sp1: Hvordan godkendes brugeren, og hvordan krypteres data mellem en enhed til trådløst LAN og et adgangspunkt? Den eksisterende IEEE standard for trådløst LAN definerer to godkendelsestjenester: Åben systemgodkendelse (meddeler, at en trådløs enhed vil associeres med en anden trådløs enhed eller et adgangspunkt). 8

9 WEP-baseret (Wired equivalent privacy tilslutning med modsvarende hemmeligholdese) delt nøglegodkendelse Ved åben systemgodkendelse er det kun gyldige, trådløse LAN-kort, der kan associeres med adgangspunkter. Åben systemgodkendelse giver ikke pakkebaseret godkendelse eller nogen form for databeskyttelse. For at give grafikoverførselssikkerhed definerer IEEE valgfri WEP. WEP er en symetrisk kryptering og hjælper med at undgå, at data falder i de forkerte hænder. Nøglelængder på op til 128 bit er mulige med Nokias 11 Mbit/s produkter til trådløst LAN og WEP-mekanismen krypterer alle brugerdatapakker, der bruger RC4-algoritmen. Det nye Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN med WEP-godkendelse og kryptering forhindrer uautoriserede brugere i at få adgang til netværkstjenester, og krypterer brugerdata trådløst. I installationer, der kræver et højt sikkerhedsniveau, kan netværks- og brugerdatasikkerheden forbedres ved at bruge sikkerhedsmekanismer på IP-niveau, f.eks. VPN-produkter. I dette tilfælde er det trådløse LAN-segment isoleret fra firmanetværket ved hjælp af en VPN-enhed. VPNenheden udfører brugergodkendelse og datakryptering mellem den trådløse terminal og netværket ved hjælp af effektive krypteringsalgoritmer, f.eks. DES eller 3DES. Nokias trådløse LAN-løsning understøtter førende VPN-løsninger, der kan læses af det trådløse LAN. Sp2: Er radiolinket følsomt over for angreb over hele spektrummet? Spektrumversionen med direkte sekvensspredning i IEEE standarden er udviklet til at være modstandsdygtigt over for forstyrrelser. Det skal imidlertid bemærkes, at intet system til trådløst LAN kan håndtere tilsigtede forstyrrelser. Sp3: Hvordan kan vi sikre, at hver trådløs enhed har en adgangskode til opstartstid og logout efter ledighed? Adgangspunktet ophæver godkendelsen efter et vist tidsrum, hvis den trådløse enhed slukkes eller flyttes ud af radius. Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN giver mulighed for WEP-godkendelse, der bruger en WEP-nøgle som adgangskode for opstartstid. Trådløse LAN er garanterer som sådan ikke nogen form for tidsbaseret logout, men fungerer snarere som et normalt LAN-netværk for den type programmer. Hvis der kræves en pålidelig logout efter ledighed og adgangskode til opstartstid, anbefales det at integrere det trådløse LAN med et VPN-produkt, der typisk har disse funktioner. Sp4: Er det muligt at forbyde adgang til det trådløse LAN for ét system ad gangen? Ja. Der er to muligheder, der supplerer hinanden: Det er muligt at bruge NID-lister i trådløse LAN-adgangspunkter. I dette tilælde tillader adgangspunkterne kun de angivne kort til trådløst LAN (MAC-adresse) adgang til netværket. NID er begrænser brugen af radionetværk baseret på MAC-adressen på kortet til trådløst LAN. I installationer, hvor der er krav om et højt sikkerhedsniveau, anbefaler vi, at der anvendes en mere effektiv godkendelsesmetode, som er baseret på en VPNløsning, for at mindske risikoen for angreb på netværket. I vigtige løsninger er det dog muligt at bruge godkendelser på både trådløst LAN- og VPN-niveau. I en sådan løsning er trådløs LAN-godkendelse den første beskyttelse, der skal brydes, inden der er adgang til systemets VPN firewall. 9

10 Sp5: Hvordan påvirker det trådløse LAN sikkerheden i firmaet? Dette afhænger udelukkende af firmapolitikken. Radionetværket til trådløst LAN giver med sikkerhed en ny dimension til sikkerheden, men som altid er grundig planlægning med til at forhindre mulige problemer. I forbindelse med sikkerhedsfølsomme programmer anbefaler vi, at de trådløse LAN-netværk isoleres fra de kritiske netværkskomponenter ved hjælp af en VPN firewall. I modsætning til de fleste konkurrerende produkter tilbyder Nokias 11 Mbit/s kort til trådløst LAN to avancerede sikkerhedsværktøjer, der kan integreres i sikkerhedssystemerne i eksisterende firmanetværk: chipkort-baseret brugergodkendelse og trådløs LAN WEP-godkendelse og datakryptering. WEP-beskyttelse giver yderligere beskyttelse mod uvedkommende. Den integrerede chipkortlæser giver netværksadministrationen mulighed for nemmere at distribuere håndgribelige brugeridentiteter og sikre nøgler til trådløse LANterminaler. Chipkortet giver også mulighed for lagring af adgangskoder med PINbeskyttelse og udregning af adgangskoder, der kun kan bruges én gang, hvilket er en langt sikrere løsning end de meget brugte statiske adgangskoder. Hvis du ønsker opdaterede oplysninger om Nokias trådløse LAN-produkter og datasikkerhed, skal du jævnligt besøge vores hjemmeside på 10

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Teknisk håndbog om ios-anvendelse

Teknisk håndbog om ios-anvendelse Teknisk håndbog om ios-anvendelse ios 7.1. maj 2014 Indhold Side 3 Side 4 Side 4 Side 6 Side 6 Side 7 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 16 Side 18 Side 20 Side 20 Side 21 Side 23 Side 23 Side

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Apple AirPort-netværk

Apple AirPort-netværk Apple AirPort-netværk 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide AirPort-netværkets rækkevidde 6 Dele en USB-harddisk,

Læs mere

Tør du stole på dit IT-miljø?

Tør du stole på dit IT-miljø? Tør du stole på dit IT-miljø? Om Symantec Symantec er verdens førende leverandør af løsninger, som er designet til at hjælpe privatpersoner og virksomheder til at garantere sikkerhed, tilgængelighed og

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1 Forord Denne artikel er et projekt der blev gennemført på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet som en del af kurset Projekter indenfor datanet. Formålet med

Læs mere

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj Mac OS X v10.5 + Windows 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i Danmark. Søren Maigaard. Kgs. Lyngby 2003 IMM-THESIS-2003-41

Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i Danmark. Søren Maigaard. Kgs. Lyngby 2003 IMM-THESIS-2003-41 Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i Danmark Søren Maigaard Kgs. Lyngby 2003 IMM-THESIS-2003-41 Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Wireless Network Access Point

Wireless Network Access Point Wireless Network Access Point Brugermanual F5D6130 Indholdsfortegnelse Indledning...................................................1 2 Produktspecifikationer............................................3

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur Bang & Olufsen Network Link Aktiv infrastruktur Indhold 2. Introduktion til Bang & Olufsen Network Link... 4 2.1. Oversigt over Network Link... 5 2.2 Grundlæggende opsætning af Network Link... 5 2.3 To

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps. En Google-hvidbog, februar 2007

Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps. En Google-hvidbog, februar 2007 Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps En Google-hvidbog, februar 2007 Sikkerhed for Google Apps FLERE OPLYSNINGER Online www.google.com/a E-mail apps-enterprise@google.com

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

IT-sikkerhed i små og. mellemstore virksomheder

IT-sikkerhed i små og. mellemstore virksomheder IT-sikkerhed i små og mellemstore virksomheder Er du helt sikker på at du er sikker? Usikker sikkerhed Når talen falder på IT er mange virksomheder i virkeligheden ikke helt sikre på, at de er sikre. En

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

mod uautoriseret adgang

mod uautoriseret adgang DECT giver høj beskyttelse mod uautoriseret adgang jabra.com Baggrund 2 Brugen af trådløs kommunikation til stemme- og datatransmission vokser verden over. Antallet af DECT (digitalt forbedret trådløs

Læs mere

Kommunikation i huset

Kommunikation i huset Danfoss A/S Communication Technology Centre En beskrivelse af standarder indenfor kommunikation i huset Kommunikation i huset Teknologi overblik Abstract Dette dokument er en del af projektet om priselastisk

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

Håndbog om ios-implementering

Håndbog om ios-implementering Håndbog om ios-implementering KKApple Inc. 2015 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, AirDrop, AirPlay, Apple TV, Bonjour, FaceTime, FileVault, ibooks, ilife, imessage, ipad, ipad

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere