Datasikkerhed INTRODUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datasikkerhed INTRODUKTION"

Transkript

1 Datasikkerhed INTRODUKTION Trådløst LAN (local area network lokalt netværk) er i kraftig vækst. Et virksomhedsmiljø, der konstant ændrer sig, kræver større fleksibilitet af de ansatte og deres udstyr. Virksomheder af alle størrelser begynder derfor at forstå vigtigheden af trådløse tilslutningsmuligheder i kontormiljøet. Samtidig har industristandarderne IEEE og IEEE b for trådløse LAN er åbnet nye muligheder for implementering af trådløse LAN-løsninger. Med nye kompatible trådløse LAN-produkter på markedet, kan alle virksomheder og organisationer få glæde af fordelen ved trådløse LAN er. Mange af disse virksomheder håndterer yderst fortrolige data, og sikkerhedsspørgsmål er derfor ofte af meget stor betydning. Et trådløst LAN er et fleksibelt datakommunikationssystem, der implementeres som en udvidelse til et direkte tilsluttet LAN i en bygning eller et område. Ved hjælp af RF-teknologi (radio frequency radiofrekvens) kan trådløse LAN er overføre og modtage data direkte, så behovet for kabelforbindelser minimeres. Et trådløst LAN giver brugerne fleksibel adgang til et direkte tilsluttet LAN i dækningsområdet. Trådløst LAN er på det seneste blevet populær på en lang række vertikale markeder, herunder sundhedsvæsen, detailhandel, fabriksvirksomhed, oplagring og universiteter. Inden for disse områder har man draget fordel af den øgede produktivitet ved brug af håndholdte enheder og bærbare computere til at overføre oplysninger til behandling på centraliserede værtscomputere. Behovet for at bruge LAN-faciliteter, uanset hvor man er placeret, samt for at arbejde uden komplicerede installationer og kabler er også stigende i almindelige kontormiljøer. Standardiseringen af de trådløse LAN-teknologier gør det mere attraktivt at udvide eller erstatte en del af et traditionelt LAN med en trådløs løsning. Ved planlægning af en netværksarkitektur skal man omhyggeligt overveje alle sikkerhedsspørgsmål, og man bør træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikere fortroligheden og integriteten for data i både direkte tilsluttede og trådløse LAN er. Modsat telekommunikationsnetværk giver LANnetværk med IP-traffik og adgang til det offentlige Internet ikke høj pålidelighed og garanti for sikkerhed. Hvis man ikke tager tilstrækkelige forholdsregler er ethvert LAN, direkte tilsluttet eller trådløst, sårbart og udsat for sikkerhedsrisici og problemer. En fjendtlig udenforstående, som vil tjene på at sælge fortrolige forretningsoplysninger til konkurrenter, kan f.eks. få adgang til netværksdata eller oven i købet ændre dem. I de senere år har disse risici gjort det kompliceret for en omfattende brug af trådløse LAN er, som indeholder fortrolige data, fordi brugerne typisk har strenge krav og regler for sikkerhed og dataintegritet. 1

2 OVERSIGT OVER DATASIKKERHED Sikkerhedstrusler Computersystemer og netværk er genstand for alvorlige sikkerhedstrusler, som kan forårsage alvorlig skade på et system, dets tjenester eller dets oplysninger. Et sikkerhedsangreb er en handling, der kompromitterer sikkerheden for oplysninger, der ejes af et firma, hvorimod en sikkerhedstrussel betegner muligheden for at et sådant angreb bliver udført. Nogle almindeligt kendte trusler er nægtelse af adgang til tjenester, opsnapning, manipulation, forklædning og afvisning. Nægtelse af adgang til tjenester betyder, at et system eller netværk bliver utilgængeligt for autoriserede brugere, eller at kommunikationen bliver afbrudt eller forsinket. Denne situation kan f.eks. være forårsaget af overbelastning af et netværk med ulovlige pakker. I forbindelse med et trådløst LAN kan den være forårsaget af bevidste forstyrrelser af de brugte radiofrekvenser, som forstyrrer det trådløse netværk. Opsnapning kan betyde identitetsopsnapning, i hvilken forbindelse identiteten af en kommunikerende part bliver overvåget med henblik på senere misbrug, eller det kan henvise til dataopsnapning, hvor en uautoriseret bruger overvåger brugerdata i forbindelse med en kommunikationssession. Det drejer sig her om et angreb på fortroligheden, og et eksempel kan være, at en angriber lytter med på det trådløse - eller direkte tilsluttede - medium og indlæser de overførte data. Manipulation henviser til en situation, hvor data erstattes, indsættes eller slettes på et system. Det drejer sig her om et angreb på dataintegriteten, og det kan enten være utilsigtet (grundet en hardwarefejl) eller tilsigtet, i hvilket tilfælde en angriber lytter til en datakommunikation og ændrer brugerdata. Forklædning finder sted, hvis en angriber foregiver at være en autoriseret bruger for at få adgang til oplysninger eller til et system. Et eksempel i forbindelse med et trådløst LAN kunne være, at en uautoriseret bruger forsøger at opnå adgang til det trådløse netværk. Afvisning betyder, at en bruger nægter at have gjort noget, der kan være skadeligt for systemet eller kommunikationen. En bruger kan f.eks. nægte at have sendt visse meddelelser eller at have benyttet et system med trådløst LAN. Sikkerhedstjenester og -mekanismer Som beskyttelse mod ovenstående sikkerhedstrusler skal der anvendes forskellige sikkerhedstjenester og -mekanismer. Sikkerhedstjenester forbedrer sikkerheden på informationssystemer og i forbindelse med dataoverførsler. Sikkerhedsmekanismer er derimod aktive forholdsregler, der bruges til at opnå sikkerhedstjenester. Kodeomsætning er et eksempel på en mekanisme, der kan bruges sammen med forskellige sikkerhedstjenester. Godkendelse er en tjeneste, der bekræfter identiteten af en størrelse, f.eks. en bruger eller en enhed, eller bekræfter oprindeligheden af en overført meddelelse. Godkendelse er typisk nødvendig som beskyttelse mod forklædning og ændring. I aktuelle trådløse systemer skal adgangspunkterne f.eks. godkende trådløse enheder for at undgå uautoriseret adgang til netværket. Tæt relateret til godkendelse er adgangskontroltjenesten, som begrænser og kontrollerer adgang til 2

3 systemer og programmer i netværket. Størrelserne skal først identificeres eller godkendes, før de får tildelt adgang til et system. Datafortrolighed er beskyttelsen af overførte data mod opsnapning. I forbindelse med trådløs kommunikation kan det betyde, at data, der overføres mellem en trådløs enhed og et adgangspunkt, bliver holdt fortroligt, mens de overføres. Naturligvis betragtes ikke alle data som fortrolige, men vigtige oplysninger bør ikke overføres, medmindre der er truffet sikkerhedsforanstaltninger. Dataintegritet er en vigtig sikkerhedstjeneste, der beviser, at overførte data ikke er blevet ændret. Godkendelse af de kommunikerende parter er ikke nok, hvis systemet ikke kan garantere, at meddelelsen ikke er blevet ændret under overførslen. Dataintegritet kan bruges til at opdage og beskytte data fra at blive manipuleret. Ikke-afvisning forhindrer en størrelse i at benægte noget, der faktisk er sket. Dette henviser normalt til en situation, hvor en størrelse har brugt en tjeneste eller overført en meddelelse, og påstår ikke at have gjort det. SIKKERHED OG IEEE Der findes forskellige sikkerhedsprotokoller og løsninger, der aktiverer beskyttelse af overførsler i computernetværk. Protokollerne kan også anvendes til trådløse LAN er, hvor trafikken skal beskyttes mod aflytning. Dette afsnit beskriver de løsninger, der kan bruges til at løse sikkerhedsproblemer i trådløse LAN er. Standarden IEEE til trådløst LAN blev anerkendt i Standarden blev udviklet for at maksimere samspillet mellem forskellige fabrikater af trådløse LAN-produkter samt for at introducere en lang række forbedringer og fordele i forbindelse med ydeevnen. IEEE standarden definerer tre indstillinger for fysiske lag: FHSS, DSSS og IR. DSSS (direct sequence spektrum til direkte frekvensspredning) har nogle fordele sammenlignet med de andre to indstillinger for fysiske lag. DSSS har de størst mulige datahastigheder (op til 11 Mbit/s), og den giver et større dækningsområde end indstillingerne FH (frequency hopping frekvensspring) og IR (infrared infrarød). DSSS-systemer blev oprindeligt brugt til militær kommunikation. DSSS-baserede radiosystemer er også meget modstandsdygtige over for forstyrrelser. Den eksisterende IEEE standard til trådløst LAN definerer to godkendelsestjenester: WEP-baseret (wired equivalent privacy tilslutning med modsvarende hemmeligholdelse) godkendelse af delt nøgle Åben systemgodkendelse (giver kun meddelelse om, at en trådløs enhed ønsker at associere med en anden trådløs enhed eller et trådløst adgangspunkt) WEP - Tilslutning med modsvarende hemmeligholdelse Arbejdsstationer i et IEEE trådløst LAN kan forhindre aflytning ved at implementere den valgfri WEP-algoritme, som også bruges i godkendelsesskemaet i forbindelse med delte nøgler. WEP-algoritmen anvender RC4-algoritmen med en op til 128-bit hemmelig nøgle. Hvis de trådløse enheder i et trådløst LAN vil kommunikere ved hjælp af WEP, skal de være i besiddelse af den samme hemmelige 3

4 nøgle. Standarden bestemmer ikke, hvordan nøglerne bliver distribueret til de trådløse enheder. Ud fra et krypteringssynspunkt er nøglelængden og den beskyttelse, algoritmen giver, vigtige, mens den måde, hvorpå WEP-nøglerne bliver distribueret og håndteret på, er essentielle ud fra et systemstruktursynspunkt, eftersom sikkerheden er baseret på, at de hemmelige nøgler ikke bliver opdaget. WEP forventer, at den delte hemmelige nøgle bliver leveret til alle trådløse enheder før tiden på sikker vis. Nøglerne kan f.eks. indlæses i styringsbaserne, når adgangspunkterne og de trådløse enheder installeres. Fordelen ved at bruge WEP er, at trafikken krypteres allerede på linklaget mellem de trådløse enheder, så der ikke behøves krypteringsmekanismer i de øvre lag. Algoritmen kan inkorporeres i hardwarekortet, så krypteringen bliver hurtigere end med softwareløsninger. Åben systemgodkendelse For at begrænse adgangen til et trådløst netværk uden WEP har de fleste leverandører af trådløse LAN-produkter implementeret en adgangskontrolmetode, som er baseret på blokering af associationer fra uønskede MACadresser på adgangspunkterne. Trådløse LAN-kort har en 48-bit MAC-adresse, der entydigt identificerer dem som defineret i IEEE 802. En liste, der indeholder MAC-adresserne på gyldige, kan defineres i adgangs-punkterne, og enhver trådløs enhed, der prøver at associere med et kort til trådløst LAN, hvis MAC-adresse ikke findes på listen, bliver nægtet association og kan således ikke bruge grænsefladen til det trådløse LAN. Hvis der ikke bruges nogen godkendelses- eller krypteringsmetoder, kan det trådløse LAN udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis radiosignalerne trænger uden for kontorbygningen. En indtrængende, der kender den SSID (Service Set Identifier identifikator af tjenestesæt), der identificerer det trådløse LAN-netværk, vil kunne konfigurere en trådløs enhed til at fungere på det samme netværk og den samme frekvens som adgangspunkterne og få adgang til netværket, hvis der ikke blev brugt nogen MAC-adresseblokkering. Med de rigtige værktøjer kunne den indtrængende høre de data, som godkendte brugere overfører. Det er også muligt at forfalske de MAC-adresser, der bruges på kort til trådløst LAN. Når en indtrængende har fundet de godkendte MAC-adresser, kan vedkommende programmere et kort til trådløst LAN til at have den samme MACadresse og få adgang til det trådløse LAN. Hvis kortet til trådløst LAN bruges på samme tid, kan dette naturligvis føre til netværksproblemer. VIRTUELLE, PRIVATE NETVÆRK VPN-teknologi (virtual private network virtuel, privat netværk) kan bruges til at oprette virtuelle tuneller til sikker kommunikation i trådløse LAN-netværk. Hvis et VPN er konfigureret korrekt, sikrer disse tunneller, at det kun er godkendte brugere, der kan få adgang til firmaets netværk, og at uvedkommende ikke kan læse eller redigere data. Der er flere forskellige tekniske muligheder og standarder, som bruges til at implementere, virtuelle private netværk. I alle tilælde er sikkerheden generelt kendetegnet af to hovedkomponenter: brugergodkendelse og datakryptering. 4

5 Brugergodkendelse Pålidelige metoder til brugergodkendelse er vigtige i det trådløse LAN-miljø. Indtil for ganske nylig var godkendelse ofte baseret på et bruger-id og en adgangskode, forepørgsel/besvarelse eller en central database med brugerpolitik. Et eksempel på en central database med brugerpolitik er RADIUS-protokollen (Remote Authentication Dial-in User Service tjeneste til fjerngodkendelse), der bruges til at overføre godkendelsesforespørgsler ved hjælp af faste bruger-id er og adgangskoder. RSA-sikkerhedskortet SecurID er en anden form for godkendelse. SecurID er hardware, der opretter uentydige, uforudsigelige adgangskoder, der kun kan bruges én gang. Adgangkoder kan bruge sammen med en hemmelig personlig PIN-kode til at give en sikker godkendelse. Der er også mange nye former for brugergodkendelse. Chipkort med en microcontroller og hukommelse kan indeholde et sæt programmer fra en simpel godkendelsesalgoritme til e-cash. Chipkort gør det let for brugerne at opbevare en godkendelsesenhed på sig. Datakryptering Datakryptering bruges til at beskytte data fra uautoriseret brug ved at kryptere indholdet. Der findes mange forskellige krypteringsmetoder, der hovedsageligt adskiller sig ved deres krypteringsalgoritmer. Offentlige nøglealgoritmer, f.eks. RSA, bruger forskellige matematisk relaterede nøgler til kryptering og dekryptering. Hemmelige nøglealgoritmer, f.eks. RC4, DES og 3DES, bruger samme nøgle til både kryptering og dekryptering. Hemmelige nøglemetoder er hurtige, men da den samme nøgle bruges til både kryptering og dekryptering, kan datasikkerheden kompromitteres, hvis nøgleadministrationen ikke er pålidelig. Krypteringens effektivitet afhænger hovedsageligt af nøgleadministration og nøglelængde. Nøglen skal være lang nok, og i moderne løsninger bør den overstige mindstekravet på 56 bit. IPSEC - Sikkerhedsprotokolstandarden på Internettet IPSEC er en ny sikkerhedsstandard, der består af komponenter, som tilbyder forskellige former for sikkerhedstjenester i IP-laget, f.eks. godkendelse og kryptering. IPSEC-standarden blev lanceret i 1998 af IETF (Internet Engineering Taskforce, hovedarbejdsgruppen, der udvikler standarder for Internettet). IPSEC fungerer på to måder. I transporttilstand inkluderes de oprindelige IP-adresser i datapakken, og det er kun dataene, der krypteres. I tunneltilstand inkludres de oprindelige IP-adresser også, og der tilføjes en ny overskrift til pakken. Sikkerhedsassociation danner grundlag for IPSEC-standarden. Sikkerhedsassociation oprettes mellem kommunikerende værter, og angiver f.eks. de krypterings- og godkendelsesalgoritmer, der bruges, nøgleadministrationsegenskaber og livscyklussen for krypteringsnøglerne og sikkerhedsassociationen. Et af hovedelementerne i IPSEC er IKE-protokollen (Internet Key Exchange Internetnøgleudveksling) til nøgleadministration, der fastlægger nøgler til kryptering. IPSEC- og IKE-sikkerhedsstandarderne bruger privat/offentlig-nøglepar. Hver klient/bruger har en privat nøgle, og netværket opbevarer den tilsvarende offentlige nøgle. Der er også mulighed for foruddelte nøglebaserede metoder, hvor klienten/ brugeren og netværket deler den samme hemmelige nøgle, som blev leveret til dem inden kommunikationen. I fremtiden vil IPSEC standardisere databeskyttelsesmetoden, og det forventes, at alle store producenter af hardware og software lancerer IPSEC-kompatible produkter i IPSEC forventes at blive de facto- 5

6 standardsikkerhedsløsningen på Internettet. Den kan også bruges i sådanne trådlåse LAN er, hvilket gør alle sikkerhedsløsninger og -systemer kompatible. Sikre forbindelser til intranet med VPN En anden måde at oprette et trådløst LAN med intranetadgang på er at oprette et specialbygget LAN-segment, hvor adgangspunkterne er tilsluttet. Det trådløse LAN-segment kan derefter adskilles fra intranettet med en sikkerhedsport, der styrer adgangen til intranet-ressourcerne. Firma Trådløst LAN Sikkerhedsgateway (firewall/vpn-gateway) Firma- DB er Adgangspunkter Godkendelsesserver VPNtunneller Arbejdsstation Firewall Arbejdsstation INTERNET Trådløs enhed med VPN-klient Figur 1. Et trådløst LAN-segment i et firma Der oprettes en tunnel mellem den trådløse enhed og sikkerhedsgatewayen, og de data, der overføres i denne tunnel, godkendes og krypteres. I forbindelse med implementation kunne denne opsætning være baseret på en VPN-konfiguration. Det er muligt at integrere sikkerhedsgatewayen og den primære firewall, så det trådløse LAN-segment er forbundet med den enhed, der er tilsluttet Internettet. Af administrative årsager (og fordi den primære firewall fysisk set kunne være placeret langt væk fra det trådløse LAN-segment) er det imidlertid bedre at arbejde med separate enheder som vist i figuren ovenfor. Fordelen ved denne løsning er, at den beskytter de oplysninger, som overføres til og fra intranettet, og at uautoriseret adgang forhindres. Du skal imidlertid være opmærksom på, at trafikken mellem den trådløse enhed og gatewayen er krypteret, hvilket betyder, at trafikken mellem to trådløse enheder i det trådløse LANsegment ikke er krypteret, medmindre de begge bruger andre metoder, f.eks. IPSEC (Internet-protokolsikkerhed), TLS (Transport Layer Security sikkerhed i transportlag) eller andre krypteringsmetoder på programniveau. Derudover etableres den sikre tunnel, når den trådløse enhed sluttes til sikkerhedsgatewayen, så det er kun den trådløse enhed, der kan etablere forbindelse til intranetværterne - intranetværterne kan ikke sluttes direkte til de trådløse enheder. 6

7 SIKKERHED OG NOKIAS PRODUKTER TIL TRÅDLØST LAN Dette afsnit hjælper dig med at definere et passende sikkerhedsniveau for Nokias produkter til trådløst LAN. Nokias 2 Mbit/s trådløse LAN Nokia C020/C021 Kort til trådløst LAN og Nokia A020 Adgangspunkt til trådløst LAN har ingen yderligere sikkerhedsfunktioner, f.eks. WEP-funktioner. Derfor bør der bruges en fuldstændig VPN-løsning med effektiv godkendelse og datakryptering sammen med Nokias 2Mbit/s-produkter til trådløst LAN i installationer, der kræver stor sikkerhed, f.eks. i banker. VPN-godkendelse og -datakryptering Firma-LAN Trådløse enheder 10 Mbit/s direkte forbundet LAN Nokia A020 Adgangspunkt til trådløst LAN Hub eller switch VPNserver Figur 2. Eksempel på VPN-godkendelse i et trådløst LAN Du kan øge sikkerheden ved at bruge NID-lister (Network Identifier netværksidentifikator) i nogle eller alle adgangspunkter. Dette forhindrer uautoriserede brugere i at få adgang til netværket og interne brugere i at få adgang til visse adgangspunkter. Konfiguration og overvågning af adgangspunkter kan blokeres ved at bruge adgangspunktets låsefunktion og ved at begrænse antallet af administratorer, der kan konfigurere og overvåge adgangspunktet (højst 4 administratorer). Det er også muligt at definere, hvilke IP-adresser der skal være adgang til. Der findes ligeledes indstillinger til ændring af porte og begrænsning af brug af Telnet, Internet og TFTP. Nokias nye 11 Mbit/s trådløse LAN Det nye Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN indeholder yderligere funktioner til at øge sikkerheden i det trådløse netværk. Først og fremmest findes der en integreret chipkortlæser, som er et yderst pålideligt og effektivt værktøj til administration af brugeridentiteter. For det andet indeholder løsningen WEPgodkendelse og radiolinkkryptering til trådløst LAN. I sikkerhedskrævende bankinstallationer er det stadig mest hensigtsmæssigt at integrere det trådløse LAN-netværk med en VPN-løsning. Det integrerede chipkort kan bruges til at lagre brugeridentiteter på VPN-niveau og tilmed adgangskoder til netværket. Hvorfor bruge WEP? WEP kan bruges til at øge sikkerhedsniveauet i netværket. For det første øger det sikkerheden i radiointerface i forbindelse med både godkendelse og kryptering. For det andet gør det det muligt at etablere billigere og lettere løsninger. WEP gør det sikkert at overføre data mellem trådløse enheder. WEP tilbyder et ekstra godkendelses- og datakrypteringsværktøj, der kan bruges i mange miljøer. 7

8 Firma-LAN WEP VPN-godkendelse og -datakryptering WEP-godkendelse og -datakryptering Nokia A032 Adgangspunkt til trådløst LAN 10 Mbit/s direkte forbundet LAN Hub eller switch VPNserver Figur 3. Eksempel på VPN & WEP i et trådløst LAN Hvad med chipkort? Nokias integrerede chipkortlæser til trådløst LAN er et effektivt værktøj til administration af brugeridentiteter og brugergodkendelse i det trådløse netværk. Nokias kort til trådløst LAN har en standard ID000 Windowsbrugergrænseflade til chipkortlæsere, der understøtter en lang række chipkortløsninger til firmanetværk og tjenestegodkendelse. Nokia C110/C111 har en åben grænseflade til chipkortlæsere, der understøtter de fleste VPN-løsninger på markedet og tilmed gør det muligt at udvikle skræddersyede chipkort-løsninger til brugere af bærbare enheder. Den integrerede chipkortlæser understøtter standard Microsoft chipkort API (Application Program Interface). Den integrerede chipkortlæser indeholder også en effektiv metode til anvendelse af elektroniske signaturer. Med Nokia C110/C111 kan du begynde at bruge effektive PKI-baserede (Public Key Infrastructure offentlig nøgle-infrastruktur) godkendelsesprodukter sammen med andre sikkerhedsløsninger. Stadig flere finansinstitutter og andre firmaer er begyndt at bruge PKI. Nokia C110 er en god løsning til at møde de højnede krav om sikkerhed. De væsentligste fordele ved chipkort-løsninger er: Et chipkort er en håndgribelig, pålidelig måde at distribuere nøgler til netværksgodkendelse til brugere af bærbare enheder. Derudover giver det mulighed for opbevaring af adgangskoder med PIN-beskyttelse. Et chipkort kan effektivt integreres med netværksgodkendelse ved hjælp af eksisterende godkendelsesprodukter i firmaets netværk. I fremtiden gør det integrerede chipkort det muligt at bruge digitale signaturer og PKI-tjenester, der er ved at blive almindelige især i den finansielle sektor. Den integrerede chipkortlæser er en billig løsning, der giver mulighed for chipkort-tjenester på bærbare computere. SPØRGSMÅL OG SVAR Sp1: Hvordan godkendes brugeren, og hvordan krypteres data mellem en enhed til trådløst LAN og et adgangspunkt? Den eksisterende IEEE standard for trådløst LAN definerer to godkendelsestjenester: Åben systemgodkendelse (meddeler, at en trådløs enhed vil associeres med en anden trådløs enhed eller et adgangspunkt). 8

9 WEP-baseret (Wired equivalent privacy tilslutning med modsvarende hemmeligholdese) delt nøglegodkendelse Ved åben systemgodkendelse er det kun gyldige, trådløse LAN-kort, der kan associeres med adgangspunkter. Åben systemgodkendelse giver ikke pakkebaseret godkendelse eller nogen form for databeskyttelse. For at give grafikoverførselssikkerhed definerer IEEE valgfri WEP. WEP er en symetrisk kryptering og hjælper med at undgå, at data falder i de forkerte hænder. Nøglelængder på op til 128 bit er mulige med Nokias 11 Mbit/s produkter til trådløst LAN og WEP-mekanismen krypterer alle brugerdatapakker, der bruger RC4-algoritmen. Det nye Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN med WEP-godkendelse og kryptering forhindrer uautoriserede brugere i at få adgang til netværkstjenester, og krypterer brugerdata trådløst. I installationer, der kræver et højt sikkerhedsniveau, kan netværks- og brugerdatasikkerheden forbedres ved at bruge sikkerhedsmekanismer på IP-niveau, f.eks. VPN-produkter. I dette tilfælde er det trådløse LAN-segment isoleret fra firmanetværket ved hjælp af en VPN-enhed. VPNenheden udfører brugergodkendelse og datakryptering mellem den trådløse terminal og netværket ved hjælp af effektive krypteringsalgoritmer, f.eks. DES eller 3DES. Nokias trådløse LAN-løsning understøtter førende VPN-løsninger, der kan læses af det trådløse LAN. Sp2: Er radiolinket følsomt over for angreb over hele spektrummet? Spektrumversionen med direkte sekvensspredning i IEEE standarden er udviklet til at være modstandsdygtigt over for forstyrrelser. Det skal imidlertid bemærkes, at intet system til trådløst LAN kan håndtere tilsigtede forstyrrelser. Sp3: Hvordan kan vi sikre, at hver trådløs enhed har en adgangskode til opstartstid og logout efter ledighed? Adgangspunktet ophæver godkendelsen efter et vist tidsrum, hvis den trådløse enhed slukkes eller flyttes ud af radius. Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN giver mulighed for WEP-godkendelse, der bruger en WEP-nøgle som adgangskode for opstartstid. Trådløse LAN er garanterer som sådan ikke nogen form for tidsbaseret logout, men fungerer snarere som et normalt LAN-netværk for den type programmer. Hvis der kræves en pålidelig logout efter ledighed og adgangskode til opstartstid, anbefales det at integrere det trådløse LAN med et VPN-produkt, der typisk har disse funktioner. Sp4: Er det muligt at forbyde adgang til det trådløse LAN for ét system ad gangen? Ja. Der er to muligheder, der supplerer hinanden: Det er muligt at bruge NID-lister i trådløse LAN-adgangspunkter. I dette tilælde tillader adgangspunkterne kun de angivne kort til trådløst LAN (MAC-adresse) adgang til netværket. NID er begrænser brugen af radionetværk baseret på MAC-adressen på kortet til trådløst LAN. I installationer, hvor der er krav om et højt sikkerhedsniveau, anbefaler vi, at der anvendes en mere effektiv godkendelsesmetode, som er baseret på en VPNløsning, for at mindske risikoen for angreb på netværket. I vigtige løsninger er det dog muligt at bruge godkendelser på både trådløst LAN- og VPN-niveau. I en sådan løsning er trådløs LAN-godkendelse den første beskyttelse, der skal brydes, inden der er adgang til systemets VPN firewall. 9

10 Sp5: Hvordan påvirker det trådløse LAN sikkerheden i firmaet? Dette afhænger udelukkende af firmapolitikken. Radionetværket til trådløst LAN giver med sikkerhed en ny dimension til sikkerheden, men som altid er grundig planlægning med til at forhindre mulige problemer. I forbindelse med sikkerhedsfølsomme programmer anbefaler vi, at de trådløse LAN-netværk isoleres fra de kritiske netværkskomponenter ved hjælp af en VPN firewall. I modsætning til de fleste konkurrerende produkter tilbyder Nokias 11 Mbit/s kort til trådløst LAN to avancerede sikkerhedsværktøjer, der kan integreres i sikkerhedssystemerne i eksisterende firmanetværk: chipkort-baseret brugergodkendelse og trådløs LAN WEP-godkendelse og datakryptering. WEP-beskyttelse giver yderligere beskyttelse mod uvedkommende. Den integrerede chipkortlæser giver netværksadministrationen mulighed for nemmere at distribuere håndgribelige brugeridentiteter og sikre nøgler til trådløse LANterminaler. Chipkortet giver også mulighed for lagring af adgangskoder med PINbeskyttelse og udregning af adgangskoder, der kun kan bruges én gang, hvilket er en langt sikrere løsning end de meget brugte statiske adgangskoder. Hvis du ønsker opdaterede oplysninger om Nokias trådløse LAN-produkter og datasikkerhed, skal du jævnligt besøge vores hjemmeside på 10

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824104

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824104 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DATASIKKERHED 1/1. Copyright Nokia Corporation 2002. All rights reserved. Ver. 1.0

DATASIKKERHED 1/1. Copyright Nokia Corporation 2002. All rights reserved. Ver. 1.0 DATASIKKERHED 1/1 Copyright Nokia Corporation 2002. All rights reserved. Ver. 1.0 Indhold 1. INTRODUKTION... 3 2. ARKITEKTURER TIL EKSTERN ADGANG... 3 2.1 ADGANG VED HJÆLP AF MODEM... 3 2.2 SIKKER INTERNETADGANG

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Symantec - Data Loss Prevention

Symantec - Data Loss Prevention Symantec beskyttelse af data/dokumenter Beskrivelsen af Symantecs bud på tekniske løsninger. I beskrivelsen indgår tre følgende løsninger fra Symantec: - Data Loss Prevention - Disk eller ekstern device

Læs mere

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering.

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering. Hvad er KRYPTERING? Kryptering er en matematisk teknik. Hvis et dokument er blevet krypteret, vil dokumentet fremstå som en uforståelig blanding af bogstaver og tegn og uvedkommende kan således ikke læses

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Introduktion til MPLS

Introduktion til MPLS Introduktion til MPLS Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 VPN -Traffic Engineering 1 Datasikkerhed Kryptering Data sikkerheds begreber Confidentiality - Fortrolighed Kun tiltænkte modtagere ser indhold Authentication

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard: i brug Toshiba EasyGuard i brug: portégé m400 DEN ULTRABÆRBARE TABLET PC, DER KLARER DET HELE. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

Trådløs Brugervejledning

Trådløs Brugervejledning Trådløs Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets

Læs mere

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes.

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes. Symantecs vejledning om optimal sikkerhed med pcanywhere Dette dokument gennemgår sikkerhedsforbedringerne i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan de vigtigste dele af forbedringerne

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé: I fremtiden vil borgere og myndigheder ofte have brug for at kunne kommunikere nemt og sikkert med hinanden

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

FORSKNING VISER, AT PRINTERE EFTER- LADES SÅRBARE OVER FOR CYBERANGREB

FORSKNING VISER, AT PRINTERE EFTER- LADES SÅRBARE OVER FOR CYBERANGREB HVIDBOG ULÅSTE DØRE FORSKNING VISER, AT PRINTERE EFTER- LADES SÅRBARE OVER FOR CYBERANGREB Mens IT-teams fokuserer på andre slutpunkter, halter sikkerheden for virksomhedernes printere bagefter Printere

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard i brug Toshiba EasyGuard i brug: tecra a5 Få mobil produktivitet i helt nye dimensioner. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med at opfylde

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Beskyt din forretning

Beskyt din forretning S I K K E R H E D Sikkerhedsløsninger Beskyt din forretning Sikkerhedsløsninger, der omfatter både enheder, netværk og dokumenter Ved at vælge Canon multifunktionsprintere kan du gøre din virksomhed mere

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Indhold 1. Firewall profiler for TDC Managed Firewall 2. White liste over printere 1. Firewall profiler for Managed Firewall Standard firewall profilerne bygger

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger TRENDS PÅ MARKEDET LOKALT ALENE GLOBALT SAMMEN STØRRELSE FART LOKALT bliver GLOBALT ALENE bliver til SAMMEN Fra STØRRELSE

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

4. Sikkerhed i EDIFACT

4. Sikkerhed i EDIFACT 05.05.2000 4. Sikkerhed i EDIFACT 1. Indledning... 2 2. Kravene til sikkerhed... 2 3. Standardisering... 2 4. TeleSeC... 3 4.1 Formål... 3 4.2 TeleSeC-egenskaber... 3 4.3 TeleSeC-opbygning... 4 4.4 Certifikater...

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

TEKNISK ARTIKEL MERE END DATASIKKERHED MERE END DATASIKKERHED

TEKNISK ARTIKEL MERE END DATASIKKERHED MERE END DATASIKKERHED TEKNISK ARTIKEL MERE END DATASIKKERHED MERE END DATASIKKERHED TECH-2005-09-Data-Security-DK 1 TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE, PÅLIDELIGT PLATFORMSMODUL) REPRÆSENTERER DET NYESTE INDEN FOR SIKKERHEDSTEKNOLOGIER.

Læs mere

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Bilag 10-1 Indholdsfortegnelse 1. FYSISK SIKKERHED... 3 1.1. SIKRE OMRÅDER... 3 1.2. BESKYTTELSE AF UDSTYR... 4 Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Kunden, side 2 af 6 1. FYSISK SIKKERHED Kundens

Læs mere

Chill. Wi-fi-hacking. Hemmelighederne bag Wi-Fi-hacking

Chill. Wi-fi-hacking. Hemmelighederne bag Wi-Fi-hacking Chill Wi-fi-hacking Hemmelighederne bag Wi-Fi-hacking WI- FI BETYDER WIRELESS FIDELITY... 7 1. INTRODUKTION TIL WI- FI- HACKING... 9 JEG KRYPTERER HVORFOR SKAL JEG TESTE?... 10 HVAD KAN DER SÅ SKE?...

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

Nøglehåndtering. Sikkerhed04, Aften

Nøglehåndtering. Sikkerhed04, Aften Basalt problem Al kryptografisk sikkerhed er baseret på nøgler som ikke er kryptografisk beskyttet I stedet må disse nøgler beskyttes fysisk 2 Løsninger Passwords noget du ved Hardware noget du har Biometri

Læs mere

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Side 1 af 2 Forside / Erhverv / Personaleadministration / Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Opdateret: 06.05.15 Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Privacy fremmende teknologier - en introduktion til at beskytte privatlivets fred på din computer

Privacy fremmende teknologier - en introduktion til at beskytte privatlivets fred på din computer Privacy fremmende teknologier - en introduktion til at beskytte privatlivets fred på din computer Indholdsfortegnelse Baggrund Trusselsbilledet Tillid Scenarier for beskyttelse Beskyttelse af lagret information

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Camp om Kryptering. Datasikkerhed, RSA kryptering og faktorisering. Rasmus Lauritsen. August 27,

Camp om Kryptering. Datasikkerhed, RSA kryptering og faktorisering. Rasmus Lauritsen. August 27, Camp om Kryptering Datasikkerhed, RSA kryptering og faktorisering Rasmus Lauritsen August 27, 2013 http://users-cs.au.dk/rwl/2013/sciencecamp Indhold Datasikkerhed RSA Kryptering Faktorisering Anvendelse

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Vi introducerer KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Vi introducerer KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Vi introducerer KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Virksomhedsfaktorer og deres indvirkning på it MANØVREDYG- TIGHED EFFEKTIVITET PRODUKTIVITET Hurtighed, smidighed og fleksibilitet Reduktion af

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

Network Admission Control

Network Admission Control DM71 Network Admission Control Lasse Birnbaum Jensen, 040380 8. maj 2006 gymer@imada.sdu.dk Indhold 1 Indledning 2 2 Sikkerhedstrusler 3 2.1 Fokus tilbageblik.................................... 3 2.2

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 -

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 - OTP-politik Januar 2012 Version 2.0 OTP-politik - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Kildehenvisninger... 3 1.3. Forkortelser... 3 1.4.

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1. Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT -

Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1. Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT - Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1 Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT - Kursusmodel 1 - Mål Kursusmodulet til Toshiba EasyGuard-oversigten

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug: Portégé M300

Toshiba EasyGuard i brug: Portégé M300 Den ultimative og robuste all-in-one ultrabærbare pc. Toshiba EasyGuard består af en række funktioner, der hjælper erhvervskunder med at opfylde deres behov for større datasikkerhed, avanceret systembeskyttelse

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Ruko ARX åbner for nye muligheder Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Printerstyringsprogrammet MarkVision

Printerstyringsprogrammet MarkVision Printerstyringsprogrammet MarkVision Printersoftware og -tilbehør 1 MarkVision til Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres sammen med printeren på cd'en Drivers, MarkVision and Utilities.

Læs mere

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel 1. Opsætning af ZyWALL VPN 2. Opsætning af SSH Sentinel Denne side giver en gennemgang af opsætning af VPN mellem Sentinel software klient v1.4

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad 2 Praesideo lydsystemer til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg fra Bosch Hold offentligheden

Læs mere