FA Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18"

Transkript

1 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) Fax: (+45)

2 FA-27, Kort og godt. Anvendelse: Datalogger med integreret Ethernet. FA-27 er vores 3. generation af Ethernet/Intranet/Internet baseret fjernaflæsnings udstyr, beregnet til aflæsning og logning af data fra varme-, el-, vand- og gasmålere. På en afgørende ny måde kombineres nem installation, lynhurtig datatransmission med hovedstation(er), og direkte seriel kommunikation med en lang række målere foruden naturligvis pulsopsamling fra puls baserede målere og fleksibel datalogning. Beskrivelse: FA-27 er en komplet enhed, der indeholder topmoderne Ethernet teknologi, der bl.a. understøtter TCP/IP protokol via 100Mbit/s, Intranet/Internet med fast IP adresse eller dynamisk tildelt IP-adresse via DHCP server. FA-27 leverer informationer, når du har brug for det, hvilket bl.a. skaber mulighed for alarmovervågning på målte værdier. Mulighederne afhænger primært af den centrale IT løsnings funktioner og virkemåde. Også sikkerhedsmæssigt er den nye FA-27 i top. Foruden FA protokollens høje sikkerhedsniveau er der også en række sikkerhedslåse på IP niveau, der bl.a. kan låse FA-27 til kun at acceptere tilgang fra fast defineret IP-adresse. FA-27 er komplet med Ethernet, datalogger, 2 styk M-bus porte, 1 styk multi måler interface (bl.a. M-BUS), 2 stk. S01-pulsindgange, og strømforsyning. Hjemtagning af data, opsætning af parametre og endda programopdatering sker via Ethernet. Datalogning sker under respekt af EDIEL standard bl.a. med mærkning af data. Logning af serielle data og pulser kan frit blandes. FA-27 leveres indkodet med en række serielle målerdrivere, der understøtter forskellige serielle fabrikantprotokoller. F.eks. indeholder FA-27 også en unik M-bus driver (Max M-bus), der kan aflæse M-bus baserede målere direkte ( plug and play ), UDEN at der skal indkodes oplysninger i FA-27. Option: FA-27 indeholder mulighed for montage af et optionsmodul, der f.eks. kan indeholde 2 analog indgange 0(4)-20mA, 2 relæudgange og 4 indgange (der enten kan bruges til pulsindgange efter S01 norm eller kan benyttes som digitale on/off indgang). Der pågår løbende udvikling af optionsmoduler (herunder trådløse kommunikationsmoduler). Specifikation: Ethernet tilslutning: Standard RJ45. Forsyning: 230Vac (+-10%). Energiforbrug: Mindre end 1,5W ved normalt drift. Temperatur/tæthed: -20 til +45 / IP54. FA-27 Option type 1/2 Relativ fugtighed: 15-95% (ikke kondenserende) Størrelse: 105x50x180mm. (Eksklusiv frigang til kabelindføring). Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes. 2

3 FA-27 Produktinformation 3

4 CB Svendsen A/S Produktinformation FA-27: Ethernet/intranet/Internetbaseret fjernaflæsning. Beskrivelse: FA-27 er en fjernaflæsningsenhed, beregnet til fjernaflæsning af varme, el, gas og vand via Ethernet/intranet/Internet. FA-27 er en enhed bestående af en dataopsamlingsdel og en kommunikationsdel. Ved hjælp af de 3 serielle indgange og/eller pulsindgange opsamler FA-27 data, for senere at kunne aflevere dem igen, via det indbyggede Ethernet/intranet/Internet modul. FA-27 overvåger ydermere målernes funktionsduelighed og forbrug ved hjælp af alarmgrænser og - såfremt måleren har egen fejlerkendelse - målerens egen fejlkode. FA-27 tilbyder endvidere muligheder for udvidet databehandling, idet FA-27 kan udføre datalogning på såvel pulsindgange som de 3 serielle indgange. Databehandling for serielle data: FA-27 aflæser måleren serielt op til mere end 96 gange i døgnet (programmerbart) og kontrollerer de modtagne tal. For energimålere kan der indlægges alarmgrænser for fremog returtemperatur, samt for døgnforbrug af varme og vand (gælder kun multifunktions porten). FA-27 gemmer ydermere 3 sæt serielle aflæsninger: Sidste nye aflæsning, aflæsningen ved sidste midnat og aflæsningen fra sidste månedsskift. Disse aflæsninger er tilstede i FA-27 uafhængig af valgt logopsætning. Dvs. data som timetæller og fejlkode behøver man ikke at logge de er tilgængelige alligevel. Databehandling for pulsindgange: FA-27 er, udover de serielle indgange, udstyret med 2 pulsindgange - efter S01 normen - beregnet for målere med pulsudgange af typen S01, relæ eller optokobler. Mindste pulsbredde er 24mS og max. pulsfrekvens er 18 pulser pr. sekund. Hver pulsindgang har sin egen pulstæller på 8 cifre og der rulles rundt på Evt. pulsfaktor indlægges i hovedstationen. I tilfælde af strømsvigt lagres tællerstandene i F-RAM, hvis indhold ikke berøres af strømsvigt. Datalogning, Pulser: FA-27 kan udføre datalogning af pulstællerstandene med et, fra hovedstationen, programmerbart interval fra 1 minut til 240 minutter alternativ med interval fra 1s til 15s. 4

5 Datalogning, Serielle data: FA-27 kan udføre datalogning af udvalgte emner fra det serielle målertelegram, f.eks. energi, volumen (m³) og temperaturer fra varmeenergimålere. Anbefalet logningsinterval er fra 15 minutter til 240 minutter. FA-27 kan ikke udføre datakommunikation med hovedstationen, samtidig med at data indhentes serielt fra serielle målere, hvorfor der skal være tid mellem logninger til at aflevere data. Hvis man kan acceptere, at der ikke indhentes nye serielle data, mens der hjemhentes data, kan logningsintervallet sættes ned til 2 minutter for serielle data. Datalogning, Kapacitet: FA-27 kan udføre datalogning i et, fra hovedstationen, programmerbart antal dataringbuffere i intervallet fra 1 til 12, hvori der lagres efter FIFO princippet. Udover ringbuffere til data er der altid en ringbuffer, der logger tid for hvert log (måned, dato, time og minut) foruden evt. mærkning af data (EDIEL). Antal pladser til rådighed i hver ringbuffer afhænger af antal data ringbuffere: Antal ringbuffere Antal pladser pr. ringbuffer Antal døgn hvis timelog Antal ringbuffere Antal pladser pr. ringbuffer Antal døgn hvis timelog Fra hovedstationen programmeres FA-27 via parameteropsætning til hvilke egenskaber, der skal logges og til hvilke ringbuffere. Logning af pulser og serielle data kan frit blandes! Logdata lagres i F-RAM, således at strømsvigt af en samlet varighed mindre end 360 dage over 8 år ikke medfører tab af data. Kommunikationsbeskrivelse: Der er grundlæggende to metoder for etablering af forbindelse mellem en IP-enhed som FA- 27 og en centralt placeret server som f.eks. en fjernaflæsningshovedstation. Enten tager hovedstationen initiativ til datakommunikation og skal så kende IP-adresse ud til FA-27 (Dvs. IP-adressen lægges ind i hovedstationen), eller også etableres forbindelsen på initiativ fra FA-27, evt. som en permanent virtuel forbindelse (dvs. hovedstationens IP-adresse skal lægges ind i FA-27). De forskellige IT-løsninger, der understøtter FA-27, benytter forskellige IT strategier og FA-27 skal derfor sættes forskelligt op. Dette sker typisk ved hjælp af et lille konfigureringsprogram og en tilhørende vejledning, der leveres af IT-leverandøren. Kontakt derfor Deres IT leverandør før montage af FA-27. Varighed: En datahjemsendelse inkl. etablering af forbindelse vil vare (afhængig af valgt kommunikationsmetode og lokale Ethernet forhold) fra ca. 3s og til mere end 2 minutter, såfremt alle loggede værdier skal hentes (den samlede loggerhukommelse) og der også skal udføres download (indlæggelse af ny software i FA-27). Hovedstationen erkender selv, hvor mange logdata det er nødvendigt at overføre, og styrer kommunikationen herefter. 5

6 Sekundtæller: FA-27 tæller anvendt kommunikationstid op i en sekundtæller, som ekstra kontrolmulighed. Protokol: Grundlæggende er det den gennemprøvede FA protokol, som pakkes ind i TCP/IP protokollen, der fungerer som protokol transportlag. Herved opnås ekstrem høj grad af sikkerhed for at data overføres korrekt og uden andre kan læse med. Selve FA-protokollen er en fuld tovejs, kommandoorienteret ACK/NAK protokol med BCC, format- og værdivalidering. Der anvendes krypterede passwords på flere niveauer. Protokollen skaber mulighed for udstrakt parameter programmeringsmuligheder, hvor parameteropsætning vælges via menuer på hovedstationen og indlægges i FA-27 via kommunikation over Internet og Intranet. Ny Software: FA-27 tilbyder en unik downloadfacilitet Safeload, der muliggør download af ny firmware uagtet evt. afbrydelse af elnet forsyningen eller Ethernet forbindelse. I forbindelse med datakommunikationen uagtet årsag og initiativ til kommunikation har hovedstationen mulighed for at overføre (downloade) ny software til FA-27. Efter kommunikationen er afsluttet vil FA-27 genstarte på basis af den nye software og dermed f.eks. understøtte nye faciliteter, der end ikke var tænkt på ved levering. Urfunktion: Fuld real time urfunktion med år, måned, dato, dagstype, time, minut, sekund, skudår, samt sommer/vintertid. FA-27's driftsur anvender et udmålt krystal som reference. Typisk nøjagtighed af det udmålte krystal, er bedre end 1s pr. døgn Under strømsvigt anvendes den batteridrevne urkreds med typisk nøjagtighed bedre end 2 sekunder pr. døgn. FA-27's ur kontrolleres og stilles i forbindelse med kommunikation med hovedstationen. Signallamper: En grøn og en rød lysdiode benyttes til ekstern visning af driftstilstande. Internt sidder flere forskellige lysdioder til brug ved installation og nem fejlfinding. Se evt. installationsvejledning. Tilslutning af Ethernet: Standard RJ45 Tast: Én tast for aktivering af måleraflæsning. Strømforsyning: 230 Vac +-10%, 50 Hz. max. 50 ma Effektforbrug: Max. 10 W, typisk under 1,5 W. 6

7 Strømsvigt: FA-27 er udstyret med en særlig permanent hukommelsestype kaldet F-RAM, der uden strømforsyning kan bevare sit indhold. Logdata og f.eks. den sidste månedsaflæsning lagres altid i den særlige F-RAM, som ikke kræver batteri for at opretholde sin hukommelse. FA-27 indeholder et litiumbatteri og en urkreds, der har til formål at holde uret i FA-27 gående under udfald af elnettet (strømsvigt). I tilfælde af strømsvigt vil FA-27 stoppe sin almindelige drift, men inden dette sker, vil det batteridrevne ur blive opdateret med FA-27's driftsur. Når strømmen vender tilbage, vil FA-27 genoptage normal drift uden urfejl, idet FA-27's driftsur opdateres af det batteridrevne ur. Loggede værdier bliver genereret og mærket med "strømsvigt" jf. EDIEL. FA-27 vil altid meddele hovedstationen ved første lejlighed, at der har været et strømsvigt. I øvrigt registrerer FA-27 både tid for sidste udfald og indkobling af elnetsforsyning, foruden samlet antal elnet udfald og samlet udfaldstid i minutter (indhent evt. nærmere oplysninger). FA-27 s batteri (knapcelle CR 2032) er placeret i en sokkel, hvorfor udskiftning på stedet er mulig. Der forventes en levetid af batteriet på min. 8 år ved max. 360 dages samlet elnets udfald. Normer/CE: Safety: EN60950 Emission: EN og -2 Immunity: EN og -2 Temperaturområde: -20 til 45. Relativ fugtighed: Tæthedsklasse: Dimensioner: Vægt: 15 til 95% (ikke kondenserende) IP54 105*180*50 mm (B*H*D) Husk: +30 mm frigang til kabelindføringen 0,4 kg Generelt: FA-27 er en slagkraftig fjernaflæsnings- og databehandlingsenhed, der i kraft af sin store kapacitet bl.a. dual core CPU og fleksible softwarestruktur med mulighed for download af ny software), sætter ny standard for Ethernet baseret fjernaflæsningsenheder. FA-27 tilfredsstiller dagens krav til pris/funktion og kan udvides i funktion via ny software/hardwaremodul til at møde fremtidens krav. Optioner: FA-27 har plads til et intern udvidelsesmodul f.eks. til ekstra input/output eller trådløs netværk. Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes. 7

8 Aktuelle drivere til serielle målere på det danske marked til FA-27: Siemens (Landis&Gyr): 1. WSD med add-on modul type M-bus Version III. (Driver: Max M-bus). 2. WSF via M-bus modul monteret internt i WSF. (Driver: Max M-bus). Landis+Gyr (Siemens): 1. 2WR4 via M-bus modul monteret internt i 2WR5. (Driver: Max M-bus). 2. 2WR5 via M-bus modul monteret internt i 2WR5. (Driver: Max M-bus). 3. UH50 via M-bus modul monteret internt i UH50. (Driver: Max M-bus). Kamstrup (Grundfos): 1. Alle typer EM-målere via EM M-bus modul. (Driver: Max M-bus). Kamstrup (Kamstrup): 1. Multical III via data modul monteret internt i måler. (Driver: KMX). 2. Multical Compact via data modul monteret internt i måler. (Driver: KMX). 3. Multical 66C via data modul monteret internt i måler. (Driver: KMX). 4. Multical 401 via data modul monteret internt i måler. (Driver: KMX). 5. Multical 601 via data modul og med kompatibilitetsmodul. (Driver: KMX). (Både data - og kompatibilitetsmodul monteres internt i 601). 6. Multical 601 via data modul og uden kompatibilitetsmodul. (Driver: KM6). ( data -modul monteres internt i 601). 7. Multical 801 via data modul og uden kompatibilitetsmodul. (Driver: KM6). ( data -modul monteres internt i 801). 8. Div. Multical med M-bus modul monteret internt i Multical. (Driver: Max M-bus). 9. Unigas 61E via data modul monteret internt i måler. (Driver: Unigas61e). 10. Div. Kamstrup elmålere med M-bus modul. (Driver: Max M-bus). Brunata HG: 1. HG754 via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 2. HGR via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 3. HGP via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 4. HGS via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 5. HGQ via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). Flonidan: 1. DC22 Gas korrektor. Der skal monteres et interface print i FA-27. (Driver: DC22). 2. Gallus + Uniflo. (Driver: Gallus/Uni). Hydrometer (Skovgård/Brunata/Danfoss): 1. Sharky via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). 2. Infocal 5 via M-bus modul monteret internt i måler. (Driver: Max M-bus). AquaMetro: 1. Aqua-Metro med M-bus modul. (Driver: Max M-bus). Elster: 1. Elster gasmålere med M-bus og optisk læsning af mekanisk tæller. (Driver: Max M-bus). Sensus: 1. Mekanisk vandmåler med M-bus hoved (HG1-81). (Driver: Max M-bus). Ovenstående listen med drivere er ikke komplet, og vokser i øvrigt løbende. Kontakt venligst CB Svendsen A/S, hvis Deres målere ikke står på listen. 8

9 Installationsvejledning FA-27 9

10 CB Svendsen A/S Installationsvejledning FA-27: Fjernaflæsningsenheden FA-27 installeres ved at følge denne vejledning punkt for punkt: 1. TCP/IP opsætning af FA-27. Der er grundlæggende to metoder for etablering af forbindelse mellem en IP enhed som FA- 27 og en centralt placeret server som f.eks. en fjernaflæsningshovedstation. Enten tager hovedstationen initiativ til datakommunikation og skal så kende IP-adressen, som FA-27 manuelt er blevet tildelt (dvs. FA-27 s IP-adresse skal lægges ind i hovedstationen), eller også etableres forbindelsen på initiativ fra FA-27 evt. som en permanent virtuel forbindelse (dvs. hovedstationens IP-adresse skal lægges ind i FA-27). De forskellige IT løsninger, der understøtter FA-27, benytter forskellige IT strategier, hvorfor FA-27 skal derfor sættes forskelligt op. Dette sker typisk ved hjælp af et lille konfigurations program, bærbar PC og en tilhørende vejledning, der leveres af IT leverandøren. Kontakt derfor Deres IT leverandør før montage af FA FA-27's fysiske placering. FA-27 placeres typisk ved siden af en af de målere, som FA-27 skal fjernaflæse. Af hensyn til FA-27's tast og de 2 signal lamper, er det mest hensigtsmæssigt, at FA-27 er placeret lodret mod væg med knap og signallamper i øjenhøjde, f.eks. 1,6 meter over gulvet. 3. Vægmontage af FA-27. FA-27 er beregnet for vægmontage ved hjælp af 3 selvskærende skruer (BN615: 3.5x30) med evt. rawlplugs (HFC365: Ø6). Såfremt rawlplugs skal anvendes: Placér FA-27 uden låg mod væg og marker boreposition på væg. Bor derefter de tre huller (Ø6, 40 mm dybt) og fastgør herefter FA-27 til væg. 4. Installation af pulsindgange. FA-27 er udstyret med 2 stk. pulsindgange beregnet for pulssignal fra potentialfri kontakt (relæ), S01 eller optokobler. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +/- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. De to pulsindganges tilslutningsklemmer er nr. 1+2 og 3+4. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 10

11 5. Tilslutning af seriel måler til funktionsporten Multi : Seriel måler tilsluttes FA-27 s funktionsport Multi ved hjælp af tilslutningsklemmer 9-12 i FA- 27. Se i målerens installationsvejledning mht. hvorledes måleren tilsluttes. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +/- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. Da der ikke findes en fællesnævner for, hvorledes målere skal tilsluttes funktionsporten Multi, vises efterfølgende et tilslutningsdiagram for de fleste typer af målere, som FA-27 kan interface: Bemærk: FA-27 s funktionsport Multi er unik, da den med samme hardware kan aflæse en række forskellige målertyper, der hver især benytter forskellige kommunikationsmåder, som adskiller sig fra hinanden i både hardware og software. For at sætte FA-27 s Multiport op til den enkelte målertype, er der knyttet forskellige softwaredrivere til Multi. Via menu i IT hovedstationen vælges drivertype, hvorefter dette valg via TCP/IP kommunikation meddeles til FA-27. FA-27 med firmware 1.30 eller senere indeholder som minimum følgende software drivere: - KMX (håndterer div. Multical med databund dvs. Multical III, 66C, Compact, 401 og 601 men kun 601, hvis 601 er monteret med kompatibilitetsmodul) - Dancontrol DC22 gasmåler. - Flonidan Gallus/Uniflo - Kamstrup Unigas 61E - KM6 (håndterer Multical 601 og 801 med databund og uden kompatibilitetsmodul). - Max M-bus (håndterer et stort antal fortrådede M-bus målertyper) FA-27 leveres standardmæssig med driver nr. 29 Max M-bus aktiveret. Kamstrup Multical III, 66C, Compact, 401, 601 med databund (KMX driver): - Multical skal have 3-wire databund monteret. - Der skal forbindes 3 ledere (benævnt GND, REQ og DATA) til Multical. - Hvis Multical 601 har kompatibilitetsmodul monteret, skal KMX driver benyttes ellers brug KM6- driveren. - Det er kun Multi, der kan benyttes med KMX driver. - Databund er markant billigere end M-bus til Multical. Kamstrup Multical 601 og 801 med databund (KM6 driver): - Multical måleren skal have databund monteret. - Der skal forbindes 3 ledere (benævnt GND, REQ og DATA) til 601/ Til Multical 601 fås databund også som topmodul. - Det er kun Multi, der kan benyttes med KM6 driver. - Databund er markant billigere end M-bus til Multical. 11

12 Kamstrup Unigas 61E (Unigas 61E driver): I Unigas skal 3 ledninger forbindes til det hvide stik på bundprint. Grøn ledning ("Data", ben 1 i Unigas) til klemme 12 i FA-27. Hvid ledning ("Gnd", ben 3 i Unigas) til klemme 10 i FA-27. Brun ledning ("Req", ben 5 i Unigas) til klemme 11 i FA-27. Det anbefales at tilslutte FA-27 direkte til det interne stik i Unigas og lade stikket ved PG forskruningerne være tilsluttet kommunikationsprintet i låget af Unigas. Herved kan Unigas tappes på stedet uden at åbne låget. Tilslutning af nedenstående målere med M-bus til Multi : (Bemærk: Polaritet af målerens M-bus tilslutning er uden betydning) AquaMetro : AquaMetro med M-bus. Brunata HG : HGR, HGP, HGQ og HG754. Elster : Mekanisk gasmåler med M-bus Kamstrup : Multical III / 66C med M-bus. Multical 401 / 601 / 801 med M-bus. El- og vandmålere med M-bus. L&G : WSD og WSF. L+G : 2WR4, 2WR5 og UH50 med G2 modul Sensus : Mekanisk vandmåler med M-bus. Skovgaard : Sharkey (M-bus) og Infocal 5 (M-bus). ABB : Div. elmålere med M-bus. Speciel case: UH50 med G4 M-bus modul kan ikke tilsluttes Multi jf. ovenstående! Lusen mellem 11 og 12 skal erstattes af en 8 kohms modstand mellem klemme 3 og klemme 11. Pulsindgang P2 kan fortsat benyttes. 6. Tilslutning af seriel måler til M-bus port M1 eller M2: Måler portene M1 og M2 er klassiske M-bus porte, der drives via multifunktions driveren MAX M-bus. MAX M-bus erkender selv, hvilken type M-bus måler der tilsluttes, og søger selv efter relevante egenskaber herunder målerens juridiske serie nummer og det kunde nummer (oftest lig målerens serie nummer.). Samme MAX M-bus driver findes også til Multi. Multi porten kan - udover at understøtte M-bus baserede målere - også understøtte en lang række fabrikantdefinerede serielle snitflade og protokoller, når den rigtige software driver er valgt via TCP/IP kommunikation med hovedstationen. Tilslutning af nedenstående målere med M-bus til M1 eller M2 Aqua-Metro : Aqua-Metro med M-bus. Brunata HG : HGR, HGP, HGQ og HG754. Elster : Mekanisk gasmåler med M-bus Kamstrup : Multical III / 66C med M-bus. Multical 401 / 601 / 801 med M-bus. El- og vandmålere med M-bus. L&G : WSD og WSF. L+G : 2WR4, 2WR5 og UH50 med G2 eller G4. Sensus : Mekanisk vandmåler med M-bus. Skovgaard : Sharkey med M-bus og Infocal 5 med M-bus. ABB : Type Delta med M-bus. Benyt FA-27 tilslutningsklemmer 5+6 for port M1 eller klemmer 7+8 for port M2. 12

13 7. Tilslutning af Ethernet: FA-27 tilsluttes Ethernet via standard RJ45 Ethernet stik/kabel. FA-27 s Ethernet hunstik er placeret på FA-27 s Ethernetmodul, der er placeret ovenfor FA-27 s klemrække. Man bør benytte et Ethernet kabel med et stik udstyret med moderat trækaflastning, da der ikke er al for meget plads tilgængelig. Ethernet kablet kan trækaflastes via FA-27 s trækaflastninger. 8. Tilslutning af 230 Vac: FA-27 leveres i en 230 Vac version. FA-27 må under ingen omstændigheder tilsluttes andre spændinger! FA-27 indeholder 2 klemmer for 230Vac, der er placeret nederst til højre. Der skal anvendes dobbelt isoleret ledning godkendt til 230Vac f.eks. 2x0,75 mm2. Den fase, der anvendes til FA-27, skal være sikret med 10A sikring eller mindre. Ledningen til elnetsforsyning skal have en ydre diameter på 6 mm +/-1 mm af hensyn til optimal trækaflastning og monteres via PGforskruningen. Installation skal udføres af autoriseret elektriker og i henhold til lokal/national lovgivning. 9. Kontrol 9.1 FA-27 Strømforsyning: Efter afsluttet installation tændes for elnetsforsyning til FA-27. Hvis FA-27 låget ikke er påmonteret, kan man efter ca. 2s se 3 lysdioder i trafik lys opsætning (rød, gul og grøn) begynde at lyse til højre for midten. Disse 3 lysdioder angiver 3 interne spændinger 24V, 3.3V og 12V. Alle 3 lysdioder skal herefter lyser konstant. 9.2 FA-27 Computeropstart: Ca. 3s efter der er blevet tændt for elnetsforsyning til FA-27, vil den store grønne lysdiode (øverste højre hjørne kan ses gennem låget) begynde at blinke hurtig, mens computerdelen af FA-27 starter op, og skriver parametre til Ethernet modulet. Når computeropstart er gennemført korrekt, vil den store grønne lysdiode begynder at blinke én gang hvert sekund. Hvis computeropstart ikke kan gennemføres, vil den grønne lysdiode forblive slukket, eller også vil ny computeropstart blive forsøgt igen. Specielt: Hvis det ikke lykkedes at kommunikere med Ethernet modulet, så vil den store røde lysdiode (øverste højre hjørne kan ses gennem låget) efter ca. 30s blinke kvikt og stabilt for at indikere fejl. Almindelig loggerdrift er stoppet. Denne indikation fortæller alene, om der er fejl i intern kommunikation i FA-27 og fortæller intet om, hvorvidt Ethernet forbindelsen hjem til IT hovedstation er ok. Dette kan alene testes via hovedstationskommunikation jf. IT leverandørens vejledning. 13

14 9.3 FA-27 Ethernet modul: FA-27 s Ethernet modul har 4 signallamper, der er placeret jf. foto umiddelbart ved modulets hunstik. Gul betyder at Ethernet kabel er tilsluttet i begge ender. Blink i de 2 grønne lamper (receive og transmit) fortæller at Ethernet kommunikation pågår og rød fortæller at der er fejl. 9.4 FA-27 Pulsoptælling: Hver gang FA-27 s computer har godkendt en puls (dvs. korrekt minimumslængde af puls og pause), så afgiver FA-27 et kort blink med den store røde lysdiode øverst til venstre. Dvs. pulskvitteringsblinket på den røde lysdiode har altid en fast kort længde (50ms) og kommer først, når pulsstrømmen bliver afbrudt. Pulsoptælling kan også kontrolleres via kommunikation med IT hovedstation. 9.5 FA-27 Tastetryk, serielle målere og hjemringning. Ved hjælp af tastetryk er det muligt at kontrollere seriel kommunikation med op til 3 serielle målere. Der må kun monteres én måler pr. seriel port. Når tasten i FA-27 aktiveres i mere end 1s (programmerbart fra hovedstation), så vil FA-27 forsøge at hente data fra først en seriel måler tilsluttet port M1, dernæst fra en seriel måler tilsluttet port M2 og til slut fra en seriel måler tilsluttet port MULTI. Efter tastetryk blinker den store grønne lysdiode én gang kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af evt. måler på porten M1 og to gange kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af evt. måler på porten M2 og tre gange kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af evt. måler på porten Multi. Hvis en måler ikke er tilsluttet eller af anden årsag ikke kan aflæses korrekt af FA-27 så lyser den store røde lysdiode i 3s netop efter FA-27 har opgivet at få måleren til at svare. Hvis tasten ikke virker eller ikke alle 3 porte bliver testet efter tastetryk så er det overvejende sandsynligt, at det er hovedstationen, der har bedt FA-27 om ikke at udføre seriel kommunikation på de pågældende porte. (Dette kan være relevant, hvis FA-27 alene benyttes til pulser). Dette kan montøren omgå ved at slukke for FA-27 i minimum 5s så vil FA-27 gå i montør-mode, hvor alle 3 porte bliver aflæst på tastetryk uanset om hovedstationen har bedt FA-27 om ikke at aflæse en eller flere porte. Montør-mode afsluttes automatisk 20 minutter efter strømafbrydelsen. Deaktivering af kommunikation med serielle målere. Hovedstationen har mulighed for at deaktivere aflæsning af serielle målere både i forbindelse med tastetryk og i forbindelse med power up. Dette kan være relevant i forbindelse med FA- 27, der alene skal benyttes til pulsoptælling. Dette kan virke uheldigt, hvis en montør senere skal eftermontere en ekstra måler og denne port f.eks. M2 ikke mere kan aktiveres via tastetryk. Derfor er der lavet en undtagelse montør-mode, således at et tastetryk ALTID i de første 20 minutter efter power up søger efter målere på alle 3 serielle porte, såfremt mindst én port er aktiveret. Hvis alle porte er deaktiveret, f.eks. hvis der alene modtages pulser, da aktiverer tastetryk heller ikke seriel aflæsning i de første 20 minutter efter power up. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 14

15 FA-27's signalprogrammer for grøn og rød lysdiode: (De store lysdioder, der kan ses gennem låget). Grøn lysdiode fortæller om aktuel driftssituation: A. Fast grønt lys: FA-27 er i færd med at udføre kommunikation via Ethernet. B. Grøn lysdiode blinker (0,5s on og 0,5s off): Betyder at FA-27 afventer tidspunktet for næste aktivitet; f.eks. aflæsning af måler eller Ethernet kommunikation med hovedstation(er). C. Aflæsning af serielle målere (aktiveret via tasttryk eller automatik): Grøn lysdiode blinker 1 gang kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af måler på porten M1, 2 gange kortvarigt pr. sekund ved aflæsning af måler på porten M2 og 3 gange kortvarig pr. sekund ved aflæsning af måler på porten MULTI. D. Grøn lysdiode konstant slukket: Betyder at normal drift er stoppet. Det kan være pga. strømsvigt eller at FA-27 har erkendt en intern - af FA-27 uoprettelig - fejl (i så fald er Rød lampe: Fast tændt eller blinkende). E. Efter indkobling af elnet blinker den grønne lysdiode hurtig, mens FA-27s computer starter op og skriver parametre til Ethernet modul. Rød lampe (Puls modtaget eller fejl erkendt): A. Rød lampe blinker ét meget kort blink pr. modtaget puls på pulsens bagkant. Blinket er computerstyret og kommer kun, hvis pulsen er godkendt som ægte puls med bl.a. korrekt minimumslængde. B. Rød lampe lyser i 3s: Melding om fejl uden fatal betydning for normal drift: En seriel aflæsning af måler er mislykket. En datakommunikation med hovedstationen er mislykket. Kortvarigt strømsvigt. Mere atypisk kan interne fejltyper (Watchdog, Illegal opcode trap, Clock monitor, Software interrupt error, Main rutine sikkerhedstimere) aktivere rød lampe i 3s. Disse interne fejltyper håndteres normalt af FA-27 selv og ofte uden normal drift har været påvirket. Fejltyperne registreres også internt i et driftsfejlregister, der overføres til hovedstationen i forbindelse med hver kommunikation. C. Rød lampe lyser fast og grøn lampe fast slukket: Fatal fejl: CRC-fejl for driftsparameter i FRAM er den eneste fejl, der medfører, at FA-27 stopper normal virkemåde og aktiverer nøddrift. En CRC-fejl betyder, at driftsparametre, muligvis ikke er korrekte længere. Nøddriftsprogrammet tillader kun tilringning, og kun såfremt driftsparametre reetableres ved kommunikationen, vil FA-27 genoptage normal drift. CRC-fejl kan normalt ikke slettes ved afbrydelse af strømforsyningen til FA

16 Option modul type +4 puls og +4 puls+2relæ+2analogindgange Begge bestykningsvarianter. OBS: SW1 skal altid være OFF (på begge varianter): Ovenfor ses den fuldt bestykkede variant med 4 puls- eller digitale (S01) indgange, 2 signalrelæ udgange og 2x 0(4)-20mA indgange. med Nedenfor ses varianten kun 4 puls- eller digitale indgange. Relæudgange: Max. 27Vdc eller 20Vac. Max/min: 100mA / 0,5mA. Hvis relæudgang skal drive eksternt relæ: Max. 24Vdc/20mA og friløbsdiode påkrævet. 16

17 Tilslutningsvejledning: Option modul type 12 puls indgange. Rev Bemærk: HVIS pulsgiverne er ægte S01 (dvs. pulser er tidsbegrænsede jf. S01) og HVIS bundprintets serielle kommunikations porte M1, M2 og Multi IKKE anvendes, så kan alle 12 pulsindgange benyttes via intern 24Vdc. Hvis de serielle porte IKKE anvendes og hvis pulser IKKE er tidsbegrænsede, da må max. 8 pulsindgange benyttes via intern 24Vdc. Brug af ekstern 24Vdc: Hvis man ønsker at bruge bundprintets serielle kommunikationsporte M1, M2 og Multi, samtidig med mere end 6 puls indgange (8 hvis S01 pulser) på Puls 12 modulet, så skal man tilslutte en ekstern 24Vdc forsyning til klemme 1 (+24Vdc) og klemme 2 (Gnd) OG sætte begge de gule omskiftere i position op (dvs. modsat den på billederne viste position). Position ned (som vist på billederne) kobler intern 24Vdc ind. Pulsindgang Pulsindgang Pulsindgang 1 til 4 i stik 5 til 8 i stikket 9 til 12 i stik til venstre. i midten. til højre. Lysdiode indikering af modtaget puls: Der er 3 søjler med 4 lysdioder monteret på modulet. De grønne lysdioder i venstre sølje viser pulser fra pulsindgang 1 til 4. De gule lysdioder i midterste søjle viser pulser fra pulsindgange 5 til 8 og de orange lysdioder i højre søjle viser pulsindgange 9 til 12. OBS: Pulsindgang 1 og 2 på bundprint er deaktiveret, når 12 pulsmodul er monteret. 17

18 Option modul type 2 optokobler udgange. Rev Funktion: Dette prisbillige modul tilbyder 2 styk digitale udgange for f.eks. simpel on/off styring. De 2 digitale udgange styres på identisk samme måde, som de 2 relæ udgange, der findes på options modul I/II. Dvs. via TCP/IP kommunikation. Til hver digitale udgang er der knyttet en grøn lysdiode, der angiver aktuel status for udgangen. Lys i dioden betyder udgang er aktiv (closed loop). Specifikation: Der er tale om 2 galvanisk adskilte optokobler udgange. Max. påtrykt spænding er 27Vdc (open loop). Max. strøm er 27mA (closed loop). Tilslutningsvejledning: Digital udgang nr. 1 er de to klemmer til venstre benævnt (OUT1) og Digital udgang nr. 2 er de to klemmer til højre benævnt (OUT2). Korrekt polaritet fremgår af påført plus og minus symbol. (Plus er til venstre og minus til højre). Obs: Ved ukorrekt polaritet vil optokobler udgangen åbne permanent og korrekt funktion vil normalt ikke kunne forekomme. Ukorrekt polaritet kan lede til permanent skade afhængig af tilkoblet spænding. 18

19 FA-7, FA-27 og FA-47 Ethernet Opsætningsguide De forskellige IT løsninger, der understøtter FA-7/27/47, benytter forskellige IT strategier og FA-7/27/47 skal derfor sættes forskelligt op. Dette sker typisk ved hjælp af et lille konfigurations program (typisk Tibbo DS Manager), bærbar PC og en tilhørende IP konfigurationsguide, der leveres af Deres IT leverandør. Dette dokument er en generel opsætningsguide forfattet af CB Svendsen A/S som supplement. Generelt FA-7 benytter et TIBBO EM203 ethernet-til-seriel modul. FA-27 og FA-47 er identiske mht. ethernet konfiguration og begge benytter modulet TIBBO EM1206. Disse TIBBO moduler sørger for at oversætte FA enhedens serielle kommunikation til ethernet pakker og omvendt. Installation af driver software For at kunne opsætte TIBBO modulet på en FA enhed skal programmet Tibbo DS Manager installeres på PC. Dette program er en del af TDST (Tibbo Device Server Toolkit) program pakken der kan hentes fra Tibbos hjemmeside (Note, det er nødvendigt at oprette en bruger på Tibbos hjemmeside for at kunne hente TDST, dette er gratis): Tibbo Device Server Toolkit findes i to versioner. En til 32bit Windows og en til 64bit Windows. Hvis du ikke ved om du kører 32 eller 64bit, så vælg 32bit installationen. Installer programmet. 19

20 Tibbo DS Manager Når TDST og IP adresse om nødvendigt (se appendiks) er installeret/opsat, kan programmet Tibbo DS Manager åbnes: Hvis der er koblet en FA enhed, med netkabel, direkte op til PC en, vil den dukke op i listen når der trykkes på Refresh. For at foretage ændringer i opsætningen af Tibbo modulet skal modulet markeres og knappen Settings trykkes. Her er det muligt at se den aktuelle opsætning der er gemt i Tibbo enheden. Disse værdier kan modificeres og sendes til enheden med et tryk på Ok. En gennemgang af alle registrene kan ses i slutningen af dette dokument. 20

21 Gendannelse af Tibbo enhed til CB Svendsen fabriksindstillinger Alle FA enheder bliver leveret med en standard opsætning fra CB Svendsen. Der er to standard opsætninger. 1. FA-7 defaults.ds (statisk IP: netmaske: ) 2. FA-27 FA-47 defaults.ds (DHCP) Alle andre indstillinger er ens i de to opsætninger. Disse filer kan benyttes med Tibbo DS Manager v5.9.8 eller nyere. Gendannelse af fabriksindstillinger gøres med Tibbo DS Manager. I DS Manager vælges først den enhed der skal gendannes og knappen Settings trykkes. Et nyt vindue åbnes og ved at trykke på Load knappen i dette vindue. Her kan der vælges en opsætningsfil der skal gemmes til den valgte FA enhed. Når opsætningsfilen er valgt vil registrene i Settings vinduet bliver opdateret i forhold til den valgte opsætningsfil. 21

22 Overførslen af opsætningen sker først ved tryk på OK knappen. 22

23 Gennemgang af opsætnings registre i Tibbo modul I dette afsnit bliver alle de registre der må ændres gennemgået. På billedet til højre vises hvilke registre der må ændres og de registre der skal stå som de er sat i.ds filen. Figur 1: FA7 Tibbo Der findes grundlæggende 5 datatyper: 1) [streng] et vilkårligt antal tegn (bogstaver, tal og specialtegn). 2) [mac address] 6 decimal heltal separeret af punktummer. 3) [ip] 4 decimal heltal separeret af punktummer. 4) [dec] decimal heltal. 5) [boolean] 0 (deaktiveret) eller 1 (aktiveret). Owner name [streng]: Dette register kan sammen med Device name, bruges til at identificere en Tibbo enhed. Registret er valgfrit Device name [streng]: Dette register kan sammen med Owner name, bruges til at identificere en Tibbo enhed. Registret er valgfrit. MAC_address [mac address]: Dette register indeholder Tibbo enhedens unikke MAC adresse. Det felt kan godt ændres men det frarådes kraftigt da det er vigtigt at MAC adressen er unik. DHCP [boolean]: Dette register styrer om Tibbo enheden får sin ip adresse fra en DHCP server eller den bliver sat statisk. IP-addresss [ip]: Dette register skal kun bruges hvis DHCP er deaktiveret. Registret sætter enhedens ip adresse. Port [dec]: Dette register styrer hvilken port Tibbo enheden lytter efter forespørgsler på. Dette felt skal i de fleste tilfælde ikke ændres, men der kan være IT systemer der kræver at port er sat anderledes. 23

24 Gateway IP-address [ip]: Sætter Tibbo enhedens gateway ip adresse. Skal kun udfyldes hvis DHCP er deaktiveret. Subnet mask [ip]: Sætter Tibbo enhedens undernetmaske. Skal kun udfyldes hvis DHCP er deaktiveret. Figur 2: FA27 Tibbo Connection Timeout [dec]: Sætter timeout til mellem 1 og 99 minutter. Hvis registret er sat til 0 er timeout deaktiveret. Hvis forbindelsen mellem Tibbo og IT systemet har været idle i det forudbestemte antal minutter vil forbindelsen blive genstartet. En idle forbindelse defineres så ingen pakker bliver udvekslet heller ikke keepalive pakker. Routing Mode [dec]: 0 er passiv og Tibbo modulet vil kun acceptere indadgående forbindelser. 1 er begge dele hvor Tibbo modulet både vil acceptere indadgående forbindelser samt oprette forbindelse til en forudbestemt ip adresse og port. 2 vil kun oprette udadgående forbindelser og vil ikke acceptere indadgående forbindelser. Connection Mode [dec]: Dette register er kun aktivt hvis Routing Mode er sat til 1 eller 2. Hvis Connection Mode er sat til 0 vil Tibbo modulet oprette en udadgående forbindelse så snart modulet starter op. Hvis det er sat til 1 vil Tibbo modulet oprette forbindelsen når der kommer data på den serielle forbindelse. Destination IP-address [ip]: Dette register er kun aktivt hvis Routing Mode er sat til 1 eller 2. Dette register indeholder adressen som Tibbo modulet skal oprette forbindelse til ved en udadgående forbindelse. Destination Port [dec]: Dette register er kun aktivt hvis Routing Mode er sat til 1 eller 2. Dette register indeholder porten som Tibbo modulet opretter forbindelse til ved en udadgående forbindelse. Det er vigtigt at denne port ikke bliver blokeret på det netværk hvor FA enheden er koblet til. 24

25 Tibbo LED signaler Opstartsmønster. Dette mønster vil blive vist én gang når Tibbo modulet bliver tændt. Buzzmønster. Dette mønster vil blive vist på den valgte Tibbo enhed når der trykkes på buzz knappen i DS manager. Dette er en måde at kunne identificere en enhed. Tibbo enheden er i seriel programmering tilstand. Dette burde ikke opstå. Fejltilstand. Tibbo enheden er i kritisk fejltilstand. FA skal sendes til service. Ethernet stik problemer. Enheden har et defekt ethernet stik. Kommunikation med modulet er ikke muligt. Manglende IP adresse. Enheden har ikke fået en IP adresse fra DHCP serveren. Data forbindelse lukket. Der er pt. ingen åbne dataforbindelser. Sender ARP pakke. Tibbo enhed er i gang med at finde MAC adressen på netværkets host. 25

26 TCP forbindelse er ved at blive åbnet. Der er ved at blive opsat en TCP forbindelse. TCP forbindelse nægtet. Netværkets host har nægtet adgang til den forbindelse Tibbo modulet har prøvet at åbne. Data forbindelse åbnet. Pågående datarouting. Alt ok. Ingen datarouting og buffer overrun. Igangværende datarouting og buffer overrun. 26

27 CB Svendsens serviceprogram FA Readout: Til servicebrug har CB Svendsen udviklet det lille PC program FA Readout, der kan kommunikere med div. FA-produkter til test og kontrol. FA Readout kan bl.a. kommunikere via ethernet. Nedenstående er en gennemgang af dels hvorledes en FA-7/27/47 knyttes til en virtuel seriel port på PC eren og dels hvordan man i FA Readout får programmet til at benytte den oprettede virtuelle serielle port. Knytning af virtuel seriel port til FA-7/27/47: Med programmet Tibbo VSP Manager der også er en del af Tibbo Device Server Toolkit programpakken, er det muligt at danne en virtuel COM port fra en udvalgt FA enhed til din PC. Start med at åbne Tibbo VSP Manager: Vælg Add og dette vindue åbnes. 27

28 Under VSP name vælges en fri COM port. Derefter skal der trykkes på knappen Browse for DS: DS manager åbnes og den FA enhed, der skal oprettes som en virtuel COM port, vælges og knappen Select trykkes. 28

29 Nu er MAC adressen på den valgte FA enhed blevet indsat og den korrekte port er også valgt. Tryk på Ok for at oprette forbindelsen. Nu er det muligt at kommunikere med FA-7/27/47 vha. den valgte virtuelle port. Det er muligt at skifte til en anden FA-7/27/47 ved at vælge Properties og skifte til den givne enhed under Browse for DS. Opsætning af FA Readout til kommunikation gennem virtuel COM port For at kunne benytte en virtuel COM port i FA Readout skal typen af modem sættes til nullmodem og porten skal sættes til den valgte port i Tibbo VSP Manager. 29

30 Da FA Readout er koblet direkte til en FA enhed er det ikke muligt at sætte GSM nummer eller GPRS IP adresse. Hvis det ønskes at have tilkoblet flere FA enheder op samtidigt, kan det løses ved at tilføje flere virtuelle porte med Tibbo VSP Manager og skifte port i FA Readout. Brug af FA Readout er selvforklarende. 30

31 Opsætning af statisk IP på Windows PC OBS: Dette trin er ikke nødvendigt på en FA-27 eller FA-47, da disse bliver leveret med DHCP aktiv. For at kunne kommunikere med en FA-7 med default opsætning er det nødvendigt på nogle PC/Windows kombinationer at sætte Tibbo Device Server Toolkit til statisk IP adresse. Dette kan gøres på forskellig vis afhængig af versionen af Windows, så spørg din IT ansvarlige hvis du ikke er klar over hvordan dette gøres. Det er IPv4, der skal ændres: Til denne opsætning: 31

FA- 47 2015.08.02. OBS: Nu også med option for Wireless M-Bus og fortrådet M-Bus udgang (Se side 20)!

FA- 47 2015.08.02. OBS: Nu også med option for Wireless M-Bus og fortrådet M-Bus udgang (Se side 20)! FA- 47 Flex Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2015.08.02 OBS: Nu også med option for Wireless M-Bus og fortrådet M-Bus udgang (Se side 20)!

Læs mere

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 20 GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448

Læs mere

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 FA - 40 Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45)

Læs mere

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007 F A 7 MRK.2 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-7, Kort og godt. Datalogger med Integreret

Læs mere

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 RF-5 Med pulsudgang (Fra firmware version 3.15, januar 2013) (Hardware release 3) Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 1 RF-5, Kort og

Læs mere

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes)

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) RF-6 2015.08.02 Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 1 RF-6, Kort og godt. Fjernaflæsning via kortdistance radiokæde netværk Beskrivelse: RF-6 er en fjernaflæsningsenhed med

Læs mere

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5 CB Svendsen A/S PS 0-0-0/ rev... Beskrivelse Installationsvejledning for. en er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at både datalogger og CTS-anlæg får

Læs mere

RF Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes)

RF Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) RF-6 2017.02.17 Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 1 RF-6, Kort og godt. Fjernaflæsning via kortdistance radiokæde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1. Udkast til Kravspecifikation Rammeaftale på Datalogger.

Indholdsfortegnelse. Bilag 1. Udkast til Kravspecifikation Rammeaftale på Datalogger. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Minimumskrav (MK)... 2 2 Beskrivelse af datalogger MK... 2 2.1 Integration til systemet Energy-Key. MK... 2 2.2 Strømforbrug, batteri og lagring. MK... 2 2.3 Kommunikation.

Læs mere

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007 F A - 9 GSM baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-9, Kort og godt. Anvendelse: Datalogger med

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsvejledning for CTS-Boks.

Installationsvejledning for CTS-Boks. CB Svendsen A/S THF/PS 14-08-2003/ rev. 1.1 Installationsvejledning for CTS-Boks. 1. Beskrivelse CTS Boksen er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere